BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING"

Transkript

1 BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1

2 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5 3. Taskforce når nødvendigt 6 4. Fast kontaktperson 7 5. Koordineret erhvervsindsats 8 Feedback, tak! 9 Egne noter 11 De fem servicemål får virkning fra 1. september 2013 Denne folder er udarbejdet i en intern proces i Odsherred Kommune i foråret Med til at kvalificere indholdet har været medarbejdere, ledere og chefer fra Natur, Miljø og Trafik, Ejendom og Byggeri, Plan og Udvikling, Job og Voksen, Byrådssekretariat og Udvikling, en direktør, kommunaldirektøren, samt repræsentanter fra følgende fem virksomheder: Slagter Adolfsen, Poul Johansen Maskiner, Dragsholm Slot, Odsherreds El-Teknik og Smedegaarden VVS. Tak til alle. 2

3 Kære virksomhed Erhvervspolitikken er en invitation til samarbejde og sætter retning for en fokuseret og koordineret erhvervsindsats i de kommende år. Målet er at skabe vækst og udvikling i Odsherred, for det er nødvendigt. Erhvervsindkomsten i Odsherred Kommune er 10 % under landsgennemsnittet, og befolkningsudviklingen peger på øgede udgifter og faldende indtægter i det kommunale budget. Odsherred Kommune kan bidrage til at understøtte væksten i de private virksomheder ved at forbedre den kommunale erhvervsservice. Det gør vi blandt andet via Helhedsorienteret erhvervsservice, der blev vedtaget af Byrådet den 25. juni 2013 og som implementeres pr. 1. september Det nye erhvervsservicekoncept blev til i foråret 2013 i en proces med deltagelse af lokale virksomheder og er første bud på en forbedret kommunal indsats over for virksomheder. Med helhedsorienteret erhvervsservice mener vi overordnet set måden, vi som kommune arbejder på i forhold til virksomheder. Det betyder: I skal som virksomheder opleve Odsherred Kommune som en konstruktiv og løsningsorienteret myndighed og servicepartner, der fungerer i samspil med erhvervslivet. Vores indsats i kommunen skal fremstå samlet, koordineret og helhedsorienteret. I skal som virksomheder opleve, at vi i kommunen behandler jeres sag hånd holdt, professionelt, forudsigeligt og hurtigst muligt fra første kontakt, også selv om sagen omfatter flere centre og evt. eksterne myndigheder - og selv om sagsbehandlingen forløber over længere tid. Servicen henvender sig udelukkende til virksomheder og består af fem servicemål, der bygger på ovenstående principper. På erhvervskonferencen den 6. juni 2013 blev forslag til Helhedsorienteret erhvervsservice præsenteret og drøftet. Refleksionerne fra dagen blev taget med i den politiske proces i forbindelse med vedtagelsen af servicemålene. Du er meget velkommen til at kommentere på den nye erhvervsservice og komme med dine oplevelser, forslag til ændringer eller idéer til udvikling af den kommunale erhvervsservice fremover. Husk at erhvervsledere, ansatte i virksomhederne, politikere, embedsmænd og borgere ikke hver for sig kan skabe den nødvendige dynamik og forandring i Odsherred Kommune. Vi må stå og virke sammen for at lykkes. Venlig hilsen Thomas Adelskov Borgmester 3

4 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer Service: En ny telefon- og service for alle generelle virksomhedsrelevante spørgsmål med åbningstid mandag til torsdag kl. 8-18, samt fredag kl En ny telefon- og service til virksomhedskonsulenterne til spørgsmål om arbejdskraft, viden om støtteordninger (fx fleksjob, fastholdelse af medarbejdere m.v.) med åbningstid mandag til torsdag kl. 8-18, samt fredag kl Vi besvarer alle spørgsmål inden for 24 timer på hverdage, som et minimum med enten: 1. svaret på det stillede spørgsmål eller 2. kontakt pr. eller telefon af en medarbejder fra rette team eller center. En erhvervsportal på giver dig hurtigt overblik over relevant information på alle tidspunkter. Du kan kontakte Erhvervsservice på eller Mandag til torsdag kl og fredag kl vil en medarbejder svare på spørgsmål eller sørge for, at du senest førstkommende hverdag bliver kontaktet af en medarbejder fra rette team eller center. Jobcentrets virksomhedskonsulenter på eller , mandag til torsdag kl og fredag kl Her skal du henvende dig med spørgsmål om arbejdskraft, viden om støtteordninger (fx fleksjob, fastholdelse af medarbejdere m.v.) Et center eller team direkte, fx Center for Natur, Miljø og Trafik eller Byggesagsteamet. Det kan du gøre i åbningstiden. Du kan se åbnings- og telefontider, samt telefonnumre og adresser til kommunens centre og team på Du kan møde frem uanmeldt inden for åbningstiden, men du kan også med fordel aftale et møde uden for normal åbningstid. 4

5 2. Tovholder inden for fem hverdage Service: Når dit spørgsmål ikke kan besvares inden for 24 timer og kræver en egentlig sagsbehandling, bliver du senest inden for fem hverdage kontaktet af en medarbejder fra rette team eller center: en tovholder. Tovholderen er din kontaktperson på sagen undervejs i hele sagsforløbet. Tovholderen sikrer sig først et overblik over sagens kompleksitet og afstemmer forventningerne til sagens behandling med dig. Tovholderen vil tilrettelægge sagens forløb mest optimalt efter din virksomheds behov og i henhold til ressourcer, procedurer og lovkrav. Tovholderen vil oplyse dig om, hvilket materiale der er brug for til sagen, om den skønnede sagsbehandlingstid, og om hvornår sagsbehandlingen begynder. En tovholder En tovholder i Odsherred Kommune er den medarbejder, der har ansvar for, at din sag kommer i mål hurtigst muligt. Tovholderen er din kontaktperson på sagen undervejs i hele sagsforløbet. Tovholderen har overblikket over sagen og har ansvaret for, at sagen rykker. Det vil sige at tovholderen skal holde alle sagens parter til ilden - både dine rådgivere, sine kollegaer og eksterne myndigheder. Hvis vi i kommunen mod forventning ikke kan overholde en aftale eller en tidsfrist, kontakter din tovholder dig hurtigst muligt og med en begrundelse. Hvis du eller din rådgiver ikke overholder en aftalt tidsfrist, rykker tovholderen for leverancen. Samtidig aftaler I eventuelt en justering af tidsplanen som følge af forsinkelsen. Hvis sagen skal overdrages til en ny tovholder, er det tovholderens ansvar at overdrage sagen uden tab af informationer, så både du og den ny tovholder er klar over, hvad status på sagen er, og hvem der har ansvaret fremadrettet. 5

6 3. Taskforce når nødvendigt Service: Medarbejdere fra forskellige fagområder arbejder hurtigt sammen for at løfte en akut, kompleks og tværgående opgave af væsentlig betydning. Odsherred Kommune nedsætter en taskforce, når kommunen vurderer, at det er nødvendigt. En taskforce fungerer så længe, der er behov for det, men er af midlertidig karakter. En taskforce kan også arbejde med udviklingsprojekter. En taskforce En akut, kompleks og tværgående opgave af væsentlig betydning kan fx handle om en virksomhed, der overvejer at flytte hertil eller herfra, eller har brug for at en given problemstilling bliver håndteret hurtigt og på en operationel måde. Taskforcens arbejde vil være ad hoc-baseret og behovsstyret. Opgaven vil alene være at trække på relevante medarbejdere i taskforcen i konkrete sager og i et omfang, der svarer til udfordringen eller ansøgningen. En taskforce har direkte adgang til alle relevante myndighedsområder. En taskforce kan også bruges til at tage emner og udviklingsprojekter op, fx for at understøtte samarbejdet på tværs af centre i Odsherred Kommune. 6

7 4. Fast kontaktperson Service: Fast bindeled mellem kommune og virksomhed, når der er behov for løbende kontakt og dialog med kommunen som myndighed, serviceleverandør eller partner. Virksomheder med en fast kontaktperson får nemmest mulig adgang til kommunen, men ikke forrang til at få løst sager. Den faste kontaktperson vil i sagens natur være tovholder på alle virksomhedens sager. Én fast kontaktperson Nogle gange kan virksomheder, kommunen eller begge parter have behov for at være i løbende dialog. Det kan fx gøre sig gældende hos virksomheder, der har mange ansatte, høj omsætning, eller mange komplekse sager eller aktiviteter, der ofte involverer kommunen som myndighed, serviceleverandør eller partner. I sådanne tilfælde er det vigtigt at have en god og kontinuerlig kontakt og dialog. Herved sikrer du dig et højt informationsniveau om din virksomhed i kommunen, og du får nem adgang til viden om ny lovgivning eller andet, som du skal være opmærksom på i forhold til din virksomhed. Når vi i kommunen kender din virksomheds behov og rammevilkår, får vi bedre mulighed for at være på forkant, og vi får mulighed for at kunne tilrettelægge vores erhvervsindsats bedre. Det giver god mening for både dig og os. Vi behandler naturligvis din henvendelse fortroligt. Kontakt erhvervsservicekonsulenten, hvis du vil høre nærmere. 7

8 5. Koordineret erhvervsindsats Service: En løsnings- og helhedsorienteret og koordineret tilgang, og håndholdt service fra første kontakt. Tilbud om vejledning og dialog. Vi kan medvirke til at se muligheder, eller finde alternativer. Vi udarbejder tids- og handleplaner, så du har overblik over dit sagsforløb. Vi udvikler vores kommunale erhvervsindsats og samarbejder med foreninger, brancher, interesseorganisationer og eksterne myndigheder. Vi ønsker tilbagemeldinger på og forslag til erhvervsindsatsen, og vi måler årligt på, om vi flytter os. Erhvervsservicekonsulent. Koordineret erhvervsindsats Odsherred Kommune leverer en løsnings- og helhedsorienteret og koordineret erhvervsindsats i alle centre og på tværs af centre. Det betyder, at vi tager hånd om din henvendelse fra første kontakt, og guider dig igennem systemet. Vi tilbyder vejledning og dialog fra et tidligt stadie i enkeltsager, men også tema- eller brancherettede møder med erhvervslivet, ud fra den betragtning, at der på den måde ofte kan spares tid og gode kræfter for alle parter. Vi kan som myndighed medvirke til at se muligheder, som du ikke selv har set, eller finde alternativer til det, du søger om, hvis det du søger om af lovmæssige årsager ikke kan lade sig gøre. Vores erhvervsservicekonsulent har ansvaret for at organisere, tydeliggøre og udvikle erhvervsindsatsen i kommunen og for at være bindeled mellem kommune og erhvervsliv. 8

9 Feedback, tak! Dine refleksioner, oplevelser, forslag til ændringer eller idéer til udvikling af den kommunale erhvervsservice er vigtig information for os i kommunen. Kun ved dialog og øget gensidig viden om behov og forudsætninger kan vi tilrettelægge den optimale erhvervsservice og medvirke til at skabe gode, lokale løsninger. Kontakt erhvervsservicekonsulenten, hvis du har feedback til kommunens erhvervsservice. en erhvervsservicekonsulent Odsherred Kommune har som en konsekvens af erhvervspolitikken ansat en erhvervsservicekonsulent. Funktionen kan overordnet set kontaktes om alt, der har med forholdet mellem virksomhed og kommune at gøre, men særligt ved: Nyhenvendelser eller spørgsmål, som du ikke lige ved, hvem i kommunen der kan hjælpe dig med. Sagsbehandling der ikke forløber optimalt. Ændringsforslag og idéer til udvikling af den kommunale erhvervsservice eller til erhvervsportalen på Ønske om en fast kontaktperson for din virksomhed, eller ønske om et møde om samarbejdsmuligheder mellem kommune og erhvervsliv. Behov for et tema- eller brancherelevant møde mellem kommune og erhvervsliv. Erhvervsservicekonsulenten har ansvaret at organisere, tydeliggøre og udvikle erhvervsindsatsen i kommunen og for at være bindeled mellem kommune og erhvervsliv. Erhvervsservicekonsulenten er ikke en sagsbehandler og kan ikke ændre på afgørelser. Kontakt erhvervsservicekonsulent Sille Krüger, eller Se mere på 9

10 God service er at give kunden mere, end han forventer Virksomhederne og kommunen skal arbejde proaktivt, og med mere tillid og åbenhed imellem parterne. Hvis virksomhederne inddrager os rettidigt, kan vi bedst og hurtigst hjælpe dem Kommunen skal blive bedre til at tro på noget - bedre til at slå ud med armene Kommunen skal være en attraktiv arbejdsplads med spændende samarbejder, og overskud til at afprøve nye idéer og arbejdsmetoder Der er brug for mere service og anden service, og for at man gør det, man siger Vi skal gøre det, vi siger, at vi gør Kommunens medarbejdere skal have bedre forståelse for og kendskab til virksomhederne Virksomhederne skal kende vores forudsætninger bedre - vi kan som myndighed ikke tillade alt og lovbestemte procedurer skal overholdes. Omvendt har vi har brug for at kende virksomhederne og deres forudsætninger mere indgående for bedre at kunne målrette vores service og arbejdsgange, og bidrage til at finde løsninger Kommentarer fra virksomhederne Kommentarer fra kommunens ansatte 10

11 Egne noter 11

12 ERHVERVSSERVICEKONSULENTEN ODSHERRED KOMMUNE Nyvej Højby Telefon: / Fax: Juni 2013 Layout: Byrådssekretariat og Udvikling 12

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder Én indgang for erhvervslivet - Opskriften på tilfredse virksomheder Indhold 3 Forord: Her er opskriften på glade virksomheder 4 Konceptet 5 Byrådets beslutning 5 Hvordan kommer man i gang? 6 De strukturelle

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Udarbejdet af Copenhagen Capacity i samarbejde med 15 kommuner i hovedstadsområdet som led i projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI). - en

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder LÆRINGSKATALOG Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udsøgning af ledige i Jobnet.dk 5 2.1 Udsøgning af ledige i Jobnet.dk... 5 3. Det gode CV 7 3.1. Et

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere