Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 20 ( maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel AMO - rykker vedr. Tider Fordeling af timer i vådområder SV: Aftale vedr. badeland og terapibassin Fordeling af timer i vådområder SV: Aftale vedr. badeland og terapibassin Fordeling af timer i vådområder ABA Rapport, Carlsberg Danmark A/S, Coca Cola Samlesag for inspektionsrapporter Tapperierne_ABA-rapport.pdf Veksø A/S_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Danske Fragtmænd Syd_AVS-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Danske Fragtmænd Syd_ABA-rapport.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Carlsberg Danmark A/S, UC 18 Forbygning og Højlager_Fejl og Samlesag for inspektionsrapporter mangler udbedret.pdf Arbejdsmarkedsafdelingen, administrativ medarbejder, marts Stillingsannoncer, offentliggjorte, Arbejdsmarkedsafdelingen, vikar for fleksjobambassadør, april Stillingsannoncer, offentliggjorte, Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (140605) Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg Aftale om vedligeholdelse af vandløb Kontrakter for 2014, vandløbsvedligeholdelse Aftale om vedligeholdelse af vandløb Kontrakter for 2014, vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse af vandløb i Fredericia Kommune 2014 med Kontrakter for 2014, vandløbsvedligeholdelse underskrift Re: Kondemneringsag: Afventer straks svar. Egon Andersen Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Bilag 55 Lars Aabling 1 brev til INA Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Bilag 55 sagsbehandling før Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Referat fra mødet i Det administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum (DAK) Referat fra Sundhedsstrategisk Forums møde den 1. maj Sundhedsstrategisk Forum afstand Sigsbjergvej 3, 7000 Fredericia Udkast til handlingsplan rev FK (2) Røde Banke 16, 7000 Fredericia SV: Handlingsplan for afhjælpning af overbelastning af Fredericia Røde Banke 16, 7000 Fredericia Spildevand og Energi A/S renseanlæg SV: Hej - lille opråb fra en distriksleder Indkøbsleverandører SV: Hej - lille opråb fra en distriksleder Indkøbsleverandører Garantistillelse for entreprisekontrakt, Andresen's VVS A/S Sydbank Jupitervej 30, 7000 Fredericia Rapport: "Udbredelse af velfærdsteknologi i kommunerne - Baselinemåling 1. kvartal 2014" KL Indsamling af data til baselinemåling for national udbredelse af velfærdsteknologi på ældre- og handicapområdet Tinglysning afsluttet - servitut aflyst Sjællandsgade 96B, 7000 Fredericia Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg 4 Ved Warmingsgade og Vester Ringgade - et centerområde, vedtaget Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Ved Warmingsgade og Vestre Ringgade - et centerområde, ændring plansystemdk Plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg, forslag, Tillæg 4 Ved Warmingsgade og Vester Ringgade - et centerområde, Kolding Kommune plansystemdk Plan i PlansystemDK: Lokalplan, forslag, , Ved Warmingsgade og Vestre Ringgade - et centerområde, Kolding Kommune Anmeldelse om påbegyndelse af VVSarbejde K.G. BETON Krogsagervej 40, 7000 Fredericia

2 32716 Anmelderlse om påbegyndt byggearbejde Krogsagervej 40, 7000 Fredericia Færdigmelding af jordvarmeanlæg, trykprøvningsrapport. KLIMADAN A/S Kolding Landevej 43A, 7000 Fredericia Fremsendelse af høring med afgørelse i udkast til Samtank A/S, Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia ( /736) Vedr. udkast til miljøgodkendelse af nyt additiv hos Samtank Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Supplerende oplysninger vedr. nyt additiv Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Udkast til godkendelse Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Registreringsmeddelelse U Referencenr Geodatastyrelsen Sammenlægningssag, matr.nr. 8am, 8ar og 8as Børup By, Taulov - Nordensvej 17, 31 og Test af brugervenlighed.pdf Udbud Informationssystem Bilag 14 Udfyldelse af Evalueringskrav.pdf Udbud Informationssystem Bilag 2 Tilbudsliste.pdf Udbud Informationssystem Produkt- og ansvarsforsikring.pdf Udbud Informationssystem Dokumentation for tilbudsgivers personales faglige Udbud Informationssystem kvalifikationer.pdf Bilag 7 - Økonomisk og finansiel kapacitet.pdf Udbud Informationssystem Bilag 6 Skema Referenceliste.pdf Udbud Informationssystem Bilag 4 Tro og love erklæring.pdf Udbud Informationssystem Beskrivelse af organisationen og ejerforhold.pdf Udbud Informationssystem Bekræftelse af anfordringsgaranti.pdf Udbud Informationssystem Tilbudsbrev.pdf Udbud Informationssystem Bilag 5 Virksomhedsbeskrivelse.pdf Udbud Informationssystem Følgebrev - tilbud til Fredericia Kommune.pdf Udbud Informationssystem Bilag 11 Leverandørens Licensbetingelser.pdf Udbud Informationssystem Bilag 13 Udfyldelse af Mindstekrav.pdf Udbud Informationssystem Indholdsfortegnelse endelig.docx Udbud Informationssystem Produktblad careplan 2.pdf Udbud Informationssystem Produktblad careplan 1.pdf Udbud Informationssystem Implementeringsplan - beskrivelse.pdf Udbud Informationssystem Kvalitetsstyring af careplan.pdf Udbud Informationssystem Databehandleraftale (Bilag 10).pdf Udbud Informationssystem Udkast til overtagelsesprøve (Bilag 9).pdf Udbud Informationssystem Udkast til driftprøve (Bilag 9).pdf Udbud Informationssystem Tidsplan.pdf Udbud Informationssystem Implementeringsplan.pdf Udbud Informationssystem Leverandørens Licensbetingelser (Bilag 11).pdf Udbud Informationssystem Minimumskrav (Bilag 13).docx Udbud Informationssystem Evalueringskrav 1E.docx Udbud Informationssystem Evalueringskrav 1D.docx Udbud Informationssystem Evalueringskrav 1C.docx Udbud Informationssystem Evalueringskrav 1B.docx Udbud Informationssystem Evalueringskrav 1A.docx Udbud Informationssystem Brugervenlighed - gæsteadgang og oplysninger til brug for Udbud Informationssystem

3 test.pdf Pris - Tilbudsliste (Bilag 2).pdf Udbud Informationssystem Evalueringskrav 1F.docx Udbud Informationssystem Organisationsbeskrivelse og ejerforhold.pdf Udbud Informationssystem Referenceliste (Bilag 6).pdf Udbud Informationssystem Personale - Teamet bag careplan.pdf Udbud Informationssystem Dokumentation forsikring Certifikat DK.pdf Udbud Informationssystem Økonomisk og finansiel kapacitet (Bilag 7).pdf Udbud Informationssystem Financial Guarantee.pdf Udbud Informationssystem Revisorerklæring.pdf Udbud Informationssystem Tro- og Loveerklæring (Bilag 4A,B og C).pdf Udbud Informationssystem Virksomhedsbeskrivelse (Bilag 5).pdf Udbud Informationssystem Indledning med underskrift.pdf Udbud Informationssystem Sekoia - team.pdf Udbud Informationssystem Produkt- og erhvervsansvarsforsikring.pdf Udbud Informationssystem Indholdsfortegnelse.pdf Udbud Informationssystem Bilag 14 Udfyldelse af Evalueringskrav.docx Udbud Informationssystem Bilag 13 Udfyldelse af Mindstekrav.docx Udbud Informationssystem Bilag 11 Leverandørens Licensbetingelser.docx Udbud Informationssystem Bilag 10 Databehandleraftale - Underskrevet.pdf Udbud Informationssystem Bilag 7 - Økonomisk og finansiel kapacitet.pdf Udbud Informationssystem Bilag 6 Skema Referenceliste.pdf Udbud Informationssystem Bilag 5 Virksomhedsbeskrivelse.pdf Udbud Informationssystem Bilag 4 Tro og love mv.pdf Udbud Informationssystem Bilag 2 Tilbudsliste.xlsx Udbud Informationssystem _Sekoia - tilbudsbrev.docx Udbud Informationssystem _Bilag 11 Leverandørens Licensbetingelser.docx Udbud Informationssystem _Bilag 5 Virksomhedsbeskrivelse.pdf Udbud Informationssystem _Bilag 4 Tro og love mv.pdf Udbud Informationssystem _Bilag 2 Tilbudsliste.xlsx Udbud Informationssystem Vejledning til test af Informationssystem.docx Udbud Informationssystem Sekoia - tilbudsbrev.pdf Udbud Informationssystem Sekoia - tilbudsbrev.docx Udbud Informationssystem Bemærkninger til partshøring fra Taulov Terminalen ApS Dronningens Kvarter 24, 7000 Fredericia F/BR/0358 Lillebæltsbroen, forstærkning af fundering. Orienterende brev til naboer til den gamle Lillebæltsbro Banedanmark Høring over ansøgning om tilladelse til bundforstærkning -Lillebæltsbroen Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde THE TC GROUP A/S Udsigten 12, 7000 Fredericia Indkaldelse til syn senest d Trafikstyrelsen Periodisk syn af TL92697 Citroén, Entreprenørgården _Nyt_fysiklokale_Lydmåling Bakkeskolen_Bravida Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia Telefonnotat Dalegade 107, 7000 Fredericia Oversigt spildevandsudledning Danbovej 2, 7000 Fredericia Naboorientering indsigelse imod byggeri, Kraftværksvej 20 Iben Dalgas Andersen Kraftværksvej 26, 7000 Fredericia SV: Høring vedr. stiflytning og etablering af rampe i Skærbæk Stiflytning i Skærbæk - sti fra Skærbæk Havnegade til

4 (Fredericia Kommune) Strandparken Vedr.: Anmodning om møde Henvendelse om grundpriser Anmeldelsesrapport fra Politiet Sydøstjyllands Politi Dronningens Kvarter 6, 7000 Fredericia Færdselsafdelingen - vejsager Anmodning om accept. Boli.nu Støttesag, Boli.nu, afd. 10, Korskærparken, SV: ansøgning om recertificering som grøn transportkommune Recertificering af Fredericia Kommune som grøn transportkommune KMD Valgudskrivning Ajourføring af valglisten KMD A/S Valg til Europa Parlamentet KMD meddelelser KMD Digital Valgliste * Stemmeoptælling Grafisk KMD A/S Valg til Europa Parlamentet KMD meddelelser KMD Valgopgørelse * KMD Valg, Stemmeoptælling Grafisk KMD A/S Valg til Europa Parlamentet KMD meddelelser KMD Valgopgørelse * Antal stemmeberettigede KMD A/S Valg til Europa Parlamentet KMD meddelelser KMD Valgudskrivning * Servicebreve med nyheder KMD A/S Valg til Europa Parlamentet KMD meddelelser Returnering af afleveringsattest, afl. på vejle Landevej Albert Naurs Vej 3, 7000 Fredericia Erklæring vedr. teknisk dokumentation Søren Anders Kring Bredstrupvej 114, 7000 Fredericia FBE Treldevej Påbegyndelse af byggearbejde Treldevej 110, 7000 Fredericia Oplysninger om skade på kabel eller ledning Skade 52, , Vej&Park, ,9, Ryttervænget Anmeldelse om fuldført byggearbejde Tømrermester Martin Sørensen Egeskovvej 143, 7000 Fredericia Erindring om mail af om betaling af faktura - bilag 40 BEA INVEST A/S Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: Anders Billes Vej 24, Fredericia Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: RYKKER:. 14/321 aktindsigt 12/10140 bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Manipulation, og med indbygget "kattelem" Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Agtindsigt:Erstatningssag mod Fredericia kommune vedr. vor ejendom Anders Billesvej 24. deres sag nr. 14/ bilag 56 FEJL i 8 ud af 13 af deres besvarelser = 60% Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia bilag 52 Jens Illum Boch Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/321 bilag:35-1 ikke besvarede spørgsmål Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: Anders Billes Vej 24, Fredericia Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: Anders Billes Vej 24, Fredericia Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: Anders Billes Vej 24, Fredericia Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/321 bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: deres sags nr. 14/432 bilag. 38 Aktindsigt Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/321 bilag 47 Sagsomkostninger Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: By & erhverv: Aktindsigt før bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/321 bilag 50 Forvaltningsskik Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia /432 ( bilag 8 ) Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: Vedr. deres sag: 14/321 Anders Billesvej Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/321 bilag 46 1/ Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia

5 32862 Re: Klage over aktindsigt: 14/321 bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/321 bilag:35-1 ikke besvarede spørgsmål Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/321 bilag:44 manglende besvarelse Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/431 Troværdighed. bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/321 mangler dokument til aktindsigt. bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/ Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Bilag 50 Fejl i aktindsigt? Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia bilag 49 Rykker for manglende svar Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia /321 bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Re: 14/431 Troværdighed. bilag Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia VS: Referat af workshop om Trekantområdet som dansk Mads Quottrup Sand kommunesamarbejde produktionscentrum Færdigmelding Gothersgade 42, anmeldesle om fuldført FREDERICIA TØMRER- & Gothersgade 42, 7000 Fredericia byggearbejde ENTREPRENØRFORRETNING ApS Opfølgning på fjernvarmeprojektforslag Indre Ringvej 93 til Fælledvej m.fl /2698 Overgade Overgade 20, 7000 Fredericia Opfølgning på tilsynsskrivelsen til Jysk Miljørens A/S, Vejlbyvej Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia 9a, 7000 Fredericia Veksø - max emission på 5 mg/m Nordensvej 2, 7000 Fredericia VS: Veksø spånsugningsanlæg Nordensvej 2, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/ Færdigmelding,Erklæring vedr. teknisk VICA A/S Jasminvej 3, 7000 Fredericia dokumentation Kommentar fra Laila Hansen Laila Hansen Hegnsynsag: Stenten 8 og Stenten Vs: Vesterbrogade Fredericia - Tilslutning af pølsevogn Vesterbrogade 29A, 7000 Fredericia Returpost, flyttet Detailhandelsanalyse Returpost, fuld kasse Detailhandelsanalyse Returpost, flyttet Detailhandelsanalyse Returpost, flyttet Detailhandelsanalyse Anmeldelse af påbegyndt byggearbejde, erklæring vedr. teknisk Lasse Ankerstjerne Høi Jordbærhaven 5, 7000 Fredericia dokumentation, m.m SV: Leman Taulov - Brandforhold lagerhal Nordensvej 17, 7000 Fredericia påbegynd Enggårdsparken 7, 7000 Fredericia Kopi af bestilling af kontrol Skovbøllingvej, 4, 7000, Fredericia Skovbøllingvej 4, 7000 Fredericia Projektforslag Indre Ringvej - med bilag version 1.pdf Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia Status? Kongensgade 113, 7000 Fredericia Fredericia Maskinmesterskole.bruttoetageareal Fynsgade 24, 7000 Fredericia VS: Sag Sct Knuds Skole - Opstalt / snit - Ny port Henrik Larsen Gothersgade 30, 7000 Fredericia Gothersgade Indstilling om gennemførelse af vandløbsrestaurering i Tilløb til Miljøministeriet - Naturstyrelsen Tilløb til Gammelby Mølleå Gammelby Mølleå - Fredericia Kommune Mail vedr. hændelsesforløbet Skade 52, , Andet, ,47, Flyndervej 4, Rømø Spørgsmål fra forældre om feriepasning Takster for fritidstilbud fra august 2014

6 32628 Re: 14/ partshøring vedr. Damsbovej 69 og Damsbovej 69 og Damsbovej Tilbagetrækning af indsigelse Søndermarksvej 36, 7000 Fredericia Fredericia C - mødereferat Oldenborggade 40, 7000 Fredericia Returpost - bbr-meddelelse Gl. Tårupvej 45, 7000 Fredericia Rykker vedr. indberetning af oplysninger om betalingsparkering Økonomi- og Erhvervsministeriet Indberetning af kommunale bruttodriftsindtægter og bruttodriftsomkostninger m.v. vedr. betalingsparkering 2012 og affald Birthe Malby Prangervej - henkastet affald på plads ved Produktionsskolen affald Birthe Malby Prangervej - henkastet affald på plads ved Produktionsskolen SV: Byggeretsvurdering - Oldenborggade, Fredericia - Endelig Vurdering af arealer på FredericiaC version Byggeretsvurdering - Oldenborggade, Fredericia - UDKAST Vurdering af arealer på FredericiaC Vedr. Hyrdevej 12 E Martin Gerdes - Gerdes og Ørskov Hyrdevej 12E, 7000 Fredericia RE: SV: Til Administrationen økonomi Aktindsigt vedr. Caregruppens konkurs - Har det påført kommunen ekstra udgifter? SV: _v1_Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Kolding Landevej 43B, 7000 Fredericia Kolding Landevej 43B, 7000 Fredericia.(1) Forespørgsel om udbudsmateriale ADVODAN Forespørgsel om udbudsmateriale til sygedagpengeregressager: Spot til TV2 News Opslag kommunaldirektørstilling mangler vedr risikozone Kontorpavillion ved Dansk Shell, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Fredericia spildevand/regnvand Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Materiale vedr. Naturstyrelsens afgørelse Niels Peter Henriksen Sønderskovvej 29, 7000 Fredericia VS: Pladsfordelingsplan - Føtex - Pladsfordelingsplan - Føtex 6.maj pdf Midlertidigt arrangement, Fredericia Messecenter, Vestre Ringvej 101, Kommentarer til Naboorientering vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplan 280 Fjordalléen Fredericia #PLL 19 Dispensation fra lokalplan 280 boligområde vest for Østerby Erindring om svar på mail af behov for info fra jer til national affaldskampagne rettet mod husholdningerne ROSTRA KOMMUNIKATION OG RESEARCH A/S Miljøstyrelsens informationskampagne om affald, rettet mod husholdning - genanvendelse og sortering Udbedring af skader på kloak. Caverion A/S Nørre Voldgade 60B ST TH, 7000 Fredericia godkendelse brand Sønder Voldgade 7, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndelse af byggeri af sagsnr. 14/ PLAN HUSET A/S Martine Christoffersens Vej 91, 7000 Fredericia Tilbagekaldelse af ansøgning BoligOne Lunddalvej 31, 7000 Fredericia SV: FIC, udvidelse i HAL Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia Endelig afgørelse om kortlægning. Region Syddanmark Madsbyvej 4, 7000 Fredericia afgørelse- ingen ændring i kortlægningsstatus på Madsbyvej 4, Region Syddanmark Madsbyvej 4, 7000 Fredericia 7000 Fredericia, efter jordforureningsloven Fwd: Sag Sct Knuds Skole - Opstalt / snit - Ny port Gothersgade 30, 7000 Fredericia Gothersgade Sag Sct Knuds Skole - Opstalt / snit - Ny port Gothersgade Gothersgade 30, 7000 Fredericia

7 33176 Sag 1001 Sct Knuds Skole - Dokumentation for bredden af fortorv Gothersgade 30, 7000 Fredericia ved de nye trapper i Fynsgade SV: vedr. juridisk mulighed for at klage Hjerteforeningen lokalafdeling Fredericia - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening høringssvar kloak Strevelinsvej 34, 7000 Fredericia Følg til suppl. materiale Troels Bøgebjerg Agerleddet 11, 7000 Fredericia Re: Ny carport - supplerende materiale Troels Bøgebjerg Agerleddet 11, 7000 Fredericia spejderhuset - formand for bestyrelsen Henvendelse til formanden for Kultur og Fritid vedr. lokaletilskud Tegning vedr. Kop & kande, Vendersgade Vendersgade 1F, 7000 Fredericia pdf STATUS ABA/AIA VS: Sikringsudbud ABA anlæg diverse oversigter etc foreslag til byrådet og hele den øverste ledelse Jimmy Rasmussen Henvendelse vedr. forslag til brug af bygning, efter sygehuslukning Ansøgning om overkørselstilladelse Korskærvej 33, 7000 Fredericia VS: Shopping - Shopping Bazar maj pdf Midlertidigt arrangement, Messe C, VS: Shopping - Pladsfordelingsplan - Shopping Bazar maj Midlertidigt arrangement, Messe C, pdf RE: Vedr. regnvandsledninger i Taulov Henvendelse om regnvandsledninger i Taulov Erindring om svar på mail af klage over opstillet Holger Myrup Jensen Jyllandsgade 72, 7000 Fredericia stillads Følg til data omkring fedtudskiller Prangervej 67, 7000 Fredericia Mail - situationsplan med mål Eventyrhuset Prangervej 67, 7000 Fredericia Konstruktionsbeskrivelse og tegninger Schmidts Tømrerforretning Kobbelgårdsvej 145, 7000 Fredericia Situationstegning m.v Vejlby Kirkevej 6, 7000 Fredericia Returpost, ubekendt på adr Rideskolen Fuglsanggård, hold af høns SV: Rettelsesblad 2, - Færdiggørelse af Martine Christoffersens Martine Christoffersens Vej - Færddiggørelse Vej Asfaltering af Martine Christoffersens vej. ønske fra beboerne Martine Christoffersens Vej - Færddiggørelse SV: Asser Jensens Vej - ansøgning om blind vej skilt Martine Christoffersens Vej - Færddiggørelse Studsdalbæk Studsdal Bæk Re: Båd parkeret på Anders billes vej Hevendelse om ulovligt parkeret påhængskøretøj (trailer med lystbåd) på Anders Billes Vej Båd parkeret på Anders billes vej Hevendelse om ulovligt parkeret påhængskøretøj (trailer med lystbåd) på Anders Billes Vej SV: Skilt ved Erritsø Fællesskole afd. Højmosen C22.1 skilt ved Erritsø Fællesskole afd. Højmosen RYKKER: I har endnu ikke svaret på aktindsigt Aktindsigt i antallet af rottesager i Fredericia Kommune SV: Anmodning om aktindsigt i kommunen Aktindsigt i antallet af rottesager i Fredericia Kommune Fwd: Byfornyelsenævnet i Aabenrå Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia - Aktindsigt Re: RYKKER:. 14/321 aktindsigt 12/10140 bilag 45 Egon Andersen Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia - Aktindsigt VS: Pladsfordelingsplan - Rema Midlertidigt arrangement, MesseC, den Rema Midlertidigt arrangement, MesseC, den Fwd: Midlertidig placering af 2 scener i Fredericia Messecenter. SIMPLE CREATIONS ApS Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

8 32256 Flere tegninger - Konstruktion til byggesagbehandling vedr. sener Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia for REMA 1000 i Fredericia messecenter Supplerende oplysninger Carl Kristian Nielsen Fyrvej 8, 7000 Fredericia Re: SV: SV: VS: Henvendelser om affald Lunddalvej/Slugten - henvendelse angående affald Re: SV: VS: Henvendelser om affald Lunddalvej/Slugten - henvendelse angående affald svar vedr. klage Benny Hjorth Vegavænget 8, 7000 Fredericia SV: Tilladelse til opstilling af stillads, contianer og til oplagring af Glentevej 10, 7000 Fredericia byggemateriale Mail - beliggenhedsplan samt byggeskadeforsikring Preben Jørgensen Huse A/S Skansevej 33, 7000 Fredericia RE: Samarbejde med Fredericia Jobcenter Carlsberg - evt. samarbejdsaftale Aftale 2014 i mail Comwell - frvillig aftale for Priser 2014 ex moms.xlsx Comwell - frvillig aftale for Comwell aftale korrespondance Comwell - frvillig aftale for Comwell Aalborg tillæg Comwell - frvillig aftale for Comwell frivillig aftale Comwell - frvillig aftale for VS: Politiets j.nr Danmarksgade Købmagergade Whistleblowerordninger i kommuner, Datatilsynets kortlægning Datatilsynet Whistleblowerordninger i kommuner Bestilling og ændring af renovation, ansøgning Treldevej 81, 7000 Fredericia Bestilling og ændring af renovation, ansøgning Pia Kjær Asmussen Baunegårdsvej 54, 7000 Fredericia Bekræftelse på udbedring af kloak Læsøvej 22, 7000 Fredericia Orientering om næste ERFA-møde Rådhuset Tønder ERFA-møde Tønder d Borgerlig vielse SV: Brandmæssig høring - Børupvej Børupvej 80, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til tilbygning af industrihal på JØRGEN FALK-PETERSEN A/S Børupvej 80, 7000 Fredericia Børupvej 80 VS: Byggeansøgning Vejskilt Ydre Ringvej Vejskilt Ydre Ringvej med vejnavn ved rundkørsel ved Skærbækvej Manglende vejskilt ved Ydre Ringvej Ydre Ringvej ved rundkørslen ved Skærbækvej - Manglende skiltning Fredericia Garderfestival Midlertidigt arrangement, Kirstinebjergskolen, afd. Indre Ringvej Ved stoppet kloak Tilstopning af kloak Snoghøjparken Erfamøde voksenundervisning - invitation Netværk vedr. administration af aftenskoler Kort med overkørsel Martine Christof.S V 50, 7000 Fredericia SV: Vedr. udskiftning af varmtvandsbeholder i KFUM KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder Faktura - Varmtvandsbeholder.pdf KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder Fra kassereren vedr. Faktura KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder KFUM's Boldklub Regnskab KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder KFUM's Boldklub Regnskab KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder Tilbud på beholderlade kreds KFUM Parken KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært

9 lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder Brev til kommunen vedr. ansøgning af midler til varmtvandsbeholder KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder VS: Ansøgning fra KFUM Boldklub KFUM Boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til ny varmtvandsbeholder Kort med overkørsel Albert Naurs Vej 11, 7000 Fredericia Nedrivning af baghus - Franz Hansens Allé 5 Peter Lund Lorenzen Frantz Hansens Allé 5, 7000 Fredericia Højt græs Druehaven 19 - Højt græs på kommunalt areal Mail Mht store huller i vores asfalt vej Henvendelse om huller i vejen Anchersvej Oplysninger om ustøttede almene plejeboliger og ustøttede private plejeboliger Udbetaling Danmark Ustøttede almene plejeboliger/private plejeboliger 2003 og pdf Midlertidigt arrangement, Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade Ansøgningsmateriale.pdf Midlertidigt arrangement, Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade By & Erhverv - forespørgsel på overskridelse af byggelinie. Jacob Mosegaard Avlsbrugervej 29, 7000 Fredericia Anmeldelse for etablering af en garage på Sybergsvej 10 - Renate Hvilshøj Andersen Trankjær Sybergsvej 10, 7000 Fredericia Sender: C C01480.pdf Fotos aflv. d Jyllandsgade 26, 7000 Fredericia Fotos aflv. d Jyllandsgade 26, 7000 Fredericia Ansøgning og tilbud Jyllandsgade 26, 7000 Fredericia Mail - beskrivelse samt facadetegning Lars Germansen Højrup Østervej 16, 7000 Fredericia Ansøgning om lovliggørelse af udestue på Højrup Østervej 16 Lars Germansen Højrup Østervej 16, 7000 Fredericia Mail - plan af snit, grundplan, facade og situationsplan BRUNO SØRENSEN BOLIG A/S Huslodsvej 61, 7000 Fredericia Ansøgning om tilladelse til etablering af 2 altaner på Huslodsvej BRUNO SØRENSEN BOLIG A/S Huslodsvej 61, 7000 Fredericia Ansøgning Norgesgade 26B, 7000 Fredericia VS: Kommunen sags nr ( Politiets j.nr Kolding landevej skilt ved Adelvej ) Genudsendelse pga. manglende dato af orienteringsbrev om frit valg af hjælpemidler Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Orientering om undersøgelse om kortlægning og effektmåling af servicelovens bestemmelser om frit valg af hjælpemidler og boligindretning Orientering om undersøgelse om kortlægning og effektmåling af servicelovens bestemmelser om frit valg af hjælpemidler og boligindretning Ansmodning om redegørelse til klage vedr. skimmelsvamp og over sagsbehandling, Anders Billes Vej Udfyldt spørgeskema vedr. mulig skimmelsvamp i ejendommen Holmbjerggårdsvej 86 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Orientering om undersøgelse om kortlægning og effektmåling af servicelovens bestemmelser om frit valg af hjælpemidler og boligindretning Statsforvaltningen Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Ina Buskbjerg Hansen Holmbjerggårdsvej 86, 7000 Fredericia Vejl. Prisliste og øvrigt efter monteret ekstraudstyr plænehjul PN MASKINER Rotorklipper til Entreprenørgården TRIMAX Pegasus 493 CLASSIC S3 Bugseret Rotorklipper og ny PN PN MASKINER Rotorklipper til Entreprenørgården Målflytter Referenceliste Trimax Rotorklipper egenskaber (TRIMAX PEGASUS 493) PN MASKINER Rotorklipper til Entreprenørgården

10 32561 I byttetagende maskine - brugt holder 9800H PN MASKINER Rotorklipper til Entreprenørgården Artikel i LandbrugsAvisen om spildevandshåndtering svarfrist LandbrugsMedierne Spørgeskema vedr. spildevandshåndtering Ang. tegninger over hus Erritsø Kirkevej 16, 7000 Fredericia Mågeproblemer Information om måger på Musicalakademiet, Den kreative Skole, Kongensgade Ansøgning om overkørsel Martine Christoffersens Vej 6, 7000 Fredericia Forespørgsel om overkørselstilladelse Martine Christoffersens Vej 6, 7000 Fredericia SV: Tilladelse til opstilling af lift den 13. maj 2014 ved Dalegade Opstilling af lift ved Dalegade 81 den 13. maj Ny REMA 1000 tegning Midlertidigt arrangement, Messe C, Ansøgning om tilladelse til afholdelse af arrangement Midlertidigt arrangement, Messe C, adresseændring på Jernbanegade Jernbanegade 41, 7000 Fredericia Stjålet trailer XT Stjålet trailer XT Ordrebekræftelse vedr. Iveco Daily 70C17 D Iveco Daily 70C17 D Regnr. RV97967 Entreprenørgården Købsaftale Iveco vedr. Iveco Daily 70C17 D Iveco Daily 70C17 D Regnr. RV97967 Entreprenørgården Registreringsattest Volkswagen Transporter TR DAM bil auktion 11 juni 2012 på diverse køretøjer Traktor VD DAM bil auktion 11 juni 2012 på diverse køretøjer Nissan Cabstar RK DAM bil auktion 11 juni 2012 på diverse køretøjer Fragt kvittering DAM bil auktion 11 juni 2012 på diverse køretøjer Fiat Ducato DAM bil auktion 11 juni 2012 på diverse køretøjer Damonline afregningsopgørelse DAM bil auktion 11 juni 2012 på diverse køretøjer DAM - Aftale om afholdelse af net-auktion DAM bil auktion 11 juni 2012 på diverse køretøjer attest mv Strandgårdsvej Strandgårdsvej 3, 7000 Fredericia Ansøning om tilladelse til etabl. af karnap på Strandgårdsvej 3, BILLUND/ HANSEN ARKITEKTER Strandgårdsvej 3, 7000 Fredericia Trelde, 7000 Fredericia P/S VS: Sydtrafik Trafikplan i høring Sydtrafik Sydtrafik Trafikplan i høring Salgsslutseddel af VW transporter - Citroen Jumper Køb af diverse materiel til Entreprenørgården Slutseddel kraftbiler - Citroen Jumper Køb af diverse materiel til Entreprenørgården Bekræftigelse på køb af trailer Humbauer Køb af diverse materiel til Entreprenørgården Slutseddel Kraftbiler Iveco Daily og VW Transporter Køb af diverse materiel til Entreprenørgården Ansøgning om tilladelse til ombygning, Ellipsen 21 B Jørgen Laurits Andersen Ellipsen 21B, 7000 Fredericia RE: Tilladelse til brug af Lyngs Odde Havn Forespørgsel om anvendelsen af kajanlægget, Nyhavevej Tilladelse til brug af Lyngs Odde Havn Forespørgsel om anvendelsen af kajanlægget, Nyhavevej Ansøgning og tilladelse til tilbygning til beboelse på Eriksvænget 2 THOMAS SØNDERGAARD Eriksvænget 2, 7000 Fredericia THOMSEN Ansøgning om tilladelse til tilbygning til beboelse Eriksvænget 2 Niels Kruse a.s Eriksvænget 2, 7000 Fredericia Anmeldelse om opførelse af ny carport eksist. nedrives, Rønnebækgårdsvej 10] Karsten Enggaard Rønnebækgårdsvej 10, 7000 Fredericia

11 32990 SV: Hæk langt ud på fortovet, og afledning af overflade vand ud over fortovet! Vand fra overkørsel ved Erritsø Bygade 59 løber ud på fortov og beplantning ved Erritsø Bygade Hæk langt ud på fortovet, og afledning af overflade vand ud over fortovet! Vand fra overkørsel ved Erritsø Bygade 59 løber ud på fortov og beplantning ved Erritsø Bygade Skadeanmeldelse Skade, Plejen, , VT49434, 12, skadenr Motas tømning af olie og benzinudskillere med tilhørende Dieseltank på Entreprenørgården sandfang.pdf Pheiffer - trykprøvning af jordtank ved Entreprenørgården Dieseltank på Entreprenørgården Skadeanmeldelse Skade, Plejen, , XJ57400, 11, skadenr Elbek Vejrup - tilbud på smart-klik Smart-Klik til Entreprenørgården Skadeanmeldelse Skade, Brandvæsen, , KF224008, 12, skadenr Ansøgning om tilladelse til etabl. af 10 altaner på Viaduktvej 13 THOMAS SØNDERGAARD Viaduktvej 13, 7000 Fredericia m.fl. THOMSEN Godkendelse af udstykning. LIFA A/S Udstykning, matr.nr. 5g og 6h Vejlby, Fredericia Jorder, vedr. Deponi, Vejlbyvej Til Ældrechefen - anmoder om tilbagemelding om filmfremvisning MOTION PICTURE LICENSING COMPANY DENMARK A/S Anvendelsen af film i aktivitetscentre - ophavsretsloven og licens til offentlig fremvisning Fortegnelse over stjålne genstande fra tyveri på Industrivej Skade - Vej & Park - Tyveri på Industrivej 8 d. 8-9/ ( ) Faktura Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd. Havepladsvej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd. Havepladsvej, , Forespørgsel om pendlercykler Janni Dall Interesse i pendlercykel fra projekt med Fredericia Kommune og DSB VS: Ansøgning om byggetilladelse til til- og ombygning af R Arkitekter v/john Ville Egernvej 17, 7000 Fredericia beboelse på Egernvej 17 Rasmussen Parkeringsmuligheder under Tallship Mulighed for langtidsparkering under Tallship Skadeanmeldelse Carla Elinor Madsen Skade, Vej & Park, skadested Ryttergrøftvej, skadedato? , AG52247, branchenr., skadenr Forespørgsel om borgmesterens deltagelse i åbning af Madsby Pige Cup 2014 FREDERICIA FORENEDE FODBOLDKLUB MADSBY ENGE Madsby Pige Cup åbning af arrangement ved borgmesteren Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Ved Skolebakken - et boligområde plansystemdk Plan i PlansystemDK: Lokalplanforslag , ved Skolebakken - et boligområde, Kolding Kommune Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg 10 Ved Skolebakken - et boligområde plansystemdk Plan i PlansystemDK: Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 ved Skolebakken - et boligområde, Kolding Kommune Faktura Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd. Havepladsvej, , stk kopi af foto Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd. Havepladsvej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd. Havepladsvej, ,

12 32997 Bestilling og ændring af renovation Johs Lund Christensen Gl. Tårupvej Henvendelse om lån eller køb af kunstværk af Jan Jensen Kommunens maleri af Jan Jensen - evt. udlån til Fuglsangcentret Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , VS: Lys/signalanlæg ved forgængerfelter Taulov Kirkevej ved Lasse Hasle Nørgaard Taulov Kirkevej - torontoanlæg - fodgængerfelter skolen Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen, , Afslag fra familien omkring forsikring Skade 49, Ullerupbæk skolen, , foto Skade 49, Ullerupbæk skolen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen, , Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen afd Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skolen afd Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen afd Nørre Alle, , VS: Opkrævning af vandafledningafgift. Bjørn Larsen Skærbækvej 37, 7000 Fredericia Fritvalgsansøgning ansøgning fra Svane service - leverandør - frit valg SV: vedr. ansøgning som leverandør i frit valgs ordningen ansøgning fra Svane service - leverandør - frit valg Fritvalgsblanket-ansøgning Svane Service.pdf ansøgning fra Svane service - leverandør - frit valg Message from "RNP C025B" pdf Druehaven 35, 7000 Fredericia Faktura Skade 49, Erritsø Fællesskole afd. Højmosevej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Erritsø Fællesskole afd. Højmosevej, , Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen, afd Nørre Alle, , Afslag fra familien omkring forsikring Skade 49, Ullerupbæk skolen, afd Nørre Alle, , Foto Skade 49, Ullerupbæk skolen, afd Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen, afd Nørre Alle, , VS: Adresseforandring Harrieth k. Hermandsen Ændring af administrator for Andelsboligforeningen Gudsøvigparken afd. I Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen, , stk. foto Skade 49, Ullerupbæk skolen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen, , Opfølgning af forurening i voldgraven "Akut forurening i volden, Kongens Port 2"

13 33152 VS: Miljøvagt, udkaldsrapport - blåt vand i Fredericia Voldgrav "Akut forurening i volden, Kongens Port 2" Indkaldelse til syn senest d Trafikstyrelsen Periodisk syn Volkswagen KF22272 Brand & Redning Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , stk. foto Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , TallShips, tegninger af telte Midlertidigt arrangement, FredericiaC TallShips Fredericia Midlertidigt arrangement, FredericiaC Faktura Skade 49, Ullerupbæk skole afd. Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skole afd. Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skole afd. Nørre Alle, , Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan plansystemdk Plan i PlansystemDK: Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til kommuneplan Middelfart Kommune Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Færdigmelding af kloakarbejde samt kloakplan som udført AUT. KLOAKMESTER HENNEBERG Julivej 44, 7000 Fredericia ApS Afslag fra familien omkring forsikring Skade 49, Købmagergade skole, , Skadeanmeldelse Skade 49, Købmagergade skole, , Afslag fra familiens forsikring Skade 49, Frederiksodde skolen, afd. Indre Ringvej, , foto Skade 49, Frederiksodde skolen, afd. Indre Ringvej, , skadeanmeldelse Skade 49, Frederiksodde skolen, afd. Indre Ringvej, , Prangervej 41, 7000 Fredericia Prangervej 41, 7000 Fredericia VS: parkerning Klage over parkeringsforholdene i indre by for beboere Re: Signalanlægget Vestre Ringvej/Prangervej Morten Kurtzmann Svanborg Signalanlægget Vestre Ringvej/Prangervej - cyklistsignalet Re: Signalanlægget Vestre Ringvej/Prangervej Morten Kurtzmann Svanborg Signalanlægget Vestre Ringvej/Prangervej - cyklistsignalet Re SV Aftale - infoskærm Aftale med DanmarkC TV om info-skærm til Jobbutikken Aftale - infoskærm til underskrift Aftale med DanmarkC TV om info-skærm til Jobbutikken

14 33341 Ændring af BBR Bent Rubin Larsen Thulesvej 26, 7000 Fredericia Sikker mail: Brev fra Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Samarbejdsprocedure for Guldborgsund borgere på andre krisecentre VS: Byggeansøgning for IBC Fredericia VUC, Mosegårdsvej 2, Alectia A/S Mosegårdsvej 2B, 7000 Fredericia 7000 Fredericia Bestilling og ændring af renovation Henriette Hansen Finsensvej 36, 7000 Fredericia FW: Vedr. afhenting af affald Manglende afhentning af affald 6. Julivej Forspørgsel om udstykning Home Smedegårdsvej 32, 7000 Fredericia Løb med deltagere Fairstep, Løb med deltagere Afslag fra familien omkring forsikring Skade 49, Frederiksodde skolen afd. Ullerupdalvej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Frederiksodde skolen afd. Ullerupdalvej, , Undersøgelse/registrering af vegatation m.m. Naturstyrelsen, Vadehavet Undersøgelse/registrering af naturområde - matr.nr. 10a Trelde, Fredericia Jorder faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , til lovliggørelse af carport og garage Blåkjærsvej 17, 7000 Fredericia Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen afd Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skolen afd Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen afd Nørre Alle, , Anmodning om oversigt over byggetilladelser. Fagligt Fælles Forbund Kolding (3F Kolding) Oversigt over byggetilladelser fra perioden til foto Skade 49, Frederiksodde skolen afd Indre Ringvej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Frederiksodde skolen afd Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Erritsø Fællesskole afd Højmosevej, , Afslag fra familiens forsikring Skade 49, Erritsø Fællesskole afd Højmosevej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Erritsø Fællesskole afd Højmosevej, , Ejendommen herslev Kirkevej 56, Herslev, 7000 Fredericia Herslev Kirkevej 56, 7000 Fredericia Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle,

15 , Afslag fra familien omkring forsikring Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Kvittering for skema til midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fællesskema Midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder, enkeltbetaling Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Afslag fra familiens forsikring Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Faktura Skade49, Ullerupbæk skolen afd, Nørre Alle, , Foto Skade49, Ullerupbæk skolen afd, Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade49, Ullerupbæk skolen afd, Nørre Alle, , Sendt til screening uden sagsoprettelse. Straksansøgning om Simon Gade Jensen Skjoldborgsvej 16, 7000 Fredericia tilbygning på Skjoldborgvej 16, 7000 Fredericia Faktura Skade 49, Erritsø Fællesskole afd. Højmosevej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Erritsø Fællesskole afd. Højmosevej, , Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Afslag fra familien omkring forsikring Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen afd. Nørre Alle, , Faktura Skade 49, Ullerupbæk skole afd Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skole afd Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skole afd Nørre Alle, , Faktura Skade 49, Ullerupbæk skolen afd Nørre Alle, , foto Skade 49, Ullerupbæk skolen afd Nørre Alle,

16 , Afslag fra familiens forsikring Skade 49, Ullerupbæk skolen afd Nørre Alle, , Skadeanmeldelse Skade 49, Ullerupbæk skolen afd Nørre Alle, , VS: Tilladelse til Taulovløbet Taulovløbet den 27. maj Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , foto Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , Kort med overkørsel Martine Christof.S V 54, 7000 Fredericia Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , foto Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , SV: Fejlmelding af lysregulering Claus Bech Moos Lysregulering Skærbækvej, Amerikavej SV: Fejlmelding af lysregulering Claus Bech Moos Lysregulering Skærbækvej, Amerikavej Fejlmelding af lysregulering Charley Molbech Lysregulering Skærbækvej, Amerikavej Oprindelig ansøgning fra Sct. Knuds børnehave Sct. Knuds Børnehave - opnormering fra juni Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , foto Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , foto Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , Invitation til konferencen Tomme huse i spil 28. maj Invitation til konference om tomme huse Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Skærbæk, , foto Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Skærbæk, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd. Skærbæk, , Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, ,

17 33649 foto Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Skærbæk, , Faktura Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd. Indre Ringvej, , stk. foto Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd. Indre Ringvej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd. Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd Indre Ringvej, , Skadeanmeldelse Skade 49, Kirstinebjerg skolen afd Indre Ringvej, , Faktura Skade 49, Fjordbakke skolen afd Skærbæk, , foto Skade 49, Fjordbakke skolen afd Skærbæk, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakke skolen afd Skærbæk, , Høring: frikommuneforsøg midlertidige aktiviteter Vejle Kommune Miljøministeriet - Naturstyrelsen Høring: frikommuneforsøg midlertidige aktiviteter Vejle Kommune Faktura Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Taulov, , Skadeanmeldelse Skade 49, Fjordbakkeskolen afd Taulov, , tilladelse til registrering - AMU syd, 6000 Kolding Entreprenørgården - Vejen som arbejdsplads HØRING af overvågningsprogram for Danmarks Havstrategi Miljøministeriet - Naturstyrelsen HØRING af overvågningsprogram for Danmarks Havstrategi ansøgning om afholdelse af motionscykelløb Motionsløb den 8. juni Indkaldelse til periodisk syn senest Trafikstyrelsen Periodisk syn af KF22306 Fredericia Brandvæsen Følg til færdigmelding af byggesag Jacob Nielsen Norgesgade 50, 7000 Fredericia Indsigelser til lokalplan nr. 315, underskriftindsamling Ansøgning om igangsættelse SAMT udarbejdelse af lokalplan nr Boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Underskrevet erklæring - Indberetning af grundskyld Deloitte Tilskud til kommuner vedr. grundskyld /renter for Færdigmelding, VVS, kloak mm Dronningens Kvarter 12, 7000 Fredericia VS: Stadiongrunden Tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse på Stadiongrunden Høring fra Carsten Thylgaard Sanddalparken - afvanding og tilstand på vejen Informationer fra FREDERICIA LØBEKLUB løberuter mm Hannerupgruppen kvartalsrapport - Gas på vej.pdf Gas på Vej VS: Vedr. filer af Trelde Næs kort Infotavle Trelde Næs Faktura 1.000,- kr Skade 49, Erritsø Centralskole, ,

18 32548 Sammensætningen i Skatte- og vurderingsankenævn for perioden Skatteankenævnet 1. juli juni Mail vedr. kontaktoplysninger Jan Wolf Engelbreth Fagerlien 15, 7000 Fredericia Udlændingestyrelsen informerer i Aalborg den 22. maj 2014 Udlændingestyrelsen Udlændingestyrelsen afholder "Myndighedsmøder i Det Regionale Netværk" Oplysninger om antal borgere og virksomheder i kommunen Kenneth Wessel Nielsen Forespørgsel om indbyggerantal i Fredericia Kommune Kvittering og igangsætningstilladelse vedr. projekt om Øsdal Bæk gennemførelse af vandløbsrestaurering - Fjernelse af faunaspærring ved Skovbæk Mølle (Skovmøllen) i Øsdal Bæk, Fredericia Kommune Udbetalingsbrev F Øsdal Bæk Orientering omkring integration mellem BSS og Byg og Miljø Tilslutning til "Byg og Miljø" (webbaseret it-løsning på teknik- og miljøområdet) Orientering fra Byg og Miljø, februar Tilslutning til "Byg og Miljø" (webbaseret it-løsning på teknik- og miljøområdet) Nyt fra Byg og Miljø: Kommunikationspakke Tilslutning til "Byg og Miljø" (webbaseret it-løsning på teknik- og miljøområdet) Nyt fra Byg og Miljø Tilslutning til "Byg og Miljø" (webbaseret it-løsning på teknik- og miljøområdet) Nyt fra Byg og Miljø Tilslutning til "Byg og Miljø" (webbaseret it-løsning på teknik- og miljøområdet) SV: Udskydelse af idrifttagelsen af Byg og Miljø Tilslutning til "Byg og Miljø" (webbaseret it-løsning på teknik- og miljøområdet) supplerende oplysninger og disp.ansøgning Engtoften 20, 7000 Fredericia supplerende oplysninger Engtoften 20, 7000 Fredericia VIGTIGT! Meddelelse til alle kommunalbestyrelser og Økonomi- og Indenrigsministeriet Valg til Europa Parlamentet valgbestyrelser om rækkefølge af stemmeoptælling m.v Se jeres placering i: Undersøgelse af kommunal information til borgere med alkoholproblemer A FORSIKRINGS FOND Forbedring af Fredericia Kommunes hjemmeside - kommunal information til borgere med alkoholproblemer Høringssvar fra Jakob Hald - Ballesvej Ballesvej 51. Flytning af vejadgang til ejendommen (ansøgning) Henvendelse vedr. Carl Roses Vej 2A Carl Roses Vej 2A, 7000 Fredericia Vedr. Vendersgade Vendersgade 17, 7000 Fredericia Vedr. Vendersgade redegørelse parkering Vendersgade 17, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Børnehuset Valhalla Bragesvej 7, 7000 Fredericia Rådgiveraftale_Jupitervej.pdf Jupitervej 29, 7000 Fredericia Orientering til kommunerne vedr. baseline for spildevand Miljøministeriet - Naturstyrelsen Indsatsprogram til vandområdeplan for Lillebælt / Jylland - Vandråd Telefonnotat Vejlevej 37, 7000 Fredericia Forespørgsel om anvendelse til forening Vejlevej 37, 7000 Fredericia Re: Låge og skilt ved stien mellem Trelde Næsvej 273B og Trelde Næsvej 273B og Trelde Næsvej adgang til stranden af offentlig sti over matr.nr. 90q, Trelde, Fredericia Jorder VS: DK2050; Udfordringer til lokale dage Mads Quottrup Sand Danmark2050

19 33409 Orientering om klage over afgørelse Ankestyrelsen Arbejdstilsynsbesøg den , Byggelegepladsen Nymarksvej, Nymarksvej Redegørelse for at bygning er fjernet - sybergsvej 46 sags-id Sybergsvej 46, 7000 Fredericia 13/ Rapport AR-14-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Overgade 9, 7000 Fredericia Rapport AR-14-CA , udtaget EUROFINS MILJØ A/S Overgade 9, 7000 Fredericia Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfat, Deres ref. Po nr.: " af Ordre Nr : "Cat 2 Afgang - Projekt - Total svovl og Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfat, ref. Po nr.: " af Analyserapport udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Afgang - Projekt - Total svovl og sulfat Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Behandlede mængder Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia sulfidholdigt spildevand og driftsanalyser maj Analyserapport udtaget , Ordre Nr : "Cat 2 Agrolab Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Afgang - Projekt - Total svovl og sulfa Dagens analyser af LURGI-prøve (14. maj 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (15. maj 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (13. maj 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Udledningsmængder fra 3 mdr periode DONG E&P DK A/S Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dong Lurgi Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (10., 11. og 12. maj 2014) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Indskærpelse af vilkår 3 i spildevandstilladelse af 9. juli Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Egeskovvej 265, 7000 Fredericia 2010, A/S Dansk Shell, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia, VS: Bestilling til Eurofins, - Center for høretab(dfmc) Merkurvænget 2, 7000 Fredericia Udkast til samordningsaftale af den Budgetanalyse af Redningsberedskabet Udkast til et samordnet beredskabs fra KL af den Budgetanalyse af Redningsberedskabet Re: Fynsgade Fynsgade 63, 7000 Fredericia Færdigmelding af byggesag 12/13466, Nyropsvej 15, 7000 TEGNESTUEN 17 ARKITEKTFIRMA Nyropsvej 115, 7000 Fredericia Fredericia ApS Vedr.: Færdigmelding af byggesag Eurodan Huse Rudolf Steiner Allé 21, 7000 Fredericia Færdigmelding af byggesagen LELU - Lene Lunghøj Herfordparken 1, 7000 Fredericia Meddelelse om færdigmelding MRZ ApS Stationsvej 20X, 7000 Fredericia Jernbaneudvidelse i Taulov - lsp.j.nr Arealoverførelse matr.nre. 8ac, 8d, 8e Børup by, Taulov samt matr.nre. 3af, 20k, 20l og 20m Taulov by, Taulov arealoverføres til matr. nr. 67a Taulov by, Taulov (4. jernbanespor ved Taulov) Afslutning af forureningsundersøgelse på Asbjørnsvænget 3,4 Birgersvænget 3,4, 7000 Fredericia Region Syddanmark Undersøgelse af gasdræn på Asbjørnsvænget og Birgersvænget. Gammel losseplads ved vængerne

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 52 ( 22. 26. december 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 89881 Status 22-12-2014 Trelde Næsvej 251, 7000 90029 Opfølgning på orienteringsbrev af 10.02.2014

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-02-2015 Udkast til plan for skiltning af National 1 som Eurovelo 12 cykelrute - 26243

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

330-2015-201897 330-2015-201853

330-2015-201897 330-2015-201853 330-2015-211791 svar til byggefirma 21-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-207096 Overdragelse 30. april 2015 kl. 11.00 21-04-2015 Center for Kommunale Ejendomme Nybolig Erhverv

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Åben postliste 17. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Ansøgning om mindre

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 18 ( 28. april 2. maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 29799 SV: Tilbagemelding vedr. timer i svømmeområder næste sæson 01-05-2014 Fordeling af timer

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- Vielse i andre kommuner - beslutning om generelt at kunne 779-- BYSEKR VJBRTS Assens Kommune 264297 foretage vielser

Læs mere

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx

07-10-2014 Kontrakt - med Peter Larsen kaffe på 12-by udbud 2014.xlsx Indgående post uge 41 ( 6. 10. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 70360 Gas bus værksted_vejlevej 119_ABA-rapport.pdf 08-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på anmodning om aktindsigt vedr. udgifter til 330-2015-461029 borgmesterens kontor samt byrådsmedlemmers it 04-09-2015 Byrådssekretariatet Oplyses af afsender 330-2015-461081 indkaldelse til samtale

Læs mere

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager adt@klimahuse.com "Carsten Jeppesen" Dokumenttitel Annalyst 204-210 og 196-202 - Tætlav bolig bebyggelse - Afslutningen

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-76661 analyserapport 06-02-2015 - begrænset kontrol - Frølundevej 101 12-02-2015 Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S 330-2015-75525 Svar fra Musholmcentret 12-02-2015 Center for Plan

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 Åben postliste 10. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 10-09-2013 30-08-2013

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 Åben postliste 3. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 03-02-2015 koteplan

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 18. 22. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 58128 Partshøring vedrørende Anders Billes Vej 24, Fredericia Egon Andersen 21-08-2014 Anders Billes

Læs mere

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra

21-05-2014 Fordeling af timer i vådområder 2014-2015 15.30-16.00 34644 SV fra FIC: Svar vedr. mulighed for Terapibassin onsdag fra Indgående post uge 21 ( 19. 23. Maj 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 33905 AMO: Gymnastik sal på sygehuset 19-05-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 Åben postliste 25/08-2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 25-08-2015 SV: lokalplan_u_underskrift.pdf Vedhæftede filer 138044 laen 17351 25-08-2015 SV:

Læs mere

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling anja.ougaard@uvm.dk Dokumenttitel Ansøgning til Leder af Inklusionsrådgivningen Anja Ougaard Sagsnr. 2011/20044 Dokumentnr.

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 092612_referat_repr.skab.pdf AFFALD VJSVPE RenoSam 300258 20-299951 24726 Kåstrupvej uge 39.pdf - 43833-299950 Oddervej

Læs mere

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015-

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015- 12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 12813 Anmodning om aktindsigt fra Jyllands- Posten i sponsorstøtte til idrætsklubber 76494 SEKR DFCSA - Christine S 434 434

Læs mere

Postliste for Struer Kommune

Postliste for Struer Kommune Side 1 af 6 Postliste for Struer Kommune Registreringsdato Sagsnummer / Dokumentnavn Afsender 30-03-2015 30-03-2015 30-03-2015 02.34.02-P19-257-14 Rønhegnet 9 -svar vedr. partshøring byggesag Rønhegnet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Åben postliste 26. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Forespørgsel om ændring af vedtægter - 58123

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 Åben postliste 27. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 27-11-2013

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-127362 Rykker fra værge til Statsforvaltningen 12-03-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger Orientering fra Glostrup Kommune om flytning på midlertidig 330-2015-127379 basis 12-03-2015 Center

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Åben postliste 26. september 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Projekt flytning

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Åben postliste 5.november 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Datatilsynets brev af dags dato - - 192680 loro 11992

Læs mere

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 18. februar 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-02-2014 Oplysningsskema - side 2.jpg - 33384 hamo 2482 18-02-2014 Oplysningsskema -

Læs mere

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen -

05-06-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 fritidsleder, maj 35957 Plejen, Kvalitets- og projektmedarbejder til Plejen - Indgående post uge 23 ( 1. 5. juni 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 35808 Re: tilbagemelding vedr. til i EIC i næste sæson 03-06-2015 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 19. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: tilsyn udført - - klager - 195972 lacm 2128 VS: 15 strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk 19. februar 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2014-30158 Søger oplag til rekvisitter vi giver tilbud om lån af Nyborgvej 4 450-2015-30497 FilmFyn A/S DFLHK - Liz

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid CN=Allan Andersen/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande Dokumenttitel Børnekarneval Sagsnr. 2012/12368 Dokumentnr. 2012/12368 003 Journalnummer

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-28592 Anmodning om bekræftelse på modtagelse af bemærkninger 17-01-2015 Center for Plan og Byg Borger 330-2015-29113 Tegninger 17-01-2015 Center

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg

10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-2015 46974 Skema for tildeling af timer vådhaller 2014-2015 - Samlet - udg Indgående post uge 28 ( 7. 11. Juli 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 46966 Kluboversigt tildelte timer i 2014-2015.xlsx 10-07-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager Dokumentdato 19-10-2012 Jane Friis Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Læs mere

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø Postliste den 2. juli 2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Klipning af hæk 95262 ance 85 Vedr klagesag - støj 95248 rami 748 Re: Støj - 95246 rami 6322 Re: Støj

Læs mere

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 16-01-2015 Mette Juel Pedersen Dokumenttitel Info og program: Forskning i og praksisnær afdækning

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Post. Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr.

Post. Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr. Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 29-10-2012 Eurofins A/S Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr. 2012/17773 021 Journalnummer

Læs mere

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05.

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05. Indgående post uge 19 ( 6. 10. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30769 DS SmithPackaging_Fejl og mangler udbedret.pdf 06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 30768

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger 330-2015-112938 Svar vedr henvendelse i borgmesterens træffetid 05-03-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-111508 Afvikling indskudslån - fraflyttet, regning ult. marts 2015 05-03-2015 Center for Økonomi

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 Åben postliste 11. juni 2015 Teknik område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 11-06-2015 VS: vedr. entreprisenr. -

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 10. 14. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 19025 Taulov KFUM Idrætsforening - ansøgning om timer 14-03-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 25. 29. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 34332 Tuborg Fredericia Bryggeri, Terminal Vest_AVS-rapport.pdf 29-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-228754 Anmoder om status 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-226613 Øsnker status i sagen 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-232623 Ansøgning. Planlovdispensation

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 4 ( 19. 25. januar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 6618 Information vedrørende adgang til Fredericia Sygehus 23-01-2014 Fredericia Sygehus - aftenskolernes

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen BYSEKR VJBLK Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 216858 vedrørende ulovlig

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Brandlundparken Dokumentdato 15-06-2010 Procedure for telefonbetjening Dokumenttitel Procedure for telefonbetjening Sagsnr. 2008/46288 Dokumentnr.

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Ejendommens administrator bestrider at tankanlægget 330-2015-215724 er utæt 24-04-2015 Center for Teknik og Miljø 12460007 Administration 2000 Ad v/jan Ge... 330-2015-213870 Ansøgning om tilladelse til

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 20 ( 11. 15. maj 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30240 Zederkof_ABA-rapport.pdf 11-05-2015 Samlesag for inspektionsrapporter 30124 Elbo Logistik-Partner

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Indkørsel.docx - 6849 mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel

Læs mere

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS

330-2015-56595. 330-2015-56312 Færdigmelding + erklæring om teknisk dokumentation 02-02-2015 Center for Plan og Byg Nielsen & Risager AS 330-2015-58706 Færdigmelding 02-02-2015 Center for Plan og Byg Selandia Automobiler A/S 330-2015-55548 Leasingkontrakter med Slagelse Kommune 02-02-2015 Center for HR og Udvikling 330-2015-55970 Anmeldelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Postliste - 11. september 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning

Brønderslev Kommune. Postliste - 11. september 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning Side 1 af 5 Åben postliste: Borgerservice Advokat Per Bøgh Del nr. 3 af matr.nr. 100dq Dronninglund Hgd., Dronninglund Borgerservice Advokat Per Bøgh Del nr. 4 af matr.nr. 100dq Dronninglund Hgd., Dronninglund

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 25. 29. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 81046 Fredericia Teater_ABA-rapport.pdf 28-11-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 81045 Domus

Læs mere

Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 )

Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 ) Indgående post uge 26 ( 23. 27 juni 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 41879 Blok 12, Sønderparken, Fredericia, matr.nr. 316i, Fredericia 23-06-2014 Søndermarksvej 24, 7000

Læs mere

27-03-2014 Referat af bestyrelsesmøder 2014, TVIS Varmetransmissionsselskab I/S 22137 VS: Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads hos

27-03-2014 Referat af bestyrelsesmøder 2014, TVIS Varmetransmissionsselskab I/S 22137 VS: Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads hos Indgående post uge 13 ( 24. 28. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 21947 Opsamling på skema retur 2014-2015 trægulv - udg. 3. 28-03-2014 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 19-10-2014 "Musikforeningen www.branderocker.dk" Dokumenttitel Låneansøgning + tilmelding

Læs mere

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere,

02-07-2015 Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2015 juni.docx 43557 Fredericia Idrætscenter, 2 Livreder/servicemedarbejdere, Indgående post uge 27 ( 29. juni 3. juli 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 44485 SV: Spørgsmål vedr. brug af hallen og gymnastiksalen på 01-07-2015 Fordeling af timer i haller

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 33 ( 11. 15. August 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 56174 michael steenholdt - Torvegade - 13-31 aug 2014 12-08-2014 Diverse parkeringstilladelser 2014

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 15. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: Opfølgning vedr. parkering- og trafik kommunikation - - 101275 mome 9308 Re: Opfølgning

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-20448 SV: Høflig rykker på status omkring Kanehøj - og tak og... 13-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-19801 Rekvirering af håndværker 13-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-19728

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 2, 2013 ( 7. 11. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 1623 Postdanmark_ABA-rapport 07-01-2013 Samlesag for ABA-rapporter 1886 Redegørelse for at der

Læs mere

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur

Hedensted Kommune - Børn, Undervisning, Kultur Indgående post uge 36 ( 2. 6. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59754 VS: Borgmesterbrev som opfølgning på møde den 2. september 03-09-2013 KL breve 2013 2013 59275

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt Indgående post uge 3, 2013 ( 14. 18. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 4801 B-Egumvejens Skole_Fejl og mangler udbedret.pdf 16-01-2013 Samlesag for ABA-rapporter 4947

Læs mere

Post. Oprettet den 11-11-2013 11:52 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 11-11-2013 11:52 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling CN=Charlotte Skipper/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande CN=Josephine Bilkerdük/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande CN=Kim Hyttel/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 7 ( 10. 14. Februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 12037 Spørgsmål fra BPI Badminton 14-02-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale 2014-11882

Læs mere

Post. Journalnummer 17.00I Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 17.00I Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 17.00I Forvaltning Børne- og Kulturområde Skoleafdeling Dokumentdato 16-08-2012 Susanne Justesen/Børn-Kultur/Ikast-Brande Dokumenttitel Vs: Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Sagsnr.

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 45 ( 4. 8. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 75724 Erindring om svar om fornyelse af UIP kontrakt Udlændingestyrelsen 04-11-2013 Fornyelse af

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 123603 779-2010-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 123603 779-2010- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 123603 Lejernes høringssvar - Havnevej 9-11, Skive - huslejenævn - BYSEKR VJKLUN Lejernes Landsorganisation - 123147 15377

Læs mere

Post. Oprettet den 25-09-2012 07:59 af Tina Knudsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 25-09-2012 07:59 af Tina Knudsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager Henning Ottesen;Bakkeskoven 10;7430 Ikast Dokumenttitel Brev til ejer om ulovlig beboelse Sagsnr. 2011/37743 Dokumentnr. 2011/37743 005 Journalnummer

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 )

Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Indgående post uge 42 ( 13. 17. oktober 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 72107 Domus Axel A/S, Kommunalt P-anlæg_AVS-rapport.pdf 15-10-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 04-07-2014 Lene Hansen Dokumenttitel The International Art Workshop 2014 Sagsnr. 2014/13388

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning eurofins Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning Eurofins Dokumenttitel

Læs mere

19-03-2013 Samlesag for inspektionsrapporter inspektion.pdf 20165 DONG Energy Power A/S, Bygning 1-9, 11,

19-03-2013 Samlesag for inspektionsrapporter inspektion.pdf 20165 DONG Energy Power A/S, Bygning 1-9, 11, Indgående post uge 12 ( 18. 22. Marts 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 21249 Madsbyhus_ABA-rapport.pdf 22-03-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 21245 ICT Logistics A/S_ABA-rapport.pdf

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 41 ( 7. 11. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68402 International Business College Fredericia_AVS-rapport.pdf 07-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere