Nyhedsbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar nye parkeringspladser på RH Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar 2013. 672 nye parkeringspladser på RH Viborg"

Transkript

1 Nyhedsbrev Hospitalsenhed Midt uge 8 den 22. februar nye parkeringspladser på RH Viborg Det er med stor glæde, at vi i denne uge kan imødekomme det påtrængende behov for flere p-pladser på RH Viborg. Torsdag eftermiddag blev hospitalets nye p-hus til 54 mio. kr. nemlig indviet efter at have været undervejs i 10 måneder. Vi vil i den forbindelse gerne sige tak til regionsrådet, der besluttede at løse parkeringsproblemerne en gang for alle, inden byggeriet af akutcenteret går i gang. Med det nye p-hus har medarbejdere, patienter og pårørende fået adgang til 672 nye parkeringspladser i et overskueligt og patientvenligt parkeringshus. Samtidig indvarsler gårsdagens indvielse, at vi nu er et skridt nærmere byggeriet af Akutcenter Viborg, som sættes i gang i dette forår. Det er vigtigt for både patienter og personale, at hospitalsbygningerne i hele Hospitalsenhed Midt giver moderne og fleksible rammer, der kan tilpasses til opgaverne. Akutcenter Viborg vil stå færdigt i Nu har vi i første omgang parkeringspladserne på plads til de mange patienter, der kommer på hospitalet i Viborg på alle tider af døgnet; både akutte patienter fra Viborg, Skive og Silkeborg kommuner og patienter, der kommer til planlagt behandling fra hele Region Midtjylland og Vestdanmark. Regionsrådsformand Bent Hansen sørgede for alternativ indvielse af nyt p-hus Torsdag eftermiddag skulle regionsrådsformand Bent Hansen indvie det nye p- hus på RH Viborg ved at køre snoren over. I stedet kørte han under den. Men selvom indvielsen ikke gik helt efter planen, er åbningen af 672 nye p- pladser tæt ved hospitalet nu en realitet. Hermed er patienter, besøgende og medarbejdere sikret optimale fysiske rammer frem mod de kommende års omfattende ud- og ombygning af hospitalet. Det er kun ti måneder siden, at Bent Hansen selv tog det første spadestik til byggeriet af p-huset. På den baggrund takkede han alle parter for et hurtigt og grundigt stykke arbejde: - Det er vigtigt, at vi med dette p-hus får infrastrukturen i Viborg på plads. Og jeg vil gerne kvittere for, at vores byggefolk har været så hurtige til at færdiggøre p-huset. Det er rigtigt godt gået. Og det er jeg sikker på, at også patienter, pårørende og personale synes, sagde Bent Hansen, inden han overlod ordet til hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen. - Det er ingen hemmelighed, at vi har haft udfordringer med at have parkeringspladser nok til medarbejderne her på hospitalet. Men med indvielsen i dag, har vi fået et trygt, sikkert og patientvenligt p-hus, der tager hensyn til fremtidens parkeringsbehov, sagde Lars Dahl Pedersen og takkede alle byggeriets involverede parter. Læs mere om indvielsen af p-huset på intranettet. Hvordan kan multisyge med kort uddannelse få et bedre behandlingsforløb? Klinik for Multisygdom i Diagnostisk Center på RH Silkeborg er med i et nyt forskningsprojekt, der skal bane nye veje for, at kortuddannede patienter med flere diagnoser får bedre udbytte af deres mange kontakter i sundhedsvæsenet. Undersøgelser viser, at multisyge klarer sig dårligere end andre patienter i sundhedsvæsenet. Og at kortuddannede patienter er særligt udsatte. Meget tyder på, at det specialiserede sundhedsvæsen er en af årsagerne, fordi hver enkelt sygdom ofte behandles for sig. Forskningsprojektets ambition er at udvikle konkrete anbefalinger til, hvordan sundhedsvæsenet kan imødekomme de udfordringer, som multisyge står overfor. Forskningsprojektet kan dermed bidrage til at skabe større lighed i sundhed. Klinik for Multisygdom indgår i projektet sammen med CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland og Danske Patienter. Projektet er støttet med en million kroner fra regeringens SATS-puljemidler. side 1 / 5

2 Praktisk info: Alt hvad du skal vide om RH Viborgs nye parkeringshus Hvem må parkere? Det nye p-hus rummer 672 gratis p-pladser og er indtil videre åbent for såvel patienter, besøgende og medarbejdere. Det er, som i resten af Viborg, gratis at parkere i p-huset. Parkering sker uden tidsbegrænsning. Parkeringshuset supplerer det eksisterende p-hus på østsiden af højhuset. Det eksisterende p-hus vil fremover gå under navnet P-kælder, og er nu, som i fremtiden forbeholdt patienter og pårørende. Det nye p-hus er døbt det mundrette "P-hus". Der er udarbejdet en ny parkeringsoversigt, som kan ses på intranettet. Hvordan kommer jeg ind? P-huset har to indgange én mod Heibergs Allé og én mod Toldbodgade ud mod banegården. I første omgang er der kun åbent for ind- og udkørsel fra Heibergs Allé (se illustration her). Det skyldes det hårde vintervejr, som har forsinket det indvendige malerarbejde. Afstribning og andre småudbedringer udføres så snart vejret bliver varmere, hvorefter der også åbnes for indkørsel fra Toldbodgade Hvor ligger p-huset? P-huset ligger på vestsiden af hospitalet mod banegården og er opført, hvor der tidligere har været almindelige p-pladser og holdepladser til busser, se parkeringsoversigten. Det er forbundet til hospitalet med en overdækket gangbro, som gør det muligt gå tørskoet fra bil til hospital. Se desuden p-husets udvikling fra byggetomt til færdigt hus i billeder på hospitalsbyggeriets hjemmeside. Her kan du også læse om byggeriet af de andre hospitalsbyggerier i Viborg som fx det nye Akutcenter. Klor skal bremse smitsomme tarmbakterier Den meget smitsomme, sporedannende tarmbakterie Clostridium difficile 027 er fundet hos patienter i flere forskellige medicinske afsnit på RH Viborg uden kendt sammenhæng mellem udbruddene. Bakterien kan give svær diarré. Bakterien kan overleve i hospitalsmiljøet i uger til måneder. For at forebygge yderligere udvikling indføres desinficerende rengøring med klor i al daglig rengøring i samtlige medicinske afsnit med start den 25. februar og mindst tre måneder frem. Klor (Actichlor-Plus ) bruges allerede i dag i den daglige rengøring og ved slutrengøring af isolationsstuer og er med andre ord kendt af personalet. Klor er effektiv over for sporer og er i den form og styrke, der bruges på hospitalerne, godkendt af både arbejdsmiljøorganisationen og Statens Serum Institut til rengøring med brug af handsker. Hygiejneorganisationen indskærper de generelle hygiejniske forholdsregler - korrekt uniformshygiejne og omhyggelig og korrekt håndhygiejne blandt medarbejdere, patienter og pårørende. Læs mere på intranettet - og ring gerne til infektionshygiejnisk enhed på eller ved tvivlsspørgsmål. Ung Hammel-forsker får EliteForsk-rejsestipendium på kroner Ph.d.-studerende og cand.psych Jonas Kristoffer Lindeløv er blevet tildelt Uddannelsesministeriets EliteForsk-rejsestipendium på kroner. Det sker som led i ph.d.-projektet Improving cognitive neurorehabilitation på RH Hammel Neurocenter. Projektet er banebrydende inden for kognitiv rehabilitering af patienter med langvarig erhvervet hjerneskade. Jonas Kristoffer Lindeløvs forskning har således potentiale til at påvise nye veje til forbedring af patienternes arbejdshukommelse og livskvalitet: - På den brede bane håber vi, at projektet kan være med til at rykke ved vores opfattelse af hjerneskader. Blandt andet at rehabilitering stadig kan nytte mere end 10 år efter, at skaden er sket. Men projektet har også klinisk relevans, da vi forventer at kunne påvise nye effektive rehabilliteringsmetoder, som kan anvendes direkte i klinikken. Uddannelsesministeriets EliteForsk-rejsestipendium skal bidrage til, at talentfulde ph.d.- studerende kan få længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden. 27-årige Jonas Kristoffer Lindeløv skal derfor til udlandet til sommer: - Med rejsestipendiet er der åbnet en række muligheder. Der er fx flere interessante forskningsmiljøer omkring London, som jeg gerne vil besøge - blandt andet Goldsmiths University i London og University of Berkeley I Californien, siger han. Læs mere om Jonas Kristoffer Lindeløvs forskning og EliteForsk-rejsestipendiet på intranettet. side 2 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 08 den 22. februar 2013

3 Jens Peter Nielsen ny uddannelseskoordinerende overlæge Overlæge Jens Peter Nielsen, Børneafdelingen, er fra 1. marts ny på den ene af Hospitalsenhed Midts to poster som uddannelseskoordinerende overlæge. Han afløser overlæge Vibeke Ersbak, Kvindeafdelingen, og kommer til at fungere i tæt samarbejde med den anden uddannelseskoordinerende overlæge på Hospitalsenhed Midt, overlæge Steen Olesen, Ortopædkirurgisk Afdeling. De uddannelseskoordinerende overlæger er overordnede tovholdere på den lægelige videreuddannelse, dvs. den uddannelse, der finder sted efter den medicinske embedseksamen, fx klinisk basisuddannelse og speciallægeuddannelsen. Ansvarsområdet er planlægning, koordinering, rådgivning, sagsbehandling, kvalitetssikring og udvikling i forhold til den lægelige videreuddannelse - herunder også regionalt og nationalt samarbejde. De uddannelseskoordinerende overlæger er frikøbt til funktionen i gennemsnit halvanden dag pr. uge. Resten af tiden fungerer de i deres sædvanlige overlæge-job. Se din nye uniform i kantinen! Er du nysgerrig efter at få et fingerpeg om, hvordan din nye uniform kommer til at se ud - så slå et smut forbi kantinen. Frem til den 1. marts udstiller Region Midtjyllands uniformsprojekt prototyper på nogle af de nye uniformsdele. Udstillingen finder du i Viborg, Silkeborg og Skive. Og efter planen i Hammel fra 15. til 25. april. De nye uniformer indføres gradvist på alle regionens somatiske hospitaler fra midten af Lige nu bliver prototyperne testet blandt cirka 300 medarbejdere på fire af regionens hospitaler. Når testen er slut, tager uniformsprojektets styregruppe stilling til, hvilke uniformsdele der fungerer bedst og bør indgå i det endelige sortiment. Derfor er det ikke nødvendigvis alle de udstillede uniformsdele, som kommer til at indgå i det nye sortiment. Alligevel giver udstillingen et indtryk af, hvor uniformsprojektet er på vej hen. På udstillingen kan du lægge dine kommentarer i en postkasse. I uniformsprojektet er der lagt stor vægt på, at de nye uniformer skal føles mere komfortable på en travl arbejdsdag. Der er desuden arbejdet grundigt med pasform og design. Læs mere på uniformsprojektets hjemmeside. Virksomheder fra hele Midtjylland skal bygge det nye Vestdansk Center for Rygmarvsskade Nedbrydningsfirmaet er fra Silkeborg, råhus- og murerfirmaet er fra Nørre Snede, tømrerfirmaet kommer fra Holstebro og maler-, VVS-, el- og ventilationsarbejde udføres af lokale virksomheder i og omkring Viborg. I disse dage begynder om- og udbygningen af det nye Vestdansk Center for Rygmarvsskade ved Søndersø i Viborg (VCR) og de virksomheder som skal varetage opgaven er fundet. Håndværkerne kommer fra alle dele af Region Midtjylland. - Det har været et stort og spændende arbejde, men nu har vi listen over entreprenører klar. I den forbindelse er jeg glad for at kunne konstatere, at vi har nået et af målene med at udbyde arbejdet i fagentreprise nemlig at give de mindre og mellemstore firmaer en chance for at kunne byde på at få opgaver i forbindelse med det store hospitalsbyggeri til glæde for den lokale og regionale beskæftigelse, siger projektdirektør Jens Anton Dalgaard. Forud for licitationsresultatet ligger et omfattende forløb med prækvalifikation, licitation og en udvælgelse af de økonomisk mest fordelagtige tilbud. 44 forskellige virksomheder fremsatte tilbud om at byde på de i alt 10 forskellige fagentrepriser. Se vinderne og læs mere på intranettet. Nedbrydningen af de eksisterende bygninger der udgør VCR, er i gang. I næste uge rykker de første gravemaskiner ind på byggepladsen ved Søndersø i Viborg. Læs mere om det nye VCR på byggeriets hjemmeside Gæsteadgang til trådløst internet Alle hospitaler i Hospitalsenhed Midt kan nu tilbyde patienter, pårørende og gæster midlertidig webadgang. Muligheden er til stede i de fleste områder med trådløst net til drift af EPJ. Bestilling af midlertidig webadgang sker via intranettet, hvor der også er en kort vejledning. Du finder den relevante bestillingsside via Selvbetjening -> It-selvbetjening -> Gæstenet - Internetadgang til pt. og gæster. side 3 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 08 den 22. februar 2013

4 Politik for brug af billedmedier på vej Hvilke regler gælder for fotografering af patienter, pårørende og personale på hospitalerne? Det spørgsmål kan hurtigt blive aktuelt i en tid, hvor billeder og film indgår som en naturlig og uundværlig del af alle former for information. For nuværende er der alene en retningslinje i e-dok om fotografering af patienter. Men hvordan er man stillet som ansat, hvis fx pressen eller en patient beder om lov til at fotografere en "i embeds medfør"? Det er en arbejdsgruppe under Region Midtjyllands regionsmed-udvalg (RMU) netop gået i gang med at udrede. Gruppens arbejde skal munde ud i en egentlig politik for brug af billedmedier med udgangspunkt i medarbejdernes behov Arkivfoto. TV/Midt-Vest på optagelse i for at vide, hvad der er acceptabel brug - og juridisk holdbart. Medicinsk Afdelings Lipidklinik Den regionale politik vil selvfølgelig også komme til at gælde medarbejderne på de fire hospitaler i Hospitalsenhed Midt. Den fælles regionale politik for brug af billedmedier ventes færdig i slutningen af Chefsygeplejerske Tove Kristensen, Hospitalsenhed Midt, deltager i arbejdsgruppen på ledersiden. Barak-byen på RH Silkeborg er en saga blot! En stor mobilkran ryddede i den forløbne uge gården mellem bygning 2, 9 og 15 på RH Silkeborg for pavilloner / barakker. De "midlertidige" pavilloner, som har været i brug på RH Silkeborg de seneste ti år, har bl.a. huset apotekspersonale, shared care-team, tillidsrepræsentanter, medicinstuderende og enkelte ph.d.-studerende. Alle er genplaceret forskellige steder på RH Silkeborg, oplyser service- og driftschef Sten Hansen fra Service- og Administrationsafdelingen. Farmaceut Linda Jeffery har sammen med sine apoteks-kolleger fået nyt domicil efter at have boet i en af de blå barakker de seneste fire år: - Vi er flyttet i fine, nye lokaler i bygning 15, niveau 0, og bor nu mellem varice-klinikken og diætisterne. Og det er vi rigtig glade for. Vi er kommet tættere på vores samarbejdspartnere og har fået langt bedre arbejdsforhold, bl.a. bedre netadgang og indeklima. Opgradering gav først problemer - og bagefter bedre performance Opgraderingen til RM10 med nye, hurtigere maskiner og ny software blev en uventet prøvelse for alle MidtEPJ-brugere. Skiftet som bl.a. betød installation af nye og stærkere servere og en opgradering af java softwaren blev gennemført i weekenden d februar. Efterfølgende opstod der dog problemer: - Efter at MidtEPJ var opgraderet, og der blev lukket op kl. 03 natten til søndag kørte EPJ helt fint og stabilt indtil kl søndag aften. På det tidspunkt gik en af de 6 parallelt kørende EPJ instanser ind i en usund tilstand, og dette trak logon tiden op for den samlede MidtEPJ, hvor logon tiden lå mellem 50 sekunder og 4 minutter. Efterfølgende blev flere af de andre instanser ramt af samme tilstand, forklarer It-driftschef Peter Bruun Nielsen. Efter fejlen blev identificeret, og It-afdelingen har arbejdet intensivt på at stabilisere systemet igen, er driften på MidtEPJ atter normal. Opgraderingen til RM10 har givet den samlede MidtEPJ en langt bedre performance med logonog svartider, som er forbedret med %. Udgående KOL-konsulenter skruer midlertidigt ned for blusset Den udgående KOL-konsulent-ordning, som Afsnit for Lungesygdomme M13-2 står bag, reducerer kapaciteten midlertidigt fra mandag den 25. februar og frem til mandag den 8. april. I denne periode er der kun mulighed for at rekvirere en KOL-konsulent mandag, onsdag og fredag - og ikke som i dag på alle hverdage. Den udgående KOL-konsulent fra M13-2 er et tilbud til alle behandlingsafsnit i Viborg. Tilbuddet retter sig mod indlagte patienter, som har eller kunne have KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom). Teamet af udgående KOL-konsulenter består af sygeplejersker fra Afsnit for Lungesygdomme M13-2. De udgående KOL-konsulenter kan vurdere og optimere patienternes lungemedicinske behandling og derved måske forebygge, at der sker en opblussen i patientens KOL-relaterede tilstand under indlæggelsen. Speciallæger i lungesygdomme står bag KOLkonsulenterne som faglig backup. En udgående KOL-konsulent kan rekvireres ved at sende en henvisning til Afsnit for Lungesygdomme M13-2. Alternativt kontaktes KOL-linjen på telefon (klokken 9-13). side 4 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 08 den 22. februar 2013

5 Ledige legatmidler til forskning og apparatur Rosa og Asta Jensens Fond indkalder ansøgninger til forårets uddeling af økonomisk støtte til forskning og indkøb af apparatur. Fonden har en grundkapital på cirka 2,5 mio. kroner. Af fondens indtægt skal halvdelen ifølge fundatsen anvendes til forskningsområder inden for kræftsygdomme og kredsløbssygdomme under hospitalsledelsen Viborg. Resten af indtægterne skal tilfalde kirurgiske og medicinske afdelinger til anskaffelse af apparatur og til yngre lægers uddannelse eller støtte til forskningsopgaver. Ansøgning sendes til Juridisk Funktion, Regionshospitalet Viborg, senest 3. april Ansøgningen skal være bilagt dansk, overskuelig projektbeskrivelse samt en udførlig budgetopstilling for at komme i betragtning. Ansøgere, der ikke har titel af overlæge, skal desuden vedlægge udtalelse fra en overlæge i egen afdeling. Endelig bør det anføres, hvis ansøger tidligere har søgt og evt. modtaget legat fra fonden. Det udelukker ikke, at man kan søge igen. På intranettet kan du læse mere om fonden og se eksempler på formål, fonden har støttet i Kryds i kalenderen! Sygehusrevy den 14. juni Den næste sygehusrevy starter hos dig. Den starter nemlig med, at du reserverer fredag den 14. juni. Og så kan du ellers godt begynde at glæde dig årets ubetinget sjoveste aften. Et hold af muntre, scenevante kolleger vil på Løgstruphallens skrå brædder give vores fælles sygehus-hverdag et kærligt eftersyn under de skæveste vinkler. Maden leveres fra Hjarbæk Kro, og alle er velkomne - også pårørende, gamle kolleger m.fl. Prisen er 250 kroner pr. snude. Revyens hovedvægt ligger i år på Viborg/Skive-delen. Revyholdet fra Silkeborg overvejer mulighederne for at bidrage med et par numre. Bøtten vendes så til næste år, hvor revyens hovedvægt bliver på Silkeborg-delen. Men ét er sikkert: Det bliver sjovt for alle - uanset om man arbejder i Viborg, Silkeborg, Hammel eller Skive. Og en god anledning til at møde nuværende, nye og gamle kolleger og få en uforglemmelig fælles oplevelse med mange, gode grin. Den Regionale Driftsenhed overtager indkøbshåndtering på Hospitalsenhed Midt Den Regionale Driftsenhed overtager pr. 1. marts 2013 håndteringen af brugernes beskriv, rekvirering og fakturabehandling i forhold til varer indkøbt for Hospitalsenhed Midt gennem ILM-systemet. Dette giver i sig selv ingen ændringer i den måde, afdelingerne bestiller på i dag. Dog vil enkelte afdelinger opleve at blive kontaktet af driftsenheden med henblik på optimering og eventuelle ændringer i forhold til varebestilling. Den Regionale Driftsenhed er oprettet som del af én samlet fælles vareforsyningsstruktur i Region Midtjylland. Det betyder, at hospitalerne i regionen fremover skal købe mere ind i fællesskab. Blandt andet bliver der oprettet ét centralt varelager, lige som der bliver fælles transport af varer til hospitalerne i Region Midtjylland. Med et centralt lager får leverandørerne én adresse, hvor varerne skal leveres, hvorefter de pakkes til videre distribution direkte til hospitalerne. Her kan du læse mere om Midtlogistik, som er Region Midtjyllands projekt med en samlet vareforsyningsstruktur. Den Regionale Driftsenhed har udarbejdet en brugervejledning i håndtering af beskriv-rekvirering. Nyhedsbrevet udgives af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt I Deadline for indlæg til nyhedsbrevet er tirsdag kl. 15 Tekst og layout: Kommunikation I Foto: Klinisk Foto og Kommunikation Kontakt: I telefon: side 5 / 5 NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 08 den 22. februar 2013

Projekt Stuegang. satte gang i omsætningen

Projekt Stuegang. satte gang i omsætningen NYHEDS BREVET mıdtnyt Projekt Stuegang satte gang i omsætningen side 2-3 Se prototyper på ny uniform på et hospital nær dig Ny MED- og Arbejdsmiljøaftale... Regionen rundt Nr. 02 24. januar 2013 side 4

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012. Central rolle inden for logistik og transport

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012. Central rolle inden for logistik og transport NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 10 den 9. marts 2012 Central rolle inden for logistik og transport Hospitalsenhed Midt er blevet betroet en central rolle i Region Midtjyllands arbejde med at omorganisere

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014. Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014. Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014 Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation Med indførelsen af ambulante hofteoperationer har Center for Planlagt Kirurgi

Læs mere

tema: NY PÅ HOSPITALET

tema: NY PÅ HOSPITALET Aarhus Universitetshospital personaleblad 05 2012 tema: NY PÅ HOSPITALET Mary giver lettere adgang til australske kræfterfaringer 4 Digital indkaldelse af patienter på vej 12 Gang i byggeriet 14 Redaktion:

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

Centraldepotet løfter i flok ansøgningsboom midt i arbejdspresset side 11

Centraldepotet løfter i flok ansøgningsboom midt i arbejdspresset side 11 Centraldepotet løfter i flok ansøgningsboom midt i arbejdspresset side 11 Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 17. årgang nr. 2 april 2008 4 Fokus på arbejdet om natten 8 Operation giver livskvalitet

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.

PsykiatriNyt. Indhold. December 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh. December 2013 PsykiatriNyt Indhold Leder Rejsen er begyndt...side 2 Psykoedukation i pakkeforløb Et nyt netværk - en ny begyndelse...side 3 Pårørendeinddragelse Mor til ung med anoreksi: Familieterapi

Læs mere

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02

Det sidste blad? side 8. Fremtidens arbejdsplads side 14. Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro. juni 2014 Nr. 02 juni 2014 Nr. 02 Det sidste blad? side 8 Fremtidens arbejdsplads side 14 Bager på hospitalet side 20 Der er krummer i Holstebro Medarbejderblad Hospitalsenheden Vest 1 Under Vesten leder Redaktion Kommunikationschef

Læs mere

Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne

Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne NYHEDS BREVET mıdtnyt Terapeuter med nye kompetencer i akutmodtagelserne side 2 Stram økonomi i budget 2015 side 4 Budget 2015 ingen plads til begejstring Regionen rundt Nr. 16 18. september 2014 side

Læs mere

Patienten som partner

Patienten som partner Aarhus Universitetshospital personaleblad 01 2014 Patienten som partner Patienter skal i fremtiden være mere involveret og aktive i deres egne behandlinger. Pulsen sætter fokus på patienten som partner

Læs mere

- digitalt personalemagasin for Viborg Kommune www.viborg.dk/forum. Indsats for udsatte børn. Hjerneskader. Digital post

- digitalt personalemagasin for Viborg Kommune www.viborg.dk/forum. Indsats for udsatte børn. Hjerneskader. Digital post - digitalt personalemagasin for Viborg Kommune www.viborg.dk/forum Indsats for udsatte børn Hjerneskader Digital post forum nr. 2 / MARTS 2013 Forum / KORT NYT Kommune-ekspressen klar til start Af Grethe

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri Kortere levetid blandt mennesker med psykisk sygdom...side 3 Forskning i forebyggelse Fokus på

Læs mere

Drastiske udsving i kønshormoner gør kvinder særligt sårbare for at udvikle fødselsdepression

Drastiske udsving i kønshormoner gør kvinder særligt sårbare for at udvikle fødselsdepression På vej NR. 10 NYHEDSBREV FOR MEDARBEJDERNE PÅ RIGSHOSPITALET OG GLOSTRUP HOSPITAL 1. juni 2015 Drastiske udsving i kønshormoner gør kvinder særligt sårbare for at udvikle fødselsdepression Ny viden om

Læs mere

IndenRigs. Rengøring i udbud. Fra ERS til REFLEX. Rigshospitalet får. Model for støtte til børn som pårørende. europæisk arbejdsmiljøpris

IndenRigs. Rengøring i udbud. Fra ERS til REFLEX. Rigshospitalet får. Model for støtte til børn som pårørende. europæisk arbejdsmiljøpris Rigshospitalet får europæisk arbejdsmiljøpris Fra ERS til REFLEX Center for Neuroendokrine Tumorer udnævnt til europæisk ekspertcenter Model for støtte til børn som pårørende Fra pakkeforløb til virkelighed

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

BLØDERNYT. Årsmødet 2015 NR. 1 JUNI 2015. 04 Generalforsamling 2015 08 Råd til rejseglade blødere 12 30 år som formand

BLØDERNYT. Årsmødet 2015 NR. 1 JUNI 2015. 04 Generalforsamling 2015 08 Råd til rejseglade blødere 12 30 år som formand MEDLEMSBLAD FOR DANMARKS BLØDERFORENING NR. 1 JUNI 2015 04 Generalforsamling 2015 08 Råd til rejseglade blødere 12 30 år som formand BLØDERNYT Årsmødet 2015 06 INDHOLD 03 Leder: Nedslag i dagbog for april

Læs mere

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 5 / September 2011. Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 5 / September 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Kommunale akutteam Interprofessionel læring Fra»forandringskaos«til trivsel Til lands

Læs mere

Esset. Firmaskovtur med stafet. Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10. Læger og kvalitet 12

Esset. Firmaskovtur med stafet. Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10. Læger og kvalitet 12 Esset For medarbejdere i Region Sjælland 3. årgang, September 2010 Firmaskovtur med stafet Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10 Læger og kvalitet 12 Esset For medarbejdere i Region Sjælland

Læs mere

TEMANUMMER: ILTBEHANDLING ILTEN GIVER MIG TRYGHED I HVERDAGEN ÅRSMØDE: NYE MÅL FOR FREMTIDEN INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TEMANUMMER: ILTBEHANDLING ILTEN GIVER MIG TRYGHED I HVERDAGEN ÅRSMØDE: NYE MÅL FOR FREMTIDEN INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING UNGENYT NR. 3 2006 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD TEMANUMMER: ILTBEHANDLING ILTEN GIVER MIG TRYGHED I HVERDAGEN ÅRSMØDE: NYE MÅL FOR FREMTIDEN INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDHOLD

Læs mere

Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem«

Esset. Akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS. Med ekspresfart mod akkreditering. Høj kvalitet i højhuset. »Tag bladet med hjem« Esset For medarbejdere i Region Sjælland 4. årgang, april 2011»Tag bladet med hjem«akutsygeplejersker på skolebænken DE LØBER TIL PARIS Med ekspresfart mod akkreditering Høj kvalitet i højhuset Bakkegården

Læs mere

Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14

Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14 Færdighedslaboratoriet Gorm styrker teamtræningen Side 14 Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 16. årgang nr. 3 juni 2007 4 Afdeling I tager hånd om de pårørende 6 Status over Det Nye Universitetshospital

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Region Hovedstaden FORSKNING UDVIKLING INNOVATION Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden JAN TABER SIG MED ET ÆRME I TARMEN. FORSKER OPKLAREDE MYSTERIET BAG NARKOLEPSI. BENT

Læs mere

fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6.

fusion i midt en Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Regionshospitalet Viborg, Skive Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6. Regionshospitalet Viborg, Skive Uge 9-10 I 3. marts I 2011 Sygeplejestuderende indtog Færdighedscenter Viborg. Side 5-6. Billedet af hospitalsfusionen i midten af Midt er blevet lidt skarpere. Side 3-4.

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Fokus på telemedicin: KOL-patienter indlagt i eget hjem

Fokus på telemedicin: KOL-patienter indlagt i eget hjem Fokus på telemedicin: KOL-patienter indlagt i eget hjem nr. 3 2007 Danmarks Lungeforenings medlemsblad temanummer: Telemedicin Rejseforsikring for kronisk syge Årsmøde 2007 Inkontinens rammer blandt lungesyge

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere