FLEXUS 2. Dansk...2 English Svenska U.S.A. and countries outside the EU... 44

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44"

Transkript

1 FLEXUS 2 Dansk English Svenska U.S.A. and countries outside the EU

2 DK FLEXUS 2 Varenummer: P07 - XXXXXX Formål og anvendelse Producent Formål og brug Vigtigt/advarsler Udpakning og klargøring Montage før ibrugtagning Elektrisk tilkobling Beskrivelse af funktioner Labels Betjening Sikkerhedsfunktioner Tilbehør Demontage og transport Demontage Transport Emballering under transport Vedligeholdelse og opbevaring Rengøring Opbevaring og opmagasinering Hvordan undgås korrosion? Hvilken vedligeholdelse skal ejer selv forestå? Service og levetid Levetid og servicering Sikringer Eftersyn allround Fejlfinding sengen virker ikke Tekniske specifikationer CE-overensstemmelseserklæring

3 1.00 Formål og anvendelse 1.01 Producent V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK Århus N Tel Fax Formål og brug Formål med manualen Manualen beskriver primært standard modellen med 3 motorer. Andre versioner er medtaget i det omfang, betjeningen adskiller sig fra standard modellen. Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, hvilken version af plejesengen man råder over, idet der kan være beskrevet funktioner, der ikke findes på alle plejesenge. Brug Flexus 2 er en plejeseng til anvendelse på institutioner, plejehjem og i hjemmeplejen. En plejeseng adskiller sig overordnet fra en almindelig seng ved at fungere som hjælpemiddel for brugeren og som arbejdsredskab for hjælperen. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at sengen er højdeindstillelig, og at brugeren tilbydes en række forskellige hvilepositioner, idet liggefladen under madrassen er delt i fire sektioner, som kan vinkles sammen eller hver for sig. Når sengen anvendes på en institution eller i hjemmeplejen, må det forventes, at det er faguddannet personale, der anvender dette hjælpemiddel/ arbejdsredskab. NB! Det kan ikke anbefales at sengen står direkte på et ubehandlet/oliebehandlet trægulv. Dette kan medføre misfarvning af gulvet Vigtigt/advarsler Læs hele brugsanvisningen før sengen tages i brug. Sengens MAX. last på 240 kg, inkl. madras og tilbehør, må ikke overskrides. Sengen må kun anvendes på jævnt og plant underlag. Undgå at påkøre personer eller genstande med sengen. Sengen må ikke belastes af mere end éen person ud over brugeren. Dette eliminerer muligheden for, at sengen får overbalance og vælter. Ved indstilling af sengens højde til en lavere position skal det altid sikres, at der er fri plads under sengen. Vær opmærksom på børn, husdyr m.m. under sengen. Ved indstilling af sengens bevægelige dele skal der udvises agtpågivenhed og sørges for, at hverken lemmer eller genstande kan komme i klemme. Sengen er kun til voksne. Man må ikke montere andet end godkendt Guldmann udstyr på sengen. Sengen skal efterlades af hjælper i en position, hvorved ingen kan komme til skade dvs. i nederste position, uanset om den er i brug eller ikke. 3

4 1.04 Udpakning og klargøring Visuel kontrol Er emballagen beskadiget ved modtagelsen, skal delene til sengen nøje undersøges for synlige skævheder, defekter, eller mangler. Er der mistanke om beskadigelse, må sengen ikke anvendes, før kvalificeret servicepersonale eller Guldmann Service Team har godkendt den. Indhold 1. Understel på hjul med bremser 2. Overramme med 4-delt liggeflade 3. 2 stk. trægavle 4. Håndbetjening 5. Manual Evt. tilbehør, galge, sengeheste, madras m.m Montage før ibrugtagning Transportsnor, pap og transportklodser på gavlenderne fjernes. Trægavlene monteres i liggefladens gavlholdere. Evt. tilbehør pakkes ud og monteres Elektrisk tilkobling På sengens understel ved hovedenden hænger kontrolboksen; den skal kobles sammen med stikkene til motorer og lysnetkabel. Stikkene fra sengens motorer tilsluttes som vist på illustrationen. Ledningerne fra motorerne er nummereret, stikkene sættes i de tilsvarende nummererede hunstik i kontrolboksen. Håndbetjening er monteret i kontrolboksen ved modtagelsen. 1. Løftemotor 2. Rygmotor 3. Benmotor 4. Lårmotor 5. Stik til 230 V 6. Håndbetjening 7. Indikatorlampe for lysnet tilslutning 4

5 Vigtigt! Stikkene må aldrig byttes rundt. Stikkene til kontrolboksen er forsynet med vandtætte pakninger. Stikkene skal presses helt på plads i kontrolboksen for at fungere. Fugt gummipakningerne før de presses på plads. 230 V stikket fra kontrolboksen tilsluttes stikkontakt. Den grønne lampe på kontrolboksen lyser, når stikkontakten tændes, og sengen er klar til brug Beskrivelse af funktioner 2.01 Labels Flexus 2 Se. No. M Y XXXXXXXX Electrical protection class II IP Betjening Funktionsoversigt 1. 4-delt liggeflade 2. Beslag til galge 3. Håndkontakt 4. Fingerskruer til sengeheste 5. Kontrolboks 6. Understel 7. Fingerskruer til deling af overrammen 8. Hjul med bremser 9. 2/4 deling 10. Nødfir for rygflade 11. Fingerskrue til forlængelse af seng 5

6 Indstilling af sengen elektrisk Flexus 2 kan have to til fire motorer. Disse el-motorer betjener sengens højde, indstilling af ryggen og lår-/bendelen. Den 4. motor er til separat indstilling af lårdelen. Flexus 2 er i standardversionen udstyret med tre motorer. De forskellige funktioner indstilles vha. op/ned tasterne på den medfølgende håndbetjening, der betjenes lige effektivt af bruger og hjælper. De er illustreret som piktogrammer, der tydeligt indikerer, hvilken tast der skal aktiveres til justering af de forskellige funktioner, og det underbygges yderligere af identiske piktogrammer anbragt på sengen, hvor den pågældende funktion hører hjemme. Håndbetjeningen er udstyret med spiralledning og en ophængskrog, der gør det muligt at anbringe den flere steder på sengen, hvor både bruger og hjælper kan nå den. Ryg/lårdel Ryg/lårdel Liggedel Liggedel Rygdel Bendel Lårdel Bendel Indstilling af sengen manuelt Basisfunktioner, som flytning af sengen, bremsning af hjulene samt hævning/ sænkning af bendel på Flexus 2-versioner med mekanisk løsning i form af gascylinder, kan kun gennemføres af hjælperen eller af brugeren, inden denne går i seng. Brugeren har ingen mulighed for at betjene disse manuelle funktioner fra sengen. Manuel indstilling af bendel foregår ved at aktivere det store, blå håndtag, der kan betjenes fra begge sider af sengen. Når håndtaget presses op mod sengerammen, vil bendelen bevæge sig op. Ønsker man at bringe bendelen tilbage til vandret eller blot nedad, skal håndtaget aktiveres på samme måde. 6

7 Manuel indstilling af liggefladen foregår lettest, når der ligger en person i sengen. Funktionen er illustreret på den viste label, der er anbragt på sengerammen. En anden manuel funktion er ændring af liggefladen fra 2- til 4-delt og omvendt, der dog betjenes lige effektivt af bruger som hjælper. Det er en valgmulighed til senge, der ikke er udstyret med den ekstra 4. motor. Ændringen gør det muligt at justere ben- og lårdelen samtidig med rygdelen. Funktionen er illustreret på en label, der er placeret på liggefladens ramme ved sædedelen. Den udføres ved hjælp af den lille, blå omskifter, der er placeret lige under rammerøret samme sted, og som kan betjenes fra begge sider af sengen. Rygdelen skal være i vandret position for at funktionen fanges. Omskifteren drejes mod hovedenden, og liggefladen fungerer nu som 2- delt. Ryggen kan slås op, mens lår- og bendel forbliver plane. Det kan være en fordel, når man skal ud af sengen. Drejes omskifteren mod fodenden, fungerer sengen som 4-delt. På viste skitse er angivet de maximale vinkler, ryg-og bendelen kan indstilles i både ved elektrisk og manuel indstilling. Lårdelens vinkel er ved manuel indstilling 24 og ved elektrisk indstilling 45. Bremser individuel Sengen leveres som standard med individuelle bremser dvs. én på hvert af de fire hjul; bremsen låser mod både rulning og drejning. Hjulene bremses ved at træde bremse-pedalerne ned. Bremserne udløses ved at vippe bremsepedalerne op igen. Brems altid sengen, når den parkeres! Bremser central Plejesengen kan leveres med centralbremsesystem, og det anbefales, hvis der er brug for at flytte sengen ofte, idet alle fire hjul bremses eller udløses ved aktivering af én dobbeltpedal. Bremsepedalerne kan betjenes fra begge sider af sengen, hvilket er med til at sikre hjælperen bedre arbejdsstillinger. Hjulene bremses og udløses ved at træde pedalen ned rød pedal bremser sengen, grøn pedal udløser bremsen. Brems altid sengen, når den parkeres! 7

8 Forlængelse af seng Sengen kan forlænges med op til 200 mm. De to blå fingerskruer, se pil, på sengens langsider løsnes, og gavlen trækkes ud i den ønskede længde. Fingerskruerne strammes igen. Dernæst løsnes de to blå fingerskruer, der sidder under liggefladens foddel. Træk nu madrasstoppet ud, så det sidder i en afstand på 25 mm fra sengens gavl og stram fingerskruerne igen. Vigtigt! Den forlængede seng er ikke i stand til at klare standardens krav om stabilitet ved belastning af fodenden med 135 kg, men begynder at tippe ved en belastning på ca. 80 kg. Gavlen i fodenden må derfor kun belastes med max. 50 kg, når sengen er forlænget Sikkerhedsfunktioner Beskrivelse af nødfir Motoren til rygdelen er forsynet med nødfir, der er markeret med den viste label på et rødt aktiveringsgreb. Et vedvarende let tryk på det røde håndtag vil bringe ryggen ned i vandret position. Efter brug af nødfir skal fejlen på sengen udbedres, før sengen atter tages i brug. Nødfir bør kun anvendes i nødstilfælde. Anvendes nødfiret i forbindelse med svigt, skal fejlen analyseres af kvalificeret personale og leverandøren kontaktes. Brugere, der er særligt afhængige af indstillingsrutiner, der ikke må afbrydes, anbefales en seng med batteri-backup se under tilbehør Tilbehør Sengeheste Sengeheste monteres i hullerne ovenpå liggefladens ramme. For at lette montagen af sengehesten kan det være nødvendigt at løsne fingerskruerne til deling af liggeflade. Sengehestene låses fast til rammen med de to blå fingerskruer, som sidder under hullerne, på undersiden af rammen. Sengehestens lås vendes normalt mod sengens hovedgærde; i de tilfælde hvor brugeren utilsigtet vil 8

9 kunne aktivere denne, bør sengehester vendes 180 således at låsen placeres mod sengens fodende. Sengehestene klappes ned ved at udløse låsen i den ene ende og samtidig skubbe nedad på sengehestens overrør. Vær opmærksom på aldrig at have lemmer inde mellem sengehestens ribber, når den slåes ned; tryk derfor kun på overrøret. Vær sikker på at sengehestene bliver låst, når de slåes op igen. Sengehestene tages af ved at løsne de blå fingerskruer og løfte sengehestene af rammen. Sengehest med snoretræk Ovennævnte sengehest fås i en variant med snoretræk til udløsning af lås. Sengehesten kan anvendes af selvhjulpne brugere. Advarsel: Sengehest med snoretræk kan udløses utilsigtet. Lille sengehest Sengehesten fastgøres på liggefladens ramme med de tilhørende 2 blå fingerskruer. Bemærk at der er klemningsrisiko. Galge Galgen sættes i hullet i hovedendens venstre eller højre hjørne, efter behov. Sørg for at styre galgen på plads i hullet, så den ikke kan svinge til siderne. Trianglen monteres på galgen indenfor galgens stoppal. Kontrollér at den sorte skridsikring er placeret omkring galgens rør. Støttegreb Støttegrebet monteres på rygdelens ramme med tilhørende blå fingerskruer som vist. Bemærk at der er en klemningsrisiko mellem sengehest og støttegreb. Fenderhjul, lodret og vandret Såfremt sengen ofte skal flyttes, er det praktisk at montere fenderhjul lodret og vandret til beskyttelse af vægge, karme, kontakter m.v. Batteri-backup Da Flexus 2 er helt eller delvis elektrisk betjent og ikke som standard forsynet med batteri-backup, er den påvirkelig af strømsvigt. Derfor anbefales batteribackup, hvis brugeren er sårbar over for uregelmæssigheder eller er særligt afhængig af indstillingsrutiner, der ikke må afbrydes. 9

10 Ved senge med batteri-backup skal man være opmærksom på, at det, udover at fjerne stikket fra stikkontakten, er nødvendigt at trække stikkene ud af kontrolboksen eller fjerne håndbetjeningen, såfremt sengen ikke skal kunne betjenes. Luxus sengegavl og sengehest Montage Træsiden brugt til forsendelse skrues af gavlbeslagene på sengerammen. M6 boltene, der er pakket sammen med gavlene, skrues løst 2 omgange ned gevindhullerne. Den formonterede gavl placeres nu forsigtigt ned over gavlbeslagene på sengen, og boltene spændes med en 4 mm umbraconøgle. Styretappene i den ene ende af sengehestene placeres i sporet i sengegavlen. Sengehestenes anden ende løftes op til overkanten af gavlen, (pas på at tappene i modsatte ende ikke slipper sporet), hvorefter tappene presses ind i sengehestene og føres ind på gavlen ved siden af sporet. Når alle 4 tappe sidder i spænd mod gavle, føres sengehestene på plads i sporet under spørgsmålstegnet. Vær opmærksom på, at de to sammenhængende tappe isættes samtidig, så ståltråden ikke bøjes. Sengehestene sænkes, så de hviler nederst i sporet. Sengehestene demonteres ved at løfte op i den ene ende, hvorefter tappene presses ind i sengehestene og føres ud på gavlen ved siden af spørgsmålstegnet. Vær igen opmærksom på, at tappene i modsatte ende ikke slipper sporet. Sengehestene transporteres forsigtigt og vandret. Betjening Stå midt for sengen og løft op i den øverste sengehest med begge hænder. Fra sænket position løftes sengehesten op og rundt i sporet, til den hviler for enden af sporet. Fra hævet position frigøres sengehesten ved, at den vippes ind mod sengen og derefter sænkes. Det er vigtigt at holde sengehesten helt vandret, så begge ender af sengehesten flyttes samtidig i sporet. Rengøring og vedligeholdelse Gavle og sengeheste må ikke vaskes eller spules, men aftørres med en fugtig klud. Gavle og sengeheste tåler ligesom sengen ikke autoklavering. Sporet i trægavlene smøres med siliconefedt eller f.eks. stearin. Sengehestenes bevægelige dele smøres med molykotefedt og vær især opmærksom på at smøre i smørehullerne på de nederste bøsninger. 10

11 3.00 Demontage og transport 3.01 Demontage Frakobling af liggeflade foretages af 2 personer 1. Overrammen kan tages af sengens understel ved transport. 2. Brems sengens hjul. 3. Tag stik fra motorerne og håndbetjeningen ud af kontrolboksen. 4. Tag gavlpladerne, madras og evt. galge af. 5. Liggefladens bendel vippes op i lodret position for at komme til låsemekanismen til overrammen. 6. Låsen kobles fra ved at dreje de to blanke låseskiver fri og trække dem over på låsetappens modsatte side. 7. Overrammen løftes op/fri i fodenden og skubbes ned mod hovedenden til saksehjul er fri. 8. Hovedenden kan nu også løftes op og overrammen er frigjort fra understellet 3.02 Transport Sengen kan deles i to i forbindelse med transport og opbevaring. 1. Trægavlene løftes af, galge og sengeheste tages af. 2. Liggefladens rygdel løftes op til lodret position og løftes af. 3. De grå fingerskruer til deling af overrammen tages af, og hovedenden trækkes ud. 4. Liggefladen kobles fra understellet (se afsnit 3.1). Vigtigt!! Transporteres sengen/liggefladen i lodret stilling fastgøres liggefladens hoved- og foddel til rammen Emballering under transport Guldmann anbefaler at sengen i adskilt tilstand altid transporteres i original emballagen. 11

12 4.00 Vedligeholdelse og opbevaring 4.01 Rengøring Ved rengøring af sengen skal stikkene være monteret i kontrolboksen. Sengen vaskes med en svamp eller børste med sæbevand. Den kan også bruses eller spules. Sengen skal tørres grundigt efter vask, da den kan tage skade af at stå fugtigt. Husk at tage trægavlene af, hvis sengen bruses eller spules. Brug aldrig syrer, baser eller opløsningsmidler ved rengøring. Sengen tåler ikke autoklavering Opbevaring og opmagasinering Sengen bør opbevares i et tørt rum, hvorfor sengen ikke må opbevares i baderum, fugtige kældre o. lign Hvordan undgås korrosion? Sengen bør ikke opbevares/opholde sig i fugtige omgivelser i længere tid. Vanddamp kan herved fortættes til vand på sengen, hvorved der kan opstå korrosion/rust i lejer, stål og bevægelige dele. Sengen bør ikke udsættes for kulde/varme chok. Hvor aggressive dampe er tilstede, er sengen særlig udsat for korrosionsdannelse og bør derfor altid fjernes fra disse områder efter brug Hvilken vedligeholdelse skal ejer selv forestå? Regelmæssig rengøring. Bevægelige dele skal smøres efter vask, eller minimum en gang årligt. Smøreskema kan rekvireres hos Guldmann Service og levetid 5.01 Levetid og servicering Sengen skal gennemgå et serviceeftersyn mindst én gang årligt, og eftersynet skal foretages af kvalificeret personale eller Guldmann Service Team. Sengen har en forventet levetid på 10 år under forudsætning af, at det årlige eftersyn er overholdt. Efter denne periode skal sengen vurderes af kvalificeret service personale for fremtidig anvendelse. Reservedelslister og tegninger kan rekvireres hos producent eller distributør Sikringer Udskiftning af batterier og sikringer skal foretages af et kvalificeret personale eller Guldmann Service Team Eftersyn allround 12

13 Under serviceeftersynet skal der føres rapport over, hvad der kontrolleres og udskiftes. Dele, som er slidte eller defekte, skal udskiftes med nye reservedele fra Guldmann. 1. Visuel kontrol af produktet Kontroller at der ikke er slitage på produktet. Kontroller at der ikke er skævheder på produktet. Kontroller at der ikke er anden form for beskadigelse på produktet. 2. Afprøvning af produktet, som ved normal brug Kontroller alle funktioner på produktet med og uden belastning. Kontroller at nødfiret fungerer. Kontroller at spændingsindikatoren fungerer. 3. Kontrol af produktets elektriske tilstand Kontroller elektriske funktioner og signaler. Kontroller ledningsnet for fejl og defekter. Kontroller kabelgennemføringer. Kontroller tilslutnings muligheder, stik m.m. 4. Kontrol af produktets mekaniske tilstand Rengør produktet for snavs og andre urenheder. Inspicer og vurder vitale dele i produktet. Udskift defekte og slidte dele i produktet. Smør produktet. Kontroller og efterspænd alle bevægelige dele. 5. Pkt. 2 gennemføres igen som kontrol af at alt fungerer 6. Er der opstået/konstateret nye problemer i pkt. 5? Hvis nye problemer er opstået, gå tilbage til pkt. 2. Hvis ikke nye problemer er konstateret, afslut eftersynet Fejlfinding sengen virker ikke 1. Er der lys i kontrolboksen? Ja : Se punkt 3. Nej : Se punkt Er der tændt for stikkontakten? Ja : Kontrolboksen udskiftes. Nej : Pres ledningen på plads/tænd for stikkontakt. Sengen virker stadig ikke. Se punkt Er håndbetjeningen korrekt monteret? Skal trykkes hårdt ind! Ja : Se punkt 4. Nej : Monter håndbetjeningen trykkes hårdt ind! Sengen virker stadig ikke. Se punkt 5. 13

14 4. Er motorledninger korrekt monteret i kontrolboksen? Ja : Se punkt 5. Nej : Monter ledningen. Sengen virker stadig ikke. Se punkt Er der synlige brud på motorledningen? Ja : Kontakt Guldmann Service! Nej : Udskift håndbetjening evt. også kontrolboks eller kontakt Guldmann Service! 6.00 Tekniske specifikationer Seng med Ø125 mm hjul, dimension (B x L) x mm Frihøjde mellem gulv og understel mm Højdeindstilling af liggeflade til 820 mm Støjniveau målt iht. ISO db Maksimal belastning (Safe Working Load) kg Bruger max kg Madras max kg Tilbehør max kg Drejeradius mm Sengens total vægt uden madras ,6 kg Understel ,0 kg Overramme ,4 kg Tungeste del ,9 kg Øvrige dele ,5 kg Gavle ,2 kg Elektrisk tilslutning V/115V (afhængig af national spændings standard) Strømforbrug ved stand-by W Strømforbrug i drift W Sikring T 1,25 L 250V Kapslingsklasse IP 66 Tilladelig indkoblingstid/intermittensfaktor /90 (Arbejds/Pauseforhold i procent) 14

15 7.00 CE-overensstemmelseserklæring CE-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Producent V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N EAN landekode: 57 EAN markedsførernummer: Tlf Fax Repræsentant Firmanavn Adresse Land Tlf. Erklærer hermed, at Produkt Flexus 2 Type-nr. XXX-YYYY-ZZZZ x) x) XXX: Produktets salgsnr., YYYY: Produktløbenr. i produktionsår, ZZZZ: Produktionsår er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i: EN 1970: Adjustable beds for disabled persons - Requirements and test methods EN : Medical electrical equipment - Part 1-1: General requirements for safety EN : Medical electrical equipment - Part 1-1: General requirements for safety - 2: Collateral standard: Electromagnetic compatibility i henhold til Rådets Direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 Skejby Udstedelsessted og -dato Produktansvarlig Teknisk chef 15

16 48 V. Guldmann A/S Head Office: Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Aarhus N Tel Fax Guldmann Sverige AB Smålandsgatan 4 S Alingsås Tel Fax Guldmann Inc Johns Road Suite 700 Tampa, FL Tel Tel Fax Guldmann 710/07/05 #

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

DK... GH2 Hjælpers Guide

DK... GH2 Hjælpers Guide DK............ GH2 Hjælpers Guide V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N Tlf. +45 8741 3100 Fax +45 8741 3131 20 E-mail info@guldmann.com www.guldmann.dk 1 Guldmann 930/03/06 Indhold Om

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug

Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Pallas/150 Ståløfter Brugervejledning! Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Denne manual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel, i forbindelse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

DK... GH2 HD Twin løftemoduler

DK... GH2 HD Twin løftemoduler DK....... GH2 HD Twin løftemoduler GH2 HD Twin løftemoduler Varenumre: 120001 - x023 1.00......... Formål og anvendelse......................................... 3 1.01......... Producent.....................................................

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Sole Sole Slim t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning Dawn Plejeløfter

Brugsanvisning Dawn Plejeløfter Brugsanvisning Dawn Plejeløfter Dawn Modulopbygget Personløfter VIGTIGT: Dawn Personløfter må af sikkerheds- & funktionshensyn KUN samles og/eller modificeres af en autoriseret tekniker. Ukorrekt samling

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Handy Glidlet, model 100, 110, 120

Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Brugsanvisning Dansk 7DK160188-02 Handy Glidlet Lang Handy Glidlet Kort Handy Glidlet Bred Produktoversigt Produkt Model Varenr. Størrelse Mål (a x b) Handy Glidlet Kort,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

10. MONTERINGSANVISNING

10. MONTERINGSANVISNING 10. MONTERINGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE 10.1 Generelt... Side 1 10.2 Manuelle sidebetjente modeller... Side 2 10.3 Manuelle frontbetjente modeller... Side 4 10.4 Elektriske modeller... Side 5 Monteringsanvisning

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

SlingOn. Manual dansk

SlingOn. Manual dansk SlingOn Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Gripo Alu. Brugsvejledning

Gripo Alu. Brugsvejledning Gripo Alu Brugsvejledning 1 Hepro Hjælpemiddelproducenten Hepro er et norsk firma som udvikler, producerer og sælger hjælpemidler til voksne og børn med nedsat mobilitet. Firmaet blev oprettet i 1987 og

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere