Informationsmøde. DAGSORDEN 16. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmøde. DAGSORDEN 16. februar 2015"

Transkript

1 Informationsmøde DAGSORDEN 16. februar Velkomst Ringsted Kommunes indkøb og udbud hvordan handler Ringsted Kommune? Byggeri, anlæg og renovering i Ringsted Forsyning Pause og sandwich Virksomhedsberedskabet Ringsted Kommunes erhvervsservice hvad kan man få hjælp til? Spørgsmål og tak for i aften

2 Informationsmøde Indkøb/udbud i Ringsted Kommune 16. februar 2015 Centerchef Leon K. Johansen

3 Indkøbsfunktionen 4 indkøbsmedarbejdere (+ 2 Sorø medarbejdere), samt en elev. Indkøbs- og udbudsansvar for varer og tjenesteydelser Indgåelse af fælles aftaler for Ringsted Kommune (og Sorø) Hjælp til centre og institutioner i brug af aftaler Hjælp til centre med udbud på fagspecifikke områder Samarbejder med Sorø Kommune om indkøb og udbud

4 Hvad er varer og tjenesteydelser? Varekøb: Kontorartikler, fødevarer, borde, stole, computere, biler, IT-forbrugsstoffer, kopipapir, rengøringsprodukter, plejeprodukter, briller, hjælpemidler, bøger osv. Tjenesteydelser: Konsulenter, vikarydelser, biler (leasing), hotel/konference, Internet osv. Specielle tjenesteydelser: Anbringelser, behandling, personligt tilrettelagte forløb osv.

5 Lovgivning og regler EU lovgivning varekøb og tjenesteydelser: Hvis der købes for mere end 1,5 mio. kr. over 4 år af en varetype eller tjenesteydelse, så skal denne i EU udbud. Annoncering: Hvis der købes for mellem og 1.5 mio. kr. over 4 år af en varetype eller tjenesteydelse, så skal denne annonceres (Dette gøre på Ringsted Kommunes hjemmeside). Hvis der købes for mindre end kr. over 4 år, så skal købet prisprøves og dermed konkurrenceudsættes. Sikring af regler og købmandsskab, på områder hvor der ikke har været udbud endnu.

6 Hvordan gør Ringsted Kommune i praksis varer og tjenesteydelser? Indkøbsfællesskaber: Fællesudbud Sjælland (FUS/ K17) SKI Statens indkøb Kommunale samarbejder Egne udbud: EU udbud Annoncerede udbud Konkurrence udsættelser

7 Minikursus hvordan handler du med det offentlige? Ringsted Kommune udbyder i 2015 kurser i samhandel med offentlige myndigheder (2½ time sen eftermiddag/ aften). Indhold: Præsentation af indkøbsfunktionerne i Ringsted Kommune Gennemgang af regler Hvad er vigtigt når man afgiver tilbud til en offentlig myndighed Orientering om anlægs udbud samt varer og tjenesteydelses udbud Mulighederne for dialog mellem udbud Kurserne annonceres på Ringsted Kommunes hjemmeside.

8 Mere information Udbudsplan 2015 udleveres Aktuelle udbud: Kontakt i indkøbsfunktionen: Telefon:

9 Anlægsprogram for 2015 Ved chef for Vej- og Ejendomscenter Kenni Nielsen

10 Anlægsprogram for 2015 Torveprojekt Torvefornyelse I Ringsted By: Byrådet har i budget afsat 6,0 mio. kr. til områdefornyelse. Til dette beløb bidrager staten med yderligere 3,0 mio. Torvet og andre opgaver til forbedring af bymidten, i alt 6 mio.kr. Tidsplan: Alle opgaver skal være afsluttet i 2016

11 Anlægsprogram for 2015 Områdefornyelse Fornyelse af bymidten: Byrådet har i budget afsat 6,9 mio. kr. til fornyelse af bymidten. Ønsket med bevillingen er at sikre byens attraktionsniveau fastholdes og styrkes. Hvilke opgaver der konkret vil blive iværksat er endnu ikke fastlagt. Evt. supplere de kommunale midler fra fonde

12 Anlægsprogram for 2015 Renovering af veje og stier Renovering af veje Udbud af vedligeholdelse af kørebane- asfaltering, reparation og etablering af lygtepæle. Renovering af stier Udbud af vedligeholde af fortove og cykelstier asfaltering og reparation. Tidsplan: endnu ikke fastlagt Økonomi: Anlægsbevilling til veje og fortove på 4,6 mio. kr. Der bliver indbudt licitation.

13 Anlægsprogram for 2015 Ringsted Oplevelsessti Forbedring af sti, ny sti anlægges Etablering af publikum faciliteter Tidsplan: Forberedende arbejde i gang Udførelse af ny sti 2015 Økonomi: 12,5 mio. i overslagsårene

14 Anlægsprogram for 2015 Sundhedscenter ved KLC Ringsted Kommune ønsker at opføre et sundhedscenter på ca. 650m² ved Knud Lavard Centeret. Tidsplan: Udbud primo Udførelse 2016 Økonomi: Samlet budgetramme på 33,2 mio.

15 Anlægsprogram for 2015 Skoler Forbedring af læringsmiljøer (5 mio. kr.) Bedre tilgængelighed på Dagmar og Valdemarskolen. (2.7 mio. kr.) Bedre toiletforhold på Dagmarskolen (2.3 mio. kr.) Tidsplan: Udbud 2015 Økonomi: Samlet budgetramme 2015 på 10 mio.

16 Anlægsprogram for 2015 Børneinstitution Ny børneinstitution Etablering af ny børneinstitution i Benløse Udvidelse af Søholmen Tidsplan: Udbud 2015 Økonomi: Samlet budgetramme på 20,9 mio.

17 Anlægsprogram for 2015 Energirenovering Nebs møllegård Bortskaffelse af olietanke/kedler. Etablering af luft til vand varmepumper. Vandværket nedlagt. Tilsluttes det kommunale vandværk. Tidsplan: Er i gang, og afsluttes Juli Økonomi: Samlet budgetramme 2015 på 3,8 mio.

18 Ringsted Forsyning Stormøde 16. februar 2015

19 Dagsorden: Præsentation Ringsted Forsyning A/S Præsentation / Projekter Ringsted Vand A/S Præsentation / Projekter Ringsted Spildevand A/S Præsentation / Projekter Ringsted Fjernvarme A/S Udbudsformer Afledte effekter Spørgsmål

20 Ringsted Forsyning A/S er et holdingselskab for Ringsted Kommunes forsyningsaktiviteter inden for vand, varme og spildevand. Selskabets primære aktivitet er varetagelse af opgaver som administration, drift, anlæg samt projektledelse og rådgiverydelser. Ringsted Forsyning A/S har 5 døtre Ringsted Vand, Spildevand, Centralrenseanlæg, Fjernvarme og Kraftvarme A/S

21 Omsætning 2013 Ringsted Kommune Egenkapital 1,357 mia Ringsted Forsyning A/S Holding 193 mio / 31,7 mio Ringsted Vand A/S 15,3 mio Ringsted Spildevand A/S 50,8 mio Ringsted Fjernvarme A/S 68,7 mio Ringsted Kraftvarmeværk A/S 11,5 mio Ringsted Renseanlæg A/S 15,2 mio

22 Ledelsesberetning (Organisation) Ringsted Forsyning A/S Direktør Janne Hansen Administration Økonomichef Catharina Schulz 6 økonomimedarb. Drift og anlægsadm. (vand, varme, spv, tegnestue) 11 medarb. Drift og markenhed Forsyningschef Thomas Schmidt 24 medarb. Udførerenhed Vand 5 medarb. Udførerenhed Varme/kraftvarme 9 medarb. Udførerenhed renseanlæg Driftsleder Kim Frost Jensen 9 medarb.

23 Projekter Ringsted Vand A/S: Ringsted Vand A/S Sektionsbrønde Zoneopdeling ved Havemølle vandværk VALDEMARSGADE/Dagmarsgade(op til Sct. Knudsgade)330 m Nye digitale vandmålere-fjernaflæsning Nye ledningsventiler/tilslutning af nye kunder/nye udstykninger Kærup Udstykning- Bakken(40 grunde) Skjoldnæsholm - fornyelse af pumper og styring Optimering af rentvandsudpumpning på vandværkerne Etablering af ny sektion ved Ørslevvester inkl. Tilhørende ventiler og rør Opdeling af ledningsnet til 2 zoner med tilhørende vandværker Udskiftning af ca. 330 m vand-hovedledninger inkl. Eks. stik-fællesprojekt med spildevand og fjernvarme Etablering af ca nye vand måletre inkl. fjernbetjening og signal Etablering af nye stikledningsventiler og tilslutning af nye kunder Etablering af ny hovedledning inkl. stik til 40 grunde i Kærup maj-september 2015 maj-september 2015 juli-oktober 2015 marts-oktober 2015 marts-oktober 2015 marts-april 2015 augustseptember 2015 fornyelse af pumper og styring Projektet omfatter Energioptimering og etablering af energioptimal pumpeløsning, herunder udskiftning af pumper og styringer. jan-april 2015 Opgradering af ventalationsanlæg-vandværk Opgradering af ventalationsanlæg på Havemølle vandværk jan-april 2015 Ny erstatningsboring ved havemølle vandværk Etablering af en ny erstatningsboring ved Havemølle vandværk aprilseptember

24 Projekter Ringsted Spildevand A/S: Ringsted Spildevand Udførelsesperiode Beløb Byudvikling Kloakering af Græsgangen v/ Fælledvej Byudvikling - mindre kloakprojekter i byen Omlægning ifm. Banedanmark projekt øst for by Omlægning ifm. Banedanmark projekt gennem by Byggemodning af tæt-lav boligområde ml. Eilekiersvej og Fælledvej, afventer lokalplan Nye stik og andre mindre ændringer ifm. byudvikling - rammebeløb - lokalitet pt. ukendt april-september Nødvendige ledningsomlægninger ifm. bane-projekt 2015 Nødvendige ledningsomlægninger ifm. bane-projekt igennem Ringsted by. Omfang pt. april-september ukendt, afventer endelig linieføring Nykloakering Mindre projekter på landet pulje Rammebeløb til mindre/enkelte ny-tilslutninger på landet april-november 2015 Kloakering Høm og Vigersdal 36 ejd. Etablering af nyt kloaksystem hovedsagelig tryksat system for kloakering af 36 ejendomme Kloakering Allindelille Skee 105 ejd. Etablering af nyt kloaksystem hovedsagelig tryksat system for kloakering af 105 ejendomme Nykloakering Egemose 14 ejd. Etablering af nyt kloaksystem hovedsagelig tryksat system for kloakering af 14 ejendomme Saneringsplanlægning april-november 2015 april-december 2015 maj-august Hele året Saneringsplanlægning Ringsted Syd Forundersøgelser, spuling/tv/opmåling af eks. kloaksystem med henblik på saneringsplanlægning januar-marts 2015

25 Projekter Ringsted Spildevand A/S: Sanering Akut sanering Ringsted Akut sanering Benløse og landsbyer Akutte kloakreparationer, punktreparationer og udskiftning af hele ledningsstrækninger samt strømpeforing. Udvælgelse pågår. Akutte kloakreparationer, punktreparationer og udskiftning af hele ledningsstrækninger samt strømpeforing. Udvælgelse pågår. hele året hele året Seperatkloakering Valdemarsgade, Dagmarsgade - etape 5 Separatkloakering iht. tillæg 16 til Spildevandsplan april-december 2015 Seperatkloakering Kongens-, Dronningensgade og Prinsensvej - etape 6 Separatkloakering iht. tillæg 16 til Spildevandsplan april-december 2015 Seperatkloakering Benløse Fælled - etape 2A Renseanlæg og pumpestationer Styring og overvågning af overløb og bassiner Ændring af kommunikation med pumpestationer fra radio til mobil Kapacitetsudvidelse på Ørslev Renseanlæg Opfølgning på pumpestationer renoveret året før Separatkloakering og etablering af bassin iht. tillæg 18 til Spildevandsplan Løber over august-december 2015 hele året hele året hele året hele året Vigersdal pumpestation maskin og el Betonrenovering Sneslev Renseanlæg Maskinel opgradering hele året hele året hele året

26 Ringsted Centralrenseanlæg A/S: Ringsted Centralrenseanlæg Nye riste i ristebygning Udskiftning af beluftningsslanger Bygningsopgradering Tavle i værksted og kontorbygning Ventilation Krydsfelter udskiftning Renovering Tavle T1 Opsamling på sager Maskinrenovering Udførelsesperiode Beløb hele året hele året hele året hele året hele året hele året hele året hele året hele året 4.000

27 Ringsted Fjernvarme A/S: Ringsted Fjernvarme Udførelsesperiode Beløb Distributionsanlæg Søndervang forprojekt- etape 1 Forundersøgelse af området om muligheder og konsekvenser for tilslutning til fjernvarmen jan- april 2015 Amtstue Alle /Nørretorv- udskiftning af hovedledning Udskifning af fjernvarmehovedledning inkl. tilslutning til eks. ledninger april-august 2015 Østre Parkvej - 2 sideveje Udskiftning af fjernvarme-fordelingsledninger inkl. Stik for 2 side-veje i Østre Park område marts-juni 2015 Nye tilslutninger/udskiftninger, generelt Etablering af nye fjernvarme-stik og udskiftning af gamle fjernvarmestik(løbende) marts-oktober 2015 Udskiftning af målere Etablering af nye digitale målere med fjern betjening/signal marts-oktober 2015 Fjernvarme ventilbrønde Udskiftning af ventilbrønde-hovedledninger Hele året Renovering af Valdemarsgade / Sct. Knudsgade Udskiftning af ca. 340 m hovedledning inkl. stik i forbindelse med Spildevandsprojekt juli-oktober 2015 Renovering af Anlægsvej - Hovedledning Udskiftning af ca. 300 m hovedledning i forbindelse med Spildevandsprojekt juli-oktober 2015 Etablering af dræn- og pumpebrønd på rørtracé på RKV ud for VAK Produktionsanlæg Etablering af dræn- og pumpebrønd ved RKV Forprojekt ny halmkapacitet, etape 1 Undersøgelse ifm. evt. udvidelse af eksisterende kapacitet Ringsted halmvarmeværk feb - maj 2015 Central Syd: Udskiftning af forsynings- og styretavle april - okt 2015 Røgventilation i halmlade for nødvendig udluftning ved røg i lade. april - okt 2015 Udsugning på halmopriver til kedel, af hensyn til arbejdsmiljø og renhold april - okt 2015 Ny tagbelægning på Hovedcentral og reparation af tag omkring ovenlys april - okt 2015 Vinduesparti og port til kedelrum samt ny dør i skorsten på Hovedcentral april - okt 2015 Udskiftning af tagbelægning på lager Rønnedevej april - okt 2015 Central Nord: Udskiftning af træfacade til stålplade april - okt

28 Et par ord om vores indkøb: Kontraktsummer fra til 50 mio. kr. Anlæg, tjenesteydelser og indkøb Vi har udbud alt fra VVS El-artikler, bankudbud mv. til større anlægsarbejder Mange forskellige udbudsformer

29 Udbudsformer og processer

30 Den rigtige start

31 Vær altid klar til at hjælpe!

32 Afledte effekter: Stormøde Ringsted Forsyning

33

34 Spørgsmål TAK FOR I AFTEN!!! Kontakt: Janne Hansen

35 Virksomhedsberedskabet 2015 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Virksomhedsberedskabet 2015

36 Virksomhedsberedskabet 2015 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Tværgående Kerneopgave for Arbejdsmarkedscenteret Beskæftigelse betyder, at vi sammen med borgerne sikrer borgeren kortest mulig vej til selvforsørgelse, og virksomheden kortest mulig vej til kvalificeret arbejdskraft. Direktionen d

37 Virksomhedsberedskabet 2015 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Virksomhedsberedskabet ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Under Region Sjælland Regionalt koordinerende Kontakt Jobvagten - ring på tlf.: mellem kl mandag-torsdag og 9-13 fredag

38 Virksomhedsberedskabet 2015 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Virksomhedberedskabet Eks. på hvad virksomhedsberedskabet kan hjælpe virksomheder med Lokal elektriker i Rudersdal Kommune Lille familie virksomhed med fem medarbejdere Kontakt Jobvagten - ring på tlf.: mellem kl mandag-torsdag og 9-13 fredag

39 Virksomhedsberedskabet 2015 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Virksomhedsberedskabet Virksomhedens behov ved henvendelsen 60 elektrikere Screening via Jobnet og kontakt til elektriker forbundet 134 ledige elektrikere Kontakt Jobvagten - ring på tlf.: mellem kl mandag-torsdag og 9-13 fredag

40 Virksomhedsberedskabet 2015 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Virksomhedsberedskabet 134 ledige elektrikere i Danmark 50 af dem - sygemeldte Jobcenteret udførte en for screening efter jobprofil på de resterende 74 bliver kaldt til forsamtale på Jobcenteret Kontakt Jobvagten - ring på tlf.: mellem kl mandag-torsdag og 9-13 fredag

41 Virksomhedsberedskabet 2015 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Virksomhedsberedskabet 70 kommer til jobsamtale på virksomheden 48 ansættes 25 findes via det tyske elforbund 12 ansættes efterfølgende Kontakt Jobvagten - ring på tlf.: mellem kl mandag-torsdag og 9-13 fredag

42 Virksomhedsberedskabet 2015 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Virksomhedsberedskabet Screening af virksomhedens behov Yderligere 7 medarbejdere Administrerende direktør Administrativt personale Projektledere Ingeniører Kontakt Jobvagten - ring på tlf.: mellem kl mandag-torsdag og 9-13 fredag

43 Virksomhedsberedskabet 2015 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Virksomhedsberedskabet En service til virksomhederne o Rekruttering o Opkvalificering af arbejdskraft o Fastholdelse Kontakt Jobvagten - ring på tlf.: mellem kl mandag-torsdag og 9-13 fredag

44 Virksomhedsberedskabet 2015 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Rekrutterings service Afdækning af virksomhedens behov Jobprofil Udsøgning og annoncering via Jobnet Screening af ledige borgere Matchning af ledige til virksomhed Virksomhedspraktikker Løntilskud Mentorstøtte Opfølgning (evt. Onboarding) Kontakt Jobvagten - ring på tlf.: mellem kl mandag-torsdag og 9-13 fredag

45 Virksomhedsberedskabet 2015 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Opkvalificering af arbejdskraft Behovsafdækning hvilke typer kvalifikationer Lærlinge under 25 år Voksenlærlinge Forberedende undervisning opfølgning Kontakt Jobvagten - ring på tlf.: mellem kl mandag-torsdag og 9-13 fredag

46 Virksomhedsberedskabet 2015 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Fastholdelse Fleksjob Fast-Track Delvise raskmeldinger 56 aftaler Omplaceringer via praktik eller løntilskud Opfølgning Kontakt Jobvagten - ring på tlf.: mellem kl mandag-torsdag og 9-13 fredag

47 Virksomhedsberedskabet 2015 ArbejdsmarkedsCenter Ringsted Jobvagten Tlf.: Mandag kl Fredag kl

48 Iværksætterkursus Iværksætternetværk Etableringsvejledning Raketvækst Salg og markedsførings kursus Regnskabskursus Henvisning til køb og leje af erhvervslokaler og ejendomme Lokaler til iværksættere og mindre virksomheder Hjælp til at finde den rette i kommunens organisation Arrangementer Indgang til andre rådgivere Ringsted Erhvervsforum Vejledningssamtale Ringsted kommunes erhvervspolitik Vækstfabrikken

Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt

Bilag 5 Detaljeret anlægsoversigt Bilag 5 Detaljeret soversigt forbrug Økonomiudvalget Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen 120 04-02-2013 U 6.300 5.919 6.062 5.481 438 238 Anlægskonto vedr. anskaffelse af køretøjer til brandvæsenet

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Tønder Kommune. Mødedato: 20.10.2014 Klosterhallerne. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen

Tønder Kommune. Mødedato: 20.10.2014 Klosterhallerne. Mødeleder: Bo Jessen. Referent: Knud Erich Jensen Referat Mødedato: 20.10.2014 Klosterhallerne Mødeleder: Bo Jessen Referent: Knud Erich Jensen Mødets emne: Møde med grundejer-, borger- og beboerforeninger samt lokalråd og handelsstandsforeninger Tilstede:

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup

Årsberetning 2012. Grafik/design: Forsyning Ballerup Fotos: Forsyning Ballerup 1 Årsberetning 2012 Udgivet maj 2012 Forsyning Ballerup Ågerupvej 84-86 2750 Ballerup CVR-nr. 32 659 543 Telefon: 44 83 60 00 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Grafik/design: Forsyning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Borgmesterens forord Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. marts 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Jørgen S. Rask, Bent Dalsgaard Pedersen, Hanne Bæk Olsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Bilag 1. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan 2012.

Bilag 1. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan 2012. Bilag 1: Status for fokusområder udpeget i 2012 s virksomhedsplan: På de følgende sider gives en oversigtlig status på hvor langt forvaltningen nåede i 20102 med de fokusområder der var udpeget som særligt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 22-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.20 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Knud Bjerre,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 27. februar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:25 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-05-2008 Kl. 15:00 Undervisningslokalet v/rådhus kantinen Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jesper Kiel, Hanne

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.45 Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl. 9.00 Deltagere: Else Theill

Læs mere

Nr Titel og oprettet af Ide Kommentar Tovholder

Nr Titel og oprettet af Ide Kommentar Tovholder Innovation Syddjurs Kommune Indlæg på hjemmesiden fra den 28. april 2010 26. juli 2010 Nr Titel og oprettet af Ide Kommentar Tovholder Én indgang til plan- og arealadministration I amternes tid var landzonesager,

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere