Udvikling af fotovisningsprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af fotovisningsprogram"

Transkript

1 2014 Udvikling af fotovisningsprogram Bacheloruddannelse Datalogi Roskilde Universitet Matthías Terney Arason Studienr: Vejleder: Mads Rosendahl

2 Resume Dette projekt gennemgår de valg og overvejelser der har været i udviklingen af et fotovisningsprogram. Indledningsvis er forskellige fotoprogrammer blevet analyseret for fordele og ulemper. Med den analyse er der udviklet nogle specifikke krav, som det udviklede program forventes at opfylde. De centrale problemstillinger som fremkom af kravende er videre blevet analyseret for, at finde den bedste løsning på dem. De analyserede punkter er GPS-koordinater i billeder, kortvisning, valg af programmeringssprog og GUI-design. Ud fra denne analyse er programmet blevet udviklet i programmeringssproget Python. For at teste om den brugte løsning fungerer, er der udviklet en afprøvningsstrategi. Afprøvningsstrategien vil teste alle de stillede krav ved at indsætte nogle print() funktioner i koden, som returnerer den interessante variabel. Udover afprøvning i forhold til de stillede krav, vil der også blive testet på hvordan programmet reagerer på uregelmæssigheder i inputs. Afprøvningen viste at programmet opfyldet alle de stillede krav. Programmet virker efter hensigten, men har dog nogle problemer, hvis de åbnede filer ikke besidder de forventede data. Dette er dog som forventet. 1

3 Indholdsfortegnelse Resume...1 Indholdsfortegnelse Indledning Motivation Problemfelt Problemformulering Rapportskruktur Forundersøgelse Andre foto visningsprogrammer Use-Case Kravspecifikationer Opsummering Analyse & Design Python versioner GPS koordinater i billeder Visning af kort GUI design Dokumentations / programbeskrivelse Filstruktur Interne data struktur Klasse diagram Modul opbygning Afprøvning Afprøvnings strategi Afprøvning af overordnede programkrav Afprøvning af billedvisningskrav

4 5.4 Afprøvning af kortvisningskrav Afprøvning af nye opståede krav Opsummering Brugsmanual Konklusion & Perspektivering Python Biblioteker...37 Bilag GUI.py...38 Kort.py...40 Photovisning.py...42 fullscreen.py

5 1.0 Indledning Denne rapport er blevet udarbejdet gennem et projektarbejde, på bacheloruddannelsen datalogi på Roskilde Universitet. Forfatteren har været på et introducerende kursus i programmeringssproget Python, og har derigennem mindre erfaring i at sætte mindre programmer op fra bunden. Udover dette har forfatteren erfaring med at optegne UML diagrammer over hvordan softwareprogrammer hænger sammen. Motivationen ligger i en interesse for at konstruere et mindre program, der kan fungere efter nogle specifikt stillede krav. Program ideen er baseret på mulig brug af billeders metadata til opsætning af et program. Ønsket var at udvikle et Pythonbaseret program som henter og bruger billeders metadata, derigennem kunne jeg udvide min viden indenfor softwareudvikling, implementering samt programmeringssproget Python. 1.1 Motivation En stor motivationsfaktor for dette projekt, har jeg fået gennem min lange rejse og studieophold i New Zealand, i foråret I gennem min rejse fik jeg taget en masse billeder af landet. Da jeg kom hjem ville jeg gerne dele min tur og oplevelser med min familie og venner. Jeg ville gerne vise dem hvor jeg har været og hvordan området ser ud. Motivationen kommer af et ønske om at kunne vise mine billeder, samtidigt med at familie og venner kan se hvorhenne i landet jeg befandt mig, da billedet blev taget. Jeg undersøgte hvilke programmer der kunne hjælpe mig med det, men fandt ikke noget som kunne det ønskede. Så hvordan kommer jeg fra ideen om et billedvisningsprogram til en virkende prototype, hvor starter jeg henne? Hvilke overvejelser skal jeg tage? Det er det som jeg syntes er spændende og motiverende i dette projekt. 1.2 Problemfelt Programmet der ønskes implementeret, vil tage udspring i et almindeligt fotovisning program. Programmet skal bruges til at vise billeder der er taget på en ferie eller udflugt. Programmet skal kunne vise billederne fra en valgt mappe i fuld skærmstørrelse, brugeren skal kunne manøvrere rundt mellem billederne i programmet, ved hjælp af knapper. Der skal være et tilhørende kort over hvor i verden billedet er taget, kortet skal vises ved siden af billedet i en mindre størrelse, så billedet stadigvæk er det dominerende på skærmen. Kortet skal dog stadig skal være stort nok til at brugerne kan se hvor henne det er. Fotovisningsprogrammet vil blive udviklet i programmeringssproget Python. 4

6 1.3 Problemformulering Målet med projektet er at udvikle et fotovisningsprogram. Programmet skal kunne vise billeder i et slideshow, og samtidigt vise på et kort hvor billedet er taget. Projektet vil gennemgå hvilke overvejelser der har været i udviklingen af fotovisningsprogrammet fra ideudvikling til program. 1.4 Rapportskruktur Rapporten har følgende struktur: 1. En forundersøgelse hvor andre programmer vil blive analyseret. Use-cases samt kravspecifikationerne vil efterfølgende blive udarbejdet. 2. En analyse af de centrale problemfelter der skal afklares. Såsom valg af metode til kortvisning og opstilling af GUI med mere. 3. Dokumentation og programbeskrivelse. Her vil hvordan selve programmet hænge sammen blive beskrevet. Filestrukturen vil også blive beskrevet både intern og ekstern. 4. Afprøvningen af programmet. Strategien for afprøvningen vil blive forklaret samt resultatet. 5. En brugsmanual af programmet. 6. Til sidst vil der komme en opsummering af projektet i form af en konklusion 5

7 2.0 Forundersøgelse I følgende afsnit vil der blive lavet nogle forundersøgelser. Forundersøgelserne vil klargøre hvilke andre programmer der giver mulighed for noget lignende. Samt hvilke situationer programmet eventuelt kan bruges i. Forundersøgelsen vil tage udgangspunkt i andre programmer, hvor der derefter vil blive udarbejdet nogle use-cases og til sidst stilles der nogle krav til programmet. Programmerne der vil blive undersøgt kan alle vise billeder og kan bruges til at lave et slideshow af en mappe med billeder i. Mappen kan enten ligger på computeren eller på en anden server som programmet har adgang til. Programmerne kan eventuelt bruges til at vise billeder fra en rejser brugeren har været på, til venner og familie. Dette vil blive dybere beskrevet i de følgende afsnit. 2.1 Andre foto visningsprogrammer. For at finde inspiration til programmet er der blevet undersøgt og kigget på andre fotovisningsprogrammer. Der har været et specifikt krav til programmerne, nemlig at man skulle se hvor i verden billederne er taget henne. De programmer som er undersøgt og analyseret er Facebook og Google Picasa. Facebook billedvisning. Når man lægger sine billeder op på Facebook bliver de inddelt i mapper, og man kan tilføje hvor i verden de er taget. Som det kan ses på billedet nedenfor, giver Facebook brugerne mulighed for at se, hvor i verden deres uploadede billedere er taget samt opdateret deres profil status. Udover dette kan man tagge sine venner på de billeder man har taget, Facebook kan ved hjælp af fotogenkendelse, hjælpe til med at lave denne tagging. 6

8 Figur 1 Screenshot af Facebook der viser hvor i verden Facebook profil har været samt hvor der er billeder. De gode elementer af Facebook billede visning Når man åbner billedvisningen på Facebook, får brugerne et godt overblik over hvilke mapper der kan åbnes. Udover det kan man nemt se, hvor i verden brugerne har været. Et andet element er, at de billeder som brugerne har uploadet altid er til rådighed, brugernes venner kan se de billeder som er lagt op selvom brugeren ikke er online. De dårlige elementer af Facebook billede visning Når brugerne åbner en mappe med billeder, står der hvor de er taget henne, men Facebook giver ikke brugerne mulighed for at se præcis hvor i verden billederne er taget henne. Derudover kræver brugen af Facebook en stabil internetforbindelse, da programmet er webbaseret. Hvis en bruger har lagt billeder op på sin profil, er de blevet gjort offentlige og alle ens venner kan få adgang til dem. 7

9 Google Picasa Picasa er et gratis fotoprogram udviklet af Google, som man kan hente til sin computer. Når programmet er hentet og installeret søger det computeren igennem efter billeder. Figur 2 Screenshot af Picasa. Når billederne er fundet, kommer de frem ude til venstre i programmet, brugerne kan så åbne filerne direkte i Picasa i et slideshow. Picasa virker i offline tilstand som billedeviser samt et simplet redigeringsprogram. Picasa kan hvis man har en internet forbindelse kobles til en Google konto, hvor du så kan tage backup af dine fotos. En anden funktion som kun virker hvis der er internet forbindelse er; kort og GPS funktionen, Picasa går ind i billedets metadata, henter GPSkoordinater og viser dem på Google Maps ude til højre i programmet. Hvis et billede ikke har GPS-koordinater eller de ikke er rigtige kan brugeren tilføje/ ændre dem på kortet. De gode elementer af Picasa: Picasa giver et godt overblik over billederne på computeren. Brugerne kan nemt udvælge de mapper eller billeder som skal vises i slideshowet. Med simple fotoredigerings funktioner kan man nemt ændre i kontraster, indsætte tekst og meget andet på billederne. Visning i Google Maps giver et nemt og overskueligt overblik over hvor i verden billedet er taget. Hvis billedet ikke har GPS-koordinater, kan man udpege, ved hjælp af Google Maps, hvor billedet er taget og 8

10 de nye koordinater vil så blive tilføjet til billedets metadata. Hvis brugerne har en Google konto kan der tages backup af billederne til Google drive. De dårlige elementer af Picasa: For at brugerne kan se hvor i verden billederne er taget, kræver det en internetforbindelse. Dette reducerer fleksibiliteten, da brugerne er afhængig af internetforbindelse for at få fuld udnyttelse af programmet. Når Picasa åbner billederne i et slideshow er det ikke muligt at vise et kort ved siden af, dette er kun muligt som vist på billede ovenover. Kort om IPhone og IPad. Der er også blevet kigget på nogle mere mobile løsninger i form af IPhone og IPad. Begge er IOS og udviklet af Apple. Begge produkter giver mulighed for at vise billeder i et slideshow. Både IPhone og IPad giver mulighed for, at se hvor i verden de billeder med GEO-tags er taget henne. Oversigten over billederne giver et nemt og hurtigt overblik over hvor i verden brugerne har været. En ulempe er dog, at skærmen ikke er særlig stor og at man ikke kan se billedet samtidigt med kortet. Delkonklusion Efter at havde fået inspiration af allerede færdigt udviklede fotoprogrammer, er der udarbejdet nogle kravspecifikationer til udviklingen, af et nyt fotoprogram. Programmet skal være et fotoprogram som kan lave et slideshow, enten hvor brugeren selv styrer hvornår der skiftes mellem billeder eller af en forudbestemt tid der kan indstilles. Slideshowet laves ud fra billeder i en valgt mappe. Billedmappen vælges når programmet startes op, og det første billede bliver vist sammen med et tilhørende kort. Brugerne kan derefter skifte mellem billederne ved hjælp af knapper. Brugerne kan vælge at gå tilbage til det forrige billede eller frem til det næste. Programmet skal kunne virke hvor som helst, altså ikke kræve internet, da dette reducerer fleksibiliteten. For at dette skal kunne lade sig gøre, kræver det er kortene ligger i en mappe på computeren. Mappen skal være forudbestemt af programmet, så programmet altid kan finde og hente billederne 9

11 2.2 Use-Case I det næste afsnit vil der blive beskrevet nogle use-cases til det færdige program. De enkelte use-case beskriver hvordan programmet vil reagere i forskellige brugssituationer. Use-Case: fotovisnings program. Søren skal vise billeder for sin familie som han har taget på sin ferie i Thailand. Han vælger mappen med sine billeder, og åbner dem med fotovisningsprogrammet. Billederne bliver hentet og et kort over den del af Thailand hvor de er taget, kommer frem på skærmen. Søren starter nu visningen ved at trykke på start knappen. Det første foto som er taget på hans rejse kommer nu frem, det bliver vist sammen med et mindre kort over Thailand med en markør, der viser hvor det taget henne. Søren kan nu gå til det næste billede ved at trykke på pil til højre, eller gå tilbage til foregående med pil til venstre. Når han er færdig kan han blot lukke programmet ned. Use-Case: Rigtige filetype. Ulla skal vise billeder fra sin rejse, hun vælger en forkert mappe som kun indeholder tekst filer og prøver at åbne dem med fotovisningsprogrammet. Programmet kan ikke åbne dem, og kommer derfor med en fejlmeddelelse om at filerne ikke er billedefiler. Use-Case: Ingen GPS-koordinater. Kasper har været ude at rejse og vil gerne vise hans billeder. Mappen med billederne vælges og åbnes med fotovisningsprogrammet. Da Kasper har taget sine billeder med et kamera som ikke har GPS, kan programmet ikke hente noget kort. Programmet kommer derfor med en forespørgsel om, hvilket land eller by der skal vises. Billederne kan nu vises som normalt men kun med et kort over landet eller byen. Use-Case: Vis alle billeder. Mellem de to navigering pile er der en knap som hedder Kort, trykkes på den, bytter kort og billede plads og en knap som hedder Vis Alle kommer frem. Hvis der trykkes på den knap kommer alle GPS-markørerne frem og når man trykker på dem skifter billedet i højre hjørne. Der kan også skiftes billeder normalt ved at bruge de to pile. Hvis der trykkes på Kort knappen igen bytter de plads igen. 10

12 2.3 Kravspecifikationer Ud fra ideen til programmet, use-cases samt inspirationskilderne, er der opstillet en række specifikke krav, som skal opfyldes, før programmet er færdigt og brugerne kan få en god oplevelse. Kravene omhandler billedvisning, kortvisning og selve brugerfladen. A: Krav omhandlende program brugerfladen 1A. Programmet skal være i fuld skærmstørrelse. a. Skal hente computerens skærmstørrelse, så programmet kan bruges på forskellige computere. 2A. Navigation knapperne skal være placeret hensigtsmæssigt, så de ikke kommer i vejen. B: Krav omhandlende billedvisning 1B. Åben kun billedfiler. a. Algoritme til at sortere de forkerte filer fra og de rigtige til arrayet. 2B. Billedet skal være skaleret ned så det passer med skærmstørrelsen. a. Skaleret efter en formel med størrelsen af skærmen som variabel. 3B. Billederne skal være store nok så man kan se hvad der er på dem. 4B. Brugerne skal kunne skifte frem og tilbage mellem billederne. a. Knapper eller piletaster. b. Knapperne skal være nemme at forstå of finde. 5B. Brugerne skal kunne vælge hvilken mappe billederne skal hentes fra. a. Spørg om mappens placering ved opstart. b. Programmet viser efterfølgende første billede. C: Krav omhandlende kort visning 1C. Kortene skal virke offline. a. Skal alle være i samme mappe. b. Skal være billedfiler. 2C. Fil navnet skal indeholde kortes højde- og breddegrads dimensioner. a. Nordvestlige hjørnes GPS-koordinater og sydøstlige hjørnes GPS-koordinater. 3C. Det bedst egnede kort skal udvælges efter om det valgte billede er indenfor kortets dimensioner. a. Algoritme til at udvælge kort hvor billedet kan være og som har den bedste opløsning. 11

13 b. Når billedet skiftes skal det bedst egnede kort findes igen. 4C. Kortene skal være samme størrelse. a. Så alle kortene bliver skaleret på samme måde. 5C. Kortets placering. a. Kortet skal være placeret så det ikke forstyrrer visningen af billedet. 6C. Det viste billedes GPS-koordinater skal indtegnes på kortet. a. Placeringen skal være udregnet ud fra en formel som tager hensyn til kortets pixel størrelse samt højde- og bredde grader. 2.4 Opsummering Programmet skal starte med at spørge hvilken mappe billedfilerne ligger i. Derefter skal programmet åbne og vise det første billede i mappen, og samtidig hente et kort frem med billedets placering markeret. Programmet skal være i fuldskærmsstørrelse. Alle kort skal ligge i en specifik mappe. I kortes filnavn skal dimensionerne være, altså det nordvestlige hjørnes koordinater samt det sydøstlige hjørnes koordinater. Det rigtige kort bliver hentet frem, hvis det viste billedes GPS-koordinater er inden for kortets dimensioner, samtidigt med at kortet har den bedste opløsning. Brugerne kan derefter manøvrere rundt mellem billederne med knapperne. 12

14 3.0 Analyse & Design Dette afsnit har til formål at give en introduktion til analyse og design af fotovisningsprogrammet. Hvis der har været flere forskellige metoder under overvejelsen vil der blive forklaret hvorfor valget blev som det blev. De primære design overvejelser har drejet sig om: Hvilken version af Python der bedst understøtter udviklings ideen. Hvordan GPS-koordinater ligger i billeder samt hvordan de hentes ud. Hvilken metode der skal benyttes til at vise kort. Hvordan grænsefladen skal designes og hvilke virkemidler Python har til hjælp. 3.1 Python versioner Udgangspunktet for projektet har været at bruge Python, dels fordi jeg har arbejdet noget med sproget før og fordi jeg mener at sproget er velegnet til dette udviklings projekt. Python findes i en række forskellige versioner: 2.x og 3.x. Det er syntaks forskel mellem 2.x og 3.x, det har derfor en stor betydning hvilken en version man vælger da der findes biblioteker som er lavet til 2.x og derfor ikke virker til 3.x og omvendt. Dette program er skrevet i Python version 3.4, grunden til dette er at jeg har mest erfaring indenfor denne version. Ved at bruge version 3.4 giver det nogle muligheder samt begrænsninger i forhold til hvilke biblioteker der er til rådighed. Da version 3.4 er den nyeste, betyder det at mange af tredjepartsprogrambibliotekerne som er tilgængelig på nettet ikke kan bruges, da de er udviklet til den seneste version af 2.x. Dette har dog ikke haft betydning for valget af version, da de brugte biblioteker er tilgængelige for version 3.4. Fotovisningsprogrammet er som sagt skrevet og udviklet i programmeringssproget Python version 3.4. Ved at bruge 3.4 er det mulighed for at benytte forskellige programbiblioteker som er installeret i versionen, samt nogen som skal hentes ned fra internettet og installeres ind i Python. Biblioteker gør det muligt at hente og bruge forud lavet kode, til for eksempel: billedbehandling, åbning af metadata, hentning af Windows variabler og åbning af filer. Bibliotekerne kan bruges direkte i hovedprogrammet. Følgende Python biblioteker er blevet brugt i dette projekt: 1. PIL a. PIL står for Python Imaging Library og giver mulighed for billedmanipulation, redigering i billeder samt hente og bruge billeders metadata i programmet. 2. os 13

15 a. os biblioteket implementerer nogle funktioner, til at hente og åbne filer på computeren. 3. tkinter a. Dette bibliotek åbner op for en god måde at lave GUI (Graphical User Interface). Biblioteket er allerede en del af Python v tkinter har en masse under funktioner som gør det muligt at lave forskellige knapper, indsætte billede m.m. 4. ctypes a. ctypes biblioteket giver nogle funktioner som kan hente og lagre informationer, om det system som er på computeren. For at bibliotekerne kan bruges i hovedprogrammet skal de importeres ind. Dette kan gøres på tre forskellige måder: Hele biblioteket kan hentes ind med alle tilhørende funktioner og klasse. Disse klasser og funktioner kan nu bruges uden at henvise til biblioteket. from tkinter import * En anden måde er importer hele biblioteket, hvor brugerne så først skal kalde navnet på biblioteket og derefter funktionens navn: import os Ellers kan specifikke funktioner af biblioteket hentes ind: from PIL.ExifTags import TAGS I det færdige program er alle metoder brugt, da der er forskellige fordele ved metoderne. Hvis der i programmet kun skal bruges en kendt funktion kan man med fordel bruge den sidste metode 14

16 3.2 GPS koordinater i billeder. Da programmet skal kunne vise et kort over, hvor billedet er blevet taget henne, kræves det af programmet, at det skal kunne hente GPS-koordinater ud fra billedernes metadata. Et billedes metadata er lagret som EXIF data, hvor alt information om billedet er placeret. For at åbne EXIF data har jeg brugt Python biblioteket PIL som er beskrevet tidligere. PIL har en underfunktion som gør det muligt at hente billeders metadata: _getexif(). info = imagename._getexif() 34853: {0: b'\x02\x02\x00\x00', 1: 'S', 2: ((42, 1), (56, 1), (654135, 16384)), 3: 'E', 4: ((171, 1), (33, 1), (191295, 4096)), 5: 0}, Når denne funktion bliver kaldt returnerer den alt metadata med tilhørende nummerering i et Python Set() alt data har sin specielle nummererings tag. Ovenover er vist GPS delen af metadata samt nummereringstaget. For at gøre metadata mere overskuelig, bruges endnu en underfunktion fra PIL, som overskriver nummereringstaget med et mere beskrivende tag. PIL.ExifTags import TAGS def get_exif(imagename): """Function that returns the image info""" ret = {} info = imagename._getexif() for tag, value in info.items(): decoded = TAGS.get(tag, tag) ret[decoded] = value return ret 'GPSInfo': {0: b'\x02\x02\x00\x00', 1: 'S', 2: ((42, 1), (56, 1), (654135, 16384)), 3: 'E', 4: ((171, 1), (33, 1), (191295, 4096)), 5: 0}, GPS værdien har seks forskellige variabler hvor programmet bruger de fire midterste variabler, højde og breddegrader med tilhørende position i forhold til ækvator og nulpunktet i England. Variablerne er vist i grader/minutter/sekunder, dette skal omregnes til et decimaltal så variablen er mere håndterlig. Den nedenstående funktion er brugt til omregningen. def get_gps(image): """Function returns the GPS koordinat in form of two floats variable""" 15

17 GPSinfo = image["gpsinfo"] latiref = GPSinfo[1] longref = GPSinfo[3] lat = GPSinfo[2] lon = GPSinfo[4] """Changing GPS from DMS to Decimal""" lati = float(lat[0][0] + lat[1][0]/60 + lat[2][0]/100/3600) long = float(lon[0][0] + lon[1][0]/60 + lon[2][0]/100/3600) if latiref == "S": lati = -lati if longref == "W": long = -long return lati, long Billedets GPS-koordinater er nu hentet ud og kan bruges i det resterende program. 3.3 Visning af kort En vigtig del af programmet er at kunne vise et kort over, hvor i verden billedet er taget. Efter at billedets GPS-koordinater er hentet, skal programmet åbne og vise et kort hvor billedets position kan vises. I dette afsnit vil valget af kortvisningsmetode blive analyseret, følgende metoder vil blive analyseret: Et online kort hvor der hentes kort materiale ned fra en given hjemmeside/ server, dette vil kræve en stabil internetforbindelse. Et offline kort der ligger på computeren som skal hentes ind fra en given mappe. Online kort En af de kort muligheder som der er blevet overvejet til dette projekt er brugen af et online kort. Der er en del udbyder af online kort materiale, GoogleMaps og Microsoft Bing er nogle af de største. Den udbyder der er valgt at blive analyseret i dette projekt, er som sådan ikke en specifik udbyder, men en open source løsning, Openstreetmap. Openstreetmap Openstreetmap er et open source projekt, det vil sige at projektet er lavet af frivillige som indsamler GPS-data og informationer og gør at Openstreetmap er opdateret med det nyeste kort materiale. Projektet tilbydes gratis til enhver anvendelse. Fordelen ved Openstreetmap er at der altid vil være adgang på serveren til de nyeste versioner af kortmateriale. Fra serveren kan materialet så hentes og vises i programmet. Ulempen ved at bruge Openstreetmap er at der skal være en stabil internetforbindelse for, at kortmaterialet kan hentes fra serveren. Udover at der 16

18 kræves en internetforbindelse, hentes der også det nyeste kort ned. Dette kort stemmer nødvendigvis ikke overens med hvordan området så ud dengang billedet er taget. Offline kort Ved at bruge offline kort har brugerne mulighed for at benytte historiske kort. Verden ændrer sig, det der engang var en skov eller mark er der måske nu lavet en stor vej igennem. Brugen af historiske kort giver brugerne mulighed for, at vise hvordan stedet så ud dengang billedet blev taget. Når kortene ligger på computeren og ikke på internettet, er brugerne ikke afhængige af internetforbindelse for at kunne vise hvor de har været henne. Det kræver dog at kort billederne er hentet ned i forvejen og er placeret i den rigtige mappe på computeren. Openstreetmap blev ikke implementeret, da muligheden for at vise historiske kort samt øgede mobilitet, da brugerne ikke er afhængige af internet, vægtede mere i valget af metode. Et eller flere offline kort Når billedet er indlæst og GPS-koordinaterne er hentet og gjort tilgængelige, skal et kort over placeringen hentes og vises frem. Der er udtænkt to mulige måder at vise offline kort på. Figur 3 Repræsentation af metode Kun at have et stort kort hvor alle billedernes placering kan vises. Fordelen ved dette er en simpel implementering, da der ikke skal udvikles nogen udvælgelses algoritme, samt at det giver et overblik over hvordan rejsen skred fremad. Ulempen med dette er, at det ikke giver nogle detaljer af omgivelserne. 17

19 Figur 4 Repræsentation af metode Der hentes og lagres flere forskellige kort, og det kort med den bedste opløsning hentes frem. Fordelen ved dette er, at det giver et mere detaljeret kort, hvor brugerne kan se hvordan omgivelser er eller tidligere var på stedet. Ulemper med denne metode er at der skal hentes og lagres en del forskellige kort billeder på computeren, samt at programmet skal udvælge hvilket kort, som passer bedst til billedets GPS-koordinater. Metode 2 blev valgt og implementeret. Da metoden også giver mulighed for selv at bestemme hvor mange kort og hvilke der skal bruges, samt muligheden for at vise stedet omkring billedets position i stedet for kun at give et generelt overblik over rejsen. 18

20 3.4 GUI design Python biblioteket tkinter åbner op for at lave et Graphical User Interface. tkinter gør det muligt at placere billeder og indtegne forskellige geometriske figurer ved hjælp af underfunktionen Canvas. Når der vises et billede, skal der samtidigt vises et kort, hvor billedets placering kan ses på. Kortet skal selvfølgelig være stort nok til at brugerne kan se detaljer om hvordan det omkringliggende område ser ud, samtidigt med at brugerne kan følge med i hvordan rejsen skrider fremad. Figur 5 Udkast 1 til GUI design Som der kan ses på billedet ovenover, blev der i første udkast til GUI designet lagt vægt på at billedet skulle være i fokus. Fordelen med dette design er, at det viser billedet godt hvis det er taget horisontalt. Ulempen er at hvis billedet er taget vertikalt bliver billedet lagt oven på de to knapper til venstre. En anden ulempe er at kortet er alt for lille og derfor er det meget svært at se, hvor billedet er taget henne. 19

21 Figur 6 Udkast 2 til GUI, design prototype På billedet ovenover, er kortet gjort større. Dette giver et bedre billede af hvordan området ser ud omkring billedets placering. Knapperne er flyttet, så de ikke længere forsvinder når billedet er taget vertikalt. Det er denne version af GUI en, som er blevet implementeret i programmet. I dette projekt er der ikke blevet lagt vægt på hvordan udseendet af programmet er, men primært på den funktionelle del af det. GUI layoutet har dog været vigtig for at kunne finde ud af hvordan man indtegner billeder, knapper samt billedets position på kortet. Analysen af de centrale design overvejelser er nu færdig. De valgte metoder og versioner som er blevet implementeret i programmet, vil blive afprøvet for deres funktionalitet i afsnit 5.0. Afprøvning. Her vil der blive afprøvet om de valgte metoder opfylder de stillede krav. 20

22 4.0 Dokumentations / programbeskrivelse Programmet er delt op i 4 forskellige kodescripts: Kort, Photovisning, fullscreen, GUI samt en del forskellige Python biblioteker som beskrevet før, i analysen. Dette afsnit indeholder en beskrivelse af den overordnede programopbygning, forklaret ud fra et klassediagram, som visser hvordan programmets forskellige scripts hænger sammen med både hovedscriptet samt Python biblioteker. Først vil det blive beskrevet hvordan de forskellige filer skal ligge og være opstillet så programmet læser og henter dem efter hensigten. Derefter vil den interne data struktur blive beskrevet, hvorefter en model af programmet vil give et overblik samt en beskrivelse af programmet som helhed. Hele programmet er vedlagt og kan ses i bilag Filstruktur Følgende delafsnit forklarer hvordan filstukturen skal være for at programmet kan fungere, afsnittet kommer ind på billedfiler samt hvordan kort-billedfilerne skal være sat op. Billedmappe Da programmet skal åbne billeder og et tilhørende kort, skal programmet kende hvor i computernes harddisk filerne ligger henne. Figur 7 Angivning af mappen Når programmet starter op, laver det en forespørgsel om hvilken mappe billedfilerne skal findes i. Når mappen er valgt, indlæser programmet alle filerne. Filerne skal være af JPG format ellers bliver de ikke hentet ind i programmet og lagret i et array efter navnet. 21

23 Kortmateriale Alt kortmaterialet ligger i en mappe kendt af programmet, kortene er af JPG format og skal have deres koordinater i navnet på følgende måde: kort& & & & De to første tal der er delt af & tegnet er koordinaterne til kortets øverste venstre hjørne og de næste to, er til kortets nederste højre hjørne. Henholdsvis højde og breddegrader. Programmet kan ved hjælp af en algoritme udregne og indsætte fotobilledets position på det nedhentede kort. Denne algoritme vil blive vist i næste afsnit om interne data struktur. 4.2 Interne data struktur Programmet arbejder med billede data, primært størrelses dimensionerne samt GPSkoordinaterne, disse data skal gøres tilgængelige for de forskellige funktioner som skal bruge dem. Det interne data er primært struktureret i forskellige arrays samt Python sets som dog kun bruges i en enkelt funktion. I det følgende afsnit vil strukturen for det interne data blive gennemgået, startende fra opstart af programmet til når programmet er i gang. Ved opstart af programmet bliver alle billederne i den valgte mappe indlæst med tilhørende GPS-koordinater ind i et array ved hjælp af denne funktion: def lati_long_list(imagelist): """Returns a list of tubles with image name and lati and long""" new_imagelist = [] for item in imagelist: imgopen = Image.open(folderplace + "/"+ item) info = get_gps(get_exif(imgopen)) tuplesimage = (item, info[0], info[1]) new_imagelist.append(tuplesimage) return new_imagelist Når der skriftes billede bliver det næste element hentet ud fra new_imagelist. Billedets GPSkoordinater bliver brugt til at udvælge hvilket kort der skal vises i programmet, denne funktioner er kaldt med navnet therigthmap(gps, get_maps) og ligger i GUI scriptet. For at kunne returnere det rigtige kort, til visning i programmet samt hjørne koordinaterne, skal alle kortene lagret i et Python Set() samt det valgte billedes GPS-koordinater bruges. def therightmap(gps, get_maps): 22

24 """Finder det kort hvor billedet kan vises og som har den bedste opløsning til billedet udfra GPS koordinater """ global resize_kort reselutions = 180 aktuelmap = "" kort = get_maps for maps in kort: mapdetails = Kort.NW_SE(maps) if mapdetails[0] < gps[1] < mapdetails[2] and mapdetails[1] > gps[0] > mapdetails[3]: reselu = mapdetails[2] - mapdetails[0] if reselu < reselutions: aktuelmap = maps reselutions = reselu aktuel_mapdetails = mapdetails nwse = aktuel_mapdetails resize_kort = Kort.resize_map(aktuelmap) return resize_kort, nwse Denne funktion gennemgår alle kort for at finde det kort med den bedste opløsning, og ikke mindst det kort hvor billedets placering er på. Funktionen returnerer som sagt det rigtige kort og de tilhørende hjørne-koordinater. Koordinaterne bliver derefter brugt til at beregne hvor placeringen er på kortet. def img_gpsposition(nwse, gps): """Returns the image coordinates to a given picture of a map """ lati_long = gps imgposy = float((mapsizeheight / (nwse[3] - nwse[1])) * (lati_long[0] - nwse[1])) imgposx = float((mapsizewidth / (nwse[2] - nwse[0])) * (lati_long[1] - nwse[0])) return imgposx, imgposy Det som funktionen returnerer: er to float variabler, som skal lægges til kortets start position for at finde det punkt, hvor billedets placering skal indtegnes. Når dette er udregnet bliver billede, kort samt placering indtegnet på brugerfladen. 23

25 4.3 Klasse diagram Figur 8 Programdiagram: Diagrammet indeholder kasser hvor hver kasse er et script i programmet. Hver kasse indeholder et navn på scriptet, hvilke funktioner der er og hvad de forskellige funktioner returnerer. Pilene imellem viser udvekslingen af data imellem scriptene. 4.4 Modul opbygning Programmet er opbygget af fire forskellige scripts: Photovisning, Kort, fullscreen og GUI. De gør alle brug af Python biblioteker, undtagende fullscreen scriptet. Alle disse scripts udgør programmet. Opbygningen levner plads til udvidelse, som kan gøre programmet hurtigere og bedre. Ideen med denne opbygning er, at hvert script holder styr og har ansvaret for specifikke dele af programmet, som derefter bliver samlet i hovedscriptet, som har ansvaret for at programmet kører. GUI scriptet holder styr på det samlede program, her samles de informationer fra de andre scripts som skal bruges i programopsætningen samt i mainloopet som knapper, billede og kort placering. fullscreen scriptet har et eneste ansvar, som ligger i klasse FullScreenApp, nemlig at lave programmet i fuldskærmstørrelse og placerere programmet i midten af skærmen. 24

26 Photovisning scriptet har ansvaret for al information omkring billederne, i dette script er der funktioner som henter: billedfiler, udtrækker og omregner EXIF-informationen GPSinfo til decimal tal, samt laver billedet i en passende størrelse så det passer til programvinduet. Kort scriptet har ansvaret for at hente kortmateriale ind i programmet. Kortmaterialet hentes ind som en billedfil. Funktionerne i scriptet henter GPS dimensioner ud fra billedets navn og udregner hvor fotoets placering skal indtegnes i forhold til kortes dimensioner. 25

27 5.0 Afprøvning I følgende afsnit vil programmet blive afprøvet. Afprøvningen har til formål at teste programmets funktionalitet, og sikrer at programmet virker efter hensigten. Den valgte afprøvnings strategi vil først blive forklaret, derefter kommer selve afprøvningen, som vil starte med det overordnede programs krav. Hvorefter billedvisningsdelen vil afprøves. Derefter vil kortvisningsdelen testes for at se om den virker efter hensigten. Til sidst vil nogle nye krav blive testet, disse krav er opstået imens programmet har været under udvikling og vil teste programmets funktionalitet. 5.1 Afprøvnings strategi Strategien for afprøvningen vil tage udgangspunkt i de specifikke krav som er stillet i krav specifikationen. Hvert enkelt krav vil blive testet for se om det er opfyldt efter hensigten. Strategien for afprøvningen vil være, at der til hver test vil blive indkodet print() funktioner i de forskellige brugte funktioner, som returner den variable som der testes på. Variablen vil derefter blive analyseret og se om den stemmer overens med forventningerne. Afprøvningen er opdelt i fire dele: 1. Første del vil afprøve de overordnede krav som er stillet til program. 2. Anden del vil teste de krav som der er til billedvisningsdelen. 3. I tredje del testes der alle de krav til kortvisningsdelen er opfyldt 4. I sidste del af afprøvningen, vil der testes på hvordan programmet reagerer på uregelmæssigheder. I de tre første dele af afprøvningen, vil der refereres til de specifikke krav fra afsnit Afprøvning af overordnede programkrav. Overordnet var der stillet to specifikke krav til programmet. Det første var at programmet skulle være i fuldskærmstørrelse. Det andet var at placeringen af knapperne ikke skulle komme i vejen for billedet. Nr. 1A Programmet skal være i fuld skærmstørrelse. Det forventede resultat for programmets bredde og højde var 1917 pixel og 1077 pixel. Der blev indsat to print() kommandoer i fullscreen scriptet som udskriver programmets størrelse. Resultatet blev print(master.winfo_screenwidth()-pad) = 1917 print(master.winfo_screenheight()-pad) =

28 Kravet ses som opfyldt. Nr. 2A Navigation knapperne skal være placeret hensigtsmæssigt, så de ikke kommer i vejen. Figur 9 Screenshot af fotoprogrammet, med to forskellige billeder. Som det kan ses på billedet, er knapperne placeret så der både kan vises horisontalt taget billeder samt vertikalt taget billeder. Kravet ses derfor som opfyldt. 5.3 Afprøvning af billedvisningskrav. I dette afsnit vil de specifikke krav for billedvisning blive afprøvet. Nr. 1B Åben kun billedfiler. Da der er lavet en algoritme som kun indsætter filer som ender med jpg eller gif i arrayet er det forventede resultat, at der kun er disse filer i arrayet. For at afprøve dette blev der indsat nogle ikke jpg og gif filer i mappen med billeder, samt en print() i funktionen som henter filerne ned. Resultat blev: print(images) = [ IMG_0528.JPG, IMG_0529.JPG, IMG_0530.JPG osv ] Der er kun JPG filer i arrayet så kravet anses for at være opfyldt. Nr. 2B Billedet skal være skaleret ned så det passer med skærmstørrelsen. Som det kan ses på figur 9 vises billederne indenfor programmets sider, kravet ses derfor som opfyldt. Nr. 3B Billederne skal være stort nok så man kan se hvad der er på dem. På figur 9 kan billederne tydeligt ses, og kravet er derfor opfyldt. Nr. 4B Brugerne skal kunne skifte frem og tilbage mellem billederne. 27

29 Brugeren skifter mellem billederne i det før nævnte array, ved at bruge de indsatte knapper, for at afprøve om der bliver skiftet mellem billederne, indsættes der to print() som udskriver hvilket nummer i arrayet samt navnet. Resultatet blev: print(number_image) = 0 print(picture) = IMG_0528.JPG print(number_image) = 1 print(picture) = IMG_0529.JPG print(number_image) = 2 print(picture) = IMG_0530.JPG print(number_image) = 1 print(picture) = IMG_0529.JPG Figur 10 Screenshot af billede skifte Testen er udført med to klik på knappen med pilen til højre og et til venstre. Som det kan ses på figur 10 bliver billederne udskiftet, kravet ses derfor som opfyldt. 28

30 Nr. 5B Brugerne skal kunne vælge hvilken mappe billederne skal hentes fra. Når programmet starter laver det en forespørgsel om hvorhenne på computerne programmet skal lede efter billedfiler. For at teste dette er der indsat en print() som udskriver mappe placeringen. Figur 11 Angiver en mappe som programmet skal bruge der er valgt Testfolder i Documents. print(photovisning.folderplace) = C:/Users/Computer/Documents/Testfolder Kravet ses som opfyldt. 5.4 Afprøvning af kortvisningskrav. Dette afsnit vil gennemgå testen af de specifikke krav for kortvisning delen af programmet. Nr. 1C Kortene skal virke offline. Alle kortene er af fil typen JPG og ligger alle i en mappe som er defineret inde i programmet ved opstart. """Placering af alt kort materiale der bruges""" folder = 'C:/Users/Computer/Documents/Processing/Downloader' print(setmaps) = {'kort& & & & jpg', 'kort& & & & jpg', osv} Kravet ses som opfyldt. Nr. 2C Fil navnet skal indeholde kortes højde- og breddegrads dimensioner. Udskriften fra print(setmaps) viser hvordan billede filernes navne skal se ud. Filernes navne indeholder kortes højde- og breddegrads dimensioner. Kravet er opfyldt. 29

Programmerings Journal

Programmerings Journal Programmerings Journal Python Figur Udregner Jakob Jelstad & Thomas Gram Vejleder : Christoffer Soya "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Eksamensprojekt. Afsluttende Projekt i Informationsteknologi B / Programmering C

Eksamensprojekt. Afsluttende Projekt i Informationsteknologi B / Programmering C Eksamensprojekt i Informationsteknologi B / Programmering C Anders Olsen & Nichlas Olsson, klasse 3.3i 20-05-2010 Synopsis Vi er to gymnasieelever fra Roskilde Tekniske Gymnasium og vi hedder Anders Olsen

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Førs t ehjæl p s Mobi l App l i k a t i o n. Christoffer Holm Nielsen Kongen Lyngby 2011 IMM-B.ENG-2010-68

Førs t ehjæl p s Mobi l App l i k a t i o n. Christoffer Holm Nielsen Kongen Lyngby 2011 IMM-B.ENG-2010-68 1 Førs t ehjæl p s Mobi l App l i k a t i o n Christoffer Holm Nielsen Kongen Lyngby 2011 IMM-B.ENG-2010-68 2 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk Picasa 3 Vejledning Oktober 2011 www.skive.dk Picasa3 Grundlæggende Indhold PICASA3 GRUNDLÆGGENDE... 1 LIDT OM PICASA3... 2 DOWNLOAD AF PICASA3... 2 INSTALLATION AF PICASA PHOTOVIEWER (FOTOVISER)... 4

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2 Log ind og vælg editor... 3 OLRGKL og OLRGLKU Redigering i Sitecore... 3 Særligt om Page Editorens

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Bruger Manual Version 6.0

Bruger Manual Version 6.0 Bruger Manual Version 6.0 2010, MMB SOFTWARE ApS. i Indhold 1. INTRODUKTION... 5 2. SÅDAN KOMMER DU I GANG:... 5 2.1 INSTALLER DESKTOPSURVEY... 5 3. DESIGN MODULET... 6 3.1 OVERBLIK... 6 3.1.1 Spørgsmålstyper...

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af:

Universitet: Uddannelse: Emne: Afleveringsfrist: Bemærkninger: Udarbejdet af: Universitet: Danmarks Tekniske Universitet Uddannelse: It-Diplom Ingeniør Emne: Dynamisk filter komponent Afleveringsfrist: Mandag den 14. juni 2010 Bemærkninger: Rapporten er en eksamensrapport til 20

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere