Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011"

Transkript

1 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Vi skal også vise ansvar for samfundet/3 Løn og fleksibilitet vægtes højt/4 Nogen skal se dit potentiale/6 Hvilke døre banker du på?/8 På hårdt arbejde i Indien/10 Rådgiverne skal have styr på kompetencerne/12 en selvstarter fra filialnettet/14

2 leder Majbritt Garbul Tobberup Kredsformand Nye boller på suppen Så er den nye organisation i Nordea på plads. Organisationen er kørt i stilling til at kunne opfylde de nye, høje ambitioner om en egenkapitalforrentning på minimum 15 procent. Der er kommet nye boller på suppen, og der er ingen tvivl om, at det kommer vi som medarbejdere også til at mærke. Vi har dog stadig til gode at få at vide, hvordan det nye normale vil udmønte sig konkret. Vi kan læse i Christian Clausens CEO Viewpoint, at: Nordea vil tage de skridt, der er nødvendige for at fastholde sin position som en af Europas førende banker, hvilket vil kræve hårdt arbejde, hårde beslutninger og svære prioriteringer. Set fra min stol vil jeg anerkende, at ledelsen på et tidligt tidspunkt forbereder sig på de nye reguleringskrav og forsøger at tage højde for, hvad de kommer til at betyde. Ligesom ledelsen ønsker jeg også, at vi kan bevare Nordea både som en attraktiv bank og selvfølgelig som en god og sund arbejdsplads. Når det er sagt, så sidder jeg med mange ubesvarede spørgsmål om, hvad det kommer til at betyde for dig og mig i vores dagligdag. Vi kan læse på intranettet, at der vil blive fokuseret endnu mere på effektivitet og omkostninger, og at der arbejdes i hele koncernen på at færdiggøre de detaljerede planer for, hvordan forretningen skal tilpasses til det nye normale. Disse planer vil være færdige efter sommerferien. Vi har igennem de seneste år oplevet utrolig mange forandringer i banken. Lige nu har jeg meget svært ved at se, hvordan der kan presses yderligere forandringer gennem organisationen, eller hvordan den enkelte medarbejder skal kunne løbe endnu hurtigere. Jeg vil derfor kraftigt opfordre ledelsen til ikke at forhaste sig og gribe til dramatiske løsninger, men derimod til at bruge alle værktøjer til at styrke den interne mobilitet og dermed mindske risikoen for fyringer/afskedigelser. Det er afgørende for at fastholde momentum, undgå usikkerhed og faldende motivation. Det er ikke min opgave at male fanden på væggen, men det er min opgave og rolle at være på vagt og bekymre mig om, hvilke konsekvenser disse planer får, og hvordan de kommer til at påvirke os medarbejdere. Vi vil i Kreds Nordea både på dansk jord og i samarbejde med vores nordiske kollegaer følge processen tæt og holde ledelsen op på værdierne. Ud over medarbejderne er det nemlig bankens værdier, der har været bærende og medvirket til, at Nordea har en førende position nu. Værdierne i banken skal ikke sættes over styr eller ende som floskler. Der er netop nu, at ledelsen skal vise os, at de fortsat kan og vil efterleve dem. Jeg håber, at det nye normale vil skabe begrænsede forstyrrelser, så vi kan få lov til at gøre det, vi helst vil; nemlig at give vores kunder gode oplevelser. Det kræver gode hoveder, hænder og systemer, der virker. Der er ingen i det virkelige liv, der kan koge suppe på et søm. Jeg vil ønske jer alle en rigtig dejlig, solrig og velfortjent sommerferie. Udgiver: Kreds Nordea 8922 Hv, Postboks København C Telefon: Telefax: Redaktion: Majbritt Garbul Tobberup (ansv.) Charlotte Ahlburg Andersen Toni Hindsgaul Madsen Kommunikation, Finansforbundet Redaktionen modtager gerne indlæg fra medlemmerne. Deadline 20. august 2011 Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Tryk: Datagraf Forsidefoto: Lisbeth Holten Oplag: Udgives af Kreds Nordea en virksomhedskreds i Finansforbundet. Nyheder bringes også på Kreds Nordea online på Nordeas intranet og på 2 / Kreds nordea / juni 2011

3 Vækstudspil Vi skal også vise ansvar for samfundet FTF, der er hovedorganisation for offentligt og privatansatte, herunder Finansforbundet, blander sig i den aktuelle samfundsdebat med et langsigtet vækstudspil, og det er der ifølge Finansforbundets formand, Kent Petersen, en helt naturlig forklaring på Af journalist Carsten Jørgensen Det offentlige x det private = vækst2 Sådan ser ligningen ud ifølge FTF s vækstudspil, som blev offentliggjort for nylig. Det er ikke et matematisk bevis, men et billede på hovedorganisationens pointe om, at den offentlige og den private sektor begge skaber vækst og kan skabe endnu mere vækst i tæt samspil. Indholdet i vækst2 er blandt andet, at fælles innovation mellem offentlig og privat sektor skal gøres enklere og mere attraktiv, gennem en række initiativer som f.eks at sikre flere unge en uddannelse og at der permanent oprettes et nationalt vækstråd. Finansforbundet er medlem af FTF, og forbundsformand Kent Petersen er næstformand i FTF og en varm fortaler for, at et moderne fagforbund også skal tage aktivt del i samfundsdebatten. Den almindelige opfattelse er, at det private tjener pengene, og det offentlige bruger dem. Men den offentlige sektor skaber også værdi, og derfor kommer vi med et ønske om bedre samspil, siger Kent Petersen og peger på, at den offentlige sektor sørger for, at der i fremtiden er tilstrækkelig og kompetent arbejdskraft, som kan løfte fremtidens innovative opgaver. Både med at uddanne befolkningen og med at holde dem sunde og raske. For ansatte i Nordea og andre pengeinstitutter er det også meget afgørende, at der er en effektiv og velfungerende offentlig sektor, fordi det er med til at sikre rammevilkårene for den finansielle sektor, påpeger Kent Petersen. Som finansansatte skal vi også være ansvarlige for, at den finansielle infrastruktur fungerer. Den er hele grundlaget for, at det danske erhvervsliv får nogle gode rammer for at udvikle sig og for at skabe vækst. Derfor skal vi også gøre opmærksom på, når der fra politisk side lægges op til ekstra omkostninger på den finansielle infrastruktur med forhøjelse af lønsumsafgift og bankskatter, fordi det kan få alvorlige konsekvenser for væksten i det øvrige samfund, siger Kent Petersen. FTF s vækstudspil er blevet godt modtaget af alle implicerede fagforbund. I udspillet er der ikke noget minutiøst regnskab over indtægter og udgifter, sådan som der er i regeringens og oppositionens 2020-planer, og det er FTF blevet kritiseret for. Hovedbudskabet i FTF s udspil er, at vi kigger på den langsigtede vækst i det danske samfund og præsenterer nogle rammer for, hvordan det offentlige og det private kan styrke samarbejdet og bidrage til væksten, understreger Kent Petersen. Du kan læse mere om FTF s vækstudspil Vækst2 på ftf.dk. Skal forbundet blande sig i partipolitik? Svaret er nej, ikke direkte. Derimod er vi et ansvarligt forbund, både i relation til vores medlemmers arbejdsliv, men også til det samfund, som vi alle er en del af. Når Finansforbundet vælger at deltage i udarbejdelsen af en langsigtet vækststrategi for Danmark, handler det i høj grad om at påvirke samfundspolitikken, uanset hvilken farve den har. På en måde så vi sikrer medlemmerne mulighed for et helt liv hele livet, siger Toni Madsen, medlem af Finansforbundets hovedbestyrelse. Jeg synes, vækststrategien er et glimrende oplæg til debat med de forskellige politiske interessenter, som Finansforbundet møder, siger hun. kreds nordea / juni 2011 / 3

4 ok 2012 Løn og fleksibilitet vægtes højt Højere løn og større fleksibilitet er topscorerne på Nordea medlemmernes ønskeseddel til næste overenskomstforhandling Af journalist Carsten Jørgensen Ikke overraskende ønsker mange sig mere i lønningsposen, når der i januar 2012 skal forhandles ny overenskomst (til ikrafttræden 1. april 2012) mellem Finansforbundet og FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening). Det fremgår af den medlemsundersøgelse, som medlemmer af forbundet svarede på i marts af deltagerne er organiseret i Kreds Nordea, og i forhold til resten af svarpersonerne prioriterer flere Nordea medlemmer, at pensionsbidraget skal være højere. Valgfrihed og fleksible muligheder er også tydelige ønsker i undersøgelsen. Fællestillidsmand i Område Sønderjylland Lars Bukhave kan godt nikke genkendende til prioriteringen af løn og pension. Ønsket om mere i løn og højere pensionsbidrag fylder meget i mit bagland, hvilket måske hænger sammen med, at vi sidste år fik en beskeden lønstigning i forbindelse med den etårige forlængelse af overenskomsten. Der er en forventning blandt medlemmerne om, at vi skal belønnes bedre næste gang, fordi der løbes stærkt i dagligdagen, siger Lars Bukhave og peger også på, at øget valgfrihed, hvor den enkelte for eksempel kan vælge mellem løn, pension og mere frihed, er et udpræget ønske. Jytte Ingeberg, fællestillidsmand i Accounts, Aarhus, mærker også, at der blandt medlemmerne er forventninger om, at der skal mere i lønningsposen i næste overenskomst. Men der er også fokus på mere bløde elementer. For eksempel peger flere på, at de har brug for mere frihed til at følge børn, ægtefæller og nært pårørende for eksempel gamle forældre - til læge/hospital - eventuelt ved, at sundhedsforsikringen dækker tabt arbejdsfortjeneste, siger Jytte Ingeberg. Det mener medlemmerne Her er en række af de anonyme kommentarer, som medlemmerne af Kreds Nordea har skrevet i Finansforbundets undersøgelse af medlemsønsker til næste overenskomst Det er o.k., at der findes stress-kurser og tages hånd om os, hvis vi får stress eller lignende men det var bedre at sikre os arbejdsvilkår, så vi ikke kommer derud, hvor læsset vælter på grund af arbejdspres, salgspres, opfølgning med videre. Det forventes, at Finansforbundet leverer et betydeligt bedre resultat af forhandlingen end sidste år, der var direkte pinlig. I lyset af seneste OK og lønreguleringer i forbindelse med denne, er det eneste, der tæller, mere i løn. Jeg synes, det er vigtigt, at puljen til individuelle lønstigninger forhøjes frem for de kollektive lønstigninger. I bør arbejde for, at medarbejdere, der har været i mange år i samme virksomhed, får en ordentlig fratrædelsesordning frem for en billig fyreseddel. Hvis man forventer, at seniorer skal være længere på arbejdsmarkedet, skal der flere goder til. Der har længe været fokus på unge, nu er det seniorer, det handler om. 4 / Kreds nordea / juni 2011

5 Fællestillidsmand Lars Bukhave: Der er en forventning blandt medlemmerne om, at vi skal belønnes bedre næste gang, fordi der løbes stærkt i dagligdagen. Fællestillidsmand Jytte Ingeberg: Flere peger på, at de har brug for mere frihed til at følge børn, ægtefæller og nært pårørende til læge eller hospital. ok 2012 ok 2 Medle Erstatningsfrihed ved arbejde på helligdag For Annebeth Andersen, der er fællestillidsmand i Telefonbanken i Fredericia, er løn og pension ikke det første, hun hører, når medlemmerne taler om ønsker til næste overenskomst. Vi er som bekendt et 24-7 callcenter, hvor der er folk på arbejde alle dage året rundt. Blandt mine kolleger er det et stort ønske, at vi får erstatningsfrihed, når vi arbejder på en helligdag. Sidst fik vi fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, som vi dog selv skulle betale, men nu vil vi gerne have erstatningsfrihed ind i overenskomsten. Der er også et stort ønske om, at vi får stillet skarpt på vores ulempetillæg i VOK en (Virksomhedsoverenskomsten, red.), fortæller Annebeth Andersen. Finansforbundet og Kreds Nordea beslutter i de kommende måneder, hvilke krav de skal satse på at rejse over for arbejdsgiverne. Forbundet holder en aftalekonference tirsdag 27. september, hvor hovedkravene diskuteres. Derefter nedsættes en række arbejdsgrupper med repræsentanter fra arbejdsgivere og -tagere for at nå til fælles forståelse af mere tekniske problemstillinger ved overenskomsten. Selve forhandlingerne mellem Finansforbundet og FA er berammet til januar Når et resultat er nået, og medlemmerne har stemt ja til det, begynder forhandlingerne om en ny Virksomhedsoverenskomst mellem Kreds Nordea og Nordea. Jeg synes, at man for at mindske sygefraværet skulle uddele bonus til dem, som har færre antal sygedage. Det vigtigste er, at OK er lige for alle. Lad nu denne gang være med at forfordele folk med børn, eller når man har nået en hvis alder. Det er nemlig os andre, det så falder ned på, og vi er ved at være MEGET, MEGET, MEGET belastede af, at vi skal tage så mange urimelige hensyn til børn og gamle. Jeg kunne godt tænke mig, at arbejdsgiver betaler frokosten, så frokosten blev en del af arbejdsdagen. Der ønskes først og fremmest en hverdag uden så stort et arbejdspres. Vi kan mange ting, og systemerne kan mange ting, men vi har ikke tid og overskud til at fordybe os i tingene. Jeg synes, det kunne være rart, hvis den 23/12 kunne blive en fast fridag i banken. Arbejdspresset er så massivt, at uddannelse er meget svært at få mulighed for/tid til. Der bør være fokus på, at børnefamilier ikke skal arbejde flere timer vi har en travl hverdag, som er et puslespil at få til at hænge sammen. Fritid med børnene er vigtig. kreds nordea / juni 2011 / 5

6 Portræt Nogen skal se dit potentiale Uanset om du er kvinde eller mand, er det afgørende, at nogen får øje på dine kvalifikationer. Derfor er det vigtigt at være synlig, siger Mette Winge Leisner, der er den eneste kvindelige områdedirektør i Nordea Danmark Af journalist Irene Scharbau Hun har selv hentet sine børn de fleste dage, er verdensmester i planlægning og har trods sit feminine ydre god kontakt til sin mandlige side og kan stille krav. 48-årige Mette Winge Leisner blev leder i Nordea, fordi hun havde lyst og fik opbakning. I dag er hun den eneste kvindelige områdedirektør ud af 22 i Danmark. Nogen så mit potentiale og støttede det. Og jeg havde den portion mod og selvværd, der skulle til, siger hun. Fra elev til bankrådgiver til gruppeleder. Filialdirektør i 1995 i Gentofte. Derefter Søborg, Roskilde, privatkundedirektør i et større område og siden 2008 områdedirektør i Hørsholm. Uanset om du er kvinde eller mand, er det afgørende, at nogen får øje på dine kvalifikationer. Derfor er det vigtigt at være synlig. Jeg har været meget bevidst om de opgaver, jeg tog. Jeg anbefaler dem, jeg er mentor for, at tage ud at undervise eller deltage i workshopper, så de får sig et navn. Man skal på scenen, siger hun. Mette Winge Leisner har ingen akademisk baggrund, men har taget alt, hvad der har været af relevant leder- og coachinguddannelse i banken. På vej mod direktørjobbet var hun i et såkaldt female programme. Jeg tror nu ikke, det har hjulpet meget. Min mentor, min egen leder, viljen og netværket har gjort mere. I starten fornemmede jeg holdningen, hun fik jobbet, fordi hun er kvinde. Det havde været bedre, hvis man havde defineret en profil på kompetencer dengang. Men jeg skal nok levere varen, smiler hun. Det er Mette Winge Leisners holdning, at flere kvinder ville gå ledervejen, hvis kompetencerne blev tydeligt formuleret og efterspurgt i organisationen. Jeg kunne godt tænke mig en debat om værdier om de kvindelige kompetencer, og hvad er der reelt brug for i organisationen. Særstatus gider jeg ikke. Flere kvindelige topledere får man ved at sætte ord på, hvad man vil have, siger hun. Da hun blev privatkundedirektør, sagde mange mænd velkommen til en 60-timers arbejdsuge. Men det er lidt hyklerisk. Almindelig arbejdstid handler om planlægning og prioritering. For at trives skal jeg hjem til min familie og min sport. Min tidligere chef bemærkede, at jeg sad mindre på kontoret end min forgænger men han savnede ikke noget! Jeg kunne tilpasse min arbejdsdag, så jeg kunne hente børn, og måtte så af og til lave lidt, efter at de var gået i seng. I Nordea er der plads til at indrette arbejdslivet og jeg har endda mødt filialdirektører med en firedages arbejdsuge. Det er faktisk stort, siger Mette Winge Leisner. Hvad kvinder kan Hun har oplevet ikke at blive lyttet til i en mandeverden, men tager det afslappet, da hun generelt oplever respekt. Kvinder har efter hendes mening mere tålmodighed og holder fast i vedvarende læring, hvor mange mænd vil have hurtige resultater. Mænd er bedre til at afvikle medarbejdere, hvor de fleste kvinder hellere vil udvikle dem. Det er vigtigt at have en god balance mellem at stille krav og samtidig kunne understøtte og tro på sine medarbejdere. Dette hænger godt i tråd med bankens nye tanker om klare rammer, anerkendelse, involvering og nysgerrighed, siger hun. Mette Winge Leisner ser gerne flere kvinder på topposter. Men det kan lige så godt være mænd med de rette kompetencer. Der er masser af folk, som gerne vil hjælpe dig, hvis du tør tage springet og har den rette indstilling. Man burde fortælle flere historier om, at det sagtens kan lykkes at være ung kvindelig leder med små børn så kvinderne ser mulighederne. Det er gammeldags, at børn er et problem. Jeg blev leder, da jeg var på vej på barsel, men selvfølgelig kræver det forståelse hjemmefra ligesom alt andet. Man skal ikke først gå i gang, når børnene er flyttet hjemmefra!. Mette Winge Leisner fik i øvrigt jobbet som områdedirektør, kort tid efter at hun var blevet opereret for brystkræft. Banken troede så meget på hende, at hun startede med tørklæde om et hårløst hoved. De kunne have valgt en anden, som var 110 procent klar. Men min efterbehandling gik let, blandt andet fordi jeg fik masser af energi i det nye job. Jeg har så meget at takke banken for. Nu er min ambition at vise, at den ledelsesstil, jeg står for, vil give resultater, siger hun. 6 / Kreds nordea / juni 2011

7 Nordea ikke med i charter Beskæftigelsesministeriet lancerede i 2008 et charter for flere kvinder i ledelse. Det bakkes op af en række af de største virksomheder i Danmark, herunder Danske Bank og Nykredit sammen med for eksempel A.P. Møller og SAS. Finansforbundet og Finanstilsynet er også repræsen teret. Ifølge charteret skal de deltagende virksomheder blandt andet offentliggøre baselinerapporter om deres initiativer til at fremme kvinder i ledelse. Nordea har ikke planer om at tilmelde sig charteret. Læs mere på kvinderiledelse.dk. Foto: Lisbeth Holten 32 procent kvindelige ledere I de seneste år er andelen af kvindelige ledere i Nordea steget en procent om året og er nu på 32 procent i Danmark. Det oplyser bankens HR-chef, Niels Gregers Hansen. Nordea har tidligere kørt en række programmer, der skulle animere flere kvinder til at blive ledere. Lige nu viser udviklingen positive tegn, så vi har ikke længere selvstændige tiltag. Om det går hurtigt nok, tager vi op nu og da. Vi ønsker at løse udfordringen om en bedre balance, og der er ingen tvivl om, at kvinderne har vinden i ryggen, siger Niels Gregers Hansen. Nordea ønsker nu at fokusere individuelt på de medarbejdere, der har ledelsespotentiale. Vi arbejder med den enkelte ud fra situationen, og derfor er det også vigtigt, at lederne ser ledelsespotientalet hos medarbejderne m/k og spørger en ekstra gang til det, siger HR-chefen. Andelen af kvindelige filialdirektører ligger på cirka 35 procent. I områdedirektørkredsen er der kun én kvinde (Mette Winge Leisner) ud af 22. Hertil kommer en række kvinder i stillinger på højt niveau i hovedkontoret. / is Det er gammeldags, at børn er et problem. Jeg blev leder, da jeg var på vej på barsel, men selvfølgelig kræver det forståelse hjemmefra ligesom alt andet. Man skal ikke først gå i gang, når børnene er flyttet hjemmefra!, siger Mette Winge Leisner kreds nordea / juni 2011 / 7

8 FTM-seminar Hvilke døre banker du på? Kreds Nordeas fællestillidsmænd har været på seminar, hvor de satte sig nye mål for tillidsmandsarbejdet til gavn for medlemmerne Af journalist Irene Scharbau Hvilke døre banker du på for at påvirke? Det var overskriften, da Kredsens fællestillidsmænd mødtes til seminar i Roskilde i starten af juni. Først fik de en spændende debat med Peter Nyegaard fra Nordeas ledelse. Hensigten var at få større forståelse for bankens overordnede strategier. Seminarets store fokus var at skabe sammenhæng mellem Nordeas, Finansforbundets og Kreds Nordeas strategier, og hvordan de gensidigt påvirker hinanden. Efter debatten gik fællestillidsmændene i gang med at fortælle, lytte og give hinanden feedback. Og så kom politiske modeller og det store billede på bordet. De diskuterede, hvad det egentlig vil sige at arbejde politisk også på hverdagsplan. Når man gør noget som tillidsmand, der har betydning for medlemmerne når man tager stilling, så er man jo faktisk allerede i gang med at arbejde politisk. Politik og strategi er begreber, der kan være vanskelige at forholde sig til. Men hvis man krydrer dem med håndgribelige succeshistorier, bliver det nemmere at se sammenhængen med hverdagen. Kreds Nordea har de seneste år sammen med fællestillidsmændene arbejdet med bedre forståelse for den politiske og strategiske sammenhæng i fagforeningsarbejdet. Seminaret forløb rigtig godt. Fællestillidsmændene var super engagerede og gik på med krum hals. En af opgaverne var at komme med succeshistorier fra hverdagen og inspirere hinanden Tillidsmænd fremmer forståelsen Peter Nyegaard, der er nyt medlem af GEM, kalder samarbejdet med tillidsmændene vigtigt. Ikke mindst nu, hvor bankens nye udfordringer skal forstås og formidles Af journalist Irene Scharbau Det er godt, at nogen stiller de frække spørgsmål, som alle tænker på. Samarbejdet med tillidsmænd er vigtigt for banken, ikke mindst når beslutninger skal formidles bredt ud. COO for Wholesale Banking i Nordea Peter Nyegaard, blev 1. juni medlem af Nordeas topledelse, Group Executive Management (GEM). Derfor var han inviteret til Kreds Nordeas fællestillidsmands seminar i Roskilde, hvor han præsenterede nogle af tankerne i bankens nye strategi New Normal Plan. Hans budskab til fælledstillidsmændene var, at Nordea i dag er et stort børsnoteret selskab, der hele tiden skal tilpasse sig de markeds- og ejermæssige udviklinger. Det betyder, at vi skal skabe tilstrækkeligt overskud til, at vi ikke er interessante at lægge sammen med andre. Vi har kun vores frihed, så længe aktieprisen er høj, fortalte Peter Nyegaard. Reguleringer som følge af finanskrisen kommer også til at stille mange krav til Nordea og alle andre banker, blandt andet i form af store likviditets-buffere og nye kapital-krav allerede fra næste år. Nordeas nye strategi betyder en ny og mindre kompleks organisation samt stort fokus på indtjening, omkostninger og investeringer. Oplysningerne fik selvfølgelig fællestillidsmændene til 8 / Kreds nordea / juni 2011

9 Fællestillidsmændene øvede sig blandt andet i at fortælle, lytte og give feedback. til at se, at når man gør noget, så sker der noget. Uanset hvordan man gør tingene eller har tid til dem, viste det sig jo, at alle tillidsmænd får skabt nogle succeser, fortæller bestyrelsesmedlem Tina Eland fra Kreds Nordea. Fire fællestillidsmænd havde fået til opgave at fortælle en større succeshistorie. En havde hjulpet medlemmer til at finde nye arbejdspladser i det forandrede Nordea. En fortalte historien om, hvordan man kan være mere synlig som tillidsmand, blandt andet ved at være mere aktiv på intranettet. En havde arbejdet for at få flere tillidsfolk ved dialog med områdedirektøren. Og endelig havde en sat trivsel på dagsordenen. Formålet var at sætte det lokale arbejde og succeserne i sammenhæng med Kreds Nordeas og Finansforbundets strategier. Det at fortælle om sit arbejde i en bredere kreds og få feedback på det var noget, fællestillidsmændene syntes var rigtig godt, fortæller Tina Eland. Men intet seminar uden planer for fremtiden: Sidste opgave for fællestillidsmændene blev at sætte ord på deres ønsker for fremtiden, konkrete politiske mål, og hvordan de ville komme derhen. Der er ingen tvivl om, at vi sammen udvikler os på sådan et seminar. Når der kommer fokus på dine personlige styrker, og succeserne i dit arbejde bliver sat i politisk og strategisk perspektiv, så får medlemmerne en endnu bedre fællestillidsmand, siger Tina Eland. Peter Nyegaard mødte Kreds Nordeas fællestillidsmænd på seminar i juni og oplevede tillidsmændenes engagement. at stille en masse skarpe spørgsmål, som Peter Nyegaard svarede beredvilligt og omhyggeligt på. Sundt med udfordring Han sagde efterfølgende, at det var meget positivt at møde de engagerede tillidsfolk. Flere blandede sig, end jeg havde troet. Tillidsmændene er væsentlige at diskutere baggrunden for beslutninger med. Det er da ikke altid lutter lagkage, men sundt at blive udfordret, og tillidsmænd er fantastisk vigtige, når budskaber skal forklares og forstås blandt medarbejderne, siger han. Peter Nyegaard har haft størstedelen af sin karriere i banken. Som chef har han haft løbende kontakt til tillidsmænd i personalesager og arbejdsmiljøspørgsmål. I Markets havde jeg tæt samarbejde med Kreds Nordea om fusion og andre svære processer. Det har været en konstruktiv proces. Jeg oplever samarbejdet med fagforeningen som noget meget naturligt. På spørgsmålet om fagforeninger ikke kan være et irriterende element i en virksomhed, der skal skabe resultater, svarede han: Det er mit synspunkt, at det er fortid at kalde fagforeninger besværlige. Der er jo behov for at tale sammen på en systematisk måde. I den situation, vi er i nu, hvor alle de nye reguleringer giver os udfordringer, er det nødvendigt at diskutere med tillidsmændene, skabe et fælles grundlag og bedre beslutninger. Det fremmer forståelsen for forandringerne blandt medarbejderne, sagde GEM medlemmet. kreds nordea / juni 2011 / 9

10 kontrast Foto: Koncern Mit arbejdsliv i Nordea kunne slet ikke sammenlignes med opholdet i Indien. Den viden, jeg havde fra CBS og mit studiejob, var fuldstændig ubrugelig, siger Tor Hernø, som medvirkede i DR s programserie Blod, Sved og T-shirts. På hårdt arbejde i Indien Tor Hernø skiftede et studiejob i Nordea som junior portefølje manager ud med et midlertidigt job som ufaglært i Indiens tekstilindustri, og det var et karriereskift, der gjorde indtryk Af Charlotte Ahlburg Andersen Hvad sker der, når fem unge danskere uden en krone på lommen skal klare sig i Indiens tøjindustri i 26 dage? Det eksperiment har DR1 udført og vist i programrækken Blod, Sved og T-shirts, hvor de unge kastes ud i forskellige jobs som fx bomuldsplukkere i den bagende sol, syerskere på en larmende tøjfabrik og stoffarvere med benene i syrebad. En af de unge danskere, som deltog i eksperimentet, var Tor Hernø på 23 år, der betegner sig selv som liberalist og til dagligt studerer på Copenhagen Business School (CBS). Da programmerne blev optaget i september 2010 havde Tor Hernø studiejob i Nordea som junior portefølje manager i dag bliver SU en i stedet suppleret med studieløn fra Carnegie Bank. Vi vidste ikke andet end, at der ville være hårdt fysisk arbejde, da vi rejste fra Danmark, fortæller Tor Hernø, der sammen med de andre unge blev indkvarteret hos en indisk familie. Deres første bolig havde et lokum, men intet vand, og de måtte stå op før solen Forhandling af arbejdsvilkår Udviklingen i den ugentlige arbejdstid i Danmark er et godt eksempel på resultaterne af de forhandlinger, der har været mellem fagforeningerne og arbejdsgiverne de sidste 100 år. Ugentlig arbejdstid i Danmark (kilde: , / Kreds nordea / juni 2011

11 Septemberforliget Septemberforliget blev indgået i september 1899 mellem DsF (nu LO) og arbejdsgiverne i Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Denne aftale slog fast, at arbejdsgiverne havde ret til at lede og fordele arbejdet, mens fagforeningerne var de eneste, der kunne indgå aftaler om løn- og arbejdsforhold. Septemberforliget fungerede som arbejdsmarkedets grundlov og blev først erstattet af en ny hovedaftale i Den nuværende hovedaftale holder sig dog indenfor rammerne af det oprindelige Septemberforlig. Det grundlæggende koncept i forliget er parternes gensidige anerkendelse af modpartens organisationsret (kilde: Inderne har imponeret Tor Hernø med deres arbejdsdage, som både er mange, lange og hårde. I Danmark og de nordiske lande kan vi bryste os af at have udviklet et unikt aftalesystem, hvor det er arbejdsmarkedets parter, der indgår aftalerne. Det giver mulighed for at sikre medlemmernes arbejdsmiljø og anstændige arbejdsvilkår, og som fagforbund er det klart, at vi ligger vægt på de bedste arbejdsforhold til medlemmerne, siger Kreds Nordeas formand, Majbritt Garbul Tobberup. for at lave morgenmad, inden arbejdsdagen begyndte. Det skulle vise sig at være det bedste sted, de kom til at sove på hele turen. Det har gjort stort indtryk på mig, at inderne er så åbne. Selvom de ikke har meget selv og slet ikke kendte os, så inviterede de indenfor til the og fladbrød. Det kunne vi danskere lære meget af, fortæller han om mødet med den indiske kultur, hvorfra Danmark importerede tøj, tekstiler og lædervarer for knap 300 millioner dollars i 2007 alene. Ledelse på indisk Inderne har også imponeret den unge dansker med deres arbejdsdage, som både er mange, lange og hårde. Han mener dog ikke, at vilkårene afspejler det arbejdsliv, han selv kan forestille sig hverken når det kommer til lønnen, arbejdstimerne eller de fysiske rammer. Tor Hernø er desuden vant til at sige sin mening og tage en faglig diskussion, når han er uenig med chefen. Den mulighed har arbejderne i Indien ikke. Nogle af de chefer, vi havde, var ubehagelige mennesker. De var uvidende og lede, og vi oplevede flere gange, at de snød med at udbetale lønninger både til os og de andre arbejdere. Men man kunne intet stille op og måtte bare knokle endnu hårdere for at tjene til sin mad, forklarer han om det arbejdsliv, som cirka 38 millioner arbejdere har i Indiens tøjindustri. Undervejs mødte vi nogle arbejdere, som havde fået mindre i løn end mindstelønnen. De dannede en fagforening på arbejdspladsen med det resultat, at deres formand fik tæv, og hele gruppen blev fyret. I stedet ansatte man bare nogle andre for endnu lavere løn, og de oprindelige arbejdere havde ingen mulighed for at brødføde deres familier. Der var ingen beskyttelse, siger Tor Hernø, som ikke kunne genkende sit eget arbejdsliv i Indien. Mit arbejdsliv i Nordea kunne slet ikke sammenlignes med opholdet i Indien. Den viden, jeg havde fra CBS og mit studiejob, var fuldstændig ubrugelig. I Indien handlede det kun om hårdt fysisk arbejde med meget lidt hjerneaktivitet, fortæller han. Gamle vaner men ny indstilling Efter hjemkomsten til Danmark kom Tor Hernø hurtigt tilbage i sine gamle vaner. Han er stadig liberal, men han køber måske lidt mindre tøj nu end tidligere. Han mener dog ikke, at deltagelsen i eksperimentet vil ændre hans forbrugsvaner på længere sigt. Jeg synes, at vi fortsat skal købe tøj produceret i Indien. Hvis vi ikke køber det, så har arbejderne ikke noget job, siger Tor Hernø. Eksperimentet har desuden givet ham en mere åben indstilling til andre menneskers holdninger og syn på tilværelsen. Selvom de fem unge danskere var meget forskellige, kom de godt ud af det med hinanden, og Tor Hernø har fundet en rigtig god kammeret i den anden mandlige deltager, Simon, fortæller han. Det danske arbejdsmarked Modsat det indiske er det danske arbejdsmarked organiseret, og fungerer helt anderledes, end hvad de fem unge oplevede i eksperimentet. Programrækken Blod, Sved og T-shirts har givet stof til eftertanke. I modsætning til fagforeningsformanden i artiklen stiller jeg krav og spørgsmål til arbejdsgiveren uden at frygte for hverken mit job eller mit helbred. Vi indgår fx overenskomstaftaler med mange aspekter fra løn og arbejdstid til barselsorlov og rammer for afskedigelse, fortæller Majbritt Garbul Tobberup. kreds nordea / juni 2011 / 11

12 Investeringsrådgivning Rådgiverne skal have styr på kompetencerne Omkring medarbejdere er i gang med eller på vej på kursus, for at de kan dokumentere, at de er klædt godt på til at rådgive om investeringsprodukter. Ydermere skal en stor gruppe af rådgivere bestå en test for at kunne rådgive om de såkaldte røde investeringsprodukter, og det skal de nok klare, vurderer Nordea Af journalist Carsten Jørgensen Fra 1. juli 2011 træder en ordning i kraft, der deler investeringsprodukterne op som et trafiklys. De grønne er produkter med lav tabsrisiko og lav kompleksitet for eksempel danske statsobligationer og danske realkreditobligationer. De gule er produkter, hvor man kan tabe hele eller dele af det investerede beløb, men hvor kompleksiteten er lav for eksempel børsnoterede aktier og investeringsforeninger. Ligesom det røde lys i trafikken er de røde produkter dér, hvor man skal være ekstra på vagt. Med røde produkter kan man tabe hele eller mere end det investerede beløb, eller kompleksiteten kan være meget høj for eksempel finansielle instrumenter, pantebreve, unoterede aktier og obligationer. Bekendtgørelsen fra Økonomiministeriet kommer, fordi man politisk ønsker at styrke investeringsrådgivningen i pengeinstitutterne, efter at en række sager med mindre god rådgivning i sektoren under finanskrisen er blevet omtalt i medierne. I Nordea er man i fuld gang med at skærpe kompetencerne hos de cirka rådgivere, der er i berøring med gule og grønne investeringsprodukter. De pågældende medarbejdere skal gennemføre et e-learningforløb, som tager op til tre timer, efterfulgt af dialog med filialchefen og den lokale investerings- og pensionsspecialist for at sikre, at kompetencerne er til stede. Uddannelsen, samt anvendelsen af formueplan hver eneste gang, der ydes rådgivning, sikrer, at der nås rundt om alle regler. Højt niveau i rådgivningen Det er mit indtryk, at niveauet generelt er højt, og det niveau skal naturligvis holdes eller forøges, så vi fortsat kan levere rådgivning af høj kvalitet, som lever op til de skærpede krav om god etik og god skik, siger Per Borreby Jeppesen, chefrådgiver i Savings og koordinator for det omfattende kompetenceudviklingsprojekt for Nordeas rådgivere i Danmark. Inden udgangen af juni skal alle cirka rådgivere have gennemgået e-learningmodulet, som er tilgængeligt på deres egen arbejdsplads. 12 / Kreds nordea / juni 2011

13 Skulle vi have en medarbejder, som er dumpet to gange, kan du være sikker på, at vi vil gøre alt, hvad der er muligt, for at bære vedkommende over stregen i tredje forsøg Per Borreby Jeppesen, chefkonsulent, Savings E-learningforløbet rundes af med, at alle filialer får besøg af den lokale investerings- og pensionsspecialist, som sammen med filialchefen tjekker, hvordan niveauet er hos rådgiverne, og diskuterer med dem, hvordan vi kan nå et endnu højere niveau. Hvis den enkelte medarbejder og/eller leder vurderer, at den enkelte medarbejder har brug for yderligere kompetenceløft, aftales der en lokal plan for dette, forklarer Per Borreby Jeppesen. En del medarbejdere har udtrykt betænkelighed ved, at de nu igen skal sætte sig ind i ny viden, men Per Borreby Jeppesen påpeger, at mange allerede har meget høje kompetencer. Det er klart, at de, der har meget erfaring med MIFID-reglerne, kommer hurtigere igennem e-learningmodulet og måske blot skal bruge en time, hvor andre skal bruge op mod tre timer på det. Men det er et krav, at alle rådgivere, som beskæftiger sig med investeringsprodukter inden for den grønne eller gule kategori, skal igennem forløbet, siger han. Over 500 skal bestå en test Rådgivningen om de røde investeringsprodukter (derivater, strukturerede obligationer med videre) er mere kompliceret, og her har myndighederne i bekendtgørelsen bestemt, at rådgivere skal bestå en certificeringsprøve for at kunne betjene kunder. Testen indføres 1. december 2011, og senest 1. december 2012 skal alle, som rådgiver om røde investeringsprodukter, have bestået prøven. I Nordea går man efter at være færdig længe før den dato. Per Borreby Jeppesen anslår, at medarbejdere vil skulle tage testen. Alle rådgivere i Private Banking og udvalgte rådgivere i Markets skal bestå testen, og dertil kommer udvalgte specialister i filialerne. Der er også en del bankrådgivere, som rådgiver om strukturerede obligationer. Vi forventer, at testforløbet bliver modulopbygget, så man kan nøjes med at tage en test i de produkter, man har behov for, for eksempel en test i strukturerede obligationer, forklarer chefrådgiveren fra Savings. I skrivende stund, primo juni, er Per Borreby Jeppesen og hans kolleger i tæt dialog med Finanssektorens Uddannelsescenter og FinansVidenCenter de to institutioner, som skal tilrettelægge prøverne. Planen er, at de pågældende Nordea-medarbejdere får adgang til et testunivers, hvor de kan prøve deres viden af, inden de skal op til den reelle prøve sidst på året eller i begyndelsen af Banken støtter Som udgangspunkt regner vi med, at alle vores folk består testen. Det er jo ikke ny viden, de skal til eksamen i, men viden, som de i stor udstrækning trækker på i hverdagen. Omvendt skal man dog ikke forvente, at det bliver a walk in the park, siger Per Borreby Jeppesen og understreger, at medarbejderne selvfølgelig får den støtte fra banken, der skal til, for at de kan bestå testen. Hver rådgiver har tre forsøg til at bestå testen. Mislykkes alle tre forsøg, er man spærret i et år, før man kan forsøge igen. Skulle vi have en medarbejder, som er dumpet to gange, kan du være sikker på, at vi vil gøre alt, hvad der er muligt, for at bære vedkommende over stregen i tredje forsøg, forsikrer Per Borreby Jeppesen. Tina Eland fra Kreds Nordeas bestyrelse er glad for den udmelding. Det er meget vigtigt, at banken stiller den uddannelse til rådighed, som der er behov for, så man kan bestå denne test, siger hun med henvisning til, at man i yderste konsekvens kan miste sit job, hvis man ikke består testen. Kreds Nordea satte certificering på dagsordenen i SU allerede i januar, og vil følge processen nøje i den kommende tid. Som medarbejder er det også vigtigt, at man tager imod tilbuddene om kompetenceudvikling, fordi al erfaring viser, at jo mere efteruddannelse du har, jo bedre er dine muligheder for at kunne begå dig i Nordea eller på en hvilken som helst anden arbejdsplads, siger Tina Eland. kreds nordea / juni 2011 / 13

14 Ny i kredsbestyrelsen En selvstarter fra filialnettet Dorrit Brandt brænder for et godt arbejdsmiljø. Jeg vil gøre mit til, at medarbejderne i Nordea kommer helskindet igennem de mange forandringer, siger hun Af journalist Irene Scharbau Det er spændende at få lov til at arbejde fuld tid med noget, der har interesseret mig længe. Jeg vil forsøge at skabe så godt et arbejdsliv for mine kolleger som muligt. It s all about people skal have mere fokus på medarbejderne. 44-årige boligrådgiver Dorrit Brandt fra Lyngby Afdeling blev i marts valgt ind i Kreds Nordeas bestyrelse. 1. maj var hendes første arbejdsdag i Hvidovre. En måned efter siger hun: Det har været hektisk, men jeg ser tillidsmandsarbejdet i et langt større perspektiv nu end tidligere. Union in Nordeas Annual General Meeting var en øjenåbner. Nu kan jeg bedre forstå, hvorfor det nordiske samarbejde er så vigtigt. Vi skal kunne matche den nordiske ledelses beslutninger. Og heldigvis er der et stærkt samarbejde mellem fagforeningerne. Tillidsmænd havde Dorrit Brandt ikke mødt mange af, før hun blev det selv. Da hendes filial i Lyngby rykkede sammen med en anden, og 80 medarbejdere ikke havde en tillidsmand, stillede hun op sammen med en kollega. De så et behov for, at nogen talte medarbejdernes sag. Det er godt tre år siden. Hver gang jeg havde brug for hjælp som tillidsmand, var der støtte fra kredskontoret. Og herinde fungerer det faktisk, som jeg troede. Spændende! Jeg har været så heldig at få Arbejdsliv som ansvarsområde sammen med Bodil Sørensen, og det passer mig perfekt, siger Dorrit Brandt. Hun vil følge arbejdsmiljøet og de mange forandringer i banken tæt. Hvad fører BOM med sig? Folk skal have redskaber til at håndtere forandringsprocesserne, og bankrådgivernes mange 360-graders-møder skal støttes af bedre it-backup og bedre regler for, hvad der tæller som møder. Der er mange frustrationer derude, og det er ærgerligt, hvis vi skal se en masse syge kolleger, før det går op for banken, at skruen strammes for hårdt. For mig handler det især om at være tæt på de tillidsvalgte, så vi kan have en tæt dialog om udfordringerne, siger hun. Høj i flere dage Dorrit Brandt var høj i flere dage, efter hun blev valgt til en bestyrelsespost på generalforsamlingen. Det eneste, der rigtig har overrasket, er de store mængder baggrundsstof, der skal læses til møderne. Og så er bestyrelsen meget travle mennesker, der gør det til en særlig disciplin at aftale møder. Man kan ikke bare smide ideer på bordet. Det er en ny proces, jeg lige skal lære, smiler hun. Og hvad får medlemmerne så med Dorrit? Jeg har holdninger, lytter og er som tidligere ejendomsmægler vant til at få budskaberne frem. Men det er rådgiverrollen, der altid har været den vigtigste. Jeg bringer ting videre og er helt klart en selvstarter. Dorrit Brandt Dorrit Brandt er 44 år, ansat i 23 år i banken. Uddannet bankrådgiver og ejendomsmægler. Finansdiplomuddannelsen. Blev tillidsmand for 3½ år siden. Er mor til to børn på 16 og 19 år. Er gift med en politimand og løber i løbeklub. Har en MG veteranbil fra / Kreds nordea / juni 2011

15 kort nyt De tillidsvalgte bygger selv deres seminar Årets seminar for tillidsvalgte løber af stablen den september, hvor mere end 200 tillidsvalgte mødes på Vingstedcentret. Seminaret vil handle om politisk påvirkning til hverdag. I år vil de tillidsvalgte selv være med til at designe, hvilke byggeklodser de har brug for for at blive endnu bedre til at støtte alle medlemmerne i dagligdagen, og skabe forandringer, når der er brug for det. Har du besøgt for nylig? Sammen med Nordea fagforeningerne i Finland, Sverige, Norge og Polen deltager Kreds Nordea i samarbejdet Union in Nordea. Du kan læse meget mere om, hvad Union in Nordea er, og hvorfor samarbejdet har stor betydning i Nordea, som strækker sig over mange landegrænser. Siden har netop fået en ansigtsløftning, så den nu er blevet nemmere at overskue. Du kan tilmelde dig mails, så du automatisk får besked, når nyhederne på siden opdateres, og du kan se, hvem der repræsenterer dig i koncernsamarbejdsudvalget, Group Council (GC), og i de tværnordiske samarbejdsudvalg, Consultative Committees (CC). Tjek Karrieresiderne på intranettet På intranettet under Medarbejder / Uddannelse og personlig udvikling / Karriere kan du få inspiration til dit arbejdsliv i Nordea. Du kan læse om forskellige forretningsområder og se, hvilke job der tilbydes. Har du fx brugt kompetenceafklaringsværktøjet, kan du her på siderne blive inspireret til at sætte dine kompetencer i spil i nye sammenhænge. Rigtig god fornøjelse med karriereplanlægningen! Vindere af biograf- og gufbilletter Følgende er blevet udtrukket som vindere i bagsidequizzen fra bladet i maj: Jan S. Jakobsen, Østerbro Rasmus Jessen, Forvaltning Kirsten Rasmussen, Erhv. København Jørgen Pedersen, Algade Jannie Hansen, Realkredit København Vinderne har fået præmien tilsendt. kreds nordea / juni 2011 / 15

16 Hvad syntes du om dit blad? Hvilken artikel fandt du mest interessant? (sæt 1 kryds) s. 3 s. 4 s. 6 s. 8 s. 9 s. 10 s. 12 o o o o o o o Hvilken artikel fandt du mest aktuel? (sæt 1 kryds) s. 3 s. 4 s. 6 s. 8 s. 9 s. 10 s. 12 o o o o o o o Taler du med dine kollegaer eller tillidsmand om dette nummer? Ja o Nej o Hvor tilfreds er du med indholdet i dette nummer? Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds o o o o o Hvor tilfreds er du med indholdet af lederen i dette nummer? Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds o o o o o Savner du noget i dette nummer? Svar: Navn: Regnr. og evt. hus: Afdeling: Svarene sendes senest 20. august til: Kreds Nordea 8922 Hv, postboks København C Vi trækker lod om 5 x 2 biograf- og gufbilletter. Vinderne får direkte besked.

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / oktober 2012 Privatrådgivere under hårdt tidspres/2 Hvad bliver det næste?/4 Forandringer på klods hold/6 Når chefen lytter med/8

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15

få en udviklingsplan/10 Aldrig for sent at lære nyt/12 Årets skulderklap-modtagere hædret/15 Medlemsbl ad for K reds Nordea / En virksomhedsk reds i Finansforbundet / februar 2011 Trivsel kommer inde fra/3 Online døgnet rundt/4 Tvungen sundhed duer ikke/6 Kom til generalforsamling/8 Husk at få

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Hvor skal jeg sidde i dag?

Hvor skal jeg sidde i dag? MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / OKTOBER 2014 Hvor skal jeg sidde i dag? Medarbejderne i Hermes Hus i Høje Taastrup putter deres computere og personlige ejendele i nummererede

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

IBM-ansatte. Overenskomst sikrer ro. Vejen til bedre løn- og arbejdsforhold LÆS INDE I AVISEN:

IBM-ansatte. Overenskomst sikrer ro. Vejen til bedre løn- og arbejdsforhold LÆS INDE I AVISEN: EN AVIS UDGIVET AF: DM - FAGFORENING FOR HØJTUDDANNEDE / FINANSFORBUNDET / INGENIØRFORENINGEN I DANMARK KOMMUNIKATION OG SPROG / PROSA - FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE IBM-ansatte Vejen til bedre løn-

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 Værste fyringsrunde i bankens historie/3 Amarkanerne overgiver sig ikke/4 Svært at få øje på foråret/12 Bliv dygtigere og uundværlig/13

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind Finansforbundets magasin nr. 3, 2011 Pengeblind Mange unge er uvidende om helt elementær privatøkonomi. Det giver bankerne en stor udfordring i at øge unges finansielle forståelse Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer Julesjov vi har lidt godter og gode råd side 16-17 Personlighed skaber karriere Specialist, leder, taksator, elev: Vi ser på job og karriere Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22 Glædelig

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Vi ved alt om de kære kunder

Vi ved alt om de kære kunder Finansforbundets magasin nr. 6, 2006 Vi ved alt om de kære kunder Banker har investeret i avancerede IT-programmer, der kan samle oplysninger om kundernes adfærd Kapitalisme på 500 dage Live Danish die

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010

ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010 2010 Tekst: Journalist Carsten Rasmussen Foto: Jasper Carlberg Layout: Katrine Kruckow Tryk: Datagraf ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010 Formandskabet i Danske Kreds Hvis vi igen vil være nummer 1 i Danmark

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14 MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / marts 2014 Filial uden rådgivere Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8 Er du attraktiv på arbejdsmarkedet?

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

ansigtet betyder meget

ansigtet betyder meget Finansforbundets magasin nr. 11, 2011 ansigtet betyder meget Flere kasserere, som er blevet udsat for røveri, har valgt efterfølgende at møde bankrøveren i et såkaldt konfliktråd Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Overarbejde breder sig

Overarbejde breder sig forbundets magasin nr. 6, 2015 Gode tider for filantropi Side 32 Overarbejde breder sig Næsten tre ud af fem finansansatte arbejder over mindst en gang om ugen. Hver fjerde har meget mere overarbejde end

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 01, 2010. et sundt foder

Finansforbundets magasin nr. 01, 2010. et sundt foder Finansforbundets magasin nr. 01, 2010 et sundt foder Finansfolk har nogle af landets bedste kantineordninger, som dagligt byder på frokost med masser af grøntsager og fedtfattig kost Læs side 14 Vi er

Læs mere