POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG"

Transkript

1 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af

2 FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet, i samarbejde med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Denne delrapport er udarbejdet af Karrierecentret, Aalborg Universitet, og indeholder resultater for Studienævnet for Politik, Administration og Samfundsfag. Samtlige studienævn under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) får lignende delrapporter, hvor nogle af resultaterne for de enkelte studier tilmed bliver præsenteret. Formålet med delrapporterne er at give de enkelte studienævn et indblik i konkrete resultater, hvad angår studienævnenes uddannelser, der kan være særlige nyttige for dem. Det gælder fx dimittendernes vurdering af uddannelsens kvalitet i forhold til arbejdsmarkedets krav og forventninger, dimittendernes søgemønstre efter endt uddannelse, deres nuværende beskæftigelse og efter- og videreuddannelse. Af samtlige spørgsmål i spørgeskemaet har vi udvalgt en række spørgsmål der afdækker de mest centrale aspekter. Det er således muligt for studienævnene at henvende sig til Karrierecentret og bestille flere statistiske resultater på andre spørgsmål end de i delrapporterne. Det er også muligt at få opdelt alle spørgsmål på f.eks. køn og dimittendårgang. Datagrundlag 1258 ud af 2338 samfundsvidenskabelige bachelorer samt kandidater, der dimitterede i perioden fra marts 2007 til og med oktober 2011, deltog i dimittendundersøgelsen. Det vil sige, at svarprocenten er på 53,9 %. 166 ud af 290 dimittender fra studienævnet for Politik, Administration og Samfundsfag deltog (svarprocenten udgør ca. 58 %) (jf. evt. Kapitel 7 Datagrundlag). På grund af manglende kontaktoplysninger på udenlandske dimittender har disse ikke kunnet deltage i undersøgelsen, hvorfor de desværre ikke er repræsenteret i datamaterialet. Definitioner Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar (N/n), dvs. ekskl. Ved ikke - svar og ubesvarede,. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor værdierne i disse diagrammer ikke giver 100 %. Tallene for det enkelte studienævn bliver sammenlignet med tallene for SAMF. I nogle tilfælde er der meget få respondenter i en gruppe (fx gruppen af dimittender, der arbejder indenfor den statslige, regionale eller kommunale sektor), hvorfor det ikke giver mening at sammenligne tallene med SAMFfakultetets tal og/eller illustrere disse grafisk. Resultaterne bliver i stedet skitseret kort i tekstform eller tabelform. Endelig præsenteres samtlige åbne svar (fritekst) fra dimittenderne enten dér, hvor det er relevant dvs. i de enkelte kapitler, eller i Appendiks. Nye undersøgelser Ønsker I yderligere undersøgelser for studienævnets uddannelser eller yderligere resultater, samarbejder vi gerne om dette. Ved sådanne forespørgsler bedes I rette henvendelse til nedenstående: Bettina Spleth Bazuin Fuldmægtig Tlf Side 1

3 INDHOLD 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M JOBSØGNING STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BETYDNING NUVÆRENDE JOBSITUATION NUVÆRENDE JOB JOBBETS RAMMER JOBBETS INDHOLD UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG ANVENDELSESOMRÅDER TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE DATAGRUNDLAG Side 2

4 STUDIENÆVNETS STUDIERETNINGER I nedenstående tabel kan du skabe dig et overblik over, hvilke studieretninger der hører til studienævnet for Politik, Administration og Samfundsfag, hvordan disse er samlet i nogle kategorier, som anvendes fremover i denne rapport, og antallet af dimittender i alt. For yderligere oplysninger om antallet og andelen af dimittender, der har deltaget i undersøgelsen, vil vi henvise til Samlet status. Studieretning/Kategorier Studieretning som angivet i STADS Antal Pct. Samfundsfag Samfundsfag % Administration Administration % Total % Side 3

5 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB 1.1 OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Før uddannelsens start I høj grad 12% 25% I nogen grad 32% 32% Politik & Administration og Samfundsfag (N=143) I mindre grad 33% 40% SAMF (N=937) Slet ikke 11% 16% 0% 10% 20% 30% 40% Undervejs i uddannelsen I høj grad 34% 36% I nogen grad 42% 43% Politik & Administration og Samfundsfag (N=143) I mindre grad 18% 16% SAMF (N=937) Slet ikke 6% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Side 4

6 Umiddelbart før jeg dimitterede I høj grad 64% 61% I nogen grad I mindre grad 10% 9% 20% 23% Politik & Administration og Samfundsfag (N=143) SAMF (N=937) Slet ikke 6% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Umiddelbart efter jeg dimitterede I høj grad 68% 64% I nogen grad I mindre grad 6% 8% 14% 14% Politik & Administration og Samfundsfag (N=143) SAMF (N=937) Slet ikke 13% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ændrede du jobmål undervejs i dit studie? Ændrede du jobmål undervejs i studiet? Ja, en enkelt gang Ja, flere gange Nej, jeg fastholdte mit jobmål gennem hele min uddannelse 21% 17% 25% 26% 19% 24% Politik & Administration og Samfundsfag (N=138) SAMF (N=887) Jeg havde ikke noget præcist jobmål for min uddannelse 35% 33% 0% 10% 20% 30% 40% Side 5

7 1.1.3 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Universitetets fælles informationsmateriale God Middel 8% 6% 32% 30% Politik & Administration og Samfundsfag (N=143) Ringe 15% 14% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 46% 50% 0% 20% 40% 60% Universitetets centrale studievejledning God Middel 7% 7% 37% 33% Politik & Administration og Samfundsfag (N=143) Ringe 17% 18% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 39% 43% 0% 20% 40% 60% Karrierecentret God Middel Ringe 9% 12% 17% 29% 36% 36% Politik & Administration og Samfundsfag (N=143) SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 26% 35% 0% 10% 20% 30% 40% Side 6

8 Studiets eget informationsmateriale God Middel Ringe 7% 13% 34% 33% 28% 28% Politik & Administration og Samfundsfag (N=143) SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 25% 33% 0% 10% 20% 30% 40% Studiets egen studievejledning God Middel 7% 13% 36% 33% Politik & Administration og Samfundsfag (N=143) Ringe 28% 27% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 24% 33% 0% 10% 20% 30% 40% Information via undervisere God Middel Ringe 4% 8% 22% 31% 38% 46% Politik & Administration og Samfundsfag (N=143) SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 29% 24% 0% 20% 40% 60% Side 7

9 Information via netværkscenteret/aau-innovation/sea God Middel 2% 2% 11% 16% Politik & Administration og Samfundsfag Ringe 15% 15% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 73% 67% 0% 20% 40% 60% 80% Karrieredage på studiet God Middel 17% 22% 33% 33% Politik & Administration og Samfundsfag (N=143) Ringe 15% 16% SAMF (N=937) Havde ikke kendskab til dette 29% 33% 0% 10% 20% 30% 40% Side 8

10 1.2 JOBSØGNING Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Inden påbegyndelsen af specialet Inden afleveringen af specialet/hovedopgave/ba-projekt 15% 18% 47% 47% Politik & Administration og Samfundsfag (N=142) SAMF (N=935) Efter bestået afsluttende eksamen/speciale/ba-projekt 38% 35% 0% 20% 40% 60% Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job (inkl. job med løntilskud)? Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 37% 42% 0-3 mdr mdr. 28% 25% 33% 29% Politik & Administration og Samfundsfag (N=123) SAMF (N=823) Mere end 1 år 2% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Pct. af dimittender i job Side 9

11 Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job (inkl. job med løntilskud)? Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 0-3 mdr. 32% 35% 28% 29% 29% 50% Samfundsfag (N=18) Administration (N=101) 4-12 mdr. 22% 37% 34% Studienævnet (N=119) Mere end 1 år 2% 2% 0% 20% 40% 60% Side 10

12 1.2.3 Hvor søgte du og hvor fik du dit første job? Hvor søgte du og hvor fik du dit første job? Region Nordjylland 47% 49% 67% 66% Region Hovedstaden 23% 27% 45% 58% Region Midtjylland 18% 18% 42% 51% Søgte job; Politik & Administration og Samfundsfag (N=95) Region Syddanmark 6% 5% 18% 27% Fik job; Politik & Administration og Samfundsfag (N=110) Region Sjælland 1% 1% 15% 24% Søgte job; SAMF (N=640) Europa (ekskl. Norden) 8% 0% 9% 2% Fik job; SAMF (N=759) Øvrige udland 5% 0% 8% 1% Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) 8% 0% 7% 1% 0% 20% 40% 60% 80% Side 11

13 2 STUDIEJOBBETS, PRAKT IKFORLØBETS OG PROJEKTSAMAR- BEJDETS BETYDNING Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? (Sæt gerne flere krydser) Ja, jeg har haft et studiejob uden relevans for mit studium Ja, jeg har haft et studierelevant studiejob Nej, jeg har ikke haft studiejob 10% 14% 43% 38% 41% 39% Politik & Administration og Samfundsfag (N=166) SAMF (N=1120) 0% 10% 20% 30% 40% 50% I hvilken virksomhed/organisation har du haft et studierelevant studiejob? I hvilken virksomhed/organisation har du haft et studierelevant studiejob? (Dimittender fra Politik, Administration og Samfundsfag, der har haft et studierelevant studiejob) Region Nordjylland LN Eurocom Aalborg Universitet LO AAU Løn/Personale, Region Nordjylland Aalborg Kommune Ny Alliance Region Nordjylland Nørgaards Højskole AAU Politisk arbejde Aalborg Universitet Rambøll Management Consulting Nordjyllands Amt Randers Kommune Hjørring Kommune Randes Kommune Kommune Region Nordjylland, kommunedialog og personaleafdelingen Discus Rigsrevisionen Rambøll Management Consulting SFI (Aalborg Universitet) Siemens Wind Power SFI Survey Akkreditering af opholdssted for børn & unge Siemens Wind Power Brovst kommune Skoleforvaltningen Care Danmark Socialforskningsinstituttet CARMA, Aalborg Universitet Studenterunderviser ved basisår Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Styrelsen for International Uddannelse CompuGroup Medical Taxa De Frivilliges Hus i Aalborg Tårnby Kommune (Folkeskoler) Folkeskole Undervisningsministeriet Side 12

14 Fødevarestyrelsen Føtex Faaborg-Midtfyn Kommune Herning Kommune Hjørring kommune HR, Region Nordjylland Institut 2, aau Institut for statskundskab Interesseorganisation JB maskinteknik Jobcenter Aalborg Jobcenter Aalborg Ung Kommunernes revision Kommunikation, Region Nordjylland Liberal Alliance UniFitness Universitetet, informationskontoret Vesthimmerlands kommune Vikar Herlev kommune Vikar i ballerup kommune Aalborg kommune, erhvervs afdelingen Aalborg Kommune, Ældre- og handicapforvaltningen Aalborg Universitet - Det Samfundsvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet - Falkultetet Aalborg Universitet - Institut for Statskundskab (Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning) Aalborg Universitet - Institut for Statskundskab (Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning) Aalborg Universitet - Studieadministration Aalborg universitet, institut for statskundskab AAU Arkitektur og design Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft studiejob i undervisningsperioden? Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft relevant studiejob i undervisningsperioden? SAMF (N=439) Politik & Administration og Samfundsfag (N=68) Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft ikke studierelevant studiejob i undervisningsperioden? SAMF (N=439) Politik & Administration og Samfundsfag (N=68) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 41% 38% Under 8 timer om ugen 47% 44% 9-16 timer om ugen 15% 15% Mere end 16 timer om ugen 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 41% 38% Under 8 timer om ugen 47% 44% 9-16 timer om ugen 15% 15% Mere end 16 timer om ugen Side 13

15 2.1.4 Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? 100% 80% 60% 40% Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Studierelevant studiejob) SAMF (N=439) Politik & Administration og Samfundsfag (N=68) 88% 88% 100% Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Ikke-studierelevant studiejob) 80% 60% 40% SAMF (N=422) Politik & Administration og Samfundsfag (N=72) 94% 93% 20% 12% 12% 20% 6% 7% 0% Nej Ja 0% Nej Ja Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? SAMF Politik & Administration og Samfundsfag Antal Pct. Antal Pct. Ja % % Nej % % Total % % Side 14

16 2.1.6 I hvilken virksomhed/organisation var du i praktik? I hvilken virksomhed/organisation var du i praktik? (Dimittender fra Politik, Administration og Samfundsfag, der har været i praktik) Care International MediaMovers, journalistisk produktionsselskab Center for IT-ledelse, institut 2, aau Mellemfolkeligt samvirke Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland NDEU i Beijing Consia Consultants NordDanmarks EU-kontor i Bruxelles COWI Norddanmarks EU-kontor i Bruxelles Dafolo Nordjyske Danfoss Nordjyske Medier Danske Hospitalsklovne Nuuk Kommune De Frivilliges Hus i Aalborg Ny Alliance Den danske ambassade Budapest Rambøll Management Den danske ambassade i Bangkok Rambøll Management Consulting Den danske ambassade i Jakarta Randers Kommune Den danske ambassade i Washington dc Region Nordjylland Det Danske Kulturinstitut i Bryssel Regionshospitalet Randers og Grenå Dicar Rigsrevisionen Energistyrelsen SF Europa Parlamentet Siemens Wind Power Europa parlamentet SKAT European Trade Union Committee for Education (Bruxelles) Skoleforvaltningen Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Socialdemokraterne, Christiansborg Faaborg-Midtfyn Kommune Sygehus Vendsyssel Gymnasium Thy Mors HF og VUC Hasseris Gymnasium (selvlavet praktik!) Trafikselskabet Movia Herning Kommune Tænketanken Cevea Hjørring Kommune Udenrigsministeriet Hjørring kommune Udvikling & Planlægning, Brønderslev Kommune Hjørring Kommune, Direktionssekretariatet UM - Europarådet United Nations Industrial Development Organisation Horsens kommune IBIS Vejle Kommune Idrættens analyseinstitut Viborg gymnasium og HF Ikast-Brande Kommune Viborg Kommune Interesseorganisation Ærø Kommune Jammerbugt kommune Aalborg kommune, borgmesterens forvaltning Jobcenter Mors Aalborg Handelsskole Jobcenter Aalborg Aalborg Kommune Jobcenter Aalborg Ung Aalborg kommune Kommunernes Revision Aalborg Kommune - Erhvervsafdelingen Københavns Kommunes EU-kontor i Bruxelles Aalborghus Gymnasium Liberal Alliance Aarhus Kommune Side 15

17 2.1.7 Har du lavet projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du lavet et projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? SAMF Politik & Administration og Samfundsfag Ja % % Nej % % Total % % Med hvilken virksomhed/organisation har du haft et projektsamarbejde? Med hvilken virksomhed/organisation har du haft et projektsamarbejde? (Dimittender fra Politik, Administration og Samfundsfag, der har lavet et projektsamarbejde) 9220 Aalborg Øst (boligsocialt projekt) Kvarterløft Arla Københavns kommune Brønderslev Kommune Lolland Kommune Brønderslev Kommune Mariagerfjord Gym Børnehaven "Spiren" i Rebild kommune Mariagerfjord Kommune Concito MF Danfoss Morsø Kommune DANFOSS Nordjyllands amt Danfoss Odense Kommune DanskSygeplejeRåd i Nordjylland PN beslag Den Danskee Ambassade i Canberra - Australien og Politi omegn Dronninglund kommune, 3 færøske kommuner. Randers Kommune Dronninglund skole Region Nordjylland Dronninglund Sygehus Region Nordjylland Efterskole Ringkøbing Kommune Esbjerg Kommune Siemens Wind Power Falck Siemens Wind Power Falck Støvring kommune Folkeskole i Nordjylland Sundheds Cvu nordjylland Frederikshavn Kommune SUstyrelserne på Island, Færøerne, i Norge, Finland og Danmark. Frederikshavn Kommune Sygehus Gentofte Frederikshavn kommune Sygehus Himmerland Faaborg-Midtfyn Kommune Sygehus Himmerland Gistrup skole og Sofiendalsskolen i Aalborg Teknik og miljøforvaltning, Herning kommune Grundfos To midtjydske gymnasier Herning Kommune Vejle Kommune Hjørring Kommune Velux Hjørring Kommune Vestas Hjørring kommune Vesthimmerlands Kommune Hjørring kommune WWF og Greenpeace Hjørring Kommune Ærø Kommune Hjørring Kommune, Team Globale Spor og Affald Aalborg Kommune Holbæk og Fredensborg Kommuner Aalborg Kommune Horsens kommune AALBORG KOMMUNE Højvangskolen Svenstrup Aalborg Kommune Side 16

18 Idrættens analyseinstitut Jammerbugt Jobcenter Jobcenter Jobcenter Aalborg Jobcenter Aalborg Ung Jobcenter Århus KMD Kommune i DK Kommunernes Revision Aalborg kommunes Projektafsnit Aalborg Psykiatrisk Sygehus Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus Aalborg sygehus Aalborg Sygehus - Region Nordjylland Århus Sygehus Aarstiderne Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du havde studiejob, praktik og/eller projektsamarbejde? Har du efterfølgende fået ansættelse i den virksomhed/organisation, hvor du havde... SAMF Politik & Administration og Samfundsfag 90% 80% 70% 60% 62% 71% 82% 81% 76% 73% 86% 81% 50% 40% 30% 20% 38% 29% 18% 19% 27% 24% 19% 14% 10% 0% Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej studierelevant studiejob? (SAMF=439; Politik & Administration og Samfundsfag=68) et studiejob uden relevans? (SAMF=422; Politik & Administration og Samfundsfag=72) et praktikophold? (SAMF=558; Politik & Administration og Samfundsfag=93) et projektsamarbejde? (SAMF=495; Politik & Administration og Samfundsfag=70) Side 17

19 Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? SAMF Politik & Administration og Samfundsfag Ja % % Nej % % Total % % Side 18

20 3 NUVÆRENDE JOBSITUATION Hvad er din nuværende jobsituation? Hvad er din nuværende jobsituation? Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o.lign.) 76% 80% Jeg er ledig/arbejdsløs Jeg er i gang med en fuldtidsuddannelse (f.eks. ph.d/erhvervs ph.d) 4% 5% 20% 14% Politik & Administration og Samfundsfag (N=146) SAMF (N=955) Jeg er iværksætter/selvstændig (herunder freelance) 0% 1% 0% 20% 40% 60% 80% Hvad er din nuværende jobsituation? Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o.lign.) 74% 76% 86% Jeg er ledig/arbejdsløs 14% 21% 20% Samfundsfag (N=21) Jeg er i gang med en fuldtidsuddannelse (f.eks. ph.d/erhvervs ph.d) 5% 4% Administration (N=121) Jeg er iværksætter/selvstændig (herunder freelance) Studienævnet (N=142) 0% 50% 100% Side 19

21 4 NUVÆRENDE JOB 4.1 JOBBETS RAMMER Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? (Hvis du har flere job samtidig, bedes du besvare ud fra det job, du mener, der er mest relevant i forhold til din uddannelse.) Fastansat 78% 75% Projektansat/tidsbegrænset ansat Ansat i vikariat 8% 15% 4% 5% Politik & Administration og Samfundsfag (N=111) SAMF (N=763) Ansat med løntilskud 4% 8% Andet 2% 2% 0% 20% 40% 60% 80% Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? - Andet, skriv gerne (Dimittender fra Politik, Administration og Samfundsfag) Årsvikar. Med løfte om fastansættelse og pædagogikum 1-årig barselsvikariat der udløber 31. maj Side 20

22 4.1.2 Inden for hvilken sektor er din nuværende beskæftigelse? Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? Kommune Privat Stat 15% 41% 34% 30% 32% 27% Politik & Administration og Samfundsfag (N=111) SAMF (N=763) Region 11% 7% Interesseorganisation 2% 2% 0% 20% 40% 60% Pct. af beskæftigede dimittender Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads?* Kommune 17% 45% 40% Samfundsfag (N=18) Privat 6% 16% 14% Administration (N=89) Stat 25% 33% 72% Region 6% 12% 11% Studienævnet (N=107) Interesseorganisation 2% 2% 0% 50% 100% Pct. af beskæftigede dimittender Side 21

23 4.1.3 Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? Konsulent-, analyse- og rådgivningsvirksomhed Anden type 18% 17% 24% 24% Finansiel virksomhed Produktion og fremstilling (industri) 6% 12% 11% 11% Handels- og detailvirksomhed (inkl. butik) Servicevirksomhed 6% 6% 9% 8% Politik & Administration og Samfundsfag (N=17) IT-virksomhed 7% 12% SAMF (N=227) Alternativ energi (f.eks. biogas, vind-, bølge- og solenergi, mv.) 6% 7% Reklame- og markedsføringsvirksomhed 0% 3% Kultur og turisme Bygge- og anlægsvirksomhed Transport Medicinalvirksomhed Medievirksomhed (TV, radio, forlag, avis, etc.) 2% 0% 2% 0% 2% 0% 1% 0% 1% 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Pct. af beskæftigede dimittender i den private sektor Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? - Anden type, angiv hvilken: Administration Undervisning Interesseorganisation Energi Samfundsfag Hjemme Handelsskole Side 22

24 4.1.4 Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Både statsligt, kommunalt og regionalt ansatte) Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt Administration/forvaltning 44% 60% Undervisning i gymnasieskolen 19% 34% Forskning på universitet/handelshøjskole Undervisning på anden videregående uddannelsesinstitution 0% 3% 13% 13% Politik & Administration og Samfundsfag (N=35) Andet, angiv hvilken: HR, Projektstyring og evaluering Undervisning på universitet/handelshøjskole Anden forskning/udvikling Kommunikation (f.eks. kommunikations-, PR-, informationsmedarbejder) Anden undervisning Kultur/medier 6% 12% 6% 8% 0% 6% 3% 4% 3% 3% 0% 2% SAMF (N=204) 0% 20% 40% 60% Pct. af statsligt ansatte dimittender Side 23

25 Hvilket område arbejder du primært inden for? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt Politik & Administration og Samfundsfag SAMF Antal Pct. Antal Pct % 3 25 % Social- og sundhed (på institutionsniveau, f.eks. hospitaler) Administration/forvaltning % 5 42 % Social- og sundhed (på forvaltningsniveau) % 2 17 % Andet, angiv hvilket: 6 11 % 1 8 % Erhverv og udvikling 5 9 % 1 8 % Uddannelse og undervisning 3 6 % 1 8 % Kommunikation (f.eks. kommunikations-, PR-, 2 4 % 0 0 % informationsmedarbejder) I alt ansatte i regionen % % Hvilket område arbejder du primært inden for? Politik & Administration og SAMF (Sæt gerne flere krydser) Samfundsfag Beskæftigelse/integration (på institutionsniveau - f.eks % 6 13 % jobcenter)* Social, sundhed/omsorg (på forvaltningsniveau) % % Børn og unge (på forvaltningsniveau) % 9 20 % Beskæftigelse/integration (på forvaltningsniveau) % 5 11 % Anden administration/forvaltning * 24 9 % 8 18 % Andet, angiv hvilket: 16 6 % 3 7 % (EØ-dimittend: Analyse og kvalitet) Kommunikation (f.eks. kommunikations-, PR-, informationsmedarbejder) 12 5 % 6 13 % * Erhverv/udvikling * 12 5 % 3 7 % Børn og unge (på institutionsniveau - f.eks. skoler) 10 4 % 2 4 % Social, sundhed/omsorg (på institutionsniveau - f.eks. 7 3 % 0 plejehjem) 0 % Teknik, by og miljø * 7 3 % 1 2 % Kultur og fritid (på forvaltningsniveau) 6 2 % 3 7 % Kultur og fritid (på institutionsniveau - f.eks. museer) ** 3 1 % 0 0 % I alt ansatte i kommunen % % Side 24

26 4.2 JOBBETS INDHOLD Hvordan er dine jobfunktioner fordelt? Hvilke jobfunktioner bruger du nogen/meget tid på? (Sæt gerne flere krydser) - Valgt Analyse og/eller evaluering* Rådgivning/vejledning* Administration og sekretariatsfunktioner* Projektledelse* Konsulent- og udviklingsopgaver* Uddannelses- og undervisningsopgaver* Strategisk kommunikation og formidling* Kvalitetsudvikling* Økonomi- og regnskabsfunktioner* Ledelse og organisation Kunde-/borgerservice* Formidling og kommunikation* Andre jobfunktioner Produktudvikling/innovation IT HR/personale Tekstproduktion Salg Markedsføring/reklame Forskning** Kulturformidling* Oversættelse og tolkning 60% 49% 23% 39% 52% 39% 46% 34% 40% 26% 21% 22% 25% 17% 26% 17% 25% 16% 17% 15% 4% 14% 10% 13% 7% 11% 13% 10% 20% 10% 8% 9% 11% 9% 5% 8% 2% 7% 1% 6% 2% 3% 1% 2% 0% 20% 40% 60% 80% Pct. af beskæftigede dimittender Politik & Administration og Samfundsfag (N=111) SAMF (N=763) Side 25

27 Hvilke jobfunktioner bruger du nogen/meget tid på? - Andre jobfunktioner, angiv hvilke: (Dimittender fra Politik, Administration og Samfundsfag) Baggrundsnotater, undersøgelser Dokumenthåndtering Fundraising International repræsentation Kvalitetssikring Planlægning, borgerkontakt Socialt arbejde Sygepleje Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Administration Samfundsfag Fuldmægtig Adjunkt AC-fuldmægtig Adjunkt Videnskabelig assistent Fuldmægtig Projektkoordinator Lektor HR Konsulent Gymnasielærers Fuldmægtig Gymnasielærer Direktionsassistent (specialkonsulent) Gymnasielærer Analytiker Adjunkt, HF Akademisk medarbejder Akademisk Medarbejder AC-Fuldmægtig AC fuldmægtig AC Fuldmægtig I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? Administration Aalborg Universitet Erhvervsstyrelsen Aarhus Universitet Økonomi- og Indenrigsministeriet Uddannelsesministeriet Trafikstyrelsen Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Grønlands Selvstyre, Dep- for Sundhed, Styrelse for Sundhed og Forebyggelse, Økonomi- og Planlægningsafd. Fødevarestyrelsen Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Forsvaret CPH WEST Copenhagen Business School Bygningsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Samfundsfag VUC Sønderjylland VUC Nordjylland VUC FYN VUC Virum gymnasium Tårnby Gymnasium Støvring gymnasium Sankt Annæ Gymnasium Mariagerfjord Gymnasium Gymnasieskolen Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Fjerritslev Gymnasium Arbejdsskadestyrelsen Side 26

28 4.2.4 Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Politik & Administration og Samfundsfag (N=110) SAMF (N=759) Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde 70% 63% Jobbet ligger uden for uddannelsens traditionelle fagområde, men kræver generelle/faglige kompetencer fra min videregående uddannelse 26% 30% Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job 4% 6% 0% 20% 40% 60% 80% Pct. af beskæftigede dimittender Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job?* Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde 71% 70% 70% Samfundsfag (N=17) Jobbet ligger uden for uddannelsens traditionelle fagområde, men kræver generelle/faglige kompetencer fra min videregående uddannelse 24% 27% 26% Administration (N=89) Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job 6% 3% 4% Studienævnet (N=106) 0% 20% 40% 60% 80% Pct. af beskæftigede dimittender Side 27

29 Jobbet ligger i forlængelse af... (Sæt gerne flere krydser) mit speciale/afgangsprojekt/projekt 56% 55% min specialisering* 44% 49% min praktikplads* 34% 49% Politik & Administration og Samfundsfag (N=43) SAMF (N=308) mit studiejob* 33% 44% mit udlandsophold** 7% 7% 0% 20% 40% 60% Pct. af dimittender, der angiver, at der er en sammenhæng mellem deres uddannelse og job Side 28

30 5 UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG AN- VENDELSESOMRÅDER 5.1 TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER Hvilke af disse kompetencer har du tilegnet dig i nogen/høj grad gennem dit studium? Hvilke af disse kompetencer har du tilegnet dig i nogen/høj grad gennem dit studium? (Sæt gerne flere krydser) Politik & Administration og Samfundsfag (N=166) SAMF (N=1120) Evnen til at analysere Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde* Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at tilegne mig ny viden Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde* Evnen til arbejde projektorienteret Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde problemløsende Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at arbejde tværfagligt Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at samarbejde på tværs af faggruppe Generel kulturforståelse* At kunne arbejde kreativt og innovativt Fremmedsprogsfærdigheder* IT-færdigheder Relevant viden om projektledelse Generel forretningsforståelse* 35% 35% 48% 27% 31% 26% 10% 22% 5% 13% 8% 13% 13% 13% 11% 12% 3% 11% 83% 71% 63% 66% 66% 64% 70% 63% 74% 63% 69% 60% 65% 54% 65% 53% 57% 49% 40% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 29

31 5.1.2 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium. Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: Administration * ANALYTISKE EVNER * SYSTEMATIK * PROJEKTERING 1. Den skriftlige formidling 2. Udarbejdelse af projekter 3. Evalueringskompetencer 1) Analyse (forstået som evnen til at overskue og sætte sig ind i ukendt eller komplekst materiale), 2) tværfaglighed (forstået som evnen til at kunne anskue problemer fra andre vinkler end den daglige), 3) formidling (forstået som at kende sit publikum og vide, hvilken form ens budskab skal afsendes i). 1) analytisk kompetencer, både politisk og organisatorisk 2) metodiske kompetencer 3) evnen til hurtigt at sætte sig ind i og forstå en problemstilling, så der kan arbejdes med den i praksis 1) at kunne analysere komplicerede problemstillinger fra flere vinkler. 2)Formidlingsegenskaber særligt skriftligt, men til en vis del også mundtligt. 3) Forståelse for at fungere så optimalt som muligt i en gruppe af forskellige mennesker. Analysekompetencer inden for et andet sprog, Projektorienteret arbejde Metodiske kompetencer Analytisk evne, metode og projektorienteret. Analytisk sans Samarbejdsevne Evne til hurtigt at sætte mig ind i nye områder analytiske evne, skriftlige egenskaber, faglig viden Analytiske færdigheder Problemorienteret tilgang Struktureret arbejde metodisk, samarbejde og kendskab til offentlig forvaltning Arbejde problemorienteret Udarbejde troværdigt og anvendeligt analysemateriale Stor baggrundsviden At arbejde og bearbejde data til viden At samarbejde i grupper og drive processer fremad til et resultat Formidle pointer og argumenter i skriftlig form til forskellige modtagere At formidle skriftligt At tilegne sig ny viden At samarbejde/arbejde i grupper At indgå kompromisser gennem diskussion (gennem projektarbejdet i grupper) Skriftlig formidling Netværk/venskab med tidligere studiekammerater (enormt betydningsfuldt ift. jobs mv) Cand.scient.adm har været en kendt og populær uddannelse ved de arbejdsskivere jeg har været i kontakt med. Det har virket som en blåstempling af mine kvalifikationer. Jeg tror især det er samarbejde og det tværfaglige som er styrken ved AAU. Der er stor forskel på universitet og det virkelig liv på en arbejdsplads. Tingene går stærkere og ofte bliver tingene aldrig helt gennemarbejdet, fordi der er mange deadlines. Det er høj grad den metodiske tilgang til opgaveløsningen, som jeg har fået igennem de 5 år på universitet, som er den primær kompetence, jeg anvender i mit arbejde og så de erfaringer jeg fik fra mit praktik forløb. Empiri indsamling f.eks. gennem surveyxact og interview Konstruktiv kritisk tilgang til problemer/opgaver/udfordringer Problemløsende tilgang evne til at arbejde projektorienteret evne til at arbejde med praksisnære og aktuelle problemstillinger som følge af flere projektarbejder, evne til at samarbejde som følge af gruppearbejde på studium evne til at indsamle ny viden og anvende den indenfor en samfundsteoretisk forståelsesramme, evne til at samarbejde i en gruppe og nå deadlines, evne til at analysere og virke problemløsende Evne til hurtigt at sætte mig ind i nye ting og problemstillinger Systematisk og analytisk tilgang problemstillinger Arbejde effektivt og planmæssigt hen mod deadlines Evnen til at fordybe mig i et emne og bearbede det, så der skabes en ny forståelse. Selvledelse. Evnen til at forstå vanskelige tekster på engelsk. Evnen til at forholde mig kritisk, refleksivt og analytisk i mit arbejde. Evnen til at fungere i en gruppe. Evnen til at stille spørgsmål. Evnen til at opsætte og løse problemstillinger. Evnen til at identificere og afgrænse en problemstilling Evnen til at arbejde selvstændigt med at løse en en problemstilling Evnen til at lære at lære (opnå ny viden) evnen til at læse kedeligt stof og gøre det til noget spændende i løbet af det efterfølgende arbejde. evnen til at finde de vigtigste pointer i fagligt stof. evnen til at se problemstillinger fra flere vinkler samtidigt. Evnen til at sætte mig ind i nye områder Selvstændighed Evnen til at formulere mig skriftlig Side 30

32 Evnen til at sætte mig ind i nyt stofområde hurtigt og anvendeligt. Evnen til at analysere uanset stofområde. Formidling - skriftligt/ mundtligt Evnen til på kort tid at sætte sig ind i og forstå en nyt og ofte komplekst genstandsfelt og videreformindle denne viden i en klart og let tilgængeligt sprog. Samt evnen til at anskue en problemstilling fra flere forskellige teoretiske og politiske perspektiver. Faglig viden Gruppearbejde Projektledelse Forståelse for Samarbejde Problemanalyse, forståelse afløsningsmodeller. Organisationsteori Generalist, metodisk stærk og evnen til at arbejde både problemformulerende og problemløsende. Generel teoretisk viden Evne til at analysere og vinkle problemstillinger Evne til at overskue komplekse problemstillinger. Generel viden om offentlig forvaltning Evnen til at arbejde problemorienteret Analytiske/metodiske kompetencer Gode analystiske evner, viden om hvor man kan finde de informationer man mangler, gode evner til at bruge de informationer man finder og sætte dem sammen analytisk Gode analytiske evner. Evnen til at indgå i teams. Er god til at tage selvstændigt initiativ i det daglige arbejde. Gruppearbejde, faglige og praktiske kompetancer, formuleringsevnen etc. Har lært at samarbejde gennem de mange projekter jeg har arbejdet med. Derigennem lært at få en forståelse for andres mening, og vigtigheden af at acceptere hinanden. Efter min opfattelse bliver disse kompetencer mere efterspurgte. Herudover har jeg lært at se sammenhænge mellem forskellige fagområder, og empiriske observationer. endeligt mener jeg de sociale kompetencer jeg har tilegnet på studiet har været vigtige. Netop fordi projekt og samarbejde er så vigtigt et element på uddannelsen får man mange sociale kompetencer. Jeg er eksmpelvelvis blevet mere udadvendt, og meget mere Hurtig at sætte mig ind i forskellige emner og problematikker, struktureret arbejdstilgang, og hurtig få overblik over de relevante problemstillinger. I forhold til løntilskud: Metode, kendskab, teori Indgående forståelse af digitaliseringen i det offentlige. Power i min arbejdsindsats, er krævende for at det bedste ydes. færdigheder i analyse. Indsigt i den offentlige forvaltning, analysekompetencer, metode Jeg har lært at skrive videnskabelige tekster og at finde informationer. Derudover har jeg lært at arbejde problemorienteret. Jeg har tilegnet mig fremragende analytiske evner, evne til at arbejde selvstændigt og problemorienteret. Jeg har udviklet mig til at være en problemløsende researcher med flair for kreativ og tværfaglig tankegang gennem mit studie. Kandidatuddannelsen har lært mig, at bibeholde fokus på problemformulering, afgrænsning af problemstilling, samt en metodisk tilgang til at analysere. Personligt har uddannelsen også været katalysator i forhold til samarbejde med flere mennesker på samme tid. Kendskab til den offentlige sektors udfordringer Kvanlitativ og kvalitative metoder Erfaringer med projektskrivning Kompetencerne til at arbejde problemløsende. Yderligere skærpede analytiske evner. En grundlæggende forståelse for metodiske løsninger. Kritisk analyse, problemløsende samarbejde og metodisk grundighed. Kvalitativ metode Kvantitativ metode evnen til at omsætte og analysere data kvalitativ metodisk, evne til at opnå ny viden, evne til at tænkte tværfagligt LOVGIVNING PRAKTIKKEN AT STÅ OP OM MORGENEN Lærte at bruge excel via mit praktikophold Lærte at arbejde problemorienteret Lærte at analysere komplekse problemstillinger via projektarbejde Metode, diciplin og analytiske kompetencer Metodevalg Politisk overblik Politisk kommunikation Metodisk Analytisk Problemorienteret Metodiske færdigheder Analytiske færdigheder Kendskab til mine egne reaktioner i pressede og uvante situationer Metodiske færdigheder (særligt kvantitativ metode) Skrive færdigheder. Kunne formidle et kompliceret Side 31

33 fagfelt på et tilgængelig sprog. Projektorienteret arbejde. Kunne indgå i arbejdet i teams og skabe produktive arbejdsgange. Metodiske kompetencer (spørgeskemaer, interviews mv.) Evne til at problemløse Generalist-færdigheder Metodiske og analytiske kompetencer samt evnen til at samarbejde med andre (gruppearbejde) Mine styrker ligger i mine Kommunikative, mine Analytiske og mine sociale evner. De er styrket gennem studiet og udgør en væsentlig del af mit grundlag for at jeg kan udføre et godt arbejde. Områdekendskab fra speciale Løsningsorienteret tilgang Analytisk tilgang overblik, projektarbejde, analyserende Overblik, strukturering, analysering problemløsende evnen til at knække koden - at overskue og løse en problemstilling samarbejdsorienteret også på tværs Problemorienteret projektarbejde i grupper. Det er rent guld. Skulle andet godt tilføjes, ville det være den markant større målretning til at AAUs uddannelser rent faktisk skal bruges i praksis (hænger vel sammen med det problemorienterede) - i modsætning til på Københavns Universitet. Mine kæreste og nogle nære venner studerer det samme jeg gjorde, men blot på KU, og jeg kan kun takke mig selv for at have valgt AAU. Problemorienteret projektarbejde! Problemorienteriet, projektarbjede og konsekvent metodisk. projektorienteret projektorienteret, samarbejdende, pragmatisk Samarbejde, faglig alsidighed, resultatorientering Samarbejdsevne Selvstændighed Kulturforståelse (udvekslingsophold) Selvstændighed, evnen til at arbejde struktureret, stor teoretisk forståelse Skabe overblik over komplekse sammenhænge. Spotte hvad modtager (underviser/leder) vil have af produkt, så der ikke arbejde unødvendig længe med et materiale. Fungere i gruppesammenhæng med mange forskellige persontyper og ambitionsniveauer. Sproglige og faglige kompentencer praktikerfaring projekterfaring og samarbejde Statistisk metode i nogen grad. At arbejde projektorienteret og selvstændigt, især gennem specialet (i samarbede med offentlig forvaltning, SUstyrelsen på Færøerne). Planlægning. Strategisk sans i forhold til at operere i et politisk miljø. Overblik og evne til at finde vej frem til målet. Analytisk sans i forhold til både kvalitativ og kvantitativ date samt i forhold til at se sammenhænge og tendenser i forhold til problemstillinger. Struktur Overblik Analytisk styrke Studiet er langt fra praksisnært nok. Studiet har givet en god teoretisk og faglig baggrundsviden, og samtidig har det problemorienterede projektarbejde været brugbart. Men der mangler i høj grad fokus på det erhvervslivet efterspørger og en kobling til praksis! Kompetencer fra studiejob og frivilligt politisk engagement har i langt højere grad været min vej ind på arbejdsmarkedet, end selve uddannelsen. Uddannelsen har lagt et fornødent fundament, men kan ikke stå alene! Systematisk tilgang til opgaver, evnen til hurtigt at sætte sig ind i nye områder, formidling at komplekst stof teoretisk viden gruppearbejde analytisk sans Tværfaglighed Problemorienteret projektarbejde Relevant teori viden om evaluering evne til at arbejde selvstændigt, fra projektarbejde evne til arbejde akademisk: finde viden og tidligere erfaringer, operationalisere teori, indsamle data/empiri, analysere empiri, akademisk formidling, strukturere viden Økonomistyring, budgetlægning og skriftlig fremstilling af opgaver Side 32

34 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: Samfundsfag 1: Generel viden om mine fag 2: Relevante metodiske tilgange 3: Studie disciplin 1. metodeapparatet, både helt konkrete metoder, men også forståelsen for, hvordan man griber et projekt/en arbejdsopgave an 2. problemorienteret forståelse, meget anvendelig både som gymnasielærer og som embedsmand 3. erfaring med gruppearbejde, og den faglige åbenhed, der her på aalborg er godt at have med videre At arbejde både metodisk både kvantitativt og kvalitativt. Teoretisk solidt rustet. Arbejde selvstændigt. At arbejde problemorienteret Grundighed i forhold til opgaveløsning Lært at lytte til andres argumenter og erkendt at de kan have bedre saglige begrundelser, som er til gavn for opgaven. De teoretiske teorier Praktisk kompetencer fra praktik Metoder Evnen til at arbejde problemorienteret. Evnen til at tilegne sig viden indenfor et nyt felt. Evnen til at formidle tilegnet viden på en forståelig måde mundtligt, såvel som skriftligt. Evnen til at tilegne mig viden Teoretiske indblik Problemorienteret projektarbejde Faglig viden Metode bevidsthed Evnen til at analysere og vurdere Faglighed, at sætte sig ind i nye områder, tværfaglighed fagligt overblik skærpede analytisk færdigheder metodisk færdigheder Fagspecifikke kompetencer iht. undervisning i gymnasiet Tilegne mig ny viden Projektskrivning Projektstyring, metodekendskab og problemløsning Samarbejde i gruppe og sammen løse en opgave trods samarbejdsproblemer. Generel samfundsforståelse Metodelære Samarbejde, indsigt i fagområder, anvendelse af teori samarbejdskompetencer evne til at arbejde selvstændigt evne til at sætte sig ind i faglige problemstillinger Samarbejdskompetencer via gruppearbejde Selvstændighed i forbindelse med projekter Faglig viden Teoretisk viden, praktisk viden - faglige kompetencer Side 33

35 5.1.3 Hvilke af disse kompetencer har du oplevet er blevet efterspurgt i nogen/høj grad på arbejdsmarkedet? Hvilke af disse kompetencer har du oplevet er blevet efterspurgt i nogen/høj grad på arbejdsmarkedet? Politik & Administration og Samfundsfag (N=166) SAMF (N=1120) Evnen til at formidle skriftligt* Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines 62% 65% 59% 75% Evnen til at analysere 57% 69% Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at tilegne mig ny viden 57% 57% 63% 56% 51% 47% 51% 47% Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde* Evnen til at arbejde problemløsende Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper 45% 47% 43% 46% 40% 57% Evnen til at arbejde tværfagligt* Evnen til arbejde projektorienteret* IT-færdigheder Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde* 40% 40% 39% 39% 37% 28% 35% 52% Relevant viden om projektledelse* At kunne arbejde kreativt og innovativt Generel forretningsforståelse Fremmedsprogsfærdigheder* Generel kulturforståelse 9% 16% 20% 15% 30% 30% 27% 27% 26% 39% 0% 20% 40% 60% 80% Side 34

36 5.1.4 Andre efterspurgte kompetencer. Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Hvis ja, angiv venligst hvilke: Administration Projektledelse Økonomisk styring, projektledelse, praksisk viden om politikdannelse og skabelse, mere jura, kommunikationsstrategier - taktikker ud fra en firmaprofil, Øget kendskab til arbejdsgange i central administrationen, herunder opbygning og hierarki. Hvordan sager behandles indenfor et ministerium og embedsmandens rolle. Øgede juridiske kompetencer ville være en styrke, ligesom temaet HR/virksomhedsledelse ville være en stor styrke at have med. Viden om projektarbejde og projektledelse, der ikke omhandler videnskabelige undersøgelser. Generel praktisk erfaring med opgaver, der vil være relevante i en ikke-forsker stilling. Viden om økonomiske forhold, på ikke-makro niveau. viden om hvordan arbejdet forgår indenfor administrationen i de forskellige forvaltninger i de danske kommuner praktisk projektstyring Vi har stort set ikke rørt ved projektledelse på pol./adm. studiet. Endvidere er der alt for lidt kontrol med projektemners relevans ift. fremtidige jobmuligheder. ved ikke Udvidede Excel-kurser, gerne over flere semestre, eller måske var det bare den forkerte uddannelse jeg tog?:) Større økonomiforståelse Større indsigt i fagspecifikke fag, som eksempelvis jura. Mange af fagene på studiet har været af meget teoretisk karakter, som umuddelbart ikke lader sig anvende i arbejdslivet. Omvendt har disse fag formet min analystiske evne på en måde, som egentlige 'redskabsfag' måske ikke ville have gjort. Studiet har rundet de fleste hjørner i forhold til mit arbejde - der bør nok i stedet fokuseres på dybde visse steder. Økonomi og regnskab i en praktisk ramme har været fyldt en del. Feministisk og marxistisk teori er stort set ikke blevet efterspurgt ude i verden. Som nævnt i tidligere kommentar, så mangler der en helt generel kobling mellem uddannelsen og arbejdsmarkedet. Det teoretiske og metodiske er fin baggrundsviden, men der mangler langt mere fokus på komptencer, der kan anvendes i erhvervslivet og ikke mindst reel viden om erhvervslivet. Skriftlig formidling Projektledelse Præsentationstenikker Ressursestyring af projekter Viden om at estimere opgaver Projektledelse, formidling af et givent stof og evaluering. Projektledelse i den offentlig sektor herunder bedre forståelse for organisering af forandring og business case forståelse. Kendskab til flere grund it-systemer såsom ERP, CRM, ESDH, CMS. Disse systemer anvendes meget i både mellemstore og store virksomheder både i den private og offentlige sektor. projektledelse it-kundskaber Primærk erhvervserfaring, men gerne mere praktiske erfaringer praktiske kompetencer - der har været langt fra teori til virkelighed, hvor alting går meget stærkt MERE PRAKTIK! Praktisk projektledelse Praktikerfaring Offentligt budgettering og regnskab. På praksisniveau. Generelt, at gøre undervisningen mere praksisnær. (eksempelvis forvaltningsret) Obligatorisk praktik Projekter der har et reelt formål i virkeligheden Nej.. Ikke udover erfaring, og det er jo svært at opnå via et studie:) Nej -Livet er en konstant tilegnelse af viden Nej Mere offentlig økonomistyring i praksis Viden om offentlig forvaltning i praksis Mere konkret erfaring med reelle arbejdsopgaver fra den virkelige verden mere forretningsforståelse Mere excel fremfor spss Side 35

37 Kvantitative analysekompetencer Kendskab til SAS i stedet for SPSS. Jeg synes ofte, at der efterspørges specifikke kompetencer inden for økonomi og statistik. Derfor ville jeg gerne i højere grad have tilegnet mig nogle specifikke kompetencer inden for økonomi og statistik. Jeg skal til at efteruddanne mig i Lean, kender ikke så meget til det endnu, men har set det efterspurgt i flere jobopslag. Jeg ser det ikke som en mangel ved studiet, men som en ny kompetance som jeg ønsker at tilegne mig. Føler ikke jeg mangler noget konkret fra min studietid. Ja, praktisk erfaring! INDSIGT I HVORSDAN EN FORVALTNING FUNGERE I PRAKSIS Indblik og forståelse for private virksomheders virke, interesser og funktioner. generel viden om hvad det er for nogle opgaver der egentlig løses i en kommunal forvaltning. Generel kunne jeg godt bruge mere faglig viden om økonomi og budgetter, samt større indsigt i lovgivning og forvaltningsret, så som offentlighedsloven, persondataloven mv. Fokus på projektledelse (undervisning i projektledelsesmodeller) Flere praktiske kompetencer Flere ledelsesmæssige kompetencer - men det er jeg i færd med at kompensere for ved at tage en diplomuddannelse i ledelse Flere juridiske færdigheder Faglig og praktisk viden inden for arbejdet med business cases,herunder udregning af besparelsespotentialer etc. Jeg ville gerne have haft mere undervisning inden for budgetlægning og økonomistyring - gerne projektorienteret via arbejde med business cases. Evnen til at arbejde tværfaggligt og forstå andre faggrupper Skriftlig formidling til forskellige faggrupper. Erfaring med SAS, som en erstatning for undervisningen i SPSS. Erfaring En højere grad af juridisk kompetence Elementer omkring projektledelse samt organisations forandringer Der måtte gerne have været undervisning i projektledelse, gerne med et praktisk udgangspunkt frem for den megen teori der er op studiet. Der har manglet et større fokus på økonomi og revision som et problemfelt. Betydningen af budgetter, samt de økonomiske rammer for en organisation / region, stat eller kommune kan sagtens "fylde" mere på studiet. Desuden er sundhedsøkonomi en efterspurgt vare og har manglet som et muligt pensumfelt De føromtalte IT færdigheder. -Mundtlige formidlingskompetencer - den rent praktiske evne til at stå foran mange mennesker og kommunikere et budskab klart, sikkert og forståeligt. -Praktiske økonomiske færdigheder/viden, såsom helt banale begreber indenfor bogholderi, regnskab og lig - Bedre til at anvende kvantitative metoder - Viden om projektledelse - Viden om, hvordan man konkret kan udarbejde strategier og politikker - Styrkelse af mundtlig kommunikation Side 36

38 Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Hvis ja, angiv venligst hvilke: Samfundsfag Undervisningskompetencer! Tværfagligt arbejde mellem mine 2 fag: samfundsfag og historie Mere generel viden om mine fag Mere undervisning i pædagogik og læring Grundlæggende var der en fuldstændig mangel på undervisning i undervisning. Jeg er gymnasielærer/handelsskole lære. Og har gået på gymnasielærer uddannelsen, hvor jeg kun har haft 4 timer om didaktik og undervisning. Vi bliver ikke undervist i at undervise Pædogiske kompetencer Mere fokus på tværfaglighed - og bedre kendskab til fakulteternes metoder Konkrete aktuelle metoder/programmer som anvendes i det offentlige indenfor fx løn og databehandling = PRAKSIS Ja, særligt evne til at arbejde på tværs af fag Ja men kompetencer jeg har fået gennem praksis Forretningsforståelse, projektledelse Flere fagspecifikke kurser på samfundsfagsuddannelse i International politik En øget fokus på formidlingsfærdigheder - både skriftligt og mundtligt - ville have rustet mig bedre til mit fremtidige job. Side 37

39 5.1.5 Kompetencegabet Kompetencegabet (Forskel mellem andelen af i nogen/høj grad tilegnede og efterspurgte kompetencer) Politik & Administration og Samfundsfag (N=166) SAMF (N=1120) Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til arbejde projektorienteret Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at arbejde problemløsende Generel kulturforståelse Evnen til at analysere Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Fremmedsprogsfærdigheder -10% -5% -5% -5% -8% -8% 17% 21% 16% 18% 19% 16% 14% 14% 18% 10% 1% 7% 2% 35% 31% Evnen til at arbejde selvstændigt -8% At kunne arbejde kreativt og innovativt -25% -14% Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper -16% -14% Generel forretningsforståelse -24% -15% Evnen til at formidle mundtligt -23% -16% -27% Relevant viden om projektledelse -17% Relevant praktisk viden inden for mit fagområde -21% -3% IT-færdigheder -26% -24% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Side 38

40 Kompetencer, der er tilegnet og efterspurgt i nogen/høj grad Efterspurgte; Politik & Administration og Samfundsfag (N=166) Tilegnede; Politik & Administration og Samfundsfag (N=166) Evnen til at formidle skriftligt Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til arbejde projektorienteret Evnen til at analysere Evnen til at arbejde problemløsende Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til at arbejde selvstændigt Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at arbejde tværfagligt Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper IT-færdigheder Relevant viden om projektledelse Generel kulturforståelse Fremmedsprogsfærdigheder At kunne arbejde kreativt og innovativt Generel forretningsforståelse 13% 11% 9% 10% 16% 8% 5% 3% 69% 83% 57% 74% 51% 70% 52% 69% 75% 66% 47% 65% 65% 65% 28% 63% 57% 57% 51% 48% 63% 40% 40% 35% 46% 31% 39% 39% 30% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 39

41 5.1.6 I hvilken grad har din uddannelse rustet dig godt til dit arbejdsliv? I hvilken grad har din uddannelse rustet dig godt til dit arbejdsliv? I høj grad 35% 32% I nogen grad I mindre grad 6% 12% 59% 54% Politik & Administration og Samfundsfag (N=145) SAMF (N=947) Slet ikke 1% 2% 0% 20% 40% 60% I hvilken grad har din uddannelse rustet dig godt til dit arbejdsliv? I høj grad 30% 37% 36% Samfundsfag (N=20) I nogen grad 60% 57% 57% Administration (N=121) I mindre grad 5% 6% 10% Studienævnet (N=141) Slet ikke 1% 1% 0% 20% 40% 60% Side 40

42 5.1.7 Angiv venligst, hvilke 5 parametre du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Politik & Administration og Samfundsfag (N=166) SAMF (N=1120) Flere praktiske opgaver og redskabsfag (f.eks. regnskab, IT) Mere/bedre mulighed for praktik i uddannelsen* Flere konkrete cases i undervisningen Flere valgfag, der retter sig direkte mod virksomhederne Mere opgaveløsning med eksterne virksomheder/organisationer Flere gæsteundervisere fra erhvervslivet (Mere) undervisning i projektledelse* (Mere) undervis. i virksomhedskendskab og forretningsforståelse Bedre vejledning om virksomhedernes behov Bedre karrierevejledning (om mulighederne på arbejdsmarkedet) En højere grad af tværfaglighed i uddannelsen Flere virksomhedspræsentationer på universitetet Mere metode Mere/bedre mulighed for udlandsophold Mere problemorienteret undervisning Andet Bedre studievejledning (om valg undervejs i uddannelsen, etc.) Flere erhvervsrelaterede tilbud fra Karrierecentret Mere projektarbejde Ingen forslag til forbedringer* Bedre karrieremesser på universitetet 2% 4% 1% 3% 1% 2% 8% 8% 6% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 5% 16% 15% 15% 14% 11% 14% 13% 25% 21% 19% 17% 25% 27% 22% 24% 20% 27% 30% 24% 31% 30% 27% 32% 41% 36% 34% 0% 20% 40% 60% Side 41

43 Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? - Andet, angiv hvilket: Administration Samfundsfag Mulighed for studiejob Undervisningserfaring i gymnasiet Mere undervisning på kandidatdelen Som nævnt - mere IT Mere faglig viden direkte rettet mod "kernestoffet" i Mere fokus på teoretisk grundforståelse faget, hvilket går lidt tabt i de mange projekter. Flere undervisningstimer Formidling Flere specialiserede valgfag. Alle de overstående parametre. Flere fag om regnskab og økonomistyring Bedre mulighed for netværk så man kan skabe kontakter At erhvervslivet i højere grad inddrages i uddannelsernes opbygning. Ovenstående muligheder er lavthængende frugter, men de kan ikke stå alene. Side 42

44 6 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 6.1 NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Ja 63% 63% Politik & Administration og Samfundsfag (N=142) SAMF (N=932) Nej 37% 37% 0% 50% 100% Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Ja Nej Samfundsfag (N=20) 85% 15% Administration (N=118) 60% 40% Studienævnet (N=138) 64% 36% 0% 50% 100% Side 43

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for MUSIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat)

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) - 2016 Velkommen til spørgeskemaet! Vi er glade for, at du tager dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har brug for en pause undervejs, lukker

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for ERHVERVSJURA DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for HISTORIE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I TEKNOLOGILEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I INFORMATION TECHNOLOGY AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SOCIOLOGI. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SOCIOLOGI. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for SOCIOLOGI DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET 2 Kandidatundersøgelsen 2007 Indhold Appendiks 1 Metode...3 1.1 Spørgeskema...3

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 MATEMATIK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...11 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 3 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau?... 3 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for ph.d.-dimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

eksempler fra Aalborg Universitet Karrierevejledning i praksis november Årsmøde 2011

eksempler fra Aalborg Universitet Karrierevejledning i praksis november Årsmøde 2011 Årsmøde 2011 24.-25. november Karrierevejledning i praksis - eksempler fra Aalborg Universitet Christian Volmer Nielsen Cand. Phil i samfundsfag fra 1984. Min baggrund Underviser i gymnasieskolen, EUC

Læs mere

Fra studium til job. U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e d e t

Fra studium til job. U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e d e t CENTRE OF AFRICAN STUDIES U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Fra studium til job U n d e r s ø g e l s e o m k a n d i d a t e r s s t u d i e t i d s a m t v e j t i l a r b e j d s m a r k e

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for ph.d.-dimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for ph.d.-dimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 ENGELSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...11 4. Kandidaternes studietid...16

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I BUSINESS ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Institut for Antropologi Line Græsted Bjerring Februar 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2016

Sådan fik de jobbet 2016 Ref. MBH/- 26.07.2016 Sådan fik de jobbet 2016 Indhold 1 Indledning...4 2 Metode...4 3 Hovedresultater...6 3.1 Hvilken baggrund kommer dimittenderne med? (Hvad er afgørende for at få første job hurtigt?)...6

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011.

Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011. Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011. 1. Indledning Rapporten sammenligner evalueringerne foretaget på hold E04B december 2009, hold E05A august

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af masteruddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / masteruddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2012 9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Hvilken bachelorbaggrund har du? Respondenter

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for ph.d.-dimittender Marts 2014 For 2013 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater for hele Aarhus Universitet.

Læs mere

12 Bilag 3: Liste over ansættelsessteder og stillingsbetegnelser 58 13 Bilag 4: Liste over bachelorers eksempler på elementer i uddannelsen, der ikke

12 Bilag 3: Liste over ansættelsessteder og stillingsbetegnelser 58 13 Bilag 4: Liste over bachelorers eksempler på elementer i uddannelsen, der ikke Odontologi Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering 5 2.3 Baggrundsdata fra det studieadministrative system STADS 6 2.4 Læsevejledning 8 3 Kandidater/professionsbachelorers

Læs mere