Servicehåndbog SUNNY BOY 1.5 / 2.5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicehåndbog SUNNY BOY 1.5 / 2.5"

Transkript

1 Servicehåndbog SUNNY BOY 1.5 / 2.5 SB15-25-SG-da-10 Version 1.0 DANSK

2 Indholdsfortegnelse SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende dette dokument Gyldighedsområde Målgruppe Symboler Nomenklatur Sikkerhed Frakobling af spændingen til omformeren Sikkerhedshenvisninger Hentning af omformerens brugeroverflade via direkte forbindelse Hændelsesmeldinger Rengøring af omformeren Kontrol af PV-anlægget for jordslutning Åbning af omformeren Ny idriftsættelse af omformeren Ud-af-driftsættelse af omformeren Reservedele Kontakt SB15-25-SG-da-10 Servicehåndbog

3 SMA Solar Technology AG Juridiske bestemmelser Juridiske bestemmelser Informationerne i disse papirer er ejendom tilhørende SMA Solar Technology AG. Offentliggørelse, enten komplet eller i uddrag, kræver skriftligt samtykke fra SMA Solar Technology AG. En mangfoldiggørelse til brug internt i virksomheden, som er beregnet til evaluering af produktet eller til fagmæssig brug, er tilladt og kræver ingen godkendelse. SMA-garanti De aktuelle garantibetingelser kan downloades fra internettet under Varemærker Alle varemærker bliver anerkendt, også hvis de ikke er mærket særskilt. Manglende mærkning betyder ikke, at en vare eller et tegn er frit. Ordmærket BLUETOOTH og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver anvendelse af disse mærker fra SMA Solar Technology AG's side sker på licens. Modbus er et registreret varemærke tilhørende Schneider Electric og licenseret gennem Modbus Organization, Inc. QR Code er et registreret mærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED. Phillips og Pozidriv er registrerede varemærker tilhørende Phillips Screw Company. Torx er et registreret varemærke tilhørende Acument Global Technologies, Inc. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Tyskland Tlf Fax til 2015 SMA Solar Technology AG. Alle rettigheder forbeholdes. Servicehåndbog SB15-25-SG-da-10 3

4 1 Henvisninger vedrørende dette dokument SMA Solar Technology AG 1 Henvisninger vedrørende dette dokument 1.1 Gyldighedsområde Dette dokument gælder for følgende apparattyper fra firmwareversion R: SB1.5-1VL-40 (Sunny Boy 1.5) SB2.5-1VL-40 (Sunny Boy 2.5) 1.2 Målgruppe De arbejder, der beskrives i dette dokument, må kun udføres af fagmænd. Fagmændene skal have følgende kvalifikationer: Kendskab til en omformers funktionsmåde og drift Uddannelse i omgang med farer og risici under installation og betjening af elektriske apparater og anlæg Uddannelse i installation og idriftsættelse af elektriske apparater og anlæg Kendskab til de gældende standarder og retningslinjer Kendskab til og overholdelse af dette dokument inkl. alle sikkerhedshenvisninger 1.3 Symboler Symbol Forklaring Advarselshenvisning, hvor manglende overholdelse umiddelbart fører til død eller svære kvæstelser Advarselshenvisning, hvor manglende overholdelse kan føre til død eller svære kvæstelser Advarselshenvisninger, hvor manglende overholdelse kan føre til lette eller middelsvære kvæstelser Advarselshenvisninger, hvor manglende overholdelse kan føre til materielle skader Information, som er vigtig, men ikke sikkerhedsrelevant for et bestemt tema eller mål Forudsætning, som skal være til stede for et bestemt mål Ønsket resultat Evt. forekommende problem 4 SB15-25-SG-da-10 Servicehåndbog

5 SMA Solar Technology AG 1 Henvisninger vedrørende dette dokument 1.4 Nomenklatur Fuldstændig betegnelse Sunny Boy Betegnelse i dette dokument Omformer, produkt Servicehåndbog SB15-25-SG-da-10 5

6 2 Sikkerhed SMA Solar Technology AG 2 Sikkerhed 2.1 Frakobling af spændingen til omformeren Før alle typer arbejder på omformeren skal omformeren altid kobles spændingsfri som beskrevet i dette kapitel. Overhold altid den foreskrevne rækkefølge. Fremgangsmåde: 1. Slå ledningsbeskyttelsesafbryderen fra, og sørg for at sikre den mod genindkobling. 2. Hvis der er en ekstern DC-belastningsafbryder, skal den eksterne DC-belastningsafbryder udkobles. 3. Indstil omformerens DC-lastadskiller på O. 4. Vent, indtil LED'erne er slukket. 5. Kontrollér med et tangamperemeter, at der ikke er strøm på nogen af DC-kablerne. 6. Oplås alle DC-stikforbindere, og tag dem af. Sæt en flad skruetrækker eller en vinklet fjederskruetrækker i en af åbningerne på siden (skruetrækkerbredde 3,5 mm), og træk DCstikforbinderne lige ned og af. Træk i den 1 forbindelse ikke i kablet. 2 6 SB15-25-SG-da-10 Servicehåndbog

7 SMA Solar Technology AG 2 Sikkerhed 7. Konstatér med et egnet måleapparat, at der ikke er spænding på omformerens DC-indgange. 8. Løsn omløbermøtrikkerne. 9. Løsn tilslutningskappens skruer, og tag tilslutningskappen af. 10. Kontrollér, at der ikke er spænding på AC stikket mellem L og N og L og PE i rækkefølge med et egnet måleapparat. Sæt prøvespidsen (diameter maksimalt 2 mm) ind i klemrækkens runde åbning. 11. Oplås AC-stikket med skyderne i siden, og træk det af. 1 L N Sikkerhedshenvisninger Dette kapitel indeholder sikkerhedshenvisninger, der altid skal overholdes ved alle arbejder på og med produktet. Læs dette kapitel omhyggeligt, og følg til enhver tid alle sikkerhedshenvisningerne, så personskade og materielle skader undgås, og en vedvarende drift af produktet sikres. Servicehåndbog SB15-25-SG-da-10 7

8 2 Sikkerhed SMA Solar Technology AG Livsfare på grund af PV-generatorens høje spænding Ved sollys genererer PV-generatoren farlig jævnspænding, som sendes til DC-lederne og de spændingsførende komponenter i omformeren. Berøring af DC-lederne eller de spændingsførende komponenter kan forårsage livsfarligt elektrisk stød. Hvis DC-stikforbinderne trækkes ud af omformeren, mens de er under belastning, kan der opstå en lysbue, der kan medføre strømstød og forbrændinger. Berør ikke fritliggende kabelender. Rør ikke ved DC-lederne. Rør ikke ved de spændingsførende komponenter i omformeren. Lad udelukkende fagmænd med tilsvarende kvalifikation montere, installere og tage omformeren i drift. Lad udelukkende fagmænd udbedre fejlen, hvis der forekommer en fejl. Før alle typer arbejder på omformeren skal omformeren altid kobles spændingsfri som beskrevet i dette dokument (se kapitel 2.1 "Frakobling af spændingen til omformeren", side 6). Livsfare på grund af elektrisk stød Ved at berøre et PV-modul uden jordforbindelse eller generatorstellet kan der opstå livsfarligt elektrisk stød. PV moduler, generatorstel og elektrisk ledende flader skal forbindes med gennemgående ledende forbindelse og med jord. I den forbindelse skal de lokalt gældende forskrifter overholdes. Beskadigelse af omformeren på grund af anvendelse af rengøringsmidler Hvis omformeren er tilsmudset, må De kun rengøre kabinettet, kabinetdækslet, typeskiltet og LED'erne med rent vand og en klud. 8 SB15-25-SG-da-10 Servicehåndbog

9 SMA Solar Technology AG 3 Hentning af omformerens brugeroverflade via direkte forbindelse 3 Hentning af omformerens brugeroverflade via direkte forbindelse Uden for et netværk kan De hente omformerens brugeroverflade via en direkte forbindelse mellem computer, tablet-pc eller smartphone og omformeren. Hertil har De 2 muligheder: Direkte forbindelse via WLAN Direkte forbindelse via ethernet Omformerens SSID og IP-adresse og påkrævede passwords Omformerens SSID i WLAN: SMA[serienummer] (f.eks. SMA ) Standard-WLAN-password: SMA12345 (kan anvendes til den første konfiguration, før de første 10 driftstimer er forløbet) Apparatspecifikt WLAN-password: Se WPA2-PSK på omformerens typeskilt eller bagsiden af den medleverede Quick Installation Guide Omformerens standard-ip-adresse til direkte forbindelse via WLAN uden for et lokalt netværk: Omformerens standard-ip-adresse til direkte forbindelse via ethernet uden for et lokalt netværk: Direkte forbindelse via WLAN Forudsætninger: Omformeren skal være taget i drift. Der skal være en smartphone, tablet-pc eller computer med WLAN-interface til rådighed. En af følgende webbrowsere skal være installeret: Firefox (fra version 32), Internet Explorer (fra version 10), Safari (fra version 6) eller Google Chrome (fra version 32). For at ændre netrelevante indstillinger, når de første 10 driftstimer er forløbet, skal installatørens personlige SMA Grid Guard-kode være til rådighed (se certifikat "Application for SMA Grid Guard-Code" under Fileksport med Safari-webbrowser ikke mulig Hvis Safari-webbrowseren anvendes, er det af tekniske årsager ikke muligt at eksportere filer (f.eks. at gemme den aktuelle omformerkonfiguration eller at eksportere hændelser). Anvend en anden understøttet webbrowser. Fremgangsmåde: 1. Hvis Deres smartphone, tablet-pc eller computer har en WPS-funktion: Bank 2 gange på omformerens dæksel for at aktivere omformerens WPS-funktion. Omformeren signaliserer det åbne interface ved, at den blå LED blinker hurtigt. Aktivér WPS-funktionen på Deres apparat. Forbindelsen med Deres apparat etableres automatisk. I den forbindelse kan etableringen af forbindelsen vare op til 20 sekunder ved apparater med Windows 7 eller Hvis Deres smartphone, tablet-pc eller computer ikke har en WPS-funktion: Servicehåndbog SB15-25-SG-da-10 9

10 3 Hentning af omformerens brugeroverflade via direkte forbindelse SMA Solar Technology AG Søg efter WLAN-netværker med Deres apparat. Vælg omformerens SSID SMA[serienummer]. Indtast omformerens WLAN-password. Inden for de første 10 driftstimer og før den første afslutning af installationsassistenten kan De anvende standard-wlan-passwordet SMA Derefter skal De anvende omformerens apparatspecifikke WLAN-password (WPA2-PSK), som er trykt på typeskiltet og på bagsiden af den medleverede Quick Installation Guide. 3. Indtast i webbrowserens adresselinje, og tryk på returtasten. Brugeroverfladens login-side åbnes. 4. Tilmeld Dem som Installer eller User. Når der logges på første gang, skal der indtastes et nyt password. For at konfigurere omformeren første gang skal tilmeldingen foretages som Installer. 5. Konfigurér omformeren som ønsket. Direkte forbindelse via ethernet Forudsætninger: Omformeren skal være taget i drift. Der skal være en computer med ethernet-interface til rådighed. En af følgende webbrowsere skal være installeret: Firefox (fra version 32), Internet Explorer (fra version 10), Safari (fra version 6) eller Google Chrome (fra version 32). Omformeren skal være forbundet direkte med en computer. For at ændre netrelevante indstillinger, når de første 10 driftstimer er forløbet, skal installatørens personlige SMA Grid Guard-kode være til rådighed (se certifikat "Application for SMA Grid Guard-Code" under Fileksport med Safari-webbrowser ikke mulig Hvis Safari-webbrowseren anvendes, er det af tekniske årsager ikke muligt at eksportere filer (f.eks. at gemme den aktuelle omformerkonfiguration eller at eksportere hændelser). Anvend en anden understøttet webbrowser. Fremgangsmåde: 1. Indtast webbrowserens adresselinje, og tryk på returtasten. Brugeroverfladens login-side åbnes. 2. Tilmeld Dem som Installer eller User. Når der logges på første gang, skal der indtastes et nyt password. Den første konfiguration af omformeren må kun foretages af en fagmand. I den forbindelse skal tilmeldingen foretages som Installer. 3. Konfigurér omformeren som ønsket. 10 SB15-25-SG-da-10 Servicehåndbog

11 SMA Solar Technology AG 4 Hændelsesmeldinger 4 Hændelsesmeldinger Hændelsesnummer Melding, årsag og afhjælpning Grid fault Netspændingen eller netimpendansen på omformerens tilslutningspunkt er for høj. Omformeren er af sikkerhedsmæssige årsager blevet koblet fra det offentlige elnet. Kontrollér, om netspændingen på omformerens tilslutningspunkt konstant befinder sig inden for det tilladte område. Hvis netspændingen befinder sig uden for det tilladte område som følge af lokale netbetingelser, skal der tages kontakt til netudbyderen. I den forbindelse skal netudbyderen acceptere en tilpasning af spændingen på tilførselspunktet eller ændring af de overvågede driftsgrænser. Hvis netspændingen permanent befinder sig i det tilladte område, og denne fejlmelding fortsat vises, skal Service kontaktes (se kapitel 11 "Kontakt", side 35) Grid fault Det offentlige elnet er frakoblet, AC-kablet er beskadiget, eller netspændingen på omformerens tilslutningspunkt er for lav. Omformeren er af sikkerhedsmæssige årsager blevet koblet fra det offentlige elnet. Kontrollér, at belastningsafbryderen er slået til. Kontrollér, at AC-kablet ikke er beskadiget og er tilsluttet korrekt. Kontrollér, at landedataposten er indstillet korrekt. Kontrollér, om netspændingen på omformerens tilslutningspunkt konstant befinder sig inden for det tilladte område. Hvis netspændingen befinder sig uden for det tilladte område som følge af lokale netbetingelser, skal der tages kontakt til netudbyderen. I den forbindelse skal netudbyderen acceptere en tilpasning af spændingen på tilførselspunktet eller ændring af de overvågede driftsgrænser. Hvis netspændingen permanent befinder sig i det tilladte område, og denne fejlmelding fortsat vises, skal Service kontaktes (se kapitel 11 "Kontakt", side 35).. Servicehåndbog SB15-25-SG-da-10 11

12 4 Hændelsesmeldinger SMA Solar Technology AG Hændelsesnummer Melding, årsag og afhjælpning 301 Grid fault Netspændingens 10-minuts-middelværdi har forladt det tilladte område. Netspændingen eller netimpendansen på tilslutningspunktet er for høj. Omformeren kobler fra det offentlige elnet for at overholde spændingskvaliteten. Kontrollér under tilførselsdriften, om netspændingen på omformerens tilslutningspunkt konstant befinder sig inden for det tilladte område. Hvis netspændingen befinder sig uden for det tilladte område som følge af lokale netbetingelser, skal der tages kontakt til netudbyderen. I den forbindelse skal netudbyderen acceptere en tilpasning af spændingen på tilførselspunktet eller ændring af de overvågede driftsgrænser. Hvis netspændingen permanent befinder sig i det tilladte område, og denne fejlmelding fortsat vises, skal Service kontaktes (se kapitel 11 "Kontakt", side 35). 302 Active power limitation AC voltage Omformeren har reduceret sig effekt på grund af en for høj netspænding for at sikre netstabiliteten. Kontrollér så vidt muligt netspændingen for hyppige udsving. Hvis der forekommer mange udsving, og denne melding vises tit, så spørg netudbyderen, om netudbyderen accepterer en ændring af omformerens driftsparametre. Hvis netudbyderen accepterer, så aftal ændringerne af driftsparametrene med Service (se kapitel 11 "Kontakt", side 35) Grid fault Omformeren er af sikkerhedsmæssige årsager blevet koblet fra det offentlige elnet. Der blev registreret et ønet eller en meget stor ændring af netfrekvensen. Kontrollér nettilslutningen for kraftige, kortvarige frekvenssvingninger. 501 Grid fault Netfrekvensen ligger uden for det tilladte område. Omformeren er af sikkerhedsmæssige årsager blevet koblet fra det offentlige elnet. Kontrollér så vidt muligt netfrekvensen for hyppige udsving. Hvis der forekommer mange udsving, og denne melding vises tit, så spørg netudbyderen, om netudbyderen accepterer en ændring af omformerens driftsparametre. Hvis netudbyderen accepterer, så aftal ændringerne af driftsparametrene med Service (se kapitel 11 "Kontakt", side 35). 12 SB15-25-SG-da-10 Servicehåndbog

13 SMA Solar Technology AG 4 Hændelsesmeldinger Hændelsesnummer Melding, årsag og afhjælpning 507 Active power limitation AC frequency Omformeren har reduceret sin effekt på grund af en for høj netfrekvens for at sikre netstabiliteten. Kontrollér så vidt muligt netfrekvensen for hyppige udsving. Hvis der forekommer mange udsving, og denne melding vises tit, så spørg netudbyderen, om netudbyderen accepterer en ændring af omformerens driftsparametre. Hvis netudbyderen accepterer, så aftal ændringerne af driftsparametrene med Service (se kapitel 11 "Kontakt", side 35). 601 Grid fault Omformeren har konstateret en ikke-tilladt høj jævnstrømsandel i netstrømmen. Kontrollér nettilslutningen for jævnstrømsandel. Hvis denne melding vises tit, så spørg netudbyderen om, hvorvidt grænseværdien for overvågningen på omformeren må forøges. 701 Frq. not permitted > Check parameter Netfrekvensen ligger uden for det tilladte område. Omformeren er af sikkerhedsmæssige årsager blevet koblet fra det offentlige elnet. Kontrollér så vidt muligt netfrekvensen for hyppige udsving. Hvis der forekommer mange udsving, og denne melding vises tit, så spørg netudbyderen, om netudbyderen accepterer en ændring af omformerens driftsparametre. Hvis netudbyderen accepterer, så aftal ændringerne af driftsparametrene med Service (se kapitel 11 "Kontakt", side 35). Servicehåndbog SB15-25-SG-da-10 13

14 4 Hændelsesmeldinger SMA Solar Technology AG Hændelsesnummer Melding, årsag og afhjælpning 801 Waiting for grid voltage > Grid failure > Check AC circuit breaker AC-kablet er ikke tilsluttet korrekt, eller landedataposten er ikke indstillet korrekt. Kontrollér, at belastningsafbryderen er slået til. Kontrollér, at AC-kablet ikke er beskadiget og er tilsluttet korrekt. Kontrollér, at landedataposten er indstillet korrekt. Kontrollér, om netspændingen på omformerens tilslutningspunkt konstant befinder sig inden for det tilladte område. Hvis netspændingen befinder sig uden for det tilladte område som følge af lokale netbetingelser, skal der tages kontakt til netudbyderen. I den forbindelse skal netudbyderen acceptere en tilpasning af spændingen på tilførselspunktet eller ændring af de overvågede driftsgrænser. Hvis netspændingen permanent befinder sig i det tilladte område, og denne fejlmelding fortsat vises, skal Service kontaktes (se kapitel 11 "Kontakt", side 35) PE conn. missing > Check connection PE er ikke tilsluttet korrekt. Kontrollér, at PE er tilsluttet korrekt (se driftsvejledningen til omformeren) L / N swapped > Check connection Der er byttet om på tilslutningen af L og N. Kontrollér, at L og N er tilsluttet korrekt (se driftsvejledningen til omformeren) Installation fault > Check connection Der er tilsluttet en ekstra fase til N. Tilslut den neutrale leder til N Waiting for grid voltage > Installation failure grid connection > Check grid and fuses L eller N ikke tilsluttet. Kontrollér, at L og N er tilsluttet. Kontrollér, at belastningsafbryderen er slået til. Kontrollér, at AC-kablet ikke er beskadiget og er tilsluttet korrekt. 14 SB15-25-SG-da-10 Servicehåndbog

15 SMA Solar Technology AG 4 Hændelsesmeldinger Hændelsesnummer Melding, årsag og afhjælpning 1501 Reconnection fault grid Den ændrede landedatapost eller en indstillet driftsparameters værdi er ikke i overensstemmelse med de lokale krav. Omformeren kan ikke kobles op til det offentlige elnet. Kontrollér, at landedataposten er indstillet korrekt. Vælg dertil parameteren Set country standard, og kontrollér værdi Unstable operation Forsyningen ved omformerens DC-indgang er ikke tilstrækkelig til en stabil drift. Omformeren kan ikke kobles op til det offentlige elnet. Kontrollér, at PV-generatoren er dimensioneret korrekt. Kontrollér, at PV-generatoren ikke er tildækket af sne eller på anden måde i skygge. Kontrollér, at PV-generatoren er fejlfri DC overvoltage > Disconnect generator Overspænding på DC-indgangen. Omformeren kan blive ødelagt. Denne melding signaliseres desuden af, at LED'erne blinker hurtigt. Afbryd straks spændingen til omformeren (se kapitel 2.1, side 6). Kontrollér, om DC-spændingen ligger under omformerens maks. indgangsspænding. Når DC-spændingen ligger under omformerens maksimale indgangsspænding, skal DC-stikforbinderne tilsluttes til omformeren igen. Hvis DC-spændingen ligger over omformerens maksimale indgangsspænding, skal det kontrolleres, at PV-generatoren er dimensioneret korrekt, eller installatøren af PV-generatoren skal kontaktes. Hvis denne melding vises tit, skal Service kontaktes (se kapitel 11 "Kontakt", side 35) Insulation failure > Check generator Omformeren har konstateret en jordslutning i PV-generatoren. Kontrollér PV-anlægget for jordslutning (se kapitel 6, side 27). Servicehåndbog SB15-25-SG-da-10 15

16 4 Hændelsesmeldinger SMA Solar Technology AG Hændelsesnummer Melding, årsag og afhjælpning 3601 High discharge curr. > Check generator Omformerens og PV-generatorens jordafledningsstrøm er for høj. Der foreligger en jordfejl, fejlstrøm eller en fejlfunktion. Omformeren afbryder tilførselsdriften med det samme efter overskridelse af en grænseværdi. Når fejlen er afhjulpet, kobles omformeren automatisk til det offentlige strømnet igen. Kontrollér PV-anlægget for jordslutning (se kapitel 6, side 27) Resid.curr.too.high > Check generator Omformeren har registreret en fejlstrøm som følge af kortvarig jordforbindelse i PV-generatoren. Kontrollér PV-anlægget for jordslutning (se kapitel 6, side 27) DC overcurrent > Check generator Overstrøm på DC-indgangen. Omformeren afbryder tilførslen kortvarigt. Hvis denne melding vises tit, skal det kontrolleres, at PV-generatoren er dimensioneret og tilsluttet korrekt Waiting for DC start conditions > Start cond. not met Betingelserne for tilførsel til det offentlige elnet er endnu ikke opfyldt. Kontrollér, at PV-generatoren ikke er tildækket af sne eller på anden måde i skygge. Vent på en højere indstråling. Hvis denne melding vises tit om morgenen, skal grænsespændingen for start af tilførslen forøges. Det gøres ved at ændre parameteren Critical voltage to start feed-in. Hvis denne melding vises tit ved mellem-indstråling, skal det kontrolleres, at PV generatoren er dimensioneret korrekt Self diagnosis > Interference device Årsagen skal findes af SMA Service Line. Kontakt service (se kapitel 11 "Kontakt", side 35). 16 SB15-25-SG-da-10 Servicehåndbog

17 SMA Solar Technology AG 4 Hændelsesmeldinger Hændelsesnummer Melding, årsag og afhjælpning Self diagnosis > Overtemperature Omformeren er frakoblet som følge af for høj temperatur. Rengør køleribberne på bagsiden af kabinettet og ventilationskanalerne på oversiden med en blød børste. Kontrollér, at omformeren får tilstrækkelig ventilation. Kontrollér, at omgivelsestemperaturen 40 C ikke overskrides. Kontrollér, at omformeren ikke er udsat for direkte solindstråling Minimum operating temperature not reached Omformeren tilfører først til det offentlige elnet igen fra en temperatur på -25 C Self diagnosis > Overload Årsagen skal findes af Service. Kontakt service (se kapitel 11 "Kontakt", side 35) Comm. disturbed Fejl i kommunikationsprocessoren, omformeren fortsætter dog tilførslen. Årsagen skal findes af Service. Kontakt service, hvis denne melding vises tit (se kapitel 11 "Kontakt", side 35) Sensor fault En temperatursensor i omformeren er fejlbehæftet, og omformeren afbryder tilførselsdriften. Årsagen skal findes af Service. Kontakt service (se kapitel 11 "Kontakt", side 35) Data stor. not poss. Intern fejl. Omformeren fortsætter med at levere til det offentlige strømnet. Kontakt service (se kapitel 11 "Kontakt", side 35) Update main CPU failed Årsagen skal findes af Service. Kontakt service (se kapitel 11 "Kontakt", side 35). Servicehåndbog SB15-25-SG-da-10 17

18 4 Hændelsesmeldinger SMA Solar Technology AG Hændelsesnummer Melding, årsag og afhjælpning 7320 The device with serial number x was successfully updated to firmware version [x]. Firmware-opdateringen blev afsluttet Condition test successful Kontrollen af opdateringsbetingelserne blev afsluttet. Firmware-opdateringspakken er egnet til denne omformer Condition test failed Kontrollen af opdateringsbetingelserne mislykkedes. Firmware-opdateringspakken er ikke egnet til denne omformer. Forsøg en opdatering igen. Kontrollér, at den valgte opdateringsfil er egnet til denne omformer. Kontakt Service (se kapitel 11 "Kontakt", side 35), hvis denne melding vises igen Upd. transp. started Opdateringsfilen kopieres Upd. trans. success Opdateringsfilen blev kopieret til omformerens interne hukommelse Upd. transp. failed Opdateringsfilen kunne ikke kopieres til omformerens interne hukommelse. Hvis omformeren er forbundet via WLAN, kan en dårlig forbindelseskvalitet være årsagen. Forsøg en opdatering igen. Ved WLAN-forbindelse: Sørg for at forbedre WLANforbindelseskvaliteten (f.eks. med en WLAN-forstærker), eller etablér forbindelsen til omformeren via ethernet. Kontakt Service (se kapitel 11 "Kontakt", side 35), hvis denne melding vises igen Update Bootloader Omformeren udfører en opdatering af bootloaderen Update Bootloader failed Opdateringen af bootloaderen mislykkedes. Forsøg en opdatering igen. Kontakt Service (se kapitel 11 "Kontakt", side 35), hvis denne melding vises igen. 18 SB15-25-SG-da-10 Servicehåndbog

19 SMA Solar Technology AG 4 Hændelsesmeldinger Hændelsesnummer Melding, årsag og afhjælpning 7347 Incompatible file Konfigurationsfilen er ikke egnet til denne omformer. Kontrollér, at den valgte konfigurationsfil er egnet til denne omformer. Forsøg en import igen Incorrect file format Konfigurationsfilen svarer ikke til det påkrævede format eller er beskadiget. Kontrollér, at den valgte konfigurationsfil svarer til det påkrævede format og ikke er beskadiget. Forsøg en import igen Incorrect login rights for configuration file De nødvendige brugerrettigheder til at kunne importere en konfigurationsfil findes ikke. Tilmeld Dem som Installer. Importér konfigurationsfilen igen Transfer of a configuration file has started Konfigurationsfilen overføres Update WLAN Omformeren udfører en opdatering af WLAN-modulet Update WLAN failed Opdateringen af WLAN-modulet mislykkedes. Forsøg en opdatering igen. Kontakt Service (se kapitel 11 "Kontakt", side 35), hvis denne melding vises igen Update time zone database Omformeren udfører en opdatering af tidszonedatabasen Update of time zone database not successful Opdateringen af tidszonedatabasen mislykkedes. Forsøg en opdatering igen. Kontakt Service (se kapitel 11 "Kontakt", side 35), hvis denne melding vises igen. Servicehåndbog SB15-25-SG-da-10 19

20 4 Hændelsesmeldinger SMA Solar Technology AG Hændelsesnummer Melding, årsag og afhjælpning 7355 Update WebUI Omformeren udfører en opdatering af omformerens brugeroverflade Update WebUI failed Opdateringen af omformerens brugeroverflade mislykkedes. Forsøg en opdatering igen. Kontakt Service (se kapitel 11 "Kontakt", side 35), hvis denne melding vises igen Communication fault with meter unit > Check communication to counter Omformeren modtager ikke data fra energimåleren. Kontrollér, at energimåleren er integreret i det samme netværk som omformeren (se vejledningen til energimåleren). Ved WLAN-forbindelse: Sørg for at forbedre WLANforbindelseskvaliteten (f.eks. med en WLAN-forstærker), eller forbind med DHCP-serveren (router) via ethernet Self diagnosis > Interference device Årsagen skal findes af Service. Kontakt service (se kapitel 11 "Kontakt", side 35) Active power limitation temperature Omformeren har reduceret sin effekt i mere end 10 min. på grund af for høj temperatur. Rengør køleribberne på bagsiden af kabinettet og ventilationskanalerne på oversiden med en blød børste. Kontrollér, at omformeren får tilstrækkelig ventilation. Kontrollér, at omgivelsestemperaturen 40 C ikke overskrides. Kontrollér, at omformeren ikke er udsat for direkte solindstråling. 20 SB15-25-SG-da-10 Servicehåndbog

21 SMA Solar Technology AG 4 Hændelsesmeldinger Hændelsesnummer Melding, årsag og afhjælpning 8708 Timeout in communication for active power limitation Manglende kommunikation til anlægsstyringen. Afhængigt af fall-back-indstillingen bibeholdes de sidste modtagede værdier, eller virkeeffekten begrænses til den indstillede procentværdi for omformerens nominelle effekt. Kontrollér, at der er en intakt forbindelse til anlægsmanageren (f.eks. Sunny Home Manager), og at kabler ikke er beskadigede eller stik trukket ud Timeout in communication for reactive power spec. Manglende kommunikation til anlægsstyringen. Afhængigt af fall-back-indstillingen bibeholdes de sidste modtagede værdier, eller blindeffekten indstilles på den indstillede værdi. Kontrollér, at der er en intakt forbindelse til anlægsmanageren (f.eks. Sunny Home Manager), og at kabler ikke er beskadigede eller stik trukket ud Timeout in communication for cos-phi spec. Manglende kommunikation til anlægsstyringen. Afhængigt af fall-back-indstillingen bibeholdes de sidst modtagede værdier, eller forskydningsfaktoren indstilles den indstillede værdi. Kontrollér, at der er en intakt forbindelse til anlægsmanageren (f.eks. Sunny Home Manager), og at kabler ikke er beskadigede eller stik trukket ud SMA Grid Guard code invalid Den indtastede SMA Grid Guard-kode er ikke korrekt. Parametrene er fortsat beskyttede og kan ikke ændres. Indtast den korrekte SMA Grid Guard kode Grid param. locked Netparametrene er nu spærret for ændringer. For at kunne foretage ændringer af netparametrene skal De fra nu af logge Dem på med SMA Grid Guard-koden. Servicehåndbog SB15-25-SG-da-10 21

22 4 Hændelsesmeldinger SMA Solar Technology AG Hændelsesnummer Melding, årsag og afhjælpning 9005 Changing of grid parameters not possible > Ensure DC supply Denne fejl kan have følgende årsager: De parametre, der skal ændres, er beskyttede. DC-spændingen på DC-indgangen er ikke tilstrækkelig for drift af hovedcomputeren. Indtast SMA Grid Guard-koden. Kontrollér, at mindst DC-startspændingen står til rådighed (grøn LED blinker, pulserer eller lyser) Abort self-test Selvtesten (kun for Italien) blev afbrudt. Kontrollér, at AC-tilslutningen er korrekt. Start selvtesten igen (se driftsvejledningen til omformeren under Time synchronization failed [x] Der kunne ikke hentes tidsinformation fra den indstillede NTP-server. Kontrollér, at NTP-serveren blev konfigureret korrekt. Kontrollér, at omformeren er integreret i et lokalt netværk med internetforbindelse [interface]: network busy Netværket er meget belastet. Data udveksles ikke optimalt og meget tidsforsinket mellem apparaterne. Forøg forespørgselsintervallerne. Reducér eventuelt antallet af apparaterne i netværket [interface]: network overloaded Netværket er overbelastet. Der udveksles ikke data mellem apparaterne. Reducér antallet af apparater i netværket. Forøg eventuelt dataforespørgselsintervallerne. 22 SB15-25-SG-da-10 Servicehåndbog

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Betjeningsvejledning STP5-9TL-BA-da-10 TBDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-da-13 98-109200.03 Version 1.3 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Installationsmanual ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere