RAPPORT. OPI-samarbejde mellem UNIwise og Universitetet i Agder, høsten Version 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. OPI-samarbejde mellem UNIwise og Universitetet i Agder, høsten 2013. Version 1.0"

Transkript

1 RAPPORT OPI-samarbejde mellem UNIwise og Universitetet i Agder, høsten 2013 Version 1.0

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KORT AF PROJEKTET OMFANG OG ORGANISERING LØSNINGEN RESULTATER UDVIKLINGSFORLØB i

3 KORT AF PROJEKTET Universitetet i Agder ønsker, som et af de første universiteter i Norge, at overgå til fuld digital eksamensafvikling. Med nutidens teknologiske løsninger er der mulighed for at implementere løsninger, som kan lette, effektivisere og højne kvaliteten i arbejdsgangene inden for uddannelsesområdet til gavn for både den studerende, det administrative personale og bedømmerne. Firmaet UNIwise leverer i dag løsningen WISEflow som Software as a Service. Løsningen kan afvikle eksamensflow for en række typer af eksamen. På denne baggrund er der gennemført et offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI-Projektet) med henblik på at få tilpasset og testet løsningen WISEflow til afvikling af skoleeksamen og dets betydning for de IT- og forretningsmæssige interne processer og teknologier. Formålet med OPI-projektet for Universitetet i Agder har været at få skabt viden om og afprøvet nye måder at afholde digitale skoleeksamener sikkert. Formålet for UNIwise har været at udvikle egen viden på området i forhold til skoleeksamensafvikling, herunder afprøve og tilpasse det i WISEflow udviklede modul, FLOWlock. OMFANG OG ORGANISERING OPI-Projektet er gennemført i perioden 1. September Januar OPI-Projektet har indeholdt følgende faser: Fase 1: Tilpasning og klargøring af FLOWlock (UNIwise, pba. UNIwise Baggrundsviden) Fase 2: Test- og fejlretning (UNIwise, pba. UNIwise Baggrundsviden) Fase 3: Systemtest (Universitetet i Agder) Fase 4: Funktionalitets- og produktionstest på liveeksamener (Universitetet i Agder) Fase 5: Afslutning, udarbejdelse af rapport (Forgrundsviden) Baggrundsviden er immaterielle rettigheder, know-how og ikke-offentliggjorte opfindelser, som en part har rettighederne til ved OPI-Projektets opstart, og som den anden part gøres bekendt med eller som stilles til rådighed med henblik på udførelse af OPI-Projektet. Forgrundsviden er den viden, herunder know-how og de projektresultater, herunder immaterielle rettigheder, som genereres under samarbejdet om OPI-Projektet, uanset hvem der skaber denne viden. UNIwise har bidraget med følgende: WISEflow leveret som Service, jf. UNIwise standardkontrakt for op til studerende 2

4 Leverance af FLOWlock til afvikling af skoleeksamen for forventet op til 10 eksamener og op til 600 studerende. Rådgivning og konsulenthjælp i forbindelse med afvikling af systemtest samt funktionalitetstest, herunder bidrag til udarbejdelse af afrapportering. LØSNINGEN FLOWlock fungerer i et samspil mellem WISEflow-platformen og en dedikeret Lock-Down- Browser, som installeres på den studerende computer. Når FLOWlock-browseren startes fra WI- SEflow er der ikke adgang til andet end netop denne browser på computeren, og kun til nøjagtigt de websider og bilag, som i forvejen er godkendt i opsætningen af eksamensflowet i WISEflow. Alle andre applikationer, systemhandlinger/-opdateringer, systemgenveje mv. låses ned mens browseren kører, hvilket sikrer at den studerende alene kan operere på computeren i netop dette sikrede, kontrollerede og web-baserede FLOWlock-modul. Eftersom FLOWlock-browseren er en almindelig applikation, der kan downloades og installeres fra WISEflow, kan den studerendes egen computer anvendes med høj grad af sikkerhed. uden videre sikkerhedsproblematikker. FLOWlock tilvejebringer en teksteditor for den studerende, hvori besvarelsen på en opgave kan udfærdiges, som løbende og automatisk gemmes i WISEflow. Opgaven bliver automatisk gjort tilgængelig ved eksamenens start og kan læses direkte i FLOWlock-modulet. Den studerende kan dernæst skrive sin besvarelse lige så længe eksamenen er aktiv, og når det ønskes, kan besvarelsen afleveres direkte fra FLOWlock. FLOWlock-browseren kan ikke lukkes af den studerende, før besvarelsen er afleveret eller deltageren vælger at afslutte eksamensflowet uden at aflevere.. Genåbning af samme eksamen, kan kun ske med accept (indtastning af password) af eksamensadministrator/eksamensvagt. Det gælder også hvis computeren har været afbrudt eller lukket ned. FLOWlock sørger i samspil med WISEflow-platformen for at der sendes kvittering og besvarelsen overgår videre til bedømmelse mv. Lock-down-browseren er bygget med netop det formål at afvikle sikre eksamener i forskelligartede webbaserede løsninger, og tager derfor også højde for forskellige former for forsøg på at omgå de indbyggede sikkerhedsmekanismer. Browseren kan ikke køres fra virtuelle miljøer, og der kan ikke køres uautoriserede scripts mens browseren kører, ligesom alle former for kommunikationsapplikationer, tidsbaserede programopstarter og systemopdateringer bliver forbipasseret af browseren, så længe den er i funktion. Lock-down-browseren leveres både i en stand-alone udgave til mac og pc, samt i en lab-udgave, til institutionelle maskiner, hvor deltageren fx ikke har administrator-adgang til at installere browseren selv. 3

5 FLOWlock beror på en dedikeret, zonedelt serverarkitektur, uden single-points-of-failure og med en dynamisk skalerbarhed, der sikrer kapacitet og tilgængelighed for alle FLOWlock-deltagere. Tre servere under ét dnssystem, men i hver deres fysisk adskilte zone, fungerer som loadbalancers til et variabelt antal FLOWlockservere. Disse servere varetager strømmen af data fra klienterne til en NoSQL-database med høj og skalerbar skrivehastighed, som i sig selv er fuld redundant. Det er derved usandsynligt, at det i sidste instans er skriveadgangen til databasen, der ikke er tilgængelig, men i højere grad sandsynligt, at det er et andet led i forbindelsen mellem deltageren og WISEflow, der kan risikere at fejle med manglende forbindelse til følge (computerens netkort, netværket i stedprøvelokalet, adgangen til nettet fra institutionens netværk mv.). RESULTATER Universitetet i Agder har i perioden 21. November til 19. December gennemført 9 af 10 planlagte skoleeksamener digitalt gennem WISEflow/FLOWlock. Det blev på selve eksamensdagen besluttet at afvikle én af de planlagte eksamener på papir. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse af udviklings- og testforløbet, herunder en kort gennemgang af de erfaringer og tilpasninger der blev gjort undervejs. UDVIKLINGSFORLØB Forløbet fra frigivelse af FLOWlock først i november 2013 til sidste eksamen d. 19. december 2013 var ganske intensivt og bidrog med en række vigtige erfaringer med afvikling af sikre eksamener på studerendes egne computere (BYOD). Erfaringer, som ville have været vanskelige at opnå gennem traditionelle, standardiserede testforløb. Der er naturligvis ulemper i at køre så intensivt et forløb på rigtige eksamener - mest af alt fordi konsekvensen af opståede/uforudsete fejl kan være ganske alvorlig. Omvendt er det først under rigtige eksamener at et modent system kan testes fuldt ud; brugsmønsteret er anderledes, når ting foregår under pres, hvilket giver udslag i andre potentielle fejltyper, samtidig med at muligheden for hurtig og direkte afhjælpning af problemer er udslagsgivende for eksamenens uhindrede afvikling og systemets pålidelighed. Set i bakspejlet ville det formentlig have givet et endnu mere rent forløb, hvis de første af UiAs eksamener afviklet i FLOWlock havde haft mere karakter af simulerede, low-stakes prøver, efterfulgt af en lidt længere periode med efterudvikling og implementering af rettelser inden den endelige række af rigtige eksamener. Det ville ihvertfald have givet on-site personalet mere erfaring og deraf følgende tryghed ifht. at afhjælpe in situ hændelser. Det ændrer dog ikke ved, at forløbet er lykkes med at afvikle eksamen successfuldt for omkring 400 studerende, samt trykprøvet FLOWlock-browseren på samme antal forskellige personlige 4

6 computere. Derudover er forbindelsen til WISEflow fra FLOWlock-browseren trykprøvet over forskellige netværk i forskellige grader af signalkvalitet. Den erfaring som dette har givet, er meget svær at opnå ved traditionel simulering af computeropsætning og netværksforbindelse, og har givet mulighed for at konsolidere og stabilisere FLOWlock i særlig høj grad. Teknisk set har de største udfordringer i forløbet således også været at sørge for, at FLOWlockbrowseren fungerer pålideligt og stabilt på alle supporterede Windows og Mac-maskiner. Ældre Mac-maskiner viste sig at have problemer med at oprette en sikker forbindelse til WISEflow i FLOWlock-browseren, og måtte derfor undlades i piloten. Visse ældre udgaver af Windows viste sig at have problemer med at afdække, hvorvidt de reelt havde forbindelse eller ej til netværket, hvilket resulterede i, at den automatiske genetablering af forbindelse i FLOWlock ikke fungerede i første del af forløbet. Derudover blev den vedvarende forbindelse mellem FLOWlock-browseren og WISEflow afprøvet på svage netværksforbindelser, hvor store dele af kommunikationen gik tabt, hvilket gav indblik i, hvordan den løbende lagring skulle fintunes, for ikke at blive påvirket heraf. I ett tilfelle blev også selve Respondus-løsningen endret fra leverandøren underveis, noe som skapte overraskelser på eksamen. I det følgende er forløbet skitseret i forhold til de forskellige løbende implementeringer foretaget på baggrund af brugerfeedback og sparring med universitets projektgruppe. 5

7 1. NOVEMBER 2013 WISEFLOW FRIGIVELSE TIL EKSTERN TEST PÅ UNIVERSITET I AGDER FLOWlock tilgængeliggøres på Universitet i Agders licens, hvorved modulet kan testes i WISEflow. Modulet gør det muligt at oprette og opsætte flows, hvor udleveringen af opgaven til den studerende og den efterfølgende udfærdigelse af besvarelsen foregår online i en skræddersyet og sikret browser på den studerendes egen PC. En række ekstraindstillinger på flowet er med til at højne sikkerheden for, at kun studerende, der reelt sidder i prøvelokalet kan deltage i prøven. FEEDBACK Modulet lever i det store hele op til forventningerne hvad angår sikkerhed, brugervenlighed og funktionalitet. Der er nogle ønsker og forslag til funktionalitet, som ses som nødvendige, for fleksibelt at kunne afvikle prøver, samt for at øge sikkerheden: Forlængelse af prøvens sluttid (generelt/individuelt), mens flowet er i gang. Adgangskode på Exit -knap, så studerende ikke kan afslutte FLOWlock-browseren uden tilladelse Visse computere kan ikke forbinde til WISEflow fra FLOWlock-browseren 18. NOVEMBER 2013 WISEFLOW NYE FUNKTIONER, RETTELSER OG FORBEDRINGER Ændring af sluttiden mens flowet er i gang er nu blevet tilgængelig for administratoren. Adgangskode er blevet påkrævet, for at den studerende kan afslutte FLOWlock-browseren. Problemerne med at skabe forbindelse til WISEflow fra FLOWlock-browseren er isoleret til at gælde Mac-computere med OS/X Der kan ikke laves et hurtigt workaround, da Safaribrowseren ikke findes i en tilstrækkelig ny version til de aktuelle OS/X-versioner, og denne er nødvendig for FLOWlock-browseren for at kunne kommunikere sikkert med WISEflow. 21. NOVEMBER - FEEDBACK PÅ FØRSTE LIVE EKSAMEN Umiddelbart vellykket eksamen, hvor 69 ud af 70 udførte og afleverede digitalt (én udførte fra starten på papir pga. usupporteret OS/X). Tre af de studerende mistede forbindelsen undervejs, og afleverede indirekte gennem den indbyggede mulighed for lokal sikkerhedskopi. Der blev registreret et teknisk problem, hvor en ustabil internetforbindelse kunne bringe en kli- 6

8 ents FLOWlock-browser i et stadie, hvor ændringer i besvarelsen ikke længere fortløbende blev gemt. Derudover var der enkeltstående problemer med computere, der mistede forbindelsen til WISEflow og ikke automatisk kunne genoprette forbindelsen igen - deraf de tre indirekte afleveringer. Førstnævnte problem resulterede efter alt at dømme i at en studerende mistede dele af sin besvarelse undervejs, hvilket derfor var af højeste prioritet at få løst. 25. NOVEMBER 2013 WISEFLOW 1.2.2(.92) ØGET LOGNING, SEKUNDÆR BACKUP OG FEJLRETTELSE Den potentielle fejl omkring den fortløbende lagring af besvarelsen er rettet, således at fejl i netkommunikationen ikke vil kunne påvirke FLOWlock-browserens lagringsmekanik. Derudover er der indbygget en ekstra backup-mekanik af bevarelsen i forbindelse med den studerendes aflevering, således at den fortløbende databaselagrede besvarelse altid suppleres af en ren kopi af besvarelsen i WISEflows object-storage. Endelig er det blevet indbygget i FLOWlock, at den studerende efter aflevering automatisk gives manuel mulighed for at lave lokal sikkerhedskopi. Logning af de studerendes aktivitet undervejs i FLOWlock-prøven er udbygget, således at et komplet billede af prøvens gang for hver enkelt studerende kunne rekonstrueres, og fungere som dokumentation i eventuelle tvivlsmål. Den meget korte tid til udvikling, test og implementering af disse features medførte desværre, at en planlagt digital eksamen måtte udføres på analogt i stedet for i FLOWlock. Èn af de tilføjede log-meddelelser blev fejlfortolket af serveren, hvilket medførte at ikke alle studerende kunne oprette forbindelse til WISEflow fra FLOWlock-browseren, hvorfor det in situ blev besluttet at afvikle eksamenen på papir i stedet. 27. NOVEMBER - FEEDBACK FRA EKSAMEN Generelt vellykket eksamen, hvor alle 22 afleverede digitalt, heraf én indirekte gennem den indbyggede lokale sikkerhedskopi. Enkelte studerende oplevede problemer med at deres Maccomputer ikke kunne forbinde til WISEflow, og overgik til reserve-pc ere i stedet. Der blev skabt direkte dialog mellem UNIwise og de berørte studerende, og det blev deraf afdækket, at FLOWlock-browseren til Mac OS/X 10.7 anvendte Safari 5-motoren, selvom Safari 6 var installeret på maskinen. Dette resulterede i en beslutning om, at Mac OS/X 10.7 ikke var supporteret i den resterende del af pilotperioden, eftersom der ikke kunne garanteres tilstrækkelig sikkerhed for forbindelse til WISEflow med FLOWlock-browseren. 7

9 4. DECEMBER 2013 WISEFLOW 1.2.2(.94) SMÅJUSTERINGER I BRUGERINTERFACE OG TILFØJELSE AF PROCTOROPTIONS Nogle mindre og ikke kritiske rettelser blev implementeret, samtidig med at det blev muliggjort at foretage nogle enkelte proctor options ( Manual reconnect og Alternative hand in ). Disse indbyggede værktøjer muliggjorde eksamensvagtens afhjælpning af visse problemer i forhold til genetablering af forbindelse til nettet, hvis ikke den automatiske genetablering lykkedes. 6. DECEMBER - FEEDBACK FRA EKSAMENER Fire eksamener blev afviklet denne dag, hvor i alt 123 studerende udfærdigede og afleverede deres besvarelse i FLOWlock. En del måtte anvende reserve-pc, da deres Mac havde styresystemet OS/X 10.7, som var blevet erklæret usupporteret tidligere på ugen. En enkelt studerende mistede noget skrevet tekst i forbindelse med en kombination af undo og refresh i browseren. Det lykkedes UNIwise at føre besvarelsen nogle revisioner tilbage, hvorved den studerende kunne fortsætte med den komplette tekst. En betragtelig del af de studerende mistede forbindelsen til internettet undervejs, og FLOWlock lykkedes ikke automatisk at genetablere forbindelsen, hvorved de studerende endte med at aflevere indirekte gennem den indbyggede mulighed for lokal sikkerhedskopi. I pilotudgaven af FLOWlock foregår afleveringen af lokale sikkerhedskopier manuelt ved at de tilsendes UNIwise, der lægger dem ind i systemet. En lokal sikkerhedskopi er bygget således op, at den ikke vil kunne valideres af WISEflow, hvis der ændres i filen efter at den er blevet gemt i FLOWlock. Derved bibeholdes sikkerheden for en ægte besvarelse, der ikke kan være ændret uden for de sikrede rammer af FLOWlock-browseren. Det har derfor fra starten været planen, at det i den endelige driftsudgave af FLOWlock skal være muligt for den studerende, selv at uploade sikkerhedskopien til WISEflow efter prøven er slut, FLOWlock lukket og en forbindelse til internet genetableret. I princippet kan dette gøres både timer og dage efter prøvens afslutning. 11. DECEMBER 2013 WISEFLOW 1.2.2(.98) INTERNET EXPLORER RECONNECT OG FLERE PROCTOROPTIONS Efter en længere afklaringsrunde i forhold til problemet med automatisk genetablering af internetforbindelse i FLOWlock-browseren, blev problemet fundet i selve måden FLOWlock opdaterer 8

10 sin interne forbindelses-status. Ældre udgaver af Internet Explorer (som FLOWlock-browseren trækker på i Win XP og Win Vista) reagerede ustabilt på den metode, der løbende kontrollerer forbindelsen til nettet. Ved at omskrive denne metode lykkedes det at få den automatiske genetablering af forbindelse til at fungere konsekvent på alle Windows platforme. Betaudgave af et monitoreringsværktøj, såvel som en betaudgave af dynamiske revisionsoversigter blev implementeret, til brug for UNIwise under de resterende eksamener. 12. DECEMBER - FEEDBACK FRA EKSAMEN Højskolen i Telemarken deltog med en enkelt eksamen, hvor 40 studerende udfærdigede og afleverede succesfuldt. En enkelt studerende mistede forbindelsen lige efter prøvens start og fik aldrig forbindelse igen. Da vedkommende forsøgte at gemme en lokal sikkerhedskopi crashede FLOWlock-browseren. Vedkommende afleverede i stedet på papir. 13. DECEMBER - FEEDBACK FRA EKSAMENER Fordelt over tre eksamener udfærdigede og afleverede 153 studerende deres eksamensbesvarelse i FLOWlock uden nævneværdige problemer, og var således en succesfuld kombination af velfungerende mekanik og velforberedt personale. IT-afdelingen på Universitet udførte kompetent overvågning af det trådløse netværk, og det kunne bl.a. verificeres, at de enkelte studerende, der oplevede udfald i netforbindelsen, alle havde valgt et andet trådløst netværk end det oplyste, hvorved forbindelsen ikke var optimal. Disse studerende blev hjulpet undervejs til at afslutte FLOWlock-browseren, vælge det rigtige netværk, hvorefter de kunne fortsætte hvor de slap, men uden netværksudfald. En studerende oplevede igen, at browseren crashede, da vedkommende forsøgte at lagre den lokale sikkerhedskopi. Et større antal studerende oplevede ligeledes, at browseren crashede, efter besvarelsen var vel afleveret og FLOWlock-browseren blev forsøgt lukket. UNIwise registrerede at en indbygget dialog i selve FLOWlock-browseren på visse Windowsmaskiner, som studerende skulle klikke på i forbindelse med opstart af browseren, blev gemt bag et af de vinduer som browseren samtidig åbnede op, hvorved dialogen aldrig blev lukket. Dette blev mistænkt for at være årsagen til at browseren i visse tilfælde kunne crashe, når der blev udført browser-relaterede handlinger (luk browser, tilgå filsystem/ lagring af sikkerhedskopi). 19. DECEMBER - FEEDBACK FRA EKSAMEN 30 studerende udfærdigede og afleverede deres besvarelse i FLOWlock, uden nævneværdige problemer. 9

11 21. JANUAR 2014 WISEFLOW 1.2.2(.104) OFFLINE-DIALOG, SIDETALSANGIVELSE OG NY FLOWLOCK-BROWSER TIL WINDOWS Hvis en studerende mister forbindelsen til nettet, vil der nu blive vist en dialog, der forklarer mere detaljeret om, hvad det betyder og at vedkommende skal starte med at gemme sikkerhedskopier manuelt, så længe forbindelsen ikke er til stede. Et generelt ønske fra de studerende om en dynamisk sideomfang-angivelse som supplement til den løbende tegnoptælling er tilmed blevet indbygget. Leverandøren af lock-down browseren (Respondus) har, på baggrund af UNIwise og UiA s debugging efter 13. december, derudover leveret et nyt windows-build af browseren, som sikrer, at den påkrævede dialog ved opstart af FLOWlock bibeholdes øverst, og at man ikke kan fortsætte i FLOWlock uden at klikke den af. Herved skulle problemerne med at FLOWlock-browseren crasher i forbindelse med lagring af sikkerhedskopi samt afslutning efter aflevering være løst. 30. JANUAR - FEEDBACK FRA TESTEKSAMENER Tre testeksamener blev afviklet med omkring 30 studerende i alt, der forsøgte at teste FLOWlockbrowserens funktionalitet og stabilitet mere indgående. Der blev ikke tilkendegivet nogle kritiske fejl eller mangler, men et problem med den indbyggede låse-kombinationsgenvej i Windows, som efterfølgende gjorde det umuligt at skrive videre i FLOWlock uden at genstarte den, er blevet taget videre i UNIwise s dialog med leverandøren af lock-down browseren. Det var også muligt at starte eksamen med en ældre version af Flowlock, hvilket der fremover automatisk kontrolleres for. Andre behov som blev afdækket på denne test var: Cut og Undo (ctrl-x, ctrl-z) fungerede ikke på alle computere. WISEFLOW FRIGIVES MEDIO MARTS 2014 KONSOLIDERING AF FLOWLOCK I DRIFTSVERSION MED BL.A.: INDBYGGET REVISIONSOVERSIGT, IND- BYGGET UPLOAD-MULIGHED AF SIKKERHEDSKOPI, WEB-CAM BILLEDER SOM EKSTRAMATERIALE, MONI- TORERINGS-VÆRKSTØJ TIL OVERVÅGNING AF LIVE-EKSAMEN. 10

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Håndbog for studerende 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Retningslinjer... 4 Før prøven... 4 Under prøven... 5 Efter prøven... 6 Programmer

Læs mere

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet.

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. Præsentation af UNIwise og WISEflow - 2014 Hvad efterspørges? En fælles løsning til digital eksamen Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. En løsning

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015.

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Den hidtidige login løsning via Citrix (login.rksk.dk) er lukket. Hvordan får man som konsulent adgang til RKSK s VDI Jumpstation? Ny bruger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2. Windows Vista

Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2. Windows Vista Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2 Windows Vista Oversigt Inden installationen... 3 Udpakning af softwaren... 4 Kopiér licensen ind... 6 Installationen... 7 Yderligere

Læs mere

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Digital Print Room Implementering og tilretning 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Agenda. Priser. Forskellen mellem de 3 versioner. Hardware og software. Sikkerheden og opsætning af rettigheder. Opgradering fra

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen)

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installationen består egentlig af to (3) dele: 1 del der vedrører selv programmet med tilhørende filer ( det kan opdateres ) 2 en del der vedrører

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Opstart af Næsgaard Mark online Generelt Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Data på fælles server Data på server program på lokal pc Ingen

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Det ligger Telia meget på sinde at opretholde en høj sikkerhed i vores produkter og tjenester. Sikkerhed er et område, der

Læs mere

5 URLS MUY IMPORTANTE! Moodle: cph.dmjx.dk Mail: mail.dmjx.dk IT support: helpdesk.dmjx.dk Printkonto: it-e.dmjx.dk Lynda: iplogin.lynda.

5 URLS MUY IMPORTANTE! Moodle: cph.dmjx.dk Mail: mail.dmjx.dk IT support: helpdesk.dmjx.dk Printkonto: it-e.dmjx.dk Lynda: iplogin.lynda. IT-INTRODUKTION 5 URLS MUY IMPORTANTE! Moodle: cph.dmjx.dk Mail: mail.dmjx.dk IT support: helpdesk.dmjx.dk Printkonto: it-e.dmjx.dk Lynda: iplogin.lynda.com MAIL MAIL.DMJX.DK DIN MAIL-ADRESSE Alle studerende

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Spørgsmål & svar vedr. den nye tillægsforsikring Tryg Backup til Softwareforsikringen

Spørgsmål & svar vedr. den nye tillægsforsikring Tryg Backup til Softwareforsikringen Spørgsmål & svar vedr. den nye tillægsforsikring Tryg Backup til Softwareforsikringen 1. Hvorfor har vi valgt at tilbyde Tryg Backup til vores erhvervskunder med en Softwareforsikring? Det understøtter

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet. Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo

IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet. Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo VF5 IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig

Læs mere

Opdatering af startprogrammet til Ø90 Online

Opdatering af startprogrammet til Ø90 Online Opdatering af startprogrammet til Ø90 Online Onsdag den 17. september kl. 10 blev der lagt et nyt startprogram til Ø90 Online på driftsserverne. Det betyder at login-proceduren til Ø90 Online bliver lavet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD 2011 ver. 7 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

1. trin: Aktivering af brugerkontostyring

1. trin: Aktivering af brugerkontostyring Indhold: 1. trin: Aktivering af brugerkontostyring 2. trin: Aktivering af firewall 3. trin: Anvendelse af virusscanner 4. trin: Aktivering af automatiske opdateringer 5. trin: Oprettelse af sikkerhedskopier

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere