DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato"

Transkript

1 DM Cytostatikaproduktion ServiSys versus Cato Forfatter: Dato og Version Helle Randrup Møhl 2/ IT-kvalitetsansvarlig Amgros I/S Version 3

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål Indledning Opbygning af rapporten Datagrundlag System beskrivelser Cato ServiSys Økonomi Konklusion Integreret<->Stand-alone; Egenudviklet<->Standard Validering Konklusion Data vedligeholdelse Konklusion Stabilitet Konklusion Opgradering Konklusion Integreret funktionalitet Konklusion Opsummering Funktionalitet Konklusion Kvalitet Lovformelighed Uhensigtsmæssigheder og mangler Konklusion Dokumentation Konklusion Fremtiden Konklusion Samlet konklusion Definitioner og Forkortelser Ændringslog Bilag 1: Produktionssystem: Servisys Bilag 2: Produktionssystem: Cato Bilag 1 Præparatstamblad Bilag 2 Grundopsætning Bilag 3 Brugeropsætning Bilag 4 Produktionstider Bilag 5 Hændelsesrapporter Bilag 6 Præparationsrapport Side 2 af 48

3 15.7 Bilag 7 Præparationsprotokol Bilag 8 Præparationsliste Bilag 9 Liste over rapporter Bilag 10 Flow over arbejdsgange i Cato Formål Formålet med rapporten er, at foretage en objektiv sammenligning af de 2 cytostatika produktionssystemer Cato og ServiSys (ServiSys anvendes allerede i dag til antibiotikaproduktion). Rapporten vil også afdække de mere bløde sider, som brugernes oplevelser med systemerne. Denne rapport dækker denne sammenligning. Rapporten skal give kommende brugere et udgangspunkt for valg af produktionssystem. Hoveddeltagerne i sammenligningen er Cato i Aalborg (SRN) og ServiSys i Århus (ÅRH). 2. Indledning Der foretages en sammenligning af 2 systemer til cytostatikaproduktion. Udover at være en sammenligning af 2 forskellige systemer er det i lige så høj grad en sammenligning af 2 væsentlige forskellige system typer, idet det ene system er et kommercielt tilgængeligt produkt, hvorimod det andet er et egenudviklet system, skræddersyet til opgaven og indlejret i ERP systemet, ApoVision. Derfor vil en del af forskellene mellem systemerne afspejle at det er 2 forskellige typer og med forskellige konditioner. Det betyder også at der er parametre, som er svære at sammenligne som f.eks. pris og vedligeholdelses omkostninger. Denne sammenligning vil således ikke kun være en sammenligning mellem de 2 aktuelle systemer, men i stor udstrækning også give forskellen på at vælge et kommercielt produkt og et egenudviklet produkt, samt forskellen på et integreret/inlejret produkt og et stand-alone system. Tilsvarende har der været stor forskel i tilgangen til implementering af systemet. Århus har på vegne af DSS sammen med Aalborg, Roskilde og Viborg - været en del af et projekt til udvikling af et serviceproduktionssystem (ServiSys) tilpasset de eksisterende arbejdsgange på de 4 hospitalsapoteker og har dermed haft en lang implementeringsproces. Aalborg har valgt Cato efter en grundig overvejelse og efterfølgende haft en forholdsvis kort implementering. I forbindelse med implementering har de tilpasset arbejdsgange med fokus på optimal produktion og det valgte system. 3. Opbygning af rapporten I rapporten er opstillet et antal områder, hvor de 2 systemer sammenlignes, og for de enkelte områder er udarbejdet en konklusion. Derudover er udarbejdet en samlet konklusion. Konklusionen skal give beslutningstagere et sagligt grundlag for at vælge produktions system. Rapporten kan ikke stå alene, men give et indtryk af systemerne, og hvilke overvejelser man bør gøre sig i forbindelse med anskaffelse/implementering. Når man er nærmere beslutningen om valg af system vil det være fornuftigt at se de Side 3 af 48

4 pågældende systemer i drift, samt selv spørge ind til de punkter man har valgt som væsentlige. Herunder kan også være specifikke krav, som skal afklares. 3.1 Datagrundlag Der er foretaget en dataopsamling, hvor begge systemer er vurderet på et stort antal parametre. Repræsentanter fra både Aalborg, Århus og Næstved har bidraget til parameter listen. Der er således ingen parametre der er frasorterede, men det er ikke alle der kan sammenlignes mellem systemerne og de færreste er efterfølgende direkte anvendt i sammenligningen. For begge systemer er alle data vedlagt i bilag 1&2. Data er indsamlet af brugerne selv og afspejler dermed deres opfattelse af systemet og tolkning af spørgsmålene. Århus anfører, at mange af de problemer, som man løbende er stødt ind i under implementeringen, er relateret til at man har været en del af udviklingsprocessen. Løbende rettelser og forbedringer under implementeringen har resulteret i mange udfordringer for brugerne specielt mht. anvendelsen af systemet og udarbejdelse af brugervejledninger. Aalborg har haft et meget kortere forløb, det har ikke været i drift så længe. Købskontrakten med CSS blev underskrevet i oktober 2008 og første kur i CATO blev produceret 23. april 2009, og 1. Februar 2010 var foretaget en 100% implementering. Der er samtidigt tale om et mindre produktionssted, så der er ikke så mange opfattelser af systemet, og de har ikke oplevet at skulle være testere på deres kommende system. Det er desværre en risiko, når man egenudvikler, at piloterne får nogle uheldige oplevelser af systemet, som er svære at fjerne selv efter fejlene er udbedrede. Udover selve de opsamlede data er rapporten baseret på et besøg på de respektive steder, hvor der både blev talt om systemet med afsæt i spørgsmålene og fulgt op med en produktions-gennemgang. Produktionsgennemgangen fulgte begge steder et antal produktioner, foregik inde i selve produktionen og med mulighed for at stille spørgsmål og kigge over skulderen, på dem der producerede. Ved begge besøg var der en åben dialog og en hvis stolthed og tilfredshed fra de respektive brugere med deres system. Derudover har forfatteren (HRM) deltaget i ServiSys demodag i Næstved, er medlem af forvaltningsgruppen, arbejder generelt med kvalitetssikringen af ApoVision, har deltaget i auditering af Navtilus samt har et generelt kendskab både til produktionssystemer og udvikling af software og produktionssystemer. 4. System beskrivelser 4.1 Cato Systemet er et færdigudviklet produkt, som har været i anvendelse i ca. 10 år. Der findes ca. 200 installationer på verdensplan, Aalborg er den første installation i Danmark. Systemet udvikles af firmaet CSS. Firmaet har et kvalitetsstyringssystem, der er i overensstemmelse med GAMP, som Cato også udvikles i henhold til. Systemet er oversat til dansk, således at skærmbilleder og brugervejledninger er på dansk. Udover selve systemet kan tilkøbes IQ/OQ, Risikoanalyse og Audit Questionnaire. Cato understøtter implementering af grænseflader. Dette er ikke valgt i SRN og hvis der ønskes etableret snitflader f.eks i form af dataoverførsler fra ApoVsion, Side 4 af 48

5 skal det undersøges nærmere, hvilke typer snitflader/data Cato kan understøtte, inden der planlægges med brug af den facilitet. 4.2 ServiSys Systemet er udviklet som et Serviceproduktionssystem tilproduktion af antibiotika, cytostatika og øvrige blandinger. Systemet er udviklet i perioden 2001 til 2006 under arbejdstitlen ServiSys. Den daværende ServiSys-gruppe (Roskilde, Viborg, Aalborg og Århus) udarbejdede og gennemførte OQ og PQ på basis af risikovurdering foretaget på flere niveauer: Ét niveau hvor risikoen ved selve systemet blev vurderet og et niveau, hvor risikoen for slutbrugeren ved at bruge det i serviceproduktions-systemet producerede produkt er vurderet. Kvalificering af systemet blev afsluttet og godkendt juni 2006 og består af ca sider testspecifikationer. Al dokumentation vedr. kvalificering af systemet opbevares hos Hospitalsapoteket Århus., Århus Sygehus. Ved efterfølgende ændringer er udført funktionstest og dette materiale opbevares ligeledes i Århus. Da systemet er afhængig af det enkelte apoteks opsætning, skal det enkelte sted/apotek selv udføre IQ, OQ, PQ og PV på basis af egne data. ServiSys-gruppen udarbejdede forslag til kvalificerings-/valideringsprotokoller som evt. kan benyttes til dette arbejde. Det er det enkelte apoteks fulde ansvar at tilrette eller udarbejde nye kvalificerings-/valideringsprotokoller, så de passer til det aktuelle behov. Ligeledes påhviler det apoteket selv, at udføre procesvalideringen på nye opsætninger. Fra januar 2006 og indtil 2009 var Århus ene om at producere i ServiSys. I 2009 kom Næstved med som det andet produktionssted og Viborg forventes med i Det er generelt vanskeligt at teste opsætninger eller funktionalitet der ikke anvendes, hvilket også ses af de uhensigtsmæssigheder, der er fundet i forbindelse med implementeringen i Næstved, fordi de anvende systemet på en anden måde; end Århus gør det. 5. Økonomi Det har desværre ikke været muligt at prisfastsætte ServiSys. Udover de direkte udviklingsomkostninger til Navtilus er allokeret ½ Amgros ressource til systemet, anvendt ressourcer på de enkelte sygehusapoteker, samt en del ressourcer fra ÅRH som pilot sted for projektet. Desuden betales for løbende support til leverandøren, når det er påkrævet, samt for et antal licenser. Det generelle prisbillede for ServiSys er: 1 licens kr.med en årlig omkostning på kr. 1 licens per bruger kr. med en årlig omkostning på kr. Årlig omkostning til opdatering er 16%. ÅRH har en udgift til Navtilus på ServiSys relateret support på ca kr/år I 2008 har Amgros afholdt en udgift til Navtilus på ca kr. og kr. i Det generelle prisbillede for Cato er: Der betales ikke for selve programmet, men pr. licens. 1 licens 4.650,- (34.875kr.) Årlig omkostning til support og opdateringer 20 % af licensprisen (6.975 kr). Oversættelse til dansk gratis v. min. 8 licenser, ellers 9.500,- Oversættelse af manual til dansk 9.500,- ( kr.) Side 5 af 48

6 Mulighed for køb af IQ og OQ, ( kr.),- hhv ,- ( kr.) 2 dages oplæring 2.200,- ( kr) Til cato er oprindeligt anskaffet 8 licenser for Heri inkluderet oversættelse til dansk. Efterfølgende er anskaffet yderligere 6 licenser til samme stykpris, samt en licens til styring af produktion på to lokationer, en add on license til Desuden er indgået en aftale med IT-afdelingen om at de udfører opdateringer, foretager backup, samt en SLA til at sikre Cato serverens drift. SRN har 14 licenser, der dækker behovet ved produktion i 4 bænke. I hverdagen er Cato nemt at anvende og vedligeholde, hvilket vil spare lønkroner. På baggrund af de hidtidige erfaringer er der ingen tvivl om, at produktionen går hurtigere end tidligere, dog har der endnu ikke været målt på hvor meget og dermed, hvor mange lønkroner der vil være at hente. Derudover er der forskellige udgiftsbilleder for egen drift af de 2 systemer i form af support behov (super brugere), produktions-ressourcer m.m. 5.1 Konklusion Man kan ikke sammenligne prisen for de to systemer, og samtidigt er omkostningsmodellerne også forskellige, idet det enkelte sygehusapotek ikke betaler direkte for Servisys, men at dette indirekte dækkes af alle, da det er en fælles udvikling i Amgros regi. Det enkelte sygehusapotek, skal selv afholde alle udgifter i forbindelse med Cato. Med til omkostningerne skal også tages det løbende tidsforbrug til test og implementering af opdateringer. Der er p.t. ingen erfaring for Cato for dette, med det forhold bør også medregnes i økonomiovervejelserne for begge systemer I begge tilfælde skal driftsudgifterne dækkes lokalt, men dette er også svært sammenligneligt, idet det også afhænger af den enkeltes infrastruktur f.eks. hvordan it-supporteres. Man må derfor i det enkelte tilfælde vurdere, hvad valg af system vil betyde for økonomien. 6. Integreret<->Stand-alone; Egenudviklet<->Standard Der er valgt at udarbejde et afsnit, der fokuserer på de systemmæssige forskelle på et integreret system i forhold til et stand-alone system. Tilsvarende i forhold til forskellen på et egenudviklet system og et standard produkt. Dette er opdelt i et antal underpunkter. 6.1 Validering Et system der anvendes til produktion af medicin er underlagt en række kvalitetskrav. I de fleste tilfælde vælges at følge GAMP en. Af GAMP en fremgår, hvordan man kategoriserer sit system og hvilken betydning, det har for kvalitestsikrings-aktiviteterne. Jo højere kategori jo flere aktiviteter. Cato er både af leverandøren og SRN kategoriseret som type 3 ikke konfigurerbart system (COTS Commercial Off-the shelf Software) ServiSys placeres i kategori 5, som et kundespecifikt system med et betydeligt valideringsomfang; se pkt Systembeskrivelse af ServiSys. Derfor er der en væsentlig større valideringsbyrde for ServiSys end for Cato. Side 6 af 48

7 6.1.1 Konklusion Et egenudviklet system vil normalt kræve et større valideringsomfang end et standard-system, som det fremgår af klassificeringen i GAMP en. Et stand-alone system er nemmere at validere end et integreret produkt. Et integreret produkt skal også valideres, når der foretages ændringer til andre dele af systemet eller tilknyttede grænseflader. Selve systemet og påvirkningsfaktorer er mindre for et stand-alone system og giver dermed et mindre omfang. Integrerede systemer berøres af alle ændringer på systemet også dem der ikke er i direkte relation til funktionaliteten af det pågældende system. I begge typer systemer, skal omfanget af valideringen altid vurderes fra gang til gang. 6.2 Data vedligeholdelse Ved et integreret produkt opnås typisk den fordel, at data er til rådighed fra andre steder i systemet i modsætning til stand-alone, hvor det er nødvendigt at supportere med en mængde data. Det fremgår af beskrivelsen af Cato, hvor der mht data er beskrevet, at de data, der skal vedligeholdes manuelt, indtil videre ikke opleves som tidskrævende og besværligt. Hvis SRN i stedet havde valgt ServiSys ville der være næsten den samme mængde data at lægge ind, da Apovision kun er født med oplysningerne fra taksten. Samtlige produktionsrelevante oplysninger skal indtastes manuelt (som i Cato). Eneste reelle alternativ er, hvis arbejdet kunne foretages centralt fra, men det ville kræve, at der var konsensus fra de respektive kvalitetsafdelinger omkring det. I sig selv et stort og resursekrævende projekt, som har været forsøgt iværksat indtil flere gange men hidtil uden større fremdrift. Der vil dog altid være en risiko for diskrepans af data, når de vedligeholdes flere steder. Samt mulighed for fejl i det der er tale om manuel indtastning/kontrol Konklusion Et integreret system er at foretrække, da data derved kun vedligeholdes et sted. Udover tidsbesparelsen opnås også en bedre kvalitet af data, idet en eller flere fejlkilder er elimineret. Som beskrevet under data vedligeholdelse består en stor del data af specifikke cytostatika data, som derfor kun findes i et system. 6.3 Stabilitet Et kommercielt udbredt system er typisk afprøvet i større omfang og har f.eks. mulighed for at have beta-testere, bedre mulighed for automatiserede test o.lign og er derigennem mere stabilt og gennemprøvet. Typisk kan man med et standard system opleve problemer, hvis det anvendes anderledes end det primære formål. Dette er ikke tilfældet med Cato, hvor man anvender systemet til sit primære formål; Systemet er sat op og anvendes efter leverandørens anbefalinger. Et egenudviklet system vil oftest ikke være testet og gennemprøvet i samme omfang og det kan derfor, f.eks. når ny funktionalitet introduceres give, problemer. Dette fremgår af beskrivelsen af ServiSys, I forbindelse med validering: Ved opgradering/ny version vælger vi pt. at bruges en del tid på kvalificering af versionen før den implementeres, da versionen ikke altid er testet tilstrækkeligt af Navtilus før vi modtager den. I forbindelse med teknisk support, Fejl i systemet: Få og oftest kun i forbindelse med at nye procedurer tages i anvendelse. Side 7 af 48

8 Et stand-alone system er afhængigt af færre processer for at være stabilt end et integreret system, hvor anden funktionalitet eller konfiguration kan gøre systemet ustabilt, forårsage genstart, ødelagte data o.s.v Konklusion Et stand-alone system er typisk mere stabilt end et integreret system, der indeholder samme funktionalitet som et stand-alone system, da integrationerne og den øgede funktionalitet øger kompleksiteten. Et standard-system er typisk mere stabilt end et egenudviklet system, når der er tale om sammenlignelige systemer. 6.4 Opgradering Ved et egenudviklet system er man tættere på beslutning om, hvornår der skal opgraderes og hvad opgraderingen skal indeholde. For ServiSys er det forvaltningsgruppen, der varetager denne rolle. I praksis har det enkelte sygehusapotek derfor en rimelig indflydelse på opgraderingerne og de planlægges også under hensynstagen til øvrige aktiviteter. Da ServiSys er en del af ApoVision kan man også være tvunget til opgradering aht aktiviteter på denne del af systemet. Ved et egenudviklet system kræver det forholdsvis mange ressourcer at holde det opdateret til nyeste platforme. For ApoVision er yderligere den komplikation, at selvom det er egenudviklet er det til flere uafhængige brugere og det tilstræbes derfor, at alle følges ad. For et kommercielt produkt som Cato er det den pågældende leverandør, der kontrollerer processen. For Cato s vedkomne udsendes opgraderinger 3-4 gange om året og det er frivilligt, hvornår de indlæses. Oftest vil der være behov for at foretage opgraderinger, når der er rettet uhensigtsmæssigheder eller kommet ny ønsket funktionalitet. Det kan også være et leverandør-krav i forhold til support. Det kan være et problem ikke at opgradere løbende, hvis man kommer for langt bagud i forhold til den nyeste version, og det kan så blive en stor opgave at komme med. Derfor bør man med et kommercielt produkt have en strategi for, hvad der udløser en opgradering og foretage disse regelmæssigt f.eks. årligt. Fordelen ved et kommercielt produkt er oftest at leverandøren sikrer, at det kan eksekveres på både gængse platforme og de nyeste platforme Konklusion Ved et egenudviklet system er man typisk tæt på processen omkring opgraderinger og har lettere ved at øve indflydelse på kommende funktionalitet, hvilket også gør sig gældende ved ServiSys. Dog er systemet også påvirket af, at det er et integreret system og derfor er der en stor afhængighed til aktiviteter på selve ApoVision. Der kan således være en tvungen opgradering af ApoVision, der betyder at systemet opgraders og dermed skal det som minimum vurderes, om ServiSys skal valideres igen. Men generelt er det kunden der bestemmer, hvilke krav/ønsker der skal implementeres. For et kommercielt system er man meget afhængig af leverandørens strategi. Indtrykket af Cato/CSS, er at de lytter til deres brugere og arbejder for at have et system, der er tidssvarende og dermed også adressere de generelle kundekrav/ønsker, der løbende opstår. Side 8 af 48

9 Standalone Integreret Kommercielt Egenudviklet RAPPORT 6.5 Integreret funktionalitet Ved et integreret system, som ServiSys, opnår man den fordel at man kan undgå dobbelt arbejde og overførsel af arbejde. Når en produktion er afsluttet i ServiSys, følger fakturering o.s.v. med. Ved et stand-alone system er der typisk ekstra arbejdsgange, som f.eks. at fakturere produktionen udført i Cato efterfølgende i ApoVision. Umiddelbart har SRN blot videreført hidtidige procedurer. Fremtiden vil vise, hvortil det vil være relevant at oprette snitflader Konklusion Ved et integreret system kan man minimere arbejdsgange og optimere sine processer. 6.6 Opsummering Nedenstående skema er en opsummering af de 5 fokusområder og angiver, for hvilke systemtype (Integreret; Stand-alone; Egenudviklet; Standard), man som systemejer er bedst stillet. Cato er et stand-alone og kommercielt system og ServiSys er et integreret og egenudviklet system. Validering X X Datavedligeholdelse X Stabilitet X X Opgradering X X Integreret funktionalitet X X De enkelte krydser er ikke vægtet, men ved f.eks anskaffelse af et system kan dette benyttes som parametre, hvoraf man bør overveje vigtigheden og selvfølgelig omfanget i de konkrete tilfælde f.eks. hvor stor en mængde data skal vedligeholdes flere steder. 7. Funktionalitet Det primære formål med rapporten er at sammenligne systemernes anvendelse til cytostatikaproduktion. ServiSys er udviklet som et Serviceproduktionssystem til produktion af antibiotika, cytostatika og andre blandinger, og dækker dermed også andre funktioner. Cato er primært et system til produktion af cytostatika, men kan muligvis anvendes til patient specifik antibiotika og der kan tilkøbes et TPN modul (pumpe baseret) Begge systemer løser denne opgave til brugernes tilfredshed. På det overordnede niveau virker selve produktionsflowet meget ens. Den væsentligste forskel er umiddelbart, at i ÅRH opsætningen af ServiSys er valgt en meget kontrolleret produktionsform med den form for sikkerhed det giver, når samtlige lotnumre kontrolleres via indtastning. Side 9 af 48

10 I Cato foretages kun en visuel kontrol af lotnumrene, dette sker både i forbindelse med pluk, varerne lægges ind i bænken og når operatøren anvender medikamenterne. Det fremgår tydeligt, at Cato er et moderne produktionssystem med intuitive og brugervenlige skærmbillederne. I ServiSys ligner brugerfladen ApoVision, hvilket er OK for de personer der i forvejen arbejder med ApoVision hvilket man umiddelbart ikke kan forvente personalet i en cytostatikaproduktion gør. Fejlmeddelelser kan i begge systemer være lidt kryptiske. For en udenforstående er det langt nemmere at følge en produktion i Cato end i ServiSys. For begge systemer er det generelt let at oplære frontline -produktionspersonale. For ServiSys kræver det betydeligt mere at oplære personer, som skal kunne foretage opsætninger af systemet (Superbrugere: fra nogle få uger til et par måneder bl.a. afh. af kendskab til ApoVision). For Cato er superbrugeren uddannet gennem opsætning af systemet med hjælp fra CSS og et to dages kursus. Derudover er de største forskelle mest en udløser af, hvordan man har valgt at håndtere sin produktion. I Aalborg godkendes produktionen ved at den indtastede ordination godkendes af en farmakonom og en farmaceut. Efterfølgende produceres direkte ud fra liste i Cato og produktet er i systemet klar til udlevering, når produktionen er afsluttet. Det går således ikke elektronisk i karantæne. I tilfælde af fejl eller afvigelser under produktionen, sker enten en spærring fra Cato s side eller der foretages en manuel afvigelse. Når produktionen er afsluttet udføres en visuel kontrol af produktet samt en kontrol af, at produktet er i overensstemmelse med ordinationen. Denne afsluttende kontrol er ikke understøttet af Cato. I Århus er valgt en arbejdsgang, hvor produktionsteamet godkender ordinationen og indtaster/indrapporterer denne. Efterfølgende produceres der ud fra liste i ServiSys og produktet er godkendt når produktionen er afsluttet (inkl. visuel kontrol). ServiSys sætter herefter produktet i karantæne, og det kan ikke sælges før det er frigivet elektronisk. Herefter frigives produktet ved elektronisk godkendelse. I antibiotikaproduktionen har man valgt at printe ordren, men dette forekommer ikke i cytostatikaproduktionen. 7.1 Konklusion Det var ikke den samme type produktion, som blev iagttaget i Aalborg og Århus. I Århus var der tale om en antibiotikaproduktion (af sprøjter) hvor der forekommer langt flere og kortere processer og handlinger end i cytostatikaproduktionen. Dette forhold har stor betydning for hvor arbejdspresset ligger (inde i bænken eller udenfor). Ved at følge de respektive produktioner, er den tydeligste forskel at der anvendes meget tid og er meget fokus på indtastningerne i Århus, mens der er mere fokus omkring produktionsprocessen i Aalborg, hvilket gav indtryk af mere ro. Det er også tydeligt, at i Aalborg har personen uden for bænken god tid og den væsentligste tid anvendes på selve det at producere. Personen udenfor monterede også sæt undervejs. Dette vil man af logistiske årsager flytte til en ny funktion for at få et bedre produktionsflow, men det betyder at personen uden for bænken, måske får for lidt at lave. I modsætning hertil var personen uden for bænken i Århus meget travl primært pga. de mange indtastninger. Selvom det er mere udtalt, fordi det var antibiotika produktion og ikke cytostatika, var det tydeligt at de mange kontroller/kvittering blev udhulet, da det virkede hæmmende for produktionen. Side 10 af 48

11 Ved besøget i Aalborg var hovedindtrykket, at det var lykkedes godt med implementeringen af systemet. De nævnte også at det arbejde omkring ServiSys, som de tidligere havde deltaget i, havde rustet dem til at både kunne vælge Cato og implementere systemet så forholdsvis nemt. Så selvom man vælger et system med en given funktionalitet er der mange andre faktorer, der bidrager både til brugernes opfattelse af systemet, men også planlægning af arbejdsgange m.m. har indflydelse på, hvor vellykket systemet fremstår. 8. Kvalitet Der findes desværre ikke en vægt eller målepind, hvormed man kan måle kvalitetsniveau. Der findes umiddelbart heller ikke en stringent definition af kvalitet, men når der tales ServiSys versus Cato, nævnes ofte at ServiSys har et højere kvalitetsniveau. Dette højere kvalitetsniveau er i væsentlig grad den førnævnte kontrol af lotnumre samt sikringen af, at et produkt ikke kan fremstilles før stamdata er godkendte og autoriserede. Generelt skal det bemærkes, at man i ServiSys har meget store muligheder for at vælge eget kvalitetssikringsniveau via individuelle tilpasninger af alle former for processer. Samtidig skal man dog nøje vurdere omfanget af kontroller og kvitteringer således at disses værdi ikke udhules. I Århus har man f.eks. valgt at der altid udføres kontrol af lineclearance inkl. kvittering. Efterfølgende vil det fremgå af batchloggen at lineclearance er udført. Cato understøtter ikke oprettelse af kommentar i forbindelse med afvigelser i produktionen derfor håndteres afvigelser manuelt uden for systemet. Systemet understøtter heller ikke mulighed for frigivelse af produkt efter produktion (iflg. leverandør er denne frigivelse intet bevendt, da produktionen er styret af Cato.) Hvis man vurderer selve systemet, er systemet fra Cato udviklet i henhold til Gamp, mens der stadig arbejdes på kvalitetssystem og indførelsen af dette hos ServiSys leverandøren. Cato system er også mere gennemtestet/afprøvet p.g.a. den længere historik og den meget større udbredelse. 8.1 Lovformelighed Ved at vælge et kommercielt system, kan man ikke være sikker på at det retter sig efter dansk lovgivning og de lovgivningsmæssige krav, der f.eks. stilles til fremstilling af lægemidler i Danmark og danske sygehusapotekere, hvilket man så selv må vurdere. SRN nævner et problem med data som ikke kan låses, men det er ikke lovkrav at data skal kunne låses elektronisk, men upraktisk og usikkert. Det har indtil nu ikke været muligt i Cato. Derfor benyttes der papirdokumentation på dette. I nyeste version af Cato (endnu ikke implementeret) er varedata låst. SRN kender ikke til områder hvor Cato ikke overholder lovgivning. Ved et egenudviklet system kan man tilpasse systemet til den aktuelle lovgivning, men man er som det er tilfældet for kommercielt system stadig selv ansvarlig for at de lovgivningsmæsssige krav er opfyldt. ÅRH kender ikke til områder, hvor ServiSys ikke overholder lovgivningen. 8.2 Uhensigtsmæssigheder og mangler Der er et antal uhensigtsmæssigheder og mangler i ServiSys af mindre alvorlig karakter, som er planlagt til implementering i de kommende år. Der udestår pt. ikke lov- eller GMP-mæssige fejl og mangler i ServiSys. Side 11 af 48

12 Der er ikke kendskab til fejl i Cato. Leverandøren har et system til registrering og sporing af ønsker, fejl og mangler. Det er ikke offentligt tilgængeligt. 8.3 Konklusion Overordnet set er der flere kontrolpunkter/indtastningskontroller i ServiSys i forhold til Cato. Det er dog ikke nødvendigvis et udtryk for at produktionen bliver mere sikker, hvis der er mulighed for at omgås nogle af kontrollerne, men indtastning af lotnumre giver f.eks. garanti for at der ikke kan anvendes forkerte lotnumre. På system siden er det, det modsatte billede, der tegner sig. At Cato som system er bedre kvalitetssikret og testet end ServiSys. Dette er bl.a. baseret på, at Navtilus ikke har et certificeret kvalitetssystem og ved auditeringen fremgår det tydeligt at de endnu ikke er på plads med deres kvalitetssystem og tilhørende aktiviteter. CSS har et kvalitetssystem, som er i overensstemmelse med GAMP. CSS er heller ikke certificerede, men ved besøg var SRN s indtryk, at det ikke kun var på papiret det så fint ud, men at de rent faktisk gjorde som det var beskrevet. Ud fra et kvalitets-syn er et kommercielt system klart at foretrække, hvis der er tale om en lødig leverandør og et system med en rimelig udbredelse. Det kræver mange ressourcer at opnå samme kvalitet med et egenudviklet system og i henhold til GAMP en bidrager udbredelsen til kvalitetsstemplet, idet der er større risiko når der er mindre bruger-erfaring. Ulempen kan dog være, at det ikke er tilpasset en lovgivning i et land som Danmark, men generelt stilles overordnet de samme krav indenfor EU. 9. Dokumentation En af de store udfordringer ved et egenudviklet system er typisk at få udarbejdet tilstrækkelig dokumentation. Dette gælder både brugermanualer, installationsvejledninger og system dokumentation. Dette gør sig også gældende her. Samtidig er det en stor udfordring med et komplekst (integreret) system at få beskrevet de forskellige muligheder systemet giver, herunder også koblingen mellem produktion og basis. For ServiSys er udfordringen meget stor, da det er et egenudviklet system, der skal anvendes i flere installationer, hvilket betyder krav om mere generisk dokumentation og funktionalitet. Det er tænkt som et generisk system, der skal kunne anvendes i forskellige opsætninger og sammenhænge. D.v.s. at der faktisk er tale om systemudvikling, hvilket stiller væsentlig højere krav til både udvikling, test og dokumentation end når der er tale om et system udviklet til en enkelt kunde. Dette betyder også at dokumentationen ikke alene skal tilpasses den enkelte opsætning, men varianter af opsætninger og tilsvarende for funktionaliteten. 9.1 Konklusion Der er bedre og mere dækkende dokumentation til Cato end ServiSys. Cato giver mulighed for at tilkøbe IQ/OQ m.m. Ved implementering af ServiSys kan IQ/OQ vederlagsfrit for sygehusapoteket rekvireres via Amgros. Implementeringsgruppen Side 12 af 48

13 har udarbejdet et sæt protokoller, de findes på Samnet. Disse kan umiddelbart anvendes eller bruges som inspiration. 10. Fremtiden Ved et kommercielt system er man naturligt afhængig af leverandøren og af at denne har en fornuftig forretning. Dette har SRN undersøgt inden de anskaffede Cato, så de får en form for sikkerhed på den lange bane. Tilsvarende er antallet af installationer også med til at sikre, at firmaet kan overleve fremadrettet eller være interessante for andre at drive videre. Ved et egenudviklet system er man enten afhængig af sine egne udviklere (hvilket normalt vil være begrænset til nogle få personer) eller det firma, man har indgået en aftale med. I dette tilfælde er ServiSys afhængig af Navtilus og deres evne til at fastholde de medarbejdere, der er nødvendige. Umiddelbart virker det som om, det er fordelt på meget få medarbejdere, hvilket kan blive en udfordring. At systemet er integreret gør også, at det er afhængigt af, hvad der sker med ApoVision og hvordan det vurderes at det kan leve videre. Desuden er der uhensigtsmæssigheder og mangler i servisys, der skal implementeres i de kommende år. Det kræver mange ressourcer at udvikle og holde et produktions system opdateret og løbende forbedre og evt. tage ny teknologi i brug. Ved at vælge et system, der anvendes af mange, får man den synergi, at der er flere både til at stille krav og garantere for produktet Konklusion Det er svært et konkludere, hvilke fordele/ulemper de respektive systemer har i forhold til fremtiden. Beslutningen om, at erstatte ApoVision med et nyt system, har dog skabt usikkerhed om, i hvilken form ServiSys fortsætter. Tilsvarende er det også usikkert, hvorledes Cato passer ind i det nye scenarie. Dette er en beslutning der må tages i egne rækker. For Cato s vedkommende er man overladt til leverandøren og dennes fremtidsplaner. 11. Samlet konklusion Denne rapport kan være inspiration til valg af system og forskellige faktorer, man bør forholde sig til. Der er ikke et entydigt billede af, hvilket produktionssystem man bør vælge. Der er mange faktorer, der spiller ind. Men med udviklingen af ServiSys og implementeringen af Cato, giver det i dag minimum 2 valgmuligheder. Inden man vælger system er det vigtigt at overveje, hvordan det passer i forhold til de organisatoriske forhold, hvordan produktionen skal se ud, hvilke arbejdsgange man forestiller sig, hvordan det passer ind i it-strategien o.s.v. Dernæst vil næste skridt være at aflægge de respektive steder et besøg og se hvordan deres produktion/systemer passer sammen med de krav og ønsker man selv har opstillet. Generelt gælder også, at når man starter sin implementering, skal man være klar til at anvende de nødvendige ressourcer, da man har lettere ved at opnå en succes, jo kortere man kan gøre selve implementeringen. Side 13 af 48

14 12. Definitioner og Forkortelser Definition/forkortelse SRN ÅRH GAMP COTS Stand-alone Forklaring Sygehusapoteket Region Nord Hospitalsapoteket Århus, Århus sygehus Good Automated Manufacturing Pracsis Commercial Off-the shelf Software System der ikke er integreret til andre systemer 13. Ændringslog Version Dato/initialer Beskrivelse af Side/afsnit ændring V /HRM Nyt dok NA V /HRM Opdateret efter Stort set alle side og afsnit kommentering fra ÅRH og SRN V /HRM Opdateret eftr sidste review fra ÅRH Genrelt er fejl ændret til uhensigtmæssigheder. Opsummeringsskema pkt 6.6 simplificeret. V /HRM Opdateret efter sidste review fra SRN V /HRM Version nummer ophævet til version 3.0 Side 14 af 48

15 14. Bilag 1: Produktionssystem: Servisys Brugervenlighed - Krav til brugere (uddannelsesniveau) Ingen specielle krav Systemets svartider: Opstart Straks Start af ny produktion Efter oprettet prod.ordre da umiddelbar start Kvittering undervejs Det er individuelt hvordan man på det enkelte apotek ønsker sikkerhedsniveauet og dermed antallet at kvitteringer undervejs Udskrivning af rapport Straks Online hjælp Hvilke muligheder er der og dækker det behovet eller er der brug for yderligere information Krav til oplæring for at kunne betjene systemet (tid, #produktioner, kursus) Der findes en vis hjælp inde i programmet Usikker på om der menes hjælp via internet eller hotline/mail. Produktionspersonale oplæres fra få timer til få dage; foretages af superbrugere. Superbrugere oplæres fra uger til måneder; bl.a. via kurser hos udvikleren af systemet. Individuel tilpasning af systemet Alt kan laves; kun et spørgsmål om at betale! Opsætningstider Første produkt (hvis den information findes) Systemet er kørt som udviklingsprojekt; derfor vanskeligt at angive.? Ny produkttype Meget afh. af type; fra få minutter og opefter; oftest 5-15 minutter Nyt produkt, kendt type Do. Kurer/regimer Do. Nye brugere Få minutter Implementering Side 15 af 48

16 Tid fra systemet installeres til første produkt Kan ikke angives da vi har været med i udviklingen? Tid til fuld produktion (f. udfasning af Ecl. udvikling vil vi estimere at kunne være i fuld produktion på eksisterende) cytostatikaområdet på 6-12 måneder Oplæring af medarbejdere Produktionspersonale: op til få dage Superbrugere: fra nogle få uger til et par måneder bl.a. afh. af kendskab til ApoVision Tilpasning af arbejdsrutiner Afh. af tidligere systemer; altid nødvendigt i et eller andet omfang ved? indførelse af nye EDB-systemer. Konfiguration hvad kan/skal man sætte Alt udstyr, personale, processer mv. skal opsættes. Det ligger i op konceptet at alt skal vurderes og opsættes kvalitetsstyringsmæssigt bedst muligt. Hvilken fleksibilitet er der ved opsætning af Alle muligheder åben; man kan selv bestemme graden af kvalitet. processer (faste eller fleksible) Produktionstid Kan vi vælge de samme produkter, samme produkttyper? Evt tider for forskellige produkter Tid/aktiviteter inden produktion startes f.eks. bestilling af råvare Varer er i ApoVision og dermed i systemet. Indrapportering fra ordinationsskemaer på få minutter Produktion Meget varierende afh. af produkttype; fra 20 sek. for visse sprøjtetyper (antibiotika) til minutter for større, komplekse produktioner (cytostatika). Tid/aktiviteter efter produktion afsluttet Frigivelse: Kan foretages af alle med rettighed til dette fra alle arbejdspladser Fakturering: Sker automatisk Oprydning: Det kan være nødvendigt at foretage manuelle oprydningsprocedurer hvilket kan være tidskrævende og besværligt Hvor mange produktioner kan man nå på en dag og hvilke ressourcer kræver det Meget svært at sætte eksakt tal på. Pr.time: Antibiotikaproduktion: simple enkeltproduktioner pr.bænk=2 pers Side 16 af 48

17 Cytostatikaproduktion: 2-15 produktioner pr.bænk afh. af type Kapacitet Hvor mange bænke kan systemet håndtere Mange Hvor mange kan producere samtidigt Mange Hvor mange forskellige produkttyper Mange Hvor mange forskellige produkter Mange Hvor mange forskellige kurer/regimer Mange Hvor mange brugere kan være tilknyttet Mange Andre kendte begrænsninger? Øvre grænser for ovenstående antal kendes ikke. Der forekommer dog låsninger men vi ved ikke med sikkerhed om det er opbygningen af ServiSys eller det er den IT-mæssige platform, der er begrænsende faktor. Funktionalitet Hvilke typer produktion understøtter Understøtter infusionsposer, sprøjter, tørstof, mellemprodukter mv. systemet (infusionsposer, sprøjter, Der videreudvikles stadig på specielle procedurer som f.eks. tabletter og tabletter, tørstof, etc) visse typer forsøg. Hvilke typer produkter Cytostatika, Alle; blot et spørgsmål om at opsætte antibiotika, TPN, smerte pumper Kan man registrere lineclearance Ja Hvordan opsættes tolerancer Kan opsættes både generelt/universelt og specifikt for de enkelte proceslinjer Kan man vælge decimaler på vejning Nej, men under opsætning af vægte foretages nogle valg som kan? influere på decimalantal Fortryd step tilbage Nej, ikke pt. men er under udvikling Design af etiketter Ja, i et vist omfang; evt. med hjælp fra IT-afdeling Opsætning af regimer Ja Brug af rester Ja Side 17 af 48

18 Brug af flerstykspakninger Ja Kassationer og genbrug Kassationer kan foretages. Valgt ikke at acceptere genbrug. Rapportering Vedlæg eksempler på de anvendte rapporter Kan systemet generere en log og hvad er Kassations- og frigivelseslog kan direkte ses; anv. oversigtsmæssigt. værdien af den Ikke muligt at anvende kassationsloggen til opgørelse da der ikke kan tages højde for genanvendelse af varer. Kan systemet generere audit-trails? Ja; der kan opsættes logning af forskellige parametre Kan systemet generere batch/produktionsrapporter Ja Kan batch/produktions-rapporter tilpasses Ja i en vis grad; foretages af IT-funktion og/eller superbruger individuelt Rapport over gennemførte produktioner? Ja Andre rapporter som anvendes løbende Ja; over fakturering, frigivelse, forbrug, samt visse kvalitetsstyrings- rapporter (f.eks. autorisationsudløb) Integration med andre systemer Både hvad er etableret og hvad kan etableres (Cato) ERP-system; Prisberegning, pluk af varer, Integration over til f.eks. EPJ kræver udvikling. læg varer på lager, produktionsplanlægning Logistik- og produktionsdele findes Økonomi -fakturering Integreret Produktionsudstyr; vægt,etiketprintere, Opsætning og kvalitetsmæssig styring af udstyr er integreret i systemet andet udstyr Laboratorie-data - Stamdata Takstoplysninger opdateres automatisk Brugerstyring og rettigheder windows Fuldt windowsintegreret med brugerstyring integration? Andre data hvilke - Data Stamdata? Side 18 af 48

19 Patientkort Findes; vedligeholdes pt. manuelt. Ressource forbrug ved råvareskift Afhængigt af omfang; kvalitetssikringsmæssige procedurer gør at der er et meget stort arbejde forbundet med skift af de basale produkter (vand, salt mv.). Direkte skift af en råvare som kun anvendes i et enkelt produkt kræver kun kort tid (10-30minutter) Andre data - Kvalitetssikring Datasikkerhed Høj grad af sikkerhed via dobbeltkontrolsystem (godkendelse og autorisation). Ingen mulighed for at ændre i processer, procedurer mv. når først processen er forløbet eller når procedurerne er autoriseret. Datavaliditet Ikke systemafhængig. Validiteten af data vurderes før data lægges i - systemet f.eks. en holdbarhed. Der er datavaliditet på felter, hvor der f.eks. kræves adgangskode, udløbsberegning. Digital godkendelse v. produktion Ja; opsættes individuelt for processerne Registrering af kommentarer Bemærkninger kan indsættes overalt (i forbindelse med alle data, opsætninger, produktioner, frigivelser osv.) Adgangskontrol Ja; på brugerniveau og med muligheder for individuel opsætning af rettigheder Kvalitetssikrende konfigurationer Ja; godkendelse og autorisation af 2 forskellige personer med korrekte rettigheder sikrer kvalitet Vedligeholdelse Omkostninger ved opgradering (pris+tid) Meget versionsafhængigt i forhold til hvad der er rettet/ændret.? Vedligeholdelse af data Man sætter selv niveauet på det enkelte apotek. Tidskrævende proces når der er større mængde præparatskift (f.eks. pga. licitationer) Vedligeholdelse af råvaredata Do. Indlæsning/indtastning af data Do. Side 19 af 48

20 Oprydning i data Det kan være nødvendigt at foretage manuelle oprydningsprocedurer hvilket kan være tidskrævende og besværligt Backup af systemet Opfattes ikke som værende systemafhængig; foretages via IT-afdeling; - foregår uproblematisk Andet - Validering Omfang af validering v. opgradering/nyt Ved opgradering/ny version vælger vi pt. at bruges en del tid på - system kvalificering af versionen før den implementeres, da versionen ikke altid er testet tilstrækkeligt af Navtilus før vi modtager den. Se også generelle bemærkninger på sidste side. Er ikke systemafhængig men tilpasses aktuel ændring; vurderinger foretages af superbrugere i samarbejde med kvalitetsstyringsafdeling. Validering af data Ikke systemafhængigt; niveauet sættes af lokal kvalitetsstyringsafd. - Validering af processer Do. - Hvor ofte foretages opgraderinger Tilpasset i forbindelse med brugerønsker? Teknisk Support System nedbrud hvor ofte + varighed Meget sjældent at vi har oplevet dette. Har skyldtes menneskelige fejl i forbindelse med større omlægninger, f.eks. ændret platform Låst system hvor ofte + varighed Umiddelbart som systemet kører pt. med 5-6 bænke i drift er der nogle mindre låsninger af få sekunders varighed. Se også beskrivelsen under pkt. Kapacitet. Fejl i systemet hvor ofte + varighed Få og oftest kun i forbindelse med at nye procedurer tages i anvendelse Kendte fejl og mangler i systemet Har nogle hængepartier bl.a. vedr. pakning af patientspecifikke tabletdoser. Der arbejdes fortsat på løsning af disse problemer og på løsninger indenfor brugervenlighed jf. en liste over nice to have emner. Side 20 af 48

21 Support behov for den daglige bruger Kræver i visse situationer tilstedeværelse af superbruger Beregninger Dosis beregning med parametre (hvilke + Ja, kan foretages ud fra stort set alle kendte formler/parametre sikkerhed) Sikkerhed omkring ordination I princippet lægens bord men der kan foretages dosiskontrol via dosisberegneren Leverandør Generel tillid til leverandøren (kvalitet, support, levetid) Kvalitetssikring af løsninger, hvad får man Der har været tilfælde, hvor løsninger ikke har været testet tilstrækkeligt og ført til yderligere fejl og problemer Dokumentation (hvad følger med : Jf. aftalen med leverandøren har det ikke været denne, der skulle levere Brugervejledning, releasenote) brugervejledning. Sådanne har vi selv været ansvarlige for at udarbejde ud fra dokumentationen (beskrivelse af krav og løsning) fra leverandøren Support Fra leverandøren: Noget personafhængig Produktionsstyring Mulighed for produktionsplanlægning Ja, kan producere til lager Oversigt over dagens produktion Ja Anvendes andre systemer til at understøtte Nej - produktionsplanlægningen Organisation Hvem er system ejer (lokalt/centralt) - Hvem har indflydelse på adgange og restriktioner Kvalitetssikringsafdelingen + IT-afd. Hvad kræver implementeringen af organisation (hvem/hvilke områder er Som ved indførelse af alle andre nye systemer hvad enten det er EDB eller andet kræver det at organisationen er gearet til og indstillet på at - Side 21 af 48

22 involveret, hvor meget skal løftes, hvor skal der ændres arbejdsgange etc) Hvad er de relevante afdelingers opfattelse af systemet (Q, Logistik, lager, produktion) Påvirker systemet kunderne : arbejdsgange, services etc. Produktionsflow, beskrivelse af standard forløb Generel subjektiv vurdering af systemet der skal ske ændringer og foretages uddannelse. Kvalitetsstyring: Logistik generelt: Påvirkning begrænset Logistik produktion: Produktion generelt: (se også generel bemærkning) Ja, i positiv retning idet der forekommer færre produktionsfejl. Generelt en bedre kvalitet af produkterne. Dermed samlet set en bedre patientsikkerhed. Evt. vedlæg instruktioner el.lign. Systemet fungerer generelt godt, hurtigt og effektivt. Såfremt der opstår uregelmæssigheder, f.eks. pga. større eller mindre brugerfejl, er det imidlertid ofte tidskrævende og vanskeligt at rette fejlene, rydde op og komme tilbage på sporet. I nogen grad løses denne problematik efterhånden som alle bliver mere erfarne (såvel produktionsfolk som superbrugere)? Generelt vedrørende brugervenlighed: Servisys er udviklet som en overbygning på ApoVision og er dermed brugervenlighedsmæssigt tæt forbundet hertil. Der er således åbenbare fordele forbundet for brugere af ApoVision men samtidig også tydelige mangler set i forhold til mere moderne intuitive EDB-systemer. Der fremkommer i en del situationer fejlmeddelelser, som ikke umiddelbart er forståelige hvilket giver anledning til nogen irritation/frustation. Samtidig indebærer udviklingsaftalen at det er os selv, der i nogen udstrækning skal udarbejde brugervejledninger. Side 22 af 48

23 Generelle bemærkninger: Vi har i Århus været med i hele udviklingsfasen, som knap nok er overstået endnu. Vi har derfor set mange udvikl.mæssige fejl som har forhalet/forlænget implementeringsprocessen. Af samme årsag nemlig at vi har været med i udviklingen af systemet har vi måttet teste noget mere end normalt men dette har været en del af den overordnede udviklingsaftale. - Side 23 af 48

24 15. Bilag 2: Produktionssystem: Cato Brugervenlighed - Krav til brugere (uddannelsesniveau) Det kræver ikke nogen bestemt uddannelsesniveau for at betjene Cato, men SRN anvender farmakonomer/laboranter ved produktion og indrapportering. Systemets svartider: Meget korte tider (< ½ minut) Opstart Start af ny produktion Kvittering undervejs Udskrivning af rapport Online hjælp Hvilke muligheder er der og På hverdage i dagtimerne er der mulighed for at kontakte CSS (Cato dækker det behovet eller er der brug for Software Solution) telefonisk eller pr. mail vedr. support på yderligere information brugerfladen. Der er som regel respons inden for samme dag. Krav til oplæring for at kunne betjene systemet (tid, #produktioner, kursus) Individuel tilpasning af systemet Opsætningstider Første produkt (hvis den information findes) Ny produkttype Nyt produkt, kendt type Følgende oplæring har vi fundet tilstrækkelig: Demonstration af Cato v. CSS for samtlige medarbejdere, mulighed for at prøve at producere for dem, der har lyst (2-3 timer på engelsk). Gennemgang af diverse Cato-funktionaliteter på 3-4 afdelingsmøder Sidemandsoplæring efter behov samtidig med daglig produktion. I Cato er der mulighed for forskellige indstillinger, således at systemet målrettes. Der er ikke lavet individuelle programtilpasninger ud over at programmet er oversat til dansk. Første produkt blev sat op med hjælp fra CSS. Varighed huskes ikke, men under 1 time. Kun råvarer skal sættes op. Det tager ca. 5 min, hvis relevante data foreligger. Opsætning er stort set uafhængig af produkttype. (Udskrift af præparatstamblad vedlagt, bilag 1) Side 24 af 48

25 Kurer/regimer Nye brugere Implementering Tid fra systemet installeres til første produkt Tid til fuld produktion (f. udfasning af eksisterende) Oplæring af medarbejdere Tilpasning af arbejdsrutiner Konfiguration hvad kan/skal man sætte op Hvilken fleksibilitet er der ved opsætning af processer (faste eller fleksible) Produktionstid Tid/aktiviteter inden produktion startes f.eks. bestilling af råvare Produktion Fra 1 15 minutter afhængig af regimets kompleksitet ½ minut Fra første opsætninger til første rigtige produktion: ½ år Fra første rigtige produktion til 100% Cato: 9 måneder Gradvist under implementering, få dage Gradvist, samtidig med implementering, få dage. Ved samme lejlighed blev arbejdsgangene omlagt, hvorefter afdelingens flow primært er bygget op om IT-systemet. Det vil bl.a. sige at papirdokumentation og styring er reduceret til et absolut minimum. Samtidig er der indført elektronisk lagerstyring, hvilket systemet også giver mulighed for. Grundopsætninger, brugergrupper. Et par dage Der er en del grundopsætninger, der skal tages stilling til, men teksten hertil er logisk (udskrift vedlagt, bilag 2). Brugere kan tilknyttes brugergrupper. En bruger kan tilknyttes en brugergruppe og derudover have individuelle rettigheder (udskrift vedlagt, bilag 3). Processerne er faste. De genereres ud fra om stoffet er flydende eller fast (skal fortyndes eller opløses), samt andre oplysninger, der bliver lagt på varen. Kan vi vælge de samme produkter, samme produkttyper? Evt tider for forskellige produkter Oprettelse af bestilling i systemet, inklusiv godkendelse: Fra 5 minutter til 15 minutter Mellem 5 og 30 minutter for komplicerede produktioner. Vedlagt udskrift over forskellige produktionstider, bilag 4. Side 25 af 48

26 Tid/aktiviteter efter produktion afsluttet Hvor mange produktioner kan man nå på en dag og hvilke ressourcer kræver det Kapacitet Hvor mange bænke kan systemet håndtere Hvor mange kan producere samtidigt Hvor mange forskellige produkttyper Hvor mange forskellige produkter Hvor mange forskellige kurer/regimer Hvor mange brugere kan være tilknyttet Andre kendte begrænsninger? Funktionalitet Hvilke typer produktion understøtter systemet (infusionsposer, sprøjter, tabletter, tørstof, etc) Kontrol, pakning og forsendelse, ca. 5 minutter To personer (1 bænk) kan klare ca. 6 produktioner pr. time, inklusive montering af infusionssæt Dette er ikke undersøgt. Vi har ikke hørt at der skulle være begrænsninger. Pt. kører vi med 4 bænke fordelt på to produktionssteder (3+1). Som ovenfor Mange, dog to, som CSS henviser til at skulle blandes volumetrisk, dog arbejder de på en løsning. Disse to typer repræsenterer to sjældent anvendte håndteringer. Se senere. Alle relevante på nær de to ovenfor nævnte Mange. P.t. er der oprettet 176 regimer i Aalborg. Ingen kendt begrænsning Cato kan ikke selv beregne mængden af fortyndingsvæske ud fra oplysninger om koncentrationsinterval på slutprodukt. Der skal derfor tages stilling til mængden af fortyndingsvæske i forbindelse med godkendelse til produktion i de tilfælde hvor det er nødvendigt. Farmaceuten godkender dette elektronisk. Tilsætning til infusionsposer, med og uden forudgående væskereduktion, infusionpose med eksakt slutvolumen. Gælder både med flydende udgangsprodukt og ud fra tørstof. Og med medfølgende solvens, blanding af to væsker inden tilsætning til infusionspose. Optræk og udlevering i sprøjter, også ud fra forudgående rekonstitution. Udlevering i elastomeriske pumper. Tabletter kan kun ekspederes i det volumetriske modul og udlevering af Side 26 af 48

27 Hvilke typer produkter Cytostatika, antibiotika, TPN, smerte pumper Kan man registrere lineclearance Hvordan opsættes tolerancer Kan man vælge decimaler på vejning Fortryd step tilbage Design af etiketter Opsætning af regimer Brug af rester Brug af flerstykspakninger Kassationer og genbrug Rapportering Kan systemet generere en log- og hvad er disse er derfor ophørt i Aalborg. Afdelingerne står herefter selv for denne distribution, som i forvejen stort set findes i dosispakninger passende til en behandling fra fabrikkernes side. Vi har taget Cato i anvendelse til cytostatika. Der findes et modul til TPN og vi vil formode Cato også kan anvendes til antibiotika. Der kan ikke registreres lineclearence Tolerancer for forskellige handlinger opsættes i indstillinger f: Tolerance for tilsætning af opløsningsvæske. Tolerance for udtagning fra hætteglas. Tolerance for administreret mængde i forhold til ordineret. Udvidet tolerance i forbindelse med små afvejninger. Antal decimaler kan ikke vælges. Der skal angives hvornår man anser en vægt for at være i ro, med to decimaler efter kommaet. Disse fastlægges ved konfigurationen. Ja Etiketter kan designes selv, men skal helst gøres i samarbejde med CSS. Regimer opsættes af personer med rettigheder hertil. Godkendes af to personer (valgfri indstilling) Rester registreres i Cato i forbindelse med produktion. Disse kan bruges af alle på produktionsstedet. Ikke relevant Der opleves ganske få kassationer. Et færdigproduceret produkt kan genbruges til en anden patient, såfremt det er sat op i indstillinger. Vedlæg eksempler på de anvendte rapporter Der er ikke en samlet log tilgængelig. Side 27 af 48

28 værdien af den Kan systemet generere audit-trails? Kan systemet generere batch/produktionsrapporter Kan batch/produktions-rapporter tilpasses individuelt Rapport over gennemførte produktioner? Andre rapporter som anvendes løbende Integration med andre systemer ERP-system; Prisberegning, pluk af varer, læg varer på lager, produktionsplanlægning Økonomi -fakturering Produktionsudstyr; vægt,etiketprintere, andet udstyr Laboratorie-data Stamdata For de fleste funktioner genereres en log, der kunne være mere uddybende. (Eksempel på to hændelsesrapporter vedlagt, bilag 5) Se ovenstående For hver produktion genereres Præparationsrapport (en kort opsummering over hvilke præparater, der indgår i hvilke mængder, hvad de er opløst og fortyndet i, samt hvem der har præpareret) (Udskrift vedlagt, bilag 6) Præparationsprotokol (samtlige operationer i produktionsforløbet, al tekst der har været vist på skærmen, afvejninger osv.) (Udskrift vedlagt, bilag 7) Nej Der kan laves en rapport over gennemførte produktioner i valgfri tidsinterval (min. dage). (Udskrift vedlagt, bilag 8) Mange, f.eks. både til brug i den daglige administration af produktionen, hvor langt er bestillingen i produktionsforløbet osv. Men også ved sporing af brug af råvarer, hvilke produktioner har en bestemt råvare indgået i, o.lign. (Udskrift over liste af rapporter vedlagt, bilag 9) Både hvad er etableret og hvad kan etableres (Cato) Der er ikke etableret integration til andre systemer. Der kunne tænkes integration til økonomisystem, lagersystem, ordinationssystem, evt. partikeltællersystem. Det er ikke undersøgt om integration er mulig. CSS angiver på deres hjemmeside forskellige integrationsmuligheder. Der er integration til etiketprintere, vægte, stregkodelæsere og fingeraftrykslæsere Se ovenstående Side 28 af 48

29 Brugerstyring og rettigheder windows integration? Andre data hvilke Data Stamdata Patientkort Der skal oprettes data på råvarer dvs. præparater, opløsningsvæsker, fortyndingsvæsker, beholdere. På præparater skal bl.a. angives følgende: Navn Firma Lægemiddelform Massefylder Holdbarhed (efter anbrud, opløst, fortyndet, fysisk/kemisk, mikrobiologisk) Lysbeskyttes Kan opløses i Kan fortyndes i Mængde af aktivt stof Mængde af hjælpestoffer Patienter skal oprettes med oplysninger om navn, afdeling, cpr. samt for ordinationen relevante undersøgelsesresultater (vægt, højde, GFR, ). Vægt kan indstilles således at der skal indtastes fornyet værdi efter en valgt periode. Ressource forbrug ved råvareskift Funktionalitet til skift af råvarer på berørte regimer i en arbejdsgang, 1 minut. Dertil kommer en eventuel redigering af regimekommentarer, som indebærer ophævelse af hvert enkelt regime. Aktuelt for ca. halvdelen af præparaterne, hvorfor skift af disse tager ca 5 minutter ekstra pr. regime Side 29 af 48

30 Andre data Kvalitetssikring Datasikkerhed Regimerne kan ikke ændres uden at bryde autorisationen. Alle andre data kan ændres, hvis man har adgang til området (forbedres i kommende version). Datavaliditet Systemet er et færdigudviklet produkt, som har været i anvendelse i 10 år. Udvalgte beregninger er kontrolleret og fundet i orden. Digital godkendelse v. produktion Produktionstekniker samt hjælper er logget på under produktion. Der sker ingen anden godkendelse under produktion. Produktionsforløbet er fastlagt på forhånd og godkendt digitalt af to personer. Registrering af kommentarer Under produktion kan der ikke registreres kommentarer Adgangskontrol Der skal logges på med unikt brugerid og adgangskode. Adgangskoden kan indstilles til: at udløbe efter en defineret periode at skulle indeholde et bestemt antal karakterer antal cifre og antal ikke cifre i adgangskoden Kvalitetssikrende konfigurationer?? Vi er i tvivl hvad der menes hermed. Vedligeholdelse Omkostninger ved opgradering (pris+tid) Vedligeholdelse af data Vedligeholdelse af råvaredata Indlæsning/indtastning af data Oprydning i data Årlig afgift for support + opdateringer: 800 pr. licens. IT-afdelingen udfører opdateringerne, test af opgradering varierer i omfang. Fra ca. 3 6 timer. Data skal vedligeholdes ved ændringer af data, der ligger til grund for data i Cato. Dette er ikke tidskrævende. Da vi ikke har integration skal data vedligeholdes manuelt, dvs. data skal indtastes. Indtil videre er det ikke oplevet som tidskrævende og besværligt. Ikke nødvendig foreløbig Side 30 af 48

31 Backup af systemet Andet Validering Omfang af validering v. opgradering/nyt system Validering af data Validering af processer Hvor ofte foretages opgraderinger Teknisk Support System nedbrud hvor ofte + varighed Låst system hvor ofte + varighed Fejl i systemet hvor ofte + varighed Kendte fejl og mangler i systemet Udføres rutinemæssigt af IT-afdelingen Valideringsomfanget er fastlagt i henhold til GAMP (COTS-system). I forbindelse med implementering af Cato har vi udført følgende: IQ og OQ (købt protokol hos leverandør) PQ (test af forskellige produkttyper på fiktive patienter) PV (Skærpet overvågning ved de ti første gange produktet produceres) Der ud over er der lavet instruktioner, systembeskrivelse samt risikovurdering. I forbindelse med opgradering udføres følgende (dette er ikke afprøvet endnu): Vurdering af ændringer beskrevet af leverandør er der nogle vi vil teste hos os. Test af forskellige produktionstyper. Se ovenfor Se ovenfor CSS udsender opgraderinger 3-4 gange årligt. Vi kan selv bestemme hvornår vi vil installere opgraderingen og om vi vil samle flere opgraderinger. Ikke oplevet Ikke oplevet Ikke oplevet Kan ikke håndtere følgende ( mangler ): Optælling af tabletter (kan håndteres som en aflevering, men der Side 31 af 48

32 Support behov for den daglige bruger Beregninger Dosis beregning med parametre (hvilke + sikkerhed) Sikkerhed omkring ordination Leverandør Generel tillid til leverandøren (kvalitet, support, levetid) genereres ikke batchjournal) Påsætning på infusionssæt Tilsætning af aktivt stof til opløsningsvæske (sjældent forekommende, CSS arbejder på en løsning) Opløsning af aktivt stof i to medfølgende solvens (sjældent forekommende, CSS arbejder på en løsning) Den daglige bruger har efter oplæring kun sjældent behov fra superbruger og aldrig fra leverandør. Der findes mulighed for flere forskellige formler i systemet samt mulighed for at indtaste egne formler. Systemet indeholder et ordinationsmodul, hvor det er muligt at angive diagnoser og diverse parametre. Faet ordination indtastes i Cato. Ordination skal godkendes af farmakonom + farmaceut inden produktion. Der ville være større sikkerhed omkring ordination, såfremt lægerne ville bruge ordinationsmodulet i Cato eller der blev etableret integration til afdelingernes ordinationssystem (minimering af indtastningsfejl). CSS har et kvalitetsstyringssystem, der er i overensstemmelse med GAMP. Cato er udviklet i henhold til GAMP. Der er fuld sporing på forløbet fra krav opstår til det er implementeret og testet. CSS er en virksomhed i vækst. Ved køb af systemet blev deres solvens vurderet. F.eks. blev der også angivet en oversigt over referencer, altså øvrige brugere af Cato. Side 32 af 48

33 Kvalitetssikring af løsninger, hvad får man Dokumentation (hvad følger med : Brugervejledning, releasenote, ) Support Produktionsstyring Mulighed for produktionsplanlægning Oversigt over dagens produktion Anvendes andre systemer til at understøtte produktionsplanlægningen Organisation Hvem er system ejer (lokalt/centralt) Hvem har indflydelse på adgange og restriktioner Hvad kræver implementeringen af organisation (hvem/hvilke områder er Cato er testet iht. GAMP inden nye versioner frigives. Ved køb af Cato følger der følgende med: Brugervejledning på dansk Installationsvejledning Systemkrav Overensstemmelseserklæring (med GAMP) Kan tilkøbes: IQ/OQ Risikoanalyse Audit Questionnaire (svar på de mest stillede spørgsmål i forbindelse med en audit). Ved opdatering er der på hjemmesiden angivet hvilke ændringer, der er foretaget (dokument kan downloades) Der er mulighed for support i dagtimerne på hverdage. De er hurtige til at svare på spørgsmål og komme med løsninger. Der er flere gode oversigtsmuligheder, som har medført store forbedringer ved planlægning og administration af præparationerne. Nem Nej Afdelingsleder for Cytostatikaafdelingen er systemejer. Lokalt i cytostatikaafdelingen i samarbejde med kvalitetsafdelingen. Cytostatikaafdelingen implementerer i samarbejde med IT-afdelingen og kvalitetsafdelingen. Side 33 af 48

34 involveret, hvor meget skal løftes, hvor skal der ændres arbejdsgange etc) Hvad er de relevante afdelingers opfattelse af systemet (Q, Logistik, lager, produktion) Påvirker systemet kunderne : arbejdsgange, services etc. Produktionsflow, beskrivelse af standard forløb Generel subjektiv vurdering af systemet Nemt at bruge. Logisk opbygget. Pæn og logisk brugerflade. Kritisk at stamdata på varekort ikke er låst. Ikke umiddelbart, men de kan få tilbudt adgang til systemet, både for at kunne ordinere direkte i systemet men evt. også som kigge-adgang, for oplysninger om status på specifikke præparationer, som alternativ til telefonforespørgsler. Flowdiagram vedlagt (bilag 10). Meget brugervenligt. Nemt at oplære personale og at bruge systemet i daglig drift. Vedligehold af varedata og regimer er ligeledes nemt at bruge og at overskue. Også her er oplæringen overkommelig. Cytostatikaproduktion er kendetegnet ved højt tempo, kort varsling af ibrugtagning af nye behandlinger, flere årlige vareskift bl.a. på grund af Amgrosudbuddene, hvorfor det er vigtigt at systemet kan håndtere disse vilkår. Det kan Cato. Til gengæld er det resursekrævende at understøtte systemet for at leve op til gældende lovkrav til f.eks. sikring af varedata m.m. Dette skulle dog blive afhjulpet i kommende version. Side 34 af 48

35 15.1 Bilag 1 Præparatstamblad Side 35 af 48

36 15.2 Bilag 2 Grundopsætning Side 36 af 48

37 15.3 Bilag 3 Brugeropsætning Side 37 af 48

38 15.4 Bilag 4 Produktionstider Side 38 af 48

39 15.5 Bilag 5 Hændelsesrapporter Side 39 af 48

40 15.6 Bilag 6 Præparationsrapport Side 40 af 48

41 15.7 Bilag 7 Præparationsprotokol Side 41 af 48

42 Side 42 af 48

43 Side 43 af 48

44 15.8 Bilag 8 Præparationsliste Side 44 af 48

45 Side 45 af 48

46 Side 46 af 48

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

APOTO projektet. Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark. Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø

APOTO projektet. Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark. Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk 13. august 2010 APOTO projektet Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm

Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM. Cognos. Support. EG Performance Management www.eg.dk/pm Kom i trygge hænder med dedikeret support til din Cognos-platform EG IBM Cognos Support EG IBM Cognos Support - Tillægsydelser EG IBM Cognos Support EG Support EG IBM Cognos Supportydelser - få præcis

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland 28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland nr. A B C D E Region Midtjyllands generelle rettelser til annonceringsmaterialet Region Midtjylland

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Dekontamineringsdagene 2015

Dekontamineringsdagene 2015 Dekontamineringsdagene 2015 Gert Jørgensen, Produktspecialist» Dansktalende SteriLean ApS / LJ Medical A/S SteriLean & I Track Kvalitets og dokumentations (sporings) system 5 Lokationer på hospitaler i

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

Smartair Anti-passback

Smartair Anti-passback Smartair Anti-passback Brug og opsætning Indholdsfortegnelse Anvendelse... 3 Definitioner... 3 Introduktion... 3 Anti-passback typer... 3 Afvist anti-passback... 3 Adgang m/log anti-passback... 5 Nulstille

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelsen af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Leverandøren gøres

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser Vær klar TIL 2010! Bliv mere effektiv med nye kurser Viden er en sikker investering Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til 75% på opgradering af din løsning Læs mere side 3 Ekstra brugerlicenser

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Konsignationslager & ordreproces

Konsignationslager & ordreproces Microsoft Dynamics AX Fall Konsignationslager & ordreproces 16. 1 Generelle fordele ved at bruge AX Kongsignationslager: - Lagerprocessen er ens for lagermedarbejdere - Kontrol og opfølgning er ensrettet

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Stage One Computing. Forfattet af Christian Stage 2010/06. Public information. Author Christian Stage Template None

Stage One Computing. Forfattet af Christian Stage 2010/06. Public information. Author Christian Stage Template None IT Compliance RoadMap Et whitepaper om hvad GxP i IT afdelingen er. Validering af basis IT systemer og netværk (ikke IT produktvalidering softwareprodukter/applikationer) Forfattet af Christian Stage 2010/06

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Automatiserede medicinløsninger har stort potentiale

Automatiserede medicinløsninger har stort potentiale SYGEHUSAPOTEKERNE I DANMARK Automatiserede medicinløsninger har stort potentiale Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Oktober

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion

Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion Denne FarmTest af Driftschefen fra ICEconsult indeholder en afprøvning af programmet foretaget på tre store DPL-svinebedrifter. Formål med

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder.

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder. Helle Schade-Sørensen IT - og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø hss@itst.dk Hellerup, den 12. september 2007 Høringssvar til Høring af Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Med økonomistyringssystemerne

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD

NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA CADConnect PML system til Microsoft Dynamics NAV Et praksisorienteret, generisk, intelligent interface mellem et CAD-system og Dynamics NAV. CADConnect understøtter også

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8

Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8 Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8 Vi er nu klar til at opgradere din DanDomain WebShop til version 8. Opgraderingen til DanDomain WebShop8 kommer til at byde på en helt ny visuel oplevelse

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det

Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det Du vil ha` ultra kort oplæringstid for personalet. Du vil ha` det mindst mulige antal skærmbilleder ved indtastning. Du vil logge på systemet hurtigt og nemt uden at dit personale står i kø ved kassen.

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

100% adgangskontrol med FlexAir

100% adgangskontrol med FlexAir 100% adgangskontrol med FlexAir 100% ADGANGSKONTROL 100% LET SIKKERT ØKONOMISK FlexAir Enkelt, fleksibelt og sikkert Med FlexAir adgangskontrolsystem fra Scantron træffer du altid det rigtige valg. Systemet

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere