Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland"

Transkript

1 Oversigt over fokusområder I Region Midtjylland 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER I REGION MIDTJYLLAND... 3 INDUSTRIEN I REGION MIDTJYLLAND... 4 OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER I REGION MIDTJYLLAND... 5 FØDEVARER I REGION MIDTJYLLAND... 6 ENERGI OG KLIMA I REGION MIDTJYLLAND... 9 KREATIVE ERHVERV OG DESIGN I REGION MIDTJYLLAND IKT OG DIGITAL VÆKST I REGION MIDTJYLLAND TURISMEN I REGION MIDTJYLLAND SUNDHEDS- OG VELFÆRDSLØSNINGER I REGION MIDTJYLLAND METODE OG DATAKILDER

3 OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER I REGION MIDTJYLLAND 3

4 INDUSTRIEN I REGION MIDTJYLLAND 4

5 OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER I REGION MIDTJYLLAND 5

6 FØDEVARER I REGION MIDTJYLLAND Nationale styrker og potentialer ifølge regeringens vækstteam Fødevaresikkerhed: Danmark har en lang tradition for arbejdet med fødevaresikkerhed og sporbarhed inden for fødevarer, hvor det er muligt at følge og spore fødevarernes ingredienser tilbage til råvarerne. Potentiale: Fødevaresikkerhed er et vigtigt konkurrenceparameter på eksportområdet. Ikke mindst i Kina, hvor en ny og strammere lovgivning for fødevaresikkerhed er på vej. Kina har udpeget Danmark som samarbejdsland i arbejdet med fødevaresikkerhed. Viden og fokus på sundhed Danske virksomheder er globalt førende i forhold til at producere og udvikle ingredienser, enzymer og kulturer, som indgår i fødevarer, foder og andre biobaserede produkter. Potentiale: Den stigende globale velstand kan på sigt øge efterspørgslen efter sundere og mere næringsrigtige fødevarer samt ny viden og knowhow indenfor sundhed, kost og ernæring mv. Ressourceeffektiv fødevareproduktion Danmark har erhvervs- og forskningsmæssig viden om bæredygtighed og ressourceeffektiv fødevareproduktion. Potentiale: Internationalt efterspørges en mere ressourceeffektiv fødevareproduktion, som belaster miljøet mindst muligt. Biomasse til industrielle formål Danmark har kompetencer indenfor biomasse til industrielle formål, som materialer og energi baseret på biologiske materialer fra rest- og biprodukter fra fødevareproduktionen. Regionale styrker En stor del af den danske beskæftigelse, værdiskabelse og eksport inden for fødevareerhvervet er koncentreret i fødevarevirksomheder, der er lokaliseret i Region Midtjylland. Fødevarevirksomheder, der er placeret i Region Midtjylland står således for 29% af den samlede danske værdiskabelse og 42% af den samlede danske eksport fra fødevareerhvervet. Regionen har en stærk specialisering inden for forarbejdning af mælkeprodukter og ingredienser. Området er i høj grad domineret af Arlas aktiviteter men indeholder også en række andre interessante og innovative virksomheder som Thise, Mammen Mejeri og Them Andelsmejeri. Region Midtjylland har ligeledes en stærk specialisering inden for forarbejdning af kød, hvor man i regionen har store internationale virksomheder som Danish Crown. Region Midtjylland har også en specialisering inden for produktion af ingredienser. Specialiseringen er særlig tydelig i Aarhus, der huser virksomheder som Arla Food Ingredients, AarhusKarlshamn og DuPont Nutrition Biosciences, men også KMC i Brande og Karup er et velkendt navn både nationalt og internationalt. Ud over de store internationale virksomheder rummer det midtjyske fødevareerhverv en lang række små og mellemstore virksomheder med stort potentiale for fremtidig vækst. Der er et sammenhængende vidensmiljø i regionen. Potentiale: Der er en stigende global efterspørgsel efter biomasse til industrielle formål. 6

7 FØDEVARER I REGION MIDTJYLLAND 7

8 ø FØDEVARER I REGION MIDTJYLLAND Skive 130 Lemvig 282 Struer 154 Viborg 124 Randers 116 Norddjurs 166 Holstebro 169 Favrskov 145 Syddjurs 127 Ringkøbing-Skjern 202 Herning 114 Ikast-Brande 97 Silkeborg 86 Skanderborg 99 Aarhus 61 Horsens 139 Odder 129 Hedensted 124 Samsø 291 Specialiseringsgrad Ingen (0-100) Nogen ( ) Stærk (150 +) 8

9 ENERGI OG KLIMA I REGION MIDTJYLLAND Nationale styrker og potentialer ifølge regeringens vækstteam Vedvarende energi Danmark har erhvervsmæssige kompetencer indenfor vindområdet, fjernvarme og energieffektivisering. Mere end hver fjerde vindmølle i verden kommer fra en dansk producent, og markedsandelen var i 2011, trods en kraftig vækst på de globale markeder, fortsat på knapt en femtedel. Danske virksomheder er førende inden for hele værdikæden i havvindmølleprojekter. Potentiale: Den forventede globale vækst frem mod 2020 indenfor havvind skaber et fremtidigt vækstpotentiale for danske vindmølle producenter. Energisystemet i Danmark Danske virksomheder har opbygget kompetencer og viden på en række grønne energiteknologier og udlandet er interesseret i indretningen af det danske energisystem og erfaringerne hermed. Udbygning af danske virksomheders styrkeposition på fjernvarmeområdet vil bidrage til øget eksport til blandt andet de store vækstmarkeder. Danmark er det EU-land, hvor energiteknologi udgør den største andel af vareeksporten. Regionale styrker Region Midtjylland har cirka arbejdspladser indenfor energi og klima, og der eksporteres for 40,7 mia. kr. Størstedelen af arbejdspladserne er indenfor fremstillingserhvervene, der også bidrager med den højeste eksportandel. Der er en stærk positiv specialiseringsgrad indenfor fremstillingserhverv og en moderat positiv specialiseringsgrad for serviceerhverv, opgjort ud fra andelen af arbejdspladser i regionen. Det fremgår af nedenstående at arbejdspladserne er fordelt over hele regionen, men at Ikast-Brande, Viborg og Ringkøbing-Skjern er de kommuner, der har den største specialiseringsgrad indenfor energi og klima. Region Midtjylland har en stærk styrkeposition indenfor vindkraft, da vindemølleproducenterne Vestas og Siemens har hovedkvarter i regionen. Ydermere har region Midtjylland en styrkeposition indenfor bioøkonomi, hvor regionen i 2014 blev udpeget som en af fire mønsterregioner i EU. Potentiale: Danmark er et af de første lande der gennemfører en ambitiøs omstilling af energisystemet, dermed er der mulighed for eksport af erfaringer og teknologier til andre lande. Biomasse Danmark har anerkendte kompetencer indenfor biomasse. Energi fra biomasse udgør i dag ca. 70 pct. af den samlede danske vedvarende energiproduktion. 9

10 ENERGI OG KLIMA I REGION MIDTJYLLAND 10

11 ENERGI OG KLIMA I REGION MIDTJYLLAND Skive 131 Lemvig 133 Struer 28 Viborg 478 Randers 87 Norddjurs 133 Holstebro 102 Favrskov 177 Syddjurs 117 Ringkøbing-Skjern 352 Herning 149 Ikast-Brande 716 Silkeborg 159 Skanderborg 134 Aarhus 71 Horsens 85 Odder 109 Hedensted 93 Samsø 23 Specialiseringsgrad Ingen (0-100) Nogen ( ) Stærk (150 +) 11

12 KREATIVE ERHVERV OG DESIGN I REGION MIDTJYLLAND Nationale styrker og potentialer ifølge regeringens vækstteam Arkitektur, design og film Danmark har i international sammenhæng anerkendte kompetencer indenfor arkitektur, design og film. Der er globalt stigende fokus på, hvordan kreative brancher, som f.eks. arkitektur og design, kan bidrage til den grønne omstilling. Potentiale: Danmark er generelt lang fremme indenfor udvikling af miljøvenligløsninger, hvis de danske virksomheder indenfor arkitektur og design udnytter dette har de mulighed for at få del i den fremtidige vækst på dette område. Mode og beklædning I et internationalt perspektiv står Danmark stærkt indenfor områder som mode & beklædning. Potentiale: Den voksende middelklasse i de nye vækstlande skaber et potentiale for øget efterspørgsel i mode- og beklædningsbranchen. Møbler og interiør Danmark er internationalt anerkendt indenfor området møbler og interiør. Potentiale: Den stigende globale velstand skaber et større marked for møbler og interiør af god kvalitet. Regionale styrker De kreative erhverv bidrager med cirka arbejdspladser i Region Midtjylland og eksporterer for 24,3 mia. kr. Region Midtjylland har en klar styrkeposition indenfor mode, der bidrager med det højeste antal arbejdspladser, værditilvækst og eksportandel indenfor de kreative erhverv. Region Midtjylland har ligeledes en høj specialisering og en stor eksportandel inden for møbler og interiør, men branchen har gennem de senere år haft en markant nedgang i omsætningen. Der er derfor behov for omstilling og udvikling af nye forretningsmodeller. Region Midtjylland har også en vis styrkeposition indenfor bøger og presse, der bidrager med cirka arbejdspladser og en værditilvækst på to mia. kr. Region Midtjyllands specialisering indenfor arkitektur er moderat for regionen under et, men der er en stor og internationalt anerkendt klynge i Aarhus Kommune. Ikast-Brande har den største specialisering indenfor de kreative erhverv opgjort på antal arbejdspladser. Dette skyldes bl.a. at store virksomheder såsom Bestseller, dk company og JBS har hovedkvarter i kommunen. 12

13 KREATIVE ERHVERV OG DESIGN I REGION MIDTJYLLAND 13

14 KREATIVE ERHVERV OG DESIGN I REGION MIDTJYLLAND Skive 85 Lemvig 47 Struer 71 Viborg 70 Randers 76 Norddjurs 89 Holstebro 110 Favrskov 75 Syddjurs 66 Ringkøbing-Skjern 66 Herning 127 Ikast-Brande 274 Silkeborg 153 Skanderborg 110 Aarhus 127 Horsens 89 Odder 67 Hedensted 78 Samsø 68 Specialiseringsgrad Ingen (0-100) Nogen ( ) Stærk (150 +) 14

15 IKT OG DIGITAL VÆKST I REGION MIDTJYLLAND Nationale styrker og potentialer ifølge regeringens vækstteam Digitalisering og anvendelse af IT er en vækstdriver og forandringskraft i dansk økonomi. Ved brug af ny teknologi og digitale løsninger kan virksomhederne styrke deres konkurrenceevne. e-handel Danskerne har i høj grad taget e-handel til sig, og det forventes, at knap halvdelen af den samlede detailhandel i 2020 vil foregå som e-handel. De danske virksomheder har imidlertid ikke i tilstrækkeligt omfang fulgt med denne omstilling. Trods en lang dansk e-handelstradition taber danske netbutikker terræn til udenlandske netbutikker. De danske virksomheder udnytter således ikke i tilstrækkelig grad det modne hjemmemarked for e-handel som springbræt til at få styrke eksporten til forbrugere og virksomheder i andre lande med voksende markeder. Regionale styrker Region Midtjylland har cirka arbejdspladser og eksport for 3,9 mia. kr. indenfor IKT og digital vækst. Region Midtjylland har ikke en styrkeposition indenfor IKT og digital vækst som helhed, men på underområdet industri står region Midtjylland stærkt, opgjort på andelen af arbejdspladser. Til trods for at der ikke er tale om en egentlig midtjysk styrkeposition, er det især serviceerhvervene, der bidrager med et højt antal arbejdspladser, værditilvækst og eksport. Struer og Aarhus er de kommuner, der den højeste specialiseringsgrad indenfor IKT og digital vækst. Over halvdelen af alle arbejdspladser indenfor IKT og digital vækst ligger i Aarhus Kommune. Digitale kompetencer Markedet for digitale redskaber og læremidler er i hastig global vækst. Ifølge en international undersøgelse har det globale marked for e-læring nået en omsætning på over 500 mia. kr., og markedet forventes at vokse betydeligt de kommende år. Det giver muligheder for danske leverandører af digitale læremidler. 15

16 IKT OG DIGITAL VÆKST I REGION MIDTJYLLAND 16

17 IKT OG DIGITAL VÆKST I REGION MIDTJYLLAND Skive 32 Lemvig 4 Struer 253 Viborg 44 Randers 44 Norddjurs 21 Holstebro 25 Favrskov 32 Syddjurs 28 Ringkøbing-Skjern 25 Herning 52 Ikast-Brande 31 Silkeborg 86 Skanderborg 126 Aarhus 184 Horsens 57 Odder 25 Hedensted 33 Samsø 9 Specialiseringsgrad Ingen (0-100) Nogen ( ) Stærk (150 +) 17

18 TURISMEN I REGION MIDTJYLLAND Nationale styrker og potentialer ifølge regeringens vækstteam Storby- og erhvervsturisme Danmark har i forhold til vores nabolande et relativt stort turismeerhverv. Turismen i København har i perioden oplevet en vækst på ca. 35 procent, mens den gennemsnitlige vækst for turismen i sammenlignelige europæiske storbyer har været på ca. 29 procent. Potentiale: Der skal tiltrækkes flere turister til storby- og erhvervsturismen, fra bl.a. Kina og Rusland, som efterspørger danske high end produkter og dansk kultur, arkitektur, design og gastronomi. Kyst- og naturturisme Selvom udviklingen i kyst- og naturturismen har været faldende over de senest år, er det stadig det vigtigste marked for dansk turisme. Regeringen planlægger at vende denne udvikling ved at styrke turismeindsatsen. Potentiale: Danmark skal målrette sit turismeprodukt til nye turistsegmenter og kundegrupper fra primær Tyskland, Sverige og Norge så udviklingen i kyst- og naturturismen kan vendes. Regionale styrker Region Midtjylland har cirka arbejdspladser indenfor turismeområdet, som eksporterer for cirka en mia. kr. Det største antal arbejdspladser ligger indenfor overnatning samt kultur og forlystelser. Region Midtjylland har samlet set ikke nogen specialisering i turisme, opgjort på andelen af arbejdspladser indenfor området. Midtjylland har dog en specialisering indenfor kultur og forlystelser, opgjort efter andelen af arbejdspladser i regionen. Syddjurs er den kommune med den største specialisering indenfor turisme, opgjort på andelen af arbejdspladser indenfor området. Bemærk: Den metode, der er anvendt i denne opgørelse over Region Midtjyllands fokusområder, giver ikke umiddelbart et retvisende billede af turismens økonomiske betydning, som undervurderes i denne opgørelse. For det første er det kun de rene turismebrancher så som overnatning og forlystelser, der i denne opgørelse tæller med under turisme. Men via turisternes forbrug skaber turismen arbejdspladser og omsætning i mange andre brancher. Eksempelvis er detailhandlen i mange af regionens områder dybt afhængig af den økonomiske aktivitet, som skabes af turismen. Dertil kommer, at det kun er varer og tjenester, som krydser den danske grænse, der tæller med som eksport i denne opgørelse. Udenlandske turisters forbrug i Danmark er teknisk set også en del af den danske eksport, men indgår ikke i denne opgørelse. 18

19 TURISMEN I REGION MIDTJYLLAND 19

20 TURISMEN I REGION MIDTJYLLAND Skive 85 Lemvig 99 Struer 68 Viborg 70 Randers 91 Norddjurs 107 Holstebro 89 Favrskov 52 Syddjurs 129 Ringkøbing-Skjern 100 Herning 99 Ikast-Brande 44 Silkeborg 94 Skanderborg 72 Aarhus 112 Horsens 72 Odder 77 Hedensted 62 Samsø 132 Specialiseringsgrad Ingen (0-100) Nogen ( ) Stærk (150 +) 20

21 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSLØSNINGER I REGION MIDTJYLLAND Nationale styrker og potentialer ifølge regeringens vækstteam Lægemidler og medicoområdet På lægemiddel- og medicoområdet står danske virksomheder allerede i dag stærkt, når der ses på produktivitet, markedsandele, investeringer i forskning og udvikling, patentaktivitet mv. Velfærdsløsninger De nye vækstmarkeder skal opbygge og udbygge deres velfærdssystemer i de kommende år, og de viser en betydelig interesse for danske velfærdsløsninger. Det globale marked for sundheds- og velfærdsløsninger er i hastig vækst som følge af aldrende befolkninger, flere kronikere, livsstilssygdomme samt borgernes øgede forventninger til behandling, pleje og omsorg. Potentiale: Regeringens vækstplan i 2013 fastlagde at der er et betydeligt uudnyttet erhvervspotentiale inden for hjælpemidler, service- og driftsløsninger, rådgivning og sundheds-it. Regionale styrker Region Midtjylland har cirka arbejdspladser og eksport for 1,8 mia. kr. indenfor sundhed og velfærdsområdet. Arbejdspladserne er fordelt nogenlunde ligeligt på fremstillingserhverv og handel. Fremstillingserhvervene har den højeste værditilvækst og eksport, hvor handel bidrager med det højeste antal arbejdspladser og virksomheder. Region Midtjylland har kompetencer indenfor hjælpemiddelområdet, som udgør halvdelen af den sundhedsteknologiske eksport i regionen. Odder Kommune har som den eneste kommune i Region Midtjylland en mindre styrkeposition indenfor sundhed og velfærd, opgjort efter andel arbejdspladser indenfor området. 21

22 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSLØSNINGER I REGION MIDTJYLLAND 22

23 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSLØSNINGER I REGION MIDTJYLLAND Skive 46 Lemvig 34 Struer 83 Viborg 33 Randers 39 Norddjurs 30 Holstebro 38 Favrskov 47 Syddjurs 55 Ringkøbing-Skjern 33 Herning 35 Ikast-Brande 24 Silkeborg 52 Skanderborg 74 Aarhus 50 Horsens 60 Odder 105 Hedensted 74 Samsø 59 Specialiseringsgrad Ingen (0-100) Nogen ( ) Stærk (150 +) 23

24 Metode og datakilder Datakilder og metode Antallet af arbejdspladser og erhvervsindkomst er fundet via den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). Seneste år er Antallet af virksomheder, værditilvækst og eksport er fundet via regnskabsstatistikken. Seneste år er Regnskabsstatistikken dækker udelukkende de private byerhverv. Man bør være særligt opmærksom på følgende forhold: Klyngens afgrænsning er foretaget på baggrund af virksomhedernes branchekoder. Der kan derfor være virksomheder, som ikke placeres i det korrekte vækstområde. Det vurderes dog, at det er en generel problemstilling, der gælder i alle regioner, og som derfor ikke forskyder regionens specialisering i væsentlig grad. Det vil dog have indflydelse på vækstområdets absolutte størrelse. Turismen: Den anvendte metode giver ikke umiddelbart et retvisende billede af turismens økonomiske betydning, som undervurderes i denne opgørelse. For det første er det kun de rene turismebrancher så som overnatning og forlystelser, der i denne opgørelse tæller med under turisme. Men via turisternes forbrug skaber turismen arbejdspladser og omsætning i mange andre brancher. Eksempelvis er detailhandlen i mange af regionens områder dybt afhængig af den økonomiske aktivitet, som skabes af turismen. Dertil kommer, at det kun er varer og tjenester, som krydser den danske grænse, der tæller med som eksport i denne opgørelse. Udenlandske turisters forbrug i Danmark er teknisk set også en del af den danske eksport, men indgår ikke i denne opgørelse. Af diskretionshensyn er det kun muligt at beregne specialiseringsgraden på kommuneniveau for fødevareerhvervet under et. Kommunale specialiseringer på underområder fremgår derfor ikke af specialiseringskortet. Et eksempel er i Aarhus Kommune, der ikke har en specialisering på fødevareområdet til trods for, at der ligger en meget stærk specialisering på underområdet produktion af ingredienser. De primære erhverv: De primære erhverv er med i antallet af arbejdspladser men er ikke med i opgørelsen af antal virksomheder, værditilvækst og eksport, da de ikke indgår i de private byerhverv. Det gælder for såvel fødevarer som energi og klima, hvor de primære erhverv er en del af vækstområdet. Kreative erhverv og design: Kunst og kunsthåndværk er med i antallet af arbejdspladser men er ikke med i opgørelsen af antal virksomheder, værditilvækst og eksport, da de ikke indgår i de private byerhverv. 24

25 Metode og datakilder Fødevarers afgrænsning Primære erhverv Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø Dyrkning af ris Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde Dyrkning af andre etårige afgrøder Dyrkning af druer Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter Dyrkning af citrusfrugter Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter Avl af malkekvæg Avl af andet kvæg og bøfler Avl af får og geder Avl af smågrise Produktion af slagtesvin Fjerkræavl Blandet drift Serviceydelser i forbindelse med planteavl Serviceydelser i forbindelse med husdyravl Forarbejdning af afgrøder efter høst Havfiskeri Ferskvandsfiskeri Havbrug Ferskvandsbrug Forarbejdning af mælkeprodukter Mejerier samt ostefremstilling Fremstilling af konsumis Forarbejdning af kød Forarbejdning af svinekød Forarbejdning af andet kød Forarbejdning og konservering af fjerkrækød Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter Produktion af ingredienser Fremstilling af olier og fedtstoffer Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter Fremstilling af sukker Anden fødevareproduktion Fremstilling af fiskemel Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel Forarbejdning og konservering af kartofler Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager Fremstilling af mølleriprodukter Industriel fremstilling af brød; kager mv Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer Forarbejdning af te og kaffe Fremstilling af færdigretter Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad Fremstilling af andre fødevarer i.a.n Destillation, rektifikation og blanding af alkohol Fremstilling af vin af druer Fremstilling af cider og anden frugtvin Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer Fremstilling af øl Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske Agentur og engroshandel Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata Fiskeauktioner Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer Engroshandel med blomster og planter Engroshandel med levende dyr Engroshandel med frugt og grøntsager Engroshandel med kød og kødprodukter Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft fortsættes på næste side 25

26 Metode og datakilder fortsat fra forrige side Engroshandel med vin og spiritus Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier Engroshandel med fisk og fiskeprodukter Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil Detailhandel Købmænd og døgnkiosker Supermarkeder Discountforretninger Frugt- og grøntforretninger Slagter- og viktualieforretninger Fiskeforretninger Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer Detailhandel med drikkevarer Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder Støtteerhverv Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien Kontrol af levnedsmidler Restauration Restauranter Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv Event catering Anden restaurationsvirksomhed Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. Energi og klimas afgrænsning Primære erhverv Indvinding af stenkul Indvinding af brunkul Brydning af jernmalm Brydning af uran- og thoriummalme Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme Indvinding og agglomerering af tørv Anden råstofindvinding i.a.n. Fremstillingserhverv Fremstilling af koks mv Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål Oparbejdning af nukleart brændsel Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater Fremstilling af batterier og akkumulatorer Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Fremstilling af andre pumper og kompressorer Fremstilling af andre haner og ventiler Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg Produktion af elektricitet Genbrug af sorterede materialer Serviceerhverv Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding Transmission af elektricitet Distribution af elektricitet Handel med elektricitet Distribution af gas Handel med gas gennem rørledninger fortsættes på næste side 26

27 Metode og datakilder fortsat fra forrige side Vandforsyning Opsamling og behandling af spildevand Indsamling af ikke-farligt affald Indsamling af farligt affald Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald Bortskaffelse af affald med energiproduktion Behandling og bortskaffelse af farligt affald Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør Engroshandel med affaldsprodukter Servicestationer Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv Anden teknisk rådgivning Anden måling og teknisk analyse Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik Kreative erhvervs afgrænsning Arkitektur Arkitektvirksomhed Design Industriel design og produktdesign Kommunikationsdesign og grafisk design Indretningsarkitekter og rumdesign Bøger og presse Trykning af dagblade Anden trykning Prepress- og premedia-arbejde Bogbinding og lignende serviceydelser Engroshandel med bøger, papir og papirvarer Udgivelse af bøger Udgivelse af aviser og dagblade Udgivelse af ugeblade og magasiner Udgivelse af distrikts- og annonceblade Anden forretningsservice i.a.n Fotografisk virksomhed Kunst og kunsthåndværk Teater- og koncertvirksomhed Selvstændigt udøvende scenekunstnere Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst Kunstnerisk skaben Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. Radio og TV Fremstilling af kommunikationsudstyr Engroshandel med radio og tv mv Produktion af tv-programmer Radiovirksomhed Tv-virksomhed Film og video Produktion af film og videofilm Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer Distribution af film, video- og tv-programmer Indholdsproduktion og computere Fremstilling af computere og ydre enheder Engroshandel med computere, ydre enheder og software Udgivelse af computerspil Musik Reproduktion af indspillede medier Fremstilling af musikinstrumenter Engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik Reklame Reklamebureauer Anden reklamevirksomhed Mode Avl af pelsdyr mv Fremstilling af beklædningsartikler af læder Fremstilling af arbejdsbeklædning Fremstilling af anden yderbeklædning Fremstilling af underbeklædning Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør Fremstilling af varer af pelsskind Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv Fremstilling af fodtøj fortsættes på næste side 27

28 Metode og datakilder fortsat fra forrige side Fremstilling af ure Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter Fremstilling af bijouteri og lignende varer Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer Engroshandel med beklædning Engroshandel med fodtøj Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer Engroshandel med kufferter og lædervarer Møbler og interiør Fremstilling af boligtekstiler Fremstilling af tæpper Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande Fremstilling af elektriske belysningsartikler Fremstilling af andre møbler Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram Engroshandel med porcelæns- og glasvarer Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler IKT og digital væksts afgrænsning Industri Fremstilling af elektroniske komponenter og plader Fremstilling af printplader o.l Fremstilling af elektronik til husholdninger Fremstilling af magnetiske og optiske media Telekommunikation Fastnetbaseret telekommunikation Trådløs telekommunikation Satellitbaseret telekommunikation Anden telekommunikation Serviceerhverv Anden udgivelse af software Computerprogrammering Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi Computer facility management Anden it-servicevirksomhed Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Webportaler Reparation af computere og ydre enheder Reparation af kommunikationsudstyr Engroshandel Engroshandel med elektronisk udstyr Engroshandel med telekommunikationsudstyr Turismens afgrænsning Overnatning Hoteller Konferencecentre og kursusejendomme Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold Campingpladser Andre overnatningsfaciliteter Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. Kultur og forlystelser Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater Drift af sportsanlæg Andre sportsaktiviteter Forlystelsesparker o.l Lystbådehavne Andre forlystelser og fritidsaktiviteter Rejseservice Rejsebureauer Rejsearrangører Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed Transport Turistkørsel og anden landpassagertransport Sø- og kysttransport af passagerer Transport af passagerer ad indre vandveje Ruteflyvning Charter- og taxiflyvning 28

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Profil- & markedsdækning Firma XYZ 2014 Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er

Læs mere

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1)

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) Side 1 af 15 E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) [ Søgning ] [ Interface oversigt ] [ Kodetabel oversigt ] Kode Indhold 101110 Forarbejdning af svinekød 101190 Forarbejdning af

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Titel: Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Udarbejdet for: Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Udarbejdet af: Teknologisk

Læs mere

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE 1993 3. udgave - september 1996 MENNINGARSTOVAN Faroe Islands Trade Council 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til FV 93 2 Kodesystem 3 Ændringer i 3. udgave 3 Oversigt over hovedafdelinger

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche NACE Kode Betegnelse Hovedbranche 10000 Landbrug, jagt mv. Landbrug, jagt mv. 11000 Planteavl Landbrug, jagt mv. 11100 Agerbrug Landbrug, jagt mv. 11110 Kornavl Landbrug, jagt mv. 11190 Agerbrug i øvrigt

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland Glenda Napier og Henrik Bjerregaard, REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 6 9 11 17 20

Læs mere

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000 01 Landbrug, jagt mv. 01.1 Planteavl 01.12 Gartnerier og planteskoler 01.12.10 Gartnerier Dyrkning af grøntsager. Dyrkning af krydderurter Indsamling af svampe Dyrkning/drivning af blomsterløg, potteplanter,

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Hovedrapport Del 1 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse 1. DE KREATIVE

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020

En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 En globalt konkurrencedygtig region Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 Region Midtjylland Vækstforum Vækstforum sætter fokus på energi og miljø Satsningen inden for energi- og miljøområdet handler blandt

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

DEN DANSKE MODEBRANCHE

DEN DANSKE MODEBRANCHE DEN DANSKE MODEBRANCHE WEAR & DANSK ERHVERV 2014 Fotograf: Pernille Ringsing MALTHE MUNKØE & JONAS SPENDRUP MEYER Introduktion Modebranchen er en central del af den danske erhvervsstruktur. Salget af modevarer

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

Vækst via Eksport: Danmark Japan

Vækst via Eksport: Danmark Japan um.dk evm.dk kebmin.dk fivu.dk fvm.dk sum.dk Vækst via Eksport: Danmark Japan 21 konkrete vækstinitiativer inden for eksport, investeringer og innovation Marts 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet 2 Vækst

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland

Kultur- og oplevelsesøkonomi. i Region Nordjylland Kultur- og oplevelsesøkonomi i Region Nordjylland Indhold Grafisk produktion: akprint Forord 4 Resumé 6 Hvad er oplevelsesøkonomi? 8 Metode 12 Hovedkonklusioner 14 Oplevelsesøkonomien i tal 20 Områdeanalyser

Læs mere

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK FEBRUAR 2015 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK Hvordan sikrer vi, at der genskabes et tilstrækkeligt antal nye arbejdspladser i den private sektor inden 2020? Rapport udarbejdet af Copenhagen

Læs mere