ALPHACOM XL Kvik guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALPHACOM XL Kvik guide"

Transkript

1 ALPHACOM XL Kvik guide Alphatronics DK * Messingvej 40B * 8940 Randers SV * Tel.: * Fax.: *

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 KVIK INSTALLATIONS GUIDE... 4 FØR INSTALLATION... 4 MONTERING... 4 PROGRAMMERING... 5 HARDWARE INSTALLATION... 6 ALPHACOM XL PROGRAMMERING... 7 ALPHATRONICS EQUIPMENT DISCOVERY... 7 PROGRAMMERING VIA EN STANDARD INTERNET BROWSER FAST ADRESSE... 8 PROGRAMMERING VIA EN STANDARD INTERNET BROWSER DIREKTE TILSLUTTET PC VIA KRYDSKABEL... 9 LOG IN SYSTEM STATUS ETHERNET SETTINGS GPRS SETTINGS WEB SERVER SETTINGS TRANSMITTER SETTINGS MONITORING SETTINGS PSTN INTERFACE SETTINGS RELAY OUTPUT SETTINGS FACTORY DEFAULTS RELAY OUTPUT CONTROL SERIAL SETTINGS LYSDIDODERNES (LED) BETYDNING DIPSWITCH INDSTILLINGER Rev Side 2

3 Indledning Denne kvik guide giver en hurtig indføring i de vigtigste og mest basale funktioner vedrørende brug og opsætning af AlphaCom XL. For yderligere information d.v.s. en udførlig gennemgang og forklaring af alle funktioner henvises til AlphaCom XL manualen (71 sider), som kan downloades fra vores hjemmeside, Vælg Teknisk Info hvis nedenfor viste besked dukker op (Dette websted bruger programkode osv.) klikkes på linien og Tillad med programkode vælges. Klik Teknisk Info igen og indtast kodeordet alphagold i brugerprompten. Herefter vælges Service/Brugermanualer og AlphaCom IP XL. AlphaCom XL manualen er på ca. 71 sider og fylder ca. 2,7 MB. Formatet er Adobe Acrobat PDF. Rev Side 3

4 Kvik installations guide Den mest almindelige installationssituation vil typisk være et skift fra alm. PSTN-telefoni til IP-telefoni over internettet via ADSL eller kabel. Herefter vil en installeret alarmcentral ikke længere kunne sende alarmbeskeder til Vagtcentralen. Ved at tilføje AlphaCom XL transceiveren som mellemled vil den eksisterende alarminstallation stadig kunne bruges, og alarmbeskeder kan sendes sikkert over internettet til Vagtcentralen AlphaCom XL transceiver leveres både i en PCB-version (print til indbygning) og i en version indbygget i et kunststofkabinet med strømforsyning og batteri backup. AlphaCom XL PCB-version kan monteres inden i alarmcentralens kabinet. Den forbindes til en fri LAN port på det lokale netværk og er nu klar til programmering. Før installation Følgende komponenter skal være til stede: Alarmcentral med en analog telefonsender 12VDC eller 230VAC-12VDC strømforsyning Router eller switch med en fri LAN-indgang En fungerende internetforbindelse En computer med Internet Explorer version 6 eller 7 eller anden kompatibel browser. Alphatronics Device Discovery skal være installeret på den anvendte PC. CAT-5 netværkskabel og/eller krydskabel (direkte tilslutning til PC) for programmering Bemærk: Internet Explorer 5.0 (eller lavere) kan ikke bruges! Bemærk: I denne Kvik Guide er styresystemerne Windows 2000 eller Windows XP anvendt. Følgende informationer skal være til stede: Alarmcentralens anvendte protokol Vagtcentralens IP-adresse og registreringsport for modtagerudstyret Den lokale gateway s/router s IP-adresse Det lokale netværks undernetmaske Montering Eller Montér AlphaCom XL (PCB version) i et metalkabinet med de vedlagte plastikstag. Det tilrådes at montere AlphaCom XL i selve alarmpanelets kabinet, som skal være tilsluttet jord. Forbind telefonsenderudgang til PSTN indgangen på AlphaCom XL Forbind AlphaCom XL 16VDC terminal til alarmcentralens 12VDC udgang. Forbind AlphaCom XL til det lokale netværk med et CAT-5 netværkskabel. Forbind computer til det lokale netværk. Se næste side, afsnit Programmering DHCP mode. Forbind AlphaCom XL direkte til computer. Sæt PC op til manuel TCP/IP adressering. Se næste side, afsnit Programmering med direkte tilslutning til PC. Bemærk: Kablet mellem telefonsender og AlphaCom XL må ikke overstige 30m. Rev Side 4

5 Programmering Programmering DHCP mode (Dynamisk adresse leveret af DHCP server) Sæt dipswitch 1 ON: Tilslut spænding, default fabriksindstillinger indlæses, afbryd spænding. Sæt dipswitch 1 OFF: Normal drift. Sæt dipswitch 3 ON: Tillader adgang til log ind og programmering Sæt dipswitch 2 OFF: Normal drift - DHCP mode - kræver log in med brugernavn og password. Default brugernavn er admin og intet password. Tilslut spænding Find enheden med Alphatronics Device Discovery, Dobbeltklik på IP adressen og PC ens standard Internet browser starter automatisk op på den valgte enheds adresse. Log ind og start programmering. Se programmeringsvejledningen side 10. Programmering med direkte tilslutning til PC (Fast default adresse) Sæt dipswitch 1, 2 og 3 ON dipswitch 4 OFF (bruges ikke). Dipswitch 2 ON: Tvinger til brug af fast adresse Tilslut spænding, default fabriksindstillinger indlæses, afbryd spænding. Sæt dipswitch 1 OFF: Normal drift. Sæt PC ens TCP/IP indstillinger til manuel adressering. Tildel computeren adressen , undernetmaske Forbind computerens LAN-stik og AlphaCom XL s LAN-stik med et krydskabel. Start browser og indtast AlphaCom XL s faste default IP adresse Tilslut spænding, Start en Internet browser op og indtast Log ind og start programmering Se programmeringsvejledningen side 10. Efter endt programmering og positiv test af de programmerede funktioner, rapportering til Vagtcentral m.m., sættes dipswitch 1, 2 og 3 OFF og AlphaCom XL resættes ved enten en kortvarig afbrydelse af spændingsforsyningen eller ved at kortslutte de to resæt jumper pinde. Herefter vil det ikke længere være muligt at tilgå AlphaCom XL for yderligere programmering eller fjernkontrol. Bemærk: Bemærk: AlphaCom XL er default sat op til DHCP-mode. Hvis både AlphaCom XL og PC er tilsluttet det samme lokale netværk kan AlphaCom XL findes med Alphatronics Equipment Discovery Tool. Rev Side 5

6 Hardware installation 0V terminal for analoge indgange RS-485 bus (Seriel port 2) RS-232 (Seriel port 1) For flashing af Fejlrelæudgang Relæudgang V 0V Analoge indgange Jumpere for valg af indganges funktion (spændingsstyret ja/nej) RS-232 (Seriel port 3) 4 jumpere for 12V forsyning til common (C) relækontakt Watchdog LED 4 jumpere for ændring af relæudgange til O.C. udgange RS-485 master/slave: Jumper skal fjernes, når AlphaCom IP bruges sammen med AlphaVision NG 4 Status LEDs Jumper for flashing af firmware Resæt jumper pinde GPRS LED Sabotage switch GPRS modul DIP switche Backup LED: Lyser rødt når backup-relæ er aktiveret LAN aktivitets LED (se LEDs) LAN Link LED LANkonnektor Telefonsender indgang Backup-udgang for telefonsender Jumper for PSTN sabotagekredsl Terminal for tilslutning af strømforsyning Figur 2: AlphaCom XL - Placering af konnektorer, jumpere, LEDs, dipswitch og sabotageswitch AlphaCom XL transceiver strømforsynes gennem +16VDC terminal blokken. Tilslut AlphaCom XL til det lokale netværk (en ledig LAN port i router eller switch). AlphaCom XL understøtter 10Mbit/s datatransmission, og det anbefales at anvende et standard straight through CAT5 kabel. For hjemmelavede kabler anbefales det endvidere at anvende standard farvetabel for lednings og benforbindelser, se appendiks B Fejl! Bogmærke er ikke defineret.. Bemærk - ved brug af RS-485 bus kan AlphaCom XL strømforsynes på to måder: AlphaCom XL strømforsynes som normalt igennem 16VDC tilslutningen. Her skal kun RS-485 bus terminalens 0V og datalederne A og B forbindes. RS-485 bus terminalens +12V må ikke anvendes. AlphaCom XL strømforsynes igennem RS-485 bussen. Alle ledere anvendes også +12V. 16VDC terminalen anvendes ikke. Rev Side 6

7 AlphaCom XL programmering Programmering via en standard internet browser kan udføres på 3 forskellige måder: Direkte tilsluttet lokalnetværk, DHCP mode (Dynamisk adressering) Direkte tilsluttet lokalnetværk med brug af default fast adresse Direkte tilsluttet PC med krydskabel Programmering via en standard internet browser DHCP mode AlphaCom XL kan adresseres dynamisk d.v.s. få tildelt en adresse af en DHCP-server. Programmering af en fast lokal netværksadresse (LAN) er derfor ikke nødvendig, og hermed undgås evt. adressekonflikter på netværket. AlphaCom XL tilsluttes direkte til lokalnetværket med det medfølgende CAT5 LAN kabel (straight through) og kan så programmeres fra en hvilken som helst computer på lokalnetværket. Da den tildelte adresse ikke kendes på forhånd, skal der installeres et lille program, Alphatronics Equipment Discovery, som kan finde AlphaCom XL på lokalnetværket og give den nødvendige adresseinformation. Alphatronics Equipment Discovery Med introduktionen af AlphaCom XLfirmware version 4.1 og programmet, Alphatronics Equipment Discovery Tool, kan enhver Alphatronics IP enhed siddende på et netværk let findes. Installer softwaren, start programmet og klik på Search. En hver enhed inkl. dens adresse vil herefter blive detekteret. Dobbeltklik på enheden og browseren starter op med log in til enheden. Programmering 1. gang Sæt dipswitch 1 ON: Tilslut spænding, default fabriksindstillinger indlæses, afbryd spænding. Sæt dipswitch 1 OFF: Normal drift. Sæt dipswitch 2 OFF: Anvender den af DHCP-serveren tildelte adresse. Kræver log in med brugernavn og password. Default brugernavn er admin og intet password. Transmissionsklar. Sæt dipswitch 3 ON: Tillader adgang til log ind og programmering Tilslut spænding, find enheden med Alphatronics Equipment Discovery, dobbeltklik på IP adressen og PC ens standard Internet browser starter automatisk op på den valgte enheds adresse:webserver port (eks :80). Log ind og programmer Web Server og Transmitter Settings. Se programmeringsvejledning side 10. Efter endt programmering Log af og reboot herved resættes AlphaCom XL og programmeringen effektueres. De programmerede Web Server og Ethernet indstillinger (brugernavn, password og IP adresse) træder nu i kraft og skal herefter anvendes ved næste log ind Tjek de programmerede Web Server og Ethernet indstillinger, forbindelsen til Vagtcentral og korrekt modtagelse af alarmbeskeder. Afslut med at sætte dipswitch 3 OFF og resætte AlphaCom XL ved at kortslutte resæt jumper pinde eller kortvarigt afbryde spændingsforsyningen. Herved blokeres for al adgang til programmering af AlphaCom XL (TCP). Rev Side 7

8 Programmering via en standard internet browser fast adresse Hvis det lokale LAN tilhører netværkstypen xxx, undernetmaske og adressen er ledig, kan AlphaCom XL tilsluttes direkte til lokalnetværket med det medfølgende CAT5 LAN kabel og AlphaCom XL kan så programmeres fra en hvilken som helst computer, som er koblet på lokalnetværket. Tjek af TCP/IP-netværkskonfigurationen: Tilslut eller brug en allerede forbundet computer på det lokale netværk. Klik på start og vælg Kør. Indtast cmd i indtastningsfelt se illustration. Herefter åbner DOS kommandoprompt. TCP/IP-netværkskonfiguration Indtast ipconfig eller ipconfig/all i DOSkommandoprompt og slut af med ENTER. Det ses her, at netværket er af en type, som tillader direkte tilslutning til det lokale netværk og programmering af AlphaCom XL. Dog under den forudsætning at AlphaCom XL s default adresse ikke er tildelt en anden enhed på netværket. IP-adresse: Er computerens interne LANnetværksadresse (her ). Undernetmaske: Netværkets undernetmaske. Standardgateway: Er routerens LAN-netværksadresse porten ud til Internettet (her ). Programmering 1. gang (i slukket stand/uden spænding) Sæt dipswitch 1 ON Tilslut spænding, default fabriksindstillinger indlæses, afbryd spænding. Sæt dipswitch 1 OFF: Normal drift. Sæt dipswitch 2 ON: Tillader log in med brugernavn admin og uden password og tvinger AlphaCom XL s adresse til port 80. Sæt dipswitch 3 ON: Tillader adgang til log ind og programmering af AlphaCom XL Tilslut spænding, start browser, tast ind i adressefelt, log ind og programmer Web Server, Ethernet og Transmitter indstillinger. Se programmeringsvejledning 10. Sæt dipswitch 2 OFF for normal drift og resæt AlphaCom XL (kortslut resæt jumper pinde eller afbryd kortvarigt spændingsforsyningen) De programmerede Transmitter, Web Server og Ethernet indstillinger (brugernavn, password og IP adresse) effektureres og skal herefter anvendes ved næste log ind. Herefter Tjek de programmerede Web Server og Ethernet indstillinger, forbindelsen til Vagtcentral og korrekt modtagelse af alarmbeskeder. Afslut med at sætte dipswitch 3 OFF, resætte AlphaCom XL ved at kortslutte resæt jumper pinde eller kortvarigt afbryde spændingsforsyningen. Herved blokeres for adgang til programmering af AlphaCom XL (TCP).! Bemærk AlphaCom XL kan ikke sende med dipswitch 2 ON. Rev Side 8

9 Programmering via en standard internet browser direkte tilsluttet PC via krydskabel Direkte tilslutning til PC kræver en ændring i PC ens netværks TCP/IP opsætning se følgende vejledning: TCP/IP konfiguration af PC for direkte tilslutning til AlphaCom XLALPHACOM IP PRIVAT Gå ind i Netværks og opkaldsindstillinger. Højreklik på LAN-forbindelse og vælg Egenskaber. Marker Internetprotokol[TCP/IP] og vælg Egenskaber. Vælg Brug følgende IP-adresse og indtast IPadresse og subnetmask Standard gateway skal ikke udfyldes slut af med OK.! Husk når programmeringen er helt færdig, skal ovenstående TCP/IP-egenskaber sættes tilbage til Hent automatisk en IP-adresse for at PC en kan fungere normalt på lokalnetværket. Forbind nu PC en til AlphaCom XL, sæt spænding til AlphaCom XL, start en Internet browser op og indtast den faste adresse i browserens adressefelt. Dipswitch indstillinger, programmering og afsluttende procedurer er de samme som vist i foregående afsnit, Programmering via en standard internet browser fast adresse.! Bemærk www skal ikke bruges ved indtastningen af IP-adresse.! Tip for Internet Explorer og IP-adresser port 80 gælder at indtastning af ikke er nødvendigt eks Er porten forskellig fra 80 skal indtastes. Rev Side 9

10 Log in AlphaCom XL har 2 forskellige typer af brugere (User): Supervisor Har rettighed til at se, redigere, programmere og konfigurere alle indstillinger og parametre for AlphaCom XL, samt se AlphaCom XL s status information. Standard brugernavn for Supervisor er admin. User Bruger har kun rettighed til at aktivere AlphaCom XL s tre udgange. Standard brugernavn er user. Bemærk: Med dipswitch 2 sat til ON, skal der ikke indtastes noget password. System Status General Information om firmware versioner og spændingsforsyning. Message Queues Status for antal ikke sendte beskeder i buffer for transmitter 1 og 2. Communication Status meddelelser for transceiver 1 4. Connections Statusmeddelelse for RS232 over IP og GPRS kommunikation. Se skærmbillede. Bemærk: Systeminformation opdateres hvert 10. sek. for AlphaCom XL. Ethernet Settings Mac adresse De sidste 6 cifre findes på mærkat og indtastes. De første 6 cifre skal ikke ændres. Static / DHCP Vælg mellem fast eller dynamisk LAN IP-adresse. IP address / net mask Ved valg af Static indtastes den faste lokale IP-adresse og undernetsmaske. Default Gateway IP-adressen for lokalnetværkets Gateway (sædvanligvis routeren) indtastes her. Rev Side 10

11 GPRS Settings GSM PIN code Her indtastes en evt. PIN-kode for SIM kortet. Roaming Aktiveres, hvis der skal benyttes flere forskellige netværk. Acces Point Name (APN) Indtast her udbyderens APN. User ID Indtast her bruger ID Password Indtast her Password Always Online Altid online, ja / nej. Web server Settings IP Address / Port (TCP) Her programmeres port. IPadressen er programmeret og kan ikke ændres. User acces adgang med kun brugerrettigheder. D.v.s. betjening af relæudgange. User / Password Indtast brugernavn og password. Default brugernavn er user. Administrator Access administratorrettigheder giver adgang til alle funktioner. User / Password Indtast brugernavn og password. Default brugernavn for administrator er admin. Maximum Login Trials Her programmeres det maksimalt tilladte antal forkerte login forsøg. Lock-out Duration Her programmeres varigheden for en blokering/lock out efter antal forkerte logins. Generate Alarm Message on Lock-out Alarm til Vagtcentral ved overskridelse login forsøg ja / nej. Transmitter Settings Account Number Indtast kunde-id til Vagtcentral. Destination IP Address / Port (UDP) IP modtageradresse og port (UDP). Local Port (UDP) Transceiverens lokale port kan frit programmeres. Protokol Vælg mellem to digitale alarmprotokoller: SEC-IP eller SIA-HS / IP. Communication Medium Vælg Ethernet eller GPRS. Supervision Interval Overvågnings interval (Det ønskede / Det faktiske). Periodic Test Message Programmering af periodisk testbesked og interval for afsendelse af besked. Rev Side 11

12 Monitoring Settings Monitoring Settings Overvågning af kommunikation, spændingsforsyning, GPRS, SAB og PSTN linie. Programmering af SIA rapportering og fejlrelæudgang. Programmerbare parametre er forsinkelse (Delay), alarmkode (Alarm Code SIA), genopretningskode (Restore Code SIA) og aktivering af fejlrelæudgang. Delay Forsinkelse af advarsel i sekunder. Alarm Code (SIA) Her indtastes den valgte SIA-kode for advarsel. Restore Code (SIA) Her indtastes den valgte SIA-kode for genopretning af den sendte advarsel. Activate Relay 4 on Failure Sæt et flueben for aktivering af fejlrelæudgang 4. Bemærk: Programmering af SIA-koder skal altid udføres og bekræftes i samarbejde med Vagtcentralen. Input Settings Input (1-6) Settings Hver indgang kan frit programmeres m.h.t. navn (max. 15 karakterer). Dette navn bliver sendt sammen med SIA alarmkoden til Vagtcentralen. Programmering af indgange 1-12 er helt ens. Parametrene er EOL (End of line), NC (Normally closed), Skafor (F&P) og Enabled (aktiveret). Modstandsværdier Indgange Modstandsværdier (kohm) 1, , ,8 0V Afbrudt EOL, NC, BT BA OK - BR BT BT NC, Skafor BA BA OK - BR BA BA NC BA BA OK - BR OK BA Spændingsstyrede indgange Bemærk: Absolut maks. spænding påført en indgang er 24VDC. Indgange Spændingsværdi (max 24V) 0V Afbrudt 12V NC BA BA OK - BR NO OK - BR OK - BR BA Bemærk: Indgang 9-12 kan ikke anvendes som spændingsstyrede indgange. Rev Side 12

13 PSTN Interface Settings PSTN Interface Settings Konfiguration af PSTN interface Acknowledge to Panel Kvittering for modtaget besked. Immediate Kvittering fra AlphaCom XL After Delivery to Destination Efter levering til destination (Vagtcentral). Data Failures Data fejlmeddelelser No Data Received Code (SIA) Ikke modtaget data Data Error Code (SIA) Data fejlkode Følgende protokoller supporteres: Protokol SIA-HS SIA (regular) Contact ID Scancom DTMF 1600Hz Scancom DTMF 1400Hz Forklaring SIA High Security bruges kun af Alphatronics produkter. Understøttede SIA protokoller er: SIA level 0, SIA level 1, SIA level 2, SIA level 3 og Aritech XSIA Ademco Contact ID protokol Scancom 8 og 16 kanals telefonsendere, som anvender de alm. 1600Hz /2000Hz frekvenser for kvittering Scancom 8 og 16 kanals telefonsendere, som anvender de mindre brugte frekvenser, 1400Hz /2300Hz, for kvittering. Denne protokol var tidligere meget anvendt af ældre Aritech telefonsendere. Relay Output Settings Relay Output Settings Relæudgang fjernkontrol AlphaCom XL har 3 relæudgange, som kan fjernbetjenes via IP. Name Hver relæudgang kan navngives. Disse navne ses også i brugerinterfacet, men kan ikke ændres af bruger. Switch On / Off Skift mellem On og Off. Marker den ønskede indstilling, klik OK og relæudgangen aktiveres. Rev Side 13

14 Factory Defaults Factory Defaults Reset til default fabriksopsætning for dele af eller hele opsætningen. General Settings Ethernet Settings, GPRS Settings og Web Server Settings. Transmitter Settings Transmitter Settings 1 og 2. Input / Output Settings Gælder Monitoring Settings, Input Settings 1-12, PSTN interface Settings, Serial Port Settings og Relay Output Settings. Vælg Yes og klik Load og AlphaCom XL resættes til standard fabriksindstillinger for de valgte funktioner. Relay Output Control Relay Output Control Bruger interface for fjernkontrol af relæudgange Når der bliver logget ind med brugerstatus alene (default brugernavn: user), fremkommer bruger interfacet for fjernkontrol af relæudgange. Brugeren har nu mulighed for individuelt at aktivere / deaktivere de tre udgange. Bemærk: Denne funktion kræver, at dipswitch 3 forbliver ON for at bevare adgangen til AlphaCom XL. Med dipswitch 3 OFF blokeres for al TCP/IP adgang til enheden og dermed også for fjernkontrol af relæudgange. Serial Settings Vedrørende brug og konfiguration af seriel kommunikation, Serial Settings, RS-232 over IP, AlphaVision-Bus Settings kan detaljeret information herom findes i AlphaCom XL manualen (71 sider), som kan downloades fra Alphatronics hjemmeside, se side 2. Rev Side 14

15 Lysdidodernes (LED) betydning AlphaCom XL er udstyret med at antal lysdioder, som giver information om forskellige funktioner s virkemåde. Lysdiodernes navne og placering kan findes på side 6. TRANSMITTER LEDS: LED Farve Forklaring LED TR1 Transmitter 1 - lyser konstant ved forbindelse til Grøn (ØVERST) Vagtcentral LED TR2 Grøn Transmitter 2 - lyser konstant ved forbindelse til Vagtcentral LED TR3 Rød Lyser når, der en besked i bufferen LED TR4 (NEDERST) Grøn Blinker når firmware og hardware fungerer korrekt STATUS LEDS: LED Farve Forklaring LED ST1 Grøn Watchdog LED skal lyse konstant og viser, at firmware og hardware fungerer korrekt. Watchdog LED er OFF, når der flashes ny firmware(opgraderes) LED ST2 Grøn LAN aktivitet LED ST3 Grøn LAN link tilsluttet LED ST4 Rød GPRS tilsluttet LED ST5 Rød Backup LED lyser konstant, når backup relæet er aktiveret. Når relæet er aktiveret, forbindes PSTN-indgangen (CMK) til PSTN-udgangen (TEL). LED ST4 LED ST2 ST1 Watchdog LED ST3 LED TR1 LED TR2 LED ST5 Rev Side 15

16 Dipswitch indstillinger AlphaCom XL s funktion er delvis bestemt af dipswitch indstillingerne se nedenstående skema. Dipswitch Position Forklaring OFF Normal BRUG 1 Når dipswitch 1 er ON, og AlphaCom XL resettes ved enten ON at tilslutte strøm eller at kortslutte reset jumper pinde, vil default fabriksindstillinger blive indlæst. Normal BRUG. De programmerede web server og Ethernet indstillinger er i OFF brug. Log ind brugernavn og password kræves for adgang til programmering. 2 3 ON OFF ON 4 OFF Dipswitch 4 kun internt brug. Standard fabriksindstillinger for web server og Ethernet indstillinger er gældende og kan anvendes for adressering og log ind. Evt. tidligere programmerede indstillinger slettes ikke, men træder i kraft igen, når dipswitch sættes OFF igen. Default brugernavn er (admin) og der er intet password. Default IP adresse er og web server port 80. Bemærk: Default er Gateway/router programmeret til Ved brug af fast IP-adresse skal adressen for Gateway altid programmeres, for at AlphaCom XL kan kommunikere på Internettet. Dipswitch 2 ON bør kun bruges til at programmere brugernavn, password og Ethernet indstillinger. Herefter sæt dipswitch 2 OFF og genstart AlphaCom XL. Normal BRUG efter endt programmering. Adgang til AlphaCom XL, log ind og programmering, er blokeret. Hvis log ind forsøges fremkommer et skærmbillede med teksten, Det er ikke muligt at få adgang til denne enhed. Adgang til AlphaCom XL, log ind og programmering ved brug af gyldigt brugernavn og password. WEEE-deklaration Dette Alphatronics produkt er fremstillet efter de mest moderne produktionsmetoder består af højkvalitetskomponenter. De fleste komponenter kan genbruges. Undgå derfor at smide dette produkt i skraldespanden sammen med husholdningsaffald, men aflever det på den lokale genbrugsstation eller hos din forhandler. Manual: versie 1.1 October 10th 2008 [C.J. Prins / M. Klinker / M. Tijsseling] Alphatronics Rev Side 16

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2

200 og 400 serien. Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien. Udgave 2 200 og 400 serien Installationsmanual IRIS 200 og 400 serien Udgave 2 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Forberedelse... 5 Medfølgende tilbehør... 5 Hardware... 6 IRIS 200 kabinet... 6 IRIS 200 serien

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080 1. Introduktion Dette afsnit omhandler udpakning af dit IP sikkerhedssystem med HOLARS 2080IP Panel, Sensorer og CTC-1807 IP kamera (hvis købt). Der henvises til senere kapitler for at få oplysninger om

Læs mere

Premier Elite Hybridcentraler Installationsmanual

Premier Elite Hybridcentraler Installationsmanual Premier Elite Hybridcentraler Installationsmanual Udgave 1 RICOCHET MT2 kompatibel Selvom der gøres alt for at sikre, at alle oplysninger i denne vejledning er korrekte og fyldestgørende, påtager ADI-

Læs mere

ARX ACCESS - En-dørscentral LCU9101. Installationsvejledning

ARX ACCESS - En-dørscentral LCU9101. Installationsvejledning ARX ACCESS - En-dørscentral LCU9101 Installationsvejledning 31-07-2009 Indhold Introduktion... 3 Kompatibelt tilbehør... 3 Motorlås... 3 Læsere... 3 Beskrivelse af hardwaren... 4 LCU9101... 4 LCU9101 med

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Manual IP Kamera CE300K

Manual IP Kamera CE300K Manual IP Kamera CE300K version 1,0 Tillykke med dit nye CamEye IP kamera Inden du tager kameraet i brug bør du læse denne instruktionsvejledning grundigt igennem. Kassen indeholder: Før du tager kameraet

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

GV-AS200 Controller. Installationsguide for hardware

GV-AS200 Controller. Installationsguide for hardware GV-AS200 Controller Installationsguide for hardware Inden det forsøges at tilslutte eller betjene dette produkt, skal disse vejledninger læses omhyggeligt, og vejledningen skal gemmes til fremtidig brug.

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

Intrunet SPC Opstarts Guide. SPC centralen er en tyverialarm med indbygget webserver, med mulighed for ADK-features også.

Intrunet SPC Opstarts Guide. SPC centralen er en tyverialarm med indbygget webserver, med mulighed for ADK-features også. Indholdsfortegnelse Indledning:...1 Opstart af central:...2 Installation af softwaren SPC Pro:...5 Brug af softwaren SPC Pro...6 Vigtigt at tænke på:...6 Opgradering af centralens firmware:...7 Opgradering

Læs mere

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk Brugervejledning til StofaNet www.stofa.dk Forord Tillykke med din nye StofaNet FlexRate opkobling, som giver dig adgang til internettet med én af Danmarks hurtigste internetforbindelser. Denne vejledning

Læs mere

Bewator Entro Installationshåndbog

Bewator Entro Installationshåndbog Bewator Entro Installationshåndbog DA A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering af Bewator Entro installationshåndbog må kun ske med skriftlig tilladelse fra Bewator. Bewator forbeholder

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

GVDnet. Gug-Visse-Dall Antenneforenings internetløsning. Brugervejledning

GVDnet. Gug-Visse-Dall Antenneforenings internetløsning. Brugervejledning 0 0110101010 1100101010101000001 1010000010010100100010101100 1010010001010110001010100001101010101 01011000101010000110101010111001010101010000010 10100001101010101110010101010100000100101001000101011000

Læs mere

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 27 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448 5286

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911 GSM- / PSTN-Com Gældende fra software version GSM Com 835504 PSTN Com 839000 1 INDLEDNING... 4 Produktidentifikation... 4 VARENUMMER LISTE... 4 GSM Com... 4 GPRS Com... 4 PSTN Com... 4 Antenne... 4 Akkumulator

Læs mere

CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk

CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk Version 02-2014 CompTrol Interface 4Web Teknisk manual, dansk Indholdsfortegnelse General information, risiko ved ikke at overholde sikkerhedsinstruktioner... 3 Kvalifikation- og uddannelse af personale...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Bruger Manual & Installations Instruktioner

Bruger Manual & Installations Instruktioner WT-1011RC IP65 GSM Remote Controllller And Allarm System Bruger Manual & Installations Instruktioner KASSENS INDHOLD 1) 1 Stk IP65 kabinet 2) 1 Stk WT-1011RC hoved print med GSM Modul monteret 3) 1 Stk

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0

Adgangskontrol Aliro-systemet. Installationsvejledning. Siemens AB Security Products MP1.0 Adgangskontrol Aliro-systemet Installationsvejledning MP1.0 Siemens AB Data og design kan ændres uden varsel. / Levering under forbehold af tilgængelighed. 2014 Copyright Siemens AB Vi forbeholder os alle

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere