Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL"

Transkript

1 Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL

2 Indhold Erklæring om ophavsret Indledning Introduktion Sådan bruges manualen Anvendte betegnelser (Advarsel, Bemærkning, Note) Vigtige sikkerhedsoplysninger Generelle sikkerhedsregler for arbejde med elektrisk udstyr Systemdimensionering Teknisk beskrivelse af invertere Mekanisk design Elektrisk systemdesign Illustration af reduktion og begrænsning af indgangseffekt Illustration af inverterens driftstilstande Ventetilstand Kontroltilstand ,3. Normaltilstand Fejltilstand Flash-tilstand Nedlukning Installation og start Forholdsregler ved installation Installationstrin Eltilslutning Tilslutning til nettet (AC-udgang) Tilslutning til solcellegenerator (DC-indgang) Testdrift Betjening ,1. Kontrol- og skærmpanel LED-skærm Brugermanual 1

3 5.3. LCD-skærm Funktionstaster Konfiguration Kontrol af parametre for den genererede energi Kontrol af parametre på AC- og DC-siden Oplysninger om enheden og fejloplysninger Fejlvindue Kommunikation og overvågning Kommunikationsinterface Kommunikation RS232-kommunikation til inverter RS485-kommunikation til flere invertere Trådløst USB Overvågning Vedligeholdelse og reparation Regelmæssig vedligeholdelse Notater om vedligeholdelse eller service Sikkerhed under vedligeholdelse eller service Tekniske data Kvalitetssikringer Kontaktoplysninger Tillæg A: Ofte stillede spørgsmål Tillæg B: Forkortelser Brugermanual

4 Erklæring om ophavsret Ophavsretten til denne manuel tilhører Shanghai Trannergy Power Electronics Co., Ltd. Ingen virksomheder eller enkeltpersoner må plagiere eller helt eller delvist kopiere manualen (herunder software osv.), og den må ikke gengives eller distribueres i nogen form eller på nogen måde. Alle rettigheder forbeholdes. Shanghai Trannergy forbeholder sig retten til den definitive fortolkning. Manualen kan ændres i overensstemmelse med brugernes eller kundernes feedback. Tjek venligst seneste version på: Brugermanual 3

5 1. Indledning 1.1. Introduktion Denne manual beskriver Trannergy solar invertere PVI10KTL, PVI12KTL og PVI17KTL. Disse produkter er blandt de mest teknologisk avancerede og effektive invertere på markedet og er udviklet til at sikre stabil strømforsyning mange år frem.. PVI-inverteren er en transformerløs inverter Sådan bruges manualen Læs venligst først sikkerhedsinstruktionerne i manualen. Gennem hele manualen forudsættes det, at læseren er fortrolig med AC- og DC-installationer og kender reglerne og forskrifterne for elektrisk udstyr og for tilslutning af udstyret til det offentlige AC-net. Det er især vigtigt at være fortrolig med de generelle sikkerhedsregler for arbejde med elektrisk udstyr Anvendte betegnelser (Advarsel, Bemærkning, Note) Vigtige oplysninger er i manualen angivet med et ikon, som viser oplysningens niveau. Følgende ikoner er anvendt for de tre niveauer: Advarsler er sikkerhedsoplysninger, som er vigtige for menneskers sikkerhed. Overtrædelse kan resultere i personskade eller død. Bemærkninger er vigtige for at beskytte ejendom. Overtrædelse kan forårsage materiel skade. Noter er nyttige supplerende oplysninger eller Tips og tricks" om specifikke emner Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs dette afsnit før installation, drift eller vedligeholdelse af inverteren. 4 Brugermanual

6 Før installation: Se inverter og emballage efter for beskadigelse. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din leverandør, før du installerer inverteren. Kontrollér, at solcellepanelernes spænding ligger inden for de værdier, der er angivet i specifikationerne for Trannergy inverteren, før tilslutning til inverteren. Installation: Kun uddannet og autoriseret personale, som er fortroligt med lokale elforskrifter, må installere inverteren. Følg de trin, der er beskrevet i manualen, for at opnå optimal sikkerhed. Husk, at inverteren har to spændingsførende sider, solcelleindgangen og AC-nettet. Afbrydelse af forbindelsen til inverteren: Afbryd altid først forbindelsen til AC-ledningen! Afbryd derefter forbindelsen til solcellekablerne. Bemærk, at inverteren stadig kan være ladet med farligt høje spændinger, selv når dens forbindelse til nettet/lysnettet og solcellepaneler er afbrudt. Vent mindst 15 minutter, før du går videre, efter at have afbrudt forbindelsen til net og solcellepaneler. Drift af inverteren: Før tilslutning af AC-nettet til inverteren skal du sørge for, at installationsdækslet monteres igen. Inverteren må ikke være åben under drift. Vedligeholdelse og ændring: Kun autoriseret personale må reparere eller ændre inverteren. For at opnå optimal sikkerhed for bruger og miljø må kun de originale reservedele, som fås hos din leverandør, benyttes. Parametre for funktionel sikkerhed: Uautoriserede ændringer af parametre for funktionel sikkerhed kan forårsage personskade eller føre til ulykker med mennesker eller inverter. De vil desuden føre til annullering af enhver godkendelse til drift af invertere. Trannergy inverterne i PVI-serien er alle udviklet i overensstemmelse med den tyske standard VDE Hvis der benyttes uoriginale reservedele, er der ingen garanti for overholdelse af EU-retningslinjer vedrørende elektrisk sikkerhed, elektromagnetisk kompatibilitet og maskinsikkerhed Generelle sikkerhedsregler for arbejde med elektrisk udstyr Alle, der installerer, vedligeholder eller servicerer invertere, skal være uddannede Brugermanual 5

7 i og have erfaring med de generelle sikkerhedsregler, som skal iagttages ved arbejde med elektrisk udstyr. Installations- og servicepersonale skal være fortroligt med lokale krav, regler og forskrifter såvel som sikkerhedskrav. Som generel retningslinje for sikkerhedsforanstaltninger er fire almindeligt kendte og bredt accepterede regler gentaget nedenfor. Listen er på ingen måde udtømmende. Den person, der udfører arbejde på elektrisk udstyr, er ansvarlig for sikkerhed for personer og ejendom! Afbrydelse af forbindelsen 1.6. Systemdimensionering Afbryd forbindelsen til alle kabler, der leverer spænding til arbejdspladsen, før arbejdet påbegyndes. Bemærk, at manglende spænding ikke er en garanti for, at forbindelsen er blevet afbrudt. Beskyttelse mod ny tilslutning Forebyg, at systemet bliver tilsluttet igen, ved at afmærke, lukke eller afspærre arbejdsområdet. Utilsigtet tilslutning kan resultere i alvorlige ulykker. Kontrol af, at systemet er spændingsfrit Kontrollér med en spændingstester, at systemet definitivt er spændingsfrit. Kontrollér alle terminaler for at sikre, at systemet er spændingsfrit (på hver enkelt leder). Afdæk spændingsførende komponenter i nærheden og sørg for, at personer ikke kan få adgang til dem Afdæk alle spændingsførende systemkomponenter, som kan skade dig, mens du arbejder. Sørg for, at farezoner er tydeligt afmærkede. Ved dimensionering af et solcellesystem skal man sikre, at solcellestrengens startspænding aldrig overstiger den maksimalt tilladte indgangsspænding på 1000V DC. Solcellestrengens startspænding under drift med parallelle strenge er 900V. Højere spændinger kan resultere i permanent skade på inverteren. Valget af startspænding for solcellestrengen bør baseres på den optimale udnyttelse af den investerede kapital sammenlignet med det forventede årlige energiudbytte fra systemet. Denne optimering afhænger af lokale vejrforhold og skal overvejes i hvert enkelt tilfælde. Inverteren har en integreret enhed, der begrænser indgangseffekten, og som 6 Brugermanual

8 automatisk holder effekten på niveauer, som er sikre for inverteren. Begrænsningen afhænger hovedsagelig af de interne og omgivende temperaturer. Begrænsningen beregnes uafbrudt og tillader altid, at den maksimalt mulige energimængde produceres. Brug det værktøj, som Trannergy har leveret, når du dimensionerer et solcellesystem. Brugermanual 7

9 2. Teknisk beskrivelse af invertere 2.1. Mekanisk design Figur 2-1 viser en målskitse for PVI10K/12K/17KTL: Figur 2-1 Målskitse for PVI10K/12K/17KTL AC-udgangsterminalen er den længste del i bunden af inverteren, så pas på AC-udgangsterminalen: lad den ikke stå på jorden eller andre materialer, samtidig med at du flytter eller løfter inverteren, da det vil beskadige terminalen. 8 Brugermanual

10 Figur 2-2 viser de elektriske terminaler på PVI10KTL: DC-afbryder DC-indgangsterminaler Kommunikationsterminaler DC SWITCH DC INPUT TERMINALS COMMUNICATION TERMINALS ON OFF OFF ON AC-udgangsterminaler AC OUTPUT TERMINALS Figur 2-2 Elektriske terminaler på PVI10KTL Figur 2-3 viser de elektriske terminaler på PVI12KTL: DC-afbryder DC-indgangsterminaler Kommunikationsterminaler DC SWITCH DC INPUT TERMINALS COMMUNICATION TERMINALS ON OFF OFF ON AC AC-udgangsterminaler OUTPUT TERMINALS Figur 2-3 Elektriske terminaler på PVI12KTL Brugermanual 9

11 Figur 2-4 viser de elektriske terminaler på PVI17KTL: DC-afbryder DC-indgangsterminaler Kommunikationsterminaler DC SWITCH DC INPUT TERMINALS COMMUNICATION TERMINALS ON OFF OFF ON AC-udgangsterminaler AC OUTPUT TERMINALS Figur 2-4 Elektriske terminaler på PVI17KTL Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det at bruge en DC-afbryder. I nogle lande kan dette være påbudt mellem solcellemoduler og strømmoduler. 10 Brugermanual

12 2.2. Elektrisk systemdesign PC RS232/485 Communication COMA LCD&indicator HMI PSDA 3 IGBT module Relay Control by Slave DSP BOOST1 & 2 N N N R N S T INVERTER Detection/Control /Protection CNTA R S T N Relay Control by Master DSP PV1+ PV2+ LB1 LB2 LI1 LI2 LI3 Inductors Box PV1+ PV2- PV1- PV2+ DC EMI/EMC Filter F1 F2 F3 AC EMI/EMC Filter & GFCI EMCA DC Circuit Breaker AC Circuit Breaker PV1+ PV1- PV2- PV Vdc Solar Array Shanghai Trannergy Power Electronics Co.,Ltd. R S T N PE 3φ230Vac Grid Figur 2-5 ledningsdiagram for hele PVI10K/12K/17KTL-systemet Se detaljeret beskrivelse af fremgangsmåde ved tilslutning og installation i kapitel Illustration af reduktion og begrænsning af indgangseffekt Undgå, at inverteren bliver beskadiget af for høj temperatur eller overspænding. Udtag ikke strøm, når temperaturen på strømenheder er over 85 o C eller den omgivende temperatur er over 73 o C. Reducér udgangseffekten lineært, når temperaturen på strømenheder er mellem 81-85, eller den omgivende temperatur er mellem Brugermanual 11

13 Flash Event 3. Illustration af inverterens driftstilstande Vores inverter har fem driftstilstande gennem arbejdsprocessen; de fem tilstande er vente-, kontrol-, normal-, fejl- og flash-tilstand. Figur 3-1 nedenfor viser en detaljeret illustration af tilstandene. Satisfy the power on condition Have warning code Check Mode Check no errors Have Fault event Default: Wait Mode Flash Event Flash Mode Flash Event Normal Mode Vpv<220Vdc Have Fault event Recoberable fault cleared in 5s Flash Event Have warning events or power off cmd Have Fault event Shut Down Vpv<220Vdc Fault Mode Unrecoverable Fault Figur 3-1 Inverterens arbejdstilstande 3.1. Ventetilstand Når solcellepanelets indgangseffekt ikke er tilstrækkelig til at lade strømmodulet arbejde, er det i ventetilstand. Inverteren venter, indtil indgangsspændingen er over 250Vdc og under 910Vdc, hvor den skifter til kontroltilstand Kontroltilstand Når inverteren er tilsluttet, kontrollerer den, at isolation, HCT-enhed, HPFI-enhed, relæ, ventilator og automatisk soft start er i orden. Dette sikrer, at inverteren arbejder normalt og skifter til normal driftstilstand. 12 Brugermanual

14 3,3. Normaltilstand Når betingelserne ovenfor er kontrolleret og i orden, lader inverteren booster- og invertermodulet arbejde og skifter til normal strømgenererende tilstand. Den omdanner solenergi til elektrisk energi og leverer den til nettet på basis af avanceret MPPT-teknologi for at absorbere så meget solenergi som muligt. Den beregner også automatisk den genererede energi pr. dag/pr. måned/pr. år, gemmer antallet af EEPROM, som så kan aflæses på HMI'en Fejltilstand Når der opstår fejl under inverterens drift, vil den holde op med at generere strøm, skifte til fejltilstand og vise fejloplysningerne på LCD-skærmen. Før den gør dette, lagrer inverteren automatisk den genererede strømmængde i EEPROM-hukommelsen. Mange ikke alvorlige fejl vil automatisk blive fjernet efter 5 sekunder, hvorefter inverteren vil forsøge at køre igen. Hvis den genererede fejl er alvorlig, vil inverteren forblive i fejltilstand, indtil det tekniske personale har løst problemet Flash-tilstand Uanset hvilken af ovenstående tilstande, inverteren er i, vil den skifte til flash-mode og overskrive firmwaren i DSP flash-hukommelsen, når.der gives en flash-instruktion Nedlukning Når solcellens indgangsspænding er under 220Vdc, kan solcellepanelet ikke levere nok strøm; inverteren lukker derfor automatisk ned. Når næste dag kommer med øget bestråling, vil den køre problemfrit igen, hvis der ikke forekommer nogen fejl. Brugermanual 13

15 4. Installation og start 4.1. Forholdsregler ved installation Advarsel! Før installation og vedligeholdelse skal forbindelsen til AC- og DC-siden være afbrudt, men hvis forbindelsen til DC-siden netop er blevet afbrudt, kan kondensatorerne stadig indeholde elektricitet. Vent mindst 5 minutter for at sikre, at kondensatorerne har frigivet al energi, og inverteren ikke er elektrificeret. Bemærkning! Invertere skal installeres af en kvalificeret person. Trannergy Power Electronics giver en produktgaranti på 5 år efter købet på invertere i PVI-serien. Såfremt installationen ikke udføres i henhold til instruktionerne i denne manual, bortfalder garantien. Garantien er udelukkende begrænset til reparationsomkostninger og/eller Trannergy Power Electronics udskiftning af produktet. Ventilation er meget vigtigt for at afkøle inverteren. Ved udendørs brug kræver inverteren mindst 500 mm frirum til andre enheder og 300 mm frirum til jord eller tag. Se Figur 4-1: 14 Brugermanual

16 300mm 500mm 500mm 4.2. Installationstrin 300mm Figur 4-1 Minimum afstand til invertere Trin 1: Bor seks huller med en diameter på Ø12 i væggen i overensstemmelse med målene vist på Figur 4-2: Brugermanual 15

17 Bemærkning! Figur 4-2 Mål på borede huller Bor vinkelret mod væggen og ryk ikke boremaskinen, så hullerne bliver skrå. Hvis hullerne ikke overholder installationskravene, bores nye huller i væggen et nyt sted. Trin 2: Sæt ekspansionsrøret vist på Figur 4-3 vinkelret ind i hullet, brug en hammer til at banke røret helt ind i væggen med et let slag. Figur 4-3 Ekspansionsrør Trin 3: Sæt monteringspanelet på væggen og skru M8x50 skruerne ind i ekspansionsrøret for at fastgøre monteringspanelet. 16 Brugermanual

18 Figur 4-4 Installation af monteringspanelet Trin 4: Hæng inverteren på monteringspanelet: 4.3. Eltilslutning Tilslutning til nettet (AC-udgang) Figur 4-5 Ophængning af inverteren Brugermanual 17

19 Advarsel Beskyt hver inverter med en særskilt manuel AC-afbryder, så forbindelsen til inverteren kan afbrydes i fuld sikkerhed under belastning ved installation og vedligeholdelse. Fremgangsmåde ved tilslutning: Trin 1: Sluk AC-afbryderen og sørg for, at den er sikret mod utilsigtet at blive tændt igen. Trin 2: Afisolér kablet som vist på figuren: Figur 4-6 Trin 3: AC-hunstikket består af følgende dele: Terminaler Adapter Skruehætte Figur 4-7 Trin 4: Kom ledningerne gennem skruehætten og adapteren på AC-hunstikket: Figur Brugermanual

20 Slut kablerne til i henhold til følgende illustration: PE Figur 4-9 Advarsel! Kontrollér, at forbindelserne har korrekt polaritet mellem lederkablet og hullet i terminalen. Trin 5: Skru delene stramt sammen efter tilslutning af ledningerne: Figur 4-10 Trin 6: Slut AC-hunterminalen til AC-hanterminalen på inverteren og skru dem sammen Tilslutning til solcellegenerator (DC-indgang) Advarsel! Beskyt hver inverter med en særskilt manuel DC-afbryder, så forbindelsen til inverteren kan afbrydes i fuld sikkerhed under belastning ved installation og vedligeholdelse. Afbryderen skal have en vis overstrøms- og overspændingskapacitet. Før afbrydelse af tilslutningen i DC-enden skal tilslutningen i AC-enden afbrydes.. Brugermanual 19

21 Der er to MPPT'er (rute A & B) på PVI10K/12KTL og PVI17KTL, og hver MPPT har flere DC-indgange. Antal DC-indgangsinterface for hver rute er vist nedenfor. Maksimal indgangsstrøm PVI10KTL PVI12KTL PVI17KTL MPPT (A) MPPT (B) MPPT (A) MPPT (B) MPPT (A) MPPT 12A 12A 22A 11A 22A 22A Antal DC-indgangsstik Kontrollér, at DC-indgangsstikkenes polaritet er korrekt, før du slutter solcellemodulerne til Trannergy. (B) 20 Brugermanual

22 Figur 4-11 Samlevejledning for H4-stik. Advarsel! Stik må ikke tilsluttes eller frakobles under belastning! Brugermanual 21

23 Komponenterne til Helios H4 leveres formonterede og med løse hætter. Hele stikforbindelsen indeholder han- og hunsiden. Figur 4-12 Trin 1: Samlingsvejledning for hanside- og hunsidestikforbindelsen: Afisolér 7 mm af kablet og pas på IKKE at lave hakker i lederne. tommer kabel Figur 4-13 Afisoleringsværktøj angivet af Amphenol kan bruges i dette trin. Indstil stopperen på afisoleringsværktøjet og sæt kablet i det tilsvarende hak for at afisolere i en længde på 7 mm. Se illustrationer nedenfor. Figur 4-14 Indsæt det afisolerede kabel i kontaktcylinderen og sørg for, at alle ledertråde er fastholdt i kontaktcylinderen, og at lederne er synlige i kontaktcylinderens kighul. Se illustrationer nedenfor. 22 Brugermanual

24 Benkontakt Kighul i cylinderen. Lederen skal være synlig. Sokkelkontakt Kighul i cylinderen. Lederen skal være synlig. Figur 4-15 Klem kontaktcylinderen ved hjælp af en sekskantet klemform. Se nedenfor. Klemt benkontakt Klemt sokkelkontakt Kabelstr. Påkrævet udtrækskraft for kabel Figur 4-16 Klemværktøj angivet af Amphenol kan bruges i dette trin. Sæt kontaktcylinderen med det afisolerede kabel i det tilsvarende hul og klem kontakten. Se figurerne nedenfor. Amphenol klemværktøj Figur 4-17 Brugermanual 23

25 Indsæt kontakt og kabel samlet i bagenden i af hanstik- og hunstiksiden. Når kontakt og kabel anbringes korrekt, skal der høres eller mærkes et klik. Se figurerne nedenfor. Hunstikside Hanstikside Figur 4-18 Vrid hætten ved hjælp af et vridningsmoment på 2,6-2,9 Nm. Skruenøgle angivet af Amphenol kan bruges i dette trin. Her bruges der 2 skruenøgler, den ene til at holde stikforbindelsen, den anden til at vride hætten, indtil værktøjet begynder at klikke over. Se nedenfor. Figur 4-19 Trin 2: Tilpas og adskil Helios H4-stikforbindelsen: Efter at have skruet hætten stramt til, rettes de 2 halve stikforbindelser ind og tilpasses med hånden, indtil der høres eller mærkes et "klik". 24 Brugermanual

26 Figur 4-20 Hvis det bliver nødvendigt at skille stikforbindelsen ad, benyttes det værktøj, Amphenol har angivet (ringværktøj eller skruenøgle) til at adskille den. Sørg for, at den kileformede side af fingrene vender mod hunstikforbindelsen, når du bruger ringværktøjet eller skruenøglen, og skub værktøjet ned. Skil derefter stikforbindelsen ad med hånden. Se figurerne nedenfor. Adskilt ved hjælp af ringværktøj Adskilt ved hjælp af skruenøgle Figur 4-21 FARE! LIVSFARE på grund af risiko for brand eller elektrisk stød. Tilslut eller afbryd ALDRIG stikkene under belastning Testdrift Før inverteren tændes, skal følgende kontrolleres: a) At 5-leder kablet (R/S/T/N/Jord) er korrekt sluttet til inverterens AC-side gennem AC-afbryderen. b) At DC-kablet er korrekt sluttet til inverterens DC-side gennem DC-afbryderen. Vær opmærksom på, om kablet er sluttet korrekt til de to strenge, og om polariteten er korrekt. c) At de terminaler, der ikke er i brug, er tildækkede. Tænd inverteren. Trin 1: Tænd AC- og DC-afbryderen; Kommenterede [AO1]: Close i det engelske? Trin 2: Hvis solcellepanelerne producerer nok energi, vil strømmodulet arbejde, Brugermanual 25

27 og LCD-skærmen vil være tændt; Trin 3: Inverteren vil derefter skifte til egenkontroltilstand, og LCD-skærmen vil samtidig vise den resterende tilslutningstid; Trin 4: Når inverteren er skiftet til normaltilstand, leverer den elektrisk energi til nettet, og LCD-skærmen viser den genererede elektriske energi. Så længe inverteren arbejder, vil den automatisk spore det maksimale effektpunkt for at absorbere maksimal energi fra solcellerne. Når det bliver nat, er bestrålingen ikke kraftig nok til at levere energi, inverteren vil derfor automatisk slukke. Når næste dag kommer og indgangsspændingen når startværdien, vil den automatisk starte igen. 26 Brugermanual

28 5. Betjening 5,1. Kontrol- og skærmpanel De oplysninger, som er givet her, omfatter hovedsagelig LED-skærm, LCD-skærm, funktionstaster og fejlvindue osv. Alle funktioner, herunder gennemsyn af parametre, indstilling og oplysninger om funktionsfejl osv., kan gennemføres via dette interface. Interfacet er vist på Figur 5-1. G H I A B C D E F Figur 5-1 Kontrol- og skærmpanel Reference A B C D E F G H I Beskrivelse Arbejder normalt (Grøn lysdiode) Kommunikation (Gul lysdiode) Fejl (Rød lysdiode) Venstre (Funktionstast) Ned (Funktionstast) Højre (Funktionstast) LCD-skærm Op (Funktionstast) OK (Funktionstast) PVI10K/12K/17KTL har 3 lysdioder, 1 LCD-skærm og 5 funktionstaster: Brugermanual 27

29 Lysdioder Grøn lysdiode: Arbejder normalt. Gul lysdiode: Kommunikation. Rød lysdiode: Fejl. LCD-skærm TFT/LCD. Funktionstaster OK-tast: bekræfter det valgte. OP-tast: flytter cursoren op eller øger værdier. NED-tast: flytter cursoren ned eller mindsker værdier. VENSTRE-tast: flytter cursoren til venstre. HØJRE-tast: flytter cursoren til højre LED-skærm PVI10K/12K/17KTL er udstyret med tre lysdioder, Grøn, Gul og Rød, som giver oplysninger om forskellige driftsstatusser. Grøn lysdiode Når den grønne lysdiode lyser, er inverteren aktiv og arbejder normalt. Ellers angiver den, at inverteren lukker ned, eller at der er en funktionsfejl. Når nettet viser 380V/50Hz, og indgangsspændingen genereret af solcellemodulerne er over 250V, tænder den grønne lysdiode. Normalt begynder den grønne lysdiode at lyse om morgenen, når lysintensiteten fra solen er tilstrækkelig, og slukker, når det bliver mørkt. Gul lysdiode Den gule lysdiode blinker, mens inverteren kommunikerer med andet udstyr, herunder DLU, pc osv., via RS485, og slukker, når kommunikationen afsluttes. Den gule lysdiode lyser konstant under opdatering af software, ellers kommunikerer inverteren ikke med andet udstyr, eller ved brænding, opdatering af firmware osv. Rød lysdiode Den røde lysdiode angiver, at inverteren er holdt op med at levere strøm til nettet på grund af en fejl, og den nøjagtige fejloplysning vil samtidig blive vist på LCD-skærmen. I tabellen ses de fejl, som aktiverer den røde lysdiode: Se nærmere i tabellen nedenfor: 28 Brugermanual

30 Lysdiode Grøn Gul Rød Venter Kontrollerer Normal Status Kommunikationstilstand Brænder software/ Softwareopgradering HPFI-fejl AC-HCT-fejl Vedvarende fejl: Afvigende DC injektion for M-S Vedvarende fejl: Afvigende jording for M-S Høj DC-bus Tab af net Jordingsfejl Overophedning i inverter Solcelleoverspænding Ventilator blokeret AC-spænding uden for område Isolationsfejl DC-injektion høj Vedvarende fejl Vedvarende fejl Fac afviger for M-S Detaljeret besked PVI10K/l2K/17KTLarbejder normalt. Solcellemodulernes DC-spænding er lavere end 250V (laveste spænding ved start). Inverteren venter på tilstrækkelig strøm. Når solcellemodulernes DC-spænding overstiger 250V, kontrollerer inverteren automatisk leveringsbetingelserne. PVI10K/12K/17KTL kommunikerer med andet udstyr. Firmware opgraderes. Der er fejl i HPFI-kredsløbet. Der er fejl i AC-udgangsføleren. Afvigelse mellem målinger af DC-udgangsstrøm mellem master og slave. Afvigelse mellem målinger for HPFI mellem master og slave. DC-busspændingen er for høj. Ingen netspænding registreret. HPFI-funktionsfejl. Den interne temperatur i inverteren er høj. Solcellens indgangsspænding overstiger den tilladte maksimale værdi. Fejl i ventilator. Den målte AC-spænding er uden for det tilladte område. Isoleringsmodstand solcelle til jord er for lav. DC-injektion til nettet er for høj. Afvigelse mellem målinger mellem master og slave. Afvigelse mellem målinger af netfrekvens for master og slave. Brugermanual 29

31 Vedvarende fejl Vac afviger for M-S AC-relækontrol mislykkedes M-S version matcher ikke Fac fejl: AC-frekvens uden for tilladt område EEPROM R/W-fejl SPI-fejl: Kommunikation mellem M-S mislykkedes Afvigelse mellem målinger af netfrekvens for master og slave for netspænding. Funktionsfejl i AC-relæ. Afvigende softwareversion for CPU. Masterfrekvensen er uden for det tilladte område. EEPROM læse- eller skrivefejl. Kommunikation mellem mikrokontrollere mislykkedes LCD-skærm LCD-skærmen viser inverterparametre, som kan indstilles ved hjælp af funktionstasterne. Til venstre på LCD-skærmen vises fire menuikoner, som oplyser parametre for strøm, DC & AC såvel som oplysninger om udstyr og funktionsfejl samt parameterindstillinger. Det midterste område bruges til at vise parameteroplysninger eller energibølge osv. under hver menu. Til højre vises altid (fra oven og ned) driftsstatus, Power (strøm), E-Today (strøm genereret i dag), E-Total (strøm genereret i alt), H-Total (timer strøm genereret i alt), Temperatur og tid. Nederst på LCD-skærmen vises certifikat, dato, tid osv. (Figur 5-2). Figur 5-2 Hovedinterface Reference A B Beskrivelse Felt der viser den aktuelle parameterstatus (vises en efter en ved tryk på OK ). Hovedmenu: parametre for generet strøm, indgangs- og udgangsparametre, parameter- 30 Brugermanual

32 C D E F G H I J K indstilling, oplysninger om udstyr & funktionsfejl. Dropdown-menu under hovedmenuen. Specifikke parametre, kurvevisningsområde. Inverterens driftsstatus. Inverterens strøm i realtid. Strøm genereret i dag i kilowatt-timer. Strøm genereret i alt siden inverterens start. Timer strøm genereret siden inverterens start. Højeste temperaturværdi internt i inverteren. Viser felterne invertermærke, certifikat, dato & tid. Menuens indhold: Menuikoner Funktion Indhold Parametre for genereret strøm AC- og DC-parametre Konfiguration Oplysninger om enheden og fejloplysninger E-Now (strøm nu) E-Today (strøm genereret i dag) E-Month (strøm genereret denne måned) E-Year (strøm genereret i år) Exit AC Parameter (AC-parameter) DC Parameter (DC-parameter) Exit Language and Time (Sprog og Tid) Safety Parameters (sikkerhedsparametre) Clear Data (slet data) Exit Oplysninger om enheden Oplysninger om fejl Exit Fejlvindue Når der opstår fejl, vil de specifikke fejloplysninger blive vist i et flydende vindue på LCD-skærmen. Samtidig tænder den røde lysdiode, og den grønne lysdiode slukker. Figur 5-3 angiver, at fejlen "No Utility" (intet net) er opstået. Brugermanual 31

33 Figur 5-3 Fejlvinduer Det flydende vindue forsvinder, når du klikker på "OK". Går du ind i, kan fejloplysninger for de seneste 20 fejl gennemses Funktionstaster Der er fem funktionstaster, som brugeren kan benytte til at vælge menuer på LCD-skærmen og til online at gennemse parametre, foretage indstillinger osv Konfiguration Language and Time (sprog og tid) Flyt cursoren til ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Tryk på "OK", hvorefter en dropdown-menu kommer frem. Flyt cursoren til "Date Time" (Dato Tid) ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten og tryk derefter "OK". Du kan indstille sprog, dato og tid. Figur 5-4 Indstilling af sprog og tid 32 Brugermanual

34 Indstilling af sprog Når cursoren står på Language -feltet, kan du vælge Chinese, English, German osv. og derefter trykke på OK for at gå til næste parameter - indstilling af dato, Date. Indstilling af dato Når cursoren står på Date, kan du først vælge år, Year ved at trykke på op - og ned -tasterne. Når du har valgt år, trykker du på "højre"-tasten og flytter til måned, "Month". Vælg måned ved at trykke på "op"- og "ned"-tasterne. Herefter trykker du på "højre"-tasten og flytter til dato, "Date". Vælg dato ved at trykke på "op"- og "ned"-tasterne. Tryk "OK" for at gå videre til næste parameter - indstilling af tid, "Time". Indstilling af tid Når cursoren står på Time, kan du først vælge time, Hour ved at trykke på op - og ned -tasterne. Når du har valgt time, trykker du på "højre"-tasten og flytter til minutter, "Minute". Vælg minutter ved at trykke på "op"- og "ned"-tasterne. Herefter trykker du på "højre"-tasten og flytter til sekunder, "Second". Vælg sekunder ved at trykke på "op"- og "ned"-tasterne. Til sidst trykker du "OK", hvorefter "Apply"-vinduet vises på skærmen. Noter: Når du har indstillet "Language", "Date" og "Time", vises "Apply"-vinduet på skærmen. Her kan du kan vælge "Apply" (anvend) eller "Cancel" (annullér) ved at trykke på "højre"- og "venstre"-tasterne. Hvis du vælger "Apply", bliver de netop valgte parametre gemt; hvis du vælger "Cancel", bliver parametrene ikke ændret og bevarer deres oprindelige status Safety Parameters Setting (indstilling af sikkerhedsparametre) Flyt cursoren til ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Når du trykker på "OK", kommer en dropdown-menu frem. Flyt cursoren til menuen "Safety Parameters" (sikkerhedsparametre) ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten og tryk derefter "OK", hvorefter du kommer til interfacet for "Device Parameter setting"" (indstilling af parametre for enheden). Via dette interface kan du vælge forrige eller næste parameter eller øge eller mindske parametrene. Parametrene indeholder "Safety", "Vpv-Start", "T-start", "Vac-Min", "Vac-Max", "Fac-Min", "Fac-Max" osv. Note: Dette betjeningstrin kræver password (standardpassword: 5588). Brugermanual 33

35 Figur 5-5 Interface til indtastning af password Figur 5-6 Indstilling af sikkerhedsparametre Herefter kan du vælge "Apply" (anvend), "Default" (standard) eller "Cancel" (annullér) for at bekræfte ændring af parametre, genindlæse de originale data eller annullere indstillingen. Tryk på "OK" for at forlade dette interface og vende tilbage til hovedmenuen Clear Data (slet data) Flyt cursoren til ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Når du trykker på "OK", kommer en dropdown-menu frem. Vælg "Clear Data"-menuen og tryk på "OK" for at gå til datasletningstilstand. Tryk "OK" i denne menu for at slette alle data i hukommelsen, eller vælg "Cancel" (annullér) for at forlade dette interface. 34 Brugermanual

36 Figur 5-7 Kontrolinterface for slet data Exit Noter: 1) Dette betjeningstrin kræver password (standardpassword: 5588). 2) Hvis denne handling foretages, vil alle data i hukommelsen blive slettet, derfor anbefales det at tage en backup af alle data før sletning. Hvis du står i dropdown-menuen for "Konfiguration" og ikke ønsker at foretage nogen indstillinger, skal du vælge "Exit" og trykke på "OK" for at vende tilbage til hovedmenuen Kontrol af parametre for den genererede energi Flyt cursoren til ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Tryk på "OK", hvorefter en dropdown-menu kommer frem. Flyt cursoren til "E-Now" ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten og derefter "OK". De relevante oplysninger vil blive vist. (E-Now er standardstatus) Brugermanual 35

37 Figur 5-8 Aktuel energibølge Ved at bruge samme betjeningsprocedurer kan du kontrollere "E-Today", "E-Month", E-Year osv. Du kan også vælge "Exit" i denne dropdown-menu for at forlade interfacet Kontrol af parametre på AC- og DC-siden Flyt cursoren til ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Tryk på "OK", hvorefter en dropdown-menu kommer frem. Flyt cursoren til "AC Parameters" ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten og tryk derefter "OK". De relevante oplysninger vil blive vist. Hvis du trykker "OK" en gang til, forlader du interfacet. Figur 5-9 AC-parametre Flyt cursoren til ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Tryk på "OK", hvorefter en dropdown-menu kommer frem. Flyt cursoren til "DC Parameters" ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten og tryk derefter "OK". De relevante 36 Brugermanual

38 oplysninger for DC-siden vil blive vist, herunder indgangsspænding og strøm for rute "1" og "2". Hvis du trykker "OK" en gang til, forlader du interfacet. Figur 5-10 DC-parametre Hvis du vil forlade menuen "Input & Output parameter", skal du vælge "Exit" i dropdown-menuen Oplysninger om enheden og fejloplysninger Flyt cursoren til ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Tryk på "OK", hvorefter en dropdown-menu kommer frem. Flyt cursoren til de parametre, du vil kontrollere, ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Tryk derefter på "OK"; du finder her oplysninger om alle de valgte parametre Oplysninger om enheden Flyt cursoren til Device (enhed) ved at trykke på op - eller ned -tasten. Tryk derefter på OK, hvorefter du finder oplysningerne om Device Model (model), SN (serienummer), HMI/SW (menneske-maskin-interface/ software), CU/SW (XX/software) osv. Tryk på ENTER en gang til for at forlade interfacet. Brugermanual 37

39 Fejloplysninger Figur 5-11 Oplysninger om enheden Flyt cursoren til "Error Info" (fejloplysninger) ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Tryk derefter på "OK", hvorefter du finder fejloplysningsfeltet, herunder tidspunkter for opståede fejl og fejloplysninger. Tryk på "OK" igen for at forlade dette interface. Error Info indeholder fejloplysninger for de seneste 20 timer; Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du få dem fra DLU'en Fejlvindue Figur 5-12 Fejlmeddelelsesinterface Når inverteren ikke kan arbejde normalt, og fejlen ikke er blevet løst, vil de specifikke fejloplysninger blive vist i et selvstændigt pop-up-vindue på LCD-skærmen, som viser, hvornår fejlen opstod, samt oplysninger om fejlen. 38 Brugermanual

40 Samtidig tænder den røde lysdiode, og den grønne lysdiode slukker. På Figur 5-3 angives det, at fejlen "No Utility" (intet net) er opstået. Figur 5-13 Fejlvinduer Under fejltilstande vil pop-up-dialogboksen forsvinde, når du klikker på OK, mens den røde lysdiode bliver ved med at lyse, indtil fejlen er løst. Hvis du nu ønsker at se fejloplysningerne, kan du finde "Error Info" under -menuen. Brugermanual 39

41 6. Kommunikation og overvågning 6.1. Kommunikationsinterface Dette produkt har kommunikationsinterfacene RS232, RS485 og trådløst (valgfrit). Driftsoplysninger som udgangsspænding, strøm, frekvens, fejloplysninger osv. kan sendes til en pc eller hardware lagringsmedier eller andet overvågningsudstyr via et kommunikationsinterface Kommunikation For brugere, der ønsker at kende oplysningerne fra elværket og styre hele elsystemet. Vi tilbyder nedenfor 2 typer kommunikation RS232-kommunikation til inverter RS232 er et kommunikationsinterface. Det sender data mellem en pc og inverteren (Figur 6-1). Den ene ende af kommunikationskablet er et hanstik; den anden ende er et hunstik. Den maksimale længde på kablet er 10 meter for RS232. DB-9 RS-232 RS-232 CABLE Figur 6-1 RS232-kommunikationsdiagram 40 Brugermanual

42 BEN1 BEN2 BEN3 BEN4 BEN5 BEN6 BEN7 BEN8 BEN9 NC TxD RXD NC GND NC NC NC NC Noter: Hvis din computer ikke har DB9-kommunikationsinterface, kan du bruge RS232-USB-kablet til at opnå denne funktion. En inverter kan kun kommunikere med en pc ad gangen gennem RS232-porten. Denne metode bruges derfor generelt til kommunikation med inverteren, for eksempel opdatering af software og test udført af servicefolk RS485-kommunikation til flere invertere RS485 er generelt til kommunikation med flere invertere. En DLU kan kommunikere med og op til 32 invertere kan kommunikere samtidig, men længden på ledningens skal være 1200 meter. Tilslut systemet som vist nedenfor (Figur 6-3); brugeren kan nemt overvåge solcellens kraftværk. DLU Ethernet RS-485 Figur 6-2 RS485-kommunikationsdiagram Brugermanual 41

6,1. Kommunikationsinterface 6,2. Kommunikation

6,1. Kommunikationsinterface 6,2. Kommunikation Indhold 1. Indledning... 4 1,1. Indledning... 4 1,2. Sådan bruges manualen... 4 1,3. Anvendte betegnelser (Advarsel, Bemærkning, Note)... 4 1,4. Vigtige sikkerhedsoplysninger... 4 1,5. Generelle sikkerhedsregler

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Installationsmanual ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

SMARTair Genesis. Manual for installatør

SMARTair Genesis. Manual for installatør SMARTair Genesis Manual for installatør Indholdsfortegnelse Generelt om Genesis... 3 1.1 Brugsområder... 3 1.2 Adgangskort og brikker... 3 1.3 Zys læsere... 3 Beskrivelse og installation af komponenter...

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGERMANUAL. GROWATT NEW ENERGY CO. LTD No. 12 Building, Xicheng Industrial Zone, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China

BRUGERMANUAL. GROWATT NEW ENERGY CO. LTD No. 12 Building, Xicheng Industrial Zone, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China RUGERMNUL GROWTT NEW ENERGY O. LTD No. 2 uilding, Xicheng Industrial Zone, ao'an District, Shenzhen, P.R. hina Telefon: +86 755 2747 900 Fax: +86 755 2749 460 E-mail: service@ginverter.com WWW: www.ginverter.com

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere