Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder."

Transkript

1 R 1

2 For at kunne kaste ritualer skal man have evnerne Magibruger og Ritual som står beskrevet i Regelsættet. Her er en oversigt over de ritualer man kan lære, efterfulgt af en liste med detaljerede beskrivelser af ritualerne og deres magiske Effekt. Nogle ritualer kræver flere evner end Magibruger og Formular. De er her opdelt i kolonner: Hver kolonne har sin egen farve, samt en overskrift med fed skrifttype som fortæller hvilke evner man skal have for at kunne lære et ritual fra kolonnen. De grå bokse øverst kræver ikke andre evner end Magibruger og Ritual. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder. Note: Lyranos (nat) Silvia, Skarmarl, Gru, Naturtro og Luskum er de eneste trosretninger der kan vælge evnen Dødsmaske (lilla kolonne). Almene Ritualer Uden krav Afsværgelse Absorbér skade Minens fokus Glemsel Gold jord Sjælebånd Opdage magi Sjælens hvile Rustnings velsignelse Bjergets Udholdenhed Nævens Styrke Prædike Dødsmaske Ekstra krav ud over evnen Ritualer: Manapulje 15 & Manastav Manastav Meditation Manapulje 10 Manapulje 15 Arbejdsstyrke Animer lig Naturens Vogter Frodig mark Oversæt Tekst Regeneration Fredsplads Charmere Udøds Frodig Meditations fokus udholdenhed skovbund Stædighed Udøds Hast Træforstærkning Åndetale Stenhud Helbredende bæger Gravfred Dræne Mana Uhellig Energi Blod Ofring Ork Ritualer race: Ork Ork mod Orkens åbenbaring Anden magi Fjerne forbandelse ( Formular: opløs magi) Æd Dem Orkens tykke pande Orkens styrke 2

3 Navn: Sjælens hvile Forberedelse: 1 min. Effekt: et lig er immun overfor sjælesamler evnen Navn: Sjælebånd Forberedelse: 15min ritual Effekt: De 2 Modtagere skal være frivillige, og kan fremover leve på 1 madkort sammen uden sult. Varighed: Evig Navn: Afsværgelse Type:Ritual Mana:3 Afstand:Berøring Forberedelse:10min ritual, ingen Effekt:Kasteren fjerner effekten fra en ritning. (ikke gyffer) Varighed:øjeblikkelig Navn: Absorbér skade Mana: 0 Effekten er pris nok i sig selv Forberedelse: 1 min. Effekt: Kaster tager alt den kp skade som modtageren har fået, i samme kropsdele som modtagerens, hvis man tager nok skade til at dø, så dør man. Modtageren helbredes til fuld, uanset skade. Navn: Bjergets Udholdenhed Forberedelse: 5 min. Ofre 1 stenkort pr. deltager Effekt: Modtager kan ignorere 1 fysisk angreb fra et våben Navn: Glemsel Forberedelse: 5min, kasteren skal holde hænderne på hovedet af modtageren. Effekt: Modtageren glemmer alle hændelser den sidste time. Dette efterlader et stort sort hul i hukommelsen, og modtageren er derfor bevidst om at han har glemt hvad der er sket. Varighed: Evigt Navn: Gold jord Forberedelse: 5 min Effekt: ødelægger en mark, informér ressourceudleveringen om hvilken mark det omhandler. Minens fokus Forberedelse: 10 min. tegn en firkant om minen/området, 1 stenkort ofres Effekt: arbejde i minen giver dobbelt udbytte, så længe kaster opholder sig i firkanten. Navn: Nævens styrke Forberedelse: 1min, hvor man udpeger sig en modstander og blærer sig med hvor meget stærkere man er end modstanderen. Modstanderen skal kunne høre kaster når ritualet udføres. Effekt: du får +6 til nævekamp mod den ene modstander. Krav: Ingen Navn: Opdage magi Forberedelse: 1min ritual, spis 1 sindeblad for at gøre hjernen ekstra skarp. Effekt: Kasteren lærer effekten af en magi, ritning eller Gyf 3

4 Navn: Rustnings velsignelse Forberedelse: 1min, hvor man holder en Rustningsdel over hovedet og velsigner den højlydt i sin guds navn Effekt: +1 RP i den kropsdel rustningen sidder Prædike Navn: Blod Ofring Forberedelse: 5 min. Samt en person at ofre Effekt: En person ofres imens man beder højlydt til sin gud om at modtage offergaven. Herefter dræbes offeret og kaster modtager 2 mana ELLER 2 kropspoint i helbredelse efter eget valg Navn: Helbredende bæger Forberedelse: Kaster skal bære en væskefyldt beholder med begge hænder, effekten forsvinder når beholderen er tom, eller kasteren slipper med 1 hånd. 10min ritual, før virkning begynder. Effekt: Enhver med samme tro som kasteren heler 1 kp i hver kropsdel, hvis han drikker af bægeret. Kan kun bruges 1 gang per person. Ritualet bruger 1 stk solurt. Navn: Stædighed Forberedelse: 10 min. Effekt: immun overfor slangetunge og sælgers overbevisning. Navn: Charmere Forberedelse: 5 min. Effekt: modtager bliver kasterens bedste ven, men modtager vil ikke gå i døden for kaster. Navn: Arbejdstyrke Afstand: Pege Forberedelse: Kaster skal messe under arbejdet, som skal være indenfor synsafstand og de arbejdende skal kunne høre messen tydeligt Effekt: resourcesamling som foretages under messen giver dobbelt ressourcer. (kasteren skal følge med til ressource udlevering) Bemærk at kaster selv kan arbejde imens Varighed: Til arbejdet er overstået. Navn: Gravfred Forberedelse: 1 minut Effekt: et lig kan ikke rejses som udød Manastav Navn: Frodig mark Forberedelse: 10min, ofre et madkort på marken. Effekt: Marken giver +1 madkort for hver gang der arbejdes der. Krav: Manastav Navn: Frodig skovbund Forberedelse: 10min, ofre et urtekort på marken. Effekt: Marken giver +1 urtekort for hver gang der arbejdes der. Krav: Manastav Navn: Træforstærkning 4

5 Forberedelse: 10 min, ofre 1 trækort Effekt: Så længe kasteren står ved porten, kan den ikke brydes med rambuk. Varighed: resten af dagen Krav: Manastav Meditation Navn: Oversæt Tekst Forberedelse: 5 min. Effekt: En tekst bliver magisk forvandlet til et sprog efter eget valg Krav: Meditation Navn: Meditations fokus Forberedelse: 10 min. Tegn en cirkel Effekt: Alle der mediterer indenfor cirklen genvinder mana på halv tid, Krav: Meditation Navn: Åndetale Forberedelse: 1 min Effekt: du kan tale med ånder (f.eks døde spillere) Varighed: 5 min. Krav: Meditation Dødsmaske Navn: Animer lig Forberedelse: 5min. du skal bære din dødsmaske ved brug af denne formular. Du SKAL informere modtageren om følgende: Den udøde kan ikke løbe eller snakke Forsøger at dræbe/spise alle omkring sig. Spiser en udød ikke indenfor 10 minutter dør den. Kan tåle 3 slag fra våben uanset hvor de rammer Modtager 4 skade af magien Lysets Styrke Skal ikke adlyde ordrer før Kontroller Udød Angriber ikke folk med Dødsmaske. De kan ikke se dem. Effekt: Kasteren kan få 1 lig til at rejse sig som en udød. Varighed: Resten af dagen, eller indtil liget dør og går til dødsriget Navn: Udøds udholdenhed Forberedelse: 10min ritual i en cirkel. Påvirker alle udøde indenfor cirklen. Effekt: udøde tåler 2 ekstra slag med våben Navn: Udøds hast pr. udød Forberedelse: 10 min. Man skal bære sin dødsmaske ved brug af denne formular. Effekt: De udøde der påvirkes af dette ritual kan nu løbe og bevæge sig hurtigt. Varighed: 1 dag Navn: Forstærk udød pr udød Forberedelse: 15min. du skal bære din Dødsmaske ved brug af denne formular. Du skal informere modtageren om effekten: Effekt: Gør udøde stærkere en forstærket udød handler på eget initiativ og er nu intelligent og kan tale i korte sætninger med en hvisken kan nu tåle 6 slag med våben Skal spise én gang i timen for ikke at dø, men kan nu kontrollere sin sult så den ikke bare angriber alle Udøde tager 4 skade af magien Lysets Styrke Varighed: 1 dag 5

6 Navn: Dræne mana Forberedelse: 10min ritual Effekt: Dræner op til 9 mana fra et offers manapulje og giver dem til kaster Navn: Uhellig Energi Type: Formular Mana: 2 Forberedelse: Effekt: Modtager bliver immun overfor al helbredelse, opløs magi og fjern forbandelse Udøde helbredes 4 KP Krav: Magibruger og Dødsmaske Manapulje 10 Navn: Regeneration Forberedelse: 15 min. 3 magibrugere skal deltage i ritualet (kun 1 af dem behøver at kende ritualet), koster 1 solblad pr. person der helbredes Effekt: Helbreder alle sår Krav: Manapulje 10 Manapulje 15 Navn: Fredsplads Forberedelse: 15 min. Aftegn et område, max. 10 skridt fra side til side. Effekt: Man kan ikke udføre voldelige handlinger i området. Man kan godt kaste magi. Projektilvåben affyret udefra giver ingen skade. Pladsen virker kun så længe den der kastede magien befinder sig inde på pladsen. Hvis de har forladt området, er området inaktivt, indtil en af kasterne igen træder ind. Varighed: Resten af dagen Krav: Manapulje 15 Navn: Stenhud: Forberedelse: 15 min. Ofre 1 stenkort pr. deltager Effekt: Deltagerne/modtagerne kan ignorere 2 fysiske angreb fra våben Krav: Manapulje 15 Manapulje 15 & Manastav Navn: Naturens Vogter Forberedelse: 10 min. Effekt: Kasters kropspoint tæller ikke længere men kaster kan nu tåle 5 fysiske angreb fra våben før end døden indtræffer. Hvis magien udløber og kaster har taget. F.eks 4 skade, må kaster fordele det ud på sine kp efter eget valg. Kaster kan nu også benytte sin manastav som kampvåben, uden at have købt våbenevner Krav: Manapulje 15 & Manastav (som opylder sikkerhedskravene for våben) Ork Ritualer Navn: Ork mod Forberedelse: 10 min Effekt: immun for frygt Navn: Æd Dem! Forberedelse: 1 min, kaster udpeger én udvalgt som skal æde af liget. Effekt: når den udvalgte er færdig med at æde genvinder personen 1 kp, virker 1 gang pr lig. 6

7 Navn: Orkens styrke Mana:3 Forberedelse: 4 min., hvor orken skal blære sig over liget eller den bevidstløse krop af en han lige har besejret. Effekt: Orken får evnen styrke (hvis han allerede har det får han +3 nævekamp) Krav: Ritual Særligt: Race Ork Anden Magi Navn: Fjerne forbandelse Forberedelse: 15 min Effekt: Fjerner en forbandelse Varighed: øjeblikkelig Krav: Formular: opløs magi Navn: Orkens tykke pande Forberedelse: 10 min. Effekt: immun overfor bonk Navn: Orkens åbenbaring Forberedelse: 1min, hvor orken skal råbe vredt af et dokument. Effekt: Orken får en ide om hvad dokumentet omhandler, lige meget hvilket sprog det står på. Orken lære ingen navne eller steder og kan ikke læse højt fra brevet. Han ved fx bare at brevet er et kærlighedbrev fra en mand til en kvinde. 7

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner De Okkulte Rundt om på kontinentet Falthea findes der individer der har særlige evner som ingen andre end dem selv helt ved hvor kommer fra. Disse individer siges at være i kontakt med overnaturlige væsner

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

HISTORIEN OM Den Blå Planet

HISTORIEN OM Den Blå Planet UNDERVISNINGSMATERIALE HISTORIEN OM Den Blå Planet En fantasifuld fabel om sol, skygge og sommerfuglestøv Til læreren I Historien om Den Blå Planet har de yngste masser af muligheder for at drømme sig

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Sociale lege 4 Samarbejdsøvelser 8 Kreative øvelser 14 Idégenerering 18 Hjernegymnastik 25 Pjattelege 28 Sociale lege Rækkefølge-leg

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

Hvad er afasi? Danish

Hvad er afasi? Danish Hvad er afasi? Danish For et stykke tid siden er du sikkert blevet konfronteret med afasi for første gang. I starten rejser afasi spørgsmål som: Hvad er afasi, hvordan udvikler det sig og hvilke nye problemer

Læs mere

De seks frygte mennesker hader forandring

De seks frygte mennesker hader forandring Af Soulaima Gourani #SoulaimaGourani www.soulaima.com De seks frygte mennesker hader forandring Du er lige blevet bedt af mig på dagens foredrag om at være mere nytænkende, kreativ og modig. Meget tyder

Læs mere

Af Byron Katie med Stephen Mitchell

Af Byron Katie med Stephen Mitchell Et ekstrakt fra Elsk det som er Fire spørgsmål der kan ændre dit liv Af Byron Katie med Stephen Mitchell Ingen andre end dig selv kan give dig frihed. Denne lille bog vil vise dig hvordan. Byron Katie

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere