Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje"

Transkript

1 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 5. semester Hold 2010 August 2012

2 Indholdsfortegnelse OVERSIGT OVER FAG OG UNDERVISERE 5. SEMESTER:... 3 OVERSIGT OVER FAGENES FORDELING OVER SEMESTERET... 3 INFORMATIONSKOMPETENCE 1., 2. & 5. SEMESTER... 4 FOLKESUNDHED... 5 SYGEPLEJEKURSUS 6: SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE I RELATION TIL SYGEPLEJE... 5 EPIDEMIOLOGI OG MILJØMEDICIN... 6 VIDENSKABSTEORI OG FORSKNINGSMETODOLOGI KURSUS FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB... 9 SOCIOLOGI OG ANTROPOLOGI SUNDHEDSINFORMATIK PSYKIATRI SYGDOMSLÆRE KURSUS SYGEPLEJEKURSUS 7: SYGEPLEJE RELATERET TIL PSYKIATRISK PLEJEFORLØB OBSTETRIK SYGDOMSLÆRE KURSUS SYGEPLEJEKURSUS 8: SYGEPLEJE RELATERET TIL OBSTETRISKE PLEJEFORLØB ARKTISK BEHANDLER SYGEPLEJE SYGEPLEJEKURSUS 9: SYGEPLEJE / BEHANDLING RELATERET TIL SÆRLIGE PATIENTFORLØB I FORM AF ARKTISK SYGEPLEJE JURA JURA DEL KULTURNATTEN Lektionskatalog 5. semester hold

3 Oversigt over fag og undervisere 5. semester: Teoretisk undervisning Antal Sygeplejekursus 6: Folkesundhedsperspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse i relation til sygepleje 3,0 Sygeplejekursus 7: Sygepleje relateret til psykiatriske 2,0 plejeforløb Sygeplejekursus 8: Sygepleje relateret til obstetriske 2,0 plejeforløb Sygeplejekursus 9: Sygepleje/ behandling relateret til særlige 4,5 patientforløb i form af arktisk sygepleje Folkesundhedsvidenskab 4,0 Epidemiologi og miljømedicin 2,0 Sygdomslære Psykiatri Obstetrik 3,0 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 4,0 Sundhedsinformatik 1,5 Sociologi og antropologi 3,0 Jura 1,0 Informationskompetence I alt 30,0 Underviser Anne Birgitte Jensen, oversygeplejerske, MPH Birgit Lynggaard, lektor, cand.cur Hedwig Kamphof, Sygeplejelærer, MHSN Sygeplejerske og sundhedsplejersker Læger og sygeplejerske fra DIH og Sundhedscentret Bodil Karlshøj, MPH Anne Birgitte Jensen, oversygeplejerske, MPH Bodil Karlshøj, MPH Hedwig Kamphof, Sygeplejelærer, MHSN Bolette Juhl, jordemoder Birgit Lynggaard, lektor, cand.cur. Tine Aagaard, sygeplejerske, stud PhD Bodil Karlshøj, MPH Lise Becker Rosing, udviklingssygeplejerske Steven Arnfjord, sociolog, stud. PhD Kennet Pedersen, antropolog, Ilisimatusarfik Hedwig Kamphof, sygeplejelærer, MHSN Ole Christiansen, jurist Hedwig Kamphof, sygeplejelærer, MHSN Viden Uge skabsteori Int.en prøve Oversigt over fagenes fordeling over semesteret Spl kursus 6 Int.enn prøve Spl kursus 8 Spl kursus 9 Sygdomslære psyk + spl kursus 7 Sygdomslære obstetrik Folke sundhed. Int.ern prøve Jura Sundhedsinform. Informationskompetence Sociol. + antrop. Epidem. + miljø med. Intern prø Intern prøve Ekstern prøve Lektionskatalog 5. semester hold

4 Informationskompetence 1., 2. & 5. semester Informationskompetence skal kvalificere til at kunne sortere og udvælge et relevant indhold til aktuelle sygeplejefaglige problemstillinger og det skal bidrage til at anvende informationssøgning for at kunne finde relevant sygeplejefaglig viden og evidens i diverse informationssystemer og databaser. Mål for undervisningen introducere de studerende til bibliotekskundskab og informationskilder til anvendelse i informationssøgning. forberede de studerende til kritisk læsning og refleksion i informationssøgeprocessen. give de studerende redskaber til at beherske informationssøgning. Kompetence niveau: Intellektuel kompetence: Den studerende identificerer og vurderer hvilke søgeteknikker, der med fordel kan anvendes i et givent informationssystem samt kan redegøre og vurdere valget af informationskilder. Faglig kompetence: Den studerende anvender selvstændigt bibliotekets fysiske materialesamling(bøger, Bibliotekskundskab) og udvikler søgestrategier, søgeprofiler, identificerer potentielle informationskilder samt anvender forskellige former for søgeteknikker. Kursusindhold: Almen bibliotekskundskab, søgestrategier, søgeprofiler og anvendelse af søgeteknikker samt valg af informationskilder. Underviser: Bibliotekar og/eller underviser på sygeplejestudiet. Kurset trin for trin 1. semester: Trin 1: Biblioteksintroduktion 1 (2 lektioner) 1. semester. Trin 2: Biblioteksintroduktion 2 (2 lektioner) 2. semester. Trin 3: Informationskompetence (4 lektioner) 5. semester. Trin 4: Informationskompetence (4 lektioner) Præsentation af biblioteket Fysisk materialesamling DK5 system (alfabetisk + systematisk register) Fysiske informationskilder Øvelser i at søge i de fysiske informationskilder Søgestrategi & søgeprofil Bibliotekskatalogen og søgeteknik Øvelser i at søge i bibliotekskatalogen Elektroniske informationskilder Generelle søgeteknikker Øvelser Søgeteknikker i specifikke informationskilder Databaser Søgemaskiner Øvelser Pensum Hørman, Ester(2007) At vælge de rette (emne)ord en artikel om emneord i bibliografiske databaser I: Akademiske Sygeplejersker, nr. 3 Juli 1007, s11-16 Lindahl, Marianne og Carsten Juhl(2007) Litteratursøgning, I: Den sundhedsvidenskabelige opgave vejledning og værktøjskasse, 1.udgave, 1.oplag, FADL s forlag 2007, s Lektionskatalog 5. semester hold

5 Rienecker, Lotte(m.fl.)(2008)Litteratur og informationssøgning til opgaven, I: Den gode opgave Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, 3.udgave, 3.oplag. Forlaget Samfundslitteratur, 2008 s Rienecker, Lotte(m.fl.)(2008)Litteratur og kilder, I: Den gode opgave Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, 3.udgave, 3.oplag, Forlaget Samfundslitteratur, 2008 s (besøgsdato April 2010) Redaktionelle retningslinjer (besøgsdato April 2010) Folkesundhed Sygeplejekursus 6: Sundhedsfremme og forebyggelse i relation til sygepleje Mål: Målet er, at den studerende erhverver sig viden om og forudsætninger for at kunne handle på såvel individ- som gruppe- og samfundsplan i forhold til sygepleje af sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende og rehabiliterende karakter. At den studerende erhverver sig viden om og forudsætninger for at kunne indgå i et tværfagligt samarbejde. At den studerende uddyber sine forudsætninger for vejledende og undervisende funktioner. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan demonstrere dybtgående viden om centrale områder indenfor miljø og livsstil, der har betydning for menneskets sundhed (niveau 3). Kan mundtligt og skriftligt formidle og argumentere teoretisk og videnskabeligt for sine kundskaber, analyser, vurderinger og interventionsforslag med anvendelse af et tydeligt fagsprog. Faglig kompetence: Kan analysere sygeplejefaglige problemstillinger i relation til folkesundhed, sundhedsfremme, rehabilitering og forebyggelse. Endvidere skal den studerende kunne diskutere mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse og anvende videnskabsteori og forskningsmetodologi. Kender det sundhedspolitiske felt, herunder ansvarsfordeling mellem de forskellige niveauer og aktører og kunne redegøre for professionsudøvelse i lyset af organisatoriske, administrative rammer og samfundsmæssige vilkår. Kan analysere, diskutere og vurdere centrale begreber, metoder og interventionsmuligheder i sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i forhold til forskellige befolkningsgrupper, patientgrupper og kontekstuelle vilkår Kursusindhold: Opfattelser af sundhed og sygdom og konsekvenser af forskellige opfattelser i en kulturel og samfundsmæssig kontekst. Paradigmer og modeller for sundhedsfremme og forebyggelse samt dertilhørende sundhedspædagogiske begreber med betydning for sundhedsadfærden. Begreberne mono-, fler- og tværfagligt samarbejde inddrages. Ottawa Charter og Folkesundhedsprogrammet indgår ligeledes i undervisningen. Antal : 3 Lektioner: 22 lektioner. Pensum: 270 sider (212 sider obligatorisk) Lektionskatalog 5. semester hold

6 Eksamensform: Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig fremlæggelse sammen med fagene folkesundhedsvidenskab, epidemiologi, sociologi-antropologi, videnskabsteori og sundhedsinformatik Censur: Intern Bedømmelse: GGS-skala Litteratur: Antal sider opgivet 237 sider Dalum, Peter., Sonne T., Davidsen M-M. (2000). At tale om forandring - en bog om sundhedsadfærd og motiverende samtaleteknik. Tobaksskaderådet. s (27 sider) (kopi) Jensen Torben K., Johnsen Tommy J. (2010). Sundhedsfremme i teori og praksis 2. udgave, 5.oplag. Forfattere og Ringkjøbing Amt s.5-50; ; (79 sider) Ottawa Charter om sundhedsfremme. Paarisa s (9 sider) kopi Iversen, L. Forebyggelse og sundhedsfremme I: Iversen, L med flere Medicinsk Sociologi, Munksgaard 2010, 1. udgave, 1. oplag, s ; (43 sider) Nørby H, Curtis T. Illoqarfiq Peqqissoq - Et projekt om livskvalitet og sundhed i Qasigiannguit. Statens Institut for Folkesundhed, side 5-51 (kopi) (46 sider) Rønsager, Mette. Grønlændernes sundheds- og sygdomsopfatttelse Statens institut for Folkesundhed, 2002, s.17-30; (i alt 33 sider) pdf Litteratur fra andre fag/tidligere fag, der inddrages, men som ikke tæller i pensum Jensen, Bjarne Bruun (2000); Handlekompetence, sundhedsbegreber og sundhedsviden. I: Hounsgaard, Lise og Eriksen, John Juul (red); Læring i sundhedsvæsnet. Gyldendal Undervisning. Saugstad, T og Mach-Zagal, R. (2005) Sundhedspædagogik for praktikere. Munksgaard Danmark Grønlands Hjemmestyre (2007). Folkesundhedsprogram. Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden Side 7-32 (siderne tæller ikke med her, da de ligger i faget folkesundhed) Valgfri supplerende litteratur: Kamper-Jørgensen, Finn & Almind, Gert (red.) (2010). Forebyggende sundhedsarbejde. København: Munksgaard Danmark, 5. udgave. Epidemiologi og miljømedicin Mål: At den studerende opnår viden om udbredelse af og årsagerne til befolkningens helbredsmæssige tilstand og erhverver sig kendskab til fagenes videnskabelige metoder og anvendelsesmuligheder, således at den studerende opøver sin evne til gennem refleksion at kunne forholde sig kritisk til epidemiologiske data som grundlag for vurdering af levevilkårs og livsstils betydning for befolkningssundheden. Derudover at den studerende opnår en overordnet viden om de miljøfaktorer i menneskets omgivelser, som påvirker sundhed og velbefindende samt kendskab til samfundets foranstaltninger på miljøområdet i forhold til sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. Lektionskatalog 5. semester hold

7 Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan opsøge, sortere, tilegne sig og vurdere almen og forskningsbaseret viden inden for epidemiologi og miljømedicin med relevans for sygeplejen. Kan anvende videnskabsteori og forskningsmetodologi i bearbejdning af en specifik sygeplejefaglig problemstilling og analysere og fortolke denne med anvendelse af relevant teori. Kan argumentere for og begrunde forslag til intervention. Faglig kompetence: Behersker specialiserede dataindsamlingsmetoder knyttet til projektet og kan analysere empiriske data ud fra forskellige teoretiske perspektiver. Er fortrolig med centrale begreber, metoder og interventionsmuligheder i sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. (Niveau 2) Kursusindhold: Kursusdelen i epidemiologi giver en introduktion til følgende begreber og metoder: Epidemiologiens grundlæggende begreber: Årsager til sygdom, associationsmål, hyppighedsmål, studiedesign, signifikans, bias og confounding samt epidemiologiens anvendelsesområder, herunder forebyggelse. Kursusdelen i miljømedicin giver en introduktion til: Miljøfaktores påvirkning af mennesket herunder toksikologi, drikke- og spildevand, affald, luftforurening, indeklima og levnedsmidler, risikogrupper. Der er særlig fokus på de arktiske miljøforhold. Antal : 2 Lektioner: 15 lektioner. Pensum: 180 sider (Obligatorisk 144 sider) Eksamensform: Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig fremlæggelse sammen med fagene Sygeplejekursus 6, folkesundhedsvidenskab, sociologi-antropologi, videnskabsteori og sundhedsinformatik Censur: Intern Bedømmelse: GGS-skala Litteratur: Antal sider opgivet: 149 Epidemiologi Andersson, Ingemar. Intervention. I: Epidemiologi for sundhedspersonale en introduktion. København: Gads Forlag, S 23-63, , , Koch, L. & Wallgårda, S. (red.) (2008). Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab (3. udgave). København, Munksgaard Danmark, kap. 11. Bjerregaard, Peter. Ulighed i sundhed. I: Peter Bjerregaard. Professoratet i Arktisk sundhed , s Downloades fra: (7 sider) Levevilkår, livsstil og helbred. Befolkningsundersøgelsen i Grønland Peter Bjerregaard, Statens institut for Folkesundhed. S (kopi) Sundhedsmagasinet Sila. Efterår Kalaallit Nunaani inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq/social ulighed i sundhed i Grønland. S.7-9 (kopi). Miljømedicin Kamper-Jørgensen, Finn: Indgreb mod fysiske, biologiske, og kemiske påvirkninger, kapitel 34 I: Kamper-Jørgensen, Finn og Almind, Gert (red.): Forebyggende sundhedsarbejde. 5. udgave, Munksgaard, København 2010, s , (9 sider) Lektionskatalog 5. semester hold

8 Andersson, Ingemar. Erhvervsepidemiologi. I: Epidemiologi for sundhedspersonale en introduktion. København: Gads Forlag, 2008, s E-materiale på (5 sider) Supplerende litteratur: Juhl CB, Lindahl M, (2005, 25. februar) 2. udgave revideret 18. juni 2005: Epidemiologi mål for association. Lindahl M, Juhl CB, (2005, 25. februar): Epidemiologi begreber og metode. Forskning i fysioterapi (online), 2. årgang), s Mikkelsen EM: Epidemiologisk forskningsmetode kort fortalt. Tidsskrift for Sygeplejeforskning, 2009, september, hæfte 2, side 3-7. Weihe P, Debes F, White RF, Sørensen N, Budtz-Jørgensen E, Keiding N, Grandjean P. Miljøepidemiologisk forskning fører til sænkning af grænseværdien for kviksølv. Ugeskrift for læger, 2003; 165(02), side Aaen-Larsen B, Bjerregaard P. Stor regional variation i børnedødeligheden i Grønland. Månedsskrift for praktisk lægegerning, juli 2002/4, side Videnskabsteori og forskningsmetodologi kursus 2. Mål: At den studerende anvender grundlæggende viden om forskellige videnskabsteoretiske grundpositioner og opnår grundlæggende kundskaber om kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder således, at den studerende kan forholde sig reflekterende til tværfaglige sundhedsvidenskabelige forsknings- og udviklingsarbejder. Dette i forhold til at bearbejde en sundhedsvidenskabelig problemstilling under anvendelse af forskningsmetodologiske og videnskabsteoretiske principper og metoder. Kursusindhold: I faget indgår, diskussion og anvendelse af videnskabsteoretiske grundpositioner, herunder paradigmer, vidensbegrebet, induktion, deduktion. I faget indgår desuden forskningsmetoder og forskningsetik, herunder orientering om sammenhæng mellem design, dataindsamlings- og analysemetoder med vægt på såvel spørgeskemaundersøgelser som interviewundersøgelser samt analyse og validering. Antal : 4 Lektioner: 30 lektioner Pensum: 360 sider (Obligatorisk 288 sider) Eksamensform: Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig fremlæggelse sammen med fagene Sygeplejekursus 6, folkesundhedsvidenskab, epidemiologi, sociologi-antropologi og sundhedsinformatik Censur: Intern Bedømmelse: GGS-skala Litteratur: Antal sider opgivet: 246 (+42 sider fordelt på øvrige fag/ fordelt på sociologi og sygeplejekursus 6) Lektionskatalog 5. semester hold

9 Koch, L. & Wallgårda, S. (red.) (2008). Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab (3. udgave). København, Munksgaard Danmark, kap. 3,6,7,8 og 9. Udvalgte kapitler fra Launsø & Rieper (2008). Forskning om og med mennesker. Forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning (5. udgave). København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, kap. 2 & 3. (50 sider) Kvale, Steinar (1999). Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzels Forlag, 3. oplag, side (17 sider) kopi Bjerregaard P. (1997). Metoder i undersøgelser med spørgeskemaer. I: NUNA MED 97 en grønlandsk medicinsk konference. Nuuk: NUNA MED 97, s (4 sider) kopi Curtis T. (1997). Spørgeskema: Hvordan og hvad så? brug af kvalitative metoder. I: NUNA MED 97 en grønlandsk medicinsk konference. Nuuk: NUNA MED 97, s (5 sider) kopi Glasdam S (red). Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område indblik i videnskabelige metoder. Kap 2:Jura og etik ved studier af og på mennesker inden for sundhedsområdet. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck (9 sider). Kopi Jensen Torben K., Johnsen Tommy J. (2010). Sundhedsfremme i teori og praksis. En lære-, debatog brugsbog på grundlag af teori og praksisbeskrivelser. Philosophia, 2. udgave, s (16 sider) Valgfri supplerende litteratur: Launsø L & Rieper O (2008). Forskning om og med mennesker. Forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 5. udgave (resten af bogen). Thurén T (1994). Videnskabsteori for begyndere. København: Munksgaard, 1. udgave, 2. oplag. Kvale S (1999). Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzels Forlag, 3. oplag. (resten af bogen) Birkler J (2006). Videnskabsteori. En grundbog. København: Munksgaard, 1. udgave, 2. oplag. Thorquist E (2006). Videnskabsfilosofi og videnskabsteori for sundhedsfagene. Gads Forlag. Holstein BE m.fl. (2010). Samfundsmedicinske forskningsmetoder og datakilder. I: BE Holstein et al. Medicinsk sociologi. 1. udgave. København: FADL, s (17 sider) Folkesundhedsvidenskab Mål: At den studerende tilegner sig en generel viden om såvel internationale som nationale strategier til opretholdelse og forbedring af befolkningsgruppers sundhedstilstand. Gennem refleksion identificere risikofaktorer for det enkelte menneske og for grupper af mennesker. Herunder brug af screening og epidemiologiske undersøgelser som redskaber. Endvidere skal den studerende i undervisningen forholde sig til sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger og handlinger i folkesundhedsprogrammer, herunder faktorer som har betydning for sundhedsadfærd og ændringer af disse. Lektionskatalog 5. semester hold

10 Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan opsøge, sortere, tilegne sig og vurdere almen og forskningsbaseret viden inden for folkesundhedsvidenskab. Kan anvende videnskabsteori og forskningsmetodologi i bearbejdning af en specifik sygeplejefaglig problemstilling og analysere og fortolke denne med anvendelse af relevant teori. Kan argumentere for og begrunde forslag til intervention. Faglig kompetence: Behersker specialiserede dataindsamlingsmetoder knyttet til projektet og kan analysere empiriske data ud fra forskellige teoretiske perspektiver. Er fortrolig med centrale begreber, metoder og interventionsmuligheder i sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. (Niveau 2) Kursusindhold: Introduktion til internationale og nationale sygdomsforebyggende, sundhedsbevarende, - og fremmende strategier og metoder, herunder hjemmestyrets folkesundhedsprogram samt strategier i relation til højrisikointervention, masseintervention og miljøintervention. Metoder til beskrivelse og analyse af befolkningsgruppers sundhedstilstand samt sundhedsadfærd med særlig vægtning på social ulighed i sundhed samt på livsstilsforhold. Kurset fokuserer på tobak, alkohol, kost og motion samt svær overvægt. Antal : 4 Lektioner: 28 lektioner Pensum: 360 sider (opgivet: 270 sider) Eksamensform: Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig fremlæggelse sammen med fagene Sygeplejekursus 6, epidemiologi, sociologi-antropologi, videnskabsteori og sundhedsinformatik Censur: Intern Bedømmelse: GGS-skala Litteratur: Sundhedsfremme i teori og praksis: en lære-, debat- og brugsbog på grundlag af teori og praksisbeskrivelser / Torben K. Jensen og Tommy J. Johnsen udgave. - Århus: Philosophia, Forebyggende sundhedsarbejde: baggrund, analyse og teori, arbejdsmetoder /redaktører: Finn Kamper-Jørgensen, Gert Almind, Bjarne Bruun Jensen ; diverse: Anja Kajshøj udgave. - Kbh. : Munksgaard, Bjerregaard, Peter og Dahl-Petersen (red.). Befolkningsundersøgelsen i Grønland Levevilkår, livsstil og helbred, (Undersøgelse kan Downloades fra: (153 sider) Namminersornerullutik Oqartussat/ Grønlands hjemmestyre. Det grønlandske folkesundhedsprogram. Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden Downloades fra: (25 sider) Foldspang A. Folkesundhedsvidenskab. I: Andersen D, Havsteen B, Riis P, Almind G, Bock E, Hørder M. Sundhedsvidenskabelig Forskning. En introduktion, 5. Udgave, side (11 sider) Peter Bjerregaard, T Kue Young, Eric Dewailly, Sven OE Ebbeson: Indigenous health in the Arctic: an overview of the circumpolar Inuit population, side I Scandinavian Journal of Public Health 2004; 32(5). (6 sider) Lektionskatalog 5. semester hold

11 Link: Qvist, Gunhild Fristrup & Pieper, Anne. Undersøgelse af indikatorer til opfølgning af det grønlandske folkesundhedsprogram, OSVAL II-opgave fra medicinstudiet på Københavns Universitet, marts 2008, (16 sider) kopi Jørgensen, Finn Kamper. Nationale folkesundhedsprogrammer i de nordiske lande. Ugeskrift for læger, 2004, 166: (4 sider) kopi Midtvejsevaluering af Folkesundhedsprogrammet Inuuneritta. August (kopi) Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S. Høringsmateriale. ( 5 sider) (kopi) Valgfri supplerende litteratur: Kjøller, Mette, Knud Juel, Finn Kamper Jørgensen. Folkesundhedsrapporten Danmark 2007: Statens institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København Downloades fra: Bjerregaard P: Folkesundhed I Grønland, Inussuk Arktisk forskningsjournal 1, Downloades fra: Jørgensen T, Borch-Johnsen K og Iversen L (red.), Klinisk håndbog i forebyggelse på sygehuse. Munksgaard, København udg. 1. oplag. Kap. 3, 9 og 10. Sociologi og antropologi Mål: Målet er at den studerende får indsigt i udvalgte sociologiske teorier og begreber som kan danne baggrund for en forholden sig til sygepleje i en samfundsmæssig kontekst. Faget skal medvirke til at de studerende udvikler en kritisk, samfundsvidenskabelig indsigt, som sætter dem i stand til at anskue sygeplejefaglige problemstillinger i en større samfundsmæssig og kulturel sammenhæng. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan opsøge, sortere, tilegne sig og vurdere almen og forskningsbaseret viden inden for sociologien med relevans for sygeplejen. Kan anvende videnskabsteori og forskningsmetodologi i bearbejdning af en specifik sygeplejefaglig problemstilling og analysere og fortolke denne med anvendelse af relevant teori. Kan argumentere for og begrunde forslag til intervention. Faglig kompetence: Behersker specialiserede dataindsamlingsmetoder knyttet til projektet og kan analysere empiriske data ud fra forskellige teoretiske perspektiver. Er fortrolig med centrale begreber, metoder og interventionsmuligheder i sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. (Niveau 2) Kursusindhold: Der undervises i sociologiske teorier, begreber og metoder, som er centrale for at kunne forstå og udøve sygepleje i en social, kulturel og samfundsmæssig kontekst. Social struktur og helbred, levevilkår og helbred, befolkningens helbredsforhold i historisk og aktuelt perspektiv, Lektionskatalog 5. semester hold

12 samfundsmæssige udviklingstendenser og ændringer i sygdomsmønstre og dødsårsagsmønstre. Individ, gruppe, stat, kultur og sundhedspolitik vil indgå. Undervisningsformer: Forelæsninger: Oplæg: Vejledning: Antal : 3. Lektioner: sociologi: 14, antropologi:8. Pensum: 315 sider Opgivet i alt 211: sociologi:135, antropologi:77 Eksamensform: Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig fremlæggelse sammen med fagene Sygeplejekursus 6, folkesundhedsvidenskab, epidemiologi, videnskabsteori og sundhedsinformatik Censur: Intern Bedømmelse: GGS-skala Litteratur sociologi (Antal sider opgivet 161) Lund, Rikke; Christensen, Ulla og Iversen, Lars (red.) Medicinsk sociologi Social Faktorers Betydning For Befolkningens Helbred. 2. udgave, København: Munksgaard Danmark, Kap 3: Social kapital af Erik R. Sund og Steinar Krokstad - s (19 sider) Kap 4: Sociale relationer og helbred af Rikke Lund s (21 sider) Kap 7: Social udsathed og helbred af Ulla Christensen og Jørgen Elm Larsen s (23 sider) Kap 9: Køn om forskelle i sygelighed og dødelighed af Lisbeth B. Knudsen og Lone Schmidt (23 sider) JE Larsen & I Hornemann Møller (red). Socialpolitiske modeller. København: Hans Reitzels Forlag, 2. udgave, 2006 NOTE: Er udkommet i ny 3. udgave i 2011 men kapitlet er uændret Kap 5: Socialpolitiske modeller af Sven Bislev s (23 sider) Andersen, Tanggarrd Pernille og Timm, Helle (red.) Sundheds Sociologi En Grundbog. Hans Reitzels Forlag 2010 Kap. 10: Empowerment som Frigørelse af Pernille Tanggaard Andersen s (17 sider) Andersen, Heine (red.) Sociologi en grundbog til et fag. Hans Reitzels Forlag 4. udgave 2011 Kap 1: Sociologiens rødder og dannelse af Heine Andersen s (13 sider) Kap 4: Teorisynteser og nybrud i moderne sociologi af Lars Bo Kaspersen og Anders Blok s (22 sider) Litteratur antropologi: Kirsten Hastrup: Introduktion. Den antropologiske videnskab. Kapitel 1 I: Ind i verden, en grundbog i antropologisk metode. Hans Reitzels Forlag 2003 (22 sider). (kopi). Sussi S Jensen m.fl.: - En kvalitativ undersøgelse. Kapitel 1 (12 sider) - Nogle grundbegreber. Kapitel 2 (6 sider) I: Hvad er meningen med kræft? Kræftens Bekæmpelse (kopi) Lektionskatalog 5. semester hold

13 Anne Line Dalsgård og Tine Gammeltoft: Livets veje, antropologiske perspektiver på livsfaser og overgange. Kapitel 2 I: Sundhedens veje. Grundbog i sundhedsantropologi. Hans Reitzels Forlag 2007 (26 sider). (kopi). Sundhedsinformatik Mål: At den studerende får kendskab til nationale og lokale IT-strategier og deres betydning for udvikling og implementering af IT anvendelsen og får forståelse for informationsteknologiens muligheder og begrænsninger i sygeplejen. Derudover at den studerende får forståelse for principper for indsamling, lagring og bearbejdning af data ved hjælp af informations- og kommunikationssystemer, herunder indsigt i de anvendelsesmuligheder det giver i sundhedsvæsenet og i særdeleshed i sygepleje. I forhold hertil skal den studerende forholde sig kritisk til etiske, juridiske og organisatoriske konsekvenser ved anvendelsen af informationsteknologi i sundhedsvæsenet. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Behersker grundlæggende akademiske arbejdsmetoder, der er forudsætning for kompetencegivende videreuddannelse på master- og kandidatniveau, Faglig kompetence: Besidder informationskompetence og grundlæggende IT-kompetencer. Kursusindhold: Præsentation af forhold af betydning for indhentning, registrering og brug af data herunder principper for grundstruktur i den elektroniske patientjournal (EPJ) samt informations- og kommunikationssystemer anvendt indenfor sundhedsvæsenet. Diskussion af informationssikkerhed herunder IT-sikkerhed samt de relevante lovbestemmelser vedrørende patienters retstilling og forvaltningen af personfølsomme data. Antal : 1,5 Lektioner: 12 Pensum: 135 sider (116 sider) Eksamensform: Aktiv deltagelse i faget er obligatorisk. Censur: Intern Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Litteratur (Antal sider opgivet 125) Lone Withen Erdmann (red): Sundhedsinformatik i klinisk praksis. Gads Forlag. 1. udgave, 1. oplag. Psykiatri Sygdomslære kursus 2 Mål: At den studerende opnår forståelse for diagnosticering, behandling og pleje af patienter indenfor psykiatri, herunder ætiologi, kliniske og parakliniske manifestationer samt profylakse, således at den studerende teoretisk kan medvirke aktivt i relation til patienter med de almindeligst forekommende akutte og kroniske psykiatriske tilstande. Kompetenceniveau: Faglig kompetence: Kan analysere konkrete sygdomsmæssige problemstillinger og drøfte mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse. Er fortrolig med centrale sygeplejefaglige interventionsmuligheder, og kan beskrive muligheder og begrænsninger i brugen af disse i forhold til forskellige psykiatriske patientgrupper og kontekstuelle vilkår. kan anlægge et patientperspektiv i Lektionskatalog 5. semester hold

14 analysen af professionsfaglige aspekter og kan identificere mulige dilemmaer og undertrykkende aspekter i professionsudøvelsen eller i rammerne herfor. Er fortrolig med centrale metoder, procedurer og redskaber der anvendes i vurderinger, handlinger og evalueringer af sygdomsforløb. Behersker specialiserede dataindsamlingsmetoder og kan analysere empiriske data. Kender principperne for udarbejdelse og opdatering af pleje- og behandlingsprogrammer. Er fortrolig med generelle dokumentations strategier, klassifikationssystemer og standarder. Kursusindhold: Faget psykiatri fokuserer inden for alle aldersgrupper på de hyppigst forekommende psykiske sygdomme. Antal : 1,5 Lektioner: 14 Pensum: 139 sider Eksamensform: Individuel skriftlig prøve. Afprøvningen sker sammen med sygeplejekursus 7. Censur: Intern Bedømmelse: GGS Centrale begreber Psykiatriens historie Psykiatriens organisering i Grønland. Diagnostik og klassifikation af psykiske lidelser. Generel psykopatologi. -generelt om psykoser Det human- og det naturvidenskabelige kundskabsområde i psykiatrien generelle behandlingsprincipper Skizofreni Affektive lidelser Retspsykiatri Børne psykiatri: Hvilke diagnoser? Litteratur: Poulsen et.al. (Red): Psykiatri en grundbog. Munksgaard, København 2. udgave, s , , Den tværfaglige forfattergruppe Psykiske sygdomme og problemer hos børn og unge Psykiatrifondens forlag, side (kopi) Sygeplejekursus 7: Sygepleje relateret til psykiatrisk plejeforløb Mål: Målet er, at den studerende erhverver sig viden om og forudsætninger for at kunne handle på såvel individ- som gruppe- og samfundsplan i forhold til sygepleje af sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende og behandlende karakter i forhold til patienter med psykiske lidelser. At de studerende udvikler forståelse for kommunikationens betydning i relation til støtte og konflikthåndtering i forbindelse med den psykisk syge eller krisepåvirkede patient. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan demonstrere dybtgående viden om centrale kundskabsområder inden for sygepleje til patienter med psykiske lidelser. Kan identificere specifikke sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til patienter med psykiske lidelser og analysere og fortolke problemstillingerne med anvendelse af relevant teori. Lektionskatalog 5. semester hold

15 Kan mundtligt og skriftligt formidle og argumentere teoretisk og videnskabeligt for sine kundskaber, analyser, vurderinger og interventionsforslag med anvendelse af et tydeligt fagsprog (niveau 3). Faglig kompetence: Kan analysere konkrete sygeplejefaglige problemstillinger hos den psykisk syge eller krisepåvirkede patientgruppe og drøfte mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse. Kan anlægge et patientperspektiv i analysen af professionsfaglige aspekter og kunne identificere mulige dilemmaer og undertrykkende aspekter i professionsudøvelsen eller i rammerne herfor. Kan beherske udvalgte analysemetoder i bearbejdning af specifikke sygeplejefaglige problemstillinger i det psykiatriske plejeforløb(niveau 3). Kan demonstrere viden om sygeplejefaglige interventionsmuligheder og kan redegøre for muligheder og begrænsninger i brugen af disse i forhold til forskellige patientgrupper og kontekstuelle vilkår (niveau 3). Kursusindhold: Patientens plejeforløb i relation til eksemplariske psykiske lidelser. Der undervises i teorier som giver forskellige perspektiver på kommunikation og interaktion med den psykisk påvirkede patient. Centrale begreber: Psykiatrisk sygepleje som fagområde Om menneskesyn, psykiatrisk sygepleje og behandling Samtalen Et miljø for vækst og udvikling Sygeplejeaspekter knyttet til medikamentel behandling Sundhedsfremmende og forebyggende aspekter i det psykiatriske sundhedsvæsen Antal : 2 Lektioner: 19 Pensum: 203 sider Eksamensform: Individuel skriftlig opgave. Faget afprøves sammen med sygdomslære 2. Censur: Intern Bedømmelse: GGS Litteratur: 203 sider Hummelvoll JK. Helt ikke stykkevis og delt. 3. udgave. København: Hans Reitzels Forlag; (side 21 82, , , , (195 sider) Lynge, I. (2000) Psykiske lidelser i det grønlandske samfund. Kap. 4.3 Om den eskimoiske kultur Side (7 sider) (kopi) Obstetrik Sygdomslære kursus 3 Mål: At den studerende opnår forståelse for diagnosticering, behandling og pleje af patienter indenfor obstetrik, herunder ætiologi, kliniske og parakliniske manifestationer samt profylakse, Lektionskatalog 5. semester hold

16 således at den studerende teoretisk kan medvirke aktivt i relation til patienter med de almindeligst forekommende akutte og kroniske tilstande. Kompetenceniveau: Faglig kompetence: Kan analysere konkrete sygdomsmæssige problemstillinger og drøfte mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse. Er fortrolig med centrale sygeplejefaglige interventionsmuligheder, og kan beskrive muligheder og begrænsninger i brugen af disse i forhold til den obstetriske patientgruppe og kontekstuelle vilkår. Er fortrolig med centrale metoder, procedurer og redskaber der anvendes i vurderinger, handlinger og evalueringer af den obstetriske patient. Behersker specialiserede dataindsamlingsmetoder og kan analysere empiriske data. Kender principperne for udarbejdelse og opdatering af pleje- og behandlingsprogrammer. Er fortrolig med generelle dokumentation og standarder. Kursusindhold: Faget obstetrik fokuserer på det normale svangerskab, den normale fødsel, den nyfødte, komplikationer og sygdomme i svangerskabet, patologiske tilstande ved fødslen og hos den nyfødte, mammaes anatomiske strukturer og fysiologi i forbindelse med amning. Der lægges i forbindelse med fødsel speciel vægt på nødhjælp til fødende. Antal : 1,5 Lektioner: 14 Pensum: 135 sider Organiseringen af fødselsbetjeningen i Grønland, herunder jordemoderens arbejds- og funktions område De specielle opgaver der knytter sig til arbejdet med graviditet, og fødsel i en bygd. set i forhold til jordemoderens rolle og stations sygeplejerskens rolle, når hun står alene! - akut nødhjælp ved fødsel i bygden - evakuering ved truende for tidlig fødsel, efter fødslen af mater, den nyfødte - Graviditets diagnosticering, subjektive og objektive symptomer - Risikofaktorer - Uterus anatomiske opbygning og udvikling under graviditeten - Fødselsforberedelse og overvågning af fostret Fødselsmekanismen - De obstetriske mål, caputs akkomodation under fødslen - Fødslens start, vekraften, (vehæmmende- og fremmende midler i farm.se senere) - Vaginale explorationer, de 4 håndgreb, lytning til barnets hjertelyd, - Omsorg, fødselsmiljø, fødestillinger, smertelindring, indgreb/ indikationer efterveer Apgar score - (- k-vit) - uterus kontraherende stoffer/vestimulerende midler - uterus afslappende midler/vehæmmende midler) Svangerskabsbetingende sygdomme: - Præeklampsi/ eklampsi - Abruptio plancenta - Blødning, grønt fostervand (amnion emboli) - styrtfødsel, sectio caesarea - Præmatur fødsel, asfyksi, Sociale rettigheder i forbindelse med svangerskab og fødsel Lektionskatalog 5. semester hold

17 Bekendtgørelser, retnings linier og lovgivning inden for område organisation af svangreprofylaksen: henvises der til løbende i undervisningen Eksamensform: Aktiv deltagelse i faget er obligatorisk. Censur: Intern Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Litteratur: Dessau, D., Bowall, H., Lenstrup, C. og Taxbøl, D. (2004) Obstetrik og gynækologi. Nyt Nordisk Forlag, 2.udg. s , , ) Olsen, Inge(2004): Farmakologi for sygeplejestuderende. Munksgaard København 2.udg. s. 39, Kompendium Perinatal Omsorg (udleveres) - Perinatal omsorg - Status 2001 (Direktoratet for Sundhed okt.2001) - Perinatal omsorg - Partus normalis. Udarb. Af Ejla Størup - Perinatal omsorg - Vejledende svangreundersøgelser - Perinatal omsorg - Sociale vilkår for graviditet og barsel - Perinatal omsorg - Perinatal journal (udleveres) Sygeplejekursus 8: Sygepleje relateret til obstetriske plejeforløb Mål: Målet er, at den studerende erhverver sig viden om og forudsætninger for at kunne handle på såvel individ- som gruppe- og samfundsplan i forhold til sygepleje af sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende og behandlende karakter i forhold til graviditet, fødsel og barselsperiode og det nyfødte barn. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan demonstrere dybtgående viden om centrale kundskabsområder inden for sygepleje i forbindelse med graviditet, fødsel, barselsperiode og det nyfødte barn. Kan identificere specifikke sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til graviditet, fødsel, barselsperiode og det nyfødte barn og analysere og fortolke problemstillingerne med anvendelse af relevant teori (niveau 3). Kan mundtligt og skriftligt formidle og argumentere teoretisk og videnskabeligt for sine kundskaber, analyser, vurderinger og interventionsforslag med anvendelse af et tydeligt fagsprog (niveau 3). Faglig kompetence: Kan analysere konkrete sygeplejefaglige problemstillinger i forbindelse med graviditet, fødsel, barselsperiode og det nyfødte barn og drøfte mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse. Kan anlægge et patientperspektiv i analysen af professionsfaglige aspekter og kan identificere mulige dilemmaer og undertrykkende aspekter i professionsudøvelsen eller i rammerne herfor (niveau 3). Kan beherske udvalgte analysemetoder i bearbejdning af specifikke sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til graviditet, fødsel, barselsperiode og det nyfødte barn (niveau 3). Lektionskatalog 5. semester hold

18 Kan demonstrere viden om sygeplejefaglige interventionsmuligheder og redegøre for muligheder og begrænsninger i brugen af disse i forhold til forskellige patientsituationer og kontekstuelle vilkår (niveau 3). Kursusindhold: Familiens plejeforløb i relation til graviditet, fødsel og barselperiode. Obstetrisk sygepleje: Sygeplejerskens virksomhedsområde i det obstetriske speciale Den normale graviditet Den indlagte gravide Barselsperioden - Mater, familien - Den nyfødte Amning og ernæring af barnet Kulturens indflydelse/ påvirkning i forbindelse med graviditet, fødsel og barselsperioden Det Komplicerede forløb Komplikationer hos barnet Sundhedsplejerskens arbejds- og funktions områder Antal : 2 Lektioner: 19 Pensum: 190 sider Eksamensform: Aktiv deltagelse er obligatorisk. Censur: Intern Bedømmelse: bestået/ikke bestået Litteratur:(der opgives 117 sider og underviser kommer med supplerende litteratur). Dessau, D., Bowall, H., Lenstrup, C. og Taxbøl, D. (2004) Obstetrik og gynækologi. Nyt Nordisk Forlag, 2.udg. s (76 sider), (12 sider), (2 sider), (26 sider) Arktisk behandler sygepleje Sygeplejekursus 9: Sygepleje / behandling relateret til særlige patientforløb i form af arktisk sygepleje Antal : 4,5 Lektioner: 60 Pensum: 440 sider Mål: Målet er, at den studerende opnår viden om ansvar, kompetence og basal viden, som i praksis kan danne baggrund for at udøve og anvende praktiske færdigheder i forhold til situationer, hvor der ikke er lægefaglig kompetence til stede vedrørende undersøgelse og behandling af den akutte syge og traumatiserede patient. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan identificere (vurdere) generelle og specifikke behandlingsbehov efter tildelt bemyndigelse, når lægefaglig kompetence ikke er til stede (niveau 3) Faglig kompetence: Kan demonstrere dybtgående indsigt i hvornår og hvordan der ydes nødhjælp til akutte patienter efter tildelt bemyndigelse, når lægefaglig kompetence ikke er til stede (niveau 3) Lektionskatalog 5. semester hold

19 Kursusindhold: Undersøgelse, diagnostik, behandling og kontrol af patienter med visse velafgrænsede lidelser/afgrænsede symptomer. Hvordan bistå den akutte patient med nødhjælp, visitere og klargøre den akutte patient til transport. Behandling af den akutte patient ABC- behandling Den bevidsthedspåvirkede patient Den multitraumatiserede patient Transport Patienten med akut åndenød Patienten med hjertestop Basal hjertestop behandling voksne og børn Shock Almen frakturlære Akutte abdominal smerter Gynækologiske gener Det syge barn Akutte sårskader Øjne, næse og mundhule Den hypoterme patient Forgiftning og ætsninger Brandsår Delirium og akut psykose Eksempler på praktiske sygeplejehandlinger: At skylle et øje og vende et øjenlåg Sy sår Lægge en gibsskinne Lægge venflon og håndtere i.v. væsker Handlinger i forbindelse med en nedkølet patient Undersøgelse af abdomen i forbindelse med en patient med mavesmerter Strep. A test og blodsukkermåling Handlinger ved hjertestop Observationer ved commotio cerebri Klargøring af en patient til transport Håndtering af inhalationer Shockbehandling Handlinger i forbindelse med forgiftninger Handlinger i forbindelse med brandsår Handlinger i forbindelse med delirium Eksamensform: Praktisk demonstration (eller illustration) af handling af mundtlig begrundet handling til den akutte syge Censur: Ekstern (3. ekstern prøve) Bedømmelse: GGS Antal : Der tilskrives 4,5point Litteratur: (opgives 434 sider) Boeckstyns, M. et al.: Skadestue kirurgi. Munksgaard udg. s 68-76, (kopi) Lektionskatalog 5. semester hold

20 Callesen, Torben et al.: Den akutte patient. København. Munksgaard 2007 Lufttransport af patienter. Redigeret af Erik Schroeder og Uffe Taudorf. Forsvarets Sundhedstjeneste. ELI- vejledning: Dokumentation i sundhedsvæsnet. 4. oktober 2005 (Kopi) ELI-vejledning om rabies (kopi) Fahmy, P. et al: Praktisk oftalmoskopi. Gads forlag. København 2004, s (kopi) Holst, Inger Johanne.; Bevidsthed. I Pedersen Søren: Sygeplejebogen 1, del udgave.. København: Gads Forlag 2007 s Kirk, U. & L. Duus: Førstehjælp til kuldeofre på søen. In Sygeplejersken 2/95. (Kopi) Lindebjerg Mai Britt: Førstehjælp: I: Pedersen Søren: Sygeplejebogen 1, del 1, s , Gads Forlag 2.udgave 2007 Olsen, Efa: Tidsskriftet Peqqinnissaq.: Kuldeskader (kopi) Vesterdal, A.: Sådan behandles kolde patienter. In Sygeplejersken 2/95. (Kopi) Schroeder, Torben et al.: Basisbog i medicin og kirurgi. Munksgaard Danmark opl. 3. udg. s. (kopi til kursister) Derudover: Instruks for patientledsagelse (kopi) Lille øre-næse-hals bog Vejledning fra Direktoratet (under hypoterme ptt) (kopi) Jura Jura del 2 Mål: Målet er at den studerende tilegner sig viden om den del af lovgivningen, der retter sig mod sygeplejersker som professionelle fagudøvere samt patienter, klienter og pårørendes rettigheder, herunder de til enhver tid gældende bekendtgørelser og retningslinier vedrørende relevante og aktuelle problemområder inden for det sundheds- og sygdomsmæssige område. Målet er endvidere at den studerende forholder sig til det juridiske ansvar, der påhviler sygeplejersker inkl. pligten til stadig ajourføring vedrørende gældende lovgivning. Kompetence niveau: Fagkompetence: Den studerende kan analysere, diskutere og vurdere lovgrundlaget for professionsudøvelsen og er fortrolig med konsekvenser af lovgivningen. Kursusindhold: Der undervises i lovgivningen vedrørende sygeplejersker og sygeplejerskers forhold inkl. autorisation og strafferetslige forhold. Patientrettigheder i forbindelse med indlæggelse, behandling og forskning. Lovgivning vedr. sociale forhold og tvangsmæssige foranstaltninger. (Niveau 3) Antal : 1,0 Lektioner: 10 Pensum: 156 sider Lektionskatalog 5. semester hold

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 5. semester Hold 2011 20. august 2013 Indholdsfortegnelse OVERSIGT

Læs mere

Lektionskatalog teoretisk undervisning

Lektionskatalog teoretisk undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 5. semester Hold 2013 August 2015 Indholdsfortegnelse OVERSIGT OVER

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 4. semester Hold 2012

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse Valgfri modul: Akut- og behandlersygepleje Modulet er retningsspecifikt. Akut- og behandlersygepleje udgøres af to sammenhængende

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2016 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Bachelor i sygepleje

Bachelor i sygepleje Studieordning for uddannelse til Bachelor i sygepleje Bachelor of Science in Nursing 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik /Institut for sygepleje og sundhedsforskning Jagtvej 2, Box 1499 3900 Nuuk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Hold S09S April 011 April 011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 6, 4. semester...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Hold 14 II Forår 2016

Hold 14 II Forår 2016 Læseplan for Modul 8 - den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle temaer og læringsudbytte Tema: Tværfagligt modul -tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Studieordning Peqqissaasoq Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Sygepleje

Studieordning Peqqissaasoq Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Sygepleje Studieordning Peqqissaasoq Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2015 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 5. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 5. semester Bachelor i sygepleje Hold 2014 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Obligatorisk fremmøde... 5 Interne

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Lektioner begynder 8.15. Oplysninger om lokaler står på skemaet, som er udleveret Information og dialog i holdets FRONTERRUM Dato

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Lektionskatalog teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog teori Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog teori Bachelor i sygepleje 4. semester Hold 2015 Februar 2017 4. semester lektionskatalog...

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 5 TVÆRPROFESSIONEL VIRKSOMHED...

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE

DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE DMCG - seminar 30. nov. 1. dec. 2011 PALLIATION I GRUNDUDDANNELSEN TIL BACHELOR I SYGEPLEJE Kirsten Halskov Madsen 2011 PALLIATION i VIOLA Udvikling af palliativ indsats med fokus på uddannelse Hvad er?

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje- og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 4. semester Hold 2010 25.01.12

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Hold: SYPL-2013-feb, forår 2015 Revideret 15.01.2015 1 Indhold Modul 9 - Sygepleje, etik og videnbaseret

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere