Gasreglementets afsnit B-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasreglementets afsnit B-5"

Transkript

1 Gasreglementets afsnit B-5 Installationsforskrifter for F-gasinstallationer (flaskegasinstallationer) i bolig- og fritidssektoren, midlertidige F-gasinstallationer til festivaler og lignende, mindre erhverv og F-gasinstallationer til undervisningsbrug. Juni 2009 Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63, 6700 Esbjerg

2 GR. B-5 Gasreglementets afsnit B-5 2

3 GR. B-5 Gasreglementets afsnit B-5 Forord I medfør af 15, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, som ændret ved lovbekendtgørelse nr af 20. december 2006, fastsættes Gasreglementets afsnit B-5. Forskrifterne omfatter tekniske bestemmelser for udførelse, kontrol og service af F-gasinstallationer i boligog fritidssektoren, midlertidige F-gasinstallationer til festivaler og lignende, mindre erhverv, samt F- gasinstallationer til undervisningsbrug. Forskrifterne supplerer og præciserer alle bestemmelser vedrørende flaskegas i Gasreglementets afsnit A samt Gasreglementets afsnit B-4. Sikkerhedsstyrelsen, 1. juni 2009 Gasreglementets afsnit B-5 1. udgave, 1. oplag Sat med Arial Trykt hos Schultz Grafisk Juni 2009 Oplag = 500 stk. ISBN nr.:

4 GR. B-5 Gasreglementets afsnit B-5 4

5 GR. B-5 Gasreglementets afsnit B-5 GASREGLEMENTETS AFSNIT B-5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE GENERELLE BESTEMMELSER Terminologi Udførelse af gasinstallationer Autorisationskrav Undtaget fra autorisationskrav Ændringer og udvidelser Bestemmelser vedrørende ejer / bruger Installationens tilgængelighed Fejl ved installationen påpeget af gasleverandøren Installationens tilstand og vedligeholdelse Bestemmelser vedrørende vvs-installatøren Anmeldelse af og tilladelse til arbejders udførelse Færdigmelding Idriftsættelse af installationer Ansvar og pligter Vvs-installatørens pligt til instruktion af ejeren (brugeren) Bestemmelser vedrørende gasleverandøren Gasleverandørens tilsyn med nye installationer Gasleverandørens tilsyn med eksisterende installationer TEKNISKE BESTEMMELSER Ledningsanlæg Supplerende bestemmelser Tryk Tilladt tryk i gasinstallationer i bygninger Beskyttelse imod utilsigtet overtryk Automatiske omskiftere og trykregulatorer til flaskegas Mærkning af gasapparater Installation af gasforbrugende apparater Før installation Indendørs tilslutning af gasforbrugende apparater Udendørs tilslutning af gasforbrugende apparater Ændring og konvertering af gasforbrugende apparater Flaskeplacering Tæthedsprøvning Kontrol, funktionsafprøvning og indregulering Forbrænding

6 GR. B-5 Gasreglementets afsnit B Regulerings- og sikkerhedsindretninger Afprøvning og ibrugtagning Gaskvalitet Eftersyn og vedligeholdelse Generelt Installationer i drift Begrundet mistanke Service på gasinstallationer SÆRLIGE BESTEMMELSER Bolig og fritid Lavtryksregulatorer til maksimalt 11 kg flasker Komfur / Indbygningskogebord / Kogeapparater / Storkøkkenudstyr Transportable varmeovne Gaspejse Gasgrill Terrassevarmere (Strålevarmere) Vaskemaskiner / Tørretumblere Varmekanoner Strålevarmeanlæg Lynkoblinger Lamper Fakler Gasradiatorer / Varmeovne (fastmonterede) Køleskabe Udstyr beregnet til brug med engangsdåser Kedler og vandvarmere Midlertidige F-gasinstallationer til festivaler og lignende Anvendelsesområde Mærkning Installation Afstandskrav Ventilation Flaskeplacering og størrelser Attestering og godkendelse af arbejde Håndværktøj Ukrudtsbrændere Lodde- og skærebrændere Brændere (tagdækker) Bunsenbrændere Smeltebrændere Gasinstallationer til undervisningsbrug Vedligeholdelse og reparation af eksisterende installationer Nye installationer og ændringer af eksisterende installationer Vvs-installatørens, ejerens (brugerens) og gasleverandørens ansvar og pligter Gasinstallationer med tryk over 100 mbar Ledningsanlæg Installation af gasforbrugende apparater og udstyr Ventilation Afprøvning og ibrugtagning Drift og vedligeholdelse

7 GR. B-5 Gasreglementets afsnit B Principskitse STRAFFE-, IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER Straffebestemmelser Ikrafttrædelsesbestemmelser BILAG Bilag 1 Installations- og godkendelsesattest Bilag 2 Vejledninger for Installationsrapport samt Drift- og Vedligeholdelsesplan (skoler)

8 GR. B-5 Gasreglementets afsnit B-5 8

9 GR. B-5 1 Gyldighedsområde 1 Gyldighedsområde 9

10 GR. B-5 1 Gyldighedsområde 10

11 GR. B-5 1 Gyldighedsområde 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE 1.1 Forskrifterne omfatter tekniske bestemmelser for udførelse, kontrol og service af F-gasinstallationer i bolig-og fritidssektoren, midlertidige F-gasinstallationer til festivaler og lignende, mindre erhverv, samt F-gasinstallationer til undervisningsbrug. Forskrifterne supplerer og præciserer alle bestemmelser vedrørende flaskegas i Gasreglementets afsnit A samt Gasreglementets afsnit B F-gasinstallationer (flaskegasinstallationer) omfatter hele installationen inklusiv gasforbrugende apparater samt ventilations og aftrækssystemer. Eneste undtagelse herfra er selve flasken eller tanken. Se Figur 1-1. Figur 1-1. Gyldighedsområde flaske/tank. 1.3 Gyldighedsområdet er begrænset i henhold til følgende: 1) For faste F-gasinstallationer med et tilladeligt driftstryk over 4 bar, henvises til Gasreglementets afsnit B-4. 2) For F-gasinstallationer med indfyret effekt på over 135 kw, henvises til installationsforskrifter i Gasreglementets afsnit B For F-gasinstallationer i campingvogne, autocampere, arbejdsskure, skurvogne, pølsevogne og lignende henvises til specielle installationsforskrifter i Gasreglementets afsnit B For F-gasanlæg til drift af motorkøretøjer henvises til Justitsministeriets særlige bestemmelser. 1.6 Nærværende reglement gælder for husbåde; men for F-gasinstallationer i skibe / både henvises til Søfartsstyrelsens særlige bestemmelser. 1.7 F-gasbeholdere skal opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser om konstruktion og indretning, herunder de af Arbejdsministeriet (Direktoratet for Arbejdstilsynet) udfærdigede bestemmelser. 1.8 Opstilling af gasflasker i oplag eller anlæg samt opstilling af tankanlæg skal udføres i henhold til Beredskabsstyrelsens forskrifter. 11

12 GR. B-5 1 Gyldighedsområde For anlæg med flasker med tilladelig fyldning indtil 11 kg til anvendelse i beboelsesbygninger må der maksimalt anvendes følgende i hver husholdning eller lejemål: 1) Et anlæg med 1 beholder i brug og 1 beholder i reserve. 2) Et anlæg med 1 beholder i brug og 1 anlæg med 2 beholdere, hvoraf 1 er i brug og 1 er i reserve, eller 3) tre anlæg med hver 1 beholder i brug. Der henvises i øvrigt til Beredskabsstyrelsens forskrifter. Flaskeskab Min. 1,0 m Gasflaske Kældervindue Min. 1,0 m Min. 1,0 m Trappe, kælderskakt eller fordybning Figur 1-2. Afstand til kældervinduer mv. ved flaskeskab med gasflaske. Min. 0,2 m Regulatorskab Kældervindue Min. 0,2 m Min. 1,0 m Trappe, kælderskakt eller fordybning Figur 1-3. Afstand til kældervinduer mv. ved regulatorskab. 1.9 Bestemmelser for overensstemmelsesvurdering af gasmateriel, almene krav til gasmateriel og forskrifter for gasleverandører forefindes i Gasreglementets afsnit C Bestemmelserne gælder for gaskvaliteter inden for 3. gasfamilie (F-gas), dvs. butan, propan samt blandinger heraf, også kaldet gruppe B/P, jf. DS/EN 437. F-gas skal have et øvre Wobbeindeks i intervallet 76,9 92,1 MJ/m n 3. Oversigt over 3. gasfamilie ses i Tabel 1-1. F-gas til husholdningsbrug må højst indeholde 55 % C 4 -gas (volumenandel af butan), og normalt leveres en kvalitet med under 20 % butan. F-gas til særlige industrielle anvendelser kan leveres med andre blandingsforhold, når anvendelsen er godkendt af gasleverandøren, og anlægget er indrettet hertil. 12

13 GR. B-5 1 Gyldighedsområde F-gas til campingbrug kan i særligt mærkede flasker indeholde kommercielt rent butan. Gastype 3. gasfamilie gruppe B/P Apparatkategorier Tilslutningstryk Minimum Nominelt Maksimum I 3B/P II 2H3B/P III 1a2H3B/P 25 mbar 30 mbar 35 mbar III 1e2H3B/P Tabel 1-1. Oversigt over 3. gasfamilie Bestemmelserne i Gasreglementets afsnit B-5, der vedrører gasinstallationers forhold over for andre genstande, skal ikke alene overholdes ved udførelsen af nye gasinstallationer, men også ved udførelsen og anbringelsen af andre genstande i nærheden af eksisterende gasinstallationer. For eksempel afstand til elinstallationer samt evt. krav i bygningsreglementet Sikkerhedsstyrelsen kan i konkrete tilfælde, der ikke er forudset i reglementets bestemmelser, stille særlige sikkerhedskrav, hvis forholdene nødvendiggør dette. 13

14 GR. B-5 1 Gyldighedsområde 14

15 GR. B-5 2 Generelle bestemmelser 2 Generelle bestemmelser 15

16 GR. B-5 2 Generelle bestemmelser 16

17 GR. B-5 2 Generelle bestemmelser 2 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1 Terminologi Vvs-installatør er en virksomhed, der, i henhold til loven, har opnået autorisation til at udføre gas-, vand- og sanitetsinstallationer. Godkendt kompetent virksomhed er en virksomhed, der, i henhold til loven, har opnået godkendelse til at udføre arbejder på gasinstallationer indenfor et begrænset arbejdsområde. Simpel installation er, i forbindelse med F-gas, en gasinstallation, der omfatter et CE-godkendt gasapparat, der er indreguleret til F-gas (30 mbar se Tabel 3-3) af fabrikanten og monteret med maksimalt 1,5 m DGgodkendt gasslange og DG-godkendt regulator, til anvendelse med maksimalt 11 kg gasflaske. Som eksempel på en simpel installation henvises til Figur 4-8. Installationsarbejde omfatter udførelse og ændring / reparation af rørinstallation, montering og tilslutning af gasforbrugende apparater, inklusiv disses ventilations- og aftrækssystemer. Indregulering af gasforbrugende apparater omfatter kontrol og eventuelt justering af apparatbelastning, sikkerhedskomponenters funktion samt funktionsafprøvning og kontrol af apparater, inklusiv disses ventilations- og aftrækssystemer. Oversæbning er visuel kontrol med sæbevand. Håndbrænder er en håndholdt brænder, der anvendes under opsyn. Flammesikring er en automatisk overvågning af tilstedeværelsen af flamme under drift. Forhindrer udstrømning af gas ved manglende flamme. Atmosfærekontrol er en automatisk overvågning, der afbryder gasforsyningen, hvis CO 2 -niveauet i opstillingsrummet bliver for højt. Uarmeret slange er en DG-godkendt blød gummislange. Anvendes oftest til laboratoriebrug. Installationsslange er en DG-godkendt og DG-mærket flexslange med forskruninger i begge ender eller en DG-godkendt flexslange med påmonteret sikkerhedskobling. Lavtryksslange er en DG-godkendt og DG-mærket lavtryksslange Ø10-11 mm (indvendig) til anvendelse i trykområde op til 100 mbar. Højtryksslange er en DG-godkendt og DG-mærket højtrykslange Ø6 7 mm (indvendig) til trykområde op til 16 bar. Stålarmeret slange er en DG-godkendt og DG-mærket slange med udvendigt rustfast stålflet for ekstra termisk beskyttelse og beskyttelse mod mekaniske påvirkninger. Slangen er forsynet med fabriksmonterede koblinger. Slangespids type C eller E er en standardtilslutning for lavtryksslanger, se Figur 2-4. C E Figur 2-4. Eksempel Type C og E studs. Fleksibel tilslutning kan være stålarmeret slange, højtryksslange, lavtryksslange, installationsslange eller uarmeret slange. 17

18 GR. B-5 2 Generelle bestemmelser Mekanisk aflastning er en anordning, der forhindrer gasslanger mod at blive uhensigtsmæssigt afmonteret, for eksempel en stålwire. Anlæg er beholdere (flasker) eller tanke med reguleringsorganer og med dertil hørende installationer (rørledninger, gasslanger, fordampere, forbrugsapparater m.v.). Oplag er en samlet mængde af gas, der opbevares i et rum, i en bygning eller i det fri i beholdere eller tanke, fra hvilke der ikke er tilkoblet en fast installation eller et apparat eller finder omfyldning eller forbrug af nogen art sted. Ventilation hermed menes installationsmæssige krav til ventilation i forbindelse med flaskegasinstallationer. Service forstås som arbejdet med systematisk inspektion og funktionskontrol, herunder fornøden rensning, reparation, udskiftning af enkeltdele og justering af indreguleringsforholdene. Udkald forstås som arbejde med akut reparation af gasforbrugende udstyr, inklusiv disses ventilations- og aftrækssystemer, i forbindelse med en farlig hændelse eller i tilfælde af driftsstop. Gasleverandør er en virksomhed, der ejer eller vedligeholder gasforsyningssystemet, og som distribuerer gas til installationer. Ved levering af F-gas i gasflasker betragtes udelukkende den virksomhed, der har ansvaret for fyldning og mærkning af gasflasker, som gasleverandør. Wobbeindeks er brændværdien divideret med kvadratroden af den relative massefylde. Godkendelse af gasmateriel forstås som de modeller for overensstemmelsesvurdering og attestering, der er angivet i Gasreglementets afsnit C1. Der skelnes mellem: CE-mærket gasmateriel: DG-godkendt gasmateriel: Gasforbrugende apparater, godkendt af et notified body i medfør af EF-direktiv (90 / 396 / EØF) om gasapparater. Installationskomponenter og særligt gasudstyr, nationalt godkendt og mærket i medfør af bestemmelserne i Gasreglementets afsnit C-1 og C Udførelse af gasinstallationer Autorisationskrav Installation, reparation, indregulering og service af gasinstallationer må kun udføres af autoriserede vvsinstallatører eller godkendte kompetente virksomheder, jævnfør loven. Ved udførelse af service på gasforbrugende apparater skal bestemmelserne i Gasreglementet, med de angivne ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser, være opfyldt Undtaget fra autorisationskrav Undtaget fra autorisationskravet er: 1) Ejerens (brugerens) almindelige betjening og vedligeholdelse af gasmateriel / apparater i henhold til fabrikantens anvisninger, hvortil der ikke kræves brug af værktøj til gasførende samlinger eller dele Ændringer og udvidelser Ved ændringer og udvidelse af eksisterende gasinstallationer skal de til enhver tid gældende bestemmelser i Gasreglementet følges, og den samlede gasinstallation skal bringes i overensstemmelse hermed. Det er tilladt at foretage mindre ændringer af eksisterende gasinstallationer, hvor omfanget og helheden i gasinstallationen bevares således, at installationen fortsat er i overensstemmelse med de bestemmelser i Gasreglementet, som var gældende på tidspunktet for udførelsen af den oprindelige installation. 18

19 GR. B-5 2 Generelle bestemmelser Bestemmelserne i Gasreglementet rettet imod eksisterende installationer, samt hvor Sikkerhedsstyrelsen af sikkerhedsmæssige årsager forlanger ændringer, jævnfør afsnit , skal gennemføres inden for den angivne tidsfrist. 2.3 Bestemmelser vedrørende ejer / bruger Forpligtelserne i dette afsnit påhviler ejeren af gasinstallationen samt brugeren, såfremt denne er forskellig fra ejeren Installationens tilgængelighed Ejeren (brugeren) af en gasinstallation skal til enhver tid give Sikkerhedsstyrelsen adgang til, ved dertil bemyndigede personer, uden retskendelse at tilse og undersøge enhver gasinstallation Fejl ved installationen påpeget af gasleverandøren Såfremt der ved gasinstallationer forlanges ændringer for at opfylde de for installationen gældende krav, skal disse ændringer udføres inden for en af gasleverandøren fastsat frist. Gasleverandøren skal, såfremt det skønnes, at der foreligger fare, afbryde eller plombere gastilførslen til den del af gasinstallationen, der medfører faren, indtil de krævede ændringer er udført, og gasleverandøren har godkendt disse Installationens tilstand og vedligeholdelse Brugeren (ejeren) er ansvarlig for den korrekte drift og vedligeholdelse af installationen, herunder at installationsarbejde og service bliver udført af en autoriseret vvs-installatør, samt at der bliver udført service på de gasforbrugende apparater med Gasreglementets, og de af fabrikanten fastsatte frekvenser. 2.4 Bestemmelser vedrørende vvs-installatøren Anmeldelse af og tilladelse til arbejders udførelse Følgende installationer skal forhåndsanmeldes: 1) Installationer i undervisningslokaler. 2) Storkøkkeninstallationer. 3) Erhvervsinstallationer. 4) Specialinstallationer såsom keramiske værksteder og lignende. Anmeldelse skal ske til gasleverandøren, og der skal anvendes en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt blanket. Gasleverandørens forretningsgang skal følges Færdigmelding Umiddelbart efter at et installationsarbejde, herunder arbejde vedrørende ændringer og reparationer eller eventuelt fjernelse af installationer, er udført og afprøvet, skal vvs-installatøren, senest 5 arbejdsdage efter afslutning af arbejdet fremsende færdigmelding til gasleverandøren. Kravet om færdigmelding gælder såvel for gasinstallationer tilsluttet ledningsførte gasforsyningsanlæg som for installationer tilsluttet gasflasker. Følgende installationer er undtaget færdigmelding: 1) Simpel installation tilsluttet gasflaske på maksimalt 11 kg, der ikke er ledningsført (fast installation). 19

20 GR. B-5 2 Generelle bestemmelser Ved færdigmelding af installationer der indeholder apparattyper, der i henhold til pkt i Gasreglementets afsnit A skal indreguleres af personer med A-certifikat, skal færdigmeldingen indeholde oplysninger om navn og A-certifikatnummer på denne person Idriftsættelse af installationer Forinden idriftsættelse af en gasinstallation skal gasleverandørens tilladelse indhentes, idet den af gasleverandøren udmeldte forretningsgang skal følges. For idriftsættelse henvises i øvrigt til afsnit 7 og bilag 4A i Gasreglementets afsnit A Ansvar og pligter Færdiggørelse Efter færdiggørelse af ethvert installationsarbejde har vvs-installatøren ansvaret for, at den samlede gasinstallation er tæt, og for at det udførte installationsarbejde, samt den del af den øvrige installation, der er visuelt tilgængelig, er i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit Dette gælder, uanset at vvsinstallatøren ikke har udført den oprindelige installation Afsluttet service Efter afsluttet service på gasforbrugende apparater, inklusiv disses ventilations- og aftrækssystemer, har vvs-installatøren ansvaret for, at den samlede gasinstallation er tæt og uden synlige fejl, samt at de servicerede eller reparerede gasforbrugende apparater og deres ventilations- og aftrækssystemer er i forsvarlig stand, og at apparaterne er korrekt indreguleret Udkald I forbindelse med udkald har vvs-installatøren ansvar for, at udførte reparationer er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, og at installationen i øvrigt ikke er behæftet med synlige fejl Fundne fejl Fundne fejl skal udbedres inden afslutning af udført service eller reparation. Konstateres mindre fejl, der ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko, og som ikke umiddelbart udbedres, skal vvs-installatøren gøre ejeren (brugeren) opmærksom på disse fejl Udført arbejde Vvs-installatøren har det fulde ansvar for det udførte arbejde. Vvs-installatøren fritages ikke for nogen del af sit ansvar, selv om gasleverandøren måtte have godkendt et anlæg Sikkerhedsmæssige væsentlige fejl Hvor vvs-installatøren eller hans medarbejdere konstaterer sikkerhedsmæssigt væsentlige fejl, og det skønnes, at der foreligger fare, skal der afbrydes for gasforsyningen til installationen. Ved tanke eller flasker større end 11 kg skal gasleverandøren underrettes. Sikkerhedsstyrelsen skal tillige underrettes, såfremt der konstateres systematiske produkt- eller installationsfejl, og hvor vvs-installatøren har konstateret en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko Vvs-installatørens pligt til instruktion af ejeren (brugeren) Ibrugtagning Ved ibrugtagning af enhver gasinstallation - ny, ændret, udvidet eller bestående installation - skal vvsinstallatøren instruere ejeren (brugeren) i betjening af installationen og de til denne tilsluttede gasforbrugende apparater samt udlevere de fornødne dansksprogede brugsanvisninger og eventuelle trykte sikkerhedsregler. Vvs-installatøren skal endvidere gøre ejeren (brugeren) opmærksom på, at denne er ansvarlig for installationens fremtidige tilstand og vedligeholdelse, herunder at ejeren (brugeren) skal lade opståede fejl 20

21 GR. B-5 2 Generelle bestemmelser afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at sådanne fejl kan medføre fare for personer og ejendom. 2.5 Bestemmelser vedrørende gasleverandøren Enhver gasleverandør skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen på basis af bestemmelserne i Gasreglementets afsnit C-10. Det påhviler gasleverandøren at levere en gaskvalitet, som opfylder de fastsatte bestemmelser om gaskvaliteter for 3. gasfamilie i Gasreglementets afsnit A Gasleverandørens tilsyn med nye installationer Efter anmeldelse fra den autoriserede vvs-installatør om udførte gasinstallationer, der er tilsluttet faste forsyningsledninger, skal gasleverandøren udføre tilsyn med det udførte arbejde for at konstatere, om installationen er udført i overensstemmelse med Gasreglementets bestemmelser samt vurdere, hvorvidt denne fungerer hensigtsmæssigt og i øvrigt er sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Tilsynet skal udføres i overensstemmelse med retningslinierne i Gasreglementets afsnit A. Ved standardinstallationer skal gasleverandøren udføre stikprøvevis kontrol ud fra et i forvejen fastlagt stikprøveprogram, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Gasleverandørens tilsyn skal være udført inden 6 uger efter vvs-installatørens opstart af anlægget Gasleverandørens tilsyn med eksisterende installationer Det påhviler gasleverandøren at udarbejde et kontrolprogram for stikprøvevis eftersyn af eksisterende gasinstallationer hos forbrugerne, i henhold til Gasreglementets afsnit C-10. Gasleverandøren skal foretage systematisk vedligeholdelse af egne anlæg, dvs. stikledninger, regulatorarrangementer og egne brugerinstallationer. Konstaterede fejl ved egne anlæg skal registreres og udbedres. 21

22 GR. B-5 2 Generelle bestemmelser 22

23 GR. B-5 3 Tekniske bestemmelser 3 Tekniske bestemmelser 23

24 GR. B-5 3 Tekniske bestemmelser 24

25 GR. B-5 3 Tekniske bestemmelser 3 TEKNISKE BESTEMMELSER 3.1 Ledningsanlæg Vedrørende ledningsanlæg henvises til bestemmelserne i Gasreglementets afsnit A Supplerende bestemmelser For skjulte rør (til F-gas) under terræn i bygninger tillades kun hårdtloddede eller svejste samlinger. Gevindsamlinger accepteres kun i henhold til EN (konisk udvendig gevind og parallel indvendig gevind). DG-godkendt pakningsmiddel skal anvendes for at sikre tryktætte samlinger. 3.2 Tryk Tilladt tryk i gasinstallationer i bygninger Her gælder: 1) I beboelsesbygninger, herunder en- og tofamiliehuse, skoler, hospitaler og lignende, må der ikke indføres højere gastryk end 100 mbar. 2) Husregulatorer med et fortryk mellem 100 mbar og 4 bar skal ved beboelsesbygninger, skoler, hospitaler og lignende være anbragt umiddelbart før indføring af gasledning i dertil indrettet regulatorskab, jævnfør Gasreglementets afsnit A. Hus- eller målerregulator med et fortryk op til 100 mbar tillades installeret indendørs. 3) Uanset bestemmelserne i a) og b) er det på særlige vilkår, efter Sikkerhedsstyrelsens godkendelse, tilladt at indføre F-gas mellemtryk op til 2,0 bar i hospitaler og lignende, hvor det er nødvendigt for anvendelsen af de gasforbrugende apparater. 4) Ved indføring af gas til industrielle formål eller som opvarmning i landbrug eller industri er det tilladt at indføre op til 4 bar. Der henvises til installationsforskrifter på området, angivet i Gasreglementets afsnit B Beskyttelse imod utilsigtet overtryk Her gælder: 1) I forbindelse med anvendelse af husregulatorer samt i anlæg med F-gas tanke og flaskebatterier skal der forefindes mindst én trykbegrænsende anordning, der sikrer mod et for højt installationstryk. Sikkerhedsanordningen kan bestå af: a. en sikkerhedsafspærringsventil (SAV), eller b. en sikkerhedsafblæsningsventil (SAL) (100 % aflastningskapacitet). Sikkerhedsanordningen kan være sammenbygget med husregulatoren. 2) Minimumskrav til sikring imod overtryk: a. Ved F-gas flasker, primært til anvendelse i boliger eller mindre erhverv, gælder for anlæg op til og med to 33 kg flasker med automatisk omskifter, at kravet om sikring imod overtryk tilgodeses ved anvendelse af DG-godkendte regulatorer, med indbygget aflastningsventil (med begrænset afblæsningskapacitet). b. Ved F-gas flaskebatterier med mere end to 33 kg flasker og ved F-gas tankanlæg, der forsyner mindre installationer (< 135 kw, H ø ), skal regulatorarrangementet være forsynet med minimum én sikkerhedsafspærringsventil. 25

26 GR. B-5 3 Tekniske bestemmelser 3) Undtaget for kravet om trykbegrænsende anordning er: a. Hus- eller målerregulatorer med et maksimalt fortryk på 100 mbar. b. F-gasregulatorer monteret direkte på én gasflaske. 4) Ved anvendelse af sikkerhedsafspærringsventil (SAV) kan der anvendes en lækgasventil, der kan sikre installationen mod for højt tryk, såfremt sikkerhedsafspærringsventilen ikke lukker tæt. Lækgasventilens kapacitet skal minimum udgøre 1 % af installationskapaciteten. Ved afblæsning større end 200 l/h skal afblæsningen føres over tag. 5) Ved anvendelse af sikkerhedsanordning af typen sikkerhedsafspærringsventil (SAV) i kombination med lækgasventil, kan valgfri rækkefølge af aktivering af komponenterne vælges, jævnfør Tabel 3-2, i henhold til følgende: a. Hvis det højst tilladelige driftstryk i stikledningen er mellem 100 mbar og 4 bar, må afgangstrykket efter regulator ikke kunne overstige det højst tilladelige installationstryk mbar. Den trykbegrænsende anordning skal normalt indstilles således, at aktiveringstrykket ligger inden for de i Tabel 3-2 viste tolerancer. b. Ved F-gasregulatorer med afgangstryk 30 mbar skal den trykbegrænsende anordning træde i funktion ved et afgangstryk mellem 90 og 140 mbar. Gaskvalitet Nominelt afgangstryk Variation i tilslutningstryk Sikkerhedsafblæsning SAL Sikkerheds - afblæsning SAL Sikkerhedsafspærring SAV Sikkerhedsafspærring SAV 3. gasfamilie, gruppe B/P 30 mbar mbar mbar mbar mbar Tabel 3-2. Oversigt over sikkerhedsfunktioner, SAL og SAV Automatiske omskiftere og trykregulatorer til flaskegas Her gælder: mbar 1) Automatiske omskiftere og trykregulatorer til flaskegas skal være DG-godkendte og egnede til formålet. 2) Ved sædvanlige husholdningsanlæg til flaskegas skal trykregulatoren være en lavtryksregulator med nominelt afgangstryk på 30 mbar. 3) Regulatorer til flaskegas, der forsyner F-gas mellemtryksapparater, skal have et nominelt afgangstryk på mellem 0,5 og 2 bar. 4) Regulatorer til flaskegas, der forsyner F-gas industriapparater, kan have et nominelt afgangstryk på op til maksimalt 4 bar. 3.3 Mærkning af gasapparater Gasforbrugende apparater skal være godkendte (DG- eller CE-mærkede) til installationsformålet og til de i Tabel 3-3 specificerede gaskvaliteter og tilslutningstryk. Godkendelsen omfatter mærkning samt brugs- og installationsanvisninger, der i forbindelse med markedsføring i Danmark skal være på dansk. Gastype Apparatkategorier Tilslutningstryk Minimum Nominelt Maksimum I 3B/P II 2H3B/P III 1a2H3B/P 25 mbar 30 mbar 35 mbar III 1e2H3B/P Tabel 3-3. Apparatkategorier og tilslutningstryk i 3. gasfamilie. 3. gasfamilie, gruppe B/P 26

27 GR. B-5 3 Tekniske bestemmelser 3.4 Installation af gasforbrugende apparater Dette afsnit gælder for gasapparater med maksimal indfyret effekt på 135 kw, udregnet efter øvre brændværdi, H ø, (120 kw efter nedre brændværdi, H n ) samt installationer op til 100 mbar. Krav til installationer for undervisningsbrug findes i afsnit 4.4. Gasforbrugende apparater skal installeres, så der er mindst mulig risiko for forgiftning, eksplosion og brand som følge af udsivende gas og i forbindelse med anvendelse af apparaterne. Gasforbrugende apparater skal være forsynet med aftræk ført til et aftrækssystem jævnfør bestemmelserne i Gasreglementets afsnit A. Gasforbrugende apparater med åbent forbrændingskammer tilsluttet aftræksrør skal være forsynet med aftrækssikring. Kravet kan fraviges, såfremt: 1) den samlede tilslutningsværdi i opstillingsrummet er mindre end eller lig med 0,025 kw pr. m 3 rum, eller 2) det gasforbrugende apparat installeres i et separat opstillingsrum uden adgang til beboelse, med friskluftåbning både foroven og forneden, i henhold til Gasreglementets afsnit A, eller 3) det over for Sikkerhedsstyrelsen kan påvises, at der ikke vil være risiko for udstrømning af farlige mængder af forbrændingsprodukter ved blokeret aftræk. Aftrækssikringer skal enten være omfattet af gasapparatets godkendelse eller være separat DG-godkendte. Gasforbrugende apparater skal installeres, så de kan betjenes bekvemt og uden fare, så udskiftning, indregulering, fornøden vedligeholdelse og eftersyn kan udføres nemt og korrekt. Gasforbrugende apparater skal installeres, så overfladetemperaturen på omgivende brændbart materiale ikke kan overstige 80 C. Ved anvendelse af transportable gasforbrugende apparater skal det sikres, at omgivelserne ikke udsættes for skadelig varmepåvirkning. Før gasforbrugende apparater uden apparathaner skal der anbringes en afspærringsventil. Dette gælder, selvom der er indbygget en sikkerheds- eller reguleringsanordning i apparatet. Ved flaskegasinstallationer, hvor gasflasken er opstillet i samme rum som det gasforbrugende apparat, kan vippeafbryderen på regulatoren accepteres som afspærringsventil. Højtryks- og lavtryksslanger skal kontrolleres jævnligt og udskiftes ved konstaterede revnedannelser eller andre beskadigelser. Der henvises endvidere til Bygningsreglementets bestemmelser Før installation Før installation af det gasforbrugende apparat skal det kontrolleres: 1) at apparatet er DG- eller CE-mærket. Er apparatet CE-mærket, skal CE-logoet være efterfulgt af et 4-cifret identifikationsnummer, der viser, at det pågældende apparat er produceret korrekt i henhold til gasapparatdirektivet samt påført produktionsår 2) at apparatet er beregnet for danske forhold herunder tilslutning af den gastype og det tilslutningstryk, jævnfør Tabel

Nyt Gasreglement B-5. Installationsforskrifter for F-gas. v./bjarne Holm

Nyt Gasreglement B-5. Installationsforskrifter for F-gas. v./bjarne Holm Nyt Gasreglement B-5 Installationsforskrifter for F-gas v./bjarne Holm Gasreglementets afsnit B-5 Gennemgang af: 1. Baggrund for nyt F-gasreglement. 2. Udarbejdelse af GR afsnit B-5. 3. Gennemgang af Gasreglementets

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af gasreglementet

Bekendtgørelse om ændring af gasreglementet BEK nr 420 af 26/05/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 111-21-00193 Senere ændringer

Læs mere

A-8 Drift og vedligeholdelse

A-8 Drift og vedligeholdelse A-8 Drift og vedligeholdelse A-8: Drift og vedligeholdelse 8. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 8.1. Generelt 8.1.1. Brugeren (ejeren) er ansvarlig for den korrekte drift og vedligeholdelse af installationen og

Læs mere

Gyldighedsområde og terminologi

Gyldighedsområde og terminologi )RUVNULIWHUIRU)JDVLQVWDOODWLRQHUL VNXUYRJQHFDPSLQJYRJQHDXWRFDPSHUHPY -DQXDU GR-B-3 BB Forord Gasreglementets afsnit B-3 er fastsat i henhold til 9, stk. 3 og 15, stk. 1 og 2 i lov nr. 206 af 27. marts

Læs mere

A-7 Afprøvning og ibrugtagning

A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7 Afprøvning og ibrugtagning A-7: Afprøvning og ibrugtagning 7. AFPRØVNING OG IBRUGTAGNING 7.1. Generelle bestemmelser 7.1.1. Efter udførelse, herunder ændring, af enhver gasinstallation skal VVSinstallatøren

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

Beregning af rørs modstandskoefficient

Beregning af rørs modstandskoefficient Gasreglementets afsnit A Bilag 9A Juni 1991 Beregning af rørs modstandskoefficient 165 Bilag 9A Beregning af rørs modstandskoefficient Beregning af rørs modstandskoefficient Til beregning af rørs modstandskoefficient

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-1. November 2004

Gasreglementets afsnit C-1. November 2004 Gasreglementets afsnit C-1 November 2004 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-1 er fastsat i henhold til 15, stk. 1 og 2 og 25, stk. 2 i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand-

Læs mere

PRODUKTINFORMATION FRA KOSAN GAS JULI 2011 SIKKER MED FLASKEGAS

PRODUKTINFORMATION FRA KOSAN GAS JULI 2011 SIKKER MED FLASKEGAS PRODUKTINFORMATION FRA KOSAN GAS JULI 2011 SIKKER MED FLASKEGAS INDHOLD Fakta om flaskegas side 3 Om flaskegasinstallationer side 4 Flasketyper, køb og ombytning side 5 Brug flaskegas med omtanke side

Læs mere

Bilag 2A. Gasreglementets afsnit A. Juni 1991. Terminologi

Bilag 2A. Gasreglementets afsnit A. Juni 1991. Terminologi Gasreglementets afsnit A Bilag 2A Juni 1991 109 TERMINOLOGI Aftrækskanal er betegnelsen for et aftrækssystem for gasforbrugende apparater med trækafbryder Aftræksrør er betegnelsen for et forbindelsesstykke

Læs mere

Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater

Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater Gasreglementets afsnit A Bilag 16A Juni 1991 Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater 197 Bilag 16A Eftersyn og vedligeholdelse af gasforbrugende apparater SERVICE PÅ GASFORBRUGENDE APPARATER

Læs mere

De overordnede rammer for tilsyn på store gasinstallationer

De overordnede rammer for tilsyn på store gasinstallationer De overordnede rammer for tilsyn på store gasinstallationer ATEX Forum møde den 26. november 2013 Kent Eriksen Indhold Generelt vedrørende love, lovbekendtgørelser og reglementer. Lov, bekendtgørelser

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet

Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet Sikkerhedsbestemmelser og udvidelse af gasreglementet Jytte Skytte Nielsen jsn@dgc.dk Lovgrundlag for Gasreglement Lovbekendtgørelse nr. 206 af 27. marts 2000. Populært kaldet Gasloven eller Autorisationsloven.

Læs mere

Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene?

Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene? Hvem må lave hvad på kraftvarmeanlæggene? Kent Eriksen, Sikkerhedsstyrelsen Henrik Andersen, DGC kontrolinstans () DGF Gastekniske dage 2008 Indhold 1. Nyt kraftvarme-anlæg Hvem er ansvarlig for: - Udarbejdelse

Læs mere

GASINSTALLATIONER I CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE

GASINSTALLATIONER I CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE GASINSTALLATIONER I CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE Udviklet i samarbejde med DCU og Camping Branchen NYE REGLER FOR CAMPINGVOGNE OG AUTOCAMPERE Nedenfor beskriver vi de vigtigste nye forhold, du skal være

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Gasreglementets afsnit A

Gasreglementets afsnit A Gasreglementets afsnit A Juni 1991 Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63, 6700 Esbjerg GR-A Forord Forord Gasreglementets afsnit A er fastsat i henhold til 15 i lov nr. 206 af 27. marts 2000 (tidligere i lov

Læs mere

Grænseflader mellem Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Gastekniske Dage 15.-16. maj 2012. Kent Eriksen

Grænseflader mellem Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Gastekniske Dage 15.-16. maj 2012. Kent Eriksen Grænseflader mellem Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet Gastekniske Dage 15.-16. maj 2012 Kent Eriksen Indhold Oprindelig aftale om myndighedsansvar mellem Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen. Generelt

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation

Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation Side 1 af 8 Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation Januar 1996 FORORD Gasreglementets afsnit C-8 er fastsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer

A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer A-6: Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer 6. LUFTTILFØRSEL OG AFTRÆK FRA APPARATER MED LUKKET FORBRÆNDINGSKAMMER

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

Installationsvejledning Kosan Gas fakkel Kosan Gas varenr. F-gas 28780, N-gas 28785, DG 3839.

Installationsvejledning Kosan Gas fakkel Kosan Gas varenr. F-gas 28780, N-gas 28785, DG 3839. Installationsvejledning Kosan Gas fakkel Kosan Gas varenr. F-gas 28780, N-gas 28785, DG 3839. Faklen monteres på vægbeslag (Kosan Gas varenr. F-gas 28783, N-gas 28791) eller på et standerrør (Kosan Gas

Læs mere

Bilag 1A Bestemmelser om gaskvaliteter

Bilag 1A Bestemmelser om gaskvaliteter Gasreglementets afsnit A Bilag 1A Januar 2001 Bilag 1A 101 1. Gyldighedsområde 1.1. Disse bestemmelser omfatter krav til kvaliteten af brændbare gasser, som leveres fra forsyningssystemer for bygas, naturgas

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Gasreglementets afsnit A

Gasreglementets afsnit A Gasreglementets afsnit A Juni 1991 Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63, 6700 Esbjerg GR-A Forord Forord Gasreglementets afsnit A er fastsat i henhold til 15 i lov nr. 206 af 27. marts 2000 (tidligere i lov

Læs mere

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk Gasreglementets afsnit A Bilag 8A Juni 1991 Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 147 Bilag 8A Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 1. Grundlag for dimensionering Det grundlæggende

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SÅDAN GØR DU. Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder.

SÅDAN GØR DU. Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder. SÅDAN GØR DU Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder. Indhold Teknikerkort og områder Side 3 4 Teknisk kundecenter Side 5 Anmeldelse Side 6

Læs mere

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006 Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12002 og 12006 Anvendelse Håndtag og brænder benyttes i forbindelse med flaskegas, d.v.s. til butan, propan eller blandinger af disse gasser og kun

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Brugsanvisning Transportabel varmekanon til F-gas REMKO PG 25-T Kosan Gas varenr

Brugsanvisning Transportabel varmekanon til F-gas REMKO PG 25-T Kosan Gas varenr Brugsanvisning Transportabel varmekanon til F-gas REMKO PG 25-T Kosan Gas varenr. 28230 Det er vigtigt, at man læser denne vejledning nøje, før man tager varmekanonen i brug. Varmekanonen er ikke omfattet

Læs mere

Gasmekanikermanual. Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.

Gasmekanikermanual. Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc. Gasmekanikermanual Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 970 Hørsholm Tlf. 016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk 011 AFSNIT 1 I manualen behandles de generelle krav til gasinstallationer.

Læs mere

Brugsanvisning Væskebrænder UK 6/2, CS 10/2, KS 16/2 Kosan Gas varenr , og 12603

Brugsanvisning Væskebrænder UK 6/2, CS 10/2, KS 16/2 Kosan Gas varenr , og 12603 Brugsanvisning Væskebrænder UK 6/2, CS 10/2, KS 16/2 Kosan Gas varenr. 12605, 12602 og 12603 Høreværn påkrævet Kun til industrielt brug Må kun anvendes udendørs Læs denne vejledning før brug 8/2014 Principopbygning

Læs mere

Drift og vedligehold Manifold

Drift og vedligehold Manifold Drift og vedligehold Manifold 140522_040414:11_dk Adresse Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hjemmeside/ e-mail www.qmt3.com info@qmt3.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

Indregulering af gasblæseluftbrændere

Indregulering af gasblæseluftbrændere Indregulering af gasblæseluftbrændere Gasblæseluftbrændere Kippunktmetoden. 7000 Weishaupt G5, CO-emission korrigeret til 0%-vol. O 2 fuld last CO [ppm] 6000 5000 4000 3000 2000 1000 co 0 0 2 4 6 8 10

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0001 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: 2800 Lyngby HNG I/S (Hovedstadsregionens Naturgas) Gladsaxe Ringvej 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

DGF Gastekniske Dage

DGF Gastekniske Dage DGF Gastekniske Dage Gasulykker & sikkerhedstekniske farlige hændelser v/ Pernille Vestergaard, Sikkerhedsstyrelsen 13. maj 2008 Slide 2/17 Gasulykker og sikkerhedstekniske farlige hændelser Hvornår registreres

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Nu kommer der biogas i naturgasnettet

Nu kommer der biogas i naturgasnettet december 2013 Nu kommer der biogas i naturgasnettet Husk nu at anmelde dit gasarbejde Få hjælp til installation af gaspejse Kun autoriserede installatører må ændre på et aftræk Nye krav om automatisk varmestyring

Læs mere

Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12, Bestemmelser om gaskvaliteter

Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12, Bestemmelser om gaskvaliteter Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12, Bestemmelser om gaskvaliteter I medfør af 15, stk. 1 og 2, og 25, stk. 2, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger,

Læs mere

6. LUFTTILFØRSEL OG AFTRÆK FRA APPARATER MED LUKKET FORBRÆNDINGSKAMMER

6. LUFTTILFØRSEL OG AFTRÆK FRA APPARATER MED LUKKET FORBRÆNDINGSKAMMER A-6: Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer 6. LUFTTILFØRSEL OG AFTRÆK FRA APPARATER MED LUKKET FORBRÆNDINGSKAMMER 6.1. Generelt 6.1.1. Lufttilførsel og aftræk fra apparater

Læs mere

Service aftale (indgået med ovenstående)

Service aftale (indgået med ovenstående) Navn Adresse By og post nummer Service aftale (indgået med ovenstående) Følgende er gældende for en serviceaftale indgået mellem Aladdin Naturgas & VVS og private kunder. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse

Læs mere

Myndighedserfaringer Vestenskov DMKV KONFERENCE. 23 September 2014. Jesper Krogh Jensen Krogh Consult ApS

Myndighedserfaringer Vestenskov DMKV KONFERENCE. 23 September 2014. Jesper Krogh Jensen Krogh Consult ApS Myndighedserfaringer Vestenskov DMKV KONFERENCE 23 September 2014 Jesper Krogh Jensen Krogh Consult ApS Baltic Sea Solutions Holeby Sukkerfabrik Brintsamfund Lolland Fase 1 Nakskov Brintcontainer Fase

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen Hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker i 2007

Sikkerhedsstyrelsen Hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker i 2007 j.nr. 441-21-00147 Sikkerhedsstyrelsen Hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker i 2007 Marts 2008 1 Indholdsfortegnelse 1 Ulykkesstatistik 2007 i diagrammer... 3 2 Opgørelse fordelt på gastyper...

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN Installationsvejledning for KONVEKTIONS-DAMPOVN Serie CUE-106/110 var.01 Model: Analog - elektronisk AGS962 AGS963 Indhold 1.0 KONFORMITETSERKLÆRING... 2 1.1 EU direktiv 2002/96/EC... 2 1.2 Dimensioner

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Juli 2013. j.nr. 441 21 00156 j.nr. 230 70 00001 2/8

Indholdsfortegnelse. Juli 2013. j.nr. 441 21 00156 j.nr. 230 70 00001 2/8 hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker 2012 Indholdsfortegnelse 1 Ulykkesstatistik 2012 i diagrammer... 3 2 Opgørelse fordelt på gastyper... 5 2.1 Biogas... 5 2.2 Bygas... 5 2.3 Naturgas... 5 2.4

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

REGIONALE FEJLKODER Januar rev.01/nihan INF

REGIONALE FEJLKODER Januar rev.01/nihan INF REGIONALE FEJLKODER Januar 05 - rev.0/nihan INF-0877 Indholdfortegnelse Emne Stikledning (Distributionsselskab) Jordventil Roset Stander - skilt Jordledning Hovedhane Skab Opføringsrør Isolationsstykke

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg Stikledningen Nr. 26 August 2013 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk Kondenserende luftvarmeanlæg B-4 installationer, sikkerhedssyn Gaskvalitet DGC-kurser efterår

Læs mere

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12006 Anvendelse Ukrudtsbrænder benyttes i forbindelse med flaskegas, dvs. til butan, propan eller blandinger af disse gasser. Kan anvendes både

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Sikkerhedstekniske vejledninger til naturgasinstallationer Ring til din gastekniker og få gratis rådgivning vi er til for dig!

Sikkerhedstekniske vejledninger til naturgasinstallationer Ring til din gastekniker og få gratis rådgivning vi er til for dig! Gashåndbogen Sikkerhedstekniske vejledninger til naturgasinstallationer Ring til din gastekniker og få gratis rådgivning vi er til for dig! Indhold Din anmeldelsespligt.......................... 3 Din

Læs mere

ADVANCE ELEKTRONISK GENNEMSTRØM- NINGSVANDVARMER til F-GAS

ADVANCE ELEKTRONISK GENNEMSTRØM- NINGSVANDVARMER til F-GAS ADVANCE ELEKTRONISK GENNEMSTRØM- NINGSVANDVARMER til F-GAS Installationsvejledning, anvendelse og vedligeholdelse Modeller til generel installation: CMB-5 EB-10 Modeller kun til udendørs installation:

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Teknisk manual (international)

Teknisk manual (international) Version 001 terrasschwank 2207 Ret til tekniske ændringer forbeholdes Teknisk manual (international) terrasschwank 4 og 7 terrasschwank 4A og 7A (automatisk) Tyskland SCHWANK GmbH Bremerhavenerstr.43 DE-50735

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. BEK nr 1339 af 10/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2014/033124 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 13.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

TAGDÆKNING MED SIKKERHED

TAGDÆKNING MED SIKKERHED TAGDÆKNING MED SIKKERHED PROFESSIONEL TAGDÆKNING GASPRODUKTER OG SIKKERHED Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde.

Læs mere

HÆNDELSESBESKRIVELSE FOR INDTRUFNE GASULYKKER 2013

HÆNDELSESBESKRIVELSE FOR INDTRUFNE GASULYKKER 2013 HÆNDELSESBESKRIVELSE FOR INDTRUFNE GASULYKKER 2013 Indholdsfortegnelse 1 Ulykkesstatistik 2013 i diagrammer... 3 2 Opgørelse fordelt på gastyper... 5 2.1 Biogas... 5 2.2 Brint... 5 2.3 Bygas... 5 2.4 Naturgas...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013 Kent Eriksen Indhold Gasreglementets afsnit C-12 Baggrund. Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12. Bestemmelser om gaskvalitet. Bilag

Læs mere

Nu kommer der biogas i naturgasnettet

Nu kommer der biogas i naturgasnettet december 2013 Nu kommer der biogas i naturgasnettet Husk nu at anmelde dit gasarbejde Få hjælp til installation af gaspejse Kun autoriserede installatører må ændre på et aftræk Nye krav om automatisk varmestyring

Læs mere

basis kan 2001-2011 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 3/9 Lightergas

basis kan 2001-2011 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 3/9 Lightergas HÆNDELSESBESKRIVELSE FOR INDTRUFNE GASULYKKER 2 Indholdsfortegnelsee Ulykkesstatistikk 2 i diagrammer... 3 2 Opgørelse fordelt på gastyper... 5 2. Biogas... 5 2.2 Bygas... 5 2.3 Naturgas... 5 2.4 Flaskegas...

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere

Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere Indregulering af gasapparater i fremtiden Hvad kan man gøre?? Premix brændere Kippunkt kurven Nefit turbo Konklusion Der kan opstå problemer ved varierende gaskvaliteter Nogle af kedlerne er

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

Konvertering af gasanlægi importerede campingvogne

Konvertering af gasanlægi importerede campingvogne Indtil for tre år siden var flaskegassystemet i tyske campingvogne indstillet til 50 mbar. Det giver problemer, når anlægget skal konverteres til danske forhold. Konvertering af gasanlægi importerede campingvogne

Læs mere

Søfartsstyrelsen, november 2004

Søfartsstyrelsen, november 2004 Søfartsstyrelsen, november 2004 F-gasanlæg og kogeapparater til sprit eller petroleum i skibe Teknisk forskrift om F-gasanlæg og kogeapparater til sprit eller petroleum i skibe I medfør af 3 og 5, 17,

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Stikledningen Nr. 28 Februar 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Gasbranchens installationsvejledninger Rørvalg til gasinstallationer

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere