Her er en beskrivelse af de vigtigste punkter i vores nye fraflytningsprocedure. Vi vedlægger en figur, der illustrerer en typisk fraflytning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her er en beskrivelse af de vigtigste punkter i vores nye fraflytningsprocedure. Vi vedlægger en figur, der illustrerer en typisk fraflytning."

Transkript

1 Tak for et godt seminar Årets varmemesterseminar er overstået, og vi er vendt hjem med mange gode input og forslag, som vi kan arbejde videre med. Vi vil gerne takke jer for den indsats, I gjorde på seminaret, og vi håber, at I også har fået tilegnet jer viden, som kan være til hjælp i det daglige arbejde. Vi oplevede nogle livlige debatter især omkring fraflytning, og vi fik det indtryk, at der stadig er spørgsmål om fraflytningsproceduren. Derfor vil vi i dette nummer af Den Blå Tråd informere om, hvordan vi håndterer fraflytninger i Dan-Ejendomme as. Den nye fraflytningsproces er en standardprocedure i Dan-Ejendomme as og gælder for alle. Du skal fremover følge denne procedure, selv hvis du har andre rutiner, du er vant til. Samtidig vil vi også informere jer om andre nye rutiner, som gælder pr. 1. januar Det vedrører fotodokumentation af flyttesyn og håndtering af fakturaer vedrørende vedligeholdelse af ejendommen. Vi er klar over, at dette nummer af Den Blå Tråd indeholder mange vigtige informationer. Hvis du har spørgsmål til nogle af emnerne, er det vigtigt, at du kontakter din projektleder. Ny fraflytningsprocedure Erik W. Bundesen, afdelingschef Her er en beskrivelse af de vigtigste punkter i vores nye fraflytningsprocedure. Vi vedlægger en figur, der illustrerer en typisk fraflytning. Forsyn Når lejeren skal flytte, tilbyder vi lejeren et uforpligtende forsyn. Formålet med forsynet er, at du skal give lejeren overblik over, hvad du forventer, der skal istandsættes i lejligheden. Du skal forklare lejeren, at der kan være yderligere mangler, som du ikke kan se ved forsynet pga. tæpper på gulvene, billeder på væggene, reoler, sofaer mv. i lejligheden. Forsynet kan derfor især bruges som en indikation af arbejdets forventede omfang. Du skal gøre lejeren opmærksom på de ting, som altid skal udbedres i et lejemål - fx store huller i væggene, slidt lakering, ridser på dørene mv. Vi anbefaler, at du ikke udtaler dig om pris på istandsættelse, men alene om arbejdets forventede omfang. Hvornår kan forsynet ske? Forsynet kan gennemføres, inden lejeren siger op eller kort efter opsigelsen. Hvis lejeren ønsker at bruge lejemålets indvendige vedligeholdelseskonto til istandsættelsen, skal forsynet ske inden opsigelsen, da lejeren normalt ikke har ret til at bruge kontoen efter opsigelsen. Brug af indvendig vedligeholdelseskonto ved fraflytning Der gælder forskellige regler for brug af den indvendige vedligeholdelseskonto alt efter, hvordan lejligheden skal afleveres: Som beset/velvedligeholdt: Lejeren kan ikke bruge den indvendige vedligeholdelseskonto efter, at lejligheden er opsagt. Istandsættelserne skal derfor være udført og betalt fra den indvendige vedligeholdelseskonto, inden lejeren siger op. (Det betyder, at forsynet skal ligge op til måneder før opsigelsen). 1

2 Nyistandsat: Du skal godkende, at udgifterne til istandsættelsen kan betales fra kontoen, inden lejeren siger op. Det er ikke et krav, at arbejderne er udført, eller regningerne er betalt inden opsigelsen. Hvis lejeren selv vil stå for istandsættelsen Vi giver lejeren lov til selv at istandsætte lejligheden, med mindre andet er beskrevet i kontrakten. Som noget nyt giver vi ALLE lejere mulighed for at bruge egne håndværkere også selv om der står i kontrakten, at arbejdet skal udføres af ejendommens håndværkere. Når lejeren selv istandsætter, eller selv bruger egne håndværkere, gælder to betingelser: 1. Istandsættelsen skal være udført i korrekt håndværksmæssig stand 2. Arbejdet skal være udført inden flyttesynet. Lejeren får besked om dette i det brev, vi sender som bekræftelse på opsigelsen. Dette bliver implementeret i de nye standardbreve og gælder alle kunder. Du skal sørge for at informere lejeren om, at kvaliteten af lejerens egen - eller egen håndværkers istandsættelse skal være i korrekt håndværksmæssig stand, og at det er lejerens eget ansvar, at dette bliver overholdt. Flyttesyn Flyttesynet skal holdes straks efter, at lejeren er flyttet fra lejemålet. Lejeren er officielt flyttet, når samtlige nøgler til lejemålet er afleveret. Derfor skal du altid holde øje med, om du modtager nøgler til lejemålet fx i din postkasse. Det er dit ansvar at holde flyttesynet straks efter, lejeren er flyttet. Normalt gennemfører vi flyttesynet senest 10 arbejdsdage, inden opsigelsesperioden ophører. Når flyttesynet er gennemført, har lejeren ikke længere adgang til lejemålet. Du skal derfor sørge for, at lejeren afleverer nøgler, vaskekort, brugsvejledninger mv. til dig. Husk at lejeren altid har ret til at invitere en tredje part med til flyttesynet fx en repræsentant for beboerrepræsentationen. På flyttesynet udfylder du en fraflytningsrapport, der beskriver de arbejder, som skal udføres i lejligheden. Du skal bede lejeren skrive under på rapporten som et bevis på, at lejeren har modtaget den. Underskriften er IKKE en accept af arbejdernes omfang. Når flyttesynet er gennemført, sørger du for, at arbejdet bliver udført af eksterne håndværkere. NYT Lejeren kan pege på en håndværker efter flyttesynet Som noget nyt giver vi lejeren mulighed for at pege på firmaer, de ønsker skal udføre arbejdet. Men efter flyttesynet er det Dan-Ejendomme as, der entrerer med firmaerne. Det betyder, at firmaerne skal leve op de betingelser, vi stiller til vores leverandører: 1. kvaliteten skal være efter vores anvisning 2. håndværkerne kan garantere, at arbejderne kan udføres i det tidsrum, vi vælger 3. firmaet hæfter for forsinkelse eller dårlig kvalitet. Det gælder også lejen i den periode, ny lejer skulle være flyttet ind 4. håndværkeren skal være momsregistreret. I praksis betyder den nye procedure, at: 1. du kontakter det firma, lejeren har peget på, umiddelbart efter flyttesynet. 2

3 2. Du gennemgår lejligheden med de pågældende håndværkere og beder dem give en pris på istandsættelsen. 3. Du henter også en pris hos de håndværkere, du normalt bruger på ejendommen. 4. Du sammenligner prisen og vælger den billigste leverandør. Du kan naturligvis ikke på forhånd vide, om det håndværksfirma lejeren eventuelt anbefaler kan leve op til vores kvalitet. Men det er vigtigt, at du sørger for at informere firmaet om, hvornår arbejdet skal være færdigt samt at firmaet hæfter for alle udgifter, hvis arbejdet ikke er færdigt til den aftalte tid. Den normale procedure er, at håndværkerne, som er skyld i forsinkelse, hæfter for de udgifter, der kan opstå ved, at ny lejer ikke kan flytte ind til tiden. Når arbejdet er færdigt, udfører du en kvalitetskontrol, inden ny lejer flytter ind. Det gælder uanset, hvilket firma der har udført istandsættelsen. Hvorfor har vi valgt at ændre i proceduren? Det nye i proceduren er, at vi giver lejeren mulighed for at pege på et håndværkerfirma efter flyttesynet. Baggrunden for denne ændring i proceduren skyldes to ting: 1. Vi ønsker at gøre op med myten om, at vi er i lommen på håndværkerfirmaer. Hvis lejeren kan skaffe et billigere tilbud på opgaven, ønsker vi ikke at stå i vejen for dette så længe kvalitet og arbejdstidspunkt er efter vores ønsker. Hvis vi nægter en lejer at bruge lejerens momsregistrerede håndværker, og regningen bliver dyrere end det, lejeren kunne have fået, ved vi, at vi får en sag på halsen og det kan vi i bund og grund godt forstå. 2. Vi kan altid forsvare flytteregninger med, at lejeren selv kunne have peget på et firma til at udføre opgaven. Det betyder naturligvis ikke, at vi ikke skal gøre alt for at skaffe lejeren det billigste tilbud. Det skal vi altid gøre! Det er vores forventning, at kun meget få lejeren vil benytte sig af denne mulighed for at pege på en håndværker efter flyttesynet. Erfaringen viser, at det kun sker i cirka et ud af hundrede tilfælde! Uanset om lejeren peger på et firma eller ej, er du naturligvis altid forpligtet til løbende at indhente kontroltilbud hos andre håndværkere end dem, du normalt bruger. Vi har pligt til at sikre vores lejere de billigste håndværkerpriser hver gang. NYT - Fotodokumentation af flyttesyn Pr. 1. januar 2005 indfører vi fotodokumentation ved alle flyttesyn i Dan-Ejendomme as. Fotodokumentationen skal alene bruges, hvis en flyttesag ender i en konflikt, hvor fraflytter fx ikke vil acceptere flytteafregningen. Formålet med fotodokumentationen er at illustrere lejlighedens generelle stand. Det kan du gøre ved at tage 5 6 billeder af lejemålet. Fotograferingen skal foregå digitalt, og inden du går i gang, skal du sørge for, at datoen er indstillet korrekt på kameraet. Du modtager kameraet i løbet af december. Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende kameraet, kan du altid spørge din projektleder. 3

4 Hvordan gør du i praksis? Du kan starte med at fotografere hoveddøren med navneskiltet, inden du ringer på. Du skal, som nævnt tidligere tage 5-6 billeder, der beskriver lejlighedens generelle stand samt fotografere defekte bordplader, huller i døre, skader på gulvet, revner i sanitet, ødelagt inventar i køkkenet m.v. I den forbindelse er det vigtigt, at du ikke tager 10 billeder af den samme ridse i gulvet, selv hvis den er stor. Det kan virke provokerende. Når du fotograferer en skade på en væg eller et gulv, skal du holde en kendt genstand sammen med skaden fx en blyant, en æske tændstikker, mobiltelefon eller andet. Hvis du ikke angiver et størrelsesforhold, mister fotografiet sin værdi. Efter fotograferingen skal du sætte en label eller andet på kameraets hukommelseskort (chippen) og gemme den på dit kontor. Vi anbefaler, at du etablerer et system, så du nemt kan finde chippen igen. Det bedste er at opbevare chippen i en kuvert sammen med den øvrige del af flyttesagen. Indtil flyttesynet er afregnet, og du modtager besked fra ejendomsadministratoren, skal du gemme alle billeder fra flyttesynet. Derefter kan du slette chippen og bruge den ved næste flyttesyn. Erik W. Bundesen, afdelingschef Istandsættelse af lejligheder malerpriser I den sidste tid har der været meget tale om priser på istandsættelse af lejeboliger. Derfor har vi fra Ejendomsforeningen Danmark fået opmålinger for ni forskellige lejligheder, som viser prisen på maleristandsættelse. Opmålingerne er udført af Malernes Fagforening Storkøbenhavn og er foretaget i tre forskellige gennemsnitslejligheder hver med tre forskellige behandlinger. De 3 forskellige gennemsnitslejligheder er på henholdsvis 80, 120 og 150 m 2. Prisen er beregnet udfra følgende behandlinger: Behandling 1: Behandling 2: Behandling 3: Alt vaskes, gipses/pletspartles, repareres og males 1 gang. Lejlighedens gulve vaskes, letslibes, plettes samt 1 gang lak. Der udføres rengøring, vinduespolering m.m. Alt vaskes, gipses/pletspartles, repareres og males 2 gange. Lejlighedens gulve vaskes, letslibes, plettes samt 1 gang lak. Der udføres rengøring, vinduespolering m.m. Alt vaskes, træværk, vinduer, ovne og rør dobbeltvaskes, der gipses/pletspartles og males 3 gange. Lejlighedens gulve vaskes, letslibes, plettes samt 1 gang lak. Der udføres rengøring, vinduespolering m.m. 4

5 Priserne på de tre behandlinger i de tre forskellige lejligheder er: Lejlighedens Behandling 1 Behandling 2 Behandling 3 størrelse 80 m kr kr kr. 120 m kr kr kr. 150 m kr kr kr. Vi har i Dan-Ejendomme as selv foretaget en gennemgang af istandsættelsesopgørelserne for de seneste cirka fraflytninger. Undersøgelsen viser, at: de gennemsnitlige istandsættelsesudgifter var pr. lejlighed kr kr. malerarbejdet udgjorde 63% af istandsættelsesudgifterne, eller ca kr. gulvarbejderne udgjorde 20% af istandsættelsesudgifterne, eller ca kr. rengøring m.v. udgjorde 7% af istandsættelsesudgifterne, eller ca kr. øvrige håndværkere udgjorde de resterende 10% af istandsættelsesudgifterne den gennemsnitlige flyttelejlighed var 78,8 m 2 fraflytterne havde i gennemsnit boet i lejlighederne i 6½ år. For god ordens skyld skal vi oplyse, at vores undersøgelse af istandsættelsesudgifter ved fraflytning omhandler alle typer lejligheder altså både lejligheder, der skal afleveres nyistandsatte, lejligheder, der blot skal afleveres i god stand, lejligheder med indvendig vedligeholdelseskonto mv. Blandt andet derfor er priserne ikke umiddelbart sammenlignelige med tallene fra Ejendomsforeningen Danmark. Bendix Kristiansen, indkøbschef Håndværkerpriser tjek din leverandør Grundlæggende har vi i Dan-Ejendomme as nogle gode, stabile og fornuftige leverandører takket være jeres indsats på ejendommene. Men vi har en forpligtelse over for både kunder og lejere til at sikre, at vi hele tiden køber varer og håndværkerydelser så billig som muligt, men samtidig sikre, at vi får leveret en god kvalitet. Derfor skal du løbende indhente kontroltilbud hos andre leverandører end dem, du normalt bruger. Når du rekvirerer og afregner håndværkerydelsen efter forbrug af tid og materialer, skal kontrollen af blandt andet materialemængder og -priser, timesatser, udkaldstillæg m.m. være ekstra nøje. Du har ansvaret for at udføre denne kontrol. På varmemesterseminaret blev der orienteret om, at vi havde undersøgt prisniveauet for nogle af de firmaer, vi anvender mest inden for fagene VVS, EL og snedker/tømrer. Disse prisniveauer skal være en hjælp for dig til at identificere de firmaer, der tager for høje priser. Timesatser inklusive eventuel servicevogn varierede meget, og der blev gjort opmærksom på at alle varmemestre såfremt deres håndværkere prismæssigt ligger over gennemsnittet skal tage kontakt med deres håndværkere og forsøge at forhandle timepriserne ned på gennemsnitsniveauet for det konkrete fag. Her er de gennemsnitsbeløb, der blev oplyst på seminaret: VVS-installatører: 331,00 kr. inkl. servicevogn pr. time EL-installatører: 339,00 kr. inkl. servicevogn pr. time Snedker/tømrer: 322,00 kr. inkl. servicevogn pr. time. 5

6 Du skal kontrollere fakturaerne for korrekt tidsforbrug, servicevogn, overtidstillæg, smudstillæg, udkaldstillæg, anvendelse af lærlinge og så vidt muligt materialepriser. Hvis der er fejl ved en faktura, skal du sende en kopi til håndværkeren eventuelt vedlagt et følgebrev (standard blev udleveret på seminaret). Vi beder håndværkeren sende en kreditnota til udligning af den forkerte faktura og en ny faktura. Hvis håndværkeren fakturerer et stort udkaldstillæg eller fakturerer tillægget allerede fra tidlig fredag eftermiddag eller lignende, beder vi dig kontakte håndværkeren og forhandle tillægget nedsat eller fjernet. På seminaret blev de geografiske forskelle i håndværkerpriserne drøftet, og vi kan oplyse, at ovennævnte gennemsnitspriser fordeler sig således på Vest-/Østdanmark: VVS-installatører: 331,00 kr. inkl. servicevogn pr. time Vest: 314,50 kr. Øst: 334,50 kr. EL-installatører: 339,00 kr. inkl. servicevogn pr. time Vest: 330,00 kr. Øst: 339,30 kr. Snedker/tømrer: 322,00 kr. inkl. servicevogn pr. time. Vest: 303,50 kr. Øst: 325,00 kr. Der skal dog gøres opmærksom på, at antallet af håndværksfirmaer Vest for Storebælt er begrænsede i antal set i forhold til antallet af firmaer fra Øst for Storebælt. Vi har efter seminaret undersøgt timepriser (ligeledes ekskl. moms) hos malerfirmaer og fandt følgende gennemsnitspriser: Malere: 272,50 kr. pr. time Vest: 260,00 kr. Øst: 297,50 kr. Hvis du på baggrund af disse gennemsnitspriser kan se, at håndværkerpriserne på din ejendom normalt er for høje, skal du kontakte håndværkerne og forsøge at forhandle priserne ned. Hvis det ikke lykkes, skal du kontakte din projektleder, så I kan finde ud af, hvad vi kan gøre muligvis skifte til en anden håndværker, som kan udføre det samme arbejde billigere. Bendix Kristiansen, indkøbschef Ny måde at behandle fakturaer vedrørende vedligeholdelse Fremover skal du behandle fakturaer vedrørende vedligeholdelsen af ejendommen på en ny måde. Du skal påføre både kontonummer og underkontonummer på alle fakturaer, der vedrører vedligeholdelse af ejendommen. (Vær opmærksom på, at det kun gælder fakturaer vedrørende vedligeholdelse.) Vi skelner mellem to typer af vedligeholdelse: løbende vedligeholdelse (uspecificerede arbejder) planlagt vedligeholdelse (arbejder, der er specificerede i budgettet) Hvordan finder du kontonummeret? Du får tilsendt to hjælpemidler til at finde det rigtige kontonummer: En aktivitetsoversigt (sendes af din projektleder) En kontoplan (vedlagt Den Blå Tråd) 6

7 Aktivitetsoversigt I aktivitetsoversigten kan du se alle de budgetterede aktiviteter på ejendommen. De planlagte vedligeholdelsesarbejder er nævnt med et kontonummer i aktivitetsoversigten. Det kontonummer og underkontonummer skal du skrive på fakturaen. De løbende vedligeholdelsesarbejder vil typisk være budgetteret som ét samlet beløb i aktivitetsoversigten. Her skal du også bruge kontoplanen til at finde frem til det kontonummer, du skal bruge. Aktivitetsoversigten kan fx se således ud: Hver aktivitet er angivet med en beskrivelse af aktiviteten, et beløb, et kontonummer, en underkonto, en dato og en fakturatype. Brug af aktivitetsoversigt for planlagt vedligeholdelse: Du skal bruge fakturatypen, kontonummeret og underkontoen til at skrive på de fakturaer, der vedrører den planlagte vedligeholdelse. Beløbet og budgetdatoen kan du bruge som ekstra information om aktiviteten. Budgetdatoen er ikke den dato aktiviteten skal starte, men derimod den dato, vi forventer, den første faktura skal betales. Brug af aktivitetsoversigt for løbende vedligeholdelse Der vil typisk være en eller flere linjer for den løbende vedligeholdelse i aktivitetsoversigten. Det er forskelligt for kunder og projektledere, hvor meget den løbende vedligeholdelse er specificeret ud. For fakturaer, der vedrører den løbende vedligeholdelse, er det sjældent angivet, hvilken konto og underkonto det skal faktureres på, fordi det er ukendt på budgetteringstidspunktet. Den løbende vedligeholdelse skal du derfor altid fakturere som en fakturatype 1, og du skal selv specificere konto og underkonto på fakturaen fx konto og underkonto

8 Ud over de planlagte og løbende aktiviteter kan der i årets løb komme vedligeholdelsesarbejder, som ikke fremgår af oversigten. Hvordan du skal håndtere disse fakturaerne, vil du få besked om fra din projektleder. Ny kontoplan Den nye kontoplan er opdelt efter bygningsdele i stedet for faggrupper. Det betyder, at du skal finde kontonummeret ud for den bygningsdel, hvor arbejdet er udført. Fx skal maling af vinduer nu konteres under vinduer i facade i stedet for på en malerkonto. Årsagen er, at vi i højere grad kan følge med i hvor på ejendommen, den løbende vedligeholdelse bliver udført. Kontoplanen er opdelt i 9 bygningsgrupper. Der er to kontonumre til hver hovedgruppe - et kontonummer til den planlagte vedligeholdelse og et til den løbende vedligeholdelse. Under hver hovedgruppe er der en række underkonti. Underkontonummeret er det samme uanset, om det er planlagt eller løbende vedligeholdelse. Kontoplanen er bygget op ud fra SfB-standarden, som er en anerkendt branchestandard til at opdele ejendomme i bygningsdele. Sådan konterer du fakturaer vedrørende vedligeholdelse Du skal skrive konto nr. + underkonto oven over dit adressestempel. Det gælder både fakturatype 1 og 2. Du skal angive kontonummeret og underkontoen: , hvor er selve kontonummeret og 311 er underkontoen. Det er vigtigt, at du påfører kontonummer + underkonto over ADRESSESTEMPLET og ikke skriver det i nærheden af fakturastemplet med kundenr., ejendomsnummer og fakturatype. Skriver du kontonummer + underkonto i nærheden af fakturastemplet, kan det skabe store problemer for indscanningen. Du skal fortsat skrive dato og en underskrift lige under adressestemplet. Hvis du kender projektnummeret for de planlagte aktiviteter, må du gerne skrive det på, men sørg for, at det står adskilt fra kontonummeret. Vær opmærksom på, at projektnumre altid skal angives med et P foran nummeret fx P3129. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du skal kontere vedligeholdelsesfakturaerne, er du altid velkommen til at kontakte ejendomsadministratoren for din ejendom. Her er et eksempel på, hvordan du skal kontere fakturaen: 8

9 9

10 Det gælder ikke alle andre fakturaer! Det er vigtigt at understrege, at det kun drejer sig om fakturaer vedrørende vedligeholdelsen af ejendommen. Det betyder, at følgende fakturaer skal behandles som hidtil: Serviceabonnementer (Fx service på elevator og lignende) (Fakturatype 1) Renholdelse (Fx indkøb af rengøringsartikler) (Fakturatype 1) Lejlighedsmoderniseringer (Fakturatype 2) Projektfakturaer fra tidligere budgetår, der ikke er afsluttet (Fakturatype 2) Flyttesager (Fakturatype 4) Indvendig vedligeholdelse (Fakturatype 5). Fakturaer, der går ind under en af disse kategorier skal stemples, udfyldes og sendes ind, som du plejer. Der skal ikke skrives kontonummer og underkonto på! Nyt Drifts- og vedligeholdelsessystem Dorthe Hovgård Hansen, forretningsudvikler Årsagen til, at vi i det nye regnskabsår ændrer i konteringen af fakturaer, er, at vi har taget et nyt drifts- og vedligeholdelsessystem i brug. Det betyder, at vi nu udarbejder 10 års drifts- og vedligeholdelsesbudgetter, hvor vi tidligere typisk kun har udarbejdet 1, 3 eller 5 års budgetter. Vores kunder lægger stor vægt på, hvor meget deres ejendom er værd på markedet, og langtidsbudgetteringen af især drift- og vedligeholdelsesudgifter har meget stor betydning for ejendommens markedsværdi. Derudover sikrer det nye system ensartede forretningsgange i forbindelse med budgetteringen. Det gør det lettere at styre budgetteringen fremover. Ud over denne funktion indeholder systemet en række andre funktioner. Blandt andet bliver det muligt at udføre: bygningsregistrering registrering og budgettering af serviceaftaler registrering og budgettering af aktiviteter udarbejdelse af styrings- og driftsplaner diverse udskrifter m.m. I år har vi dog valgt "kun" at foretage selve budgetteringen af drifts- og vedligeholdelsesaktiviteterne på ejendommene i det nye system. I den kommende tid vil vi løbende tage flere elementer af systemet i brug. Søren Westh, udviklingschef Kort nyt: Varmemesterseminar 2005 Det næste varmemesterseminar vil blive holdt den oktober 2005 i Nyborg, hvor vi håber på at få endnu et konstruktivt seminar. Husk derfor allerede nu at sætte et kryds i kalenderen. NYT gaver skal registreres fremover Som noget nyt er vi såvel ansatte på hovedkontoret som ansatte ude på ejendommene - begyndt at registrere modtagne gaver fra leverandører eller samarbejdspartnere. 10

11 Hvis du skulle modtage en gave eller lignende som fx vin eller andet fra leverandører og samarbejdspartnere, skal du derfor udfylde en gaveliste. Vi vedlægger en liste, du skal bruge til registrering af gaver, der eventuelt modtages i forbindelse med jul/nytår. Listen skal i udfyldt stand indsendes til din projektleder senest den 5. januar Erik W. Bundesen, afdelingschef / Susanne Borch, personalechef Frist for fakturaer inden jul Fakturaer, som skal indgå i regnskaberne for 2004, skal være Dan-Ejendomme as i hænde senest mandag den 6. december Husk at tage hensyn til postgange de sidste fakturaer skal muligvis sendes med A-post, så de når frem til tiden. Oplysninger til brug for lønkørslen i december skal sendes til lønafdelingen, så vi har dem senest mandag den 13. december Gregers Rye Jensen, regnskabschef Ny bestillingsseddel til arbejdstøj Vi har fået en ny bestillingsseddel til arbejdstøj. Den er vedlagt dette nummer af Den Blå Tråd, og den skal erstatte den gamle bestillingsseddel i Håndbogen for ejendomsfunktionærer. Julen står for døren Bendix Kristiansen, indkøbschef Julen nærmer sig, og i år holder vi juleferie fra den 24. december 2004 til den 2. januar 2005 begge dage inklusive. Beredskab i julen I forbindelse med juleferien skal du sørge for bemanding af ejendomskontoret, nødvendig renovation og beredskab omkring glatføre og snerydning. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din projektleder. Sikkerhedspartner SP-aftalen Ved akutte skader i juleferien henviser vi til SikkerhedsPartner på telefon SikkerhedsPartner er i besiddelse af en nødplan, som er tilpasset den enkelte ejendom. Nødplanen indeholder blandt andet oplysninger om ejendommens faste håndværkere, vagttelefonnumre til vvs- og el-installatøren, elevatorfirma, låsesmed, oplysninger om evt. Falck-abonnement mv. Derudover er der oplysninger om ejendommens forsikringsselskab og i øvrigt oplysninger om evt. specielle forhold på ejendommen. (Husk - hvis du ændrer på dine leverandører på ejendommen - så skal du også revidere forholdsordren! Tal med din projektleder eller Hanne Kristensen, tlf , hvis du er i tvivl!) Det er aftalt, at SikkerhedsPartner ved akutte skader rekvirerer ejendommens håndværkere eller Skadesservice Danmark - men ved ikke akutte skader er det aftalt, at SikkerhedsPartner ikke rekvirerer håndværkere eller lignende - men alene oplyser lejeren om telefonnumre i 11

12 henhold til forholdsordren, samt henviser til at kontakte viceværten i dennes kontortid. (SikkerhedsPartner oplyser ikke viceværtens mobiltelefonnummer.) Akutte skader er fx.: Vand i ejendommen fra et sprunget/stoppet rør. Vand fra overboen. Vindue, der er blæst ud og faldet ned. Stormskader på tag. Stillads, der er væltet eller er ved at vælte. Istapper, der udgør fare (risiko for at styrte ned). Hvis lejeren vælger at kontakte en håndværker eller leverandør, er det som udgangspunkt altid lejeren, der skal betale for det udførte arbejde. Det er samtidigt aftalt, at hvis det er ældre eller svagelige mennesker, der henvender sig, må SikkerhedsPartner tage bestik af situationen og evt. hjælpe med at kontakte en håndværker eller lignende. Ved opkald fra ejendomme, der ikke er omfattet af SP-aftalen, yder vi ingen hjælp - men vi henviser alene til ejendommens varmemester og evt. til opslag i opgangen eller ved varmemesterens kontor. Husk derfor at ajourføre dette opslag. Projektlederne har etableret en vagtordning, så det er muligt at få kontakt med en projektleder i juleferien. God jul og godt nytår Det var de praktiske informationer omkring beredskabet i julen. Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for din indsats i det år, der snart er gået vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i Erik W. Bundesen, afdelingschef 12

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt.

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Kære Beboer. Vi gør opmærksom på, at denne fraflytnings guide alene er ment som en vejledende orientering om de generelle forhold. Hvad der gælder i det enkelte tilfælde fx i din lejlighed afgøres blandt

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO FLYTTEPJECE APRIL 1997 SENEST REVIDERET I 2010 NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i en lejlighed indtager man forskellige roller.

Læs mere

BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997

BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997 BOLIGFORENINGEN VIBO FLYTTEPJECE UDARBEJDET I APRIL 1997 SENEST REVIDERET NOVEMBER 2011 NÅR DU FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed, eller man flytter ind i

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse Opsigelse Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt og synet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 ( B - ordning ) Generelt Reglernes ikrafttrædelse Ændring af lejekontrakten Beboerklagenævn Med virkning fra 15.maj 2007 erstatter dette reglement eventuelle

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Side 1 af 6 14-10-2010 Generelt Med virkning fra den 1. december 2010 erstatter denne forretnings-

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt og synet inden boligforeningens

Læs mere

NÅR DU SKAL FLYTTE. Boligforeningen VIBO 2016

NÅR DU SKAL FLYTTE. Boligforeningen VIBO 2016 NÅR DU SKAL FLYTTE INDHOLD Når du flytter.... 3 Fraflytningssyn.... 3 Synsrapport.... 4 Hvad skal istandsættes?.... 5 A-ordning B-ordning Gør det selv?.... 6 Hvad koster det?... 7 Hvor lang tid tager istandsættelsen?..

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Postfunktionærernes Andels Boligforening Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 13.11.03 Side 1 af 6 Generelt Med virkning

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Vedligeholdsreglement. Model B med vedligeholdskonto Grundlaget for dette vedligeholdsreglement er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 6, Filstedvej 45-139, Liselund 1-83 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40, Poul Buaas Vej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 49, Helgolandsgade 23 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet

Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Vedligeholdelsesreglement Tingbjerg Kollegiet Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Boligens vedligeholdelsesstand ved overtagelsen... 3 Overtagelse af boligen ved indflytning... 3 Vedligeholdelse i boperioden...

Læs mere

Hvis lejeren vælger at kontakte en håndværker. altid lejeren, der skal betale for det udførte arbejde.

Hvis lejeren vælger at kontakte en håndværker. altid lejeren, der skal betale for det udførte arbejde. Julen nærmer sig. Julen nærmer sig med hastige skridt, og julefreden sænker sig over Dan-Ejendomme as. I år holder vi juleferie fra den 24. december 2003 til den 4. januar 2004 begge dage inklusive. Beredskab

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-Beløb for ungdomsboliger Din afdeling har valgt at vedligeholde ungdomsboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb).

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 21, Næssundvej 1-222 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 60, Egholm Færgevej 11-17 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Gillesager/ Lindeager Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: 31/ 3 2016

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade

Vedtaget på afdelingsmødet: 21. maj 2015. Afdeling: AKB Lundtoftegade B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

BOLIGSELSKAB AFDELING

BOLIGSELSKAB AFDELING Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021

AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021 AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021 1 PARTERNE: Mellem og IP Administration A/S Frederiksberg Allé 15-17 1820 Frederiksberg C (I det følgende kaldet IP) AB Grønneport Beliggende

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Opsigelsesskema for AlmenBolig+

Opsigelsesskema for AlmenBolig+ Opsigelsesskema for AlmenBolig+ Boliglejemål nr. - - - (Se i din lejekontrakt eller den sidste huslejeopkrævning du har modtaget) Undertegnede opsiger mit lejemål, på adressen med 3 måneders varsel til

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Hvad du skal være opmærksom på, når du fraflytter din bolig?... 3 Vedligeholdelseskontoen... 3 Forsyn...

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 26. februar 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Hvad du skal være opmærksom på, når du fraflytter din bolig?... 3 Medlemskab... 3 Vedligeholdelseskontoen...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Bilag 4 Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Udgivet: 23. maj 2013 1. GENERELT «Lejekontrakt_Selskab»«Lejekontrakt_Afdeling»«Lejekontrakt_Lejemål»«Lejekontrakt_Lejernr» Reglernes ikrafttræden 1.1 Med

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 22, Tambosundvej 1-81 / 2-40 Model A med normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger for i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Gulvene kan have farveforskelle, hvor der har ligget tæpper o.lign. Mindre overfladeridser samt trykmærker kan forekomme.

Gulvene kan have farveforskelle, hvor der har ligget tæpper o.lign. Mindre overfladeridser samt trykmærker kan forekomme. B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering

Læs mere

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening Vedligeholdelsesreglement for afd. 2 - Østergården Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015

Vedtaget på afdelingsmødet: 29. september 2015 B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Hvorfor kontrol af udbud... 3 Skema til kontrol af udbud... 4

Hvorfor kontrol af udbud... 3 Skema til kontrol af udbud... 4 Kontrol af udbud Indhold Hvorfor kontrol af udbud... 3 Skema til kontrol af udbud... 4 Husk altid at kontrollere håndværkernes arbejde Hvis du er utilfreds med arbejdet så tag billeder og send dem til

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger LBK nr. 961 af 11. august 2010, og bekendtgørelse

Læs mere

DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN. «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse.

DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN. «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse. DEN ALMENE ANDELSBOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN «Selskab_Nr» Vedligeholdelsesreglement For Afd. 1 SOLRÆKKEHUSENE MODEL A normalistandsættelse. A-ordningen kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 26. Møllevænget. Model B med vedligeholdelseskonto Vedligeholdelsesreglement Afdeling 26. Møllevænget Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Lejeren indbetaler månedligt et beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto, til

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING EGELYPARKEN Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 001 - Herninglund Godkendt på afdelingsmødet den 18.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Afdeling I Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 23. Helleholm. Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement. Afdeling 23. Helleholm. Model B med vedligeholdelseskonto Vedligeholdelsesreglement Afdeling 23. Helleholm Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Lejeren indbetaler månedligt et beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto, til tapetsering,

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdeling: 14 ungdomsboliger. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: I forbindelse med fraflytning skal du i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt og synet inden boligforeningens

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 005 Tietgensgade/ Thrigesvej/Banegårdspladsen Godkendt på afdelingsmødet den 11.09.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten...

Læs mere

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Side: Side 1 af 6 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse

Læs mere

Sydkystens Boligselskab Kirsebærhegnet Godkendt på afdelingsmødet den 17. september 2013

Sydkystens Boligselskab Kirsebærhegnet Godkendt på afdelingsmødet den 17. september 2013 udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere