BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24"

Transkript

1 BEBOERVEJLEDNING for beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 september 2012

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 BESTYRELSESMEDLEMMER... 4 ADMINISTRATOR... 5 VICEVÆRT... 5 PRAKTISK INFO... 5 Fællesantenne, telefonstik, internet, hybridnet og Tv... 5 Affald og storskrald... 6 Vaskeri og vaskekort... 8 Cykler, biler & barnevogne... 8 Nøgler... 9 El-tavler Skader Vis hensyn Arbejdsdage i foreningen Fremleje FRA- OG TILFLYTNING Ventelister Diverse EJENDOMMEN OG VEDLIGEHOLDELSE Andelsboligforeningens bygninger Faciliteter Boligens vedligeholdelse, materialer og installationer... 14

3 Indledning Kære beboer Denne beboervejledning er udfærdiget til brug for samtlige beboere i vores andelsforening, Formålet er at oplyse, vejlede samt opstille retningslinjer for brug af vores ejendomme og fællesarealer. Det er hver enkelt beboers ansvar at følge retningslinjerne i denne beboervejledning, således at alle beboere, såvel som leverandører (vicevært, skraldemænd mv.), kan færdes i vores omgivelser med behag. Beboervejledningen ligger i nyeste version på foreningens hjemmeside som er Dem som ikke har internetadgang, vil stadig få beboervejledningen opdateret fysisk, da der kan forekomme rettelser og tilføjelser, som vil blive omdelt til den enkelte husstand. Herefter er det beboerens opgave at holde sin beboervejledning opdateret og i ordentlig stand, og at overdrage den til bestyrelsen ved fraflytning. Skulle du have nogle spørgsmål, tilføjelser, rettelser eller gode ideer til indhold, er du meget velkommen til at kontakte os. Mange Hilsner Bestyrelsen AB Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 2

4 Bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen kan træffes på følgende mail eller brev og i akutte tilfælde pr. telefon. Formand: Kontaktes vedrørende tilladelser, til- og fraflytning, akutte tilfælde og formandsaktuelle spørgsmål. Thorkild Jensen Eriksgade 4, 1. th København V tlf mail: Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Line Hvilsom Eriksgade 12, 1.th København V tlf mail: Christian Rundblad Gasværksvej 24, 5.th København V tlf mail: Christian Lotz Eriksgade 14, 4.sal 1708 København V tlf mail: Lene Kløvedal Pedersen Eriksgade 12, 1.tv København V tlf: mail: Suppleant: Rebekka G. Larsen Eriksgade 10. Stuen 1708 København V tlf mail:

5 Administrator Andelsboligforeningens administrator er rådgiver og advokat i forbindelse med ejendommene og deres drift og virke. Alle kan henvende sig hertil, men dog anbefales det, at henvende sig til bestyrelsen først, for at høre om de kan hjælpe med eventuelle spørgsmål. Administrator: Grubbe Advokater Åbenrå 31, Box København K. tlf.: Advokat: Thomas Rysgaard Rasmussen Telefontid: Hverdage kl og kl mail: Sekretær: Helena Theter Økonomiske spørgsmål vedr. til- og fraflytning bør rettes til: Nynne Kofoed mail: Vicevært Viceværten forestår den daglige drift af andelsboligforeningens ejendomme og fællesarealer. Dette indebærer rengøring og vedligeholdelse af trapper, kældre, gård, samt snerydning i vinterhalvåret. Hvis Du har behov for hjælp fra en håndværker eller lignende, kontakt da altid bestyrelsen, da der ikke er beboerkontakt til viceværten. Praktisk Info Fællesantenne, telefonstik, internet, hybridnet og Tv Der er monteret hybridanlæg i ejendommene, og som minimum modtages Den lille pakke fra YouSee (www.yousee.dk). Ønskes flere tv-kanaler, skal den enkelte lejer / andelshaver selv bestille dette hos YouSee mod merbetaling. YouSee Kundeservice Telefon: Åbningstider (man-fre) :30

6 Enhver der benytter fællesantenneanlægget, er forpligtet til at holde sit apparatur og installationer i en sådan stand, at det ikke generer de øvrige brugere. Eventuelle udgifter, til at finde frem til et forstyrrende apparat, skal afholdes af det pågældende apparats bruger. Der må ikke opsættes antenner mv. på taget og paraboler må kun opsættes med forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Lejligheden er installeret med 1 telefonstik, ekstra stik betales særskilt af beboeren. Andelsboligforeningen har installeret fibernet i ejendommene, hvilket giver mulighed for internetforbindelse, fastnetstelefoni og IP - TV og filmleje hos ComX, som er valgt pga. deres lave priser og pålidelighed. Beboere kan tilmelde sig ComXs løsninger ved direkte henvendelse til ComX. Til hver lejlighed tilhører en ComX boks, som tilhører lejligheden og ikke ejeren. Derfor skal boksen blive i lejligheden ved eventuel fraflytning. ComX Kundeservice ComX Networks A/S Herstedvang Albertslund Telefon: Åbningstider (man-fre) (Lør-Søn og helligdage) Dagsrenovation Affald og storskrald I baggården har vi 3 hvide affaldsskakter indbygget i muren, disse er markeret med skilte og SKAL benyttes til dagsrenovation (mad, pizzabakker, andet køkkenaffald osv.). I 2006 havde vi et stort rotteproblem i gården fordi dagsrenovation blev smidt til storskrald og foreningen måtte betale dyrt, for at få miljøstyrelsen til at bekæmpe dem. Affaldet skal pakkes i almindelige 15 liters skraldeposer, og poserne skal lukkes før de kastes i tanken, så der ikke sidder affaldsrester tilbage på affaldsskakten. Under hver affaldsskakt findes en stor fælles affaldstank, fra hvilken der går en skjult rørledning ud til et fælles mobilsug ved Gasværksvej 24. Affaldstanken og mobilsuget er kun beregnet til dagsrenovation, fordi andet nemt forårsager stop i rørene under jorden. Sætter noget sig fast i rørene, kan det blive nødvendigt at grave dem op. De medfølgende omkostninger hæfter ejendommene solidarisk for. Affaldet fra dagsrenovation (køkkenaffald) skal fordeles lige i den samlede affaldstank under jorden. Derfor bør affaldsskakterne benyttes af beboerne ud fra følgende fordeling:

7 Låge nr. 1 (længst til venstre) benyttes af: Eriksgade og Eskildsgade 31 Låge nr. 2 (i midten) benyttes af: Eriksgade 8, 10 og 12. Låge nr. 3 (længst til højre) benyttes af: Gasværksvej 24, Eriksgade 2 og 4. Storskrald og farligt affald City Container RTR A/S tømmer storskraldsrummet hver 14. dag (fredag i ulige uger). De fjerner intet der vejer over 25 kg. Derfor må du kun afsætte storskrald der er op til 1 meter langt/højt, og det må ikke veje over 25 kg. Der må KUN stilles 25 kg. affald pr. lejlighed pr. 14. dag, hvilket også inkluderer byggeaffald. Maling, terpentinflasker og andet farligt affald må ikke stilles i storskraldsrummet. I stedet skal det stilles på skabet med farligt affald der er placeret op af bygningen lige overfor storskraldsrummet. Batterier skal i standeren til højre for affaldsskakterne. Papircontainer Papircontainerne bør kun indeholde papir, aviser og reklamer. Øverst på containeren er desuden angivet hvad den må og ikke må indeholde. Papcontainer Papkasser skal foldes sammen og lægges i papcontaineren, hvis der er plastik omkring, skal dette fjernes. Pizzabakker må IKKE kommes i papcontaineren, men skal derimod i dagrenovation. Husk, papkasser hører ikke til storskrald!! Glascontainer Glascontaineren bør kun indeholde glas fra: syltetøjsglas, vinflasker, glas fra vinduer, glas fra et almindeligt drikkeglas, plastik vandflasker og dåser. Glascontaineren bør ikke indeholde: - plastikposer (skal i dagrenovation) - låg fra syltetøjsglas og lignende (skal i dagrenovation) - keramik og porcelæn Følg i øvrigt anvisninger og publikationer, som med jævne mellemrum udsendes fra Københavns Kommune. På Genbrugsstationen kan de fleste typer affald afleveres. Kun våben, radioaktivt affald og dagsrenovation hører ikke hjemme her. Miljøfarligt affald kan yderlige afleveres ved miljøbilen eller hos farvehandleren. Miljøbilen holder på Vesterbros Torv, 2. mandag i måneden kl Genbrugsstationen Vasbygade København SV (ligger tæt på Fisketorvet)

8 Åbningstider: Mandag fredag kl / Lørdag søndag kl Affaldsbøder Andelsforeningens vedtægter bestemmer, at en bøde på 300 kr. kan pålægges en andelshaver / lejer, der ikke overholder reglerne. Ligeledes vil opbevaring af affald, samt personlige ejendele på for og bagtrapper, samt cigaretskodder i gården medføre en bøde. Bøden tillægges på huslejen på den førstkommende huslejebetaling. Vaskeri og vaskekort Som beboer i AB Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24, er der mulighed for at benytte vaskeriet beliggende i Eriksgade 7-9. Vaskeriet administreres af Nortec, og nye andelshavere skal selv kontakte Nortec for at få udstedt et vaskekort i deres navn. Nortec Systems A/S Arnold Nielsens Boulevard 68C 2650 Hvidovre Tlf: Påfyldning af vaskekort Der indsættes penge på vaskekortet ved enten via hjemmesiden eller via indbetaling i banken. Vaskepulver og skyllemiddel er inkluderet i prisen for en vask. Tørretumbling og rulning er IKKE inkluderet i vaskeprisen, men kan foretages mod ekstrabetaling. Man kan reservere vasketid i vaskeriet efter først-til-mølle-princippet via følgende link: Åbningstider Mandag-fredag: kl Lørdag og søndag: kl Fejlmeldinger skal ske til Nortec s servicecentral på tlf.: Der er en tidsindstilling på indgangsdøren til vaskeriet, som låser pr. automatik hver dag kl Det er derfor ikke muligt at komme ind på vaskeriet om natten, dog er der altid mulighed for at komme ud, maskinerne kan ikke startes op efter kl ! Cykler, biler & barnevogne Cykler kan parkeres i gaden, i cykelstativerne i gården eller i cykelskurene. Husk, hvis man vil ha adgang til gården via skolens port, skal man rekvirere en nøgle fra skolen, da skolegården er aflåst i weekend og nattetimer, mere herom, se afsnit om nøgler.

9 Biler uden tilknyttet beboerlicens skal betale en timepris for at måtte parkere i København. Betaling foregår i de opsatte parkeringsautomater hvoraf takster med mere fremgår. Beboerlicens Beboere, der er tilmeldt folkeregistret i Indre By eller Brokvartererne, kan købe en beboerlicens. Du skal være registreret bruger eller ejer af bilen for at kunne få licens. Dokumentationen hentes fra Centralregistret for Motorkøretøjer Beboerlicensen udstedes for et år, gældende fra udstedelsesdatoen. Licensen koster ca. 690 kr. pr. år. Beløbet er et ekspeditionsgebyr. Vær opmærksom på, at licensen gælder til parkering i et afgrænset område omkring din bopæl og der er forskel på om du bor på Gasværksvej eller Eriksgade. Har du adresse i Eriksgade: Her er det tilladt med p-licens fra Parkering København at parkere 24 timer i døgnet i hele Ydre Vesterbro (dvs. blandt andet på Eriksgade og Eskildsgade og væk fra Hovedbanegården). Har du adresse på Gasværksvej: Her er det tilladt med p-licens fra Parkering København at parkere 24 i døgnet i hele Indre Vesterbro (dvs. blandt andet på Gasværksvej og op mod Hovedbanegården) Parkering København: Åbningstid: Borgergade 24B Mandag & torsdag kl København K Tirsdag, onsdag, fredag kl Tlf.: Søndage og følgende helligdage er parkering gratis: Søndage, Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Pinsedag, 2. Pinsedag, Juleaftensdag, Juledag, 2. juledag. Barnevogne Barnevogne på gerne parkeres i opgangen under trappen nederst, bare den ikke står til gene for de andre beboere. Nøgler Ved fraflytning er det beboerens ansvar at overbringe nøgler til bestyrelsesformanden, som derefter vil levere nøglerne til den nye andelshaver. Hvis der skal udskiftes nøgler eller lign. afholdes denne udgift af den nye andelshaver. Hoveddørsnøglen passer til lejligheden, postkassen, for- og bagtrappens adgangsdøre, samt kælderdøre. Ekstranøgler bestilles gennem Christian Rundblad, kontaktinfo længere oppe Briknøglen, som er elektronisk benyttes ved adgang til og fra baggården og koster ca. 150 kr. Bestilling og betaling af briknøgle foregår gennem Christian Rundblad

10 Nøgle til porten ved Gasværksvejens Skole skal rekvireres hos skolen Skole og koster 450 kr. i depositum. Hvis nøglen mistes skal der rettes henvendelse til Gasværksvejens Skoles Kontor, som kan spærre nøglen. For at få denne nøgle skal man igen rette henvendelse til Christian Rundblad, som vil kontakte skolen med dine kontaktoplysninger. El-tavler I kældrene forefindes el-tavler for samtlige lejligheder til brug ved den årlige el-aflæsning. Eltavlerne findes i kælderrummene ved de døre i baggården, som er markeret med et lille elklistermærke ved låsen. De enkelte el-tavler er placeret bag låger med manuelle lukkefunktioner. Ved hver el-tavle fremgår det til hvilken lejlighed den tilhører. Beboeren står selv for at aflæse og afregne med DONG Energy. Skader Almindelige skader vedrørende lejligheden eller bygningen skal meddeles skriftligt til bestyrelsen. Akutte skader Ved akutte skader bør bestyrelsen kontaktes pr. telefon hurtigst muligt. Beboeren bør mindske skaden i bedst muligt omfang indtil professionel hjælp er tilkaldt. Hvis der sker skader på installationer, samt ved angreb af skadedyr skal der straks rettes henvendelse til bestyrelsesformanden. Hvis en skade skyldes forkert brug eller mangelfuld rengøring, påhviler betalingen lejlighedens beboer, så i alle tilfælde bør anvisningerne i beboervejledningen følges. Vis hensyn Du bør udvise hensyn til andre beboere i din opgang / ejendom, hvorfor følgende bedes overholdt: a) Støj og afspilning af høj musik bør ikke foregå i tidsrummet Undtagelsesvis i forbindelse med fest, fødselsdag, housewarming osv.. b) Renovering af lejlighed (gælder støv, larm, materialer midlertidigt på opgangen osv.) er ikke tilladt i tidsrummet c) Forhold der kan virke generende på dine naboer / opgang. Derudover vil vi opfordre til, at der sættes et opslag op på opslagstavlen i opgangen senest 6 dage før begivenheden skal foregå, således at naboer er orienteret

11 Arbejdsdage i foreningen Hvert år afholdes der 2 arbejdsdage, hvor det forventes at 1 person fra hver andel mindst deltager i en arbejdsdag. Hvis en lejlighed ikke har deltaget med nogle beboere på nogle af de 2 arbejdsdage, opkræves et gebyr på 300 kr. Regler for fremleje Fremleje Ønsker man at udleje sin lejlighed eller et værelse, skal bestyrelsen godkende dette, og en lejekontrakt skal fremvises. Ligeledes må der kun fremlejes i overensstemmelse med vedtægternes regler 11 samt lejeloven. Information til dig der skal flytte: Fra- og tilflytning 1. Som andelshaver sender du dit andelsbevis til vores administrator med meddelelse om flytning. Administrator laver salgsopstilling med angivelse af andelens værdi m.m. og sender 1 eksemplar til bestyrelsen og et til dig. Hvis du er lejer sender du din opsigelse til administrator. 2. Som første prioritet indstiller andelshaver en køber efter reglerne i 13.2A i vedtægterne (bytte, familiemedlem m.m.) 3. Som anden prioritet står naboer, der ønsker at købe i forbindelse med sammenlægning af lejligheder. Det undersøger bestyrelsen nærmere. 4. Som tredje prioritet står personer på den interne liste (andre andelshavere i foreningen). Der vil hænge opslag I opgangene og der vil være et opslag på hjemmesiden. 5. Som fjerde prioritet står personer på den eksterne liste (eksterne personer). Det undersøger bestyrelsen nærmere. 6. Hvis ingen købere er fundet efter prioriteterne 1-4, skal andelshaver selv finde en køber til en pris, som andelshaver selv fastsætter, dog kan prisen ikke sættes højere end administrators vurdering. Hver gang andelen tilbydes til en ny pris, skal der laves et opslag i samtlige opgange i ejendommen samt meddeles bestyrelsen. Personer i foreningen, der er interesseret i andelen, bør informeres om prisnedsættelse. Opgørelse af forbedringer/forringelser Regler for andelshavere: Hvis en andelshaver foretager forbedringer, skal kvitteringer gemmes som dokumentation. Disse skal bruges til vurdering af lejligheden ved salg. Vurderingshonorar betales af sælger.

12 Regler for lejere: Ønskes forbedringer vedrørende lejligheden kan dette kun ske for foreningens regning, hvis der står mere end 3 års hensættelser på vedligeholdelseskontoen, lejligheden er i god vedligeholdelsesstand og bestyrelsen har godkendt at forbedringen betales af det indestående på den indvendige vedligeholdelseskonto. Derudover må den indvendige vedligeholdelseskonto kun bruges til maling, hvidtning og tapetsering. Udfører en lejer forbedringer i en lejelejlighed for egen regning, tillægges dette ikke vægt ved fraflytning. Ventelister Andelsforeningen har både en intern og en ekstern venteliste. Intern venteliste: Denne kan kun benyttes af nuværende andelshavere i vores andelsforening. Formålet med denne er, at man kan flytte fra sin andelslejlighed i foreningen til en anden, når nogen fraflytter. Er der flere andelshavere, der er interesseret i den ledige andelslejlighed, så har den højst rangerede forkøbsret. Ønsker man at stå på den interne venteliste skal man rette skriftlig henvendelse til formanden herom. Ekstern venteliste: Denne kan benyttes af alle der er fyldt 18 år. Alle kan skrives op på den eksterne venteliste ved at sende en mail til formanden. Det koster 100 kr. hvert år at stå på listen, som skal betales inden 1. marts hvert år til bestyrelsen. Overskrides betalingsfristen slettes man fra listen. Diverse Gode ideer Gode ideer vedrørende andelsforeningen kan mailes til bestyrelsen på følgende mail: Klager Bedes rettes til formanden skriftligt - Gerne via mail: Opslagstavlen i opgangene Opslagstavlen benyttes af bestyrelsen til generelle informationer til lejere og andelshavere. Du bedes derfor holde øje med opslagstavlen jævnligt. Opslagstavlen kan også benyttes af andelshavere og lejere til f.eks. information om afholdelse af fest eller lign. så andre beboere orienteres herom.

13 Ejendommen og vedligeholdelse Andelsboligforeningens bygninger Ejendommene er fra 1880érne og blev totalt byfornyet i 1995 af Byfornyelse København, som stod som ejer af ejendommen, inden den blev til andelsforening Der kom helt nye badeværelser, køkkener, varmt vand, fjernvarme, gårdmiljø med affaldsforhold, gadebelysning, solfangeranlæg, postkasser, dørtelefoner og lås på hoveddøren. Bygningerne er isolerede mod kulde ved isætning af termoruder, isolering af brystninger under vinduerne, samt isolering ved loftrum, skråvægge og skunke. Endvidere er gulvene i stueetagen samt gavlen isoleret. Ydermurerne er generelt ikke isoleret. Der er heller ikke lydisoleret mellem de enkelte lejemål, hvorfor beboerne ikke kan forvente, at de lydisoleringskrav, der stilles til nybyggeri, er opfyldt. Dette betyder, at det afhænger af den enkelte beboer, at udvise hensyn til sine naboer så lydforholdene er tålelige. Under byfornyelsen er alle overflader blevet fornyet, men da bygningerne består af traditionelle tømmerkonstruktioner, kan der opstå synlige svindrevner på vægge og lofter, som følge af at træet arbejder. Sådanne revner er ikke tegn på fejl eller mangler ved bygningens eller lejlighedens tilstand. Ydervæggene og de oprindelige indvendige bærende vægge er pudsede murstensvægge eller pudsede bindingsværksvægge. Indvendige skillevægge er pudsede træskeletvægge eller gipspladebeklædte stålskeletvægge. Lofter er dels pudsede og dels gipspladebeklædte. I baderummene er den indvendige vægbeklædning fugtbestandig kalciumsilikatplade. Andelsboligforeningens tre ejendomme: Ejendom 1: Gasværksvej 24 samt Eriksgade 2 og 4. Ejendom 2: Eriksgade 8 og 10 Ejendom 3: Eriksgade 12 og 14 Baggård Faciliteter Det lille gårdanlæg er fælles for de to ejendomme Eskildsgade 31/Eriksgade og Eriksgade 2-14/Gasværksvej 24. Der er adgang til gården fra bagtrapperne og fra gaden via gennemgangene ved Eriksgade 4 og Eriksgade 1. Gennemgangene er fælles for alle ejendommene omkring gårdanlægget. Derudover er der adgang til gården gennem lågen ind mod Gasværksvejens Skole. Adgang til baggården foregår med briknøgle via gennemgange eller låge via skolen. Se nærmere i afsnittet om nøgler, hvis du ønsker sådanne. Baggårdens faciliteter er til fri afbenyttelse for alle beboere. Det tilstræbes at enhver forstår at rydde op efter sig selv i gården, og forstår at holde orden i skraldeområdet. Vedligeholdelse af beplantning, belægning med videre foretages af andelshaverne på arbejdsdage.

14 Cykler og barnevogne og lignende må ikke henstilles, så de generer passage i gennemgange og i baggården. Kælderrum og loftrum Til hver lejlighed hører enten et kælderrum eller et loftrum. Loftrummene tilhører typisk kun beboere på 5. sal. Vær opmærksom på, at benytte det rigtige kælderrum / loftrum, Dette er vigtigt, da der ved fejl på tekniske installationer skal laves aftale med beboeren om adgang til det pågældende rum. Beboeren er selv ansvarlig for sit kælderrum / loftrum, og bør derfor sørge for at det er aflåst. Derudover er det en god ide at tjekke med sin forsikring hvorledes ting skal opbevares i forhold til evt. vandskader. Mange forsikringsselskaber kræver at genstande er hævet over gulvet. Adgang til bygningernes kældre foregår gennem døre i baggården som betjenes med hoveddørsnøglen. Adgang til loftrum foregår gennem loftsluse øverst på hovedtrapperne og betjenes med stangnøglen som forefindes i holder på øverste trapperepos. De fælles arealer i kældrene må ikke benyttes som opmagasinering af beboernes ejendele og skal dermed altid være ryddet. Genstande der står i gennemgangene bliver smidt ud. Husk, at lyset i kældrene slukkes automatisk, mens der på lofterne skal slukkes manuelt for lyset. Vinduer Boligens vedligeholdelse, materialer og installationer Som andelshaver / lejer, står du selv for rengøringen af dine vinduer i din lejlighed både indvendigt og udvendigt. Vinduerne er forsynede med termoruder. I rammerne er indbygget friskluftventiler, som bør stå åbne, da det giver en jævn udluftning med ringe varmeafgivelse. Hvis ruderne dugger, så sørg yderligere for hyppig kortvarig udluftning. Vinduesrammerne må godt males, med en maling beregnet til formålet. Er et vindue på nogen måde utæt (mod vind og vejr), må egen reparation ikke ske uden bestyrelsen tilladelse. Du bør kontakte bestyrelsen skriftligt med problemet. Ved punkterede ruder skal der ligeledes rettes skriftlig henvendelse til bestyrelsen, da andelsforeningen står for vedligeholdelsen af ruderne. Altankasser må ikke opsættes uden bestyrelsens tilladelse. I tagetagen er der opsat brandredningsvinduer, hvor lodposten, om nødvendigt, kan åbnes sammen med den ene vinduesramme.

15 Gulve De oprindelige trægulve fra byfornyelsen i 1995 er afhøvlede og behandlet med: Flugger Trægulvolie, Natur , F0204. Almindelig vask af trægulvene udføres med sæbespåner eller lidt opvaskemiddel i vandet. Gulvene bør behandles et par gange om året med Flugger plejeolie eller lignende. Når det ikke længere er tilstrækkeligt, bør gulvet behandles med trægulvsolie. Linoleumsgulvene vaskes med sæbespåner eller vaskeplejemiddel indeholdende voks. Når det er nødvendigt rengøres gulvet med universalrengøringsmiddel, hvorefter det behandles med linolie. Enhver andelshaver / lejer har pligt til at behandle gulvene, og vedligeholde dem bedst muligt. Vedligeholdelsen af gulvene bliver taget med i vurderingen ved fraflytning. Regler for andelshavere: Det er tilladt at afslibe, lakere, oliere og male gulvene. Regler for lejere: Lejere skal ansøge bestyrelsen om lov til at afslibe, lakere og oliere gulve. Den indvendige vedligeholdelseskonto kan benyttes i denne forbindelse såfremt lejeren ønsker det. Lejere må IKKE male gulve. Vægge (ombygning, nedrivning, sammenlægning) Ønskes en væg fjernet, skal der skriftligt søges tilladelse hos bestyrelsen. Ved bærende vægge, skal der yderligere søges tilladelse hos Center for Byggeri og arbejdet skal udføres af en fagkyndig. Arbejdet skal til hver en tid kunne skriftligt dokumenteres og beboeren har pligt til at forevise dokumentationen såfremt bestyrelsens stiller krav herom. Det oprindelige tapet der sidder på væggene er tapetseret med savsmuldstapet og malet med mat plastvægmaling: Flugger Flutex 4, råhvid NCS S-0500-N. Regler for andelshavere: Ønskes der skiftet / fjernet tapet på væggene, så vær opmærksom på, at det gøres korrekt, da det kan have betydning ved fraflytning. Maling af væggene er tilladt i alle farver. Dog skal vægmaling benyttes. Regler for lejere: Atypiske og mørke farver på væggene er ikke tilladt. Forekommer dette, kan der ved fraflytning blive pålagt istandsættelse. Den indvendige vedligeholdelseskonto kan benyttes til maling, hvidtning og tapetsering indtil den dag lejemålet opsiges, derefter kan lejeren ikke længere bruge af indeståendet på den indvendige vedligeholdelseskonto. Døre Regler for andelshavere: De indvendige døre må godt males med maling der er beregnet hertil. Ønsker man at fjerne en indvendig dør, bør den opbevares og frembringes ved fraflytning.

16 Ønsker man at udskifte den udvendige dør mod trappeopgangene, skal den nye dør være i samme stil som den gamle dør (Branddør). Andelshavere skal selv betale for en ny dør. Regler for lejere: De indvendige døre må godt males med maling der er beregnet hertil, dørene skal dog fremstå i samme farve som oprindeligt. Ønsker man at fjerne en indvendig dør, skal den opbevares, da den skal eksistere ved fraflytning. Ønsker man at udskifte den udvendige dør mod trappeopgangene, skal den nye dør være i samme stil som den gamle dør (Branddør). Lofter Oprindeligt er lofterne pudsede eller gipspladebeklædte og er malet med mat plastvægmaling: Flugger Flutex 4, råhvid NCS S-0500-N. Regler for andelshavere: Lofterne må godt males i lejligheden med væg- / loftmaling i alle farver. Reparationer af lofterne i lejligheden må godt foretages. Regler for lejere: Lofterne må ikke males i andre farver end hvid. Vedrørende reparationer af loftet, skal bestyrelsen informeres. Den indvendige vedligeholdelseskonto kan benyttes. Træværk, paneler, rør, radiatorer og stuk Træværk, paneler, gerigter med videre samt rør og radiatorer er malet med halvblank acrylplastmaling: Flutex Inexteriør 50, modegrå NCS S-800-N. Træværket tåler ikke afsyring. Regler for andelshavere: Træværk, paneler, rør og stuk må godt males. Regler for lejere: Træværk, paneler, rør og stuk må godt males i samme farver som oprindeligt. Radiatorer må ikke males. Den indvendige vedligeholdelseskonto kan benyttes. Køkken Det oprindelige køkken er et HTH 1700 stil bøg. Blandingsbatteri er typen Børma Minilux VVS nr Den oprindelige emhætte er med mekanisk ventilation og er tilsluttet et centralt udsugningsanlæg. Varmen fra udsugningsluften genindvindes og sendes ud i trapperummene. Filterne kan rengøres. Udskiftning af emhætte skal gøres via en ansøgning til bestyrelsen. En motordrevet emhætte må nemlig IKKE tilsluttes det fælles aftræks-kanal-system. Regler for andelshavere:

17 Renovering / udskiftning af køkken må godt ske uden indhentning af tilladelse hos bestyrelsen. Autoriseret VVS-installatør skal benyttes til vand- og afløbsinstallationer. Dokumentation for VVS arbejde skal mod bestyrelsens anmodning kunne forevises, dette i forhold til forsikringsdækning ved vandskader Regler for lejere: Ansøgning om nyt køkken eller dele heraf skal ske til bestyrelsen. Badeværelse Baderummet har mekanisk ventilation tilsluttet det centrale udsugningsanlæg, så varmen fra luften genvindes og sendes ud i trapperummene. Ventilen er fast indstillet og må ikke tilstoppes eller nedtages. Alle beboere har pligt til at rengøre ventilationskanalen med jævne mellemrum. Ved tilstopning af håndvask, bør beboeren selv skille vandlåsen / afløbet ad og rengøre det, inden bestyrelsen kontaktes. Typisk vil røret fra håndvasken til gulvet være årsagen til problemet, da der har sat sig slam indvendigt på røret. Dette skal rengøres hvis vasken er tilstoppet. Ved tilstopning af toilettet bør der benyttes en sugekop. Det er oftest den mest forekommende løsning på problemet. Gulvafløbet under risten i baderummet skal renses regelmæssigt ved at risten skrues løs og tages op. Derefter er der adgang til vandlåsen, som kan tages op og rengøres. Afløbene må kun renses mekanisk. Afløbsrensemidler, som syrer og baser, må under ingen omstændigheder anvendes. Toiletsæde: ifo, era hårdt sæde VVS nr hvid. Blandingsbatteri til håndvask: Børma Minilux VVS nr Blandingsbatteri til bruser: Børma Minilux VVS nr Bruserarrangement: RST Novolancence håndbruser og slange. VVS nr og Regler for andelshavere: Renovering / udskiftning af badeværelse er tilladt uden godkendelse fra bestyrelsen. Alt arbejde skal dog udføres af autoriserede håndværkere og skriftlig dokumentation skal forefindes. Regler for lejere: For at undgå fugtskader er det ikke tilladt at bore huller i flisevæggene. Ansøgning om nyt badeværelse eller dele heraf skal ske til bestyrelsen. Vand- og afløbsinstallationer Såfremt der opstår utætheder på vandinstallationen eller cisternen begynder at løbe, skal bestyrelsen underrettes. Autoriseret VVS-installatør skal benyttes til vand- og afløbsinstallationer. Vat, bleer, avispapir, vatpinde, trussebind og lign. må IKKE skylles ud i toilettet.

18 Vaskemaskine, opvaskemaskine, tørretumbler Der skal søges skriftlig tilladelse hos bestyrelsen til vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler. Det er et krav, at der er en drypbakke under vaskemaskine og opvaskemaskine hvis den ikke står placeret i et vådrum. Ved vandskader påhviler erstatningsansvaret skadevolderen. Derfor er det et krav, at vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler er installeret af en autoriseret VVS-installatør, netop i forhold til forsikringen og evt. skader. Dokumentation skal indsendes til bestyrelsen. Elinstallation Lejlighederne er udstyret med 380 V el-installation. Måleren er installeret i kælderen. Gruppeafbryder, HPFI-relæ og sikringer er placeret i entreen i hver enkelt lejlighed. HPFI-relæet slår fra ved utilsigtet jordforbindelse. Men relæet slår ikke fra ved kortslutning. Relæet skal afprøves mindst 1 gang årligt. Sikringer hindrer at strømforbruget overstiger det tilladte og forhindrer derved overophedning (brand). Sikringer springer ved kortslutning. Elinstallationer skal udføres af en autoriseret elinstallatør Installationsskakte Installationsskakten har aftagelig frontplade. Frontpladen må ikke dækkes til og må kun åbnes i forbindelse med inspektion eller reparation af installationer. Der må ikke gøres indgreb i installationsskabe, dåser, kabler med videre. Installationsskakten må ikke benyttes til opbevaring eller lignende, og der må ikke ændres på denne uden tilladelse fra bestyrelsen. Varmeanlæg Varmeforsyningen sker fra det lokale fjernvarmenet. Lejligheden opvarmes af radiatorer, der forsynes med varmt vand fra husets varmerum i kælderen. Anlægget styres med automatisk natsænkning, hvilket betyder at temperaturen i nattetimerne automatisk sænkes til en forudbestemt temperatur. Radiatorerne vil derfor om natten ikke kunne afgive mere varme end svarende til natsænkningens indstilling. Radiatorerne er forsynet med Danfoss termostatventiler, der automatisk regulerer temperaturen i forhold til indstillingen. Termostatventilen kan ikke lukkes helt, men vil altid åbne ved 8-10 grader C. For at termostaten skal kunne fungere tilfredsstillende, skal luften omkring den kunne cirkulere frit. Dæk derfor ikke termostaten til. Hvis der er mange personer i et rum, eller solen skinner ind, er varmebehovet lille og radiatoren som oftest kold. Når rummet udluftes, bør termostaten stilles på standby, idet den ellers vil åbne for varmen. Er der problemer med at få varme i en radiator, så er det typisk fordi den skal udluftes. Dette gøres ved at købe en bestemt radiatornøgle som kan købes hos en isenkræmmer. Sæt nøglen for

19 enden af radiatoren og luk luft ud af radiatoren indtil der kommer vand ud, så lukkes der med nøglen igen. Er der fortsat problemer kontaktes bestyrelsen. Varmeanlægget er vekselvarmere, som er installeret i kældrene. Varmeforbruget aflæses årligt i de enkelte lejligheder. Aflæsningen udføres af ISTA. Forbruget kan aflæses af de på radiatorerne angivne målere. De farvede cylinderglas angiver indeværende års forbrug samt sidste års forbrug. Udluftning Udover at der i køkken og baderum er installeret mekanisk ventilation, som skal holdes rene, er det tilrådeligt at sørge for daglig udluftning af boligen. Enhver bør udlufte tilstrækkeligt i deres lejlighed, for at undgå dannelse af svamp i lejligheden. Hænges tøj til tørre i lejligheden, dannes der nemt svamp! Brandalarmer Andelsboligforeningen har investeret i brandalarmer til alle foreningens lejligheder, samt til opgangene. Alarmerne er batteridrevne, og batterierne skal udskiftes 1 gang årligt, selvom batteriet ikke er helt dødt. Dette skal ske af sikkerhedsmæssige hensyn. Andelshaverne og lejerne er hermed ansvarlige for at udskifte batterierne selv, samt sørge for at teste alarmen jævnligt. Vær opmærksom på at den afgiver en bip lyd når den er flad for batteri. Udskiftning af batterier på både for- og bagtrapper sørger bestyrelsen for.

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen 12.03.2015 Velkommen til PKA bebyggelsen Sandbakken/Lerdalen Højbjerg DEAS A/S har udarbejdet et beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen, 8270 Højbjerg. I dette hæfte finder

Læs mere

SØPARKENS BEBOERMAPPE

SØPARKENS BEBOERMAPPE SØPARKENS BEBOERMAPPE Beboermappen skal blive i lejligheden ved fraflytning www.ef-soeparken.dk Indholdsfortegnelse Indledning 2 Adresse- og telefonliste 3 Søparkens bestyrelse 3 Kort om Søparken 4 Trivselsgrundlag

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE Denne håndbog er ment som en hjælp til at finde de mest nødvendige informationer vedrørende andelsboligforeningen Hestia. Den rummer samtidig de fælles vilkår og regler,

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis

Andelsboligforeningen Lundbis ABF INFO for Andelsboligforeningen Lundbis (Lundbyesgade 7, 7 A og Bissensgade 18) 27/08 2007 Kære Andelshaver Velkommen i Andelsboligforeningen samt til et spændende boligområde midt i Århus. Foreningen

Læs mere

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet Informationshæfte for Sønderskov-kollegiet Sønderskov-kollegiet Skovvej 22 6400 Sønderborg Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Sønderskovkollegiet i Sønderborg.

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE Husorden og vejledning Senest rettet den 15. april 2014 Børglumparken er en afdeling af Boligselskabet Fruehøjgaard Beboermappen ligger i seneste version på www.fruehojgaard.dk/borgbeboer

Læs mere