Medieinfo København Stockholm Oslo. Læs me. Djøfbladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medieinfo 2014. København Stockholm Oslo. Læs me. Djøfbladet"

Transkript

1 Medieinfo 2014 Læs me re om vore s mange andre m edi på dgmed ia.d - i? København Stocholm Oslo

2 Nyhedsbrev et journalistis fagblad, d hv 14. dag dump ind ad brevspræen hos napt aademie med en samfundsvidensabelig ell hvvsøonomis uddannelse ell som med anden uddannelse bestrid et typis Djøf-job. Bladet læses i vid udstræning af beslutningstagne i de fagpolitise, politise og øonomise sfær i Danmar såvel i den offentlige som i den private setor. Joblin s formål at holde læsne ajour med atuelle forhold af betydning for des situation som djøfe. Vi sætt djøfne og des faglighed i centrum, og det vores mål, at djøfne læs og brug bladet, og at de oplev det som en vigtig og nødvendig ilde til viden og debat. Dfor still vi sarpt på både samfundsdebatten, forholdene på arbejdsmaredet og den eneltes arrie- og ompetenceudviling. vil gne være med til at sætte dagsordenen for den offentlige debat i Danmar. Vi behandl principielle spørgsmål i det samfundsvidensabelige univs, som andre medi ie besriv og analys. Vi bring fagspecifie juridise og øonomise baggrundsartil, hvvsorientede artil, analysende og dybdeborende artil, faringsformidlende og inspirende artil, arbejdspladsreportag og portrætt. Bann eft 2. nyhed Vi øns en levende faglig og forbundspolitis debat, d bredt afspejl synspuntne i organisationen og i medlemsredsen. supples med en ræe online medi. Jobunivs Djøfs jobdatabase med ca besøgende om måneden. På forsiden af Djoef.d d desuden mulighed for, at jobannonc på Jobunivs bliv vist und feltet for den simple søgning. Dette bring jobannoncen i fous, allede før jobsøgne foretag en søgning. Ydme udsend Djøf ugentligt et nyhedsbrev sine me end medlemm. Hi d mulighed for bannannoncing samt joblins som supplement til jobannoncing på Jobunivs Djøf udsend hv onsdag et nyhedsbrev, d segmentet på de tre uddannelsesgrupp; Jura, Øonomi og Forvaltning/ Kommuniation, til hele medlemssaren på ca medlem af Danse Specialmedi, og magasinets oplag bliv ontrollet af Specialmedines Oplagsontrol (FMK). For at unne leve solide information om vores læse bliv desuden målt i Index Danmar/Gallup. Nyhedsbrev - segmenting Jura Øonomi Forvaltning og Kommuniation medlemm medlemm medlemm Redation Djøf Gothsgade København K Telefon Fax Stig Nielsen Ansv. redatør D plads til en bannannonce i hvt nyhedsbrev, placet eft den anden nyhed, samt 8 joblins i højre side af nyhedsbrevet. Pris Nyhedsbrev Bannannonce Bannannonce eft 2. nyhed (én udsendelse) r Pris pr. segment. Joblin med ovsrift, ansøgningsfrist og logo Én udsendelse r To udsendels r Tre udsendels r Tillæg for én af de to øvste placing r Pris pr. segment. Annoncesalg DG Media as Store Kongensgade 72 DK-1264 København K Tel Matialav Formatet på bannannonce B: 394 x H: 141 px. Matialet sal leves som JPG- ell GIF-fil, og må mas. være 45 KB. D sal medsendes en URL adresse. Logo til joblin må mas. være B: 130 x H: 120 px. og sal leves som JPG- ell GIF-fil.

3 Jobunivs.d Djoef.d Topbann Forsidehenvisning Sidebann Bundbann et g/ r r r et dset B. Læg dit jobopslag på Djøfs Jobunivs og få ontat til de relevante andidat. Kombinet med en annonce i målrettes jobannoncingen med den laveste ontatpris. Jobannonc på Jobunivs sendes ud til de relevante andidat med jobagent. Pris Jobunivs.d 30 dage uden printannonce r Henvisningsannonce (2 ug) r Som standard lægges annonc i også på Jobunivs. Første stilling inludet i annonceprisen. Heft ost det r for eftfølgende stilling i samme annonce. Ved henvisningsannonce i bladet tillægges r for fuldt opslag på Jobunivs. Bannannonc - jobunivs Topbann B: 1000 x H: 150 px. CPM: r. 130 Sidebann B: 230 x H: 200 px. CPM: r. 100 Bundbann B: 740 x H: 60 px. Jobagent CPM: r. 100 B: 468 x H: 60 px. CPM: r Få jobannoncen på Jobunivs fremhævet på Djoef.d med en henvisningsannonce. Djoef.d har i gennemsnit besøgende om måneden, haf unie besøgende samt sidevisning. Dved opnås andidatnes opmærsomhed allede før de foretag en hurtigsøgning i Jobunivs via Djoef.d. Pris Djoef.d Henvisningsannonce på Djoef.d (1 uge) r Henvisningsannonce på Djoef.d (2 ug) r Matialav Ved bestilling af en henvisningsannonce på Djoef.d må firmanavnet mas. fylde 40 tegn inl. mellemrum og titlen på det job, d søges, må mas. fylde 65 tegn inl. mellemrum. Ved bestilling af jobannonc til Jobunivs uden printannonce matialet sendes til som Word-fil. Logoet til jobannoncen sal medsendes som GIF- ell JPG-fil i formatet H: 250 x B: 150 px. Matiale til bannannoncing på Jobunivs sal leves som GIF, JPG ell Flash (med indsat clic tag + en ie-animet JPG- ell GIF-fil som bacup) i mas. 45 KB. Animation mas. 10 se.og/ell 3 loops. D sal altid medsendes en URL-adresse. ve-

4 djøfbladet.d Pris djøfbladet.d P T Topbann Topbann: B: 910 x H: 90 px Pr. måned: r Artielbann: B: 480 x H: 150 px Pr. måned: r Joblin Joblin Joblin med ovsrift, ansøgningsfrist og logo: 2 ug: r Matialav Matiale til bannannoncing sal leves som GIF, JPG ell Flash (med indsat clic tag + en GIF- ell JPG-fil som bacup) og må mas. være 45 KB. Animation max 10 se. og/ ell 3 loops. Til alle type bannannonc sal d medsendes en URL-adresse. Frist Matiale til annonce- og bannampagn sal leves senest 5 arbejdsdage for ampagnestart. Alt matiale sendes til DG Media på vedlagt specifiation om unde og ampagnepiode. J Online trafi Artielbann Trafi på Jobunivs Trafital for Jobunivs et gennemsnit for pioden januarjuni 2013 og hentet fra Google Analytics Mdl. besøg Mdl. sidevisning Mdl. unie besøg Fa 1 fa 4 f, djøfbladet.d djøfbladet.d et site baset på magasinet og tag således sit naturlige udspring fra det tryte magasin, men byd også på meget me end det. H an de besøgende bl.a. læse det atuelle magasin, søge i tidlige artil, og ie mindst gå på opdagelse i mass af andre emn som navnenyt, boligmared, jobmared osv. djøfbladet.d har ca besøgende om måneden med månedlige sidevisning til følge. D mulighed for øbe bannannonc på djøfbladet. d samt joblins, d henvis til jobopslag på jobportalen Jobunivs. Trafi på Djoef.d Trafital for Djoef.d et gennemsnit for pioden januar-otob 2012 og hentet fra Google Analytics Mdl. besøg Trafi på djøfbladet.d Trafital for djøfbladet.d hentet fra Google Analytics. Mdl. unie besøg Mdl. sidevisning Mdl. unie besøg Mdl. sidevisning Øv Sæ Sæ For Ind Ind G Til for ma rels A Ann (m epo DG til a Antal besøg Antal unie besøg

5 Pris - Udgivelsesplan 2014 : / s Testsideannonc - 1/4 side: r B: 91 x H: 120 mm 1/2 side: r B: 91 x H: 245 mm 1/2 side: r B: 187 x H: 120 mm Side 2 til ant: r mm til besæring Opslag: r B: 420 x H: 280 mm + 5 mm til besæring Bagsiden: r B: 210 x H: 240 mm + 5 mm til besæring 1/3 side: r B: 187 x H: 78 mm 1/1 side: r B: 187 x H: 245 mm 1/1 side til ant: r mm til besæring Side 3 til ant: r mm til besæring Indside af bagsiden: r mm til besæring Forside af Djøf Jobunivs: r B: 90 x H: 78 mm Nr. Bestillingsfrist/test Bestillingsfrist/job Udomm inden l Matialefrist/alt inden l januar 8. januar 17. januar januar 22. januar 31. januar januar 5. februar 14. februar februar 19. februar 28. februar februar 5. marts 14. marts marts 19. marts 28. marts marts 02. april 11. april april 23. april 2. maj 9 2. maj 7. maj 16 maj maj 21. maj 30. maj maj 3. juni 13. juni august 6. august 15 august august 20. august 29. august august 3. septemb 12. septemb septemb 17. septemb 26. septemb septemb 1. otob 10. otob otob 15. otob 24. otob otob 29. otob 7. novemb novemb 12. novemb 21. novemb novemb 26. novemb 5. decemb 1/15 2. januar januar ' januar '15 Jobannonc - 1/4 side: r B: 91 x H: 120 mm 1/2 side: r B: 91 x H: 245 mm Rabatt g g g 1/2 side: r B: 187 x H: 120 mm 1/1 side t. ant: r mm til besæring Farvetillæg 1 farve r farv r Øvrige pris Særplacing + 10% Særplacing i jobsetionen + 15% Forsidehenvisning på jobsetionen r Indsti Indhent venligst tilbud 1/1 side: r B: 187 x H: 245 mm Opslag: r B: 420 H: 280 mm + 5 mm til besæring Godtgørelse Til relame- og mediabureau ydes 3% matialegodtgørelse for leving af færdigt matiale. Hudov ydes d 2% informations- og sihedsstillelse til mediabureau, d godtgørelsesbettigede jf. Kreativitet & Kommuniations liste. Annoncematiale Annoncematiale til print sal leves som trylar PDF (min. 300 dpi, CMYK). Matialet an sendes til DG Media på (mas. 20 MB) ell via ftp-sv. Kontat DG Media om dette. For ydlige tenise detalj om rav til annoncematiale se Gentagelsesrabat 3 indryning 10% rabat 6 indryning 15% rabat 12 indryning 20% rabat 20 indryning 25% rabat Frevensrabat Indry 5 annonc i forlængelse af hinanden og betal for 4. Frevensrabat an ie ombines med anden rabat. Storundabat 5% storundabat ved en omsætning på mindst r Al rabat forudsætt samlet bestilling, og at annoncne indryes inden for 12 måned. Humanitær-rabat D gives en humanitær-rabat på 25% på testside- og jobannonc til humanitære organisation tilsluttet Danse Dagblades Forening. Listen ov organisation, som an omme i betragtning, an ses på: humanitarabat. Oplag Kontrollet af Specialmedines Oplagsontrol (FMK) i pioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013: Oplag i alt g

6 byd bl.a. på... D e bo in ø Ia K still sarpt på både samfundsdebatten, forholdene på arbejdsmaredet og den eneltes arrie- og ompetenceudviling. K K le K hold læsne opdatet med ny viden og atuelle forsrningsresultat relevante for Djøf e. K a bring ud ov fagspecifie juridise og øonomise baggrundsartil, også faringsformidlende og inspirende artil, arbejdspladsreportag og portrætt. K K In Læ

7 Den typise læs af en mand (52%) ell vinde (48%) mellem 20 og 39 år (50%) med en husstandsindomst ov r. (42%). Læsne r bor i Region Hovedstaden (54%) i ejbolig (56%). Læsne betal gne estra for valitetsprodut (90%) og meget/ret intessede i at læse om indenrigsnyhed (91%) samt udenrigsnyhed (87%). De intess sig ligeledes for samfundsblingse Nyhedsmagasin r øonomi (95%), hvvsforhold (91%) og satteforhold (92%). r I alt har læse ifølge Index Danmar/Gallup 1. r. halvår r Blingse Nyhedsmagasin r Kontatpris for læse, som offentligt ansat. r r r r r r r r r r. 754 r r r. 754 Kun hvvsative r Blingse Tidende Blingse Nyhedsmagasin Dagbladet Børsen Blingse Tidende Blingse Nyhedsmagasin Blingse Tidende Blingse Nyhedsmagasin Blingse Tidende r Blingse Nyhedsmagasin r r r Blingse Nyhedsmagasin r r Blingse Tidende r r Kontatpris for læse, som chef ell Jyllands-Posten r lede inden for den offentlige setor. Blingse Tidende r r Jyllands-Posten r Blingse Nyhedsmagasin r r r r r r r r r r r r Kun hvvsative r r r r Blingse Nyhedsmagasin r r Blingse Tidende r r Kun hvvsative r Blingse Nyhedsmagasin r Blingse Tidende r Kontatpris pr læse, hvis ovvejende arbejdsfunjyllands-posten tion specialist med en lang videgående uddannelse. r Nyhedsmagasin Blingse Blingse Tidende r Blingse Tidende Blingse Nyhedsmagasin r Blingse Tidende Blingse Nyhedsmagasin Blingse Tidende r r r. 859 r r Blingse Nyhedsmagasin Blingse Nyhedsmagasin r Kun hvvsative r Blingse Tidende Blingse Tidende r r r Blingse Nyhedsmagasin Blingse Tidende offentligt ansat Kontatpris for læse, som r r med administration/forvaltning. arbejd r Kontatpris for læse, som offentligt ansat og involvet i indøb af urs/onfenc/seminar. r r r r r r r r r r r r r r r. 754 Blingse Tidende og r r r. 859 Alle Jyllands-Posten 3 ud af 6 5 ud af 6 59% 10% 10% Hvor mange af de seneste 6 numre læs4 ell du i? ud af 6igg 9% Blingse Nyhedsmagasin Blingse Tidende Blingse Nyhedsmagasin Blingse Tidende Kun hvvsative 1 ud af 6 6% Alle 2 ud af 6 59% 6% 3 ud af 6 Ingen 10% 0% 5 ud af 6 10% 4 ud af 6 9% 1 ud af 6 6% 2 ud af 6 6% Ingen 0% 69% loyale læse Kilde Index Danmar/Gallup 1. halvår 2013 samt en læsanalyse af nr foretaget af DG Media i samarbejde med Djøf. Læsanalysen omfatt 541 respondent.

8 6 Sandinaviens største mediehus me end 100 medi august / septemb 2013 pris d 65,95 eur. 9 s m a g o g b e h a g a u g u s t / s e p t e m b e r SILGRANIT NYHEDER! NY SILGRANIT VASK & NY SILGRANIT FARVE g a s t r o n o m i, v i n, f o r æ l e l s e vi vil ha' ød i salaten els romantis gastronomi på Fredisminde vinduel vildt med grønbech hot guide bordeaux årgang 2009 mod 2010 til vdens hotteste storby shanghai vintip: øb barolo til glas og æld anmeldels: amass, strandmølloen, canblau og manzel BLANCO ELON XL 6 S I SILGRANIT KLIPPEGRÅ Køenvasen BLANCO Elon XL 6 S en ompat og rummelig øenvas, d ideel til det lille øen. H vist i den nye unie Silgranit -farve: Klippegrå. En dyb grå farve, d sift arat alt eft lyssætning og ombination med andre matial. Oplev nyhedne i a+n show room. Scan oden ell li ind på og leg med ombination af de mange Silgranit -farv og forsellige bordpladematial. a+n show room - Metbuen Sovlunde Målrettede medi Effetive annoncepa Bedre ontatpris Doumentet effet Roden Paul Cunningham har fundet tilbage til røddne og fjnet de forstyrrende element i sin mad r. 65, supsarpe nive svingdøren selina juul talentet andreas saxsiold-nørup BK returuge 38 Prosa b l a d e t 31. maj årgang Dans Psyolog Forening De it-professionelles fagblad 1 Januar Tema: Singularitet Når comput og mennese smelt sammen Dit srald side 14 Små pig omsæres side 23 Test din ban side 32 side Tema ensomhed side 36 Sal onen siftes ud? side 64 Prof ell pop? Vi gi r årene baghjul: Firs & fucing fantastis To debatartil tag organisationspsyologien ærligt und vingebenet. Fyld modelunne me end evidensen? SIDE 4 & 10 Angry Birds flytt ind hos HTML5 side side 52 aeldresagen.d/nu Fra uventet ant Psyologens nye roll Ae & lappe Klummen: De unge, d opsøg varmestune, også unge, som vi an lære noget af. Sal psyologen være fremtidens innovationsled. En worshop har arbejdet med stoffet. Er det nødvendigvis sådan, at tætte tilnytningsfigur udeluende består af mennes? SIDE 13 SIDE 14 SIDE 18 It-fagets Pension s dagens lys s. 7 august _NU_0413_INDHOLD.indd 1 Anmeldelse af Steve Jobs biografi s /07/ ne r Vend og se me...come join us Nupouren Danmars mest veldoumentede slaneur, som sir dig alle de vitamin, minal og fibre din rop har brug for. dit vægttab icstart nr Smart bibliotesløsning en naturlig del af Smart living Nyt fagblad Tre formandsandidat Fire næstformandsandidat Smart economy optim den enelte forretning også i en større sammenhæng. Smart mobility flytt biblioteet hen hvor brugen og giv adgang til at sabe, dele og remixe. Smart environment gør udtryet mangfoldigt og inspirende. Smart govnance ban vej for at centrale beslutning udmøntes i loal ontest. stop madspild og spar penge for D løg hvidndt su nr. 8 septemb 2013 fagm ag a sin 2013 tema Hvor langt vil du gå for et job? 06 You dream We design United we advance Library Solutions test xxxx xxxxxx foto xxx xxxx SOCIALRÅDGIVERENTRYK.indd 1 Smart people an fouse på neompetenc; reativitet, formidling og livslang læring. 4 opsrift på negodt brød selina juul, vinden bag stop spild af mad: BiBliote ar tema: mobilitet Unit og i fællessab Biblioteets forretningssystem smart, når: sådan lær du at stå på rullesøjt forbundets Juni hvor fællessab undstøttet af tenologi fremm livsvalitet, effetivitet og bæredygtighed. Jeg fnis, når jeg hør ordet professor lars Ugghøj danmars første socialrådgivprofessor Al henvendelse: Magasinet Sundhed ApS Store Kongensgade København K Telefon Nupo det fornuftige valg når du sal tabe dig, ell hvis du blot vil vedligeholde din vægt. Al henvendelse til Bibliotearforbundet Telefon: ed io 15/12 m BiBliotearforBundets fagmagasin PsPetiv socialrådgiven e r eg jd Ny diæt an løse maveproblem TEMA MÆLKEKAMPAGNE side be e Unge spring tandlægen ov om i form på sportshotel i rebild ba Til amp for mælen ar ns m ID nr da Post Danmar Magasinpost SMP i sa meji sundhed numm 8 septemb 2013 nr maj 2013 nyhedsmagasin om mejibranchen SOCIALRÅDGIVEREN E-bogslæsErE læser mere 1 05/12/ Dante Ann - 215x220 - Smart living.indd 1 forandringer stresser 10/01/ Danmars Naturfredningsforening Nr. 2 juni 2013 OPLEVELsEN for LIVET jeg bliv TiT mindet om det af omgivelsne TIL ELITEUDØVERE OG TRÆNERE # 26 juli 2O12 PRIs 50 R. HenrieTTe mielsen ol-guldvind 2004 MØDE UsaIN BOLT se DaNNEBROG Gå TIL TOPs RaMME MIT højeste NIVEaU - 18 atlet fortæll om ol-drømme og mål INDIVIDUaLIsTER 1 MåL fire forsellige fyre Har HafT et år Til at opbygge en stær 4-aja Til ol intview tema Gør vi no for at stoppe tilbagegangen i naturen han føler sig helt almindelig MEN EsILD EBBEsEN an BLIVE DEN MEsT VINDENDE OL-DaNsER plus To Hansen-genaTion Til ol pl vend Hjem smugig ind i ol-byen Natur og landbrug Natur forsvind Ny avis Natur & Miljø har fået en søst avisen Natur & miljø omm tætte på dig og vores resultat for naturen Naturportræt Det VilDe SVin nu i Danmar genindvandret fra tysland mød Jørn Jespsen, esformand for natur- og landbrugsommissionen Fata BiogaS godt for både natur, landbrug og forbrugen Betingels Pris og betalingsbetingels Alle pris esl. moms. Enhv annonce fatures umiddelbart eft udgivelsen/piodestart. Betalingsfristen netto ontant 10 dage eft udgivelsesdato/piodestart. Såfremt betalingsfristen ovsrides, påregnes et rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned. I visse tilfælde an DG Media ræve, at annoncen betales forud. Rabat ydes ie af tillægspris. Relamation DG Media ell mediet påtag sig ie ansvar for fejl i annonc, som indryet i ovensstemmelse med bestillens angivels. Det gæld også matiale modtaget fra andre medi, matiale d ie i ovensstemmelse med de tenise data, ell hvis matialefristen ovsrides. For tryfejl, forte størrels, tidspunt etc. som annoncøren ell bureauet ie bær ansvaret for, ydes en redution eft DG Medias søn, d højst an beløbe sig til annoncens pris og for indryning i mediet. Relamation ov tryfejl, fejl ved farven ell lignende sal være DG Media i hænde senest 5 dage eft annoncens indryning. Indryes en annonce fl e gange med samme fejl, uden at DG Media modtag relamation, ydes eventuel deort un for den første indryning. Erstatningsrav an ie gøres gældende ov for DG Media ell ov for mediet for fejlagtig, forsinet ell manglende indryning af de bestilte annonc ell eventuelle følg af sådanne fejl. Annulling Eventuelle annulling sal se sriftligt til DG Media senest 5 hvdage før bestillingsfristen. Annonc, hvortil særplacing bestilt, an ie annulles uden forudgående aftale med DG Media. I tilfælde af annulling af annoncing, hvortil d ydet rabat i sammenhæng med tidlige ell anden annoncing, vil den for meget givne rabat eftfatures. Øvrige bestemmels DG Media forbehold sig ret til at afvise annonc, d strid mod mediets retningslinj, ell imod gældende love og bestemmels. Annonceordr, til hvile d nyttet betingels om testomtale, afvises. Enhv annonce, som an forvesles med redationel test, sal for annoncørens regning øvst forsynes med ordet annonce oven ov en streg i hele annoncens bredde. D tages forbehold for tryfejl. Ring på og tag en maretingsna med os!

Medieinfo. Tandlægebladet. Er du sikker på din diagnose? dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på

Medieinfo. Tandlægebladet. Er du sikker på din diagnose? dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på Tandlægebladet Medieinfo 2015 NR. 2 // FEBRUAR 2015 ÅRGANG 119 NR. 2 TANDLÆGEBLADET FEBRUAR 2015. 119. 73-160 DIAGNOSTIK OG BEHANDLINGSPLANLÆGNING NORDISK TEMA 1. DEL Diagnostik og behandlingsplanlægning

Læs mere

KOMMUNAL BLADET. Medieinfo. HK Kommunalbladet DET GODE LIV ARBEJDSLIV FAG & FREMTID NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING KARRIERETJEK

KOMMUNAL BLADET. Medieinfo. HK Kommunalbladet DET GODE LIV ARBEJDSLIV FAG & FREMTID NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING KARRIERETJEK HK Kommunalbladet Medieinfo 2015 KOMMUNAL LADET 05 I23I05I2014 For ansatte i kommuner, regioner og fælleskommunale virksomheder FAG & FREMTID Et brag af en konference NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING

Læs mere

VIDENSKAB Nye paradigmer for kræftkontrol s. 1852, 1854, 1855. PATIENTER MED DELIRIUM HVAD KAN LÆGEN GØRE? s. 1853, 1858, 1863

VIDENSKAB Nye paradigmer for kræftkontrol s. 1852, 1854, 1855. PATIENTER MED DELIRIUM HVAD KAN LÆGEN GØRE? s. 1853, 1858, 1863 Ugeskrift for Læger Medieinfo 2015 VIDENSKAB Nye paradigmer for kræftkontrol s. 1852, 1854, 1855 Hvem gifter lægerne sig med? s. 1833 Nye veje i kuren mod MRSAbakterier s. 1828 UGESKRIFT FOR LÆGER NR 20

Læs mere

Medieinfo. Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk. Gymnasieskolen. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55

Medieinfo. Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk. Gymnasieskolen. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Medieinfo 2012 Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Den typiske læser af er er et journalistisk fagblad, skrevet og redigeret af uddannede

Læs mere

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 M E B D B Pr All um fa da Så læ Me ikk R Medieinfo 2011 Lederne København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Re DG an sti fra me ov Den typiske læser af Lederne er Lederne er et eksklusivt magasin, som

Læs mere

Prisliste og mediedata 2008

Prisliste og mediedata 2008 Prisliste og mediedata 2008 København Vejle fax 70 27 11 57 Malrettet kontakt Markedsføring Der findes kun ét medie i Danmark, hvis du vil i kontakt med professionelle inden for marketing, reklame, kommunikation

Læs mere

Medieinfo. Politisk Forum 2015. dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på

Medieinfo. Politisk Forum 2015. dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på Politisk Forum 2015 Medieinfo 2015 Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk København tockholm Oslo Politisk Forum 2015 27. - 28. april 2015 Politisk Forum er KL's årlige konference på teknik-

Læs mere

cbs OBSERVER Redaktion Annoncesalg CBS OBSERVER & cbsobserver.dk Bjørn Hyldkrog Ansvarshavende redaktør DG Media a s Vejle København

cbs OBSERVER Redaktion Annoncesalg CBS OBSERVER & cbsobserver.dk Bjørn Hyldkrog Ansvarshavende redaktør DG Media a s Vejle København R Medieinfo 200 CBS Observer a v i s f o r co p e n h a g e n b u s i n e s s s c h o o l h a n d e l s h ø j s k o l e n m a j 2 0 0 9 cbs OBSERVER 4 - Vi er indstillede på, at humaniora og samfundsvidenskab

Læs mere

Medieinformation. Version 1.0

Medieinformation. Version 1.0 Medieinformation 2015 Avis Pleasure-magasiner Business-magasiner Indstik Borsen.dk Pleasure.borsen.dk Børsen Play Marketnews Tablet og smartphone Nyhedsbreve Inread Børsen Lørdag og Børsen Søndag Børsen

Læs mere

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren-

Universitetsavisen. der protesterer mod markedsgørelsen af uni- Vi har også været bag murene og mødt tre studeren- R 1 Månedligt på museum Medieinfo 2010 6 Rejst med utefly til Euopa 6 Fie i Euopa (ekskl. Noden) 4 Fie i Noden Stobyfie/kultufie a kottidsfie i udlandet en) Fie i Syd- og Nodamika 1 Aktiv-/spotsfie ka

Læs mere

Intro Analyse Temaer Priser Oplag Teknik Online Kontakt

Intro Analyse Temaer Priser Oplag Teknik Online Kontakt Medieinformation 3 ben giver balanceret viden 1. J&M. Nyhedsdelen holder dig opdateret om alt vedrørende den producerende industri Nyhedsstof Virksomhedsnyt Begivenheder Politik Økonomi Udland Synspunkter

Læs mere

SAMLET MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEHUSET LUKSUS. medier til aktive mennesker. outdoor. outdoortrainingmag.dk

SAMLET MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEHUSET LUKSUS. medier til aktive mennesker. outdoor. outdoortrainingmag.dk SAMLET MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEHUSET LUKSUS medier til aktive mennesker outdoor outdoortrainingmag.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 03 VELKOMMEN TIL MEDIEHUSET LUKSUS 04 MAGASINER 04 LøbeMagasinet 06 Outdoor

Læs mere

Magasinet PLEJE MEDIEINFORMATION

Magasinet PLEJE MEDIEINFORMATION Magasinet 2015 MEDIEINFORMATION Magasinet Pleje Fokus & opbygning Uanset om man bor i Jylland eller på Læsø, i Skjern eller Sorø er det de samme udfordringer, der opstår, når budgetter skal omsættes til

Læs mere

Medie info 2014 TIL FREMTIDENS LANDMÆND. Birk Centerpark 34-36. DK-7400 Herning. Tel: +45 7620 7970 agro@fbg.dk. bovi@fbg.dk. hyo@fbg.

Medie info 2014 TIL FREMTIDENS LANDMÆND. Birk Centerpark 34-36. DK-7400 Herning. Tel: +45 7620 7970 agro@fbg.dk. bovi@fbg.dk. hyo@fbg. Medie info 2014 Birk Centerpark 34-36. DK-7400 Herning. Tel: +45 7620 7970 agro@fbg.dk. bovi@fbg.dk. hyo@fbg.dk agrologisk.dk bovi.dk hyo.dk TIL FREMTIDENS LANDMÆND FAKTA 2 fagmagasiner til eliten af de

Læs mere

FRIE. media partners BLIV KLAR TIL NYE MÅL OG NYE UDFORDRINGER GODE TIPS MEN FIND FØRST UD AF HVAD DU VIL. Frie FIND DIT NYE. Medieinfo 2014 TEMA:

FRIE. media partners BLIV KLAR TIL NYE MÅL OG NYE UDFORDRINGER GODE TIPS MEN FIND FØRST UD AF HVAD DU VIL. Frie FIND DIT NYE. Medieinfo 2014 TEMA: media partners Medieinfo 01 0 01 7 GODE TIPS FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 0 01 Frie FIND DIT NYE Det er Dig, Der bestemmer DRØMMEJOB ONLINE Christine Feldthaus om balance: Vil du være overskudsspelt-mor

Læs mere

Ryger du, hvis der kommer børn i hjemmet? Deltag i læserafstemningerne på Beboerbladets hjemmeside. Christian skulle

Ryger du, hvis der kommer børn i hjemmet? Deltag i læserafstemningerne på Beboerbladets hjemmeside. Christian skulle Medieinfo 2015 Mr. AaB slås for de unge Ryger du, hvis der kommer børn i hjemmet? Christian skulle flytte og forgylde banken De fleste vil bo tæt på den nærmeste familie Iqro er 18 år og i afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Medieinformation 2012

Medieinformation 2012 EKSTRA I næste uge: Dagens Medicin udkommer som elektronisk avis Bestil et gratis eksemplar: dagensmedicin.dk/e-avis. Den trykte avis er atter på gaden fredag 28. oktober 2011. Jeg t at udeb i stedet styr

Læs mere

2015 MEDIEINFORMATION

2015 MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION Motor-magasinet Helt tæt på autobranchen Motor-magasinet trækker på 46 års historie som uafhængig nyhedsformidler til hele autobranchen. Motor-magasinet går helt tæt på autobranchen,

Læs mere

Magasinet Hest TIL ALLE DANSKE HESTEEJERE

Magasinet Hest TIL ALLE DANSKE HESTEEJERE DANMARKS MEST LÆSTE HESTEMAGASIN MED 50.000 LÆSERE HVER MÅNED Kilde: TNS-Gallup 2010 Magasinet Hest TIL ALLE DANSKE HESTEEJERE MEDIEINFORMATION 2011 Nr. 5 2010 Løssalg 58,00 kr. VIND LUKSUSTRAILER T HEST

Læs mere

100% dækning Af AKTiVe LAndMÆnd - en del af F A G B L A D S G R U P P E N A / S dagens landbrug M e d i e i n f o 2 0 1 3

100% dækning Af AKTiVe LAndMÆnd - en del af F A G B L A D S G R U P P E N A / S dagens landbrug M e d i e i n f o 2 0 1 3 100% DÆKNING AF AKTIVE LANDMÆND - en del af F AGB LADSG RUPPEN A/S dagens landbrug Medieinfo 2013 2 Velkommen til Maskinbladet Velkommen til Maskinbladet REDAKTIONEL MÅLSÆTNING: Maskinbladet skal være

Læs mere

MEDIE INFO 2014 100% DÆKNING AF PROFESSIONELLE LANDMÆND

MEDIE INFO 2014 100% DÆKNING AF PROFESSIONELLE LANDMÆND MEDIE INFO 2014 Birk Centerpark 34-36. DK-7400 Herning Tel: +45 9626 5266. mail@maskinbladet.dk maskinbladet.dk 100% DÆKNING AF PROFESSIONELLE LANDMÆND FAKTA 2 PROFESSIONELLE LANDMÆND Maskinbladet udsendes

Læs mere

ARKETING PROFESSIONELLE MARKETING

ARKETING PROFESSIONELLE MARKETING ARKETING BANNER OPINIONSLEDERE MED ARKEDSFØRING PLATFORM KOMMU IKATION 22.000 LÆSERE NYHEDER KAR ERE INSPIRATION MARKETING KREATIV NYHEDSBREV MEDIA MARKEDSFØRI LGRUPPE KOMMUNIKATION NYHEDE ARKETING PROFESSIONELLE

Læs mere

Medieinformation. Priser Temaer Oplag Teknik Online Kontakt

Medieinformation. Priser Temaer Oplag Teknik Online Kontakt Medieinformation Priser & Formater 2013 Udvalgte formater B: 266 mm H: 360 mm 1/1 SIDE 4 Farver Hovedavis Kr. 46.000 Fagsektioner Kr. 34.500 B: 131 mm H: 360 mm B: 266 mm H: 180 mm 1/2 SIDE HØJFORMAT 4

Læs mere

2015 MEDIEINFORMATION

2015 MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2 Jern & Maskinindustrien Mere tyngde skærpet fokus Jern & Maskinindustrien er fagbladet for de små og mellemstore virksomheder i den danske fremstillingsindustri. Vi sætter fokus

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

NYHED. bliver til... NR. 1 1. ÅRGANG 1. AUGUST 2014 WWW.DAGENSBYGGERI.DK. Dansk tegnestue slår igennem i Indien 4. 5 8 33 Rolls-Royce til udlejere

NYHED. bliver til... NR. 1 1. ÅRGANG 1. AUGUST 2014 WWW.DAGENSBYGGERI.DK. Dansk tegnestue slår igennem i Indien 4. 5 8 33 Rolls-Royce til udlejere MEDIE INFO 20 1 5 dagensbyggeri.dk NYHED bliver til... NR. 1 1. ÅRGANG 1. AUGUST 2014 WWW.DAGENSBYGGERI.DK Dansk tegnestue slår igennem i Indien 4 5 8 33 Rolls-Royce til udlejere Komfort og sikkerhed Ny

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2008

MEDIEINFORMATION 2008 Facadeentreprenør hyldes Prisen Årets Facadeentreprenør 2007 er gået til facadeeksperten Svend Erik Larsen & Søn Isolering. Nyt våben mod fugtskader En ny elektrokemisk metode ser ud til at kunne blive

Læs mere

PRODUKTER OG YDELSER FOR LEVERANDØRER

PRODUKTER OG YDELSER FOR LEVERANDØRER 13-09-2011 1/9 Restaurationsbranchen.dk skelner mellem tre typer af brugere, der kan oprette sig med log-in, nemlig en almindelig -bruger, en restauratør-bruger og en leverandør-bruger. En almindelig bruger

Læs mere

Prosa. Tema: Fejlslagne it-projekter. b l a d e t. PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32

Prosa. Tema: Fejlslagne it-projekter. b l a d e t. PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32 Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 11 November 2008 Tema: Fejlslagne it-projekter PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32 Synspunkt Hvorfor går it-projekter mon

Læs mere