Notat 1. Sygeplejerskers varetagelse af selvstændige konsultationer i almen praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat 1. Sygeplejerskers varetagelse af selvstændige konsultationer i almen praksis"

Transkript

1 Louise Kryspin Sørensen Juli 2014 Notat 1. Sygeplejerskers varetagelse af selvstændige konsultationer i almen praksis 99% af konsultationssygeplejerskerne varetager selvstændige konsultationer 27% angiver at de selvstændige konsultationer fylder mere i dag end sidste år 25% varetager i dag opgaver i samarbejde med lægen de vurdere, de selv kan klare. Sygeplejerskerne har i gennemsnit 54 selvstændige konsultationer i løbet af en gennemsnitlig arbejdsuge, og hver selvstændig konsultations anslås til 14 minutter. I alt udgør de selvstændige konsultationer 44% af konsultationssygeplejerskernes arbejdsdag Den gennemsnitlige aftalte arbejdstid er 29,5 timer, og de har 9 års erfaring som konsultationssygeplejerske 87% udfører primært sygeplejearbejde Hver fjerde er ansat til at varetage en specialfunktion 85% angiver at der seneste år er flyttet sygeplejerelaterede opgaver fra lægen til sygeplejerskerne Få (7%) har gennemført et diplommodul i akut syge eller kronisk syge, men 18% har gennemført andre diplommoduler. 77 % har ikke gennemført et diplommodul 75% er ansat i en praksis hvor der ud over læge og sygeplejersken, også findes en lægesekretær. Selvstændige konsultationer Resultaterne i dette notat er baseret på DSR s seneste konsultationsundersøgelse. Der er foretaget to tidligere undersøgelser blandt konsultationssygeplejersker dog med andre fokus, hvorfor der kun er begrænsede sammenligningsmuligheder. Selvstændige konsultationer er defineret ved at patienten udelukkende ses af sygeplejersken den pågældende konsultation. 99 % af konsultationssygeplejerskerne angiver, at de varetager selvstændige konsultationer. Dette spørgsmål er stillet konsultationssygeplejerskerne både i 2008 og 2012 med samme besvarelse. Tabel 1. Varetager du selvstændigt konsultationer? Ja 99% 100% 99% Nej 1% 0% 1 % Ved ikke 0% 0% 0 % Amn: 755 besvarelser i Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Hovedparten af konsultationssygeplejerskerne angiver, at de selvstændige fylder det samme af deres arbejdsdag i forhold til sidste år. 27% mener at de selvstændige konsultationer fylder mere, mens 3% mener de fylder mindre. NOTAT 1. Konsultationssygeplejersker - baggrund.docx

2 Tabel 2. Fylder selvstændige konsultationer mere eller mindre af din arbejdsdag, sammenlignet med for et år siden? Selvstændige konsultationer fylder mere 27 % Selvstændige konsultationer fylder ca. det samme 65 % Selvstændige konsultationer fylder mindre 3 % Ved ikke 4 % Amn: 746 besvarelser. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Endvidere mener hver fjerde konsultationssygeplejerske, at de varetager opgaver i samarbejde med læge de selv kan klare, jf. tabel 3. I 2008 angav næsten halvdelen af sygeplejerskerne, at lægen varetog opgaver, de selv kunne varetage. Noget tyder på at der i den mellemliggende periode er flyttet opgaver fra lægen til sygeplejersker, således at potentiale for flere selvstændige konsultationer stadig findes dog i mindre grad. Tabel 3. Varetager du opgaver i dag i samarbejde med lægen, som du kunne klare alene? Ja 48% 25 % Nej 31 % 65 % Ved ikke 21 % 10 % Anm: Spørgsmålet i 2008 er stillet en smule anderledes, hvilket kan påvirke resultaterne: Mener du, at lægen varetager konsultationer, som du selv ville kunne varetage? De selvstændige konsultationer varer i gennemsnit 14,3 minutter, og konsultationssygeplejerskerne har i gennemsnit 54,3 selvstændige konsultationer på en gennemsnitlig arbejdsuge. Sammenholdes de ugentlige timer anvendt på selvstændige konsultationer med den gennemsnitlige arbejdstid på 29,5 timer (1770 minutter), udgør de selvstændige konsultationer 44 % (54,3*14,3=776,5/1770 min=44 %) af konsultationssygeplejerskerne arbejdsdag. I dette tal fra vi frasorteret fejlregistreringer, herunder de registreringer hvor det ugentlige timer anvendt på selvstændige konsultationer overstiger de timer de er ansat. Tabel 4. Oplysninger om selvstændige konsultationer Værdi selvstændige konsultationer i løbet af en gennemsnitlig arbejdsuge? 54,3 661 Varighed per selvstændig konsultation 14,3 min 661 Anm: Længde af konsultation er begrænset til de der ligger mellem 5-30 minutter og tre outliers er ekskluderet. konsultationer løber fra i et jævnt forløb. Vi har set på hvor mange det er muligt at nå inden for den angivne arbejdsuge i forhold til den gennemsnitlige varighed af konsultationen. Alle der har flere end 100 konsultationer på en uge er frasorteret. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis DSR Analyse Side 2 af 9

3 Bag om konsultationssygeplejersken Konsultationssygeplejerskerne har i gennemsnit arbejdet som konsultationssygeplejerske i knap 9 år, jf. tabel 5. Der findes ingen geografiske forskelle i denne anciennitet. Tabel 5. Erfaring som konsultationssygeplejerske Hvor mange hele år har du arbejdet som konsultationssygeplejerske? ,4 år 7,4 år 8,9 år Anm: 868 besvarelser i 2008, 750 besvarelser i 2012, og 745 besvarelser i Ingen forskel findes mellem regionerne. Der er kun medtaget de der har angivet under/lig 45 års erfaring, mens få observationer med højere erfaring er ekskluderet pga. sandsynlig for fejlindtastning. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Den gennemsnitlige aftalte arbejdstid er 29,5 timer med mindre geografiske forskelle. Tabel 6 viser, at konsultationssygeplejersker ansat i region Hovedstaden har en lavere aftalt arbejdstid (28,8 timer) end sygeplejersker ansat i region Nordjylland (30,6 timer). Tabel 6. Aftalte arbejdstid fordelt på geografi Timer Hvad er din aftalte arbejdstid? 29,5 736 Region Hovedstaden 28,8 188 Region Sjælland 29,4 115 Region Syddanmark 29,1 166 Region Midtjylland 30,2 187 Region Nordjylland 30,6 80 Anm: Signifikant forskel mellem regionerne. Der er kun medtaget besvarelser som har angivet en aftalt arbejdstid på max 37 timer. Besvarelser med en højere aftalt arbejdstid er ekskluderet pga. sandsynlig for fejlindtastning. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Knap 9 ud af 10 sygeplejersker udfører primært sygeplejearbejde i deres job som konsultationssygeplejerske, jf. tabel 7. Tabel 7. Udfører du primært sygeplejefagligt arbejde? Ja 83 % 87 % Nej 16 % 12 % Ved ikke 1 % 1 % Anm: 2014: Ingen forskel findes mellem regionerne. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Og hver fjerde sygeplejerske er ansat til at varetage en specialfunktion. Hvad denne specialfunktion går ud på, har sygeplejerskerne haft mulighed for at uddybe (se beskrivelserne på side 6-9). DSR Analyse Side 3 af 9

4 Tabel 8. Er du ansat til at varetage en specialfunktion (fx ansat på baggrund af en specialviden inden for KOL)? Ja 25 % 186 Nej 73 % 555 Ved ikke 2 % % 756 Anm: Ingen forskel findes mellem regionerne eller med anciennitet. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis 7 % har gennemført et diplommodul i enten akut syge eller i kronisk syge. 18% har gennemført andre diplommoduler, mens 77 % ikke har gennemført et diplommodul. Dette fremgår af tabel 9. Tabel 9. Har du gennemført en eller flere af følgende diplommoduler? Jeg har gennemført diplommodul i akut syge 3 % 11 Jeg har gennemført diplommodul i kronisk syge 4 % 29 Jeg har gennemført andre diplommoduler 18 % 134 Jeg er i gang med et diplommodul 1 % 10 Jeg har ikke gennemført et diplommodul 77 % 581 Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Ud over læger og sygeplejersker, er 75% af konsultationssygeplejersker ansat sammen med lægesekretærer. Og 19% sammen med bioanalytikere. 13% angiver at der er andre faggrupper i deres praksis, mens 19% er ansat i en praksis der kun består af læger og sygeplejersker. Tabel 10. Hvilke faggrupper er der ud over læger og sygeplejersker ansat på din arbejdsplads? Lægesekretærer 75 % 551 Bioanalytikere 19 % 138 Andre faggrupper (fx diætist, psykolog, fysioterapeut) 13 % 93 Ingen andre end læger og sygeplejersker 19 % 136 Ved ikke 0 % 0 Spørgsmål fra 2014 er ikke direkte sammenligneligt med de tidligere undersøgelser blandt konsultationssygeplejersker. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis 85% af de adspurgte konsultationssygeplejersker vurderer, at der seneste år er flyttet sygeplejerelaterede opgaver fra lægen til sygeplejerskerne. 9% angiver at disse opgaver er flyttet til andre faggrupper. 11% mener ikke der er flyttet sygeplejerelaterede opgaver fra lægen til øvrige ansatte i deres praksis. DSR Analyse Side 4 af 9

5 Tabel 11. Vurderer du, at der generelt er flyttet sygeplejerelaterede opgaver fra lægen til øvrige ansatte på din arbejdsplads seneste år? Ja, til sygeplejerskerne 85 % 639 Ja, til andre faggrupper 9 % 72 Nej 11 % 82 Ved ikke 3 % 21 Anm: Spørgsmål fra 2014 er ikke direkte sammenligneligt med de tidligere undersøgelser blandt konsultationssygeplejersker. Det har været muligt at sætte flere krydser, hvorfor procenten overstiger 100% Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Metode I perioden 2. juni til 16. juni 2014 gennemført DSR den tredje undersøgelse blandt konsultationssygeplejersker. Fokus i denne undersøgelse var at afdække deres arbejdsopgaver med datafangstmodulet og forløbsprogrammer for kronikere, deres samarbejde med hjemmesygeplejen og sundhedsplejen samt forekomsten af selvstændige konsultationer. I DSR s medlemssystem blev der identificeret 1445 konsultationssygeplejersker, som blev inviteret til undersøgelsen. 57% besvarede undersøgelsen. De respondenter, som angiver at arbejde i en speciallæge praksis eller andet sted, er ikke undersøgelsens målgruppe, og har derfor kun fået 1 spørgsmål. I alt er der 759 besvarelser som arbejder i en almen praksis i Og det er disse 759 respondenter notatets analyser er baseret på. Sammenholder vi respondenterne fra aktuelle undersøgelsen, men de foregående undersøgelser fra 2008 og 2012, ligner den geografiske fordeling meget hinanden. Dette tyder således på at der ikke umiddelbart ligger en skævhed i hvem der har besvaret de forskellige år Region Hovedstaden 25 % 25% 26 % Region Sjælland 16 % 15% 17 % Region Syddanmark 23 % 22% 21 % Region Midtjylland 25 % 25% 23 % Region Nordjylland 11 % 12% 14 % Total 100 % 100% 100 % Svarprocenter 57 % 49 % 60 % En almen lægepraksis 56 % 59 % Et lægehus af alment praktiserende læger 44 % 41 % DSR Analyse Side 5 af 9

6 Fritekstbesvarelser. Beskriv hvilken specialfunktion du er ansat til at varetage 2 års børneundersøgelse ak- behandling, DM, hjertept, Ak-behDiabetes Alle foruns vedr.dm / KOl og astma. Deltager i årskontroller sammen med læge. alle kroniske sygdomme(dm-astma-kol)alle skaderudlandsvaccinationerbørneundersøgelser 2 og 4 årnedgroede negle/føddersårinr-målinger samt dossering af medicinhjælper bioanalyttikere med blodprøverbt-kontrllerhals(tonsilit)/st.p lunger alle sygeplejerske opgaver + laborantopgaver Allergi ansat som behandler sygepl. varetager mange lægefaglige opgaver ansvar for diabetesbehandlingen samt hypertensionsbehandling ansvarlig for rengøring, indkøb,undervisning, sekretæropgaver,kvalitetskontroller ect Arbejdsopgaver omkring kvinder kvindelivet graviditet og børn. (er også uddannet jordemoder) samt erfaring med at arbejde med patienter med anden etnisk baggrund. Astma, kol, allergi bl.a kroniker konsutationer, rejservaccinationer, børnevaccinationer, Blodfortyndende behandling ifa marevan Børn og unge Børneundersøgelser Celleskrab, Hypertension, DM, Rejsevacc.rådgivning inc. vacc, børneundersøgelser, etc Cold og sår Demens, hypertension Diabetes diabetes Diabetes - hypertension- KOL Diabetes 2 samt kontroller af kroniske sygdomme (kol, hypertension) Diabetes II, rejsevaccinationer, sårpleje ol Diabetes kol mm Diabetes kontrol, livsstilssamtaler, 3 og 4 års børneus. Mm Diabetes kontrol. Hypertensions kontrol. Kol kontrol Diabetes kontroller ( dog ikke årskontrol), Kol kontroller, hypertensions kontroller Diabetes og kol diabetes og KOL Diabetes patienter, livsstilsændringer incl. Rygestop. Regnskab og administration. Diabetes- og hypertension kvartalskontroller,sårbehandling,rejsevaccinationer, rygestopsamtaler, samtaler om kost,motion, vægttab. Diabetes, astma og COL diabetes, hypertension, dyslipidæmi, a-flimmer, KOL, astma, o.s.v Diabetes, inkontinens Diabetes, KOL samt sår Diabetes, KOL, astma, BT, vaccinationer Diabetes, KOL, Astma, Rejserådgivning, Hjerte diabetes, Kol, astma,hypertension, hyperkolesterolæmi, Ak-behandling Diabetes, KOL, hypertension, rygestopforløb, rejsevaccination og vejledning, sundhedsoplysninger, kostvejledninger, børnevaccinationer, blodprøver o.lign. DSR Analyse Side 6 af 9

7 Diabetes, KOL, rygestop Diabetes, kol, sår Diabetes, sår inkl fodsår, BT og mange andre sygeplejefaglige emner inkl telefonvisitationen Diabetes, sårpleje, KOL Diabetes. Kol rejsevaccinationer Diabetesbehandling diabeteskolrejsevacc diabetesrejsekonsultationersårplejesmear tagning DiabetesSår Diætbehandling (er udover sygeplejerske uddannet klinisk diætist) DM og rejseprof DM SÅR DM type 2 konsultationer. opsporing og årskontroller af kol patienter, herunder vejledning af kroniske pt i af leve med kronisk sygdom Diverse sygeplejefaglige opgaver ex sår behandling, bt kontroller, vortebehandling, vaccination (børneprogram samt rejse vaccination), desuden laborant opgaver såsom blodprøvetagning samt håndtering af mikrobiologiske og patologiske prøver DMHjerte/kar Er ikke ansat til at varetage, men har med baggrund i dette været med til at få etableret kol-opsporing og årsstatus i forhold til datafangst Er intensiv spl og det var derfor jeg blev valgt dengang er uddannet sårsygeplejerske Faste kontroller med KOl Forebyggende arbejde (børneundersøgelser, graviditets-undersøgelse, varetagelse af årlige forebyggende sukkersygekontroller, da jeg er kandidat i folkesundhed Geriatriske problemstillinger Gravide HA kontroller,dm kontroller, rejsemedicinske konsultationer Hjerteansvarlig - indebærer bl.a. undervisning af kollegaer i genoplivning, opsporing af hjertesvigtspatienter o.m.a. hypertension, AK kontroller, Diabetes kontroller Hypertension, børn, hjertekar Hypertension, kol Jeg er eneste sygepl. ansat i praksis og udfører alt omkring Kol, diabetes, astma m.v. jeg er rygestop instruktør, akupunktør, KOL sygepl.,coach, men bruger det ikke så meget andet end som en del af livsstilsamtaler. Har vægttabssamtaler. Rejsevacciner, denne deler jeg med kollegaer Jeg varetager KOL kontroller incl års ktr på A og B pthypertensions kontroller incl. reg. af medicin. diabetes kontroller 3 mdr. incl reg. af medicin.hjertesvigtspatienter, incl. reg. af medicin. Rygestop samtaler. Samtaler m.m. Kardiologisk område KOL Kol KOL. diabetes, CVD, A/K behandling, gravide, køreattest,sår m.m KOL (- KOL / astma KOL amb. KOL ansvarlig, hudspecialist pga tidl ansættelse i dermatologisk afd, akupunktur Kol Astma KOL og akutte skadestuen pter DSR Analyse Side 7 af 9

8 KOL og astma Kol og astma KOL Og diabetes KOL og Diabetes KOL og diabetes Kol og diabetes KOL og Diabetes kontroller primært KOL og DMUdenlandsvaccinationer kol og rygestop KOL opsporing, diagnosticering, kontrol. Datafangst via DAK-E Kol spl kontrol KOL, Astma Kol, astma, diabetes, rejsevaccinationer KOL, Astma, DM ledelse KOL, astma, hypertension Kol, astma, hypertension, dm, behandler spl. Hele vejen rundt... Kol, astma, osteoporose, diabetes, hypertension, acne, KOL, diabetes, hypertension, børneundersøgelser af 2,3 og 4-årige, vaccinationer af børn, voksne, rejsevacc. KOL, diabetes, hypertension, børneundersøgelser, Kol, Diabetes, hypertension, sår, rejsevaccination,smear,priktest,inr KOL, Diabetes, rygestop, vægttab KOL, diabetes, sår, udenlands vaccinationer, børnevaccinationer og så er jeg projekt sygeplejerske KOL, DM, Hypertension, smear, rejsevaccination KOL, hypertension Kol,aks og type 2 diabetes KOLDiabetesAstmaCyt-skrabP-pille /prævention vejledningerrygestop kontinenssygeplejerske KONTROL AF PATIENTER MEDKOLHYPERTENSIONDIABETES Kontrol af: KOL, diabetes, astma, hjerte sygdom m.m. Kontroller Kontroller af kronikere Kroniker behandling - diabetes, kol og hjerte kontroller Kroniker kontroller, kostvejledning, sår og hudpleje, visitering, allergitest, rejsevejledning og vaccinationer mm kroniker omsorg, børneundersøgelser, screening for depression/angst/stress, samtaler, akupunktur, Kroniker-kontroller i Diabetes og Hypertension. Kronikere Kronikerkontroller af diabetikere og KOL-patienter Kronikør implementering kroniske sygdomme bl a diabetes kroniske syge Ledende sygeplejerske Livsstil,DM, BT og kredsløb livsstilssamtale, kontroller diabetiker, forhøjede lipider, rygestop etc, men varetager alle former for opgaver DSR Analyse Side 8 af 9

9 Lunge spl. Astma og KOL Lungepatienter, men varetager alle sygeplejeopgaver i praksisdesuden uddannet behandlersygeplejerske og behandler alle skader Lunger Medicinsk Meget bredt, får lov at bruge min viden/erfaring meget selvstændigt Omsorg for kronikere, patienter med hypertension, hjertesvigt, Kol, astma, diabetes osteoporose. Varetager svangreomsorg, børnevaccinationer, rejsevaccinationer, INR monitorering og dosering af AK behandling, sårbehandling, kostvejledning, rygestop, blodprøvetagning mm oplæring af patienter som opstartes i insulinbehandlingenuresis børn VVS udfyldning og minirin/alarm beh. Primært hypertension og hjertesvigt - dog også KOL og diabetes. Rejsemedicin Rejsevaccination, Rygestop, KOL rejsevaccination, rygestopkursus for enkelt patient, kostvejledning (overvægt, diabetes, hyperkolesterol, oplæring i diabetes + insulin inj. Rejsevacciner Skabe et forløb for KOL patienter Speciale: Patienter med Diabetes Mellitus, opstart injektionsbehandling m.v.speciale, ikke sygeplejerelateret: Regnskabsfører (med baggrund i tidligere erhverv) Spirometri - medicin gennemgang - forebyggende og planlæggende samtale - status nu Sundhedsfaglig visitering ved skranke og telefon Sår, Dm, kold,astma,uvi, Sår og diabetes Sår sygeplejerske + sekretær funktion Sår, KOL, diabetes sårbehandling Sårbehandling, kompression, rejsevaccin Sårsygepleje sårsygepleje Terapeutiske samtaler Tidligere diabetessygeplejerske og har dermed specialviden, hvilket er en stor fordel. Udlandsvaccinationer UndervisningPraksismanager Årskontroller KOL, Diabetes, Vägtproblematikker, Blodpröver, EKG, Sår, Ansvarlig for indköb af dagligt forbrug. DSR Analyse Side 9 af 9

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Har I overvejet en bioanalytiker?

Har I overvejet en bioanalytiker? Har I overvejet en bioanalytiker? Forside Kirsten Sønder; er som bioanalytiker ansat som eneste praksismedarbejder i solopraksis i Højbjerg. Har uddannet sig særligt til opfølgende samtaler og årskontroller

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Fårup Lægehus. Fra 1974 blev Fårup Lægepraksis omdannet til en kompagniskabspraksis, idet daværende læge optog en kompagnon.

Fårup Lægehus. Fra 1974 blev Fårup Lægepraksis omdannet til en kompagniskabspraksis, idet daværende læge optog en kompagnon. Fårup Lægehus Historisk: I forbindelse med den kraftige udbygning af sundhedsvæsenet for mere end 100 år siden nedsatte den første praktiserende læge sig i Fårup By i 1894. Der har siden, uden kontinuitetsbrud,

Læs mere

ETIK I MØDET MED PATIENTEN

ETIK I MØDET MED PATIENTEN ETIK I MØDET MED PATIENTEN DATAFANGST SÅDAN FIK VI STYR PÅ VORES AK-PATIENTER En nyorientering i Korsør Lægehus betyder, at behandlingen af patienter i blodfortyndende behandling har fået et markant kvalitetsløft.

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering page 1 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering Nikolai Hoffmann-Petersen, Læge Medicinsk afdeling og medicinsk forskning, Regionshospitalet Holstebro Claus Kjærgaard

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden

Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Befolkningens sundhed om 20 år? En fremskrivning med udgangspunkt i den aktuelle viden Charlotte Glümer, professor, overlæge 1 Hvad kommer jeg ind på? Hvorfor er det svært at forudsige sygdomsmønsteret

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Uddannelsesprogram for yngre læger i Lægeklinikken Regionshospitalet Skive.

Uddannelsesprogram for yngre læger i Lægeklinikken Regionshospitalet Skive. Uddannelsesprogram for yngre læger i Lægeklinikken Regionshospitalet Skive. Kære kommende uddannelseslæge; Velkommen til Lægeklinikken. Vi ser frem til at have dig ansat her i de næste 6 måneder. Inden

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Konsultationssygeplejersker

Konsultationssygeplejersker Konsultationssygeplejersker nøglespillere i fremtidens sundhedsvæsen Konsultationssygeplejersker nøglespillere i fremtidens sundhedsvæsen Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013

Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Tabeller Del 1: Antal årsværk Side 1 af 75 Del 1: Årsværk Fane: Antal årsværk i alt Tabel 1:

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Fra lægehus til behandlerteam

Fra lægehus til behandlerteam Enheden for Brugerundersøgelser Fra lægehus til behandlerteam Erfaringer med og holdninger til brugen af praksispersonale i almen praksis i Region Hovedstaden Forsknings- og udviklingsrapport Fra lægehus

Læs mere

Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart og Køge 2014. "Giv os tiden tilbage"

Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart og Køge 2014. Giv os tiden tilbage Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart og Køge 2014 "Giv os tiden tilbage" Vi kan gøre en forskel ved at gøre forskel. Dårligere uddannelse, mere sygdom kilde: Den Nationale sundhedsprofil 2013 Dårligere

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Louise Kryspin Sørensen og Dan Yu Wang Juni 2012 Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Hudsygdomme forekommer i stigende grad blandt sygeplejersker. Samtidig udgør hudsygdomme en stabil andel af

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

Lægerne Fjederholt, Landbo, Krogh og Schnoor

Lægerne Fjederholt, Landbo, Krogh og Schnoor Praksisbeskrivelse for Lægerne Østerbro, Skive Lægerne Fjederholt, Landbo, Krogh og Schnoor Præsentation af praksis, lægerne og personalet Lægerne Østerbro Ydernr. 069841 Østerbro 5 Tlf.: 97520900 7800

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE Undersøgelsen er gennemført i Lev Vel projekt Forebyggende Selvmonitorering, som del af SPOR 1. Undersøgelsen har været gennemført i perioden jan. feb. 2012, og data

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

Regionale Innovations Grupper

Regionale Innovations Grupper Regionale Innovations Grupper Demografiske udvikling - dilemma for sundheds- og plejesektoren Færre hænder til opsporing, udredning, behandling, opfølgning og pleje Færre borgere i den arbejdsduelige alder

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012

præsentation præsentation disposition definition definition Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen 03-10-2012 Status for akupunktur i det danske sundhedsvæsen præsentation Konference i Aalborg 1. oktober 2012 præsentation Elsebeth Lægaard Speciallæge i almen medicin Akupunktør (udd. svarende til RAB, 1989) Klinik,

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose.

Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose. Rehabilitering i Viborg Kommune: KOL, hjerte-/karsygdom, type 2 diabetes og osteoporose. Træning: 10 uger, 1 times træning 1 gang om ugen. KOLsyge træner 2 gange om ugen. Undervisning i træning og motion,

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE Formandskab: Peter Rossing, forskningsleder, overlæge dr.med. Steno Diabetes Center Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, cand.cur., E-MBA

Læs mere

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland.

1. Aftalens parter Aftalen indgås af Frederikshavn Kommune og Praksisudvalget, Region Nordjylland. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Fælles koncept for Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 13. oktober 2011 Revideret jan. 2013 Aftale

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Diabetesindsatsen i amterne og H:S Status marts/april 2005. Baggrund

Diabetesindsatsen i amterne og H:S Status marts/april 2005. Baggrund Diabetesindsatsen i amterne og H:S Status marts/april 2005 Baggrund Der har nu gennem flere år været fokus på diabetesindsatsen i Danmark. Dels fordi der bliver flere og flere diabetikere, dels fordi behandlingstilbuddene

Læs mere

PROJEKT MIT LIV MED KOL

PROJEKT MIT LIV MED KOL PROJEKT MIT LIV MED KOL KOL indsats for socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter i Odense Kommune. Tobakstemamøde Silkeborg oktober 2014 Marlene Lindharth Thykjær Sundhedsfaglig konsulent

Læs mere

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard

Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Diabetesklinikken og Tværsektorenheden, Hvidovre hospital Regionalt Diabetesudvalg, forløbsprogram for T2DM, Udviklingsgruppen for

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012

Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012 Netværk & repræsentanter i udvalgsarbejde. DSR Konference 6-7 dec. 2012 Indsatsområde Baggrund DASYS bliver i stigende grad anmodet om deltagelse i udvalgsarbejde. Mulighed for at få sygeplejen indskrevet

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

LEON i fremtidens sundhedsvæsen

LEON i fremtidens sundhedsvæsen Opgaveflytning med eksempel for SOSU v. brystkræftscreening 8. februar 2010 Cheflæge Lisbeth Kallestrup Regionshospitalet Silkeborg, Hammel og Skanderborg www.regionmidtjylland.dk LEON i fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

TEMADAG FOR NIP-DIABETES

TEMADAG FOR NIP-DIABETES TEMADAG FOR NIP-DIABETES National klinisk audit regional kvalitetsudvikling og forandringstiltag for diabetesbehandlingen i hospitals- og praksissektoren Et idékatalog 8. september 2009 Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE HUSK LÆGEDAGE 2014 MANDAG 10. FREDAG 14. NOVEMBER 120 kurser på fem dage vælg selv antallet af dage Husk

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder. Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum

Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder. Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum Kan der findes ro i åndenød? - Redskaber til lungepatienter på tværs af alder Udvikling af redskaber med den lungesyge i centrum En helhed i behandling og i hverdagslivet! Fra ensomhed til livsmod gennem

Læs mere

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen

Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Praksis beskrivelse af Lægehuset Solvang v/henrik Vagn Madsen Støvring Støvring er en mellemstor by med ca. 7000 indbyggere og er hovedbyen i Rebild kommune. Støvring ligger ca. 20 km syd for Aalborg,

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Kort om undersøgelsen

Kort om undersøgelsen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af BP Research en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Respondenterne

Læs mere

HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2011. Louise Kryspin Sørensen Christina Holm-Petersen

HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2011. Louise Kryspin Sørensen Christina Holm-Petersen HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2011 Louise Kryspin Sørensen Christina Holm-Petersen HVAD GIVER SYGEPLEJERSKER ARBEJDSGLÆDE? RESULTATER FRA EN

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger

Døds kvalitet. - et spørgsmål om ressourcer og holdninger. Resultater, konklusioner og holdninger Døds kvalitet - et spørgsmål om ressourcer og holdninger Døden på plejehjem - en undersøgelse gennemført af Landsforeningen Liv&Død Resultater, konklusioner og holdninger November 2006 Metode og gennemførelse

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby

Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon. Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Workshop om Obstetrisk telemedicin Historie og præsentahon Olav Bjørn Petersen Overlæge, PhD, adj. Lektor Gynækologisk- Obstetrisk afd Y AUH Skejby Baggrund Baggrund 3 Hjemmemonitorering af gravide?:

Læs mere

KiroFAKTA 2012. Praksistælling i kiropraktorpraksis

KiroFAKTA 2012. Praksistælling i kiropraktorpraksis KiroFAKTA Praksistælling i kiropraktorpraksis Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Klinikkerne...2 Klinikkernes fysiske udformning... 3 Træningsfaciliteter og -tilbud...4 Personale... 5 Fakturering hvem er

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Rapport. Waste-runde i Endokrinologisk. Sygeplejeambulatorium RHE den 19.08.2015. Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro

Rapport. Waste-runde i Endokrinologisk. Sygeplejeambulatorium RHE den 19.08.2015. Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Waste-runde i Endokrinologisk

Læs mere

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014 Institut for Folkesundhedsvidenskab Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme Årsmødet 2014 Peter Lange Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre

Læs mere