BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24"

Transkript

1 BEBOERVEJLEDNING for beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 september 2012

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 BESTYRELSESMEDLEMMER... 4 ADMINISTRATOR... 5 VICEVÆRT... 5 PRAKTISK INFO... 5 Fællesantenne, telefonstik, internet, hybridnet og Tv... 5 Affald og storskrald... 6 Vaskeri og vaskekort... 8 Cykler, biler & barnevogne... 8 Nøgler... 9 El-tavler Skader Vis hensyn Arbejdsdage i foreningen Fremleje FRA- OG TILFLYTNING Ventelister Diverse EJENDOMMEN OG VEDLIGEHOLDELSE Andelsboligforeningens bygninger Faciliteter Boligens vedligeholdelse, materialer og installationer... 14

3 Indledning Kære beboer Denne beboervejledning er udfærdiget til brug for samtlige beboere i vores andelsforening, Formålet er at oplyse, vejlede samt opstille retningslinjer for brug af vores ejendomme og fællesarealer. Det er hver enkelt beboers ansvar at følge retningslinjerne i denne beboervejledning, således at alle beboere, såvel som leverandører (vicevært, skraldemænd mv.), kan færdes i vores omgivelser med behag. Beboervejledningen ligger i nyeste version på foreningens hjemmeside som er Dem som ikke har internetadgang, vil stadig få beboervejledningen opdateret fysisk, da der kan forekomme rettelser og tilføjelser, som vil blive omdelt til den enkelte husstand. Herefter er det beboerens opgave at holde sin beboervejledning opdateret og i ordentlig stand, og at overdrage den til bestyrelsen ved fraflytning. Skulle du have nogle spørgsmål, tilføjelser, rettelser eller gode ideer til indhold, er du meget velkommen til at kontakte os. Mange Hilsner Bestyrelsen AB Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 2

4 Bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen kan træffes på følgende mail eller brev og i akutte tilfælde pr. telefon. Formand: Kontaktes vedrørende tilladelser, til- og fraflytning, akutte tilfælde og formandsaktuelle spørgsmål. Thorkild Jensen Eriksgade 4, 1. th København V tlf mail: Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Line Hvilsom Eriksgade 12, 1.th København V tlf mail: Christian Rundblad Gasværksvej 24, 5.th København V tlf mail: Christian Lotz Eriksgade 14, 4.sal 1708 København V tlf mail: Lene Kløvedal Pedersen Eriksgade 12, 1.tv København V tlf: mail: Suppleant: Rebekka G. Larsen Eriksgade 10. Stuen 1708 København V tlf mail:

5 Administrator Andelsboligforeningens administrator er rådgiver og advokat i forbindelse med ejendommene og deres drift og virke. Alle kan henvende sig hertil, men dog anbefales det, at henvende sig til bestyrelsen først, for at høre om de kan hjælpe med eventuelle spørgsmål. Administrator: Grubbe Advokater Åbenrå 31, Box København K. tlf.: Advokat: Thomas Rysgaard Rasmussen Telefontid: Hverdage kl og kl mail: Sekretær: Helena Theter Økonomiske spørgsmål vedr. til- og fraflytning bør rettes til: Nynne Kofoed mail: Vicevært Viceværten forestår den daglige drift af andelsboligforeningens ejendomme og fællesarealer. Dette indebærer rengøring og vedligeholdelse af trapper, kældre, gård, samt snerydning i vinterhalvåret. Hvis Du har behov for hjælp fra en håndværker eller lignende, kontakt da altid bestyrelsen, da der ikke er beboerkontakt til viceværten. Praktisk Info Fællesantenne, telefonstik, internet, hybridnet og Tv Der er monteret hybridanlæg i ejendommene, og som minimum modtages Den lille pakke fra YouSee (www.yousee.dk). Ønskes flere tv-kanaler, skal den enkelte lejer / andelshaver selv bestille dette hos YouSee mod merbetaling. YouSee Kundeservice Telefon: Åbningstider (man-fre) :30

6 Enhver der benytter fællesantenneanlægget, er forpligtet til at holde sit apparatur og installationer i en sådan stand, at det ikke generer de øvrige brugere. Eventuelle udgifter, til at finde frem til et forstyrrende apparat, skal afholdes af det pågældende apparats bruger. Der må ikke opsættes antenner mv. på taget og paraboler må kun opsættes med forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Lejligheden er installeret med 1 telefonstik, ekstra stik betales særskilt af beboeren. Andelsboligforeningen har installeret fibernet i ejendommene, hvilket giver mulighed for internetforbindelse, fastnetstelefoni og IP - TV og filmleje hos ComX, som er valgt pga. deres lave priser og pålidelighed. Beboere kan tilmelde sig ComXs løsninger ved direkte henvendelse til ComX. Til hver lejlighed tilhører en ComX boks, som tilhører lejligheden og ikke ejeren. Derfor skal boksen blive i lejligheden ved eventuel fraflytning. ComX Kundeservice ComX Networks A/S Herstedvang Albertslund Telefon: Åbningstider (man-fre) (Lør-Søn og helligdage) Dagsrenovation Affald og storskrald I baggården har vi 3 hvide affaldsskakter indbygget i muren, disse er markeret med skilte og SKAL benyttes til dagsrenovation (mad, pizzabakker, andet køkkenaffald osv.). I 2006 havde vi et stort rotteproblem i gården fordi dagsrenovation blev smidt til storskrald og foreningen måtte betale dyrt, for at få miljøstyrelsen til at bekæmpe dem. Affaldet skal pakkes i almindelige 15 liters skraldeposer, og poserne skal lukkes før de kastes i tanken, så der ikke sidder affaldsrester tilbage på affaldsskakten. Under hver affaldsskakt findes en stor fælles affaldstank, fra hvilken der går en skjult rørledning ud til et fælles mobilsug ved Gasværksvej 24. Affaldstanken og mobilsuget er kun beregnet til dagsrenovation, fordi andet nemt forårsager stop i rørene under jorden. Sætter noget sig fast i rørene, kan det blive nødvendigt at grave dem op. De medfølgende omkostninger hæfter ejendommene solidarisk for. Affaldet fra dagsrenovation (køkkenaffald) skal fordeles lige i den samlede affaldstank under jorden. Derfor bør affaldsskakterne benyttes af beboerne ud fra følgende fordeling:

7 Låge nr. 1 (længst til venstre) benyttes af: Eriksgade og Eskildsgade 31 Låge nr. 2 (i midten) benyttes af: Eriksgade 8, 10 og 12. Låge nr. 3 (længst til højre) benyttes af: Gasværksvej 24, Eriksgade 2 og 4. Storskrald og farligt affald City Container RTR A/S tømmer storskraldsrummet hver 14. dag (fredag i ulige uger). De fjerner intet der vejer over 25 kg. Derfor må du kun afsætte storskrald der er op til 1 meter langt/højt, og det må ikke veje over 25 kg. Der må KUN stilles 25 kg. affald pr. lejlighed pr. 14. dag, hvilket også inkluderer byggeaffald. Maling, terpentinflasker og andet farligt affald må ikke stilles i storskraldsrummet. I stedet skal det stilles på skabet med farligt affald der er placeret op af bygningen lige overfor storskraldsrummet. Batterier skal i standeren til højre for affaldsskakterne. Papircontainer Papircontainerne bør kun indeholde papir, aviser og reklamer. Øverst på containeren er desuden angivet hvad den må og ikke må indeholde. Papcontainer Papkasser skal foldes sammen og lægges i papcontaineren, hvis der er plastik omkring, skal dette fjernes. Pizzabakker må IKKE kommes i papcontaineren, men skal derimod i dagrenovation. Husk, papkasser hører ikke til storskrald!! Glascontainer Glascontaineren bør kun indeholde glas fra: syltetøjsglas, vinflasker, glas fra vinduer, glas fra et almindeligt drikkeglas, plastik vandflasker og dåser. Glascontaineren bør ikke indeholde: - plastikposer (skal i dagrenovation) - låg fra syltetøjsglas og lignende (skal i dagrenovation) - keramik og porcelæn Følg i øvrigt anvisninger og publikationer, som med jævne mellemrum udsendes fra Københavns Kommune. På Genbrugsstationen kan de fleste typer affald afleveres. Kun våben, radioaktivt affald og dagsrenovation hører ikke hjemme her. Miljøfarligt affald kan yderlige afleveres ved miljøbilen eller hos farvehandleren. Miljøbilen holder på Vesterbros Torv, 2. mandag i måneden kl Genbrugsstationen Vasbygade København SV (ligger tæt på Fisketorvet)

8 Åbningstider: Mandag fredag kl / Lørdag søndag kl Affaldsbøder Andelsforeningens vedtægter bestemmer, at en bøde på 300 kr. kan pålægges en andelshaver / lejer, der ikke overholder reglerne. Ligeledes vil opbevaring af affald, samt personlige ejendele på for og bagtrapper, samt cigaretskodder i gården medføre en bøde. Bøden tillægges på huslejen på den førstkommende huslejebetaling. Vaskeri og vaskekort Som beboer i AB Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24, er der mulighed for at benytte vaskeriet beliggende i Eriksgade 7-9. Vaskeriet administreres af Nortec, og nye andelshavere skal selv kontakte Nortec for at få udstedt et vaskekort i deres navn. Nortec Systems A/S Arnold Nielsens Boulevard 68C 2650 Hvidovre Tlf: Påfyldning af vaskekort Der indsættes penge på vaskekortet ved enten via hjemmesiden eller via indbetaling i banken. Vaskepulver og skyllemiddel er inkluderet i prisen for en vask. Tørretumbling og rulning er IKKE inkluderet i vaskeprisen, men kan foretages mod ekstrabetaling. Man kan reservere vasketid i vaskeriet efter først-til-mølle-princippet via følgende link: Åbningstider Mandag-fredag: kl Lørdag og søndag: kl Fejlmeldinger skal ske til Nortec s servicecentral på tlf.: Der er en tidsindstilling på indgangsdøren til vaskeriet, som låser pr. automatik hver dag kl Det er derfor ikke muligt at komme ind på vaskeriet om natten, dog er der altid mulighed for at komme ud, maskinerne kan ikke startes op efter kl ! Cykler, biler & barnevogne Cykler kan parkeres i gaden, i cykelstativerne i gården eller i cykelskurene. Husk, hvis man vil ha adgang til gården via skolens port, skal man rekvirere en nøgle fra skolen, da skolegården er aflåst i weekend og nattetimer, mere herom, se afsnit om nøgler.

9 Biler uden tilknyttet beboerlicens skal betale en timepris for at måtte parkere i København. Betaling foregår i de opsatte parkeringsautomater hvoraf takster med mere fremgår. Beboerlicens Beboere, der er tilmeldt folkeregistret i Indre By eller Brokvartererne, kan købe en beboerlicens. Du skal være registreret bruger eller ejer af bilen for at kunne få licens. Dokumentationen hentes fra Centralregistret for Motorkøretøjer Beboerlicensen udstedes for et år, gældende fra udstedelsesdatoen. Licensen koster ca. 690 kr. pr. år. Beløbet er et ekspeditionsgebyr. Vær opmærksom på, at licensen gælder til parkering i et afgrænset område omkring din bopæl og der er forskel på om du bor på Gasværksvej eller Eriksgade. Har du adresse i Eriksgade: Her er det tilladt med p-licens fra Parkering København at parkere 24 timer i døgnet i hele Ydre Vesterbro (dvs. blandt andet på Eriksgade og Eskildsgade og væk fra Hovedbanegården). Har du adresse på Gasværksvej: Her er det tilladt med p-licens fra Parkering København at parkere 24 i døgnet i hele Indre Vesterbro (dvs. blandt andet på Gasværksvej og op mod Hovedbanegården) Parkering København: Åbningstid: Borgergade 24B Mandag & torsdag kl København K Tirsdag, onsdag, fredag kl Tlf.: Søndage og følgende helligdage er parkering gratis: Søndage, Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Juleaftensdag, Juledag, 2. juledag. Barnevogne Barnevogne på gerne parkeres i opgangen under trappen nederst, bare den ikke står til gene for de andre beboere. Nøgler Ved fraflytning er det beboerens ansvar at overbringe nøgler til bestyrelsesformanden, som derefter vil levere nøglerne til den nye andelshaver. Hvis der skal udskiftes nøgler eller lign. afholdes denne udgift af den nye andelshaver. Hoveddørsnøglen passer til lejligheden, postkassen, for- og bagtrappens adgangsdøre, samt kælderdøre. Ekstranøgler bestilles gennem Christian Rundblad, kontaktinfo længere oppe Briknøglen, som er elektronisk benyttes ved adgang til og fra baggården og koster ca. 150 kr. Bestilling og betaling af briknøgle foregår gennem Christian Rundblad

10 Nøgle til porten ved Gasværksvejens Skole skal rekvireres hos skolen Skole og koster 450 kr. i depositum. Hvis nøglen mistes skal der rettes henvendelse til Gasværksvejens Skoles Kontor, som kan spærre nøglen. For at få denne nøgle skal man igen rette henvendelse til Christian Rundblad, som vil kontakte skolen med dine kontaktoplysninger. El-tavler I kældrene forefindes el-tavler for samtlige lejligheder til brug ved den årlige el-aflæsning. Eltavlerne findes i kælderrummene ved de døre i baggården, som er markeret med et lille elklistermærke ved låsen. De enkelte el-tavler er placeret bag låger med manuelle lukkefunktioner. Ved hver el-tavle fremgår det til hvilken lejlighed den tilhører. Beboeren står selv for at aflæse og afregne med DONG Energy. Skader Almindelige skader vedrørende lejligheden eller bygningen skal meddeles skriftligt til bestyrelsen. Akutte skader Ved akutte skader bør bestyrelsen kontaktes pr. telefon hurtigst muligt. Beboeren bør mindske skaden i bedst muligt omfang indtil professionel hjælp er tilkaldt. Hvis der sker skader på installationer, samt ved angreb af skadedyr skal der straks rettes henvendelse til bestyrelsesformanden. Hvis en skade skyldes forkert brug eller mangelfuld rengøring, påhviler betalingen lejlighedens beboer, så i alle tilfælde bør anvisningerne i beboervejledningen følges. Vis hensyn Du bør udvise hensyn til andre beboere i din opgang / ejendom, hvorfor følgende bedes overholdt: a) Støj og afspilning af høj musik bør ikke foregå i tidsrummet Undtagelsesvis i forbindelse med fest, fødselsdag, housewarming osv.. b) Renovering af lejlighed (gælder støv, larm, materialer midlertidigt på opgangen osv.) er ikke tilladt i tidsrummet c) Forhold der kan virke generende på dine naboer / opgang. Derudover vil vi opfordre til, at der sættes et opslag op på opslagstavlen i opgangen senest 6 dage før begivenheden skal foregå, således at naboer er orienteret

11 Arbejdsdage i foreningen Hvert år afholdes der 2 arbejdsdage, hvor det forventes at 1 person fra hver andel mindst deltager i en arbejdsdag. Hvis en lejlighed ikke har deltaget med nogle beboere på nogle af de 2 arbejdsdage, opkræves et gebyr på 300 kr. Regler for fremleje Fremleje Ønsker man at udleje sin lejlighed eller et værelse, skal bestyrelsen godkende dette, og en lejekontrakt skal fremvises. Ligeledes må der kun fremlejes i overensstemmelse med vedtægternes regler 11 samt lejeloven. Information til dig der skal flytte: Fra- og tilflytning 1. Som andelshaver sender du dit andelsbevis til vores administrator med meddelelse om flytning. Administrator laver salgsopstilling med angivelse af andelens værdi m.m. og sender 1 eksemplar til bestyrelsen og et til dig. Hvis du er lejer sender du din opsigelse til administrator. 2. Som første prioritet indstiller andelshaver en køber efter reglerne i 13.2A i vedtægterne (bytte, familiemedlem m.m.) 3. Som anden prioritet står naboer, der ønsker at købe i forbindelse med sammenlægning af lejligheder. Det undersøger bestyrelsen nærmere. 4. Som tredje prioritet står personer på den interne liste (andre andelshavere i foreningen). Der vil hænge opslag I opgangene og der vil være et opslag på hjemmesiden. 5. Som fjerde prioritet står personer på den eksterne liste (eksterne personer). Det undersøger bestyrelsen nærmere. 6. Hvis ingen købere er fundet efter prioriteterne 1-4, skal andelshaver selv finde en køber til en pris, som andelshaver selv fastsætter, dog kan prisen ikke sættes højere end administrators vurdering. Hver gang andelen tilbydes til en ny pris, skal der laves et opslag i samtlige opgange i ejendommen samt meddeles bestyrelsen. Personer i foreningen, der er interesseret i andelen, bør informeres om prisnedsættelse. Opgørelse af forbedringer/forringelser Regler for andelshavere: Hvis en andelshaver foretager forbedringer, skal kvitteringer gemmes som dokumentation. Disse skal bruges til vurdering af lejligheden ved salg. Vurderingshonorar betales af sælger.

12 Regler for lejere: Ønskes forbedringer vedrørende lejligheden kan dette kun ske for foreningens regning, hvis der står mere end 3 års hensættelser på vedligeholdelseskontoen, lejligheden er i god vedligeholdelsesstand og bestyrelsen har godkendt at forbedringen betales af det indestående på den indvendige vedligeholdelseskonto. Derudover må den indvendige vedligeholdelseskonto kun bruges til maling, hvidtning og tapetsering. Udfører en lejer forbedringer i en lejelejlighed for egen regning, tillægges dette ikke vægt ved fraflytning. Ventelister Andelsforeningen har både en intern og en ekstern venteliste. Intern venteliste: Denne kan kun benyttes af nuværende andelshavere i vores andelsforening. Formålet med denne er, at man kan flytte fra sin andelslejlighed i foreningen til en anden, når nogen fraflytter. Er der flere andelshavere, der er interesseret i den ledige andelslejlighed, så har den højst rangerede forkøbsret. Ønsker man at stå på den interne venteliste skal man rette skriftlig henvendelse til formanden herom. Ekstern venteliste: Denne kan benyttes af alle der er fyldt 18 år. Alle kan skrives op på den eksterne venteliste ved at sende en mail til formanden. Det koster 100 kr. hvert år at stå på listen, som skal betales inden 1. marts hvert år til bestyrelsen. Overskrides betalingsfristen slettes man fra listen. Diverse Gode ideer Gode ideer vedrørende andelsforeningen kan mailes til bestyrelsen på følgende mail: Klager Bedes rettes til formanden skriftligt - Gerne via mail: Opslagstavlen i opgangene Opslagstavlen benyttes af bestyrelsen til generelle informationer til lejere og andelshavere. Du bedes derfor holde øje med opslagstavlen jævnligt. Opslagstavlen kan også benyttes af andelshavere og lejere til f.eks. information om afholdelse af fest eller lign. så andre beboere orienteres herom.

13 Ejendommen og vedligeholdelse Andelsboligforeningens bygninger Ejendommene er fra 1880érne og blev totalt byfornyet i 1995 af Byfornyelse København, som stod som ejer af ejendommen, inden den blev til andelsforening Der kom helt nye badeværelser, køkkener, varmt vand, fjernvarme, gårdmiljø med affaldsforhold, gadebelysning, solfangeranlæg, postkasser, dørtelefoner og lås på hoveddøren. Bygningerne er isolerede mod kulde ved isætning af termoruder, isolering af brystninger under vinduerne, samt isolering ved loftrum, skråvægge og skunke. Endvidere er gulvene i stueetagen samt gavlen isoleret. Ydermurerne er generelt ikke isoleret. Der er heller ikke lydisoleret mellem de enkelte lejemål, hvorfor beboerne ikke kan forvente, at de lydisoleringskrav, der stilles til nybyggeri, er opfyldt. Dette betyder, at det afhænger af den enkelte beboer, at udvise hensyn til sine naboer så lydforholdene er tålelige. Under byfornyelsen er alle overflader blevet fornyet, men da bygningerne består af traditionelle tømmerkonstruktioner, kan der opstå synlige svindrevner på vægge og lofter, som følge af at træet arbejder. Sådanne revner er ikke tegn på fejl eller mangler ved bygningens eller lejlighedens tilstand. Ydervæggene og de oprindelige indvendige bærende vægge er pudsede murstensvægge eller pudsede bindingsværksvægge. Indvendige skillevægge er pudsede træskeletvægge eller gipspladebeklædte stålskeletvægge. Lofter er dels pudsede og dels gipspladebeklædte. I baderummene er den indvendige vægbeklædning fugtbestandig kalciumsilikatplade. Andelsboligforeningens tre ejendomme: Ejendom 1: Gasværksvej 24 samt Eriksgade 2 og 4. Ejendom 2: Eriksgade 8 og 10 Ejendom 3: Eriksgade 12 og 14 Baggård Faciliteter Det lille gårdanlæg er fælles for de to ejendomme Eskildsgade 31/Eriksgade og Eriksgade 2-14/Gasværksvej 24. Der er adgang til gården fra bagtrapperne og fra gaden via gennemgangene ved Eriksgade 4 og Eriksgade 1. Gennemgangene er fælles for alle ejendommene omkring gårdanlægget. Derudover er der adgang til gården gennem lågen ind mod Gasværksvejens Skole. Adgang til baggården foregår med briknøgle via gennemgange eller låge via skolen. Se nærmere i afsnittet om nøgler, hvis du ønsker sådanne. Baggårdens faciliteter er til fri afbenyttelse for alle beboere. Det tilstræbes at enhver forstår at rydde op efter sig selv i gården, og forstår at holde orden i skraldeområdet. Vedligeholdelse af beplantning, belægning med videre foretages af andelshaverne på arbejdsdage.

14 Cykler og barnevogne og lignende må ikke henstilles, så de generer passage i gennemgange og i baggården. Kælderrum og loftrum Til hver lejlighed hører enten et kælderrum eller et loftrum. Loftrummene tilhører typisk kun beboere på 5. sal. Vær opmærksom på, at benytte det rigtige kælderrum / loftrum, Dette er vigtigt, da der ved fejl på tekniske installationer skal laves aftale med beboeren om adgang til det pågældende rum. Beboeren er selv ansvarlig for sit kælderrum / loftrum, og bør derfor sørge for at det er aflåst. Derudover er det en god ide at tjekke med sin forsikring hvorledes ting skal opbevares i forhold til evt. vandskader. Mange forsikringsselskaber kræver at genstande er hævet over gulvet. Adgang til bygningernes kældre foregår gennem døre i baggården som betjenes med hoveddørsnøglen. Adgang til loftrum foregår gennem loftsluse øverst på hovedtrapperne og betjenes med stangnøglen som forefindes i holder på øverste trapperepos. De fælles arealer i kældrene må ikke benyttes som opmagasinering af beboernes ejendele og skal dermed altid være ryddet. Genstande der står i gennemgangene bliver smidt ud. Husk, at lyset i kældrene slukkes automatisk, mens der på lofterne skal slukkes manuelt for lyset. Vinduer Boligens vedligeholdelse, materialer og installationer Som andelshaver / lejer, står du selv for rengøringen af dine vinduer i din lejlighed både indvendigt og udvendigt. Vinduerne er forsynede med termoruder. I rammerne er indbygget friskluftventiler, som bør stå åbne, da det giver en jævn udluftning med ringe varmeafgivelse. Hvis ruderne dugger, så sørg yderligere for hyppig kortvarig udluftning. Vinduesrammerne må godt males, med en maling beregnet til formålet. Er et vindue på nogen måde utæt (mod vind og vejr), må egen reparation ikke ske uden bestyrelsen tilladelse. Du bør kontakte bestyrelsen skriftligt med problemet. Ved punkterede ruder skal der ligeledes rettes skriftlig henvendelse til bestyrelsen, da andelsforeningen står for vedligeholdelsen af ruderne. Altankasser må ikke opsættes uden bestyrelsens tilladelse. I tagetagen er der opsat brandredningsvinduer, hvor lodposten, om nødvendigt, kan åbnes sammen med den ene vinduesramme.

15 Gulve De oprindelige trægulve fra byfornyelsen i 1995 er afhøvlede og behandlet med: Flugger Trægulvolie, Natur , F0204. Almindelig vask af trægulvene udføres med sæbespåner eller lidt opvaskemiddel i vandet. Gulvene bør behandles et par gange om året med Flugger plejeolie eller lignende. Når det ikke længere er tilstrækkeligt, bør gulvet behandles med trægulvsolie. Linoleumsgulvene vaskes med sæbespåner eller vaskeplejemiddel indeholdende voks. Når det er nødvendigt rengøres gulvet med universalrengøringsmiddel, hvorefter det behandles med linolie. Enhver andelshaver / lejer har pligt til at behandle gulvene, og vedligeholde dem bedst muligt. Vedligeholdelsen af gulvene bliver taget med i vurderingen ved fraflytning. Regler for andelshavere: Det er tilladt at afslibe, lakere, oliere og male gulvene. Regler for lejere: Lejere skal ansøge bestyrelsen om lov til at afslibe, lakere og oliere gulve. Den indvendige vedligeholdelseskonto kan benyttes i denne forbindelse såfremt lejeren ønsker det. Lejere må IKKE male gulve. Vægge (ombygning, nedrivning, sammenlægning) Ønskes en væg fjernet, skal der skriftligt søges tilladelse hos bestyrelsen. Ved bærende vægge, skal der yderligere søges tilladelse hos Center for Byggeri og arbejdet skal udføres af en fagkyndig. Arbejdet skal til hver en tid kunne skriftligt dokumenteres og beboeren har pligt til at forevise dokumentationen såfremt bestyrelsens stiller krav herom. Det oprindelige tapet der sidder på væggene er tapetseret med savsmuldstapet og malet med mat plastvægmaling: Flugger Flutex 4, råhvid NCS S-0500-N. Regler for andelshavere: Ønskes der skiftet / fjernet tapet på væggene, så vær opmærksom på, at det gøres korrekt, da det kan have betydning ved fraflytning. Maling af væggene er tilladt i alle farver. Dog skal vægmaling benyttes. Regler for lejere: Atypiske og mørke farver på væggene er ikke tilladt. Forekommer dette, kan der ved fraflytning blive pålagt istandsættelse. Den indvendige vedligeholdelseskonto kan benyttes til maling, hvidtning og tapetsering indtil den dag lejemålet opsiges, derefter kan lejeren ikke længere bruge af indeståendet på den indvendige vedligeholdelseskonto. Døre Regler for andelshavere: De indvendige døre må godt males med maling der er beregnet hertil. Ønsker man at fjerne en indvendig dør, bør den opbevares og frembringes ved fraflytning.

16 Ønsker man at udskifte den udvendige dør mod trappeopgangene, skal den nye dør være i samme stil som den gamle dør (Branddør). Andelshavere skal selv betale for en ny dør. Regler for lejere: De indvendige døre må godt males med maling der er beregnet hertil, dørene skal dog fremstå i samme farve som oprindeligt. Ønsker man at fjerne en indvendig dør, skal den opbevares, da den skal eksistere ved fraflytning. Ønsker man at udskifte den udvendige dør mod trappeopgangene, skal den nye dør være i samme stil som den gamle dør (Branddør). Lofter Oprindeligt er lofterne pudsede eller gipspladebeklædte og er malet med mat plastvægmaling: Flugger Flutex 4, råhvid NCS S-0500-N. Regler for andelshavere: Lofterne må godt males i lejligheden med væg- / loftmaling i alle farver. Reparationer af lofterne i lejligheden må godt foretages. Regler for lejere: Lofterne må ikke males i andre farver end hvid. Vedrørende reparationer af loftet, skal bestyrelsen informeres. Den indvendige vedligeholdelseskonto kan benyttes. Træværk, paneler, rør, radiatorer og stuk Træværk, paneler, gerigter med videre samt rør og radiatorer er malet med halvblank acrylplastmaling: Flutex Inexteriør 50, modegrå NCS S-800-N. Træværket tåler ikke afsyring. Regler for andelshavere: Træværk, paneler, rør og stuk må godt males. Regler for lejere: Træværk, paneler, rør og stuk må godt males i samme farver som oprindeligt. Radiatorer må ikke males. Den indvendige vedligeholdelseskonto kan benyttes. Køkken Det oprindelige køkken er et HTH 1700 stil bøg. Blandingsbatteri er typen Børma Minilux VVS nr Den oprindelige emhætte er med mekanisk ventilation og er tilsluttet et centralt udsugningsanlæg. Varmen fra udsugningsluften genindvindes og sendes ud i trapperummene. Filterne kan rengøres. Udskiftning af emhætte skal gøres via en ansøgning til bestyrelsen. En motordrevet emhætte må nemlig IKKE tilsluttes det fælles aftræks-kanal-system. Regler for andelshavere:

17 Renovering / udskiftning af køkken må godt ske uden indhentning af tilladelse hos bestyrelsen. Autoriseret VVS-installatør skal benyttes til vand- og afløbsinstallationer. Dokumentation for VVS arbejde skal mod bestyrelsens anmodning kunne forevises, dette i forhold til forsikringsdækning ved vandskader Regler for lejere: Ansøgning om nyt køkken eller dele heraf skal ske til bestyrelsen. Badeværelse Baderummet har mekanisk ventilation tilsluttet det centrale udsugningsanlæg, så varmen fra luften genvindes og sendes ud i trapperummene. Ventilen er fast indstillet og må ikke tilstoppes eller nedtages. Alle beboere har pligt til at rengøre ventilationskanalen med jævne mellemrum. Ved tilstopning af håndvask, bør beboeren selv skille vandlåsen / afløbet ad og rengøre det, inden bestyrelsen kontaktes. Typisk vil røret fra håndvasken til gulvet være årsagen til problemet, da der har sat sig slam indvendigt på røret. Dette skal rengøres hvis vasken er tilstoppet. Ved tilstopning af toilettet bør der benyttes en sugekop. Det er oftest den mest forekommende løsning på problemet. Gulvafløbet under risten i baderummet skal renses regelmæssigt ved at risten skrues løs og tages op. Derefter er der adgang til vandlåsen, som kan tages op og rengøres. Afløbene må kun renses mekanisk. Afløbsrensemidler, som syrer og baser, må under ingen omstændigheder anvendes. Toiletsæde: ifo, era hårdt sæde VVS nr hvid. Blandingsbatteri til håndvask: Børma Minilux VVS nr Blandingsbatteri til bruser: Børma Minilux VVS nr Bruserarrangement: RST Novolancence håndbruser og slange. VVS nr og Regler for andelshavere: Renovering / udskiftning af badeværelse er tilladt uden godkendelse fra bestyrelsen. Alt arbejde skal dog udføres af autoriserede håndværkere og skriftlig dokumentation skal forefindes. Regler for lejere: For at undgå fugtskader er det ikke tilladt at bore huller i flisevæggene. Ansøgning om nyt badeværelse eller dele heraf skal ske til bestyrelsen. Vand- og afløbsinstallationer Såfremt der opstår utætheder på vandinstallationen eller cisternen begynder at løbe, skal bestyrelsen underrettes. Autoriseret VVS-installatør skal benyttes til vand- og afløbsinstallationer. Vat, bleer, avispapir, vatpinde, trussebind og lign. må IKKE skylles ud i toilettet.

18 Vaskemaskine, opvaskemaskine, tørretumbler Der skal søges skriftlig tilladelse hos bestyrelsen til vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler. Det er et krav, at der er en drypbakke under vaskemaskine og opvaskemaskine hvis den ikke står placeret i et vådrum. Ved vandskader påhviler erstatningsansvaret skadevolderen. Derfor er det et krav, at vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler er installeret af en autoriseret VVS-installatør, netop i forhold til forsikringen og evt. skader. Dokumentation skal indsendes til bestyrelsen. Elinstallation Lejlighederne er udstyret med 380 V el-installation. Måleren er installeret i kælderen. Gruppeafbryder, HPFI-relæ og sikringer er placeret i entreen i hver enkelt lejlighed. HPFI-relæet slår fra ved utilsigtet jordforbindelse. Men relæet slår ikke fra ved kortslutning. Relæet skal afprøves mindst 1 gang årligt. Sikringer hindrer at strømforbruget overstiger det tilladte og forhindrer derved overophedning (brand). Sikringer springer ved kortslutning. Elinstallationer skal udføres af en autoriseret elinstallatør Installationsskakte Installationsskakten har aftagelig frontplade. Frontpladen må ikke dækkes til og må kun åbnes i forbindelse med inspektion eller reparation af installationer. Der må ikke gøres indgreb i installationsskabe, dåser, kabler med videre. Installationsskakten må ikke benyttes til opbevaring eller lignende, og der må ikke ændres på denne uden tilladelse fra bestyrelsen. Varmeanlæg Varmeforsyningen sker fra det lokale fjernvarmenet. Lejligheden opvarmes af radiatorer, der forsynes med varmt vand fra husets varmerum i kælderen. Anlægget styres med automatisk natsænkning, hvilket betyder at temperaturen i nattetimerne automatisk sænkes til en forudbestemt temperatur. Radiatorerne vil derfor om natten ikke kunne afgive mere varme end svarende til natsænkningens indstilling. Radiatorerne er forsynet med Danfoss termostatventiler, der automatisk regulerer temperaturen i forhold til indstillingen. Termostatventilen kan ikke lukkes helt, men vil altid åbne ved 8-10 grader C. For at termostaten skal kunne fungere tilfredsstillende, skal luften omkring den kunne cirkulere frit. Dæk derfor ikke termostaten til. Hvis der er mange personer i et rum, eller solen skinner ind, er varmebehovet lille og radiatoren som oftest kold. Når rummet udluftes, bør termostaten stilles på standby, idet den ellers vil åbne for varmen. Er der problemer med at få varme i en radiator, så er det typisk fordi den skal udluftes. Dette gøres ved at købe en bestemt radiatornøgle som kan købes hos en isenkræmmer. Sæt nøglen for

19 enden af radiatoren og luk luft ud af radiatoren indtil der kommer vand ud, så lukkes der med nøglen igen. Er der fortsat problemer kontaktes bestyrelsen. Varmeanlægget er vekselvarmere, som er installeret i kældrene. Varmeforbruget aflæses årligt i de enkelte lejligheder. Aflæsningen udføres af ISTA. Forbruget kan aflæses af de på radiatorerne angivne målere. De farvede cylinderglas angiver indeværende års forbrug samt sidste års forbrug. Udluftning Udover at der i køkken og baderum er installeret mekanisk ventilation, som skal holdes rene, er det tilrådeligt at sørge for daglig udluftning af boligen. Enhver bør udlufte tilstrækkeligt i deres lejlighed, for at undgå dannelse af svamp i lejligheden. Hænges tøj til tørre i lejligheden, dannes der nemt svamp! Brandalarmer Andelsboligforeningen har investeret i brandalarmer til alle foreningens lejligheder, samt til opgangene. Alarmerne er batteridrevne, og batterierne skal udskiftes 1 gang årligt, selvom batteriet ikke er helt dødt. Dette skal ske af sikkerhedsmæssige hensyn. Andelshaverne og lejerne er hermed ansvarlige for at udskifte batterierne selv, samt sørge for at teste alarmen jævnligt. Vær opmærksom på at den afgiver en bip lyd når den er flad for batteri. Udskiftning af batterier på både for- og bagtrapper sørger bestyrelsen for.

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N.

Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N. Miniguide til ejerforeningen Jagtvej 55-57 & Julius Bloms Gade 2, 2200 København N. 6. udgave, oktober 2008 Denne miniguide er udarbejdet af bestyrelsen og er tænkt som en hjælp til nuværende og kommende

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007 Husorden for A/B Postgården Revideret 11/2 2007 Indledning Når lejekontrakten er skrevet under eller andelsbeviset er udleveret, er lejeren/andelshaveren i andelsforeningen A/B Postgården sikret rettigheder,

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

1. Administration... 3. 2. Affald/mobilsug... 3. 3. Altaner... 3. 4. Antenne... 3. 5. Barnevogne/klapvogne... 4. 6. Bestyrelse... 4. 7. Cykler...

1. Administration... 3. 2. Affald/mobilsug... 3. 3. Altaner... 3. 4. Antenne... 3. 5. Barnevogne/klapvogne... 4. 6. Bestyrelse... 4. 7. Cykler... Husorden Indholdsfortegnelse 1. Administration... 3 2. Affald/mobilsug... 3 3. Altaner... 3 4. Antenne... 3 5. Barnevogne/klapvogne... 4 6. Bestyrelse... 4 7. Cykler... 4 8. Duer/måger... 4 9. Elevatorer...

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. februar 2010 kl. 19.00 Den 10 feb. 2010 Tilstede: Tanja, Ditte, Camilla, René, Mikkel, Thomas og Finn Referent: Finn 1) Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Husbog for ejerforeningen Adelgården II

Husbog for ejerforeningen Adelgården II Husbog for ejerforeningen Adelgården II Velkommen til husbogen Ejerforeningen har udarbejdet denne folder med praktiske oplysninger om vores hus. Vores forening har i fællesskab valgt et højt serviceniveau

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL.

HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. HUSORDEN AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Kære beboere, Nærværende dokument udgør husordnen for vores andelsforening, AB Ågade 136 m.fl. Det er bestyrelsens anbefaling, at alle

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

SØGADE, DANMARKSGADE & RÅDHUSSTRÆDET BRUGERVEJLEDNING

SØGADE, DANMARKSGADE & RÅDHUSSTRÆDET BRUGERVEJLEDNING AFDELING 7 SØGADE, DANMARKSGADE & RÅDHUSSTRÆDET BRUGERVEJLEDNING AFDELING 7 BRUGERVEJLEDNING I dette hæfte er samlet en række generelle oplysninger om, hvordan de forskellige fællesfaciliteter og installationer

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens

gælder radio og tv. Husorden for Beboere og deres gæster må ikke udvise støjende adfærd i opgange og kældergange. givet af Ejerlejlighedsforeningens 1 December 2012 gælder radio og tv. Husorden for Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum. Der henvises endvidere til foreningens vedtægter. Orden Enhver beboer må iagttage, hvad der hører til god husorden

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN HUSORDENSREGLEMENT FOR Ejerforeningen SKOTGÅRDEN Jensløvs Tværvej 1A 5B 2920 Charlottenlund Ejerforeningens bestyrelse og Qvortrup Administration A/S April 2010 Side 1 I Ejerforeningen Skotgården, med

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Formål: Husorden er udarbejdet med henblik på gennem regulering af beboeradfærd at skabe et godt og sundt leve-/bomiljø til glæde

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

H U S O R D E N FOR A/B JOJO

H U S O R D E N FOR A/B JOJO H U S O R D E N FOR A/B JOJO For lejeres vedkommende henvises endvidere til lejeloven og lejekontraktens almindelige bestemmelser og for andelshavernes vedkommende henvises til vedtægterne for andelsboligforeningen.

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere