Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget Vissenbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg"

Transkript

1 Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling eller ved væsentlige ændringer.

2 1. Indledning Assens Kommune har udarbejdet en overordnet beredskabsplan som dækker alle vandværkerne i Assens Kommune i tilfælde af uheld. Beredskabsplanen er tilgængelig på kommunens hjemmeside Beredskabsplanen skal sikre, at der etableres det nødvendige beredskab, når der opstår en situation, som kræver en særlig indsats, som ikke kan løses med de ressourcer (mandskab og materiel) vandforsyningen selv har til rådighed. Beredskabsplanen træder i kraft, når leveringen af vand svigter, eller hvis der opstår risiko for sundhedsfare. Beredskabsplanen indeholder retningslinjer for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre forsyning af rent drikkevand under akutte og ekstraordinære forhold. Planen omhandler indsats ved forurening af ledningsnet, rentvandsbeholdere og på selve vandværket samt indsats ved større rørbrud eller nedbrud af vandværk. Planen er udarbejdet iht. Beredskabsloven (lbk. nr. 137 af 1. marts 2004). Afsnit 7, 8 og 9 er fra Miljøstyrelsens vejledning nr. 8 om planlægning af beredskab for vandforsyninger Beredskabsplanen for vandforsyning er et supplement til Assens Kommunes overordnede beredskabsplan. Planen er gældende ved forsyningssvigt ved kommunens almene* private og kommunale vandværker. * almen = anlæg som forsyner mere end 10 forbrugere

3 2. Kendskab til beredskabsplanen Det er vigtigt, at alle i bestyrelsen har kendskab til beredskabsplanen. Alle skal derfor have tilgængelighed til beredskabsplanen enten via nettet eller som en udskrift. Følgende har læst og opnået kendskab til beredskabsplanen: 1. [Formand] Børge Bøgelund 2. [Værkpasser] Knud Erik Poulsen 3. [Kasserer] Flemming Bøgelund 4. [Bestyrelsesmedlem]Heidi Rossander 5. [Bestyrelsesmedlem] Erik Lindegaard 6. [Bestyrelsesmedlem] Thomas H. Olesen 7. [Bestyrelsesmedlem] John Jacobsen

4 3. Alarmering: Ved følgende hændelser: Flere forbruger klager over vandkvaliteten Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen Indberetning om uheld med f.eks. kemikalier på en virksomhed Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom Trafikuheld med udslip af kemikalier Større brud på ledninger Kontrollen med vandkvaliteten påviser en forurening skal vandværket altid give meddelelse til Miljø og Natur ( ) eller Falck ( ). Selv ved små driftsforstyrrelser eller overskridelser af krav til drikkevandskvaliteten, skal vandværket altid underrette kommunen, således at vi i samarbejde kan formidle de rigtige informationer til forbrugerne. Har vandværket planlagt arbejde som kan give driftsforstyrrelser, bedes dette også meddelt til kommunen således at vi kan give borgerne/forbrugerne den rigtige besked. I tilfælde af, at meldingen først går til kommunen eller miljøvagten (kontaktes via Falck) skal kommunen eller miljøvagten kontakte følgende fra vandværket: Hændelse Kontaktperson Telefon nr. Mobil tlf.: Lækager Børge Bøgelund Forurening Børge Bøgelund Strømudfald Børge Bøgelund Ledningsbrud Børge Bøgelund Brand Børge Bøgelund Sabotage Børge Bøgelund Hærværk Børge Bøgelund

5 4. Alarmeringsplan Unormal vandforsyning Inden for normal arbejdstid Uden for normal arbejdstid Falck Privat eller offentlig vandværk Assens Kommune Beredskabschefen samt Miljø og Natur Miljøvagten og beredskabschefen Vandværkets repræsentant Almindelige driftsforstyrrelser Større driftsforstyrrelser Truet forsyningssituation Krisesituation Vandværket tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Miljø og Natur informeres. Eksempler: - Driftsalarm - Rørbrud - Misfarvning af vand i mindre grad - Måler og installationsproblemer Vandværket tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Miljø og Natur informeres. Eksempler: -Strømudfald - Rørbrud på vitale ledninger/lækage - Misfarvning af vand i større områder - Stoppet filter Koordinationsgruppen indkaldes. Situationen vurderes og indsatsen iværksættes Eksempler: -Forurening af ledningsnet, der giver generel dårlig lugt eller smag. - Længerevarende strømudfald eller rørbrud Koordinationsgruppen indkaldes under ledelse af Beredskabschefen. Vandværket koordinere indsatsen på selve vandværket. Eksempler: - Konstateret mikrobiologisk eller kemisk forurening - Alarm for truende ydre påvirkning ved f.eks. Uheld, indbrud etc.

6 5. Organisering Normal forsyningssituation: Vandværket er ansvarlig for kvaliteten af drikkevandet og driften af vandværket. Unormal forsyningssituation: Ved nedenstående hændelser (truet forsyningssituation eller krisesituation) aktiveres kommunens koordinationsgruppe: Flere forbrugere klager over vandkvaliteten Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen Indberetning om uheld med f.eks. kemikalier på en virksomhed Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom Trafikuheld med udslip af kemikalier Større brud på ledninger Kontrollen med vandkvaliteten påviser en forurening Længerevarende strømsvigt eller nedbrud af vandværk Koordinationsgruppen Koordinationsgruppen består af: 1. Beredskabschefen eller dennes stedfortræder 2. Miljø og Naturchef 3. Medarbejder fra team Jord og Vand 4. Embedslægen 5. Repræsentant for vandværket 6. Repræsentant fra kommunikationsafdelingen Vandværkets repræsentant i koordinationsgruppen: [Angiv hvem der er repræsentant i koordinationsgruppen] Ansvarlig Stedfortræder Hændelse Børge Bøgelund Heidi Rossander Flere forbruger klager over vandkvaliteten Børge Bøgelund Heidi Rossander Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen Børge Bøgelund Heidi Rossander Indberetning om uheld med f.eks. kemikalier på en virksomhed Børge Bøgelund Heidi Rossander Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom Børge Bøgelund Heidi Rossander Trafikuheld med udslip af kemikalier Børge Bøgelund Heidi Rossander Større brud på ledninger Børge Bøgelund Heidi Rossander Kontrollen med vandkvaliteten påviser en forurening Børge Bøgelund Heidi Rossander Længerevarende strømsvigt eller nedbrud af vandværk Alle udgifter i forbindelse med Koordinationsgruppens arbejde samt udgifter til udstyr, entreprenørassistance, rådgiverassistance m.v. ved eventuelle afværgeforanstaltninger afholdes af vandværket.

7 6. Information Intern information Information af vandværkets personale og vandværksbestyrelse foretages af vandværksformanden eller dennes stedfortræder. Informationen omfatter koordinationsgruppens beslutninger, arbejdsmiljø og sikkerhed for vandværkets personale samt i hvilket omfang vandværket må/skal udtale sig til pressen Ekstern information Information til pressen, borgere og myndigheder herunder det politiske system varetages af koordinationsgruppen, som udpeger en bestemt person til at varetage dette. Information udarbejdes løbende og ændres i takt med sagens udvikling, og bør være skriftlig og direkte til alle berørte forbrugere i form af husstandsomdelte løbesedler. Øvrige informationskanaler kan være lokalradio/tv, kommunens/vandværkets hjemmeside eller opslag lokalt. Orientering bør iværksættes hurtigst muligt af koordinationsgruppen og vandværket. Særligt følsomme forbrugere Information af. f.eks. plejehjem, storkøkkener, skoler, daginstitutioner, læger, virksomhedskantiner, hoteller, restauranter mv. berørt af krisesituationen varestages af koordinationsgruppen

8 7. Telefonliste Intern Telefon Mail Dag Aften Mobil Formand Kasserer Værkpasser Sprattenborg Smedie Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem VVS-mester Vvs.sprattenborg.dk El-installatør Entreprenør Nabovandværk Nabovandværk Laboratorium Rådgiver Følsomme forbrugere: Australian Bodycare Continental

9 Ekstern Telefon Mail Dag Aften Mobil Beredskabschef Lars Evald Jensen Embedslægen Alarmcentral Politi Kommunens miljøafdeling (Rikke Kirk Andersen) (Per Hansen) Kommunens kommunikationsafdeling (Rikke Storm) Miljø og Naturchef Annette Bæk Falck DR p4 Fyn Fyns Stiftstidende TV 2 Fyn DR København Odense Universitetshospital Vagtlæge Beredskabsstyrelsen Sydjylland

10 8. Nødforsyning Nødvandsforsyning: Ved forurening skal berørte dele af ledningsnettet og beholdere tages ud af drift eller renses før nødvandsforsyning etableres. Der er etableret nødvandsforbindelse til Kelstrup Magtenbølle og Kådekilde Orte Ved intakt ledningsnet: Vandværket kan nødvandforsynes fra Kelstrup Magtenbølle og Kådekilde Orte eller ved hjælp af tankvogne fra Assens Kommune 1. Kontakt Kelstrup Magtenbølle eller Kådekilde Orte vandværk, der er udset til at levere vand, der åbnes op for nødvandsforbindelsen 2. (Tankvogn fremskaffes) 3. Forbrugere orienteres Ved defekt ledningsnet: Nødforsyning foretages med tankvogne 1. Kontakt det vandværk som er udset til at leverer vand 2. Tankvogne fremskaffes fra Falck eller Beredskabskorpset 3. Rene dunke søges fremskaffet 4. Forbrugerne orienteres Udlevering af vand etableres på følgende steder: 1. Sted Vissenbjerg-Bred Vandværk, Glasvænget 16, Vissenbjerg 2. Sted Bred 3. Sted Koelbjerg 4. Sted Rold 5. Sted Vissenbjerg OBS: Særlig forsyning til landbrug med dyrehold Nødstrømsforsyning: Vandværket har egen nødgenerator

11 9. Oversigt over veje og ejendomme som vandværket forsyner Se efterfølgende sider.

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Rekvirent: Stjær vandværk Rådgiver: DGE A/S DGE-rapport: 0801219/1 Dato: 2008.04.07 1 FORORD 2 ALARMERINGSPLAN 3 TELEFONLISTER NØGLELISTE 4 MEDDELELSER TIL

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads...

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads... Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Formand Rudy Ploug, mobil 42 4 95 00, formanden@bosserupvv.dk Beredskabsplan Indledning... 2 Lokal telefonliste... 4 Beredskab telefonliste... 5 Alarmeringsplan... 6 Handlingsplan

Læs mere

Delplan for Teknik & Miljø

Delplan for Teknik & Miljø Delplan for Hedensted Kommune 2013 Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan.... 4 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Opgaver for... 5 1.3 Ansvar... 5 1.4 Delplan for s gyldighedsområde...

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk

Beredskabsplan Børkop Vandværk. Beredskabsplan. Børkop Vandværk Beredskabsplan Børkop Vandværk 1 Indholdsfortegnelse Telefon- og alarmeringsliste...3 Myndigheder...3 Driftspersonale, teknikere og håndværkere...4 Følsomme forbrugere...5 Nyttige navne og adresser...6

Læs mere