Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje"

Transkript

1 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 5. semester Hold 2010 August 2012

2 Indholdsfortegnelse OVERSIGT OVER FAG OG UNDERVISERE 5. SEMESTER:... 3 OVERSIGT OVER FAGENES FORDELING OVER SEMESTERET... 3 INFORMATIONSKOMPETENCE 1., 2. & 5. SEMESTER... 4 FOLKESUNDHED... 5 SYGEPLEJEKURSUS 6: SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE I RELATION TIL SYGEPLEJE... 5 EPIDEMIOLOGI OG MILJØMEDICIN... 6 VIDENSKABSTEORI OG FORSKNINGSMETODOLOGI KURSUS FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB... 9 SOCIOLOGI OG ANTROPOLOGI SUNDHEDSINFORMATIK PSYKIATRI SYGDOMSLÆRE KURSUS SYGEPLEJEKURSUS 7: SYGEPLEJE RELATERET TIL PSYKIATRISK PLEJEFORLØB OBSTETRIK SYGDOMSLÆRE KURSUS SYGEPLEJEKURSUS 8: SYGEPLEJE RELATERET TIL OBSTETRISKE PLEJEFORLØB ARKTISK BEHANDLER SYGEPLEJE SYGEPLEJEKURSUS 9: SYGEPLEJE / BEHANDLING RELATERET TIL SÆRLIGE PATIENTFORLØB I FORM AF ARKTISK SYGEPLEJE JURA JURA DEL KULTURNATTEN Lektionskatalog 5. semester hold

3 Oversigt over fag og undervisere 5. semester: Teoretisk undervisning Antal Sygeplejekursus 6: Folkesundhedsperspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse i relation til sygepleje 3,0 Sygeplejekursus 7: Sygepleje relateret til psykiatriske 2,0 plejeforløb Sygeplejekursus 8: Sygepleje relateret til obstetriske 2,0 plejeforløb Sygeplejekursus 9: Sygepleje/ behandling relateret til særlige 4,5 patientforløb i form af arktisk sygepleje Folkesundhedsvidenskab 4,0 Epidemiologi og miljømedicin 2,0 Sygdomslære Psykiatri Obstetrik 3,0 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 4,0 Sundhedsinformatik 1,5 Sociologi og antropologi 3,0 Jura 1,0 Informationskompetence I alt 30,0 Underviser Anne Birgitte Jensen, oversygeplejerske, MPH Birgit Lynggaard, lektor, cand.cur Hedwig Kamphof, Sygeplejelærer, MHSN Sygeplejerske og sundhedsplejersker Læger og sygeplejerske fra DIH og Sundhedscentret Bodil Karlshøj, MPH Anne Birgitte Jensen, oversygeplejerske, MPH Bodil Karlshøj, MPH Hedwig Kamphof, Sygeplejelærer, MHSN Bolette Juhl, jordemoder Birgit Lynggaard, lektor, cand.cur. Tine Aagaard, sygeplejerske, stud PhD Bodil Karlshøj, MPH Lise Becker Rosing, udviklingssygeplejerske Steven Arnfjord, sociolog, stud. PhD Kennet Pedersen, antropolog, Ilisimatusarfik Hedwig Kamphof, sygeplejelærer, MHSN Ole Christiansen, jurist Hedwig Kamphof, sygeplejelærer, MHSN Viden Uge skabsteori Int.en prøve Oversigt over fagenes fordeling over semesteret Spl kursus 6 Int.enn prøve Spl kursus 8 Spl kursus 9 Sygdomslære psyk + spl kursus 7 Sygdomslære obstetrik Folke sundhed. Int.ern prøve Jura Sundhedsinform. Informationskompetence Sociol. + antrop. Epidem. + miljø med. Intern prø Intern prøve Ekstern prøve Lektionskatalog 5. semester hold

4 Informationskompetence 1., 2. & 5. semester Informationskompetence skal kvalificere til at kunne sortere og udvælge et relevant indhold til aktuelle sygeplejefaglige problemstillinger og det skal bidrage til at anvende informationssøgning for at kunne finde relevant sygeplejefaglig viden og evidens i diverse informationssystemer og databaser. Mål for undervisningen introducere de studerende til bibliotekskundskab og informationskilder til anvendelse i informationssøgning. forberede de studerende til kritisk læsning og refleksion i informationssøgeprocessen. give de studerende redskaber til at beherske informationssøgning. Kompetence niveau: Intellektuel kompetence: Den studerende identificerer og vurderer hvilke søgeteknikker, der med fordel kan anvendes i et givent informationssystem samt kan redegøre og vurdere valget af informationskilder. Faglig kompetence: Den studerende anvender selvstændigt bibliotekets fysiske materialesamling(bøger, Bibliotekskundskab) og udvikler søgestrategier, søgeprofiler, identificerer potentielle informationskilder samt anvender forskellige former for søgeteknikker. Kursusindhold: Almen bibliotekskundskab, søgestrategier, søgeprofiler og anvendelse af søgeteknikker samt valg af informationskilder. Underviser: Bibliotekar og/eller underviser på sygeplejestudiet. Kurset trin for trin 1. semester: Trin 1: Biblioteksintroduktion 1 (2 lektioner) 1. semester. Trin 2: Biblioteksintroduktion 2 (2 lektioner) 2. semester. Trin 3: Informationskompetence (4 lektioner) 5. semester. Trin 4: Informationskompetence (4 lektioner) Præsentation af biblioteket Fysisk materialesamling DK5 system (alfabetisk + systematisk register) Fysiske informationskilder Øvelser i at søge i de fysiske informationskilder Søgestrategi & søgeprofil Bibliotekskatalogen og søgeteknik Øvelser i at søge i bibliotekskatalogen Elektroniske informationskilder Generelle søgeteknikker Øvelser Søgeteknikker i specifikke informationskilder Databaser Søgemaskiner Øvelser Pensum Hørman, Ester(2007) At vælge de rette (emne)ord en artikel om emneord i bibliografiske databaser I: Akademiske Sygeplejersker, nr. 3 Juli 1007, s11-16 Lindahl, Marianne og Carsten Juhl(2007) Litteratursøgning, I: Den sundhedsvidenskabelige opgave vejledning og værktøjskasse, 1.udgave, 1.oplag, FADL s forlag 2007, s Lektionskatalog 5. semester hold

5 Rienecker, Lotte(m.fl.)(2008)Litteratur og informationssøgning til opgaven, I: Den gode opgave Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, 3.udgave, 3.oplag. Forlaget Samfundslitteratur, 2008 s Rienecker, Lotte(m.fl.)(2008)Litteratur og kilder, I: Den gode opgave Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, 3.udgave, 3.oplag, Forlaget Samfundslitteratur, 2008 s (besøgsdato April 2010) Redaktionelle retningslinjer (besøgsdato April 2010) Folkesundhed Sygeplejekursus 6: Sundhedsfremme og forebyggelse i relation til sygepleje Mål: Målet er, at den studerende erhverver sig viden om og forudsætninger for at kunne handle på såvel individ- som gruppe- og samfundsplan i forhold til sygepleje af sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende og rehabiliterende karakter. At den studerende erhverver sig viden om og forudsætninger for at kunne indgå i et tværfagligt samarbejde. At den studerende uddyber sine forudsætninger for vejledende og undervisende funktioner. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan demonstrere dybtgående viden om centrale områder indenfor miljø og livsstil, der har betydning for menneskets sundhed (niveau 3). Kan mundtligt og skriftligt formidle og argumentere teoretisk og videnskabeligt for sine kundskaber, analyser, vurderinger og interventionsforslag med anvendelse af et tydeligt fagsprog. Faglig kompetence: Kan analysere sygeplejefaglige problemstillinger i relation til folkesundhed, sundhedsfremme, rehabilitering og forebyggelse. Endvidere skal den studerende kunne diskutere mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse og anvende videnskabsteori og forskningsmetodologi. Kender det sundhedspolitiske felt, herunder ansvarsfordeling mellem de forskellige niveauer og aktører og kunne redegøre for professionsudøvelse i lyset af organisatoriske, administrative rammer og samfundsmæssige vilkår. Kan analysere, diskutere og vurdere centrale begreber, metoder og interventionsmuligheder i sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i forhold til forskellige befolkningsgrupper, patientgrupper og kontekstuelle vilkår Kursusindhold: Opfattelser af sundhed og sygdom og konsekvenser af forskellige opfattelser i en kulturel og samfundsmæssig kontekst. Paradigmer og modeller for sundhedsfremme og forebyggelse samt dertilhørende sundhedspædagogiske begreber med betydning for sundhedsadfærden. Begreberne mono-, fler- og tværfagligt samarbejde inddrages. Ottawa Charter og Folkesundhedsprogrammet indgår ligeledes i undervisningen. Antal : 3 Lektioner: 22 lektioner. Pensum: 270 sider (212 sider obligatorisk) Lektionskatalog 5. semester hold

6 Eksamensform: Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig fremlæggelse sammen med fagene folkesundhedsvidenskab, epidemiologi, sociologi-antropologi, videnskabsteori og sundhedsinformatik Censur: Intern Bedømmelse: GGS-skala Litteratur: Antal sider opgivet 237 sider Dalum, Peter., Sonne T., Davidsen M-M. (2000). At tale om forandring - en bog om sundhedsadfærd og motiverende samtaleteknik. Tobaksskaderådet. s (27 sider) (kopi) Jensen Torben K., Johnsen Tommy J. (2010). Sundhedsfremme i teori og praksis 2. udgave, 5.oplag. Forfattere og Ringkjøbing Amt s.5-50; ; (79 sider) Ottawa Charter om sundhedsfremme. Paarisa s (9 sider) kopi Iversen, L. Forebyggelse og sundhedsfremme I: Iversen, L med flere Medicinsk Sociologi, Munksgaard 2010, 1. udgave, 1. oplag, s ; (43 sider) Nørby H, Curtis T. Illoqarfiq Peqqissoq - Et projekt om livskvalitet og sundhed i Qasigiannguit. Statens Institut for Folkesundhed, side 5-51 (kopi) (46 sider) Rønsager, Mette. Grønlændernes sundheds- og sygdomsopfatttelse Statens institut for Folkesundhed, 2002, s.17-30; (i alt 33 sider) pdf Litteratur fra andre fag/tidligere fag, der inddrages, men som ikke tæller i pensum Jensen, Bjarne Bruun (2000); Handlekompetence, sundhedsbegreber og sundhedsviden. I: Hounsgaard, Lise og Eriksen, John Juul (red); Læring i sundhedsvæsnet. Gyldendal Undervisning. Saugstad, T og Mach-Zagal, R. (2005) Sundhedspædagogik for praktikere. Munksgaard Danmark Grønlands Hjemmestyre (2007). Folkesundhedsprogram. Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden Side 7-32 (siderne tæller ikke med her, da de ligger i faget folkesundhed) Valgfri supplerende litteratur: Kamper-Jørgensen, Finn & Almind, Gert (red.) (2010). Forebyggende sundhedsarbejde. København: Munksgaard Danmark, 5. udgave. Epidemiologi og miljømedicin Mål: At den studerende opnår viden om udbredelse af og årsagerne til befolkningens helbredsmæssige tilstand og erhverver sig kendskab til fagenes videnskabelige metoder og anvendelsesmuligheder, således at den studerende opøver sin evne til gennem refleksion at kunne forholde sig kritisk til epidemiologiske data som grundlag for vurdering af levevilkårs og livsstils betydning for befolkningssundheden. Derudover at den studerende opnår en overordnet viden om de miljøfaktorer i menneskets omgivelser, som påvirker sundhed og velbefindende samt kendskab til samfundets foranstaltninger på miljøområdet i forhold til sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. Lektionskatalog 5. semester hold

7 Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan opsøge, sortere, tilegne sig og vurdere almen og forskningsbaseret viden inden for epidemiologi og miljømedicin med relevans for sygeplejen. Kan anvende videnskabsteori og forskningsmetodologi i bearbejdning af en specifik sygeplejefaglig problemstilling og analysere og fortolke denne med anvendelse af relevant teori. Kan argumentere for og begrunde forslag til intervention. Faglig kompetence: Behersker specialiserede dataindsamlingsmetoder knyttet til projektet og kan analysere empiriske data ud fra forskellige teoretiske perspektiver. Er fortrolig med centrale begreber, metoder og interventionsmuligheder i sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. (Niveau 2) Kursusindhold: Kursusdelen i epidemiologi giver en introduktion til følgende begreber og metoder: Epidemiologiens grundlæggende begreber: Årsager til sygdom, associationsmål, hyppighedsmål, studiedesign, signifikans, bias og confounding samt epidemiologiens anvendelsesområder, herunder forebyggelse. Kursusdelen i miljømedicin giver en introduktion til: Miljøfaktores påvirkning af mennesket herunder toksikologi, drikke- og spildevand, affald, luftforurening, indeklima og levnedsmidler, risikogrupper. Der er særlig fokus på de arktiske miljøforhold. Antal : 2 Lektioner: 15 lektioner. Pensum: 180 sider (Obligatorisk 144 sider) Eksamensform: Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig fremlæggelse sammen med fagene Sygeplejekursus 6, folkesundhedsvidenskab, sociologi-antropologi, videnskabsteori og sundhedsinformatik Censur: Intern Bedømmelse: GGS-skala Litteratur: Antal sider opgivet: 149 Epidemiologi Andersson, Ingemar. Intervention. I: Epidemiologi for sundhedspersonale en introduktion. København: Gads Forlag, S 23-63, , , Koch, L. & Wallgårda, S. (red.) (2008). Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab (3. udgave). København, Munksgaard Danmark, kap. 11. Bjerregaard, Peter. Ulighed i sundhed. I: Peter Bjerregaard. Professoratet i Arktisk sundhed , s Downloades fra: (7 sider) Levevilkår, livsstil og helbred. Befolkningsundersøgelsen i Grønland Peter Bjerregaard, Statens institut for Folkesundhed. S (kopi) Sundhedsmagasinet Sila. Efterår Kalaallit Nunaani inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq/social ulighed i sundhed i Grønland. S.7-9 (kopi). Miljømedicin Kamper-Jørgensen, Finn: Indgreb mod fysiske, biologiske, og kemiske påvirkninger, kapitel 34 I: Kamper-Jørgensen, Finn og Almind, Gert (red.): Forebyggende sundhedsarbejde. 5. udgave, Munksgaard, København 2010, s , (9 sider) Lektionskatalog 5. semester hold

8 Andersson, Ingemar. Erhvervsepidemiologi. I: Epidemiologi for sundhedspersonale en introduktion. København: Gads Forlag, 2008, s E-materiale på (5 sider) Supplerende litteratur: Juhl CB, Lindahl M, (2005, 25. februar) 2. udgave revideret 18. juni 2005: Epidemiologi mål for association. Lindahl M, Juhl CB, (2005, 25. februar): Epidemiologi begreber og metode. Forskning i fysioterapi (online), 2. årgang), s Mikkelsen EM: Epidemiologisk forskningsmetode kort fortalt. Tidsskrift for Sygeplejeforskning, 2009, september, hæfte 2, side 3-7. Weihe P, Debes F, White RF, Sørensen N, Budtz-Jørgensen E, Keiding N, Grandjean P. Miljøepidemiologisk forskning fører til sænkning af grænseværdien for kviksølv. Ugeskrift for læger, 2003; 165(02), side Aaen-Larsen B, Bjerregaard P. Stor regional variation i børnedødeligheden i Grønland. Månedsskrift for praktisk lægegerning, juli 2002/4, side Videnskabsteori og forskningsmetodologi kursus 2. Mål: At den studerende anvender grundlæggende viden om forskellige videnskabsteoretiske grundpositioner og opnår grundlæggende kundskaber om kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder således, at den studerende kan forholde sig reflekterende til tværfaglige sundhedsvidenskabelige forsknings- og udviklingsarbejder. Dette i forhold til at bearbejde en sundhedsvidenskabelig problemstilling under anvendelse af forskningsmetodologiske og videnskabsteoretiske principper og metoder. Kursusindhold: I faget indgår, diskussion og anvendelse af videnskabsteoretiske grundpositioner, herunder paradigmer, vidensbegrebet, induktion, deduktion. I faget indgår desuden forskningsmetoder og forskningsetik, herunder orientering om sammenhæng mellem design, dataindsamlings- og analysemetoder med vægt på såvel spørgeskemaundersøgelser som interviewundersøgelser samt analyse og validering. Antal : 4 Lektioner: 30 lektioner Pensum: 360 sider (Obligatorisk 288 sider) Eksamensform: Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig fremlæggelse sammen med fagene Sygeplejekursus 6, folkesundhedsvidenskab, epidemiologi, sociologi-antropologi og sundhedsinformatik Censur: Intern Bedømmelse: GGS-skala Litteratur: Antal sider opgivet: 246 (+42 sider fordelt på øvrige fag/ fordelt på sociologi og sygeplejekursus 6) Lektionskatalog 5. semester hold

9 Koch, L. & Wallgårda, S. (red.) (2008). Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab (3. udgave). København, Munksgaard Danmark, kap. 3,6,7,8 og 9. Udvalgte kapitler fra Launsø & Rieper (2008). Forskning om og med mennesker. Forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning (5. udgave). København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, kap. 2 & 3. (50 sider) Kvale, Steinar (1999). Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzels Forlag, 3. oplag, side (17 sider) kopi Bjerregaard P. (1997). Metoder i undersøgelser med spørgeskemaer. I: NUNA MED 97 en grønlandsk medicinsk konference. Nuuk: NUNA MED 97, s (4 sider) kopi Curtis T. (1997). Spørgeskema: Hvordan og hvad så? brug af kvalitative metoder. I: NUNA MED 97 en grønlandsk medicinsk konference. Nuuk: NUNA MED 97, s (5 sider) kopi Glasdam S (red). Bachelorprojekter inden for det sundhedsfaglige område indblik i videnskabelige metoder. Kap 2:Jura og etik ved studier af og på mennesker inden for sundhedsområdet. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck (9 sider). Kopi Jensen Torben K., Johnsen Tommy J. (2010). Sundhedsfremme i teori og praksis. En lære-, debatog brugsbog på grundlag af teori og praksisbeskrivelser. Philosophia, 2. udgave, s (16 sider) Valgfri supplerende litteratur: Launsø L & Rieper O (2008). Forskning om og med mennesker. Forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 5. udgave (resten af bogen). Thurén T (1994). Videnskabsteori for begyndere. København: Munksgaard, 1. udgave, 2. oplag. Kvale S (1999). Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzels Forlag, 3. oplag. (resten af bogen) Birkler J (2006). Videnskabsteori. En grundbog. København: Munksgaard, 1. udgave, 2. oplag. Thorquist E (2006). Videnskabsfilosofi og videnskabsteori for sundhedsfagene. Gads Forlag. Holstein BE m.fl. (2010). Samfundsmedicinske forskningsmetoder og datakilder. I: BE Holstein et al. Medicinsk sociologi. 1. udgave. København: FADL, s (17 sider) Folkesundhedsvidenskab Mål: At den studerende tilegner sig en generel viden om såvel internationale som nationale strategier til opretholdelse og forbedring af befolkningsgruppers sundhedstilstand. Gennem refleksion identificere risikofaktorer for det enkelte menneske og for grupper af mennesker. Herunder brug af screening og epidemiologiske undersøgelser som redskaber. Endvidere skal den studerende i undervisningen forholde sig til sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger og handlinger i folkesundhedsprogrammer, herunder faktorer som har betydning for sundhedsadfærd og ændringer af disse. Lektionskatalog 5. semester hold

10 Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan opsøge, sortere, tilegne sig og vurdere almen og forskningsbaseret viden inden for folkesundhedsvidenskab. Kan anvende videnskabsteori og forskningsmetodologi i bearbejdning af en specifik sygeplejefaglig problemstilling og analysere og fortolke denne med anvendelse af relevant teori. Kan argumentere for og begrunde forslag til intervention. Faglig kompetence: Behersker specialiserede dataindsamlingsmetoder knyttet til projektet og kan analysere empiriske data ud fra forskellige teoretiske perspektiver. Er fortrolig med centrale begreber, metoder og interventionsmuligheder i sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. (Niveau 2) Kursusindhold: Introduktion til internationale og nationale sygdomsforebyggende, sundhedsbevarende, - og fremmende strategier og metoder, herunder hjemmestyrets folkesundhedsprogram samt strategier i relation til højrisikointervention, masseintervention og miljøintervention. Metoder til beskrivelse og analyse af befolkningsgruppers sundhedstilstand samt sundhedsadfærd med særlig vægtning på social ulighed i sundhed samt på livsstilsforhold. Kurset fokuserer på tobak, alkohol, kost og motion samt svær overvægt. Antal : 4 Lektioner: 28 lektioner Pensum: 360 sider (opgivet: 270 sider) Eksamensform: Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig fremlæggelse sammen med fagene Sygeplejekursus 6, epidemiologi, sociologi-antropologi, videnskabsteori og sundhedsinformatik Censur: Intern Bedømmelse: GGS-skala Litteratur: Sundhedsfremme i teori og praksis: en lære-, debat- og brugsbog på grundlag af teori og praksisbeskrivelser / Torben K. Jensen og Tommy J. Johnsen udgave. - Århus: Philosophia, Forebyggende sundhedsarbejde: baggrund, analyse og teori, arbejdsmetoder /redaktører: Finn Kamper-Jørgensen, Gert Almind, Bjarne Bruun Jensen ; diverse: Anja Kajshøj udgave. - Kbh. : Munksgaard, Bjerregaard, Peter og Dahl-Petersen (red.). Befolkningsundersøgelsen i Grønland Levevilkår, livsstil og helbred, (Undersøgelse kan Downloades fra: (153 sider) Namminersornerullutik Oqartussat/ Grønlands hjemmestyre. Det grønlandske folkesundhedsprogram. Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden Downloades fra: (25 sider) Foldspang A. Folkesundhedsvidenskab. I: Andersen D, Havsteen B, Riis P, Almind G, Bock E, Hørder M. Sundhedsvidenskabelig Forskning. En introduktion, 5. Udgave, side (11 sider) Peter Bjerregaard, T Kue Young, Eric Dewailly, Sven OE Ebbeson: Indigenous health in the Arctic: an overview of the circumpolar Inuit population, side I Scandinavian Journal of Public Health 2004; 32(5). (6 sider) Lektionskatalog 5. semester hold

11 Link: Qvist, Gunhild Fristrup & Pieper, Anne. Undersøgelse af indikatorer til opfølgning af det grønlandske folkesundhedsprogram, OSVAL II-opgave fra medicinstudiet på Københavns Universitet, marts 2008, (16 sider) kopi Jørgensen, Finn Kamper. Nationale folkesundhedsprogrammer i de nordiske lande. Ugeskrift for læger, 2004, 166: (4 sider) kopi Midtvejsevaluering af Folkesundhedsprogrammet Inuuneritta. August (kopi) Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S. Høringsmateriale. ( 5 sider) (kopi) Valgfri supplerende litteratur: Kjøller, Mette, Knud Juel, Finn Kamper Jørgensen. Folkesundhedsrapporten Danmark 2007: Statens institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København Downloades fra: Bjerregaard P: Folkesundhed I Grønland, Inussuk Arktisk forskningsjournal 1, Downloades fra: Jørgensen T, Borch-Johnsen K og Iversen L (red.), Klinisk håndbog i forebyggelse på sygehuse. Munksgaard, København udg. 1. oplag. Kap. 3, 9 og 10. Sociologi og antropologi Mål: Målet er at den studerende får indsigt i udvalgte sociologiske teorier og begreber som kan danne baggrund for en forholden sig til sygepleje i en samfundsmæssig kontekst. Faget skal medvirke til at de studerende udvikler en kritisk, samfundsvidenskabelig indsigt, som sætter dem i stand til at anskue sygeplejefaglige problemstillinger i en større samfundsmæssig og kulturel sammenhæng. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan opsøge, sortere, tilegne sig og vurdere almen og forskningsbaseret viden inden for sociologien med relevans for sygeplejen. Kan anvende videnskabsteori og forskningsmetodologi i bearbejdning af en specifik sygeplejefaglig problemstilling og analysere og fortolke denne med anvendelse af relevant teori. Kan argumentere for og begrunde forslag til intervention. Faglig kompetence: Behersker specialiserede dataindsamlingsmetoder knyttet til projektet og kan analysere empiriske data ud fra forskellige teoretiske perspektiver. Er fortrolig med centrale begreber, metoder og interventionsmuligheder i sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. (Niveau 2) Kursusindhold: Der undervises i sociologiske teorier, begreber og metoder, som er centrale for at kunne forstå og udøve sygepleje i en social, kulturel og samfundsmæssig kontekst. Social struktur og helbred, levevilkår og helbred, befolkningens helbredsforhold i historisk og aktuelt perspektiv, Lektionskatalog 5. semester hold

12 samfundsmæssige udviklingstendenser og ændringer i sygdomsmønstre og dødsårsagsmønstre. Individ, gruppe, stat, kultur og sundhedspolitik vil indgå. Undervisningsformer: Forelæsninger: Oplæg: Vejledning: Antal : 3. Lektioner: sociologi: 14, antropologi:8. Pensum: 315 sider Opgivet i alt 211: sociologi:135, antropologi:77 Eksamensform: Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig fremlæggelse sammen med fagene Sygeplejekursus 6, folkesundhedsvidenskab, epidemiologi, videnskabsteori og sundhedsinformatik Censur: Intern Bedømmelse: GGS-skala Litteratur sociologi (Antal sider opgivet 161) Lund, Rikke; Christensen, Ulla og Iversen, Lars (red.) Medicinsk sociologi Social Faktorers Betydning For Befolkningens Helbred. 2. udgave, København: Munksgaard Danmark, Kap 3: Social kapital af Erik R. Sund og Steinar Krokstad - s (19 sider) Kap 4: Sociale relationer og helbred af Rikke Lund s (21 sider) Kap 7: Social udsathed og helbred af Ulla Christensen og Jørgen Elm Larsen s (23 sider) Kap 9: Køn om forskelle i sygelighed og dødelighed af Lisbeth B. Knudsen og Lone Schmidt (23 sider) JE Larsen & I Hornemann Møller (red). Socialpolitiske modeller. København: Hans Reitzels Forlag, 2. udgave, 2006 NOTE: Er udkommet i ny 3. udgave i 2011 men kapitlet er uændret Kap 5: Socialpolitiske modeller af Sven Bislev s (23 sider) Andersen, Tanggarrd Pernille og Timm, Helle (red.) Sundheds Sociologi En Grundbog. Hans Reitzels Forlag 2010 Kap. 10: Empowerment som Frigørelse af Pernille Tanggaard Andersen s (17 sider) Andersen, Heine (red.) Sociologi en grundbog til et fag. Hans Reitzels Forlag 4. udgave 2011 Kap 1: Sociologiens rødder og dannelse af Heine Andersen s (13 sider) Kap 4: Teorisynteser og nybrud i moderne sociologi af Lars Bo Kaspersen og Anders Blok s (22 sider) Litteratur antropologi: Kirsten Hastrup: Introduktion. Den antropologiske videnskab. Kapitel 1 I: Ind i verden, en grundbog i antropologisk metode. Hans Reitzels Forlag 2003 (22 sider). (kopi). Sussi S Jensen m.fl.: - En kvalitativ undersøgelse. Kapitel 1 (12 sider) - Nogle grundbegreber. Kapitel 2 (6 sider) I: Hvad er meningen med kræft? Kræftens Bekæmpelse (kopi) Lektionskatalog 5. semester hold

13 Anne Line Dalsgård og Tine Gammeltoft: Livets veje, antropologiske perspektiver på livsfaser og overgange. Kapitel 2 I: Sundhedens veje. Grundbog i sundhedsantropologi. Hans Reitzels Forlag 2007 (26 sider). (kopi). Sundhedsinformatik Mål: At den studerende får kendskab til nationale og lokale IT-strategier og deres betydning for udvikling og implementering af IT anvendelsen og får forståelse for informationsteknologiens muligheder og begrænsninger i sygeplejen. Derudover at den studerende får forståelse for principper for indsamling, lagring og bearbejdning af data ved hjælp af informations- og kommunikationssystemer, herunder indsigt i de anvendelsesmuligheder det giver i sundhedsvæsenet og i særdeleshed i sygepleje. I forhold hertil skal den studerende forholde sig kritisk til etiske, juridiske og organisatoriske konsekvenser ved anvendelsen af informationsteknologi i sundhedsvæsenet. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Behersker grundlæggende akademiske arbejdsmetoder, der er forudsætning for kompetencegivende videreuddannelse på master- og kandidatniveau, Faglig kompetence: Besidder informationskompetence og grundlæggende IT-kompetencer. Kursusindhold: Præsentation af forhold af betydning for indhentning, registrering og brug af data herunder principper for grundstruktur i den elektroniske patientjournal (EPJ) samt informations- og kommunikationssystemer anvendt indenfor sundhedsvæsenet. Diskussion af informationssikkerhed herunder IT-sikkerhed samt de relevante lovbestemmelser vedrørende patienters retstilling og forvaltningen af personfølsomme data. Antal : 1,5 Lektioner: 12 Pensum: 135 sider (116 sider) Eksamensform: Aktiv deltagelse i faget er obligatorisk. Censur: Intern Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Litteratur (Antal sider opgivet 125) Lone Withen Erdmann (red): Sundhedsinformatik i klinisk praksis. Gads Forlag. 1. udgave, 1. oplag. Psykiatri Sygdomslære kursus 2 Mål: At den studerende opnår forståelse for diagnosticering, behandling og pleje af patienter indenfor psykiatri, herunder ætiologi, kliniske og parakliniske manifestationer samt profylakse, således at den studerende teoretisk kan medvirke aktivt i relation til patienter med de almindeligst forekommende akutte og kroniske psykiatriske tilstande. Kompetenceniveau: Faglig kompetence: Kan analysere konkrete sygdomsmæssige problemstillinger og drøfte mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse. Er fortrolig med centrale sygeplejefaglige interventionsmuligheder, og kan beskrive muligheder og begrænsninger i brugen af disse i forhold til forskellige psykiatriske patientgrupper og kontekstuelle vilkår. kan anlægge et patientperspektiv i Lektionskatalog 5. semester hold

14 analysen af professionsfaglige aspekter og kan identificere mulige dilemmaer og undertrykkende aspekter i professionsudøvelsen eller i rammerne herfor. Er fortrolig med centrale metoder, procedurer og redskaber der anvendes i vurderinger, handlinger og evalueringer af sygdomsforløb. Behersker specialiserede dataindsamlingsmetoder og kan analysere empiriske data. Kender principperne for udarbejdelse og opdatering af pleje- og behandlingsprogrammer. Er fortrolig med generelle dokumentations strategier, klassifikationssystemer og standarder. Kursusindhold: Faget psykiatri fokuserer inden for alle aldersgrupper på de hyppigst forekommende psykiske sygdomme. Antal : 1,5 Lektioner: 14 Pensum: 139 sider Eksamensform: Individuel skriftlig prøve. Afprøvningen sker sammen med sygeplejekursus 7. Censur: Intern Bedømmelse: GGS Centrale begreber Psykiatriens historie Psykiatriens organisering i Grønland. Diagnostik og klassifikation af psykiske lidelser. Generel psykopatologi. -generelt om psykoser Det human- og det naturvidenskabelige kundskabsområde i psykiatrien generelle behandlingsprincipper Skizofreni Affektive lidelser Retspsykiatri Børne psykiatri: Hvilke diagnoser? Litteratur: Poulsen et.al. (Red): Psykiatri en grundbog. Munksgaard, København 2. udgave, s , , Den tværfaglige forfattergruppe Psykiske sygdomme og problemer hos børn og unge Psykiatrifondens forlag, side (kopi) Sygeplejekursus 7: Sygepleje relateret til psykiatrisk plejeforløb Mål: Målet er, at den studerende erhverver sig viden om og forudsætninger for at kunne handle på såvel individ- som gruppe- og samfundsplan i forhold til sygepleje af sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende og behandlende karakter i forhold til patienter med psykiske lidelser. At de studerende udvikler forståelse for kommunikationens betydning i relation til støtte og konflikthåndtering i forbindelse med den psykisk syge eller krisepåvirkede patient. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan demonstrere dybtgående viden om centrale kundskabsområder inden for sygepleje til patienter med psykiske lidelser. Kan identificere specifikke sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til patienter med psykiske lidelser og analysere og fortolke problemstillingerne med anvendelse af relevant teori. Lektionskatalog 5. semester hold

15 Kan mundtligt og skriftligt formidle og argumentere teoretisk og videnskabeligt for sine kundskaber, analyser, vurderinger og interventionsforslag med anvendelse af et tydeligt fagsprog (niveau 3). Faglig kompetence: Kan analysere konkrete sygeplejefaglige problemstillinger hos den psykisk syge eller krisepåvirkede patientgruppe og drøfte mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse. Kan anlægge et patientperspektiv i analysen af professionsfaglige aspekter og kunne identificere mulige dilemmaer og undertrykkende aspekter i professionsudøvelsen eller i rammerne herfor. Kan beherske udvalgte analysemetoder i bearbejdning af specifikke sygeplejefaglige problemstillinger i det psykiatriske plejeforløb(niveau 3). Kan demonstrere viden om sygeplejefaglige interventionsmuligheder og kan redegøre for muligheder og begrænsninger i brugen af disse i forhold til forskellige patientgrupper og kontekstuelle vilkår (niveau 3). Kursusindhold: Patientens plejeforløb i relation til eksemplariske psykiske lidelser. Der undervises i teorier som giver forskellige perspektiver på kommunikation og interaktion med den psykisk påvirkede patient. Centrale begreber: Psykiatrisk sygepleje som fagområde Om menneskesyn, psykiatrisk sygepleje og behandling Samtalen Et miljø for vækst og udvikling Sygeplejeaspekter knyttet til medikamentel behandling Sundhedsfremmende og forebyggende aspekter i det psykiatriske sundhedsvæsen Antal : 2 Lektioner: 19 Pensum: 203 sider Eksamensform: Individuel skriftlig opgave. Faget afprøves sammen med sygdomslære 2. Censur: Intern Bedømmelse: GGS Litteratur: 203 sider Hummelvoll JK. Helt ikke stykkevis og delt. 3. udgave. København: Hans Reitzels Forlag; (side 21 82, , , , (195 sider) Lynge, I. (2000) Psykiske lidelser i det grønlandske samfund. Kap. 4.3 Om den eskimoiske kultur Side (7 sider) (kopi) Obstetrik Sygdomslære kursus 3 Mål: At den studerende opnår forståelse for diagnosticering, behandling og pleje af patienter indenfor obstetrik, herunder ætiologi, kliniske og parakliniske manifestationer samt profylakse, Lektionskatalog 5. semester hold

16 således at den studerende teoretisk kan medvirke aktivt i relation til patienter med de almindeligst forekommende akutte og kroniske tilstande. Kompetenceniveau: Faglig kompetence: Kan analysere konkrete sygdomsmæssige problemstillinger og drøfte mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse. Er fortrolig med centrale sygeplejefaglige interventionsmuligheder, og kan beskrive muligheder og begrænsninger i brugen af disse i forhold til den obstetriske patientgruppe og kontekstuelle vilkår. Er fortrolig med centrale metoder, procedurer og redskaber der anvendes i vurderinger, handlinger og evalueringer af den obstetriske patient. Behersker specialiserede dataindsamlingsmetoder og kan analysere empiriske data. Kender principperne for udarbejdelse og opdatering af pleje- og behandlingsprogrammer. Er fortrolig med generelle dokumentation og standarder. Kursusindhold: Faget obstetrik fokuserer på det normale svangerskab, den normale fødsel, den nyfødte, komplikationer og sygdomme i svangerskabet, patologiske tilstande ved fødslen og hos den nyfødte, mammaes anatomiske strukturer og fysiologi i forbindelse med amning. Der lægges i forbindelse med fødsel speciel vægt på nødhjælp til fødende. Antal : 1,5 Lektioner: 14 Pensum: 135 sider Organiseringen af fødselsbetjeningen i Grønland, herunder jordemoderens arbejds- og funktions område De specielle opgaver der knytter sig til arbejdet med graviditet, og fødsel i en bygd. set i forhold til jordemoderens rolle og stations sygeplejerskens rolle, når hun står alene! - akut nødhjælp ved fødsel i bygden - evakuering ved truende for tidlig fødsel, efter fødslen af mater, den nyfødte - Graviditets diagnosticering, subjektive og objektive symptomer - Risikofaktorer - Uterus anatomiske opbygning og udvikling under graviditeten - Fødselsforberedelse og overvågning af fostret Fødselsmekanismen - De obstetriske mål, caputs akkomodation under fødslen - Fødslens start, vekraften, (vehæmmende- og fremmende midler i farm.se senere) - Vaginale explorationer, de 4 håndgreb, lytning til barnets hjertelyd, - Omsorg, fødselsmiljø, fødestillinger, smertelindring, indgreb/ indikationer efterveer Apgar score - (- k-vit) - uterus kontraherende stoffer/vestimulerende midler - uterus afslappende midler/vehæmmende midler) Svangerskabsbetingende sygdomme: - Præeklampsi/ eklampsi - Abruptio plancenta - Blødning, grønt fostervand (amnion emboli) - styrtfødsel, sectio caesarea - Præmatur fødsel, asfyksi, Sociale rettigheder i forbindelse med svangerskab og fødsel Lektionskatalog 5. semester hold

17 Bekendtgørelser, retnings linier og lovgivning inden for område organisation af svangreprofylaksen: henvises der til løbende i undervisningen Eksamensform: Aktiv deltagelse i faget er obligatorisk. Censur: Intern Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Litteratur: Dessau, D., Bowall, H., Lenstrup, C. og Taxbøl, D. (2004) Obstetrik og gynækologi. Nyt Nordisk Forlag, 2.udg. s , , ) Olsen, Inge(2004): Farmakologi for sygeplejestuderende. Munksgaard København 2.udg. s. 39, Kompendium Perinatal Omsorg (udleveres) - Perinatal omsorg - Status 2001 (Direktoratet for Sundhed okt.2001) - Perinatal omsorg - Partus normalis. Udarb. Af Ejla Størup - Perinatal omsorg - Vejledende svangreundersøgelser - Perinatal omsorg - Sociale vilkår for graviditet og barsel - Perinatal omsorg - Perinatal journal (udleveres) Sygeplejekursus 8: Sygepleje relateret til obstetriske plejeforløb Mål: Målet er, at den studerende erhverver sig viden om og forudsætninger for at kunne handle på såvel individ- som gruppe- og samfundsplan i forhold til sygepleje af sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende og behandlende karakter i forhold til graviditet, fødsel og barselsperiode og det nyfødte barn. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan demonstrere dybtgående viden om centrale kundskabsområder inden for sygepleje i forbindelse med graviditet, fødsel, barselsperiode og det nyfødte barn. Kan identificere specifikke sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til graviditet, fødsel, barselsperiode og det nyfødte barn og analysere og fortolke problemstillingerne med anvendelse af relevant teori (niveau 3). Kan mundtligt og skriftligt formidle og argumentere teoretisk og videnskabeligt for sine kundskaber, analyser, vurderinger og interventionsforslag med anvendelse af et tydeligt fagsprog (niveau 3). Faglig kompetence: Kan analysere konkrete sygeplejefaglige problemstillinger i forbindelse med graviditet, fødsel, barselsperiode og det nyfødte barn og drøfte mulige sammenhænge, årsager og konsekvenser knyttet til disse. Kan anlægge et patientperspektiv i analysen af professionsfaglige aspekter og kan identificere mulige dilemmaer og undertrykkende aspekter i professionsudøvelsen eller i rammerne herfor (niveau 3). Kan beherske udvalgte analysemetoder i bearbejdning af specifikke sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til graviditet, fødsel, barselsperiode og det nyfødte barn (niveau 3). Lektionskatalog 5. semester hold

18 Kan demonstrere viden om sygeplejefaglige interventionsmuligheder og redegøre for muligheder og begrænsninger i brugen af disse i forhold til forskellige patientsituationer og kontekstuelle vilkår (niveau 3). Kursusindhold: Familiens plejeforløb i relation til graviditet, fødsel og barselperiode. Obstetrisk sygepleje: Sygeplejerskens virksomhedsområde i det obstetriske speciale Den normale graviditet Den indlagte gravide Barselsperioden - Mater, familien - Den nyfødte Amning og ernæring af barnet Kulturens indflydelse/ påvirkning i forbindelse med graviditet, fødsel og barselsperioden Det Komplicerede forløb Komplikationer hos barnet Sundhedsplejerskens arbejds- og funktions områder Antal : 2 Lektioner: 19 Pensum: 190 sider Eksamensform: Aktiv deltagelse er obligatorisk. Censur: Intern Bedømmelse: bestået/ikke bestået Litteratur:(der opgives 117 sider og underviser kommer med supplerende litteratur). Dessau, D., Bowall, H., Lenstrup, C. og Taxbøl, D. (2004) Obstetrik og gynækologi. Nyt Nordisk Forlag, 2.udg. s (76 sider), (12 sider), (2 sider), (26 sider) Arktisk behandler sygepleje Sygeplejekursus 9: Sygepleje / behandling relateret til særlige patientforløb i form af arktisk sygepleje Antal : 4,5 Lektioner: 60 Pensum: 440 sider Mål: Målet er, at den studerende opnår viden om ansvar, kompetence og basal viden, som i praksis kan danne baggrund for at udøve og anvende praktiske færdigheder i forhold til situationer, hvor der ikke er lægefaglig kompetence til stede vedrørende undersøgelse og behandling af den akutte syge og traumatiserede patient. Kompetenceniveau: Intellektuel kompetence: Kan identificere (vurdere) generelle og specifikke behandlingsbehov efter tildelt bemyndigelse, når lægefaglig kompetence ikke er til stede (niveau 3) Faglig kompetence: Kan demonstrere dybtgående indsigt i hvornår og hvordan der ydes nødhjælp til akutte patienter efter tildelt bemyndigelse, når lægefaglig kompetence ikke er til stede (niveau 3) Lektionskatalog 5. semester hold

19 Kursusindhold: Undersøgelse, diagnostik, behandling og kontrol af patienter med visse velafgrænsede lidelser/afgrænsede symptomer. Hvordan bistå den akutte patient med nødhjælp, visitere og klargøre den akutte patient til transport. Behandling af den akutte patient ABC- behandling Den bevidsthedspåvirkede patient Den multitraumatiserede patient Transport Patienten med akut åndenød Patienten med hjertestop Basal hjertestop behandling voksne og børn Shock Almen frakturlære Akutte abdominal smerter Gynækologiske gener Det syge barn Akutte sårskader Øjne, næse og mundhule Den hypoterme patient Forgiftning og ætsninger Brandsår Delirium og akut psykose Eksempler på praktiske sygeplejehandlinger: At skylle et øje og vende et øjenlåg Sy sår Lægge en gibsskinne Lægge venflon og håndtere i.v. væsker Handlinger i forbindelse med en nedkølet patient Undersøgelse af abdomen i forbindelse med en patient med mavesmerter Strep. A test og blodsukkermåling Handlinger ved hjertestop Observationer ved commotio cerebri Klargøring af en patient til transport Håndtering af inhalationer Shockbehandling Handlinger i forbindelse med forgiftninger Handlinger i forbindelse med brandsår Handlinger i forbindelse med delirium Eksamensform: Praktisk demonstration (eller illustration) af handling af mundtlig begrundet handling til den akutte syge Censur: Ekstern (3. ekstern prøve) Bedømmelse: GGS Antal : Der tilskrives 4,5point Litteratur: (opgives 434 sider) Boeckstyns, M. et al.: Skadestue kirurgi. Munksgaard udg. s 68-76, (kopi) Lektionskatalog 5. semester hold

20 Callesen, Torben et al.: Den akutte patient. København. Munksgaard 2007 Lufttransport af patienter. Redigeret af Erik Schroeder og Uffe Taudorf. Forsvarets Sundhedstjeneste. ELI- vejledning: Dokumentation i sundhedsvæsnet. 4. oktober 2005 (Kopi) ELI-vejledning om rabies (kopi) Fahmy, P. et al: Praktisk oftalmoskopi. Gads forlag. København 2004, s (kopi) Holst, Inger Johanne.; Bevidsthed. I Pedersen Søren: Sygeplejebogen 1, del udgave.. København: Gads Forlag 2007 s Kirk, U. & L. Duus: Førstehjælp til kuldeofre på søen. In Sygeplejersken 2/95. (Kopi) Lindebjerg Mai Britt: Førstehjælp: I: Pedersen Søren: Sygeplejebogen 1, del 1, s , Gads Forlag 2.udgave 2007 Olsen, Efa: Tidsskriftet Peqqinnissaq.: Kuldeskader (kopi) Vesterdal, A.: Sådan behandles kolde patienter. In Sygeplejersken 2/95. (Kopi) Schroeder, Torben et al.: Basisbog i medicin og kirurgi. Munksgaard Danmark opl. 3. udg. s. (kopi til kursister) Derudover: Instruks for patientledsagelse (kopi) Lille øre-næse-hals bog Vejledning fra Direktoratet (under hypoterme ptt) (kopi) Jura Jura del 2 Mål: Målet er at den studerende tilegner sig viden om den del af lovgivningen, der retter sig mod sygeplejersker som professionelle fagudøvere samt patienter, klienter og pårørendes rettigheder, herunder de til enhver tid gældende bekendtgørelser og retningslinier vedrørende relevante og aktuelle problemområder inden for det sundheds- og sygdomsmæssige område. Målet er endvidere at den studerende forholder sig til det juridiske ansvar, der påhviler sygeplejersker inkl. pligten til stadig ajourføring vedrørende gældende lovgivning. Kompetence niveau: Fagkompetence: Den studerende kan analysere, diskutere og vurdere lovgrundlaget for professionsudøvelsen og er fortrolig med konsekvenser af lovgivningen. Kursusindhold: Der undervises i lovgivningen vedrørende sygeplejersker og sygeplejerskers forhold inkl. autorisation og strafferetslige forhold. Patientrettigheder i forbindelse med indlæggelse, behandling og forskning. Lovgivning vedr. sociale forhold og tvangsmæssige foranstaltninger. (Niveau 3) Antal : 1,0 Lektioner: 10 Pensum: 156 sider Lektionskatalog 5. semester hold

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Bachelor i sygepleje

Bachelor i sygepleje Studieordning for uddannelse til Bachelor i sygepleje Bachelor of Science in Nursing 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik /Institut for sygepleje og sundhedsforskning Jagtvej 2, Box 1499 3900 Nuuk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Forfatterpræsentation

Forfatterpræsentation Forfatterpræsentation Nete Hornnes Forskningssygeplejerske, Master of Public Health (MPH), ph.d. Ansat ved Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital. Nete har etableret en kohorte af patienter med apopleksi

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+

Litteraturliste,+Sundhedskonsulent+Del+I+ Emne Tema1 Hvad er sundhed sundhedsadfærd hvilke teoretiske modeller bruges ofte til at forstå sundhedsadfærdsændringer Hvad rør sig i DK lige NU? Tema 2 Dødelighed sygelighed i Danmark De store folkesygdomme

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Indledning Vidensformer

Indledning Vidensformer Indledning Professionelt arbejde med mennesker er et offentligt anliggende. At være eksempelvis pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver eller jordemoder af profession indebærer af samme grund en

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008 Lovtidende A 2008 24. januar 2008 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 5, stk. 1-2, og 11, stk. 2, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet j. nr. 101.514.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 6. semester Hold 2011 27. marts 2014 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Er sundhedspædagogik vejen frem?

Er sundhedspædagogik vejen frem? Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Er sundhedspædagogik vejen frem? Måske ikke alene men det sundhedspædagogiske arbejde er én vej Jeanette Magne Jensen, lektor i sundhedspædagogik

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst.

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. På WHO s generalforsamling i 1998 vedtog medlemslandene herunder Danmark en verdenssundhedsdeklaration omhandlende

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet/Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje August 2012 1. semester Hold 2012 Indhold 1. Semester 3 Oversigt over fag

Læs mere

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C

Fagområde 1: Socialt Arbejde. SOC 2010 Hold X og Y. 6. september, kl. 8.15 14.15 Lokale AUD C Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester, efterår

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Efteruddannelse i Pædiatri for sygeplejersker Hold 2013-2014

Efteruddannelse i Pædiatri for sygeplejersker Hold 2013-2014 Efteruddannelse i Pædiatri for sygeplejersker Hold 2013-2014 Udbudt af HR & Uddannelse i Region Hovedstaden i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og Juliane Marie Centret på 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Det er jo den vej det går

Det er jo den vej det går Sygeplejes mange ansigter Dokumentation af, refleksion over og udforskning af sygepleje Det er jo den vej det går Af Raymond Kolbæk underviser, cand.cur., ph.d. stud. Temadag på Viborg Sygeplejeskole onsdag

Læs mere

Formål. Sundhedspædagogik Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010. Bliver viden til handling? 12-05-2010. At skærpe forskellige perspektiver

Formål. Sundhedspædagogik Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010. Bliver viden til handling? 12-05-2010. At skærpe forskellige perspektiver Formål Temadag forebyggende hjemmebesøg d.10. maj 2010 Lektor og Master i sundhedspædagogik Fysioterapeutuddannelsen PH Metropol alvr@phmetropol.dk At skærpe forskellige perspektiver Din egen Din kollega

Læs mere

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilinniarfik/ Center for Sundhedsuddannelser Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 1. semester 2006 1. semester 2006 1 Indhold 1. Semester 3 Oversigt over fag og undervisningsformer

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i Arktisk Specialsygepleje ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab

Studieordning for diplomuddannelse i Arktisk Specialsygepleje ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Studieordning for diplomuddannelse i Arktisk Specialsygepleje ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan!

STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE. Studietilbud, hvad og hvordan! FAM STUDIEPLAN FOR MODUL 12 STUDERENDE Studietilbud, hvad og hvordan! FAM OUH Odense Universitetshospital Udarbejdet af: Tenna Kjær April 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere