FLEXUS 2. Dansk...2 English Svenska U.S.A. and countries outside the EU... 44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44"

Transkript

1 FLEXUS 2 Dansk English Svenska U.S.A. and countries outside the EU

2 DK FLEXUS 2 Varenummer: P07 - XXXXXX Formål og anvendelse Producent Formål og brug Vigtigt/advarsler Udpakning og klargøring Montage før ibrugtagning Elektrisk tilkobling Beskrivelse af funktioner Labels Betjening Sikkerhedsfunktioner Tilbehør Demontage og transport Demontage Transport Emballering under transport Vedligeholdelse og opbevaring Rengøring Opbevaring og opmagasinering Hvordan undgås korrosion? Hvilken vedligeholdelse skal ejer selv forestå? Service og levetid Levetid og servicering Sikringer Eftersyn allround Fejlfinding sengen virker ikke Tekniske specifikationer CE-overensstemmelseserklæring

3 1.00 Formål og anvendelse 1.01 Producent V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK Århus N Tel Fax Formål og brug Formål med manualen Manualen beskriver primært standard modellen med 3 motorer. Andre versioner er medtaget i det omfang, betjeningen adskiller sig fra standard modellen. Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, hvilken version af plejesengen man råder over, idet der kan være beskrevet funktioner, der ikke findes på alle plejesenge. Brug Flexus 2 er en plejeseng til anvendelse på institutioner, plejehjem og i hjemmeplejen. En plejeseng adskiller sig overordnet fra en almindelig seng ved at fungere som hjælpemiddel for brugeren og som arbejdsredskab for hjælperen. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at sengen er højdeindstillelig, og at brugeren tilbydes en række forskellige hvilepositioner, idet liggefladen under madrassen er delt i fire sektioner, som kan vinkles sammen eller hver for sig. Når sengen anvendes på en institution eller i hjemmeplejen, må det forventes, at det er faguddannet personale, der anvender dette hjælpemiddel/ arbejdsredskab. NB! Det kan ikke anbefales at sengen står direkte på et ubehandlet/oliebehandlet trægulv. Dette kan medføre misfarvning af gulvet Vigtigt/advarsler Læs hele brugsanvisningen før sengen tages i brug. Sengens MAX. last på 240 kg, inkl. madras og tilbehør, må ikke overskrides. Sengen må kun anvendes på jævnt og plant underlag. Undgå at påkøre personer eller genstande med sengen. Sengen må ikke belastes af mere end éen person ud over brugeren. Dette eliminerer muligheden for, at sengen får overbalance og vælter. Ved indstilling af sengens højde til en lavere position skal det altid sikres, at der er fri plads under sengen. Vær opmærksom på børn, husdyr m.m. under sengen. Ved indstilling af sengens bevægelige dele skal der udvises agtpågivenhed og sørges for, at hverken lemmer eller genstande kan komme i klemme. Sengen er kun til voksne. Man må ikke montere andet end godkendt Guldmann udstyr på sengen. Sengen skal efterlades af hjælper i en position, hvorved ingen kan komme til skade dvs. i nederste position, uanset om den er i brug eller ikke. 3

4 1.04 Udpakning og klargøring Visuel kontrol Er emballagen beskadiget ved modtagelsen, skal delene til sengen nøje undersøges for synlige skævheder, defekter, eller mangler. Er der mistanke om beskadigelse, må sengen ikke anvendes, før kvalificeret servicepersonale eller Guldmann Service Team har godkendt den. Indhold 1. Understel på hjul med bremser 2. Overramme med 4-delt liggeflade 3. 2 stk. trægavle 4. Håndbetjening 5. Manual Evt. tilbehør, galge, sengeheste, madras m.m Montage før ibrugtagning Transportsnor, pap og transportklodser på gavlenderne fjernes. Trægavlene monteres i liggefladens gavlholdere. Evt. tilbehør pakkes ud og monteres Elektrisk tilkobling På sengens understel ved hovedenden hænger kontrolboksen; den skal kobles sammen med stikkene til motorer og lysnetkabel. Stikkene fra sengens motorer tilsluttes som vist på illustrationen. Ledningerne fra motorerne er nummereret, stikkene sættes i de tilsvarende nummererede hunstik i kontrolboksen. Håndbetjening er monteret i kontrolboksen ved modtagelsen. 1. Løftemotor 2. Rygmotor 3. Benmotor 4. Lårmotor 5. Stik til 230 V 6. Håndbetjening 7. Indikatorlampe for lysnet tilslutning 4

5 Vigtigt! Stikkene må aldrig byttes rundt. Stikkene til kontrolboksen er forsynet med vandtætte pakninger. Stikkene skal presses helt på plads i kontrolboksen for at fungere. Fugt gummipakningerne før de presses på plads. 230 V stikket fra kontrolboksen tilsluttes stikkontakt. Den grønne lampe på kontrolboksen lyser, når stikkontakten tændes, og sengen er klar til brug Beskrivelse af funktioner 2.01 Labels Flexus 2 Se. No. M Y XXXXXXXX Electrical protection class II IP Betjening Funktionsoversigt 1. 4-delt liggeflade 2. Beslag til galge 3. Håndkontakt 4. Fingerskruer til sengeheste 5. Kontrolboks 6. Understel 7. Fingerskruer til deling af overrammen 8. Hjul med bremser 9. 2/4 deling 10. Nødfir for rygflade 11. Fingerskrue til forlængelse af seng 5

6 Indstilling af sengen elektrisk Flexus 2 kan have to til fire motorer. Disse el-motorer betjener sengens højde, indstilling af ryggen og lår-/bendelen. Den 4. motor er til separat indstilling af lårdelen. Flexus 2 er i standardversionen udstyret med tre motorer. De forskellige funktioner indstilles vha. op/ned tasterne på den medfølgende håndbetjening, der betjenes lige effektivt af bruger og hjælper. De er illustreret som piktogrammer, der tydeligt indikerer, hvilken tast der skal aktiveres til justering af de forskellige funktioner, og det underbygges yderligere af identiske piktogrammer anbragt på sengen, hvor den pågældende funktion hører hjemme. Håndbetjeningen er udstyret med spiralledning og en ophængskrog, der gør det muligt at anbringe den flere steder på sengen, hvor både bruger og hjælper kan nå den. Ryg/lårdel Ryg/lårdel Liggedel Liggedel Rygdel Bendel Lårdel Bendel Indstilling af sengen manuelt Basisfunktioner, som flytning af sengen, bremsning af hjulene samt hævning/ sænkning af bendel på Flexus 2-versioner med mekanisk løsning i form af gascylinder, kan kun gennemføres af hjælperen eller af brugeren, inden denne går i seng. Brugeren har ingen mulighed for at betjene disse manuelle funktioner fra sengen. Manuel indstilling af bendel foregår ved at aktivere det store, blå håndtag, der kan betjenes fra begge sider af sengen. Når håndtaget presses op mod sengerammen, vil bendelen bevæge sig op. Ønsker man at bringe bendelen tilbage til vandret eller blot nedad, skal håndtaget aktiveres på samme måde. 6

7 Manuel indstilling af liggefladen foregår lettest, når der ligger en person i sengen. Funktionen er illustreret på den viste label, der er anbragt på sengerammen. En anden manuel funktion er ændring af liggefladen fra 2- til 4-delt og omvendt, der dog betjenes lige effektivt af bruger som hjælper. Det er en valgmulighed til senge, der ikke er udstyret med den ekstra 4. motor. Ændringen gør det muligt at justere ben- og lårdelen samtidig med rygdelen. Funktionen er illustreret på en label, der er placeret på liggefladens ramme ved sædedelen. Den udføres ved hjælp af den lille, blå omskifter, der er placeret lige under rammerøret samme sted, og som kan betjenes fra begge sider af sengen. Rygdelen skal være i vandret position for at funktionen fanges. Omskifteren drejes mod hovedenden, og liggefladen fungerer nu som 2- delt. Ryggen kan slås op, mens lår- og bendel forbliver plane. Det kan være en fordel, når man skal ud af sengen. Drejes omskifteren mod fodenden, fungerer sengen som 4-delt. På viste skitse er angivet de maximale vinkler, ryg-og bendelen kan indstilles i både ved elektrisk og manuel indstilling. Lårdelens vinkel er ved manuel indstilling 24 og ved elektrisk indstilling 45. Bremser individuel Sengen leveres som standard med individuelle bremser dvs. én på hvert af de fire hjul; bremsen låser mod både rulning og drejning. Hjulene bremses ved at træde bremse-pedalerne ned. Bremserne udløses ved at vippe bremsepedalerne op igen. Brems altid sengen, når den parkeres! Bremser central Plejesengen kan leveres med centralbremsesystem, og det anbefales, hvis der er brug for at flytte sengen ofte, idet alle fire hjul bremses eller udløses ved aktivering af én dobbeltpedal. Bremsepedalerne kan betjenes fra begge sider af sengen, hvilket er med til at sikre hjælperen bedre arbejdsstillinger. Hjulene bremses og udløses ved at træde pedalen ned rød pedal bremser sengen, grøn pedal udløser bremsen. Brems altid sengen, når den parkeres! 7

8 Forlængelse af seng Sengen kan forlænges med op til 200 mm. De to blå fingerskruer, se pil, på sengens langsider løsnes, og gavlen trækkes ud i den ønskede længde. Fingerskruerne strammes igen. Dernæst løsnes de to blå fingerskruer, der sidder under liggefladens foddel. Træk nu madrasstoppet ud, så det sidder i en afstand på 25 mm fra sengens gavl og stram fingerskruerne igen. Vigtigt! Den forlængede seng er ikke i stand til at klare standardens krav om stabilitet ved belastning af fodenden med 135 kg, men begynder at tippe ved en belastning på ca. 80 kg. Gavlen i fodenden må derfor kun belastes med max. 50 kg, når sengen er forlænget Sikkerhedsfunktioner Beskrivelse af nødfir Motoren til rygdelen er forsynet med nødfir, der er markeret med den viste label på et rødt aktiveringsgreb. Et vedvarende let tryk på det røde håndtag vil bringe ryggen ned i vandret position. Efter brug af nødfir skal fejlen på sengen udbedres, før sengen atter tages i brug. Nødfir bør kun anvendes i nødstilfælde. Anvendes nødfiret i forbindelse med svigt, skal fejlen analyseres af kvalificeret personale og leverandøren kontaktes. Brugere, der er særligt afhængige af indstillingsrutiner, der ikke må afbrydes, anbefales en seng med batteri-backup se under tilbehør Tilbehør Sengeheste Sengeheste monteres i hullerne ovenpå liggefladens ramme. For at lette montagen af sengehesten kan det være nødvendigt at løsne fingerskruerne til deling af liggeflade. Sengehestene låses fast til rammen med de to blå fingerskruer, som sidder under hullerne, på undersiden af rammen. Sengehestens lås vendes normalt mod sengens hovedgærde; i de tilfælde hvor brugeren utilsigtet vil 8

9 kunne aktivere denne, bør sengehester vendes 180 således at låsen placeres mod sengens fodende. Sengehestene klappes ned ved at udløse låsen i den ene ende og samtidig skubbe nedad på sengehestens overrør. Vær opmærksom på aldrig at have lemmer inde mellem sengehestens ribber, når den slåes ned; tryk derfor kun på overrøret. Vær sikker på at sengehestene bliver låst, når de slåes op igen. Sengehestene tages af ved at løsne de blå fingerskruer og løfte sengehestene af rammen. Sengehest med snoretræk Ovennævnte sengehest fås i en variant med snoretræk til udløsning af lås. Sengehesten kan anvendes af selvhjulpne brugere. Advarsel: Sengehest med snoretræk kan udløses utilsigtet. Lille sengehest Sengehesten fastgøres på liggefladens ramme med de tilhørende 2 blå fingerskruer. Bemærk at der er klemningsrisiko. Galge Galgen sættes i hullet i hovedendens venstre eller højre hjørne, efter behov. Sørg for at styre galgen på plads i hullet, så den ikke kan svinge til siderne. Trianglen monteres på galgen indenfor galgens stoppal. Kontrollér at den sorte skridsikring er placeret omkring galgens rør. Støttegreb Støttegrebet monteres på rygdelens ramme med tilhørende blå fingerskruer som vist. Bemærk at der er en klemningsrisiko mellem sengehest og støttegreb. Fenderhjul, lodret og vandret Såfremt sengen ofte skal flyttes, er det praktisk at montere fenderhjul lodret og vandret til beskyttelse af vægge, karme, kontakter m.v. Batteri-backup Da Flexus 2 er helt eller delvis elektrisk betjent og ikke som standard forsynet med batteri-backup, er den påvirkelig af strømsvigt. Derfor anbefales batteribackup, hvis brugeren er sårbar over for uregelmæssigheder eller er særligt afhængig af indstillingsrutiner, der ikke må afbrydes. 9

10 Ved senge med batteri-backup skal man være opmærksom på, at det, udover at fjerne stikket fra stikkontakten, er nødvendigt at trække stikkene ud af kontrolboksen eller fjerne håndbetjeningen, såfremt sengen ikke skal kunne betjenes. Luxus sengegavl og sengehest Montage Træsiden brugt til forsendelse skrues af gavlbeslagene på sengerammen. M6 boltene, der er pakket sammen med gavlene, skrues løst 2 omgange ned gevindhullerne. Den formonterede gavl placeres nu forsigtigt ned over gavlbeslagene på sengen, og boltene spændes med en 4 mm umbraconøgle. Styretappene i den ene ende af sengehestene placeres i sporet i sengegavlen. Sengehestenes anden ende løftes op til overkanten af gavlen, (pas på at tappene i modsatte ende ikke slipper sporet), hvorefter tappene presses ind i sengehestene og føres ind på gavlen ved siden af sporet. Når alle 4 tappe sidder i spænd mod gavle, føres sengehestene på plads i sporet under spørgsmålstegnet. Vær opmærksom på, at de to sammenhængende tappe isættes samtidig, så ståltråden ikke bøjes. Sengehestene sænkes, så de hviler nederst i sporet. Sengehestene demonteres ved at løfte op i den ene ende, hvorefter tappene presses ind i sengehestene og føres ud på gavlen ved siden af spørgsmålstegnet. Vær igen opmærksom på, at tappene i modsatte ende ikke slipper sporet. Sengehestene transporteres forsigtigt og vandret. Betjening Stå midt for sengen og løft op i den øverste sengehest med begge hænder. Fra sænket position løftes sengehesten op og rundt i sporet, til den hviler for enden af sporet. Fra hævet position frigøres sengehesten ved, at den vippes ind mod sengen og derefter sænkes. Det er vigtigt at holde sengehesten helt vandret, så begge ender af sengehesten flyttes samtidig i sporet. Rengøring og vedligeholdelse Gavle og sengeheste må ikke vaskes eller spules, men aftørres med en fugtig klud. Gavle og sengeheste tåler ligesom sengen ikke autoklavering. Sporet i trægavlene smøres med siliconefedt eller f.eks. stearin. Sengehestenes bevægelige dele smøres med molykotefedt og vær især opmærksom på at smøre i smørehullerne på de nederste bøsninger. 10

11 3.00 Demontage og transport 3.01 Demontage Frakobling af liggeflade foretages af 2 personer 1. Overrammen kan tages af sengens understel ved transport. 2. Brems sengens hjul. 3. Tag stik fra motorerne og håndbetjeningen ud af kontrolboksen. 4. Tag gavlpladerne, madras og evt. galge af. 5. Liggefladens bendel vippes op i lodret position for at komme til låsemekanismen til overrammen. 6. Låsen kobles fra ved at dreje de to blanke låseskiver fri og trække dem over på låsetappens modsatte side. 7. Overrammen løftes op/fri i fodenden og skubbes ned mod hovedenden til saksehjul er fri. 8. Hovedenden kan nu også løftes op og overrammen er frigjort fra understellet 3.02 Transport Sengen kan deles i to i forbindelse med transport og opbevaring. 1. Trægavlene løftes af, galge og sengeheste tages af. 2. Liggefladens rygdel løftes op til lodret position og løftes af. 3. De grå fingerskruer til deling af overrammen tages af, og hovedenden trækkes ud. 4. Liggefladen kobles fra understellet (se afsnit 3.1). Vigtigt!! Transporteres sengen/liggefladen i lodret stilling fastgøres liggefladens hoved- og foddel til rammen Emballering under transport Guldmann anbefaler at sengen i adskilt tilstand altid transporteres i original emballagen. 11

12 4.00 Vedligeholdelse og opbevaring 4.01 Rengøring Ved rengøring af sengen skal stikkene være monteret i kontrolboksen. Sengen vaskes med en svamp eller børste med sæbevand. Den kan også bruses eller spules. Sengen skal tørres grundigt efter vask, da den kan tage skade af at stå fugtigt. Husk at tage trægavlene af, hvis sengen bruses eller spules. Brug aldrig syrer, baser eller opløsningsmidler ved rengøring. Sengen tåler ikke autoklavering Opbevaring og opmagasinering Sengen bør opbevares i et tørt rum, hvorfor sengen ikke må opbevares i baderum, fugtige kældre o. lign Hvordan undgås korrosion? Sengen bør ikke opbevares/opholde sig i fugtige omgivelser i længere tid. Vanddamp kan herved fortættes til vand på sengen, hvorved der kan opstå korrosion/rust i lejer, stål og bevægelige dele. Sengen bør ikke udsættes for kulde/varme chok. Hvor aggressive dampe er tilstede, er sengen særlig udsat for korrosionsdannelse og bør derfor altid fjernes fra disse områder efter brug Hvilken vedligeholdelse skal ejer selv forestå? Regelmæssig rengøring. Bevægelige dele skal smøres efter vask, eller minimum en gang årligt. Smøreskema kan rekvireres hos Guldmann Service og levetid 5.01 Levetid og servicering Sengen skal gennemgå et serviceeftersyn mindst én gang årligt, og eftersynet skal foretages af kvalificeret personale eller Guldmann Service Team. Sengen har en forventet levetid på 10 år under forudsætning af, at det årlige eftersyn er overholdt. Efter denne periode skal sengen vurderes af kvalificeret service personale for fremtidig anvendelse. Reservedelslister og tegninger kan rekvireres hos producent eller distributør Sikringer Udskiftning af batterier og sikringer skal foretages af et kvalificeret personale eller Guldmann Service Team Eftersyn allround 12

13 Under serviceeftersynet skal der føres rapport over, hvad der kontrolleres og udskiftes. Dele, som er slidte eller defekte, skal udskiftes med nye reservedele fra Guldmann. 1. Visuel kontrol af produktet Kontroller at der ikke er slitage på produktet. Kontroller at der ikke er skævheder på produktet. Kontroller at der ikke er anden form for beskadigelse på produktet. 2. Afprøvning af produktet, som ved normal brug Kontroller alle funktioner på produktet med og uden belastning. Kontroller at nødfiret fungerer. Kontroller at spændingsindikatoren fungerer. 3. Kontrol af produktets elektriske tilstand Kontroller elektriske funktioner og signaler. Kontroller ledningsnet for fejl og defekter. Kontroller kabelgennemføringer. Kontroller tilslutnings muligheder, stik m.m. 4. Kontrol af produktets mekaniske tilstand Rengør produktet for snavs og andre urenheder. Inspicer og vurder vitale dele i produktet. Udskift defekte og slidte dele i produktet. Smør produktet. Kontroller og efterspænd alle bevægelige dele. 5. Pkt. 2 gennemføres igen som kontrol af at alt fungerer 6. Er der opstået/konstateret nye problemer i pkt. 5? Hvis nye problemer er opstået, gå tilbage til pkt. 2. Hvis ikke nye problemer er konstateret, afslut eftersynet Fejlfinding sengen virker ikke 1. Er der lys i kontrolboksen? Ja : Se punkt 3. Nej : Se punkt Er der tændt for stikkontakten? Ja : Kontrolboksen udskiftes. Nej : Pres ledningen på plads/tænd for stikkontakt. Sengen virker stadig ikke. Se punkt Er håndbetjeningen korrekt monteret? Skal trykkes hårdt ind! Ja : Se punkt 4. Nej : Monter håndbetjeningen trykkes hårdt ind! Sengen virker stadig ikke. Se punkt 5. 13

14 4. Er motorledninger korrekt monteret i kontrolboksen? Ja : Se punkt 5. Nej : Monter ledningen. Sengen virker stadig ikke. Se punkt Er der synlige brud på motorledningen? Ja : Kontakt Guldmann Service! Nej : Udskift håndbetjening evt. også kontrolboks eller kontakt Guldmann Service! 6.00 Tekniske specifikationer Seng med Ø125 mm hjul, dimension (B x L) x mm Frihøjde mellem gulv og understel mm Højdeindstilling af liggeflade til 820 mm Støjniveau målt iht. ISO db Maksimal belastning (Safe Working Load) kg Bruger max kg Madras max kg Tilbehør max kg Drejeradius mm Sengens total vægt uden madras ,6 kg Understel ,0 kg Overramme ,4 kg Tungeste del ,9 kg Øvrige dele ,5 kg Gavle ,2 kg Elektrisk tilslutning V/115V (afhængig af national spændings standard) Strømforbrug ved stand-by W Strømforbrug i drift W Sikring T 1,25 L 250V Kapslingsklasse IP 66 Tilladelig indkoblingstid/intermittensfaktor /90 (Arbejds/Pauseforhold i procent) 14

15 7.00 CE-overensstemmelseserklæring CE-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Producent V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N EAN landekode: 57 EAN markedsførernummer: Tlf Fax Repræsentant Firmanavn Adresse Land Tlf. Erklærer hermed, at Produkt Flexus 2 Type-nr. XXX-YYYY-ZZZZ x) x) XXX: Produktets salgsnr., YYYY: Produktløbenr. i produktionsår, ZZZZ: Produktionsår er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i: EN 1970: Adjustable beds for disabled persons - Requirements and test methods EN : Medical electrical equipment - Part 1-1: General requirements for safety EN : Medical electrical equipment - Part 1-1: General requirements for safety - 2: Collateral standard: Electromagnetic compatibility i henhold til Rådets Direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 Skejby Udstedelsessted og -dato Produktansvarlig Teknisk chef 15

16 48 V. Guldmann A/S Head Office: Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Aarhus N Tel Fax Guldmann Sverige AB Smålandsgatan 4 S Alingsås Tel Fax Guldmann Inc Johns Road Suite 700 Tampa, FL Tel Tel Fax Guldmann 710/07/05 #

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

SR 801. DK... Digitalvægt... 2 GB... Digital Scale... 7 D... Digitalwaage... 12 S... Digitalvåg... 17 U.S.A. and countries outside the EU...

SR 801. DK... Digitalvægt... 2 GB... Digital Scale... 7 D... Digitalwaage... 12 S... Digitalvåg... 17 U.S.A. and countries outside the EU... SR 801 DK.... Digitalvægt.......................... 2 GB.... Digital Scale......................... 7 D...... Digitalwaage....................... 12 S...... Digitalvåg.......................... 17 U.S.A.

Læs mere

DK...GB4 Plejeseng. Vers. 8.00

DK...GB4 Plejeseng. Vers. 8.00 DK...GB4 Plejeseng Vers. 8.00 DK...GB4 Plejeseng Varenummer: 552723 (82 cm) 551892 (86 90 cm) 1.00...Anvendelse...3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelse...3 1.03...Vigtigt/advarsler...3 1.04...Udpakning

Læs mere

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion 2. Anvendelsesområde 3. Ibrugtagning 4. Betjeningsvejledning 5. Vedligeholdelse 6. Fejlfinding 7. Teknisk data 8. Garanti Winncare

Læs mere

HC Seng. Model 800,801,810,811. Brugervejledning (DK) Rev. 1.0

HC Seng. Model 800,801,810,811. Brugervejledning (DK) Rev. 1.0 Model 800,801,810,811 (DK) Rev. 1.0 en kan downloades på www.jyskhandi.dk Under produktet eller scan QR-koden. 1. Generelt...3 1.1. Produkt anvendelse...3 1.2. Certification...4 2. Produkt oversigt...5

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

DK... Guldmann mobile personløfter. Vers. 2.00

DK... Guldmann mobile personløfter. Vers. 2.00 DK....... Guldmann mobile personløfter Vers. 2.00 Guldmann mobile personløfter Varenumre: 11220-xxx 11230-xxx 1.00......... Formål og anvendelse......................................... 3 1.01.........

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

DK...Infrarød fjernbetjening Combi-lås Skiftespor Drejeskive Rumdækkende Travers DH2000

DK...Infrarød fjernbetjening Combi-lås Skiftespor Drejeskive Rumdækkende Travers DH2000 DK.......Infrarød fjernbetjening Combi-lås Skiftespor Drejeskive Rumdækkende Travers DH2000 Infrarød fjernbetjening Varenumre: 935075 93435 1.00......... Funktion og anvendelse........................................

Læs mere

Bruksanvisning RotoCare

Bruksanvisning RotoCare Bruksanvisning RotoCare Betjeningsvejledning til RotoCare Fjernbetjeningen har den fordel, at man kan aktivere flere taster samtidigt. På den måde kan sengens indstillinger tilpasses den enkelte bruger.

Læs mere

Indkøbsskabelon. Elektrisk indstillelig plejeseng. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 18 12 10 (-30) www.socialstyrelsen.dk

Indkøbsskabelon. Elektrisk indstillelig plejeseng. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 18 12 10 (-30) www.socialstyrelsen.dk Indkøbsskabelon Elektrisk indstillelig plejeseng ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 18 12 10 (-30) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN

Læs mere

Indkøbsskabelon. Elektrisk indstillelig plejeseng. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) (-30)

Indkøbsskabelon. Elektrisk indstillelig plejeseng. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) (-30) Indkøbsskabelon ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 18 12 10 (-30) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved indgåelse af indkøbsaftaler/udbud. Skabelonen

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

DK... GH2 Hjælpers Guide

DK... GH2 Hjælpers Guide DK............ GH2 Hjælpers Guide V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N Tlf. +45 8741 3100 Fax +45 8741 3131 20 E-mail info@guldmann.com www.guldmann.dk 1 Guldmann 930/03/06 Indhold Om

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk

Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk Indholdsfortegnelsen. 1. Introduktion.... 3 2. Udpakning.... 3 3. Generelle forsigtigheds regler.... 4 4. Anvendelsesområde.... 5 5. Levetid

Læs mere

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5)

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5) (1/5) Montering af ryg: Ryggen sættes fast på understellet, ved at føre rørene ned over de to metal tapper på understellet. Montering/Afmontering af armlæn Samling af ryglæn på stol: De medfølgende skruer

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

DK...Badestol og badeleje. Vers. 4.00

DK...Badestol og badeleje. Vers. 4.00 DK...Badestol og badeleje Vers. 4.00 1 Badestol og badeleje Varenr.: 14600 - Mobil badestol, inkl. oval krog 14610 - Mobil badeleje, inkl. oval krog 1.00...Formål og anvendelse...3 1.01...Producent...3

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Vigtig information Dato: 29.04.2014 - Version 01

Vigtig information Dato: 29.04.2014 - Version 01 Hera/160 - Basic - Gas tilt - El tilt Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører,

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Lambda/175 Badeleje Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Udgave 1 August 2011 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

DK... LP8 Løfteplatform. Vers. 1.00

DK... LP8 Løfteplatform. Vers. 1.00 DK....... LP8 Løfteplatform Vers. 1.00 LP8 - Brugervejledning Varenumre: 309100xx 1.00........ Formål og anvendelse......................................... 3 1.01........ Producent.....................................................

Læs mere

EVAB undersøgelsesleje - 180 kg belastning

EVAB undersøgelsesleje - 180 kg belastning Lejer EVAB undersøgelsesleje - 180 kg belastning 1 og konstruktion Hæve-/sænkefunktion To-delt undersøgelsesleje. i koldskum, beklædt med slidstærkt betræk i lysblå farve. Hæve-/sænkefunktion kan fås enten

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Sikkerhedskontrol 38-123308d 2009-02-18 Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling

Læs mere

Sådan fungerer din nye rollator

Sådan fungerer din nye rollator DK Sådan fungerer din nye rollator Volaris S7 SMART Brugervejledning til Volaris S7 SMART Art. nr. 1422170 1 1001 81 107 04 Tillykke med din nye rollator Volaris S7 SMART kommer på mange måder til at gøre

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Montering af ryg: Fortsættes på side 2

Montering af ryg: Fortsættes på side 2 Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Standard. (1/3) Montering af hjul: For at montere hjulene, skal alle fire clips fjernes fra stellet. Hjulene føres op i rørene og clipsene monteres på igen. Sørg for

Læs mere

Barnevogn model ECP16

Barnevogn model ECP16 Barnevogn model ECP16 * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før barnevognen tages i brug og gem den for fremtidig reference. Tillykke med købet af dette EICHHORN

Læs mere

Solar/175. Personløfter. Brugermanualen. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden personløfteren tages i brug.

Solar/175. Personløfter. Brugermanualen. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden personløfteren tages i brug. Solar/175 Personløfter Brugermanualen Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden personløfteren tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug

Pallas/150. Ståløfter. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Pallas/150 Ståløfter Brugervejledning! Vigtigt - advarsel Manualen skal læses inden Pallas tages i brug Denne manual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel, i forbindelse

Læs mere

Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk

Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk Indholdsfortegnelsen. 1. Introduktion.... 3 2. Udpakning.... 3 3. Generelle forsigtigheds regler.... 4 4. Anvendelsesområde.... 5 5. Levetid

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk Castor SystemRoMedic TM Manual - Dansk 2 1 2 5 6 7 4 5 6 7 1. Skinne (medfølger ikke) 2. Hjørnedel. Bolte med møtrik til fastgørelse 4. Løftemotor (medfølger ikke) 5. Støtteben 6. Bærehåndtag på støtteben

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

Mobilex "Kudu" Rollator og Montage- og brugervejledning

Mobilex Kudu Rollator og Montage- og brugervejledning Mobilex "Kudu" Rollator 312070 og 312075 Montage- og brugervejledning MOBILEX A/S Danmark Rev. 09/16 side 1 af 5 UM-312070-77-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

- t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

- t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Stella - t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t e r, e

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

b r u G e r m a n u a l

b r u G e r m a n u a l D K b r u G e r m a n u a l V E L A T a n g o 1 0 0 / 1 0 0 F B / 1 0 0 A / 2 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1.

Læs mere

Rehab-Care.dk ApS Avnvej Herning, DK

Rehab-Care.dk ApS Avnvej Herning, DK Rehab-Care.dk ApS Avnvej 10 7400 Herning, DK www.rehabcare.dk Indholdsfortegnelsen. 1. Introduktion... 3 2. Udpakning... 3 3. Generelle forsigtigheds regler... 4 4. Anvendelsesområde... 5 5. Levetid for

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

DK... GH2 HD Twin løftemoduler

DK... GH2 HD Twin løftemoduler DK....... GH2 HD Twin løftemoduler GH2 HD Twin løftemoduler Varenumre: 120001 - x023 1.00......... Formål og anvendelse......................................... 3 1.01......... Producent.....................................................

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

ReTurn7100. Kontrol af funktion. Læs altid manualen. Manual - Danske. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs

ReTurn7100. Kontrol af funktion. Læs altid manualen. Manual - Danske. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 SystemRoMedic TM Manual - Danske Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 anvendes indendørs ved kortere forflytning af en bruger mellem seng og kørestol, kørestol og toilet /mobil toiletstol /kørestol

Læs mere

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde

Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde DENNE PLACERES SYNLIGT PÅ VÆGGEN Vejledning for brug af højdeindstillelige pusleborde Efterlad ALDRIG et barn på puslebordet uden opsyn Det anbefales, at puslebordet kun betjenes af personalet Vær særlig

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA Testet og Godkendt af SP - Sveriges Provnings- och Forskningsinsitut. VElA Tango 400 Højdejustering vha.

1.7. TEKNISK DATA Testet og Godkendt af SP - Sveriges Provnings- och Forskningsinsitut. VElA Tango 400 Højdejustering vha. D K b r u g e r m a n u a l 400 w w w. v e l a. E U INdHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning

Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning 2010-05-20/ ver 6 Brugs- og monteringsanvisning Art nr: 10780 Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning VIGTIGT! Svan Lift må ikke anvendes, serviceres eller rengøres af personer, som ikke har læst eller

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

b r u G e r m a n u a l

b r u G e r m a n u a l D K VELA Tango 100S med gas højderegulering VELA Tango 100ES med el-højderegulering b r u G e r m a n u a l V E L A T a n g o 1 0 0 E S / 1 0 0 S w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning.........................................................

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

BRUGERMANUAL. VELA Latin 400

BRUGERMANUAL. VELA Latin 400 DK BRUGERMANUAL VELA Latin 400 www.vela.eu INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 SIKKERHED 3 REKLAMATIONSRET 4 UDPAKNING AF STOLEN 4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin 4 BRUGERMANUAL 6 TEKNISK DATA 8 2 INDLEDNING Kære

Læs mere

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Sole Sole Slim t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t

Læs mere

VELA TANGO 100ES / 100S

VELA TANGO 100ES / 100S DK VELA Tango 100S gas højderegulering VELA Tango 100ES elektrisk højderegulering B R U G E R M A N U A L VELA TANGO 100ES / 100S INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. GENERELT... 4 Reklamationsret...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard MANUELL 56-310 Bure S MANUELL 56-300

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard MANUELL 56-310 Bure S MANUELL 56-300 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard MANUELL 56-310 Bure S MANUELL 56-300 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003 Brug og vedligeholdelse af ROLTEC bilfastspænding model A22 til model ROLTEC Vision el-kørestol. Indholdsfortegnelse. Generelt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - side 1 Normal

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere