Ja, så er der gået endnu et år i vores grundejerforening, og denne beretning er så min ottende.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ja, så er der gået endnu et år i vores grundejerforening, og denne beretning er så min ottende."

Transkript

1 1 Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2015/2016 Formandens beretning Ja, så er der gået endnu et år i vores grundejerforening, og denne beretning er så min ottende. Jeg har nu siddet i bestyrelsen siden 2007/08, og det er vel snart på tide med en ny mand på posten? Ved sidste generalforsamling fik vi to nye bestyrelsesmedlemmer, nemlig Erik og Evald. Erik blev efterfølgende valgt som næstformand og Evald som menigt bestyrelsesmedlem i vores forening. De er begge faldet godt ind i den arbejdsform og tone, vi har i bestyrelsen. De har begge taget godt fra, på de opgaver der er, samt kommet med gode input i forhold til det arbejde, som er foregået i det seneste år. Kaj er nu for alvor kommet rigtig godt ind i økonomien og styrer med sikker hånd foreningens økonomi. Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøde i den forgangne periode, alle er foregået i en rigtig konstruktiv atmosfære og positiv dialog. Det ER rigtig godt, at disse bestyrelsesmøder er aftalt lige efter generalforsamlingen, det giver mulighed for planlægning, så når der en enkelt gang er et møde der skal flyttes, så kræver det virkelig styring og mange mails, tro mig, jeg prøvede at flytte et af vores møder, hold da op, som Evald skrev på et tidspunkt, er der andre der fremover tør flytte planlagte møder, svaret er et klart nej. Det er travle og involverede mennesker, der er i bestyrelsen Kære bestyrelse, tak for tilliden og opbakningen, det er nødvendigt som formand at have det. Jeg vil igen i år kigge lidt tilbage på det år, der nu er gået. Som sagt har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder, de er afholdt hos Kaj i Vejle, hos Erik i Lind og Evald i Brande, samt to i Vejlby hos Susanne. Dagsordnen / agendaen og referaterne kan som altid, ses på vores hjemmeside Dagsordnen / agendaen er på hjemmesiden ca. 14 dage før mødet afholdes, her vil det selvfølgelig være muligt at komme med input fra alle jer medlemmer, dette gøres via Referatet kommer på hjemmesiden så hurtigt det er muligt, ofte er det på hjemmesiden inden for en uge. Dette sikrer, at informationerne kommer ud til alle på samme tid samt meget hurtigt. I den kommende periode, vil vi som et forsøg, sende både dagsordner / agendaer og referater ud som et nyhedsbrev, til alle der har opgivet en mail adresse. Så husk at give os jeres mail adresse. Nyhedsbreve: Der er i årets løb udsendt 2 nyhedsbreve, disse er sendt ud via mailsystemet fra hjemmesiden, nyhedsbrevene er ikke sendt ud som almindelig post, da de ligger på hjemmesiden, så det er endnu en opfordring til dem, som endnu ikke har tilmeldt sig nyhedsbreve på hjemmesiden, om at gøre det. Tilmelding til nyhedsbrevet, gøres nederst i venstre side, på hjemmesiden, eller via en mail til Jeg vil senere i dag gå vores hjemmeside igennem. Jeg håber, at I ved denne gennemgang får endnu mere glæde af både hjemmesiden og det interne forum, i nyhedsbrevene forsøger vi at få så meget med som muligt med omkring det der sker/og kommer til at ske i Vejlby Strands område.

2 2 Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2015/2016 Husk nu at sende ændringer/rettelser i adresse, salg af sommerhus, eller mail adresse, dette skal I gøre ved at sende en mail til Det er vigtigt at I skriver hvem, hvilken adresse, både sommerhus og privat, samt et tlf. nr. Så vil vi sikre at det rettes i vores systemer. TAK FOR DET Kloakering og drænprojektet i Vejlby strand området: Vi er nu her i foråret 2016 helt færdige med denne opgave, og der mangler kun nogle få områder at blive reetableret. Det er de områder, der er drænet og kloakeret i slutningen af 2015 og i starten af Jeg har et møde med Orbicon i uge 18 omkring dette, og forventer at reetableringen sker i løbet af ganske få uger, efter dette møde. Der er stadig nogle få, men vigtige områder der endnu ikke er helt som vi ønsker dem. Eftervirkningerne fra dræn og kloak projektet har taget længere tid at nå i mål med. Vi mangler blandt andet at komme helt i mål med den store sti midt gennem vores område, den er ujævn og mangler græs. Der er taget hånd om dette problem, MEN det er endnu ikke løst, men vi er på vej, måske bliver det nødvendigt med en lidt større omgang, for at få stien god, mere om det senere på generalforsamlingen. Der vil om 2½ år være en 5 års gennemgang, og den læring der har været i forbindelse med et års gennemgangen er, at jeg ikke skriver under på noget som helst, før de aftalte udbedringer er sket. Jeg kunne godt trætte jer alle med historien om hvor mange mails og telefonopringninger, der har været, det vil jeg ikke, men jeg vil blot nævne et lille eksempel på hvad der har fyldt rigtig meget, nemlig asfaltreparation på Neerlandiavej. Der var revner og huller i siden, flere billeder dokumentere dette, og alligevel tog det ca. 3-4 måneder inder der blev taget aktion på det. Og så var det endda ikke ok, det nye bump var for lavt og hulleren var stadig ikke udbedret, men revner og andet var lavet flot, selv om vi ikke havde klaget over det Der er stadig et par punkter på to do listen, disse forventes klaret her i foråret, kun små 2 år efter 1 års gennemgangen!! til gengæld har vi også indgået et par kompromiser, og så fået en økonomisk kompensation Der er rigtig mange ting der er blevet forandret i vores område, forhåbentligt til det bedre?? Jeg forventer i løbet af de kommende par år, at vores område vil ligne sig selv igen, i en bedre og miljømæssig stand. Jeg er fuldt ud klar over, at det er ikke alle grundejere der er 100% tilfredse med det, der er sket, men jeg håber at I alle ved, at vi har gjort, og fortsat gør et kæmpe stykke arbejde i bestyrelsen, for at få vores område til at se rigtig fornuftigt og flot ud igen. Stikveje - vendepladser, samt lukningen af Bjergehusvej: Stikvejene og vendepladserne vil i løbet af de næste 2 måneder blive vedligeholdt, dette vil ske ved at der efterfyldes med stabilgrus, vejene høvles og tilrettes, sådan at der er gode og stabile veje, samt at de har den rigtige bredde og udseende. Det er vigtigt, at I alle sikrer, at jeres indkørsler er placeret rigtigt i forhold til der, hvor de skal være, sådan at der ikke køres ind over andre grunde, skel eller fra stamvejen. Vi forventer ikke at der i 2016 skal vedligeholdes ret meget, dette gælder stikveje og vendepladser, alle veje vil dog blive efterset, men da alle veje grundlæggende stadig er i rigtig god stand, efter kloak og dræn projektet, forventer vi at udgifterne kan holdes på et lavt niveau.

3 3 Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2015/2016 Bjergehusvej, er nu lukket, ja det vil sige, vi troede at den var blevet lukket, men der var nogle der havde fundet en anden vej uden om ;-( der kørtes ind over græsengen ved transformatorstationen og ud på Bjergehusvej og nok også ud fra Bjergehusvej og ud på grusvejen og videre ud på Strandvejen. MEN nu er der så sat en stopper for det eller er der?, for det kunne se ud som om der stadig køres ud over engen, bare længere nede af grusvejen, MEN det er der råd for, så hvis det fortsætter, har vi flere gamle lygtepæle, og de vil så blive sat op som fodhegn Bjergehusvej er nu blevet repareret og vedligeholdt/renoveret i forbindelse med lukningen, og vi har ikke i budgettet medtaget at den skulle vedligeholdes yderligere i år, den vil nu indgå på lige fod som alle andre veje i vedligeholdelsesplanen. Vi vil stadig gerne have input til, hvad der kan og skal gøres ude i det grønne område på Bjergehusvej!! Ferring sø, sten og stien: Blot for at repetere fra sidste generalforsamling, så er de sten der er lagt nede ved Ferring sø stien, IKKE lagt i skel, men de er placeret ca. 1 til 2 m. fra grundenes skel, dette for at stien ikke skulle ligge lige op og ned af den enkelte grund. Jeg håber at der nu er kommet så meget sti at det er let at se, at det er der man skal gå, stien bliver klippet og passet af Karsten, som også passer alle andre græsområder. Hele stien og begge sider har sidste efterår fået gødning, så vi håber at der kommer godt gang i græsset i år. Projekt Ferring sø: Blot sådan at alle er klar over det, så ER dette projekt med til at gøre vores område meget mere attraktivt, ikke bare for alle grundejere, men også for de gæster og lejere vi har. Der vil her i løbet af sommeren komme flere tiltag/forandringer i dette projekt, der er blevet evalueret og tilbagemeldt, disse elementer bliver nu bearbejdet, og der vil ske ændringer. Blandt andet vil de mangler der har været og stadig er, bliver rettet op, der vil også komme nye kort og der vil blive lavet løsninger i de sumpede områder og meget mere. Flydebroen i den nordlige ende af Ferring sø vil blive flyttet, der vil yderlig blive bygget to nye shelters, det hele vil ske henne ved det gamle fiskerleje, vi skal nok sikre at det IKKE bliver feststed for unge mennesker, men et fristed til de mange der kommer på cykel og for alle de grundejere der har børn og børnebørn, samt selvfølge for hele familien, der vil blive bålplads og bænke, det vil blive udført sådan at det er en naturlig del af landskabet I den nordlige ende, er der fra Lemvig kommunes side givet en prøvetilladelse til at leje kanoer/kajakker ud, dette vil stadig komme til at foregå fra denne plads, det er to Tyske tilflyttere, der vil prøve lykken Grunden til at dette først sker nu, er at Jens Hedevang, naturvejleder hos Lemvig kommune, har været optaget af et andet projekt, dette er nu færdigt, og nu har Jens tiden til at færdigøre Ferring sø projektet. Grønne områder/stier: Alle de grønne områder vil, når der er kommet nok græs op, blive slået og vedligeholdt som normalt. Alle stier og grønne områder har sidste efterår fået gødning for at komme godt i gang igen efter opgravningen i forbindelse med dræn og kloakeringen. Alt dette er betalt af entreprenøren

4 4 Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2015/2016 Hyben og anden bevoksning, der er ud mod stierne, vil som sidste år blive klippet og holdt inde, sådan at den bredde som stierne har nu, fastholdes. Der vil også som de sidste par år blive trimmet rundt om stenene, diverse telefonbokse og el skabe. Vi opfordrer alle grundejer til at sikre, at hække/hyben og anden beplantning klippes ud mod stierne samt at de holdes i skel. Lemvig Kommune: Nye rød/hvide skilte. Der er nu opsat nye skilte i hele vores område, jeg hører meget gerne om der er få steder de mangler at blive skiftet? Lokalplanen for vores område, sørg nu for at læse lokalplan 15, inden du/i går i gang med at ændre/bygge noget, husk det er bygherren der har ansvaret for at det er lovligt, det der bliver ændret/bygget. Det årlige sommermøde med kommunen og sommerhus-grundejerforeningerne, det er der hvor de emner, der er aktuelle for de forskellige grundejerforeninger, bliver debatteret, mødet er afholdt d Referatet kommer på hjemmesiden så snart vi har modtaget det fra Lemvig kommune Vi havde en del punkter med til dette møde, blandt andet en status på Vindmøller ud for Vejlby, samt den indsigelse vi har indsendt. Vejchikaner på Vejlby Klitvejen, status på de asfalt reparationer der er på de små tilkørselsveje, til vores sommerhusområde. Toiletbygning: Den nye toiletbygning ser ud til at blive brugt rigtig flittigt, den ser stadig rigtig pæn ud, Lemvig kommune sørger jo for vedligeholdelsen, og det gør de rigtig godt, altid pænt ryddeligt og ikke mindst rengjort. Så stor ros til dem for dette arbejde, og nu sørger de også for at der kommer flotte skilte på dørene, sådan at alle kan se hvilket toilet man skal gå på Hjemmesiden: Hjemmesiden er og bliver vores vigtigste kommunikationsform. Det ER her de sidste nye informationer/oplysninger er tilgængelige. Jeg håber at I alle bruger vores hjemmeside rigtig meget, da jeg bruger en del tid på at holde den opdateret. Det er her kan I søge viden omkring grundejerforeningen, samt de aktiviteter der er i gang. Blot til information, så har vi i gennemsnit ca besøgende hver dag, så nogen kigger da på den. Input til hjemmesiden og bestyrelsen er meget velkomne på Oprydningsdagen: Der har igen i år været en rigtig flot opbakning til vores oprydningsdag, vi er ca. 50+ personer, som har løst forskellige opgaver, det er en rigtig hyggelig dag med masser af fælles oplevelser og socialt samvær. Det er en rigtig god tradition vi har fået lavet her. Så tak til alle jer der deltager i dette arbejde, jeg kan kun opfordre endnu flere til at tage del i arbejdet, det er en rigtig god måde at lære de andre grundejere at kende på, og så får vi jo også plejet og passet vores område, til gavn og gælde for alle der bruger det.

5 5 Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2015/2016 Jeg vil gerne på foreningens vegne takke Oda og Johhanes, for der gæstfrihed, det er nu 10 år de har lagt hus og terrasse, samt egne og naboers stole og borde, og ikke mindst stor gæstfrihed, vi har købt et par flasker vin, som i kan nyde sammen på en god sommeraften, som en lille TAK, vi håber vi ses på jeres terrasse igen næste år:-) Nyt kort: Igen i år har vi kort med, til dem der endnu ikke har fået et. Susanne vil udlevere dem efter/under frokosten. Vi håber at I vil sætte det op i sommerhuset, til glæde og gavn for alle der kommer i sommerhuset. Husk at få tegnet den røde ring her er du og sat på kortet. Generalforsamlingen: Igen i år er der en meget stor tilslutning, rekord?, til denne rigtig gode tradition, vi er ca. 150 til spisning og ca. 160 i alt. Det er en rigtig god tradition, hvor alle vi grundejere mødes, her kigger vi lidt tilbage på det år der er gået, og ser på hvad der er sket, samt ser lidt fremad på det år der kommer, kort sagt, vi gør status i Vejlby Strand grundejerforening. Fremtiden: Jeg mener stadig at vi har fået en rigtig god struktur, hvor åbenhed og gennemsigtighed er de bærende elementer, det er den målsætning vi alle i bestyrelsen har arbejdet ud fra, samt fremover vil sikre. Vi har stadig rigtig godt styr på økonomien, selv om vi de sidste par år har brugt lidt flere penge end vi har fået ind. Vi har en rigtig velfungerede forening, samt bestyrelse, dette på trods af en del udskiftninger de sidste par år. Så med en næsten ny bestyrelse, er der masser af nye udfordringer og mål der skal nås. Som lovet vil jeg også gerne fortælle lidt om de fremtidige opgaver i bestyrelsen. Vi vil stadig gerne have udarbejdet et årshjul, det er et værktøj, som fastholder de aktiviteter der skal udføres i grundejerforeningen på de forskellige tidspunkter af året, måske vi i år kan få gang i den proces, dette med hjælp fra de nye bestyrelsesmedlemmer? Vi vil gerne fastholde det niveau vi har i vores område, vi har derfor lavet en plan for dette, som Erik vil præsenterer senere i dag. Dette gør, at vi får en helhed i vores vedligeholdelsesstruktur og ikke mindst udviklingen af vores område, her tænkes på de grønne områder, legepladser, postkassehus, petanquebanen, bord/bænke, veje og stier. Dette arbejde gør, at vi kan arbejde med en 5 års plan og en modsvarende økonomi. Vi vil gerne have input fra alle grundejere til hvad der skal vedligeholdes og hvad der skal gøres for at gøre vores område mere attraktivt for alle grundejere og vores gæster, så kære grundejere kom med de gode forslag. Det at få et stærkere og bredere samarbejde op og køre med de to andre grundejerforeninger, er endnu ikke lykkedes, det er faktisk gået lidt tilbage, et eksempel på dette er at vores fællesmøde, i uge 7, mellem de tre grundejerforeninger ikke er blevet afholdt, så det er stadig noget vi arbejder videre med.

6 6 Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2015/2016 Så der er, som I kan høre, nok at tage fat på, også i den kommende periode. Bestyrelsen: Jeg vil gerne her benytte lejlighed til at takke jer alle fire i bestyrelsen, for den indsats I gør for grundejerforeningen, samt for det med- og modspil I giver i bestyrelsesarbejdet. Dette er nødvendighed for at få en god bestyrelse til at virke. Vi har i det forgangne år været lidt præget af de to nye lige skulle ind i jobbet, men de er begge to kommet utrolig hurtig ind i opgaverne. Som nævnt før har vi stadig en rigtig god og velfungerende bestyrelse, samarbejdet i bestyrelsen fungerer rigtig godt. Vi kender alle vore roller og ansvar, vi er gode til at dække hinanden af, der er stor tillid til hinanden, når man byder ind på opgaverne, løses de også. Det at I alle accepterer, at vi er forskellige, og har forskellige vinkler og kompetencer, samt holdninger til de emner vi arbejder med, gør at vi har en stærk og slagkraftig bestyrelse. Og så til det noget mere trælse, vi skal igen i år sige farvel til en af de gamle, vi skal jo sige farvel til Susanne, hun har, efter pres fra Mogens, nej det er løgn, valgt at sige stop for denne omgang i bestyrelsen. Så kære Susanne, det har været en fornøjelse at have dig med i bestyrelsen, dine gode vinkler, dine tanker og din måde at være på, se helheden og sikre tempoet på bestyrelsesmøderne, er vigtige elementer som vi har haft stor gavn af i bestyrelsen, tak for dine kommentarer og rettelser i mine PowerPoint og beretning, det at give med og modspil, er rigtig vigtigt, tak for din indsats, og ikke mindst tak til Mogens, for lån af Susanne, det sætter vi alle stor pris på. Susanne, vi har samlet lidt sammen til dig i bestyrelsen, (her gives gaven). Således beretningen for året 2015/16. Tak Formand Carsten Johansen

1 Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2014/2015

1 Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2014/2015 1 Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2014/2015 Formandens beretning Ja, så er der gået endnu et år i vores grundejerforening, og det er så min syvende beretning. Da vi fik

Læs mere

Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2012/2013

Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2012/2013 Ja, så er der gået endnu et år, det er så min fjerde beretning. Efter at vi i bestyrelsen nu i et par år, har haft fokus på at få en god struktur, sikre en stor åbenhed i foreningen og få styr på økonomien,

Læs mere

Nyhedsmail December 2015

Nyhedsmail December 2015 Nyhedsmail December 2015 Nyt digelag Harboøre digelag af 2015 Som I sikkert alle er bekendt med, blev det fra Lemvig Kommune bestemt, at alle grundejere på Harboøreland skulle overtage digerne op mod Limfjorden,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlby Strand den 28. januar 2017 hos Kaj Jensen, Vejle

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlby Strand den 28. januar 2017 hos Kaj Jensen, Vejle Dagsorden: Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlby Strand den 28. januar 2017 hos Kaj Jensen, Vejle Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde Pkt. 2: Bordet rundt/siden

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Beretning generalforsamling 2013.

Beretning generalforsamling 2013. Beretning generalforsamling 2013. Set med foreningens øjne har det halve år i 2012 været dårligt, vores stiger har været i en dårlig forfatning, da vores stigemand ikke har kunnet holde dem i den stand,

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Frederik Agergaard, Georg Ørnskov Rønsch, Inge Lise Møller Jensen, Renè Olesen & Stefan Krebs Jensen Per René Schmidt 09. Februar 2015 kl. 19.30 på Skibelund

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Frugtparken

Grundejerforeningen Frugtparken Grundejerforeningen Frugtparken Formand Per Toft Kjelstrup Nøddevej 41 7800 Skive Tlf: 97 51 01 13 Udskrevet 16. marts 2010 Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske inden konfirmationerne,

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Vejlby Strand Grundejerforening 27. april 2013 kl i Harboøre Centeret

Vejlby Strand Grundejerforening 27. april 2013 kl i Harboøre Centeret Vejlby Strand Grundejerforening 27. april 2013 kl. 10.00 i Harboøre Centeret Indlæg omkring kloakering og drænprojektet i Vejlby strands område. Jesper Primdahl fra Lemvig Vand og Spildevand Kloakering

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2013 / 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2013 og 2 i foråret 2014. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2014 / 2015 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 3 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2014 og 1 i foråret 2015. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016

Grundejerforeningen Følletoften. Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 Velkomst ved Kurt Fodgaard Grundejerforeningen Følletoften Referat af generalforsamling d. 28 maj 2016 1. Valg af dirigent: Inge foreslået af bestyrelsen, blev valgt 2. Bestyrelsens beretning: Kort tid

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl Til stede: Mette, Ole, Torben, Christian Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl. 19.30. 1) Valg af referent: Chr 2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. Godkendt med bemærkning

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlby Strand søndag den 19. marts 2017 hos Ellen Burkarl, Hjerm

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlby Strand søndag den 19. marts 2017 hos Ellen Burkarl, Hjerm Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlby Strand søndag den 19. marts 2017 hos Ellen Burkarl, Hjerm Dagsorden: Pkt. 1. Velkomst til Susanne og Mogens præsentation af de enkelte bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2008 / 2009

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2008 / 2009 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2008 / 2009 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2008 samt 2 i foråret 2009, samt møde i november med Teknik og Miljøforvaltningen

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. a. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som blev valgt b. Stemmetællere: Bente Jensen og

Læs mere

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden.

Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Ulleroden forår 2009 Fastelavns-hygge på Drosselvænget Sammen med det dejlige forår følger endnu en udgave af Ulleroden. Det er blevet tid til forårets mange små og større istandsættelsesprojekter for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere. Forår-sommer 2013

Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere. Forår-sommer 2013 Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere Forår-sommer 2013 Kære sommerhusejere, og lejere, Foråret er på vej og med den vinter må vi da få en super sommer. Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen gerne

Læs mere

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dagsorden Frederik Agergaard, Georg Ørnskov Rønsch, Per René Schmidt, Inge Lise Møller Jensen & Stefan Krebs Jensen. Renè Olesen 26. august 2014 kl. 19.30

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 15.1.2015 Til: Grundejerne i Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab 2014 og

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016.

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. 2015 har været året, hvor vi igangsatte en større fysisk genopretning af området.

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Formandens Beretning for Pedersdal Grundejerforening 12. august 2017

Formandens Beretning for Pedersdal Grundejerforening 12. august 2017 Det har været et fantastisk dejligt år for Pedersdal Grundejerforening. Og bestyrelsen har hygget sig med en masse spændende ting. Vi har i bestyrelsen bare det sidste år arbejdet ca. 1200 timer frivilligt

Læs mere

Bestyrelsesmøder 2008-2009

Bestyrelsesmøder 2008-2009 Bestyrelsesmøder 2008-2009 Bestyrelsesmøde 06-05-2009 kl. 19.00 ved NC l: Godkendelse/opfølgning af referat fra 04. Februar 2009 2: Meddeleser/orientering fra formanden 3: Orientering fra kasserer 4: Orientering

Læs mere

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale.

b. Overskudsjord Preben sender svar til Poul (nr. 12), at det faktisk er udført pænt, og at der ikke er noget at påtale. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 1. juni (hos Niels) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Siden sidst a. Høns Preben har sendt bestyrelsens svar til Jytte Sonne vedr.

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013:

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: John Wachs valgt til dirigent. Dirigenten konstater at generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt. Formandens beretning ved

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. Hjemmeside: www.damgaardens jorder.dk Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter at de fremmødte var budt velkomne af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 3. AUG 2008

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 3. AUG 2008 Nr. 48 i rækken. Antal fremmødte: 40 Pkt. 1: Valg af dirigent: Ledgaard Kobjældevej 16 valgt. Pkt. 2: Valg af referent: Ebbe Nørtved valgt. Pkt. 3: Formandens beretning. Stranden: For øjeblikket er stranden

Læs mere

Grundejerforeningen Hårbølle Strand

Grundejerforeningen Hårbølle Strand Grundejerforeningen Hårbølle Strand www.grfhs.dk e-mail: grfhs.post@gmail.com Mødereferat Den 13/11-2007 Emne: Vejbesigtigelse på Baldersvej Tid: Torsdag den 28/6-2007 kl. 15.00. Sted: Baldersvej i Hårbølle.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Grundejerforening Musvågevej

Ordinær generalforsamling. Grundejerforening Musvågevej Ordinær generalforsamling - Grundejerforeningen Musvågevej Lørdag d. 1. marts 2008 Mamma s Pizza 1 Grundejerforening Musvågevej 2 1 Dagsorden Ovenstående er uddrag fra indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011 Nr. 51 i rækken. Antal fremmødte: 34 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye og at mindes Inga Thorkildsen; æret være hendes minde. Pkt. 1: Valg af dirigent: Karsten Ledgaard Kobjældevej

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

1 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten. Vejvedligeholdelse og reetablering af vej og stier efter spildevand- og dræn-projektet

1 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten. Vejvedligeholdelse og reetablering af vej og stier efter spildevand- og dræn-projektet 1 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdt i Dagsorden: Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 14. juni 2014 kl. 14.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 11. maj 2013 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Som Dirigent blev valgt Finn Jacobsen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt mht. de 14 dages varsel.

Som Dirigent blev valgt Finn Jacobsen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt mht. de 14 dages varsel. Referat fra Generalforsamlingen, tirsdag d. 15. maj 2012 kl. 18:30 på Rådhus Cafeen, Stenløse Centret. Tilstedeværende: A3 (fuldmagt), A4, A5, A6, A11, A13, A15, E4, E6 (fuldmagt), E7, E11, E12, E14, F4,

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening.

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Vejene 2013/14 1. Vinter Sne og regn i vinteren 2013/2014 var minimal, så selvom snerydningen kun blev til en enkelt gang, vil vi

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen FJORDPARKEN.

Grundejerforeningen FJORDPARKEN. Side 1 af 6. Grundejerforeningen FJORDPARKEN. Referat af Grundejerforeningen FJORDPARKENS ordinære generalforsamling lørdag den 27. april 2013 kl.09:00. Idrætshallens Cafeteria, Skuldelevs skole. Der var

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Ferring Strand Grundejerforening 11. juli 2015

Referat fra generalforsamling i Ferring Strand Grundejerforening 11. juli 2015 1 Referat fra generalforsamling i Ferring Strand Grundejerforening 11. juli 2015 1. Valg af dirigent Jens Peter Madsen valgt 2. Bestyrelsens beretning Beretning ved formand Søren Aksel Sørensen Efter hvert

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Formands- og Bestyrelsesberetning 1. maj april 2015

Formands- og Bestyrelsesberetning 1. maj april 2015 Referat fra generalforsamlingen lørdag den 25 juli 2015 i Kirke Stillinge Forsamlingshus Valg af dirigent: Per Johansen er foreslået som dirigent og enstemmigt valgt og der var ingen kommentarer til indkaldelsen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Linda Kampmann 27. november 2012 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1.1. Vej & sti

Læs mere

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende Vedr. Generalforsamling 2010 referat Bendt Bjergaard havde et powerpoint indlæg under formandens beretning og her er teksten: Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2009 / 2010

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2009 / 2010 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2009 / 2010 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2009 og 2 i foråret 2010. I vore møder har suppleanterne deltaget,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild

Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lild Referat fra generalforsamlingen afholdt den 22.10.2004 i forsamlingshuset, Lild Valg af dirigent: Ib Horsmark - indkaldelse er i henhold til vedtægterne og lovlig

Læs mere