Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt"

Transkript

1 Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt paratorer, overboard dump ventiler og højtryksprocesvandsventiler. Mens de hver især er unikke applikationer, har de alle tre det til fælles, at de er til væsker med et højt tryktab. Ved sådanne applikationer er det ventilleverandørens opgave at levere en reguleringsventil med et passende trim til et sikkert trykfald uden at skabe kavitationsskader. Overvej at specificere reguleringsventiler, der ikke kun tager hensyn til væske under høje tryk eller gassvigt, men også løser problemer i den virkelige verden som problemer med skidt i mediet. Af Stephen B. James 2009 Valve Manufacturers Association. Genoptrykt med tilladelse. Offshore olie- og gasplatforme er absolut blandt de vanskeligste driftsmiljøer i verden, og det bliver de i endnu højere grad, da offshoreproduktion drister sig ud i stadig mere afsidesliggende og barske områder såsom på dybt vand og arktisk udforskning. Det er omgivelser, hvor rigtigt meget kan gå galt, og driftstiden for udstyret skal maksimeres for at en platform kan køre med succes, sikkert og med fortjeneste. Derfor er det altafgørende med den korrekte konstruktion af udstyret. Denne betydning gælder helt sikkert for reguleringsventiler til krævende medier. Disse ventiler er blandt det vigtigste udstyr på en offshoreplatform, og korrekt specifi kation, installation og vedligehold er afgørende for sikker og effektiv drift af platformen. Denne artikel fremhæver en af de unikke faktorer der skal overvejes, når man skal specificere reguleringsventiler til krævende medier til offshoreapplikationer behovet for ventiler, der kan håndtere højtryksvæsker og gassvigt samtidig med at takle problemet i den virkelige verden med skidt i mediet. Ved indhentning af tilbud på reguleringsventiler, kan ingeniørens første instinkt være at defi nere ventilen ud fra et specifi kationsblad med et standardsæt af grunddata for ventilkonstruktion og drift. Disse standarder tager dog ikke helt højde for de indviklede problemer, der kan være med applikationer til krævende eller vanskelige medier. Disse problemer kan f.eks. være dårlig justering af systemet, drift af ventilen uden for det tilsigtede funktionsområde, ændringer i korrosionsniveauet for mediet, dannelse af hydrat og ekstern beskadigelse af ventilen. Nogle af disse eventuelle problemer kan undgås ved at følge de korrekte fremgangsmåder og avancerede diagnostiske værktøjer samt vælge kraftigere ventiler. Præcisér kilden til problemerne med ventilen En yderligere faktor, ud over de ovennævnte ventilproblemer, der kan forpurre selv de bedste driftsproce- I Figur. Eksempel på en kavitationsskade. durer og det mest avancerede diagnostiske overvågningsudstyr, er renhedsgraden af mediet. Ventilspecifi kationsblade antager næsten altid at mediet, der flyder gennem ventilen om det er gas, væske eller en blanding er rent og fri for skidt. I den virkelige verden er det ofte ikke tilfældet, og tilstedeværelsen af skidt bør være forudset i mange applikationer med krævende eller vanskelige medier på offshoreplatforme. Den slags skidt kan hurtigt beskadige eller tilstoppe en almindelig reguleringsventil, hvilket i sidste ende kan føre til, at et kritisk system kan svigte. Det første man skal gøre for at forhindre dette er at bestemme hvilke ventiler, der skal bruges til vanskelige eller krævende medier, hvilket nogle gange kan være no- get af en udfordring. Ofte er den type applikationer kun identificeret som en reguleringsventil til høje tryk, og denne overforenkling kan føre til et dårligt valg af ventil til applikationer med kritisk eller vanskelige medier. En bedre fremgangsmåde er helt at forstå hver specifi k applikation og de problemer som denne bestemte proces kan føre til. Denne fremgangsmåde gør det nemmere at fokusere mere på reguleringsventilerne til kritiske eller vanskelige medier. Når ingeniørerne skal designe styresystemer til offshore olie- og gasplatforme kan de gå efter applikationer, der bør betragtes som kritiske eller til vanskelige medier, og hvor skidt kan komme ind i mediet. Nogle eksempler er f.eks. nedblæsningsventiler til højtryksse- Forstå de mekaniske faktorer Kavitation i en reguleringsventil opstår når trykket i mediet falder til under damptryk og derefter stiger til over damptryk. Når trykket i mediet falder til under damptrykket, forsøger væsken at omdanne sig til en gas. Der begynder at dannes små bobler, men før væsken Fortsættes næste side Figur 2. Denne graf viser tryktabet i en reguleringsventil med et trin, der kan udvise kavitation. Figur 3. Her er et eksempel på trykfaldet i en multi-stage reguleringsventil der kan forhindre kavitation.

2 Figur 4. Eksempler på lille passage med borede huller og reguleringsventiltrim med snoet flow til væsker. Disse vil pålideligt forhindre kavitation i applikationer med rene medier, men de kan blive tilstoppet hvis de udsættes for et medie med større partikler. Figur 6. Her vises et reguleringsventiltrim med lille passage med borede huller til gasser. Disse er pålidelige til applikationer med rene medier, men de kan blive tilstoppet hvis de udsættes for et medie med større partikler. helt kan skifte form, tvinger den pludselige trykstigning i ventilens ændringsfase boblerne til at kollapse. En ubalance i trykket på overfladen af boblerne får dem til at antage toroidform. Når boblen til sidst kollapser, dannes der en lille, tynd stråle af meget højt tryk i torussen. Hvis de findes i nærheden af en fast overflade, kan disse højtryksstråler forårsage erosion. I applikationer med stor kavitation kan der meget hurtigt opstå skader på reguleringsventilen, hvilket fører til at udstyret svigter. I Figur 1 ses et eksempel på en kavitationsskade. Figur 2 illustrerer et eksempel på tryktabet i en single stage reguleringsventil, der kan udvise kavitation. I en reguleringsventil sænkes trykket ved at tvinge væsken til at løbe gennem et forløb, der ændrer flowretningen og/eller størrelsen på passage og ved at dele eller forene flowstrømmene. I applikationer med stort tryktab er det almindeligt at gøre dette i etaper, hvilket skaber en reguleringsventil, der anvender flere trin til sikkert at sænke trykket. Det ultimative mål er at opnå et tilstrækkeligt antal trin til altid at holde væsketrykket over damptrykket. Figur 3 viser et eksempel på trykfaldet i en multi-stage reguleringsventil der kan forhindre kavitation. Sammenligning af effektive og ineffektive konstruktioner Den mest almindelige type reguleringsventiltrim plejer at give multi-stage trykreduktion med et indbygget flowelement med en række koncentrisk borede trimringe eller en række stablede plader, der tvinger flowet gennem en snoet flowvej. Figur 4 viser typiske eksempler på hver konstruktion. Begge konstruktioner anvendes jævnligt i applikationer med rene medier på offshoreplatforme, hvor de yder effektiv og pålidelig beskyttelse mod kavitation. De traditionelle konstruktioner kan imidlertid være upålidelige i offshoreapplikationer, hvor skidt vil blive medtaget i flowet, da de små flowpassager gør dem følsomme over for tilstopning og skader. Sand er den mest almindelige type skidt på en offshoreplatform, men andre typer skidt i forbindelse med industribyggeri såsom svejseslagger, rørbelægninger og montagedele kan også forekomme. De fleste almindelige antikavitationsreguleringsventiler vil hurtigt tilstoppe og blive ødelagt, hvis den type skidt tvinges igennem. For applikationer med kritisk eller vanskelige medier kan skader på reguleringsventilen brede sig som ringe i vandet til det omgivende system. For eksempel vil reguleringsventilen i en produceret vandpumpemindstemængdeventil give et flow fra udledningssiden Figur 5. Her vises et eksempel på et multi-stage, skidt tolerant trim til væsker. af pumpen tilbage til indsugningssiden. Det sker typisk under opstart og nedlukning af pumpen, når der kræves cirkulationsflow. Hvis der ikke kan komme tilstrækkeligt flow igennem ventilen fordi den er tilstoppet, kan pumpen komme til at mangle flowtilførsel, hvilket kan føre til kavitation i pumpen og, måske, til pumpesvigt. De deraf følgende omkostninger til reparation eller udskiftning af pumpen vil koste langt mere end omkostningerne til reparation eller udskiftning af ventilen, hvilket viser hvorfor det er en klog beslutning af investere i et reguleringssystem, der er designet hensigtsmæssigt til at kunne klare kravene til den specifikke applikation. Løsning til nedbringelse af ventilsvigt Dem, der ikke har erfaring med offshoreapplikationer kan føle, at de står over for en umulig situation: hvis de undlader at anvende antikavitationsteknikker, kan det føre til kavitation, der kan resultere i at udstyret svigter; hvis de specificerer antikavitationstrim med for lille passage, kan det føre til tilstopning, der kan resultere i at udstyret svigter. Der er løsninger til dette dilemma. Blandt disse er et sæt unikke reguleringsventiltrim-konstruktioner, hvor de små flowpassager er udskiftet med en række specialkonstruerede store udvidelses- og sammentrækningsområder. Figur 5 viser sådan et reguleringsventiltrim. Denne konstruktion giver et højt niveau af kavitationsbeskyttelse ved sikkert at iscenesætte trykfaldet samtidig med at der er store flowpassageområder Figur 7. Et eksempel på et multi-stage, skidt tolerant trim til gasser. blemer kan slippe igennem. Disse reguleringsventiler giver også et højt niveau af pålidelighed, fordi de eliminerer tilstopning og ødelæggelse forårsaget af skidt som fejlmekanisme. Mens de fleste problemer med skidt i ventiler forekommer i forbindelse med reguleringsventiler til våde medier, gælder de samme faktorer for reguleringsventiler, der anvendes i applikationer med vanskelige gasarter. Figur 6 viser to eksempler på specialreguleringsventiltrim, der ofte anvendes i applikationer med højtryksgassvigt. På samme måde som antikavitationreguleringsventiltrim til væske til applikationer med rene medier, anvender teknologien små borede huller eller snoede flowpassager. Meningen er dog at minimere de støj- og vibrationsniveauer, der er i forbindelse med højtryksreduktion af kompressibel gas. Mens risikoen for tilstopning og skader er mindre ved gasser end i væsker, er der stadig risiko for at disse problemer kan opstå i nogle applikationer med kritiske eller vanskelige medier på offshoreplatforme. En borehoved-reduktionsventil er et eksempel på en almindelig gasapplikation, der kan indeholde større partikler. Selvom man normalt ikke tænker på dem som værende reguleringsventiler, er mange borehoved-reduktionsventiler konstrueret og fungerer mere som en reguleringsventil end en traditionel reduktionsventil gør. Det er fordi borehovedreduktionsventiler normalt er afhængige af simple trimformer, der lader større partikler slippe igennem. Imidlertid har en stigende global efterspørgsel efter naturgas ført til en stigning i produktionen fra højtryksgasfelter. Borehovedreduktionsventiler i disse højtryksfelter kræver mere komplekse trim for at bekæmpe den støj og de vibrationer, der er i forbindelse med højtryksgassvigt, mens de også skal yde beskyttelse mod tilstopning og skader på grund af fremmedlegemer, såsom sand. Lige som med specielle ventiler til væsker, er det muligt at tage hensyn til disse situationer. Blandt dem er unikke reguleringsventiltrimkonstruktioner, der sikkert reducerer trykket på højtryksgasapplikationer mens de også tillader større partikler eller væsker at passere uden risiko for tilstopning eller skader. Figur 7 viser et eksempel på sådan et reguleringsventiltrim. En betydelig forskel mellem dette trim og dem, der findes i forbindelse med beskidte væsker er, at hvert tryktabstrin udvides. Da gas er kompressibel opstår der en reduktion i massefylde og en udvidelse i volumen ved hvert tryktab; derfor skal disse reguleringsventiler have mere plads for at fungere korrekt uden at tilstoppe flowet. Opnå pålideligere ydeevne Standardiserede indfaldsvinkler/holdninger til specifikation af reguleringsventiler sammenholdt med udviklingen inden for den diagnostiske teknologi, er unægteligt vigtigt for den daglige drift. Når man arbejder offshore på en olie- og gasplatform, er de unikke problemer, der opstår i disse barske og fjerne miljøer, imidlertid også kritiske. Man bør tage sig af spørgsmål såsom Er denne reguleringsventil modstandsdygtig over for skidt?, specielt ved bestemmelse af de korrekte løsninger til applikationer med kritiske eller vanskelige medier. Svarene vil sikre at den rigtige type ventil bliver specificeret, hvilket giver sikker og pålidelig ydeevne, mens den totale drift af platformen beskyttes. VM Stephen B. James er global direktør for specialfremstillede ventiler hos Dresser Masoneilan i Avon, Massachusetts i USA, som oplyst i forårsudgaven 2009 af Valve Magazine, trykt af The Valve Manufacturers Association. Gå til for at se hele magasinet online, med links og søgemuligheder. Ønskes mere info kontakt Kenneth Kaltoft på mail

3 Nye transportable målere til måling af flere parametre fra WTW Disse mange sensorer giver hver enkelt bruger mulighed for at vælge netop den sensor, der passer bedst til den enkelte måleopgave. På ACHEMA viste WTW for første gang en helt ny serie af håndholdte multimålere, som hedder MultiLine 3410 og 3430, sammen med nye intelligente sensorer til måling af ph, ilt, ledningsevne og temperatur. Fordele med de nye IDS-sensorer Den nye IDS (Intelligent Digital Sensor) teknologi giver mulighed for at anvende lange kabler på selv ph-sensorer uden risiko for støj. Kablet er et robust kabel, men har samtidig bevaret sin fleksibilitet, hvilket er vigtigt ved transportable målinger. I dag er den maksimale kabellængde 25 meter, men senere forventes helt op til 100 meter. Digital Sensor Teknologi De rå målesignaler konverteres allerede i sensoren til digitale signaler og sendes videre til instrumentet som et digitalt signal, hvilket gør målesystemet fuldstændig støjsikkert. Når en sensor tilsluttes instrumentet logges automatisk serienummer, kalibreringshistorik og specifi kation for sensoren. Det er ligegyldigt hvilke af de nye instrumenter en sensor tilsluttes; brugeren får fuld information om sensoren og kan straks begynde at bruge sensoren eller starte med evt. vedligehold eller kalibrering, hvis sensoren indikerer at dette er nødvendigt. Mangeårig gennemprøvet og anvendt teknologi i kombination med ny optisk teknologi Den anvendte måleteknologi for de enkelte målesensorer er baseret på WTW s velafprøvede ph-sensorer i Sentix-serien og for ledningsevne TetraCon- og LR-serien. Nye målere til forskellige applikationer I serien fi ndes nu to målere: Multi 3410 og Multi 3410 er en ét-kanals-måler som kan måle forskellige parametre, dog ikke samtidigt. Multi 3430 har mulighed for at have 3 forskellige eller ens IDS-sensorer tilsluttet og måle kontinuerligt på samtlige sensorer. Endvidere kan måledata for alle 3 sensorer også logges. Alle IDS-sensorer er galvanisk isoleret, hvilket betyder, at der ikke opstår interferenser ved måling med sensorer i samme målemedie. For ilt gælder at den optiske måleteknologi er anvendt i en ny og forbedret forbedret udgave i forhold til hvad der tidligere har været på markedet. Specielt skal bemærkes en meget hurtig responstid og et lavt strøm- forbrug med helt op til 100 arbejdstimer på en opladning af instrumentet. Afprøvet design med nye funktioner Begge instrumenter har samme indkapsling og betjeningsknapper som Profi- Line, der anvender analoge sensorer. De er vandtætte (IP67) og nemme at rengøre. I displayet er anvendt en tydelig farvegrafi k, som gør det nemt at aflæse målinger og nødvendig information i felten. Der er automatisk genkendelse af de enkelte sensorer, når de tilsluttes instrumentet. Stor hukommelse på målepar, som dækker de fleste loggebehov i felten. Dataene overføres nemt direkte til en USB-nøgle eller direkte til printer. MultiLine kan også kobles direkte til pc via integreret USB-slave. Instrumenterne leveres med genopladelige batterier, som oplades direkte i instrumenterne, hvilket giver en god og økonomisk løsning. Ny software kan løbende downloades gratis fra WTW s hjemmeside. Levering af de omtalte nyheder påbegyndes i starten af august Nye oversigtsbrochurer med fokus på Deres opgaver! Fagerberg har i årenes løb udviklet sig i takt med de øgede krav, og vi kan derfor tilbyde individuelle løsninger af høj kvalitet, lige fra enkel instrumentering til komplette totalløsninger. Fagerberg repræsenterer således en række fi rmaer, der leverer udstyr til de fleste laboratorie- og procesopgaver. r ærke v kraft & i g Ener Van d & sp ilde van d For at give Dem et hurtigt overblik over hvordan vi kan hjælpe Dem i fremtiden, har vi lavet en række oversigtsbrochurer, der tager udgangspunkt i Deres opgaver. Brochurerne er således opdelt efter brancher, og vi har plukket i vort leveringsprogram, og udvalgt det udstyr indenfor såvel ventiler, som pumper og instrumentering, der passer bedst til Deres opgaver. I dag har vi således 2 nye branchebrochurer, der henvender sig til vand/spildevands branchen og kraftværks/ energisektoren. De kan enten kan rekvirere dem hos os eller selv downloade fra vor hjemmeside

4 Håndholdte flowmålere tur, hvorfor princippet er velegnet til anvendelse i et bredt udvalg af måleopgaver. Termiske målere Termiske flowmålere er baseret på måling af den energi, der skal tilføres for at holde en konstant temperatur mellem 2 identiske legemer, hvoraf det ene afkøles af et passerende medie. Måleprincippet er primært anvendeligt til gasmåling, og udmærker sig ved at dække et meget stort måleområde, startende ved så lave flowhastigheder som 0,2 m/s. Aquametro hos Fagerberg Pr. 1. maj 2009 blev vi eneforhandler i Danmark af Aquametros program inden for instrumenter til flow- og energimåling. kendelser for afregning af henholdsvis koldt og varmt vand. Til større flowmængder, dimensioner fra DN40 til DN300, indeholder programmet Woltman-måleren Rubin med lavt tryktab og målenøjagtigheder bedre end 2% (metrologiklasse B). I Danmark har der tidligere været flere leverandører af Aquametros produkter, men pr. 1. maj 2009 er Fagerberg nu eneste forhandler af det store program inden for energimåling og mekaniske flowmålere. Specielt delen omkring de mekaniske flowmålere er et spændende supplement til vores nuværende leveringsprogram, der primært er opbygget omkring Krohnes produkter. De mekaniske målere opdeles i 3 hovedgrupper: Forbrugsmålere til vand Programmet omfatter vandmålere til både koldt Vortexmålere Vortexhvirvler dannes efter et legeme, der er placeret i produktstrømmen. Frekvensen på hvirvlerne er proportional med flowhastigheden og uafhængigt af, om der måles på væske eller gas. og varmt vand. Standardmåleren i Aquabasic og Topas-familien leveres med safi rlejer for høj nøjagtighed, og lang levetid. Den påbyggede rulletæller kan udvides med en elektronisk aftaster eller andre moduler fra Aquabasic-serien, som f.eks. fjernaflæsning. Begge målere har selvfølgelig de relevante god- Forbrugsmålere til olie Mekaniske oliemålere anvendes i forbindelse med brænderstyring i varmesystemer og ikke mindst i forbindelse med måling af brændstofforbrug på store dieselmotorer, f.eks. på skibe. Aquametros Contoilserie er ringstempelmålere, der leveres i dimensioner fra DN4 op til DN50. Måles der på fuel oil bør man dog ikke benytte mindre størrelser end DN20, og VZO-serien er derfor den mest interessante. Målenøjagtigheden Fra den tyske leverandør Höntzsch har vi et program i håndholdte flowmålere til både væske og gas er bedre end 0,5%, og muligheden for både lokal og elektrisk aftastning gør Contoil-serien meget fleksibel. Forbrugsmålere til kemikalier Til industriel anvendelse hedder ringstempelmåleren Domino, og den leveres tilpasset i forskellige materialer, der bl.a. er resistente over for syrer. Domino le- SIL 2 Tryk- og differenstryktransmitter De nye serie 5 er baseret på kapacitive siliciumsensorer, hvis indbyggede mikroprocessor sikrer unikke måleegenskaber. Af disse egeskaber vil vi specielt fremhæve: Nøjagtighed op til 0,04%, standard 0,065% Indstilling af måleområde uden referencetryk 10 års garanti At stabiliteten er helt i top fremgår af den udvidede garanti og SIL-godkendelsen (IEC61508/IEC61511), hvor transmitteren er proven in use i single mode, kategoriseret som type A-instrument. Godkendelsen gælder for såvel tryk- som differenstryktransmitteren også i versioner med lokaldisplay. veres med samme nøjagtighedsklasser og elektriske muligheder som oliemålerne. Selvom markedet for elektroniske flowmålere er i udvikling, er markedet for mekaniske målere stadig stort, og den altoverskyggende fordel er fortsat, at de kan monteres overalt, uafhængigt af elektrisk forsyning! At kende flowet er vigtigt i mange opgaver inden for procesindustrien. Dog er det ikke altid så vigtigt at have en permanent måling installeret, og efterspørgslen efter midlertidige målinger er derfor stor. Til væskemåling er clamp-on ultralydsmåling et godt bud, men der fi ndes andre principper/metoder til at foretage en kontrolmåling, f.eks. i forbindelse med idriftsættelse af et anlæg. Fra fi rmaet Höntzsch har Fagerberg et interessant program af indstiksfølere til flowmåling, der alle kan kombineres med små håndholdte enheder for midlertidig måling, eller med rigtige transmittere for stationær måling. Programmet omfatter således 3 forskellige sensortyper: Propel -målere Er en hastighedsmåler baseret på en propel, der roterer proportionalt med mediets flowhastighed, hvori det er neddykket. Rotationen bliver aftastet af en induktiv sensor og efterfølgende behandlet i elektronikken. Måleprincippet er stort set uafhængigt af mediets densitet, tryk og tempera- I sensoren fra Höntzsch benyttes ultralyd til aftastning af hvirvlernes frekvens, hvilket øger dynamikområdet og gør det muligt at måle helt ned til hastigheder på bare 0,5 m/s. Aftastningsformen kan dog kun anvendes i forbindelse med gasmåling, og denne sensor kan derfor IKKE anvendes til væske. Masseflowmåler til aggressive medier Optimass 7000-serien med tantalmålerør til de vanskelige opgaver været, at målerne er relativt dyre, og udbredelsen derfor uhyre begrænset. Grænserne for anvendelse af Coriolis-masseflowmålere flyttes hele tiden. Det har i lang tid været ønskeligt at kunne måle nøjagtigt på meget aggressive medier, hvor de fleste metallegeringer korroderer i løbet af kort tid. Efter tantal er blevet tilgængeligt på markedet i større mængder, har nogle få leverandører valgt at fremstille Coriolis-målere til de vanskelige opgaver i netop dette materiale, hvis kemiske egenskaber i mange tilfælde kan sammenlignes med glas. Ulempen har dog Krohne har, på basis af Optimass 7000-serien, og som de eneste i verden, udviklet en udgave med et lige målerør. Et-rørsmåleren er attraktiv, da forbruget af tantal kan reduceres til kun at dække målerør og pakninger. Reduktionen afspejles umiddelbart i prisen, hvor den traditionelle 2-rørs-måler benytter både flanger og flowsplitter i det ædle materiale. Netop disse dele udgør den mest materialekræ- vende del af flowmåleren, og derfor bliver disse løsninger hurtigt en pebret affære. For at kunne benytte materialet til en Coriolis-masseflowmåler, er det dog vigtigt, at det er stift nok. En 100% tan- tallegering har ikke tilfredsstillende egenskaber, og det har derfor været nødvendigt at fremstille et legeringsmateriale, Ta10W, der består af 10% Wolfram og 90% Tantal. Wolframdelen garanterer den høje stabilitet som påkræves, uden at der gås på kompromis med de kemiske egenskaber. Udover tantalmålerør leveres Optimass-serien fra Krohne med målerør i Hastelloy C22, Duplex steel 318L, Titan, og rustfri stål (316L) for optimal tilpasning til enhver tænkelig måleopgave inden for alle industrigrene.

5 Håndholdte flowmålere tur, hvorfor princippet er velegnet til anvendelse i et bredt udvalg af måleopgaver. Termiske målere Termiske flowmålere er baseret på måling af den energi, der skal tilføres for at holde en konstant temperatur mellem 2 identiske legemer, hvoraf det ene afkøles af et passerende medie. Måleprincippet er primært anvendeligt til gasmåling, og udmærker sig ved at dække et meget stort måleområde, startende ved så lave flowhastigheder som 0,2 m/s. Aquametro hos Fagerberg Pr. 1. maj 2009 blev vi eneforhandler i Danmark af Aquametros program inden for instrumenter til flow- og energimåling. kendelser for afregning af henholdsvis koldt og varmt vand. Til større flowmængder, dimensioner fra DN40 til DN300, indeholder programmet Woltman-måleren Rubin med lavt tryktab og målenøjagtigheder bedre end 2% (metrologiklasse B). I Danmark har der tidligere været flere leverandører af Aquametros produkter, men pr. 1. maj 2009 er Fagerberg nu eneste forhandler af det store program inden for energimåling og mekaniske flowmålere. Specielt delen omkring de mekaniske flowmålere er et spændende supplement til vores nuværende leveringsprogram, der primært er opbygget omkring Krohnes produkter. De mekaniske målere opdeles i 3 hovedgrupper: Forbrugsmålere til vand Programmet omfatter vandmålere til både koldt Vortexmålere Vortexhvirvler dannes efter et legeme, der er placeret i produktstrømmen. Frekvensen på hvirvlerne er proportional med flowhastigheden og uafhængigt af, om der måles på væske eller gas. og varmt vand. Standardmåleren i Aquabasic og Topas-familien leveres med safi rlejer for høj nøjagtighed, og lang levetid. Den påbyggede rulletæller kan udvides med en elektronisk aftaster eller andre moduler fra Aquabasic-serien, som f.eks. fjernaflæsning. Begge målere har selvfølgelig de relevante god- Forbrugsmålere til olie Mekaniske oliemålere anvendes i forbindelse med brænderstyring i varmesystemer og ikke mindst i forbindelse med måling af brændstofforbrug på store dieselmotorer, f.eks. på skibe. Aquametros Contoilserie er ringstempelmålere, der leveres i dimensioner fra DN4 op til DN50. Måles der på fuel oil bør man dog ikke benytte mindre størrelser end DN20, og VZO-serien er derfor den mest interessante. Målenøjagtigheden Fra den tyske leverandør Höntzsch har vi et program i håndholdte flowmålere til både væske og gas er bedre end 0,5%, og muligheden for både lokal og elektrisk aftastning gør Contoil-serien meget fleksibel. Forbrugsmålere til kemikalier Til industriel anvendelse hedder ringstempelmåleren Domino, og den leveres tilpasset i forskellige materialer, der bl.a. er resistente over for syrer. Domino le- SIL 2 Tryk- og differenstryktransmitter De nye serie 5 er baseret på kapacitive siliciumsensorer, hvis indbyggede mikroprocessor sikrer unikke måleegenskaber. Af disse egeskaber vil vi specielt fremhæve: Nøjagtighed op til 0,04%, standard 0,065% Indstilling af måleområde uden referencetryk 10 års garanti At stabiliteten er helt i top fremgår af den udvidede garanti og SIL-godkendelsen (IEC61508/IEC61511), hvor transmitteren er proven in use i single mode, kategoriseret som type A-instrument. Godkendelsen gælder for såvel tryk- som differenstryktransmitteren også i versioner med lokaldisplay. veres med samme nøjagtighedsklasser og elektriske muligheder som oliemålerne. Selvom markedet for elektroniske flowmålere er i udvikling, er markedet for mekaniske målere stadig stort, og den altoverskyggende fordel er fortsat, at de kan monteres overalt, uafhængigt af elektrisk forsyning! At kende flowet er vigtigt i mange opgaver inden for procesindustrien. Dog er det ikke altid så vigtigt at have en permanent måling installeret, og efterspørgslen efter midlertidige målinger er derfor stor. Til væskemåling er clamp-on ultralydsmåling et godt bud, men der fi ndes andre principper/metoder til at foretage en kontrolmåling, f.eks. i forbindelse med idriftsættelse af et anlæg. Fra fi rmaet Höntzsch har Fagerberg et interessant program af indstiksfølere til flowmåling, der alle kan kombineres med små håndholdte enheder for midlertidig måling, eller med rigtige transmittere for stationær måling. Programmet omfatter således 3 forskellige sensortyper: Propel -målere Er en hastighedsmåler baseret på en propel, der roterer proportionalt med mediets flowhastighed, hvori det er neddykket. Rotationen bliver aftastet af en induktiv sensor og efterfølgende behandlet i elektronikken. Måleprincippet er stort set uafhængigt af mediets densitet, tryk og tempera- I sensoren fra Höntzsch benyttes ultralyd til aftastning af hvirvlernes frekvens, hvilket øger dynamikområdet og gør det muligt at måle helt ned til hastigheder på bare 0,5 m/s. Aftastningsformen kan dog kun anvendes i forbindelse med gasmåling, og denne sensor kan derfor IKKE anvendes til væske. Masseflowmåler til aggressive medier Optimass 7000-serien med tantalmålerør til de vanskelige opgaver været, at målerne er relativt dyre, og udbredelsen derfor uhyre begrænset. Grænserne for anvendelse af Coriolis-masseflowmålere flyttes hele tiden. Det har i lang tid været ønskeligt at kunne måle nøjagtigt på meget aggressive medier, hvor de fleste metallegeringer korroderer i løbet af kort tid. Efter tantal er blevet tilgængeligt på markedet i større mængder, har nogle få leverandører valgt at fremstille Coriolis-målere til de vanskelige opgaver i netop dette materiale, hvis kemiske egenskaber i mange tilfælde kan sammenlignes med glas. Ulempen har dog Krohne har, på basis af Optimass 7000-serien, og som de eneste i verden, udviklet en udgave med et lige målerør. Et-rørsmåleren er attraktiv, da forbruget af tantal kan reduceres til kun at dække målerør og pakninger. Reduktionen afspejles umiddelbart i prisen, hvor den traditionelle 2-rørs-måler benytter både flanger og flowsplitter i det ædle materiale. Netop disse dele udgør den mest materialekræ- vende del af flowmåleren, og derfor bliver disse løsninger hurtigt en pebret affære. For at kunne benytte materialet til en Coriolis-masseflowmåler, er det dog vigtigt, at det er stift nok. En 100% tan- tallegering har ikke tilfredsstillende egenskaber, og det har derfor været nødvendigt at fremstille et legeringsmateriale, Ta10W, der består af 10% Wolfram og 90% Tantal. Wolframdelen garanterer den høje stabilitet som påkræves, uden at der gås på kompromis med de kemiske egenskaber. Udover tantalmålerør leveres Optimass-serien fra Krohne med målerør i Hastelloy C22, Duplex steel 318L, Titan, og rustfri stål (316L) for optimal tilpasning til enhver tænkelig måleopgave inden for alle industrigrene.

Indhold. 18. årgang Forår 2004 Nr. 1.

Indhold. 18. årgang Forår 2004 Nr. 1. Fagerberg udvider sortimentet af selvrensende filtre Den israelske filterproducent Amiad opkøbte i år 2000 firmaet Filtration som fremstiller og sælger Filtomat filtrene. Det nye firma har fået navnet

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Proces Dage 2012 Side 3 Opdaterer du dine DTM filer jævnligt? Side 3 Tiden for trykknapper er slut Side 4-5 Større funktionalitet, mindre omkostninger og bedre udnyttelse

Læs mere

INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM

INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM I N S T R U M E N T E R I N G S - & A U T O M AT I O N S T I D S S K R I F T I N S T U M E N T E R I N G S - AT I O N S T I D S K R I F T F O R I N S AT E C H A / S O K T O B E R 2 0 0 7 N R. 5 8 F R A

Læs mere

Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com

Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com Mennesker - Ideer - Løsninger INSTRUMENTERINGS- & AUTOMATIONSTIDSSKRIFT 08/2009 63 Procesoptimering - en vej ud af krisen? Side 3 Optimering af separationsprocesser Side 4-5 Sikre din kedel mod forurening

Læs mere

DAMP. Viden om... Mennesker - Ideer - Løsninger

DAMP. Viden om... Mennesker - Ideer - Løsninger Viden om... DA ennesker - Ideer - Løsninger Insatech A/S Algade 133 DK-4760 Vordingborg Danmark Tlf. +45 5537 2095 www.insatech.com mail@insatech.com Indhold Dampteori 4 Det der er sparet, er nemmest tjent

Læs mere

INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM

INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM INSTRUMENTERINGS- & AUTOMATIONSTIDSSKRIFT FRA INSATECH A/S - NOVEMBER 2008 NR. 61 INSATECH A/S 4760 VORDINGBORG TLF. 5537 2095 FAX 5537 7018 WWW.INSATECH.COM 2 INFORMATION Instrumenteringsog Automations

Læs mere

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere.

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. &proces www.automatik.nu 38. årgang juni/juli 2013 nr. 6/7 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. hi[13]: Nordens største industrimesse

Læs mere

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven?

Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? 8 Hvad gør du når optiske in-line målinger ikke kan klare opgaven? Lad os måle koncentration og ændringer i din proces. Hvordan måles koncentrationen Lyd bevæger sig med forskellig hastighed gennem luft,

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Insatech A/S Algade 133 4760 Vordingborg Tlf. +45 5537 2095 Fax. +45 5537 7018 www.insatech.com 2 A N A L Y S E I N F O R M A T I O N Instrumenteringsog Automations Nyt udgives

Læs mere

EMERSON PROCESS MANAGEMENT KUNDEARRANGEMENTER 2011

EMERSON PROCESS MANAGEMENT KUNDEARRANGEMENTER 2011 1 EMERSON PROCESS MANAGEMENT KUNDEARRANGEMENTER 2011 Vi vil meget gerne give dig muligheder for at få indsigt i, hvordan Emerson s brede udbud af produkter og serviceydelser er istand til at forbedre produktiviteten

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Insatech Aktivitetskalender Side 3 Radar din vej til optimal niveaumåling Side 4-6 Nu er Hamiltons ARC TM sensorer blevet digitale Side 7 Frigiv rengøringen on-line og minimér

Læs mere

Nyt agentur. Nr.1 INDHOLD. Leder 2. Aerre Inox 3. Robolux 4. Masoneilan 5 Reguleringsventiler. Filtomat Filtre 6

Nyt agentur. Nr.1 INDHOLD. Leder 2. Aerre Inox 3. Robolux 4. Masoneilan 5 Reguleringsventiler. Filtomat Filtre 6 Nyt agentur N E W S 14. årgang Forår 2001 Nr.1 INDHOLD Den ultimative og kompakte løsning for ventiler til automatiseret procesteknologi Fra årsskiftet har Fagerberg fået forhandlingen af membran- og skråsædeventiler

Læs mere

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409

Instrumentering og overvågning. MJK Produkt katalog. katalog. DK 1.00 Produkt katalog 1409 Instrumentering og overvågning MJK Produkt katalog katalog DK 1.00 Produkt katalog 1409 Et bedre og renere miljø MJK Automation er en af Skandinaviens førende leverandører af udstyr til renseanlæg, vandværker

Læs mere

insight Afsløring Ny sensorgeneration bringer SICK foran! Lillebror kræver ingen plads Nu også sikkerhedsfunktioner SICK kundemagasin 2004 www.sick.

insight Afsløring Ny sensorgeneration bringer SICK foran! Lillebror kræver ingen plads Nu også sikkerhedsfunktioner SICK kundemagasin 2004 www.sick. insight 1 2004 www.sick.dk SICK kundemagasin Afsløring Ny sensorgeneration bringer SICK foran! Side 9 ASI bussen kører nu også i Danmark Nu også sikkerhedsfunktioner til ASI Se side 12 Ultra kompakt stregkodelæser

Læs mere

Mennesker - Ideer - Løsninger

Mennesker - Ideer - Løsninger Mennesker - Ideer - Løsninger Insatech aktivitetskalender Side 3 Ny temperaturkalibrator fra Isotech Side 4 DPI 611 håndholdt kompakt trykkalibrator Side 5 Mobil gærdoseringsvogn Side 6 Regulerings- og

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ Den luft der forlader kompressoren er varm, uren, fugtig og sædvanligvis

Læs mere

Reflektor. Reflektor. Baby 2.0. Messer 1998. optic electronic. electronic. optic. Nummer 1. 1998

Reflektor. Reflektor. Baby 2.0. Messer 1998. optic electronic. electronic. optic. Nummer 1. 1998 optic electronic Reflektor Reflektor optic electronic Nummer 1. 1998 Baby 2.0 Messer 1998 I PC-alderens barndom beskrev man de unge programmører som nogle, der ville navngive deres førstefødte barn BABY,

Læs mere

4 års. Danish Crown. Kundemagasinet fra SICK 1_2013. www.sick.dk. Sikker læsning og simpel integration. Vores fokus på din industri.

4 års. Danish Crown. Kundemagasinet fra SICK 1_2013. www.sick.dk. Sikker læsning og simpel integration. Vores fokus på din industri. Kundemagasinet fra SICK 1_2013 4 års Ekstrem stresstest på Danish Crown Side 3 Sikker læsning og simpel integration Sådan er den nye stregkodelæser CLV61x Side 12 Sikkerhedslysgitter detec4 Nye standarder

Læs mere

PROCESVAND Maskinbygger med 100% eksport og sikre forbindelser

PROCESVAND Maskinbygger med 100% eksport og sikre forbindelser &proces www.automatik.nu 38. årgang maj/juni 2013 nr. 5 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Maskinbygger med 100% eksport og sikre forbindelser Logistik- og produktionschef Bent

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

insight Fotoceller på bus Verdens hurtigste 3D smart kamera fra SiCK/IVP Positionsjustering for hurtigt produktskifte 2005 www.sick.

insight Fotoceller på bus Verdens hurtigste 3D smart kamera fra SiCK/IVP Positionsjustering for hurtigt produktskifte 2005 www.sick. insight 1 2005 SICK kundemagasin Fotoceller på bus Første pakkemaskine med informationssensorer side 6 Positionsjustering for hurtigt produktskifte Verdens hurtigste 3D smart kamera fra SiCK/IVP se side

Læs mere

Styretavleopbygning. Intelligent UPS. Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012. Overspændingsbeskyttelse. Et fast greb om sikkerhed

Styretavleopbygning. Intelligent UPS. Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012. Overspændingsbeskyttelse. Et fast greb om sikkerhed 1 12 Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012 04 Styretavle med "Value Added" Styretavleopbygning 06 Beskyttelsesspecialist i styretavlen Overspændingsbeskyttelse 09 Smart konstant strøm Intelligent

Læs mere

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker INDUSTRI Magasinet December. 2004 Frekvensomformere og softstartere OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker Mindre kabinet, større fleksibilitet

Læs mere

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2011 Tips & tricks: S7-1200 fra STL til LAD Ny automatsikringsserie klar Union Engineering og CO2-produktion Energieffektiv

Læs mere

fanfare Endress+Hauser som din totalleverandør Kundanpassade stabila lösningar Heartbeat Technology Få kontrol over alle dine enheder

fanfare Endress+Hauser som din totalleverandør Kundanpassade stabila lösningar Heartbeat Technology Få kontrol over alle dine enheder Endress+Hauser Kundemagasin www.dk.endress.com Nr 1-2014 1 fanfare Heartbeat Technology Få kontrol over alle dine enheder Når hastighed og nøjagtighed er en æressag Chr. Hansen vælger TM411 Endress+Hauser

Læs mere

insight AS Interface gateway Side 4 Ny afstandsmåler DME5000 CAN-bus netværk for stregkodelæsere 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin DME CLV Side 6

insight AS Interface gateway Side 4 Ny afstandsmåler DME5000 CAN-bus netværk for stregkodelæsere 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin DME CLV Side 6 insight 3 2003 www.sick.dk SICK kundemagasin AS Interface gateway Side 4 DME Ny afstandsmåler DME5000 Side 6 CLV CAN-bus netværk for stregkodelæsere Side 20 02 Indhold Leder Leder.........................2

Læs mere

EMC - potentialudligning og jordingsformer

EMC - potentialudligning og jordingsformer INDUSTRI Magasinet Maj. 2005 EMC - potentialudligning og jordingsformer SIWAREX vejesystemer Minimer driftsomkostningerne på belysningsanlæg Introduktion af VLT AutomationDrive FC301 EMC i industrien I

Læs mere

Er der tryk på? Har du brug for backup? Dynamiske, proportionale trykreguleringsventiler - bare et tryk væk

Er der tryk på? Har du brug for backup? Dynamiske, proportionale trykreguleringsventiler - bare et tryk væk nr. 2 2012 Er der tryk på? Dynamiske, proportionale trykreguleringsventiler - bare et tryk væk Har du brug for backup? Optimer din driftsikkerhed med UPS-udstyr fra Puls 1 Finn Alsing Adm. direktør Direktøren

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere