Her er en beskrivelse af de vigtigste punkter i vores nye fraflytningsprocedure. Vi vedlægger en figur, der illustrerer en typisk fraflytning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her er en beskrivelse af de vigtigste punkter i vores nye fraflytningsprocedure. Vi vedlægger en figur, der illustrerer en typisk fraflytning."

Transkript

1 Tak for et godt seminar Årets varmemesterseminar er overstået, og vi er vendt hjem med mange gode input og forslag, som vi kan arbejde videre med. Vi vil gerne takke jer for den indsats, I gjorde på seminaret, og vi håber, at I også har fået tilegnet jer viden, som kan være til hjælp i det daglige arbejde. Vi oplevede nogle livlige debatter især omkring fraflytning, og vi fik det indtryk, at der stadig er spørgsmål om fraflytningsproceduren. Derfor vil vi i dette nummer af Den Blå Tråd informere om, hvordan vi håndterer fraflytninger i Dan-Ejendomme as. Den nye fraflytningsproces er en standardprocedure i Dan-Ejendomme as og gælder for alle. Du skal fremover følge denne procedure, selv hvis du har andre rutiner, du er vant til. Samtidig vil vi også informere jer om andre nye rutiner, som gælder pr. 1. januar Det vedrører fotodokumentation af flyttesyn og håndtering af fakturaer vedrørende vedligeholdelse af ejendommen. Vi er klar over, at dette nummer af Den Blå Tråd indeholder mange vigtige informationer. Hvis du har spørgsmål til nogle af emnerne, er det vigtigt, at du kontakter din projektleder. Ny fraflytningsprocedure Erik W. Bundesen, afdelingschef Her er en beskrivelse af de vigtigste punkter i vores nye fraflytningsprocedure. Vi vedlægger en figur, der illustrerer en typisk fraflytning. Forsyn Når lejeren skal flytte, tilbyder vi lejeren et uforpligtende forsyn. Formålet med forsynet er, at du skal give lejeren overblik over, hvad du forventer, der skal istandsættes i lejligheden. Du skal forklare lejeren, at der kan være yderligere mangler, som du ikke kan se ved forsynet pga. tæpper på gulvene, billeder på væggene, reoler, sofaer mv. i lejligheden. Forsynet kan derfor især bruges som en indikation af arbejdets forventede omfang. Du skal gøre lejeren opmærksom på de ting, som altid skal udbedres i et lejemål - fx store huller i væggene, slidt lakering, ridser på dørene mv. Vi anbefaler, at du ikke udtaler dig om pris på istandsættelse, men alene om arbejdets forventede omfang. Hvornår kan forsynet ske? Forsynet kan gennemføres, inden lejeren siger op eller kort efter opsigelsen. Hvis lejeren ønsker at bruge lejemålets indvendige vedligeholdelseskonto til istandsættelsen, skal forsynet ske inden opsigelsen, da lejeren normalt ikke har ret til at bruge kontoen efter opsigelsen. Brug af indvendig vedligeholdelseskonto ved fraflytning Der gælder forskellige regler for brug af den indvendige vedligeholdelseskonto alt efter, hvordan lejligheden skal afleveres: Som beset/velvedligeholdt: Lejeren kan ikke bruge den indvendige vedligeholdelseskonto efter, at lejligheden er opsagt. Istandsættelserne skal derfor være udført og betalt fra den indvendige vedligeholdelseskonto, inden lejeren siger op. (Det betyder, at forsynet skal ligge op til måneder før opsigelsen). 1

2 Nyistandsat: Du skal godkende, at udgifterne til istandsættelsen kan betales fra kontoen, inden lejeren siger op. Det er ikke et krav, at arbejderne er udført, eller regningerne er betalt inden opsigelsen. Hvis lejeren selv vil stå for istandsættelsen Vi giver lejeren lov til selv at istandsætte lejligheden, med mindre andet er beskrevet i kontrakten. Som noget nyt giver vi ALLE lejere mulighed for at bruge egne håndværkere også selv om der står i kontrakten, at arbejdet skal udføres af ejendommens håndværkere. Når lejeren selv istandsætter, eller selv bruger egne håndværkere, gælder to betingelser: 1. Istandsættelsen skal være udført i korrekt håndværksmæssig stand 2. Arbejdet skal være udført inden flyttesynet. Lejeren får besked om dette i det brev, vi sender som bekræftelse på opsigelsen. Dette bliver implementeret i de nye standardbreve og gælder alle kunder. Du skal sørge for at informere lejeren om, at kvaliteten af lejerens egen - eller egen håndværkers istandsættelse skal være i korrekt håndværksmæssig stand, og at det er lejerens eget ansvar, at dette bliver overholdt. Flyttesyn Flyttesynet skal holdes straks efter, at lejeren er flyttet fra lejemålet. Lejeren er officielt flyttet, når samtlige nøgler til lejemålet er afleveret. Derfor skal du altid holde øje med, om du modtager nøgler til lejemålet fx i din postkasse. Det er dit ansvar at holde flyttesynet straks efter, lejeren er flyttet. Normalt gennemfører vi flyttesynet senest 10 arbejdsdage, inden opsigelsesperioden ophører. Når flyttesynet er gennemført, har lejeren ikke længere adgang til lejemålet. Du skal derfor sørge for, at lejeren afleverer nøgler, vaskekort, brugsvejledninger mv. til dig. Husk at lejeren altid har ret til at invitere en tredje part med til flyttesynet fx en repræsentant for beboerrepræsentationen. På flyttesynet udfylder du en fraflytningsrapport, der beskriver de arbejder, som skal udføres i lejligheden. Du skal bede lejeren skrive under på rapporten som et bevis på, at lejeren har modtaget den. Underskriften er IKKE en accept af arbejdernes omfang. Når flyttesynet er gennemført, sørger du for, at arbejdet bliver udført af eksterne håndværkere. NYT Lejeren kan pege på en håndværker efter flyttesynet Som noget nyt giver vi lejeren mulighed for at pege på firmaer, de ønsker skal udføre arbejdet. Men efter flyttesynet er det Dan-Ejendomme as, der entrerer med firmaerne. Det betyder, at firmaerne skal leve op de betingelser, vi stiller til vores leverandører: 1. kvaliteten skal være efter vores anvisning 2. håndværkerne kan garantere, at arbejderne kan udføres i det tidsrum, vi vælger 3. firmaet hæfter for forsinkelse eller dårlig kvalitet. Det gælder også lejen i den periode, ny lejer skulle være flyttet ind 4. håndværkeren skal være momsregistreret. I praksis betyder den nye procedure, at: 1. du kontakter det firma, lejeren har peget på, umiddelbart efter flyttesynet. 2

3 2. Du gennemgår lejligheden med de pågældende håndværkere og beder dem give en pris på istandsættelsen. 3. Du henter også en pris hos de håndværkere, du normalt bruger på ejendommen. 4. Du sammenligner prisen og vælger den billigste leverandør. Du kan naturligvis ikke på forhånd vide, om det håndværksfirma lejeren eventuelt anbefaler kan leve op til vores kvalitet. Men det er vigtigt, at du sørger for at informere firmaet om, hvornår arbejdet skal være færdigt samt at firmaet hæfter for alle udgifter, hvis arbejdet ikke er færdigt til den aftalte tid. Den normale procedure er, at håndværkerne, som er skyld i forsinkelse, hæfter for de udgifter, der kan opstå ved, at ny lejer ikke kan flytte ind til tiden. Når arbejdet er færdigt, udfører du en kvalitetskontrol, inden ny lejer flytter ind. Det gælder uanset, hvilket firma der har udført istandsættelsen. Hvorfor har vi valgt at ændre i proceduren? Det nye i proceduren er, at vi giver lejeren mulighed for at pege på et håndværkerfirma efter flyttesynet. Baggrunden for denne ændring i proceduren skyldes to ting: 1. Vi ønsker at gøre op med myten om, at vi er i lommen på håndværkerfirmaer. Hvis lejeren kan skaffe et billigere tilbud på opgaven, ønsker vi ikke at stå i vejen for dette så længe kvalitet og arbejdstidspunkt er efter vores ønsker. Hvis vi nægter en lejer at bruge lejerens momsregistrerede håndværker, og regningen bliver dyrere end det, lejeren kunne have fået, ved vi, at vi får en sag på halsen og det kan vi i bund og grund godt forstå. 2. Vi kan altid forsvare flytteregninger med, at lejeren selv kunne have peget på et firma til at udføre opgaven. Det betyder naturligvis ikke, at vi ikke skal gøre alt for at skaffe lejeren det billigste tilbud. Det skal vi altid gøre! Det er vores forventning, at kun meget få lejeren vil benytte sig af denne mulighed for at pege på en håndværker efter flyttesynet. Erfaringen viser, at det kun sker i cirka et ud af hundrede tilfælde! Uanset om lejeren peger på et firma eller ej, er du naturligvis altid forpligtet til løbende at indhente kontroltilbud hos andre håndværkere end dem, du normalt bruger. Vi har pligt til at sikre vores lejere de billigste håndværkerpriser hver gang. NYT - Fotodokumentation af flyttesyn Pr. 1. januar 2005 indfører vi fotodokumentation ved alle flyttesyn i Dan-Ejendomme as. Fotodokumentationen skal alene bruges, hvis en flyttesag ender i en konflikt, hvor fraflytter fx ikke vil acceptere flytteafregningen. Formålet med fotodokumentationen er at illustrere lejlighedens generelle stand. Det kan du gøre ved at tage 5 6 billeder af lejemålet. Fotograferingen skal foregå digitalt, og inden du går i gang, skal du sørge for, at datoen er indstillet korrekt på kameraet. Du modtager kameraet i løbet af december. Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende kameraet, kan du altid spørge din projektleder. 3

4 Hvordan gør du i praksis? Du kan starte med at fotografere hoveddøren med navneskiltet, inden du ringer på. Du skal, som nævnt tidligere tage 5-6 billeder, der beskriver lejlighedens generelle stand samt fotografere defekte bordplader, huller i døre, skader på gulvet, revner i sanitet, ødelagt inventar i køkkenet m.v. I den forbindelse er det vigtigt, at du ikke tager 10 billeder af den samme ridse i gulvet, selv hvis den er stor. Det kan virke provokerende. Når du fotograferer en skade på en væg eller et gulv, skal du holde en kendt genstand sammen med skaden fx en blyant, en æske tændstikker, mobiltelefon eller andet. Hvis du ikke angiver et størrelsesforhold, mister fotografiet sin værdi. Efter fotograferingen skal du sætte en label eller andet på kameraets hukommelseskort (chippen) og gemme den på dit kontor. Vi anbefaler, at du etablerer et system, så du nemt kan finde chippen igen. Det bedste er at opbevare chippen i en kuvert sammen med den øvrige del af flyttesagen. Indtil flyttesynet er afregnet, og du modtager besked fra ejendomsadministratoren, skal du gemme alle billeder fra flyttesynet. Derefter kan du slette chippen og bruge den ved næste flyttesyn. Erik W. Bundesen, afdelingschef Istandsættelse af lejligheder malerpriser I den sidste tid har der været meget tale om priser på istandsættelse af lejeboliger. Derfor har vi fra Ejendomsforeningen Danmark fået opmålinger for ni forskellige lejligheder, som viser prisen på maleristandsættelse. Opmålingerne er udført af Malernes Fagforening Storkøbenhavn og er foretaget i tre forskellige gennemsnitslejligheder hver med tre forskellige behandlinger. De 3 forskellige gennemsnitslejligheder er på henholdsvis 80, 120 og 150 m 2. Prisen er beregnet udfra følgende behandlinger: Behandling 1: Behandling 2: Behandling 3: Alt vaskes, gipses/pletspartles, repareres og males 1 gang. Lejlighedens gulve vaskes, letslibes, plettes samt 1 gang lak. Der udføres rengøring, vinduespolering m.m. Alt vaskes, gipses/pletspartles, repareres og males 2 gange. Lejlighedens gulve vaskes, letslibes, plettes samt 1 gang lak. Der udføres rengøring, vinduespolering m.m. Alt vaskes, træværk, vinduer, ovne og rør dobbeltvaskes, der gipses/pletspartles og males 3 gange. Lejlighedens gulve vaskes, letslibes, plettes samt 1 gang lak. Der udføres rengøring, vinduespolering m.m. 4

5 Priserne på de tre behandlinger i de tre forskellige lejligheder er: Lejlighedens Behandling 1 Behandling 2 Behandling 3 størrelse 80 m kr kr kr. 120 m kr kr kr. 150 m kr kr kr. Vi har i Dan-Ejendomme as selv foretaget en gennemgang af istandsættelsesopgørelserne for de seneste cirka fraflytninger. Undersøgelsen viser, at: de gennemsnitlige istandsættelsesudgifter var pr. lejlighed kr kr. malerarbejdet udgjorde 63% af istandsættelsesudgifterne, eller ca kr. gulvarbejderne udgjorde 20% af istandsættelsesudgifterne, eller ca kr. rengøring m.v. udgjorde 7% af istandsættelsesudgifterne, eller ca kr. øvrige håndværkere udgjorde de resterende 10% af istandsættelsesudgifterne den gennemsnitlige flyttelejlighed var 78,8 m 2 fraflytterne havde i gennemsnit boet i lejlighederne i 6½ år. For god ordens skyld skal vi oplyse, at vores undersøgelse af istandsættelsesudgifter ved fraflytning omhandler alle typer lejligheder altså både lejligheder, der skal afleveres nyistandsatte, lejligheder, der blot skal afleveres i god stand, lejligheder med indvendig vedligeholdelseskonto mv. Blandt andet derfor er priserne ikke umiddelbart sammenlignelige med tallene fra Ejendomsforeningen Danmark. Bendix Kristiansen, indkøbschef Håndværkerpriser tjek din leverandør Grundlæggende har vi i Dan-Ejendomme as nogle gode, stabile og fornuftige leverandører takket være jeres indsats på ejendommene. Men vi har en forpligtelse over for både kunder og lejere til at sikre, at vi hele tiden køber varer og håndværkerydelser så billig som muligt, men samtidig sikre, at vi får leveret en god kvalitet. Derfor skal du løbende indhente kontroltilbud hos andre leverandører end dem, du normalt bruger. Når du rekvirerer og afregner håndværkerydelsen efter forbrug af tid og materialer, skal kontrollen af blandt andet materialemængder og -priser, timesatser, udkaldstillæg m.m. være ekstra nøje. Du har ansvaret for at udføre denne kontrol. På varmemesterseminaret blev der orienteret om, at vi havde undersøgt prisniveauet for nogle af de firmaer, vi anvender mest inden for fagene VVS, EL og snedker/tømrer. Disse prisniveauer skal være en hjælp for dig til at identificere de firmaer, der tager for høje priser. Timesatser inklusive eventuel servicevogn varierede meget, og der blev gjort opmærksom på at alle varmemestre såfremt deres håndværkere prismæssigt ligger over gennemsnittet skal tage kontakt med deres håndværkere og forsøge at forhandle timepriserne ned på gennemsnitsniveauet for det konkrete fag. Her er de gennemsnitsbeløb, der blev oplyst på seminaret: VVS-installatører: 331,00 kr. inkl. servicevogn pr. time EL-installatører: 339,00 kr. inkl. servicevogn pr. time Snedker/tømrer: 322,00 kr. inkl. servicevogn pr. time. 5

6 Du skal kontrollere fakturaerne for korrekt tidsforbrug, servicevogn, overtidstillæg, smudstillæg, udkaldstillæg, anvendelse af lærlinge og så vidt muligt materialepriser. Hvis der er fejl ved en faktura, skal du sende en kopi til håndværkeren eventuelt vedlagt et følgebrev (standard blev udleveret på seminaret). Vi beder håndværkeren sende en kreditnota til udligning af den forkerte faktura og en ny faktura. Hvis håndværkeren fakturerer et stort udkaldstillæg eller fakturerer tillægget allerede fra tidlig fredag eftermiddag eller lignende, beder vi dig kontakte håndværkeren og forhandle tillægget nedsat eller fjernet. På seminaret blev de geografiske forskelle i håndværkerpriserne drøftet, og vi kan oplyse, at ovennævnte gennemsnitspriser fordeler sig således på Vest-/Østdanmark: VVS-installatører: 331,00 kr. inkl. servicevogn pr. time Vest: 314,50 kr. Øst: 334,50 kr. EL-installatører: 339,00 kr. inkl. servicevogn pr. time Vest: 330,00 kr. Øst: 339,30 kr. Snedker/tømrer: 322,00 kr. inkl. servicevogn pr. time. Vest: 303,50 kr. Øst: 325,00 kr. Der skal dog gøres opmærksom på, at antallet af håndværksfirmaer Vest for Storebælt er begrænsede i antal set i forhold til antallet af firmaer fra Øst for Storebælt. Vi har efter seminaret undersøgt timepriser (ligeledes ekskl. moms) hos malerfirmaer og fandt følgende gennemsnitspriser: Malere: 272,50 kr. pr. time Vest: 260,00 kr. Øst: 297,50 kr. Hvis du på baggrund af disse gennemsnitspriser kan se, at håndværkerpriserne på din ejendom normalt er for høje, skal du kontakte håndværkerne og forsøge at forhandle priserne ned. Hvis det ikke lykkes, skal du kontakte din projektleder, så I kan finde ud af, hvad vi kan gøre muligvis skifte til en anden håndværker, som kan udføre det samme arbejde billigere. Bendix Kristiansen, indkøbschef Ny måde at behandle fakturaer vedrørende vedligeholdelse Fremover skal du behandle fakturaer vedrørende vedligeholdelsen af ejendommen på en ny måde. Du skal påføre både kontonummer og underkontonummer på alle fakturaer, der vedrører vedligeholdelse af ejendommen. (Vær opmærksom på, at det kun gælder fakturaer vedrørende vedligeholdelse.) Vi skelner mellem to typer af vedligeholdelse: løbende vedligeholdelse (uspecificerede arbejder) planlagt vedligeholdelse (arbejder, der er specificerede i budgettet) Hvordan finder du kontonummeret? Du får tilsendt to hjælpemidler til at finde det rigtige kontonummer: En aktivitetsoversigt (sendes af din projektleder) En kontoplan (vedlagt Den Blå Tråd) 6

7 Aktivitetsoversigt I aktivitetsoversigten kan du se alle de budgetterede aktiviteter på ejendommen. De planlagte vedligeholdelsesarbejder er nævnt med et kontonummer i aktivitetsoversigten. Det kontonummer og underkontonummer skal du skrive på fakturaen. De løbende vedligeholdelsesarbejder vil typisk være budgetteret som ét samlet beløb i aktivitetsoversigten. Her skal du også bruge kontoplanen til at finde frem til det kontonummer, du skal bruge. Aktivitetsoversigten kan fx se således ud: Hver aktivitet er angivet med en beskrivelse af aktiviteten, et beløb, et kontonummer, en underkonto, en dato og en fakturatype. Brug af aktivitetsoversigt for planlagt vedligeholdelse: Du skal bruge fakturatypen, kontonummeret og underkontoen til at skrive på de fakturaer, der vedrører den planlagte vedligeholdelse. Beløbet og budgetdatoen kan du bruge som ekstra information om aktiviteten. Budgetdatoen er ikke den dato aktiviteten skal starte, men derimod den dato, vi forventer, den første faktura skal betales. Brug af aktivitetsoversigt for løbende vedligeholdelse Der vil typisk være en eller flere linjer for den løbende vedligeholdelse i aktivitetsoversigten. Det er forskelligt for kunder og projektledere, hvor meget den løbende vedligeholdelse er specificeret ud. For fakturaer, der vedrører den løbende vedligeholdelse, er det sjældent angivet, hvilken konto og underkonto det skal faktureres på, fordi det er ukendt på budgetteringstidspunktet. Den løbende vedligeholdelse skal du derfor altid fakturere som en fakturatype 1, og du skal selv specificere konto og underkonto på fakturaen fx konto og underkonto

8 Ud over de planlagte og løbende aktiviteter kan der i årets løb komme vedligeholdelsesarbejder, som ikke fremgår af oversigten. Hvordan du skal håndtere disse fakturaerne, vil du få besked om fra din projektleder. Ny kontoplan Den nye kontoplan er opdelt efter bygningsdele i stedet for faggrupper. Det betyder, at du skal finde kontonummeret ud for den bygningsdel, hvor arbejdet er udført. Fx skal maling af vinduer nu konteres under vinduer i facade i stedet for på en malerkonto. Årsagen er, at vi i højere grad kan følge med i hvor på ejendommen, den løbende vedligeholdelse bliver udført. Kontoplanen er opdelt i 9 bygningsgrupper. Der er to kontonumre til hver hovedgruppe - et kontonummer til den planlagte vedligeholdelse og et til den løbende vedligeholdelse. Under hver hovedgruppe er der en række underkonti. Underkontonummeret er det samme uanset, om det er planlagt eller løbende vedligeholdelse. Kontoplanen er bygget op ud fra SfB-standarden, som er en anerkendt branchestandard til at opdele ejendomme i bygningsdele. Sådan konterer du fakturaer vedrørende vedligeholdelse Du skal skrive konto nr. + underkonto oven over dit adressestempel. Det gælder både fakturatype 1 og 2. Du skal angive kontonummeret og underkontoen: , hvor er selve kontonummeret og 311 er underkontoen. Det er vigtigt, at du påfører kontonummer + underkonto over ADRESSESTEMPLET og ikke skriver det i nærheden af fakturastemplet med kundenr., ejendomsnummer og fakturatype. Skriver du kontonummer + underkonto i nærheden af fakturastemplet, kan det skabe store problemer for indscanningen. Du skal fortsat skrive dato og en underskrift lige under adressestemplet. Hvis du kender projektnummeret for de planlagte aktiviteter, må du gerne skrive det på, men sørg for, at det står adskilt fra kontonummeret. Vær opmærksom på, at projektnumre altid skal angives med et P foran nummeret fx P3129. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du skal kontere vedligeholdelsesfakturaerne, er du altid velkommen til at kontakte ejendomsadministratoren for din ejendom. Her er et eksempel på, hvordan du skal kontere fakturaen: 8

9 9

10 Det gælder ikke alle andre fakturaer! Det er vigtigt at understrege, at det kun drejer sig om fakturaer vedrørende vedligeholdelsen af ejendommen. Det betyder, at følgende fakturaer skal behandles som hidtil: Serviceabonnementer (Fx service på elevator og lignende) (Fakturatype 1) Renholdelse (Fx indkøb af rengøringsartikler) (Fakturatype 1) Lejlighedsmoderniseringer (Fakturatype 2) Projektfakturaer fra tidligere budgetår, der ikke er afsluttet (Fakturatype 2) Flyttesager (Fakturatype 4) Indvendig vedligeholdelse (Fakturatype 5). Fakturaer, der går ind under en af disse kategorier skal stemples, udfyldes og sendes ind, som du plejer. Der skal ikke skrives kontonummer og underkonto på! Nyt Drifts- og vedligeholdelsessystem Dorthe Hovgård Hansen, forretningsudvikler Årsagen til, at vi i det nye regnskabsår ændrer i konteringen af fakturaer, er, at vi har taget et nyt drifts- og vedligeholdelsessystem i brug. Det betyder, at vi nu udarbejder 10 års drifts- og vedligeholdelsesbudgetter, hvor vi tidligere typisk kun har udarbejdet 1, 3 eller 5 års budgetter. Vores kunder lægger stor vægt på, hvor meget deres ejendom er værd på markedet, og langtidsbudgetteringen af især drift- og vedligeholdelsesudgifter har meget stor betydning for ejendommens markedsværdi. Derudover sikrer det nye system ensartede forretningsgange i forbindelse med budgetteringen. Det gør det lettere at styre budgetteringen fremover. Ud over denne funktion indeholder systemet en række andre funktioner. Blandt andet bliver det muligt at udføre: bygningsregistrering registrering og budgettering af serviceaftaler registrering og budgettering af aktiviteter udarbejdelse af styrings- og driftsplaner diverse udskrifter m.m. I år har vi dog valgt "kun" at foretage selve budgetteringen af drifts- og vedligeholdelsesaktiviteterne på ejendommene i det nye system. I den kommende tid vil vi løbende tage flere elementer af systemet i brug. Søren Westh, udviklingschef Kort nyt: Varmemesterseminar 2005 Det næste varmemesterseminar vil blive holdt den oktober 2005 i Nyborg, hvor vi håber på at få endnu et konstruktivt seminar. Husk derfor allerede nu at sætte et kryds i kalenderen. NYT gaver skal registreres fremover Som noget nyt er vi såvel ansatte på hovedkontoret som ansatte ude på ejendommene - begyndt at registrere modtagne gaver fra leverandører eller samarbejdspartnere. 10

11 Hvis du skulle modtage en gave eller lignende som fx vin eller andet fra leverandører og samarbejdspartnere, skal du derfor udfylde en gaveliste. Vi vedlægger en liste, du skal bruge til registrering af gaver, der eventuelt modtages i forbindelse med jul/nytår. Listen skal i udfyldt stand indsendes til din projektleder senest den 5. januar Erik W. Bundesen, afdelingschef / Susanne Borch, personalechef Frist for fakturaer inden jul Fakturaer, som skal indgå i regnskaberne for 2004, skal være Dan-Ejendomme as i hænde senest mandag den 6. december Husk at tage hensyn til postgange de sidste fakturaer skal muligvis sendes med A-post, så de når frem til tiden. Oplysninger til brug for lønkørslen i december skal sendes til lønafdelingen, så vi har dem senest mandag den 13. december Gregers Rye Jensen, regnskabschef Ny bestillingsseddel til arbejdstøj Vi har fået en ny bestillingsseddel til arbejdstøj. Den er vedlagt dette nummer af Den Blå Tråd, og den skal erstatte den gamle bestillingsseddel i Håndbogen for ejendomsfunktionærer. Julen står for døren Bendix Kristiansen, indkøbschef Julen nærmer sig, og i år holder vi juleferie fra den 24. december 2004 til den 2. januar 2005 begge dage inklusive. Beredskab i julen I forbindelse med juleferien skal du sørge for bemanding af ejendomskontoret, nødvendig renovation og beredskab omkring glatføre og snerydning. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din projektleder. Sikkerhedspartner SP-aftalen Ved akutte skader i juleferien henviser vi til SikkerhedsPartner på telefon SikkerhedsPartner er i besiddelse af en nødplan, som er tilpasset den enkelte ejendom. Nødplanen indeholder blandt andet oplysninger om ejendommens faste håndværkere, vagttelefonnumre til vvs- og el-installatøren, elevatorfirma, låsesmed, oplysninger om evt. Falck-abonnement mv. Derudover er der oplysninger om ejendommens forsikringsselskab og i øvrigt oplysninger om evt. specielle forhold på ejendommen. (Husk - hvis du ændrer på dine leverandører på ejendommen - så skal du også revidere forholdsordren! Tal med din projektleder eller Hanne Kristensen, tlf , hvis du er i tvivl!) Det er aftalt, at SikkerhedsPartner ved akutte skader rekvirerer ejendommens håndværkere eller Skadesservice Danmark - men ved ikke akutte skader er det aftalt, at SikkerhedsPartner ikke rekvirerer håndværkere eller lignende - men alene oplyser lejeren om telefonnumre i 11

12 henhold til forholdsordren, samt henviser til at kontakte viceværten i dennes kontortid. (SikkerhedsPartner oplyser ikke viceværtens mobiltelefonnummer.) Akutte skader er fx.: Vand i ejendommen fra et sprunget/stoppet rør. Vand fra overboen. Vindue, der er blæst ud og faldet ned. Stormskader på tag. Stillads, der er væltet eller er ved at vælte. Istapper, der udgør fare (risiko for at styrte ned). Hvis lejeren vælger at kontakte en håndværker eller leverandør, er det som udgangspunkt altid lejeren, der skal betale for det udførte arbejde. Det er samtidigt aftalt, at hvis det er ældre eller svagelige mennesker, der henvender sig, må SikkerhedsPartner tage bestik af situationen og evt. hjælpe med at kontakte en håndværker eller lignende. Ved opkald fra ejendomme, der ikke er omfattet af SP-aftalen, yder vi ingen hjælp - men vi henviser alene til ejendommens varmemester og evt. til opslag i opgangen eller ved varmemesterens kontor. Husk derfor at ajourføre dette opslag. Projektlederne har etableret en vagtordning, så det er muligt at få kontakt med en projektleder i juleferien. God jul og godt nytår Det var de praktiske informationer omkring beredskabet i julen. Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for din indsats i det år, der snart er gået vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i Erik W. Bundesen, afdelingschef 12

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Hvis lejeren vælger at kontakte en håndværker. altid lejeren, der skal betale for det udførte arbejde.

Hvis lejeren vælger at kontakte en håndværker. altid lejeren, der skal betale for det udførte arbejde. Julen nærmer sig. Julen nærmer sig med hastige skridt, og julefreden sænker sig over Dan-Ejendomme as. I år holder vi juleferie fra den 24. december 2003 til den 4. januar 2004 begge dage inklusive. Beredskab

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO FLYTTEPJECE APRIL 1997 SENEST REVIDERET I 2010 NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i en lejlighed indtager man forskellige roller.

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger LBK nr. 961 af 11. august 2010, og bekendtgørelse

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for alle afdelinger. Særlige bestemmelser gældende for Afd. 25, Klostervangen indsat Sidst revideret efter afdelingsmøde afholdt den 25. maj 2009. Administrativ ændring

Læs mere

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Hvad du skal være opmærksom på, når du fraflytter din bolig?... 3 Medlemskab... 3 Vedligeholdelseskontoen...

Læs mere

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du flytter ind... 4 Indflytningssyn... 4 Når du modtager lejligheden... 5 Mens du bor i lejligheden... 6 Lejligheden skal

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021

AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021 AFTALE OM EJENDOMSSERVICE EJENDOMSSERVICE EJENDOMSNUMMER: 1021 1 PARTERNE: Mellem og IP Administration A/S Frederiksberg Allé 15-17 1820 Frederiksberg C (I det følgende kaldet IP) AB Grønneport Beliggende

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Afdelingerne: afd. 35 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003 udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for alle afdelinger. Særlige bestemmelser for afdeling 9, Viborggården indsat Sidst revideret efter afdelingsmødet afholdt den 24. april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indhold

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124

Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124 Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124 Indholdsfortegnelse: Side Indflytning i boligen: Velkommen som lejer... 3 Lejekontrakten... 3 Indflytningssyn... 3 Tilmelding til DONG/NESA... 4 TDC KabelTV...

Læs mere

Istandsættelse. ved fraflytning. Boligselskabernes Landsforening. 2. udgave. August 1998

Istandsættelse. ved fraflytning. Boligselskabernes Landsforening. 2. udgave. August 1998 Istandsættelse ved fraflytning Boligselskabernes Landsforening August 1998 2. udgave 2 Istandsættelse ved fraflytning I forbindelse med vedtagelsen af vedligeholdelses- og fraflytningsreglerne i 1986-87

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011

Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Referat af afdelingsmøde Afdeling 73 Mågevej 4-14, Ry Torsdag, den 22. september 2011 Til stede: 3 husstande ud af 6 husstande Afdelingsbestyrelsen. - IB Pedersen (IP) - Rosa Melgaard (RM) Hovedbestyrelsen.

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Præstemarkshusene. Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde. Driftsaftale 2014

Præstemarkshusene. Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde. Driftsaftale 2014 Præstemarkshusene Præstemarksvej 49-67 Solvænget 4-24, 1-43 Ternevej 34-56 4000 Roskilde Driftsaftale 2014 27. august 2013 Om driftsaftalen Indledning Driftsaftalen er en aftale mellem Boligselskabet Sjælland

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej 7 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v.

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Boligorganisation Boligselskabet AKB, København Boligafdeling: AKB Lundtoftegade

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger

Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger Om samarbejdet med botilbuddene Denne kontrakt er et tillæg til Aftale mellem Administrator

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

2015 Indbudt licitation på flyttelejligheder

2015 Indbudt licitation på flyttelejligheder 2015 Indbudt licitation på flyttelejligheder Istandsættelse af flyttelejligheder i Slagelse Boligselskab etape DV01 og DV03. Slagelse Boligselskab indbyder hermed til indbudt licitation på maler-, gulv-

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Guide til hushåndværker

Guide til hushåndværker Guide til hushåndværker 2 Guide til hushåndværker Trin for trin-guide For nogle afdelinger kan det være en rigtig god ide at indgå faste aftaler med en håndværker over længere tid, således at det er det

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr

../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr ../ Orientering../ Beti ngelser../ Proced u re../ Minimumskr IndholdsfortegneIse Køkken...3 Orientering....................... 3 Betingelser...4 Procedure...5 Minimumskrav......... 8 Egne notater / tegning...

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 8 Tranumparken - Albjergparken Glostrup marts 2010 Notat vedr. køkkenudskiftning/ badeværelsesrenovering. Valg af køkken: Tilbud på køkken: Beboeren vælger selv køkkenleverandør, de fleste vil

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere