Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland"

Transkript

1 Oversigt over fokusområder I Region Midtjylland 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER I REGION MIDTJYLLAND... 3 INDUSTRIEN I REGION MIDTJYLLAND... 4 OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER I REGION MIDTJYLLAND... 5 FØDEVARER I REGION MIDTJYLLAND... 6 ENERGI OG KLIMA I REGION MIDTJYLLAND... 9 KREATIVE ERHVERV OG DESIGN I REGION MIDTJYLLAND IKT OG DIGITAL VÆKST I REGION MIDTJYLLAND TURISMEN I REGION MIDTJYLLAND SUNDHEDS- OG VELFÆRDSLØSNINGER I REGION MIDTJYLLAND METODE OG DATAKILDER

3 OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER I REGION MIDTJYLLAND 3

4 INDUSTRIEN I REGION MIDTJYLLAND 4

5 OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER I REGION MIDTJYLLAND 5

6 FØDEVARER I REGION MIDTJYLLAND Nationale styrker og potentialer ifølge regeringens vækstteam Fødevaresikkerhed: Danmark har en lang tradition for arbejdet med fødevaresikkerhed og sporbarhed inden for fødevarer, hvor det er muligt at følge og spore fødevarernes ingredienser tilbage til råvarerne. Potentiale: Fødevaresikkerhed er et vigtigt konkurrenceparameter på eksportområdet. Ikke mindst i Kina, hvor en ny og strammere lovgivning for fødevaresikkerhed er på vej. Kina har udpeget Danmark som samarbejdsland i arbejdet med fødevaresikkerhed. Viden og fokus på sundhed Danske virksomheder er globalt førende i forhold til at producere og udvikle ingredienser, enzymer og kulturer, som indgår i fødevarer, foder og andre biobaserede produkter. Potentiale: Den stigende globale velstand kan på sigt øge efterspørgslen efter sundere og mere næringsrigtige fødevarer samt ny viden og knowhow indenfor sundhed, kost og ernæring mv. Ressourceeffektiv fødevareproduktion Danmark har erhvervs- og forskningsmæssig viden om bæredygtighed og ressourceeffektiv fødevareproduktion. Potentiale: Internationalt efterspørges en mere ressourceeffektiv fødevareproduktion, som belaster miljøet mindst muligt. Biomasse til industrielle formål Danmark har kompetencer indenfor biomasse til industrielle formål, som materialer og energi baseret på biologiske materialer fra rest- og biprodukter fra fødevareproduktionen. Regionale styrker En stor del af den danske beskæftigelse, værdiskabelse og eksport inden for fødevareerhvervet er koncentreret i fødevarevirksomheder, der er lokaliseret i Region Midtjylland. Fødevarevirksomheder, der er placeret i Region Midtjylland står således for 29% af den samlede danske værdiskabelse og 42% af den samlede danske eksport fra fødevareerhvervet. Regionen har en stærk specialisering inden for forarbejdning af mælkeprodukter og ingredienser. Området er i høj grad domineret af Arlas aktiviteter men indeholder også en række andre interessante og innovative virksomheder som Thise, Mammen Mejeri og Them Andelsmejeri. Region Midtjylland har ligeledes en stærk specialisering inden for forarbejdning af kød, hvor man i regionen har store internationale virksomheder som Danish Crown. Region Midtjylland har også en specialisering inden for produktion af ingredienser. Specialiseringen er særlig tydelig i Aarhus, der huser virksomheder som Arla Food Ingredients, AarhusKarlshamn og DuPont Nutrition Biosciences, men også KMC i Brande og Karup er et velkendt navn både nationalt og internationalt. Ud over de store internationale virksomheder rummer det midtjyske fødevareerhverv en lang række små og mellemstore virksomheder med stort potentiale for fremtidig vækst. Der er et sammenhængende vidensmiljø i regionen. Potentiale: Der er en stigende global efterspørgsel efter biomasse til industrielle formål. 6

7 FØDEVARER I REGION MIDTJYLLAND 7

8 ø FØDEVARER I REGION MIDTJYLLAND Skive 130 Lemvig 282 Struer 154 Viborg 124 Randers 116 Norddjurs 166 Holstebro 169 Favrskov 145 Syddjurs 127 Ringkøbing-Skjern 202 Herning 114 Ikast-Brande 97 Silkeborg 86 Skanderborg 99 Aarhus 61 Horsens 139 Odder 129 Hedensted 124 Samsø 291 Specialiseringsgrad Ingen (0-100) Nogen ( ) Stærk (150 +) 8

9 ENERGI OG KLIMA I REGION MIDTJYLLAND Nationale styrker og potentialer ifølge regeringens vækstteam Vedvarende energi Danmark har erhvervsmæssige kompetencer indenfor vindområdet, fjernvarme og energieffektivisering. Mere end hver fjerde vindmølle i verden kommer fra en dansk producent, og markedsandelen var i 2011, trods en kraftig vækst på de globale markeder, fortsat på knapt en femtedel. Danske virksomheder er førende inden for hele værdikæden i havvindmølleprojekter. Potentiale: Den forventede globale vækst frem mod 2020 indenfor havvind skaber et fremtidigt vækstpotentiale for danske vindmølle producenter. Energisystemet i Danmark Danske virksomheder har opbygget kompetencer og viden på en række grønne energiteknologier og udlandet er interesseret i indretningen af det danske energisystem og erfaringerne hermed. Udbygning af danske virksomheders styrkeposition på fjernvarmeområdet vil bidrage til øget eksport til blandt andet de store vækstmarkeder. Danmark er det EU-land, hvor energiteknologi udgør den største andel af vareeksporten. Regionale styrker Region Midtjylland har cirka arbejdspladser indenfor energi og klima, og der eksporteres for 40,7 mia. kr. Størstedelen af arbejdspladserne er indenfor fremstillingserhvervene, der også bidrager med den højeste eksportandel. Der er en stærk positiv specialiseringsgrad indenfor fremstillingserhverv og en moderat positiv specialiseringsgrad for serviceerhverv, opgjort ud fra andelen af arbejdspladser i regionen. Det fremgår af nedenstående at arbejdspladserne er fordelt over hele regionen, men at Ikast-Brande, Viborg og Ringkøbing-Skjern er de kommuner, der har den største specialiseringsgrad indenfor energi og klima. Region Midtjylland har en stærk styrkeposition indenfor vindkraft, da vindemølleproducenterne Vestas og Siemens har hovedkvarter i regionen. Ydermere har region Midtjylland en styrkeposition indenfor bioøkonomi, hvor regionen i 2014 blev udpeget som en af fire mønsterregioner i EU. Potentiale: Danmark er et af de første lande der gennemfører en ambitiøs omstilling af energisystemet, dermed er der mulighed for eksport af erfaringer og teknologier til andre lande. Biomasse Danmark har anerkendte kompetencer indenfor biomasse. Energi fra biomasse udgør i dag ca. 70 pct. af den samlede danske vedvarende energiproduktion. 9

10 ENERGI OG KLIMA I REGION MIDTJYLLAND 10

11 ENERGI OG KLIMA I REGION MIDTJYLLAND Skive 131 Lemvig 133 Struer 28 Viborg 478 Randers 87 Norddjurs 133 Holstebro 102 Favrskov 177 Syddjurs 117 Ringkøbing-Skjern 352 Herning 149 Ikast-Brande 716 Silkeborg 159 Skanderborg 134 Aarhus 71 Horsens 85 Odder 109 Hedensted 93 Samsø 23 Specialiseringsgrad Ingen (0-100) Nogen ( ) Stærk (150 +) 11

12 KREATIVE ERHVERV OG DESIGN I REGION MIDTJYLLAND Nationale styrker og potentialer ifølge regeringens vækstteam Arkitektur, design og film Danmark har i international sammenhæng anerkendte kompetencer indenfor arkitektur, design og film. Der er globalt stigende fokus på, hvordan kreative brancher, som f.eks. arkitektur og design, kan bidrage til den grønne omstilling. Potentiale: Danmark er generelt lang fremme indenfor udvikling af miljøvenligløsninger, hvis de danske virksomheder indenfor arkitektur og design udnytter dette har de mulighed for at få del i den fremtidige vækst på dette område. Mode og beklædning I et internationalt perspektiv står Danmark stærkt indenfor områder som mode & beklædning. Potentiale: Den voksende middelklasse i de nye vækstlande skaber et potentiale for øget efterspørgsel i mode- og beklædningsbranchen. Møbler og interiør Danmark er internationalt anerkendt indenfor området møbler og interiør. Potentiale: Den stigende globale velstand skaber et større marked for møbler og interiør af god kvalitet. Regionale styrker De kreative erhverv bidrager med cirka arbejdspladser i Region Midtjylland og eksporterer for 24,3 mia. kr. Region Midtjylland har en klar styrkeposition indenfor mode, der bidrager med det højeste antal arbejdspladser, værditilvækst og eksportandel indenfor de kreative erhverv. Region Midtjylland har ligeledes en høj specialisering og en stor eksportandel inden for møbler og interiør, men branchen har gennem de senere år haft en markant nedgang i omsætningen. Der er derfor behov for omstilling og udvikling af nye forretningsmodeller. Region Midtjylland har også en vis styrkeposition indenfor bøger og presse, der bidrager med cirka arbejdspladser og en værditilvækst på to mia. kr. Region Midtjyllands specialisering indenfor arkitektur er moderat for regionen under et, men der er en stor og internationalt anerkendt klynge i Aarhus Kommune. Ikast-Brande har den største specialisering indenfor de kreative erhverv opgjort på antal arbejdspladser. Dette skyldes bl.a. at store virksomheder såsom Bestseller, dk company og JBS har hovedkvarter i kommunen. 12

13 KREATIVE ERHVERV OG DESIGN I REGION MIDTJYLLAND 13

14 KREATIVE ERHVERV OG DESIGN I REGION MIDTJYLLAND Skive 85 Lemvig 47 Struer 71 Viborg 70 Randers 76 Norddjurs 89 Holstebro 110 Favrskov 75 Syddjurs 66 Ringkøbing-Skjern 66 Herning 127 Ikast-Brande 274 Silkeborg 153 Skanderborg 110 Aarhus 127 Horsens 89 Odder 67 Hedensted 78 Samsø 68 Specialiseringsgrad Ingen (0-100) Nogen ( ) Stærk (150 +) 14

15 IKT OG DIGITAL VÆKST I REGION MIDTJYLLAND Nationale styrker og potentialer ifølge regeringens vækstteam Digitalisering og anvendelse af IT er en vækstdriver og forandringskraft i dansk økonomi. Ved brug af ny teknologi og digitale løsninger kan virksomhederne styrke deres konkurrenceevne. e-handel Danskerne har i høj grad taget e-handel til sig, og det forventes, at knap halvdelen af den samlede detailhandel i 2020 vil foregå som e-handel. De danske virksomheder har imidlertid ikke i tilstrækkeligt omfang fulgt med denne omstilling. Trods en lang dansk e-handelstradition taber danske netbutikker terræn til udenlandske netbutikker. De danske virksomheder udnytter således ikke i tilstrækkelig grad det modne hjemmemarked for e-handel som springbræt til at få styrke eksporten til forbrugere og virksomheder i andre lande med voksende markeder. Regionale styrker Region Midtjylland har cirka arbejdspladser og eksport for 3,9 mia. kr. indenfor IKT og digital vækst. Region Midtjylland har ikke en styrkeposition indenfor IKT og digital vækst som helhed, men på underområdet industri står region Midtjylland stærkt, opgjort på andelen af arbejdspladser. Til trods for at der ikke er tale om en egentlig midtjysk styrkeposition, er det især serviceerhvervene, der bidrager med et højt antal arbejdspladser, værditilvækst og eksport. Struer og Aarhus er de kommuner, der den højeste specialiseringsgrad indenfor IKT og digital vækst. Over halvdelen af alle arbejdspladser indenfor IKT og digital vækst ligger i Aarhus Kommune. Digitale kompetencer Markedet for digitale redskaber og læremidler er i hastig global vækst. Ifølge en international undersøgelse har det globale marked for e-læring nået en omsætning på over 500 mia. kr., og markedet forventes at vokse betydeligt de kommende år. Det giver muligheder for danske leverandører af digitale læremidler. 15

16 IKT OG DIGITAL VÆKST I REGION MIDTJYLLAND 16

17 IKT OG DIGITAL VÆKST I REGION MIDTJYLLAND Skive 32 Lemvig 4 Struer 253 Viborg 44 Randers 44 Norddjurs 21 Holstebro 25 Favrskov 32 Syddjurs 28 Ringkøbing-Skjern 25 Herning 52 Ikast-Brande 31 Silkeborg 86 Skanderborg 126 Aarhus 184 Horsens 57 Odder 25 Hedensted 33 Samsø 9 Specialiseringsgrad Ingen (0-100) Nogen ( ) Stærk (150 +) 17

18 TURISMEN I REGION MIDTJYLLAND Nationale styrker og potentialer ifølge regeringens vækstteam Storby- og erhvervsturisme Danmark har i forhold til vores nabolande et relativt stort turismeerhverv. Turismen i København har i perioden oplevet en vækst på ca. 35 procent, mens den gennemsnitlige vækst for turismen i sammenlignelige europæiske storbyer har været på ca. 29 procent. Potentiale: Der skal tiltrækkes flere turister til storby- og erhvervsturismen, fra bl.a. Kina og Rusland, som efterspørger danske high end produkter og dansk kultur, arkitektur, design og gastronomi. Kyst- og naturturisme Selvom udviklingen i kyst- og naturturismen har været faldende over de senest år, er det stadig det vigtigste marked for dansk turisme. Regeringen planlægger at vende denne udvikling ved at styrke turismeindsatsen. Potentiale: Danmark skal målrette sit turismeprodukt til nye turistsegmenter og kundegrupper fra primær Tyskland, Sverige og Norge så udviklingen i kyst- og naturturismen kan vendes. Regionale styrker Region Midtjylland har cirka arbejdspladser indenfor turismeområdet, som eksporterer for cirka en mia. kr. Det største antal arbejdspladser ligger indenfor overnatning samt kultur og forlystelser. Region Midtjylland har samlet set ikke nogen specialisering i turisme, opgjort på andelen af arbejdspladser indenfor området. Midtjylland har dog en specialisering indenfor kultur og forlystelser, opgjort efter andelen af arbejdspladser i regionen. Syddjurs er den kommune med den største specialisering indenfor turisme, opgjort på andelen af arbejdspladser indenfor området. Bemærk: Den metode, der er anvendt i denne opgørelse over Region Midtjyllands fokusområder, giver ikke umiddelbart et retvisende billede af turismens økonomiske betydning, som undervurderes i denne opgørelse. For det første er det kun de rene turismebrancher så som overnatning og forlystelser, der i denne opgørelse tæller med under turisme. Men via turisternes forbrug skaber turismen arbejdspladser og omsætning i mange andre brancher. Eksempelvis er detailhandlen i mange af regionens områder dybt afhængig af den økonomiske aktivitet, som skabes af turismen. Dertil kommer, at det kun er varer og tjenester, som krydser den danske grænse, der tæller med som eksport i denne opgørelse. Udenlandske turisters forbrug i Danmark er teknisk set også en del af den danske eksport, men indgår ikke i denne opgørelse. 18

19 TURISMEN I REGION MIDTJYLLAND 19

20 TURISMEN I REGION MIDTJYLLAND Skive 85 Lemvig 99 Struer 68 Viborg 70 Randers 91 Norddjurs 107 Holstebro 89 Favrskov 52 Syddjurs 129 Ringkøbing-Skjern 100 Herning 99 Ikast-Brande 44 Silkeborg 94 Skanderborg 72 Aarhus 112 Horsens 72 Odder 77 Hedensted 62 Samsø 132 Specialiseringsgrad Ingen (0-100) Nogen ( ) Stærk (150 +) 20

21 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSLØSNINGER I REGION MIDTJYLLAND Nationale styrker og potentialer ifølge regeringens vækstteam Lægemidler og medicoområdet På lægemiddel- og medicoområdet står danske virksomheder allerede i dag stærkt, når der ses på produktivitet, markedsandele, investeringer i forskning og udvikling, patentaktivitet mv. Velfærdsløsninger De nye vækstmarkeder skal opbygge og udbygge deres velfærdssystemer i de kommende år, og de viser en betydelig interesse for danske velfærdsløsninger. Det globale marked for sundheds- og velfærdsløsninger er i hastig vækst som følge af aldrende befolkninger, flere kronikere, livsstilssygdomme samt borgernes øgede forventninger til behandling, pleje og omsorg. Potentiale: Regeringens vækstplan i 2013 fastlagde at der er et betydeligt uudnyttet erhvervspotentiale inden for hjælpemidler, service- og driftsløsninger, rådgivning og sundheds-it. Regionale styrker Region Midtjylland har cirka arbejdspladser og eksport for 1,8 mia. kr. indenfor sundhed og velfærdsområdet. Arbejdspladserne er fordelt nogenlunde ligeligt på fremstillingserhverv og handel. Fremstillingserhvervene har den højeste værditilvækst og eksport, hvor handel bidrager med det højeste antal arbejdspladser og virksomheder. Region Midtjylland har kompetencer indenfor hjælpemiddelområdet, som udgør halvdelen af den sundhedsteknologiske eksport i regionen. Odder Kommune har som den eneste kommune i Region Midtjylland en mindre styrkeposition indenfor sundhed og velfærd, opgjort efter andel arbejdspladser indenfor området. 21

22 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSLØSNINGER I REGION MIDTJYLLAND 22

23 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSLØSNINGER I REGION MIDTJYLLAND Skive 46 Lemvig 34 Struer 83 Viborg 33 Randers 39 Norddjurs 30 Holstebro 38 Favrskov 47 Syddjurs 55 Ringkøbing-Skjern 33 Herning 35 Ikast-Brande 24 Silkeborg 52 Skanderborg 74 Aarhus 50 Horsens 60 Odder 105 Hedensted 74 Samsø 59 Specialiseringsgrad Ingen (0-100) Nogen ( ) Stærk (150 +) 23

24 Metode og datakilder Datakilder og metode Antallet af arbejdspladser og erhvervsindkomst er fundet via den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). Seneste år er Antallet af virksomheder, værditilvækst og eksport er fundet via regnskabsstatistikken. Seneste år er Regnskabsstatistikken dækker udelukkende de private byerhverv. Man bør være særligt opmærksom på følgende forhold: Klyngens afgrænsning er foretaget på baggrund af virksomhedernes branchekoder. Der kan derfor være virksomheder, som ikke placeres i det korrekte vækstområde. Det vurderes dog, at det er en generel problemstilling, der gælder i alle regioner, og som derfor ikke forskyder regionens specialisering i væsentlig grad. Det vil dog have indflydelse på vækstområdets absolutte størrelse. Turismen: Den anvendte metode giver ikke umiddelbart et retvisende billede af turismens økonomiske betydning, som undervurderes i denne opgørelse. For det første er det kun de rene turismebrancher så som overnatning og forlystelser, der i denne opgørelse tæller med under turisme. Men via turisternes forbrug skaber turismen arbejdspladser og omsætning i mange andre brancher. Eksempelvis er detailhandlen i mange af regionens områder dybt afhængig af den økonomiske aktivitet, som skabes af turismen. Dertil kommer, at det kun er varer og tjenester, som krydser den danske grænse, der tæller med som eksport i denne opgørelse. Udenlandske turisters forbrug i Danmark er teknisk set også en del af den danske eksport, men indgår ikke i denne opgørelse. Af diskretionshensyn er det kun muligt at beregne specialiseringsgraden på kommuneniveau for fødevareerhvervet under et. Kommunale specialiseringer på underområder fremgår derfor ikke af specialiseringskortet. Et eksempel er i Aarhus Kommune, der ikke har en specialisering på fødevareområdet til trods for, at der ligger en meget stærk specialisering på underområdet produktion af ingredienser. De primære erhverv: De primære erhverv er med i antallet af arbejdspladser men er ikke med i opgørelsen af antal virksomheder, værditilvækst og eksport, da de ikke indgår i de private byerhverv. Det gælder for såvel fødevarer som energi og klima, hvor de primære erhverv er en del af vækstområdet. Kreative erhverv og design: Kunst og kunsthåndværk er med i antallet af arbejdspladser men er ikke med i opgørelsen af antal virksomheder, værditilvækst og eksport, da de ikke indgår i de private byerhverv. 24

25 Metode og datakilder Fødevarers afgrænsning Primære erhverv Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø Dyrkning af ris Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde Dyrkning af andre etårige afgrøder Dyrkning af druer Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter Dyrkning af citrusfrugter Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter Avl af malkekvæg Avl af andet kvæg og bøfler Avl af får og geder Avl af smågrise Produktion af slagtesvin Fjerkræavl Blandet drift Serviceydelser i forbindelse med planteavl Serviceydelser i forbindelse med husdyravl Forarbejdning af afgrøder efter høst Havfiskeri Ferskvandsfiskeri Havbrug Ferskvandsbrug Forarbejdning af mælkeprodukter Mejerier samt ostefremstilling Fremstilling af konsumis Forarbejdning af kød Forarbejdning af svinekød Forarbejdning af andet kød Forarbejdning og konservering af fjerkrækød Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter Produktion af ingredienser Fremstilling af olier og fedtstoffer Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter Fremstilling af sukker Anden fødevareproduktion Fremstilling af fiskemel Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel Forarbejdning og konservering af kartofler Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager Fremstilling af mølleriprodukter Industriel fremstilling af brød; kager mv Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer Forarbejdning af te og kaffe Fremstilling af færdigretter Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad Fremstilling af andre fødevarer i.a.n Destillation, rektifikation og blanding af alkohol Fremstilling af vin af druer Fremstilling af cider og anden frugtvin Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer Fremstilling af øl Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske Agentur og engroshandel Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata Fiskeauktioner Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer Engroshandel med blomster og planter Engroshandel med levende dyr Engroshandel med frugt og grøntsager Engroshandel med kød og kødprodukter Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft fortsættes på næste side 25

26 Metode og datakilder fortsat fra forrige side Engroshandel med vin og spiritus Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier Engroshandel med fisk og fiskeprodukter Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil Detailhandel Købmænd og døgnkiosker Supermarkeder Discountforretninger Frugt- og grøntforretninger Slagter- og viktualieforretninger Fiskeforretninger Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer Detailhandel med drikkevarer Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder Støtteerhverv Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien Kontrol af levnedsmidler Restauration Restauranter Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv Event catering Anden restaurationsvirksomhed Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. Energi og klimas afgrænsning Primære erhverv Indvinding af stenkul Indvinding af brunkul Brydning af jernmalm Brydning af uran- og thoriummalme Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme Indvinding og agglomerering af tørv Anden råstofindvinding i.a.n. Fremstillingserhverv Fremstilling af koks mv Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål Oparbejdning af nukleart brændsel Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater Fremstilling af batterier og akkumulatorer Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Fremstilling af andre pumper og kompressorer Fremstilling af andre haner og ventiler Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg Produktion af elektricitet Genbrug af sorterede materialer Serviceerhverv Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding Transmission af elektricitet Distribution af elektricitet Handel med elektricitet Distribution af gas Handel med gas gennem rørledninger fortsættes på næste side 26

27 Metode og datakilder fortsat fra forrige side Vandforsyning Opsamling og behandling af spildevand Indsamling af ikke-farligt affald Indsamling af farligt affald Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald Bortskaffelse af affald med energiproduktion Behandling og bortskaffelse af farligt affald Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør Engroshandel med affaldsprodukter Servicestationer Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv Anden teknisk rådgivning Anden måling og teknisk analyse Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik Kreative erhvervs afgrænsning Arkitektur Arkitektvirksomhed Design Industriel design og produktdesign Kommunikationsdesign og grafisk design Indretningsarkitekter og rumdesign Bøger og presse Trykning af dagblade Anden trykning Prepress- og premedia-arbejde Bogbinding og lignende serviceydelser Engroshandel med bøger, papir og papirvarer Udgivelse af bøger Udgivelse af aviser og dagblade Udgivelse af ugeblade og magasiner Udgivelse af distrikts- og annonceblade Anden forretningsservice i.a.n Fotografisk virksomhed Kunst og kunsthåndværk Teater- og koncertvirksomhed Selvstændigt udøvende scenekunstnere Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst Kunstnerisk skaben Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. Radio og TV Fremstilling af kommunikationsudstyr Engroshandel med radio og tv mv Produktion af tv-programmer Radiovirksomhed Tv-virksomhed Film og video Produktion af film og videofilm Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer Distribution af film, video- og tv-programmer Indholdsproduktion og computere Fremstilling af computere og ydre enheder Engroshandel med computere, ydre enheder og software Udgivelse af computerspil Musik Reproduktion af indspillede medier Fremstilling af musikinstrumenter Engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik Reklame Reklamebureauer Anden reklamevirksomhed Mode Avl af pelsdyr mv Fremstilling af beklædningsartikler af læder Fremstilling af arbejdsbeklædning Fremstilling af anden yderbeklædning Fremstilling af underbeklædning Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør Fremstilling af varer af pelsskind Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv Fremstilling af fodtøj fortsættes på næste side 27

28 Metode og datakilder fortsat fra forrige side Fremstilling af ure Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter Fremstilling af bijouteri og lignende varer Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer Engroshandel med beklædning Engroshandel med fodtøj Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer Engroshandel med kufferter og lædervarer Møbler og interiør Fremstilling af boligtekstiler Fremstilling af tæpper Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande Fremstilling af elektriske belysningsartikler Fremstilling af andre møbler Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram Engroshandel med porcelæns- og glasvarer Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler IKT og digital væksts afgrænsning Industri Fremstilling af elektroniske komponenter og plader Fremstilling af printplader o.l Fremstilling af elektronik til husholdninger Fremstilling af magnetiske og optiske media Telekommunikation Fastnetbaseret telekommunikation Trådløs telekommunikation Satellitbaseret telekommunikation Anden telekommunikation Serviceerhverv Anden udgivelse af software Computerprogrammering Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi Computer facility management Anden it-servicevirksomhed Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Webportaler Reparation af computere og ydre enheder Reparation af kommunikationsudstyr Engroshandel Engroshandel med elektronisk udstyr Engroshandel med telekommunikationsudstyr Turismens afgrænsning Overnatning Hoteller Konferencecentre og kursusejendomme Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold Campingpladser Andre overnatningsfaciliteter Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. Kultur og forlystelser Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater Drift af sportsanlæg Andre sportsaktiviteter Forlystelsesparker o.l Lystbådehavne Andre forlystelser og fritidsaktiviteter Rejseservice Rejsebureauer Rejsearrangører Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed Transport Turistkørsel og anden landpassagertransport Sø- og kysttransport af passagerer Transport af passagerer ad indre vandveje Ruteflyvning Charter- og taxiflyvning 28

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Oplevelseserhverv KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Anvendelse af design Vækstbarometer Beskæftigelse Omsætning og eksport VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS FORRETNINGSOMRÅDER VIDEN TIL VÆKST

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Notat vedrørende opsporing af virksomheder

Notat vedrørende opsporing af virksomheder Notat vedrørende opsporing af virksomheder Formål Det overordnede formål med projektet er at finde frem til virksomheder i kommunen som kommunen er forpligtet til at føre periodisk tilsyn med (virksomheder

Læs mere

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1)

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) Side 1 af 15 E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) [ Søgning ] [ Interface oversigt ] [ Kodetabel oversigt ] Kode Indhold 101110 Forarbejdning af svinekød 101190 Forarbejdning af

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 06.02.2006 KOM(2006) 39 endelig 2006/0011 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af den statistiske nomenklatur

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Profil- & markedsdækning Firma XYZ 2014 Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er

Læs mere

01 Landbrug, jagt mv.

01 Landbrug, jagt mv. B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Landbrug, jagt mv. 01 Landbrug, jagt mv. 011 Planteavl 0111 Agerbrug 01110 Kornavl Agerbrug i øvrigt 0112 Gartnerier og planteskoler 01120 Gartnerier Planteskoler

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Effektvurdering af projektet Naturen+

Effektvurdering af projektet Naturen+ Effektvurdering af projektet Naturen+ Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Toppen af Danmark A/S November 2013 Titel: Effektvurdering af projektet Naturen+

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni PRESSEMEDDELELSE 2. juli 20 Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs hvilket er en stigning på godt 91 pct. og dermed næsten en fordobling i forhold

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon 63 12 7 Den grafiske industri GA s branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Private serviceerhverv

Private serviceerhverv Private serviceerhverv Kap 14 Serviceerhverv 40% af BVT ikke materiel produktion: produktet kan ikke lagres produkterne er i tilknytning til produktion handel og transport ydermere: flytning og afmåling

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Netværk for deltidsrådgivere 18. november 2014 v/ Eva Gleerup Videncentret for Landbrug Rapportens indhold Baggrund og formål Afgrænsning og karakteristika

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks.

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks. Fordeling af elite-smiley på branche Elite-statistik Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov Detail virks. Elite % Elite * Apoteker, materialister, helsekostforretninger

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Midt i statistikken. Randers Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Randers Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Randers Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Randers Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere