Selvmord og selvmordsforsøg - en skade 2. Om rapporten 3 Uddrag 3. Anmeldelser - hele landet og regionalt 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvmord og selvmordsforsøg - en skade 2. Om rapporten 3 Uddrag 3. Anmeldelser - hele landet og regionalt 5"

Transkript

1

2 INDHOLD Selvmord og selvmordsforsøg - en skade 2 Om rapporten 3 Uddrag 3 Anmeldelser - hele landet og regionalt 5 Køns- og aldersfordeling i de anmeldte sager 6 Fordelingen af anmeldelser på behandlingssteder 6 Anerkendte sager - hele landet 7 Fordelingen af anerkendelserne på behandlingssteder 8 Erstatningsudbetalingerne 8 Region Hovedstaden 9 Region Sjælland 10 Region Midtjylland 11 Region Syddanmark 12 Region Nordjylland 13 Om de anerkendte sager 14 Svigtet 14 Køns- og aldersfordeling i de anerkendte sager 16 Selvmordsmetoder 16

3 SELVMORD OG SELVMORDSFORSØG - EN SKADE 47 patienter og efterladte har i perioden fået erstattet følgerne efter et selvmord eller et selvmordsforsøg. Efter loven kan Patienterstatningen tildele erstatning til patienter eller de efterladte, hvis selvmordet eller selvmordsforsøget med overvejende sandsynlighed skyldes, at patienten ikke har fået optimal behandling, eller der er sket andre forsømmelser typisk relateret til overvågningen af patienten. Ved diagnosticering af en psykiatrisk patient er det væsentligt at vurdere, om der er risiko for selvmord. Herefter skal der træffes de nødvendige foranstaltninger i form af fx indlæggelse på lukket afdeling, overvågning og medicinering. I forbindelse med de sager, der bliver anmeldt til Patienterstatningen, ser vi derfor på, om diagnosticeringen, behandlingen og overvågningen af patienten har været optimal i forhold til, hvad den erfarne specialist på området ville have gjort. SELVMORD OG SELVMORDSFORSØG: EN SKADE 47 selvmord eller selvmordsforsøg er anerkendte som erstatningsberettigende skader: 31 patienters død kunne med overvejende sandsynlighed være undgået. Halvdelen af patienterne var kendte i psykiatrien. 26,6 mio. kr. er tildelt i erstatning til patienter, pårørende eller efterladte. Selvmord og selvmordsforsøg sker enten fordi det ikke har været muligt at forhindre selvmordet, eller fordi behandlingen eller sikkerhedsforanstaltningerne ikke har været tilstrækkelige i de sidste nævnte tilfælde kan sundhedsvæsenet gøres ansvarlig. Hos nogle patienter er der tale om åbenlys selvmordsfare. Andre evner at skjule deres selvmordsønske, mens andre igen taler om det, men ikke har handlekraften til at udføre selvmordet. Så er der dem, der bliver grebet af pludselige, voldsomme selvmordsimpulser, der kan være umulige at forudsige. En del patienter veksler mellem de forskellige stadier, og bl.a. derfor sker der selvmord i psykiatrien, der ikke kunne være forhindret uanset medicinering og sikkerhedsforanstaltninger, og disse sager kan Patienterstatningen efter loven ikke erstatte. OKTOBER PATIENTERSTATNINGEN

4 Rapporten er udarbejdet i forbindelse med at Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) den 23. oktober 2015 afholdte temadag om selvmord og selvmordsforsøg. Data er hentet og bearbejdet med det formål at give et indblik i området baseret på data fra Patienterstatningen. Hvis data skal bruges i videnskabelige eller skadeforebyggende sammenhænge, kræver det en tættere vurdering af data og det relaterede journalmateriale. Patienterstatningen stiller gerne materialet til rådighed for forskere og andre, der arbejder professionelt med området. Om data mere generelt Behandlingen af en sag kan strække sig over flere år, og tidligere afsluttede sager kan genoptages og ankede afgørelser kan ændres af Ankenævnet for Patienterstatningen eller ved domstolene. Derudover opdaterer og kvalitetssikrer vi løbende oplysningerne i vores database, og derfor kan oplysninger i denne rapport adskille sig fra tidligere og kommende udgivelser. Efter en sag er blevet anerkendt, beregnes erstatningen. En del af erstatningen kan blive udbetalt sammen med anerkendelsen, men ofte afventer den sidste del af erstatningen, at patienten sender forskellige former for dokumentation, eller at patientens helbredstilstand stabiliseres, så skadens varige omfang kan vurderes. Anmeldelse, anerkendelse og erstatningsudbetalingen kan altså ske indenfor samme kalenderår, men oftest vil anerkendelse og udbetalingen fordele sig over et eller flere af de efterfølgende år. I perioden har 147 patienter, pårørende eller efterladte anmeldt et selvmord eller selvmordsforsøg til Patienterstatningen. I gennemsnit anerkender Patienterstatning to til tre selvmord eller selvmordsforsøg om året. 47 patienter eller efterladte har fået erstatning for et selvmord eller et selvmordsforsøg det lykkedes for 31 af disse patienter at gennemføre selvmordet. Anerkendelsesprocenten for anmeldte selvmord/selvmordsforsøg er 33, hvilket er væsentligt højere end den generelle anerkendelsesprocent for det psykiatriske område. Der er tildelt 26.6 mio.kr. i erstatning i de 47 sager. Størstedelen af de anerkendte skader vedrører manglende eller kritisabelt tilsyn med patienterne. Der er siden 2008 sket en stigning i antallet af anmeldte skader efter selvmord eller selvmordsforsøg, hvilket sandsynligvis hænger sammen med en øget bevidsthed om erstatningsmuligheden blandt både patienter, pårørende og ansatte i sundhedsvæsenet. OKTOBER PATIENTERSTATNINGEN

5 Der er en overvægt af mænd, når man ser på det samlede antal anmeldte skader. Denne forskel udjævner sig, når man ser på kønsfordelingen blandt de anerkendte skader: 23 kvinder og 24 mænd har fået anerkendt deres sag. Gennemsnitsalderen på det tidspunkt hvor skaderne sker, er: - 44 år for både mænd og kvinder, der fik anerkendt deres sager - 44 år for de kvinder, der fik afvist deres sager år for de mænd, der får afvist deres sag er. De fleste forsøger selvmord ved spring fra højde, mens de fleste dødsfald sker ved, at patienterne hænger sig. OKTOBER PATIENTERSTATNINGEN

6 ANMELDELSER - HELE LANDET OG REGIONALT Patienterstatningen har i perioden modtaget 147 anmeldelser i gennemsnit 7 anmeldelser om året - der vedrører forløb hvor ansatte i sundhedsvæsenet, patienter, pårørende og efterladte mener, at et selvmord eller selvmordsforsøg kunne være undgået, hvis fx overvågningen af patienten havde været optimal. TABEL 1 ANMELDELSER FORDELT EFTER ANMELDELSESÅRET Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland **Staten Total * *2014 er ikke færdigkodet, der kan derfor være flere anmeldelser. ** Sager der vedrører bivirkninger til den medicin patienterne får finansieres (hvis sagerne anerkendes) af Staten via Sundheds- og Ældreministeriet. 147 Der er sket en stigning i antallet af anmeldte sager gennem de senere år, hvilket sandsynligvis hænger sammen med en øget bevidsthed om erstatningsmulighederne blandt både patienter, pårørende og ansatte i sundhedsvæsenet. OKTOBER PATIENTERSTATNINGEN

7 Der er en overvægt af anmeldelser fra mænd: 83 anmeldelser fra mænd og 64 fra kvinder. Yngre mænd afvises i højere grad end yngre kvinder. Gennemsnitsalderen for de mænd, der får afvist deres sag er 38 år, mens gennemsnitsalderen for kvinder er 44 år. Der er en naturlig og helt tydelig overvægt af anmeldelser, der vedrører behandling på sygehusene dvs. de psykiatriske afdelinger, skadestuer og centre i regionerne. Hospitaler, centre og skadestuer: 133 anmeldelser Almen praksis: 9 Privat praktiserende speciallæger: 3 Vagtlæger: 2 OKTOBER PATIENTERSTATNINGEN

8 ANERKENDTE SAGER - HELE LANDET I gennemsnit anerkendes to til tre selvmord/selvmordsforsøg om året, og i størstedelen af sagerne er det lykkedes for patienterne at gennemføre selvmord. Vi har foreløbig anerkendt 33 procent af de anmeldte sager, hvilket er en høj anerkendelsesprocent sammenlignet med andelen af anerkendte sager indenfor psykiatrien generelt. TABEL 2 ANERKENDTE SELVMORD/FORSØG FORDELT PÅ SKADEÅRET Erstatning Sager Dødsfald * I alt mio. kr *2014 er ikke færdigkodet, der kan derfor være flere sager. Da en sag kan anmeldes op til tre år efter erkendt skade, kan der desuden være sager, som endnu ikke er anmeldt til Patienterstatningen. OKTOBER PATIENTERSTATNINGEN

9 Helt naturligt er langt de fleste selvmord og selvmordsforsøg sket under indlæggelse på sygehusene: Sygehusafdelinger (enkelte selvmord/selvmordsforsøg er sket på somatiske afdelinger): 36 Psykiatriske centre: 5 Psykiatriske skadestuer: 3 Under ambulant behandling: 3 I mindst seks tilfælde er selvmordet eller selvmordsforsøget sket i forbindelse med, at patienten har fået udgang fra afdelingen. I mindst fire tilfælde er selvmordet eller selvmordsforsøget sket ifm/eller kort tid efter, at patienten har været på hjemmebesøg. Som det fremgår af tabellen er det meget forskelligt, hvad der tildeles i erstatning i de enkelte sager. Sagerne er fordelt efter det år, skaden er sket. Hvis selvmordet mislykkedes afhænger erstatningens størrelse af den skade selvmordsforsøget efterlader patienten med, og om patienten var i arbejde og fx taber hele eller dele af sin erhvervsevne på grund af skaden. Lykkedes det derimod patienten at tage sit eget liv afhænger erstatningens størrelse af, om patienten fx havde mindreårige børn, hvis det er tilfældet er de nemlig berettiget til forsørgertabserstatning. Har patienten ingen forsørgelsespligt, er det kun begravelsesomkostningerne, der efter loven kan dækkes. OKTOBER PATIENTERSTATNINGEN

10 REGION HOVEDSTADEN TABEL 3 ANERKENDTE SELVMORD/FORSØG FORDELT PÅ SKADEÅR Erstatning Sager Dødsfald * I alt *2014 er ikke færdigkodet, der kan derfor være flere sager. Da en sag kan anmeldes op til tre år efter erkendt skade, kan der desuden være sager, som endnu ikke er anmeldt til Patienterstatningen. OKTOBER PATIENTERSTATNINGEN

11 REGION SJÆLLAND TABEL 4 ANERKENDTE SELVMORD/FORSØG FORDELT PÅ SKADEÅR Erstatning Sager Dødsfald *2014 I alt *2014 er ikke færdigkodet, der kan derfor være sager, som ikke er med i denne opgørelse. Da en sag kan anmeldes op til tre år efter erkendt skade, kan der desuden være sager, som endnu ikke er anmeldt til Patienterstatningen. OKTOBER PATIENTERSTATNINGEN

12 REGION MIDTJYLLAND TABEL 5 ANERKENDTE SELVMORD/FORSØG FORDELT PÅ SKADEÅR Erstatning Sager Dødsfald *2014 I alt *2014 er ikke færdigkodet, der kan derfor være sager fra dette år, som ikke er med i opgørelsen. Da en sag kan anmeldes op til tre år efter erkendt skade, kan der desuden være sager, som endnu ikke er anmeldt til Patienterstatningen. OKTOBER PATIENTERSTATNINGEN

13 REGION SYDDANMARK TABEL 6 ANERKENDTE SELVMORD/FORSØG FORDELT PÅ SKADEÅR Erstatning Sager Dødsfald *2014 I alt *2014 er ikke færdigkodet, der kan derfor være sager fra dette år, som ikke er med i opgørelsen. Da en sag kan anmeldes op til tre år efter erkendt skade, kan der desuden være sager, som endnu ikke er anmeldt til Patienterstatningen. OKTOBER PATIENTERSTATNINGEN

14 REGION NORDJYLLAND TABEL 7 ANERKENDTE SELVMORD/FORSØG FORDELT PÅ SKADEÅR Erstatning Sager Dødsfald *2014 I alt *2014 er ikke færdigkodet, der kan derfor være sager fra dette år, som ikke er med i opgørelsen. Da en sag kan anmeldes op til tre år efter erkendt skade, kan der desuden være sager, som endnu ikke er anmeldt til Patienterstatningen. OKTOBER PATIENTERSTATNINGEN

15 OM DE ANERKENDTE SAGER De anerkendte sager kan inddeles i flere forskellige grupper. I denne rapport har vi valgt tre overordnede kategorier, når det gælder det svigt, der med overvejende sandsynlighed har ført til, at patienterne begik selvmord eller forsøgte selvmord: Ikke tilstrækkeligt opsyn/tilsyn Ikke tilstrækkeligt opsyn/tilsyn og ikke relevant behandling Ikke relevant behandling Den type af svigt, der typisk fører til selvmord og selvmordsforsøg handler om ikke tilstrækkeligt tilsyn/opsyn af patienten. TABEL 8 SVIGTETS KARAKTER Antal sager Ikke tilstrækkeligt tilsyn/ opsyn 22 Ikke tilstrækkeligt tilsyn/opsyn og ikke relevant behandling 18 Ikke relevant behandling 7 I alt antal sager 47 Opdelingen er baseret på den lægelige vurdering af sagen og afgørelsen til patienten/efterladte. Ikke tilstrækkeligt opsyn/tilsyn Her er bl.a. tale om sager, hvor patienten har fået tildelt fast vagt, men hvor vagten Forlader patienten i kortere eller længere tidsrum, sager hvor patienten burde have fået tildelt fast vagt, og sager hvor sikkerheden mere generelt er kritisabel. Kategorien er kendetegnet ved, at anerkendelsen alene vedrører observation og tilsyn af patienten med henblik på at undgå at patienten begår selvmord og/eller flygter. Ex. 1: Patienterstatningen.har vurderet, at det under indlæggelse på et lukket afsnit på en psykiatrisk afdeling må forventes, at vinduer mod det fri er sikret mod, at patienter ad den vej kan forlade afdelingen. (Mand på 31 år overlever et selvmordsforsøg i forbindelse med indlæggelse på lukket afsnit) OKTOBER PATIENTERSTATNINGEN

16 Ex. 2: X blev ved indlæggelsen vurderet som svær psykisk syg og selvmordstruet, og man.. iværksatte observation og behandling samt planlagde videre tiltag på relevant vis. Patienterstatningen har imidlertid fundet, at man i stedet for skærmning burde have ordineret fast vagt, hvorved man kunne have afværget X s selvmordsforsøg. (Mand på 52 år overlever et selvmordsforsøg under indlæggelse) Ex. 3: Patienterstatningen har vurderet, at optimal behandling havde tilsagt, at den faste vagt ikke havde efterladt X på hendes stue uden opsyn.patienterstatningen har lagt vægt på, at det klart fremgår af afdelingens instruks for fast vagt til selvmordstruede, at den faste vagt under ingen omstændigheder må forlade patienten, og at der skal være visuel kontakt mellem vagten og patienten så længe den faste vagt er ordineret. (Kvinde på 47 år begår selvmord under indlæggelse på lukket afsnit) Ikke tilstrækkeligt opsyn/tilsyn og ikke relevant behandling Her er tale om sager, hvor tilsynet med patienten ikke har været optimalt kombineret med, at selve behandlingen af patienten heller ikke har været optimalt. Ex. 1: De diagnostiske overvejelser omkring X synes ikke tilendebragt, hvilket kan anfægtes i et forløb over godt 1 måned med en patient med ret store humørsvingninger og tre alvorlige selvmordsforsøg bag sig før indlæggelsen, tilbagevendende selvmordstanker og i hvert fald et tilfælde med beskrevne selvmordsimpulser under indlæggelse. (Mand på 48 år begår selvmord i forbindelse med besøg hjemme). Ex. 2: Samlet set burde det komplicerede forløb..have ført til overvejelser om revurdering af diagnosen, kontakt til den behandlende praktiserende speciallæge og eventuel second opinion eller klinisk konferencedrøftelse i afdelingen. En ændring af diagnosen til en diagnose indenfor det affektive område ville have ført til ændring af behandlingen, herunder vurdering af suicidalrisiko, og ud fra denne fastlæggelse af observationsniveau samt indskrænkning af udgang. (Mand på 61 år begår selvmord i forbindelse med udgang under indlæggelse). Ex. 3: Det findes ikke at være erfaren specialist standard at udskrive en patient med kendt selvmordsrisiko efter så kort tid uden at foretage en konkret vurdering af selvmordsrisiko. Det er anført at patienten benægter selvmordstanker, men derudover er der ikke taget stilling til risiko. Der er i journalen divergens mellem sygeplejerskens oplysninger og vurdering af patienten og de efterfølgende lægenotater (Kvinde på 44 år begår selvmord få dage efter udskrivelsen) Ikke relevant behandling Her er tale om sager, hvor afgørelsen alt andet lige har fokus på selve behandlingen og ikke måden hvorpå patienten har været eller ikke været under opsyn. Ex. 1: Det er Patienterstatningens vurdering, at Psykiatrien i X-region ikke levede op til erfaren specialist standard ved ikke at indlægge X i psykiatrisk regi erfaren specialiststandard havde været, at X-region havde indlagt X i psykiatrisk regi og at man ikke havde ændret diagnosen fra depression til livskrise. (Kvinde 59 år begår selvmord på plejecenter) Ex. 2: Patienterstatningen har lagt vægt på, at X udviste tegn på alvorlig depression og havde udtrykt tanker om at tage sit eget liv, da han henvendte sig på den psykiatriske skadestue Der er videre lagt vægt på, at X også den XX havde selvmordstanker, og han den XX selv ønskede OKTOBER PATIENTERSTATNINGEN

17 at blive indlagt, men at han alligevel blev udskrevet. Endelig har Patienterstatningen lagt vægt på, at X begik selvmord kort tid efter udskrivelsen.. (Mand 62 år begår selvmord kort tid efter udskrivelsen. Som tidligere skrevet vedrører langt flere af de anmeldte sager mænd end kvinder; men når man ser på de anerkendte sager er der en ligelig kønsfordeling, idet 24 mænd og 23 kvinder har fået anerkendt deres sag. Gennemsnitsalderen i de anerkendte sager er ca. 44 år for begge køn TABEL 9 ALDERSFORDELING PÅ SKADETIDSPUNKTET Anerkendte sager Kvinder Mænd Under 25 år år år år år 6 2 Over 65 år 1 Anerkendte sager i alt Den oftest anvendte selvmordsmetode i de anerkendte selvmord/selvmordsforsøg er spring fra højde, mens flest selvmord gennemføres med døden til følge ved hængning. TABEL 10 Selvmordsmetode Antal sager Antal dødsfald Selvmord under køretøj 6 4 Selvmord v/ hængning Selvmord v/drukning 4 4 Selvmord v/spring fra højde 17 5 Selvmord v/hjælp af skarp genstand 3 2 Andet 6 6 I alt antal sager OKTOBER PATIENTERSTATNINGEN

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 6 Offentlige hospitaler 8 Private hospitaler 10 Typer af afgørelser 12 Fordeling efter dækningsområder 14 Fordeling efter erstatningsposter 15 OM TALLENE

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5 1 INDHOLD REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3 Afgørelser 5 Tabel 2: Anerkendelser og anerkendelsesprocenten efter afgørelsesår 5 Tabel 2.1: Offentlige hospitaler

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Direktørens beretning 2. Fald i anerkendte behandlingsskader 3. Formanden har ordet 4. Behandlingsskader på landsplan 5.

Direktørens beretning 2. Fald i anerkendte behandlingsskader 3. Formanden har ordet 4. Behandlingsskader på landsplan 5. INDHOLD Direktørens beretning 2 Fald i anerkendte behandlingsskader 3 Formanden har ordet 4 Behandlingsskader på landsplan 5 Anmeldte sager 7 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 7 Afgjorte

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE [Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Kære læser Pjecen, du her sidder med, er lavet i samarbejde mellem Patienterstatningen og BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende. Vi er i stigende omfang blevet

Læs mere

Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4. Behandlingsskader 6

Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4. Behandlingsskader 6 INDHOLD Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4 Behandlingsskader 6 Anmeldte sager 8 Anerkendelser 10 Typer af afgørelser 12 Fordeling efter dækningsområder 14 Fordeling efter erstatningsposter 15

Læs mere

Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4. Om lægemiddelskader 6

Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4. Om lægemiddelskader 6 INDHOLD Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4 Om lægemiddelskader 6 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter udleveringssted 7 Tabel 2: Afgørelser fordelt efter udleveringssted 7 Tabel 3: Afgørelser

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2010

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2010 Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2010 16/03-2011 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på regioner mv. (hele landet)...3 Anmeldelser vedr.

Læs mere

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI?

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var

Læs mere

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var patienterne kun berettiget

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben Journal nr.: 15/20449 Dato: 06-02-2015 Udarbejdet af: Azra Hasanbegovic / Anita Lerche E-mail: Azra.Hasanbegovic@rsyd.dk /Anita.Lerche@rsyd.dk

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle. Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København

Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle. Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København Selvmordsrisikovurdering Regionale forskelle Læge Ane Storch Jakobsen Psykiatrisk Center København 80 70 60 Tema i UTH'er 2014 76 50 40 30 35 33 24 28 25 42 27 20 10 0 4 11 14 14 13 Tema i UTH'er 2014

Læs mere

POLITIK FOR VIDENDELING

POLITIK FOR VIDENDELING POLITIK FOR VIDENDELING Dok.nr. 15PEBL-7423 INDHOLD Indledning og formål 3 Anvendelse af data 5 Videndeling 7 Aktører og interessenter 9 INDLEDNING OG FORMÅL Patienterstatningen har siden 1992 afgjort

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

ÅRET I TAL: BEHANDLINGS- SKADER

ÅRET I TAL: BEHANDLINGS- SKADER ÅRET I TAL: BEHANDLINGS- SKADER 2013 INDHOLD Direktørens beretning 3 Formandens beretning 5 ANMELDELSER, AFGØRELSER OG ERSTATNINGER Om behandlingsskader 7 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområdet

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Klage- og erstatningssystemet (2014) Denne artikel belyser de væsentligste forskelle mellem klage- og erstatningssystemet i sundhedsvæsenet. Den belyser også, hvorfor

Læs mere

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig.

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig. Få hjælp til at... Klage over behandling, forløb eller service på hospital eller hos praktiserende sundhedspersoner, søge erstatning eller rapportere utilsigtede hændelser. Klage over service Sundhedsfaglig

Læs mere

Brev til borgere der har modtaget henvendelse henvendelse

Brev til borgere der har modtaget henvendelse henvendelse Regionshuset Viborg Brev til borgere der har modtaget henvendelse 1 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 2. henvendelse Tilbud om gennemgang

Læs mere

Storyboard. Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori. Klinik Psykiatri-Syd Aalborg

Storyboard. Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori. Klinik Psykiatri-Syd Aalborg Storyboard Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori Klinik Psykiatri-Syd Aalborg Introduktion til storyboard Formålet med sessionen tirsdag d. 9. maj er at fortælle om jeres analyser og lokale

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Patienter, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og

Læs mere

INDHOLD. Kort om 1. halvår 2

INDHOLD. Kort om 1. halvår 2 LÆGEMIDDELSKADER INDHOLD Kort om 1. halvår 2 Anmeldte sager 3 Anerkendelser 4 Typer af afgørelser 7 Erstatninger fordelt på lægemidler 8 Fordeling efter erstatningsposter 9 Gennemsnitlig og typisk erstatning

Læs mere

Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse

Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 79 Offentligt Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse Afdelingen for Sundhed & Forebyggelse

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING ANMELD SKADEN ELEKTRONISK. FØLG DEN FREM TIL VI AFGØR, OM DU HAR KRAV PÅ ERSTATNING. 2 ERSTATNING FOR

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Patientkarakteristika og flowmønster for patienter der henvender sig i Psykiatrisk Modtagelse, Risskov

Patientkarakteristika og flowmønster for patienter der henvender sig i Psykiatrisk Modtagelse, Risskov Professor dr.med ph.d. Hans Kirkegaard Forskningsleder Center for Akutforskning Overlæge Mikkel Rune Vossen Rasmussen Psykiatrisk Modtagelse, Risskov Afdeling M Psykiske lidelser i den akutte setting:

Læs mere

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet

Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Vejledning om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet Baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriet har bedt Sundhedsstyrelsen foretage en vurdering af,

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

og den kriminelle handling.

og den kriminelle handling. BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSY- KISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSY- KIATRISKE SYSTEM, 2005 I januar 2005 trådte Lov om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Patientombuddet. Klagesagsbehandling Sygepleje faglig forsvarlighed. Patientombuddet. Elisabeth J. Kjøller, jurist Metta Detlefsen, jurist

Patientombuddet. Klagesagsbehandling Sygepleje faglig forsvarlighed. Patientombuddet. Elisabeth J. Kjøller, jurist Metta Detlefsen, jurist Klagesagsbehandling Sygepleje faglig forsvarlighed Temadag i Dansk Sygeplejeråd, 24. oktober 2011 Elisabeth J. Kjøller, jurist Metta Detlefsen, jurist Klage over sundhedsvæsenet Faglig virksomhed Service

Læs mere

Storyboard. Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori

Storyboard. Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori Storyboard Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori Introduktion til storyboard Formålet med sessionen tirsdag d. 9. maj er at fortælle om jeres analyser og lokale forandringsteorier Storyboardet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens beretning vedr. psykisk syge kriminelles forløb, 2008

Sundhedsstyrelsens beretning vedr. psykisk syge kriminelles forløb, 2008 s beretning vedr. psykisk syge kriminelles forløb, 2008 Baggrund Som følge af lov nr. 1372 af 20. december 2004 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet,

Læs mere

Hvorfor er denne patient selvmordstruet?

Hvorfor er denne patient selvmordstruet? Hvorfor er denne patient selvmordstruet? Preben er en 55 år gammel mand, skilt for 2 år siden. Igennem flere år et stigende alkoholforbrug. Et meget lille netværk ser kun enkelte venner fra jagtklubben.

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere

Hvornår begår ældre mænd selvmord?

Hvornår begår ældre mænd selvmord? Hvornår begår ældre mænd selvmord? Annette Erlangsen PhD Center for Registerforskning, Aarhus Universitet Center for the Study and Prevention of Suicide, Department of Psychiatry, University of Rochester,

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien 2011 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår)

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) August 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 4 Anerkendelsesprocenter...

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

FÆLLES FORBEDRINGSTEORI SELVMORDSFOREBYGGELSE

FÆLLES FORBEDRINGSTEORI SELVMORDSFOREBYGGELSE FÆLLES FORBEDRINGSTEORI SELVMORDSFOREBYGGELSE Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED November 2016 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Erstatning for din skade Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Indledning Det er en god idé at læse folderen her sammen med en voksen Når du er indlagt på en psykiatrisk

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0. Frederiksberg Kommune I dette afsnit beskrives forbruget af sundhedsydelser blandt borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst to af disse

Læs mere

Sammen om min vej. - Midtvejsevaluering

Sammen om min vej. - Midtvejsevaluering Sammen om min vej - Midtvejsevaluering Formål og metode Indledning Sammen om min vej er et kvalitetsudviklingsprojekt, med sigte mod at skabe en styrket tværsektoriel og brugercentreret indsats omkring

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Samtaleterapi ydelse 6101

Samtaleterapi ydelse 6101 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er

Læs mere

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret?

Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: selvmordsforsøg under indlæggelse. i rapporten implementeret? Er ledelsen på de psykiatriske afdelinger bekendt med temarapporten: Selvmord og selvmordsforsøg under indlæggelse og er anbefalingerne i rapporten implementeret? Sundhedsstyrelsen, august 2008 Er ledelsen

Læs mere

3.6 Planlægningsområde Syd

3.6 Planlægningsområde Syd 3.6 Planlægningsområde Syd I planlægningsområde Syd indgår kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk, de københavnske bydele Amager Vest, Amager

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

IT katalog IT kataloget er tænkt som vejledning til brug for personale på et socialpsykiatrisk bosted, som har at gøre med selvmordstruede beboere.

IT katalog IT kataloget er tænkt som vejledning til brug for personale på et socialpsykiatrisk bosted, som har at gøre med selvmordstruede beboere. Selvmordsforebyggelse Forside: billedet fra folderen og følgende tekst IT katalog IT kataloget er tænkt som vejledning til brug for personale på et socialpsykiatrisk bosted, som har at gøre med selvmordstruede

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Kosmetiske operationer

Kosmetiske operationer Kosmetiske operationer 2010 Rent kosmetiske operationer (skønhedsoperationer) udføres som regel hos privatpraktiserende plastikkirurger. Behandlingen hos privatpraktiserende speciallæger blev først omfattet

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende?

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende? UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2016 Sygehus Danmark Altid åbent for pårørende? Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. METODE... 3 3.1.1. Udvælgelse af afdelinger... 4 3.1.2. Besøgstider...

Læs mere

Årsrapport utilsigtede hændelser 2013 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune

Årsrapport utilsigtede hændelser 2013 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune Årsrapport utilsigtede hændelser 201 Ved Charlotte Nielsen, risikomanager Vordingborg Kommune 1 Årsrapport utilsigtede hændelser 201 i Vordingborg kommune. Indledning Formålet med rapporteringen af UTH

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

INDHOLD. Kort om 1. halvår 2

INDHOLD. Kort om 1. halvår 2 LÆGEMIDDELSKADER INDHOLD Kort om 1. halvår 2 Anmeldte sager 3 Anerkendelser 4 Typer af afgørelser 7 Erstatninger fordelt på lægemidler 8 Fordeling efter erstatningsposter 9 Gennemsnitlig og typisk erstatning

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Storyboard. Læringsseminar 9. maj Lokal forandringsteori for N7 Frederikshavn Klinik Psykiatri Nord

Storyboard. Læringsseminar 9. maj Lokal forandringsteori for N7 Frederikshavn Klinik Psykiatri Nord Storyboard Læringsseminar 9. maj 2016 Lokal forandringsteori for N7 Frederikshavn Klinik Psykiatri Nord Regionalt mål for Region Nordjylland 1. September 2017 er der: -Ingen selvmord under indlæggelse

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

3.4 Planlægningsområde Midt

3.4 Planlægningsområde Midt 3.4 Planlægningsområde Midt I planlægningsområde Midt indgår kommunerne Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk, Rudersdal og Rødovre samt hospitalerne Gentofte og Herlev.

Læs mere