Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt"

Transkript

1 Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt paratorer, overboard dump ventiler og højtryksprocesvandsventiler. Mens de hver især er unikke applikationer, har de alle tre det til fælles, at de er til væsker med et højt tryktab. Ved sådanne applikationer er det ventilleverandørens opgave at levere en reguleringsventil med et passende trim til et sikkert trykfald uden at skabe kavitationsskader. Overvej at specificere reguleringsventiler, der ikke kun tager hensyn til væske under høje tryk eller gassvigt, men også løser problemer i den virkelige verden som problemer med skidt i mediet. Af Stephen B. James 2009 Valve Manufacturers Association. Genoptrykt med tilladelse. Offshore olie- og gasplatforme er absolut blandt de vanskeligste driftsmiljøer i verden, og det bliver de i endnu højere grad, da offshoreproduktion drister sig ud i stadig mere afsidesliggende og barske områder såsom på dybt vand og arktisk udforskning. Det er omgivelser, hvor rigtigt meget kan gå galt, og driftstiden for udstyret skal maksimeres for at en platform kan køre med succes, sikkert og med fortjeneste. Derfor er det altafgørende med den korrekte konstruktion af udstyret. Denne betydning gælder helt sikkert for reguleringsventiler til krævende medier. Disse ventiler er blandt det vigtigste udstyr på en offshoreplatform, og korrekt specifi kation, installation og vedligehold er afgørende for sikker og effektiv drift af platformen. Denne artikel fremhæver en af de unikke faktorer der skal overvejes, når man skal specificere reguleringsventiler til krævende medier til offshoreapplikationer behovet for ventiler, der kan håndtere højtryksvæsker og gassvigt samtidig med at takle problemet i den virkelige verden med skidt i mediet. Ved indhentning af tilbud på reguleringsventiler, kan ingeniørens første instinkt være at defi nere ventilen ud fra et specifi kationsblad med et standardsæt af grunddata for ventilkonstruktion og drift. Disse standarder tager dog ikke helt højde for de indviklede problemer, der kan være med applikationer til krævende eller vanskelige medier. Disse problemer kan f.eks. være dårlig justering af systemet, drift af ventilen uden for det tilsigtede funktionsområde, ændringer i korrosionsniveauet for mediet, dannelse af hydrat og ekstern beskadigelse af ventilen. Nogle af disse eventuelle problemer kan undgås ved at følge de korrekte fremgangsmåder og avancerede diagnostiske værktøjer samt vælge kraftigere ventiler. Præcisér kilden til problemerne med ventilen En yderligere faktor, ud over de ovennævnte ventilproblemer, der kan forpurre selv de bedste driftsproce- I Figur. Eksempel på en kavitationsskade. durer og det mest avancerede diagnostiske overvågningsudstyr, er renhedsgraden af mediet. Ventilspecifi kationsblade antager næsten altid at mediet, der flyder gennem ventilen om det er gas, væske eller en blanding er rent og fri for skidt. I den virkelige verden er det ofte ikke tilfældet, og tilstedeværelsen af skidt bør være forudset i mange applikationer med krævende eller vanskelige medier på offshoreplatforme. Den slags skidt kan hurtigt beskadige eller tilstoppe en almindelig reguleringsventil, hvilket i sidste ende kan føre til, at et kritisk system kan svigte. Det første man skal gøre for at forhindre dette er at bestemme hvilke ventiler, der skal bruges til vanskelige eller krævende medier, hvilket nogle gange kan være no- get af en udfordring. Ofte er den type applikationer kun identificeret som en reguleringsventil til høje tryk, og denne overforenkling kan føre til et dårligt valg af ventil til applikationer med kritisk eller vanskelige medier. En bedre fremgangsmåde er helt at forstå hver specifi k applikation og de problemer som denne bestemte proces kan føre til. Denne fremgangsmåde gør det nemmere at fokusere mere på reguleringsventilerne til kritiske eller vanskelige medier. Når ingeniørerne skal designe styresystemer til offshore olie- og gasplatforme kan de gå efter applikationer, der bør betragtes som kritiske eller til vanskelige medier, og hvor skidt kan komme ind i mediet. Nogle eksempler er f.eks. nedblæsningsventiler til højtryksse- Forstå de mekaniske faktorer Kavitation i en reguleringsventil opstår når trykket i mediet falder til under damptryk og derefter stiger til over damptryk. Når trykket i mediet falder til under damptrykket, forsøger væsken at omdanne sig til en gas. Der begynder at dannes små bobler, men før væsken Fortsættes næste side Figur 2. Denne graf viser tryktabet i en reguleringsventil med et trin, der kan udvise kavitation. Figur 3. Her er et eksempel på trykfaldet i en multi-stage reguleringsventil der kan forhindre kavitation.

2 Figur 4. Eksempler på lille passage med borede huller og reguleringsventiltrim med snoet flow til væsker. Disse vil pålideligt forhindre kavitation i applikationer med rene medier, men de kan blive tilstoppet hvis de udsættes for et medie med større partikler. Figur 6. Her vises et reguleringsventiltrim med lille passage med borede huller til gasser. Disse er pålidelige til applikationer med rene medier, men de kan blive tilstoppet hvis de udsættes for et medie med større partikler. helt kan skifte form, tvinger den pludselige trykstigning i ventilens ændringsfase boblerne til at kollapse. En ubalance i trykket på overfladen af boblerne får dem til at antage toroidform. Når boblen til sidst kollapser, dannes der en lille, tynd stråle af meget højt tryk i torussen. Hvis de findes i nærheden af en fast overflade, kan disse højtryksstråler forårsage erosion. I applikationer med stor kavitation kan der meget hurtigt opstå skader på reguleringsventilen, hvilket fører til at udstyret svigter. I Figur 1 ses et eksempel på en kavitationsskade. Figur 2 illustrerer et eksempel på tryktabet i en single stage reguleringsventil, der kan udvise kavitation. I en reguleringsventil sænkes trykket ved at tvinge væsken til at løbe gennem et forløb, der ændrer flowretningen og/eller størrelsen på passage og ved at dele eller forene flowstrømmene. I applikationer med stort tryktab er det almindeligt at gøre dette i etaper, hvilket skaber en reguleringsventil, der anvender flere trin til sikkert at sænke trykket. Det ultimative mål er at opnå et tilstrækkeligt antal trin til altid at holde væsketrykket over damptrykket. Figur 3 viser et eksempel på trykfaldet i en multi-stage reguleringsventil der kan forhindre kavitation. Sammenligning af effektive og ineffektive konstruktioner Den mest almindelige type reguleringsventiltrim plejer at give multi-stage trykreduktion med et indbygget flowelement med en række koncentrisk borede trimringe eller en række stablede plader, der tvinger flowet gennem en snoet flowvej. Figur 4 viser typiske eksempler på hver konstruktion. Begge konstruktioner anvendes jævnligt i applikationer med rene medier på offshoreplatforme, hvor de yder effektiv og pålidelig beskyttelse mod kavitation. De traditionelle konstruktioner kan imidlertid være upålidelige i offshoreapplikationer, hvor skidt vil blive medtaget i flowet, da de små flowpassager gør dem følsomme over for tilstopning og skader. Sand er den mest almindelige type skidt på en offshoreplatform, men andre typer skidt i forbindelse med industribyggeri såsom svejseslagger, rørbelægninger og montagedele kan også forekomme. De fleste almindelige antikavitationsreguleringsventiler vil hurtigt tilstoppe og blive ødelagt, hvis den type skidt tvinges igennem. For applikationer med kritisk eller vanskelige medier kan skader på reguleringsventilen brede sig som ringe i vandet til det omgivende system. For eksempel vil reguleringsventilen i en produceret vandpumpemindstemængdeventil give et flow fra udledningssiden Figur 5. Her vises et eksempel på et multi-stage, skidt tolerant trim til væsker. af pumpen tilbage til indsugningssiden. Det sker typisk under opstart og nedlukning af pumpen, når der kræves cirkulationsflow. Hvis der ikke kan komme tilstrækkeligt flow igennem ventilen fordi den er tilstoppet, kan pumpen komme til at mangle flowtilførsel, hvilket kan føre til kavitation i pumpen og, måske, til pumpesvigt. De deraf følgende omkostninger til reparation eller udskiftning af pumpen vil koste langt mere end omkostningerne til reparation eller udskiftning af ventilen, hvilket viser hvorfor det er en klog beslutning af investere i et reguleringssystem, der er designet hensigtsmæssigt til at kunne klare kravene til den specifikke applikation. Løsning til nedbringelse af ventilsvigt Dem, der ikke har erfaring med offshoreapplikationer kan føle, at de står over for en umulig situation: hvis de undlader at anvende antikavitationsteknikker, kan det føre til kavitation, der kan resultere i at udstyret svigter; hvis de specificerer antikavitationstrim med for lille passage, kan det føre til tilstopning, der kan resultere i at udstyret svigter. Der er løsninger til dette dilemma. Blandt disse er et sæt unikke reguleringsventiltrim-konstruktioner, hvor de små flowpassager er udskiftet med en række specialkonstruerede store udvidelses- og sammentrækningsområder. Figur 5 viser sådan et reguleringsventiltrim. Denne konstruktion giver et højt niveau af kavitationsbeskyttelse ved sikkert at iscenesætte trykfaldet samtidig med at der er store flowpassageområder Figur 7. Et eksempel på et multi-stage, skidt tolerant trim til gasser. blemer kan slippe igennem. Disse reguleringsventiler giver også et højt niveau af pålidelighed, fordi de eliminerer tilstopning og ødelæggelse forårsaget af skidt som fejlmekanisme. Mens de fleste problemer med skidt i ventiler forekommer i forbindelse med reguleringsventiler til våde medier, gælder de samme faktorer for reguleringsventiler, der anvendes i applikationer med vanskelige gasarter. Figur 6 viser to eksempler på specialreguleringsventiltrim, der ofte anvendes i applikationer med højtryksgassvigt. På samme måde som antikavitationreguleringsventiltrim til væske til applikationer med rene medier, anvender teknologien små borede huller eller snoede flowpassager. Meningen er dog at minimere de støj- og vibrationsniveauer, der er i forbindelse med højtryksreduktion af kompressibel gas. Mens risikoen for tilstopning og skader er mindre ved gasser end i væsker, er der stadig risiko for at disse problemer kan opstå i nogle applikationer med kritiske eller vanskelige medier på offshoreplatforme. En borehoved-reduktionsventil er et eksempel på en almindelig gasapplikation, der kan indeholde større partikler. Selvom man normalt ikke tænker på dem som værende reguleringsventiler, er mange borehoved-reduktionsventiler konstrueret og fungerer mere som en reguleringsventil end en traditionel reduktionsventil gør. Det er fordi borehovedreduktionsventiler normalt er afhængige af simple trimformer, der lader større partikler slippe igennem. Imidlertid har en stigende global efterspørgsel efter naturgas ført til en stigning i produktionen fra højtryksgasfelter. Borehovedreduktionsventiler i disse højtryksfelter kræver mere komplekse trim for at bekæmpe den støj og de vibrationer, der er i forbindelse med højtryksgassvigt, mens de også skal yde beskyttelse mod tilstopning og skader på grund af fremmedlegemer, såsom sand. Lige som med specielle ventiler til væsker, er det muligt at tage hensyn til disse situationer. Blandt dem er unikke reguleringsventiltrimkonstruktioner, der sikkert reducerer trykket på højtryksgasapplikationer mens de også tillader større partikler eller væsker at passere uden risiko for tilstopning eller skader. Figur 7 viser et eksempel på sådan et reguleringsventiltrim. En betydelig forskel mellem dette trim og dem, der findes i forbindelse med beskidte væsker er, at hvert tryktabstrin udvides. Da gas er kompressibel opstår der en reduktion i massefylde og en udvidelse i volumen ved hvert tryktab; derfor skal disse reguleringsventiler have mere plads for at fungere korrekt uden at tilstoppe flowet. Opnå pålideligere ydeevne Standardiserede indfaldsvinkler/holdninger til specifikation af reguleringsventiler sammenholdt med udviklingen inden for den diagnostiske teknologi, er unægteligt vigtigt for den daglige drift. Når man arbejder offshore på en olie- og gasplatform, er de unikke problemer, der opstår i disse barske og fjerne miljøer, imidlertid også kritiske. Man bør tage sig af spørgsmål såsom Er denne reguleringsventil modstandsdygtig over for skidt?, specielt ved bestemmelse af de korrekte løsninger til applikationer med kritiske eller vanskelige medier. Svarene vil sikre at den rigtige type ventil bliver specificeret, hvilket giver sikker og pålidelig ydeevne, mens den totale drift af platformen beskyttes. VM Stephen B. James er global direktør for specialfremstillede ventiler hos Dresser Masoneilan i Avon, Massachusetts i USA, som oplyst i forårsudgaven 2009 af Valve Magazine, trykt af The Valve Manufacturers Association. Gå til for at se hele magasinet online, med links og søgemuligheder. Ønskes mere info kontakt Kenneth Kaltoft på mail

3 Nye transportable målere til måling af flere parametre fra WTW Disse mange sensorer giver hver enkelt bruger mulighed for at vælge netop den sensor, der passer bedst til den enkelte måleopgave. På ACHEMA viste WTW for første gang en helt ny serie af håndholdte multimålere, som hedder MultiLine 3410 og 3430, sammen med nye intelligente sensorer til måling af ph, ilt, ledningsevne og temperatur. Fordele med de nye IDS-sensorer Den nye IDS (Intelligent Digital Sensor) teknologi giver mulighed for at anvende lange kabler på selv ph-sensorer uden risiko for støj. Kablet er et robust kabel, men har samtidig bevaret sin fleksibilitet, hvilket er vigtigt ved transportable målinger. I dag er den maksimale kabellængde 25 meter, men senere forventes helt op til 100 meter. Digital Sensor Teknologi De rå målesignaler konverteres allerede i sensoren til digitale signaler og sendes videre til instrumentet som et digitalt signal, hvilket gør målesystemet fuldstændig støjsikkert. Når en sensor tilsluttes instrumentet logges automatisk serienummer, kalibreringshistorik og specifi kation for sensoren. Det er ligegyldigt hvilke af de nye instrumenter en sensor tilsluttes; brugeren får fuld information om sensoren og kan straks begynde at bruge sensoren eller starte med evt. vedligehold eller kalibrering, hvis sensoren indikerer at dette er nødvendigt. Mangeårig gennemprøvet og anvendt teknologi i kombination med ny optisk teknologi Den anvendte måleteknologi for de enkelte målesensorer er baseret på WTW s velafprøvede ph-sensorer i Sentix-serien og for ledningsevne TetraCon- og LR-serien. Nye målere til forskellige applikationer I serien fi ndes nu to målere: Multi 3410 og Multi 3410 er en ét-kanals-måler som kan måle forskellige parametre, dog ikke samtidigt. Multi 3430 har mulighed for at have 3 forskellige eller ens IDS-sensorer tilsluttet og måle kontinuerligt på samtlige sensorer. Endvidere kan måledata for alle 3 sensorer også logges. Alle IDS-sensorer er galvanisk isoleret, hvilket betyder, at der ikke opstår interferenser ved måling med sensorer i samme målemedie. For ilt gælder at den optiske måleteknologi er anvendt i en ny og forbedret forbedret udgave i forhold til hvad der tidligere har været på markedet. Specielt skal bemærkes en meget hurtig responstid og et lavt strøm- forbrug med helt op til 100 arbejdstimer på en opladning af instrumentet. Afprøvet design med nye funktioner Begge instrumenter har samme indkapsling og betjeningsknapper som Profi- Line, der anvender analoge sensorer. De er vandtætte (IP67) og nemme at rengøre. I displayet er anvendt en tydelig farvegrafi k, som gør det nemt at aflæse målinger og nødvendig information i felten. Der er automatisk genkendelse af de enkelte sensorer, når de tilsluttes instrumentet. Stor hukommelse på målepar, som dækker de fleste loggebehov i felten. Dataene overføres nemt direkte til en USB-nøgle eller direkte til printer. MultiLine kan også kobles direkte til pc via integreret USB-slave. Instrumenterne leveres med genopladelige batterier, som oplades direkte i instrumenterne, hvilket giver en god og økonomisk løsning. Ny software kan løbende downloades gratis fra WTW s hjemmeside. Levering af de omtalte nyheder påbegyndes i starten af august Nye oversigtsbrochurer med fokus på Deres opgaver! Fagerberg har i årenes løb udviklet sig i takt med de øgede krav, og vi kan derfor tilbyde individuelle løsninger af høj kvalitet, lige fra enkel instrumentering til komplette totalløsninger. Fagerberg repræsenterer således en række fi rmaer, der leverer udstyr til de fleste laboratorie- og procesopgaver. r ærke v kraft & i g Ener Van d & sp ilde van d For at give Dem et hurtigt overblik over hvordan vi kan hjælpe Dem i fremtiden, har vi lavet en række oversigtsbrochurer, der tager udgangspunkt i Deres opgaver. Brochurerne er således opdelt efter brancher, og vi har plukket i vort leveringsprogram, og udvalgt det udstyr indenfor såvel ventiler, som pumper og instrumentering, der passer bedst til Deres opgaver. I dag har vi således 2 nye branchebrochurer, der henvender sig til vand/spildevands branchen og kraftværks/ energisektoren. De kan enten kan rekvirere dem hos os eller selv downloade fra vor hjemmeside

4 Håndholdte flowmålere tur, hvorfor princippet er velegnet til anvendelse i et bredt udvalg af måleopgaver. Termiske målere Termiske flowmålere er baseret på måling af den energi, der skal tilføres for at holde en konstant temperatur mellem 2 identiske legemer, hvoraf det ene afkøles af et passerende medie. Måleprincippet er primært anvendeligt til gasmåling, og udmærker sig ved at dække et meget stort måleområde, startende ved så lave flowhastigheder som 0,2 m/s. Aquametro hos Fagerberg Pr. 1. maj 2009 blev vi eneforhandler i Danmark af Aquametros program inden for instrumenter til flow- og energimåling. kendelser for afregning af henholdsvis koldt og varmt vand. Til større flowmængder, dimensioner fra DN40 til DN300, indeholder programmet Woltman-måleren Rubin med lavt tryktab og målenøjagtigheder bedre end 2% (metrologiklasse B). I Danmark har der tidligere været flere leverandører af Aquametros produkter, men pr. 1. maj 2009 er Fagerberg nu eneste forhandler af det store program inden for energimåling og mekaniske flowmålere. Specielt delen omkring de mekaniske flowmålere er et spændende supplement til vores nuværende leveringsprogram, der primært er opbygget omkring Krohnes produkter. De mekaniske målere opdeles i 3 hovedgrupper: Forbrugsmålere til vand Programmet omfatter vandmålere til både koldt Vortexmålere Vortexhvirvler dannes efter et legeme, der er placeret i produktstrømmen. Frekvensen på hvirvlerne er proportional med flowhastigheden og uafhængigt af, om der måles på væske eller gas. og varmt vand. Standardmåleren i Aquabasic og Topas-familien leveres med safi rlejer for høj nøjagtighed, og lang levetid. Den påbyggede rulletæller kan udvides med en elektronisk aftaster eller andre moduler fra Aquabasic-serien, som f.eks. fjernaflæsning. Begge målere har selvfølgelig de relevante god- Forbrugsmålere til olie Mekaniske oliemålere anvendes i forbindelse med brænderstyring i varmesystemer og ikke mindst i forbindelse med måling af brændstofforbrug på store dieselmotorer, f.eks. på skibe. Aquametros Contoilserie er ringstempelmålere, der leveres i dimensioner fra DN4 op til DN50. Måles der på fuel oil bør man dog ikke benytte mindre størrelser end DN20, og VZO-serien er derfor den mest interessante. Målenøjagtigheden Fra den tyske leverandør Höntzsch har vi et program i håndholdte flowmålere til både væske og gas er bedre end 0,5%, og muligheden for både lokal og elektrisk aftastning gør Contoil-serien meget fleksibel. Forbrugsmålere til kemikalier Til industriel anvendelse hedder ringstempelmåleren Domino, og den leveres tilpasset i forskellige materialer, der bl.a. er resistente over for syrer. Domino le- SIL 2 Tryk- og differenstryktransmitter De nye serie 5 er baseret på kapacitive siliciumsensorer, hvis indbyggede mikroprocessor sikrer unikke måleegenskaber. Af disse egeskaber vil vi specielt fremhæve: Nøjagtighed op til 0,04%, standard 0,065% Indstilling af måleområde uden referencetryk 10 års garanti At stabiliteten er helt i top fremgår af den udvidede garanti og SIL-godkendelsen (IEC61508/IEC61511), hvor transmitteren er proven in use i single mode, kategoriseret som type A-instrument. Godkendelsen gælder for såvel tryk- som differenstryktransmitteren også i versioner med lokaldisplay. veres med samme nøjagtighedsklasser og elektriske muligheder som oliemålerne. Selvom markedet for elektroniske flowmålere er i udvikling, er markedet for mekaniske målere stadig stort, og den altoverskyggende fordel er fortsat, at de kan monteres overalt, uafhængigt af elektrisk forsyning! At kende flowet er vigtigt i mange opgaver inden for procesindustrien. Dog er det ikke altid så vigtigt at have en permanent måling installeret, og efterspørgslen efter midlertidige målinger er derfor stor. Til væskemåling er clamp-on ultralydsmåling et godt bud, men der fi ndes andre principper/metoder til at foretage en kontrolmåling, f.eks. i forbindelse med idriftsættelse af et anlæg. Fra fi rmaet Höntzsch har Fagerberg et interessant program af indstiksfølere til flowmåling, der alle kan kombineres med små håndholdte enheder for midlertidig måling, eller med rigtige transmittere for stationær måling. Programmet omfatter således 3 forskellige sensortyper: Propel -målere Er en hastighedsmåler baseret på en propel, der roterer proportionalt med mediets flowhastighed, hvori det er neddykket. Rotationen bliver aftastet af en induktiv sensor og efterfølgende behandlet i elektronikken. Måleprincippet er stort set uafhængigt af mediets densitet, tryk og tempera- I sensoren fra Höntzsch benyttes ultralyd til aftastning af hvirvlernes frekvens, hvilket øger dynamikområdet og gør det muligt at måle helt ned til hastigheder på bare 0,5 m/s. Aftastningsformen kan dog kun anvendes i forbindelse med gasmåling, og denne sensor kan derfor IKKE anvendes til væske. Masseflowmåler til aggressive medier Optimass 7000-serien med tantalmålerør til de vanskelige opgaver været, at målerne er relativt dyre, og udbredelsen derfor uhyre begrænset. Grænserne for anvendelse af Coriolis-masseflowmålere flyttes hele tiden. Det har i lang tid været ønskeligt at kunne måle nøjagtigt på meget aggressive medier, hvor de fleste metallegeringer korroderer i løbet af kort tid. Efter tantal er blevet tilgængeligt på markedet i større mængder, har nogle få leverandører valgt at fremstille Coriolis-målere til de vanskelige opgaver i netop dette materiale, hvis kemiske egenskaber i mange tilfælde kan sammenlignes med glas. Ulempen har dog Krohne har, på basis af Optimass 7000-serien, og som de eneste i verden, udviklet en udgave med et lige målerør. Et-rørsmåleren er attraktiv, da forbruget af tantal kan reduceres til kun at dække målerør og pakninger. Reduktionen afspejles umiddelbart i prisen, hvor den traditionelle 2-rørs-måler benytter både flanger og flowsplitter i det ædle materiale. Netop disse dele udgør den mest materialekræ- vende del af flowmåleren, og derfor bliver disse løsninger hurtigt en pebret affære. For at kunne benytte materialet til en Coriolis-masseflowmåler, er det dog vigtigt, at det er stift nok. En 100% tan- tallegering har ikke tilfredsstillende egenskaber, og det har derfor været nødvendigt at fremstille et legeringsmateriale, Ta10W, der består af 10% Wolfram og 90% Tantal. Wolframdelen garanterer den høje stabilitet som påkræves, uden at der gås på kompromis med de kemiske egenskaber. Udover tantalmålerør leveres Optimass-serien fra Krohne med målerør i Hastelloy C22, Duplex steel 318L, Titan, og rustfri stål (316L) for optimal tilpasning til enhver tænkelig måleopgave inden for alle industrigrene.

5 Håndholdte flowmålere tur, hvorfor princippet er velegnet til anvendelse i et bredt udvalg af måleopgaver. Termiske målere Termiske flowmålere er baseret på måling af den energi, der skal tilføres for at holde en konstant temperatur mellem 2 identiske legemer, hvoraf det ene afkøles af et passerende medie. Måleprincippet er primært anvendeligt til gasmåling, og udmærker sig ved at dække et meget stort måleområde, startende ved så lave flowhastigheder som 0,2 m/s. Aquametro hos Fagerberg Pr. 1. maj 2009 blev vi eneforhandler i Danmark af Aquametros program inden for instrumenter til flow- og energimåling. kendelser for afregning af henholdsvis koldt og varmt vand. Til større flowmængder, dimensioner fra DN40 til DN300, indeholder programmet Woltman-måleren Rubin med lavt tryktab og målenøjagtigheder bedre end 2% (metrologiklasse B). I Danmark har der tidligere været flere leverandører af Aquametros produkter, men pr. 1. maj 2009 er Fagerberg nu eneste forhandler af det store program inden for energimåling og mekaniske flowmålere. Specielt delen omkring de mekaniske flowmålere er et spændende supplement til vores nuværende leveringsprogram, der primært er opbygget omkring Krohnes produkter. De mekaniske målere opdeles i 3 hovedgrupper: Forbrugsmålere til vand Programmet omfatter vandmålere til både koldt Vortexmålere Vortexhvirvler dannes efter et legeme, der er placeret i produktstrømmen. Frekvensen på hvirvlerne er proportional med flowhastigheden og uafhængigt af, om der måles på væske eller gas. og varmt vand. Standardmåleren i Aquabasic og Topas-familien leveres med safi rlejer for høj nøjagtighed, og lang levetid. Den påbyggede rulletæller kan udvides med en elektronisk aftaster eller andre moduler fra Aquabasic-serien, som f.eks. fjernaflæsning. Begge målere har selvfølgelig de relevante god- Forbrugsmålere til olie Mekaniske oliemålere anvendes i forbindelse med brænderstyring i varmesystemer og ikke mindst i forbindelse med måling af brændstofforbrug på store dieselmotorer, f.eks. på skibe. Aquametros Contoilserie er ringstempelmålere, der leveres i dimensioner fra DN4 op til DN50. Måles der på fuel oil bør man dog ikke benytte mindre størrelser end DN20, og VZO-serien er derfor den mest interessante. Målenøjagtigheden Fra den tyske leverandør Höntzsch har vi et program i håndholdte flowmålere til både væske og gas er bedre end 0,5%, og muligheden for både lokal og elektrisk aftastning gør Contoil-serien meget fleksibel. Forbrugsmålere til kemikalier Til industriel anvendelse hedder ringstempelmåleren Domino, og den leveres tilpasset i forskellige materialer, der bl.a. er resistente over for syrer. Domino le- SIL 2 Tryk- og differenstryktransmitter De nye serie 5 er baseret på kapacitive siliciumsensorer, hvis indbyggede mikroprocessor sikrer unikke måleegenskaber. Af disse egeskaber vil vi specielt fremhæve: Nøjagtighed op til 0,04%, standard 0,065% Indstilling af måleområde uden referencetryk 10 års garanti At stabiliteten er helt i top fremgår af den udvidede garanti og SIL-godkendelsen (IEC61508/IEC61511), hvor transmitteren er proven in use i single mode, kategoriseret som type A-instrument. Godkendelsen gælder for såvel tryk- som differenstryktransmitteren også i versioner med lokaldisplay. veres med samme nøjagtighedsklasser og elektriske muligheder som oliemålerne. Selvom markedet for elektroniske flowmålere er i udvikling, er markedet for mekaniske målere stadig stort, og den altoverskyggende fordel er fortsat, at de kan monteres overalt, uafhængigt af elektrisk forsyning! At kende flowet er vigtigt i mange opgaver inden for procesindustrien. Dog er det ikke altid så vigtigt at have en permanent måling installeret, og efterspørgslen efter midlertidige målinger er derfor stor. Til væskemåling er clamp-on ultralydsmåling et godt bud, men der fi ndes andre principper/metoder til at foretage en kontrolmåling, f.eks. i forbindelse med idriftsættelse af et anlæg. Fra fi rmaet Höntzsch har Fagerberg et interessant program af indstiksfølere til flowmåling, der alle kan kombineres med små håndholdte enheder for midlertidig måling, eller med rigtige transmittere for stationær måling. Programmet omfatter således 3 forskellige sensortyper: Propel -målere Er en hastighedsmåler baseret på en propel, der roterer proportionalt med mediets flowhastighed, hvori det er neddykket. Rotationen bliver aftastet af en induktiv sensor og efterfølgende behandlet i elektronikken. Måleprincippet er stort set uafhængigt af mediets densitet, tryk og tempera- I sensoren fra Höntzsch benyttes ultralyd til aftastning af hvirvlernes frekvens, hvilket øger dynamikområdet og gør det muligt at måle helt ned til hastigheder på bare 0,5 m/s. Aftastningsformen kan dog kun anvendes i forbindelse med gasmåling, og denne sensor kan derfor IKKE anvendes til væske. Masseflowmåler til aggressive medier Optimass 7000-serien med tantalmålerør til de vanskelige opgaver været, at målerne er relativt dyre, og udbredelsen derfor uhyre begrænset. Grænserne for anvendelse af Coriolis-masseflowmålere flyttes hele tiden. Det har i lang tid været ønskeligt at kunne måle nøjagtigt på meget aggressive medier, hvor de fleste metallegeringer korroderer i løbet af kort tid. Efter tantal er blevet tilgængeligt på markedet i større mængder, har nogle få leverandører valgt at fremstille Coriolis-målere til de vanskelige opgaver i netop dette materiale, hvis kemiske egenskaber i mange tilfælde kan sammenlignes med glas. Ulempen har dog Krohne har, på basis af Optimass 7000-serien, og som de eneste i verden, udviklet en udgave med et lige målerør. Et-rørsmåleren er attraktiv, da forbruget af tantal kan reduceres til kun at dække målerør og pakninger. Reduktionen afspejles umiddelbart i prisen, hvor den traditionelle 2-rørs-måler benytter både flanger og flowsplitter i det ædle materiale. Netop disse dele udgør den mest materialekræ- vende del af flowmåleren, og derfor bliver disse løsninger hurtigt en pebret affære. For at kunne benytte materialet til en Coriolis-masseflowmåler, er det dog vigtigt, at det er stift nok. En 100% tan- tallegering har ikke tilfredsstillende egenskaber, og det har derfor været nødvendigt at fremstille et legeringsmateriale, Ta10W, der består af 10% Wolfram og 90% Tantal. Wolframdelen garanterer den høje stabilitet som påkræves, uden at der gås på kompromis med de kemiske egenskaber. Udover tantalmålerør leveres Optimass-serien fra Krohne med målerør i Hastelloy C22, Duplex steel 318L, Titan, og rustfri stål (316L) for optimal tilpasning til enhver tænkelig måleopgave inden for alle industrigrene.

6 Frihed uden grænser Waterflux er en helt ny magnetisk flowmåler, der kan benyttes alle steder også hvor der ikke er mulighed for elektrisk tilslutning. Af vedligeholdelsesmæssige årsager har det længe været ønskeligt at lade magnetiske flowmålere erstatte mekaniske målere til opgaver, hvor der ikke er mulighed for at forsyne måleren elektrisk. At drive måleren ved hjælp af et batteri er en mulighed, men indtil i dag har det ikke været muligt at tilbyde en fornuftig levetid på batterierne og besparelsen i forbindelse med vedligehold er således blot blevet erstattet af et krav til hyppige batteriskift. Med introduktionen af den nye Waterflux sætter Krohne en ny standard for magnetiske flowmålere til vand og vandbehandling ved at tilbyde en række spændende nye egenskaber, der er unikke for måleprincippet. Ny udformning af målerøret I den nye Waterflux har man således udformet røret så den inducerede spænding vil blive øget 8 til 10 gange, eller med andre ord, energiforbruget kan reduceres med op til 90% af hvad en almindelig magnetisk flowmåler bruger. Reduktionen betyder at det nu er muligt at forsyne måleren fra et batteri. Ved at benytte den nye IFC070- transmitter opnås levetider for batterierne på op til 15 år! En anden fordel ved at ændre målerørets udformning er, at man kan kontrollere flowprofilet, således at kravene til ind- og udløbsstrækkene omkring måleren kan reduceres uden tab af målenøjagtighed. Selve målerøret støbes, som en komplet enhed, i aluminium. Støbeprocessen sikrer stor stabilitet i røret også ved trykstød, hvilket gør, at Waterflux kan specificeres til en målenøjagtighed på ±0,2% af måleværdien med blot 3 gange lige rørføring før måleren. Trods indsnævringen er tryktabet over måleren også minimalt, blot 0,006 bar ved en gennemstrømningshastighed på 1 m/s. Ny liner godkendt til drikkevand i hele verden Som alle magnetisk induktive flowmålere skal elektroderne isoleres fra hinanden/ målerøret ved hjælp af en liner. Også her kan Waterflux byde på nytænkning, idet målerøret bliver Rilsanbehandlet efter støbeprocessen. + = Rilsan er et materiale der gennem de sidste 40 år har været anvendt til overfladebehandling af rør, bl.a. i vand- og spildevandsanlæg, og materialet er godkendt i hele verden til brug i drikkevandsinstallationer. De mekaniske egenskaber er også rigtig gode. Test har bl.a. vist, at et rør med behandlet overflade er 12 gange mere resistent over for mekanisk slidtage end et ubehandlet stålrør. Målerøret fremtræder med en glat overflade, hvor aflejringer har svært ved at klæbe fast. Den øgede hastighed gennem målestrækket hjælper også til med at holde overfladen ren og garantere sikker drift i mange år. Waterflux er en integreret del af Krohnes Optiflux-familie Waterflux-sensoren kombineres med de øvrige transmittere fra Krohnes Optiflux-serie. I kombination med standardtransmitteren IFC100 får man således en flowmåler med høj ydelse til en utroligt attraktiv pris, der løser de fleste opgaver inden for vandbehandling, på såvel den rene, som den urensede side. Læs mere om Waterflux på Tryktransmittere fra Klay Når specialiteter bliver standard På markedet findes der i dag et meget stort udbud af tryktransmitterne, og mange af disse leveres med specielle procestilslutninger, som det kan være vanskeligt at finde et alternativ til. Derfor har vores hollandske leverandør, Klay Instruments, gjort det til en standard at kunne levere alle former for procestilslutninger som standard! I dag kan vi således tilbyde mere end 40 forskellige ty- per, og uanset hvilken en du vælger, så udnytter vi Klays specielle teknologi, med kun et minimum af fyldvæske bag membranen. Teknologien sikrer kort responstid og ringe temperaturdrift. Af særlige egenskaber vil vi fremhæve: Udført helt i rustfri stål Mange forskellige tilslutninger og membraner Indbygget temperaturkompensation Beskyttelse mod trykstød Nøjagtighed 0,1% (2000-serien) eller 0,2% (8000-serien) Transmittermæssigt taler vi om 2 serier ; 2000-serien er smarttransmitteren, der leveres med 4-20 ma med HARTprotokol eller Profibus PA til kommunikation med omverdenen og indstilling uden referencetryk serien er standardtransmitteren, der leveres som 2-wire-transmitter med 4-20 ma output samt intern justering af 0-punkt og span.

7 Den nye Gestra tørkogssikring NRS 1-50 SIL 3 Analog teknologi på den nye måde! Som i de forløbne 40 år sætter Gestra igen standarden for sikkerhedsudstyr til damp- og varmtvandskedler. Hvad er hovedårsagerne til at udskifte de godt indarbejdede tørkogssikringer NRG og NRS 1-7 // NRG og NRS 1-9 // NRG og NRS 1-8? I 2002 kom PED-direktivet og de relaterede harmoniserede europæiske normer 12592/93 på plads. Med PEDdirektivet overførte Gestra den europæiske typegodkendelse til erheds systemerne NRS 1-7/8, der blev designet tilbage i SIL-kravene til sikkerhedsbegrænsningssystemer blev udgivet for første gang sammen med decemberudgaven 2008 af den europæiske norm 12952/93. Denne norm kræver mindst et SIL 2-sikkerhedsniveau for trykbeholdere, der udsættes for flammepåvirkning (damp og varmtvandskedler). Gestras nye sikkerhedssystem opfylder SIL 3-kravene til sikkerhedsniveau for denne type udstyr. Kravene til elektromagnetisk modstand (EMC) er de seneste år blevet øget dramatisk. Derfor har Gestra valgt allerede nu før forskellige godkendelsesmyndigheder vil kræve det at udvikle et nyt og fremtidssikret system til niveau overvågning. Gestra ikke blot opfylder de gældende forskrifter men sætter standarden med hensyn til sikkerhed, driftsfunktion og vedligehold med det nye system NRS 1-50 for alarm for lav vandstand/tørkog og NRS 1-51 for alarm for høj vandstand. De nye systemer blev derfor designet i overensstemmelse med IEC (Funktionssikkerhed for elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske sikkerhedsrelaterede systemer). For at opfylde SIL 3-kravene skal produktkvaliteten og levetiden overvåges. De nye sikkerhedssystemer kan anvendes til både installation på kedelanlæg på land og til marinekedler. Med det nye design har Gestra reageret på kundernes krav og ønsker om at være parate til at møde fremtidens forøgede krav til sikkerhedsudstyr til kedler. Yderligere detaljer og fordele: Tilgængelig fra fronten og aftagelige terminaler (Hurtig og let installation og service) 24 VDC strømforsyning (Færre varianter, uafhængighed af lokal strømforsyningsspænding, kan integreres i et batteri-backup sikkerhedsledningsnet). 115/230 V Hz kan fås på forespørgsel Meget færre varianter pga. høj fleksibilitet i standardudførelsen Detaljeret fejldiagnostik, der vises på et separat LED Valgbart måleområde > 10 // > 0,5 µs/cm Lettere at installere og lavere investeringsomkostninger da der kun skal bruges en forstærker NRS 1-50 kombineret med to sensorer NRG Varierende brug af de sikkerhedsrelaterede udgangskontakter. Med denne option er det muligt at reagere på forskellige internationale forskrifter for kedeludstyr. To separate, uafhængige udgangskontakter til at overvåge begge alarmer Reduk tion af omkostningerne til systemet ved at anvende to sensorer med en afbryder. Modificeret og optimeret design af sensor. Hvad sker der med det gamle system? For eksisterende anlæg er der sikret status quo. Sagt med andre ord, at så længe der ikke er planlagt nogen modifikationer for de eksisterende enheder, kan man beholde dem til de holder op med at virke. Til nye kedler og til planlagte modifikationer af eksisterende anlæg skal man bruge den nye version inden for den nærmeste fremtid. Typegodkendelserne for NRS 1-7 / NRG vil sandsynligvis udløbe indenfor de kommende år. Derefter vil vi fremover vælge ikke at tilbyde de gamle enheder til nye anlæg. Den nye kontrolboks NRS 1-50 vil være fuldt kompatibel med den gamle sensor NRG Kontakt os gerne for yderligere oplysninger, datablade o.l.

8 SMART-teknologi - SVI II AP Avanceret positioner, performance og diagnostik Masoneilan SVI II AP positioner Den nye positioner fra Masoneilan giver: Bedre kontrol Bedre tilbehør Bedre diagnostik Ekstremt robust design Det er netop disse forbedringer, der gør Masoneilan SVI II AP positioner til den bedste og mest alsidige løsning, når der skal monteres positioner på driftens ventiler. Det giver virksomheden bedre overvågning, mere præcis regulering, og vedligeholdelses- arbejdet kan gøres mere målrettet i stedet for at fjerne for mange ventiler fra driften. Det er disse punkter, der vil kunne give virksomheden økonomisk gevinst og mindre nedetid. Positioner til ethvert formål SVI II AP fra Masoneilan er den oplagte løsning, når kravene er ATEX, stabilitet og nøjagtighed. Denne positioner benytter 4-20 ma eller HART til kommunikation. En ekseptionel egenskab er måden ventilens stilling overføres til SVI II AP. Traditionelt ville dette ske ved mekanisk overførsel, hvilket kan medføre slidtage og unøjagtighed. Positioner type SVI II AP fra Masoneilan benytter det der hedder en HALL effekt- sensor, der er yderligere beskrevet. HALL effektsensor Denne positioner modtager ikke ventilens aktuelle position på den traditionelle måde med en udgående aksel fra positionerens kabinet. Ventilens nøjagtige position opnås ved brug af en HALL effektsensor. I kabinettet er der monteret en magnetring og en kobling med 2 magneter på ventilen. Det er forskellen i magnetfeltets styrke, der måles og bliver omdannet til ventilens position. Denne måde at opnå målingerne på giver stor nøjagtighed og hurtig regulering for at ramme den ønskede driftssituation. Det er også denne kobling, der gør det muligt at montere positioneren på næsten alle ventiltyper. ValVue 2 Den nye SVI II AP positioner gør det muligt at overvåge ventilerne med stor nøjagtighed. Det bliver gjort ved brug af det nye dianogseprogram ValVue 2. Test kan udføres på hele ventilens vandring, og ventilens tilstand bliver herefter afbilledet på en graf, som kan overføres til Word, eller værdierne kan ved et enkelt klik indføres direkte i et Exceldokument til evt. logbog. Autotune, som også er en egenskab for denne positioner, ligger i samme program. De fundne værdier for, hvad ventilen er indstillet til, vises henholdsvis som graf og tabel. Der bliver hele tiden opsamlet data såsom tid for ventil åben, ventil lukket og ventil næsten lukket, hvilket giver et billede af den daglige drift for ventilen. Ydermere bliver der optalt, hvor mange cyklus ventilen har gennemført, og der bliver registret en samlet historik.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it.

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it. Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo 174 loggerserie 175 loggerserie 176 loggerserie We measure it. Ny generation af dataloggere - funktionalitet og brugervenlighed uden kompromis Den

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

5300- & 6300-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface. isolation.

5300- & 6300-serien. A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y. a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n. display. ex-interface. isolation. Te m p e r a t u r Tr a n s m i t t e r e 5300- & 6300-serien A d d i n g v a l u e t o f a c t o r y a n d p r o c e s s a u t o m a t i o n display ex-interface isolation temperatur universel 2 Frihed

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Fjernstyring af intelligente vandingssystemer Vanding af golfbaner og andre græsarealer via en GPRS/Web løsning Crysbergs udviklingsingeniører blev sat på en spændende opgave, da en af vores samarbejdspartnerne

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Fluke ScopeMeter 120 serien

Fluke ScopeMeter 120 serien Fluke ScopeMeter 120 serien ScopeMeter 120 serien:tre-i-ét-enkelhed strømsystemer. Den kompakte ScopeMeter 120 serie er den robuste løsning til industrielle fejlsøgningsog installationsanvendelser. Det

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger Guide Guide infrared, infrared Guide MobIR er et infrarødt kamera i mobilformat. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger AGT AF IR & Visual

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Alarmcom. Magnetkontakter

Alarmcom. Magnetkontakter Alarmcom Magnetkontakter Side 2 Alarmcom Indholdsfortegnelse 1. MKT 200 magnetkontakter...3 1.1 Hvorfor benyttes ALNICO V magneter?...3 1.2 Hvorfor bruger vi reed kontakter belagt med Ruthenium?...4 1.3

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

2.24. Pumpestyring 704. Datablad

2.24. Pumpestyring 704. Datablad Pumpestyring 704 2.24 Der er mange grunde til at vælge en MJK pumpestyring. Pumpestyring 704, som præsenteres her, blev lanceret i 1989, men er flere gange opdateret med nye funktioner, men har fortsat

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

AVK combi-flanger. En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør. AVK Danmark A/S

AVK combi-flanger. En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør. AVK Danmark A/S AVK combi-flanger En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør AVK anmark A/S AVK combi-flanger er anerkendte world-wide Unikt design AVKs combi-flangesystem består af trækfaste løsninger til

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Magnetisk niveauviser

Magnetisk niveauviser Magnetiske niveauviseremagnetisk NIVEAUVISERArbejdstryk op til 16 bar Magnetisk niveauviser Type : MG33 Arbejdstryk op til 16 bar Anvendelse: Niveauvisning og niveaualarm på beholdere, tanke og kedler

Læs mere

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur

F-SERIEN TIL. indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays. flow niveau tryk temperatur F-SERIEN indikatorer totalisatorer transmittere flowcomputere batchstyringer displays flow niveau tryk temperatur TIL IEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F-SERIEN F Introduktion Produkterne

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

AS-i Safety. Innovations in safety

AS-i Safety. Innovations in safety AS-i Safety Innovations in safety AS-i Safety nu er sikkerhed nemt! Alle følere, I/O-enheder og PLC forbindes til en valgfri plads på samme kabel og de kan let flyttes efter behov. Enhedernes funktion

Læs mere

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33

Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Tryktransmitter til industriel anvendelse Type MBS 32 og MBS 33 Teknisk Brochure Egenskaber Konstrueret til anvendelse i hårdt industrielt miljø CE-mærket: EMC beskyttet i overensstemmelse med EU EMC-direktiv

Læs mere

PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG

PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG PROCESAUTOMATISERING ALARMSYSTEM MED SMS-ALARMERING TIL OLIE-/BENZINUDSKILLERANLÆG ANVENDELSESEKSEMPLER VED EN ALARMSITUATION OVERFØRES ALARMSIGNALET SOM SMS VIA ET INDBYGGET MODEM GSM-ALARMSYSTEMER GSM-alarmsystemerne

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne

Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M2xx PLC erne Opnå optimal ydeevne samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M2xx PLC erne Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB er et firma med mere end 30 års erfaring i udvikling og fremstilling af sikkerhedsprodukter af høj kvalitet. Vort produktsortiment består bl.a. af magnetkontakter,

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

Produktion af vandsystemer

Produktion af vandsystemer THORNTON Førende inden for rentvandsanalyse Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse inden for udvikling af vandsystemer Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse Verdensomspændende fokus

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 Startsekvens

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

DELLS GUIDE TIL MOBILITET

DELLS GUIDE TIL MOBILITET DELLS GUIDE TIL MOBILITET SOM BÆRBARE PC'ER BØR VÆRE Du vil have en bærbar pc uden kompromisser. Du vil reducere nedetid med systemer, der kan leve op til selv den mest krævende rejsende medarbejders behov.

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

innoguard Svensk Innovativt Design

innoguard Svensk Innovativt Design innoguard Svensk Innovativt Design Value Ultimate Stinkskab Moderne stinkskab for sikker beskyttelse af arbejdspladser innoguard Broschyr.indd 1 2012-09-11 15:50:07 innoguard Hos Ninolab ved vi hvor vigtigt

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer

CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer Nøgleordet er sikkerhed Når mange forskellige mennesker dagligt færdes i de samme bygninger, stiller det store krav til en

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M221 Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

860w 1060w 1062w 1260w 1262w

860w 1060w 1062w 1260w 1262w DEUTSCH ENGLISH R E F E R E N C E 860w 1060w 1062w 1260w 1262w PORTUGUÊS DANSK SVENSK ITALIANO NEDERLANDS ESPAÑOL FRANÇAIS SUOMI Русский POLSKI R E F E R E N C E Tak fordi du valgte en Infinity Reference

Læs mere