Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011"

Transkript

1 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Vi skal også vise ansvar for samfundet/3 Løn og fleksibilitet vægtes højt/4 Nogen skal se dit potentiale/6 Hvilke døre banker du på?/8 På hårdt arbejde i Indien/10 Rådgiverne skal have styr på kompetencerne/12 en selvstarter fra filialnettet/14

2 leder Majbritt Garbul Tobberup Kredsformand Nye boller på suppen Så er den nye organisation i Nordea på plads. Organisationen er kørt i stilling til at kunne opfylde de nye, høje ambitioner om en egenkapitalforrentning på minimum 15 procent. Der er kommet nye boller på suppen, og der er ingen tvivl om, at det kommer vi som medarbejdere også til at mærke. Vi har dog stadig til gode at få at vide, hvordan det nye normale vil udmønte sig konkret. Vi kan læse i Christian Clausens CEO Viewpoint, at: Nordea vil tage de skridt, der er nødvendige for at fastholde sin position som en af Europas førende banker, hvilket vil kræve hårdt arbejde, hårde beslutninger og svære prioriteringer. Set fra min stol vil jeg anerkende, at ledelsen på et tidligt tidspunkt forbereder sig på de nye reguleringskrav og forsøger at tage højde for, hvad de kommer til at betyde. Ligesom ledelsen ønsker jeg også, at vi kan bevare Nordea både som en attraktiv bank og selvfølgelig som en god og sund arbejdsplads. Når det er sagt, så sidder jeg med mange ubesvarede spørgsmål om, hvad det kommer til at betyde for dig og mig i vores dagligdag. Vi kan læse på intranettet, at der vil blive fokuseret endnu mere på effektivitet og omkostninger, og at der arbejdes i hele koncernen på at færdiggøre de detaljerede planer for, hvordan forretningen skal tilpasses til det nye normale. Disse planer vil være færdige efter sommerferien. Vi har igennem de seneste år oplevet utrolig mange forandringer i banken. Lige nu har jeg meget svært ved at se, hvordan der kan presses yderligere forandringer gennem organisationen, eller hvordan den enkelte medarbejder skal kunne løbe endnu hurtigere. Jeg vil derfor kraftigt opfordre ledelsen til ikke at forhaste sig og gribe til dramatiske løsninger, men derimod til at bruge alle værktøjer til at styrke den interne mobilitet og dermed mindske risikoen for fyringer/afskedigelser. Det er afgørende for at fastholde momentum, undgå usikkerhed og faldende motivation. Det er ikke min opgave at male fanden på væggen, men det er min opgave og rolle at være på vagt og bekymre mig om, hvilke konsekvenser disse planer får, og hvordan de kommer til at påvirke os medarbejdere. Vi vil i Kreds Nordea både på dansk jord og i samarbejde med vores nordiske kollegaer følge processen tæt og holde ledelsen op på værdierne. Ud over medarbejderne er det nemlig bankens værdier, der har været bærende og medvirket til, at Nordea har en førende position nu. Værdierne i banken skal ikke sættes over styr eller ende som floskler. Der er netop nu, at ledelsen skal vise os, at de fortsat kan og vil efterleve dem. Jeg håber, at det nye normale vil skabe begrænsede forstyrrelser, så vi kan få lov til at gøre det, vi helst vil; nemlig at give vores kunder gode oplevelser. Det kræver gode hoveder, hænder og systemer, der virker. Der er ingen i det virkelige liv, der kan koge suppe på et søm. Jeg vil ønske jer alle en rigtig dejlig, solrig og velfortjent sommerferie. Udgiver: Kreds Nordea 8922 Hv, Postboks København C Telefon: Telefax: Redaktion: Majbritt Garbul Tobberup (ansv.) Charlotte Ahlburg Andersen Toni Hindsgaul Madsen Kommunikation, Finansforbundet Redaktionen modtager gerne indlæg fra medlemmerne. Deadline 20. august 2011 Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Tryk: Datagraf Forsidefoto: Lisbeth Holten Oplag: Udgives af Kreds Nordea en virksomhedskreds i Finansforbundet. Nyheder bringes også på Kreds Nordea online på Nordeas intranet og på 2 / Kreds nordea / juni 2011

3 Vækstudspil Vi skal også vise ansvar for samfundet FTF, der er hovedorganisation for offentligt og privatansatte, herunder Finansforbundet, blander sig i den aktuelle samfundsdebat med et langsigtet vækstudspil, og det er der ifølge Finansforbundets formand, Kent Petersen, en helt naturlig forklaring på Af journalist Carsten Jørgensen Det offentlige x det private = vækst2 Sådan ser ligningen ud ifølge FTF s vækstudspil, som blev offentliggjort for nylig. Det er ikke et matematisk bevis, men et billede på hovedorganisationens pointe om, at den offentlige og den private sektor begge skaber vækst og kan skabe endnu mere vækst i tæt samspil. Indholdet i vækst2 er blandt andet, at fælles innovation mellem offentlig og privat sektor skal gøres enklere og mere attraktiv, gennem en række initiativer som f.eks at sikre flere unge en uddannelse og at der permanent oprettes et nationalt vækstråd. Finansforbundet er medlem af FTF, og forbundsformand Kent Petersen er næstformand i FTF og en varm fortaler for, at et moderne fagforbund også skal tage aktivt del i samfundsdebatten. Den almindelige opfattelse er, at det private tjener pengene, og det offentlige bruger dem. Men den offentlige sektor skaber også værdi, og derfor kommer vi med et ønske om bedre samspil, siger Kent Petersen og peger på, at den offentlige sektor sørger for, at der i fremtiden er tilstrækkelig og kompetent arbejdskraft, som kan løfte fremtidens innovative opgaver. Både med at uddanne befolkningen og med at holde dem sunde og raske. For ansatte i Nordea og andre pengeinstitutter er det også meget afgørende, at der er en effektiv og velfungerende offentlig sektor, fordi det er med til at sikre rammevilkårene for den finansielle sektor, påpeger Kent Petersen. Som finansansatte skal vi også være ansvarlige for, at den finansielle infrastruktur fungerer. Den er hele grundlaget for, at det danske erhvervsliv får nogle gode rammer for at udvikle sig og for at skabe vækst. Derfor skal vi også gøre opmærksom på, når der fra politisk side lægges op til ekstra omkostninger på den finansielle infrastruktur med forhøjelse af lønsumsafgift og bankskatter, fordi det kan få alvorlige konsekvenser for væksten i det øvrige samfund, siger Kent Petersen. FTF s vækstudspil er blevet godt modtaget af alle implicerede fagforbund. I udspillet er der ikke noget minutiøst regnskab over indtægter og udgifter, sådan som der er i regeringens og oppositionens 2020-planer, og det er FTF blevet kritiseret for. Hovedbudskabet i FTF s udspil er, at vi kigger på den langsigtede vækst i det danske samfund og præsenterer nogle rammer for, hvordan det offentlige og det private kan styrke samarbejdet og bidrage til væksten, understreger Kent Petersen. Du kan læse mere om FTF s vækstudspil Vækst2 på ftf.dk. Skal forbundet blande sig i partipolitik? Svaret er nej, ikke direkte. Derimod er vi et ansvarligt forbund, både i relation til vores medlemmers arbejdsliv, men også til det samfund, som vi alle er en del af. Når Finansforbundet vælger at deltage i udarbejdelsen af en langsigtet vækststrategi for Danmark, handler det i høj grad om at påvirke samfundspolitikken, uanset hvilken farve den har. På en måde så vi sikrer medlemmerne mulighed for et helt liv hele livet, siger Toni Madsen, medlem af Finansforbundets hovedbestyrelse. Jeg synes, vækststrategien er et glimrende oplæg til debat med de forskellige politiske interessenter, som Finansforbundet møder, siger hun. kreds nordea / juni 2011 / 3

4 ok 2012 Løn og fleksibilitet vægtes højt Højere løn og større fleksibilitet er topscorerne på Nordea medlemmernes ønskeseddel til næste overenskomstforhandling Af journalist Carsten Jørgensen Ikke overraskende ønsker mange sig mere i lønningsposen, når der i januar 2012 skal forhandles ny overenskomst (til ikrafttræden 1. april 2012) mellem Finansforbundet og FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening). Det fremgår af den medlemsundersøgelse, som medlemmer af forbundet svarede på i marts af deltagerne er organiseret i Kreds Nordea, og i forhold til resten af svarpersonerne prioriterer flere Nordea medlemmer, at pensionsbidraget skal være højere. Valgfrihed og fleksible muligheder er også tydelige ønsker i undersøgelsen. Fællestillidsmand i Område Sønderjylland Lars Bukhave kan godt nikke genkendende til prioriteringen af løn og pension. Ønsket om mere i løn og højere pensionsbidrag fylder meget i mit bagland, hvilket måske hænger sammen med, at vi sidste år fik en beskeden lønstigning i forbindelse med den etårige forlængelse af overenskomsten. Der er en forventning blandt medlemmerne om, at vi skal belønnes bedre næste gang, fordi der løbes stærkt i dagligdagen, siger Lars Bukhave og peger også på, at øget valgfrihed, hvor den enkelte for eksempel kan vælge mellem løn, pension og mere frihed, er et udpræget ønske. Jytte Ingeberg, fællestillidsmand i Accounts, Aarhus, mærker også, at der blandt medlemmerne er forventninger om, at der skal mere i lønningsposen i næste overenskomst. Men der er også fokus på mere bløde elementer. For eksempel peger flere på, at de har brug for mere frihed til at følge børn, ægtefæller og nært pårørende for eksempel gamle forældre - til læge/hospital - eventuelt ved, at sundhedsforsikringen dækker tabt arbejdsfortjeneste, siger Jytte Ingeberg. Det mener medlemmerne Her er en række af de anonyme kommentarer, som medlemmerne af Kreds Nordea har skrevet i Finansforbundets undersøgelse af medlemsønsker til næste overenskomst Det er o.k., at der findes stress-kurser og tages hånd om os, hvis vi får stress eller lignende men det var bedre at sikre os arbejdsvilkår, så vi ikke kommer derud, hvor læsset vælter på grund af arbejdspres, salgspres, opfølgning med videre. Det forventes, at Finansforbundet leverer et betydeligt bedre resultat af forhandlingen end sidste år, der var direkte pinlig. I lyset af seneste OK og lønreguleringer i forbindelse med denne, er det eneste, der tæller, mere i løn. Jeg synes, det er vigtigt, at puljen til individuelle lønstigninger forhøjes frem for de kollektive lønstigninger. I bør arbejde for, at medarbejdere, der har været i mange år i samme virksomhed, får en ordentlig fratrædelsesordning frem for en billig fyreseddel. Hvis man forventer, at seniorer skal være længere på arbejdsmarkedet, skal der flere goder til. Der har længe været fokus på unge, nu er det seniorer, det handler om. 4 / Kreds nordea / juni 2011

5 Fællestillidsmand Lars Bukhave: Der er en forventning blandt medlemmerne om, at vi skal belønnes bedre næste gang, fordi der løbes stærkt i dagligdagen. Fællestillidsmand Jytte Ingeberg: Flere peger på, at de har brug for mere frihed til at følge børn, ægtefæller og nært pårørende til læge eller hospital. ok 2012 ok 2 Medle Erstatningsfrihed ved arbejde på helligdag For Annebeth Andersen, der er fællestillidsmand i Telefonbanken i Fredericia, er løn og pension ikke det første, hun hører, når medlemmerne taler om ønsker til næste overenskomst. Vi er som bekendt et 24-7 callcenter, hvor der er folk på arbejde alle dage året rundt. Blandt mine kolleger er det et stort ønske, at vi får erstatningsfrihed, når vi arbejder på en helligdag. Sidst fik vi fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, som vi dog selv skulle betale, men nu vil vi gerne have erstatningsfrihed ind i overenskomsten. Der er også et stort ønske om, at vi får stillet skarpt på vores ulempetillæg i VOK en (Virksomhedsoverenskomsten, red.), fortæller Annebeth Andersen. Finansforbundet og Kreds Nordea beslutter i de kommende måneder, hvilke krav de skal satse på at rejse over for arbejdsgiverne. Forbundet holder en aftalekonference tirsdag 27. september, hvor hovedkravene diskuteres. Derefter nedsættes en række arbejdsgrupper med repræsentanter fra arbejdsgivere og -tagere for at nå til fælles forståelse af mere tekniske problemstillinger ved overenskomsten. Selve forhandlingerne mellem Finansforbundet og FA er berammet til januar Når et resultat er nået, og medlemmerne har stemt ja til det, begynder forhandlingerne om en ny Virksomhedsoverenskomst mellem Kreds Nordea og Nordea. Jeg synes, at man for at mindske sygefraværet skulle uddele bonus til dem, som har færre antal sygedage. Det vigtigste er, at OK er lige for alle. Lad nu denne gang være med at forfordele folk med børn, eller når man har nået en hvis alder. Det er nemlig os andre, det så falder ned på, og vi er ved at være MEGET, MEGET, MEGET belastede af, at vi skal tage så mange urimelige hensyn til børn og gamle. Jeg kunne godt tænke mig, at arbejdsgiver betaler frokosten, så frokosten blev en del af arbejdsdagen. Der ønskes først og fremmest en hverdag uden så stort et arbejdspres. Vi kan mange ting, og systemerne kan mange ting, men vi har ikke tid og overskud til at fordybe os i tingene. Jeg synes, det kunne være rart, hvis den 23/12 kunne blive en fast fridag i banken. Arbejdspresset er så massivt, at uddannelse er meget svært at få mulighed for/tid til. Der bør være fokus på, at børnefamilier ikke skal arbejde flere timer vi har en travl hverdag, som er et puslespil at få til at hænge sammen. Fritid med børnene er vigtig. kreds nordea / juni 2011 / 5

6 Portræt Nogen skal se dit potentiale Uanset om du er kvinde eller mand, er det afgørende, at nogen får øje på dine kvalifikationer. Derfor er det vigtigt at være synlig, siger Mette Winge Leisner, der er den eneste kvindelige områdedirektør i Nordea Danmark Af journalist Irene Scharbau Hun har selv hentet sine børn de fleste dage, er verdensmester i planlægning og har trods sit feminine ydre god kontakt til sin mandlige side og kan stille krav. 48-årige Mette Winge Leisner blev leder i Nordea, fordi hun havde lyst og fik opbakning. I dag er hun den eneste kvindelige områdedirektør ud af 22 i Danmark. Nogen så mit potentiale og støttede det. Og jeg havde den portion mod og selvværd, der skulle til, siger hun. Fra elev til bankrådgiver til gruppeleder. Filialdirektør i 1995 i Gentofte. Derefter Søborg, Roskilde, privatkundedirektør i et større område og siden 2008 områdedirektør i Hørsholm. Uanset om du er kvinde eller mand, er det afgørende, at nogen får øje på dine kvalifikationer. Derfor er det vigtigt at være synlig. Jeg har været meget bevidst om de opgaver, jeg tog. Jeg anbefaler dem, jeg er mentor for, at tage ud at undervise eller deltage i workshopper, så de får sig et navn. Man skal på scenen, siger hun. Mette Winge Leisner har ingen akademisk baggrund, men har taget alt, hvad der har været af relevant leder- og coachinguddannelse i banken. På vej mod direktørjobbet var hun i et såkaldt female programme. Jeg tror nu ikke, det har hjulpet meget. Min mentor, min egen leder, viljen og netværket har gjort mere. I starten fornemmede jeg holdningen, hun fik jobbet, fordi hun er kvinde. Det havde været bedre, hvis man havde defineret en profil på kompetencer dengang. Men jeg skal nok levere varen, smiler hun. Det er Mette Winge Leisners holdning, at flere kvinder ville gå ledervejen, hvis kompetencerne blev tydeligt formuleret og efterspurgt i organisationen. Jeg kunne godt tænke mig en debat om værdier om de kvindelige kompetencer, og hvad er der reelt brug for i organisationen. Særstatus gider jeg ikke. Flere kvindelige topledere får man ved at sætte ord på, hvad man vil have, siger hun. Da hun blev privatkundedirektør, sagde mange mænd velkommen til en 60-timers arbejdsuge. Men det er lidt hyklerisk. Almindelig arbejdstid handler om planlægning og prioritering. For at trives skal jeg hjem til min familie og min sport. Min tidligere chef bemærkede, at jeg sad mindre på kontoret end min forgænger men han savnede ikke noget! Jeg kunne tilpasse min arbejdsdag, så jeg kunne hente børn, og måtte så af og til lave lidt, efter at de var gået i seng. I Nordea er der plads til at indrette arbejdslivet og jeg har endda mødt filialdirektører med en firedages arbejdsuge. Det er faktisk stort, siger Mette Winge Leisner. Hvad kvinder kan Hun har oplevet ikke at blive lyttet til i en mandeverden, men tager det afslappet, da hun generelt oplever respekt. Kvinder har efter hendes mening mere tålmodighed og holder fast i vedvarende læring, hvor mange mænd vil have hurtige resultater. Mænd er bedre til at afvikle medarbejdere, hvor de fleste kvinder hellere vil udvikle dem. Det er vigtigt at have en god balance mellem at stille krav og samtidig kunne understøtte og tro på sine medarbejdere. Dette hænger godt i tråd med bankens nye tanker om klare rammer, anerkendelse, involvering og nysgerrighed, siger hun. Mette Winge Leisner ser gerne flere kvinder på topposter. Men det kan lige så godt være mænd med de rette kompetencer. Der er masser af folk, som gerne vil hjælpe dig, hvis du tør tage springet og har den rette indstilling. Man burde fortælle flere historier om, at det sagtens kan lykkes at være ung kvindelig leder med små børn så kvinderne ser mulighederne. Det er gammeldags, at børn er et problem. Jeg blev leder, da jeg var på vej på barsel, men selvfølgelig kræver det forståelse hjemmefra ligesom alt andet. Man skal ikke først gå i gang, når børnene er flyttet hjemmefra!. Mette Winge Leisner fik i øvrigt jobbet som områdedirektør, kort tid efter at hun var blevet opereret for brystkræft. Banken troede så meget på hende, at hun startede med tørklæde om et hårløst hoved. De kunne have valgt en anden, som var 110 procent klar. Men min efterbehandling gik let, blandt andet fordi jeg fik masser af energi i det nye job. Jeg har så meget at takke banken for. Nu er min ambition at vise, at den ledelsesstil, jeg står for, vil give resultater, siger hun. 6 / Kreds nordea / juni 2011

7 Nordea ikke med i charter Beskæftigelsesministeriet lancerede i 2008 et charter for flere kvinder i ledelse. Det bakkes op af en række af de største virksomheder i Danmark, herunder Danske Bank og Nykredit sammen med for eksempel A.P. Møller og SAS. Finansforbundet og Finanstilsynet er også repræsen teret. Ifølge charteret skal de deltagende virksomheder blandt andet offentliggøre baselinerapporter om deres initiativer til at fremme kvinder i ledelse. Nordea har ikke planer om at tilmelde sig charteret. Læs mere på kvinderiledelse.dk. Foto: Lisbeth Holten 32 procent kvindelige ledere I de seneste år er andelen af kvindelige ledere i Nordea steget en procent om året og er nu på 32 procent i Danmark. Det oplyser bankens HR-chef, Niels Gregers Hansen. Nordea har tidligere kørt en række programmer, der skulle animere flere kvinder til at blive ledere. Lige nu viser udviklingen positive tegn, så vi har ikke længere selvstændige tiltag. Om det går hurtigt nok, tager vi op nu og da. Vi ønsker at løse udfordringen om en bedre balance, og der er ingen tvivl om, at kvinderne har vinden i ryggen, siger Niels Gregers Hansen. Nordea ønsker nu at fokusere individuelt på de medarbejdere, der har ledelsespotentiale. Vi arbejder med den enkelte ud fra situationen, og derfor er det også vigtigt, at lederne ser ledelsespotientalet hos medarbejderne m/k og spørger en ekstra gang til det, siger HR-chefen. Andelen af kvindelige filialdirektører ligger på cirka 35 procent. I områdedirektørkredsen er der kun én kvinde (Mette Winge Leisner) ud af 22. Hertil kommer en række kvinder i stillinger på højt niveau i hovedkontoret. / is Det er gammeldags, at børn er et problem. Jeg blev leder, da jeg var på vej på barsel, men selvfølgelig kræver det forståelse hjemmefra ligesom alt andet. Man skal ikke først gå i gang, når børnene er flyttet hjemmefra!, siger Mette Winge Leisner kreds nordea / juni 2011 / 7

8 FTM-seminar Hvilke døre banker du på? Kreds Nordeas fællestillidsmænd har været på seminar, hvor de satte sig nye mål for tillidsmandsarbejdet til gavn for medlemmerne Af journalist Irene Scharbau Hvilke døre banker du på for at påvirke? Det var overskriften, da Kredsens fællestillidsmænd mødtes til seminar i Roskilde i starten af juni. Først fik de en spændende debat med Peter Nyegaard fra Nordeas ledelse. Hensigten var at få større forståelse for bankens overordnede strategier. Seminarets store fokus var at skabe sammenhæng mellem Nordeas, Finansforbundets og Kreds Nordeas strategier, og hvordan de gensidigt påvirker hinanden. Efter debatten gik fællestillidsmændene i gang med at fortælle, lytte og give hinanden feedback. Og så kom politiske modeller og det store billede på bordet. De diskuterede, hvad det egentlig vil sige at arbejde politisk også på hverdagsplan. Når man gør noget som tillidsmand, der har betydning for medlemmerne når man tager stilling, så er man jo faktisk allerede i gang med at arbejde politisk. Politik og strategi er begreber, der kan være vanskelige at forholde sig til. Men hvis man krydrer dem med håndgribelige succeshistorier, bliver det nemmere at se sammenhængen med hverdagen. Kreds Nordea har de seneste år sammen med fællestillidsmændene arbejdet med bedre forståelse for den politiske og strategiske sammenhæng i fagforeningsarbejdet. Seminaret forløb rigtig godt. Fællestillidsmændene var super engagerede og gik på med krum hals. En af opgaverne var at komme med succeshistorier fra hverdagen og inspirere hinanden Tillidsmænd fremmer forståelsen Peter Nyegaard, der er nyt medlem af GEM, kalder samarbejdet med tillidsmændene vigtigt. Ikke mindst nu, hvor bankens nye udfordringer skal forstås og formidles Af journalist Irene Scharbau Det er godt, at nogen stiller de frække spørgsmål, som alle tænker på. Samarbejdet med tillidsmænd er vigtigt for banken, ikke mindst når beslutninger skal formidles bredt ud. COO for Wholesale Banking i Nordea Peter Nyegaard, blev 1. juni medlem af Nordeas topledelse, Group Executive Management (GEM). Derfor var han inviteret til Kreds Nordeas fællestillidsmands seminar i Roskilde, hvor han præsenterede nogle af tankerne i bankens nye strategi New Normal Plan. Hans budskab til fælledstillidsmændene var, at Nordea i dag er et stort børsnoteret selskab, der hele tiden skal tilpasse sig de markeds- og ejermæssige udviklinger. Det betyder, at vi skal skabe tilstrækkeligt overskud til, at vi ikke er interessante at lægge sammen med andre. Vi har kun vores frihed, så længe aktieprisen er høj, fortalte Peter Nyegaard. Reguleringer som følge af finanskrisen kommer også til at stille mange krav til Nordea og alle andre banker, blandt andet i form af store likviditets-buffere og nye kapital-krav allerede fra næste år. Nordeas nye strategi betyder en ny og mindre kompleks organisation samt stort fokus på indtjening, omkostninger og investeringer. Oplysningerne fik selvfølgelig fællestillidsmændene til 8 / Kreds nordea / juni 2011

9 Fællestillidsmændene øvede sig blandt andet i at fortælle, lytte og give feedback. til at se, at når man gør noget, så sker der noget. Uanset hvordan man gør tingene eller har tid til dem, viste det sig jo, at alle tillidsmænd får skabt nogle succeser, fortæller bestyrelsesmedlem Tina Eland fra Kreds Nordea. Fire fællestillidsmænd havde fået til opgave at fortælle en større succeshistorie. En havde hjulpet medlemmer til at finde nye arbejdspladser i det forandrede Nordea. En fortalte historien om, hvordan man kan være mere synlig som tillidsmand, blandt andet ved at være mere aktiv på intranettet. En havde arbejdet for at få flere tillidsfolk ved dialog med områdedirektøren. Og endelig havde en sat trivsel på dagsordenen. Formålet var at sætte det lokale arbejde og succeserne i sammenhæng med Kreds Nordeas og Finansforbundets strategier. Det at fortælle om sit arbejde i en bredere kreds og få feedback på det var noget, fællestillidsmændene syntes var rigtig godt, fortæller Tina Eland. Men intet seminar uden planer for fremtiden: Sidste opgave for fællestillidsmændene blev at sætte ord på deres ønsker for fremtiden, konkrete politiske mål, og hvordan de ville komme derhen. Der er ingen tvivl om, at vi sammen udvikler os på sådan et seminar. Når der kommer fokus på dine personlige styrker, og succeserne i dit arbejde bliver sat i politisk og strategisk perspektiv, så får medlemmerne en endnu bedre fællestillidsmand, siger Tina Eland. Peter Nyegaard mødte Kreds Nordeas fællestillidsmænd på seminar i juni og oplevede tillidsmændenes engagement. at stille en masse skarpe spørgsmål, som Peter Nyegaard svarede beredvilligt og omhyggeligt på. Sundt med udfordring Han sagde efterfølgende, at det var meget positivt at møde de engagerede tillidsfolk. Flere blandede sig, end jeg havde troet. Tillidsmændene er væsentlige at diskutere baggrunden for beslutninger med. Det er da ikke altid lutter lagkage, men sundt at blive udfordret, og tillidsmænd er fantastisk vigtige, når budskaber skal forklares og forstås blandt medarbejderne, siger han. Peter Nyegaard har haft størstedelen af sin karriere i banken. Som chef har han haft løbende kontakt til tillidsmænd i personalesager og arbejdsmiljøspørgsmål. I Markets havde jeg tæt samarbejde med Kreds Nordea om fusion og andre svære processer. Det har været en konstruktiv proces. Jeg oplever samarbejdet med fagforeningen som noget meget naturligt. På spørgsmålet om fagforeninger ikke kan være et irriterende element i en virksomhed, der skal skabe resultater, svarede han: Det er mit synspunkt, at det er fortid at kalde fagforeninger besværlige. Der er jo behov for at tale sammen på en systematisk måde. I den situation, vi er i nu, hvor alle de nye reguleringer giver os udfordringer, er det nødvendigt at diskutere med tillidsmændene, skabe et fælles grundlag og bedre beslutninger. Det fremmer forståelsen for forandringerne blandt medarbejderne, sagde GEM medlemmet. kreds nordea / juni 2011 / 9

10 kontrast Foto: Koncern Mit arbejdsliv i Nordea kunne slet ikke sammenlignes med opholdet i Indien. Den viden, jeg havde fra CBS og mit studiejob, var fuldstændig ubrugelig, siger Tor Hernø, som medvirkede i DR s programserie Blod, Sved og T-shirts. På hårdt arbejde i Indien Tor Hernø skiftede et studiejob i Nordea som junior portefølje manager ud med et midlertidigt job som ufaglært i Indiens tekstilindustri, og det var et karriereskift, der gjorde indtryk Af Charlotte Ahlburg Andersen Hvad sker der, når fem unge danskere uden en krone på lommen skal klare sig i Indiens tøjindustri i 26 dage? Det eksperiment har DR1 udført og vist i programrækken Blod, Sved og T-shirts, hvor de unge kastes ud i forskellige jobs som fx bomuldsplukkere i den bagende sol, syerskere på en larmende tøjfabrik og stoffarvere med benene i syrebad. En af de unge danskere, som deltog i eksperimentet, var Tor Hernø på 23 år, der betegner sig selv som liberalist og til dagligt studerer på Copenhagen Business School (CBS). Da programmerne blev optaget i september 2010 havde Tor Hernø studiejob i Nordea som junior portefølje manager i dag bliver SU en i stedet suppleret med studieløn fra Carnegie Bank. Vi vidste ikke andet end, at der ville være hårdt fysisk arbejde, da vi rejste fra Danmark, fortæller Tor Hernø, der sammen med de andre unge blev indkvarteret hos en indisk familie. Deres første bolig havde et lokum, men intet vand, og de måtte stå op før solen Forhandling af arbejdsvilkår Udviklingen i den ugentlige arbejdstid i Danmark er et godt eksempel på resultaterne af de forhandlinger, der har været mellem fagforeningerne og arbejdsgiverne de sidste 100 år. Ugentlig arbejdstid i Danmark (kilde: , / Kreds nordea / juni 2011

11 Septemberforliget Septemberforliget blev indgået i september 1899 mellem DsF (nu LO) og arbejdsgiverne i Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Denne aftale slog fast, at arbejdsgiverne havde ret til at lede og fordele arbejdet, mens fagforeningerne var de eneste, der kunne indgå aftaler om løn- og arbejdsforhold. Septemberforliget fungerede som arbejdsmarkedets grundlov og blev først erstattet af en ny hovedaftale i Den nuværende hovedaftale holder sig dog indenfor rammerne af det oprindelige Septemberforlig. Det grundlæggende koncept i forliget er parternes gensidige anerkendelse af modpartens organisationsret (kilde: Inderne har imponeret Tor Hernø med deres arbejdsdage, som både er mange, lange og hårde. I Danmark og de nordiske lande kan vi bryste os af at have udviklet et unikt aftalesystem, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der indgår aftalerne. Det giver mulighed for at sikre medlemmernes arbejdsmiljø og anstændige arbejdsvilkår, og som fagforbund er det klart, at vi ligger vægt på de bedste arbejdsforhold til medlemmerne, siger Kreds Nordeas formand, Majbritt Garbul Tobberup. for at lave morgenmad, inden arbejdsdagen begyndte. Det skulle vise sig at være det bedste sted, de kom til at sove på hele turen. Det har gjort stort indtryk på mig, at inderne er så åbne. Selvom de ikke har meget selv og slet ikke kendte os, så inviterede de indenfor til the og fladbrød. Det kunne vi danskere lære meget af, fortæller han om mødet med den indiske kultur, hvorfra Danmark importerede tøj, tekstiler og lædervarer for knap 300 millioner dollars i 2007 alene. Ledelse på indisk Inderne har også imponeret den unge dansker med deres arbejdsdage, som både er mange, lange og hårde. Han mener dog ikke, at vilkårene afspejler det arbejdsliv, han selv kan forestille sig hverken når det kommer til lønnen, arbejdstimerne eller de fysiske rammer. Tor Hernø er desuden vant til at sige sin mening og tage en faglig diskussion, når han er uenig med chefen. Den mulighed har arbejderne i Indien ikke. Nogle af de chefer, vi havde, var ubehagelige mennesker. De var uvidende og lede, og vi oplevede flere gange, at de snød med at udbetale lønninger både til os og de andre arbejdere. Men man kunne intet stille op og måtte bare knokle endnu hårdere for at tjene til sin mad, forklarer han om det arbejdsliv, som cirka 38 millioner arbejdere har i Indiens tøjindustri. Undervejs mødte vi nogle arbejdere, som havde fået mindre i løn end mindstelønnen. De dannede en fagforening på arbejdspladsen med det resultat, at deres formand fik tæv, og hele gruppen blev fyret. I stedet ansatte man bare nogle andre for endnu lavere løn, og de oprindelige arbejdere havde ingen mulighed for at brødføde deres familier. Der var ingen beskyttelse, siger Tor Hernø, som ikke kunne genkende sit eget arbejdsliv i Indien. Mit arbejdsliv i Nordea kunne slet ikke sammenlignes med opholdet i Indien. Den viden, jeg havde fra CBS og mit studiejob, var fuldstændig ubrugelig. I Indien handlede det kun om hårdt fysisk arbejde med meget lidt hjerneaktivitet, fortæller han. Gamle vaner men ny indstilling Efter hjemkomsten til Danmark kom Tor Hernø hurtigt tilbage i sine gamle vaner. Han er stadig liberal, men han køber måske lidt mindre tøj nu end tidligere. Han mener dog ikke, at deltagelsen i eksperimentet vil ændre hans forbrugsvaner på længere sigt. Jeg synes, at vi fortsat skal købe tøj produceret i Indien. Hvis vi ikke køber det, så har arbejderne ikke noget job, siger Tor Hernø. Eksperimentet har desuden givet ham en mere åben indstilling til andre menneskers holdninger og syn på tilværelsen. Selvom de fem unge danskere var meget forskellige, kom de godt ud af det med hinanden, og Tor Hernø har fundet en rigtig god kammeret i den anden mandlige deltager, Simon, fortæller han. Det danske arbejdsmarked Modsat det indiske er det danske arbejdsmarked organiseret, og fungerer helt anderledes, end hvad de fem unge oplevede i eksperimentet. Programrækken Blod, Sved og T-shirts har givet stof til eftertanke. I modsætning til fagforeningsformanden i artiklen stiller jeg krav og spørgsmål til arbejdsgiveren uden at frygte for hverken mit job eller mit helbred. Vi indgår fx overenskomstaftaler med mange aspekter fra løn og arbejdstid til barselsorlov og rammer for afskedigelse, fortæller Majbritt Garbul Tobberup. kreds nordea / juni 2011 / 11

12 Investeringsrådgivning Rådgiverne skal have styr på kompetencerne Omkring medarbejdere er i gang med eller på vej på kursus, for at de kan dokumentere, at de er klædt godt på til at rådgive om investeringsprodukter. Ydermere skal en stor gruppe af rådgivere bestå en test for at kunne rådgive om de såkaldte røde investeringsprodukter, og det skal de nok klare, vurderer Nordea Af journalist Carsten Jørgensen Fra 1. juli 2011 træder en ordning i kraft, der deler investeringsprodukterne op som et trafiklys. De grønne er produkter med lav tabsrisiko og lav kompleksitet for eksempel danske statsobligationer og danske realkreditobligationer. De gule er produkter, hvor man kan tabe hele eller dele af det investerede beløb, men hvor kompleksiteten er lav for eksempel børsnoterede aktier og investeringsforeninger. Ligesom det røde lys i trafikken er de røde produkter dér, hvor man skal være ekstra på vagt. Med røde produkter kan man tabe hele eller mere end det investerede beløb, eller kompleksiteten kan være meget høj for eksempel finansielle instrumenter, pantebreve, unoterede aktier og obligationer. Bekendtgørelsen fra Økonomiministeriet kommer, fordi man politisk ønsker at styrke investeringsrådgivningen i pengeinstitutterne, efter at en række sager med mindre god rådgivning i sektoren under finanskrisen er blevet omtalt i medierne. I Nordea er man i fuld gang med at skærpe kompetencerne hos de cirka rådgivere, der er i berøring med gule og grønne investeringsprodukter. De pågældende medarbejdere skal gennemføre et e-learningforløb, som tager op til tre timer, efterfulgt af dialog med filialchefen og den lokale investerings- og pensionsspecialist for at sikre, at kompetencerne er til stede. Uddannelsen, samt anvendelsen af formueplan hver eneste gang, der ydes rådgivning, sikrer, at der nås rundt om alle regler. Højt niveau i rådgivningen Det er mit indtryk, at niveauet generelt er højt, og det niveau skal naturligvis holdes eller forøges, så vi fortsat kan levere rådgivning af høj kvalitet, som lever op til de skærpede krav om god etik og god skik, siger Per Borreby Jeppesen, chefrådgiver i Savings og koordinator for det omfattende kompetenceudviklingsprojekt for Nordeas rådgivere i Danmark. Inden udgangen af juni skal alle cirka rådgivere have gennemgået e-learningmodulet, som er tilgængeligt på deres egen arbejdsplads. 12 / Kreds nordea / juni 2011

13 Skulle vi have en medarbejder, som er dumpet to gange, kan du være sikker på, at vi vil gøre alt, hvad der er muligt, for at bære vedkommende over stregen i tredje forsøg Per Borreby Jeppesen, chefkonsulent, Savings E-learningforløbet rundes af med, at alle filialer får besøg af den lokale investerings- og pensionsspecialist, som sammen med filialchefen tjekker, hvordan niveauet er hos rådgiverne, og diskuterer med dem, hvordan vi kan nå et endnu højere niveau. Hvis den enkelte medarbejder og/eller leder vurderer, at den enkelte medarbejder har brug for yderligere kompetenceløft, aftales der en lokal plan for dette, forklarer Per Borreby Jeppesen. En del medarbejdere har udtrykt betænkelighed ved, at de nu igen skal sætte sig ind i ny viden, men Per Borreby Jeppesen påpeger, at mange allerede har meget høje kompetencer. Det er klart, at de, der har meget erfaring med MIFID-reglerne, kommer hurtigere igennem e-learningmodulet og måske blot skal bruge en time, hvor andre skal bruge op mod tre timer på det. Men det er et krav, at alle rådgivere, som beskæftiger sig med investeringsprodukter inden for den grønne eller gule kategori, skal igennem forløbet, siger han. Over 500 skal bestå en test Rådgivningen om de røde investeringsprodukter (derivater, strukturerede obligationer med videre) er mere kompliceret, og her har myndighederne i bekendtgørelsen bestemt, at rådgivere skal bestå en certificeringsprøve for at kunne betjene kunder. Testen indføres 1. december 2011, og senest 1. december 2012 skal alle, som rådgiver om røde investeringsprodukter, have bestået prøven. I Nordea går man efter at være færdig længe før den dato. Per Borreby Jeppesen anslår, at medarbejdere vil skulle tage testen. Alle rådgivere i Private Banking og udvalgte rådgivere i Markets skal bestå testen, og dertil kommer udvalgte specialister i filialerne. Der er også en del bankrådgivere, som rådgiver om strukturerede obligationer. Vi forventer, at testforløbet bliver modulopbygget, så man kan nøjes med at tage en test i de produkter, man har behov for, for eksempel en test i strukturerede obligationer, forklarer chefrådgiveren fra Savings. I skrivende stund, primo juni, er Per Borreby Jeppesen og hans kolleger i tæt dialog med Finanssektorens Uddannelsescenter og FinansVidenCenter de to institutioner, som skal tilrettelægge prøverne. Planen er, at de pågældende Nordea-medarbejdere får adgang til et testunivers, hvor de kan prøve deres viden af, inden de skal op til den reelle prøve sidst på året eller i begyndelsen af Banken støtter Som udgangspunkt regner vi med, at alle vores folk består testen. Det er jo ikke ny viden, de skal til eksamen i, men viden, som de i stor udstrækning trækker på i hverdagen. Omvendt skal man dog ikke forvente, at det bliver a walk in the park, siger Per Borreby Jeppesen og understreger, at medarbejderne selvfølgelig får den støtte fra banken, der skal til, for at de kan bestå testen. Hver rådgiver har tre forsøg til at bestå testen. Mislykkes alle tre forsøg, er man spærret i et år, før man kan forsøge igen. Skulle vi have en medarbejder, som er dumpet to gange, kan du være sikker på, at vi vil gøre alt, hvad der er muligt, for at bære vedkommende over stregen i tredje forsøg, forsikrer Per Borreby Jeppesen. Tina Eland fra Kreds Nordeas bestyrelse er glad for den udmelding. Det er meget vigtigt, at banken stiller den uddannelse til rådighed, som der er behov for, så man kan bestå denne test, siger hun med henvisning til, at man i yderste konsekvens kan miste sit job, hvis man ikke består testen. Kreds Nordea satte certificering på dagsordenen i SU allerede i januar, og vil følge processen nøje i den kommende tid. Som medarbejder er det også vigtigt, at man tager imod tilbuddene om kompetenceudvikling, fordi al erfaring viser, at jo mere efteruddannelse du har, jo bedre er dine muligheder for at kunne begå dig i Nordea eller på en hvilken som helst anden arbejdsplads, siger Tina Eland. kreds nordea / juni 2011 / 13

14 Ny i kredsbestyrelsen En selvstarter fra filialnettet Dorrit Brandt brænder for et godt arbejdsmiljø. Jeg vil gøre mit til, at medarbejderne i Nordea kommer helskindet igennem de mange forandringer, siger hun Af journalist Irene Scharbau Det er spændende at få lov til at arbejde fuld tid med noget, der har interesseret mig længe. Jeg vil forsøge at skabe så godt et arbejdsliv for mine kolleger som muligt. It s all about people skal have mere fokus på medarbejderne. 44-årige boligrådgiver Dorrit Brandt fra Lyngby Afdeling blev i marts valgt ind i Kreds Nordeas bestyrelse. 1. maj var hendes første arbejdsdag i Hvidovre. En måned efter siger hun: Det har været hektisk, men jeg ser tillidsmandsarbejdet i et langt større perspektiv nu end tidligere. Union in Nordeas Annual General Meeting var en øjenåbner. Nu kan jeg bedre forstå, hvorfor det nordiske samarbejde er så vigtigt. Vi skal kunne matche den nordiske ledelses beslutninger. Og heldigvis er der et stærkt samarbejde mellem fagforeningerne. Tillidsmænd havde Dorrit Brandt ikke mødt mange af, før hun blev det selv. Da hendes filial i Lyngby rykkede sammen med en anden, og 80 medarbejdere ikke havde en tillidsmand, stillede hun op sammen med en kollega. De så et behov for, at nogen talte medarbejdernes sag. Det er godt tre år siden. Hver gang jeg havde brug for hjælp som tillidsmand, var der støtte fra kredskontoret. Og herinde fungerer det faktisk, som jeg troede. Spændende! Jeg har været så heldig at få Arbejdsliv som ansvarsområde sammen med Bodil Sørensen, og det passer mig perfekt, siger Dorrit Brandt. Hun vil følge arbejdsmiljøet og de mange forandringer i banken tæt. Hvad fører BOM med sig? Folk skal have redskaber til at håndtere forandringsprocesserne, og bankrådgivernes mange 360-graders-møder skal støttes af bedre it-backup og bedre regler for, hvad der tæller som møder. Der er mange frustrationer derude, og det er ærgerligt, hvis vi skal se en masse syge kolleger, før det går op for banken, at skruen strammes for hårdt. For mig handler det især om at være tæt på de tillidsvalgte, så vi kan have en tæt dialog om udfordringerne, siger hun. Høj i flere dage Dorrit Brandt var høj i flere dage, efter hun blev valgt til en bestyrelsespost på generalforsamlingen. Det eneste, der rigtig har overrasket, er de store mængder baggrundsstof, der skal læses til møderne. Og så er bestyrelsen meget travle mennesker, der gør det til en særlig disciplin at aftale møder. Man kan ikke bare smide ideer på bordet. Det er en ny proces, jeg lige skal lære, smiler hun. Og hvad får medlemmerne så med Dorrit? Jeg har holdninger, lytter og er som tidligere ejendomsmægler vant til at få budskaberne frem. Men det er rådgiverrollen, der altid har været den vigtigste. Jeg bringer ting videre og er helt klart en selvstarter. Dorrit Brandt Dorrit Brandt er 44 år, ansat i 23 år i banken. Uddannet bankrådgiver og ejendomsmægler. Finansdiplomuddannelsen. Blev tillidsmand for 3½ år siden. Er mor til to børn på 16 og 19 år. Er gift med en politimand og løber i løbeklub. Har en MG veteranbil fra / Kreds nordea / juni 2011

15 kort nyt De tillidsvalgte bygger selv deres seminar Årets seminar for tillidsvalgte løber af stablen den september, hvor mere end 200 tillidsvalgte mødes på Vingstedcentret. Seminaret vil handle om politisk påvirkning til hverdag. I år vil de tillidsvalgte selv være med til at designe, hvilke byggeklodser de har brug for for at blive endnu bedre til at støtte alle medlemmerne i dagligdagen, og skabe forandringer, når der er brug for det. Har du besøgt for nylig? Sammen med Nordea fagforeningerne i Finland, Sverige, Norge og Polen deltager Kreds Nordea i samarbejdet Union in Nordea. Du kan læse meget mere om, hvad Union in Nordea er, og hvorfor samarbejdet har stor betydning i Nordea, som strækker sig over mange landegrænser. Siden har netop fået en ansigtsløftning, så den nu er blevet nemmere at overskue. Du kan tilmelde dig mails, så du automatisk får besked, når nyhederne på siden opdateres, og du kan se, hvem der repræsenterer dig i koncernsamarbejdsudvalget, Group Council (GC), og i de tværnordiske samarbejdsudvalg, Consultative Committees (CC). Tjek Karrieresiderne på intranettet På intranettet under Medarbejder / Uddannelse og personlig udvikling / Karriere kan du få inspiration til dit arbejdsliv i Nordea. Du kan læse om forskellige forretningsområder og se, hvilke job der tilbydes. Har du fx brugt kompetenceafklaringsværktøjet, kan du her på siderne blive inspireret til at sætte dine kompetencer i spil i nye sammenhænge. Rigtig god fornøjelse med karriereplanlægningen! Vindere af biograf- og gufbilletter Følgende er blevet udtrukket som vindere i bagsidequizzen fra bladet i maj: Jan S. Jakobsen, Østerbro Rasmus Jessen, Forvaltning Kirsten Rasmussen, Erhv. København Jørgen Pedersen, Algade Jannie Hansen, Realkredit København Vinderne har fået præmien tilsendt. kreds nordea / juni 2011 / 15

16 Hvad syntes du om dit blad? Hvilken artikel fandt du mest interessant? (sæt 1 kryds) s. 3 s. 4 s. 6 s. 8 s. 9 s. 10 s. 12 o o o o o o o Hvilken artikel fandt du mest aktuel? (sæt 1 kryds) s. 3 s. 4 s. 6 s. 8 s. 9 s. 10 s. 12 o o o o o o o Taler du med dine kollegaer eller tillidsmand om dette nummer? Ja o Nej o Hvor tilfreds er du med indholdet i dette nummer? Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds o o o o o Hvor tilfreds er du med indholdet af lederen i dette nummer? Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds o o o o o Savner du noget i dette nummer? Svar: Navn: Regnr. og evt. hus: Afdeling: Svarene sendes senest 20. august til: Kreds Nordea 8922 Hv, postboks København C Vi trækker lod om 5 x 2 biograf- og gufbilletter. Vinderne får direkte besked.

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Kandidater til bestyrelses- og suppleantposter 2014

Kandidater til bestyrelses- og suppleantposter 2014 Henriette Rødtnes Bergenser Opstiller til bestyrelsespost, genvalg I mit nuværende job er jeg bestyrelsesmedlem i Kreds Nordea. Her arbejder jeg med mange aspekter af vores arbejdsliv bl.a. stress, trivsel

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked INSPIRATION TIL Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked Selvrealisering Vi står overfor en ny generationer som samfundet, sundhedsvæsenet, virksomhederne og mange enkeltpersoner ikke har opnået

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten?

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Oplæg af Kirstine Rechendorff, Ennova Ennova A/S Hvorfor engagement? - fordi det er win-win For virksomheden: For medarbejderen: Fastholde medarbejderne

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse FÅ DEL I TIDEN Hvorfor fastholde traditionelle vagtplaner og arbejdstider, hvis medarbejdere, brugere og ledelsen kan opnå fordele med nye, lokale aftaler om arbejdstiden. Arbejdstidsaftaler som kan skabe

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD 11. DECEMBER 2006 1. STRATEGISK MÅLSÆTNING FINANSFORBUNDET KOMMUNIKATIONSSTABEN Magasinet Finans er et værdibaseret blad, der

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2017 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist Denne artikel er fremstillet for Sygeforsikringen Danmark. Den indgår i det andet nummer af deres elektroniske nyhedsbrev Nyt & Sundt, som er produceret i samarbejde med Netdoktor. Balance i hverdagen

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

beretning for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / marts 2011

beretning for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / marts 2011 beretning for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / marts 2011 2010 i forhandlingens tegn/2 Aftaler med behov for stor fleksibilitet/4 En indskudt overenskomstforhandling/8 tillidsfolk

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2

HK-KLUBBEN. Er du blandt de langtidsfriske? Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD. Langtidsfrisk? Læs side 2 Foto: Finn John Carlsson HK-KLUBBEN Regionshuset - Sjælland Blad no. 1-2014 INDHOLD Langtidsfrisk? Læs side 2 Er du en del af fællesskabet Håber på ny MED-aftale Husk din fødselsdag Elever på besøg Brittas

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere