Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015"

Transkript

1 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk

2 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5 Falck...5 Vandværket...5 Nabovandværker...5 Nødvandsforsyning...6 Johs. Rasmussen A/S, Svebølle...6 Rustfriafdelingen...6 Beredskabscenter Sydsjælland, Næstved...6 Beredskabet kontakter...6 VVS-installatør...6 Entreprenør...6 Lokalradioen i Næstved...6 Alarmeringsliste:...6 Kontaktperson...6 Kontaktes ved...6 Information i forbindelse med forurening m.v...6 Ansvar...6 Akut risiko...7 Omfang...7 Forbrugerinformation...7 Pressen...7 Pressemeddelelse...7 Nødvandsforsyning:...7 Drikkevandskrav...8 Alternative muligheder...8 Prioritering...8 Brand...8 Følsomme forbrugere...8 Bilag Bilag Paradigma for forbrugerinformation:...11 Bilag Paradigma for pressemedelelse...12 Handlingsplaner...13 Telefonliste...14 Kontaktperson...14 Alarmcentral/Beredskab:...14 Blå blink...14 IndsatslederVagthavende...14 Politi:...14 Kalundborg kommune

3 Sundhedsstyrelsen/Embedslægerne Vestsjælland i Sorø:...14 Falck...14 Vandværket...14 Nabovandværker...14 Nødvandsforsyning...15 Johs. Rasmussen A/S, Svebølle...15 Rustfriafdelingen...15 Beredskabscenter Sydsjælland, Næstved...15 Beredskabet kontakter...15 VVS-installatør...15 Entreprenør...15 Lokalradioen i Næstved

4 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr af 23. dec Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. feb. Med senere ændringer. Vandforsyningsplan for vandforsyningsanlægget. 1. Etablering af nøddrikkevandsforsyning. 2. Beskyttelse af vandforsyningen med følge af forurening. 3. Beskyttelse mod og afhjælpning af eventuelle skader på vandværk og ledningsnettet. Angivelse og lokalisering af forventet vandbehov Placering, ydeevne, kvalitet, behandlingsanlæg, beholderanlæg, pumpeanlæg, kapacitet, teknisk tilstand og vedligeholdstilstand. Ledningsnet Vandværket skal beskrive råvandsanlæg, behandlingsanlæg samt ledningsdokumentationen. Boringer: DGU nr.: Nødgenerator i tilfælde af strømsvigt er placeret hos Gangergaardens Maskinestation Tlf.:

5 Telefonliste Kontakt til: Tlf. nr. Kontaktperson Alarmcentral/Beredskab 112 Blå blink/vagthavende Politi Blå blink/vagthavende Nærmeste politistation Kalundborg kommune Brandvæsen Beredskab Team Miljø & Jord: Troels Sommer Blå blink/vagthavende Vagthavende Sagsbehandler Beredskabet kontaktes Falck Vandværket Formand Jan Clausen Nabovandværker Høng Løve Knudstrup / Christian Christiansen Ørslev Ruds Vedby Anders Jensen Dirch Glad Nabokommuner: Slagelse, Sorø og Holbæk Sundhedsstyrelsen i Sorø: Embedslægen Kommunen kontakter Analyselaboratorie Eurofins A/S Annette Vendel Veterinær og fødevarerdirektoratet Beredskabet kontakter Institut for fødevarersikkerhed og toksikologi Giftinformation Beredskabet kontakter Arbejdstilsynet Kommunen kontakter Beredskabet kontakter Beredskabsstyrrelsen: Kemisk laboratorium Statens Institut for strålehygiejne Skadestue Akuttelefon region Slagelse Sygehus

6 Nødvandsforsyning Johs. Rasmussen A/S, Svebølle Rustfriafdelingen Beredskabscenter Sydsjælland, Næstved Beredskabet kontakter VVS-installatør Knuds VVS Knud Olsen / Høng VVS Entreprenør Per Andersen A/S / Svend Erik Petersen Per Andersen Lokalradioen i Næstved Ved store forureninger orienterer beredskabet pressen Alarmeringsliste: Listen beskriver, hvordan henvendelser ved unormal vandforsyning håndteres. Kontaktperson Tlf. nr. Kontaktes ved Driftansvarlig: Hans Ove Larsen / Fare for forurening Trusler om sabotage Store ledningsbrud Formand Jan Clausen Fare for forurening Trusler om sabotage Store ledningsbrud Bestyrelsen: Formand: Jan Clausen Næstformand: Jacob Sensberg Kasserer: Hans Ove Larsen Sekretær: Anders Gangergaard Medlem: Henning Nielsen Suppl.: Carsten Nygaard Suppl.: Jan Larsen / Information i forbindelse med forurening m.v. Ved pludselig hændelser, der betyder ændringer i vandforsyningen (mængde, tryk og/eller kvalitet) for et større antal forbrugere, skal information om hændelsen være straks og løbende under opklaringsarbejde, indtil situationen er normal igen. Ansvar Krisestyringsgruppen eller beredskabschefen udpeger en informationsansvarlig, som har ansvaret for ekstern information. 6

7 Denne information kan ske i følgende medier: Radio/tv Løbesedler Personlige/Telefonisk kontakt Politiets højtalervogne Aviser Information direkte fra vandforsyningen (personlig kontakt og skriftlig i form af omdelte eller udsendt meddelelse) må som udgangspunkt kun ske efter aftale med beredskabschefen og kun af personer, som er udpeget hertil. Akut risiko Ved forurening af drikkevandet eller fare herfor skal forbrugerne informeres hurtigst muligt. Vandværkets formand eller dennes stedfortræder kan i sådanne situationer tage initiativ til information af forbrugerne uden forudgående aftale med beredskabschefen. Omfang Ved al information skal følgende punkter opfyldes: 1. Hvad er årsagen til meddelelsen. 2. Hvem angår meddelelsen. 3. Vandværkets forsyningsområde. 4. Hvad skal eller kan man gøre (kogning, nødvandsforsyning m.v.). 5. Hvor længe forventes, at forholdsreglerne bør tages (hvis det er muligt). 6. Om der senere udsendes information, og hvordan dette vil ske. Forbrugerinformation Paradigma for forbrugerinformation indsættes under bilag 2. Pressen Systematisk information til pressen er vigtig, dels for at udnytte medierne som budbringere af informationen til forbrugerne, dels for at sikre en dækkende beskrivelse af situationen. Pressemeddelelse Paradigma for pressemeddelelse indsættes under bilag 3 Nødvandsforsyning: Målsætning: Det er vandværkets målsætning, at der hurtigst muligt skal etableres nødvandsforsyning, når der er konstateret forurening af vandet, og problemet ikke umiddelbart kan afhjælpes. Muligheder for nødforsyning: 7

8 Forsyning med brandslanger fra ikke forurenede sektioner Forsyning med tankvogne Rensning afvandet hos forbrugerne (eksempelvis kloring) Drikkevandskrav Nødforsyning skal som udgangspunkt altid overholde drikkevandskravene. Nødvandsforsyningen skal holdes under bakteriologisk kontrol, og en sådan procedure fastlægges i hvert enkelt tilfælde i samråd med embedslægen. Kan vandforsyningen ikke opretholdes med vand, der opfylder drikkevandskravene, kan der efter drøftelse med embedslægen overvejes at udpumpe vand af ringere kvalitet, som enten er egnet til drikkevand og madlavning (industrielle formål, landbrug). Sidstnævnte skal suppleres med opstilling af tankvogne til drikkevand. Alternative muligheder En eventuel beslutning om udpumpning af vand, der ikke har drikkevandkvalitet, har de fordele, at de sanitære systemer kan anvendes, at industrier, der ikke stiller krav om drikkevandskvalitet, kan fortsætte, samt at det normale brandberedskab fungerer. Ved udpumpning af vand, der ikke opfylder drikkevandskravene, skal mulighederne for opdeling af ledningsnettet udnyttes, ledningsnettet forurenes i mindst muligt omfang. Prioritering Hvis den normale drikkevandforsyning ikke kan opretholdes med hensyn til kvalitet og kapacitet prioriteres vandforsyningen i følgende rækkefølge: Brand 1. Drikkevand 2. Sanitærvand 3. Fødevare, el- og varmeproduktion 4. Anden industri Ved vandmangel eller forurening af ledningsvandet, der gør det uanvendelig til brandslukning, skal vagthavende indsatsleder underrettes med henblik på ved udkald til brand at rekvirere supplerende tankvogne og slanger til vandforsyning fra naturlige vandreservoirs. Følsomme forbrugere Med hensyn til særligt følsomme forbrugere foretages følgende prioritering/opdeling: Særligt følsomme forbrugere, plejehjem, skoler, læger, bestemte offentlige myndigheder og virksomheder med produktion af afgørende samfundsmæssig betydning. Desuden forbrugere, som har væsentlige økonomiske eller produktionsmæssige interesser. 8

9 I bilag 1 kan ses en oversigt over særligt følsomme forbrugere i forhold til ovennævnte prioriteringer. 9

10 Bilag 1. Liste over særligt følsomme forbrugere: Vandværket leverer pt. ikke vand til følsomme forbrugere. 10

11 Bilag 2 Paradigma for forbrugerinformation: Systematisk information til pressen er vigtig, dels for at udnytte medierne som budbringere af information til forbrugerne, dels for at sikre en dækkende beskrivelse af situationen. Ved pludselige hændelser, der betyder ændringer i vandforsyningen (mængde, tryk og/eller kvalitet) for et større antal forbrugere, skal information om hændelsen være straks og løbende under opklaringsarbejdet, indtil situationen er normal igen. Ved al information skal følgende punkter opfyldes: 1. Hvad er årsagen til meddelelsen. 2. Hvem angår meddelelsen. 3. Vandværkets forsyningsområde. 4. Hvad skal eller kan man gøre (kogning, nødvandsforsyning m.v). 5. Hvor længe forventes, at forholdreglerne bør tages (hvis dette er muligt). 6. Om der senere udsendes information, og hvordan dette vil ske. 11

12 Bilag 3. Paradigma for pressemedelelse Krisestyringsgruppen eller beredskabschefen udpeger en informationsansvarlig, som har ansvaret for ekstern information. Denne information kan ske i følgende medier: Radio/Tv Løbesedler Personlig/telefonisk kontakt Politiets højtalervogne Aviser Information direkte fra vandforsyningen (personlig kontakt og skriftlig i form af omdelte eller udsendte meddelelse) må som udgangspunkt kun ske efter aftale med beredskabschefen og kun af personer, som er udpeget hertil. 12

13 Handlingsplaner Der skal udarbejdes specifikke handlingsplaner for følgende situationer/forhold: Forbrugerhenvendelse vedrørende forurening/misfarvning af drikkevandet Forurening af ledningsnettet Forurening af kildeplads Forurening af vandbehandling Strømsvigt Indbrud Klordesinficering Brandeksplosion Nødforsyning af nabovandværker 13

14 Telefonliste Kontakt til: Tlf. nr. Kontaktperson Alarmcentral/Beredskab: Kalundborg Brand og Redning Blå blink IndsatslederVagthavende Politi: Blå blink/vagthavende Nærmeste politistation Kalundborg kommune Hovednummer: indenfor normal åbningstid (Spørg efter: Team Miljø&Jord) Udenfor normal åbningstid ( - Plan, Byg og Miljøchef ) Spørg efter pågældende vandværks sagsbehandler Formand for Miljøudvalget: Dir. for teknik, udvalg og kultur: Kommunaldirektør: Plan, Byg og Miljøchef - Orienterer. Plan, Byg og Miljøchef - Orienterer. Plan, Byg og Miljøchef - Orienterer. Sundhedsstyrelsen/embedslægerne Vestsjælland i Sorø: I dagtimerne: Kalundborg området Marianne Adelhardt Udenfor normal åbningstid: Falck Beredskabet kontakter Vandværket Formand Jan Clausen Nabovandværker Høng Løve Knudstrup Ørslev Ruds Vedby / Christian Christiansen Anders Jensen Dirch Glad Nabokommuner: Slagelse, Sorø, Odsherred og Holbæk Analyselaboratorie Eurofins A/S Annette Vendel Veterinær og fødevaredirektoratet Fødevarechef Henning J. Knudsen Institut for fødevaresikkerhed og toksikologi Giftinformation - Bispebjerg Hospital Arbejdstilsynet Indenfor normal kontortid Beredskabsstyrelsen Sjælland: Kemisk- og nukleart laboratorium Beredskabet kontakter Kommunen kontakter Beredskabet kontakter Beredskabet kontakter 14

15 (døgnbemandet) Kemikalieberedskabsvagten (døgnbemandet) Beredskabet kontakter Skadestue Akuttelefon region Slagelse Sygehus Nødvandsforsyning Johs. Rasmussen A/S, Svebølle Rustfriafdelingen Beredskabscenter Sydsjælland, Næstved Beredskabet kontakter VVS-installatør Knuds VVS Høng VVS Entreprenør Per Andersen A/S / Knud Olsen Sv. Erik Petersen Per Andersen Lokalradioen i Næstved Ved store forureninger orienterer beredskabet pressen 15

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Beredskabsplan. Version 1.1

Beredskabsplan. Version 1.1 Beredskabsplan. Version 1.1 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 2. BEREDSKABSSITUATION... 4 2.1. Forbrugerklage vedr. dårligt

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Kolind Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste Beredskabsplan generelt Lækage på ledningsnettet Strømudfald Forurening af forsyningens anlæg Akut forurening af

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. januar 2011

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. januar 2011 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. januar 2011 Rev. 13.03.2009 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3 1.3

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere