Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 20 ( maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel AMO - rykker vedr. Tider Fordeling af timer i vådområder SV: Aftale vedr. badeland og terapibassin Fordeling af timer i vådområder SV: Aftale vedr. badeland og terapibassin Fordeling af timer i vådområder ABA Rapport, Carlsberg Danmark A/S, Coca Cola Samlesag for inspektionsrapporter Tapperierne_ABA-rapport.pdf Veksø A/S_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Danske Fragtmænd Syd_AVS-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Danske Fragtmænd Syd_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Carlsberg Danmark A/S, UC 18 Forbygning og Højlager_Fejl og Samlesag for inspektionsrapporter mangler udbedret.pdf Arbejdsmarkedsafdelingen, administrativ medarbejder, marts Stillingsannoncer, offentliggjorte, Arbejdsmarkedsafdelingen, vikar for fleksjobambassadør, april Stillingsannoncer, offentliggjorte, Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (140605) Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg Aftale om vedligeholdelse af vandløb Kontrakter for 2014, vandløbsvedligeholdelse Aftale om vedligeholdelse af vandløb Kontrakter for 2014, vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse af vandløb i Fredericia Kommune 2014 med Kontrakter for 2014, vandløbsvedligeholdelse underskrift Re: Kondemneringsag: Afventer straks svar. Egon Andersen Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Bilag 55 Lars Aabling 1 brev til INA Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Bilag 55 sagsbehandling før Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Referat fra mødet i Det administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum (DAK) Referat fra Sundhedsstrategisk Forums møde den 1. maj Sundhedsstrategisk Forum afstand Sigsbjergvej 3, 7000 Fredericia Udkast til handlingsplan rev FK (2) Røde Banke 16, 7000 Fredericia SV: Handlingsplan for afhjælpning af overbelastning af Fredericia Røde Banke 16, 7000 Fredericia Spildevand og Energi A/S renseanlæg SV: Hej - lille opråb fra en distriksleder Indkøbsleverandører SV: Hej - lille opråb fra en distriksleder Indkøbsleverandører Garantistillelse for entreprisekontrakt, Andresen's VVS A/S Sydbank Jupitervej 30, 7000 Fredericia Rapport: "Udbredelse af velfærdsteknologi i kommunerne - Baselinemåling 1. kvartal 2014" KL Indsamling af data til baselinemåling for national udbredelse af velfærdsteknologi på ældre- og handicapområdet Tinglysning afsluttet - servitut aflyst Sjællandsgade 96B, 7000 Fredericia Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg 4 Ved Warmingsgade og Vester Ringgade - et centerområde, vedtaget Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Ved Warmingsgade og Vestre Ringgade - et centerområde, ændring plansystemdk Plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg, forslag, Tillæg 4 Ved Warmingsgade og Vester Ringgade - et centerområde, Kolding Kommune plansystemdk Plan i PlansystemDK: Lokalplan, forslag, , Ved Warmingsgade og Vestre Ringgade - et centerområde, Kolding Kommune Anmeldelse om påbegyndelse af VVSarbejde K.G. BETON Krogsagervej 40, 7000 Fredericia

2 32716 Anmelderlse om påbegyndt byggearbejde Krogsagervej 40, 7000 Fredericia Færdigmelding af jordvarmeanlæg, trykprøvningsrapport. KLIMADAN A/S Kolding Landevej 43A, 7000 Fredericia Fremsendelse af høring med afgørelse i udkast til Samtank A/S, Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia ( /736) Vedr. udkast til miljøgodkendelse af nyt additiv hos Samtank Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Supplerende oplysninger vedr. nyt additiv Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Udkast til godkendelse Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Sammenlægningssag, matr.nr. 8am, 8ar og 8as Børup By, Taulov - Nordensvej 17, 31 og Test af brugervenlighed.pdf Udbud Informationssystem Bilag 14 Udfyldelse af Evalueringskrav.pdf Udbud Informationssystem Bilag 2 Tilbudsliste.pdf Udbud Informationssystem Produkt- og ansvarsforsikring.pdf Udbud Informationssystem Dokumentation for tilbudsgivers personales faglige Udbud Informationssystem kvalifikationer.pdf Bilag 7 - Økonomisk og finansiel kapacitet.pdf Udbud Informationssystem Bilag 6 Skema Referenceliste.pdf Udbud Informationssystem Bilag 4 Tro og love erklæring.pdf Udbud Informationssystem Beskrivelse af organisationen og ejerforhold.pdf Udbud Informationssystem Bekræftelse af anfordringsgaranti.pdf Udbud Informationssystem Tilbudsbrev.pdf Udbud Informationssystem Bilag 5 Virksomhedsbeskrivelse.pdf Udbud Informationssystem Følgebrev - tilbud til Fredericia Kommune.pdf Udbud Informationssystem Bilag 11 Leverandørens Licensbetingelser.pdf Udbud Informationssystem Bilag 13 Udfyldelse af Mindstekrav.pdf Udbud Informationssystem Indholdsfortegnelse endelig.docx Udbud Informationssystem Produktblad careplan 2.pdf Udbud Informationssystem Produktblad careplan 1.pdf Udbud Informationssystem Implementeringsplan - beskrivelse.pdf Udbud Informationssystem Kvalitetsstyring af careplan.pdf Udbud Informationssystem Databehandleraftale (Bilag 10).pdf Udbud Informationssystem Udkast til overtagelsesprøve (Bilag 9).pdf Udbud Informationssystem Udkast til driftprøve (Bilag 9).pdf Udbud Informationssystem Tidsplan.pdf Udbud Informationssystem Implementeringsplan.pdf Udbud Informationssystem Leverandørens Licensbetingelser (Bilag 11).pdf Udbud Informationssystem Minimumskrav (Bilag 13).docx Udbud Informationssystem Evalueringskrav 1E.docx Udbud Informationssystem Evalueringskrav 1D.docx Udbud Informationssystem Evalueringskrav 1C.docx Udbud Informationssystem Evalueringskrav 1B.docx Udbud Informationssystem Evalueringskrav 1A.docx Udbud Informationssystem Brugervenlighed - gæsteadgang og oplysninger til brug for Udbud Informationssystem

3 test.pdf Pris - Tilbudsliste (Bilag 2).pdf Udbud Informationssystem Evalueringskrav 1F.docx Udbud Informationssystem Organisationsbeskrivelse og ejerforhold.pdf Udbud Informationssystem Referenceliste (Bilag 6).pdf Udbud Informationssystem Personale - Teamet bag careplan.pdf Udbud Informationssystem Dokumentation forsikring Certifikat DK.pdf Udbud Informationssystem Økonomisk og finansiel kapacitet (Bilag 7).pdf Udbud Informationssystem Financial Guarantee.pdf Udbud Informationssystem Revisorerklæring.pdf Udbud Informationssystem Tro- og Loveerklæring (Bilag 4A,B og C).pdf Udbud Informationssystem Virksomhedsbeskrivelse (Bilag 5).pdf Udbud Informationssystem Indledning med underskrift.pdf Udbud Informationssystem Sekoia - team.pdf Udbud Informationssystem Produkt- og erhvervsansvarsforsikring.pdf Udbud Informationssystem Indholdsfortegnelse.pdf Udbud Informationssystem Bilag 14 Udfyldelse af Evalueringskrav.docx Udbud Informationssystem Bilag 13 Udfyldelse af Mindstekrav.docx Udbud Informationssystem Bilag 11 Leverandørens Licensbetingelser.docx Udbud Informationssystem Bilag 10 Databehandleraftale - Underskrevet.pdf Udbud Informationssystem Bilag 7 - Økonomisk og finansiel kapacitet.pdf Udbud Informationssystem Bilag 6 Skema Referenceliste.pdf Udbud Informationssystem Bilag 5 Virksomhedsbeskrivelse.pdf Udbud Informationssystem Bilag 4 Tro og love mv.pdf Udbud Informationssystem Bilag 2 Tilbudsliste.xlsx Udbud Informationssystem _Sekoia - tilbudsbrev.docx Udbud Informationssystem _Bilag 11 Leverandørens Licensbetingelser.docx Udbud Informationssystem _Bilag 5 Virksomhedsbeskrivelse.pdf Udbud Informationssystem _Bilag 4 Tro og love mv.pdf Udbud Informationssystem _Bilag 2 Tilbudsliste.xlsx Udbud Informationssystem Vejledning til test af Informationssystem.docx Udbud Informationssystem Sekoia - tilbudsbrev.pdf Udbud Informationssystem Sekoia - tilbudsbrev.docx Udbud Informationssystem Bemærkninger til partshøring fra Taulov Terminalen ApS Dronningens Kvarter 24, 7000 Fredericia F/BR/0358 Lillebæltsbroen, forstærkning af fundering. Orienterende brev til naboer til den gamle Lillebæltsbro Banedanmark Høring over ansøgning om tilladelse til bundforstærkning -Lillebæltsbroen Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde THE TC GROUP A/S Udsigten 12, 7000 Fredericia Indkaldelse til syn senest d Trafikstyrelsen Periodisk syn af TL92697 Citroén, Entreprenørgården _Nyt_fysiklokale_Lydmåling Bakkeskolen_Bravida Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia Telefonnotat Dalegade 107, 7000 Fredericia Oversigt spildevandsudledning Danbovej 2, 7000 Fredericia Naboorientering indsigelse imod byggeri, Kraftværksvej 20 Iben Dalgas Andersen Kraftværksvej 26, 7000 Fredericia SV: Høring vedr. stiflytning og etablering af rampe i Skærbæk Stiflytning i Skærbæk - sti fra Skærbæk Havnegade til

4 (Fredericia Kommune) Strandparken Vedr.: Anmodning om møde Henvendelse om grundpriser Anmeldelsesrapport fra Politiet Sydøstjyllands Politi Dronningens Kvarter 6, 7000 Fredericia Færdselsafdelingen - vejsager Anmodning om accept. Boli.nu Støttesag, Boli.nu, afd. 10, Korskærparken, SV: ansøgning om recertificering som grøn transportkommune Recertificering af Fredericia Kommune som grøn transportkommune KMD Valgudskrivning Ajourføring af valglisten KMD A/S Valg til Europa Parlamentet KMD meddelelser KMD Digital Valgliste * Stemmeoptælling Grafisk KMD A/S Valg til Europa Parlamentet KMD meddelelser KMD Valgopgørelse * KMD Valg, Stemmeoptælling Grafisk KMD A/S Valg til Europa Parlamentet KMD meddelelser KMD Valgopgørelse * Antal stemmeberettigede KMD A/S Valg til Europa Parlamentet KMD meddelelser KMD Valgudskrivning * Servicebreve med nyheder KMD A/S Valg til Europa Parlamentet KMD meddelelser Returnering af afleveringsattest, afl. på vejle Landevej Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia Erklæring vedr. teknisk dokumentation Søren Anders Kring Bredstrupvej 114, 7000 Fredericia FBE Treldevej Påbegyndelse af byggearbejde Treldevej 110, 7000 Fredericia Oplysninger om skade på kabel eller ledning Skade 52, , Vej&Park, ,9, Ryttervænget Anmeldelse om fuldført byggearbejde Tømrermester Martin Sørensen Egeskovvej 143, 7000 Fredericia Erindring om mail af om betaling af faktura - bilag 40 BEA INVEST A/S Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: Anders Billes Vej 24, Fredericia Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: RYKKER:. 14/321 aktindsigt 12/10140 bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Manipulation, og med indbygget "kattelem" Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Agtindsigt:Erstatningssag mod Fredericia kommune vedr. vor ejendom Anders Billesvej 24. deres sag nr. 14/ bilag 56 FEJL i 8 ud af 13 af deres besvarelser = 60% Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia bilag 52 Jens Illum Boch Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/321 bilag:35-1 ikke besvarede spørgsmål Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: Anders Billes Vej 24, Fredericia Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: Anders Billes Vej 24, Fredericia Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: Anders Billes Vej 24, Fredericia Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/321 bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: deres sags nr. 14/432 bilag. 38 Aktindsigt Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/321 bilag 47 Sagsomkostninger Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: By & erhverv: Aktindsigt før bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/321 bilag 50 Forvaltningsskik Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia /432 ( bilag 8 ) Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: Vedr. deres sag: 14/321 Anders Billesvej Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/321 bilag 46 1/ Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia

5 32862 Re: Klage over aktindsigt: 14/321 bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/321 bilag:35-1 ikke besvarede spørgsmål Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/321 bilag:44 manglende besvarelse Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/431 Troværdighed. bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/321 mangler dokument til aktindsigt. bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/ Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Bilag 50 Fejl i aktindsigt? Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia bilag 49 Rykker for manglende svar Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia /321 bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/431 Troværdighed. bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia VS: Referat af workshop om Trekantområdet som dansk Mads Quottrup Sand kommunesamarbejde produktionscentrum Færdigmelding Gothersgade 42, anmeldesle om fuldført FREDERICIA TØMRER- & Gothersgade 42, 7000 Fredericia byggearbejde ENTREPRENØRFORRETNING ApS Opfølgning på fjernvarmeprojektforslag Indre Ringvej 93 til Fælledvej m.fl /2698 Overgade Overgade 20, 7000 Fredericia Opfølgning på tilsynsskrivelsen til Jysk Miljørens A/S, Vejlbyvej Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia 9a, 7000 Fredericia Veksø - max emission på 5 mg/m Nordensvej 2, 7000 Fredericia VS: Veksø spånsugningsanlæg Nordensvej 2, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/ Færdigmelding,Erklæring vedr. teknisk VICA A/S Jasminvej 3, 7000 Fredericia dokumentation Kommentar fra Laila Hansen Laila Hansen Hegnsynsag: Stenten 8 og Stenten Vs: Vesterbrogade Fredericia - Tilslutning af pølsevogn Vesterbrogade 29A, 7000 Fredericia Returpost, flyttet Detailhandelsanalyse Returpost, fuld kasse Detailhandelsanalyse Returpost, flyttet Detailhandelsanalyse Returpost, flyttet Detailhandelsanalyse Anmeldelse af påbegyndt byggearbejde, erklæring vedr. teknisk Lasse Ankerstjerne Høi Jordbærhaven 5, 7000 Fredericia dokumentation, m.m SV: Leman Taulov - Brandforhold lagerhal Nordensvej 17, 7000 Fredericia påbegynd Enggårdsparken 7, 7000 Fredericia Kopi af bestilling af kontrol Skovbøllingvej, 4, 7000, Fredericia Skovbøllingvej 4, 7000 Fredericia Projektforslag Indre Ringvej - med bilag version 1.pdf Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia Status? Kongensgade 113, 7000 Fredericia Fredericia Maskinmesterskole.bruttoetageareal Fynsgade 24, 7000 Fredericia VS: Sag Sct Knuds Skole - Opstalt / snit - Ny port Henrik Larsen Gothersgade 30, 7000 Fredericia Gothersgade Indstilling om gennemførelse af vandløbsrestaurering i Tilløb til Miljøministeriet - Naturstyrelsen Tilløb til Gammelby Mølleå Gammelby Mølleå - Fredericia Kommune Mail vedr. hændelsesforløbet Skade 52, , Andet, ,47, Flyndervej 4, Rømø Spørgsmål fra forældre om feriepasning Takster for fritidstilbud fra august 2014

6 32628 Re: 14/ partshøring vedr. Damsbovej 69 og Damsbovej 69 og Damsbovej Tilbagetrækning af indsigelse Søndermarksvej 36, 7000 Fredericia Fredericia C - mødereferat Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Returpost - bbr-meddelelse Gl. Tårupvej 45, 7000 Fredericia Rykker vedr. indberetning af oplysninger om betalingsparkering Økonomi- og Erhvervsministeriet Indberetning af kommunale bruttodriftsindtægter og bruttodriftsomkostninger m.v. vedr. betalingsparkering 2012 og affald Birthe Malby Prangervej - henkastet affald på plads ved Produktionsskolen affald Birthe Malby Prangervej - henkastet affald på plads ved Produktionsskolen SV: Byggeretsvurdering - Oldenborggade, Fredericia - Endelig Vurdering af arealer på FredericiaC version Byggeretsvurdering - Oldenborggade, Fredericia - UDKAST Vurdering af arealer på FredericiaC Vedr. Hyrdevej 12 E Martin Gerdes - Gerdes og Ørskov Hyrdevej 12E, 7000 Fredericia RE: SV: Til Administrationen økonomi Aktindsigt vedr. Caregruppens konkurs - Har det påført kommunen ekstra udgifter? SV: _v1_Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Kolding Landevej 43B, 7000 Fredericia Kolding Landevej 43B, 7000 Fredericia.(1) Forespørgsel om udbudsmateriale ADVODAN Forespørgsel om udbudsmateriale til sygedagpengeregressager: Spot til TV2 News Opslag kommunaldirektørstilling mangler vedr risikozone Kontorpavillion ved Dansk Shell, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Fredericia spildevand/regnvand Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Materiale vedr. Naturstyrelsens afgørelse Niels Peter Henriksen Sønderskovvej 29, 7000 Fredericia VS: Pladsfordelingsplan - Føtex - Pladsfordelingsplan - Føtex 6.maj pdf Midlertidigt arrangement, Fredericia Messecenter, Vestre Ringvej 101, Kommentarer til Naboorientering vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplan 280 Fjordalléen Fredericia #PLL 19 Dispensation fra lokalplan 280 boligområde vest for Østerby Erindring om svar på mail af behov for info fra jer til national affaldskampagne rettet mod husholdningerne ROSTRA KOMMUNIKATION OG RESEARCH A/S Miljøstyrelsens informationskampagne om affald, rettet mod husholdning - genanvendelse og sortering Udbedring af skader på kloak. Caverion A/S Nørre Voldgade 60B ST TH, 7000 Fredericia godkendelse brand Sønder Voldgade 7, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndelse af byggeri af sagsnr. 14/ PLAN HUSET A/S Martine Christoffersens Vej 91, 7000 Fredericia Tilbagekaldelse af ansøgning BoligOne Lunddalvej 31, 7000 Fredericia SV: FIC, udvidelse i HAL Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia Endelig afgørelse om kortlægning. Region Syddanmark Madsbyvej 4, 7000 Fredericia afgørelse- ingen ændring i kortlægningsstatus på Madsbyvej 4, Region Syddanmark Madsbyvej 4, 7000 Fredericia 7000 Fredericia, efter jordforureningsloven Fwd: Sag Sct Knuds Skole - Opstalt / snit - Ny port Gothersgade 30, 7000 Fredericia Gothersgade Sag Sct Knuds Skole - Opstalt / snit - Ny port Gothersgade Gothersgade 30, 7000 Fredericia

7 33176 Sag 1001 Sct Knuds Skole - Dokumentation for bredden af fortorv Gothersgade 30, 7000 Fredericia ved de nye trapper i Fynsgade SV: vedr. juridisk mulighed for at klage Hjerteforeningen lokalafdeling Fredericia - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening høringssvar kloak Strevelinsvej 34, 7000 Fredericia Følg til suppl. materiale Troels Bøgebjerg Agerleddet 11, 7000 Fredericia Re: Ny carport - supplerende materiale Troels Bøgebjerg Agerleddet 11, 7000 Fredericia spejderhuset - formand for bestyrelsen Henvendelse til formanden for Kultur og Fritid vedr. lokaletilskud Tegning vedr. Kop & kande, Vendersgade Vendersgade 1F, 7000 Fredericia pdf STATUS ABA/AIA VS: Sikringsudbud ABA anlæg diverse oversigter etc foreslag til byrådet og hele den øverste ledelse Jimmy Rasmussen Henvendelse vedr. forslag til brug af bygning, efter sygehuslukning Ansøgning om overkørselstilladelse Korskærvej 33, 7000 Fredericia VS: Shopping - Shopping Bazar maj pdf Midlertidigt arrangement, Messe C, VS: Shopping - Pladsfordelingsplan - Shopping Bazar maj Midlertidigt arrangement, Messe C, pdf RE: Vedr. regnvandsledninger i Taulov Henvendelse om regnvandsledninger i Taulov Erindring om svar på mail af klage over opstillet Holger Myrup Jensen Jyllandsgade 72, 7000 Fredericia stillads Følg til data omkring fedtudskiller Prangervej 67, 7000 Fredericia Mail - situationsplan med mål Eventyrhuset Prangervej 67, 7000 Fredericia Konstruktionsbeskrivelse og tegninger Schmidts Tømrerforretning Kobbelgårdsvej 145, 7000 Fredericia Situationstegning m.v Vejlby Kirkevej 6, 7000 Fredericia Returpost, ubekendt på adr Rideskolen Fuglsanggård, hold af høns SV: Rettelsesblad 2, - Færdiggørelse af Martine Christoffersens Martine Christoffersens Vej - Færddiggørelse Vej Asfaltering af Martine Christoffersens vej. ønske fra beboerne Martine Christoffersens Vej - Færddiggørelse SV: Asser Jensens Vej - ansøgning om blind vej skilt Martine Christoffersens Vej - Færddiggørelse Studsdalbæk Studsdal Bæk Re: Båd parkeret på Anders billes vej Hevendelse om ulovligt parkeret påhængskøretøj (trailer med lystbåd) på Anders Billes Vej Båd parkeret på Anders billes vej Hevendelse om ulovligt parkeret påhængskøretøj (trailer med lystbåd) på Anders Billes Vej SV: Skilt ved Erritsø Fællesskole afd. Højmosen C22.1 skilt ved Erritsø Fællesskole afd. Højmosen RYKKER: I har endnu ikke svaret på aktindsigt Aktindsigt i antallet af rottesager i Fredericia Kommune SV: Anmodning om aktindsigt i kommunen Aktindsigt i antallet af rottesager i Fredericia Kommune Fwd: Byfornyelsenævnet i Aabenrå Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia - Aktindsigt Re: RYKKER:. 14/321 aktindsigt 12/10140 bilag 45 Egon Andersen Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia - Aktindsigt VS: Pladsfordelingsplan - Rema Midlertidigt arrangement, MesseC, den Rema Midlertidigt arrangement, MesseC, den Fwd: Midlertidig placering af 2 scener i Fredericia Messecenter. SIMPLE CREATIONS ApS Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

8 32256 Flere tegninger - Konstruktion til byggesagbehandling vedr. sener Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia for REMA 1000 i Fredericia messecenter Supplerende oplysninger Carl Kristian Nielsen Fyrvej 8, 7000 Fredericia Re: SV: SV: VS: Henvendelser om affald Lunddalvej/Slugten - henvendelse angående affald Re: SV: VS: Henvendelser om affald Lunddalvej/Slugten - henvendelse angående affald svar vedr. klage Benny Hjorth Vegavænget 8, 7000 Fredericia SV: Tilladelse til opstilling af stillads, contianer og til oplagring af Glentevej 10, 7000 Fredericia byggemateriale Mail - beliggenhedsplan samt byggeskadeforsikring Preben Jørgensen Huse A/S Skansevej 33, 7000 Fredericia RE: Samarbejde med Fredericia Jobcenter Carlsberg - evt. samarbejdsaftale Aftale 2014 i mail Comwell - frvillig aftale for Priser 2014 ex moms.xlsx Comwell - frvillig aftale for Comwell aftale korrespondance Comwell - frvillig aftale for Comwell Aalborg tillæg Comwell - frvillig aftale for Comwell frivillig aftale Comwell - frvillig aftale for VS: Politiets j.nr Danmarksgade Købmagergade Whistleblowerordninger i kommuner, Datatilsynets kortlægning Datatilsynet Whistleblowerordninger i kommuner Bestilling og ændring af renovation, ansøgning Treldevej 81, 7000 Fredericia Bestilling og ændring af renovation, ansøgning Pia Kjær Asmussen Baunegårdsvej 54, 7000 Fredericia Bekræftelse på udbedring af kloak Læsøvej 22, 7000 Fredericia Orientering om næste ERFA-møde Rådhuset Tønder ERFA-møde Tønder d Borgerlig vielse SV: Brandmæssig høring - Børupvej Børupvej 80, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til tilbygning af industrihal på JØRGEN FALK-PETERSEN A/S Børupvej 80, 7000 Fredericia Børupvej 80 VS: Byggeansøgning Vejskilt Ydre Ringvej Vejskilt Ydre Ringvej med vejnavn ved rundkørsel ved Skærbækvej Manglende vejskilt ved Ydre Ringvej Ydre Ringvej ved rundkørslen ved Skærbækvej - Manglende skiltning Fredericia Garderfestival Midlertidigt arrangement, Kirstinebjergskolen, afd. Indre Ringvej Ved stoppet kloak Tilstopning af kloak Snoghøjparken Erfamøde voksenundervisning - invitation Netværk vedr. administration af aftenskoler Kort med overkørsel Martine Christof.S V 50, 7000 Fredericia SV: Vedr. udskiftning af varmtvandsbeholder i KFUM KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder Faktura - Varmtvandsbeholder.pdf KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder Fra kassereren vedr. Faktura KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder KFUM's Boldklub Regnskab KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder KFUM's Boldklub Regnskab KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder Tilbud på beholderlade kreds KFUM Parken KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært

9 lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder Brev til kommunen vedr. ansøgning af midler til varmtvandsbeholder KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder VS: Ansøgning fra KFUM Boldklub KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder Kort med overkørsel Albert Naurs Vej 11, 7000 Fredericia Nedrivning af baghus - Franz Hansens Allé 5 Peter Lund Lorenzen Frantz Hansens Allé 5, 7000 Fredericia Højt græs Druehaven 19 - Højt græs på kommunalt areal Mail Mht store huller i vores asfalt vej Henvendelse om huller i vejen Anchersvej Oplysninger om ustøttede almene plejeboliger og ustøttede private plejeboliger Udbetaling Danmark Ustøttede almene plejeboliger/private plejeboliger 2003 og pdf Midlertidigt arrangement, Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade Ansøgningsmateriale.pdf Midlertidigt arrangement, Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade By & Erhverv - forespørgsel på overskridelse af byggelinie. Jacob Mosegaard Avlsbrugervej 29, 7000 Fredericia Anmeldelse for etablering af en garage på Sybergsvej 10 - Renate Hvilshøj Andersen Trankjær Sybergsvej 10, 7000 Fredericia Sender: C C01480.pdf Fotos aflv. d Jyllandsgade 26, 7000 Fredericia Fotos aflv. d Jyllandsgade 26, 7000 Fredericia Ansøgning og tilbud Jyllandsgade 26, 7000 Fredericia Mail - beskrivelse samt facadetegning Lars Germansen Højrup Østervej 16, 7000 Fredericia Ansøgning om lovliggørelse af udestue på Højrup Østervej 16 Lars Germansen Højrup Østervej 16, 7000 Fredericia Mail - plan af snit, grundplan, facade og situationsplan BRUNO SØRENSEN BOLIG A/S Huslodsvej 61, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til etablering af 2 altaner på Huslodsvej BRUNO SØRENSEN BOLIG A/S Huslodsvej 61, 7000 Fredericia Ansøgning Norgesgade 26B, 7000 Fredericia VS: Kommunen sags nr ( Politiets j.nr Kolding landevej skilt ved Adelvej ) Genudsendelse pga. manglende dato af orienteringsbrev om frit valg af hjælpemidler Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Orientering om undersøgelse om kortlægning og effektmåling af servicelovens bestemmelser om frit valg af hjælpemidler og boligindretning Orientering om undersøgelse om kortlægning og effektmåling af servicelovens bestemmelser om frit valg af hjælpemidler og boligindretning Ansmodning om redegørelse til klage vedr. skimmelsvamp og over sagsbehandling, Anders Billes Vej Udfyldt spørgeskema vedr. mulig skimmelsvamp i ejendommen Holmbjerggårdsvej 86 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Orientering om undersøgelse om kortlægning og effektmåling af servicelovens bestemmelser om frit valg af hjælpemidler og boligindretning Statsforvaltningen Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Ina Buskbjerg Hansen Holmbjerggårdsvej 86, 7000 Fredericia Vejl. Prisliste og øvrigt efter monteret ekstraudstyr plænehjul PN MASKINER Rotorklipper til Entreprenørgården TRIMAX Pegasus 493 CLASSIC S3 Bugseret Rotorklipper og ny PN PN MASKINER Rotorklipper til Entreprenørgården Målflytter Referenceliste Trimax Rotorklipper egenskaber (TRIMAX PEGASUS 493) PN MASKINER Rotorklipper til Entreprenørgården

10 32561 I byttetagende maskine - brugt holder 9800H PN MASKINER Rotorklipper til Entreprenørgården Artikel i LandbrugsAvisen om spildevandshåndtering svarfrist LandbrugsMedierne Spørgeskema vedr. spildevandshåndtering Ang. tegninger over hus Erritsø Kirkevej 16, 7000 Fredericia Mågeproblemer Information om måger på Musicalakademiet, Den kreative Skole, Kongensgade Ansøgning om overkørsel Martine Christoffersens Vej 6, 7000 Fredericia Forespørgsel om overkørselstilladelse Martine Christoffersens Vej 6, 7000 Fredericia SV: Tilladelse til opstilling af lift den 13. maj 2014 ved Dalegade Opstilling af lift ved Dalegade 81 den 13. maj Ny REMA 1000 tegning Midlertidigt arrangement, Messe C, Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement Midlertidigt arrangement, Messe C, adresseændring på Jernbanegade Jernbanegade 41, 7000 Fredericia Stjålet trailer XT Stjålet trailer XT Ordrebekræftelse vedr. Iveco Daily 70C17 D Iveco Daily 70C17 D Regnr. RV97967 Entreprenørgården Købsaftale Iveco vedr. Iveco Daily 70C17 D Iveco Daily 70C17 D Regnr. RV97967 Entreprenørgården Registreringsattest Volkswagen Transporter TR DAM bil auktion 11 juni 2012 på diverse køretøjer Traktor VD DAM bil auktion 11 juni 2012 på diverse køretøjer Nissan Cabstar RK DAM bil auktion 11 juni 2012 på diverse køretøjer Fragt kvittering DAM bil auktion 11 juni 2012 på diverse køretøjer Fiat Ducato DAM bil auktion 11 juni 2012 på diverse køretøjer Damonline afregningsopgørelse DAM bil auktion 11 juni 2012 på diverse køretøjer DAM - Aftale om afholdelse af net-auktion DAM bil auktion 11 juni 2012 på diverse køretøjer attest mv Strandgårdsvej Strandgårdsvej 3, 7000 Fredericia Ansøning om tilladelse til etabl. af karnap på Strandgårdsvej 3, BILLUND/ HANSEN ARKITEKTER Strandgårdsvej 3, 7000 Fredericia Trelde, 7000 Fredericia P/S VS: Sydtrafik Trafikplan i høring Sydtrafik Sydtrafik Trafikplan i høring Salgsslutseddel af VW transporter - Citroen Jumper Køb af diverse materiel til Entreprenørgården Slutseddel kraftbiler - Citroen Jumper Køb af diverse materiel til Entreprenørgården Bekræftigelse på køb af trailer Humbauer Køb af diverse materiel til Entreprenørgården Slutseddel Kraftbiler Iveco Daily og VW Transporter Køb af diverse materiel til Entreprenørgården Ansøgning om tilladelse til ombygning, Ellipsen 21 B Jørgen Laurits Andersen Ellipsen 21B, 7000 Fredericia RE: Tilladelse til brug af Lyngs Odde Havn Forespørgsel om anvendelsen af kajanlægget, Nyhavevej Tilladelse til brug af Lyngs Odde Havn Forespørgsel om anvendelsen af kajanlægget, Nyhavevej Ansøgning og tilladelse til tilbygning til beboelse på Eriksvænget 2 THOMAS SØNDERGAARD Eriksvænget 2, 7000 Fredericia THOMSEN Ansøgning om tilladelse til tilbygning til beboelse Eriksvænget 2 Niels Kruse a.s Eriksvænget 2, 7000 Fredericia Anmeldelse om opførelse af ny carport eksist. nedrives, Rønnebækgårdsvej 10] Karsten Enggaard Rønnebækgårdsvej 10, 7000 Fredericia

11 32990 SV: Hæk langt ud på fortovet, og afledning af overflade vand ud over fortovet! Vand fra overkørsel ved Erritsø Bygade 59 løber ud på fortov og beplantning ved Erritsø Bygade Hæk langt ud på fortovet, og afledning af overflade vand ud over fortovet! Vand fra overkørsel ved Erritsø Bygade 59 løber ud på fortov og beplantning ved Erritsø Bygade Skadeanmeldelse Skade, Plejen, , VT49434, 12, skadenr Motas tømning af olie og benzinudskillere med tilhørende Dieseltank på Entreprenørgården sandfang.pdf Pheiffer - trykprøvning af jordtank ved Entreprenørgården Dieseltank på Entreprenørgården Skadeanmeldelse Skade, Plejen, , XJ57400, 11, skadenr Elbek Vejrup - tilbud på smart-klik Smart-Klik til Entreprenørgården Skadeanmeldelse Skade, Brandvæsen, , KF224008, 12, skadenr Ansøgning om tilladelse til etabl. af 10 altaner på Viaduktvej 13 THOMAS SØNDERGAARD Viaduktvej 13, 7000 Fredericia m.fl. THOMSEN Godkendelse af udstykning. LIFA A/S Udstykning, matr.nr. 5g og 6h Vejlby, Fredericia Jorder, vedr. Deponi, Vejlbyvej Til Ældrechefen - anmoder om tilbagemelding om filmfremvisning MOTION PICTURE LICENSING COMPANY DENMARK A/S Anvendelsen af film i aktivitetscentre - ophavsretsloven og licens til offentlig fremvisning Fortegnelse over stjålne genstande fra tyveri på Industrivej Skade - Vej & Park - Tyveri på Industrivej 8 d. 8-9/ ( ) Faktura Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd. Havepladsvej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd. Havepladsvej, , Forespørgsel om pendlercykler Janni Dall Interesse i pendlercykel fra projekt med Fredericia Kommune og DSB VS: Ansøgning om byggetilladelse til til- og ombygning af R Arkitekter v/john Ville Egernvej 17, 7000 Fredericia beboelse på Egernvej 17 Rasmussen Parkeringsmuligheder under Tallship Mulighed for langtidsparkering under Tallship Skadeanmeldelse Carla Elinor Madsen Skade, Vej & Park, skadested Ryttergrøftvej, skadedato? , AG52247, branchenr., skadenr Forespørgsel om borgmesterens deltagelse i åbning af Madsby Pige Cup 2014 FREDERICIA FORENEDE FODBOLDKLUB MADSBY ENGE Madsby Pige Cup åbning af arrangement ved borgmesteren Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Ved Skolebakken - et boligområde plansystemdk Plan i PlansystemDK: Lokalplanforslag , ved Skolebakken - et boligområde, Kolding Kommune Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg 10 Ved Skolebakken - et boligområde plansystemdk Plan i PlansystemDK: Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 ved Skolebakken - et boligområde, Kolding Kommune Faktura Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd. Havepladsvej, , stk kopi af foto Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd. Havepladsvej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd. Havepladsvej, ,

12 32997 Bestilling og ændring af renovation Johs Lund Christensen Gl. Tårupvej Henvendelse om lån eller køb af kunstværk af Jan Jensen Kommunens maleri af Jan Jensen - evt. udlån til Fuglsangcentret Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , VS: Lys/signalanlæg ved forgængerfelter Taulov Kirkevej ved Lasse Hasle Nørgaard Taulov Kirkevej - torontoanlæg - fodgængerfelter skolen Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen, , Afslag fra familien omkring forsikring Skade 49, Ullerupbæk skolen, , foto Skade 49, Ullerupbæk skolen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen, , Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen afd Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skolen afd Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen afd Nørre Alle, , VS: Opkrævning af vandafledningafgift. Bjørn Larsen Skærbækvej 37, 7000 Fredericia Fritvalgsansøgning ansøgning fra Svane service - leverandør - frit valg SV: vedr. ansøgning som leverandør i frit valgs ordningen ansøgning fra Svane service - leverandør - frit valg Fritvalgsblanket-ansøgning Svane Service.pdf ansøgning fra Svane service - leverandør - frit valg Message from "RNP C025B" pdf Druehaven 35, 7000 Fredericia Faktura Skade 49, Erritsø Fællesskole afd. Højmosevej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Erritsø Fællesskole afd. Højmosevej, , Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen, afd Nørre Alle, , Afslag fra familien omkring forsikring Skade 49, Ullerupbæk skolen, afd Nørre Alle, , Foto Skade 49, Ullerupbæk skolen, afd Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen, afd Nørre Alle, , VS: Adresseforandring Harrieth k. Hermandsen Ændring af administrator for Andelsboligforeningen Gudsøvigparken afd. I Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen, , stk. foto Skade 49, Ullerupbæk skolen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen, , Opfølgning af forurening i voldgraven "Akut forurening i volden, Kongens Port 2"

13 33152 VS: Miljøvagt, udkaldsrapport - blåt vand i Fredericia Voldgrav "Akut forurening i volden, Kongens Port 2" Indkaldelse til syn senest d Trafikstyrelsen Periodisk syn Volkswagen KF22272 Brand & Redning Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , stk. foto Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , TallShips, tegninger af telte Midlertidigt arrangement, FredericiaC TallShips Fredericia Midlertidigt arrangement, FredericiaC Faktura Skade 49, Ullerupbæk skole afd. Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skole afd. Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skole afd. Nørre Alle, , Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan plansystemdk Plan i PlansystemDK: Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til kommuneplan Middelfart Kommune Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Færdigmelding af kloakarbejde samt kloakplan som udført AUT. KLOAKMESTER HENNEBERG Julivej 44, 7000 Fredericia ApS Afslag fra familien omkring forsikring Skade 49, Købmagergade skole, , Skadeanmeldelse Skade 49, Købmagergade skole, , Afslag fra familiens forsikring Skade 49, Frederiksodde skolen, afd. Indre Ringvej, , foto Skade 49, Frederiksodde skolen, afd. Indre Ringvej, , skadeanmeldelse Skade 49, Frederiksodde skolen, afd. Indre Ringvej, , Prangervej 41, 7000 Fredericia Prangervej 41, 7000 Fredericia VS: parkerning Klage over parkeringsforholdene i indre by for beboere Re: Signalanlægget Vestre Ringvej/Prangervej Morten Kurtzmann Svanborg Signalanlægget Vestre Ringvej/Prangervej - cyklistsignalet Re: Signalanlægget Vestre Ringvej/Prangervej Morten Kurtzmann Svanborg Signalanlægget Vestre Ringvej/Prangervej - cyklistsignalet Re SV Aftale - infoskærm Aftale med DanmarkC TV om info-skærm til Jobbutikken Aftale - infoskærm til underskrift Aftale med DanmarkC TV om info-skærm til Jobbutikken

14 33341 Ændring af BBR Bent Rubin Larsen Thulesvej 26, 7000 Fredericia Sikker mail: Brev fra Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Samarbejdsprocedure for Guldborgsund borgere på andre krisecentre VS: Byggeansøgning for IBC Fredericia VUC, Mosegårdsvej 2, Alectia A/S Mosegårdsvej 2B, 7000 Fredericia 7000 Fredericia Bestilling og ændring af renovation Henriette Hansen Finsensvej 36, 7000 Fredericia FW: Vedr. afhenting af affald Manglende afhentning af affald 6. Julivej Forspørgsel om udstykning Home Smedegårdsvej 32, 7000 Fredericia Løb med deltagere Fairstep, Løb med deltagere Afslag fra familien omkring forsikring Skade 49, Frederiksodde skolen afd. Ullerupdalvej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Frederiksodde skolen afd. Ullerupdalvej, , Undersøgelse/registrering af vegatation m.m. Naturstyrelsen, Vadehavet Undersøgelse/registrering af naturområde - matr.nr. 10a Trelde, Fredericia Jorder faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , til lovliggørelse af carport og garage Blåkjærsvej 17, 7000 Fredericia Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen afd Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skolen afd Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen afd Nørre Alle, , Anmodning om oversigt over byggetilladelser. Fagligt Fælles Forbund Kolding (3F Kolding) Oversigt over byggetilladelser fra perioden til foto Skade 49, Frederiksodde skolen afd Indre Ringvej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Frederiksodde skolen afd Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Erritsø Fællesskole afd Højmosevej, , Afslag fra familiens forsikring Skade 49, Erritsø Fællesskole afd Højmosevej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Erritsø Fællesskole afd Højmosevej, , Ejendommen herslev Kirkevej 56, Herslev, 7000 Fredericia Herslev Kirkevej 56, 7000 Fredericia Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle,

15 , Afslag fra familien omkring forsikring Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Kvittering for skema til midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fællesskema Midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder, enkeltbetaling Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Afslag fra familiens forsikring Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Faktura Skade49, Ullerupbæk skolen afd, Nørre Alle, , Foto Skade49, Ullerupbæk skolen afd, Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade49, Ullerupbæk skolen afd, Nørre Alle, , Sendt til screening uden sagsoprettelse. Straksansøgning om Simon Gade Jensen Skjoldborgsvej 16, 7000 Fredericia tilbygning på Skjoldborgvej 16, 7000 Fredericia Faktura Skade 49, Erritsø Fællesskole afd. Højmosevej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Erritsø Fællesskole afd. Højmosevej, , Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Afslag fra familien omkring forsikring Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Faktura Skade 49, Ullerupbæk skole afd Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skole afd Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skole afd Nørre Alle, , Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen afd Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skolen afd Nørre Alle,

16 , Afslag fra familiens forsikring Skade 49, Ullerupbæk skolen afd Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen afd Nørre Alle, , VS: Tilladelse til Taulovløbet Taulovløbet den 27. maj Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , foto Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , Kort med overkørsel Martine Christof.S V 54, 7000 Fredericia Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , foto Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , SV: Fejlmelding af lysregulering Claus Bech Moos Lysregulering Skærbækvej, Amerikavej SV: Fejlmelding af lysregulering Claus Bech Moos Lysregulering Skærbækvej, Amerikavej Fejlmelding af lysregulering Charley Molbech Lysregulering Skærbækvej, Amerikavej Oprindelig ansøgning fra Sct. Knuds børnehave Sct. Knuds Børnehave - opnormering fra juni Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , foto Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , foto Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , Invitation til konferencen Tomme huse i spil 28. maj Invitation til konference om tomme huse Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Skærbæk, , foto Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Skærbæk, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Skærbæk, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, ,

17 33649 foto Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , Faktura Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd. Indre Ringvej, , stk. foto Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd. Indre Ringvej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd. Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd Indre Ringvej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Fjordbakke skolen afd Skærbæk, , foto Skade 49, Fjordbakke skolen afd Skærbæk, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakke skolen afd Skærbæk, , Høring: frikommuneforsøg midlertidige aktiviteter Vejle Kommune Miljøministeriet - Naturstyrelsen Høring: frikommuneforsøg midlertidige aktiviteter Vejle Kommune Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Taulov, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Taulov, , tilladelse til registrering - AMU syd, 6000 Kolding Entreprenørgården - Vejen som arbejdsplads HØRING af overvågningsprogram for Danmarks Havstrategi Miljøministeriet - Naturstyrelsen HØRING af overvågningsprogram for Danmarks Havstrategi ansøgning om afholdelse af motionscykelløb Motionsløb den 8. juni Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn af KF22306 Fredericia Brandvæsen Følg til færdigmelding af byggesag Jacob Nielsen Norgesgade 50, 7000 Fredericia Indsigelser til lokalplan nr. 315, underskriftindsamling Ansøgning om igangsættelse SAMT udarbejdelse af lokalplan nr Boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Underskrevet erklæring - Indberetning af grundskyld Deloitte Tilskud til kommuner vedr. grundskyld /renter for Færdigmelding, VVS, kloak mm Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia VS: Stadiongrunden Tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse på Stadiongrunden Høring fra Carsten Thylgaard Sanddalparken - afvanding og tilstand på vejen Informationer fra FREDERICIA LØBEKLUB løberuter mm Hannerupgruppen kvartalsrapport - Gas på vej.pdf Gas på Vej VS: Vedr. filer af Trelde Næs kort Infotavle Trelde Næs Faktura 1.000,- kr Skade 49, Erritsø Centralskole, ,

18 32548 Sammensætningen i Skatte- og vurderingsankenævn for perioden Skatteankenævnet 1. juli juni Mail vedr. kontaktoplysninger Jan Wolf Engelbreth Fagerlien 15, 7000 Fredericia Udlændingestyrelsen informerer i Aalborg den 22. maj 2014 Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen afholder "Myndighedsmøder i Det Regionale Netværk" Oplysninger om antal borgere og virksomheder i kommunen Kenneth Wessel Nielsen Forespørgsel om indbyggerantal i Fredericia Kommune Kvittering og igangsætningstilladelse vedr. projekt om Øsdal Bæk gennemførelse af vandløbsrestaurering - Fjernelse af faunaspærring ved Skovbæk Mølle (Skovmøllen) i Øsdal Bæk, Fredericia Kommune Udbetalingsbrev F Øsdal Bæk Orientering omkring integration mellem BSS og Byg og Miljø Tilslutning til "Byg og Miljø" (webbaseret it-løsning på teknik- og miljøområdet) Orientering fra Byg og Miljø, februar Tilslutning til "Byg og Miljø" (webbaseret it-løsning på teknik- og miljøområdet) Nyt fra Byg og Miljø: Kommunikationspakke Tilslutning til "Byg og Miljø" (webbaseret it-løsning på teknik- og miljøområdet) Nyt fra Byg og Miljø Tilslutning til "Byg og Miljø" (webbaseret it-løsning på teknik- og miljøområdet) Nyt fra Byg og Miljø Tilslutning til "Byg og Miljø" (webbaseret it-løsning på teknik- og miljøområdet) SV: Udskydelse af idrifttagelsen af Byg og Miljø Tilslutning til "Byg og Miljø" (webbaseret it-løsning på teknik- og miljøområdet) supplerende oplysninger og disp.ansøgning Engtoften 20, 7000 Fredericia supplerende oplysninger Engtoften 20, 7000 Fredericia VIGTIGT! Meddelelse til alle kommunalbestyrelser og Økonomi- og Indenrigsministeriet Valg til Europa Parlamentet valgbestyrelser om rækkefølge af stemmeoptælling m.v Se jeres placering i: Undersøgelse af kommunal information til borgere med alkoholproblemer A FORSIKRINGS FOND Forbedring af Fredericia Kommunes hjemmeside - kommunal information til borgere med alkoholproblemer Høringssvar fra Jakob Hald - Ballesvej Ballesvej 51. Flytning af vejadgang til ejendommen (ansøgning) Henvendelse vedr. Carl Roses Vej 2A Carl Roses Vej 2A, 7000 Fredericia Vedr. Vendersgade Vendersgade 17, 7000 Fredericia Vedr. Vendersgade redegørelse parkering Vendersgade 17, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Børnehuset Valhalla Bragesvej 7, 7000 Fredericia Rådgiveraftale_Jupitervej.pdf Jupitervej 29, 7000 Fredericia Orientering til kommunerne vedr. baseline for spildevand Miljøministeriet - Naturstyrelsen Indsatsprogram til vandområdeplan for Lillebælt / Jylland - Vandråd Telefonnotat Vejlevej 37, 7000 Fredericia Forespørgsel om anvendelse til forening Vejlevej 37, 7000 Fredericia Re: Låge og skilt ved stien mellem Trelde Næsvej 273B og Trelde Næsvej 273B og Trelde Næsvej adgang til stranden af offentlig sti over matr.nr. 90q, Trelde, Fredericia Jorder VS: DK2050; Udfordringer til lokale dage Mads Quottrup Sand Danmark2050

19 33409 Orientering om klage over afgørelse Ankestyrelsen Arbejdstilsynsbesøg den , Byggelegepladsen Nymarksvej, Nymarksvej Redegørelse for at bygning er fjernet - sybergsvej 46 sags-id Sybergsvej 46, 7000 Fredericia 13/ Rapport AR-14-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Overgade 9, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Overgade 9, 7000 Fredericia Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfat, Deres ref. Po nr.: " af Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfat, ref. Po nr.: " af Analyserapport udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Afgang - Projekt - Total svovl og sulfat Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Behandlede mængder Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfidholdigt spildevand og driftsanalyser maj Analyserapport udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Afgang - Projekt - Total svovl og sulfa Dagens analyser af LURGI-prøve (14. maj 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (15. maj 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (13. maj 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Udledningsmængder fra 3 mdr periode DONG E&P DK A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dong Lurgi Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (10., 11. og 12. maj 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Indskærpelse af vilkår 3 i spildevandstilladelse af 9. juli Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia 2010, A/S Dansk Shell, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia, VS: Bestilling til Eurofins, - Center for høretab(dfmc) Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Udkast til samordningsaftale af den Budgetanalyse af Redningsberedskabet Udkast til et samordnet beredskabs fra KL af den Budgetanalyse af Redningsberedskabet Re: Fynsgade Fynsgade 63, 7000 Fredericia Færdigmelding af byggesag 12/13466, Nyropsvej 15, 7000 TEGNESTUEN 17 ARKITEKTFIRMA Nyropsvej 115, 7000 Fredericia Fredericia ApS Vedr.: Færdigmelding af byggesag Eurodan Huse Rudolf Steiner Allé 21, 7000 Fredericia Færdigmelding af byggesagen LELU - Lene Lunghøj Herfordparken 1, 7000 Fredericia Meddelelse om færdigmelding MRZ ApS Stationsvej 20X, 7000 Fredericia Jernbaneudvidelse i Taulov - lsp.j.nr Arealoverførelse matr.nre. 8ac, 8d, 8e Børup by, Taulov samt matr.nre. 3af, 20k, 20l og 20m Taulov by, Taulov arealoverføres til matr. nr. 67a Taulov by, Taulov (4. jernbanespor ved Taulov) Afslutning af forureningsundersøgelse på Asbjørnsvænget 3,4 Birgersvænget 3,4, 7000 Fredericia Region Syddanmark Undersøgelse af gasdræn på Asbjørnsvænget og Birgersvænget. Gammel losseplads ved vængerne

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg Indgående post uge 28 ( 7. 11. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46966 Kluboversigt tildelte timer i 2014-2015.xlsx 10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen -

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen - Indgående post uge 23 ( 1. 5. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35808 Re: tilbagemelding vedr. til i EIC i næste sæson 03-06-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 33 ( 11. 15. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 56174 michael steenholdt - Torvegade - 13-31 aug 2014 12-08-2014 Diverse parkeringstilladelser 2014

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 5 ( 26. 30. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6742 SV: Tekst og ansøgningsskema til FK hjemmeside 29-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 27. 31. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 36404 Fredericia Sygehus_ABA-rapport.pdf 31-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 35461 Kentaur

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson

16-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2016 10031 Fredericia Harmonika Klub mail vedr. ansøgning om timer i sæson Indgående post uge 8 ( 16. 20. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 11658 BPI Senior Motion - ansøgning om timer sæson 2015-2016 20-02-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i

06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2015-2016 2015-2016 15298 TSIF Håndbold vedr. Ansøgningsskema til fordeling af timer i Indgående post uge 10 ( 2. 6. marts 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 15412 G94 - Ansøgning om timer i sæson 2015-2016 06-03-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 9. 13. februar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 9951 MK 01 - Ansøgnings om timer i 2015-2016 13-02-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 )

Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Indgående post uge 3 ( 12. 16. januar 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 3453 SV Indre Ringvej: yderligere vedr. hal og sal 15-01-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø

Indhentning af RenoNordens bemærkninger til spørgsmål fra borger om skraldebiler og dieselmotorer 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-342467 Septiktank er sløjfet 02-07-2015 Center for Teknik og Miljø 10 27 34 98 SLAGELSE KLOAKSERVICE ApS 330-2015-341695 Mail koorspondance angående Fodbold økonomi 02-07-2015 Center for Kultur,

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse.

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Center for Plan og Byg, e-mail: 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 05-01-2015 plan@slagelse. Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-1487 Spørgsmål til ansøgning 330-2015-3123 Orientering om ændring af varmekilde til varmepumpe 330-2015-4297 SV: Digital signatur 330-2015-594

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 2. februar 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere