FLEXUS 2. Dansk...2 English Svenska U.S.A. and countries outside the EU... 44

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44"

Transkript

1 FLEXUS 2 Dansk English Svenska U.S.A. and countries outside the EU

2 DK FLEXUS 2 Varenummer: P07 - XXXXXX Formål og anvendelse Producent Formål og brug Vigtigt/advarsler Udpakning og klargøring Montage før ibrugtagning Elektrisk tilkobling Beskrivelse af funktioner Labels Betjening Sikkerhedsfunktioner Tilbehør Demontage og transport Demontage Transport Emballering under transport Vedligeholdelse og opbevaring Rengøring Opbevaring og opmagasinering Hvordan undgås korrosion? Hvilken vedligeholdelse skal ejer selv forestå? Service og levetid Levetid og servicering Sikringer Eftersyn allround Fejlfinding sengen virker ikke Tekniske specifikationer CE-overensstemmelseserklæring

3 1.00 Formål og anvendelse 1.01 Producent V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK Århus N Tel Fax Formål og brug Formål med manualen Manualen beskriver primært standard modellen med 3 motorer. Andre versioner er medtaget i det omfang, betjeningen adskiller sig fra standard modellen. Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, hvilken version af plejesengen man råder over, idet der kan være beskrevet funktioner, der ikke findes på alle plejesenge. Brug Flexus 2 er en plejeseng til anvendelse på institutioner, plejehjem og i hjemmeplejen. En plejeseng adskiller sig overordnet fra en almindelig seng ved at fungere som hjælpemiddel for brugeren og som arbejdsredskab for hjælperen. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at sengen er højdeindstillelig, og at brugeren tilbydes en række forskellige hvilepositioner, idet liggefladen under madrassen er delt i fire sektioner, som kan vinkles sammen eller hver for sig. Når sengen anvendes på en institution eller i hjemmeplejen, må det forventes, at det er faguddannet personale, der anvender dette hjælpemiddel/ arbejdsredskab. NB! Det kan ikke anbefales at sengen står direkte på et ubehandlet/oliebehandlet trægulv. Dette kan medføre misfarvning af gulvet Vigtigt/advarsler Læs hele brugsanvisningen før sengen tages i brug. Sengens MAX. last på 240 kg, inkl. madras og tilbehør, må ikke overskrides. Sengen må kun anvendes på jævnt og plant underlag. Undgå at påkøre personer eller genstande med sengen. Sengen må ikke belastes af mere end éen person ud over brugeren. Dette eliminerer muligheden for, at sengen får overbalance og vælter. Ved indstilling af sengens højde til en lavere position skal det altid sikres, at der er fri plads under sengen. Vær opmærksom på børn, husdyr m.m. under sengen. Ved indstilling af sengens bevægelige dele skal der udvises agtpågivenhed og sørges for, at hverken lemmer eller genstande kan komme i klemme. Sengen er kun til voksne. Man må ikke montere andet end godkendt Guldmann udstyr på sengen. Sengen skal efterlades af hjælper i en position, hvorved ingen kan komme til skade dvs. i nederste position, uanset om den er i brug eller ikke. 3

4 1.04 Udpakning og klargøring Visuel kontrol Er emballagen beskadiget ved modtagelsen, skal delene til sengen nøje undersøges for synlige skævheder, defekter, eller mangler. Er der mistanke om beskadigelse, må sengen ikke anvendes, før kvalificeret servicepersonale eller Guldmann Service Team har godkendt den. Indhold 1. Understel på hjul med bremser 2. Overramme med 4-delt liggeflade 3. 2 stk. trægavle 4. Håndbetjening 5. Manual Evt. tilbehør, galge, sengeheste, madras m.m Montage før ibrugtagning Transportsnor, pap og transportklodser på gavlenderne fjernes. Trægavlene monteres i liggefladens gavlholdere. Evt. tilbehør pakkes ud og monteres Elektrisk tilkobling På sengens understel ved hovedenden hænger kontrolboksen; den skal kobles sammen med stikkene til motorer og lysnetkabel. Stikkene fra sengens motorer tilsluttes som vist på illustrationen. Ledningerne fra motorerne er nummereret, stikkene sættes i de tilsvarende nummererede hunstik i kontrolboksen. Håndbetjening er monteret i kontrolboksen ved modtagelsen. 1. Løftemotor 2. Rygmotor 3. Benmotor 4. Lårmotor 5. Stik til 230 V 6. Håndbetjening 7. Indikatorlampe for lysnet tilslutning 4

5 Vigtigt! Stikkene må aldrig byttes rundt. Stikkene til kontrolboksen er forsynet med vandtætte pakninger. Stikkene skal presses helt på plads i kontrolboksen for at fungere. Fugt gummipakningerne før de presses på plads. 230 V stikket fra kontrolboksen tilsluttes stikkontakt. Den grønne lampe på kontrolboksen lyser, når stikkontakten tændes, og sengen er klar til brug Beskrivelse af funktioner 2.01 Labels Flexus 2 Se. No. M Y XXXXXXXX Electrical protection class II IP Betjening Funktionsoversigt 1. 4-delt liggeflade 2. Beslag til galge 3. Håndkontakt 4. Fingerskruer til sengeheste 5. Kontrolboks 6. Understel 7. Fingerskruer til deling af overrammen 8. Hjul med bremser 9. 2/4 deling 10. Nødfir for rygflade 11. Fingerskrue til forlængelse af seng 5

6 Indstilling af sengen elektrisk Flexus 2 kan have to til fire motorer. Disse el-motorer betjener sengens højde, indstilling af ryggen og lår-/bendelen. Den 4. motor er til separat indstilling af lårdelen. Flexus 2 er i standardversionen udstyret med tre motorer. De forskellige funktioner indstilles vha. op/ned tasterne på den medfølgende håndbetjening, der betjenes lige effektivt af bruger og hjælper. De er illustreret som piktogrammer, der tydeligt indikerer, hvilken tast der skal aktiveres til justering af de forskellige funktioner, og det underbygges yderligere af identiske piktogrammer anbragt på sengen, hvor den pågældende funktion hører hjemme. Håndbetjeningen er udstyret med spiralledning og en ophængskrog, der gør det muligt at anbringe den flere steder på sengen, hvor både bruger og hjælper kan nå den. Ryg/lårdel Ryg/lårdel Liggedel Liggedel Rygdel Bendel Lårdel Bendel Indstilling af sengen manuelt Basisfunktioner, som flytning af sengen, bremsning af hjulene samt hævning/ sænkning af bendel på Flexus 2-versioner med mekanisk løsning i form af gascylinder, kan kun gennemføres af hjælperen eller af brugeren, inden denne går i seng. Brugeren har ingen mulighed for at betjene disse manuelle funktioner fra sengen. Manuel indstilling af bendel foregår ved at aktivere det store, blå håndtag, der kan betjenes fra begge sider af sengen. Når håndtaget presses op mod sengerammen, vil bendelen bevæge sig op. Ønsker man at bringe bendelen tilbage til vandret eller blot nedad, skal håndtaget aktiveres på samme måde. 6

7 Manuel indstilling af liggefladen foregår lettest, når der ligger en person i sengen. Funktionen er illustreret på den viste label, der er anbragt på sengerammen. En anden manuel funktion er ændring af liggefladen fra 2- til 4-delt og omvendt, der dog betjenes lige effektivt af bruger som hjælper. Det er en valgmulighed til senge, der ikke er udstyret med den ekstra 4. motor. Ændringen gør det muligt at justere ben- og lårdelen samtidig med rygdelen. Funktionen er illustreret på en label, der er placeret på liggefladens ramme ved sædedelen. Den udføres ved hjælp af den lille, blå omskifter, der er placeret lige under rammerøret samme sted, og som kan betjenes fra begge sider af sengen. Rygdelen skal være i vandret position for at funktionen fanges. Omskifteren drejes mod hovedenden, og liggefladen fungerer nu som 2- delt. Ryggen kan slås op, mens lår- og bendel forbliver plane. Det kan være en fordel, når man skal ud af sengen. Drejes omskifteren mod fodenden, fungerer sengen som 4-delt. På viste skitse er angivet de maximale vinkler, ryg-og bendelen kan indstilles i både ved elektrisk og manuel indstilling. Lårdelens vinkel er ved manuel indstilling 24 og ved elektrisk indstilling 45. Bremser individuel Sengen leveres som standard med individuelle bremser dvs. én på hvert af de fire hjul; bremsen låser mod både rulning og drejning. Hjulene bremses ved at træde bremse-pedalerne ned. Bremserne udløses ved at vippe bremsepedalerne op igen. Brems altid sengen, når den parkeres! Bremser central Plejesengen kan leveres med centralbremsesystem, og det anbefales, hvis der er brug for at flytte sengen ofte, idet alle fire hjul bremses eller udløses ved aktivering af én dobbeltpedal. Bremsepedalerne kan betjenes fra begge sider af sengen, hvilket er med til at sikre hjælperen bedre arbejdsstillinger. Hjulene bremses og udløses ved at træde pedalen ned rød pedal bremser sengen, grøn pedal udløser bremsen. Brems altid sengen, når den parkeres! 7

8 Forlængelse af seng Sengen kan forlænges med op til 200 mm. De to blå fingerskruer, se pil, på sengens langsider løsnes, og gavlen trækkes ud i den ønskede længde. Fingerskruerne strammes igen. Dernæst løsnes de to blå fingerskruer, der sidder under liggefladens foddel. Træk nu madrasstoppet ud, så det sidder i en afstand på 25 mm fra sengens gavl og stram fingerskruerne igen. Vigtigt! Den forlængede seng er ikke i stand til at klare standardens krav om stabilitet ved belastning af fodenden med 135 kg, men begynder at tippe ved en belastning på ca. 80 kg. Gavlen i fodenden må derfor kun belastes med max. 50 kg, når sengen er forlænget Sikkerhedsfunktioner Beskrivelse af nødfir Motoren til rygdelen er forsynet med nødfir, der er markeret med den viste label på et rødt aktiveringsgreb. Et vedvarende let tryk på det røde håndtag vil bringe ryggen ned i vandret position. Efter brug af nødfir skal fejlen på sengen udbedres, før sengen atter tages i brug. Nødfir bør kun anvendes i nødstilfælde. Anvendes nødfiret i forbindelse med svigt, skal fejlen analyseres af kvalificeret personale og leverandøren kontaktes. Brugere, der er særligt afhængige af indstillingsrutiner, der ikke må afbrydes, anbefales en seng med batteri-backup se under tilbehør Tilbehør Sengeheste Sengeheste monteres i hullerne ovenpå liggefladens ramme. For at lette montagen af sengehesten kan det være nødvendigt at løsne fingerskruerne til deling af liggeflade. Sengehestene låses fast til rammen med de to blå fingerskruer, som sidder under hullerne, på undersiden af rammen. Sengehestens lås vendes normalt mod sengens hovedgærde; i de tilfælde hvor brugeren utilsigtet vil 8

9 kunne aktivere denne, bør sengehester vendes 180 således at låsen placeres mod sengens fodende. Sengehestene klappes ned ved at udløse låsen i den ene ende og samtidig skubbe nedad på sengehestens overrør. Vær opmærksom på aldrig at have lemmer inde mellem sengehestens ribber, når den slåes ned; tryk derfor kun på overrøret. Vær sikker på at sengehestene bliver låst, når de slåes op igen. Sengehestene tages af ved at løsne de blå fingerskruer og løfte sengehestene af rammen. Sengehest med snoretræk Ovennævnte sengehest fås i en variant med snoretræk til udløsning af lås. Sengehesten kan anvendes af selvhjulpne brugere. Advarsel: Sengehest med snoretræk kan udløses utilsigtet. Lille sengehest Sengehesten fastgøres på liggefladens ramme med de tilhørende 2 blå fingerskruer. Bemærk at der er klemningsrisiko. Galge Galgen sættes i hullet i hovedendens venstre eller højre hjørne, efter behov. Sørg for at styre galgen på plads i hullet, så den ikke kan svinge til siderne. Trianglen monteres på galgen indenfor galgens stoppal. Kontrollér at den sorte skridsikring er placeret omkring galgens rør. Støttegreb Støttegrebet monteres på rygdelens ramme med tilhørende blå fingerskruer som vist. Bemærk at der er en klemningsrisiko mellem sengehest og støttegreb. Fenderhjul, lodret og vandret Såfremt sengen ofte skal flyttes, er det praktisk at montere fenderhjul lodret og vandret til beskyttelse af vægge, karme, kontakter m.v. Batteri-backup Da Flexus 2 er helt eller delvis elektrisk betjent og ikke som standard forsynet med batteri-backup, er den påvirkelig af strømsvigt. Derfor anbefales batteribackup, hvis brugeren er sårbar over for uregelmæssigheder eller er særligt afhængig af indstillingsrutiner, der ikke må afbrydes. 9

10 Ved senge med batteri-backup skal man være opmærksom på, at det, udover at fjerne stikket fra stikkontakten, er nødvendigt at trække stikkene ud af kontrolboksen eller fjerne håndbetjeningen, såfremt sengen ikke skal kunne betjenes. Luxus sengegavl og sengehest Montage Træsiden brugt til forsendelse skrues af gavlbeslagene på sengerammen. M6 boltene, der er pakket sammen med gavlene, skrues løst 2 omgange ned gevindhullerne. Den formonterede gavl placeres nu forsigtigt ned over gavlbeslagene på sengen, og boltene spændes med en 4 mm umbraconøgle. Styretappene i den ene ende af sengehestene placeres i sporet i sengegavlen. Sengehestenes anden ende løftes op til overkanten af gavlen, (pas på at tappene i modsatte ende ikke slipper sporet), hvorefter tappene presses ind i sengehestene og føres ind på gavlen ved siden af sporet. Når alle 4 tappe sidder i spænd mod gavle, føres sengehestene på plads i sporet under spørgsmålstegnet. Vær opmærksom på, at de to sammenhængende tappe isættes samtidig, så ståltråden ikke bøjes. Sengehestene sænkes, så de hviler nederst i sporet. Sengehestene demonteres ved at løfte op i den ene ende, hvorefter tappene presses ind i sengehestene og føres ud på gavlen ved siden af spørgsmålstegnet. Vær igen opmærksom på, at tappene i modsatte ende ikke slipper sporet. Sengehestene transporteres forsigtigt og vandret. Betjening Stå midt for sengen og løft op i den øverste sengehest med begge hænder. Fra sænket position løftes sengehesten op og rundt i sporet, til den hviler for enden af sporet. Fra hævet position frigøres sengehesten ved, at den vippes ind mod sengen og derefter sænkes. Det er vigtigt at holde sengehesten helt vandret, så begge ender af sengehesten flyttes samtidig i sporet. Rengøring og vedligeholdelse Gavle og sengeheste må ikke vaskes eller spules, men aftørres med en fugtig klud. Gavle og sengeheste tåler ligesom sengen ikke autoklavering. Sporet i trægavlene smøres med siliconefedt eller f.eks. stearin. Sengehestenes bevægelige dele smøres med molykotefedt og vær især opmærksom på at smøre i smørehullerne på de nederste bøsninger. 10

11 3.00 Demontage og transport 3.01 Demontage Frakobling af liggeflade foretages af 2 personer 1. Overrammen kan tages af sengens understel ved transport. 2. Brems sengens hjul. 3. Tag stik fra motorerne og håndbetjeningen ud af kontrolboksen. 4. Tag gavlpladerne, madras og evt. galge af. 5. Liggefladens bendel vippes op i lodret position for at komme til låsemekanismen til overrammen. 6. Låsen kobles fra ved at dreje de to blanke låseskiver fri og trække dem over på låsetappens modsatte side. 7. Overrammen løftes op/fri i fodenden og skubbes ned mod hovedenden til saksehjul er fri. 8. Hovedenden kan nu også løftes op og overrammen er frigjort fra understellet 3.02 Transport Sengen kan deles i to i forbindelse med transport og opbevaring. 1. Trægavlene løftes af, galge og sengeheste tages af. 2. Liggefladens rygdel løftes op til lodret position og løftes af. 3. De grå fingerskruer til deling af overrammen tages af, og hovedenden trækkes ud. 4. Liggefladen kobles fra understellet (se afsnit 3.1). Vigtigt!! Transporteres sengen/liggefladen i lodret stilling fastgøres liggefladens hoved- og foddel til rammen Emballering under transport Guldmann anbefaler at sengen i adskilt tilstand altid transporteres i original emballagen. 11

12 4.00 Vedligeholdelse og opbevaring 4.01 Rengøring Ved rengøring af sengen skal stikkene være monteret i kontrolboksen. Sengen vaskes med en svamp eller børste med sæbevand. Den kan også bruses eller spules. Sengen skal tørres grundigt efter vask, da den kan tage skade af at stå fugtigt. Husk at tage trægavlene af, hvis sengen bruses eller spules. Brug aldrig syrer, baser eller opløsningsmidler ved rengøring. Sengen tåler ikke autoklavering Opbevaring og opmagasinering Sengen bør opbevares i et tørt rum, hvorfor sengen ikke må opbevares i baderum, fugtige kældre o. lign Hvordan undgås korrosion? Sengen bør ikke opbevares/opholde sig i fugtige omgivelser i længere tid. Vanddamp kan herved fortættes til vand på sengen, hvorved der kan opstå korrosion/rust i lejer, stål og bevægelige dele. Sengen bør ikke udsættes for kulde/varme chok. Hvor aggressive dampe er tilstede, er sengen særlig udsat for korrosionsdannelse og bør derfor altid fjernes fra disse områder efter brug Hvilken vedligeholdelse skal ejer selv forestå? Regelmæssig rengøring. Bevægelige dele skal smøres efter vask, eller minimum en gang årligt. Smøreskema kan rekvireres hos Guldmann Service og levetid 5.01 Levetid og servicering Sengen skal gennemgå et serviceeftersyn mindst én gang årligt, og eftersynet skal foretages af kvalificeret personale eller Guldmann Service Team. Sengen har en forventet levetid på 10 år under forudsætning af, at det årlige eftersyn er overholdt. Efter denne periode skal sengen vurderes af kvalificeret service personale for fremtidig anvendelse. Reservedelslister og tegninger kan rekvireres hos producent eller distributør Sikringer Udskiftning af batterier og sikringer skal foretages af et kvalificeret personale eller Guldmann Service Team Eftersyn allround 12

13 Under serviceeftersynet skal der føres rapport over, hvad der kontrolleres og udskiftes. Dele, som er slidte eller defekte, skal udskiftes med nye reservedele fra Guldmann. 1. Visuel kontrol af produktet Kontroller at der ikke er slitage på produktet. Kontroller at der ikke er skævheder på produktet. Kontroller at der ikke er anden form for beskadigelse på produktet. 2. Afprøvning af produktet, som ved normal brug Kontroller alle funktioner på produktet med og uden belastning. Kontroller at nødfiret fungerer. Kontroller at spændingsindikatoren fungerer. 3. Kontrol af produktets elektriske tilstand Kontroller elektriske funktioner og signaler. Kontroller ledningsnet for fejl og defekter. Kontroller kabelgennemføringer. Kontroller tilslutnings muligheder, stik m.m. 4. Kontrol af produktets mekaniske tilstand Rengør produktet for snavs og andre urenheder. Inspicer og vurder vitale dele i produktet. Udskift defekte og slidte dele i produktet. Smør produktet. Kontroller og efterspænd alle bevægelige dele. 5. Pkt. 2 gennemføres igen som kontrol af at alt fungerer 6. Er der opstået/konstateret nye problemer i pkt. 5? Hvis nye problemer er opstået, gå tilbage til pkt. 2. Hvis ikke nye problemer er konstateret, afslut eftersynet Fejlfinding sengen virker ikke 1. Er der lys i kontrolboksen? Ja : Se punkt 3. Nej : Se punkt Er der tændt for stikkontakten? Ja : Kontrolboksen udskiftes. Nej : Pres ledningen på plads/tænd for stikkontakt. Sengen virker stadig ikke. Se punkt Er håndbetjeningen korrekt monteret? Skal trykkes hårdt ind! Ja : Se punkt 4. Nej : Monter håndbetjeningen trykkes hårdt ind! Sengen virker stadig ikke. Se punkt 5. 13

14 4. Er motorledninger korrekt monteret i kontrolboksen? Ja : Se punkt 5. Nej : Monter ledningen. Sengen virker stadig ikke. Se punkt Er der synlige brud på motorledningen? Ja : Kontakt Guldmann Service! Nej : Udskift håndbetjening evt. også kontrolboks eller kontakt Guldmann Service! 6.00 Tekniske specifikationer Seng med Ø125 mm hjul, dimension (B x L) x mm Frihøjde mellem gulv og understel mm Højdeindstilling af liggeflade til 820 mm Støjniveau målt iht. ISO db Maksimal belastning (Safe Working Load) kg Bruger max kg Madras max kg Tilbehør max kg Drejeradius mm Sengens total vægt uden madras ,6 kg Understel ,0 kg Overramme ,4 kg Tungeste del ,9 kg Øvrige dele ,5 kg Gavle ,2 kg Elektrisk tilslutning V/115V (afhængig af national spændings standard) Strømforbrug ved stand-by W Strømforbrug i drift W Sikring T 1,25 L 250V Kapslingsklasse IP 66 Tilladelig indkoblingstid/intermittensfaktor /90 (Arbejds/Pauseforhold i procent) 14

15 7.00 CE-overensstemmelseserklæring CE-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Producent V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N EAN landekode: 57 EAN markedsførernummer: Tlf Fax Repræsentant Firmanavn Adresse Land Tlf. Erklærer hermed, at Produkt Flexus 2 Type-nr. XXX-YYYY-ZZZZ x) x) XXX: Produktets salgsnr., YYYY: Produktløbenr. i produktionsår, ZZZZ: Produktionsår er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i: EN 1970: Adjustable beds for disabled persons - Requirements and test methods EN : Medical electrical equipment - Part 1-1: General requirements for safety EN : Medical electrical equipment - Part 1-1: General requirements for safety - 2: Collateral standard: Electromagnetic compatibility i henhold til Rådets Direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 Skejby Udstedelsessted og -dato Produktansvarlig Teknisk chef 15

16 48 V. Guldmann A/S Head Office: Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Aarhus N Tel Fax Guldmann Sverige AB Smålandsgatan 4 S Alingsås Tel Fax Guldmann Inc Johns Road Suite 700 Tampa, FL Tel Tel Fax Guldmann 710/07/05 #

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet Brugsanvisning Scan QR koden og læs mere om produktet XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269 Side 1 Indhold Introduktion...... 3 2 Formål, Anvendelsesområde... 3 3 Generelle

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel

Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel Brugsanvisning for: Big Star Supreme Classic stel, Supreme stel og Big Star S stel VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER VOGNEN! Disse

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, 2001. Danish - Operators & Safety

BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING. Modeller 330CRT 400CRT. August 2, 2001. Danish - Operators & Safety BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING BETJENINGS- OG SIKKERHEDSVEJ- LEDNING Modeller 3122299 August 2, 2001 Danish - Operators & Safety DET AUSTRALSKE KONTOR JLG INDUSTRIES, INC. P.O. Box 5119 11 Bolwarra

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

12B40, DK Rev. 22/02-2006. Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt

12B40, DK Rev. 22/02-2006. Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt 12B40, DK Rev. 22/02-2006 Brugsvejledning Rise II Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt Brugsvejledning Rise II - Eleverbar Bade-, Toilet- & Plejestol med Sædetilt Indhold: Side: 1. Mærkning

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk

TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk Artikelnummer: 95032 TA. Service A/S Orupgade 32 B Orup 4640 Faxe Telefon +45 56 72 57 77 Telefax +45 56 72 57 76 www.ta-service.dk 1 Advarsler. Læs brugsanvisningen grundigt igennem. Den indeholder vigtige

Læs mere

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600-

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600- Instruktionsbog Såmaskine RAPID serie RD 300-400 C/S Serienr. 3600- Ver.1.4 5/04/01 900196-da Table, Tabelle, Tableau 99- RD 300-400 C/S No. 3 600- Lin Flax Flachs Lina 0,7 1 N 50 65 75 100 10 150 175

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 Brugervejledning Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 0413 Advarsel! Læs venligst denne vejledning grundigt. Forkert brug af patientvarmeudstyr kan skade patienten. Producent: KanMed AB Sverige Indhold KanMed

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 UDGAVE 2 07/10 2009 Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 OVERENSSTEMMELSERKLÆRING. EU overensstemmelseserklæring. Fabrikant: A/S Tlf.: +45 96 13 30 30/ 40 95 31 35 Adresse:, Maskine: Model: Type:

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere