Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på / og bliv medlem af MY ROLAND Rolands VIP klub.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og bliv medlem af MY ROLAND Rolands VIP klub."

Transkript

1 RC-505 (DK/NO)

2

3 RC-505 DANSK BRUGSANVISNING RSC-1013 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på / og bliv medlem af MY ROLAND Rolands VIP klub. Hvis du har købt et HP Piano, får du ekstra 3 års garanti, dvs. i alt 5 års garanti på dit HP Piano, hvis du registrerer dig online på Rolands hjemmesider. Du har også muligheden for at sige ja tak til at modtage Rolands nyhedsmail og være på forkant med information fra Roland omkring produktnyheder, produktdemoer hos forhandlere, spændende artikler om forskellige musikere, koncerter, events, konkurrencer og meget mere. Roland har produceret instrumenter i mange år, og er i dag en af de førende producenter indenfor mange forskellige instrumentkategorier. Uanset om du spiller klaver, keyboard, orgel, synthesizer, guitar, trommer, bas eller er indehaver af et større eller mindre studie, så har Roland det rigtige produkt. På Rolands hjemmesider og via Rolands nyhedsmail kan du læse om de mange produkter, og læse artikler om brug af MIDI og computer. Hvis du har brug for hjælp, så har Roland en telefonsupport du kan ringe til, på hverdage mandag til torsdag imellem og fredag imellem Telefonnummeret er og du er meget velkommen til at ringe. Vi svarer også på support via . Du kan skrive til os på Der tages forbehold for trykfejl. Gå nu i gang med at spille og glæd dig over, hvor dejligt det er at spille musik. God fornøjelse!

4 INDHOLD SIKKERHEDSFORSKRIFTER / DANSK 5 SIKKERHETSFORSKRIFTER / NORSK 7 Nye muligheder med din nye loop pedal 9 RC-505 i hovedtræk: 9 Betjeningspanelet 10 INPUT LEVEL-knapper 11 Input FX og Track FX knapper 11 Start af alle spor 11 Justering af Volume på spor Annuller Indspilning/Overdub (Undo) 12 Justering af Volume 12 Indspilning/Overdub/Afspilning/Sletning 13 Play skærmen 14 Kort om redigering 15 Sådan gemmer du 16 Sæt tempoet 16 Lyt til en rytme 17 Eksempler på indspilning af loops 18 Indspilning på et enkelt spor 19 Indspilning på flere spor 20 Gem, flyt eller slet din indspilning 21 Indstillinger for Track Phrase Memory indstillinger 23 Effekter: Om Input FX og Track FX indstillinger 24 Kort om nogle af effekterne 25 Tilslutning til computer via USB 26 Tilbage til grundindstillinger (Factory Reset) 27

5 SIKKERHEDSFORSKRIFTER / DANSK Det er vigtigt, at du læser disse sider inden du bruger dit nye musikinstrument. Selvom instrumentet er produceret efter de højeste standarder og naturligvis gennemgår omfattende test fra vores fabrikker, er det vigtigt, at du læser denne lille guide, der er skrevet, for at du skal undgå problemer med dit instrument. Strømforsyning Det er vigtigt at bruge den rette strømforsyning til dit nye instrument. Anvender du en forkert strømforsyning, kan du risikere, at instru mentet ikke fungerer, at det kan gå i stykker eller det kan udgøre brandfare. Sørg derfor for at bruge enten den strømforsyning, der følger med instrumentet, eller brug den strømforsyning, som anbefales i den medfølgende engelske manual. Husk at bruger du andre strømforsyninger end den, der anbefales af Roland, så vil en evt. skade ikke være omfattet af din Roland garanti. Sørg også for, at de ledninger og kabler, som du bruger, er i god stand. Et strømkabel, der ikke er i god stand, kan udgøre en stor brandfare og skade både dig, instrument og det lokale, hvor instrumentet er placeret. Anvender du en strømforsyning med fejl, kan det gå ud over lydkvaliteten og ødelægge dit instrument. Vær også opmærksom på, at tilslut ter du strømforsyningen til samme strømkilde som f.eks. køleskab, fryser eller stikkontakter med dæmper, kan det medføre støj. Når du tilslutter instrumentet til stikkontakten er det vigtigt, at instrumentet er slukket. Når du tilslutter instrumentet til en stikkontakt så vær opmærksom på, at spændingen svarer overens med de krav, der står på instrumentet. Det er ikke alle Roland instrumenter, der har eks tern strømforsyning. Faktisk er der mange, der har indbygget strømforsyning og som derfor kun leveres med et netkabel. Placering Alle elektriske apparater påvirkes af den placering apparatet har og det gælder naturligvis også for dit nye instrument. Du kender sikkert den lyd, der kan komme i fjernsyn og stereoanlæg m.v., hvis f.eks. mobiltelefonen ringer tæt på apparatet. Denne støj stammer fra den elektromagnetisme, som elektriske instrumenter udsender og den letteste måde at undgå støjen på, er at placere dit nye instrument væk fra potentielle støjkilder. Det kan være computerskærme, kraftige forstærkere, fjernsyn m.v. Sørg også for at instrumentet ikke er placeret i ekstrem varme, direkte sollys, steder med fugt, støv eller under andre ekstreme forhold. Sørg for at holde dit instrument rent. Skidt og snavs kan være medvirkende årsag til at dit instrument går i stykker. Alle Rolands instrumenter indeholder elektronik og som du sikkert allerede ved, er elektronik følsomt overfor fedt, støv og snavs. Pas derfor godt på dit instrument. Når du skal fjerne støv skal du anvende en tør blød klud. Er der fedtpletter skal disse fjernes med en klud der er let fugtet og brug evt. lidt opvaskemiddel, hvis pletterne er svære at fjerne. Du må under ingen omstændigheder anvende væsker med opløsningsmidler. Pas også på at instrumentet ikke kommer i forbindelse med væsker (øl, sodavand, m.v.) eller ting som kan skade instrumentet - f.eks. skarpe genstande m.v. QUICK GUIDE 5

6 Almindelig brug Når du i det daglige anvender instrumentet, så lad være med at trykke hårdt på knapper m.v. Knapperne på dit instrument skal virke uden at øve vold - Føler du, at du er nødt til at trykke hårdere end sædvanligt, bør du kontakte din autoriserede Roland-forhandler. Har du et instrument, der kører på batteri, så bør du skifte batterier og derved checke, om det afhjælper problemet. Når du tilslutter eller fjerner kabler fra instrumentet, så tag fat i stikket og ikke i selve ledningen. Det er helt almindeligt at instrumentet kan blive varmt når det er tændt. Når du transporterer dit nye instrument, bør du bruge enten en Flightcase eller den originale papkasse, instru mentet blev leveret i. Selvom det vel for de fleste er naturligt så udsæt ikke instrumentet for voldsomme belastninger. Sørg for ikke at kaste med instrumentet, sætte tunge ting ovenpå det eller på andre måder øve vold imod instrumentet. Data Mange af Rolands instrumenter har indbygget hukommelse til lagring af data (lyde, sequencerdata, brugeropsætninger m.v.). Har dit instrument en hukommelse, så husk at tage backup af data med jævne mellemrum og under alle omstændigheder, hvis instrumentet skal serviceres på et værksted. Når du tager backup sker det enten på det indbyggede medie (diskette, SmartMedia, Zip o.l.) eller via MIDI til computer. For nærmere detaljer omkring dette bør du læse i den engelske manual eller ringe til Rolands support på hverdage imellem 14 og 16 på telefon Vær opmærksom på at de forskellige medier også skal håndteres med omhu. Generelt vil digitale-medier kunne miste data, hvis de opbevares i nærheden af magnetiske kilder, f.eks. computerskærme, højttalere m.v. Læs mere om brugen af de enkelte medier i din eng elske manual. Reparation Skulle uheldet være ude så husk altid at kontakte din forhandler. Roland giver 2 års garanti på alle produkter og reparation og service skal ske på et Roland-autoriseret værksted. Kontakt Rolands tekniske afdeling på telefon for yderligere information. Du må under ingen omstændigheder selv forsøge at åbne og reparere dit instrument, hvis det går i stykker. Husk at din garanti bortfalder, hvis du alligevel gør det. 6 QUICK GUIDE

7 SIKKERHETSFORSKRIFTER / NORSK Det er viktig at du leser disse sidene før du begynner å bruke ditt nye musikkinstrument. Selv om instrumentet er produsert etter de strengeste standarder og naturligvis gjennomgår omfattende tester ved våre fabrikker, er det viktig at du leser denne lille guiden som er skrevet for at du skal unngå å få problemer med ditt instrument. Strømforsyning Det er viktig at du bruker den riktige Strømforsyningen til instrumentet. Bruker du feil strømforsyning kan du risikere at instrumentet ikke fungerer, at det blir ødelagt eller at det kan utgjøre brannfare. Sørg derfor og enten bruke den strømforsyningen som følger med instrumentet, eller bruk den strømforsyningen som anbefales i den medfølgende engelske bruksanvisningen. Husk at hvis du bruker en annen strømforsyning enn den som anbefales av Roland, så vil ikke eventuelle skader komme inn under Rolands garantiansvar. Sørg også for at ledninger og kabler som du bruker er i god stand. En defekt strømkabel kan utgjøre stor brannfare og skade både deg selv, instrumentet og lokalet der instrumentet er plassert. Bruker du en strømforsyning med feil kan det både gå ut over lydkvaliteten og ødelegge ditt instrument. Vær også oppmerksom på at hvis du kobler strømforsyningen til samme strømkurs som for eksempel kjøleskap, fryser eller lysdemper, kan dette generere støy i instrumentet. Når du kobler instrumentet til strømnettet er det viktig at strømbryteren på instrumentet er slått av. Før du kobler instrumentet til strømnettet må du være sikker på at spenningen stemmer overens med de krav som står på instrumentet. Plassering Alle elektriske apparater påvirkes av den plasseringen apparatet har, og dette gjelder naturligvis også ditt nye instrument. Du kjenner sikkert den lyden som kan oppstå i TV-apparater eller lydanlegg hvis en mobiltelefon befinner seg i umiddelbar nærhet. Denne støyen kommer fra det elektromagnetiske feltet som stråler ut fra alle elektriske apparater. Den letteste måten å unngå slik støy på er å plassere instrumentet i tilstrekkelig avstand fra slike forstyrrende støykilder. Disse kan også være dataskjermer, kraftige forsterkere, fjernsynsapparater osv. Sørg også for at instrumentet ikke utsettes for ekstrem varme, direkte sollys, fuktighet, støv eller andre ekstreme påvirkninger. Rengjøring Sørg for å holde instrumentet rent. Støv og skitt kan være en medvirkende årsak til at instrumentet går i stykker. Alle Rolands instrumenter inneholder elektronikk som kan ta skade av uheldige kombinasjoner av fuktighet, støv og fremmedelementer som kan skape kortslutninger. Pass derfor godt på ditt instrument. Når du skal fjerne støv og skitt bør du bruke en tørr, myk klut. Fjerning av fettflekker gjøres med en lett fuktet klut, eventuelt med litt oppvaskmiddel hvis flekkene er vanskelige å fjerne. Du må under ingen omstendigheter bruke rensevæsker som inneholder løsningsmidler. Pass også på at instrumentet ikke kommer i forbindelse med væsker (øl, mineralvann osv.) eller ting som kan skade instrumentet, for eksempel skarpe gjenstander osv. Det er ikke alle Roland instrumenter som har ekstern strømforsyning. Det er mange som har innebygget strømforsyning og som derfor bare leveres med en nettkabel. QUICK GUIDE 7

8 Alminnelig bruk Når du bruker instrumentet til daglig skal du ikke trykke overdrevent hardt på knapper osv. Knappene på instrumentet skal trykkes på uten bruk av hard kraft. Føler du at du er nødt til å trykke hardere enn vanlig bør du kontakte din autoriserte Roland-forhandler. Har du et instrument som bruker batterier, bør du først skifte til nye batterier og sjekke om dette løser problemet. Når du kobler til eller fra ledninger skal du holde i kontakten - ikke dra i selve ledningen. Det er helt normalt at elektroniske instrumenter blir varme når de er slått på. Når du transporterer ditt nye instrument bør du enten bruke en egnet transportkasse eller den originale emballasjen som instrumentet ble levert i. Ikke utsett instrumentet for voldsomme belastninger selv om det i blant kan være en fristelse... Sørg for å behandle ditt instrument med forsiktighet. Data Mange av Rolands instrumenter har innebygget minne til lagring av data (lyder, sequencerdata, brukeroppsett osv.) Hvis ditt instrument har dette, så husk å ta sikkerhetskopier av verdifulle data med jevne mellomrom, og under alle omstendigheter hvis instrumentet skal leveres til service på et verksted. Når du tar sikkerhetskopier skjer dette enten på det innebygde mediet (SD-kort, USB minne, CD og lignende) eller via MIDI til en datamaskin. For nærmere detaljer om dette kan du lese den engelske brukerveiledningen eller ringe Rolands brukerstøtte man-tors mellom kl og på telefon Vær oppmerksom på at de forskjellige lagringsmedier også skal håndteres med forsiktighet. Les mer om bruken av de enkelte lagringsmedier i din engelske manual. Reparasjon Skulle uhellet være ute så husk å kontakte din forhandler. Roland gir 2 års garanti på alle produkter og reparasjon, og service skal skje på et Roland-autorisert verksted. Du må under ingen omstendighet selv forsøke å reparere ditt instrument hvis det går i stykker. Dette vil kunne resultere i at din garanti ikke lenger gjelder. 8 QUICK GUIDE

9 NYE MULIGHEDER MED DIN NYE LOOP PEDAL I denne danske Quickguide får du en hurtig genvej til at betjene funktionerne i RC-505. Derfor kommer Quickguiden ikke ind på alle detaljer, men du får en indføring i de vigtigste funktioner og i generel betjening. Er der specifikke funktioner, du ikke kan finde ud af, må du konsultere den engelske hovedinstruktionsbog Owner s Manual. På Rolands amerikanske hjemmeside kan du desuden finde manualer i pdf-format til alle Roland, Boss og Edirols produkter, som du frit kan downloade. Adressen er: www. rolandus.com. RC-505 i hovedtræk: Din nye BOSS Loop Station har fem uafhængige, synkroniserede spor med dedikerede volumefadere og fodpedaler til at kontrollere hvert spor. RC-505 er udstyret med mange funktioner, herunder spændende effekter som vocoder, robot, stutter og turntable (pladespiller, der stopper). Der er professionelle tilslutninger i form af XLR-input (med phantom power), USB og MIDI. Hvis man ønsker endnu mere kontrol i hænder og fødder, kan man også tilkoble eksterne Expression- og fodpedaler (sælges separat) og styre via MIDI. Effekterne kan både bruges på det, du spiller og lægges ovenpå på de allerede indspillede tracks. RC-505 indeholder også masser af indbyggede rytmetyper til backing, bl.a. rock, pop, shuffle og latin. Man kan optage i op til tre timer direkte på den interne hukommelse og tilføje effekter hen ad vejen. QUICK GUIDE 9

10 BETJENINGSPANELET I det følgende får du en kort gennemgang af knapper og funktioner på RC-505. Fra betjeningspanelets front styrer du hele pedalen med hænder og fødder; mens du i displayet kan aflæse parametre og informationer. Bagpå pedalen finder du en række tilslutninger, bl.a. til forstærker eller monitorspeaker, input til en vokalmikrofon, input til dit instrument, Aux-input til fx ipod eller MP3-player samt USB-stik for tilslutning til computer og MIDI for tilslutning til en anden MIDI-enhed. Du kan også tilslutte ekstra fodkontakter bagpå. Input FX og Track FX knapper INPUT LEVELknapper Justering af Volume Annuller Indspilning/ Overdub (Undo) Start af alle spor Justering af Volume på spor 1-5 Indspilning/Overdub/Afspilning/Sletning 10 QUICK GUIDE

11 INPUT LEVEL-knapper Knapperne [MIC] 0g [MIC] bruges til at justere inputniveauet på indgangene på bagsiden. Indstil niveauet (gain) på hhv. Instrument eller Mikrofon-indgang og hold øje med at peak-indikatorlampen kun lyser, når signalet er kraftigt. Input FX og Track FX knapper Du kan tildele effekter på både inputlyden (kaldet InputFX) og på de indspillede looptracks (kaldet Track FX). Der er tre forskellige typer effekter. Tryk på knapperne [A], [B] og [C] når du vil redigere i effekt-indstillinger. Tænd for en effekt: Tryk på [A], [B] el. [C], så knapperne lyser. Sluk for en effekt: Tryk på [A], [B] el. [C], så lyset slukkes. Indstilling af en effekt: Drej på [INPUT FX]/[TRACK FX] knappen. Ændring af effekttypen: 1. Tryk på [A], [B] el. [C], så knapperne lyser. 2. Brug knappen [MEMORY/VALUE] til at vælge den effekttype, du ønsker. 3. Tryk [EXIT] for at komme tilbage til hovedmenuen. Start af alle spor Her kan du starte og stoppe alle tracks samtidigt. Sådan startes alle spor: Tryk på [ALL START/STOP]. Sådan stoppes alle spor: Tryk på [ALL START/STOP] under indspilning eller afspilning. Man kan indstille hvilke spor, der starter samtidig. QUICK GUIDE 11

12 Justering af Volume på spor 1-5 Glidekontrollerne justerer lydniveauet på hvert spor 1-5. Annuller Indspilning/Overdub (Undo) Her forklares hvordan du annullerer indspilning på et spor. 1. Tryk på [UNDO/REDO]-knappen. Playknappen for hvert spor vil blinke. PLAY-knap Forklaring Grøn: Du kan fortryde (Undo) Rød: Du kan gøre det igen (Redo) Slukket: Du kan ikke Undo el. Redo 2. Tryk på [PLAY]-knappen for det spor, du vil Undo/Redo. 3. Tryk på [UNDO/REDO]-knappen igen, for at vende tilbage til normalt udgangspunkt. Justering af Volume Output Level styrer masterlydniveauet på RC-505. Loop-indikatoren viser status på sporet, loop-position og lydniveau. 12 QUICK GUIDE

13 Indspilning/Overdub/Afspilning/Sletning Når du vil indspille, overdubbe og afspille bruges transportknapperne som vist i diagrammet. Hvis der allerede er indspillet en frase på et spor, vil frasen afspilles, når du trykker på recording/play-knappen. PS: I denne manual omtales Recording som den første gang, der indspilles noget på et tomt track. Derpå følgende indspilninger ovenpå det samme track, kaldes Overdubbing. EDIT Indikator: Tændt: Frase eksisterer Slukket: Ingenting på sporet PLAY Indikator: Rød: Indspiller Gul: Overdub Grøn: Afspiller Slukket: Stoppet Indspilning/Recording Indspilning starter ved tryk på knappen. Hvis du trykker på knappen midt i en afspilning, vil der skiftes til overdubbing. Overdub Indspil flere lag, mens du afspiller loop. Afspil/Playback Afspil loop. Slet/Clear Sporet slettes Stop Uanset hvor du er i rytmen, vil stopknappen standse afspilning QUICK GUIDE 13

14 Play skærmen I Playskærmen vises forskellige informationer fra pedalen. I System Settings, under menuen Display, kan du ændre indstilling og vælge hvilken skærm du vil se efter opstart af pedalen. Vælg en Phrase Memory Drej på [MEMORY/VALUE]-knappen. Phase Memory nummer Navn Level Meter Indikator Viser niveauet på afspilning for spor 1-5. Parameter View Viser parametre for spor 1-5. Play skærmen Sådan gemmer du Lyt til en rytme Sæt tempoet 14 QUICK GUIDE

15 Ved at trykke på piletasterne, kan du tjekke on/off status for Reverse (Baglæns afspilning), One-Shot (Phrasen afspilles kun en gang) og Play Mode (Multi/Single vælger om et track skal afspilles alene eller sammen med andre tracks) foruden at du kan aflæse hvor meget indspilningstid, der er tilbage. Læs mere om disse emner på side 12 og side 22 i den engelske Owner s Manual. Kort om redigering Med knapperne og kontakterne på fronten kan du udføre forskellige funktioner og redigeringer. Du kan lave indstillinger for hvert track. Du kan fx vælge om loopet skal gentage sig selv uendeligt eller kun afspilles en gang. Du kan også vende loopet, så det afspilles baglæns, panorere det, justere indspilningsniveau m.v. I det følgende gennemgås nogle elementære funktioner der bruges, når man redigerer. Phrase Memory System Input FX Spor 1 5 Rhythm Track FX 1. Vælg hvilket område, du vil redigere, og tryk på den tilhørende knap. 2. Brug pileknapperne til at udvælge det ønskede parameter. Brug derefter [MEMORY/ VALUE]-knappen til at indstille værdien på parameteret. 3. Tryk på [EXIT]-knappen for at vende tilbage til udgangspunktet. QUICK GUIDE 15

16 Sådan gemmer du Hvis du vælger en anden Phrase Memory eller slukker for maskinen efter indspilning eller redigering, vil både det indspillede og redigeringen blive væk. Hvis de vil beholde disse data, skal du gemme. 1. Tryk på [WRITE]-knappen. 2. Brug [MEMORY/VALUE]-knappen til at vælge destinationen, hvor du vil gemme. 3. Tryk på [WRITE]-knappen for at gemme. Sæt tempoet Her forklares kort, hvordan man sætter et tempo. Læs mere om Phrase Memory Tempo på side 15 i den engelske Owner s Manual. Tap Tempo Tryk på knappen [TAP TEMPO] rytmisk gentagne gange og RC-505 aflæser det tappede tempo. Juster Tempo 1. Tryk på [TAP TEMPO]-knappen. 2. Brug [MEMORY/VALUE]-knappen til at justere tempoet. Tilbage til originaltempo Hold [TAP TEMPO]-knappen nede. 16 QUICK GUIDE

17 Lyt til en rytme udover de fem loop-spor kan RC-505 afspille en baggrundrytme. Du kan indspille, samtidig med at du hører rytmen. Lyt til en rytme Tryk på knappen RHYTHM [START/STOP]. Juster Rhythm Volume el. indstilling 1. Tryk på RHYTHM [EDIT]-knappen. 2. Brug [MEMORY/VALUE]-knappen til at justere, som forklaret tidligere. Send rytmen ud gennem hovedtelefon alene På side 19 i den engelske Owner s Manual kan du læse om hvordan man gør, hvis man ønsker at rytmen kun skal høres i hovedtelefoner, så Rhythm fungerer som Click-track. QUICK GUIDE 17

18 EKSEMPLER PÅ INDSPILNING AF LOOPS Lad os lave en prøveindspilning af et loop. Som eksempel kan vi tage en simpel rytme over to takter med 8 slag. Tilslut først en mikrofon til RC-505, vælg en tom plads, en ledig Phrase Memory. Brug din stemme til at lave human beatbox, altså trommelyde med munden. Stortromme: Dun! Lilletromme: Pah! Hi-hat: Chi! Før du kan indspille, skal du lave lidt forberedelse: 1. Tilslut mikr0fon og juster Input Level med knappen [INPUT LEVEL], der findes på RC- 505s bagpanel. 2. Drej på knappen [MEMORY/VALUE] for at finde en tom plads, dvs. et tomt track, der kan kendes ved, at [EDIT]-knappen ved tracket ikke lyser. INIT MEMORY Hvilke spor er klar til indspilning/overdub? Du kan kun indspille og overdubbe på et spor ad gangen. Hvis fx alle spor er tomme og du indspiller på Track 1, så vil et tryk på Play-knappen få dig videre til Track 2 osv. Track 1 button Track 2 button Track 3 button Track 1 Recording Playback Track 2 Track 3 Recording Playback Recording Husk, at du også kan aktivere et rytme-spor som backing i et forudbestemt tempo og lytte til det, mens du indspiller. 18 QUICK GUIDE

19 Indspilning på et enkelt spor I dette eksempel indspiller du og overdubber alt på spor Recording Overdub 6 Loop Playback 1. Tryk på [PLAY]-knappen på Track 1 og start indspilning. 2. Indspil din vokal via mikrofonen med stortromme Dun! Dun! Dun! Dun! 3. Når de to takter er forbi, så tryk på [PLAY] for at loope lyden fra dette punkt. 4. Overdub nu en ny vokal via mikrofonen med lilletromme Pah! Pah! 5. Overdub derefter ny vokal via mikrofonen med hi-hat Chi! Chi! Chi! etc. 6. Tryk på TRACK 1 [PLAY] for at skifte til afspilning af loop. Lyden vil automatisk starte forfra ved slutningen af anden takt. QUICK GUIDE 19

20 Indspilning på flere spor I dette eksempel indspiller vi stortromme på spor 1, lilletromme på spor 2 og hi-hat på spor 3. På denne måde har man tre separate spor og kan fx vælge at stoppe hi-hatten alene Track 1 Track Tryk på [PLAY]-knap ved TRACK 1 og start indspilning. 2. Indspil vokal via mikrofonen med stortromme Dun! Dun! Dun! Dun! 3. Når de to takter er forbi, så tryk på TRACK 2 [PLAY] for at loope lyden fra dette punkt og for at skifte til indspilning på spor Indspil ny vokal via mikrofonen med lilletromme Pah! Pah! 5. Tryk på TRACK 3 [PLAY] for at loope lyden fra dette punkt og for at skifte til indspilning på spor Indspil yderligere din hi-hat mikrofonen med hi-hat Chi! Chi! Chi! etc. 7. Tryk på TRACK 3 [PLAY] for at loope fra dette punkt. 20 QUICK GUIDE

21 GEM, FLYT ELLER SLET DIN INDSPILNING Hvis du slukker RC-505 eller vælger en anden Phrase Memory -plads, vil du miste det, du har indspillet. Du skal derfor gemme data på et nummer i Phrase Memory, hvis du vil beholde indspilningen. Det gør du ved hjælp af [WRITE]-knappen. Først trykker du på [WRITE]-knappen. Derefter vælger du en destination, i form af et nummer. Du kan enten vælge den aktuelle plads, du er på, eller dreje på [MEMORY/ VALUE]-knappen, så du kommer frem til det ønskede nummer, hvor du vil gemme. Du afslutter med at trykke på [WRITE]-knappen igen. Vær opmærksom på, at hvis memory-pladsen allerede indeholder en frase, kan den ikke overskrives. Du kan flytte rundt på Phrase Memory -pladserne og lægge dine loops som du vil. Du kan også slette en plads, hvis du ikke vil bruge loopet. Alt dette sker via Write -menuen. Det kan du læse mere om på side 10 i den engelske Owner s Manual. QUICK GUIDE 21

22 INDSTILLINGER FOR TRACK 1-5 Individuelt for hvert track kan man lave mange forskellige indstillinger. Som forklaret tidligere, kan man med knapperne og kontakterne på fronten udføre forskellige redigeringer. Man kan fx vælge om loopet skal gentage sig selv uendeligt eller kun afspilles en gang. Man kan vende loopet baglæns, panorere det, lade det fade in og justere afspilningsniveauet. Man kan også sætte længden af takter, før loopet gentager sig selv igen. Du kan læse mere om detaljerne på side i den engelske Owner s Manual. 22 QUICK GUIDE

23 PHRASE MEMORY INDSTILLINGER Med funktionen Phase Memory Settings kan man lave justeringer, der gælder for hele pedalen. Det gælder fx indstilling af generelt tempo og mastereffekterne Compressor og Reverb, der kan indstilles for hele pedalen. Bemærk, at man også kan dosere individuelle effekter på hvert spor eller på det man spiller live. Man kan også navngive et spor. Med menuen Loop Quantize kan RC-505 rette ind, hvis man har trykket på knapperne en smule urytmisk. Er funktionen aktiveret, tilpasser pedalen længden til det givne tempo og det givne antal takter. I menuen kan du også styre tilsluttede fodkontakter og pedaler, fx en Expressionpedal, som bl.a. bruges til at kontrollere effekter, i forhold til hvor langt, du trykker pedalen ned. Du kan læse mere om Phrase Memory indstillingerne på side i den engelske Owner s Manual. QUICK GUIDE 23

24 EFFEKTER: OM INPUT FX OG TRACK FX INDSTILLINGER Man kan tildele effekter på både inputlyden (kaldet InputFX) og på de indspillede loop-tracks (kaldet Track FX). Du kan tilføje en effekt til hvert spor. Effekterne vil synkronisere med tempoet, der er sat i den enkelte Phrase Memory. Der er mange forskellige typer effekter. Man kan vælge blandt effekter som Rumklang, Delay, EQ, Filter, Flanger, Phaser, Tremolo, Slicer, Bend, Robot og Distortion. De fleste effekter kan anvendes på både Input (det man spiller live) og Tracks, men fire af effekterne kan kun anvendes på Tracks. De fire er: Beat Repeat, Beat Shift, Beat Scatter og Vinyl Flick. Man kan justere effekterne og med en ekstern Expression-pedal kan man kontrollere mængden af effekt. IFxA:FX Type FILTER TFxA:FX Type BEAT REPEAT 24 QUICK GUIDE

25 Kort om nogle af effekterne FILTER: Filterlyd med stejl slope og cutoff, ændrer lydens tonale karakter. PHASER: Giver lyden en hvislende mild vibratoagtig klang ved at tilføje et faseforskydning. FLANGER: Giver en metallisk resonans, der minder om et jetfly. GT-> BASS: Forvandler en guitarlyd til en baslyd. TRANSPOSE: Transponerer lyden, når du tænder for effekten. PAN: Flytter stereo-positionen (panorering). TREMOLO: Bølgende modulation af lydstyrken. SLICER: Skærer lyden op i små rytmiske bidder. ROBOT: Tilføjer robot-lignende lyd til stemmen. DELAY: Tilføjer en forsinket lyd til den direkte lyd, dvs. ekko. LO-FI: Denne effekt nedbryder lyden med vilje, til lav kvalitet, så den får en markant karakter. VOCAL DIST: Forvrænger lyden på vokal. CHORUS: Tilføjer en lettere moduleret lyd til den direkte lyd, skaber smuk rummelighed og dybde. REVERB: Giver rumklang til lyden. QUICK GUIDE 25

26 TILSLUTNING TIL COMPUTER VIA USB Hvis du forbinder et USB-kabel med din Windows PC (eller Apple computer), kan du overføre lydfiler (WAV) fra RC-505 frem og tilbage. Du kan også bruge RC-505 til afspille lyde fra computeren eller indspille RC-505s lyd i computeren. Man kan læse flere detaljer om computertilslutning på side 26 (og efterfølgende sider) i den engelske Owner s Manual. Før du kan bruge RC-505s USB og audiofunktionaliteter med en PC, skal du installere en driver, der ligger på Rolands hjemmeside Her kan du også finde hjælp og instruktioner til hvordan du gør. (Husk at læse Readme.html-filen, der indeholder værdifulde oplysninger). Afhængig af, hvad du vil, skal du sætte USB-Mode i menuen [SYSTEM]. Den ene mode er Storage, hvor RC-505 kan ses fra din computer og fungerer som en harddisk. På computeren kan du se et ikon for RC-505 (måske står der BOSS_RC-505, flytbar disk, Untitled, No name el. lign). Nu kan du kopiere enkeltfiler fra RC-505 over på computeren. Hvis du vil lave back up af alle lyde på RC-505, kopierer du hele ROLAND -folderen over på din computer (og den modsatte vej, hvis du vil re-etablere lyde på RC-505, der ligger på computeren). 26 QUICK GUIDE

27 TILBAGE TIL GRUNDINDSTILLINGER (FACTORY RESET) Hvis RC-505 af en eller anden årsag ikke helt fungerer efter hensigten og du ikke kan finde ud af at justere dig tilbage til optimale indstillinger, findes der en løsning. Du kan foretage et Factory Reset, en iniitialisering, der nulstiller hele pedalen og sætter det tilbage til udgangspunktet. Factory Reset vil kort sagt føre RC-505 tilbage til de indstillinger den var programmeret med, da den forlod samlebåndet på fabrikken. PS: BEMÆRK! Et Factory Reset sletter alle indstillinger, du har foretaget og sletter eventuelle lyde, du har gemt! Demoerne på spor vil også blive slettet. Så husk at tage backup først.. 1. Tryk på [SYSTEM]-knappen nogle gange indtil der står Factory Reset. Factory Reset Press [WRITE] 2. Tryk på [WRITE]-knappen. I displayet kommer der nu nogle valgmuligheder frem. Factory Reset SYSTEM + MEMORY 3. Brug [MEMORY/VALUE]-knappen til at præcisere hvor stor en del af grundindstillingerne du vil reetablere. Du kan vælge enten SYSTEM eller MEMORY, evt. begge dele. 4. Hvis du vil gennemføre totalt reset, så tryk Write. 5. Displayet viser Please turn of the power. Du skal nu slukke RC-505 og enheden er derefter blevet nulstillet. Du kan finde flere tips og tricks i den engelske hovedinstruktionsbog Owner s Manual. God fornøjelse! QUICK GUIDE 27

28 XXXXXX (DK/NO) XXXXXXXXX ROLAND SCANDINAVIA AS DENMARK Skagerrakvej 7 P.O. Box 880 DK-2100 Copenhagen SWEDEN Mårbackagatan 31, 4tr SE Farsta NORWAY Lilleakerveien 2 P.O. Box 95, Lilleaker NO-0216 Oslo FINLAND Vanha Nurmijärvent. 62 FIN Vantaa

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub.

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub. TD-15/TD-11 (DK/NO) TD-15/TD-11 DANSK BRUGSANVISNING RSC-0971 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

FR-3X/FR-3XB (DK/NO)

FR-3X/FR-3XB (DK/NO) FR-3X/FR-3XB (DK/NO) FR-3X/FR-3XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0874 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og bliv medlem af MY ROLAND Rolands VIP

Læs mere

FR-1X/FR-1XB (DK/NO)

FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0959 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591

VK-8M. Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 VK-8M DANSK BRUGSANVISNING RSC-0591 Tillykke med dit nye instrument! Uanset om du er nybegynder eller har spillet i mange år, er det altid dejligt at få et nyt instrument. Vi har skrevet denne Quick Guide,

Læs mere

ac-90 Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0765

ac-90 Tillykke med dit nye instrument! DANSK BRUGSANVISNING RSC-0765 ac-90 DANSK BRUGSANVISNING RSC-0765 Tillykke med dit nye instrument! Uanset om du er nybegynder eller har spillet i mange år, er det altid dejligt at få et nyt instrument. Vi har skrevet denne Quick Guide,

Læs mere

VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE

VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE VOICEWORKS QUICKSTART GUIDE Dansk 1 Part 1 En gennemgang af de grundlæggende indstillinger. Opsætning. Start med at forbinde VoiceWorks til dit setup, ved at tilslutte en mikrofon, et MIDI keyboard og

Læs mere

BRUGER MANUAL. Dansk

BRUGER MANUAL. Dansk BRUGER MANUAL Dansk 7 CAUTION Fare for elektrisk stød MÅ IKKE ÅBNES ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, FJERN IKKE DÆKSLET. INGEN BRUGER SERVICE DELE INDE I INSTRUMENTET. OVERLAD SERVICERING

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening Scandinavia Brugervejledning Opsætning Montering Betjening S5-TOUCH MANUAL VER. DK2015.01.001 SikkertHjem Scandinavia 2015 SikkertHjem Scandinavia. Alle rettigheder forbeholdt. SikkertHjem, SikkertHjem

Læs mere

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records 2 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

Lyd og Musik på din PC

Lyd og Musik på din PC 28,- Om muligheder med lydkort Lyd og Musik på din PC Installation af AWE 32 IDE Samplerate 16 bit stereo DMA MIDI www.knowware.dk NYT: Tips til Windows95 Brian Jensen Palle Christensen 2. udgave 2 KnowWare

Læs mere

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows 8 / Windows 7 / Vista

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows 8 / Windows 7 / Vista DICTUS 4.2 Brugervejledning Windows 8 / Windows 7 / Vista Hvad er Dictus? Dictus er det første program på dansk, der giver dig mulighed for at styre computeren samt skrive breve og andre tekster bare ved

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

Kombiløsning. Yamaha S80. Ordforklaring. Tester: Jesper Christiansen

Kombiløsning. Yamaha S80. Ordforklaring. Tester: Jesper Christiansen Yamaha S80 Tester: Jesper Christiansen Kombiløsning De fleste keyboards og lydmoduler kan udvides med flere lyde, gerne i form af kort med samplede lyde. Yamaha tager dette koncept et skridt videre, idet

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3 Introduktion 5 Hvad du har brug for 8 Indstille ipod til at afspille musik

Indholdsfortegnelse. 3 Introduktion 5 Hvad du har brug for 8 Indstille ipod til at afspille musik ipod Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 5 Hvad du har brug for 8 Indstille ipod til at afspille musik 13 Bruge ipod 13 Betjene ipod 20 Tilslutte og afmontere ipod 25 Organisere og overføre

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Slip kreativiteten løs ilife til ipad

Slip kreativiteten løs ilife til ipad DANIEL RIEGELS Slip kreativiteten løs ilife til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 9 Daniel Riegels KAPITEL ET... 11 imovie: Fantastiske filmproduktioner Hjælpeknappen i ilife-programmerne... 12 Opret

Læs mere

Logitech. Brugervejledning

Logitech. Brugervejledning Logitech Brugervejledning Brugervejledning til Squeezebox Boom 1 Indhold Tak...3 Sådan får du hjælp...3 Kassen indeholder...4 Systemkrav...4 Oversigt over Boom-systemet...5 Fjernbetjening...5 Frontpanel...6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 BRUGERVEJLEDNING Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 VIGTIGT! Tillykke med købet af ét af de bedste vildt-kameraer på markedet! Bushnell er meget stolt af udviklingen af dette produkt,

Læs mere

Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare

Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare Humanware Technical Writing www.humanware.ca Kom i gang session med Victor Reader Classic Velkommen til Victor Reader Classic, din nye digitale talende bogafspiller.

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere