Medieinfo København Stockholm Oslo. Læs me. Djøfbladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medieinfo 2014. København Stockholm Oslo. Læs me. Djøfbladet"

Transkript

1 Medieinfo 2014 Læs me re om vore s mange andre m edi på dgmed ia.d - i? København Stocholm Oslo

2 Nyhedsbrev et journalistis fagblad, d hv 14. dag dump ind ad brevspræen hos napt aademie med en samfundsvidensabelig ell hvvsøonomis uddannelse ell som med anden uddannelse bestrid et typis Djøf-job. Bladet læses i vid udstræning af beslutningstagne i de fagpolitise, politise og øonomise sfær i Danmar såvel i den offentlige som i den private setor. Joblin s formål at holde læsne ajour med atuelle forhold af betydning for des situation som djøfe. Vi sætt djøfne og des faglighed i centrum, og det vores mål, at djøfne læs og brug bladet, og at de oplev det som en vigtig og nødvendig ilde til viden og debat. Dfor still vi sarpt på både samfundsdebatten, forholdene på arbejdsmaredet og den eneltes arrie- og ompetenceudviling. vil gne være med til at sætte dagsordenen for den offentlige debat i Danmar. Vi behandl principielle spørgsmål i det samfundsvidensabelige univs, som andre medi ie besriv og analys. Vi bring fagspecifie juridise og øonomise baggrundsartil, hvvsorientede artil, analysende og dybdeborende artil, faringsformidlende og inspirende artil, arbejdspladsreportag og portrætt. Bann eft 2. nyhed Vi øns en levende faglig og forbundspolitis debat, d bredt afspejl synspuntne i organisationen og i medlemsredsen. supples med en ræe online medi. Jobunivs Djøfs jobdatabase med ca besøgende om måneden. På forsiden af Djoef.d d desuden mulighed for, at jobannonc på Jobunivs bliv vist und feltet for den simple søgning. Dette bring jobannoncen i fous, allede før jobsøgne foretag en søgning. Ydme udsend Djøf ugentligt et nyhedsbrev sine me end medlemm. Hi d mulighed for bannannoncing samt joblins som supplement til jobannoncing på Jobunivs Djøf udsend hv onsdag et nyhedsbrev, d segmentet på de tre uddannelsesgrupp; Jura, Øonomi og Forvaltning/ Kommuniation, til hele medlemssaren på ca medlem af Danse Specialmedi, og magasinets oplag bliv ontrollet af Specialmedines Oplagsontrol (FMK). For at unne leve solide information om vores læse bliv desuden målt i Index Danmar/Gallup. Nyhedsbrev - segmenting Jura Øonomi Forvaltning og Kommuniation medlemm medlemm medlemm Redation Djøf Gothsgade København K Telefon Fax Stig Nielsen Ansv. redatør D plads til en bannannonce i hvt nyhedsbrev, placet eft den anden nyhed, samt 8 joblins i højre side af nyhedsbrevet. Pris Nyhedsbrev Bannannonce Bannannonce eft 2. nyhed (én udsendelse) r Pris pr. segment. Joblin med ovsrift, ansøgningsfrist og logo Én udsendelse r To udsendels r Tre udsendels r Tillæg for én af de to øvste placing r Pris pr. segment. Annoncesalg DG Media as Store Kongensgade 72 DK-1264 København K Tel Matialav Formatet på bannannonce B: 394 x H: 141 px. Matialet sal leves som JPG- ell GIF-fil, og må mas. være 45 KB. D sal medsendes en URL adresse. Logo til joblin må mas. være B: 130 x H: 120 px. og sal leves som JPG- ell GIF-fil.

3 Jobunivs.d Djoef.d Topbann Forsidehenvisning Sidebann Bundbann et g/ r r r et dset B. Læg dit jobopslag på Djøfs Jobunivs og få ontat til de relevante andidat. Kombinet med en annonce i målrettes jobannoncingen med den laveste ontatpris. Jobannonc på Jobunivs sendes ud til de relevante andidat med jobagent. Pris Jobunivs.d 30 dage uden printannonce r Henvisningsannonce (2 ug) r Som standard lægges annonc i også på Jobunivs. Første stilling inludet i annonceprisen. Heft ost det r for eftfølgende stilling i samme annonce. Ved henvisningsannonce i bladet tillægges r for fuldt opslag på Jobunivs. Bannannonc - jobunivs Topbann B: 1000 x H: 150 px. CPM: r. 130 Sidebann B: 230 x H: 200 px. CPM: r. 100 Bundbann B: 740 x H: 60 px. Jobagent CPM: r. 100 B: 468 x H: 60 px. CPM: r Få jobannoncen på Jobunivs fremhævet på Djoef.d med en henvisningsannonce. Djoef.d har i gennemsnit besøgende om måneden, haf unie besøgende samt sidevisning. Dved opnås andidatnes opmærsomhed allede før de foretag en hurtigsøgning i Jobunivs via Djoef.d. Pris Djoef.d Henvisningsannonce på Djoef.d (1 uge) r Henvisningsannonce på Djoef.d (2 ug) r Matialav Ved bestilling af en henvisningsannonce på Djoef.d må firmanavnet mas. fylde 40 tegn inl. mellemrum og titlen på det job, d søges, må mas. fylde 65 tegn inl. mellemrum. Ved bestilling af jobannonc til Jobunivs uden printannonce matialet sendes til som Word-fil. Logoet til jobannoncen sal medsendes som GIF- ell JPG-fil i formatet H: 250 x B: 150 px. Matiale til bannannoncing på Jobunivs sal leves som GIF, JPG ell Flash (med indsat clic tag + en ie-animet JPG- ell GIF-fil som bacup) i mas. 45 KB. Animation mas. 10 se.og/ell 3 loops. D sal altid medsendes en URL-adresse. ve-

4 djøfbladet.d Pris djøfbladet.d P T Topbann Topbann: B: 910 x H: 90 px Pr. måned: r Artielbann: B: 480 x H: 150 px Pr. måned: r Joblin Joblin Joblin med ovsrift, ansøgningsfrist og logo: 2 ug: r Matialav Matiale til bannannoncing sal leves som GIF, JPG ell Flash (med indsat clic tag + en GIF- ell JPG-fil som bacup) og må mas. være 45 KB. Animation max 10 se. og/ ell 3 loops. Til alle type bannannonc sal d medsendes en URL-adresse. Frist Matiale til annonce- og bannampagn sal leves senest 5 arbejdsdage for ampagnestart. Alt matiale sendes til DG Media på vedlagt specifiation om unde og ampagnepiode. J Online trafi Artielbann Trafi på Jobunivs Trafital for Jobunivs et gennemsnit for pioden januarjuni 2013 og hentet fra Google Analytics Mdl. besøg Mdl. sidevisning Mdl. unie besøg Fa 1 fa 4 f, djøfbladet.d djøfbladet.d et site baset på magasinet og tag således sit naturlige udspring fra det tryte magasin, men byd også på meget me end det. H an de besøgende bl.a. læse det atuelle magasin, søge i tidlige artil, og ie mindst gå på opdagelse i mass af andre emn som navnenyt, boligmared, jobmared osv. djøfbladet.d har ca besøgende om måneden med månedlige sidevisning til følge. D mulighed for øbe bannannonc på djøfbladet. d samt joblins, d henvis til jobopslag på jobportalen Jobunivs. Trafi på Djoef.d Trafital for Djoef.d et gennemsnit for pioden januar-otob 2012 og hentet fra Google Analytics Mdl. besøg Trafi på djøfbladet.d Trafital for djøfbladet.d hentet fra Google Analytics. Mdl. unie besøg Mdl. sidevisning Mdl. unie besøg Mdl. sidevisning Øv Sæ Sæ For Ind Ind G Til for ma rels A Ann (m epo DG til a Antal besøg Antal unie besøg

5 Pris - Udgivelsesplan 2014 : / s Testsideannonc - 1/4 side: r B: 91 x H: 120 mm 1/2 side: r B: 91 x H: 245 mm 1/2 side: r B: 187 x H: 120 mm Side 2 til ant: r mm til besæring Opslag: r B: 420 x H: 280 mm + 5 mm til besæring Bagsiden: r B: 210 x H: 240 mm + 5 mm til besæring 1/3 side: r B: 187 x H: 78 mm 1/1 side: r B: 187 x H: 245 mm 1/1 side til ant: r mm til besæring Side 3 til ant: r mm til besæring Indside af bagsiden: r mm til besæring Forside af Djøf Jobunivs: r B: 90 x H: 78 mm Nr. Bestillingsfrist/test Bestillingsfrist/job Udomm inden l Matialefrist/alt inden l januar 8. januar 17. januar januar 22. januar 31. januar januar 5. februar 14. februar februar 19. februar 28. februar februar 5. marts 14. marts marts 19. marts 28. marts marts 02. april 11. april april 23. april 2. maj 9 2. maj 7. maj 16 maj maj 21. maj 30. maj maj 3. juni 13. juni august 6. august 15 august august 20. august 29. august august 3. septemb 12. septemb septemb 17. septemb 26. septemb septemb 1. otob 10. otob otob 15. otob 24. otob otob 29. otob 7. novemb novemb 12. novemb 21. novemb novemb 26. novemb 5. decemb 1/15 2. januar januar ' januar '15 Jobannonc - 1/4 side: r B: 91 x H: 120 mm 1/2 side: r B: 91 x H: 245 mm Rabatt g g g 1/2 side: r B: 187 x H: 120 mm 1/1 side t. ant: r mm til besæring Farvetillæg 1 farve r farv r Øvrige pris Særplacing + 10% Særplacing i jobsetionen + 15% Forsidehenvisning på jobsetionen r Indsti Indhent venligst tilbud 1/1 side: r B: 187 x H: 245 mm Opslag: r B: 420 H: 280 mm + 5 mm til besæring Godtgørelse Til relame- og mediabureau ydes 3% matialegodtgørelse for leving af færdigt matiale. Hudov ydes d 2% informations- og sihedsstillelse til mediabureau, d godtgørelsesbettigede jf. Kreativitet & Kommuniations liste. Annoncematiale Annoncematiale til print sal leves som trylar PDF (min. 300 dpi, CMYK). Matialet an sendes til DG Media på (mas. 20 MB) ell via ftp-sv. Kontat DG Media om dette. For ydlige tenise detalj om rav til annoncematiale se Gentagelsesrabat 3 indryning 10% rabat 6 indryning 15% rabat 12 indryning 20% rabat 20 indryning 25% rabat Frevensrabat Indry 5 annonc i forlængelse af hinanden og betal for 4. Frevensrabat an ie ombines med anden rabat. Storundabat 5% storundabat ved en omsætning på mindst r Al rabat forudsætt samlet bestilling, og at annoncne indryes inden for 12 måned. Humanitær-rabat D gives en humanitær-rabat på 25% på testside- og jobannonc til humanitære organisation tilsluttet Danse Dagblades Forening. Listen ov organisation, som an omme i betragtning, an ses på: humanitarabat. Oplag Kontrollet af Specialmedines Oplagsontrol (FMK) i pioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013: Oplag i alt g

6 byd bl.a. på... D e bo in ø Ia K still sarpt på både samfundsdebatten, forholdene på arbejdsmaredet og den eneltes arrie- og ompetenceudviling. K K le K hold læsne opdatet med ny viden og atuelle forsrningsresultat relevante for Djøf e. K a bring ud ov fagspecifie juridise og øonomise baggrundsartil, også faringsformidlende og inspirende artil, arbejdspladsreportag og portrætt. K K In Læ

7 Den typise læs af en mand (52%) ell vinde (48%) mellem 20 og 39 år (50%) med en husstandsindomst ov r. (42%). Læsne r bor i Region Hovedstaden (54%) i ejbolig (56%). Læsne betal gne estra for valitetsprodut (90%) og meget/ret intessede i at læse om indenrigsnyhed (91%) samt udenrigsnyhed (87%). De intess sig ligeledes for samfundsblingse Nyhedsmagasin r øonomi (95%), hvvsforhold (91%) og satteforhold (92%). r I alt har læse ifølge Index Danmar/Gallup 1. r. halvår r Blingse Nyhedsmagasin r Kontatpris for læse, som offentligt ansat. r r r r r r r r r r. 754 r r r. 754 Kun hvvsative r Blingse Tidende Blingse Nyhedsmagasin Dagbladet Børsen Blingse Tidende Blingse Nyhedsmagasin Blingse Tidende Blingse Nyhedsmagasin Blingse Tidende r Blingse Nyhedsmagasin r r r Blingse Nyhedsmagasin r r Blingse Tidende r r Kontatpris for læse, som chef ell Jyllands-Posten r lede inden for den offentlige setor. Blingse Tidende r r Jyllands-Posten r Blingse Nyhedsmagasin r r r r r r r r r r r r Kun hvvsative r r r r Blingse Nyhedsmagasin r r Blingse Tidende r r Kun hvvsative r Blingse Nyhedsmagasin r Blingse Tidende r Kontatpris pr læse, hvis ovvejende arbejdsfunjyllands-posten tion specialist med en lang videgående uddannelse. r Nyhedsmagasin Blingse Blingse Tidende r Blingse Tidende Blingse Nyhedsmagasin r Blingse Tidende Blingse Nyhedsmagasin Blingse Tidende r r r. 859 r r Blingse Nyhedsmagasin Blingse Nyhedsmagasin r Kun hvvsative r Blingse Tidende Blingse Tidende r r r Blingse Nyhedsmagasin Blingse Tidende offentligt ansat Kontatpris for læse, som r r med administration/forvaltning. arbejd r Kontatpris for læse, som offentligt ansat og involvet i indøb af urs/onfenc/seminar. r r r r r r r r r r r r r r r. 754 Blingse Tidende og r r r. 859 Alle Jyllands-Posten 3 ud af 6 5 ud af 6 59% 10% 10% Hvor mange af de seneste 6 numre læs4 ell du i? ud af 6igg 9% Blingse Nyhedsmagasin Blingse Tidende Blingse Nyhedsmagasin Blingse Tidende Kun hvvsative 1 ud af 6 6% Alle 2 ud af 6 59% 6% 3 ud af 6 Ingen 10% 0% 5 ud af 6 10% 4 ud af 6 9% 1 ud af 6 6% 2 ud af 6 6% Ingen 0% 69% loyale læse Kilde Index Danmar/Gallup 1. halvår 2013 samt en læsanalyse af nr foretaget af DG Media i samarbejde med Djøf. Læsanalysen omfatt 541 respondent.

8 6 Sandinaviens største mediehus me end 100 medi august / septemb 2013 pris d 65,95 eur. 9 s m a g o g b e h a g a u g u s t / s e p t e m b e r SILGRANIT NYHEDER! NY SILGRANIT VASK & NY SILGRANIT FARVE g a s t r o n o m i, v i n, f o r æ l e l s e vi vil ha' ød i salaten els romantis gastronomi på Fredisminde vinduel vildt med grønbech hot guide bordeaux årgang 2009 mod 2010 til vdens hotteste storby shanghai vintip: øb barolo til glas og æld anmeldels: amass, strandmølloen, canblau og manzel BLANCO ELON XL 6 S I SILGRANIT KLIPPEGRÅ Køenvasen BLANCO Elon XL 6 S en ompat og rummelig øenvas, d ideel til det lille øen. H vist i den nye unie Silgranit -farve: Klippegrå. En dyb grå farve, d sift arat alt eft lyssætning og ombination med andre matial. Oplev nyhedne i a+n show room. Scan oden ell li ind på og leg med ombination af de mange Silgranit -farv og forsellige bordpladematial. a+n show room - Metbuen Sovlunde Målrettede medi Effetive annoncepa Bedre ontatpris Doumentet effet Roden Paul Cunningham har fundet tilbage til røddne og fjnet de forstyrrende element i sin mad r. 65, supsarpe nive svingdøren selina juul talentet andreas saxsiold-nørup BK returuge 38 Prosa b l a d e t 31. maj årgang Dans Psyolog Forening De it-professionelles fagblad 1 Januar Tema: Singularitet Når comput og mennese smelt sammen Dit srald side 14 Små pig omsæres side 23 Test din ban side 32 side Tema ensomhed side 36 Sal onen siftes ud? side 64 Prof ell pop? Vi gi r årene baghjul: Firs & fucing fantastis To debatartil tag organisationspsyologien ærligt und vingebenet. Fyld modelunne me end evidensen? SIDE 4 & 10 Angry Birds flytt ind hos HTML5 side side 52 aeldresagen.d/nu Fra uventet ant Psyologens nye roll Ae & lappe Klummen: De unge, d opsøg varmestune, også unge, som vi an lære noget af. Sal psyologen være fremtidens innovationsled. En worshop har arbejdet med stoffet. Er det nødvendigvis sådan, at tætte tilnytningsfigur udeluende består af mennes? SIDE 13 SIDE 14 SIDE 18 It-fagets Pension s dagens lys s. 7 august _NU_0413_INDHOLD.indd 1 Anmeldelse af Steve Jobs biografi s /07/ ne r Vend og se me...come join us Nupouren Danmars mest veldoumentede slaneur, som sir dig alle de vitamin, minal og fibre din rop har brug for. dit vægttab icstart nr Smart bibliotesløsning en naturlig del af Smart living Nyt fagblad Tre formandsandidat Fire næstformandsandidat Smart economy optim den enelte forretning også i en større sammenhæng. Smart mobility flytt biblioteet hen hvor brugen og giv adgang til at sabe, dele og remixe. Smart environment gør udtryet mangfoldigt og inspirende. Smart govnance ban vej for at centrale beslutning udmøntes i loal ontest. stop madspild og spar penge for D løg hvidndt su nr. 8 septemb 2013 fagm ag a sin 2013 tema Hvor langt vil du gå for et job? 06 You dream We design United we advance Library Solutions test xxxx xxxxxx foto xxx xxxx SOCIALRÅDGIVERENTRYK.indd 1 Smart people an fouse på neompetenc; reativitet, formidling og livslang læring. 4 opsrift på negodt brød selina juul, vinden bag stop spild af mad: BiBliote ar tema: mobilitet Unit og i fællessab Biblioteets forretningssystem smart, når: sådan lær du at stå på rullesøjt forbundets Juni hvor fællessab undstøttet af tenologi fremm livsvalitet, effetivitet og bæredygtighed. Jeg fnis, når jeg hør ordet professor lars Ugghøj danmars første socialrådgivprofessor Al henvendelse: Magasinet Sundhed ApS Store Kongensgade København K Telefon Nupo det fornuftige valg når du sal tabe dig, ell hvis du blot vil vedligeholde din vægt. Al henvendelse til Bibliotearforbundet Telefon: ed io 15/12 m BiBliotearforBundets fagmagasin PsPetiv socialrådgiven e r eg jd Ny diæt an løse maveproblem TEMA MÆLKEKAMPAGNE side be e Unge spring tandlægen ov om i form på sportshotel i rebild ba Til amp for mælen ar ns m ID nr da Post Danmar Magasinpost SMP i sa meji sundhed numm 8 septemb 2013 nr maj 2013 nyhedsmagasin om mejibranchen SOCIALRÅDGIVEREN E-bogslæsErE læser mere 1 05/12/ Dante Ann - 215x220 - Smart living.indd 1 forandringer stresser 10/01/ Danmars Naturfredningsforening Nr. 2 juni 2013 OPLEVELsEN for LIVET jeg bliv TiT mindet om det af omgivelsne TIL ELITEUDØVERE OG TRÆNERE # 26 juli 2O12 PRIs 50 R. HenrieTTe mielsen ol-guldvind 2004 MØDE UsaIN BOLT se DaNNEBROG Gå TIL TOPs RaMME MIT højeste NIVEaU - 18 atlet fortæll om ol-drømme og mål INDIVIDUaLIsTER 1 MåL fire forsellige fyre Har HafT et år Til at opbygge en stær 4-aja Til ol intview tema Gør vi no for at stoppe tilbagegangen i naturen han føler sig helt almindelig MEN EsILD EBBEsEN an BLIVE DEN MEsT VINDENDE OL-DaNsER plus To Hansen-genaTion Til ol pl vend Hjem smugig ind i ol-byen Natur og landbrug Natur forsvind Ny avis Natur & Miljø har fået en søst avisen Natur & miljø omm tætte på dig og vores resultat for naturen Naturportræt Det VilDe SVin nu i Danmar genindvandret fra tysland mød Jørn Jespsen, esformand for natur- og landbrugsommissionen Fata BiogaS godt for både natur, landbrug og forbrugen Betingels Pris og betalingsbetingels Alle pris esl. moms. Enhv annonce fatures umiddelbart eft udgivelsen/piodestart. Betalingsfristen netto ontant 10 dage eft udgivelsesdato/piodestart. Såfremt betalingsfristen ovsrides, påregnes et rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned. I visse tilfælde an DG Media ræve, at annoncen betales forud. Rabat ydes ie af tillægspris. Relamation DG Media ell mediet påtag sig ie ansvar for fejl i annonc, som indryet i ovensstemmelse med bestillens angivels. Det gæld også matiale modtaget fra andre medi, matiale d ie i ovensstemmelse med de tenise data, ell hvis matialefristen ovsrides. For tryfejl, forte størrels, tidspunt etc. som annoncøren ell bureauet ie bær ansvaret for, ydes en redution eft DG Medias søn, d højst an beløbe sig til annoncens pris og for indryning i mediet. Relamation ov tryfejl, fejl ved farven ell lignende sal være DG Media i hænde senest 5 dage eft annoncens indryning. Indryes en annonce fl e gange med samme fejl, uden at DG Media modtag relamation, ydes eventuel deort un for den første indryning. Erstatningsrav an ie gøres gældende ov for DG Media ell ov for mediet for fejlagtig, forsinet ell manglende indryning af de bestilte annonc ell eventuelle følg af sådanne fejl. Annulling Eventuelle annulling sal se sriftligt til DG Media senest 5 hvdage før bestillingsfristen. Annonc, hvortil særplacing bestilt, an ie annulles uden forudgående aftale med DG Media. I tilfælde af annulling af annoncing, hvortil d ydet rabat i sammenhæng med tidlige ell anden annoncing, vil den for meget givne rabat eftfatures. Øvrige bestemmels DG Media forbehold sig ret til at afvise annonc, d strid mod mediets retningslinj, ell imod gældende love og bestemmels. Annonceordr, til hvile d nyttet betingels om testomtale, afvises. Enhv annonce, som an forvesles med redationel test, sal for annoncørens regning øvst forsynes med ordet annonce oven ov en streg i hele annoncens bredde. D tages forbehold for tryfejl. Ring på og tag en maretingsna med os!

Medieinfo. Djøfs medier. Der er mammon i mangfoldighed Diversitet på arbejdspladser skal tages alvorligt, mener Heidi Rottbøll Andersen. dgmedia.

Medieinfo. Djøfs medier. Der er mammon i mangfoldighed Diversitet på arbejdspladser skal tages alvorligt, mener Heidi Rottbøll Andersen. dgmedia. Djøfs medier Medieinfo 2015 Nr. 13 29. august 2014 Magasinet for medlemmer af Djøf Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.d Der er mammon i mangfoldighed Diversitet på arbejdspladser sal tages

Læs mere

Forsker i skizofreni. Medieinfo. Psykolog Nyt. dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på.

Forsker i skizofreni. Medieinfo. Psykolog Nyt. dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på. Psykolog Nyt Medieinfo 2015 19. september 2014 68. gang Dansk Psykolog Forening 15 Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk Forsker i skizofreni Skizofrene personer har svært ved social kommunikation.

Læs mere

Medieinfo. Tandlægebladet. Er du sikker på din diagnose? dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på

Medieinfo. Tandlægebladet. Er du sikker på din diagnose? dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på Tandlægebladet Medieinfo 2015 NR. 2 // FEBRUAR 2015 ÅRGANG 119 NR. 2 TANDLÆGEBLADET FEBRUAR 2015. 119. 73-160 DIAGNOSTIK OG BEHANDLINGSPLANLÆGNING NORDISK TEMA 1. DEL Diagnostik og behandlingsplanlægning

Læs mere

Diagnose: Sorg. Medieinfo. P Psykologernes fagmagasin. Psykologernes fagmagasin

Diagnose: Sorg. Medieinfo. P Psykologernes fagmagasin. Psykologernes fagmagasin P Psykologernes fagmagasin Medieinfo 2015 Nr. 01 2015 1. gang m sensitivill ave Psykologernes fagmagasin Nr. 01 2015 1. gang Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk Psykologernes fagmagasin

Læs mere

DTLmagasinet LASTBILEN. Medieinfo. DTL Magasinet VERDEN KALDER. SÅDAN ER MULIGHEDERNE MED DE NYE TOTALVÆGTE Læs mere om vores mange andre medier på

DTLmagasinet LASTBILEN. Medieinfo. DTL Magasinet VERDEN KALDER. SÅDAN ER MULIGHEDERNE MED DE NYE TOTALVÆGTE Læs mere om vores mange andre medier på DTL Magasinet Medieinfo 2015 DTLmagasinet TÆT PÅ VOGNMANDENS HVERDAG 08 AUGUST 2014 16. ÅRGANG SÅDAN ER MULIGHEDERNE MED DE NYE TOTALVÆGTE Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk DTL INVITERER

Læs mere

KOMMUNAL BLADET. Medieinfo. HK Kommunalbladet DET GODE LIV ARBEJDSLIV FAG & FREMTID NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING KARRIERETJEK

KOMMUNAL BLADET. Medieinfo. HK Kommunalbladet DET GODE LIV ARBEJDSLIV FAG & FREMTID NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING KARRIERETJEK HK Kommunalbladet Medieinfo 2015 KOMMUNAL LADET 05 I23I05I2014 For ansatte i kommuner, regioner og fælleskommunale virksomheder FAG & FREMTID Et brag af en konference NY KL-FORMAND ADVARER MON CENTRALISERING

Læs mere

VIDENSKAB Nye paradigmer for kræftkontrol s. 1852, 1854, 1855. PATIENTER MED DELIRIUM HVAD KAN LÆGEN GØRE? s. 1853, 1858, 1863

VIDENSKAB Nye paradigmer for kræftkontrol s. 1852, 1854, 1855. PATIENTER MED DELIRIUM HVAD KAN LÆGEN GØRE? s. 1853, 1858, 1863 Ugeskrift for Læger Medieinfo 2015 VIDENSKAB Nye paradigmer for kræftkontrol s. 1852, 1854, 1855 Hvem gifter lægerne sig med? s. 1833 Nye veje i kuren mod MRSAbakterier s. 1828 UGESKRIFT FOR LÆGER NR 20

Læs mere

Medieinfo. Iværksætteren TEMA BORN GLOBAL UDVIDET UDGAVE OM IVÆRK&VÆKST CPH 12.-13. SEP. dgmedia.dk #4 / 2014 OPSTART, VÆKST & INNOVATION

Medieinfo. Iværksætteren TEMA BORN GLOBAL UDVIDET UDGAVE OM IVÆRK&VÆKST CPH 12.-13. SEP. dgmedia.dk #4 / 2014 OPSTART, VÆKST & INNOVATION Iværksætteren Medieinfo 2015 OPSTART, VÆKST & INNOVATION #4 / 2014 Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk UDVIDET UDGAVE OM IVÆRK&VÆKST CPH 12.-13. SEP. TEMA BORN GLOBAL // LEDER CHRISTIANSBORG,

Læs mere

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 M E B D B Pr All um fa da Så læ Me ikk R Medieinfo 2011 Lederne København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Re DG an sti fra me ov Den typiske læser af Lederne er Lederne er et eksklusivt magasin, som

Læs mere

Prisliste og mediedata 2008

Prisliste og mediedata 2008 Prisliste og mediedata 2008 København Vejle fax 70 27 11 57 Malrettet kontakt Markedsføring Der findes kun ét medie i Danmark, hvis du vil i kontakt med professionelle inden for marketing, reklame, kommunikation

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2014 GRATIS MAGASIN INTERVIEW REPORTAGE SUNDHED AKTUELT KULTUR NYHED: MESSER TRENDS MODE MAD REJSER SKØNHED & VELVÆRE

MEDIEINFORMATION 2014 GRATIS MAGASIN INTERVIEW REPORTAGE SUNDHED AKTUELT KULTUR NYHED: MESSER TRENDS MODE MAD REJSER SKØNHED & VELVÆRE MEDIEINFORMATION 2014 GRATIS MAGASIN INTERVIEW REPORTAGE SUNDHED AKTUELT KULTUR NYHED: MESSER TRENDS MODE MAD REJSER SKØNHED & VELVÆRE OM MOMENTO Momento er gratismagasinet, som er landsdækkende og sprængfyldt

Læs mere

Medieinfo. Politisk Forum 2015. dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på

Medieinfo. Politisk Forum 2015. dgmedia.dk. København Stockholm Oslo. Læs mere om vores mange andre medier på Politisk Forum 2015 Medieinfo 2015 Læs mere om vores mange andre medier på dgmedia.dk København tockholm Oslo Politisk Forum 2015 27. - 28. april 2015 Politisk Forum er KL's årlige konference på teknik-

Læs mere

FÆRRE INFEKTIONER God mundhygiejne giver resultater på hospitalerne. MUNDPLEJE PÅ MEDICINSKE AFDELINGER Plejepersonalets oplevelser

FÆRRE INFEKTIONER God mundhygiejne giver resultater på hospitalerne. MUNDPLEJE PÅ MEDICINSKE AFDELINGER Plejepersonalets oplevelser Tandplejerne instruerer i brugen af dentale produkter Tandplejere forebygger tandsygdomme i alle aldersgrupper Tandplejererne er både privat-praksiserende og kommunualt ansatte Medieinfo 2014 media partners

Læs mere

Information og prisliste vedrørende partnerskab og annoncering på OplevByen.dk og tilhørende medier/kanaler

Information og prisliste vedrørende partnerskab og annoncering på OplevByen.dk og tilhørende medier/kanaler Information og prisliste vedrørende partnerskab og annoncering på OplevByen.dk og tilhørende medier/kanaler Primær kontaktperson Add Up Media & PR Kim Martin Sørensen E- mail: kim@addupmedia.dk Telefonnr.:

Læs mere

TANDPLEJEREN NR. 8/9 SEPTEMBER 2014 39. ÅRGANG

TANDPLEJEREN NR. 8/9 SEPTEMBER 2014 39. ÅRGANG Medieinfo 2015 Tandplejernes eget fagblad til tandplejere i hele Danmark Tandplejerne instruerer i brugen af dentale produkter Tandplejere forebygger tandsygdomme i alle aldersgrupper NR. 2 FEBRUAR 2014

Læs mere

FRIE. media partners BLIV KLAR TIL NYE MÅL OG NYE UDFORDRINGER GODE TIPS MEN FIND FØRST UD AF HVAD DU VIL. Frie FIND DIT NYE. Medieinfo 2014 TEMA:

FRIE. media partners BLIV KLAR TIL NYE MÅL OG NYE UDFORDRINGER GODE TIPS MEN FIND FØRST UD AF HVAD DU VIL. Frie FIND DIT NYE. Medieinfo 2014 TEMA: media partners Medieinfo 01 0 01 7 GODE TIPS FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 0 01 Frie FIND DIT NYE Det er Dig, Der bestemmer DRØMMEJOB ONLINE Christine Feldthaus om balance: Vil du være overskudsspelt-mor

Læs mere

Arena Annoncer. medieinfo 2015 Introduktion. Om Altinget

Arena Annoncer. medieinfo 2015 Introduktion. Om Altinget ª medieinfo 2015 medieinfo 2015 Introduktion ª Arena Annoncer Jeg forventer, at 2015 er et nyt år med kraftig vækst i vores annoncer. ª kalder vi gerne arenaen for den professionelt politisk interesserede.

Læs mere

BOrsen.dk. Megaboard 930x180. Artikelbanner 300x250. Sidebanner. 160x600. Artikelbanner 300x250

BOrsen.dk. Megaboard 930x180. Artikelbanner 300x250. Sidebanner. 160x600. Artikelbanner 300x250 20 MEDIEINFORMATION2010 Borsen.dk På borsen.dk får beslutningstagerne den vigtigste viden om udviklingen i erhvervslivet og på de finansielle markeder. Dagen igennem bringes de seneste nyheder om markeder,

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER MEDIEINFORMATION 2009 Intro Høj indkomst Stor rejseaktivitet Interesse for investeringer Beskriver ovenstående DIN målgruppe?...så spiller DIN målgruppe sikkert

Læs mere

Medieinfo. Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk. Gymnasieskolen. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55

Medieinfo. Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk. Gymnasieskolen. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Medieinfo 2012 Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Den typiske læser af er er et journalistisk fagblad, skrevet og redigeret af uddannede

Læs mere

Borsen.dk. Danmarks største online erhvervsredaktion

Borsen.dk. Danmarks største online erhvervsredaktion Borsen.dk På borsen.dk får beslutningstagerne den vigtigste viden om udviklingen i erhvervslivet og på de finansielle markeder. Dagen igennem bringes de seneste nyheder om markeder, virksomheder og erhvervslivets

Læs mere

Bliv rapportør om Sveriges natur

Bliv rapportør om Sveriges natur Medieinfo 2015 DANSKE TORPARE BLAD NR. 154 JUNI 2014 33. ÅRGANG Klik her og se de seneste magasiner Bliv rapportør om Sveriges natur Side 10 PÅ TOPPEN ATLETIK DEN KÆRE BRØND Side 6 Side 18 Side 21 Opdagede

Læs mere

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter.

TV2.DK. TV 2 NET vil i 2010 tilbyde sine annoncører et endnu større udbud af attraktive produkter. TV2.DK PRODUKTER 70 SPONSORAT 71 PRISER 72 EJERSKABER 73 RABAT 74 SPECIFIKATIONER 76 BETALINGSBETINGELSER 77 GODTGØRELSE 77 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 68 TV 2 NET vil i 2010 tilbyde

Læs mere

danske kommuner BRING POLITIKKEN TILBAGE Medieinfo einfo Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk

danske kommuner BRING POLITIKKEN TILBAGE Medieinfo einfo Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk danske kommuner Medieinfo einfo 2012 Læs mere om vores mange andre magasiner på dgmedia.dk NYHEDSMAGASINET 31. MARTS 2011 I NO.10 BRING POLITIKKEN TILBAGE Antallet af kandidater var rekordlavt ved sidste

Læs mere

Almene boliger i Minecraft BOLIGEN BL DANMARKS ALMENE BOLIGER NR. 10 OKTOBER 2014 81. ÅRGANG. Kronprinsesse med hjerte for det almene

Almene boliger i Minecraft BOLIGEN BL DANMARKS ALMENE BOLIGER NR. 10 OKTOBER 2014 81. ÅRGANG. Kronprinsesse med hjerte for det almene Tømrer- og snedkerfirma tiltalt for at betale konkurrenter for at komme med højere tilbud i forbindelse med licitation. Domea opsiger sin aftale med den uroplagede boligorganisation ASBO. Juli/August 2014

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Print annoncer i avisen. 24 gange om året

Print annoncer i avisen. 24 gange om året 2015 Print annoncer i avisen 24 gange om året Om avisen Dagens Medicin er Danmarks eneste uafhængige nyheds- og debatavis inden for sundhedssektoren Avisen bliver hver uge læst af flere end 55.000 læsere,

Læs mere

ANNONCERING 2015. fashionforum.dk

ANNONCERING 2015. fashionforum.dk ANNONCERING 2015 fashionforum.dk VELKOMMEN TIL MODEBRANCHENS FORETRUKNE NYHEDSMEDIE! Fashion Forum er mediet for dig, der ønsker at kommunikere direkte til modebranchen. Fashion Forum blev etableret i

Læs mere

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE VELKOMMEN MEDIEINFORMATION 2014 DET NYE ANNONCEMEDIE I KLASSEN: BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE Altinget.dk er med 14 år på bagen og hen ved 20 netaviser i luften et etableret annoncemedium i krydsfeltet politik,

Læs mere

BANNERSPECIFIKATIONER - MOBIL FOR BERLINGSKE MEDIA 2015

BANNERSPECIFIKATIONER - MOBIL FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 Indholdsfortegnelse: Side 3: Retningslinjer for kreativer til mobil Side 4: Tabel over formater Side 5: Cube 2 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 Kilde: Danske

Læs mere

Ryger du, hvis der kommer børn i hjemmet? Deltag i læserafstemningerne på Beboerbladets hjemmeside. Christian skulle

Ryger du, hvis der kommer børn i hjemmet? Deltag i læserafstemningerne på Beboerbladets hjemmeside. Christian skulle Medieinfo 2015 Mr. AaB slås for de unge Ryger du, hvis der kommer børn i hjemmet? Christian skulle flytte og forgylde banken De fleste vil bo tæt på den nærmeste familie Iqro er 18 år og i afdelingsbestyrelsen

Læs mere

PERSONLIGE UDVIKLING. MEDiEkiT 2014

PERSONLIGE UDVIKLING. MEDiEkiT 2014 PERSONLIGE UDVIKLING MEDiEkiT 2014 MEDIEKIT 2014 / psykologi PERSONLIGE UDVIKLING Dit ansigt sladrer Det afslører Dine træk ny forskning DerFor bliver Du som Din Mor Giv efter For Din hævntørst NR. 7,

Læs mere

& www.elteknik-online.dk

& www.elteknik-online.dk & www.elteknik-online.dk m e d i e i n f o r m a t i o n 2 0 1 5 Udgivelser 2015 Nr. Udgivelsesdato Annoncedeadline Tema 1 21. januar 22. december IBI - bygningsinstallation - det intelligente hus. Strømkvalitet,

Læs mere

1. sektion PRISLISTE 2015

1. sektion PRISLISTE 2015 1. sektion Priser og formater Annonceformat bxh Farve Pris 1/1-side 266x365 mm. Inkl. 4 farver 43.650,- 1/2-side (Tværformat) 266x180 mm. Inkl. 4 farver 26.625,- 1/2-side (Højformat) 131x365 mm. Inkl.

Læs mere

Kampagnens samarbejde med de enkelte projekter. Kampagnesekretariatet v. Lisbeth Vestergard

Kampagnens samarbejde med de enkelte projekter. Kampagnesekretariatet v. Lisbeth Vestergard Kampagnens samarbejde med de enelte projeter Kampagneseretariatet v. Lisbeth Vestergard Den vilde idé Introdution 14 projeter har modtaget støtte i 2. ansøgningsrunde Mange forsellige typer af projeter

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til ledelse af forsyningskæden - Netværk skal skubbe gang i Supply Chain Management Erhvervsmagasinet SCM er det førende medie

Læs mere

Golfspillernes førstevalg

Golfspillernes førstevalg Medieinformation 2011 Golfspillernes førstevalg 80.000 unikke brugere og over 5 mio. sidevisninger pr. måned i sæsonen gør Golf.dk til Danmarks suverænt største golfportal. Golf.dk er først med nyheder

Læs mere

Se flere formater på side 2. Formater 2012. eksponering. Priser og formater 2011. Omslag på avisen. Ring og hør nærmere på. Ring og hør nærmere:

Se flere formater på side 2. Formater 2012. eksponering. Priser og formater 2011. Omslag på avisen. Ring og hør nærmere på. Ring og hør nærmere: Priser og formater 2011 Formater 2012 Midteropslag 530 x 365 mm Maksimum eksponering Omslag på avisen Ring og hør nærmere: 86 15 80 11 Bagside top 254 x 82 mm Helside* 254 x 365 mm Bagside halvside 254

Læs mere

Priser og formater. 1/1 SIDE: 12.500,- til kant 190 mm x 260 mm + 3 mm

Priser og formater. 1/1 SIDE: 12.500,- til kant 190 mm x 260 mm + 3 mm 1/1 SIDE: 12.500,- til kant 190 mm x 260 mm + 3 mm 3/4 SIDE: 10.000,- 164 mm x 178 mm 3/4 SIDE: 10.500,- Til kant 190 mm x 189 mm + beskæring 2/3 SIDE: 9.500,- Til kant 115 mm x 260 mm + beskæring 1/2

Læs mere

STTUDIEKALENDER 2015-2016 FOR ALLE STUDERENDE

STTUDIEKALENDER 2015-2016 FOR ALLE STUDERENDE STTUDIEKALENDER 2015-2016 FOR ALLE STUDERENDE STUDIEKALENDER PROMOVER DINE YDELSER OG PRODUKTER Over for alle de studerende ved de videregående uddannelser i Danmark Studenterrådet udgiver hvert år ved

Læs mere

Medieinformation 2013

Medieinformation 2013 Medieinformation 2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

Maskinmesteren. management and technology

Maskinmesteren. management and technology Mediainformation 2014 Maskinmestrenes Forening oktober 2013 nr. 10 Maskinmestrenes Forening maj 2013 nr. 5 xxx xxx Planet med syv millioner liter vand Bjørn Koefoed er teknisk chef på Den Blå Planet, Danmarks

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

UNIVERSAL NETWORK MEDIA A/S

UNIVERSAL NETWORK MEDIA A/S UNIVERSAL NETWORK MEDIA A/S GRAPHIC DESIGN BY WWW.ANETMAI.COM UNIVERSAL NETWORK MEDIA A/S INDHOLD >> Universal Network Media A/S kontakt > Livsstilsbasen.dk / priser > MOEBELbasen.dk / priser > KOEKKENbasen.dk

Læs mere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere

- den direkte vej til Danmarks tekniske ledere Mediainformation 2013 Udgivet af Maskinmestrenes Forening juli 2012 nr. 7 Udgivet af Maskinmestrenes Forening september 2012 nr. 9?????????? Udgivet af Maskinmestrenes Forening maj 2012 nr. 5 Nye vinde

Læs mere

Mere end 2000. destinationer. S n e m e l d i n g e r V e j r u d s i g t e r S n e d y b d e r P o w d e r al a r m s W e b c a m s

Mere end 2000. destinationer. S n e m e l d i n g e r V e j r u d s i g t e r S n e d y b d e r P o w d e r al a r m s W e b c a m s Mere end 2000 destinationer S n e m e l d i n g e r V e j r u d s i g t e r S n e d y b d e r P o w d e r al a r m s W e b c a m s Om skiinfo.dk SKIINFO Skiinfo blev startet i 1996 i Oslo som en informationsportal

Læs mere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Tre medier 150.000 læsere dk-medier er en fællesbetegnelse for en gruppe af medier og fagportaler, som alle stiller skarpt på politik og offentlig forvaltning

Læs mere

SKE BERLING PRISLISTE

SKE BERLING PRISLISTE BERLINGSKE DIGITAL PRISLISTE 2014 VELKOMMEN Velkommen til Berlingske Medias onlinepriser for landsdækkende medier. De følgende priser og placeringer er kun et udsnit af alle de mange kreative muligheder

Læs mere

AL DIGIT 015 SKE BERLING PRISLISTE

AL DIGIT 015 SKE BERLING PRISLISTE BERLINGSKE DIGITAL PRISLISTE 2015 VELKOMMEN Velkommen til Berlingske Medias onlinepriser for landsdækkende medier. De følgende priser og placeringer er kun et udsnit af alle de mange kreative muligheder

Læs mere

MÅL At lave et webbanner som var i stil med den allerede eksisterende annonce, som kunne holde sig indenfor 60KB.

MÅL At lave et webbanner som var i stil med den allerede eksisterende annonce, som kunne holde sig indenfor 60KB. GRAFISK DESIGN OPGAVE At lave et webbanner på 300 x 250 px til Teatret Svalegangen for forestillingen Rovdyr, som skulle bruges til indrykning på aoa.dk og ibyen.dk. Denne måtte max fylde 60KB og skulle

Læs mere

Tjekliste til samtlige bannere på danskespil.dk

Tjekliste til samtlige bannere på danskespil.dk Tjekliste til samtlige bannere på danskespil.dk 1 Bemærk!!! Det er sjældent at bureauet skal levere samtlige bannere. Standard pakken er et promotion banner Forside og community bannere på danskespil.dk

Læs mere

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND Prisliste 2015 ** Index DK/ Gallup Marketing 1H 2014 ** Dansk oplagskontrol 2H 2013 Index DK/Gallup Marketing Nu mere end 200.000 læsere gennem vores dagblade og ugeaviser Avis

Læs mere

Bliv annoncør i Plastindustriens medier

Bliv annoncør i Plastindustriens medier Bliv annoncør i Plastindustriens medier Priser for 2013/2014 Side 3: Annoncering på print Side 4: Annoncer i nyhedsbreve Side 5 og 6: Annoncer på hjemmeside Side 7: Massiv eksponering i kortere perioder

Læs mere

Eksklusive placeringer

Eksklusive placeringer Eksklusive placeringer 81 Formatkort Standardformater Formatkort 82 Højde 365 17% 33% 50% 67% 100% [41 x 365] [86 x 365] [131 x 365] [176 x 365] [ 266 x 365] Format nr. 19 Format nr. 29 Format nr. 39 Format

Læs mere

Hver dag Hver uge Hver måned

Hver dag Hver uge Hver måned Medieinformation 2013 Hjemmeside Digitalt ugebrev Månedsmagasin Hver dag Hver uge Hver måned Vil du høre Vil du mere høre om mere dine om annonceringsmuligheder dine i i Mandag Mandag Morgens Morgens medier,

Læs mere

September 2013 Gratis magasin #Aarhuspanorama Januar/Februar 2014 P. Kend dit værtshus 50 NUANCER AF BRUN CARPARK NORTH GODSEJERNE

September 2013 Gratis magasin #Aarhuspanorama Januar/Februar 2014 P. Kend dit værtshus 50 NUANCER AF BRUN CARPARK NORTH GODSEJERNE Mediekit 2014 GRATIS MAGASIN September 2013 Gratis magasin #Aarhuspanorama Januar/Februar 2014 P NYT G R AT I S M AG A S I N TIL DIG Kend dit værtshus 50 NUANCER AF BRUN CARPARK NORTH + I HÆLENE PÅ EN

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

It for professionelle

It for professionelle It for professionelle Version2 Version2.dk er et seriøst nyhedssite for it-professionelle. Sitet henvender sig til it-chefer softwareudviklere, itkonsulenter og projektledere. Sitet kan læses på både pc,

Læs mere

Bliv annoncør i Plastindustriens medier

Bliv annoncør i Plastindustriens medier Bliv annoncør i Plastindustriens medier Priser for 2015 Side 3: nnoncering på print Side 4 og 6: nnoncer i nyhedsbreve Side 5 og 7: nnoncer på hjemmeside Side 8: Massiv eksponering i kortere perioder Høj

Læs mere

Profil. Temaer: Hardware (kameraer, printere, objektiver m.m.) Software Indkøbsguide Spejlrefl eks

Profil. Temaer: Hardware (kameraer, printere, objektiver m.m.) Software Indkøbsguide Spejlrefl eks Annoncepriser Profil REDAKTIONEL PROFIL: DIGITAL FOTO er Danmarks førende månedsmagasin om digitalfoto og video i position og læsertal. DIGITAL FOTO hjælper læseren med at få mest muligt ud af det digitale

Læs mere

ER FREMTIDEN TYSK? Lønstigningstakten skal ned, så vi kan indvinde det gab, der er på omkring 15 procent i forhold til Tyskland.

ER FREMTIDEN TYSK? Lønstigningstakten skal ned, så vi kan indvinde det gab, der er på omkring 15 procent i forhold til Tyskland. ER FREMTIDEN TYSK? Den danse løn sal ned på tysernes niveau, hvis vi sal unne onurrere med udlandet. Det er meldingen fra partiet Venstre. Tys øonomi er med sin væst og stære esport et forbillede for mange.

Læs mere

Imputeret forbrug over livscyklussen

Imputeret forbrug over livscyklussen Imputeret forbrug over livscylussen Stephanie Koefoed Rebbe Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Arbejdspapir 2014:1 Marts 2014 Abstract Arbejdspapiret beregner individers private forbrug

Læs mere

alth - om Herning samlet på et sted: www.altomherning.dk ANNONCERING

alth - om Herning samlet på et sted: www.altomherning.dk ANNONCERING alth o - om Herning samlet på et sted: www.altomherning.dk ANNONCERING Banner: Et banner er en internetreklame, som kan have mange udformninger. Oftest ser man banneret i toppen, midt på eller i siderne

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005 Jobmarkedet - Offentlig. halvår 00 Læsertal - erhvervsaktive Geografisk fordeling af læsertal Læsertal Jyllands-Posten dækker hele Danmark Nordjylland Jyllands-Posten 7.000 Politiken 9.000 FOA.000 Kom.

Læs mere

Mere end en AVIS. Prisliste. Priseksempel. tre stærke platforme NY PRIS I 2015. Metroxpress universet NYT!

Mere end en AVIS. Prisliste. Priseksempel. tre stærke platforme NY PRIS I 2015. Metroxpress universet NYT! Mere end en AVIS tre stærke platforme Metroxpress universet Det startede i 2001, hvor en rebelsk metro-avis tillod sig at være gratis hvor flabet sagde nogen, hvor dejligt sagde mange - hvor anderledes

Læs mere

Date: 07-02-2012. Organisation: EMUC Event: HR & Crew Management konference Emne: www & maritime rekruttering

Date: 07-02-2012. Organisation: EMUC Event: HR & Crew Management konference Emne: www & maritime rekruttering Date: 07-02-2012 Organisation: EMUC Event: HR & Crew Management konference Emne: www & maritime rekruttering Jakob le Fevre Master Mariner Svendborg Navigationsskole 1998 40 år 24 års erfaring i marinebranchen

Læs mere

Tablet. Generelle betingelser. Materialedeadline. Priser og formater*

Tablet. Generelle betingelser. Materialedeadline. Priser og formater* Tablet Børsen er det samme overalt, da vi har responsive design på alle vores platforme. Kunder og annoncører oplever et borsen. dk med samme indhold og design uanset om de går på via tablet, smartphone

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Inspiration til miljørigtig drift & ledelse - www.csr.dk Erhvervsmagasinet CSR med tilhørende website og e-nyhedsbrev udgør Danmarks eneste

Læs mere

Medieinformation. M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater

Medieinformation. M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater D A N S K G O L F U N I O N Medieinformation 2010 M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater En sport for livet Med 150.000 aktive udøvere er golf i dag Danmarks største sportsgren for

Læs mere

Medieinformation 2013/stillingsannoncering

Medieinformation 2013/stillingsannoncering Om Dagens Medicin Udgivelsesplan Formater og priser Spaltestørrelser Online stillingsannoncer Onlineformater Redaktionelt nyhedsbrev E-paper Specialudgivelser Tema Materiale Læseranalyse Medieinformation

Læs mere

produkter & priser nul fejl i din annonce med skærmkorrektur kan du tjekke din annonce online på søndagsavisen.dk

produkter & priser nul fejl i din annonce med skærmkorrektur kan du tjekke din annonce online på søndagsavisen.dk produkter & priser 4. JANUAR 2010 nul fejl i din annonce med skærmkorrektur kan du tjekke din annonce online på søndagsavisen.dk Effektiv jobannoncering gennem Kandidathuset a-s Søndagsavisen og Ofir.dk

Læs mere

Udgivelser 2012. Med forbehold for ændringer. Listen opdateres løbende. Nyeste version findes på www.techmedia.dk.

Udgivelser 2012. Med forbehold for ændringer. Listen opdateres løbende. Nyeste version findes på www.techmedia.dk. m e d i a i n f o r m a t i o n 2 0 1 2 Udgivelser 2012 Nr. Udgivelsesdato Annoncedeadline Tema 6. januar Leverandørregister til nr. 1+2+3 1 26. januar 6. januar Konstruktion/CAD samt design 2 16. februar

Læs mere

8.916.000 Sidevisninger pr. måned. 427.500 Unikke brugere pr. måned. 120 blogs Og flere på vej. Danmarks største blognetværk. Marts Mediekit 2012

8.916.000 Sidevisninger pr. måned. 427.500 Unikke brugere pr. måned. 120 blogs Og flere på vej. Danmarks største blognetværk. Marts Mediekit 2012 Danmarks største blognetværk 8.916.000 Sidevisninger pr. måned 427.500 Unikke brugere pr. måned 120 blogs Og flere på vej Marts Mediekit 2012 Om Bloggers Delight Hvem er vi? Bloggers Delight er Danmarks

Læs mere

PRODUKTER OG YDELSER FOR LEVERANDØRER

PRODUKTER OG YDELSER FOR LEVERANDØRER 13-09-2011 1/9 Restaurationsbranchen.dk skelner mellem tre typer af brugere, der kan oprette sig med log-in, nemlig en almindelig -bruger, en restauratør-bruger og en leverandør-bruger. En almindelig bruger

Læs mere

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE Kom i nærkontakt med dine lokale kunder i Sønderborg via web, mobil og Facebook. Med flere end 47.000 unikke læsere pr. måned har SønderborgNYT

Læs mere

Det ønskes at udvide MediaTrade standarden med mulighed for at bestille online indrykninger.

Det ønskes at udvide MediaTrade standarden med mulighed for at bestille online indrykninger. Indledning Det ønskes at udvide MediaTrade standarden med mulighed for at bestille online indrykninger. Indtil videre er standarden i MediaTrade et subset med udgangspunkt i AdsMLBookings 2.0. For at kunne

Læs mere

SKAT Rekrutteringskampagne 2007

SKAT Rekrutteringskampagne 2007 SKAT Rekrutteringskampagne 2007 Baggrund for kampagnen SKAT søgte i marts 2007 400 nye medarbejdere, som skulle være med til at opbygge verdens førende skatteforvaltning og sikre en retfærdig og effektiv

Læs mere

MEDIA INFORMATION 2015

MEDIA INFORMATION 2015 MEDIA INFORMATION 2015 BRANCHENS MØDESTED www.building-supply.dk BRANCHENS daglige NYHEDSBREV Industry Supply Danmark A/S Industry Supply Danmark A/S er en ung virksomhed, der driver kommercielle branchenetværk

Læs mere

Maskinmesteren. Maskinmesteren. management and technology. Stor fjernvarmeudvidelse hos SK Forsyning

Maskinmesteren. Maskinmesteren. management and technology. Stor fjernvarmeudvidelse hos SK Forsyning 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Triple-E-skibet Mary Maersk. De næste to år skal han blive fortrolig med skibets mangfoldighed af teknologier. Mediainformation 2015 Maskinmestrenes

Læs mere

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell Online annoncering Snak om emnet og med andre på #novicell 1 Agenda Facebook LinkedIn Banner & IP-baseret Affiliate AdWords Tracking 2 CPC (Cost Per Click ~ Pris pr. klik) TBF er CPM (Cost Per Thousand

Læs mere

m e d i a i n f o r m a t i o n 2 0 0 9

m e d i a i n f o r m a t i o n 2 0 0 9 m e d i a i n f o r m a t i o n 2 0 0 9 U d g i v e l s e r 2 0 0 9 Nr. Udgivelsesdato Annoncedeadline Tema 1 14. januar 8. december 2008 Logistik, sporing og transport: Udvikling og tendenser Messe: ISM,

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk Bannerannoncering 2012 Internettet - et godt annoncemedie Du har mulighed for at profilere din virksomhed, skabe synlighed og bringe dit budskab via online-annoncering på NORDJYSKE Mediers hjemmesider.

Læs mere

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014 MEDIE KIT Sidst opdateret 15. august 2014 2014 Creative Group Aps Smedeholm 13C 2730 Herlev Tlf. 3137 3077 annoncering@creativegroup.dk CVR nr. 25614178 CreativeGroup.dk FotoTVlive.dk StilTV.dk Medie Kit

Læs mere

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE Kom i nærkontakt med dine lokale kunder i Sønderborg via web, mobil og Facebook. Med omkring 40.000 unikke læsere pr. måned har SønderborgNYT etableret

Læs mere

Profil. Temaer: Møbler, belysning og indretning Køkken og bad Boligforandringer Trends

Profil. Temaer: Møbler, belysning og indretning Køkken og bad Boligforandringer Trends Annoncepriser Profil REDAKTIONEL PROFIL: BO BEDRE er Danmarks førende boligmagasin i position og oplag! De bedste journalister, fotografer og stylister sikrer den høje kvalitet og troværdighed i en eksklusiv

Læs mere

Online annoncespecifikationer

Online annoncespecifikationer ClickTAG Streaming video Brugeraktiveret lyd Standardmål 728x90 15 sekunders animation Opdateret 24. juli 2008 Annoncering på BilBasen Fakta om BilBasen ApS Bilbasen.dk er Danmarks største bilsite med

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Ram 29.800 beslutningstagere inden for logistik, it, produktion og indkøb

Ram 29.800 beslutningstagere inden for logistik, it, produktion og indkøb Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Medieinformation 2014 Ram 29.800 beslutningstagere inden for logistik, it, produktion og indkøb Et erhvervsmedie fra: Nr. 7/8 august 2013 40. årgang Supply Chain

Læs mere

Profil. Chefredaktør Søren Verup. Stor investeringssektion med aktier, pension, skat, bank og investeringsforeninger Vinpanel og Klumme

Profil. Chefredaktør Søren Verup. Stor investeringssektion med aktier, pension, skat, bank og investeringsforeninger Vinpanel og Klumme Annoncepriser Profil REDAKTIONEL PROFIL: Penge & Privatøkonomi er fyldt med gode råd og inspiration til læseren, der gerne vil vide, hvordan man får mest ud af pengene. Magasinet giver gennem konkrete

Læs mere

Profil. Temaer: Kommuneguide, bankguide & bilguide Pensionstema & boligtema Aktier

Profil. Temaer: Kommuneguide, bankguide & bilguide Pensionstema & boligtema Aktier Annoncepriser Profil REDAKTIONEL PROFIL: Penge & Privatøkonomi er fyldt med gode råd og inspiration til læseren, der gerne vil vide, hvordan man får mest ud af pengene. Magasinet giver gennem konkrete

Læs mere

Ram 23.800 fagfolk fra vvs-, el- og ventilationsbranchen med Erhvervsmagasinet Installatør

Ram 23.800 fagfolk fra vvs-, el- og ventilationsbranchen med Erhvervsmagasinet Installatør Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Medieinformation 2014 Ram 23.800 fagfolk fra vvs-, el- og ventilationsbranchen med Erhvervsmagasinet Installatør Et erhvervsmedie fra: ErhvErvsmagasinEt nr. 07/08

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

BO BEDRE. verdens skønneste hjem REDAKTIONEL PROFIL: // Mediekit 2012

BO BEDRE. verdens skønneste hjem REDAKTIONEL PROFIL: // Mediekit 2012 // Mediekit 2012 BO BEDRE Temaer: M øbler, belysning og indretning K økken og bad Boligforandringer Trends Faste elementer: N yheder og shopping Temaartikler I ndretning og bolig Mad Læserprofil K vinder

Læs mere

Healthcare Channel Medieinformation 2009

Healthcare Channel Medieinformation 2009 Healthcare Channel Medieinformation 200 Medieplan Januar og februar: Tandlæger 200 Rygning Kost Proteser Marts og april: Graviditet Blegning Implantater Maj og juni: Tandlægeskræk Plak Tandrensning Healthcare

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

CS100/120 fås også i en version til anvendelse på offentlige arealer og veje.

CS100/120 fås også i en version til anvendelse på offentlige arealer og veje. Komfortabel og effetiv batteridrevet, diesel eller benzin drevet fejemasine, som sirer lave omostninger og et højt valitetsniveau. Masinerne fås med 135 og 185 cm arbejdsbredde. Fejemasiner 36 Egnet til

Læs mere