Gasreglementets afsnit B-5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasreglementets afsnit B-5"

Transkript

1 Gasreglementets afsnit B-5 Installationsforskrifter for F-gasinstallationer (flaskegasinstallationer) i bolig- og fritidssektoren, midlertidige F-gasinstallationer til festivaler og lignende, mindre erhverv og F-gasinstallationer til undervisningsbrug. Juni 2009 Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63, 6700 Esbjerg

2 GR. B-5 Gasreglementets afsnit B-5 2

3 GR. B-5 Gasreglementets afsnit B-5 Forord I medfør af 15, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, som ændret ved lovbekendtgørelse nr af 20. december 2006, fastsættes Gasreglementets afsnit B-5. Forskrifterne omfatter tekniske bestemmelser for udførelse, kontrol og service af F-gasinstallationer i boligog fritidssektoren, midlertidige F-gasinstallationer til festivaler og lignende, mindre erhverv, samt F- gasinstallationer til undervisningsbrug. Forskrifterne supplerer og præciserer alle bestemmelser vedrørende flaskegas i Gasreglementets afsnit A samt Gasreglementets afsnit B-4. Sikkerhedsstyrelsen, 1. juni 2009 Gasreglementets afsnit B-5 1. udgave, 1. oplag Sat med Arial Trykt hos Schultz Grafisk Juni 2009 Oplag = 500 stk. ISBN nr.:

4 GR. B-5 Gasreglementets afsnit B-5 4

5 GR. B-5 Gasreglementets afsnit B-5 GASREGLEMENTETS AFSNIT B-5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE GENERELLE BESTEMMELSER Terminologi Udførelse af gasinstallationer Autorisationskrav Undtaget fra autorisationskrav Ændringer og udvidelser Bestemmelser vedrørende ejer / bruger Installationens tilgængelighed Fejl ved installationen påpeget af gasleverandøren Installationens tilstand og vedligeholdelse Bestemmelser vedrørende vvs-installatøren Anmeldelse af og tilladelse til arbejders udførelse Færdigmelding Idriftsættelse af installationer Ansvar og pligter Vvs-installatørens pligt til instruktion af ejeren (brugeren) Bestemmelser vedrørende gasleverandøren Gasleverandørens tilsyn med nye installationer Gasleverandørens tilsyn med eksisterende installationer TEKNISKE BESTEMMELSER Ledningsanlæg Supplerende bestemmelser Tryk Tilladt tryk i gasinstallationer i bygninger Beskyttelse imod utilsigtet overtryk Automatiske omskiftere og trykregulatorer til flaskegas Mærkning af gasapparater Installation af gasforbrugende apparater Før installation Indendørs tilslutning af gasforbrugende apparater Udendørs tilslutning af gasforbrugende apparater Ændring og konvertering af gasforbrugende apparater Flaskeplacering Tæthedsprøvning Kontrol, funktionsafprøvning og indregulering Forbrænding

6 GR. B-5 Gasreglementets afsnit B Regulerings- og sikkerhedsindretninger Afprøvning og ibrugtagning Gaskvalitet Eftersyn og vedligeholdelse Generelt Installationer i drift Begrundet mistanke Service på gasinstallationer SÆRLIGE BESTEMMELSER Bolig og fritid Lavtryksregulatorer til maksimalt 11 kg flasker Komfur / Indbygningskogebord / Kogeapparater / Storkøkkenudstyr Transportable varmeovne Gaspejse Gasgrill Terrassevarmere (Strålevarmere) Vaskemaskiner / Tørretumblere Varmekanoner Strålevarmeanlæg Lynkoblinger Lamper Fakler Gasradiatorer / Varmeovne (fastmonterede) Køleskabe Udstyr beregnet til brug med engangsdåser Kedler og vandvarmere Midlertidige F-gasinstallationer til festivaler og lignende Anvendelsesområde Mærkning Installation Afstandskrav Ventilation Flaskeplacering og størrelser Attestering og godkendelse af arbejde Håndværktøj Ukrudtsbrændere Lodde- og skærebrændere Brændere (tagdækker) Bunsenbrændere Smeltebrændere Gasinstallationer til undervisningsbrug Vedligeholdelse og reparation af eksisterende installationer Nye installationer og ændringer af eksisterende installationer Vvs-installatørens, ejerens (brugerens) og gasleverandørens ansvar og pligter Gasinstallationer med tryk over 100 mbar Ledningsanlæg Installation af gasforbrugende apparater og udstyr Ventilation Afprøvning og ibrugtagning Drift og vedligeholdelse

7 GR. B-5 Gasreglementets afsnit B Principskitse STRAFFE-, IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER Straffebestemmelser Ikrafttrædelsesbestemmelser BILAG Bilag 1 Installations- og godkendelsesattest Bilag 2 Vejledninger for Installationsrapport samt Drift- og Vedligeholdelsesplan (skoler)

8 GR. B-5 Gasreglementets afsnit B-5 8

9 GR. B-5 1 Gyldighedsområde 1 Gyldighedsområde 9

10 GR. B-5 1 Gyldighedsområde 10

11 GR. B-5 1 Gyldighedsområde 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE 1.1 Forskrifterne omfatter tekniske bestemmelser for udførelse, kontrol og service af F-gasinstallationer i bolig-og fritidssektoren, midlertidige F-gasinstallationer til festivaler og lignende, mindre erhverv, samt F-gasinstallationer til undervisningsbrug. Forskrifterne supplerer og præciserer alle bestemmelser vedrørende flaskegas i Gasreglementets afsnit A samt Gasreglementets afsnit B F-gasinstallationer (flaskegasinstallationer) omfatter hele installationen inklusiv gasforbrugende apparater samt ventilations og aftrækssystemer. Eneste undtagelse herfra er selve flasken eller tanken. Se Figur 1-1. Figur 1-1. Gyldighedsområde flaske/tank. 1.3 Gyldighedsområdet er begrænset i henhold til følgende: 1) For faste F-gasinstallationer med et tilladeligt driftstryk over 4 bar, henvises til Gasreglementets afsnit B-4. 2) For F-gasinstallationer med indfyret effekt på over 135 kw, henvises til installationsforskrifter i Gasreglementets afsnit B For F-gasinstallationer i campingvogne, autocampere, arbejdsskure, skurvogne, pølsevogne og lignende henvises til specielle installationsforskrifter i Gasreglementets afsnit B For F-gasanlæg til drift af motorkøretøjer henvises til Justitsministeriets særlige bestemmelser. 1.6 Nærværende reglement gælder for husbåde; men for F-gasinstallationer i skibe / både henvises til Søfartsstyrelsens særlige bestemmelser. 1.7 F-gasbeholdere skal opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser om konstruktion og indretning, herunder de af Arbejdsministeriet (Direktoratet for Arbejdstilsynet) udfærdigede bestemmelser. 1.8 Opstilling af gasflasker i oplag eller anlæg samt opstilling af tankanlæg skal udføres i henhold til Beredskabsstyrelsens forskrifter. 11

12 GR. B-5 1 Gyldighedsområde For anlæg med flasker med tilladelig fyldning indtil 11 kg til anvendelse i beboelsesbygninger må der maksimalt anvendes følgende i hver husholdning eller lejemål: 1) Et anlæg med 1 beholder i brug og 1 beholder i reserve. 2) Et anlæg med 1 beholder i brug og 1 anlæg med 2 beholdere, hvoraf 1 er i brug og 1 er i reserve, eller 3) tre anlæg med hver 1 beholder i brug. Der henvises i øvrigt til Beredskabsstyrelsens forskrifter. Flaskeskab Min. 1,0 m Gasflaske Kældervindue Min. 1,0 m Min. 1,0 m Trappe, kælderskakt eller fordybning Figur 1-2. Afstand til kældervinduer mv. ved flaskeskab med gasflaske. Min. 0,2 m Regulatorskab Kældervindue Min. 0,2 m Min. 1,0 m Trappe, kælderskakt eller fordybning Figur 1-3. Afstand til kældervinduer mv. ved regulatorskab. 1.9 Bestemmelser for overensstemmelsesvurdering af gasmateriel, almene krav til gasmateriel og forskrifter for gasleverandører forefindes i Gasreglementets afsnit C Bestemmelserne gælder for gaskvaliteter inden for 3. gasfamilie (F-gas), dvs. butan, propan samt blandinger heraf, også kaldet gruppe B/P, jf. DS/EN 437. F-gas skal have et øvre Wobbeindeks i intervallet 76,9 92,1 MJ/m n 3. Oversigt over 3. gasfamilie ses i Tabel 1-1. F-gas til husholdningsbrug må højst indeholde 55 % C 4 -gas (volumenandel af butan), og normalt leveres en kvalitet med under 20 % butan. F-gas til særlige industrielle anvendelser kan leveres med andre blandingsforhold, når anvendelsen er godkendt af gasleverandøren, og anlægget er indrettet hertil. 12

13 GR. B-5 1 Gyldighedsområde F-gas til campingbrug kan i særligt mærkede flasker indeholde kommercielt rent butan. Gastype 3. gasfamilie gruppe B/P Apparatkategorier Tilslutningstryk Minimum Nominelt Maksimum I 3B/P II 2H3B/P III 1a2H3B/P 25 mbar 30 mbar 35 mbar III 1e2H3B/P Tabel 1-1. Oversigt over 3. gasfamilie Bestemmelserne i Gasreglementets afsnit B-5, der vedrører gasinstallationers forhold over for andre genstande, skal ikke alene overholdes ved udførelsen af nye gasinstallationer, men også ved udførelsen og anbringelsen af andre genstande i nærheden af eksisterende gasinstallationer. For eksempel afstand til elinstallationer samt evt. krav i bygningsreglementet Sikkerhedsstyrelsen kan i konkrete tilfælde, der ikke er forudset i reglementets bestemmelser, stille særlige sikkerhedskrav, hvis forholdene nødvendiggør dette. 13

14 GR. B-5 1 Gyldighedsområde 14

15 GR. B-5 2 Generelle bestemmelser 2 Generelle bestemmelser 15

16 GR. B-5 2 Generelle bestemmelser 16

17 GR. B-5 2 Generelle bestemmelser 2 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1 Terminologi Vvs-installatør er en virksomhed, der, i henhold til loven, har opnået autorisation til at udføre gas-, vand- og sanitetsinstallationer. Godkendt kompetent virksomhed er en virksomhed, der, i henhold til loven, har opnået godkendelse til at udføre arbejder på gasinstallationer indenfor et begrænset arbejdsområde. Simpel installation er, i forbindelse med F-gas, en gasinstallation, der omfatter et CE-godkendt gasapparat, der er indreguleret til F-gas (30 mbar se Tabel 3-3) af fabrikanten og monteret med maksimalt 1,5 m DGgodkendt gasslange og DG-godkendt regulator, til anvendelse med maksimalt 11 kg gasflaske. Som eksempel på en simpel installation henvises til Figur 4-8. Installationsarbejde omfatter udførelse og ændring / reparation af rørinstallation, montering og tilslutning af gasforbrugende apparater, inklusiv disses ventilations- og aftrækssystemer. Indregulering af gasforbrugende apparater omfatter kontrol og eventuelt justering af apparatbelastning, sikkerhedskomponenters funktion samt funktionsafprøvning og kontrol af apparater, inklusiv disses ventilations- og aftrækssystemer. Oversæbning er visuel kontrol med sæbevand. Håndbrænder er en håndholdt brænder, der anvendes under opsyn. Flammesikring er en automatisk overvågning af tilstedeværelsen af flamme under drift. Forhindrer udstrømning af gas ved manglende flamme. Atmosfærekontrol er en automatisk overvågning, der afbryder gasforsyningen, hvis CO 2 -niveauet i opstillingsrummet bliver for højt. Uarmeret slange er en DG-godkendt blød gummislange. Anvendes oftest til laboratoriebrug. Installationsslange er en DG-godkendt og DG-mærket flexslange med forskruninger i begge ender eller en DG-godkendt flexslange med påmonteret sikkerhedskobling. Lavtryksslange er en DG-godkendt og DG-mærket lavtryksslange Ø10-11 mm (indvendig) til anvendelse i trykområde op til 100 mbar. Højtryksslange er en DG-godkendt og DG-mærket højtrykslange Ø6 7 mm (indvendig) til trykområde op til 16 bar. Stålarmeret slange er en DG-godkendt og DG-mærket slange med udvendigt rustfast stålflet for ekstra termisk beskyttelse og beskyttelse mod mekaniske påvirkninger. Slangen er forsynet med fabriksmonterede koblinger. Slangespids type C eller E er en standardtilslutning for lavtryksslanger, se Figur 2-4. C E Figur 2-4. Eksempel Type C og E studs. Fleksibel tilslutning kan være stålarmeret slange, højtryksslange, lavtryksslange, installationsslange eller uarmeret slange. 17

18 GR. B-5 2 Generelle bestemmelser Mekanisk aflastning er en anordning, der forhindrer gasslanger mod at blive uhensigtsmæssigt afmonteret, for eksempel en stålwire. Anlæg er beholdere (flasker) eller tanke med reguleringsorganer og med dertil hørende installationer (rørledninger, gasslanger, fordampere, forbrugsapparater m.v.). Oplag er en samlet mængde af gas, der opbevares i et rum, i en bygning eller i det fri i beholdere eller tanke, fra hvilke der ikke er tilkoblet en fast installation eller et apparat eller finder omfyldning eller forbrug af nogen art sted. Ventilation hermed menes installationsmæssige krav til ventilation i forbindelse med flaskegasinstallationer. Service forstås som arbejdet med systematisk inspektion og funktionskontrol, herunder fornøden rensning, reparation, udskiftning af enkeltdele og justering af indreguleringsforholdene. Udkald forstås som arbejde med akut reparation af gasforbrugende udstyr, inklusiv disses ventilations- og aftrækssystemer, i forbindelse med en farlig hændelse eller i tilfælde af driftsstop. Gasleverandør er en virksomhed, der ejer eller vedligeholder gasforsyningssystemet, og som distribuerer gas til installationer. Ved levering af F-gas i gasflasker betragtes udelukkende den virksomhed, der har ansvaret for fyldning og mærkning af gasflasker, som gasleverandør. Wobbeindeks er brændværdien divideret med kvadratroden af den relative massefylde. Godkendelse af gasmateriel forstås som de modeller for overensstemmelsesvurdering og attestering, der er angivet i Gasreglementets afsnit C1. Der skelnes mellem: CE-mærket gasmateriel: DG-godkendt gasmateriel: Gasforbrugende apparater, godkendt af et notified body i medfør af EF-direktiv (90 / 396 / EØF) om gasapparater. Installationskomponenter og særligt gasudstyr, nationalt godkendt og mærket i medfør af bestemmelserne i Gasreglementets afsnit C-1 og C Udførelse af gasinstallationer Autorisationskrav Installation, reparation, indregulering og service af gasinstallationer må kun udføres af autoriserede vvsinstallatører eller godkendte kompetente virksomheder, jævnfør loven. Ved udførelse af service på gasforbrugende apparater skal bestemmelserne i Gasreglementet, med de angivne ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser, være opfyldt Undtaget fra autorisationskrav Undtaget fra autorisationskravet er: 1) Ejerens (brugerens) almindelige betjening og vedligeholdelse af gasmateriel / apparater i henhold til fabrikantens anvisninger, hvortil der ikke kræves brug af værktøj til gasførende samlinger eller dele Ændringer og udvidelser Ved ændringer og udvidelse af eksisterende gasinstallationer skal de til enhver tid gældende bestemmelser i Gasreglementet følges, og den samlede gasinstallation skal bringes i overensstemmelse hermed. Det er tilladt at foretage mindre ændringer af eksisterende gasinstallationer, hvor omfanget og helheden i gasinstallationen bevares således, at installationen fortsat er i overensstemmelse med de bestemmelser i Gasreglementet, som var gældende på tidspunktet for udførelsen af den oprindelige installation. 18

19 GR. B-5 2 Generelle bestemmelser Bestemmelserne i Gasreglementet rettet imod eksisterende installationer, samt hvor Sikkerhedsstyrelsen af sikkerhedsmæssige årsager forlanger ændringer, jævnfør afsnit , skal gennemføres inden for den angivne tidsfrist. 2.3 Bestemmelser vedrørende ejer / bruger Forpligtelserne i dette afsnit påhviler ejeren af gasinstallationen samt brugeren, såfremt denne er forskellig fra ejeren Installationens tilgængelighed Ejeren (brugeren) af en gasinstallation skal til enhver tid give Sikkerhedsstyrelsen adgang til, ved dertil bemyndigede personer, uden retskendelse at tilse og undersøge enhver gasinstallation Fejl ved installationen påpeget af gasleverandøren Såfremt der ved gasinstallationer forlanges ændringer for at opfylde de for installationen gældende krav, skal disse ændringer udføres inden for en af gasleverandøren fastsat frist. Gasleverandøren skal, såfremt det skønnes, at der foreligger fare, afbryde eller plombere gastilførslen til den del af gasinstallationen, der medfører faren, indtil de krævede ændringer er udført, og gasleverandøren har godkendt disse Installationens tilstand og vedligeholdelse Brugeren (ejeren) er ansvarlig for den korrekte drift og vedligeholdelse af installationen, herunder at installationsarbejde og service bliver udført af en autoriseret vvs-installatør, samt at der bliver udført service på de gasforbrugende apparater med Gasreglementets, og de af fabrikanten fastsatte frekvenser. 2.4 Bestemmelser vedrørende vvs-installatøren Anmeldelse af og tilladelse til arbejders udførelse Følgende installationer skal forhåndsanmeldes: 1) Installationer i undervisningslokaler. 2) Storkøkkeninstallationer. 3) Erhvervsinstallationer. 4) Specialinstallationer såsom keramiske værksteder og lignende. Anmeldelse skal ske til gasleverandøren, og der skal anvendes en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt blanket. Gasleverandørens forretningsgang skal følges Færdigmelding Umiddelbart efter at et installationsarbejde, herunder arbejde vedrørende ændringer og reparationer eller eventuelt fjernelse af installationer, er udført og afprøvet, skal vvs-installatøren, senest 5 arbejdsdage efter afslutning af arbejdet fremsende færdigmelding til gasleverandøren. Kravet om færdigmelding gælder såvel for gasinstallationer tilsluttet ledningsførte gasforsyningsanlæg som for installationer tilsluttet gasflasker. Følgende installationer er undtaget færdigmelding: 1) Simpel installation tilsluttet gasflaske på maksimalt 11 kg, der ikke er ledningsført (fast installation). 19

20 GR. B-5 2 Generelle bestemmelser Ved færdigmelding af installationer der indeholder apparattyper, der i henhold til pkt i Gasreglementets afsnit A skal indreguleres af personer med A-certifikat, skal færdigmeldingen indeholde oplysninger om navn og A-certifikatnummer på denne person Idriftsættelse af installationer Forinden idriftsættelse af en gasinstallation skal gasleverandørens tilladelse indhentes, idet den af gasleverandøren udmeldte forretningsgang skal følges. For idriftsættelse henvises i øvrigt til afsnit 7 og bilag 4A i Gasreglementets afsnit A Ansvar og pligter Færdiggørelse Efter færdiggørelse af ethvert installationsarbejde har vvs-installatøren ansvaret for, at den samlede gasinstallation er tæt, og for at det udførte installationsarbejde, samt den del af den øvrige installation, der er visuelt tilgængelig, er i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit Dette gælder, uanset at vvsinstallatøren ikke har udført den oprindelige installation Afsluttet service Efter afsluttet service på gasforbrugende apparater, inklusiv disses ventilations- og aftrækssystemer, har vvs-installatøren ansvaret for, at den samlede gasinstallation er tæt og uden synlige fejl, samt at de servicerede eller reparerede gasforbrugende apparater og deres ventilations- og aftrækssystemer er i forsvarlig stand, og at apparaterne er korrekt indreguleret Udkald I forbindelse med udkald har vvs-installatøren ansvar for, at udførte reparationer er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, og at installationen i øvrigt ikke er behæftet med synlige fejl Fundne fejl Fundne fejl skal udbedres inden afslutning af udført service eller reparation. Konstateres mindre fejl, der ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko, og som ikke umiddelbart udbedres, skal vvs-installatøren gøre ejeren (brugeren) opmærksom på disse fejl Udført arbejde Vvs-installatøren har det fulde ansvar for det udførte arbejde. Vvs-installatøren fritages ikke for nogen del af sit ansvar, selv om gasleverandøren måtte have godkendt et anlæg Sikkerhedsmæssige væsentlige fejl Hvor vvs-installatøren eller hans medarbejdere konstaterer sikkerhedsmæssigt væsentlige fejl, og det skønnes, at der foreligger fare, skal der afbrydes for gasforsyningen til installationen. Ved tanke eller flasker større end 11 kg skal gasleverandøren underrettes. Sikkerhedsstyrelsen skal tillige underrettes, såfremt der konstateres systematiske produkt- eller installationsfejl, og hvor vvs-installatøren har konstateret en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko Vvs-installatørens pligt til instruktion af ejeren (brugeren) Ibrugtagning Ved ibrugtagning af enhver gasinstallation - ny, ændret, udvidet eller bestående installation - skal vvsinstallatøren instruere ejeren (brugeren) i betjening af installationen og de til denne tilsluttede gasforbrugende apparater samt udlevere de fornødne dansksprogede brugsanvisninger og eventuelle trykte sikkerhedsregler. Vvs-installatøren skal endvidere gøre ejeren (brugeren) opmærksom på, at denne er ansvarlig for installationens fremtidige tilstand og vedligeholdelse, herunder at ejeren (brugeren) skal lade opståede fejl 20

21 GR. B-5 2 Generelle bestemmelser afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at sådanne fejl kan medføre fare for personer og ejendom. 2.5 Bestemmelser vedrørende gasleverandøren Enhver gasleverandør skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen på basis af bestemmelserne i Gasreglementets afsnit C-10. Det påhviler gasleverandøren at levere en gaskvalitet, som opfylder de fastsatte bestemmelser om gaskvaliteter for 3. gasfamilie i Gasreglementets afsnit A Gasleverandørens tilsyn med nye installationer Efter anmeldelse fra den autoriserede vvs-installatør om udførte gasinstallationer, der er tilsluttet faste forsyningsledninger, skal gasleverandøren udføre tilsyn med det udførte arbejde for at konstatere, om installationen er udført i overensstemmelse med Gasreglementets bestemmelser samt vurdere, hvorvidt denne fungerer hensigtsmæssigt og i øvrigt er sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Tilsynet skal udføres i overensstemmelse med retningslinierne i Gasreglementets afsnit A. Ved standardinstallationer skal gasleverandøren udføre stikprøvevis kontrol ud fra et i forvejen fastlagt stikprøveprogram, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Gasleverandørens tilsyn skal være udført inden 6 uger efter vvs-installatørens opstart af anlægget Gasleverandørens tilsyn med eksisterende installationer Det påhviler gasleverandøren at udarbejde et kontrolprogram for stikprøvevis eftersyn af eksisterende gasinstallationer hos forbrugerne, i henhold til Gasreglementets afsnit C-10. Gasleverandøren skal foretage systematisk vedligeholdelse af egne anlæg, dvs. stikledninger, regulatorarrangementer og egne brugerinstallationer. Konstaterede fejl ved egne anlæg skal registreres og udbedres. 21

22 GR. B-5 2 Generelle bestemmelser 22

23 GR. B-5 3 Tekniske bestemmelser 3 Tekniske bestemmelser 23

24 GR. B-5 3 Tekniske bestemmelser 24

25 GR. B-5 3 Tekniske bestemmelser 3 TEKNISKE BESTEMMELSER 3.1 Ledningsanlæg Vedrørende ledningsanlæg henvises til bestemmelserne i Gasreglementets afsnit A Supplerende bestemmelser For skjulte rør (til F-gas) under terræn i bygninger tillades kun hårdtloddede eller svejste samlinger. Gevindsamlinger accepteres kun i henhold til EN (konisk udvendig gevind og parallel indvendig gevind). DG-godkendt pakningsmiddel skal anvendes for at sikre tryktætte samlinger. 3.2 Tryk Tilladt tryk i gasinstallationer i bygninger Her gælder: 1) I beboelsesbygninger, herunder en- og tofamiliehuse, skoler, hospitaler og lignende, må der ikke indføres højere gastryk end 100 mbar. 2) Husregulatorer med et fortryk mellem 100 mbar og 4 bar skal ved beboelsesbygninger, skoler, hospitaler og lignende være anbragt umiddelbart før indføring af gasledning i dertil indrettet regulatorskab, jævnfør Gasreglementets afsnit A. Hus- eller målerregulator med et fortryk op til 100 mbar tillades installeret indendørs. 3) Uanset bestemmelserne i a) og b) er det på særlige vilkår, efter Sikkerhedsstyrelsens godkendelse, tilladt at indføre F-gas mellemtryk op til 2,0 bar i hospitaler og lignende, hvor det er nødvendigt for anvendelsen af de gasforbrugende apparater. 4) Ved indføring af gas til industrielle formål eller som opvarmning i landbrug eller industri er det tilladt at indføre op til 4 bar. Der henvises til installationsforskrifter på området, angivet i Gasreglementets afsnit B Beskyttelse imod utilsigtet overtryk Her gælder: 1) I forbindelse med anvendelse af husregulatorer samt i anlæg med F-gas tanke og flaskebatterier skal der forefindes mindst én trykbegrænsende anordning, der sikrer mod et for højt installationstryk. Sikkerhedsanordningen kan bestå af: a. en sikkerhedsafspærringsventil (SAV), eller b. en sikkerhedsafblæsningsventil (SAL) (100 % aflastningskapacitet). Sikkerhedsanordningen kan være sammenbygget med husregulatoren. 2) Minimumskrav til sikring imod overtryk: a. Ved F-gas flasker, primært til anvendelse i boliger eller mindre erhverv, gælder for anlæg op til og med to 33 kg flasker med automatisk omskifter, at kravet om sikring imod overtryk tilgodeses ved anvendelse af DG-godkendte regulatorer, med indbygget aflastningsventil (med begrænset afblæsningskapacitet). b. Ved F-gas flaskebatterier med mere end to 33 kg flasker og ved F-gas tankanlæg, der forsyner mindre installationer (< 135 kw, H ø ), skal regulatorarrangementet være forsynet med minimum én sikkerhedsafspærringsventil. 25

26 GR. B-5 3 Tekniske bestemmelser 3) Undtaget for kravet om trykbegrænsende anordning er: a. Hus- eller målerregulatorer med et maksimalt fortryk på 100 mbar. b. F-gasregulatorer monteret direkte på én gasflaske. 4) Ved anvendelse af sikkerhedsafspærringsventil (SAV) kan der anvendes en lækgasventil, der kan sikre installationen mod for højt tryk, såfremt sikkerhedsafspærringsventilen ikke lukker tæt. Lækgasventilens kapacitet skal minimum udgøre 1 % af installationskapaciteten. Ved afblæsning større end 200 l/h skal afblæsningen føres over tag. 5) Ved anvendelse af sikkerhedsanordning af typen sikkerhedsafspærringsventil (SAV) i kombination med lækgasventil, kan valgfri rækkefølge af aktivering af komponenterne vælges, jævnfør Tabel 3-2, i henhold til følgende: a. Hvis det højst tilladelige driftstryk i stikledningen er mellem 100 mbar og 4 bar, må afgangstrykket efter regulator ikke kunne overstige det højst tilladelige installationstryk mbar. Den trykbegrænsende anordning skal normalt indstilles således, at aktiveringstrykket ligger inden for de i Tabel 3-2 viste tolerancer. b. Ved F-gasregulatorer med afgangstryk 30 mbar skal den trykbegrænsende anordning træde i funktion ved et afgangstryk mellem 90 og 140 mbar. Gaskvalitet Nominelt afgangstryk Variation i tilslutningstryk Sikkerhedsafblæsning SAL Sikkerheds - afblæsning SAL Sikkerhedsafspærring SAV Sikkerhedsafspærring SAV 3. gasfamilie, gruppe B/P 30 mbar mbar mbar mbar mbar Tabel 3-2. Oversigt over sikkerhedsfunktioner, SAL og SAV Automatiske omskiftere og trykregulatorer til flaskegas Her gælder: mbar 1) Automatiske omskiftere og trykregulatorer til flaskegas skal være DG-godkendte og egnede til formålet. 2) Ved sædvanlige husholdningsanlæg til flaskegas skal trykregulatoren være en lavtryksregulator med nominelt afgangstryk på 30 mbar. 3) Regulatorer til flaskegas, der forsyner F-gas mellemtryksapparater, skal have et nominelt afgangstryk på mellem 0,5 og 2 bar. 4) Regulatorer til flaskegas, der forsyner F-gas industriapparater, kan have et nominelt afgangstryk på op til maksimalt 4 bar. 3.3 Mærkning af gasapparater Gasforbrugende apparater skal være godkendte (DG- eller CE-mærkede) til installationsformålet og til de i Tabel 3-3 specificerede gaskvaliteter og tilslutningstryk. Godkendelsen omfatter mærkning samt brugs- og installationsanvisninger, der i forbindelse med markedsføring i Danmark skal være på dansk. Gastype Apparatkategorier Tilslutningstryk Minimum Nominelt Maksimum I 3B/P II 2H3B/P III 1a2H3B/P 25 mbar 30 mbar 35 mbar III 1e2H3B/P Tabel 3-3. Apparatkategorier og tilslutningstryk i 3. gasfamilie. 3. gasfamilie, gruppe B/P 26

27 GR. B-5 3 Tekniske bestemmelser 3.4 Installation af gasforbrugende apparater Dette afsnit gælder for gasapparater med maksimal indfyret effekt på 135 kw, udregnet efter øvre brændværdi, H ø, (120 kw efter nedre brændværdi, H n ) samt installationer op til 100 mbar. Krav til installationer for undervisningsbrug findes i afsnit 4.4. Gasforbrugende apparater skal installeres, så der er mindst mulig risiko for forgiftning, eksplosion og brand som følge af udsivende gas og i forbindelse med anvendelse af apparaterne. Gasforbrugende apparater skal være forsynet med aftræk ført til et aftrækssystem jævnfør bestemmelserne i Gasreglementets afsnit A. Gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer tilsluttet aftræksrør skal være forsynet med aftrækssikring. Kravet kan fraviges, såfremt: 1) den samlede tilslutningsværdi i opstillingsrummet er mindre end eller lig med 0,025 kw pr. m 3 rum, eller 2) det gasforbrugende apparat installeres i et separat opstillingsrum uden adgang til beboelse, med friskluftåbning både foroven og forneden, i henhold til Gasreglementets afsnit A, eller 3) det over for Sikkerhedsstyrelsen kan påvises, at der ikke vil være risiko for udstrømning af farlige mængder af forbrændingsprodukter ved blokeret aftræk. Aftrækssikringer skal enten være omfattet af gasapparatets godkendelse eller være separat DG-godkendte. Gasforbrugende apparater skal installeres, så de kan betjenes bekvemt og uden fare, så udskiftning, indregulering, fornøden vedligeholdelse og eftersyn kan udføres nemt og korrekt. Gasforbrugende apparater skal installeres, så overfladetemperaturen på omgivende brændbart materiale ikke kan overstige 80 C. Ved anvendelse af transportable gasforbrugende apparater skal det sikres, at omgivelserne ikke udsættes for skadelig varmepåvirkning. Før gasforbrugende apparater uden apparathaner skal der anbringes en afspærringsventil. Dette gælder, selvom der er indbygget en sikkerheds- eller reguleringsanordning i apparatet. Ved flaskegasinstallationer, hvor gasflasken er opstillet i samme rum som det gasforbrugende apparat, kan vippeafbryderen på regulatoren accepteres som afspærringsventil. Højtryks- og lavtryksslanger skal kontrolleres jævnligt og udskiftes ved konstaterede revnedannelser eller andre beskadigelser. Der henvises endvidere til Bygningsreglementets bestemmelser Før installation Før installation af det gasforbrugende apparat skal det kontrolleres: 1) at apparatet er DG- eller CE-mærket. Er apparatet CE-mærket, skal CE-logoet være efterfulgt af et 4-cifret identifikationsnummer, der viser, at det pågældende apparat er produceret korrekt i henhold til gasapparatdirektivet samt påført produktionsår 2) at apparatet er beregnet for danske forhold herunder tilslutning af den gastype og det tilslutningstryk, jævnfør Tabel

Gasreglementets afsnit B-4

Gasreglementets afsnit B-4 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon 39 62 43 85 e-mail dgp@dgp.dk www.dgp.dk

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk Almindelige og tekniske bestemmelser Stoholm Fjernvarmeværk Indhold 1.0 Gyldighedsområde og definitioner... 3 2.0 Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning... 5 Vilkår for tilslutning... 5 Priser for tilslutning...

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer. 07-09-2010 1 af 15

GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer. 07-09-2010 1 af 15 GR-B-4 5 Skorstene og aftrækssystemer 07-09-2010 1 af 15 5. AFTRÆKSSYSTEMER 5.1. Terminologi 5.1.1. Miljø og emissioner Listevirksomhed Virksomhed, som er nævnt i bilag 1 eller 2 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 2 A1 Gyldighedsområde og definitioner m.v....2

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Udgivet den 1. oktober 2012 indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...6 1.1 Gyldighedsområde....6 1.2 Definitioner...6 1.3 Retslige forhold...6

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner 4. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner I medfør af 35, 39, 41, 43, 46, 73, 74, 75, stk. 2 og 3, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf.

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning Fjernvarme Leveringsbetingelser og betalingsvilkår Guldborgsund Forsyning Indholdsfortegnelse Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v..... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

[BYGNINGSKONSTRUKTØR 7. SEMESTER BACHELOR OPGAVE KLOAKMESTER UNDERVISNING ]

[BYGNINGSKONSTRUKTØR 7. SEMESTER BACHELOR OPGAVE KLOAKMESTER UNDERVISNING ] SEJER DESIGN Vinderprojektet får du hos os! Udarbejdet af: Per Sejer Kristensen 200481-1677 Jeppe Schous gade 5, 2. tv. 7500 Holstebro [BYGNINGSKONSTRUKTØR 7. SEMESTER BACHELOR OPGAVE KLOAKMESTER UNDERVISNING

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v.

Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. BEK nr 386 af 21/08/1980 (Historisk) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 698 af 22/09/1998 Senere ændringer til forskriften BEK Nr. 614 af 27/06/1994

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog for ejendomsfunktionærer og servicemedarbejdere

Arbejds- miljø- håndbog for ejendomsfunktionærer og servicemedarbejdere Arbejdsmiljø 01-NY! 20/09/01 14:01 Side 2 BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr: 19438414 juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.0 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skagen Varmeværk A.m.b.a. Ellehammervej 21, 9990 Skagen, i

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

SÅDAN GØR DU. Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder.

SÅDAN GØR DU. Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder. SÅDAN GØR DU Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder. Indhold Teknikerkort og områder Side 3 4 Teknisk kundecenter Side 5 Anmeldelse Side 6

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere