Nyhedsbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar nye parkeringspladser på RH Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar 2013. 672 nye parkeringspladser på RH Viborg"

Transkript

1 Nyhedsbrev Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar nye parkeringspladser på RH Viborg Det er med stor glæde, at vi i denne uge kan imødekomme det påtrængende behov for flere p-pladser på RH Viborg. Torsdag eftermiddag blev hospitalets nye p-hus til 54 mio. kr. nemlig indviet efter at have været undervejs i 10 måneder. Vi vil i den forbindelse gerne sige tak til regionsrådet, der besluttede at løse parkeringsproblemerne en gang for alle, inden byggeriet af akutcenteret går i gang. Med det nye p-hus har medarbejdere, patienter og pårørende fået adgang til 672 nye parkeringspladser i et overskueligt og patientvenligt parkeringshus. Samtidig indvarsler gårsdagens indvielse, at vi nu er et skridt nærmere byggeriet af Akutcenter Viborg, som sættes i gang i dette forår. Det er vigtigt for både patienter og personale, at hospitalsbygningerne i hele Hospitalsenhed Midt giver moderne og fleksible rammer, der kan tilpasses til opgaverne. Akutcenter Viborg vil stå færdigt i Nu har vi i første omgang parkeringspladserne på plads til de mange patienter, der kommer på hospitalet i Viborg på alle tider af døgnet; både akutte patienter fra Viborg, Skive og Silkeborg kommuner og patienter, der kommer til planlagt behandling fra hele Region Midtjylland og Vestdanmark. Regionsrådsformand Bent Hansen sørgede for alternativ indvielse af nyt p-hus Torsdag eftermiddag skulle regionsrådsformand Bent Hansen indvie det nye p- hus på RH Viborg ved at køre snoren over. I stedet kørte han under den. Men selvom indvielsen ikke gik helt efter planen, er åbningen af 672 nye p- pladser tæt ved hospitalet nu en realitet. Hermed er patienter, besøgende og medarbejdere sikret optimale fysiske rammer frem mod de kommende års omfattende ud- og ombygning af hospitalet. Det er kun ti måneder siden, at Bent Hansen selv tog det første spadestik til byggeriet af p-huset. På den baggrund takkede han alle parter for et hurtigt og grundigt stykke arbejde: - Det er vigtigt, at vi med dette p-hus får infrastrukturen i Viborg på plads. Og jeg vil gerne kvittere for, at vores byggefolk har været så hurtige til at færdiggøre p-huset. Det er rigtigt godt gået. Og det er jeg sikker på, at også patienter, pårørende og personale synes, sagde Bent Hansen, inden han overlod ordet til hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen. - Det er ingen hemmelighed, at vi har haft udfordringer med at have parkeringspladser nok til medarbejderne her på hospitalet. Men med indvielsen i dag, har vi fået et trygt, sikkert og patientvenligt p-hus, der tager hensyn til fremtidens parkeringsbehov, sagde Lars Dahl Pedersen og takkede alle byggeriets involverede parter. Læs mere om indvielsen af p-huset på intranettet. Hvordan kan multisyge med kort uddannelse få et bedre behandlingsforløb? Klinik for Multisygdom i Diagnostisk Center på RH Silkeborg er med i et nyt forskningsprojekt, der skal bane nye veje for, at kortuddannede patienter med flere diagnoser får bedre udbytte af deres mange kontakter i sundhedsvæsenet. Undersøgelser viser, at multisyge klarer sig dårligere end andre patienter i sundhedsvæsenet. Og at kortuddannede patienter er særligt udsatte. Meget tyder på, at det specialiserede sundhedsvæsen er en af årsagerne, fordi hver enkelt sygdom ofte behandles for sig. Forskningsprojektets ambition er at udvikle konkrete anbefalinger til, hvordan sundhedsvæsenet kan imødekomme de udfordringer, som multisyge står overfor. Forskningsprojektet kan dermed bidrage til at skabe større lighed i sundhed. Klinik for Multisygdom indgår i projektet sammen med CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland og Danske Patienter. Projektet er støttet med en million kroner fra regeringens SATS-puljemidler. side 1 / 5

2 Praktisk info: Alt hvad du skal vide om RH Viborgs nye parkeringshus Hvem må parkere? Det nye p-hus rummer 672 gratis p-pladser og er indtil videre åbent for såvel patienter, besøgende og medarbejdere. Det er, som i resten af Viborg, gratis at parkere i p-huset. Parkering sker uden tidsbegrænsning. Parkeringshuset supplerer det eksisterende p-hus på østsiden af højhuset. Det eksisterende p-hus vil fremover gå under navnet P-kælder, og er nu, som i fremtiden forbeholdt patienter og pårørende. Det nye p-hus er døbt det mundrette "P-hus". Der er udarbejdet en ny parkeringsoversigt, som kan ses på intranettet. Hvordan kommer jeg ind? P-huset har to indgange én mod Heibergs Allé og én mod Toldbodgade ud mod banegården. I første omgang er der kun åbent for ind- og udkørsel fra Heibergs Allé (se illustration her). Det skyldes det hårde vintervejr, som har forsinket det indvendige malerarbejde. Afstribning og andre småudbedringer udføres så snart vejret bliver varmere, hvorefter der også åbnes for indkørsel fra Toldbodgade Hvor ligger p-huset? P-huset ligger på vestsiden af hospitalet mod banegården og er opført, hvor der tidligere har været almindelige p-pladser og holdepladser til busser, se parkeringsoversigten. Det er forbundet til hospitalet med en overdækket gangbro, som gør det muligt gå tørskoet fra bil til hospital. Se desuden p-husets udvikling fra byggetomt til færdigt hus i billeder på hospitalsbyggeriets hjemmeside. Her kan du også læse om byggeriet af de andre hospitalsbyggerier i Viborg som fx det nye Akutcenter. Klor skal bremse smitsomme tarmbakterier Den meget smitsomme, sporedannende tarmbakterie Clostridium difficile 027 er fundet hos patienter i flere forskellige medicinske afsnit på RH Viborg uden kendt sammenhæng mellem udbruddene. Bakterien kan give svær diarré. Bakterien kan overleve i hospitalsmiljøet i uger til måneder. For at forebygge yderligere udvikling indføres desinficerende rengøring med klor i al daglig rengøring i samtlige medicinske afsnit med start den 25. februar og mindst tre måneder frem. Klor (Actichlor-Plus ) bruges allerede i dag i den daglige rengøring og ved slutrengøring af isolationsstuer og er med andre ord kendt af personalet. Klor er effektiv over for sporer og er i den form og styrke, der bruges på hospitalerne, godkendt af både arbejdsmiljøorganisationen og Statens Serum Institut til rengøring med brug af handsker. Hygiejneorganisationen indskærper de generelle hygiejniske forholdsregler - korrekt uniformshygiejne og omhyggelig og korrekt håndhygiejne blandt medarbejdere, patienter og pårørende. Læs mere på intranettet - og ring gerne til infektionshygiejnisk enhed på eller ved tvivlsspørgsmål. Ung Hammel-forsker får EliteForsk-rejsestipendium på kroner Ph.d.-studerende og cand.psych Jonas Kristoffer Lindeløv er blevet tildelt Uddannelsesministeriets EliteForsk-rejsestipendium på kroner. Det sker som led i ph.d.-projektet Improving cognitive neurorehabilitation på RH Hammel Neurocenter. Projektet er banebrydende inden for kognitiv rehabilitering af patienter med langvarig erhvervet hjerneskade. Jonas Kristoffer Lindeløvs forskning har således potentiale til at påvise nye veje til forbedring af patienternes arbejdshukommelse og livskvalitet: - På den brede bane håber vi, at projektet kan være med til at rykke ved vores opfattelse af hjerneskader. Blandt andet at rehabilitering stadig kan nytte mere end 10 år efter, at skaden er sket. Men projektet har også klinisk relevans, da vi forventer at kunne påvise nye effektive rehabilliteringsmetoder, som kan anvendes direkte i klinikken. Uddannelsesministeriets EliteForsk-rejsestipendium skal bidrage til, at talentfulde ph.d.- studerende kan få længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden. 27-årige Jonas Kristoffer Lindeløv skal derfor til udlandet til sommer: - Med rejsestipendiet er der åbnet en række muligheder. Der er fx flere interessante forskningsmiljøer omkring London, som jeg gerne vil besøge - blandt andet Goldsmiths University i London og University of Berkeley I Californien, siger han. Læs mere om Jonas Kristoffer Lindeløvs forskning og EliteForsk-rejsestipendiet på intranettet. side 2 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 08 den 22. februar 2013

3 Jens Peter Nielsen ny uddannelseskoordinerende overlæge Overlæge Jens Peter Nielsen, Børneafdelingen, er fra 1. marts ny på den ene af Hospitalsenhed Midts to poster som uddannelseskoordinerende overlæge. Han afløser overlæge Vibeke Ersbak, Kvindeafdelingen, og kommer til at fungere i tæt samarbejde med den anden uddannelseskoordinerende overlæge på Hospitalsenhed Midt, overlæge Steen Olesen, Ortopædkirurgisk Afdeling. De uddannelseskoordinerende overlæger er overordnede tovholdere på den lægelige videreuddannelse, dvs. den uddannelse, der finder sted efter den medicinske embedseksamen, fx klinisk basisuddannelse og speciallægeuddannelsen. Ansvarsområdet er planlægning, koordinering, rådgivning, sagsbehandling, kvalitetssikring og udvikling i forhold til den lægelige videreuddannelse - herunder også regionalt og nationalt samarbejde. De uddannelseskoordinerende overlæger er frikøbt til funktionen i gennemsnit halvanden dag pr. uge. Resten af tiden fungerer de i deres sædvanlige overlæge-job. Se din nye uniform i kantinen! Er du nysgerrig efter at få et fingerpeg om, hvordan din nye uniform kommer til at se ud - så slå et smut forbi kantinen. Frem til den 1. marts udstiller Region Midtjyllands uniformsprojekt prototyper på nogle af de nye uniformsdele. Udstillingen finder du i Viborg, Silkeborg og Skive. Og efter planen i Hammel fra 15. til 25. april. De nye uniformer indføres gradvist på alle regionens somatiske hospitaler fra midten af Lige nu bliver prototyperne testet blandt cirka 300 medarbejdere på fire af regionens hospitaler. Når testen er slut, tager uniformsprojektets styregruppe stilling til, hvilke uniformsdele der fungerer bedst og bør indgå i det endelige sortiment. Derfor er det ikke nødvendigvis alle de udstillede uniformsdele, som kommer til at indgå i det nye sortiment. Alligevel giver udstillingen et indtryk af, hvor uniformsprojektet er på vej hen. På udstillingen kan du lægge dine kommentarer i en postkasse. I uniformsprojektet er der lagt stor vægt på, at de nye uniformer skal føles mere komfortable på en travl arbejdsdag. Der er desuden arbejdet grundigt med pasform og design. Læs mere på uniformsprojektets hjemmeside. Virksomheder fra hele Midtjylland skal bygge det nye Vestdansk Center for Rygmarvsskade Nedbrydningsfirmaet er fra Silkeborg, råhus- og murerfirmaet er fra Nørre Snede, tømrerfirmaet kommer fra Holstebro og maler-, VVS-, el- og ventilationsarbejde udføres af lokale virksomheder i og omkring Viborg. I disse dage begynder om- og udbygningen af det nye Vestdansk Center for Rygmarvsskade ved Søndersø i Viborg (VCR) og de virksomheder som skal varetage opgaven er fundet. Håndværkerne kommer fra alle dele af Region Midtjylland. - Det har været et stort og spændende arbejde, men nu har vi listen over entreprenører klar. I den forbindelse er jeg glad for at kunne konstatere, at vi har nået et af målene med at udbyde arbejdet i fagentreprise nemlig at give de mindre og mellemstore firmaer en chance for at kunne byde på at få opgaver i forbindelse med det store hospitalsbyggeri til glæde for den lokale og regionale beskæftigelse, siger projektdirektør Jens Anton Dalgaard. Forud for licitationsresultatet ligger et omfattende forløb med prækvalifikation, licitation og en udvælgelse af de økonomisk mest fordelagtige tilbud. 44 forskellige virksomheder fremsatte tilbud om at byde på de i alt 10 forskellige fagentrepriser. Se vinderne og læs mere på intranettet. Nedbrydningen af de eksisterende bygninger der udgør VCR, er i gang. I næste uge rykker de første gravemaskiner ind på byggepladsen ved Søndersø i Viborg. Læs mere om det nye VCR på byggeriets hjemmeside Gæsteadgang til trådløst internet Alle hospitaler i Hospitalsenhed Midt kan nu tilbyde patienter, pårørende og gæster midlertidig webadgang. Muligheden er til stede i de fleste områder med trådløst net til drift af EPJ. Bestilling af midlertidig webadgang sker via intranettet, hvor der også er en kort vejledning. Du finder den relevante bestillingsside via Selvbetjening -> It-selvbetjening -> Gæstenet - Internetadgang til pt. og gæster. side 3 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 08 den 22. februar 2013

4 Politik for brug af billedmedier på vej Hvilke regler gælder for fotografering af patienter, pårørende og personale på hospitalerne? Det spørgsmål kan hurtigt blive aktuelt i en tid, hvor billeder og film indgår som en naturlig og uundværlig del af alle former for information. For nuværende er der alene en retningslinje i e-dok om fotografering af patienter. Men hvordan er man stillet som ansat, hvis fx pressen eller en patient beder om lov til at fotografere en "i embeds medfør"? Det er en arbejdsgruppe under Region Midtjyllands regionsmed-udvalg (RMU) netop gået i gang med at udrede. Gruppens arbejde skal munde ud i en egentlig politik for brug af billedmedier med udgangspunkt i medarbejdernes behov Arkivfoto. TV/Midt-Vest på optagelse i for at vide, hvad der er acceptabel brug - og juridisk holdbart. Medicinsk Afdelings Lipidklinik Den regionale politik vil selvfølgelig også komme til at gælde medarbejderne på de fire hospitaler i Hospitalsenhed Midt. Den fælles regionale politik for brug af billedmedier ventes færdig i slutningen af Chefsygeplejerske Tove Kristensen, Hospitalsenhed Midt, deltager i arbejdsgruppen på ledersiden. Barak-byen på RH Silkeborg er en saga blot! En stor mobilkran ryddede i den forløbne uge gården mellem bygning 2, 9 og 15 på RH Silkeborg for pavilloner / barakker. De "midlertidige" pavilloner, som har været i brug på RH Silkeborg de seneste ti år, har bl.a. huset apotekspersonale, shared care-team, tillidsrepræsentanter, medicinstuderende og enkelte ph.d.-studerende. Alle er genplaceret forskellige steder på RH Silkeborg, oplyser service- og driftschef Sten Hansen fra Service- og Administrationsafdelingen. Farmaceut Linda Jeffery har sammen med sine apoteks-kolleger fået nyt domicil efter at have boet i en af de blå barakker de seneste fire år: - Vi er flyttet i fine, nye lokaler i bygning 15, niveau 0, og bor nu mellem varice-klinikken og diætisterne. Og det er vi rigtig glade for. Vi er kommet tættere på vores samarbejdspartnere og har fået langt bedre arbejdsforhold, bl.a. bedre netadgang og indeklima. Opgradering gav først problemer - og bagefter bedre performance Opgraderingen til RM10 med nye, hurtigere maskiner og ny software blev en uventet prøvelse for alle MidtEPJ-brugere. Skiftet som bl.a. betød installation af nye og stærkere servere og en opgradering af java softwaren blev gennemført i weekenden d februar. Efterfølgende opstod der dog problemer: - Efter at MidtEPJ var opgraderet, og der blev lukket op kl. 03 natten til søndag kørte EPJ helt fint og stabilt indtil kl søndag aften. På det tidspunkt gik en af de 6 parallelt kørende EPJ instanser ind i en usund tilstand, og dette trak logon tiden op for den samlede MidtEPJ, hvor logon tiden lå mellem 50 sekunder og 4 minutter. Efterfølgende blev flere af de andre instanser ramt af samme tilstand, forklarer It-driftschef Peter Bruun Nielsen. Efter fejlen blev identificeret, og It-afdelingen har arbejdet intensivt på at stabilisere systemet igen, er driften på MidtEPJ atter normal. Opgraderingen til RM10 har givet den samlede MidtEPJ en langt bedre performance med logonog svartider, som er forbedret med %. Udgående KOL-konsulenter skruer midlertidigt ned for blusset Den udgående KOL-konsulent-ordning, som Afsnit for Lungesygdomme M13-2 står bag, reducerer kapaciteten midlertidigt fra mandag den 25. februar og frem til mandag den 8. april. I denne periode er der kun mulighed for at rekvirere en KOL-konsulent mandag, onsdag og fredag - og ikke som i dag på alle hverdage. Den udgående KOL-konsulent fra M13-2 er et tilbud til alle behandlingsafsnit i Viborg. Tilbuddet retter sig mod indlagte patienter, som har eller kunne have KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom). Teamet af udgående KOL-konsulenter består af sygeplejersker fra Afsnit for Lungesygdomme M13-2. De udgående KOL-konsulenter kan vurdere og optimere patienternes lungemedicinske behandling og derved måske forebygge, at der sker en opblussen i patientens KOL-relaterede tilstand under indlæggelsen. Speciallæger i lungesygdomme står bag KOLkonsulenterne som faglig backup. En udgående KOL-konsulent kan rekvireres ved at sende en henvisning til Afsnit for Lungesygdomme M13-2. Alternativt kontaktes KOL-linjen på telefon (klokken 9-13). side 4 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 08 den 22. februar 2013

5 Ledige legatmidler til forskning og apparatur Rosa og Asta Jensens Fond indkalder ansøgninger til forårets uddeling af økonomisk støtte til forskning og indkøb af apparatur. Fonden har en grundkapital på cirka 2,5 mio. kroner. Af fondens indtægt skal halvdelen ifølge fundatsen anvendes til forskningsområder inden for kræftsygdomme og kredsløbssygdomme under hospitalsledelsen Viborg. Resten af indtægterne skal tilfalde kirurgiske og medicinske afdelinger til anskaffelse af apparatur og til yngre lægers uddannelse eller støtte til forskningsopgaver. Ansøgning sendes til Juridisk Funktion, Regionshospitalet Viborg, senest 3. april Ansøgningen skal være bilagt dansk, overskuelig projektbeskrivelse samt en udførlig budgetopstilling for at komme i betragtning. Ansøgere, der ikke har titel af overlæge, skal desuden vedlægge udtalelse fra en overlæge i egen afdeling. Endelig bør det anføres, hvis ansøger tidligere har søgt og evt. modtaget legat fra fonden. Det udelukker ikke, at man kan søge igen. På intranettet kan du læse mere om fonden og se eksempler på formål, fonden har støttet i Kryds i kalenderen! Sygehusrevy den 14. juni Den næste sygehusrevy starter hos dig. Den starter nemlig med, at du reserverer fredag den 14. juni. Og så kan du ellers godt begynde at glæde dig årets ubetinget sjoveste aften. Et hold af muntre, scenevante kolleger vil på Løgstruphallens skrå brædder give vores fælles sygehus-hverdag et kærligt eftersyn under de skæveste vinkler. Maden leveres fra Hjarbæk Kro, og alle er velkomne - også pårørende, gamle kolleger m.fl. Prisen er 250 kroner pr. snude. Revyens hovedvægt ligger i år på Viborg/Skive-delen. Revyholdet fra Silkeborg overvejer mulighederne for at bidrage med et par numre. Bøtten vendes så til næste år, hvor revyens hovedvægt bliver på Silkeborg-delen. Men ét er sikkert: Det bliver sjovt for alle - uanset om man arbejder i Viborg, Silkeborg, Hammel eller Skive. Og en god anledning til at møde nuværende, nye og gamle kolleger og få en uforglemmelig fælles oplevelse med mange, gode grin. Den Regionale Driftsenhed overtager indkøbshåndtering på Hospitalsenhed Midt Den Regionale Driftsenhed overtager pr. 1. marts 2013 håndteringen af brugernes beskriv, rekvirering og fakturabehandling i forhold til varer indkøbt for Hospitalsenhed Midt gennem ILM-systemet. Dette giver i sig selv ingen ændringer i den måde, afdelingerne bestiller på i dag. Dog vil enkelte afdelinger opleve at blive kontaktet af driftsenheden med henblik på optimering og eventuelle ændringer i forhold til varebestilling. Den Regionale Driftsenhed er oprettet som del af én samlet fælles vareforsyningsstruktur i Region Midtjylland. Det betyder, at hospitalerne i regionen fremover skal købe mere ind i fællesskab. Blandt andet bliver der oprettet ét centralt varelager, lige som der bliver fælles transport af varer til hospitalerne i Region Midtjylland. Med et centralt lager får leverandørerne én adresse, hvor varerne skal leveres, hvorefter de pakkes til videre distribution direkte til hospitalerne. Her kan du læse mere om Midtlogistik, som er Region Midtjyllands projekt med en samlet vareforsyningsstruktur. Den Regionale Driftsenhed har udarbejdet en brugervejledning i håndtering af beskriv-rekvirering. Nyhedsbrevet udgives af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt I Deadline for indlæg til nyhedsbrevet er tirsdag kl. 15 Tekst og layout: Kommunikation I Foto: Klinisk Foto og Kommunikation Kontakt: I telefon: side 5 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 08 den 22. februar 2013

Lillian Kristensen projektdirektør

Lillian Kristensen projektdirektør Jens Anton Dalgaard Lillian Kristensen projektdirektør projektchef KVALITETSFONDSBYGGERIET - REGIONSHOSPITALET VIBORG Informationsmøde oprensningsentreprise 16.12.2013 SWECO AART MIDTCONSULT WSP Dagsorden

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 26 den 27. juni 2014. Næste. NYHEDSbrev. udkommer 8. august. Hospitalsledelsen: God sommer!

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 26 den 27. juni 2014. Næste. NYHEDSbrev. udkommer 8. august. Hospitalsledelsen: God sommer! Næste NYHEDSbrev udkommer 8. august NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 26 den 27. juni 2014 Hospitalsledelsen: God sommer! Feriestemningen er så småt ved at brede sig rundt på afdelinger, centre og afsnit

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede Nyhedsbrev 1. 2009 1. Siden sidst..2 Nyhedsbrev x 2 årligt p.gr.a videreuddannelse. Ombygning og flytning af afd.- husk at invitere hygiejneorganisationen med Store rengøringsdag 2. Status 2008.... 3 Sprit

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 24-2009 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Husk - fri sommerbuffet 17. juni Sundhedsministeren på besøg Status på økonomi og budget Trepartsmidler til kompetenceudvikling i Vest Tredelt ledelse

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Og nomineret til Patienternes Pris er

Og nomineret til Patienternes Pris er Nr. 41 25. november 2014 INDHOLD: Nominerede til Patienternes Pris 545.000 kr. til KOL-forskning Sygeplejerskepris uddelt Koret på juletourné Julemenuen 2014 Og nomineret til Patienternes Pris er 160 patienter

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014. Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014. Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014 Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation Med indførelsen af ambulante hofteoperationer har Center for Planlagt Kirurgi

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Sundhedsfaglig videreuddannelse Forår 2015 (Med forbehold for ændringer. Opdateret 08.07.2014)

Sundhedsfaglig videreuddannelse Forår 2015 (Med forbehold for ændringer. Opdateret 08.07.2014) Sundhedsfaglig diplomuddannelse Aarhus 196015001 Feb. marts (præcis Aarhus 10 12.400 periode følger i ) 191015001 Uge 2-14 Tirsdag Aarhus 10 10.800 Metoder i klinisk kvalitetsudvikling 192115551 Uge 2-14

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

Indhold Hospitalets budget for 2015 2

Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Indhold Hospitalets budget for 2015 2 Strategimøde i kantinen 3 TrivselOP indsatsområder 3 Oplev Sundhedsplatformen 5 Kompetenceudviklingspuljen 6 DHL Stafet den 25. august 6 Side 1 / 6 Hospitalets budget

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 27-2009 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Is i maven og god sommer Håndtering af overbelægning i Medicinsk afdeling Registrering af infektioner to gange årligt Vest i førertrøjen med e-dok Ringkøbing

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012. Central rolle inden for logistik og transport

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012. Central rolle inden for logistik og transport NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012 Central rolle inden for logistik og transport Hospitalsenhed Midt er blevet betroet en central rolle i Region Midtjyllands arbejde med at omorganisere

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 20. februar 2015. Kvindeafdelingen flytter afsnit og skifter navn

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 20. februar 2015. Kvindeafdelingen flytter afsnit og skifter navn NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 8 den 20. februar 2015 Kvindeafdelingen flytter afsnit og skifter navn Tirsdag den 3. marts flytter to af Kvindeafdelingens sengeafsnit permanent ind på Patienthotellet

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

På Tværs Nr. 31 > 24. oktober 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 31 > 24. oktober 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 31 > 24. oktober 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Ny traumestue indviet Forskningsresultater præsenteret på stor konference for lungesygdomme

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013

På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 På Tværs Nr. 3 > 17. januar 2013 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Sundhedshuset Helsingør er åbnet E-mailkultur Forskningens nytårskur Kompetencekort

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen Det store HVORFOR? Akuthospitalsdagsorden ny organisering, øget patientindtag af akutte, flere multisyge, pressede økonomier, øget patient og pårørende involvering. Behov for nye kompetencer og ny organisering

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg

Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet. Regionsdirektør Hjalte Aaberg Hvidovre og Amagerhospitaler Overlægerådet Regionsdirektør Hjalte Aaberg Mål Strategiske indsatser Drift Mission Vi står for behandling, uddannelse og forskning inden for borgernes sundhedsvæsen, og sammen

Læs mere

Nyhedsbrev. Spareplan 2015-2019. Hospitalsenheden Vest Staben. Planen fylder i hverdag og tanker se status

Nyhedsbrev. Spareplan 2015-2019. Hospitalsenheden Vest Staben. Planen fylder i hverdag og tanker se status Nyhedsbrev Nr. 13 den 22. maj 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Spareplan 2015-2019 Planen fylder i hverdag og tanker se status Spareplanen Prøvehandling med stabsprintere Pinsen nærmere sig Sommerfest

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12

Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Praktiske oplysninger i forbindelse med et ophold i Australien modul 12 Ansøgning Sygeplejerskeuddannelsen i Odense har indgået en aftale med University of Tasmania (UTAS) om at kunne sende 4 studerende

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013. Hospitalsledelsen: Big Bang 3. juni

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013. Hospitalsledelsen: Big Bang 3. juni NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 20 den 17. maj 2013 Hospitalsledelsen: Big Bang 3. juni 3. juni bliver en mærkedag for Hospitalsenhed Midt og for Region Midtjylland. Umiddelbart efter døgnets begyndelse

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015.

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015. 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 18.05.2015 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: 9611 4107 fra møde

Læs mere

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen på C1 Vi glæder os til at tage imod jer Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære familie Med denne pjece, vil vi gerne fortælle lidt om vores neonatal afsnit, så

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010 Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart Roskilde BMX Klub Dato: 3/1-2010 Indhold: Indledning... 3 Formål... 3 Overordnet projektbeskrivelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.4 Forventede

Læs mere