Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl."

Transkript

1 Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling og gener Yderligere informationer Kontaktoplysninger og afrunding

2 Hvem er vi? Kalundborg Forsyning A/S Frits Klemmensen Projektleder Dan Skibsted Fagingeniør/tilsynsførende på fjernvarme Richard Tobiasen Fagingeniør/tilsynsførende på kloak Michael Kaalund Tilsynsførende på vand Entreprenør Benny Petersen A/S Benny Petersen Direktør Raklev Smedevirksomhed A/S Knud Skovgaard Entrepriseleder

3 Projektet frem til nu Der er udført undersøgelser af eksisterende forhold (TV-inspektion, opmåling og geotekniske undersøgelser) Udarbejdet skitse- og detailprojekt Valg af entreprenør efter udbud

4 Vandrenovering Baggrund Omfang Drikkevandskvalitet Hvad skal der ske hos mig? Midlertidig afbrydelse af vandforsyningen Spørgsmål

5 Baggrund Forureningen i december 2012 Fremrykket i renoveringsplan Drikkevandskvalitet Forsyningssikkerhed Besparelse

6 Omfang

7 Udførelse af ledningsarbejdet Vandledninger kontrolleres for utætheder før opstart Arbejdet udføres i mindre etaper Forbrugere omkobles til midlertidig vandforsyning Etablering af ny vandledning ved opgravning/gennemtrækning Trykprøvning og rensning Forbrugere tilsluttes til ny vandledning Minimerer antal nedlukninger på eksisterende ledningsstrækninger

8 Hvad skal der ske hos mig? Har du målerbrønd ved skel, eller er din stikledning udført i plastic, så skal du ikke foretage dig noget. Hvis din private stikledning er udført i stål, så har du to muligheder: Trykprøvning Udskiftning Du bliver kontaktet hvis din ledning skal trykprøves eller udskiftes.

9 Trykprøvning Din stikledning skal kunne tåle en trykprøve på 10 bar. Hvis ledningen er utæt skal den udskiftes. Du skal kontakte den VVSinstallatør, som du ønsker skal udføre arbejdet på din grund og lave aftale herom. VVS-installatøren skal fremsende dokumentation til Kalundborg Forsyning.

10 Udskiftning på privat grund Du skal kontakte den VVS-installatør, som du ønsker skal udføre arbejdet på din grund og lave aftale herom. Kalundborg Vandforsyning tilbyder at levere gratis rør til stikledning. Udskiftningen vil give dig en mere stabil vandforsyning samt en stikledning der holder i mange år frem.

11 Afbrydelse af vandet Midlertidig vandforsyning Mindre afbrydelser af max. 5 timers varighed Planlagte afbrydelser informerer vi om på forhånd via løbesedler, SMS og hjemmesiden Der kan opstå få akutte afbrydelser Når der åbnes for vandet igen, kan det kortvarigt være grumset. Men selv om vandet ser urent ud, er det ikke sundhedsfarligt

12 Spørgsmål vedrørende renovering af vand Har du spørgsmål, er det nu, du har chancen for at stille dem!

13 Kloakrenovering Formål Omfang Spørgsmål

14 Projektets formål Området er fælleskloakeret iht. spildevandsplanen Renovering af kloaksystemet skyldes dårlige og højtliggende kloakledninger (TV-inspektion) Der etableres fælleskloak og regnvandsledning Eksisterende spildevandsstik tilsluttes ny fælleskloak Tagnedløb mod vejen kobles på ny regnvandsledning Defekte tagbrønde udskiftes

15 Hvor skal kloakledningen udskiftes

16 Kloakledningerne i de øvrige veje Hvorfor renoveres de øvrige kloakledninger ikke nu? Tilstanden er bedre Indgår i planlægningen af den nye Spildevandsplan efter 2015

17 Spørgsmål vedrørende kloakrenovering Har du spørgsmål, er det nu, du har chancen for at stille dem!

18 Fjernvarmerenovering Baggrund Omfang Hvad skal der ske hos mig? Midlertidig afbrydelse Spørgsmål

19 Baggrund Renoveringsplan Tilpasning af rørdimensioner Forsyningssikkerhed Energibesparelse

20 Omfang Udskiftning af hovedog stikledninger. Slotsgade Strandstræde Bag Slotsgraven

21 Udskiftning af stikledning Udgifter til udskiftning afholdes af Kalundborg Forsyning A/S Alle nye stik trykprøves, inkl. varmeveksler Ingen indføringsskabe Orientering inden opstart Tilfredshedserklæring

22 Afbrydelse af varmen Afbrydelse fra kl. 07:00 19:00. Varsles med sms eller brev. Afbrydelserne vil forekomme jævnligt henover sommeren, dog altid med mindst 14 dages mellemrum.

23 Spørgsmål vedrørende fjernvarmerenovering Har du spørgsmål, er det nu, du har chancen for at stille dem!

24 Foreløbig tidsplan Opstart 29. maj Vestre Havneplads juni midt juli Strandstræde midt juni primo oktober Slotsgade juli oktober Bag Slotsgraven oktober december Rosengade Skibbrogade Bag Slotsgraven 2A-8 Lundevej Bautrupsvej Hærvigsgade Valdemarsgade Vestre Havnevej Forbehold for forsinkelser, arkæologiske undersøgelser mm.

25 Opgravning Vandledninger lægges med 120 cm jorddækning Fjernvarmeledninger lægges med 80 cm jorddækning Kloakledninger lægges dybere Vestre Havnevej ned til 3,4 meters dybde Strandstræde ned til 2,4 meters dybde Slotsgade/Bag Slotsgraven ned til 2,1 meters dybde Rosengade ned til 2,1 meters dybde Opgravning med gravekasse Sugespidsanlæg til grundvandssænkning

26 Lovmæssige forpligtelser Kalundborg Forsyning A/S er jf. byggeloven forpligtet til at oplyse om bestemmelserne i 12, stk. 1 og 2, hvoraf det fremgår: Stk. 1 Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art. Stk. 2 Ejeren af en ejendom, som skal sikres efter stk. 1, skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse afholde en forholdsmæssig del eller efter omstændighederne hele udgiften til sikring af hans grund eller bygning, hvis sikringsforanstaltninger er nødvendiggjort af uforsvarlige forhold på hans ejendom eller af, at hans bygnings fundering uanset tidspunkt for opførelsen ikke opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet. Mange gamle bygninger i området Vi udfører geotekniske undersøgelser, vibrationsmålinger og evt. undersøgelse af fundament

27 Fotoregistrering Før anlægsarbejderne igangsættes, vil vi registrere eventuelle skader (revner og lignende) udvendigt på bygninger. Registreringen vil foregå ved fotografering. Registreringen har alene til formål at dokumentere, hvorvidt en eventuel skade på en ejendom var til stede før arbejdets igangsætning eller ej. Der foretages vejsyn forud for anlægsarbejderne.

28 Trafikafvikling og gener I anlægsperioden vil der kun være et spor åbent de steder, hvor der arbejdes Det kan blive nødvendigt at spærre smalle veje helt Vi kontakter politi, brand/redning, renovation, post osv. Støj, støv osv. kan ikke undgås men vi gør vores bedste for at begrænse generne Entreprenøren kontakter beboerne forud for arbejde ved de enkelte ejendomme

29 Informationer Opdateret information findes på hjemmesiden Der vil blive opsat oplysningstavle i forbindelse med eventuel lukning af veje for trafik Der vil i hele anlægsperioden være opsat informationstavler med oplysning om den kommende uges arbejde og lukning af veje mm.

30 Afslutning / Kontaktpersoner Kontakt: Kalundborg Forsyning A/S Frits Klemmensen telefon eller Entreprenør Benny Petersen A/S Benny Petersen telefon Erling Mortensen telefon Raklev Smedevirksomhed A/S Knud Skovgaard telefon Løbende orientering på: Tak for i aften

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus

den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus Kloakseparering i Hedensted Nord Borger- og informationsmøde den 14. januar 2015 på Hedensted Rådhus 1 Dagsorden: Velkomst og præsentation Baggrund Tidsplan Projektet Generel information Spørgsmål Afrunding

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark

Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Kloakering i Rungsted Nord Q/A ark Version 5 - Sidst tilrettet den 4.6.2013 Nedenfor er spørgsmål, som blev rejst på borgermøde på Usserød Skole, tirsdag den 28. maj 2013. GRAVEARBEJDE Spørgsmål Skal Hørsholm

Læs mere

Informationsmøde. om separatkloakering i Ørting

Informationsmøde. om separatkloakering i Ørting Informationsmøde om separatkloakering i Ørting Dagsorden 1. Velkomst og Introduktion 2. Om kloakering i vejen og i byen 3. Trafikafvikling 4. PAUSE 5. Om kloakering på egen grund 6. Om projektets forløb

Læs mere

INDLEDNING. Rapportens billeder og figurer er egne, med mindre kilde er angivet.

INDLEDNING. Rapportens billeder og figurer er egne, med mindre kilde er angivet. INDLEDNING I forbindelse med uddannelsen til diplomingeniør inden for Byggeri og Anlæg, Vand og Miljø på Aalborg Universitet, er det et krav jf. gældende studieordning at den studerende skal i praktik

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING

ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING Til Dansk Fjernvarmes F&U konto, projekt 2013-08 Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING Revision 1 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-04-2014 Mødetid: 10:00 Mødested: Hirtshals Renseanlæg, Kløvermarken 1, 9850 Hirtshals Afbud: Peter Duetoft. Fraværende: Peter Duetoft.

Læs mere

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Nye vandrør. i dit område

Nye vandrør. i dit område Nye vandrør i dit område Hvorfor udskiftes vandrørene Som kunde kan du forvente, at du altid har vand. For at sikre dette udskifter vi hvert år de dårligste vandrør. Vandrørene udskiftes enten, fordi de

Læs mere