Brugen af ESCO - erfaringer fra Middelfart Eventyr om, og opbygning, af ESCO-Univers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugen af ESCO - erfaringer fra Middelfart Eventyr om, og opbygning, af ESCO-Univers"

Transkript

1 Brugen af ESCO - erfaringer fra Middelfart Eventyr om, og opbygning, af ESCO-Univers 1. Indledning og erfaringsgrundlov 2. ESCO projekt for renovering af kommunale bygninger 3. Lidt om ESCO gadelys 4. ESCO Light som løftestang for lokal grøn vækst 5. ESCO aftenskole Klimachef Morten M. Westergaard 20 September 15:15-16:00 1

2 1. Netværkssamfundet (Netværksstyring) 2. Privat/offentlig samarbejde (fælles interesser og behov) 3. Utraditionelle samarbejde (uden for traditionelle regler og rutiner)

3 1. Tage ansvar for natur, miljø og klima 2. Skabe vækst inden for det grønne område 3. Markedsføre Middelfart kommune

4 ESCO: Energy Service COmpany EPC: Energy Performance Contracting Typisk er ydelsen garanteret energibesparelse eller garanteret energiforsyning. Anbefaling til indførelse i forskelle og varianter: Sælg resultater og ikke udstyr, Dansk Industri 4

5 ESCO i Middelfart Beskrivelse og status - bygninger

6 Forskning, faktura og filosofiske overvejelser om ESCO 1 Det kan betale sig at spare på energien 2 Energibesparelser kan betale investeringerne 3 ESCO og EPC kan betragtes som en slags markedsgørelse af energiplanlægning

7 Beskrivelse af projekt Udfordringen for Middelfart Kommune Betydeligt efterslæb i ejendomsmassen Generelt (for) højt energiforbrug og stigende energipriser Ønske om at reducere energiforbruget og hæve standarden af bygningsmassen Begrænsede interne ressourcer til at gennemføre et større løft af ejendomsmassen Projektide At indgå partnerskab om at gennemføre et energiog ejendomsprojekt hvor garanterede energibesparelser helt eller delvist finansierer ejendomsforbedringer i bygningsmassen. Mål: At skabe bedre bygninger At reducere efterslæbet At opnå betydelige ressourcebesparelser

8 Projekt for m2 Har lavet et forstudie efterår 2007 EU udbud 5 firmaer prækvalificeret 2 gav bud Bud på energianalyse, asbestregistrering, energimærkning og energibesparelse Energimærkning indgår med tilbudspris p.g.a. samarbejde med forsyningsvirksomhed Bud på 21 % besparelse garanteret resultat Lukket økonomisk kredsløb i forhold til kommunal økonomi Projekt opstartet med projektmedarbejder fast i Middelfart Analysearbejde forår 2008 Kontrakt med Schneider om gennemførelse af hele projektet. Anlægsinvesteringer fra efterår 2008 april Projektforløb med Schneider frem til 2014 med opfølgning m.m.

9 Driftsbudgettet Aftaleperiode Efter Aftaleperiode

10 3. Projektlængde Investering Udskiftning af lysarmaturer Behovsstyring Teknisk isolering Konvertering fra olie til træpiller Udskiftning af gas kedel Ombygning af ventilationsanlæg Efterisolering Udskiftning af vinduer Styring af lys Udskiftning af cirkulationspumper Indjustering og optimering af anlæg Tilbagebetalingstid ca 2-4 år ca 4-6 år ca 6-10 år 10+ år

11 Effekter af Projektet Værdier af projektet udover energibesparelser Kontrol og Overblik - Energi- og ressourceforbrug overvåges og opfølges månedligt - Via CTS kan fejl og sammenbrud opdages før det får konsekvenser for bygningens brug Indeklima forbedres gennem bl.a. - Stabile temperaturer - Opstart af ventilation hvor det i dag ikke kører - Mere lys for mindre energi Mindre akut vedligehold - Udtjent udstyr renoveres og udskiftes og sammenbrud og akut vedligehold forebygges Lavere eksponering af bygningerne for råd og svamp - Kontrollerede temperatur stigninger og fald - Sivningsalarmer på vand lækager

12 Omfang og Besparelser Fordeling af investering og levetidsvurdering Samlet projektomfang Tkr. Projektsammensætning 19% 17% 8% 1% 15% Ventillation [20 år] Varmeproduktion [20 år] Øvrig VVS [15 år] Styring [15 år] Vand [10 år] Belysning [6 år] Klimaskærm [30 år] 11% 29%

13 Omfang og Besparelser Fordeling af investering og levetidsvurdering Samlet projektomfang Tkr. Den gennemsnitlige tekniske levetid er beregnet til 19 år

14 Omfang og besparelser Investeringer i ejendomsmassen pointe indbyg andre tiltag [Tkr.] Heraf Energiinvesteringe r Heraf Øvrige investeringer Samlet Investering Heraf Energiinvesteringer Energiregistrering Opstart af ca. 35 ventilationsanlæg Asbest Pulje Udbedring af fladtrådt og utilstrækkelig isolering Øvrig genopretning/alm. Vedligehold 2.500

15 Omfang og Besparelser Energibesparelserne i projektet 1. Projekteret Varme og Elbesparelse: Besparelser ved konverteringer (beregnet): Besparelser ved Lystiltag (beregnet): Projekteret besparelse vand: Projekteret varmebesparelse som følge af lavere vandforbrug: Samlet besparelse

16 Foreløbig status - Samlet ESCO projekt Noter Resultat vist ovenover er for 54 ud af omkr. 100 bygninger (kriterium for rapport er at bygningen er afleveret og at vi har minimum to på hinanden efterfølgende månedsaflæsninger). Her vises foreløbig status til dato, projektet går i G&P pr. 1/3/2010. Besparelser vist ovenover er iht. Før forbrug, ikke Garanteret forbrug, og alt er i akkumulerede tal.

17 Hyllehøjskolen

18 Erfaringer, overvejelser og perspektiver Fordele Det bliver gjort Tempo og omfang uovertruffen i lille kommune Garanti Læring Bliver det gjort godt nok? Ja Vi får hvad vi bad om men hvorfor ikke energirenovere på 1 ste klasse? Ambitioner! Kan vi gøre det bedre, efterfølgende eller undervejs altså ESCO på ESCO? 18

19 Tyske erfaringer successive ESCO er 19

20 ESCO i ESCO? Går det? Eksisterende ESCO + nye ambitioner. Volumen Energispareambition Tilbagebetalingstid Alle kommunale bygninger 20

21 Hvad siger organisationen? Tyske erfaringer: Overvejende gode men der er skrækeksempler Egne erfaringer: overvejende gode. Den menneskelige komponent Mennesket er ikke bare komponent. Forankring er vigtig. Også for at præstere bedre. 21

22 Gadelys En lys ide ESCO-gadelys i Middelfart Kommune (Pixi-udgave) Udbudsmaterialet Kontrakten og samarbejdet med EnergiMidt Læringspunkter 22

23 Nedslidt gadelysanlæg Ca armaturer heraf med kviksølvspære. 22 km gamle stålmaster og træmaster med luftledninger. Generelt nedslidt anlæg - flere med 40 års jubilæum. Måler på kun 20 % af anlæggene. Ingen anlægsmidler til renovering. Udløb af den nuværende vedligeholdelseskontrakt. Årligt forbrug på 3,5 mio. kwh og stigende energipriser 23

24 Ønskeseddel Udskiftning af 5150 armaturer med kviksølvpærer inden Udskiftning af alle armaturer over 25 år. Målere på alt gadelys. Nedlæggelse af al luftledning på stål og træmaster. Billige vedligeholdelse af anlægget (ca. 1,1 mio. kr. i dag) Uden yderligere bevillinger behov 30 mio. kroner! 24

25 ESCO til energirenovering af gadelysanlæggene EU-udbud med prækvalifikation. Vi lavede et udbudsmateriale efter ønskesedlen på en 15 årig kontrakt. Der blev prækvalificeret 5 firmaer. Der er indgået kontrakt med EnergiMidt 25

26 Hvad får vi så: Udskiftning af armaturer med kviksølvpærer inden Udskiftning af alle armaturer over 25 år i kontraktperioden. Målere på alt gadelys. Nedlæggelse af al luftledning på træmaster. Vedligeholdelse af anlægget for kr. pr. år! (ca. 1,1 mio. kr. i dag) Garanteret energibesparelse på 1,224 mio. kwh pr. år (35%). Gevinst ved yderligere energibesparelser deles 50/50. Finansieret forventet stigning på eludgifter. Samlet belysningsplan for hele Middelfart Kommune Uden yderligere bevillinger Nedlæggelse af luftledninger på stålmaster (ca. 7,0 mio. kr.) Dem håber vi de yderligere energibesparelser kan finansiere umiddelbare potential kwh. 26

27 Udbudsmaterialet: Rådgivere: Spectras (jura) og Fredsted Consultning (teknik) Hovedlinjer i udbudsmaterialet: Fase 1 (anlægsfase) 3 år og Fase 2 (driftsfase) 12 år Entreprenøren finder de bedste løsninger Sikring af kvaliteten i de valgte løsninger Kontraktlængde 15 år Indhold: Beskrivelse af eksisterende anlæg Funktionsbeskrivelse Minimums krav til anlægsinvesteringer Designkrav Tilbudsliste og tildelingskriterier. 27

28 Udbudsmaterialet (fortsat): Tildelingskriterier: Økonomiske parametre (70 %) Garanteret energibesparelse efter fase 1 (40 %). Drift og vedligeholdelsesudgift (40 %) Fordeling af bonusbesparelse (5 %) Tilbudspris på udskiftning af master (5 %) Overslag på renoveringsudgiften i fase 1 (10 %) Samarbejde og dialog (30 %) 28

29 Kontrakten og samarbejdet med EnergiMidt EnergiMidts strategi med fokus på BAT (Best Availble techique) og TCO (Total Cost of Ownership) ESCO-kontrakt. Partnering på anlæg og renovering. Entreprenør på vedligehold. Samarbejde om valg af løsninger (funktion, pris, æstetik og miljø) Aftaler om at indgå i fælles forsøgsprojekter 29

30 Læringspunkter. Gennemtænk konkurrenceparametrene Entreprenører med mange penge i ryggen Indbyg incitament gennem hele kontraktperioden Udbudsmateriale skal sigte på at udnytte teknologiudvikling Fokus på anlæggets kvalitet ved kontraktudløb Mere partnering mindre entreprenør 30

31 Fra store ESCO projekter Til ESCO-light Små bygninger, små virksomheder, små beløb STORT POTENTIALE 31

32 ESCO-Light Fordi det stadig kan betale sig at spare på energien 32

33 Samarbejde om nye løsninger ESCO-Light 33

34 ESCO-light De få men uprøvede trin - Håndværkerne uddannes; - Håndværkerne får adgang til at sælge energibesparelser til kunderne/borgerne (Borgerne får tilskud!) - Der laves kampagner og borgermøder - Arbejdet kvalitetssikres i pilotprojektperioden (Ultimo august 2011) 34

35 ESCO-light håndværkeren gennemgår hele bygningen med kunden ESCO-light håndværkeren gennemgår hele bygningen, med kunden. Kunden oplever registreringsskema i brug Kunden får beregning og viden om tilskudsstørrelse 35

36 ESCO aftenskole bliv din egen energikonsulent 36

37 Næste tiltag Benhård satsning på Smart Energi Teknologi. Eksakte data ved energirenovering af privatboliger Indgang til Smart City med energi 37

38 Ingen risiko - hvorfor så ikke prøve? 38

39 ESCO Energy Service Company. 39

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

ESCO. Udbudsvejledning

ESCO. Udbudsvejledning ESCO Udbudsvejledning Forord Indhold Denne ESCO-udbudsvejledning er udarbejdet af Dansk Erhverv, Brancheforeningen for Bygningsautomation, for at give offentlige bygherrer en guideline i, hvordan ESCO-projekter

Læs mere

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 260323 Brevid. 1930553 Ref. TKS Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør

Læs mere

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI

KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI Til Dansk Byggeri Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2010 KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGS- VEDLIGEHOLD DANSK BYGGERI DANSK BYGGERI - KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGSVEDLIGEHOLD 1 Revision

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

ENERGI OPTIMERING HOS

ENERGI OPTIMERING HOS 2013 ENERGI OPTIMERING HOS Et Byggeselskab med holdninger Speciale 7.semester Efteråret 2013. Erhvervs Akademiet Lillebælt, Odense Forfatter: Michael Fredslund Vejleder: Ann Louise Findsen & Line Ejstrup

Læs mere

Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering

Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering Den grønne skole kom godt i gang med energirenovering Lad skolen køre længere på literen og giv indeklimaet et løft Antallet af folkeskoler falder fortsat som følge af lukninger og sammenlægninger*. Det

Læs mere

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C

Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune. Bilag 5. Silkeborg Kommune COWI A/S. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Bilag 5 Silkeborg Kommune Kviksølvlamper i Silkeborg Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Silkeborg

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Hvem er vi Hvem er I Baggrund Rådighedsbeløb og tilbagebetalingstider Opsummeret besparelse Ejendommens værdi

Hvem er vi Hvem er I Baggrund Rådighedsbeløb og tilbagebetalingstider Opsummeret besparelse Ejendommens værdi Hvem er vi Hvem er I Baggrund Rådighedsbeløb og tilbagebetalingstider Opsummeret besparelse Ejendommens værdi Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et privat-offentligt partnerskab

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ESCO & OPP ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

CO2-regnskab for Sønderborg Kommune. Baseline 2007-2010

CO2-regnskab for Sønderborg Kommune. Baseline 2007-2010 CO2-regnskab for Sønderborg Kommune Baseline 2007-2010 Indhold 1 Sønderborg Kommunes samlede 6 CO 2 -udledning Energiforbrug, vandforbrug og CO 2 -udledning i ton i seks hovedkategorier 2 Elforbrug 10

Læs mere

Energistyrelsens Forskningsprogram. Energitjenester vejledninger og kontrakter

Energistyrelsens Forskningsprogram. Energitjenester vejledninger og kontrakter Energistyrelsens Forskningsprogram Energitjenester vejledninger og kontrakter September 2008 Energistyrelsens Forskningsprogram Energitjenester vejledninger og kontrakter Sepember 2008 Forfattere: Mogens

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

læs denne brochure, 2

læs denne brochure, 2 2 læs denne brochure, hvis... et af disse forhold er interessant eller relevant for dig.» Regeringens energi- og klimaplan fra 2007 har sat som mål, at i år 2020 skal energiforbruget i nye bygninger være

Læs mere

ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune

ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune ESCO-erfaringer i Hjørring Kommune Alex Røge Hermansen Ingeniør, Teamleder for kommunens interne bygherrerådgivningsfunktion Team Kommunale Bygninger Case Energirenovering af Bjergbyhallen Hjørring Kommune

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr

ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr Aalborg Universitet ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere