Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL"

Transkript

1 Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL

2 Indhold Erklæring om ophavsret Indledning Introduktion Sådan bruges manualen Anvendte betegnelser (Advarsel, Bemærkning, Note) Vigtige sikkerhedsoplysninger Generelle sikkerhedsregler for arbejde med elektrisk udstyr Systemdimensionering Teknisk beskrivelse af invertere Mekanisk design Elektrisk systemdesign Illustration af reduktion og begrænsning af indgangseffekt Illustration af inverterens driftstilstande Ventetilstand Kontroltilstand ,3. Normaltilstand Fejltilstand Flash-tilstand Nedlukning Installation og start Forholdsregler ved installation Installationstrin Eltilslutning Tilslutning til nettet (AC-udgang) Tilslutning til solcellegenerator (DC-indgang) Testdrift Betjening ,1. Kontrol- og skærmpanel LED-skærm Brugermanual 1

3 5.3. LCD-skærm Funktionstaster Konfiguration Kontrol af parametre for den genererede energi Kontrol af parametre på AC- og DC-siden Oplysninger om enheden og fejloplysninger Fejlvindue Kommunikation og overvågning Kommunikationsinterface Kommunikation RS232-kommunikation til inverter RS485-kommunikation til flere invertere Trådløst USB Overvågning Vedligeholdelse og reparation Regelmæssig vedligeholdelse Notater om vedligeholdelse eller service Sikkerhed under vedligeholdelse eller service Tekniske data Kvalitetssikringer Kontaktoplysninger Tillæg A: Ofte stillede spørgsmål Tillæg B: Forkortelser Brugermanual

4 Erklæring om ophavsret Ophavsretten til denne manuel tilhører Shanghai Trannergy Power Electronics Co., Ltd. Ingen virksomheder eller enkeltpersoner må plagiere eller helt eller delvist kopiere manualen (herunder software osv.), og den må ikke gengives eller distribueres i nogen form eller på nogen måde. Alle rettigheder forbeholdes. Shanghai Trannergy forbeholder sig retten til den definitive fortolkning. Manualen kan ændres i overensstemmelse med brugernes eller kundernes feedback. Tjek venligst seneste version på: Brugermanual 3

5 1. Indledning 1.1. Introduktion Denne manual beskriver Trannergy solar invertere PVI10KTL, PVI12KTL og PVI17KTL. Disse produkter er blandt de mest teknologisk avancerede og effektive invertere på markedet og er udviklet til at sikre stabil strømforsyning mange år frem.. PVI-inverteren er en transformerløs inverter Sådan bruges manualen Læs venligst først sikkerhedsinstruktionerne i manualen. Gennem hele manualen forudsættes det, at læseren er fortrolig med AC- og DC-installationer og kender reglerne og forskrifterne for elektrisk udstyr og for tilslutning af udstyret til det offentlige AC-net. Det er især vigtigt at være fortrolig med de generelle sikkerhedsregler for arbejde med elektrisk udstyr Anvendte betegnelser (Advarsel, Bemærkning, Note) Vigtige oplysninger er i manualen angivet med et ikon, som viser oplysningens niveau. Følgende ikoner er anvendt for de tre niveauer: Advarsler er sikkerhedsoplysninger, som er vigtige for menneskers sikkerhed. Overtrædelse kan resultere i personskade eller død. Bemærkninger er vigtige for at beskytte ejendom. Overtrædelse kan forårsage materiel skade. Noter er nyttige supplerende oplysninger eller Tips og tricks" om specifikke emner Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs dette afsnit før installation, drift eller vedligeholdelse af inverteren. 4 Brugermanual

6 Før installation: Se inverter og emballage efter for beskadigelse. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din leverandør, før du installerer inverteren. Kontrollér, at solcellepanelernes spænding ligger inden for de værdier, der er angivet i specifikationerne for Trannergy inverteren, før tilslutning til inverteren. Installation: Kun uddannet og autoriseret personale, som er fortroligt med lokale elforskrifter, må installere inverteren. Følg de trin, der er beskrevet i manualen, for at opnå optimal sikkerhed. Husk, at inverteren har to spændingsførende sider, solcelleindgangen og AC-nettet. Afbrydelse af forbindelsen til inverteren: Afbryd altid først forbindelsen til AC-ledningen! Afbryd derefter forbindelsen til solcellekablerne. Bemærk, at inverteren stadig kan være ladet med farligt høje spændinger, selv når dens forbindelse til nettet/lysnettet og solcellepaneler er afbrudt. Vent mindst 15 minutter, før du går videre, efter at have afbrudt forbindelsen til net og solcellepaneler. Drift af inverteren: Før tilslutning af AC-nettet til inverteren skal du sørge for, at installationsdækslet monteres igen. Inverteren må ikke være åben under drift. Vedligeholdelse og ændring: Kun autoriseret personale må reparere eller ændre inverteren. For at opnå optimal sikkerhed for bruger og miljø må kun de originale reservedele, som fås hos din leverandør, benyttes. Parametre for funktionel sikkerhed: Uautoriserede ændringer af parametre for funktionel sikkerhed kan forårsage personskade eller føre til ulykker med mennesker eller inverter. De vil desuden føre til annullering af enhver godkendelse til drift af invertere. Trannergy inverterne i PVI-serien er alle udviklet i overensstemmelse med den tyske standard VDE Hvis der benyttes uoriginale reservedele, er der ingen garanti for overholdelse af EU-retningslinjer vedrørende elektrisk sikkerhed, elektromagnetisk kompatibilitet og maskinsikkerhed Generelle sikkerhedsregler for arbejde med elektrisk udstyr Alle, der installerer, vedligeholder eller servicerer invertere, skal være uddannede Brugermanual 5

7 i og have erfaring med de generelle sikkerhedsregler, som skal iagttages ved arbejde med elektrisk udstyr. Installations- og servicepersonale skal være fortroligt med lokale krav, regler og forskrifter såvel som sikkerhedskrav. Som generel retningslinje for sikkerhedsforanstaltninger er fire almindeligt kendte og bredt accepterede regler gentaget nedenfor. Listen er på ingen måde udtømmende. Den person, der udfører arbejde på elektrisk udstyr, er ansvarlig for sikkerhed for personer og ejendom! Afbrydelse af forbindelsen 1.6. Systemdimensionering Afbryd forbindelsen til alle kabler, der leverer spænding til arbejdspladsen, før arbejdet påbegyndes. Bemærk, at manglende spænding ikke er en garanti for, at forbindelsen er blevet afbrudt. Beskyttelse mod ny tilslutning Forebyg, at systemet bliver tilsluttet igen, ved at afmærke, lukke eller afspærre arbejdsområdet. Utilsigtet tilslutning kan resultere i alvorlige ulykker. Kontrol af, at systemet er spændingsfrit Kontrollér med en spændingstester, at systemet definitivt er spændingsfrit. Kontrollér alle terminaler for at sikre, at systemet er spændingsfrit (på hver enkelt leder). Afdæk spændingsførende komponenter i nærheden og sørg for, at personer ikke kan få adgang til dem Afdæk alle spændingsførende systemkomponenter, som kan skade dig, mens du arbejder. Sørg for, at farezoner er tydeligt afmærkede. Ved dimensionering af et solcellesystem skal man sikre, at solcellestrengens startspænding aldrig overstiger den maksimalt tilladte indgangsspænding på 1000V DC. Solcellestrengens startspænding under drift med parallelle strenge er 900V. Højere spændinger kan resultere i permanent skade på inverteren. Valget af startspænding for solcellestrengen bør baseres på den optimale udnyttelse af den investerede kapital sammenlignet med det forventede årlige energiudbytte fra systemet. Denne optimering afhænger af lokale vejrforhold og skal overvejes i hvert enkelt tilfælde. Inverteren har en integreret enhed, der begrænser indgangseffekten, og som 6 Brugermanual

8 automatisk holder effekten på niveauer, som er sikre for inverteren. Begrænsningen afhænger hovedsagelig af de interne og omgivende temperaturer. Begrænsningen beregnes uafbrudt og tillader altid, at den maksimalt mulige energimængde produceres. Brug det værktøj, som Trannergy har leveret, når du dimensionerer et solcellesystem. Brugermanual 7

9 2. Teknisk beskrivelse af invertere 2.1. Mekanisk design Figur 2-1 viser en målskitse for PVI10K/12K/17KTL: Figur 2-1 Målskitse for PVI10K/12K/17KTL AC-udgangsterminalen er den længste del i bunden af inverteren, så pas på AC-udgangsterminalen: lad den ikke stå på jorden eller andre materialer, samtidig med at du flytter eller løfter inverteren, da det vil beskadige terminalen. 8 Brugermanual

10 Figur 2-2 viser de elektriske terminaler på PVI10KTL: DC-afbryder DC-indgangsterminaler Kommunikationsterminaler DC SWITCH DC INPUT TERMINALS COMMUNICATION TERMINALS ON OFF OFF ON AC-udgangsterminaler AC OUTPUT TERMINALS Figur 2-2 Elektriske terminaler på PVI10KTL Figur 2-3 viser de elektriske terminaler på PVI12KTL: DC-afbryder DC-indgangsterminaler Kommunikationsterminaler DC SWITCH DC INPUT TERMINALS COMMUNICATION TERMINALS ON OFF OFF ON AC AC-udgangsterminaler OUTPUT TERMINALS Figur 2-3 Elektriske terminaler på PVI12KTL Brugermanual 9

11 Figur 2-4 viser de elektriske terminaler på PVI17KTL: DC-afbryder DC-indgangsterminaler Kommunikationsterminaler DC SWITCH DC INPUT TERMINALS COMMUNICATION TERMINALS ON OFF OFF ON AC-udgangsterminaler AC OUTPUT TERMINALS Figur 2-4 Elektriske terminaler på PVI17KTL Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det at bruge en DC-afbryder. I nogle lande kan dette være påbudt mellem solcellemoduler og strømmoduler. 10 Brugermanual

12 2.2. Elektrisk systemdesign PC RS232/485 Communication COMA LCD&indicator HMI PSDA 3 IGBT module Relay Control by Slave DSP BOOST1 & 2 N N N R N S T INVERTER Detection/Control /Protection CNTA R S T N Relay Control by Master DSP PV1+ PV2+ LB1 LB2 LI1 LI2 LI3 Inductors Box PV1+ PV2- PV1- PV2+ DC EMI/EMC Filter F1 F2 F3 AC EMI/EMC Filter & GFCI EMCA DC Circuit Breaker AC Circuit Breaker PV1+ PV1- PV2- PV Vdc Solar Array Shanghai Trannergy Power Electronics Co.,Ltd. R S T N PE 3φ230Vac Grid Figur 2-5 ledningsdiagram for hele PVI10K/12K/17KTL-systemet Se detaljeret beskrivelse af fremgangsmåde ved tilslutning og installation i kapitel Illustration af reduktion og begrænsning af indgangseffekt Undgå, at inverteren bliver beskadiget af for høj temperatur eller overspænding. Udtag ikke strøm, når temperaturen på strømenheder er over 85 o C eller den omgivende temperatur er over 73 o C. Reducér udgangseffekten lineært, når temperaturen på strømenheder er mellem 81-85, eller den omgivende temperatur er mellem Brugermanual 11

13 Flash Event 3. Illustration af inverterens driftstilstande Vores inverter har fem driftstilstande gennem arbejdsprocessen; de fem tilstande er vente-, kontrol-, normal-, fejl- og flash-tilstand. Figur 3-1 nedenfor viser en detaljeret illustration af tilstandene. Satisfy the power on condition Have warning code Check Mode Check no errors Have Fault event Default: Wait Mode Flash Event Flash Mode Flash Event Normal Mode Vpv<220Vdc Have Fault event Recoberable fault cleared in 5s Flash Event Have warning events or power off cmd Have Fault event Shut Down Vpv<220Vdc Fault Mode Unrecoverable Fault Figur 3-1 Inverterens arbejdstilstande 3.1. Ventetilstand Når solcellepanelets indgangseffekt ikke er tilstrækkelig til at lade strømmodulet arbejde, er det i ventetilstand. Inverteren venter, indtil indgangsspændingen er over 250Vdc og under 910Vdc, hvor den skifter til kontroltilstand Kontroltilstand Når inverteren er tilsluttet, kontrollerer den, at isolation, HCT-enhed, HPFI-enhed, relæ, ventilator og automatisk soft start er i orden. Dette sikrer, at inverteren arbejder normalt og skifter til normal driftstilstand. 12 Brugermanual

14 3,3. Normaltilstand Når betingelserne ovenfor er kontrolleret og i orden, lader inverteren booster- og invertermodulet arbejde og skifter til normal strømgenererende tilstand. Den omdanner solenergi til elektrisk energi og leverer den til nettet på basis af avanceret MPPT-teknologi for at absorbere så meget solenergi som muligt. Den beregner også automatisk den genererede energi pr. dag/pr. måned/pr. år, gemmer antallet af EEPROM, som så kan aflæses på HMI'en Fejltilstand Når der opstår fejl under inverterens drift, vil den holde op med at generere strøm, skifte til fejltilstand og vise fejloplysningerne på LCD-skærmen. Før den gør dette, lagrer inverteren automatisk den genererede strømmængde i EEPROM-hukommelsen. Mange ikke alvorlige fejl vil automatisk blive fjernet efter 5 sekunder, hvorefter inverteren vil forsøge at køre igen. Hvis den genererede fejl er alvorlig, vil inverteren forblive i fejltilstand, indtil det tekniske personale har løst problemet Flash-tilstand Uanset hvilken af ovenstående tilstande, inverteren er i, vil den skifte til flash-mode og overskrive firmwaren i DSP flash-hukommelsen, når.der gives en flash-instruktion Nedlukning Når solcellens indgangsspænding er under 220Vdc, kan solcellepanelet ikke levere nok strøm; inverteren lukker derfor automatisk ned. Når næste dag kommer med øget bestråling, vil den køre problemfrit igen, hvis der ikke forekommer nogen fejl. Brugermanual 13

15 4. Installation og start 4.1. Forholdsregler ved installation Advarsel! Før installation og vedligeholdelse skal forbindelsen til AC- og DC-siden være afbrudt, men hvis forbindelsen til DC-siden netop er blevet afbrudt, kan kondensatorerne stadig indeholde elektricitet. Vent mindst 5 minutter for at sikre, at kondensatorerne har frigivet al energi, og inverteren ikke er elektrificeret. Bemærkning! Invertere skal installeres af en kvalificeret person. Trannergy Power Electronics giver en produktgaranti på 5 år efter købet på invertere i PVI-serien. Såfremt installationen ikke udføres i henhold til instruktionerne i denne manual, bortfalder garantien. Garantien er udelukkende begrænset til reparationsomkostninger og/eller Trannergy Power Electronics udskiftning af produktet. Ventilation er meget vigtigt for at afkøle inverteren. Ved udendørs brug kræver inverteren mindst 500 mm frirum til andre enheder og 300 mm frirum til jord eller tag. Se Figur 4-1: 14 Brugermanual

16 300mm 500mm 500mm 4.2. Installationstrin 300mm Figur 4-1 Minimum afstand til invertere Trin 1: Bor seks huller med en diameter på Ø12 i væggen i overensstemmelse med målene vist på Figur 4-2: Brugermanual 15

17 Bemærkning! Figur 4-2 Mål på borede huller Bor vinkelret mod væggen og ryk ikke boremaskinen, så hullerne bliver skrå. Hvis hullerne ikke overholder installationskravene, bores nye huller i væggen et nyt sted. Trin 2: Sæt ekspansionsrøret vist på Figur 4-3 vinkelret ind i hullet, brug en hammer til at banke røret helt ind i væggen med et let slag. Figur 4-3 Ekspansionsrør Trin 3: Sæt monteringspanelet på væggen og skru M8x50 skruerne ind i ekspansionsrøret for at fastgøre monteringspanelet. 16 Brugermanual

18 Figur 4-4 Installation af monteringspanelet Trin 4: Hæng inverteren på monteringspanelet: 4.3. Eltilslutning Tilslutning til nettet (AC-udgang) Figur 4-5 Ophængning af inverteren Brugermanual 17

19 Advarsel Beskyt hver inverter med en særskilt manuel AC-afbryder, så forbindelsen til inverteren kan afbrydes i fuld sikkerhed under belastning ved installation og vedligeholdelse. Fremgangsmåde ved tilslutning: Trin 1: Sluk AC-afbryderen og sørg for, at den er sikret mod utilsigtet at blive tændt igen. Trin 2: Afisolér kablet som vist på figuren: Figur 4-6 Trin 3: AC-hunstikket består af følgende dele: Terminaler Adapter Skruehætte Figur 4-7 Trin 4: Kom ledningerne gennem skruehætten og adapteren på AC-hunstikket: Figur Brugermanual

20 Slut kablerne til i henhold til følgende illustration: PE Figur 4-9 Advarsel! Kontrollér, at forbindelserne har korrekt polaritet mellem lederkablet og hullet i terminalen. Trin 5: Skru delene stramt sammen efter tilslutning af ledningerne: Figur 4-10 Trin 6: Slut AC-hunterminalen til AC-hanterminalen på inverteren og skru dem sammen Tilslutning til solcellegenerator (DC-indgang) Advarsel! Beskyt hver inverter med en særskilt manuel DC-afbryder, så forbindelsen til inverteren kan afbrydes i fuld sikkerhed under belastning ved installation og vedligeholdelse. Afbryderen skal have en vis overstrøms- og overspændingskapacitet. Før afbrydelse af tilslutningen i DC-enden skal tilslutningen i AC-enden afbrydes.. Brugermanual 19

21 Der er to MPPT'er (rute A & B) på PVI10K/12KTL og PVI17KTL, og hver MPPT har flere DC-indgange. Antal DC-indgangsinterface for hver rute er vist nedenfor. Maksimal indgangsstrøm PVI10KTL PVI12KTL PVI17KTL MPPT (A) MPPT (B) MPPT (A) MPPT (B) MPPT (A) MPPT 12A 12A 22A 11A 22A 22A Antal DC-indgangsstik Kontrollér, at DC-indgangsstikkenes polaritet er korrekt, før du slutter solcellemodulerne til Trannergy. (B) 20 Brugermanual

22 Figur 4-11 Samlevejledning for H4-stik. Advarsel! Stik må ikke tilsluttes eller frakobles under belastning! Brugermanual 21

23 Komponenterne til Helios H4 leveres formonterede og med løse hætter. Hele stikforbindelsen indeholder han- og hunsiden. Figur 4-12 Trin 1: Samlingsvejledning for hanside- og hunsidestikforbindelsen: Afisolér 7 mm af kablet og pas på IKKE at lave hakker i lederne. tommer kabel Figur 4-13 Afisoleringsværktøj angivet af Amphenol kan bruges i dette trin. Indstil stopperen på afisoleringsværktøjet og sæt kablet i det tilsvarende hak for at afisolere i en længde på 7 mm. Se illustrationer nedenfor. Figur 4-14 Indsæt det afisolerede kabel i kontaktcylinderen og sørg for, at alle ledertråde er fastholdt i kontaktcylinderen, og at lederne er synlige i kontaktcylinderens kighul. Se illustrationer nedenfor. 22 Brugermanual

24 Benkontakt Kighul i cylinderen. Lederen skal være synlig. Sokkelkontakt Kighul i cylinderen. Lederen skal være synlig. Figur 4-15 Klem kontaktcylinderen ved hjælp af en sekskantet klemform. Se nedenfor. Klemt benkontakt Klemt sokkelkontakt Kabelstr. Påkrævet udtrækskraft for kabel Figur 4-16 Klemværktøj angivet af Amphenol kan bruges i dette trin. Sæt kontaktcylinderen med det afisolerede kabel i det tilsvarende hul og klem kontakten. Se figurerne nedenfor. Amphenol klemværktøj Figur 4-17 Brugermanual 23

25 Indsæt kontakt og kabel samlet i bagenden i af hanstik- og hunstiksiden. Når kontakt og kabel anbringes korrekt, skal der høres eller mærkes et klik. Se figurerne nedenfor. Hunstikside Hanstikside Figur 4-18 Vrid hætten ved hjælp af et vridningsmoment på 2,6-2,9 Nm. Skruenøgle angivet af Amphenol kan bruges i dette trin. Her bruges der 2 skruenøgler, den ene til at holde stikforbindelsen, den anden til at vride hætten, indtil værktøjet begynder at klikke over. Se nedenfor. Figur 4-19 Trin 2: Tilpas og adskil Helios H4-stikforbindelsen: Efter at have skruet hætten stramt til, rettes de 2 halve stikforbindelser ind og tilpasses med hånden, indtil der høres eller mærkes et "klik". 24 Brugermanual

26 Figur 4-20 Hvis det bliver nødvendigt at skille stikforbindelsen ad, benyttes det værktøj, Amphenol har angivet (ringværktøj eller skruenøgle) til at adskille den. Sørg for, at den kileformede side af fingrene vender mod hunstikforbindelsen, når du bruger ringværktøjet eller skruenøglen, og skub værktøjet ned. Skil derefter stikforbindelsen ad med hånden. Se figurerne nedenfor. Adskilt ved hjælp af ringværktøj Adskilt ved hjælp af skruenøgle Figur 4-21 FARE! LIVSFARE på grund af risiko for brand eller elektrisk stød. Tilslut eller afbryd ALDRIG stikkene under belastning Testdrift Før inverteren tændes, skal følgende kontrolleres: a) At 5-leder kablet (R/S/T/N/Jord) er korrekt sluttet til inverterens AC-side gennem AC-afbryderen. b) At DC-kablet er korrekt sluttet til inverterens DC-side gennem DC-afbryderen. Vær opmærksom på, om kablet er sluttet korrekt til de to strenge, og om polariteten er korrekt. c) At de terminaler, der ikke er i brug, er tildækkede. Tænd inverteren. Trin 1: Tænd AC- og DC-afbryderen; Kommenterede [AO1]: Close i det engelske? Trin 2: Hvis solcellepanelerne producerer nok energi, vil strømmodulet arbejde, Brugermanual 25

27 og LCD-skærmen vil være tændt; Trin 3: Inverteren vil derefter skifte til egenkontroltilstand, og LCD-skærmen vil samtidig vise den resterende tilslutningstid; Trin 4: Når inverteren er skiftet til normaltilstand, leverer den elektrisk energi til nettet, og LCD-skærmen viser den genererede elektriske energi. Så længe inverteren arbejder, vil den automatisk spore det maksimale effektpunkt for at absorbere maksimal energi fra solcellerne. Når det bliver nat, er bestrålingen ikke kraftig nok til at levere energi, inverteren vil derfor automatisk slukke. Når næste dag kommer og indgangsspændingen når startværdien, vil den automatisk starte igen. 26 Brugermanual

28 5. Betjening 5,1. Kontrol- og skærmpanel De oplysninger, som er givet her, omfatter hovedsagelig LED-skærm, LCD-skærm, funktionstaster og fejlvindue osv. Alle funktioner, herunder gennemsyn af parametre, indstilling og oplysninger om funktionsfejl osv., kan gennemføres via dette interface. Interfacet er vist på Figur 5-1. G H I A B C D E F Figur 5-1 Kontrol- og skærmpanel Reference A B C D E F G H I Beskrivelse Arbejder normalt (Grøn lysdiode) Kommunikation (Gul lysdiode) Fejl (Rød lysdiode) Venstre (Funktionstast) Ned (Funktionstast) Højre (Funktionstast) LCD-skærm Op (Funktionstast) OK (Funktionstast) PVI10K/12K/17KTL har 3 lysdioder, 1 LCD-skærm og 5 funktionstaster: Brugermanual 27

29 Lysdioder Grøn lysdiode: Arbejder normalt. Gul lysdiode: Kommunikation. Rød lysdiode: Fejl. LCD-skærm TFT/LCD. Funktionstaster OK-tast: bekræfter det valgte. OP-tast: flytter cursoren op eller øger værdier. NED-tast: flytter cursoren ned eller mindsker værdier. VENSTRE-tast: flytter cursoren til venstre. HØJRE-tast: flytter cursoren til højre LED-skærm PVI10K/12K/17KTL er udstyret med tre lysdioder, Grøn, Gul og Rød, som giver oplysninger om forskellige driftsstatusser. Grøn lysdiode Når den grønne lysdiode lyser, er inverteren aktiv og arbejder normalt. Ellers angiver den, at inverteren lukker ned, eller at der er en funktionsfejl. Når nettet viser 380V/50Hz, og indgangsspændingen genereret af solcellemodulerne er over 250V, tænder den grønne lysdiode. Normalt begynder den grønne lysdiode at lyse om morgenen, når lysintensiteten fra solen er tilstrækkelig, og slukker, når det bliver mørkt. Gul lysdiode Den gule lysdiode blinker, mens inverteren kommunikerer med andet udstyr, herunder DLU, pc osv., via RS485, og slukker, når kommunikationen afsluttes. Den gule lysdiode lyser konstant under opdatering af software, ellers kommunikerer inverteren ikke med andet udstyr, eller ved brænding, opdatering af firmware osv. Rød lysdiode Den røde lysdiode angiver, at inverteren er holdt op med at levere strøm til nettet på grund af en fejl, og den nøjagtige fejloplysning vil samtidig blive vist på LCD-skærmen. I tabellen ses de fejl, som aktiverer den røde lysdiode: Se nærmere i tabellen nedenfor: 28 Brugermanual

30 Lysdiode Grøn Gul Rød Venter Kontrollerer Normal Status Kommunikationstilstand Brænder software/ Softwareopgradering HPFI-fejl AC-HCT-fejl Vedvarende fejl: Afvigende DC injektion for M-S Vedvarende fejl: Afvigende jording for M-S Høj DC-bus Tab af net Jordingsfejl Overophedning i inverter Solcelleoverspænding Ventilator blokeret AC-spænding uden for område Isolationsfejl DC-injektion høj Vedvarende fejl Vedvarende fejl Fac afviger for M-S Detaljeret besked PVI10K/l2K/17KTLarbejder normalt. Solcellemodulernes DC-spænding er lavere end 250V (laveste spænding ved start). Inverteren venter på tilstrækkelig strøm. Når solcellemodulernes DC-spænding overstiger 250V, kontrollerer inverteren automatisk leveringsbetingelserne. PVI10K/12K/17KTL kommunikerer med andet udstyr. Firmware opgraderes. Der er fejl i HPFI-kredsløbet. Der er fejl i AC-udgangsføleren. Afvigelse mellem målinger af DC-udgangsstrøm mellem master og slave. Afvigelse mellem målinger for HPFI mellem master og slave. DC-busspændingen er for høj. Ingen netspænding registreret. HPFI-funktionsfejl. Den interne temperatur i inverteren er høj. Solcellens indgangsspænding overstiger den tilladte maksimale værdi. Fejl i ventilator. Den målte AC-spænding er uden for det tilladte område. Isoleringsmodstand solcelle til jord er for lav. DC-injektion til nettet er for høj. Afvigelse mellem målinger mellem master og slave. Afvigelse mellem målinger af netfrekvens for master og slave. Brugermanual 29

31 Vedvarende fejl Vac afviger for M-S AC-relækontrol mislykkedes M-S version matcher ikke Fac fejl: AC-frekvens uden for tilladt område EEPROM R/W-fejl SPI-fejl: Kommunikation mellem M-S mislykkedes Afvigelse mellem målinger af netfrekvens for master og slave for netspænding. Funktionsfejl i AC-relæ. Afvigende softwareversion for CPU. Masterfrekvensen er uden for det tilladte område. EEPROM læse- eller skrivefejl. Kommunikation mellem mikrokontrollere mislykkedes LCD-skærm LCD-skærmen viser inverterparametre, som kan indstilles ved hjælp af funktionstasterne. Til venstre på LCD-skærmen vises fire menuikoner, som oplyser parametre for strøm, DC & AC såvel som oplysninger om udstyr og funktionsfejl samt parameterindstillinger. Det midterste område bruges til at vise parameteroplysninger eller energibølge osv. under hver menu. Til højre vises altid (fra oven og ned) driftsstatus, Power (strøm), E-Today (strøm genereret i dag), E-Total (strøm genereret i alt), H-Total (timer strøm genereret i alt), Temperatur og tid. Nederst på LCD-skærmen vises certifikat, dato, tid osv. (Figur 5-2). Figur 5-2 Hovedinterface Reference A B Beskrivelse Felt der viser den aktuelle parameterstatus (vises en efter en ved tryk på OK ). Hovedmenu: parametre for generet strøm, indgangs- og udgangsparametre, parameter- 30 Brugermanual

32 C D E F G H I J K indstilling, oplysninger om udstyr & funktionsfejl. Dropdown-menu under hovedmenuen. Specifikke parametre, kurvevisningsområde. Inverterens driftsstatus. Inverterens strøm i realtid. Strøm genereret i dag i kilowatt-timer. Strøm genereret i alt siden inverterens start. Timer strøm genereret siden inverterens start. Højeste temperaturværdi internt i inverteren. Viser felterne invertermærke, certifikat, dato & tid. Menuens indhold: Menuikoner Funktion Indhold Parametre for genereret strøm AC- og DC-parametre Konfiguration Oplysninger om enheden og fejloplysninger E-Now (strøm nu) E-Today (strøm genereret i dag) E-Month (strøm genereret denne måned) E-Year (strøm genereret i år) Exit AC Parameter (AC-parameter) DC Parameter (DC-parameter) Exit Language and Time (Sprog og Tid) Safety Parameters (sikkerhedsparametre) Clear Data (slet data) Exit Oplysninger om enheden Oplysninger om fejl Exit Fejlvindue Når der opstår fejl, vil de specifikke fejloplysninger blive vist i et flydende vindue på LCD-skærmen. Samtidig tænder den røde lysdiode, og den grønne lysdiode slukker. Figur 5-3 angiver, at fejlen "No Utility" (intet net) er opstået. Brugermanual 31

33 Figur 5-3 Fejlvinduer Det flydende vindue forsvinder, når du klikker på "OK". Går du ind i, kan fejloplysninger for de seneste 20 fejl gennemses Funktionstaster Der er fem funktionstaster, som brugeren kan benytte til at vælge menuer på LCD-skærmen og til online at gennemse parametre, foretage indstillinger osv Konfiguration Language and Time (sprog og tid) Flyt cursoren til ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Tryk på "OK", hvorefter en dropdown-menu kommer frem. Flyt cursoren til "Date Time" (Dato Tid) ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten og tryk derefter "OK". Du kan indstille sprog, dato og tid. Figur 5-4 Indstilling af sprog og tid 32 Brugermanual

34 Indstilling af sprog Når cursoren står på Language -feltet, kan du vælge Chinese, English, German osv. og derefter trykke på OK for at gå til næste parameter - indstilling af dato, Date. Indstilling af dato Når cursoren står på Date, kan du først vælge år, Year ved at trykke på op - og ned -tasterne. Når du har valgt år, trykker du på "højre"-tasten og flytter til måned, "Month". Vælg måned ved at trykke på "op"- og "ned"-tasterne. Herefter trykker du på "højre"-tasten og flytter til dato, "Date". Vælg dato ved at trykke på "op"- og "ned"-tasterne. Tryk "OK" for at gå videre til næste parameter - indstilling af tid, "Time". Indstilling af tid Når cursoren står på Time, kan du først vælge time, Hour ved at trykke på op - og ned -tasterne. Når du har valgt time, trykker du på "højre"-tasten og flytter til minutter, "Minute". Vælg minutter ved at trykke på "op"- og "ned"-tasterne. Herefter trykker du på "højre"-tasten og flytter til sekunder, "Second". Vælg sekunder ved at trykke på "op"- og "ned"-tasterne. Til sidst trykker du "OK", hvorefter "Apply"-vinduet vises på skærmen. Noter: Når du har indstillet "Language", "Date" og "Time", vises "Apply"-vinduet på skærmen. Her kan du kan vælge "Apply" (anvend) eller "Cancel" (annullér) ved at trykke på "højre"- og "venstre"-tasterne. Hvis du vælger "Apply", bliver de netop valgte parametre gemt; hvis du vælger "Cancel", bliver parametrene ikke ændret og bevarer deres oprindelige status Safety Parameters Setting (indstilling af sikkerhedsparametre) Flyt cursoren til ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Når du trykker på "OK", kommer en dropdown-menu frem. Flyt cursoren til menuen "Safety Parameters" (sikkerhedsparametre) ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten og tryk derefter "OK", hvorefter du kommer til interfacet for "Device Parameter setting"" (indstilling af parametre for enheden). Via dette interface kan du vælge forrige eller næste parameter eller øge eller mindske parametrene. Parametrene indeholder "Safety", "Vpv-Start", "T-start", "Vac-Min", "Vac-Max", "Fac-Min", "Fac-Max" osv. Note: Dette betjeningstrin kræver password (standardpassword: 5588). Brugermanual 33

35 Figur 5-5 Interface til indtastning af password Figur 5-6 Indstilling af sikkerhedsparametre Herefter kan du vælge "Apply" (anvend), "Default" (standard) eller "Cancel" (annullér) for at bekræfte ændring af parametre, genindlæse de originale data eller annullere indstillingen. Tryk på "OK" for at forlade dette interface og vende tilbage til hovedmenuen Clear Data (slet data) Flyt cursoren til ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Når du trykker på "OK", kommer en dropdown-menu frem. Vælg "Clear Data"-menuen og tryk på "OK" for at gå til datasletningstilstand. Tryk "OK" i denne menu for at slette alle data i hukommelsen, eller vælg "Cancel" (annullér) for at forlade dette interface. 34 Brugermanual

36 Figur 5-7 Kontrolinterface for slet data Exit Noter: 1) Dette betjeningstrin kræver password (standardpassword: 5588). 2) Hvis denne handling foretages, vil alle data i hukommelsen blive slettet, derfor anbefales det at tage en backup af alle data før sletning. Hvis du står i dropdown-menuen for "Konfiguration" og ikke ønsker at foretage nogen indstillinger, skal du vælge "Exit" og trykke på "OK" for at vende tilbage til hovedmenuen Kontrol af parametre for den genererede energi Flyt cursoren til ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Tryk på "OK", hvorefter en dropdown-menu kommer frem. Flyt cursoren til "E-Now" ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten og derefter "OK". De relevante oplysninger vil blive vist. (E-Now er standardstatus) Brugermanual 35

37 Figur 5-8 Aktuel energibølge Ved at bruge samme betjeningsprocedurer kan du kontrollere "E-Today", "E-Month", E-Year osv. Du kan også vælge "Exit" i denne dropdown-menu for at forlade interfacet Kontrol af parametre på AC- og DC-siden Flyt cursoren til ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Tryk på "OK", hvorefter en dropdown-menu kommer frem. Flyt cursoren til "AC Parameters" ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten og tryk derefter "OK". De relevante oplysninger vil blive vist. Hvis du trykker "OK" en gang til, forlader du interfacet. Figur 5-9 AC-parametre Flyt cursoren til ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Tryk på "OK", hvorefter en dropdown-menu kommer frem. Flyt cursoren til "DC Parameters" ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten og tryk derefter "OK". De relevante 36 Brugermanual

38 oplysninger for DC-siden vil blive vist, herunder indgangsspænding og strøm for rute "1" og "2". Hvis du trykker "OK" en gang til, forlader du interfacet. Figur 5-10 DC-parametre Hvis du vil forlade menuen "Input & Output parameter", skal du vælge "Exit" i dropdown-menuen Oplysninger om enheden og fejloplysninger Flyt cursoren til ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Tryk på "OK", hvorefter en dropdown-menu kommer frem. Flyt cursoren til de parametre, du vil kontrollere, ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Tryk derefter på "OK"; du finder her oplysninger om alle de valgte parametre Oplysninger om enheden Flyt cursoren til Device (enhed) ved at trykke på op - eller ned -tasten. Tryk derefter på OK, hvorefter du finder oplysningerne om Device Model (model), SN (serienummer), HMI/SW (menneske-maskin-interface/ software), CU/SW (XX/software) osv. Tryk på ENTER en gang til for at forlade interfacet. Brugermanual 37

39 Fejloplysninger Figur 5-11 Oplysninger om enheden Flyt cursoren til "Error Info" (fejloplysninger) ved at trykke på "op"- eller "ned"-tasten. Tryk derefter på "OK", hvorefter du finder fejloplysningsfeltet, herunder tidspunkter for opståede fejl og fejloplysninger. Tryk på "OK" igen for at forlade dette interface. Error Info indeholder fejloplysninger for de seneste 20 timer; Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du få dem fra DLU'en Fejlvindue Figur 5-12 Fejlmeddelelsesinterface Når inverteren ikke kan arbejde normalt, og fejlen ikke er blevet løst, vil de specifikke fejloplysninger blive vist i et selvstændigt pop-up-vindue på LCD-skærmen, som viser, hvornår fejlen opstod, samt oplysninger om fejlen. 38 Brugermanual

40 Samtidig tænder den røde lysdiode, og den grønne lysdiode slukker. På Figur 5-3 angives det, at fejlen "No Utility" (intet net) er opstået. Figur 5-13 Fejlvinduer Under fejltilstande vil pop-up-dialogboksen forsvinde, når du klikker på OK, mens den røde lysdiode bliver ved med at lyse, indtil fejlen er løst. Hvis du nu ønsker at se fejloplysningerne, kan du finde "Error Info" under -menuen. Brugermanual 39

41 6. Kommunikation og overvågning 6.1. Kommunikationsinterface Dette produkt har kommunikationsinterfacene RS232, RS485 og trådløst (valgfrit). Driftsoplysninger som udgangsspænding, strøm, frekvens, fejloplysninger osv. kan sendes til en pc eller hardware lagringsmedier eller andet overvågningsudstyr via et kommunikationsinterface Kommunikation For brugere, der ønsker at kende oplysningerne fra elværket og styre hele elsystemet. Vi tilbyder nedenfor 2 typer kommunikation RS232-kommunikation til inverter RS232 er et kommunikationsinterface. Det sender data mellem en pc og inverteren (Figur 6-1). Den ene ende af kommunikationskablet er et hanstik; den anden ende er et hunstik. Den maksimale længde på kablet er 10 meter for RS232. DB-9 RS-232 RS-232 CABLE Figur 6-1 RS232-kommunikationsdiagram 40 Brugermanual

42 BEN1 BEN2 BEN3 BEN4 BEN5 BEN6 BEN7 BEN8 BEN9 NC TxD RXD NC GND NC NC NC NC Noter: Hvis din computer ikke har DB9-kommunikationsinterface, kan du bruge RS232-USB-kablet til at opnå denne funktion. En inverter kan kun kommunikere med en pc ad gangen gennem RS232-porten. Denne metode bruges derfor generelt til kommunikation med inverteren, for eksempel opdatering af software og test udført af servicefolk RS485-kommunikation til flere invertere RS485 er generelt til kommunikation med flere invertere. En DLU kan kommunikere med og op til 32 invertere kan kommunikere samtidig, men længden på ledningens skal være 1200 meter. Tilslut systemet som vist nedenfor (Figur 6-3); brugeren kan nemt overvåge solcellens kraftværk. DLU Ethernet RS-485 Figur 6-2 RS485-kommunikationsdiagram Brugermanual 41

6,1. Kommunikationsinterface 6,2. Kommunikation

6,1. Kommunikationsinterface 6,2. Kommunikation Indhold 1. Indledning... 4 1,1. Indledning... 4 1,2. Sådan bruges manualen... 4 1,3. Anvendte betegnelser (Advarsel, Bemærkning, Note)... 4 1,4. Vigtige sikkerhedsoplysninger... 4 1,5. Generelle sikkerhedsregler

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de SMA Solar Technology AG Solar Inverters GSM Option Kit Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerhedsinformationer, der er afgørende

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

1 Symboler Forsigtig! Tilsidesættelse af en advarsel angivet i denne manual, kan resultere i mindre eller moderat skade.

1 Symboler Forsigtig! Tilsidesættelse af en advarsel angivet i denne manual, kan resultere i mindre eller moderat skade. Bruger Manual GOODWE SS SERIE Indhold 1 Symboler..................................... 01 2 Sikkerhed.................................... 02 3 Installation................................... 04 3.1 Monterings

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Bemærk venligst! Udsæt ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerheds informationer,

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Multi System Printer Server

Multi System Printer Server Multi System Printer Server Brugsanvisning Version 1.0 Ophavsrettighedserklæring Ingen del af denne brugsanvisning må reproduceres eller overføres på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, inklusive

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Installationsmanual. ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Installationsmanual ULX 1800i ULX 3000i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Outdoor Installationsmanual. ULX 1800o ULX 3600o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Outdoor Installationsmanual. ULX 1800o ULX 3600o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Outdoor Installationsmanual ULX 1800o ULX 3600o ULX 3600o ULX 5400o SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Installationsrækkefølge

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere