Betjeningsvejledning. CargoMaster. C 171 C 171 Vario

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. CargoMaster. C 171 C 171 Vario"

Transkript

1 Betjeningsvejledning CargoMaster

2 1 Indholdsfortegnelse 2. Indledning 3. Kort oversigt 3.1 Generelt 3.2 Funktionsprincippet 3.3 Funktionsforløb 3.4 Beskrivelse 4. Før ibrugtagningen 4.1 Efterprøvning af sikkerhedsbremserne 5. Betjening 5.1 Sikkerhedsbemærkninger 5.2 Henstillen med eller uden last 5.3 Kørsel på jævn flade 5.4 Lastoptagning 5.5 Læsning af et køretøj 5.6 Losning af et køretøj 5.7 Trappebestigning - opad 5.8 Trappebestigning- nedaf 5.9 Trinløst indstillelig stigningshastighed 5.10 Ét-trinsfunktion 5.11 Bevægelig skovl 5.12 Indstilling af håndgrebene C 171 Vario 6. Tilbehør 6.1 Hjælpetrappe 6.2 Udskiftningsbatterier 7. Pleje og vedligeholdelse 7.1 Generelt 7.2 Udskiftning af de elektriske sikringer 7.3 Udskiftning af batterierne 7.4 Kontakter på batterier 8. Bly-akkumulator-batterier 8.1 Generelt 8.2 Ladning af bly-akkumulatorer 9. Garanti og ansvar 9.1 Garanti 9.2 Ansvar CargoMaster 10. Tillæg Støj-/vibrationsangivelser CE Konformitetserklæring Anmærkning 2

3 2 Indledning Vi gratulerer hjerteligt til erhvervelsen af Deres CargoMaster. Dette stærke og alsidigt anvendelige transportapparat vil være Dem til stor hjælp og i løbet af kort tid blive uundværligt. Ganske vist kræver behandlingen af CargoMaster en vis færdighed før den betjenende person uden store vanskeligheder kan transportere tunge byrder ad trapperne. Læs derfor denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem før den første ibrugtagning og vær særligt opmærksom på advarsels-og sikkerhedshenvisningerne. For at De kan lære at omgås med CargoMaster, anbefaler vi at De i første omgang kører ad et par trapper uden eller med en blot ringe last. Her skal De øve Dem med den lavest mulige hastighed. Af sikkerhedsgrunde må den anførte højeste belastning ikke overskrides. CargoMaster For skader der kan føres tilbage til overskridelse af den tilladelige maksimalbelastning eller ukorrekt behandling, som for eksempel: deformerede aksler deformerede rammer forbøjede håndgre påtager vi os ingen garanti. 3

4 3 Kort oversigt 3.1 Generelt Enhver der for første gang ser en CargoMaster i aktion, er til at begynde med fascineret af stigningssystemets bevægelsesforløb. Med overvejelser om hvorledes CargoMaster fungerer, kommer for det meste - netop hos den "teknisk set forudbelastede" iagttager til en tilstand der i de fleste tilfælde ytrer sig i en hovedrysten. Hvis man ikke med egne øjne så CargoMaster stige og og ned ad trapperne, ville man komme til den konklusion:...det kan umuligt lade sig gøre". Og det fungerer alligevel. Hvordan? Det bliver kort beskrevet i det følgende. 3.2 Funktionsprincippet Det helt centrale punkt i ordets bogsa<veligste forstand er motorakslen (D3) i fremdriftsenheden (A) på CargoMaster, og grebene Hebel (B1 og B2) drejer sig omkring (se også kapitel 3.3 Funktionsforløb ). De store kørehjul og bremserullerne på stellet bliver ikke drevet frem, men kan dreje sig frit om deres aksler. Et kæde- og tandhjulssystem i motorgrebet (B2) og greb (B1) overfører drejebevægelserne fra motorakslen (D3) sådan at motorgrebet (B2) drejer omkring motorakslen, (D3) og grebet (B1) i modsat retning om forbindelsesakslen (D2). Akslen (D1) der er forbundet med stigningsbenene, beskriver derved den op-/nedbevægelse der er nødvendig for at CargoMaster kan bestige trapperne. Denne bevægelse følger stigningsbenene (C) og bliver fremtvunget i skinnen (E). Alt efter hvordan løftegrebene (B1 og B2) hhv. stigningsben (C) og stel står i forhold til hianden, opstår der bestemt stillinger hvor CargoMaster fortrinsvis kan køres eller henstilles. Hvorledes stigningsbenenes og stellets op-/nedbevægelseaf CargoMaster kan udnyttes til trappebestigning, er skildret i det følgende, hvor der er en indgående beskrivelse. 4

5 3.3 Funktionsforløb For beskrivelsen af funktionsforløbet går vi ud fra at stigningsmekanismen i CargoMaster står i neutral stilling. Det betyder: stigningsmekanismen og stigningsbenene står i deres højeste stilling, som vist i illustrationen. Det er den position der køres i på jævn flade, og somr CargoMaster kan henstilles i på sin læsseskovl. Denne udgangs- eller neutralstilling for CargoMaster er i den følgende beskrivelse af forløbet også betegnet som stilling 0. Den første fase I stilling 0 køres CargoMaster hen til det nederste trin og OP-/NED-kontakten trykkes i retning OP. Motoren begynder at dreje, derved drejer også de to greb i stigningssystemet, og stigningsbenene bevæger sig nedad. Stigningsbenene anbringer sig og overtager lasten. Motoren drejer videre og ved overførelse af drejningsbevægelsen til stigningsbenene trykkes stellet opad; det løftes altså. Motorgrebets drejningsbevægelse fører over stillingen 90 videre over stilling 120 og man kan se at de store kørehjul går over kanten op på det følgende højereliggendetrin. I en stilling på ca. 180 har stigningsmekanismen løftet stellet op på det følgende trin, og de støre kørehjul overtager igen lasten. Den første fase er dermed tilendebragt. Den anden fase Når kørehjulene med cirka 180 på følgende trin har overtaget lasten, løftes stigningsbenene over stillingerne 210 og 270 løftet hhv. trukket efter. Ved 330 er stigningsbenene såvidt trukket ind at CargoMaster kan trækkes hen til kanten af det næste trin. Med slutstilling 360 er så den anden fase afsluttet, og samtidig er begyndelsesstilling 0 opnået. Stigningsprocessen kan nu gentages. 5

6 3.4 Beskrivelse 1 = Håndgreb 2 = OP/NED-kontakt 3 = Drejeknap til trinløs hastighedsindstilling 4 = TIL/FRA-kontakt 5 = Enkelttrinsfunktion 6 = Skiftebatterier 7 = Stigningsben 8 = Kørehjul = Dirvværksenhed 10 = Klemmestykke med fastgørelsesskrue 11 = Spiralkabel C 171 Standard 9 C171 Vario 8 7 Tekniske specifikationer: C 171 Standard C 171 Vario Dimensioner plade ind- / udfoldet Vægt Højde: 1380 mm Bredde: 450 mm Dybde: 300 / 550 mm Stel = 22,5 kg Batteri = 4,5 kg Højde: mm Bredde: 450 mm Dybde: 300 / 550 mm Stel = 23 kg Batteri = 4,5 kg Max belastning 170 kg 170 kg Batteri 2 x 12 V / 5 Ah (gastæt) 2 x 12 V / 5 Ah (gastæt) Jævnstrømsmotor 24 V 24 V Stigningshastighed Kapacitet ved en opladning 8-23 trin i minuttet kontinuerligt etager afhængig af belastning 8-23 trin i minuttet kontinuerligt etager afhængig af belastning Ændringer i den teknsike og/eller optiske beskaffenhed eller udrustning forbeholdes. 6

7 4 Før ibrugtagningen Før den første ibrugtagning bør batterierne være ladet fuldstændigt op. Der gås frem som beskrevet i kapitlet»opladning af batterierne«. CargoMaster Før hver ibrugtagning bør sikkerhedsbremserne prøves. 4.1 Efterprøvning af sikkerhedsbremserne Stigningsbenene på CargoMaster trækkes helt ind ved at trykke på OP/NED-kontakten. Sikkerhedsbremserne frigøres med tåspidsen. Dertil skal fastgørelsesgrebet trykkes så langt opad at låsen bliver løst. Bremsegrebene kan nu svinge frit, ogbremserullerne stiller sig på undergrunden som vist i illustrationen hér. Nu vippes CargoMaster videre så langt bagud at læssefladen indtager en næsten vandret stilling. Sikkerhedsbremserne skal nu gribe ind og på den måde få kørehjulene til at blokere. Hvis apparatet i denne position ikke mere kan rulles fremad ved at grebene løftes, men kun rulles bagud fra stedet, er den bremsevirkningen der kræves for en sikker drift, til stede. Hvis denne bremsevirkning ikke optræder, må CargoMaster under ingen omstændigheder benyttes, fremstilleren eller den stedlige AAT Alber-repræsentation skal straks underrettes. Ved trappebestigning opad eller nedad skal sikkerhedsbremserne altid være løsnet. 7

8 5 Betjening 5.1 Sikkerhedsbemærkninger Af hensyn til den sikre anvendelse skal alle advarsler og bemærkninger i betjeningsvejledningen samt advarsels-henvisningsskiltene på CargoMaster nøje iagttages. Deres CargoMaster må altid kun betjenes af en (skolet) person. Foretag under anvendelsen aldrig greb ind under læsseskovlen. Efterse sikkerhedsbremserne før hver ibrugtagning. Til trappebestigning opad eller nedad skal sikkerhedsbremserne altid løsnes. Den tilladelige maksimalbelastning der er angivet på apparatet, må ikke overskrides. Enhver last der skal transporteres, skal med forsurringsremmen sikres mod at falde ned. Ved blokering af fremdriftselementerne skal CargoMaster straks slås fra. Transport af personer med CargoMaster er ikke tilladeligt. CargoMaster må kun anvendes med de tilhørende sikkerhedsanordninger. Under pauser i arbejdet, transport eller ved henstilling skal CargoMaster slås fra, d.v.s. Driftskontakten skal stå i stilling 0". Reparationer må kun gennemføres af fremstiilleren eller af autoriserede forhandlere. Arvend kun originale AAT Alber-tilbehørsdele. Mindreårige må ikke arbejde med CargoMaster arbeiten (undtaget er unge over 16 år der uddannes under opsyn). Vær opmærksom på at blyakku'erne bliver ladet op efter hver anvendelse. 8

9 5.2 Henstillen med eller uden last Behandlingen af CargoMaster C 171 er ligesom af enhver almindelig sækkevogn. Hertil er der intet særligt at bemærke. 9

10 5.3 Kørsel på jævn flade Stigningsbenene trækkes med OP/NED-kontakten så langt ind som muligt, so vist på billedet ved siden af, og bremserne låses fast. CargoMaster C 171 kan bevæges som en almindelig sækkevogn. Kørsel med ulåste bremser kan udover et forhøjet slid også føre til beskadigelse af bremsemekanismen. 10

11 5.4 Lastoptagning Når der skal tages en last op, skal stigningsbenene pås CargoMasters trækkes så langt ind som muligt, som vist i illustrationen. Læsseskovlen køres ind under lasten der skal tages op, og denne sikres med forsurringsremmen. Lasten tages derpå op ved at støtter et fod mod mtorhuset (midt på bagsiden af stigningsmekanismen). Den anden fod skal stå fast på undergrunden. Derpå trækker man i greben og vipper CargoMaster med samt lasten ind imod sig selv, som med en almindelig sækkevogn. 11

12 5.5 Læsning af et køretøj Under løftet vippes CargoMaster så fladt som muligt bagover og køres derefter helt tæt hen til køretøjets læssekant. Forsurringsremmen løsnes. OP/NED-kontakten trykkes i retningen OP i den højest mulige stilling. Ved at man lader armene stige med, undgår man belastningsændringer. For at undgå belastningsændringer bør man desuden ikke bringe CargoMaster op i den højest mulige stilling ved at man trykker på NED. Under løftningen vipper man CargoMaster fremad i retning af læssekanten og samtidig lasten lidt ind på læssefladen. Skyd derpå lasten helt ind på transportkøretøjts læsseflade. Ved tung last eller højere læssekanter anbefales det at anvende AAT Alber-hjælpetrappen. 12

13 5.6 Losning af et køretøj Lasten skubbes så langt som muligt ud over læssekanten. CargoMaster bringes i sin øverster position, som vist på billedet, og køres med skovlen så tæt som muligt under lasten ind til læssekanten. Lasten vippes over på CargoMaster og sikres derpå med forsurringsremmen. Ved tung last eller højere læssekanter anbefales det at anvende AAT Alber-hjælpetrappen. 13

14 5.7 Trappebestigning - opad Bestigningen kan iværksættes på kort tid og uden problemer hvis den følgende beskrivelse iagttages nøje. Allerført bør man øve sig flere gange med CargoMaster uden last på trappebestigning opog nedad, så man kan blive fortrolig med apparatet. 1 Man kører baglæns hen til trappen og går 2-3 trin opad. Bemærk at man skal trække kørehjulene på CargoMaster helt hen til de nederste trin, og at stigningsbenene skal være trukket helt ind. Vær opmærksom på at sikkerhedsbremserne til trappebestigning altid skal være ulåste. Under hele opstigningsprocessen skal CargoMaster altid holdes let bagover, d.v.s. apparatet holdes hele tiden i et træk. 2 Der trykkes på OP/NED-kontakten i retning OP, og stigningsprocessen begynder. Motoren drejer og stigningsanordningen løfter stellet med last. Hold under stigningsprocessen altid CargoMaster med armene ved at følge med op stejlt nok til at hjulene også kan få fæste på det følgende, højere trin. 3 Denne proces foregår i to takter for hvert trin. Den første takt er forbi når kørehjulene har anbragt sig på det næste højre trin, og overtager lasten fra stigningsbenene. Apparatet må ikke holdes for fladt idet kørehjulene da ikke når op på det højereliggende trin. 14

15 4 Den anden takt begynder med at stigningsbenene bliver trukket ind. Den er til ende når stigningsmekanismen atter har indtaget sin neutrale stilling på det højereliggende trin. Da CargoMaster altid holdes i et let træk, ruller den automatiske til det næste trin; og stigningsprocessen gentager sig nu som beskrevet fra punkt 2. 15

16 5.8 Trappebestigning - nedad Vær opmærksom på at sikkerhedsbremserne til trappebestigning altid skal være ulåste. 1 CargoMaster skubbes med indtrukne stigningsben helt frem til trappekanten. De løsnede.sikkerhedsbremser forhindrer atcargomaster derved ruller ud over trappekanten. 2 OP/NED-kontakten trykkes i retning NED og CargoMaster begynder at stige ned ad trappen. Nedstigningen begynder med at stigningsbenene sænker sig ned på det næste trin. 3 Når stigningsbenene har anbragt sig begynder rammen at sænke sig indtil kørehjulene er anbragt. Nu skubbes apparatet igen hen til kanten af trinet, nedstigningen gentager sig nu som beskrevet fra punkt 2. Når stigningsbenene har overtaget lasten, mærker man tydeligt et træk fremaf. Dette modvirkes ved at CargoMaster kort holdes lidt fladere. 16

17 5.9 Trinløst indstillelig stigningshastighed Med drejeknappen (under OP/NED-kontakten) kan der indstilles en bekvem stigningshastighed. Ved vanskelige laster og ved den første anvendelse af CargoMaster bør hastigheden være indstillet så lavt som muligt. Det skal bemærkes at CargoMaster er udstyret med frakoblingselektronik. Hvis den har slået fra i en pause i arbejdet, skal CargoMaster først stilles på FRA med TIL/FRA-kontakten, og så igen slås til Ét-trinsfunktion Deres Cargomaster C171 V er blevet udstyret med en ét-trinsfunktion. Er denne indstillet, holder de blot betjeningsknappen nede, indtil trappemaskinen står stille. Ved betjeningsknappen aktiveret holdes trappemaskinen i et let træk. I øvrigt henvises der også til kapitel 5.7 og 5.8. Så snart opstigningen med ét-trinsfunktion afsluttes, befinder trappemaskinens bremsehjul sig i kontakt med trappetrinet, således at en opstigning kan afslutte processen. For at fortsætte opstigningen løfter De TIL/FRA-betjeningsknappen og trykker på ny, indtil den næste opstigning igen afsluttes. Brugen af ét-trinsfunktion kræver især tilvænning med trappemaskinen eller ved trapper der er svære at bestige, f.eks. vindeltrapper og andre. Ét-trinsfunktion bliver styret af en vippekontakt der er placeret øverst på motorkassen. Befinder vippekontakten sig på 1 er enkelttrinsfunktionen aktiveret. I position 0 er den deaktiveret. Den grønne LED under vippeknappen giver ingen oplysninger over enkelttrinsfunktionens driftstatus. Den informerer generelt om trappemaskinen er i drift, uafhængig af enkelttrinsfunktionen 17

18 5.11 Bevægelig skovl CargoMaster Modell c 171 leveres med en bevægelig skovl. Derved kan apparatet transporteres bekvemt og har kun brug for lidt plads til opbevaring. I normalstillingen er skovlen fastlåst med bolten (1). Vippes grebet (2a) fra den vertikale til den horisontale stilling (2b), bevæger bolten (2c) sig opad, derved bliver skovlen løsgjort (2d). Den løsnede skovl kan nu klappes 90º opad (3a). I denne stilling kan skovlen fikseres. Anbringes grebet (4a) i den vertikale stilling, sænker bolten (4b) sig ned i udhulingen på skovlen og låser den fast (4c). 18

19 5.12 Indstillelige håndgrebe C 171 Vario Via grebene, der kan indstilles i højde og hældning, kan apparatet tilpasses optimalt den enkelte transportsituation; apparatets pakningsdimensioner er væsentligt ringere end standardapparatets. Grebene kan indstilles i højden, hvis man løsner befæstelsesskruerne på klemmestykkerne. Når grebene er indstillet, skal befæstelsesskruerne igen spændes fast. Hvis befæstelsesskruen trækkes ca. 6 mm ud, kan klemmestykkets grundplader trækkes væk fra hinanden, og en fastlåsningsbolt bliver fri. Grebet kan vippes fremad eller bagud fra sin lodrette position. Grebene skal i deres hældning indstilles, så fastlåsningsbolten kan dykke ind i en af de tre udboringer i klemmestykket. Når grebene er indstillet, skal befæstelsesskruerne på ny spændes fast. 19

20 6 Tilbehør 6.1 Hjælpetrappe Hjælpetrappen er udviklet specielt tiln CargoMaster så også forhindringer på mere end 50 cm højde, som f.eks. Ramper podester eller lastvognskanter kan overvindes. Hjælpetrappen skal opstilles sikkert, d.v.s. den skal sikres mod skridning eller væltning. Eventuelt skal hjælpetrappen skrues fast til pålægningsfladen. Der sørges for at hjælpetrappen ligger mindst 15 cm på. 20

21 6.2 Skifte-batterier Hvis CargoMaster lejlighedsvis skal anvendes i varig drift, d.v.s. til transportformål uden tilstrækkeligt med pauser til efteropladning, anbefales det at CargoMaster anvendes med skifte-batterier. Da befinder der sig et batterisæt i apparatet medens det andet batterisæt samtidig bliver ladet op. CargoMaster C 171 er seriemæssigt konciperet til drift med skiftebatterier og leveres med en batteripakke. En yderligere batteripakke til udskiftning kan leveres som tilbehør. Skal der skiftes batteripakke, skal CargoMaster C 171 henstilles. Batteripakken trækkes i sit håndgreb opad og ud af sin holder, og derefter sættes den nye, fuldt opladede batteripakke oppe fra ind i holderen. Skiftebatterierne bør være permanent sluttet til opladningsapparatet, så deres levetid bliver længere (se kapitlet Pleje og vedligeholdelse). Benyt til opladning af batterierne udelukkende AAT Alber-opladningsapparatet. Bemærk a CargoMaster er udstyret med en frakoblingselektronik. Har denne slået fra under en arbejdspause, skal CargoMaster først slås om på FRA med TIL/FRA-kontakten og derpå igen slås til. 21

22 7 Pleje og vedligholdelse 7.1 Generelt CargoMaster er lidet pasningskrævende og har ikke brug for særlig pleje. Bly-gel-batterier er pasningsfrie, og der findes ingen smøresteder; alene drivværkskæden bør af og til spændes efter, som det beskrives i det følgende afsnit. Reparationer eller andre opgaver må kun udføres af autoriseret personale. 7.2 Udskiftning af de elektriske sikringer To elektriske sikringer befinder sig på højre side af batterihuset, en finsikring på højre side side af drivværksenheden. Til udskriftning af sikringer behøver huset ikke at åbnes. Defekte sikringer må ikke repareres eller jumpes, men skal altid erstattes af sikringer med det samme ampèretal. 7.3 Udskiftning af batterier Udskiftning af batterier Batteripakken tages af apparatet og åbnes (skrues op). Derefter løsnes stikkontakterne, og batterierne tages ud. Når de nye batterier isættes, skal ved tilslutningen den korrekte polaritet iagttages. Ved tilslutningen skal polerne forbindes korrekt (sort = minus, rød = plus). 22

23 7.4 Kontakter på batterier Hvis der sidder skidt og snavs på batteriets kontakter, kan Cargo- Master blive ustabil eller gå helt i stå. For at rengøre disse kontakter, tages batteriet af CargoMasteren. I bunden af batteriet er der en stikdåse med 4 huller. Det matchende stik sidder ovenpå motoren på CargoMasteren. Stik og stikdåse renblæses med luft fra en kompressor. Som Afslutning sprayes stik og stikdåse med kontakt-spray. 23

24 8 Bly-akkumulator-batterier 8.1 Generelt De to bly-akkumulator-batterier i CargoMaster (kaldet bly-akku) er pasningsfrie, genopladelige og af høj kvalitet. Blyakku'ens levetid afhænger væsentligt af opladnings-/tømningsforløbene; således kan blyakku'er levere langt over 1000 deltømninger og over 200 gange den fulde kapacitet, hvis delvise tømninger undgås. Total tømning af blyakku'er fører ikke kun til kapcitetstab, men afkorter også deres levetid. Undgå altså at køre en akku flad og lad aldrig CargoMaster blive stående tilsluttet.2 Blyakku'er i CargoMaster skal efter hver del-afladning, d.v.s. efter hver anvendelse, genoplades. Blyakku'er er underkastet en såkaldt selvafladning. Derfor bør blyakku'erne ved hver given lejlighed hele tiden være sluttet til AAT Alber-Automatik-opladningsapparatet. Gennem opladningsautomatikken, der efter opladning af blyakku'erne slår om på ladningsbevarelse, er overopladning af blyakku'erne ikke mulig. Blyakku'erne i CargoMaster kan aflades og oplades i enhver situation. De er altså klassificeret som ligeså sikre som tørceller og er af DOT og IATA godkendt til luftfragttransport. Lopladning er at pleje blyakku'en. 24

25 8.2 Opladning af blyakku'er Til opladning af akku erne tages skiftebatterierne af stigningsmekanismen og sluttes med det specielle AAT Alber-opladningskabel til AAT Alber-opladningsapparatet. Sørg altid for at oplade hhv. efteroplade det pasningsfrie blyakku'er efter hver anvendelse af CargoMaster. Blyakku'erne kan oplades med ledning i en varevogn fra cigarettænderen eller med opladningsapparatet fra lysnettet. Lades der op i køretøjet, opnås der en kapacitet på ca. 80 % (med net-opladningsapparat 100 %) af den fulde kapacitet. Der skal hertil imidlertid kun anvendes det specielle AAT Alber-automatik-opladningsapparat eller AAT Alber-bil-opladningsledningen. Automatik-netopladningsapparatet slår om på ladningsbevarelse når blyakku'erne er fyldt. Overopladning er altså udelukket. Lad aldrig CargoMaster henstå med tomme blyakku'er, men lad dem op igen straks efter hver anvendelse. Ved hyppig opladning forlænger man blyakku'ernes levetid. Lad også under længere arbejdspauser såsom helligdage, weekend, ferie o.s.v. CargoMaster være sluttet til opladningsapparat af hensyn til ladningsbevarelsen. Det skader ikke blyakku'erne, tværtimod; det forhøjer endda blyakkuernes levetid. 25

26 9 Garanti og ansvar 9.1 Garanti AAT Alber Antriebstechnik GmbH påtager sig for sine produkter af typen CargoMaster (med undtagelse af blyakku'erne) og alle tilbehørsdele for en varighed på et år fra modtagelsesdatoen garanti for at disse er frie for materiale- og produktionsfejl. For blyakku'erne forudsat den korrekte pleje af disse - påtager AAT Alber Antriebstechnik GmbH en garanti for et tidsrum på seks måneder fra modtagelsesdatoen. Garantien på CargoMaster omfatter ikke fejl der skyldes: Ukorrekt eller utilstrækkelig pasning fra kundens side. Uberettigede kosntruktive ændringer eller anvendelse i strid med formålet. Brug af CargoMastertil belastninger ud over den maksimale transportlast. Ukorrekt opladning af blyakku'erne 9.2 Ansvar AAT Alber Antriebstechnik GmbH er som fremstiller af CargoMaster ikke ansvarlig for eventuelt optrædende skader hvis: CargoMaster bliver behandlet ukorrekt. Reparationer hhv. montage der gennemføres af ikke-autoriserede personer. CargoMaster bruges i strid med denne betjeningsvejledning. Fremmede dele monteres på eller forbindes medm CargoMaster. Dele af CargoMaster afmonteres. CargoMaster bliver belastet ud over den maksimalt angivne transportlast. 26

27 27

28 10 Tillæg Støj-/vibrationsangivelser Det A-vurderede lydtryksniveau fra apparatet ligger typiske under 70 db (A). Den vægtede effektive værdi af accelerationen, som det øverste legemsdele udsættes, ligger typisk under 2,5 m/s². CE Konformitetserklæring Firma AAT Alber Antriebstechnik GmbH erklærer hermed at produkterne af typen CargoMaster opfylder de gældende bestemmelser i EF-direktivet Maschinen 89/392/EØF, tillæg 1. CE 95 CE Markus Alber (forretningsfører) Anmærkning På grundlag af det stadige udviklingsarbejde der udføres hos AAT Alber Antriebstechnik GmbH forbeholdes ændringer i de her anførte tekniske angivelser. AAT Alber Antriebstechnik GmbH Postfach D Albstadt Tel.: Fax:

Betjeningsvejledning. CargoMaster C 141 C 141 Vario

Betjeningsvejledning. CargoMaster C 141 C 141 Vario Betjeningsvejledning CargoMaster C 141 C 141 Vario 1 Indholdsfortegnelse 2. Indledning 3. Kort oversigt 3.1 Generelt 3.2 Funktionsprincippet 3.3 Funktionsforløb 3.4 Beskrivelse C 141, C 141 Vario 4. Før

Læs mere

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de Trappemaskinen til professionelle Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! A www.aat-online.de At transportere tungt gods op og ned ad trapper, er et af de mest udfordrende transportproblemer.

Læs mere

Det fleksible transportredskab

Det fleksible transportredskab Det fleksible transportredskab Transportproblemer løst med omtanke C www.aat-online.de Transport ad trapper er blandt de vanskeligste opgaver. I den daglige omgang med last der er betydelig større end

Læs mere

S-Max. S-Max. Trappestigningssystem. Oversættelse af original betjeningsvejledning

S-Max. S-Max. Trappestigningssystem. Oversættelse af original betjeningsvejledning Trappestigningssystem Oversættelse af original betjeningsvejledning AAT Alber Antriebstechnik GmbH Postfach 10 05 60 D-72426 Albstadt Tel. +49.74 31.12 95-0 Fax +49.74 31.12 95-35 www.aat-online.de info@aat-online.de

Læs mere

Den universelle trappemaskine

Den universelle trappemaskine Den universelle trappemaskine Sikker og komfortabel på trapper www.aat-online.de Mobilitet er et væsentligt aspekt i Deres livskvalitet. Derfor bør Deres bevægelsesfrihed indskrænkes så lidt som muligt.

Læs mere

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de Trappemaskinen til professionelle Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! A www.aat-online.de At transportere tungt gods op og ned ad trapper, er et af de mest udfordrende transportproblemer.

Læs mere

Trappemaskinen til Deres kørestol. Sikker og komfortabel på trapper med egen kørestol. www.aat-online.de

Trappemaskinen til Deres kørestol. Sikker og komfortabel på trapper med egen kørestol. www.aat-online.de Trappemaskinen til Deres kørestol Sikker og komfortabel på trapper med egen kørestol www.aat-online.de For mange mennesker giver trapper problemer i hverdagen. I hjemmet, på skolen, på kontoret, undervejs

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Betjeningsvejledning. Liftkar MTK 190 Liftkar MTK 310-B. Revision: 07/2012 Ret til ændringer forbeholdes

Betjeningsvejledning. Liftkar MTK 190 Liftkar MTK 310-B. Revision: 07/2012 Ret til ændringer forbeholdes Betjeningsvejledning Liftkar MTK 190 Liftkar MTK 310-B Revision: 07/2012 Ret til ændringer forbeholdes dk Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Modeller... 3 2. Tekniske oplysninger... 3 3. Til brugeren af LIFTKAR...

Læs mere

Den effektive køre- og bremsehjælp. Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring

Den effektive køre- og bremsehjælp. Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring Den effektive køre- og bremsehjælp Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring www.aat-online.de I nogle situationer kan det være svært at komme hurtigt frem i en manuel kørestol. Glæd Dem selv og Deres

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

s-max c-max U2 SDM7 Aflastningen til Deres personale www.aat-online.de Den pålidelige hjælper til rednings- og sygetransport

s-max c-max U2 SDM7 Aflastningen til Deres personale www.aat-online.de Den pålidelige hjælper til rednings- og sygetransport Aflastningen til Deres personale Den pålidelige hjælper til rednings- og sygetransport s-max c-max U2 SDM7 www.aat-online.de s-max 160 kg Utila ALS 300 Ved sygetransport sker det ofte at patienten skal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion 2. Anvendelsesområde 3. Ibrugtagning 4. Betjeningsvejledning 5. Vedligeholdelse 6. Fejlfinding 7. Teknisk data 8. Garanti Winncare

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Elektrisk trappesækkevogn

Elektrisk trappesækkevogn Elektrisk trappesækkevogn stabil alsidig fornyet 75 94 58 00 www.nielsbo.dk Liftkar HD Den kraftige trappesækkevogn Med Liftkar HD s Serie udvider SANO sin produktrække af elektriske modulopbyggede trappesækkevogne,

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 BETJENINGSVEJLEDNING RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 Mange tak for beslutningen om købet af et produkt fra Millennium 2000-serien. Vi ønsker Jer megen morskab med apparatet. Vær venligst opmærksom på

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

HC Seng. Model 800,801,810,811. Brugervejledning (DK) Rev. 1.0

HC Seng. Model 800,801,810,811. Brugervejledning (DK) Rev. 1.0 Model 800,801,810,811 (DK) Rev. 1.0 en kan downloades på www.jyskhandi.dk Under produktet eller scan QR-koden. 1. Generelt...3 1.1. Produkt anvendelse...3 1.2. Certification...4 2. Produkt oversigt...5

Læs mere

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9 Side 1 af 6 Montering af dit spil Venligst læs vejledningen grundigt for at sikre en god installation, og samtidig undgå at der opstår problemer ved monteringen. Advarsel: Spillet skal monteres således

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning

Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning 2010-05-20/ ver 6 Brugs- og monteringsanvisning Art nr: 10780 Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning VIGTIGT! Svan Lift må ikke anvendes, serviceres eller rengøres af personer, som ikke har læst eller

Læs mere

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper DF - Rampe Montage- og Brugsanvisning MOBILEX A/S Danmark Rev. 10/13 Side 1 af 5 UM-DF-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige

Læs mere

Det er derfor uklogt, at lade personer uden forudgående instruktion og prøvekørsel, betjene Easy-Climb trappemaskinen på trapper.

Det er derfor uklogt, at lade personer uden forudgående instruktion og prøvekørsel, betjene Easy-Climb trappemaskinen på trapper. Ved brugen af Easy-Climb trappemaskinen, er det som ved brugen af alt anden teknik - absolut nødvendigt, at sætte sig grundig ind i brugsanvisningen! - uanset instruktion omkring leveringen. Når nødvendigheden

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Gazelle Rollator. Brugervejledning. Kontakt: Mobilex A/S Nørskovvej Skanderborg Danmark. Version 10 / /10 Gazelle Rollator

Gazelle Rollator. Brugervejledning. Kontakt: Mobilex A/S Nørskovvej Skanderborg Danmark. Version 10 / /10 Gazelle Rollator Gazelle Rollator Brugervejledning Kontakt: Mobilex A/S Nørskovvej 1 8660 Skanderborg Danmark Version 10 / 2006 1/10 Gazelle Rollator Gazelle Rollator Inholdsfortegnelse Gazelle Rollator Inholdsfortegnelse...2

Læs mere

- TYPE (PAT. PENDING)

- TYPE (PAT. PENDING) ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORDD ConSet - TYPE 501-5 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Det er derfor uklogt, at lade personer uden forudgående instruktion og prøvekørsel, betjene Easy-Climb trappemaskinen på trapper.

Det er derfor uklogt, at lade personer uden forudgående instruktion og prøvekørsel, betjene Easy-Climb trappemaskinen på trapper. Ved brugen af Easy-Climb trappemaskinen, er det som ved brugen af alt anden teknik - absolut nødvendigt, at sætte sig grundig ind i brugsanvisningen! - uanset instruktion omkring leveringen. Når nødvendigheden

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab GNB Guide El-scooter batteri og lader»så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« El-scootere har brug for GNB Industrial Power GNB Industrial Power's vedligeholdelsesfrie (dryfit) gelbatterier

Læs mere

Mobilex "Kudu" Rollator og Montage- og brugervejledning

Mobilex Kudu Rollator og Montage- og brugervejledning Mobilex "Kudu" Rollator 312070 og 312075 Montage- og brugervejledning MOBILEX A/S Danmark Rev. 09/16 side 1 af 5 UM-312070-77-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer:

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer: Amigo Travelmate Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. I hjemmet eller på arbejdspladsen Medtages på udflugter og rejser Godkendt til flytransport Også udendørs på jævnt og fast terræn

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Barnevogn model ECP16

Barnevogn model ECP16 Barnevogn model ECP16 * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før barnevognen tages i brug og gem den for fremtidig reference. Tillykke med købet af dette EICHHORN

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper LR/TR- Ramps User's manual MOBILEX A/S Danmark Rev. 08/12 Side 1 af 5 UM-TR-LR-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Indhold Indtroduktion... 3 Pakkens indhold:... 3 Sikkerhed... 4 Advarsel... 4 Risiko for skade... 4 OBS... 4 Sådan kommer du igang... 6 Oversigt... 6 Ladning af batteri...

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

Aqua drejbart badekarsæde

Aqua drejbart badekarsæde Aqua drejbart badekarsæde Montage- og brugervejledning for 302022 Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 06/12 Side 1 af 5 UM-302022-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning (dansk oversættelse)

Brugsanvisning (dansk oversættelse) Brugsanvisning (dansk oversættelse) ISRI 6830KA/880 Sadolinsvej 14 DK - 8600 Silkeborg Tlf. +45 87 22 52 22 Fax +45 86 80 33 63 seats@broendum.com www.broendumseats.com Generelt Læs brugsanvisningen før

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere