Notat 1. Sygeplejerskers varetagelse af selvstændige konsultationer i almen praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat 1. Sygeplejerskers varetagelse af selvstændige konsultationer i almen praksis"

Transkript

1 Louise Kryspin Sørensen Juli 2014 Notat 1. Sygeplejerskers varetagelse af selvstændige konsultationer i almen praksis 99% af konsultationssygeplejerskerne varetager selvstændige konsultationer 27% angiver at de selvstændige konsultationer fylder mere i dag end sidste år 25% varetager i dag opgaver i samarbejde med lægen de vurdere, de selv kan klare. Sygeplejerskerne har i gennemsnit 54 selvstændige konsultationer i løbet af en gennemsnitlig arbejdsuge, og hver selvstændig konsultations anslås til 14 minutter. I alt udgør de selvstændige konsultationer 44% af konsultationssygeplejerskernes arbejdsdag Den gennemsnitlige aftalte arbejdstid er 29,5 timer, og de har 9 års erfaring som konsultationssygeplejerske 87% udfører primært sygeplejearbejde Hver fjerde er ansat til at varetage en specialfunktion 85% angiver at der seneste år er flyttet sygeplejerelaterede opgaver fra lægen til sygeplejerskerne Få (7%) har gennemført et diplommodul i akut syge eller kronisk syge, men 18% har gennemført andre diplommoduler. 77 % har ikke gennemført et diplommodul 75% er ansat i en praksis hvor der ud over læge og sygeplejersken, også findes en lægesekretær. Selvstændige konsultationer Resultaterne i dette notat er baseret på DSR s seneste konsultationsundersøgelse. Der er foretaget to tidligere undersøgelser blandt konsultationssygeplejersker dog med andre fokus, hvorfor der kun er begrænsede sammenligningsmuligheder. Selvstændige konsultationer er defineret ved at patienten udelukkende ses af sygeplejersken den pågældende konsultation. 99 % af konsultationssygeplejerskerne angiver, at de varetager selvstændige konsultationer. Dette spørgsmål er stillet konsultationssygeplejerskerne både i 2008 og 2012 med samme besvarelse. Tabel 1. Varetager du selvstændigt konsultationer? Ja 99% 100% 99% Nej 1% 0% 1 % Ved ikke 0% 0% 0 % Amn: 755 besvarelser i Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Hovedparten af konsultationssygeplejerskerne angiver, at de selvstændige fylder det samme af deres arbejdsdag i forhold til sidste år. 27% mener at de selvstændige konsultationer fylder mere, mens 3% mener de fylder mindre. NOTAT 1. Konsultationssygeplejersker - baggrund.docx

2 Tabel 2. Fylder selvstændige konsultationer mere eller mindre af din arbejdsdag, sammenlignet med for et år siden? Selvstændige konsultationer fylder mere 27 % Selvstændige konsultationer fylder ca. det samme 65 % Selvstændige konsultationer fylder mindre 3 % Ved ikke 4 % Amn: 746 besvarelser. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Endvidere mener hver fjerde konsultationssygeplejerske, at de varetager opgaver i samarbejde med læge de selv kan klare, jf. tabel 3. I 2008 angav næsten halvdelen af sygeplejerskerne, at lægen varetog opgaver, de selv kunne varetage. Noget tyder på at der i den mellemliggende periode er flyttet opgaver fra lægen til sygeplejersker, således at potentiale for flere selvstændige konsultationer stadig findes dog i mindre grad. Tabel 3. Varetager du opgaver i dag i samarbejde med lægen, som du kunne klare alene? Ja 48% 25 % Nej 31 % 65 % Ved ikke 21 % 10 % Anm: Spørgsmålet i 2008 er stillet en smule anderledes, hvilket kan påvirke resultaterne: Mener du, at lægen varetager konsultationer, som du selv ville kunne varetage? De selvstændige konsultationer varer i gennemsnit 14,3 minutter, og konsultationssygeplejerskerne har i gennemsnit 54,3 selvstændige konsultationer på en gennemsnitlig arbejdsuge. Sammenholdes de ugentlige timer anvendt på selvstændige konsultationer med den gennemsnitlige arbejdstid på 29,5 timer (1770 minutter), udgør de selvstændige konsultationer 44 % (54,3*14,3=776,5/1770 min=44 %) af konsultationssygeplejerskerne arbejdsdag. I dette tal fra vi frasorteret fejlregistreringer, herunder de registreringer hvor det ugentlige timer anvendt på selvstændige konsultationer overstiger de timer de er ansat. Tabel 4. Oplysninger om selvstændige konsultationer Værdi selvstændige konsultationer i løbet af en gennemsnitlig arbejdsuge? 54,3 661 Varighed per selvstændig konsultation 14,3 min 661 Anm: Længde af konsultation er begrænset til de der ligger mellem 5-30 minutter og tre outliers er ekskluderet. konsultationer løber fra i et jævnt forløb. Vi har set på hvor mange det er muligt at nå inden for den angivne arbejdsuge i forhold til den gennemsnitlige varighed af konsultationen. Alle der har flere end 100 konsultationer på en uge er frasorteret. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis DSR Analyse Side 2 af 9

3 Bag om konsultationssygeplejersken Konsultationssygeplejerskerne har i gennemsnit arbejdet som konsultationssygeplejerske i knap 9 år, jf. tabel 5. Der findes ingen geografiske forskelle i denne anciennitet. Tabel 5. Erfaring som konsultationssygeplejerske Hvor mange hele år har du arbejdet som konsultationssygeplejerske? ,4 år 7,4 år 8,9 år Anm: 868 besvarelser i 2008, 750 besvarelser i 2012, og 745 besvarelser i Ingen forskel findes mellem regionerne. Der er kun medtaget de der har angivet under/lig 45 års erfaring, mens få observationer med højere erfaring er ekskluderet pga. sandsynlig for fejlindtastning. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Den gennemsnitlige aftalte arbejdstid er 29,5 timer med mindre geografiske forskelle. Tabel 6 viser, at konsultationssygeplejersker ansat i region Hovedstaden har en lavere aftalt arbejdstid (28,8 timer) end sygeplejersker ansat i region Nordjylland (30,6 timer). Tabel 6. Aftalte arbejdstid fordelt på geografi Timer Hvad er din aftalte arbejdstid? 29,5 736 Region Hovedstaden 28,8 188 Region Sjælland 29,4 115 Region Syddanmark 29,1 166 Region Midtjylland 30,2 187 Region Nordjylland 30,6 80 Anm: Signifikant forskel mellem regionerne. Der er kun medtaget besvarelser som har angivet en aftalt arbejdstid på max 37 timer. Besvarelser med en højere aftalt arbejdstid er ekskluderet pga. sandsynlig for fejlindtastning. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Knap 9 ud af 10 sygeplejersker udfører primært sygeplejearbejde i deres job som konsultationssygeplejerske, jf. tabel 7. Tabel 7. Udfører du primært sygeplejefagligt arbejde? Ja 83 % 87 % Nej 16 % 12 % Ved ikke 1 % 1 % Anm: 2014: Ingen forskel findes mellem regionerne. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Og hver fjerde sygeplejerske er ansat til at varetage en specialfunktion. Hvad denne specialfunktion går ud på, har sygeplejerskerne haft mulighed for at uddybe (se beskrivelserne på side 6-9). DSR Analyse Side 3 af 9

4 Tabel 8. Er du ansat til at varetage en specialfunktion (fx ansat på baggrund af en specialviden inden for KOL)? Ja 25 % 186 Nej 73 % 555 Ved ikke 2 % % 756 Anm: Ingen forskel findes mellem regionerne eller med anciennitet. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis 7 % har gennemført et diplommodul i enten akut syge eller i kronisk syge. 18% har gennemført andre diplommoduler, mens 77 % ikke har gennemført et diplommodul. Dette fremgår af tabel 9. Tabel 9. Har du gennemført en eller flere af følgende diplommoduler? Jeg har gennemført diplommodul i akut syge 3 % 11 Jeg har gennemført diplommodul i kronisk syge 4 % 29 Jeg har gennemført andre diplommoduler 18 % 134 Jeg er i gang med et diplommodul 1 % 10 Jeg har ikke gennemført et diplommodul 77 % 581 Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Ud over læger og sygeplejersker, er 75% af konsultationssygeplejersker ansat sammen med lægesekretærer. Og 19% sammen med bioanalytikere. 13% angiver at der er andre faggrupper i deres praksis, mens 19% er ansat i en praksis der kun består af læger og sygeplejersker. Tabel 10. Hvilke faggrupper er der ud over læger og sygeplejersker ansat på din arbejdsplads? Lægesekretærer 75 % 551 Bioanalytikere 19 % 138 Andre faggrupper (fx diætist, psykolog, fysioterapeut) 13 % 93 Ingen andre end læger og sygeplejersker 19 % 136 Ved ikke 0 % 0 Spørgsmål fra 2014 er ikke direkte sammenligneligt med de tidligere undersøgelser blandt konsultationssygeplejersker. Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis 85% af de adspurgte konsultationssygeplejersker vurderer, at der seneste år er flyttet sygeplejerelaterede opgaver fra lægen til sygeplejerskerne. 9% angiver at disse opgaver er flyttet til andre faggrupper. 11% mener ikke der er flyttet sygeplejerelaterede opgaver fra lægen til øvrige ansatte i deres praksis. DSR Analyse Side 4 af 9

5 Tabel 11. Vurderer du, at der generelt er flyttet sygeplejerelaterede opgaver fra lægen til øvrige ansatte på din arbejdsplads seneste år? Ja, til sygeplejerskerne 85 % 639 Ja, til andre faggrupper 9 % 72 Nej 11 % 82 Ved ikke 3 % 21 Anm: Spørgsmål fra 2014 er ikke direkte sammenligneligt med de tidligere undersøgelser blandt konsultationssygeplejersker. Det har været muligt at sætte flere krydser, hvorfor procenten overstiger 100% Kilde: DSR s undersøgelse blandt medlemmer ansat som konsultationssygeplejerske i almen praksis Metode I perioden 2. juni til 16. juni 2014 gennemført DSR den tredje undersøgelse blandt konsultationssygeplejersker. Fokus i denne undersøgelse var at afdække deres arbejdsopgaver med datafangstmodulet og forløbsprogrammer for kronikere, deres samarbejde med hjemmesygeplejen og sundhedsplejen samt forekomsten af selvstændige konsultationer. I DSR s medlemssystem blev der identificeret 1445 konsultationssygeplejersker, som blev inviteret til undersøgelsen. 57% besvarede undersøgelsen. De respondenter, som angiver at arbejde i en speciallæge praksis eller andet sted, er ikke undersøgelsens målgruppe, og har derfor kun fået 1 spørgsmål. I alt er der 759 besvarelser som arbejder i en almen praksis i Og det er disse 759 respondenter notatets analyser er baseret på. Sammenholder vi respondenterne fra aktuelle undersøgelsen, men de foregående undersøgelser fra 2008 og 2012, ligner den geografiske fordeling meget hinanden. Dette tyder således på at der ikke umiddelbart ligger en skævhed i hvem der har besvaret de forskellige år Region Hovedstaden 25 % 25% 26 % Region Sjælland 16 % 15% 17 % Region Syddanmark 23 % 22% 21 % Region Midtjylland 25 % 25% 23 % Region Nordjylland 11 % 12% 14 % Total 100 % 100% 100 % Svarprocenter 57 % 49 % 60 % En almen lægepraksis 56 % 59 % Et lægehus af alment praktiserende læger 44 % 41 % DSR Analyse Side 5 af 9

6 Fritekstbesvarelser. Beskriv hvilken specialfunktion du er ansat til at varetage 2 års børneundersøgelse ak- behandling, DM, hjertept, Ak-behDiabetes Alle foruns vedr.dm / KOl og astma. Deltager i årskontroller sammen med læge. alle kroniske sygdomme(dm-astma-kol)alle skaderudlandsvaccinationerbørneundersøgelser 2 og 4 årnedgroede negle/føddersårinr-målinger samt dossering af medicinhjælper bioanalyttikere med blodprøverbt-kontrllerhals(tonsilit)/st.p lunger alle sygeplejerske opgaver + laborantopgaver Allergi ansat som behandler sygepl. varetager mange lægefaglige opgaver ansvar for diabetesbehandlingen samt hypertensionsbehandling ansvarlig for rengøring, indkøb,undervisning, sekretæropgaver,kvalitetskontroller ect Arbejdsopgaver omkring kvinder kvindelivet graviditet og børn. (er også uddannet jordemoder) samt erfaring med at arbejde med patienter med anden etnisk baggrund. Astma, kol, allergi bl.a kroniker konsutationer, rejservaccinationer, børnevaccinationer, Blodfortyndende behandling ifa marevan Børn og unge Børneundersøgelser Celleskrab, Hypertension, DM, Rejsevacc.rådgivning inc. vacc, børneundersøgelser, etc Cold og sår Demens, hypertension Diabetes diabetes Diabetes - hypertension- KOL Diabetes 2 samt kontroller af kroniske sygdomme (kol, hypertension) Diabetes II, rejsevaccinationer, sårpleje ol Diabetes kol mm Diabetes kontrol, livsstilssamtaler, 3 og 4 års børneus. Mm Diabetes kontrol. Hypertensions kontrol. Kol kontrol Diabetes kontroller ( dog ikke årskontrol), Kol kontroller, hypertensions kontroller Diabetes og kol diabetes og KOL Diabetes patienter, livsstilsændringer incl. Rygestop. Regnskab og administration. Diabetes- og hypertension kvartalskontroller,sårbehandling,rejsevaccinationer, rygestopsamtaler, samtaler om kost,motion, vægttab. Diabetes, astma og COL diabetes, hypertension, dyslipidæmi, a-flimmer, KOL, astma, o.s.v Diabetes, inkontinens Diabetes, KOL samt sår Diabetes, KOL, astma, BT, vaccinationer Diabetes, KOL, Astma, Rejserådgivning, Hjerte diabetes, Kol, astma,hypertension, hyperkolesterolæmi, Ak-behandling Diabetes, KOL, hypertension, rygestopforløb, rejsevaccination og vejledning, sundhedsoplysninger, kostvejledninger, børnevaccinationer, blodprøver o.lign. DSR Analyse Side 6 af 9

7 Diabetes, KOL, rygestop Diabetes, kol, sår Diabetes, sår inkl fodsår, BT og mange andre sygeplejefaglige emner inkl telefonvisitationen Diabetes, sårpleje, KOL Diabetes. Kol rejsevaccinationer Diabetesbehandling diabeteskolrejsevacc diabetesrejsekonsultationersårplejesmear tagning DiabetesSår Diætbehandling (er udover sygeplejerske uddannet klinisk diætist) DM og rejseprof DM SÅR DM type 2 konsultationer. opsporing og årskontroller af kol patienter, herunder vejledning af kroniske pt i af leve med kronisk sygdom Diverse sygeplejefaglige opgaver ex sår behandling, bt kontroller, vortebehandling, vaccination (børneprogram samt rejse vaccination), desuden laborant opgaver såsom blodprøvetagning samt håndtering af mikrobiologiske og patologiske prøver DMHjerte/kar Er ikke ansat til at varetage, men har med baggrund i dette været med til at få etableret kol-opsporing og årsstatus i forhold til datafangst Er intensiv spl og det var derfor jeg blev valgt dengang er uddannet sårsygeplejerske Faste kontroller med KOl Forebyggende arbejde (børneundersøgelser, graviditets-undersøgelse, varetagelse af årlige forebyggende sukkersygekontroller, da jeg er kandidat i folkesundhed Geriatriske problemstillinger Gravide HA kontroller,dm kontroller, rejsemedicinske konsultationer Hjerteansvarlig - indebærer bl.a. undervisning af kollegaer i genoplivning, opsporing af hjertesvigtspatienter o.m.a. hypertension, AK kontroller, Diabetes kontroller Hypertension, børn, hjertekar Hypertension, kol Jeg er eneste sygepl. ansat i praksis og udfører alt omkring Kol, diabetes, astma m.v. jeg er rygestop instruktør, akupunktør, KOL sygepl.,coach, men bruger det ikke så meget andet end som en del af livsstilsamtaler. Har vægttabssamtaler. Rejsevacciner, denne deler jeg med kollegaer Jeg varetager KOL kontroller incl års ktr på A og B pthypertensions kontroller incl. reg. af medicin. diabetes kontroller 3 mdr. incl reg. af medicin.hjertesvigtspatienter, incl. reg. af medicin. Rygestop samtaler. Samtaler m.m. Kardiologisk område KOL Kol KOL. diabetes, CVD, A/K behandling, gravide, køreattest,sår m.m KOL (- KOL / astma KOL amb. KOL ansvarlig, hudspecialist pga tidl ansættelse i dermatologisk afd, akupunktur Kol Astma KOL og akutte skadestuen pter DSR Analyse Side 7 af 9

8 KOL og astma Kol og astma KOL Og diabetes KOL og Diabetes KOL og diabetes Kol og diabetes KOL og Diabetes kontroller primært KOL og DMUdenlandsvaccinationer kol og rygestop KOL opsporing, diagnosticering, kontrol. Datafangst via DAK-E Kol spl kontrol KOL, Astma Kol, astma, diabetes, rejsevaccinationer KOL, Astma, DM ledelse KOL, astma, hypertension Kol, astma, hypertension, dm, behandler spl. Hele vejen rundt... Kol, astma, osteoporose, diabetes, hypertension, acne, KOL, diabetes, hypertension, børneundersøgelser af 2,3 og 4-årige, vaccinationer af børn, voksne, rejsevacc. KOL, diabetes, hypertension, børneundersøgelser, Kol, Diabetes, hypertension, sår, rejsevaccination,smear,priktest,inr KOL, Diabetes, rygestop, vægttab KOL, diabetes, sår, udenlands vaccinationer, børnevaccinationer og så er jeg projekt sygeplejerske KOL, DM, Hypertension, smear, rejsevaccination KOL, hypertension Kol,aks og type 2 diabetes KOLDiabetesAstmaCyt-skrabP-pille /prævention vejledningerrygestop kontinenssygeplejerske KONTROL AF PATIENTER MEDKOLHYPERTENSIONDIABETES Kontrol af: KOL, diabetes, astma, hjerte sygdom m.m. Kontroller Kontroller af kronikere Kroniker behandling - diabetes, kol og hjerte kontroller Kroniker kontroller, kostvejledning, sår og hudpleje, visitering, allergitest, rejsevejledning og vaccinationer mm kroniker omsorg, børneundersøgelser, screening for depression/angst/stress, samtaler, akupunktur, Kroniker-kontroller i Diabetes og Hypertension. Kronikere Kronikerkontroller af diabetikere og KOL-patienter Kronikør implementering kroniske sygdomme bl a diabetes kroniske syge Ledende sygeplejerske Livsstil,DM, BT og kredsløb livsstilssamtale, kontroller diabetiker, forhøjede lipider, rygestop etc, men varetager alle former for opgaver DSR Analyse Side 8 af 9

9 Lunge spl. Astma og KOL Lungepatienter, men varetager alle sygeplejeopgaver i praksisdesuden uddannet behandlersygeplejerske og behandler alle skader Lunger Medicinsk Meget bredt, får lov at bruge min viden/erfaring meget selvstændigt Omsorg for kronikere, patienter med hypertension, hjertesvigt, Kol, astma, diabetes osteoporose. Varetager svangreomsorg, børnevaccinationer, rejsevaccinationer, INR monitorering og dosering af AK behandling, sårbehandling, kostvejledning, rygestop, blodprøvetagning mm oplæring af patienter som opstartes i insulinbehandlingenuresis børn VVS udfyldning og minirin/alarm beh. Primært hypertension og hjertesvigt - dog også KOL og diabetes. Rejsemedicin Rejsevaccination, Rygestop, KOL rejsevaccination, rygestopkursus for enkelt patient, kostvejledning (overvægt, diabetes, hyperkolesterol, oplæring i diabetes + insulin inj. Rejsevacciner Skabe et forløb for KOL patienter Speciale: Patienter med Diabetes Mellitus, opstart injektionsbehandling m.v.speciale, ikke sygeplejerelateret: Regnskabsfører (med baggrund i tidligere erhverv) Spirometri - medicin gennemgang - forebyggende og planlæggende samtale - status nu Sundhedsfaglig visitering ved skranke og telefon Sår, Dm, kold,astma,uvi, Sår og diabetes Sår sygeplejerske + sekretær funktion Sår, KOL, diabetes sårbehandling Sårbehandling, kompression, rejsevaccin Sårsygepleje sårsygepleje Terapeutiske samtaler Tidligere diabetessygeplejerske og har dermed specialviden, hvilket er en stor fordel. Udlandsvaccinationer UndervisningPraksismanager Årskontroller KOL, Diabetes, Vägtproblematikker, Blodpröver, EKG, Sår, Ansvarlig for indköb af dagligt forbrug. DSR Analyse Side 9 af 9

Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen

Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Syddjurs Kommune Januar 2012 Notat til Syddjurs Kommune Resultat af BTP-måling i hjemmesygeplejen Januar 2012 WWW.BDO.DK 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Formål... 3 3 Hjemmesygeplejen

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport

Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Fremtidens hjemmesygepleje Statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-189 Copyright Dansk

Læs mere

Overfølsomhedssygdomme i almen praksis

Overfølsomhedssygdomme i almen praksis Overfølsomhedssygdomme i almen praksis 2005/2006 Dorte Gilså Hansen, Niels Kristian Rasmussen, Flemming Bro og Anders Munck Audit Projekt Odense, Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, Syddansk

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Patientrettet forebyggelse i kommunerne Kasper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due og Astrid Blom TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Læs mere

PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN

PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN PSYKOLOGERNE I BØRNE OG UNGDOMSPSYKIATRIEN RESULTATER FRA EN LANDSDÆKKENDE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Juni 2009 Anegen Trillingsgaard, Pusjka Helene Cohn og Jesper Thybo Med denne undersøgelse ønsker styrelsen

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Udarbejdet af: Ministeriet for forebyggelse og sundhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen Copyright:

Læs mere

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund

Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Freelanceres arbejdsvilkår, psykiske arbejdsmiljø og trivsel Spørgeskemaundersøgelse gennemført for FreelanceGruppen i Dansk Journalistforbund Karin Mathiesen og Hans Hvenegaard August 2007 Indhold Indhold...

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Baggrund...6 2.1 Type 2 diabetes...7 3. Forløbsprogrammets patientgruppe...9

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2.

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling

Er danske sygeplejersker klædt på til mødet med patienter, som anvender alternativ behandling CAST Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Syddansk Universitet J. B. Winsløws Vej 9B, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 6550 1000 Fax: 6550 3880 Er danske sygeplejersker klædt

Læs mere

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE HUSK LÆGEDAGE 2014 MANDAG 10. FREDAG 14. NOVEMBER 120 kurser på fem dage vælg selv antallet af dage Husk

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

og få MERE TID til patienter

og få MERE TID til patienter STYRK ALMEN PRAKSIS og få MERE TID til patienter Direkte dialog med laboratoriet Kronikeropfølgning: Styr på AK-patienter Vi har rykket os rigtigt meget med Datafangst Akkreditering: Kvalitet i alle kroge

Læs mere