ALPHACOM XL Kvik guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALPHACOM XL Kvik guide"

Transkript

1 ALPHACOM XL Kvik guide Alphatronics DK * Messingvej 40B * 8940 Randers SV * Tel.: * Fax.: *

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 KVIK INSTALLATIONS GUIDE... 4 FØR INSTALLATION... 4 MONTERING... 4 PROGRAMMERING... 5 HARDWARE INSTALLATION... 6 ALPHACOM XL PROGRAMMERING... 7 ALPHATRONICS EQUIPMENT DISCOVERY... 7 PROGRAMMERING VIA EN STANDARD INTERNET BROWSER FAST ADRESSE... 8 PROGRAMMERING VIA EN STANDARD INTERNET BROWSER DIREKTE TILSLUTTET PC VIA KRYDSKABEL... 9 LOG IN SYSTEM STATUS ETHERNET SETTINGS GPRS SETTINGS WEB SERVER SETTINGS TRANSMITTER SETTINGS MONITORING SETTINGS PSTN INTERFACE SETTINGS RELAY OUTPUT SETTINGS FACTORY DEFAULTS RELAY OUTPUT CONTROL SERIAL SETTINGS LYSDIDODERNES (LED) BETYDNING DIPSWITCH INDSTILLINGER Rev Side 2

3 Indledning Denne kvik guide giver en hurtig indføring i de vigtigste og mest basale funktioner vedrørende brug og opsætning af AlphaCom XL. For yderligere information d.v.s. en udførlig gennemgang og forklaring af alle funktioner henvises til AlphaCom XL manualen (71 sider), som kan downloades fra vores hjemmeside, Vælg Teknisk Info hvis nedenfor viste besked dukker op (Dette websted bruger programkode osv.) klikkes på linien og Tillad med programkode vælges. Klik Teknisk Info igen og indtast kodeordet alphagold i brugerprompten. Herefter vælges Service/Brugermanualer og AlphaCom IP XL. AlphaCom XL manualen er på ca. 71 sider og fylder ca. 2,7 MB. Formatet er Adobe Acrobat PDF. Rev Side 3

4 Kvik installations guide Den mest almindelige installationssituation vil typisk være et skift fra alm. PSTN-telefoni til IP-telefoni over internettet via ADSL eller kabel. Herefter vil en installeret alarmcentral ikke længere kunne sende alarmbeskeder til Vagtcentralen. Ved at tilføje AlphaCom XL transceiveren som mellemled vil den eksisterende alarminstallation stadig kunne bruges, og alarmbeskeder kan sendes sikkert over internettet til Vagtcentralen AlphaCom XL transceiver leveres både i en PCB-version (print til indbygning) og i en version indbygget i et kunststofkabinet med strømforsyning og batteri backup. AlphaCom XL PCB-version kan monteres inden i alarmcentralens kabinet. Den forbindes til en fri LAN port på det lokale netværk og er nu klar til programmering. Før installation Følgende komponenter skal være til stede: Alarmcentral med en analog telefonsender 12VDC eller 230VAC-12VDC strømforsyning Router eller switch med en fri LAN-indgang En fungerende internetforbindelse En computer med Internet Explorer version 6 eller 7 eller anden kompatibel browser. Alphatronics Device Discovery skal være installeret på den anvendte PC. CAT-5 netværkskabel og/eller krydskabel (direkte tilslutning til PC) for programmering Bemærk: Internet Explorer 5.0 (eller lavere) kan ikke bruges! Bemærk: I denne Kvik Guide er styresystemerne Windows 2000 eller Windows XP anvendt. Følgende informationer skal være til stede: Alarmcentralens anvendte protokol Vagtcentralens IP-adresse og registreringsport for modtagerudstyret Den lokale gateway s/router s IP-adresse Det lokale netværks undernetmaske Montering Eller Montér AlphaCom XL (PCB version) i et metalkabinet med de vedlagte plastikstag. Det tilrådes at montere AlphaCom XL i selve alarmpanelets kabinet, som skal være tilsluttet jord. Forbind telefonsenderudgang til PSTN indgangen på AlphaCom XL Forbind AlphaCom XL 16VDC terminal til alarmcentralens 12VDC udgang. Forbind AlphaCom XL til det lokale netværk med et CAT-5 netværkskabel. Forbind computer til det lokale netværk. Se næste side, afsnit Programmering DHCP mode. Forbind AlphaCom XL direkte til computer. Sæt PC op til manuel TCP/IP adressering. Se næste side, afsnit Programmering med direkte tilslutning til PC. Bemærk: Kablet mellem telefonsender og AlphaCom XL må ikke overstige 30m. Rev Side 4

5 Programmering Programmering DHCP mode (Dynamisk adresse leveret af DHCP server) Sæt dipswitch 1 ON: Tilslut spænding, default fabriksindstillinger indlæses, afbryd spænding. Sæt dipswitch 1 OFF: Normal drift. Sæt dipswitch 3 ON: Tillader adgang til log ind og programmering Sæt dipswitch 2 OFF: Normal drift - DHCP mode - kræver log in med brugernavn og password. Default brugernavn er admin og intet password. Tilslut spænding Find enheden med Alphatronics Device Discovery, Dobbeltklik på IP adressen og PC ens standard Internet browser starter automatisk op på den valgte enheds adresse. Log ind og start programmering. Se programmeringsvejledningen side 10. Programmering med direkte tilslutning til PC (Fast default adresse) Sæt dipswitch 1, 2 og 3 ON dipswitch 4 OFF (bruges ikke). Dipswitch 2 ON: Tvinger til brug af fast adresse Tilslut spænding, default fabriksindstillinger indlæses, afbryd spænding. Sæt dipswitch 1 OFF: Normal drift. Sæt PC ens TCP/IP indstillinger til manuel adressering. Tildel computeren adressen , undernetmaske Forbind computerens LAN-stik og AlphaCom XL s LAN-stik med et krydskabel. Start browser og indtast AlphaCom XL s faste default IP adresse Tilslut spænding, Start en Internet browser op og indtast Log ind og start programmering Se programmeringsvejledningen side 10. Efter endt programmering og positiv test af de programmerede funktioner, rapportering til Vagtcentral m.m., sættes dipswitch 1, 2 og 3 OFF og AlphaCom XL resættes ved enten en kortvarig afbrydelse af spændingsforsyningen eller ved at kortslutte de to resæt jumper pinde. Herefter vil det ikke længere være muligt at tilgå AlphaCom XL for yderligere programmering eller fjernkontrol. Bemærk: Bemærk: AlphaCom XL er default sat op til DHCP-mode. Hvis både AlphaCom XL og PC er tilsluttet det samme lokale netværk kan AlphaCom XL findes med Alphatronics Equipment Discovery Tool. Rev Side 5

6 Hardware installation 0V terminal for analoge indgange RS-485 bus (Seriel port 2) RS-232 (Seriel port 1) For flashing af Fejlrelæudgang Relæudgang V 0V Analoge indgange Jumpere for valg af indganges funktion (spændingsstyret ja/nej) RS-232 (Seriel port 3) 4 jumpere for 12V forsyning til common (C) relækontakt Watchdog LED 4 jumpere for ændring af relæudgange til O.C. udgange RS-485 master/slave: Jumper skal fjernes, når AlphaCom IP bruges sammen med AlphaVision NG 4 Status LEDs Jumper for flashing af firmware Resæt jumper pinde GPRS LED Sabotage switch GPRS modul DIP switche Backup LED: Lyser rødt når backup-relæ er aktiveret LAN aktivitets LED (se LEDs) LAN Link LED LANkonnektor Telefonsender indgang Backup-udgang for telefonsender Jumper for PSTN sabotagekredsl Terminal for tilslutning af strømforsyning Figur 2: AlphaCom XL - Placering af konnektorer, jumpere, LEDs, dipswitch og sabotageswitch AlphaCom XL transceiver strømforsynes gennem +16VDC terminal blokken. Tilslut AlphaCom XL til det lokale netværk (en ledig LAN port i router eller switch). AlphaCom XL understøtter 10Mbit/s datatransmission, og det anbefales at anvende et standard straight through CAT5 kabel. For hjemmelavede kabler anbefales det endvidere at anvende standard farvetabel for lednings og benforbindelser, se appendiks B Fejl! Bogmærke er ikke defineret.. Bemærk - ved brug af RS-485 bus kan AlphaCom XL strømforsynes på to måder: AlphaCom XL strømforsynes som normalt igennem 16VDC tilslutningen. Her skal kun RS-485 bus terminalens 0V og datalederne A og B forbindes. RS-485 bus terminalens +12V må ikke anvendes. AlphaCom XL strømforsynes igennem RS-485 bussen. Alle ledere anvendes også +12V. 16VDC terminalen anvendes ikke. Rev Side 6

7 AlphaCom XL programmering Programmering via en standard internet browser kan udføres på 3 forskellige måder: Direkte tilsluttet lokalnetværk, DHCP mode (Dynamisk adressering) Direkte tilsluttet lokalnetværk med brug af default fast adresse Direkte tilsluttet PC med krydskabel Programmering via en standard internet browser DHCP mode AlphaCom XL kan adresseres dynamisk d.v.s. få tildelt en adresse af en DHCP-server. Programmering af en fast lokal netværksadresse (LAN) er derfor ikke nødvendig, og hermed undgås evt. adressekonflikter på netværket. AlphaCom XL tilsluttes direkte til lokalnetværket med det medfølgende CAT5 LAN kabel (straight through) og kan så programmeres fra en hvilken som helst computer på lokalnetværket. Da den tildelte adresse ikke kendes på forhånd, skal der installeres et lille program, Alphatronics Equipment Discovery, som kan finde AlphaCom XL på lokalnetværket og give den nødvendige adresseinformation. Alphatronics Equipment Discovery Med introduktionen af AlphaCom XLfirmware version 4.1 og programmet, Alphatronics Equipment Discovery Tool, kan enhver Alphatronics IP enhed siddende på et netværk let findes. Installer softwaren, start programmet og klik på Search. En hver enhed inkl. dens adresse vil herefter blive detekteret. Dobbeltklik på enheden og browseren starter op med log in til enheden. Programmering 1. gang Sæt dipswitch 1 ON: Tilslut spænding, default fabriksindstillinger indlæses, afbryd spænding. Sæt dipswitch 1 OFF: Normal drift. Sæt dipswitch 2 OFF: Anvender den af DHCP-serveren tildelte adresse. Kræver log in med brugernavn og password. Default brugernavn er admin og intet password. Transmissionsklar. Sæt dipswitch 3 ON: Tillader adgang til log ind og programmering Tilslut spænding, find enheden med Alphatronics Equipment Discovery, dobbeltklik på IP adressen og PC ens standard Internet browser starter automatisk op på den valgte enheds adresse:webserver port (eks :80). Log ind og programmer Web Server og Transmitter Settings. Se programmeringsvejledning side 10. Efter endt programmering Log af og reboot herved resættes AlphaCom XL og programmeringen effektueres. De programmerede Web Server og Ethernet indstillinger (brugernavn, password og IP adresse) træder nu i kraft og skal herefter anvendes ved næste log ind Tjek de programmerede Web Server og Ethernet indstillinger, forbindelsen til Vagtcentral og korrekt modtagelse af alarmbeskeder. Afslut med at sætte dipswitch 3 OFF og resætte AlphaCom XL ved at kortslutte resæt jumper pinde eller kortvarigt afbryde spændingsforsyningen. Herved blokeres for al adgang til programmering af AlphaCom XL (TCP). Rev Side 7

8 Programmering via en standard internet browser fast adresse Hvis det lokale LAN tilhører netværkstypen xxx, undernetmaske og adressen er ledig, kan AlphaCom XL tilsluttes direkte til lokalnetværket med det medfølgende CAT5 LAN kabel og AlphaCom XL kan så programmeres fra en hvilken som helst computer, som er koblet på lokalnetværket. Tjek af TCP/IP-netværkskonfigurationen: Tilslut eller brug en allerede forbundet computer på det lokale netværk. Klik på start og vælg Kør. Indtast cmd i indtastningsfelt se illustration. Herefter åbner DOS kommandoprompt. TCP/IP-netværkskonfiguration Indtast ipconfig eller ipconfig/all i DOSkommandoprompt og slut af med ENTER. Det ses her, at netværket er af en type, som tillader direkte tilslutning til det lokale netværk og programmering af AlphaCom XL. Dog under den forudsætning at AlphaCom XL s default adresse ikke er tildelt en anden enhed på netværket. IP-adresse: Er computerens interne LANnetværksadresse (her ). Undernetmaske: Netværkets undernetmaske. Standardgateway: Er routerens LAN-netværksadresse porten ud til Internettet (her ). Programmering 1. gang (i slukket stand/uden spænding) Sæt dipswitch 1 ON Tilslut spænding, default fabriksindstillinger indlæses, afbryd spænding. Sæt dipswitch 1 OFF: Normal drift. Sæt dipswitch 2 ON: Tillader log in med brugernavn admin og uden password og tvinger AlphaCom XL s adresse til port 80. Sæt dipswitch 3 ON: Tillader adgang til log ind og programmering af AlphaCom XL Tilslut spænding, start browser, tast ind i adressefelt, log ind og programmer Web Server, Ethernet og Transmitter indstillinger. Se programmeringsvejledning 10. Sæt dipswitch 2 OFF for normal drift og resæt AlphaCom XL (kortslut resæt jumper pinde eller afbryd kortvarigt spændingsforsyningen) De programmerede Transmitter, Web Server og Ethernet indstillinger (brugernavn, password og IP adresse) effektureres og skal herefter anvendes ved næste log ind. Herefter Tjek de programmerede Web Server og Ethernet indstillinger, forbindelsen til Vagtcentral og korrekt modtagelse af alarmbeskeder. Afslut med at sætte dipswitch 3 OFF, resætte AlphaCom XL ved at kortslutte resæt jumper pinde eller kortvarigt afbryde spændingsforsyningen. Herved blokeres for adgang til programmering af AlphaCom XL (TCP).! Bemærk AlphaCom XL kan ikke sende med dipswitch 2 ON. Rev Side 8

9 Programmering via en standard internet browser direkte tilsluttet PC via krydskabel Direkte tilslutning til PC kræver en ændring i PC ens netværks TCP/IP opsætning se følgende vejledning: TCP/IP konfiguration af PC for direkte tilslutning til AlphaCom XLALPHACOM IP PRIVAT Gå ind i Netværks og opkaldsindstillinger. Højreklik på LAN-forbindelse og vælg Egenskaber. Marker Internetprotokol[TCP/IP] og vælg Egenskaber. Vælg Brug følgende IP-adresse og indtast IPadresse og subnetmask Standard gateway skal ikke udfyldes slut af med OK.! Husk når programmeringen er helt færdig, skal ovenstående TCP/IP-egenskaber sættes tilbage til Hent automatisk en IP-adresse for at PC en kan fungere normalt på lokalnetværket. Forbind nu PC en til AlphaCom XL, sæt spænding til AlphaCom XL, start en Internet browser op og indtast den faste adresse i browserens adressefelt. Dipswitch indstillinger, programmering og afsluttende procedurer er de samme som vist i foregående afsnit, Programmering via en standard internet browser fast adresse.! Bemærk www skal ikke bruges ved indtastningen af IP-adresse.! Tip for Internet Explorer og IP-adresser port 80 gælder at indtastning af ikke er nødvendigt eks Er porten forskellig fra 80 skal indtastes. Rev Side 9

10 Log in AlphaCom XL har 2 forskellige typer af brugere (User): Supervisor Har rettighed til at se, redigere, programmere og konfigurere alle indstillinger og parametre for AlphaCom XL, samt se AlphaCom XL s status information. Standard brugernavn for Supervisor er admin. User Bruger har kun rettighed til at aktivere AlphaCom XL s tre udgange. Standard brugernavn er user. Bemærk: Med dipswitch 2 sat til ON, skal der ikke indtastes noget password. System Status General Information om firmware versioner og spændingsforsyning. Message Queues Status for antal ikke sendte beskeder i buffer for transmitter 1 og 2. Communication Status meddelelser for transceiver 1 4. Connections Statusmeddelelse for RS232 over IP og GPRS kommunikation. Se skærmbillede. Bemærk: Systeminformation opdateres hvert 10. sek. for AlphaCom XL. Ethernet Settings Mac adresse De sidste 6 cifre findes på mærkat og indtastes. De første 6 cifre skal ikke ændres. Static / DHCP Vælg mellem fast eller dynamisk LAN IP-adresse. IP address / net mask Ved valg af Static indtastes den faste lokale IP-adresse og undernetsmaske. Default Gateway IP-adressen for lokalnetværkets Gateway (sædvanligvis routeren) indtastes her. Rev Side 10

11 GPRS Settings GSM PIN code Her indtastes en evt. PIN-kode for SIM kortet. Roaming Aktiveres, hvis der skal benyttes flere forskellige netværk. Acces Point Name (APN) Indtast her udbyderens APN. User ID Indtast her bruger ID Password Indtast her Password Always Online Altid online, ja / nej. Web server Settings IP Address / Port (TCP) Her programmeres port. IPadressen er programmeret og kan ikke ændres. User acces adgang med kun brugerrettigheder. D.v.s. betjening af relæudgange. User / Password Indtast brugernavn og password. Default brugernavn er user. Administrator Access administratorrettigheder giver adgang til alle funktioner. User / Password Indtast brugernavn og password. Default brugernavn for administrator er admin. Maximum Login Trials Her programmeres det maksimalt tilladte antal forkerte login forsøg. Lock-out Duration Her programmeres varigheden for en blokering/lock out efter antal forkerte logins. Generate Alarm Message on Lock-out Alarm til Vagtcentral ved overskridelse login forsøg ja / nej. Transmitter Settings Account Number Indtast kunde-id til Vagtcentral. Destination IP Address / Port (UDP) IP modtageradresse og port (UDP). Local Port (UDP) Transceiverens lokale port kan frit programmeres. Protokol Vælg mellem to digitale alarmprotokoller: SEC-IP eller SIA-HS / IP. Communication Medium Vælg Ethernet eller GPRS. Supervision Interval Overvågnings interval (Det ønskede / Det faktiske). Periodic Test Message Programmering af periodisk testbesked og interval for afsendelse af besked. Rev Side 11

12 Monitoring Settings Monitoring Settings Overvågning af kommunikation, spændingsforsyning, GPRS, SAB og PSTN linie. Programmering af SIA rapportering og fejlrelæudgang. Programmerbare parametre er forsinkelse (Delay), alarmkode (Alarm Code SIA), genopretningskode (Restore Code SIA) og aktivering af fejlrelæudgang. Delay Forsinkelse af advarsel i sekunder. Alarm Code (SIA) Her indtastes den valgte SIA-kode for advarsel. Restore Code (SIA) Her indtastes den valgte SIA-kode for genopretning af den sendte advarsel. Activate Relay 4 on Failure Sæt et flueben for aktivering af fejlrelæudgang 4. Bemærk: Programmering af SIA-koder skal altid udføres og bekræftes i samarbejde med Vagtcentralen. Input Settings Input (1-6) Settings Hver indgang kan frit programmeres m.h.t. navn (max. 15 karakterer). Dette navn bliver sendt sammen med SIA alarmkoden til Vagtcentralen. Programmering af indgange 1-12 er helt ens. Parametrene er EOL (End of line), NC (Normally closed), Skafor (F&P) og Enabled (aktiveret). Modstandsværdier Indgange Modstandsværdier (kohm) 1, , ,8 0V Afbrudt EOL, NC, BT BA OK - BR BT BT NC, Skafor BA BA OK - BR BA BA NC BA BA OK - BR OK BA Spændingsstyrede indgange Bemærk: Absolut maks. spænding påført en indgang er 24VDC. Indgange Spændingsværdi (max 24V) 0V Afbrudt 12V NC BA BA OK - BR NO OK - BR OK - BR BA Bemærk: Indgang 9-12 kan ikke anvendes som spændingsstyrede indgange. Rev Side 12

13 PSTN Interface Settings PSTN Interface Settings Konfiguration af PSTN interface Acknowledge to Panel Kvittering for modtaget besked. Immediate Kvittering fra AlphaCom XL After Delivery to Destination Efter levering til destination (Vagtcentral). Data Failures Data fejlmeddelelser No Data Received Code (SIA) Ikke modtaget data Data Error Code (SIA) Data fejlkode Følgende protokoller supporteres: Protokol SIA-HS SIA (regular) Contact ID Scancom DTMF 1600Hz Scancom DTMF 1400Hz Forklaring SIA High Security bruges kun af Alphatronics produkter. Understøttede SIA protokoller er: SIA level 0, SIA level 1, SIA level 2, SIA level 3 og Aritech XSIA Ademco Contact ID protokol Scancom 8 og 16 kanals telefonsendere, som anvender de alm. 1600Hz /2000Hz frekvenser for kvittering Scancom 8 og 16 kanals telefonsendere, som anvender de mindre brugte frekvenser, 1400Hz /2300Hz, for kvittering. Denne protokol var tidligere meget anvendt af ældre Aritech telefonsendere. Relay Output Settings Relay Output Settings Relæudgang fjernkontrol AlphaCom XL har 3 relæudgange, som kan fjernbetjenes via IP. Name Hver relæudgang kan navngives. Disse navne ses også i brugerinterfacet, men kan ikke ændres af bruger. Switch On / Off Skift mellem On og Off. Marker den ønskede indstilling, klik OK og relæudgangen aktiveres. Rev Side 13

14 Factory Defaults Factory Defaults Reset til default fabriksopsætning for dele af eller hele opsætningen. General Settings Ethernet Settings, GPRS Settings og Web Server Settings. Transmitter Settings Transmitter Settings 1 og 2. Input / Output Settings Gælder Monitoring Settings, Input Settings 1-12, PSTN interface Settings, Serial Port Settings og Relay Output Settings. Vælg Yes og klik Load og AlphaCom XL resættes til standard fabriksindstillinger for de valgte funktioner. Relay Output Control Relay Output Control Bruger interface for fjernkontrol af relæudgange Når der bliver logget ind med brugerstatus alene (default brugernavn: user), fremkommer bruger interfacet for fjernkontrol af relæudgange. Brugeren har nu mulighed for individuelt at aktivere / deaktivere de tre udgange. Bemærk: Denne funktion kræver, at dipswitch 3 forbliver ON for at bevare adgangen til AlphaCom XL. Med dipswitch 3 OFF blokeres for al TCP/IP adgang til enheden og dermed også for fjernkontrol af relæudgange. Serial Settings Vedrørende brug og konfiguration af seriel kommunikation, Serial Settings, RS-232 over IP, AlphaVision-Bus Settings kan detaljeret information herom findes i AlphaCom XL manualen (71 sider), som kan downloades fra Alphatronics hjemmeside, se side 2. Rev Side 14

15 Lysdidodernes (LED) betydning AlphaCom XL er udstyret med at antal lysdioder, som giver information om forskellige funktioner s virkemåde. Lysdiodernes navne og placering kan findes på side 6. TRANSMITTER LEDS: LED Farve Forklaring LED TR1 Transmitter 1 - lyser konstant ved forbindelse til Grøn (ØVERST) Vagtcentral LED TR2 Grøn Transmitter 2 - lyser konstant ved forbindelse til Vagtcentral LED TR3 Rød Lyser når, der en besked i bufferen LED TR4 (NEDERST) Grøn Blinker når firmware og hardware fungerer korrekt STATUS LEDS: LED Farve Forklaring LED ST1 Grøn Watchdog LED skal lyse konstant og viser, at firmware og hardware fungerer korrekt. Watchdog LED er OFF, når der flashes ny firmware(opgraderes) LED ST2 Grøn LAN aktivitet LED ST3 Grøn LAN link tilsluttet LED ST4 Rød GPRS tilsluttet LED ST5 Rød Backup LED lyser konstant, når backup relæet er aktiveret. Når relæet er aktiveret, forbindes PSTN-indgangen (CMK) til PSTN-udgangen (TEL). LED ST4 LED ST2 ST1 Watchdog LED ST3 LED TR1 LED TR2 LED ST5 Rev Side 15

16 Dipswitch indstillinger AlphaCom XL s funktion er delvis bestemt af dipswitch indstillingerne se nedenstående skema. Dipswitch Position Forklaring OFF Normal BRUG 1 Når dipswitch 1 er ON, og AlphaCom XL resettes ved enten ON at tilslutte strøm eller at kortslutte reset jumper pinde, vil default fabriksindstillinger blive indlæst. Normal BRUG. De programmerede web server og Ethernet indstillinger er i OFF brug. Log ind brugernavn og password kræves for adgang til programmering. 2 3 ON OFF ON 4 OFF Dipswitch 4 kun internt brug. Standard fabriksindstillinger for web server og Ethernet indstillinger er gældende og kan anvendes for adressering og log ind. Evt. tidligere programmerede indstillinger slettes ikke, men træder i kraft igen, når dipswitch sættes OFF igen. Default brugernavn er (admin) og der er intet password. Default IP adresse er og web server port 80. Bemærk: Default er Gateway/router programmeret til Ved brug af fast IP-adresse skal adressen for Gateway altid programmeres, for at AlphaCom XL kan kommunikere på Internettet. Dipswitch 2 ON bør kun bruges til at programmere brugernavn, password og Ethernet indstillinger. Herefter sæt dipswitch 2 OFF og genstart AlphaCom XL. Normal BRUG efter endt programmering. Adgang til AlphaCom XL, log ind og programmering, er blokeret. Hvis log ind forsøges fremkommer et skærmbillede med teksten, Det er ikke muligt at få adgang til denne enhed. Adgang til AlphaCom XL, log ind og programmering ved brug af gyldigt brugernavn og password. WEEE-deklaration Dette Alphatronics produkt er fremstillet efter de mest moderne produktionsmetoder består af højkvalitetskomponenter. De fleste komponenter kan genbruges. Undgå derfor at smide dette produkt i skraldespanden sammen med husholdningsaffald, men aflever det på den lokale genbrugsstation eller hos din forhandler. Manual: versie 1.1 October 10th 2008 [C.J. Prins / M. Klinker / M. Tijsseling] Alphatronics Rev Side 16

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2 200 og 400 serien Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien Udgave 2 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Forberedelse... 5 Medfølgende tilbehør... 5 Hardware... 6 IRIS 200 kabinet... 6 IRIS 200 serien

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie

Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie 100820 Version 3.2 Installationsguide Svendborg Erhvervsskole kollegie A.P. Møller kollegie Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 5700 Svendborg telefon fax: e-mail hjemmeside 62 21 27 71 62 20 15 16 support@sydfynsintranet.dk

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

BAS 920 Hardware Manual Version 1.17. BA Systems Petershvilevej 1, DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk +45 6996 0990

BAS 920 Hardware Manual Version 1.17. BA Systems Petershvilevej 1, DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk +45 6996 0990 BAS 920 Hardware Manual Version 1.17 Stik og forbindelser... 3 Størrelse og mål... 7 Power... 7 Moduler... 7 COM modul... 8 COMM modul... 9 RS232... 10 Ethernet... 10 USB Device... 10 USB Host... 10 Lysdioder...

Læs mere

LK IHC Control Viewer Quick guide

LK IHC Control Viewer Quick guide LK IHC Control Viewer Quick guide Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Velkommen til LK IHC Control Viewer Denne folder indeholder en gennemgang af de mest almindelige

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx APP-NOTE 609005 Beckhoff Application Note Date: 1/5/2007 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Westermo GDW-11 GSM

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

SMARTair Genesis. Manual for installatør

SMARTair Genesis. Manual for installatør SMARTair Genesis Manual for installatør Indholdsfortegnelse Generelt om Genesis... 3 1.1 Brugsområder... 3 1.2 Adgangskort og brikker... 3 1.3 Zys læsere... 3 Beskrivelse og installation af komponenter...

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro Sektornet VPN Log på Windows-domæne med Windows XP Pro UNI C februar 2004 Sektornet VPN UNI C februar 2004 v2.5 Af Anders Raun og Jesper Skou Jensen 1 Log på Windwos-domæne med Windows XP Pro 1.1 Forudsætninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 Åbne Netværk? LonMark XML/SOAP... FTP HTTP TCP IP UDP EIA852 IEC709.1 (LonTalk ) Ethernet WiFi (wireless) TP/FT-10 PL-20 Prolon Data Logger Udvikling Teknologi

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

ISC2000 Series Hardware Manual

ISC2000 Series Hardware Manual 99.50.05-C ISC2000 Series Hardware Manual Clorius Controls A/S Tempovej 27-2750 Ballerup Denmark Tel.: +45 77 32 31 30 Fax: +45 77 32 31 31 E-mail: mail@cloriuscontrols.com Web: www.cloriuscontrols.com

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Oprette en AMS route til andet TwinCAT System

Oprette en AMS route til andet TwinCAT System APP-NOTE 609015 Beckhoff Application Note Date: 6/7/2010 Document Status: Rev. 1.0 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 OVERVIEW Denne applikations

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager

Adressering af ind- og ud gange på CXxxxx IEC1131 PLC uden TC system manager APP-NOTE 610003 Beckhoff Application Note Date: 11/13/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Adressering af ind-

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere