Notat 1. Sygeplejerskers varetagelse af selvstændige konsultationer i almen praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat 1. Sygeplejerskers varetagelse af selvstændige konsultationer i almen praksis"

Transkript

1 Louise Kryspin Sørensen Juli 2014 Notat 1. Sygeplejerskers varetagelse af selvstændige konsultationer i almen praksis 99% af konsultationssygeplejerskerne varetager selvstændige konsultationer 27% angiver at de selvstændige konsultationer fylder mere i dag end sidste år 25% varetager i dag opgaver i samarbejde med lægen de vurdere, de selv kan klare. Sygeplejerskerne har i gennemsnit 54 selvstændige konsultationer i løbet af en gennemsnitlig arbejdsuge, og hver selvstændig konsultations anslås til 14 minutter. I alt udgør de selvstændige konsultationer 44% af konsultationssygeplejerskernes arbejdsdag Den gennemsnitlige aftalte arbejdstid er 29,5 timer, og de har 9 års erfaring som konsultationssygeplejerske 87% udfører primært sygeplejearbejde Hver fjerde er ansat til at varetage en specialfunktion 85% angiver at der seneste år er flyttet sygeplejerelaterede opgaver fra lægen til sygeplejerskerne Få (7%) har gennemført et diplommodul i akut syge eller kronisk syge, men 18% har gennemført andre diplommoduler. 77 % har ikke gennemført et diplommodul 75% er ansat i en praksis hvor der ud over læge og sygeplejersken, også findes en lægesekretær. Selvstændige konsultationer Resultaterne i dette notat er baseret på DSR s seneste konsultationsundersøgelse. Der er foretaget to tidligere undersøgelser blandt konsultationssygeplejersker dog med andre fokus, hvorfor der kun er begrænsede sammenligningsmuligheder. Selvstændige konsultationer er defineret ved at patienten udelukkende ses af sygeplejersken den pågældende konsultation. 99 % af konsultationssygeplejerskerne angiver, at de varetager selvstændige konsultationer. Dette spørgsmål er stillet konsultationssygeplejerskerne både i 2008 og 2012 med samme besvarelse. Tabel 1. Varetager du selvstændigt konsultationer? Ja 99% 100% 99% Nej 1% 0% 1 % Ved ikke 0% 0% 0 % Amn: 755 besvarelser i Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Hovedparten af konsultationssygeplejerskerne angiver, at de selvstændige fylder det samme af deres arbejdsdag i forhold til sidste år. 27% mener at de selvstændige konsultationer fylder mere, mens 3% mener de fylder mindre. NOTAT 1. Konsultationssygeplejersker - baggrund.docx

2 Tabel 2. Fylder selvstændige konsultationer mere eller mindre af din arbejdsdag, sammenlignet med for et år siden? Selvstændige konsultationer fylder mere 27 % Selvstændige konsultationer fylder ca. det samme 65 % Selvstændige konsultationer fylder mindre 3 % Ved ikke 4 % Amn: 746 besvarelser. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Endvidere mener hver fjerde konsultationssygeplejerske, at de varetager opgaver i samarbejde med læge de selv kan klare, jf. tabel 3. I 2008 angav næsten halvdelen af sygeplejerskerne, at lægen varetog opgaver, de selv kunne varetage. Noget tyder på at der i den mellemliggende periode er flyttet opgaver fra lægen til sygeplejersker, således at potentiale for flere selvstændige konsultationer stadig findes dog i mindre grad. Tabel 3. Varetager du opgaver i dag i samarbejde med lægen, som du kunne klare alene? Ja 48% 25 % Nej 31 % 65 % Ved ikke 21 % 10 % Anm: Spørgsmålet i 2008 er stillet en smule anderledes, hvilket kan påvirke resultaterne: Mener du, at lægen varetager konsultationer, som du selv ville kunne varetage? De selvstændige konsultationer varer i gennemsnit 14,3 minutter, og konsultationssygeplejerskerne har i gennemsnit 54,3 selvstændige konsultationer på en gennemsnitlig arbejdsuge. Sammenholdes de ugentlige timer anvendt på selvstændige konsultationer med den gennemsnitlige arbejdstid på 29,5 timer (1770 minutter), udgør de selvstændige konsultationer 44 % (54,3*14,3=776,5/1770 min=44 %) af konsultationssygeplejerskerne arbejdsdag. I dette tal fra vi frasorteret fejlregistreringer, herunder de registreringer hvor det ugentlige timer anvendt på selvstændige konsultationer overstiger de timer de er ansat. Tabel 4. Oplysninger om selvstændige konsultationer Værdi selvstændige konsultationer i løbet af en gennemsnitlig arbejdsuge? 54,3 661 Varighed per selvstændig konsultation 14,3 min 661 Anm: Længde af konsultation er begrænset til de der ligger mellem 5-30 minutter og tre outliers er ekskluderet. konsultationer løber fra i et jævnt forløb. Vi har set på hvor mange det er muligt at nå inden for den angivne arbejdsuge i forhold til den gennemsnitlige varighed af konsultationen. Alle der har flere end 100 konsultationer på en uge er frasorteret. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis DSR Analyse Side 2 af 9

3 Bag om konsultationssygeplejersken Konsultationssygeplejerskerne har i gennemsnit arbejdet som konsultationssygeplejerske i knap 9 år, jf. tabel 5. Der findes ingen geografiske forskelle i denne anciennitet. Tabel 5. Erfaring som konsultationssygeplejerske Hvor mange hele år har du arbejdet som konsultationssygeplejerske? ,4 år 7,4 år 8,9 år Anm: 868 besvarelser i 2008, 750 besvarelser i 2012, og 745 besvarelser i Ingen forskel findes mellem regionerne. Der er kun medtaget de der har angivet under/lig 45 års erfaring, mens få observationer med højere erfaring er ekskluderet pga. sandsynlig for fejlindtastning. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Den gennemsnitlige aftalte arbejdstid er 29,5 timer med mindre geografiske forskelle. Tabel 6 viser, at konsultationssygeplejersker ansat i region Hovedstaden har en lavere aftalt arbejdstid (28,8 timer) end sygeplejersker ansat i region Nordjylland (30,6 timer). Tabel 6. Aftalte arbejdstid fordelt på geografi Timer Hvad er din aftalte arbejdstid? 29,5 736 Region Hovedstaden 28,8 188 Region Sjælland 29,4 115 Region Syddanmark 29,1 166 Region Midtjylland 30,2 187 Region Nordjylland 30,6 80 Anm: Signifikant forskel mellem regionerne. Der er kun medtaget besvarelser som har angivet en aftalt arbejdstid på max 37 timer. Besvarelser med en højere aftalt arbejdstid er ekskluderet pga. sandsynlig for fejlindtastning. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Knap 9 ud af 10 sygeplejersker udfører primært sygeplejearbejde i deres job som konsultationssygeplejerske, jf. tabel 7. Tabel 7. Udfører du primært sygeplejefagligt arbejde? Ja 83 % 87 % Nej 16 % 12 % Ved ikke 1 % 1 % Anm: 2014: Ingen forskel findes mellem regionerne. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Og hver fjerde sygeplejerske er ansat til at varetage en specialfunktion. Hvad denne specialfunktion går ud på, har sygeplejerskerne haft mulighed for at uddybe (se beskrivelserne på side 6-9). DSR Analyse Side 3 af 9

4 Tabel 8. Er du ansat til at varetage en specialfunktion (fx ansat på baggrund af en specialviden inden for KOL)? Ja 25 % 186 Nej 73 % 555 Ved ikke 2 % % 756 Anm: Ingen forskel findes mellem regionerne eller med anciennitet. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis 7 % har gennemført et diplommodul i enten akut syge eller i kronisk syge. 18% har gennemført andre diplommoduler, mens 77 % ikke har gennemført et diplommodul. Dette fremgår af tabel 9. Tabel 9. Har du gennemført en eller flere af følgende diplommoduler? Jeg har gennemført diplommodul i akut syge 3 % 11 Jeg har gennemført diplommodul i kronisk syge 4 % 29 Jeg har gennemført andre diplommoduler 18 % 134 Jeg er i gang med et diplommodul 1 % 10 Jeg har ikke gennemført et diplommodul 77 % 581 Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Ud over læger og sygeplejersker, er 75% af konsultationssygeplejersker ansat sammen med lægesekretærer. Og 19% sammen med bioanalytikere. 13% angiver at der er andre faggrupper i deres praksis, mens 19% er ansat i en praksis der kun består af læger og sygeplejersker. Tabel 10. Hvilke faggrupper er der ud over læger og sygeplejersker ansat på din arbejdsplads? Lægesekretærer 75 % 551 Bioanalytikere 19 % 138 Andre faggrupper (fx diætist, psykolog, fysioterapeut) 13 % 93 Ingen andre end læger og sygeplejersker 19 % 136 Ved ikke 0 % 0 Spørgsmål fra 2014 er ikke direkte sammenligneligt med de tidligere undersøgelser blandt konsultationssygeplejersker. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis 85% af de adspurgte konsultationssygeplejersker vurderer, at der seneste år er flyttet sygeplejerelaterede opgaver fra lægen til sygeplejerskerne. 9% angiver at disse opgaver er flyttet til andre faggrupper. 11% mener ikke der er flyttet sygeplejerelaterede opgaver fra lægen til øvrige ansatte i deres praksis. DSR Analyse Side 4 af 9

5 Tabel 11. Vurderer du, at der generelt er flyttet sygeplejerelaterede opgaver fra lægen til øvrige ansatte på din arbejdsplads seneste år? Ja, til sygeplejerskerne 85 % 639 Ja, til andre faggrupper 9 % 72 Nej 11 % 82 Ved ikke 3 % 21 Anm: Spørgsmål fra 2014 er ikke direkte sammenligneligt med de tidligere undersøgelser blandt konsultationssygeplejersker. Det har været muligt at sætte flere krydser, hvorfor procenten overstiger 100% Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Metode I perioden 2. juni til 16. juni 2014 gennemført DSR den tredje undersøgelse blandt konsultationssygeplejersker. Fokus i denne undersøgelse var at afdække deres arbejdsopgaver med datafangstmodulet og forløbsprogrammer for kronikere, deres samarbejde med hjemmesygeplejen og sundhedsplejen samt forekomsten af selvstændige konsultationer. I DSR s medlemssystem blev der identificeret 1445 konsultationssygeplejersker, som blev inviteret til undersøgelsen. 57% besvarede undersøgelsen. De respondenter, som angiver at arbejde i en speciallæge praksis eller andet sted, er ikke undersøgelsens målgruppe, og har derfor kun fået 1 spørgsmål. I alt er der 759 besvarelser som arbejder i en almen praksis i Og det er disse 759 respondenter notatets analyser er baseret på. Sammenholder vi respondenterne fra aktuelle undersøgelsen, men de foregående undersøgelser fra 2008 og 2012, ligner den geografiske fordeling meget hinanden. Dette tyder således på at der ikke umiddelbart ligger en skævhed i hvem der har besvaret de forskellige år Region Hovedstaden 25 % 25% 26 % Region Sjælland 16 % 15% 17 % Region Syddanmark 23 % 22% 21 % Region Midtjylland 25 % 25% 23 % Region Nordjylland 11 % 12% 14 % Total 100 % 100% 100 % Svarprocenter 57 % 49 % 60 % En almen lægepraksis 56 % 59 % Et lægehus af alment praktiserende læger 44 % 41 % DSR Analyse Side 5 af 9

6 Fritekstbesvarelser. Beskriv hvilken specialfunktion du er ansat til at varetage 2 års børneundersøgelse ak- behandling, DM, hjertept, Ak-behDiabetes Alle foruns vedr.dm / KOl og astma. Deltager i årskontroller sammen med læge. alle kroniske sygdomme(dm-astma-kol)alle skaderudlandsvaccinationerbørneundersøgelser 2 og 4 årnedgroede negle/føddersårinr-målinger samt dossering af medicinhjælper bioanalyttikere med blodprøverbt-kontrllerhals(tonsilit)/st.p lunger alle sygeplejerske opgaver + laborantopgaver Allergi ansat som behandler sygepl. varetager mange lægefaglige opgaver ansvar for diabetesbehandlingen samt hypertensionsbehandling ansvarlig for rengøring, indkøb,undervisning, sekretæropgaver,kvalitetskontroller ect Arbejdsopgaver omkring kvinder kvindelivet graviditet og børn. (er også uddannet jordemoder) samt erfaring med at arbejde med patienter med anden etnisk baggrund. Astma, kol, allergi bl.a kroniker konsutationer, rejservaccinationer, børnevaccinationer, Blodfortyndende behandling ifa marevan Børn og unge Børneundersøgelser Celleskrab, Hypertension, DM, Rejsevacc.rådgivning inc. vacc, børneundersøgelser, etc Cold og sår Demens, hypertension Diabetes diabetes Diabetes - hypertension- KOL Diabetes 2 samt kontroller af kroniske sygdomme (kol, hypertension) Diabetes II, rejsevaccinationer, sårpleje ol Diabetes kol mm Diabetes kontrol, livsstilssamtaler, 3 og 4 års børneus. Mm Diabetes kontrol. Hypertensions kontrol. Kol kontrol Diabetes kontroller ( dog ikke årskontrol), Kol kontroller, hypertensions kontroller Diabetes og kol diabetes og KOL Diabetes patienter, livsstilsændringer incl. Rygestop. Regnskab og administration. Diabetes- og hypertension kvartalskontroller,sårbehandling,rejsevaccinationer, rygestopsamtaler, samtaler om kost,motion, vægttab. Diabetes, astma og COL diabetes, hypertension, dyslipidæmi, a-flimmer, KOL, astma, o.s.v Diabetes, inkontinens Diabetes, KOL samt sår Diabetes, KOL, astma, BT, vaccinationer Diabetes, KOL, Astma, Rejserådgivning, Hjerte diabetes, Kol, astma,hypertension, hyperkolesterolæmi, Ak-behandling Diabetes, KOL, hypertension, rygestopforløb, rejsevaccination og vejledning, sundhedsoplysninger, kostvejledninger, børnevaccinationer, blodprøver o.lign. DSR Analyse Side 6 af 9

7 Diabetes, KOL, rygestop Diabetes, kol, sår Diabetes, sår inkl fodsår, BT og mange andre sygeplejefaglige emner inkl telefonvisitationen Diabetes, sårpleje, KOL Diabetes. Kol rejsevaccinationer Diabetesbehandling diabeteskolrejsevacc diabetesrejsekonsultationersårplejesmear tagning DiabetesSår Diætbehandling (er udover sygeplejerske uddannet klinisk diætist) DM og rejseprof DM SÅR DM type 2 konsultationer. opsporing og årskontroller af kol patienter, herunder vejledning af kroniske pt i af leve med kronisk sygdom Diverse sygeplejefaglige opgaver ex sår behandling, bt kontroller, vortebehandling, vaccination (børneprogram samt rejse vaccination), desuden laborant opgaver såsom blodprøvetagning samt håndtering af mikrobiologiske og patologiske prøver DMHjerte/kar Er ikke ansat til at varetage, men har med baggrund i dette været med til at få etableret kol-opsporing og årsstatus i forhold til datafangst Er intensiv spl og det var derfor jeg blev valgt dengang er uddannet sårsygeplejerske Faste kontroller med KOl Forebyggende arbejde (børneundersøgelser, graviditets-undersøgelse, varetagelse af årlige forebyggende sukkersygekontroller, da jeg er kandidat i folkesundhed Geriatriske problemstillinger Gravide HA kontroller,dm kontroller, rejsemedicinske konsultationer Hjerteansvarlig - indebærer bl.a. undervisning af kollegaer i genoplivning, opsporing af hjertesvigtspatienter o.m.a. hypertension, AK kontroller, Diabetes kontroller Hypertension, børn, hjertekar Hypertension, kol Jeg er eneste sygepl. ansat i praksis og udfører alt omkring Kol, diabetes, astma m.v. jeg er rygestop instruktør, akupunktør, KOL sygepl.,coach, men bruger det ikke så meget andet end som en del af livsstilsamtaler. Har vægttabssamtaler. Rejsevacciner, denne deler jeg med kollegaer Jeg varetager KOL kontroller incl års ktr på A og B pthypertensions kontroller incl. reg. af medicin. diabetes kontroller 3 mdr. incl reg. af medicin.hjertesvigtspatienter, incl. reg. af medicin. Rygestop samtaler. Samtaler m.m. Kardiologisk område KOL Kol KOL. diabetes, CVD, A/K behandling, gravide, køreattest,sår m.m KOL (- KOL / astma KOL amb. KOL ansvarlig, hudspecialist pga tidl ansættelse i dermatologisk afd, akupunktur Kol Astma KOL og akutte skadestuen pter DSR Analyse Side 7 af 9

8 KOL og astma Kol og astma KOL Og diabetes KOL og Diabetes KOL og diabetes Kol og diabetes KOL og Diabetes kontroller primært KOL og DMUdenlandsvaccinationer kol og rygestop KOL opsporing, diagnosticering, kontrol. Datafangst via DAK-E Kol spl kontrol KOL, Astma Kol, astma, diabetes, rejsevaccinationer KOL, Astma, DM ledelse KOL, astma, hypertension Kol, astma, hypertension, dm, behandler spl. Hele vejen rundt... Kol, astma, osteoporose, diabetes, hypertension, acne, KOL, diabetes, hypertension, børneundersøgelser af 2,3 og 4-årige, vaccinationer af børn, voksne, rejsevacc. KOL, diabetes, hypertension, børneundersøgelser, Kol, Diabetes, hypertension, sår, rejsevaccination,smear,priktest,inr KOL, Diabetes, rygestop, vægttab KOL, diabetes, sår, udenlands vaccinationer, børnevaccinationer og så er jeg projekt sygeplejerske KOL, DM, Hypertension, smear, rejsevaccination KOL, hypertension Kol,aks og type 2 diabetes KOLDiabetesAstmaCyt-skrabP-pille /prævention vejledningerrygestop kontinenssygeplejerske KONTROL AF PATIENTER MEDKOLHYPERTENSIONDIABETES Kontrol af: KOL, diabetes, astma, hjerte sygdom m.m. Kontroller Kontroller af kronikere Kroniker behandling - diabetes, kol og hjerte kontroller Kroniker kontroller, kostvejledning, sår og hudpleje, visitering, allergitest, rejsevejledning og vaccinationer mm kroniker omsorg, børneundersøgelser, screening for depression/angst/stress, samtaler, akupunktur, Kroniker-kontroller i Diabetes og Hypertension. Kronikere Kronikerkontroller af diabetikere og KOL-patienter Kronikør implementering kroniske sygdomme bl a diabetes kroniske syge Ledende sygeplejerske Livsstil,DM, BT og kredsløb livsstilssamtale, kontroller diabetiker, forhøjede lipider, rygestop etc, men varetager alle former for opgaver DSR Analyse Side 8 af 9

9 Lunge spl. Astma og KOL Lungepatienter, men varetager alle sygeplejeopgaver i praksisdesuden uddannet behandlersygeplejerske og behandler alle skader Lunger Medicinsk Meget bredt, får lov at bruge min viden/erfaring meget selvstændigt Omsorg for kronikere, patienter med hypertension, hjertesvigt, Kol, astma, diabetes osteoporose. Varetager svangreomsorg, børnevaccinationer, rejsevaccinationer, INR monitorering og dosering af AK behandling, sårbehandling, kostvejledning, rygestop, blodprøvetagning mm oplæring af patienter som opstartes i insulinbehandlingenuresis børn VVS udfyldning og minirin/alarm beh. Primært hypertension og hjertesvigt - dog også KOL og diabetes. Rejsemedicin Rejsevaccination, Rygestop, KOL rejsevaccination, rygestopkursus for enkelt patient, kostvejledning (overvægt, diabetes, hyperkolesterol, oplæring i diabetes + insulin inj. Rejsevacciner Skabe et forløb for KOL patienter Speciale: Patienter med Diabetes Mellitus, opstart injektionsbehandling m.v.speciale, ikke sygeplejerelateret: Regnskabsfører (med baggrund i tidligere erhverv) Spirometri - medicin gennemgang - forebyggende og planlæggende samtale - status nu Sundhedsfaglig visitering ved skranke og telefon Sår, Dm, kold,astma,uvi, Sår og diabetes Sår sygeplejerske + sekretær funktion Sår, KOL, diabetes sårbehandling Sårbehandling, kompression, rejsevaccin Sårsygepleje sårsygepleje Terapeutiske samtaler Tidligere diabetessygeplejerske og har dermed specialviden, hvilket er en stor fordel. Udlandsvaccinationer UndervisningPraksismanager Årskontroller KOL, Diabetes, Vägtproblematikker, Blodpröver, EKG, Sår, Ansvarlig for indköb af dagligt forbrug. DSR Analyse Side 9 af 9

Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis

Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis NOTAT DSR Analyse Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis Dansk Sygeplejeråd (DSR) har i perioden fra den 11-29. august 2008 gennemført en undersøgelse af konsultationssygeplejerskers

Læs mere

Notat 5. Konsultationssygeplejerskers arbejde med datafangst

Notat 5. Konsultationssygeplejerskers arbejde med datafangst Louise Kryspin Sørensen Juli 2014 Notat 5. Konsultationssygeplejerskers arbejde med datafangst 73% af konsultationssygeplejerskerne arbejder med datafangstmodulet, og 25% gør ikke. Arbejdsopgaverne består

Læs mere

Præsentation af Ans Lægehus, samt lidt om uddannelsesforløbet for uddannelseslæger i Ans lægehus.

Præsentation af Ans Lægehus, samt lidt om uddannelsesforløbet for uddannelseslæger i Ans lægehus. Præsentation af Ans Lægehus, samt lidt om uddannelsesforløbet for uddannelseslæger i Ans lægehus. Præsentation af ansættelsessted og uddannelsesforløb. Ydernr. 069701 Lægehuset Teglgade 23 8643 Ans tlf.

Læs mere

NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker

NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2013 NOTAT Indberetning af utilsigtede hændelser blandt sygeplejersker - Andelen af sygeplejersker der svarer at de har forårsaget en utilsigtet hændelse er højere i regionerne

Læs mere

Få mere tid til patienterne træk på sygeplejerskers høje kompetencer

Få mere tid til patienterne træk på sygeplejerskers høje kompetencer Få mere tid til patienterne træk på sygeplejerskers høje kompetencer Profil af konsultationssygeplejersker 2015 - Argumentation for værdien af sygeplejersker i almen praksis Opgaverne ændrer sig hastigt

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Har I overvejet en bioanalytiker?

Har I overvejet en bioanalytiker? Har I overvejet en bioanalytiker? Forside Kirsten Sønder; er som bioanalytiker ansat som eneste praksismedarbejder i solopraksis i Højbjerg. Har uddannet sig særligt til opfølgende samtaler og årskontroller

Læs mere

Lægedage. Velkommen til Lægedage

Lægedage. Velkommen til Lægedage Velkommen til Ydelser anvend overenskomsten korrekt v/ Bodil Johnsen Bruno Melgaard Jensen Dagens program 9.00-10.30: Konsultation, Tk, E-K 10.30-11.00: Pause 11.00-12.00 : Årskontrol, Tillægs, P- markering,

Læs mere

Praksispersonalets kliniske arbejde

Praksispersonalets kliniske arbejde Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport 265 deltagere 6 Audit om Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Telemedicin. - Behandling over afstand.

Telemedicin. - Behandling over afstand. Telemedicin - Behandling over afstand www.regionmidtjylland.dk Hvad er telemedicin? Grundlæggende handler telemedicin om to ting: at sundhedsydelser ved hjælp af teknologi kan overføres over afstande.

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

(Pipaluk er navnet på det Telemedicinske udstyr, som findes i bygderne).

(Pipaluk er navnet på det Telemedicinske udstyr, som findes i bygderne). I hver af de 5 sundhedsregioner er der følgende inddeling af sundhedskonsultationer: 1. Befolkningsgrundlag < 50 indbyggere: Bygdekonsultation uden en "Pipaluk" 2. Befolkningsgrundlag 50 200 indbyggere:

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0. Frederiksberg Kommune I dette afsnit beskrives forbruget af sundhedsydelser blandt borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst to af disse

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Trustrup lægehus, Århusvej 190, 8570 Trustrup. Tlf. 8633 4211. Fax 8633 4775. Praksisbeskrivelse

Trustrup lægehus, Århusvej 190, 8570 Trustrup. Tlf. 8633 4211. Fax 8633 4775. Praksisbeskrivelse Praksisbeskrivelse Vi hedder Trustrup lægehus og ligger i en landsby med et ganske stort opland ca. 10 km fra Grenaa og 50 km fra Århus. Vore patienter er en blanding af land- og byboere, mange ældre mennesker

Læs mere

Værdigrundlag Alle patienter behandles ligeværdigt. Behandlingen tager udgangspunkt i patientens ønsker og behov (patientcentreret).

Værdigrundlag Alle patienter behandles ligeværdigt. Behandlingen tager udgangspunkt i patientens ønsker og behov (patientcentreret). BHansen@health.sdu.dk 20090317 Kære: Lægerne Hansen og Stokholm Fisketorvet 4-6, 4 sal 5000 Odense C Historie Lægerne Bjarne Lühr Hansen og Kurt Stokholm startede samarbejdspraksis i 1992 og indgik kompagniskabspraksis

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2015 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 14% af de regionalt og 9% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd seneste 12 måneder. Denne

Læs mere

10 bud til almen praksis

10 bud til almen praksis 10 bud til almen praksis 10 bud på udviklingsområder for almen praksis på baggrund af resultater fra en undersøgelse besvaret af 4.874 patienter og pårørende DANSKE PATIENTER Baggrund 4,9 millioner danskerne

Læs mere

Almen praksis rolle i et sammenhængende

Almen praksis rolle i et sammenhængende Almen praksis rolle i et sammenhængende sundheds d væsen? Frede Olesen alm. prakt. læge, forskningsleder, professor Forskningsoverlæge, assisterende forskningsleder Plan Første del: Hvad er sammenhæng?

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid Specialuddannede sygeplejerskers arbejdstid Morten Bue Rath 28. november 2008 Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid 1. Sammenfatning Specialuddannede sygeplejersker har gennemsnitligt en højere

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt. Træk på sygeplejerskers stærke kompetencer

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt. Træk på sygeplejerskers stærke kompetencer Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Træk på sygeplejerskers stærke kompetencer Er din praksis klædt på til fremtiden? Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-97 Forsidefoto, foto side

Læs mere

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. august 2011 Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud En opinionsundersøgelse gennemført i perioden 23-29. august viser, at hver fjerde dansker

Læs mere

3.4 Planlægningsområde Midt

3.4 Planlægningsområde Midt 3.4 Planlægningsområde Midt I planlægningsområde Midt indgår kommunerne Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal og Rødovre samt hospitalerne Gentofte og Herlev.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler

NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler 4. februar 2014 NOTAT Patienter på gange, i opholdsrum og lignende på hospitaler 23 procent af læger og sygeplejerskerne ansat på hospitaler, har indenfor en uge uge oplevet, at der ligger patienter på

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

3.5 Planlægningsområde Byen

3.5 Planlægningsområde Byen 3.5 Planlægningsområde Byen I planlægningsområde Byen indgår Frederiksberg Kommune og de københavnske bydele Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By, Nørrebro, Vanløse og Østerbro samt hospitalerne Bispebjerg

Læs mere

Region Kommune Tilbud Type Drift Udbredelse Finansiering. Patientuddannelse / Vejledning Rehabilitering Andet

Region Kommune Tilbud Type Drift Udbredelse Finansiering. Patientuddannelse / Vejledning Rehabilitering Andet I t I t Hovedstaden Bornholm Hovedstaden Brøndby Hovedstaden Brøndby Kræftrehabiliteringskurset: I gang igen Kurset 'I gang igen' er et tilbud til patienter, der har fået en kræftdiagnose og deres pårørende.kurset

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis -Organisation -Udbredelse -Automatisk indrapportering af data

Læs mere

Fårup Lægehus. Fra 1974 blev Fårup Lægepraksis omdannet til en kompagniskabspraksis, idet daværende læge optog en kompagnon.

Fårup Lægehus. Fra 1974 blev Fårup Lægepraksis omdannet til en kompagniskabspraksis, idet daværende læge optog en kompagnon. Fårup Lægehus Historisk: I forbindelse med den kraftige udbygning af sundhedsvæsenet for mere end 100 år siden nedsatte den første praktiserende læge sig i Fårup By i 1894. Der har siden, uden kontinuitetsbrud,

Læs mere

Praksisbeskrivelse for uddannelseslæger i Brørup lægehus:

Praksisbeskrivelse for uddannelseslæger i Brørup lægehus: Praksisbeskrivelse for uddannelseslæger i Brørup lægehus: Indhold: Værdigrundlag og visioner: Side 1 Historie: 1 Patientgrundlag: 2 Læger og personale: 2 Arbejdsdagen i Brørup lægehus: 3 Supervision af

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Svarrapport 12 Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Indledning

Læs mere

Kombinationsstillinger

Kombinationsstillinger Kombinationsstillinger -et eksempel fra Viborg-klyngen på et konkret samarbejde mellem hospital og kommuner fra projekt til permanent ordning Forløbskoordinator, sygeplejerske Else Holm Regionshospitalet

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Anne Marie Lyngsø 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Anne Marie Lyngsø Adresse: Klinisk Enhed

Læs mere

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område Notat Danske Fysioterapeuter Til: Cc: Opgavebeskrivelse og kompetenceprofil- For fysioterapeuter ansat som hjælpepersonale i lægepraksis Dato: 7. april 2015 Kontaktperson: Gurli Petersen 1. Baggrund 2.

Læs mere

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv. PRAKSISBESKRIVELSE Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.dk Hjemmeside: www.lhv.dk Christian mobil: 22555885 Daniel mobil: 20913013

Læs mere

Kronikerudfordringen anno 2025 - Hvor brændende er platformen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu.

Kronikerudfordringen anno 2025 - Hvor brændende er platformen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu. Lif Ekspertdage 3. Juni 2014 Hotel Frederiksdal Kronikerudfordringen anno 2025 - Hvor brændende er platformen? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu.dk Befolkningsudvikling

Læs mere

NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker

NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker Dan Yu Wang December 2015 NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 1 ud af 6 sygeplejerske har en Pr. 1.1.2014 var der 90.820 personer i landet, der på et tidspunkt i livet har gennemført en sygeplejerskeuddannelse.

Læs mere

Tidlig opsporing af KOL

Tidlig opsporing af KOL Tidlig opsporing af KOL Tidlig opsporing af KOL sygdommen er afgørende Opsporing sker som et samarbejde påtværs af faggrupper i praksis Opslag i venteværelset eller påskærm til at fange opmærksomheden,

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Sundhedskonsulent Cand.comm PhD Lucette Meillier Center for Folkesundhed Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Der er ophobet 135.000

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Datafangst. Hvorfor? www.dak-e.dk

Datafangst. Hvorfor? www.dak-e.dk Dagens program 17:00 17:15 Velkomst og præsentation 17:15 17:25 Dine tanker om ICPC 17:25 17:50 Gennemgang af ICPC -Om fordele og principper ved diagnosekodning samt hvordan, I sikrer - ensartet kodning

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Samlet resultat for 394 praktiserende læger Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

ETIK I MØDET MED PATIENTEN

ETIK I MØDET MED PATIENTEN ETIK I MØDET MED PATIENTEN DATAFANGST SÅDAN FIK VI STYR PÅ VORES AK-PATIENTER En nyorientering i Korsør Lægehus betyder, at behandlingen af patienter i blodfortyndende behandling har fået et markant kvalitetsløft.

Læs mere

Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje

Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 13. april 1 Ældre medicinske patienters kontakt med det regionale sundhedsvæsen og den kommunale pleje Formålet med denne analyse er dels at belyse,

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb indenfor diabetes. Sammenhæng i diabetesbehandlingen

Det sammenhængende patientforløb indenfor diabetes. Sammenhæng i diabetesbehandlingen Det sammenhængende patientforløb indenfor diabetes Sammenhæng i diabetesbehandlingen Ole Hother-Nielsen Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital Diabetes - en kronisk sygdom Livslangt forløb

Læs mere

Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter

Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden 473 10,5% 1009 22,3% 973 21,5% 700 15,5% 1362 30,2% Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29

Læs mere

Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland

Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Region Midtjylland Analyse af udvalgte faggrupper inden for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Delrapport 1 - Virksomhedssurvey Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom I Thisted Kommune ønsker vi at styrke såvel den monofaglige,

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL KOL-patienter har fået diagnosticeret en Kronisk Inflammatorisk Lungesygdom med en systemisk komponent. Sygdommen medfører vedvarende

Læs mere

Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling. ling - diagnostik og behandling 26.08.2013

Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling. ling - diagnostik og behandling 26.08.2013 Telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling ling - diagnostik og behandling 26.08.2013 Læge,, PhD. studerende Nikolai Hoffmann-Petersen Medicinsk forskning, Regionshospitalet Holstebro Generelle udfordringer >

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Medicinsk Ambulatorium SVS Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon Ellen Nielsen 79 18 35 37 eller Mobil: 51 18

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Praksisbeskrivelse Lægerne J. B. Winsløws Vej

Praksisbeskrivelse Lægerne J. B. Winsløws Vej Historie Januar 2005 blev APU Odense (almen praksis med tilknytning til Syddansk Universitet) etableret, efter opkøb af 4 lokale solo praksis. Praksis var da ejet af APU fonden, som var etableret af Amtsrådsforeningen

Læs mere

Århus 1. oktober 2010 Pfizer Bygger Bro. Konsultationssygeplejerske, marte meo terapeut rygestopsinstruktør

Århus 1. oktober 2010 Pfizer Bygger Bro. Konsultationssygeplejerske, marte meo terapeut rygestopsinstruktør Århus 1. oktober 2010 Pfizer Bygger Bro Konsultationssygeplejerske, marte meo terapeut rygestopsinstruktør Gerda Nielsen gerdakolding@gmail.com Rygestop i almen praksis Præsentation Beskrivelse af min

Læs mere

3.6 Planlægningsområde Syd

3.6 Planlægningsområde Syd 3.6 Planlægningsområde Syd I planlægningsområde Syd indgår kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk, de københavnske bydele Amager Vest, Amager

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Dokumentnavn: Procedure for håndtering af patienter med diabetes type 2 i Lægecenter Korsør.

Dokumentnavn: Procedure for håndtering af patienter med diabetes type 2 i Lægecenter Korsør. Standard 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis Dokumentnavn: Procedure for håndtering af patienter med diabetes type 2 i Lægecenter Korsør. Dato for ikrafttrædelse: 1. december 2015 Dato for revision:

Læs mere

Diskussionsoplæg om samarbejdet i diabetesbehandlingen mellem lægepraksis og ambulatorier

Diskussionsoplæg om samarbejdet i diabetesbehandlingen mellem lægepraksis og ambulatorier Diskussionsoplæg om samarbejdet i diabetesbehandlingen mellem lægepraksis og ambulatorier Baggrund I Sundhedsstyrelsens redegørelse om den fremtidige diabetesbehandling i Danmark, 1994, fremhæves ønsket

Læs mere

7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme

7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme Temakapitel: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme 15.5.214 7 Tema: Borgere med udvalgte kroniske sygdomme Flere og flere danskere har gennem de seneste år fået diagnosticeret én eller flere kroniske

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet November Alment praktiserende lægers kontakt med

Afdeling for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet November Alment praktiserende lægers kontakt med Afdeling for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet November 216 Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med KOL I denne analyse belyses variationen i alment praktiserende

Læs mere

Basal oplæring. Sygeplejerske. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted

Basal oplæring. Sygeplejerske. Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Basal oplæring Sygeplejerske Neurorehabiliteringen Sydvestjysk Sygehus Grindsted Din oplæring Du er færdig med introduktionen, og nu begynder den basale oplæring, som skal sikre, at du er i stand til selvstændigt

Læs mere

Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse

Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse Hvad er hjerterehabilitering Et fuldt rehabiliteringsforløb indeholder: Undervisning om sygdom og behandling

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

Skive Kommune Viborg Kommune

Skive Kommune Viborg Kommune Skive Kommune Viborg Kommune Vi fletter sammen om hjerterehabilitering Et års erfaring fra et fælles forløb med hjerterehabilitering fase 2 Borgeren er udredt og lægefagligt vurderet stabil Afdelings sygeplejerske

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre!

20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre! Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt 20 mia. kr. til lungerne kan bruges bedre! De sidste fire år har været ned ad bakke. Jeg var aktiv hver dag, kunne gå ud, cykle,

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering page 1 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering Nikolai Hoffmann-Petersen, Læge Medicinsk afdeling og medicinsk forskning, Regionshospitalet Holstebro Claus Kjærgaard

Læs mere

NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker

NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker Dan Yu Wang December 2015 NOTAT Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker 1 ud af 6 sygeplejerske har en Pr. 1.1.2014 var da 90.820 personer i landet, der på et tidspunkt i livet

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen Oktober 2015 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 14% af de regionalt og 9% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd de seneste 12 måneder. Denne

Læs mere