RAPPORT. OPI-samarbejde mellem UNIwise og Universitetet i Agder, høsten Version 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT. OPI-samarbejde mellem UNIwise og Universitetet i Agder, høsten 2013. Version 1.0"

Transkript

1 RAPPORT OPI-samarbejde mellem UNIwise og Universitetet i Agder, høsten 2013 Version 1.0

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KORT AF PROJEKTET OMFANG OG ORGANISERING LØSNINGEN RESULTATER UDVIKLINGSFORLØB i

3 KORT AF PROJEKTET Universitetet i Agder ønsker, som et af de første universiteter i Norge, at overgå til fuld digital eksamensafvikling. Med nutidens teknologiske løsninger er der mulighed for at implementere løsninger, som kan lette, effektivisere og højne kvaliteten i arbejdsgangene inden for uddannelsesområdet til gavn for både den studerende, det administrative personale og bedømmerne. Firmaet UNIwise leverer i dag løsningen WISEflow som Software as a Service. Løsningen kan afvikle eksamensflow for en række typer af eksamen. På denne baggrund er der gennemført et offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI-Projektet) med henblik på at få tilpasset og testet løsningen WISEflow til afvikling af skoleeksamen og dets betydning for de IT- og forretningsmæssige interne processer og teknologier. Formålet med OPI-projektet for Universitetet i Agder har været at få skabt viden om og afprøvet nye måder at afholde digitale skoleeksamener sikkert. Formålet for UNIwise har været at udvikle egen viden på området i forhold til skoleeksamensafvikling, herunder afprøve og tilpasse det i WISEflow udviklede modul, FLOWlock. OMFANG OG ORGANISERING OPI-Projektet er gennemført i perioden 1. September Januar OPI-Projektet har indeholdt følgende faser: Fase 1: Tilpasning og klargøring af FLOWlock (UNIwise, pba. UNIwise Baggrundsviden) Fase 2: Test- og fejlretning (UNIwise, pba. UNIwise Baggrundsviden) Fase 3: Systemtest (Universitetet i Agder) Fase 4: Funktionalitets- og produktionstest på liveeksamener (Universitetet i Agder) Fase 5: Afslutning, udarbejdelse af rapport (Forgrundsviden) Baggrundsviden er immaterielle rettigheder, know-how og ikke-offentliggjorte opfindelser, som en part har rettighederne til ved OPI-Projektets opstart, og som den anden part gøres bekendt med eller som stilles til rådighed med henblik på udførelse af OPI-Projektet. Forgrundsviden er den viden, herunder know-how og de projektresultater, herunder immaterielle rettigheder, som genereres under samarbejdet om OPI-Projektet, uanset hvem der skaber denne viden. UNIwise har bidraget med følgende: WISEflow leveret som Service, jf. UNIwise standardkontrakt for op til studerende 2

4 Leverance af FLOWlock til afvikling af skoleeksamen for forventet op til 10 eksamener og op til 600 studerende. Rådgivning og konsulenthjælp i forbindelse med afvikling af systemtest samt funktionalitetstest, herunder bidrag til udarbejdelse af afrapportering. LØSNINGEN FLOWlock fungerer i et samspil mellem WISEflow-platformen og en dedikeret Lock-Down- Browser, som installeres på den studerende computer. Når FLOWlock-browseren startes fra WI- SEflow er der ikke adgang til andet end netop denne browser på computeren, og kun til nøjagtigt de websider og bilag, som i forvejen er godkendt i opsætningen af eksamensflowet i WISEflow. Alle andre applikationer, systemhandlinger/-opdateringer, systemgenveje mv. låses ned mens browseren kører, hvilket sikrer at den studerende alene kan operere på computeren i netop dette sikrede, kontrollerede og web-baserede FLOWlock-modul. Eftersom FLOWlock-browseren er en almindelig applikation, der kan downloades og installeres fra WISEflow, kan den studerendes egen computer anvendes med høj grad af sikkerhed. uden videre sikkerhedsproblematikker. FLOWlock tilvejebringer en teksteditor for den studerende, hvori besvarelsen på en opgave kan udfærdiges, som løbende og automatisk gemmes i WISEflow. Opgaven bliver automatisk gjort tilgængelig ved eksamenens start og kan læses direkte i FLOWlock-modulet. Den studerende kan dernæst skrive sin besvarelse lige så længe eksamenen er aktiv, og når det ønskes, kan besvarelsen afleveres direkte fra FLOWlock. FLOWlock-browseren kan ikke lukkes af den studerende, før besvarelsen er afleveret eller deltageren vælger at afslutte eksamensflowet uden at aflevere.. Genåbning af samme eksamen, kan kun ske med accept (indtastning af password) af eksamensadministrator/eksamensvagt. Det gælder også hvis computeren har været afbrudt eller lukket ned. FLOWlock sørger i samspil med WISEflow-platformen for at der sendes kvittering og besvarelsen overgår videre til bedømmelse mv. Lock-down-browseren er bygget med netop det formål at afvikle sikre eksamener i forskelligartede webbaserede løsninger, og tager derfor også højde for forskellige former for forsøg på at omgå de indbyggede sikkerhedsmekanismer. Browseren kan ikke køres fra virtuelle miljøer, og der kan ikke køres uautoriserede scripts mens browseren kører, ligesom alle former for kommunikationsapplikationer, tidsbaserede programopstarter og systemopdateringer bliver forbipasseret af browseren, så længe den er i funktion. Lock-down-browseren leveres både i en stand-alone udgave til mac og pc, samt i en lab-udgave, til institutionelle maskiner, hvor deltageren fx ikke har administrator-adgang til at installere browseren selv. 3

5 FLOWlock beror på en dedikeret, zonedelt serverarkitektur, uden single-points-of-failure og med en dynamisk skalerbarhed, der sikrer kapacitet og tilgængelighed for alle FLOWlock-deltagere. Tre servere under ét dnssystem, men i hver deres fysisk adskilte zone, fungerer som loadbalancers til et variabelt antal FLOWlockservere. Disse servere varetager strømmen af data fra klienterne til en NoSQL-database med høj og skalerbar skrivehastighed, som i sig selv er fuld redundant. Det er derved usandsynligt, at det i sidste instans er skriveadgangen til databasen, der ikke er tilgængelig, men i højere grad sandsynligt, at det er et andet led i forbindelsen mellem deltageren og WISEflow, der kan risikere at fejle med manglende forbindelse til følge (computerens netkort, netværket i stedprøvelokalet, adgangen til nettet fra institutionens netværk mv.). RESULTATER Universitetet i Agder har i perioden 21. November til 19. December gennemført 9 af 10 planlagte skoleeksamener digitalt gennem WISEflow/FLOWlock. Det blev på selve eksamensdagen besluttet at afvikle én af de planlagte eksamener på papir. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse af udviklings- og testforløbet, herunder en kort gennemgang af de erfaringer og tilpasninger der blev gjort undervejs. UDVIKLINGSFORLØB Forløbet fra frigivelse af FLOWlock først i november 2013 til sidste eksamen d. 19. december 2013 var ganske intensivt og bidrog med en række vigtige erfaringer med afvikling af sikre eksamener på studerendes egne computere (BYOD). Erfaringer, som ville have været vanskelige at opnå gennem traditionelle, standardiserede testforløb. Der er naturligvis ulemper i at køre så intensivt et forløb på rigtige eksamener - mest af alt fordi konsekvensen af opståede/uforudsete fejl kan være ganske alvorlig. Omvendt er det først under rigtige eksamener at et modent system kan testes fuldt ud; brugsmønsteret er anderledes, når ting foregår under pres, hvilket giver udslag i andre potentielle fejltyper, samtidig med at muligheden for hurtig og direkte afhjælpning af problemer er udslagsgivende for eksamenens uhindrede afvikling og systemets pålidelighed. Set i bakspejlet ville det formentlig have givet et endnu mere rent forløb, hvis de første af UiAs eksamener afviklet i FLOWlock havde haft mere karakter af simulerede, low-stakes prøver, efterfulgt af en lidt længere periode med efterudvikling og implementering af rettelser inden den endelige række af rigtige eksamener. Det ville ihvertfald have givet on-site personalet mere erfaring og deraf følgende tryghed ifht. at afhjælpe in situ hændelser. Det ændrer dog ikke ved, at forløbet er lykkes med at afvikle eksamen successfuldt for omkring 400 studerende, samt trykprøvet FLOWlock-browseren på samme antal forskellige personlige 4

6 computere. Derudover er forbindelsen til WISEflow fra FLOWlock-browseren trykprøvet over forskellige netværk i forskellige grader af signalkvalitet. Den erfaring som dette har givet, er meget svær at opnå ved traditionel simulering af computeropsætning og netværksforbindelse, og har givet mulighed for at konsolidere og stabilisere FLOWlock i særlig høj grad. Teknisk set har de største udfordringer i forløbet således også været at sørge for, at FLOWlockbrowseren fungerer pålideligt og stabilt på alle supporterede Windows og Mac-maskiner. Ældre Mac-maskiner viste sig at have problemer med at oprette en sikker forbindelse til WISEflow i FLOWlock-browseren, og måtte derfor undlades i piloten. Visse ældre udgaver af Windows viste sig at have problemer med at afdække, hvorvidt de reelt havde forbindelse eller ej til netværket, hvilket resulterede i, at den automatiske genetablering af forbindelse i FLOWlock ikke fungerede i første del af forløbet. Derudover blev den vedvarende forbindelse mellem FLOWlock-browseren og WISEflow afprøvet på svage netværksforbindelser, hvor store dele af kommunikationen gik tabt, hvilket gav indblik i, hvordan den løbende lagring skulle fintunes, for ikke at blive påvirket heraf. I ett tilfelle blev også selve Respondus-løsningen endret fra leverandøren underveis, noe som skapte overraskelser på eksamen. I det følgende er forløbet skitseret i forhold til de forskellige løbende implementeringer foretaget på baggrund af brugerfeedback og sparring med universitets projektgruppe. 5

7 1. NOVEMBER 2013 WISEFLOW FRIGIVELSE TIL EKSTERN TEST PÅ UNIVERSITET I AGDER FLOWlock tilgængeliggøres på Universitet i Agders licens, hvorved modulet kan testes i WISEflow. Modulet gør det muligt at oprette og opsætte flows, hvor udleveringen af opgaven til den studerende og den efterfølgende udfærdigelse af besvarelsen foregår online i en skræddersyet og sikret browser på den studerendes egen PC. En række ekstraindstillinger på flowet er med til at højne sikkerheden for, at kun studerende, der reelt sidder i prøvelokalet kan deltage i prøven. FEEDBACK Modulet lever i det store hele op til forventningerne hvad angår sikkerhed, brugervenlighed og funktionalitet. Der er nogle ønsker og forslag til funktionalitet, som ses som nødvendige, for fleksibelt at kunne afvikle prøver, samt for at øge sikkerheden: Forlængelse af prøvens sluttid (generelt/individuelt), mens flowet er i gang. Adgangskode på Exit -knap, så studerende ikke kan afslutte FLOWlock-browseren uden tilladelse Visse computere kan ikke forbinde til WISEflow fra FLOWlock-browseren 18. NOVEMBER 2013 WISEFLOW NYE FUNKTIONER, RETTELSER OG FORBEDRINGER Ændring af sluttiden mens flowet er i gang er nu blevet tilgængelig for administratoren. Adgangskode er blevet påkrævet, for at den studerende kan afslutte FLOWlock-browseren. Problemerne med at skabe forbindelse til WISEflow fra FLOWlock-browseren er isoleret til at gælde Mac-computere med OS/X Der kan ikke laves et hurtigt workaround, da Safaribrowseren ikke findes i en tilstrækkelig ny version til de aktuelle OS/X-versioner, og denne er nødvendig for FLOWlock-browseren for at kunne kommunikere sikkert med WISEflow. 21. NOVEMBER - FEEDBACK PÅ FØRSTE LIVE EKSAMEN Umiddelbart vellykket eksamen, hvor 69 ud af 70 udførte og afleverede digitalt (én udførte fra starten på papir pga. usupporteret OS/X). Tre af de studerende mistede forbindelsen undervejs, og afleverede indirekte gennem den indbyggede mulighed for lokal sikkerhedskopi. Der blev registreret et teknisk problem, hvor en ustabil internetforbindelse kunne bringe en kli- 6

8 ents FLOWlock-browser i et stadie, hvor ændringer i besvarelsen ikke længere fortløbende blev gemt. Derudover var der enkeltstående problemer med computere, der mistede forbindelsen til WISEflow og ikke automatisk kunne genoprette forbindelsen igen - deraf de tre indirekte afleveringer. Førstnævnte problem resulterede efter alt at dømme i at en studerende mistede dele af sin besvarelse undervejs, hvilket derfor var af højeste prioritet at få løst. 25. NOVEMBER 2013 WISEFLOW 1.2.2(.92) ØGET LOGNING, SEKUNDÆR BACKUP OG FEJLRETTELSE Den potentielle fejl omkring den fortløbende lagring af besvarelsen er rettet, således at fejl i netkommunikationen ikke vil kunne påvirke FLOWlock-browserens lagringsmekanik. Derudover er der indbygget en ekstra backup-mekanik af bevarelsen i forbindelse med den studerendes aflevering, således at den fortløbende databaselagrede besvarelse altid suppleres af en ren kopi af besvarelsen i WISEflows object-storage. Endelig er det blevet indbygget i FLOWlock, at den studerende efter aflevering automatisk gives manuel mulighed for at lave lokal sikkerhedskopi. Logning af de studerendes aktivitet undervejs i FLOWlock-prøven er udbygget, således at et komplet billede af prøvens gang for hver enkelt studerende kunne rekonstrueres, og fungere som dokumentation i eventuelle tvivlsmål. Den meget korte tid til udvikling, test og implementering af disse features medførte desværre, at en planlagt digital eksamen måtte udføres på analogt i stedet for i FLOWlock. Èn af de tilføjede log-meddelelser blev fejlfortolket af serveren, hvilket medførte at ikke alle studerende kunne oprette forbindelse til WISEflow fra FLOWlock-browseren, hvorfor det in situ blev besluttet at afvikle eksamenen på papir i stedet. 27. NOVEMBER - FEEDBACK FRA EKSAMEN Generelt vellykket eksamen, hvor alle 22 afleverede digitalt, heraf én indirekte gennem den indbyggede lokale sikkerhedskopi. Enkelte studerende oplevede problemer med at deres Maccomputer ikke kunne forbinde til WISEflow, og overgik til reserve-pc ere i stedet. Der blev skabt direkte dialog mellem UNIwise og de berørte studerende, og det blev deraf afdækket, at FLOWlock-browseren til Mac OS/X 10.7 anvendte Safari 5-motoren, selvom Safari 6 var installeret på maskinen. Dette resulterede i en beslutning om, at Mac OS/X 10.7 ikke var supporteret i den resterende del af pilotperioden, eftersom der ikke kunne garanteres tilstrækkelig sikkerhed for forbindelse til WISEflow med FLOWlock-browseren. 7

9 4. DECEMBER 2013 WISEFLOW 1.2.2(.94) SMÅJUSTERINGER I BRUGERINTERFACE OG TILFØJELSE AF PROCTOROPTIONS Nogle mindre og ikke kritiske rettelser blev implementeret, samtidig med at det blev muliggjort at foretage nogle enkelte proctor options ( Manual reconnect og Alternative hand in ). Disse indbyggede værktøjer muliggjorde eksamensvagtens afhjælpning af visse problemer i forhold til genetablering af forbindelse til nettet, hvis ikke den automatiske genetablering lykkedes. 6. DECEMBER - FEEDBACK FRA EKSAMENER Fire eksamener blev afviklet denne dag, hvor i alt 123 studerende udfærdigede og afleverede deres besvarelse i FLOWlock. En del måtte anvende reserve-pc, da deres Mac havde styresystemet OS/X 10.7, som var blevet erklæret usupporteret tidligere på ugen. En enkelt studerende mistede noget skrevet tekst i forbindelse med en kombination af undo og refresh i browseren. Det lykkedes UNIwise at føre besvarelsen nogle revisioner tilbage, hvorved den studerende kunne fortsætte med den komplette tekst. En betragtelig del af de studerende mistede forbindelsen til internettet undervejs, og FLOWlock lykkedes ikke automatisk at genetablere forbindelsen, hvorved de studerende endte med at aflevere indirekte gennem den indbyggede mulighed for lokal sikkerhedskopi. I pilotudgaven af FLOWlock foregår afleveringen af lokale sikkerhedskopier manuelt ved at de tilsendes UNIwise, der lægger dem ind i systemet. En lokal sikkerhedskopi er bygget således op, at den ikke vil kunne valideres af WISEflow, hvis der ændres i filen efter at den er blevet gemt i FLOWlock. Derved bibeholdes sikkerheden for en ægte besvarelse, der ikke kan være ændret uden for de sikrede rammer af FLOWlock-browseren. Det har derfor fra starten været planen, at det i den endelige driftsudgave af FLOWlock skal være muligt for den studerende, selv at uploade sikkerhedskopien til WISEflow efter prøven er slut, FLOWlock lukket og en forbindelse til internet genetableret. I princippet kan dette gøres både timer og dage efter prøvens afslutning. 11. DECEMBER 2013 WISEFLOW 1.2.2(.98) INTERNET EXPLORER RECONNECT OG FLERE PROCTOROPTIONS Efter en længere afklaringsrunde i forhold til problemet med automatisk genetablering af internetforbindelse i FLOWlock-browseren, blev problemet fundet i selve måden FLOWlock opdaterer 8

10 sin interne forbindelses-status. Ældre udgaver af Internet Explorer (som FLOWlock-browseren trækker på i Win XP og Win Vista) reagerede ustabilt på den metode, der løbende kontrollerer forbindelsen til nettet. Ved at omskrive denne metode lykkedes det at få den automatiske genetablering af forbindelse til at fungere konsekvent på alle Windows platforme. Betaudgave af et monitoreringsværktøj, såvel som en betaudgave af dynamiske revisionsoversigter blev implementeret, til brug for UNIwise under de resterende eksamener. 12. DECEMBER - FEEDBACK FRA EKSAMEN Højskolen i Telemarken deltog med en enkelt eksamen, hvor 40 studerende udfærdigede og afleverede succesfuldt. En enkelt studerende mistede forbindelsen lige efter prøvens start og fik aldrig forbindelse igen. Da vedkommende forsøgte at gemme en lokal sikkerhedskopi crashede FLOWlock-browseren. Vedkommende afleverede i stedet på papir. 13. DECEMBER - FEEDBACK FRA EKSAMENER Fordelt over tre eksamener udfærdigede og afleverede 153 studerende deres eksamensbesvarelse i FLOWlock uden nævneværdige problemer, og var således en succesfuld kombination af velfungerende mekanik og velforberedt personale. IT-afdelingen på Universitet udførte kompetent overvågning af det trådløse netværk, og det kunne bl.a. verificeres, at de enkelte studerende, der oplevede udfald i netforbindelsen, alle havde valgt et andet trådløst netværk end det oplyste, hvorved forbindelsen ikke var optimal. Disse studerende blev hjulpet undervejs til at afslutte FLOWlock-browseren, vælge det rigtige netværk, hvorefter de kunne fortsætte hvor de slap, men uden netværksudfald. En studerende oplevede igen, at browseren crashede, da vedkommende forsøgte at lagre den lokale sikkerhedskopi. Et større antal studerende oplevede ligeledes, at browseren crashede, efter besvarelsen var vel afleveret og FLOWlock-browseren blev forsøgt lukket. UNIwise registrerede at en indbygget dialog i selve FLOWlock-browseren på visse Windowsmaskiner, som studerende skulle klikke på i forbindelse med opstart af browseren, blev gemt bag et af de vinduer som browseren samtidig åbnede op, hvorved dialogen aldrig blev lukket. Dette blev mistænkt for at være årsagen til at browseren i visse tilfælde kunne crashe, når der blev udført browser-relaterede handlinger (luk browser, tilgå filsystem/ lagring af sikkerhedskopi). 19. DECEMBER - FEEDBACK FRA EKSAMEN 30 studerende udfærdigede og afleverede deres besvarelse i FLOWlock, uden nævneværdige problemer. 9

11 21. JANUAR 2014 WISEFLOW 1.2.2(.104) OFFLINE-DIALOG, SIDETALSANGIVELSE OG NY FLOWLOCK-BROWSER TIL WINDOWS Hvis en studerende mister forbindelsen til nettet, vil der nu blive vist en dialog, der forklarer mere detaljeret om, hvad det betyder og at vedkommende skal starte med at gemme sikkerhedskopier manuelt, så længe forbindelsen ikke er til stede. Et generelt ønske fra de studerende om en dynamisk sideomfang-angivelse som supplement til den løbende tegnoptælling er tilmed blevet indbygget. Leverandøren af lock-down browseren (Respondus) har, på baggrund af UNIwise og UiA s debugging efter 13. december, derudover leveret et nyt windows-build af browseren, som sikrer, at den påkrævede dialog ved opstart af FLOWlock bibeholdes øverst, og at man ikke kan fortsætte i FLOWlock uden at klikke den af. Herved skulle problemerne med at FLOWlock-browseren crasher i forbindelse med lagring af sikkerhedskopi samt afslutning efter aflevering være løst. 30. JANUAR - FEEDBACK FRA TESTEKSAMENER Tre testeksamener blev afviklet med omkring 30 studerende i alt, der forsøgte at teste FLOWlockbrowserens funktionalitet og stabilitet mere indgående. Der blev ikke tilkendegivet nogle kritiske fejl eller mangler, men et problem med den indbyggede låse-kombinationsgenvej i Windows, som efterfølgende gjorde det umuligt at skrive videre i FLOWlock uden at genstarte den, er blevet taget videre i UNIwise s dialog med leverandøren af lock-down browseren. Det var også muligt at starte eksamen med en ældre version af Flowlock, hvilket der fremover automatisk kontrolleres for. Andre behov som blev afdækket på denne test var: Cut og Undo (ctrl-x, ctrl-z) fungerede ikke på alle computere. WISEFLOW FRIGIVES MEDIO MARTS 2014 KONSOLIDERING AF FLOWLOCK I DRIFTSVERSION MED BL.A.: INDBYGGET REVISIONSOVERSIGT, IND- BYGGET UPLOAD-MULIGHED AF SIKKERHEDSKOPI, WEB-CAM BILLEDER SOM EKSTRAMATERIALE, MONI- TORERINGS-VÆRKSTØJ TIL OVERVÅGNING AF LIVE-EKSAMEN. 10

FLOWlock til eksamen og optagelsesprøver

FLOWlock til eksamen og optagelsesprøver FLOWlock til eksamen og optagelsesprøver FLOWlock er et af de programmer, som WISEflow afvikler eksamener og optagelsesprøver i. Det specielle ved FLOWlock er, at det låser din computer, mens du arbejder

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Håndbog for studerende 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Retningslinjer... 4 Før prøven... 4 Under prøven... 5 Efter prøven... 6 Programmer

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Quick guide - WISEflow

Quick guide - WISEflow Quick guide WISEflow 1.4.0 // 2015 05 04 1 Quick guide - WISEflow 1. Introduktion 2. Opret brugere a) Tilføj flere brugere (Licensadmin) b) Tilføj en enkelt bruger (Licensadmin) c) Log in meddelelse til

Læs mere

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Håndbog for studerende 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Retningslinjer... 4 Før prøven... 4 Under prøven... 5 Efter prøven... 6 Digitale

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet.

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. Præsentation af UNIwise og WISEflow - 2014 Hvad efterspørges? En fælles løsning til digital eksamen Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. En løsning

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 25. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 8. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan tjekker du dit it-udstyr... 3 2.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015.

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Den hidtidige login løsning via Citrix (login.rksk.dk) er lukket. Hvordan får man som konsulent adgang til RKSK s VDI Jumpstation? Ny bruger

Læs mere

Gratis Office 365 til ansatte og studerende

Gratis Office 365 til ansatte og studerende Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 på deres private pc (= Office 2013) og/eller Mac (= Office 2016). Office 365 må installeres på 5

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab September 2013 Bemærk at denne vejledning er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver.

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 27. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) 11. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal aflevere... 3 1.1 Sådan

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret 2016-2017 24. november 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Media College Aalborg Side 1 af 11

Media College Aalborg Side 1 af 11 Media College Aalborg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Hvilket fjernsupport egner sig bedst af, eller Windows fjernskrivebord, når et firma skal supportere sine kunder?... 3 Hvorfor

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din profil, så

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 3. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 9. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Bemærk at disse retningslinjer er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver Når du tilmelder

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Digital Print Room Implementering og tilretning 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Agenda. Priser. Forskellen mellem de 3 versioner. Hardware og software. Sikkerheden og opsætning af rettigheder. Opgradering fra

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Installér din Officepakke 2013

Installér din Officepakke 2013 Vær opmærksom på der godt kan forekomme andre billeder end dem som er illustreret. Dette er grundet ændringer fra microsoft. Blandt andet bliver SkyDrive ændret til OneDrive. Er du i tvivl om noget kan

Læs mere

Få din hjemmeside på internettet

Få din hjemmeside på internettet DEL DIN FÆRDIGE HJEMMESIDE MED HELE VERDEN: Afsnit 03 Dette nummer: Få din hjemmeside gjort færdig og læg den på nettet. Få din hjemmeside på internettet Når du er tilfreds med din hjemmeside, skal den

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 2. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 2 Nødprocedure

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

VDI Manual v. 5 Indhold

VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5 Indhold VDI Manual v. 5... 1 VDI Windows 7 Manual... 2 VDI Windows xp Manual... 3 Andre Browsere Manual... 4 VDI Andoid Manuel opsætning af Citrix Reciever... 6 Automatisk opsætning af

Læs mere

Sådan fikser du din netværks forbindelse hurtigt

Sådan fikser du din netværks forbindelse hurtigt 2017 Sådan fikser du din netværks forbindelse hurtigt NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Sådan fikser du din netværks

Læs mere

Installation og afvikling

Installation og afvikling 22. maj 2017 Installation og afvikling Indhold 1 Forskellige kendte fejlbeskeder... 2 2 Kan ikke se/finde ønsket netværksdrev ved installation... 3 2.1 Problem... 3 2.2 Løsning... 4 3 Installation/aktivering

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

BAT Installationsvejledning. Version 1.0

BAT Installationsvejledning. Version 1.0 BAT Installationsvejledning Version 1.0 Oktober 2013 1 BAT Installationsvejledning Indledning Denne vejledning er rettet til den IT ansvarlige på de uddannelsessteder, der skal anvende BAT systemet. Vejledningen

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015

Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Hjælp under login på Mit DLR Oktober 2015 Jeg logger ind med bruger-id og nøglekort og får at vide, at der ikke er nogen sager i DLR Der er logget ind med forkert NemID. Vi oplever mange henvendelser,

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik 23. april 2015 MTL Forskningsservice Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik Denne vejledning beskriver opsætning og logonprocedure fra Windowsmaskiner ved ekstern logon til DST s forskerservere

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER Opsætning af router Opkopling af computer til trådløst netværk Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI ENIIG 2017 2 INDHOLD Opsætning af trådløs

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.7.0

BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TLF Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.7.0 BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.7.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Generelt... 2 Installation...

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er udarbejdet således, at brugeren nemt kan få installeret Dyreregistrering. Dyreregistrering kan installeres på Windows 2000, Windows XP eller Windows

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

TILLYKKE MED DIN NYE WEBBASEREDE INFO-SKÆRM JCD A/S

TILLYKKE MED DIN NYE WEBBASEREDE INFO-SKÆRM JCD A/S TILLYKKE MED DIN NYE WEBBASEREDE INFO-SKÆRM JCD A/S MANUAL TIL OPSTART AF JCDS WEBBASEREDE INFO-SKÆRM Denne lille folder beskriver kort, hvordan du tilkobler din nye info-skærm PC til et trådløst netværk.

Læs mere

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2016 Styrelsen

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.1. Den 16. august 2011. J.nr. 4004-V1166-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.1. Den 16. august 2011. J.nr. 4004-V1166-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.1 Den 16. august 2011 J.nr. 4004-V1166-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet Opdateret: 15. februar 2017 Generalprøve generelt Er der kun én generalprøve?

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen)

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installationen består egentlig af to (3) dele: 1 del der vedrører selv programmet med tilhørende filer ( det kan opdateres ) 2 en del der vedrører

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Dropbox. Dit online USB-stick

Dropbox. Dit online USB-stick Dropbox Dit online USB-stick Brug af Dropbox Overvejer du at begynde at bruge Dropbox? Så savner du måske en dansk vejledning til Dropbox? Det følgende er ment som en vejledning i at komme i gang med at

Læs mere

Installationsvejledning til LMeSmartClient

Installationsvejledning til LMeSmartClient Installationsvejledning til LMeSmartClient Indledning LMeSmartClient består af 2 "dele" - en "Tjeneste" og et klientprogram. Tjenesten tager sig af selve udvekslingen af data og klientprogrammet af opsætningen

Læs mere

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner

Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Virtuel PC Fordele/ulemper Fordele: Lærer nye styresystemer Installerer programmer som kun kan bruges i ældre versioner Ulemper: Reserverer RAM (Windows 7) Problemer med at ureglementeret lukke ned Mister

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2. Windows Vista

Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2. Windows Vista Installationsvejledning SAS Foundation 9.2 SAS Enterprise Guide 4.2 Windows Vista Oversigt Inden installationen... 3 Udpakning af softwaren... 4 Kopiér licensen ind... 6 Installationen... 7 Yderligere

Læs mere

Brugermanual til Assignment hand in

Brugermanual til Assignment hand in Brugermanual til Assignment hand in Indhold: Undervisere:...2 Hvor finder jeg Assignment hand in?...2 Opret en opgave...4 Slet en opgave...5 Rediger en opgave...5 Hvor finder jeg de afleverede filer?...5

Læs mere