Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen"

Transkript

1 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere kvadratmeter. Endvidere er det også en konsekvens af, at vi i dag bor færre og færre personer i boligerne. Set over de seneste 30 år har parcelhusejernes kvadratmeterforbrug pr. person gået i vejret med små 25 %. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Det er især jyderne, der boltrer sig i plads, mens københavnerne har smalkost med forbruget af kvadratmeter i parcelhusene. Det gennemsnitlige parcelhus i Vestjylland er eksempelvis på 149 kvadratmeter mod 130 kvadratmeter i København by. Og forskellen er reelt set endnu større, når man tager højde for, at den gennemsnitlige husstandsstørrelse er større i københavnsområdet. I så fald er kvadratmeterforbruget i omegnen af % mindre i forhold til Nordjylland og Bornholm, hvor kvadratmeterforbruget pr. beboer er størst. En oplagt forklaring på dette fænomen er, at det generelt er dyrere at bygge kvadratmeter i København både i forhold til grundpriser og byggeomkostninger. I hvert fald ser man en tydelig sammenhæng mellem antallet af kvadratmeter pr. person i parcelhuset og selve kvadratmeterprisen på tværs af landet. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring Det er over de seneste 30 år blevet mere usædvanligt at årige bor i parcelhus og det i endnu højere grad i københavnsområdet. Det skal blandt andet ses i lyset af ændrede familiemønstre, hvor danskerne bliver gift og får børn senere end tidligere, og dermed udskydes behovet alt andet lige for hus og have. I Storkøbenhavn kan en ekstra forklaring på fænomenet være, at huspriserne generelt har løbet end tand hurtigere end indkomsterne sammenlignet med udviklingen på landsplan. I modsætning til de årige, er det blevet mere normalt at danskere i alderen år og opefter bor i parcelhus. Det skal ses i lyset af, at vi generelt levere længere og med et bedre helbred end tidligere. Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1

2 Vi vil have mere plads i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i deres boliger. Således er det gennemsnitlige danske parcelhus vokset med cirka 4 kvadratmeter over de seneste tredive år til nu i omegnen af 145 kvadratmeter, mens lejlighederne er vokset med 3 kvadratmeter til små 80 kvadratmeter. Det lyder måske ikke af særlig meget, men i samme omfang skal man også huske på, at der har været en tendens til, at der bor færre og færre personer i boligerne i takt med stigende opbrud i de traditionelle familiemønstre. Det gennemsnitlige antal personer i et parcelhus lå tilbage i 1981 på 2,9 personer i dag er denne andel på 2,6 personer. Korrigerer vi for det lavere antal personer i boligerne, så forbruger den typiske parcelhusejer i dag 55 kvadratmeter pr. person mod 45 kvadratmeter for 30 år siden. Det svarer til en stigning i kvadratmeterforbruget på hele 23,5 %. Kvadratmeterforbruget er steget knapt så meget for lejligheders vedkommende i dag er der 46 kvadratmeter til rådighed pr. person mod 41 kvadratmeter tilbage i Figur 1: Mere plads per person i boligerne Antal kvadratmeter pr. person 55 Parcelhus Etageboligbebyggelse Det stigende forbrug af kvadratmeter pr. person skal som indikeret i ovennævnte ses i lyset af en tendens til færre personer i husstanden, men samtidig er der også et element af, at vi i takt med at vi er blevet rigere over tid også efterspørger mere plads, og dermed flere kvadratmeter i boligerne. Vi ser også, at boligforbrugets andel af det samlede private forbrug har været stigende siden slutningen af 19 erne - og også over de seneste 30 år, jf. figur 2. Det afspejler, at huspriserne generelt er steget mere end inflationen og dermed naturligt fylder mere i budgettet for samme boligefterspørgsel og at danskernes boligforbrug også har været stigende over tid - både i forhold til kvalitet og størrelse. 2

3 Figur 2: Boligudgifterne udgør i dag en større andel af budgettet end tidligere 25 Procent Udvikling i boligforbrugets andel af samlede private forbrug Københavnerne på smalkost med forbrug af kvadratmeter jyderne boltrer sig i plads Der er betydelige forskelle i størrelsen af det gennemsnitlige parcelhus rundt omkring i landet. Mindst er det gennemsnitlige parcelhus i københavnsområdet, og i København By er parcelhuset gennemsnitligt på cirka 130 kvadratmeter. De største parcelhuse finder vi i de jyske områder og helt i top placerer Vestjylland sig med en gennemsnitlig kvadratmeterstørrelse på tæt ved 150 kvadratmeter. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er imidlertid også størst i københavnsområdet, og dermed er det reelle forbrug af kvadratmeter endnu mindre her end tallene umiddelbart indikerer. I det københavnske er der 46,1 kvadratmeter pr. person i parcelhuset mod 58 kvadratmeter i Nordjylland og hele 61 kvadratmeter på Bornholm. Det svarer til, at pladsen pr. person i parcelhuset er næsten 25 % mindre i København end på Bornholm. Tabel 1: Københavnerne bor mere trængt i parcelhusene Parcelhuse Kvadratmeter pr. beboer Kvadratmeter pr. bolig Husstandsstørrelse Hele landet 55,4 145,2 2,6 Landsdel Byen København 46,1 130,5 2,8 Landsdel Københavns omegn 49,1 139,5 2,8 Storkøbenhavn 48,3 136,9 2,8 Landsdel Nordsjælland 52,5 146,3 2,8 Landsdel Bornholm 61,0 138,8 2,3 Landsdel Østsjælland 52,6 144,5 2,7 Landsdel Vest- og Sydsjælland 56,6 141,0 2,5 Landsdel Fyn 56,5 143,4 2,5 Landsdel Sydjylland 56,7 147,0 2,6 Landsdel Østjylland 54,9 148,1 2,7 Landsdel Vestjylland 57,3 149,0 2,6 Landsdel Nordjylland 58,1 146,9 2,5 3

4 En oplagt forklaring på de geografiske forskelle er prisen for at købe en ekstra kvadratmeter. I København er grundpriserne høje som en konsekvens af relativt større knaphed på byggegrunde, og det er med til at dæmpe efterspørgslen efter flere kvadratmeter. I områder med mindre knaphed på jord er grunden billigere, og samtidig er selve byggeprisen eksempelvis også billigere i Jylland end i hovedstadsområdet. I hvert fald ser vi en særdeles stærk sammenhæng mellem husprisniveauet og forbruget af kvadratmeter hus pr. person desto dyrere huspriser desto mindre forbrug af kvadratmeter, jf. figur 3. Figur 3: Høje kvadratmeterpriser dæmper appetitten på ekstra plads 65 Antal kvadratmeter pr. person R² = 0,9437 Kvadratmeterpris, parcelhus Færre unge mennesker ejer i dag parcelhus Gennem de seneste 30 år har der også været en tendens til, at færre og færre unge mennesker ejer parcelhus. I dag er det kun cirka hver femte person i alderen mellem år, der bor i parcelhus mod næsten hver tredje tilbage i starten af 1980 erne. En del af faldet kan forklares af, at denne aldersgruppe også udgør en mindre demografisk andel men det er kun godt lidt under halvdelen af faldet i beboerandelen, der kan forklares ud fra den demografiske udvikling. Andre vigtige forklaringer på den faldende repræsentation af aldersgruppen år i parcelhusene er ændringerne i familiemønstrene. Vi bliver gift og får børn senere i livet end tidligere, og det udskyder alt andet lige behovet for at skifte lejligheden ud med hus og have. Eksempelvis har den gennemsnitlige alder for førstegangsfødende kvinder bevæget sig fra godt 24 år i starten af 1980 erne til aktuelt godt 29 år. Vi ser også en tendens til, at danskerne bliver boende i parcelhuset længere op i årene end tidligere. Således er andelen af befolkningen fra år og opefter i parcelhus steget mere end demografien ellers skulle tilsige. Det skal ses i lyset af, at vi både lever længere og med et bedre helbred end tidligere. Det betyder alt andet lige, at man nemmere kan overkomme at bo i et parcelhus med de praktiske opgaver, der følger. 4

5 Figur 4: Færre unge mennesker ejer i dag parcelhus flere + bor i parcelhus %, andel Andel af befolkning, år Beboere, parcelhuse, år Andel af befolkning, + år Beboere, parcelhuse, + år Vender vi blikket mod københavnsområdet, har vi ikke overraskende været vidne til samme tendens i forhold til, at der er en lavere andel af årige, der bor i parcelhus. I dag er det cirka 19 % af disse, der bor i parcelhus mod 29 % tilbage i Dette fald i andelen er umiddelbart lidt mindre end på landsplan, men sammenholder vi det med, at den demografiske andel af årige har været svagt stigende til nogenlunde konstant i Storkøbenhavn, så er konklusionen, at det er blevet mere usædvanligt at unge mennesker i dag bor i parcelhus i københavnsområdet. Underrepræsentationen af årige beboere i parcelhuse i forhold til demografien er i Storkøbenhavn på cirka 17 % i dag mod små 4 % i 1981, mens de tilsvarende tal på landsplan lyder på 8,1 % nu mod 1,7 tilbage i Figur 5: Mere unormalt for unge at bo i parcelhus i Storkøbenhavn %, andel Andel af befolkning, år, Storkøbenhavn 35 Andel af befolkning, år 30 Beboere, parcelhuse, år 25 Beboere, parcelhuse, år, Storkøbenhavn

6 En af de oplagte forklaringer på, at det er blevet et relativt mere sjældent fænomen, at årige bor i parcelhus i københavnsområdet i forhold til på landsplan er, at det er blevet mere vanskeligt for unge mennesker at få fodfæste på boligmarkedet. Således er huspriserne generelt steget mere end de disponible indkomster i københavnsområdet relativt til resten af landet over de seneste 30 år. Figur 6: Lidt sværere at få råd til parcelhuset i Storkøbenhavn i forhold til resten af landet Indeks, historisk gennemsnit= Indeks, historisk gennemsnit= Storkøbenhavn Huspriser i forhold til disponibel indkomst Kilde: Realkredtiforeningen, Danmarks Statistik, Skat og egne beregninger Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 6

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson

Vækstfaktorer på 12:10. Steen Bengtsson Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde 12:10 Steen Bengtsson 12:10 VÆKSTFAKTORER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STEEN BENGTSSON KØBENHAVN 2012 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Traditionelle fordelingsanalyser ser bort fra de forbrugsmuligheder, som den offentlige sektor stiller til rådighed, og som udgør en stor del af danske

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Anne Kristine Høj, specialkonsulent, og Jakob Roland Munch, specialkonsulent, Det Økonomiske Råds Sekretariat 1 Beregninger i artiklen dokumenterer, at de økonomisk

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Mads Engholm og Johanne Skriver UngdommensAnalyseEnhed Maj 2011 Udført for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank

Læs mere