December 2013 SIDSTE NYT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2013 SIDSTE NYT"

Transkript

1 December 2013 SIDSTE NYT Nr. 13 A/B ØRHOLM HUSK ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 3. APRIL KL I BEBOERLOKALET, LUNDTOFTEGADE 41B Vedlagt dette Sidste Nyt findes indkaldelse med Dagsorden for ordinær generalforsamling, Årsregnskab for 2013 samt Budget for Som andelshaver er det din pligt at møde op og afgive stemme af hensyn til kommende tiltag, generel drift, økonomi og bestyrelsens engagement og virke. Det er vigtigt at så mange andelshavere som muligt er tilstede ved generalforsamlingen, ikke mindst for at forsamlingen kan være beslutningsdygtig! Vi opfordrer derfor alle andelshavere til at møde op og gøre deres stemme gældende. Såfremt man er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan der gives fuldmagt til ægtefælle, et myndigt husstandsmedlem eller til en anden andelshaver. Bemærk dog, at en andelshaver kun kan afgive én stemme i henhold til fuldmagt. Lejere/fremlejere af en andelsbolig har ikke adgang til generalforsamlingen, dette gælder også børn som har lejet en lejlighed af deres forældre ved forældrekøb. Med håb om en god generalforsamling! Venlig hilsen Bestyrelsen Næste Sidste Nyt udkommer Juni 2014

2 IGANGVÆRENDE PROJEKTER En række større projekter er afsluttet og her følger en oversigt over deres status:! Opførelse af skur til parkering af christianiacykler er færdiggjort. Det er desværre allerede fyldt, så hvis du har en christiania- eller ladcykler og ønsker at komme på venteliste til når der er plads, kan du skrive til Kloakarbejdet der strakte sig indtil slutningen af december er slut og gik som ventet uden større problemer. Tak til alle for at være tålmodige når der var behov for at slukke for vandet!! De nye vaskemaskiner i vaskeriet kører som de skal. Har du endnu ikke hentet din vaskebrik, kan dette gøres hos foreningens ejendomsfunktionær i hans åbningstider. Husk at medbring udleveret seddel udfyldt samt dit gamle vaskekort ellers koster en ny vaskebrik 250 kr. SPILDEVAND I KÆLDER SANDBJERGGADE 9-13 Kloakken i hjørnet mellem Høsterkøbgade og Sandbjerggade var fredag d. 7/3 tilstoppet af papir, som ikke var opløseligt, og derfor havde sat sig fast i udløbet til den kommunale kloak. Vandet løb op i kældernedgangen så den og gårdtoilettet var under vand til lige under knæet. Der var 5 cm spildevand i kælderen, og alle rum der er påvirket skal nu renses, da der er tale om potentielt skadeligt spildevand. Det skal derfor indskærpes, at man aldrig putter noget i toilettet der ikke skal i toilettet! Ved denne slags akutte problemer, er beboere ALTID velkomne til at ringe straks til ejendomsfunktionæren! CYKELPARKERING Ifølge brandmyndighederne, valuar og gårdreglementet må der ikke parkeres cykler i gården og på brandvejen. Dette kan i værste fald føre til at brandvæsnet ikke kan udføre deres arbejde i tilfælde af brand, samt store bøder til foreningen som alle i fællesskabet skal være med til at betale. Det bliver også hvert år påpeget af valuaren, og det kan derfor have en negativ indflydelse på den samlede vurdering af ejendommens værdi. Bestyrelsen har længe forsøgt at få folk til at indrette sig under fællesreglerne i foreningen m.h.t. cykelparkering. Desværre bliver der, til trods for storstilet skiltningsindsats, stadig parkeret cykler ulovligt på brandvejen. For at gøre det nemmere at få cykler i kælderen, har vi derfor fået justeret dørpumper, således at døre nu lukker langsommere. Vi håber dette vil bidrage til at flere benytter cykelkældre! Husk dog at man ikke må tvinge døren i, da man dermed kan ødelægge dørpumpen.

3 Overblik over fjernvarmeforbrug år 2012 og år 2013 I forlængelse af mange henvendelser fra beboerne i AB Ørholm skal der hermed orienteres om varmeforbruget i disse perioder: Fjernvarmeforbrug 2012 = MWh Fjernvarmeforbrug 2013 = 2205 MWh Jan kr Jan kr Feb kr Feb kr Marts kr Marts kr April kr April kr Maj kr Maj kr Juni kr Juni kr Juli kr Juli kr August kr August kr Sep. kr Sep kr Okt. kr Okt. kr Nov. kr Nov. kr Dec. kr Dec. kr Ekskl. moms kr Ekskl. moms kr Samlet inkl. moms kr Samlet inkl. moms kr Ekstraordinær regulering kr ** Reguleret forbrug inkl. moms kr Ovennævnte priser er foreningens løbende realiserede fjernvarmeudgifter, som er gennemgået af administrator. I venstre kolonne ses ejendommens samlede udgift for år 2012, I højre kolonne ses udgiften for Heraf kan der aflæses en stigning i forbrugsprisen på samlet kr , eller svarende til ca. 19%. Denne stigning vil alt andet lige, slå igennem på de enkelte lejligheders varmeregnskaber. Denne forøgelse i fjernvarmeudgifterne kan forklares på følgende vis: Udgift manglende afkøling af fjernvarmevandet var i år 2012 kr. 0. Udgift manglende afkøling for år 2013 var kr Svarende til stigning på 9% Den rå fjernvarmepris i år 2012 var kr. 642 pr. MWh Den rå fjernvarmepris i år 2013 var kr. 700pr. MWh Svarende til stigning på 9% Selve fjernvarmeforbruget målt i WMh et fra år 2012 til år 2013 steget med 23 WMh Svarende til stigning på 1% Samlet reelle udgiftsstigning fra år 2012 til år %

4 **Ekstraordinær regulering: I tillæg til ovennævnte stigninger, blev der i år 2012 ekstraordinært tilbagebetalt kr over varmeregnskabet, vedr. en ekstraordinær regulering for tidligere år. Dette fremgår også af de fremsendte varmeopgørelser for året Udgiften i varmeregnskabet år 2012 blev derfor reelt nedsat med dette beløb, (for rettelig at refundere beløbet til beboerne) hvorefter udgiften, der blev fordelt i varmeregnskabet, herefter blev nedsat fra kr til kr Denne regulering (kald det rabat på varmeregningen) var, i sagens natur, ekstraordinær for varmeregnskabet år 2012, hvorfor dette kan mærkes som en yderligere omkostningsstigning i forbruget mellem år 2012 og år Dette er dog ikke en reel stigning i forbruget men blot en tilbagevenden til de reelle udgifter. Da Administrationshusets opkrævningssystem desværre har medtaget denne reguleringen ved udregning af aconto-beløb, betyder det at nogle beboere er sat lidt for langt ned i acontobeløb samt nogle beboere har undgået en nødvendig stigning tilbage i april Dette har medvirket til en andel af efterregningerne. Derfor tilbyder Administrationshuset gratis opsætning af afdragsordning med afdrag over 3 måneder. Såfremt dette ønskes, skal administrator kontaktes på Dog skal den samlede efterbetaling være på over kr. før afdragsordning kan opsættes uden gebyr. Med venlig hilsen Administrationshuset og bestyrelsen. DUER OG ROTTER FODRING FORBUDT Som I ved har vi nu fået etableret dueværn på alle tagrender på ejendommen for at formindske det store antal duer vi har været plaget af igennem længere tid. Denne plage er ikke blot til gene, men også en sundhedsrisiko pga. utøj m.v. som duerne har og desværre flere gange har fundet vej ind til beboerne via vinduerne. Som vi fortalte om til generalforsamlingen i april har vi fået installeret rottefælder i kloakkerne, de såkaldte wisetraps. I foråret fik vi installeret spærrer mellem foreningens kloaknet og kommunens kloak, således at vi ikke kan få rotter udefra. Samtidig øgede vi antallet af rottefælder/wisetraps i vores kloaknetværk. Fra januar til september 2013 har fælderne fanget 1240 rotter i foreningens kloaknet, hvilket giver et tydeligt billede af hvor mange rotter vi faktisk har på vores område. Ligesom med duerne er rotterne ikke blot en gene, men også sundhedsskadelige da de medbringer diverse utøj samt risiko for smitte via deres urin. Derudover kan rotter også bide, hvilket ikke er smart med de mange børn der færdes i gården. Vi vil derfor gerne gøre jer beboere opmærksom på at det er forbudt at fodre i gården og på fortove, også i træerne og i vindueskarme. Vi ved at det er hyggeligt med fugle i gården og i træerne, men desværre tiltrækker fuglemad ikke kun de hyggelige fugle, men også duer og rotter. Det er et krav fra Københavns Kommune at vi aktivt bekæmper rotter, hvilket betyder at fodringsforbuddet er en del af kommunens krav. Hvis I ser at fodring finder sted, bedes I venligst kontakte den pågældende eller bestyrelsen, så vi kan få det stoppet. Dermed øger vi sikkerheden og sundheden i gården og blandt os alle.

5 KONTAKT TIL HÅNDVÆRKERE MED SERVICEAFTALER Foreningen har serviceaftaler med følgende firmaer til diverse opgaver. For at sikre en høj kvalitet af alle arbejder udført på ejendommen, opfordrer bestyrelsen til at beboere benytter disse firmaer til andre opgaver. Samtidigt minder vi om, at det blev besluttet på generalforsamlingen 2013 at el-syn ved salg af andele skal foretages af enten Københavns Totalentreprise, Nordstrøm og Søkvist Entreprise, Haslev-Hansen VVS & Kloak eller et af disse firmaers underleverandører. Bestyrelsen anbefaler at bruge et af de tre firmaer til eventuelle udbedringer, men dette er ikke et krav.! Københavns Totalentreprise, kontaktperson: Darnell Frastein (tlf eller ).! Nordstrøm og Søkvist Entreprise, kontaktperson: Thomas Nordstrøm (tlf ).! Haslev-Hansen VVS & Kloak, kontaktperson Martin Haslev-Hansen (tlf ). Kontaktinformation: kontor dagligt mellem 7.30 og eller dette gælder for alle fagentrepriser. Vagttelefonnumre for VVS er eller ! Søborg Vinduer APS, kontaktperson: Kristian (tlf ).! Københavns Låsedøgnvagt, kontaktperson: Bo K. Jensen (tlf ). Låsesmeden ved hvorvidt ansvar for udbedring er foreningens (f.eks. porte og hoveddøre) eller beboeres. Vi gør opmærksom på at al arbejde med vinduer i lejligheder samt lejlighedens døre til for- og bagtrapper ikke må udføres uden forudgående aftale med bestyrelsen. OPSLAGSTAVLEN SIKKER ADGANG TIL STORSKRALDERUMMET For at sikre, at der ikke står storskrald i gården, hvor børn kan komme til det og komme til skade, har vi organiseret storskralderummet, således at beboere kan smide storskrald direkte i containerne. Låsene på portene til rummet sidder så højt, at børn ikke kan lukke dørene op, men: v Husk at lukke og låse når du har afleveret dit storskrald v Husk at slukke lyset så vi kan spare på elektriciteten Der er særskilte containere til: v Småt metal v Hård plast v Elektronik v Papir v Pap v Glas Disse er placeret sammen med containere til almindelig renovation.

6 KONTAKTINFORMATION Anfør navn, adresse, telefonnummer og e- mail ved al skriftlig henvendelse A/B ØRHOLMS EJENDOMSFUNKTIONÆR, BESTYRELSE, ADMINISTRATION & HJEMMESIDE EJENDOMSFUNKTIONÆR Bo Christophersen har kontortid mandage 8-9 samt og onsdage i bestyrelseslokalet. KONTAKT Tlf i nødstilfælde mellem 8 00 og Per post: I bestyrelsens postkasse eller til Sandbjerggade 21B, 2200 København N. EJENDOMSFUNKTIONÆRS SAGSOMRÅDER: Modtagelse/behandling af henvendelser fra beboere Sager til behandling hos bestyrelsen Systemnøgler og vaskebrikker (ud- og aflevering) Udlevering af vedtægter osv. Koordinering af serviceopgave BESTYRELSEN KONTAKT Per post: I bestyrelsens postkasse eller send per post til Sandbjerggade 21B, 2200 København N. BESTYRELSENS SAGSOMRÅDER: Godkendelse af fremlejeaftaler Godkendelse af købsaftaler Godkendelse af byggeansøgninger Behandling af henvendelser, spørgsmål og klager fra beboere Beslutninger om byggearbejder, drift og vedligehold af foreningens ejendomme og arealer. Generelle beslutninger angående foreningen ADMINISTRATION A/B Ørholm administreres af Administrationshuset A/S. KONTAKT Administrationshuset A/S Att.: Allan Toft Gammel Køge Landevej 55, 3., 2500 Valby Tlf. nr.: ADMINISTRATORS SAGSOMRÅDER: Boligafgift og husleje Opsigelse af andelsbolig el. lejemål Dødsbo og skifteret Andelsbevis, køb og salg af andele Vedligeholdelseskonto, depositum HJEMMESIDE er funktionel, men ikke opdateret endnu der arbejdes på det! Her kan du få information om følgende: Kontaktinformation Vedtægter Tidligere numre af Sidste Nyt Guides til køb, salg og byggeansøgninger Foreningens faciliteter FACEBOOK Online netværk (gruppe) for beboere i AB Ørholm med information om sociale aktiviteter, tips, sparring, gode råd og nabohjælp. Bliv NaboVen og tag del i fællesskabet på:

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet Informationshæfte for Sønderskov-kollegiet Sønderskov-kollegiet Skovvej 22 6400 Sønderborg Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Sønderskovkollegiet i Sønderborg.

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

A/B Griffenfeldsgade 37-39

A/B Griffenfeldsgade 37-39 A/B Griffenfeldsgade 37-39 Primo april 2011 Bestyrelsens beretning for året 2010 Fakta om foreningen A/B Griffenfeldsgade 37-39 har eksisteret siden 1980. Ved årets slutning den 31.12.2010 rummede foreningen:

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling.

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Til beboerne i ejendommen HAABET Bestyrelsens beretning for 2012 Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Punkterne

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Åbning af generalforsamling

Åbning af generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling A/B Sct. Kjelds Hus Tirsdag den 17. marts 2015, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø Generalforsamling blev afholdt med 51 stemmeberettigede,

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer

Beretning. AB Glasgården. Marts 2014. Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer 2013 Beretning Maj 2013: Kirsebærtræerne blomstrer AB Glasgården Marts 2014 Ordinær generalforsamling i AB Glasgården Tirsdag den 18. marts 2014 INDHOLD BERETNING... 3 SALG AF ANDELE... 4 SALG AF FORENINGENS

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ Nyhedsbrev September 2011 Indhold Nyhedsbrev september 2011 Velkommen fra bestyrelsen 3 Nyt fra viceværten 4-5 Skybrud den 2. juli 2011 6-7 Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag 8-12 Historisk tilbageblik

Læs mere

Beboerfolder. Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N. Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003

Beboerfolder. Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N. Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003 Beboerfolder Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003 Der tages forbehold for fejlagtige og forældede informationer

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere