Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502"

Transkript

1 Side 1 a 63

2 Side 2 a 63 Overskrift Side 1 Indledning Side 2-5 Alarm og hjælp Side 6 Adresser Side 7-9 Indflytning Side 1-14 Husorden Afsnit A: inde Afsnit B: ude Afsnit C: Husdyr Bilag 01 Bilag 02 Ansøgningsskema Side Side Side Side 23 Side Vedligeholdelsesreglement Råd om vedligeholdelse Side Side Råderet og råderetskatalog Side Besparelser Side 52 Affald og renovation Side Beboeraktiviteter Side 55 Bytning og fremleje af bolig Fraflytning Intro til den elektroniske beboerhåndbog Henvisning: til love og regler Side 56 Side Side 60 Side 61

3 Side 3 a 63 I denne beboerhåndbog har vi søgt at samle alle praktiske og nyttige informationer som du kan få brug for. Det er en opslagsbog, hvori du finder oplysning og vejledning om boligen og bebyggelsen. Desuden indeholder bogen husorden samt råderetskatalog og mange andre gode råd. Vi håber, at denne beboerhåndbog vil være et godt stykke værktøj, når du i det daglige søger svar på spørgsmål om boligen og dens installationer eller bebyggelsen som helhed. I øvrigt er du naturligvis altid velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen, ejendomsfunktionæren eller servicecenteret. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Lathyrushavenafd. 2502

4 Side 4 a 63 Lathyrushavener en boligafdeling i. Bebyggelsen indeholder 136 boliger som tæt/lav bebyggelse.boligernes størrelse varierer fra 31 m2 til 105 m2. På side 5 kan du se hvor din lejlighed ligger i forhold til de andre. Den fremtidige husleje fastsættes hvert år efter godkendelse af boligafdelingens budget på et afdelingsbeboermøde og reguleres sædvanligvis pr. 1. juli. Boligafdelingens regnskabsår er 1.juli til 30. juni. er en almen boligorganisation, som har Domea s.m.b.a. som forretningsfører. Domea administrere bl.a. budget/regnskab, udlejning m.v. og kan kontaktes på nedenstående adresse: Domea Oldenburg alle Tåstrup Kundeservice tlf Øverste myndighed i er repræsentantskabet, som består af boligorganisationens bestyrelse og 3-5 medlemmer fra hver afdeling. Medlemmer tilrepræsentantskab bliver enten valgt af afdelingsbestyrelser eller på afdelingsmøder og afdelingsmødet beslutter hvilket fremgangsmode man vælger. Organisationsbestyrelsen består af i alt 11 medlemmer: 8 medlemmer, der er valgt af repræsentantskabet. 1 medlem, udpeget af og blandt Domea's bestyrelse. 2 medlemmer der udpeges af kommunalbestyrelsen. De beboervalgte medlemmer i s organisationsbestyrelse vælges afrepræsentantskabet. Organisationsbestyrelsen vælger selv formand og næstformand, hvoraf den ene skal være beboervalgt. Disse vælges på repræsentantskabsmødet. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke ønsker at udpege medlemmer reduceres den samlede bestyrelse med 2 medlemmer.

5 Side 5 a 63

6 Side 6 a 63 Alarm og hjælp Politi: Nordsjællands Politis ansvarsområde der kan rettes telefonisk henvendelse til, hvis der er akut behov for hjælp fra politiet alarm 112 Nordsjællands Politis øverste ledelse:helsingør politistation - tlf Frederikssund politistation - tlf Dækker kommunerne: Frederikssund, Frederiksværk-Hundested og Egedal Elforsyning: Manglende sti-belysning, henvendelse til Servicecenteret. I tilfælde, hvor flere huse er afbrudt kontaktes Dong Energy Antenneforeningen er nedlagt den hvorefter man selv vælger udbyder. Vandforsyning: Vinderød Skov Vandværk tlf Brug kun nød-telefonnumre, hvis det er strengt nødvendigt. I aftentimer og weekends bør man først prøve at kontakte et bestyrelsesmedlem. Se under adresser.

7 Side 7 a 63 Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen og dens formand er valgt af det årlige afdelingsmøde. Medlemmerne sidder (forskudt) for to år ad gangen. Formanden vælges særskilt. Afdelingsbestyrelsen har 5 medlemmer og 2 suppleanter. Træffetid: Afdelingsbestyrelsen har ingen fast kontortid, men der kan altid rettes henvendelse til et af medlemmerne på dennes bopæl. Henvendelse: Henvendelse til afdelingsbestyrelsens medlemmer og formanden kan naturligvis altid ske personligt. Spørgsmål, ansøgninger, forslag og beboerklager skal være skriftlige, eller Husk at opgive navn og hus-nr. Breve skal adresseres til: Afd Afdelingsbestyrelsen. Lægges i postkassen på Syrenvej 8A (ejendomskontoret) i en lukket kuvert. Formand Medlem Medlem Trine Feldstedt Vinderød Enghavevej Pernille Boldrup Vinderød Enghavevej Rene Bersan Lathyrusvej Medlem Jon Hjortsberg Nielsen Lathyrusvej 32 Medlem Kamilla Pedersen Vinderød Enghavevej suppleant Winnie Jacobsen Lathyrusvej 102

8 Side 8 a 63 Opgaver: Afdelingsbestyrelsen tager sig bl.a. af følgende: Koordinering af fællesaktiviteter. Godkender ansøgninger om husdyrhold i henhold til husorden. Modtagelse af evt. klager over misligholdelse af husordenen. Administration af et evt. beboerhus. Heimdalsvej 7 c 3600 Frederikssund Telefon: Mandag-Fredag Opgaver: Servicecenteret tager sig bl.a. af følgende: Vejleder på en venlig og imødekommende måde beboerne, hvis der problemer med lejemålet. Tilbyder før syn inden fraflytning. Syn af lejligheder ved fraflytning, uddelegeret fra bestyrelsen. Vejleder nye beboere ved indflytning, samt sikrer korrekt indflytning. Påtaler evt. klager over misligholdelse af husordenen. Reparerer og vedligeholder sanitære installationer Reparerer og vedligeholder døre og vinduer. Reparerer eller skifter komfurer. Reparerer og vedligeholder varmeinstallationen. Reparerer og vedligeholder afløbsinstallationen. Vejleder i råderetssager. Søger for at vinterberedskabet er i orden. Plejer og vedligeholder de grønne områder. Renholder området. Ved akut opståede problemer uden for ejendomsmesterens kontortid kan der altid rettes henvendelse til Servicecenteret eller et af bestyrelsesmedlemmerne på deres bopæl.

9 Side 9 a 63 Administration Domea Oldenburg alle Tåstrup Kundeservice tlf https://www.domea.dk/kontakt/sider/forside.aspx Opgaver: Domea tager sig bl.a. af følgende: Administration af bl.a. budget/regnskab, udlejning m.v. Ekspedition af byttelejligheder inden for afdelingerne. Lejlighedens stand: Uddrag af normalvedligeholdelsesreglement: Ved overdragelsen til tilflytteren fremtræder lofter og vægge ny istandsat. Kun hvor der efter boligselskabets skøn har været behov for det, vil træværk, inventar og gulve være istandsat. Du må acceptere, at boligen, dens træværk, inventar og tekniske installationer bærer præg af det slid, der må anses for rimelig i en bolig af den pågældende alder. Hvis du ved overtagelsen af boligen konstaterer mangler, skal du senest 2 uger efter overtagelsen skriftlig påtale disse på den tilsendte indflytningsrapport. Skønner boligselskabet, at manglerne er mindre væsentlige, kan afhjælpning undlades, men manglen vil blive påført indflytningsrapporten, og boligtageren hæfter ikke for udbedring af denne mangel ved fraflytning. El - Er aflæst inden indflytning og du er tilmeldt Dong Energy af ejendomsmesteren. Aflæsningen står på indflytningsrapporten. Fjernvarme - Halsnæs forsyning Brugsvand - Brunata

10 Side 10 a 63 Dit flyttelæs Da motorkørsel ikke er tilladt på de interne stier og det kommunale sti-anlæg (jvf. husorden og politivedtægt), er det heller ikke tilladt at køre flyttelæs på stierne, men der kan lånes en stor trækvogn. Denne har plads ved ejendomskontoret og skal sættes på plads straks efter brugen, så andre også kan bruge den. Nøgler Ved indflytning udleveres 3 nøgler til lejligheden. Såfremt samme antal nøgler ikke tilbageleveres ved syn af lejligheden i forbindelse med fraflytning, vil udskiftning af låsecylinder blive foretaget på fraflytterens regning. Forsikring Afdelingen har tegnet en fælles forsikring for glas, kumme og bygningsskade. Anmeldelse af skader sker ved henvendelse til ejendomskontoret. Forsikringerne dækker ikke beboernes indbo, derfor anbefales at tegne en almindelig indboforsikring. Husleje Betales enten via fremsendt giroindbetalingskort, netbank eller gennem Pengeinstitutternes Betalingsservice. Sammen med huslejen opkræves evt. carport-leje. Du kan selv kontrollere huslejestørrelsen på en kan i papirformat afhentes ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. en kan læses på afdelingens hjemmeside: Google Lathyrushaven og trykke på startsiden Lathyrushaven. Vedtægter og forretningsorden kan læses på hjemmesiden, eller hentes ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Boligsikring/Boligydelse Den individuelle boligstøtte omfatter alle beboerne i selskabet. Der er mulighed for hjælp til betaling af huslejen, hvis den efter den særlige lovgivning er for høj i forhold til indtægten og husstandens størrelse. Denne hjælp til huslejebetaling ydes i form af boligsikring til beboere med lave og jævne

11 Side 11 a 63 indkomster og i form af boligydelse til pensionister. Boligydelsen udregnes efter gunstigere regler end boligsikringen. Det er Udbetaling Danmark, der afgør, hvilke muligheder du har for at få boligstøtte. Du skal henvende dig til Udbetaling Danmark. Det er vigtigt, at du søger boligstøtte straks ved indflytning, også selv om du har modtaget boligstøtte i den lejlighed, du er flyttet fra. Det er nødvendigt at søge hurtigt, da boligstøtte udbetales fra den 1. i den måned, der er søgt i. Boligindskudslån Familier med lave indkomster kan efter særlige regler få et kommunalt lån eller garanti for lån til betaling af beboerindskuddet. Ansøgningsskema kan fås på rådhuset. Ansøgningen udfyldes og indsendes til kommunen. Bytning af lejlighed Du har på visse betingelser ret til at bytte din lejlighed med en anden. Dækkende oplysninger og regler fås gennem Boligselskabernes Landsforening, der også har det mest benyttede bytteregister for lejeboliger. Registret findes på Fremleje Du kan på visse betingelser fremleje din lejlighed eller dele af den. Ansøgning fås fra Domea. Der er enkelte pligter Din nye lejlighed har have, og du er forpligtet til at vedligeholde den i henhold til gældende regler. Højde på hække og hegn må max. være 180 cm. Råderet og Husorden skal overholdes. Tilhørende gård/forhave skal jævnligt renholdes og må ikke bruges til storskrald eller længere tids opmagasinering. Postkassen Postkassen ved din boligindgang vedligeholdes af boligafdelingen. Du skal dog selv forsyne den med tydeligt navn på lejlighedens beboere af hensyn til postomdelingen. Udhus Ved alle boliger er placeret et udhus, enten fritstående eller i forbindelse med indgangspartiet. Udhuset er u isoleret, men delvis tæt. Beboeren kan eventuelt selv bekoste en isolering og beklædning indvendigt, således at det kan bruges til opbevaringsrum eller værksted. Husk udluftning! Udhuset er til opbevaring af f.eks. cykler, værktøj og personlige ejendele. Det siger næsten sig selv: Det er farligt og uhensigtsmæssigt at opbevare brændbare væsker eller fyrværkeri i skuret. Sæt en kraftig hængelås på dit udhus og husk at bruge den! TV Pr blev antenneforeningen nedlagt og du skal herefter selv kontakte en udbyder.

12 Side 12 a 63 Yousee kabel-tv/radio antennestik, eksistere endnu. Hvis du vil benytte dette, skal du rette henvendelse til Yousee, hvor du kan få yderligere information. Opsætning af parabol er tilladt, så længe denne opsættes under hæk højde, max. 1,80 m. Øvrige udvendige antenner (tag- og loftsantenner, udvendig kabelføring m.m.) er ikke tilladt. Husdyr Har du et husdyr med ved indflytning? Hund og kat skal registreres hos bestyrelsen / servicecenteret senest 1 måned efter indflytning og bære tydelig identifikation. Du skal sørge for at hunden er forsikret. Dyr som kan skabe utryghed hos andre er ikke tilladt. Afdelingen har en særskilt husorden om husdyr, se Husorden i denne bog. Kriminalprævention Hvis du kommer godt ud af det med dine nye naboer, bør du udnytte muligheden for Nabohjælp, når du i perioder ikke er hjemme - eller lad i hvert fald altid lidt lys brænde et sted i lejligheden. Hvis du bemærker kriminel aktivitet i bebyggelsen, bør du kontakte Politiet.

13 Side 13 a 63 Beboerdemokratiet Som beboer i afdelingen er du kommet med i et fællesskab. På mange områder er vi alle i samme båd. Det gælder bl.a. de årlige omkostninger til drift og vedligeholdelse af boligafdelingen som helhed. Men det gælder også i hverdagen, hvor alle beboere som en helt naturlig ting medvirker til fællesskabets bedste ved at overholde gældende husorden og reglerne for råderet. Det er velkendt for de fleste beboere, at f.eks. hærværk, manglende vedligeholdelse eller sjusket affaldssortering er kilder til ekstraudgifter, der virker afsmittende på huslejen. Beboerdemokratiet afspejler sig også i dine muligheder for direkte organisatorisk indflydelse gennem det frivillige arbejde i afdelingsbestyrelsen eller på Afdelingsmødet, hvor bl.a. husordenen i nærværende bog godkendes. Beboeraktiviteter Hvis du får lyst til at starte en beboeraktivitet, hvor alle beboere har mulighed for at deltage, skal du i første omgang kontakte et bestyrelsesmedlem. Der kan nemlig ydes hel eller delvis støtte til dine planer i form af lokalefaciliteter, markedsføring, materialer, honorarer m.m.. En beboeraktivitet kan i øvrigt være spontan rundboldt på fællesarealerne, en tema-aften, et foredrag, eller? Hold dig ikke tilbage, kom med forslag til at styrke fællesskabet!

14 Side 14 a 63 Generelt Afdelingen er med sine mange beboere et miniaturesamfund - man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til et godt klima blandt beboerne. Reglerne skal desuden skabe god ro og orden for beboerne og medvirke til at bebyggelsen og friarealerne er i pæn stand. Gentagne overtrædelser af husorden kan medføre påtale eller opsigelse af lejemålet. Bemærk: De generelle regler om lejernes benyttelse af boligen og fællesfaciliteterne findes i lejekontrakten og lejeloven. Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog, der godkendes af afdelingsmødet, ophæver ikke disse regler, men skal ses som et supplement til disse. Klager Enhver klage skal fremsendes skriftligt til afdelingsbestyrelsen. Husk at anføre eget navn og husnummer. Når en klage er modtaget af afdelingsbestyrelsen, vil klageren modtage en kvittering og klagen vil blive behandlet på førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde. Hvis afdelingsbestyrelsen finder, at klagen ikke er berettiget, vil klageren blive informeret om dette. Enhver klagesag vil blive behandlet på grundlag af gældende husorden. Afdelingsbestyrelsen har tavshedspligt. Navne i klagesager vil således ikke blive videregivet. Finder Afdelingsbestyrelsen at en klage er berettiget, påtaler Servicecenteret overtrædelsen af husordenen overfor den enkelte beboer. Såfremt det ikke har den ønskede virkning fremsendes sagen til Domea, der så vil foretage sig det videre fornødne i sagen. Om husorden Husordenen i afdelingen hviler på beboernes fælles beslutning på det årlige afdelingsmøde. Husordenen udtrykker de nærmere spilleregler for samvær, såvel mellem beboerne som mellem den enkelte beboer og udlejeren (). De regler, som beboerne i fællesskab har skabt i husordenen, har flere funktioner: De skal beskytte både beboerne og bebyggelsen, så afdelingen bliver et godt sted at bo. Ved også at have regelsæt om lejligheder og friarealer, har man skabt rammerne for, at alt kan holdes i pæn stand og omkostningerne til vedligeholdelse bliver lavest mulig. En særskilt husorden om husdyr skal sikre registrering og adfærdsregler. Endelig skal reglerne sikre, at der kan gribes ind over for den beboer, der ikke overholder gældende husorden. Husordenens forebyggende karakter har således stor betydning for vores fælles trivsel.

15 Side 15 a 63 Det er vigtigt, at overholdelsen af husordenen af alle betragtes som en selvfølge. Nærværende husorden er godkendt på afdelingsmøde, den 21. maj 2008 Denne udgave er dog udgivet med rettelse vedtaget på afdelingsmødet, D. 21.oktober Tre afsnit Husorden er opdelt i tre afsnit: Inde (afsnit A), Ude (afsnit B), Husdyr (Afsnit C). Husorden, Inde: I lejligheden gælder følgende: Lejligheden skal vedligeholdes forsvarligt, således at skader undgås. Lejer er ansvarlig for slid og ødelæggelse forårsaget af mangelfuld eller forkert vedligeholdelse. Installationer - generelt Lejeren må under ingen omstændigheder foretage indgreb i eller forsøge at udbedre eventuelle fejl i de tekniske installationer. Ved misrøgt af faste installationer påhviler udgiften lejeren. Eventuelle fejl meddeles til ejendomskontoret. Afspærrings ventiler til vand og fjernvarme sidder i installationsskabet i entréen. I tvivlstilfælde, så spørg på ejendomskontoret. Bad og toilet For at undgå at tilstoppe afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Eventuelle utætheder og tilstoppelser skal straks meddeles ejendomskontoret. Husk at elementbebyggelser er lydhøre og af hensyn til naboen henstilles der til, at der ikke bades i tidsrummet mellem kl og kl Tørretumbler Der må gerne opsættes kondens-tumbler i lejligheden eller installeres udtræks-tumbler i udhuset. Såfremt der opstår fugtskader forvoldt af disse, påhviler det lejeren, at istandsætte efter gældende regler. Af hensyn til naboen henstilles der til, at der ikke vaskes i tidsrummet mellem kl og kl Vaskemaskine Der må gerne opsættes vaskemaskine, de tekniske installationer hertil er forberedt. Dog skal tilslutning foretages af en aut. installatør. Af hensyn til naboen henstilles der til, at der ikke vaskes i tidsrummet mellem kl og kl

16 Side 16 a 63 Køkken I alle lejligheder er der installeret emhætte samt komfur med ovn, i 1 værelseslejligheder tillige køleskab, det påhviler lejer at vedligeholde disse hvidevarer. Lejeren skal sørge for at holde afløb rene i køkkenvasken. Opvaskemaskine Der må gerne opsættes opvaskemaskine, de tekniske installationer hertil er forberedt. Dog skal tilslutning foretages af en aut. installatør. Frostvejr: I vintertiden ved længere tids fravær stilles radiatoren på minimum eller frostsikret. Ændringer af lejligheden Som lejer er det tilladt at foretage en række ændringer i boligen. Der findes en særlig vejledning som beskriver, hvilke ting du må lave i din bolig - se råderetskatalogside om hvor og hvordan der søges om tilladelse m.v. Udluftning På grund af boligernes tæthed og for at undgå fugtproblemer og skimmelsvampe skal der sørges for effektiv udluftning gennem døre og vinduer helst flere gange dagligt 5-10 min. ad gangen. Antenner Pr. 16. maj 2011 blev antenneforeningen nedlagt og du skal herefter selv kontakte en udbyder. Yousee kabel-tv/radio antennestik, eksistere endnu. Hvis du vil benytte dette, skal du rette henvendelse til Yousee, hvor du kan få yderligere information. Opsætning af parabol er tilladt, så længe denne opsættes under hæk højde. 1.8 m. Øvrige udvendige antenner (tag- og loftsantenner, udvendig kabelføring m.m.) er ikke tilladt. Der kan dog efter ansøgning gives tilladelse til opsætning af antenne på radioamatørbasis. Følgende punkter skal bemærkes: Antennen må ikke bære præg af at være fritstående, herunder antennemaster. Antennen må ikke være fastgjort på bygningen. Antennen må ikke være over 8,5 m høj. Antennen skal være godkendt af P&T.

17 Side 17 a 63 Musik og støj Benyttelse af radio, tv, båndoptager og lignende samt musikinstrumenter skal ske uden gene for naboerne, og helst for lukkede vinduer og døre. Støjende selskabelighed må ikke finde sted i lejligheden på hverdage mellem kl og kl og i weekender mellem kl og kl. 8.00, medmindre de omkringboende beboere i særlige tilfælde samtykker deri, og aldrig for åbne vinduer eller i haven. I særlige tilfælde må man sikre sig, at naboerne er indforstået med støj efter kl Symaskiner, højtalere og lignende, der kan medføre støjgener for naboerne, skal anbringes på støjdæmpende underlag. Hobbymaskiner skal anvendes på tidspunkter, hvor de generer mindst muligt. Støjende hjemmeindustri er ikke tilladt. Boring i vægge Boring i vægge kan på hverdage finde sted mellem kl og 19.00, på lørdage mellem kl og Der må ikke bores på søn- og helligdage. Slagboremaskine samt el-skruetrækker kan lånes ved henvendelse til ejendomskontoret.

18 Side 18 a 63 Husorden, Ude: Uden for lejligheden gælder følgende: Nærområdet skal vedligeholdes forsvarligt, således at skader undgås. Lejer er ansvarlig for slid og ødelæggelse forårsaget af mangelfuld eller forkert vedligeholdelse. Affald Poser samt beholder til BIO-affald udleveres fra kommunen. Poser med BIO-affald lukkes med en knude og lægges i BIO-containeren, der er placeret ved renovations-øerne (se øernes placering på side 53-54). Rest-affald er det affald, du - udover BIO-affald - ville lægge i den gamle skraldespand i køkkenet. Posen med rest-affald lukkes med en knude og lægges i rest-affalds-containeren, der er placeret ved renovations-øerne (se øernes placering side 53-54). Der må under ingen omstændigheder kommes storskrald i containerne ved renovations-øerne. Containerne er kun til bioaffald, køkkenaffald og papiraffald. Ikke til papkasser, møbler, cykler, haveaffald eller lignende. Brug vores storskraldsordning (sidste mandag i mdr.). Se også side Forurening Enhver form for forurening eller beskadigelse af bebyggelsen er forbudt. Der må ikke anbringes ting som ved lugt, støj og brandfare eller på anden måde til fare for eller gene for bebyggelsen eller dennes "beboere. Hvis en beboer er skyld i forurening, i eller omkring affaldsområderne eller andre steder i bebyggelsen, må nødvendig rengøring foretages af vedkommende eller på dennes bekostning. Fodring af fugle Af hensyn til rottefaren skal fodring af fugle finde sted på foderpladser, der er hævet over jorden. Jorden under foderpladsen skal holdes ryddet for foderrester. Haver og anlæg: Beboeren har pligt til at holde arealet foran sin havelåge og postkasse fri for ukrudt, således at arealet mellem havelågerne og stiarealet fremstår pæne og ukrudtsfri. Lige ledes har beboeren pligt til at holde for- og baghaverne i god stand, således at også disse fremstår pæne og ukrudtsfri, herunder at luge på begge sider af hækken. Jorden under hækken skal ryddes ca. 30 cm., udmålt fra stammen.

19 Side 19 a 63 Indvendig klipning af hækken - 2 gange årligt - påhviler lejeren. I følge hegnsloven må disse intet steds være over 1,80 m høje. Hæksider mod fællesarealer vedligeholdes af ejendomsfunktionærerne. Der må ikke plantes vækster, som forringer naboens lysforhold ej heller må der foretages ændringer i terrænet, som kan give vandproblemer for naboen. Misligholdes havearealet vil ejendomskontoret efter skriftlig advarsel til lejer, tilse at der bliver tilkaldt gartner, udgiften hertil påhviler lejeren. Gentagne advarsler samt tilkald af gartner betragtes som misligholdelse af boligoverenskomsten. Hegn Hegn i for- og baghaver må opsættes efter nærmere fastsatte betingelser, se råderetskatalog. Terrasser Terrassen må gerne udvides, dog henstilles der til, at der kun benyttes ensartede fliser. Markiser, overdækning af terrasser eller bygning af vinterhave må kun opsættes efter forudgående skriftlig ansøgning. Se råderetskatalog. Bygninger i haver Cykelhalvtag, drivhuse m.v. må kun opsættes efter forudgående skriftlig ansøgning. Se råderetskatalog. Altankasser På muren under vinduerne må altankasser kun ophænges, såfremt disse ophænges på en sådan måde, at der kun bores i fugerne. Der må kun ophænges altankasser af de gængse typer på markedet. Postkasser Postkasserne skal tages ned nytårsaften. Såfremt dette ikke sker, og der bliver øvet hærværk eller total ødelæggelse på disse, er lejeren fuld erstatningspligtig. Flagstænger Der må ikke opsættes flagstænger i de enkelte haver. Tæppebankning Bankning af tæpper må ikke finde sted fra vinduer og altaner.

20 Side 20 a 63 Leg og boldspil. Det er tilladt at bruge fællesarealerne til leg og ophold, når dette sker uden væsentlig gene for de øvrige beboere og under følgende enkle regler: Boldspil må kun finde sted på fodboldbanen. Forældre skal påse at: Børns leg ikke finder sted i carporte og parkeringsbåse. Der ikke skrives eller tegnes på mure, døre, udhuse eller vindfang. Leg med farlige legeredskaber som bøsser, knive, flitsbuer o. lign. er IKKE tilladt. Færdsel på området Anlægget stilles under beboernes beskyttelse. Cykel motor og knallertkørsel på plæner, gange og stierer IKKE tilladt. Dette gælder også hovedstien. Hærværk mod træer og buske er strengt forbudt, ansvar vil blive gjort gældende. Det er ikke tilladt, for gæster, at overnatte i telt på afdelingens fællesarealer. Trafik, stier, veje og parkering På tilkørselsvejene kan der forekomme legende børn/skolebørn og krydsende cykler til andre afdelinger og parkeringsarealerne er opholds- og lejeområder. Derfor skal al kørende trafik ske med nedsat hastighed og på de svagere trafikanters betingelser. Parkering må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Parkeringspladserne er ved farveskift i flisebelægningen opdelt i båse. Det henstilles til at parkering foretages i ovenstående båse og at parkering i øvrigt foretages således at den ikke er til hindring for ejendomsfunktionærernes arbejde, herunder snerydning samt brand- og ambulancekørsel. Lastbiler, både samt u indregistrerede køretøjer må, i henhold til færdselsloven samt lokalplan, ikke henstilles på tilkørselsvejene samt parkeringsarealerne. Carporte a. Må kun udlejes til ejendommens beboere til parkering af motoriseret og indregistreret køretøj på indtil 5 m. Der må kun udlejes en plads pr. motorkøretøj, max. en pr. lejemål. b. Lejeaftalen forudsætter, at lejeren har et motorkøretøj. Hvis dette ikke er tilfældet, forbeholder udlejeren sig ret til opsigelse med 1 måneds varsel, hvis der er andre, der opfylder forudsætningerne. c. Fremleje og fremlån må ikke finde sted.

21 Side 21 a 63 Campingvogne Campingvogne og trailere må ikke langtidsparkeres på parkeringspladserne, dog tillades parkering i forbindelse med pakning og udpakning til ferier og lignende. Fra 1. april til 31. oktober kan det desuden tillades, at campingvogne og trailere parkeres på parkeringspladserne, dog max. 1 måned, såfremt disse ikke er til gene for parkering af de øvrige beboeres motorkøretøjer. Kontakt ejendomskontoret der kan anvise en velegnet plads. Husorden / HUSDYR Om husdyr i afdelingen Art af husdyr/kæledyr Boligtageren har uden forudgående særlig tilladelse ret til at holde mindre kæledyr i bur eller lign. som f.eks. hamstere, stuefugle, skildpadder, hvide mus, kaniner eller lignende. For øvrige dyr må der søges særskilt tilladelse. Boligtageren kan ved ansøgning gives tilladelse til at holde max. 2 husdyr af racen hund/kat, ansøgningsskema fås på ejendomskontoret (se side 24) og skal være afleveret senest én måned efter anskaffelsen. For hunde er undtaget visse hunderacer der er kendt for at have særlige aggressive egenskaber og derfor ikke må holdes som husdyr i afd Lathyrushaven. Det er de såkaldte Kamphunde racer såsom Amerikansk bulldog og Bull-Mas Tiff, Pitbull terrier, Staffordshire terrier, Tosa, Dogo Argentino og Fila Braziliero, samt hunde af blandingsracer hvor nogen af disse indgår. Avl på de ovennævnte hunderacer er ikke tilladt i afd Lathyrushaven.Enhver form for gæstehund af disse racer, skal altid bære mundkurv på vores fælles områder, eller skal være forsvarligt bundet i haven, eller være indelukket i en kraftig indhegning. Efterleves dette ikke, er det misligholdelse af lejekontrakten. Lovovertrædelsen vil blive anmeldt til politiet. Beboer der har haft besøg af gæstehunden, får en skriftlig påtale for overtrædelsen af husorden. Reglen om forbud mod kamphunde racer har ikke tilbagevirkende kraft. Dvs. Hunde af en af disse racer hvor der er givet tilladelse før den vil kunne forblive i boligen i dyrets levetid. Naturligvis betinget af at gældende regler i afdelingens husorden vedr. husdyrhold, i øvrigt efterleves fuldt ud. Når hunden dør, kan ejeren ikke på ny opnå tilladelse til anskaffelse af en hund af ovennævnte kamphunde racer. For hunde kræves endvidere, at disse til stadighed er forsikret (kopi af betalt police indleveres hvert år efter betaling på ejendomskontoret), så eventuelle skader, som en hund direkte eller indirekte forvolder, bliver erstattet. Nye regler omkring katte. På ordinært afdelingsmøde D blev der med stort flertal vedtaget at fra D. 1. jan er det vedtaget at katte/hunde skal holdes på inde egen grund. Udenfor egen grund, skal katte/hunde holdes i snor. For katte gælder at de senest i en alder af 6-9 måneder er steriliseret eller kastreret (kopi af kvittering fra dyrlæge indleveres på ejendomskontoret).

22 Side 22 a 63 Tilladelsen gælder alene for den hund/kat, der ansøges om. I tilfælde af at hunden/katten af den ene eller anden grund afhændes, skal der søges på ny. Det er ikke tilladt at holde nogen former for rovdyr, slanger, insekter, edderkopper eller tilsvarende dyr, der kan frembyde fare eller frygt. Dyr af ovenstående former der allerede er i boligen pr eller er anskaffet frem til skal registreres på ejendomskontoret, senest og kan forblive i boligen, anskaffelser efter må ikke finde sted. Såfremt afdelingen får viden om nyanskaffelser efter vil det i givet fald betegnes det som misligholdelse af lejekontrakten. Der må ikke holdes dyr i erhvervsmæssigt øjemed. Identifikation og registrering Hunde/katte skal altid bære halsbånd, som er forsynet med et skilt, der angiver ejerens navn og adresse. Dog kan katte i stedet øremærkes. Hunde/katte skal identificeres, samt registreres særskilt i afdelingen med oplysninger om navn, race, alder, køn og udseende herunder farve, samt øremærkning/chipregistrering og for hunde tillige oplysninger om forsikringsselskab og policenummer, således at ejeren (evt. besidderen) kan opspores. (Skrives på ansøgning). Meddelelse om ændringer af hund og kat hos boligtager skal gives til ejendomskontoret senest 1 måned efter ny anskaffelse/afhændingen. Den særskilte identifikation og registrering kræves dog ikke for hund og kat, der ikke ejes af boligtager og som kun opholder sig midlertidigt hos boligtager. Fritagelse for særskilt identifikation og registrering fritager ikke den enkelte boligtager, i hvis besiddelse hund/kat måtte være, for ansvar over for nærværende husorden. Foder o. lign. Dyrefoder, hø og halm der opbevares udendørs eller i skur skal opbevares, således at rotter eller andre skadedyr ikke har adgang til dette. Færdsel på bebyggelsens område På ejendommens (=bebyggelsens) område udenfor boligen skal hunde altid føres i snor. Hunde må ikke luftes på bebyggelsens område, eventuelle efterladenskaber skal hurtigst muligt fjernes af ejeren. Gener Det påhviler enhver boligtager, der har en gæstehund, husdyr eller mindre kæledyr at sørge for, at de ikke ved støj, herunder langvarig gøen og hylene eller lugt, hærværk, bidsk optræden eller på anden måde er til gene for ejendommen eller for de øvrige beboere. Noget sådant vil blive anset som misligholdelse af lejekontrakten Klager Hold af husdyr/kæledyr på boligens område eller tilstedeværelsen af disse på bebyggelsens område må ingensinde give anledning til berettigede klager, jf. de ovenfor anførte bestemmelser. I tilfælde af berettiget klage over et husdyr/kæledyr er boligtageren forpligtet til straks at fjerne dyret fra ejendommen.

23 Side 23 a 63 Dog kan afdelingsbestyrelsen kræve, at det berettiget påklagede forhold bringes i overensstemmelse med nærværende husorden inden for en af afdelingsbestyrelsen nærmere fastsat tidsfrist. Overholdes en sådan tidsfrist ikke, skal dyret straks fjernes fra ejendommen. Misligholdelse Såfremt boligtageren ikke efterkommer påbud om at fjerne dyret betragtes dette som misligholdelse af boligoverenskomsten, således at selskabet kan opsige eller ophæve denne til ophør med øjeblikkelig virkning. Hvor ejerforholdet er tilsløret, som f.eks. husdyr/kæledyr i pleje, husdyr/kæledyr på besøg osv., er også underkastet ovennævnte betingelser. Vis Hensyn! Til dine naboer Fjern Problemet! Alle gårde og haver skal være renset og må ikke bruges permanent til dyretoiletter. Efterladenskaberne skal fjernes hver dag, af hensyn til fluer og lugt. Dette gælder også vores grønne områder. Uddrag fra ordensreglementet ang. hold af hund.

24 Side 24 a 63 På ejendommens (=bebyggelsens) område udenfor boligen skal hunde altid føres i snor. Hunde må ikke luftes på bebyggelsens område, eventuelle efterladenskaber på bebyggelsens område skal hurtigst muligt fjernes af ejeren. Det påhviler enhver boligtager, der holder husdyr eller mindre kæledyr at sørge for, at dette ikke ved støj, herunder langvarig gøen og hylene eller lugt, hærværk, bidsk optræden, ophold udenfor egen grund eller på anden måde er til gene for ejendommen eller for de øvrige beboere. I tilfælde af berettiget klage over et husdyr/kæledyr er boligtageren forpligtet til straks at fjerne dyret fra ejendommen. Ansøgning om tilladelse til at holde hund/kat Ansøgningen udfyldes, underskrives og afleveres til bestyrelsen, såfremt ansøgningen ikke er underskrevet eller udfyldt fyldestgørende, vil ansøgningen ikke blive imødekommet.

25 Side 25 a 63 Navn: Adresse: Ansøger hermed om at holde (sæt kryds) HUND KAT Race: Farve: Navn: Køn/Alder: / Særligt om Katte For tilladelse til at holde kat skal katten være sterilisereteller kasteret.(senest når de er 6-9 måneder) Fremsend kvittering fra dyrlæge. Katten skal være øremærket eller chipmærket. Fremsend kopi af attest fra dyrlæge. Katte skal holdes på egen grund, og ellers føres i snor. Tatoverings nr. Chipkode: Særligt om hunde Alle hunde i Danmark skal registreres i Dansk Hunderegister, senest når de er 4 måneder gamle. I forbindelse med denne registrering, som er lovpligtig, skal hunden være mærket med en chip eller øretatoveres. Fremsend kopi af attest fra dyrlæge. Hunde skal holdes på egen grund, og ellers føres i snor. Tatoverings nr. Chipkode: Ifølge loven har du desuden pligt til at tegne en ansvarsforsikring på hunden og tilladelse vil blive afvist såfremt der ikke oplyses om: Forsikringsselskab: Policenummer: Øvrige bemærkninger (Vedlæg evt. kopi af police) Underskriver erklærer hermed at ovenstående oplysninger er korrekte og at være indforstået med betingelserne nævnt på side 2 samt husordenens afsnit om husdyr. Dato: Underskrift: Tilladelse Boligtageren kan ved omstående ansøgning gives tilladelse til at holde max. 2 husdyr af racen hund/kat, ansøgningsskema skal være afleveret senest én måned efter anskaffelsen.

26 Side 26 a 63 For hunde kræves endvidere, at disse til stadighed er forsikret (kopi af betalt police indleveres hvert år efter betaling på ejendomskontoret), så eventuelle skader, som en hund direkte eller indirekte forvolder, bliver erstattet. For katte gælder, at de senest i en alder af 6-9 måneder er steriliseret eller kastreret (kopi af kvittering fra dyrlæge indleveres på ejendomskontoret). Tilladelse til hold af hunderacer, der er kendt for at have særlige aggressive egenskaber, (nævnt i beboerhåndbogens gruppe side Husorden / HUSDYR) vil ikke kunne opnås. Tilladelsens gyldighed Tilladelsen gælder alene for den hund/kat, der ansøges om. I tilfælde af at hunden/katten af den ene eller anden grund afhændes, skal der søges på ny. Meddelelse om ændringer af hund og kat hos boligtager skal gives til ejendomskontoret senest 1 måned efter anskaffelsen/afhændingen. Færdsel på bebyggelsens område På ejendommens (=bebyggelsens) område udenfor boligen skal hunde altid føres i snor. Hunde må ikke luftes på bebyggelsens område, eventuelle efterladenskaber på bebyggelsens område skal hurtigst muligt fjernes af ejeren. Gener Det påhviler enhver boligtager, der holder hund/kat at sørge for, at dette ikke ved støj, herunder langvarig gøen og hylene eller lugt, hærværk, bidsk optræden eller på anden måde er til gene for ejendommen eller for de øvrige beboere. Nye regler omkring katte. På ordinært afdelingsmøde D blev der med stort flertal vedtaget at fra D. 1. jan er det vedtaget at katte/hunde skal holdes på inde egen grund. Udenfor egen grund, skal kattene holdes i snor.

27 Side 27 a 63 Klager Hold af hund/kat på boligens område eller tilstedeværelsen af disse på bebyggelsens område må ingensinde give anledning til berettigede klager, jf. de ovenfor anførte bestemmelser husordenens afsnit om husdyr. I tilfælde af berettiget klage over hund/kat er boligtageren forpligtet til straks at fjerne dyret fra ejendommen. Dog kan afdelingsbestyrelsen kræve, at det berettiget påklagede forhold bringes i overensstemmelse med nærværende husorden inden for en af afdelingsbestyrelsen nærmere fastsat tidsfrist. Overholdes en sådan tidsfrist ikke, skal dyret straks fjernes fra ejendommen. Misligholdelse Såfremt boligtageren ikke efterkommer påbud om at fjerne dyret betragtes dette som misligholdelse af boligoverenskomsten, således at selskabet kan opsige eller ophæve denne til ophør med øjeblikkelig virkning.

28 Side 28 a 63 Om vedligeholdelse Afdelingen bruger den såkaldte A-ordning vedr. vedligeholdelse A-ordningen kort fortalt: Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Ved fraflytning gennemfører udlejeren normalistandsættelse, der omfatter nødvendig maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. Normalistandsættelsen kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt ny istandsat. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelse, men udlejeren overtager denne udgift i forhold til bo periodens længde. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. Vedligeholdelsesreglement for Lathyrusvej/Vinderød Enghavevej 1) Generelt Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Ændring af lejekontrakten Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Beboerklagenævn Uenighed om henholdsvis udlejeren og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. 2) Overtagelse af boligen ved indflytning Lejerens vedligeholdelsespligt Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder ny istandsatte. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være ny istandsatte.

29 Side 29 a 63 Syn ved indflytning I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overbestemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet. Indflytningsrapport Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet, eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtale fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. 3) Vedligeholdelse i bo perioden Lejerens vedligeholdelsespligt Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindelig slid og ælde. Lejeren sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Lejeren afholder alle udgifter i denne forbindelse. Særlig udvendig vedligeholdelse Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit 5 være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet. Udlejerens vedligeholdelsespligt Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, el-afbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, komfurer og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligen ud over det, der fremgår ovenover. Anmeldelse af skader Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

30 Side 30 a 63 4) Ved fraflytning Normalistandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig maling af lofter og overvægge, maling af vægge, samt rengøring. Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejeren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit 6. Lejeren afholder udgifter til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder (8 år og 4 mdr.), vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen. Misligholdelse Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. Ekstraordinær rengøring Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v. betragtes dette også som misligholdelse. Undladelse af normalistandsættelse Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt ny istandsat. Syn ved fraflytning Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. Fraflytningsrapport Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdt eller betales af udlejeren. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. Oplysning om istandsættelsesudgifter Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.

31 Side 31 a 63 Endelig opgørelse Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad det har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. I den endelig opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. Arbejdets udførelse Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. Istandsættelse ved bytning Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. 5) Særlig udvendig vedligeholdelse Lejeren vedligeholder gangstien fra stien til boligen. Lejeren vedligeholder for- og baghaven. Hækklipning indvendig og top mellem lejlighederne påhviler lejer. Hækkene klippes til max. 1,8 m. i højden. Hækklipning af yderhække og top påhviler udlejer. Udlejeren stiller maling m.m. til rådighed for lejer som vil vedligeholde udendørs træværk som skure, rækværker m.m. Der gives mulighed for lejeren at overtage vedligeholdelsen af beplantning eller lign. mellem stisystemet og forhaven/indgangsområdet. 6) Råd vedrørende løbende indvendig vedligeholdelse (Råd vedrørende løbende indvendig vedligeholdelse side Råd om vedligeholdelse).

32 Side 32 a 63 7) Standard for boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen Boligens standard ved lejemålets begyndelse Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge ny istandsatte. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov for det. Slid og ælde Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder. Farvevalg Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg.

33 Side 33 a 63 Råd vedrørende løbende indvendig vedligeholdelse (Ordnet alfabetisk) Først lidt om fugt og kondens Lejlighederne er rimelige tætte, og derfor er det meget vigtigt, at du lufter ud flere gange om dagen. Megen fugt og skimmeldannelse kan undgås, hvis du holder døren til badeværelset lukket, når du er/har været i bad, så den varme fugtige luft ikke spreder sig i lejligheden. Husk også at have låg på gryderne og brug emhætten, som skal køre ca. 10 minutter efter du er færdig med at lave mad. Undgå så vidt muligt at tørre tøj indendørs - brug gårdene eller tørretumblere. Lad altid de små luftventiler over terrasse- /altandøre stå åbne. Blandingsbatterier Afkalkes jævnligt med ikke for stærkt afkalkningsmiddel. Bordplader, køkken Aftørres med almindeligt rengøringsmiddel. Tåler også lettere Klorinopløsning. Sæt aldrig varme genstande på bordpladen. Misligholdelse: Ridsede og skårede bordplader vil blive krævet udskiftet ved fraflytning, på fraflytterens bekostning. Døre, hoveddør, mellemdør og terrassedør, udvendig Må ikke males, vedligeholdes af boligafdelingen. Døre, hoveddør, mellemdør og terrassedør, indvendig Males med halvblank Akryl, glans 50. Døre, indvendige Rengøres med almindelig rengøringsmiddel. Males med halvblank Akryl, glans se også Karme og indfatninger. Dørhængsler smøres 1 x årligt med syrefri olie. Emhætte Aftørres ud- og indvendig med almindeligt rengøringsmiddel. Filteret lægges i blød i let klorinopløsning eller evt. vaskes i en opvaskemaskine. Fjernvarme/vandvarmer Aftørres med almindeligt rengøringsmiddel. Fodpaneler Males med halvblank Akryl. Gulve, badeværelse Afkalkes efter behov, Pas på fugerne, brug ikke for stærkt afkalkningsmiddel. Efterbehandles med en grød af sæbespåner over flere gange eller stenolie, som fås i byggemarkeder og farvehandlere. Sulfopræparater må ikke anvendes.

34 Side 34 a 63 Gulve, parket Før lakering skal der vaskes med eddikesurt vand (2 dl 32 % eddikesyre til 8 l vand). Herved neutraliseres eventuelle sæberester. Lakeres med Junckers Blitza/Matblitza eller Iso-Blitsa eller vandbaseret gulvlak 222. Har der været anvendt vandbaseret Gulvlak 222 anbefales det kraftigt, at sætte en mærkat op i kosteskabet om dette, idet anvendelse af andet kan medføre at lakken koger op. Der må kun bruges en hårdt opvredet gulvklud, da gulvene ikke tåler meget vand. Brun sæbe anbefales til gulvvask. Misligholdes gulvene kræves disse afslebet, og i værste fald udskiftning ved fraflytning, og der er fraflytteren der skal betale for dette. Tips: Se mere om rengøring af gulve under Godt at vide eller hvis du eventuelt har gulvproblemer, så er du velkommen til at ringe til: Junckers Kundeservice Center - Telefon direkte Karme og indfatninger Behandlet med syrehærdende lak tåler almindelig afvaskning. Kan slibes med fint slibepapir og genlakkes. Tal med en fagmand, eller kontakt ejendomskontoret det skal være vandbaseret lak. Komfur udvendig Aftørres med almindeligt rengøringsmiddel. Kondensvand Vinduerne bør aftørres, når kondens opstår. Brug en svag Klorinopløsning eller anden mugdræber. Kondensvand på vinduer Har du kondensvand på dine vinduer, er det et tydeligt tegn på, at luftfugtigheden er for høj i lejligheden. Vandet skal tørres af, når det opstår. Brug en klud som er opvredet i en klorinopløsning. Det forhindrer mugdannelser i vinduesrammerne. Luft ud! Køleskab Det anbefales at stille køleskabet på en bakke, så evt. udsivende vand ikke ødelægger gulvet. Lofter Husk at tage evt. rawlplugs ud før spartling. Males med plastmaling. Lofter, badeværelse Det anbefales at bruge alkydloftsmaling. Opvaskemaskine Som køleskab. Skal installeres af autoriserede installatør.

35 Side 35 a 63 Ovn og tilbehør Afrenses f. eks. med brun sæbe. Tænd ovnen 15 min. v.150 grader. Tør efter med vand. Plastvinduer Rammer aftørres med almindeligt, ikke for stærkt og ikke slibende rengøringsmiddel. Prøv evt. vinduespudsemiddel. De bevægelige dele bør smøres med WD. 40 olie 2 gange årligt, for at bevare mekanismen og den lette op- og i lukning af vinduerne. Ved funktionsfejl anmeldes dette omgående til ejendomskontoret. Sanitære installationer, badeværelse Til rengøring af Wc-kumme og håndvask må ikke anvendes syre eller skurepulver, men der findes i handelen specielle rensemidler til formålet. Fejl anmeldes til ejendomskontoret omgående. Sanitære installationer, Køkken Køkkenvask af rustfrit stål, skal helst aftørres med en karklud efter brugen. Afrensning kan det ske med AJAX eller sprit, hvorimod ståluld der ridser, ikke må anvendes. Anvend aldrig syre. Fejl anmeldes til ejendomskontoret omgående. Skabslåger, HTH køkken og garderobe Overfladerne er behandlet med en specialmaling og lak, der må kun bruges rent vand eller vand med brun sæbe i. Under ingen omstændigheder må der bruges sulfopræparater til rengøring. Hvis hængsler på køkken og garderobeskabe knækker - henvendelse til Servicekontoret. Tips: Ekstraudstyr til køkken og garderobeskabe kan købes hos: HTH Køkkenforum, Hillerød, Tlf.: Tapet Se Vægge. Trappe, træværk Lakeret med 2-komponent Aqua-lak, mat. Efterbehandling må kun foretages med vandbaseret Gulvlak se også Gulve, parket Misligholdes trappen kræves denne afslebet, og der er fraflytteren der skal betale for dette. Trappe, tæppetrin Trintæpper støvsuges, synligt træ rengøres med en hård opvredet klud. - Se også Trappe, træværk Toiletter og håndvaske Afkalkes jævnligt. Tætningslister i døre og vinduer Smøres med Silikone 2 x årligt.

36 Side 36 a 63 Ventilator, bad Nedtages og aftørres med almindeligt rengøringsmiddel ved behov, minimum 2 x årligt. Vægge, badeværelse Fliserne vedligeholdes med afvaskning. Kalkpletter fjernes med afkalkningsmiddel. Overvæggene vedligeholdes ved afvaskning, og males med akrylmaling, eller alkydmaling. Vægge, malede I køkken og vindfang er væggene behandlet med akrylmaling, kan males efter forudgående afvaskning med salmiakvand. Rengøres med almindeligt forekommende rengøringsmidler. Vægge, tapet Ved om tapetsering ud spartles huller og revner, ved større huller eller revner påklædes endvidere glasfibervæv. Ved førstegangs om tapetsering, kan der rettes henvendelse til ejendomskontoret, angående fuldspartling af gasbetonvæggene, idet der ikke er spartlet ved byggeriets opførelse. Der må højst sidde 2 lag tapet på væggene. Er der flere lag kræves der en afdampning af disse. Ved evt. maling af vægge skal lister og gerikter skånes. I modsat fald vil en udskiftning blive nødvendig ved fraflytning, på fraflytterens bekostning.

37 Side 37 a 63 Råderet Forord En tommelfingerregel ved ændringer i boligen Beskriv hvilke ændringer du vil foretage og send en skriftlig ansøgning til afdelingsbestyrelse inden arbejdet påbegyndes. Til visse ændringer findes arbejdstegninger. Alt skal udføres håndværksmæssigt korrekt og i henhold til vedligeholdelsesvejledningerne. Hvorfor skal der altid søges skriftligt? Afdelingen skal naturligvis overholde gældende lokalplan, tinglysninger, bygningsreglement og vedligeholdelsesreglement. Afdelingsbestyrelsen og det forretningsførende selskab (Domea) har det overordnede ansvar. Når man ansøger skriftligt - før man opfører en godkendt tilbygning - sikrer man sig, at den umiddelbart kan godkendes af bygningsinspektør og myndigheder. Er tilbygningen derimod opført ulovligt eller uden forudgående skriftlig ansøgning og tilladelse, kan den forlanges fjernet øjeblikkeligt - for lejerens regning. Udførelse Alle arbejder skal være udført håndværksmæssigt korrekt og i henhold til vedligeholdelsesvejledninger. Hvor loven kræver autorisation for udførelsen af arbejdet, skal det dokumenteres således. Nye regler om råderet om økonomi m.m.. Se bilag Regler om byggetilladelser Se bilag

38 Side 38 a 63 Råderetskatalog Lathyrushaven afdeling 2502 På de følgende sider findes de gældende regler for råderet, som er opdelt i hovedafsnit: Gulve vinyl maling af trapper fastlimede tæpper smøring af døre Lejlighedens overflader / vinduer m.m.. VVS installationer Elinstallationer Bygningsændringer Haver, gårde m.m.. Hegn Udhuse og andre bygninger Kollektiv råderet Råderetskataloget er besluttet og godkendt af Afdelingsmødet, den

39 Side 39 a 63 Vedr. klikgulve. Hvis en beboer ønsker at lægge et klikgulv eller lignende i sin lejlighed, skal følgende bemærkes. 1. Der skal ansøges hos boligselskabet. 2. Ved fraflytning skal klikgulvet fjernes, og eksisterende gulv, fodpaneler, indfatninger og døre skal tilbageføres til samme standard, som inden gulvet blev lagt. 3. Udluftningerne i fodpanelerne må ikke tildækkes. (lukkes) 4. Udgifter til genetablering påhviler den fraflyttende lejer. Vedr. vinyl på gulve og fastlimede tæpper på trapper og gulve. 1. Vinyl skal fjernes ved fraflytning, og gulvet skal bringes i samme stand, som inden vinylen blev pålagt. 2. Tæpper på trapper og gulve fjernes, og trappetrin og gulve føres tilbage til samme stand, som inden det blev pålagt. 3. Udgifter til genetablering påhviler den fraflyttende lejer. Vedr. maling af gelænder, trævanger og trappetrin. 1. Hvis en beboer ønsker at male sin trappe i boligen, kan der gives tilladelse, efter ansøgning hos boligselskabet, men det malede skal genetableres, med rent træ og lak efter forskrifterne. gruppe 06 side 3-4 under trappe/ træværk. Vedr. Vedligehold af nye som gamle altandøre og nye hoveddøre. 1. Smør med VD 40 olie, eller anden flygtig spray olie, med et par små pist ind der hvor paskvil hovederne kommer ud, samt alle synlige bevægelige dele, når døren låses, dette skal gøres et par gange om året. Lejlighedens overflader / vinduer m.m.

40 Side 40 a 63 Lofter Uden ansøgning Tilladt Ansøges hos boligselskabet Ikke tilladt Farveændring X * Tapetbeklædning X * Anden beklædning (træ og gipsplader) X Bemærkninger * = Kan kræves retableret. Isolering X Godtgørelse iflg. råderetsregler. Vægge Malet hessianbeklædning X * Malet savsmuldstapet, rutex og strukturtapet X * Glasvæv i entre, køkken og bad X * Vinyltapet i køkken og bad X * Tapet (standard) X 1 * Et lag standardtapet som grundpapir X 2 * Strukturmaling X * Træbeklædning i køkkener Normalt forekommende bore- og sømhuller X * Flisebelægning Borehuller i fliser Borehuller i fuger Maling af fliser Vinylbeklædning uden på fliser Opsætning af vægfliser i køkken, bad og bryggers Gulve og trapper X X X X X X huller kræves lukket ved fraflytning huller kræves lukket ved fraflytning Godtgørelse iflg. råderetsregler. Klikgulve og Laminatgulve X Skal fjernes ved fraflytning. Afslibning med efterfølgende lakering X * Pålægning af linoleums- og vinylfliser X 3 * Pålægning af fliser og klinker i bad X Godtgørelse iflg. råderetsregler. Isolering af gulve X Godtgørelse iflg. råderetsregler. Maling af trapper gelænder og vanger X Skal fjernes ved fraflytning. Fodlister, gerigter, karme, lysninger mm. Farveændring X * Fjernelse af dørtrin X * Montering af dørtrin X * 1 Overlæg på max. 2 mm. 2 Når det er fastsiddende og samlingerne er afslebet 3 Ikke limede

41 Side 41 a 63 Uden ansøgning Tilladt Ansøges hos boligselskabet Ikke tilladt Bemærkninger * = Kan kræves retableret. Døre Farveændring X 4 * Udskiftning af dørhåndtag / alle håndtag X 5 * Udskiftning af døre Vinduer Generelt X Alle døre skal være ens Udskiftning af hængsler og beslag X * Overmaling af hængsler og beslag X * Manglende/fjernelse af hængsler og beslag X X * Plastrammer må ikke males. Der må ikke bores i rammerne. 4 Kun døre der er malede i forvejen 5 Det bør tilstræbes, at alle dørhåndtag er ens

42 Side 42 a 63 Vvs-installationer Koldt- og varmtvandshaner, blandingsbatteri og bruser Uden ansøgning Tilladt Ansøges hos boligselskabet Ikke tilladt Manglende perlatorer X * Udskiftning af eksisterende blandingsbatteri til vandbesparende eller termostatiske Radiatorer Farveændring X * Montering af termostater X * X Bemærkninger * = Kan kræves retableret. Der må kun bruges mærkerne Nicobelli Børma Grohe og Oras. Elinstallationer Målerskabe og HFI-relæer Uden ansøgning Tilladt Ansøges hos boligselskabet Ikke tilladt Bemærkninger * = Kan kræves retableret. Indgreb i skabe og relæer X 6 Godtgørelse iflg. råderetsregler. Stik- og vippekontakter Udskiftning af kontakter, indgreb X Godtgørelse iflg. råderetsregler. Korrespondance lys og lysdæmpere, rosetter for lampetilslutning samt 380 volts udtag og kontakter Indgreb i elinstallation X 7 Godtgørelse iflg. råderetsregler. 6 Kun af autoriserede vvs og el-installatører 7 Kun af autoriserede vvs og el-installatører

43 Side 43 a 63 Bygningsændringer Flytning- / nedrivning af vægge Nedrivning Uden ansøgning Tilladt Ansøges hos boligselskabet X Ikke tilladt Opsætning X * Flytning- / nedrivning af døre Blænding X * Flytning X * Faste skabe Opsætning X * Nedtagning X Skal retableres! Køkken Bemærkninger * = Kan kræves retableret. Modernisering X Godtgørelse iflg. råderetsregler. Ændring af lav-/høj køkkenbordshøjde X * Maling af køkkenlåger X * Badeværelse Modernisering X Godtgørelse iflg. råderetsregler. Opsætning af brusekabine X Godtgørelse iflg. råderetsregler. Installation af hvidevarer Opvaskemaskine X 8 * Vaskemaskine X 9 * Tørretumbler, udtræk X 10 * Tørretumbler, kondens X * Installation af radioamatørudstyr Synlige installationer udenpå bolig X Antenne på taget X Opsætning af parabol X * 8 Kun af autoriserede el-installatører og vvs installatører 9 Kun af autoriserede el-installatører og vvs installatører 10 Kun i udhus

44 Side 44 a 63 Haver, gårde m.m.. Fliser/Træterrasser Uden ansøgning Tilladt Ansøges hos boligselskabet Ikke tilladt Fjernelse X * Tilføjelse / udskiftning X 11 * Træterrasser Bede Anlæg X * Fjernelse X * Alm. beplantning X 12 * Køkkenurter X * Græs Anlæggelse X * Fjernelse X * Træer x Bemærkninger * = Kan kræves retableret. Plantning X 13 * Max. endelig højde 250 cm Fjernelse X * Hæk Ændring Fjernelse Opsætning X X X 11 Det skal tilstræbes at alle fliser er af samme art eller i sammenhængende mønster 12 Det skal tilstræbes at der ikke beplantes med slyngplanter der kan kravle ind til naboen 13 Det skal tilstræbes at der ikke beplantes med større træer/buske der tager solen fra naboen

45 Side 45 a 63 Hegn Hegn Baghave Ændring Fjernelse Uden ansøgning Tilladt Ansøges hos boligselskabet Opsætning X 14 X Ikke tilladt Maling X Kun jordfarver Hegn Forhave Ændring Fjernelse Opsætning X 15 Maling X Kun jordfarver Partiel udskiftning af hegn skal der ikke ansøges om. X X X Bemærkninger * = Kan kræves retableret. Må ikke fastgøres i murværk. Max. 180 cm Må ikke fastgøres i murværk. Max. 120 / 180 cm I henhold til kommunens lokalplan nr må hegn kun opføres som levende hegn eller i savskåret træ. Der er ikke fastsat regler for udseende, men der henstilles til, at der medsendes en skitse sammen med ansøgningsskemaet. Konsulterer ejendomsfunktionæren inden gravearbejde igangsættes, således at dræn, kabler o. lign i jorden ikke beskadiges. Ved opsætning af låge, skal man huske, at lågen skal gå indad. Hegn må kun males i de farver, der kan ses som prøver ved henvendelse til ejendomskontoret. I øvrigt bemærkes det, at beboerne selv har vedligeholdelsespligt på de hegn, der opsættes. 14 Ansøges via ejendomskontoret. 15 Se note 15.

46 Side 46 a 63 Udhuse og andre bygninger /overdækning Udhuse Generelt Fjernelse Uden ansøgning Tilladt Ansøges hos boligselskabet Ikke tilladt Udvidelse X 16 Se note. Opsætning X 17 Se note. Opsætning af faste sider mod nabo Udhuse udvendig Maling af træværk Maling af tagplader Udhuse indvendig Maling Isolering Opsætning af hylder Anlæg af fliser / gulv Overdækning af terrasse Opsætning X 17 Maling X Kun jordfarver Have-/Udestue Opsætning X 17 Se note. Maling X Kun jordfarver Isolering Drivhus X X X X X X X X X Bemærkninger * = Kan kræves retableret. Grøn, udleveres v/henvendelse til Servicecenteret eller gårdmanden. Ellers må der kun bruges jordfarver. Opsætning X Max. højde 180 / 220 cm 16 Kun fritstående udhuse og kun ind mod boligen, Max. størrelse B. L. 2.5 X 2.5 m. højde max. 2.2 m med fladt tag. Skriftlig accept fra nabo skal fremlægges ved ansøgning. Kun organisk materiale må bruges. 17 Der er ikke fastsat regler for udseende, men der henstilles til, at der medsendes en skitse sammen med ansøgningsskemaet.konsultererejendomsfunktionæren inden gravearbejde igangsættes, således at dræn, kabler o. lign i jorden ikke beskadiges.

47 Side 47 a 63 Indførelse af kollektiv råderet i afdelingen. Indførelse af kollektiv råderet betyder, at afdelingen kan optage lån til finansiering af den enkelte beboers ønske om at udskifte køkken eller badeværelse i lejligheden. Ydelsen på lånet tillægges beboerens husleje som en forhøjelse og vil følge lejemålet i lånets løbetid. Når lånet er tilbagebetalt, falder huslejen tilsvarende. Ordningen har ingen omkostninger for den samlede afdeling og vil udelukkende betyde en meromkostning for de lejere der ønsker at deltage i ordningen. Såfremt beboeren fraflytter vil den nye lejer overtage forpligtigelsen til at afdrage videre på lånet. Beboeren forestår selv indhentning af tilbud fra håndværkere/leverandører og efter godkendt projekt står beboeren selv for styring af opgaven. Ejendomsmesteren skal efter endt arbejde endeligt godkende det udførte arbejde. Beboere som måtte ønske at benytte sig af tilbuddet, kan fremsende ansøgning til afdelingsbestyrelsen bilagt: Tilbud fra entreprenør/leverandør. Skitseprojekt. Kortfattet beskrivelse om materialevalg. Afdelingsbestyrelsen har udarbejdet standardmodeller til lejlighederne i afdelingen. Disse er vejledende for kvalitetsniveauet. Beboerne kan frit benytte disse tilbud, eller selv afsøge markedet for egne projekter. Egne projekter skal som minimum leve op til afdelingsbestyrelsens standardmodeller. De anvendte materialer skal have en kvalitet svarende til de af bestyrelsen indhentede tilbud, dog kan den enkelte beboer frit vælge leverandør. De af bestyrelsen indhentede køkken tilbud kan lånes til gennemsyn hos ejendomskontoret. Lånerammen ved den kollektive råderet vil være fastsat som: Renovering/udskiftning af køkken maksimalt kr ,-. Renovering af badeværelse maksimalt kr ,-. Dog er den samlede maksimale kreditramme kr ,-. Der kan ikke lånes penge til renovering/maling af køkkenlåger. Såfremt hvidevarer skal være indeholdt i projektet, gælder det alene nedfældningskogeplade, indbygningsovn og udtræksemhætter. Komfurer og køleskabe kan der ikke lånes penge til via den kollektive råderet. Løbetiden for lånene kan maksimalt andrage 10 år. Afdelingsbestyrelsen forbeholder sig dog retten til at nedsætte løbetiden, såfremt det eksempelvis skønnes, at det foreslåede projekt fra beboeren er af en sådan kvalitet, at det ikke forventes at have en levetid på 10 år. Lånetypen vil typisk være et banklån på markedsvilkår. Administrationen afdækker hvert år lånemarkedet med henblik på at skaffe afdelingen lån på de mest fordelagtige vilkår.

48 Side 48 a 63 Denne ansøgning har afleveringsfrist hos bestyrelsen senest d. 1. marts hvert år, og 1. september dette dog 1. september i Ordningen gennemføres 2 gang årligt af hensyn til de faste omkostninger, der er i forbindelse med låneoptagelsen (Tinglysning, gebyrer, m.m.) De faste låneomkostninger afholdes af ansøgerne, fordelt efter andele. Råderet nye regler Nye regler giver lejere i almene boliger ret til at udføre forbedringer indvendig i boligen, og ved fraflytning få en forholdsvis andel af de afholdte udgifter godtgjort. Og de nye regler tillader stort set alle forbedringer og maksimum beløbet er forhøjet til kr ,-. Selvom du bor til leje i en almen bolig, må du naturligvis gerne udføre forbedringer i dit eget hjem. Du har måske hørt, at det er kompliceret og besværligt, men nu er reglerne faktisk blevet enklere og smidigere, og beløbsgrænserne er ændret. Vi har tidligere i Domea arbejdet på dette, - vi har faktisk tidligere kaldt det: Lejet - men helt dit eget fordi vi mener det er helt naturligt, at du kan indrette din bolig, som du vil Og i Domea har vi det også som et mål, at den enkelte lejer skal have størst mulig indflydelse på egen bolig. Når du selv betaler for forbedringer i din bolig, har du naturligvis også ret til at få en godtgørelse for dine investeringer, hvis du fraflytter boligen inden forbedringen er afskrevet. Afskrivningen aftales ved godkendelsen af din forbedring, men sker typisk over 10 år. 10 år er det absolutte længste. Med ændringen her i sommer er grænsen for godtgørelsen forøget til maximalt kr ,- pr. lejemål. Da du bor til leje i et alment boligselskab, gælder der naturligvis en række regler for, hvordan sådanne forbedringer kan udføres. F. eks. skal alle ændringer anmeldes til boligselskabet, og du skal vente på tilladelse. Og der findes flere muligheder for finansiering. Husk i alle tilfælde at Boligselskabet skal godkende dine forbedringer inden du starter Kilde:

49 Side 49 a 63 Nedenstående fritager ikke lejers forpligtigelse til at ansøge boligselskabet jf. råderetskatalog. Hvor råderetskataloget giver andre rettigheder/forbud er det reglerne i råderetskatalog der er gældende. Byggetilladelse - hvornår og hvorfor? En del gør-det-selv-folk og selvbyggere kommer i vanskeligheder, fordi de ikke har ansøgt om byggetilladelse, hvor det er påbudt. En klagesag fra en nabo i forbindelse med en ny carport eller udestue, som man ikke har søgt om byggetilladelse til, kan resultere i, at man må rive carporten eller udestuen ned igen. Ved et boligsalg kan det ligeledes blive problematisk, såfremt man ikke kan dokumentere, at afløb og lignende er godkendt af kommunen. Hvornår skal man søge byggetilladelse? De skal altid søge om byggetilladelse ved: Opførelse af parcelhus/rækkehus Tilbygninger samt garager eller carporte over 50 m2 eller Hvis der ændres i anvendelsen af en bygning. Hvorledes ansøger man? Der skal indsendes en skriftlig ansøgning til kommunen. Ansøgningen skal ledsages af følgende dokumenter i 3 eksemplarer: en tydelig beskrivelse af byggearbejdet, herunder statiske beregninger. målfast situationsplan i mål 1:200 plantegning i mål 1:100 fundament- og afløbsplan i mål 1:100 facadetegninger i mål 1:100 snittegninger i mål 1:20 og 1:50

50 Side 50 a 63 Ansøgningens behandling Når kommunen har modtaget ansøgningen, vurderer kommunens byggeteknisk afdeling, om byggeriet overholder bestemmelserne i lokalplanen eller byplanvedtægten for området. Desuden vurderes det, om byggeriet overholder eventuelle deklarationer eller servitutbestemmelser på ejendommen. Endelig undersøger kommunen, om bestemmelserne i reglementet for denne type byggeri (småhusreglementet) er overholdt. Lovmæssige bestemmelser Bestemmelserne i lokalplan og byplanvedtægt er forskellige fra kommune til kommune og fra område til område. Derimod er småhusreglement generelt. Her skal man være opmærksom på, at afstanden fra byggeri til skel mod nabo eller sti skal være mindst 2,5m. Byggeriet må ikke påbegyndes, før der foreligger en byggetilladelse, og byggetilladelsen bortfalder, såfremt byggeriet ikke er påbegyndt inden 1 år fra den dato tilladelsen blev givet. De skal ligeledes ihukomme, at byggeriet skal færdigmeldes til kommunen. Byggeriet kan derimod godt tages i brug uden særlig tilladelse. Hvornår skal man anmelde byggearbejde? Det skal man, hvis man bygger: carport eller garage overdækket terrasse udhus, drivhus eller lignende bygninger påsætter antenne med en diameter på over 1,0m. nedriver parcelhus Hvorledes De anmelder Anmeldelsen skal ske skriftligt til kommunen. Den skal indeholde: Beskrivelse (situationsplan), der viser bygningens beliggenhed på grunden Bygningens højde, længde, bredde, og dens afstand til skel (plan- og facadetegninger)

51 Side 51 a 63 Beskrivelse af materialer til yder vægge og tagdækning (redegørelse for materialer) Vurdering af anmeldelsen Kommunen vurderer, om bestemmelserne i lokalplaner o.l. er overholdt. Derudover vurderes det, om reglerne i småhusreglementet er overholdt. Her skal man særligt være opmærksom på følgende: Byggeriet skal være beliggende mindst 2,5 m fra skel mod nabo eller sti. Bygningerne kan dog opføres i eller nærmere skel. Dette kræver til gengæld at: Det samlede areal af de bygninger, der ligger i naboskel eller nærmere end 2,5 m., må ikke være over 50m2. De sider der, vender mod skel må ikke have større samlet længde end 12,0 m. Ingen del af bygningens ydervæg eller tag må, indenfor en afstand af 2,5 m fra skel, være højere end 2,5 m over terræn (i skel). Der må ikke indføjes vinduer mod skel Tagvand skal holdes inde på egen grund Opføres bygningen nærmere boligen end 2,5m., skal der tages hensyn til risiko for brandspredning Hvornår der kan påbegyndes Hvis byggeriet ikke kræver dispensation fra småhusreglementet, lokalplan, byplan eller servitutter, kan man starte byggeriet, hvis kommunen ikke har reageret på anmeldelsen efter en frist på 2 uger. Hvis byggeriet kræver dispensation, kan man til gengæld ikke påbegynde arbejdet, før man har dispensationen i hånden. Anmeldte byggearbejder som ikke skal færdigmeldes I følgende tilfælde skal der hverken søges om byggetilladelse eller foretages anmeldelse: ombygning af parcelhus eller rækkehus og tilhørende bygninger, hvis der ikke sker udvidelse af etagearealet (Vær opmærksom på, at indretning af uudnyttet loft er en udvidelse af etagearealet!) småbygninger under 10m2, på visse betingelser åbne svømmebassiner, havepejse, hegnsmure og terrasser satellitantenner med en diameter på højst 1,0 m og typegodkendte tagantenner campinghytter og kolonihavehuse

52 Side 52 a 63 Små husreglementet Selv om byggearbejderne kan udføres uden tilladelse eller anmeldelse, skal de overholde bestemmelserne i små husreglementet. Det betyder blandt andet, at åbne svømmebassiner, udvendige trapper, altaner, hævede terrasser, tagterrasser og lignende opholdsarealer ikke må opføres nærmere skel end 2,5m. Byggearbejder skal udføres på en teknisk og håndværksmæssig forsvarlig måde. Her skal man være opmærksom på, at afløbs- og vvs-installationer skal udføres af en autoriseret installatør. Byggeriet skal desuden overholde bestemmelserne i lokalplan, byplanvedtægt og eventuelle servitutter. Hvis byggeriet ikke kan overholde bestemmelserne i småhusreglementet, lokalplanen eller byplanvedtægten, skal man søge om dispensation. I så fald må byggeriet ikke starte, før man har fået dispensationen.

53 Side 53 a 63 Råd om besparelser på vand og el m.m. Det er muligt at spare op til 25% på opvarmningen ved at følge en række helt elementære råd: Mærker du at kulden trænger ind et sted, bør du straks kontakte ejendomskontoret i åbningstidenmed henblik på at få udbedret evt. materialefejl ved døre og vinduer. Sænk stuetemperaturen til cirka 21 gr. og hold soveværelse og ubenyttede værelser på f.eks gr. Sænk temperaturen yderligere ned om natten, og når der ikke er nogen hjemme. Luft ud ved at lave gennemtræk i kortere tid og luk så alle vinduer og døre igen. Lad ikke etvindue stå åbent i længere tid for at lufte ud. Husk at checke radiatorer for luft, der skal tømmes ud. Udnyt al gratisvarmen. Skru op og ned for varmen, når solen skinner ind af vinduet, nårovnen i køkkenet er i brug eller når der er mange mennesker i lejligheden. Styr varmen i rummene ved at stille termostaternerigtigt. Skift til el-sparepærer, hvor det kan lade sig gøre. De fås i flere størrelser og farvetemperaturer,også nogle, der minder lidt om lyset i gammeldags elpærer. Sluk alle apparater på standby om natten, f.eks. computer, video, TV, DVD, kabelmodem,stereo, transistorradioer m.m. Køb aldrig brugte, ældre hårde hvidevarer - de er alt for dyre i daglig drift i forhold til nye. Sluk for evt. transformatorer til halogenlamper og computertilbehør om natten. Husk at slukke udvendig belysning på husmuren inden du går iseng. Benyt et bruserhoved med vandsparestilling, hvor der blandes mere luft i vandet. Hav en 10 l. spand stående på badeværelset til opsamling af vand inden det varme kommerfrem til hanen. Brug det til toiletskyl eller vask. Forkort brusebadet til et minimum: Brus, sluk, sæb ind, brus, sluk! Der kan spares mange liter rent brugsvand hver dag: Det kræver dog en bevidst ændring af vanerne på mange områder: Brug vandsparedyse på køkkenvandhanen. En såkaldt perlator, hvor der blandes luft ivandet, giver indtryk af større vandmængde. Lad ikke vandhanen løbe under fx tandbørstning, kartoffelskrælning, håndvask eller opvask. Dryppende haner og løbende toilet bruger mange kubikmeter vand om året. Kontakt ejendomskontoretfor at få det repareret. Fyld altid egen vaske- og opvaskemaskine helt op til det anbefalede. Brug ikke vandslange til bil- og cykelvask eller vanding.

54 Side 54 a 63 Opsaml og brug regnvand til havevanding. Der skal ikke søges om tilladelse. Beholdere og tilslutningsrør kan købes hos isenkræmmere, havecentre, Harald Nyborg m.m..

55 Side 55 a 63 Affald og renovation Husholdning Poser samt beholder til BIO-affald udleveres fra kommunen. Poser med BIO-affald lukkes med en knude og lægges i BIO-containeren, der er placeret ved renovations-øerne (se øernes placering på bilag 1). Rest-affald er det affald, du - udover BIO-affald - ville lægge i den gamle skraldespand i køkkenet. Posen med rest-affald lukkes med en knude og lægges i rest-affalds-containeren, der er placeret ved renovations-øerne (se øernes placering på bilag 1). Der må under ingen omstændigheder kommes storskrald i containerne ved renovations-øerne. Containerne er kun til bioaffald, køkkenaffald og papiraffald. Ikke til papkasser, møbler, cykler, haveaffald eller lignende. Brug vores storskraldsordning (sidste mandag i md.). Papir, aviser, blade, reklamer, magasiner Lægges i specielle papircontainere ved renovations-øerne (se øernes placering på bilag 1). Glas og flasker Lægges i glascontainer ved Købmanden på Ellevej. Alt andet affald, herunder storskrald, haveaffald, olie- og kemikalieaffald Storskrald, haveaffald, olie- og kemikalieaffald kan afleveres i containergården ved siden af ejendomskontoret. Alt affald skal altid behandles efter det til enhver tid gældende kommunale renovationsregulativ. Containergården er åben: Dagligt frem til kl. 15 fredag, dog kun til kl. 12 Som en ekstraservice afhenter ejendomskontorets medarbejdere den sidste mandag i måneden om formiddagen haveaffald sat ud i gennemsigtige affaldssække ved postkassen og storskrald. Derudover bruges den kommunale genbrugsplads ved havnen. Benyt evt. trækvognen ved ejendomskontoret. Sæt vognen på plads igen straks efter brugen. I tvivlsspørgsmål: Kontakt Servicecenter Frederiksund. Frederiksværk Genbrugscenter: åbningstider Alle dage Lukket 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar Adresse Havnesvinget Frederiksværk Telefon

56 Side 56 a 63

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdeling: 14 ungdomsboliger. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening

Vedligeholdelse. for Hobro Boligforening Vedligeholdelse for Hobro Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglementet udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Side: Side 1 af 6 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A - normalistandsættelse Fakse Boligselskab Torvegården 1-86 4640 Fakse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr.

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 607 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet " Futura Fredericia " afd A-ordningen - kort fortalt

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for. Boligselskabet  Futura Fredericia  afd A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse for Boligselskabet " Futura Fredericia " afd. 4512 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Karlsgave Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Godkendt på afdelingsmødet 26-09-2012 Indhold A-ordning (normalistandsættelse)... 3 I Generelt... 3 1. Ikrafttræden... 3 2. Ændring af lejekontrakten... 3 3. Beboerklagenævn...

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Afd. 45 Østerkobbel 2-96

Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 45 Østerkobbel 2-96 Afd. 45 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger. Vedligeholdelsesreglement Afd. 33 Jørgensgård - Etageboliger Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen -

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Udkast

Vedligeholdelsesreglement. Udkast Vedligeholdelsesreglement Udkast Udgivet: oktober 2013 1. GENERELT Reglernes ikrafttræden 1.1 Med virkning fra afdelingens første indflytninger i oktober 2013. Ændring af lejekontrakten 1.2 Vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf

Vedligeholdelsesregler. A-ordning. Nykøbing F. Boligselskab. Slotsgade Nykøbing F. Tlf Vedligeholdelsesregler A-ordning Nykøbing F. Boligselskab Slotsgade 20 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 84 19 70 www.nfbo.dk nfbo@nfbo.dk Side 1/5 A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Arresø Boligselskab Afdeling Solsikkeparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Arresø Boligselskab Afdeling Solsikkeparken Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement

Afdeling 9. Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Bilag 4 Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Udgivet: 23. maj 2013 1. GENERELT «Lejekontrakt_Selskab»«Lejekontrakt_Afdeling»«Lejekontrakt_Lejemål»«Lejekontrakt_Lejernr» Reglernes ikrafttræden 1.1 Med

Læs mere

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften

Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd 16 Ørstedsgade og Bygtoften Afd. 16 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 1 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 8 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 8 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET BOLIGFORENINGEN Standard-vedligeholdelsesreglement. Model A - med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET A-ordningen - med NI-beløb kort fortalt Lejeren sørger i boperioden

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsessreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 233 - Rosenvænget Godkendt på afdelingsmødet den 20.08.2013 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB Vedligeholdelsesreglement 2 VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT VILLABYERNES BOLIGSELSKAB A-ORDNING I Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. juni 1999 erstatter dette

Læs mere

DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR. 1 66 3070 SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT I GENERELT. 1. Med virkning fra den 25 marts 2009 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 3 Enggården, Skørping Boligselskab Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Model A Normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Beboeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Beboeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Søfryd Gældende fra den 1. ferbuar midlertidig udgave indtil første afdelingsmøde er afholdt

Ballerup Ejendomsselskab Søfryd Gældende fra den 1. ferbuar midlertidig udgave indtil første afdelingsmøde er afholdt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement 2015. Afd. 41. Rendsborgvej

Vedligeholdelsesreglement 2015. Afd. 41. Rendsborgvej Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 41 Rendsborgvej Afd. 41 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Afd. 50. Fiskervænget

Afd. 50. Fiskervænget Afd. 50 Fiskervænget Vedligeholdelsesreglement 2014 Afd. 50 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Generelt. Overtagelse af boligen ved indflytning. Boligkontoret Danmark s standard vedligeholdelsesreglement ved fri råderet

Generelt. Overtagelse af boligen ved indflytning. Boligkontoret Danmark s standard vedligeholdelsesreglement ved fri råderet Vedligeholdelsesreglement for Lillerød Boligforening afd. 5 Model A normalistandsættelse Boligkontoret Danmark s standard vedligeholdelsesreglement ved fri råderet A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger

Læs mere

Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej

Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 24 Søstjerne- og Søgræsvej Koral- og Konkylievej Afd. 24 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 21, Næssundvej 1-222 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 4 Damgården, Skørping Boligselskab Revideret september 2014 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 60, Egholm Færgevej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 29 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN. «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse.

DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN. «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse. DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse. A-ordningen kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Køge almennyttige Boligselskab Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Afdeling I Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 34 Engdalgårdsvej & 34 49

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 34 Engdalgårdsvej & 34 49 Vedligeholdelsesreglement Afdeling 34 Engdalgårdsvej 94 166 & 34 49 Adresse: Tornøegade 12, 8300 Odder Telefon: 70 27 97 97 Hjemmeside: E-mail: www.domibolig.dk mail@domibolig.dk Telefon- og ekspeditionstid:

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto Vedligeholdelsesreglement Afdeling 26. Møllevænget Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Lejeren indbetaler månedligt et beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto, til

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 9 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Godkendt på afdelingsmødet 29. januar 2002 Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse «Lej em ål_nr» Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Afd. 46 Østerkobbel 98-176

Afd. 46 Østerkobbel 98-176 Afd. 46 Østerkobbel 98-176 Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 46 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere