Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland"

Transkript

1 Oversigt over fokusområder I Region Midtjylland 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER I REGION MIDTJYLLAND... 3 INDUSTRIEN I REGION MIDTJYLLAND... 4 OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER I REGION MIDTJYLLAND... 5 FØDEVARER I REGION MIDTJYLLAND... 6 ENERGI OG KLIMA I REGION MIDTJYLLAND... 9 KREATIVE ERHVERV OG DESIGN I REGION MIDTJYLLAND IKT OG DIGITAL VÆKST I REGION MIDTJYLLAND TURISMEN I REGION MIDTJYLLAND SUNDHEDS- OG VELFÆRDSLØSNINGER I REGION MIDTJYLLAND METODE OG DATAKILDER

3 OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER I REGION MIDTJYLLAND 3

4 INDUSTRIEN I REGION MIDTJYLLAND 4

5 OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER I REGION MIDTJYLLAND 5

6 FØDEVARER I REGION MIDTJYLLAND Nationale styrker og potentialer ifølge regeringens vækstteam Fødevaresikkerhed: Danmark har en lang tradition for arbejdet med fødevaresikkerhed og sporbarhed inden for fødevarer, hvor det er muligt at følge og spore fødevarernes ingredienser tilbage til råvarerne. Potentiale: Fødevaresikkerhed er et vigtigt konkurrenceparameter på eksportområdet. Ikke mindst i Kina, hvor en ny og strammere lovgivning for fødevaresikkerhed er på vej. Kina har udpeget Danmark som samarbejdsland i arbejdet med fødevaresikkerhed. Viden og fokus på sundhed Danske virksomheder er globalt førende i forhold til at producere og udvikle ingredienser, enzymer og kulturer, som indgår i fødevarer, foder og andre biobaserede produkter. Potentiale: Den stigende globale velstand kan på sigt øge efterspørgslen efter sundere og mere næringsrigtige fødevarer samt ny viden og knowhow indenfor sundhed, kost og ernæring mv. Ressourceeffektiv fødevareproduktion Danmark har erhvervs- og forskningsmæssig viden om bæredygtighed og ressourceeffektiv fødevareproduktion. Potentiale: Internationalt efterspørges en mere ressourceeffektiv fødevareproduktion, som belaster miljøet mindst muligt. Biomasse til industrielle formål Danmark har kompetencer indenfor biomasse til industrielle formål, som materialer og energi baseret på biologiske materialer fra rest- og biprodukter fra fødevareproduktionen. Regionale styrker En stor del af den danske beskæftigelse, værdiskabelse og eksport inden for fødevareerhvervet er koncentreret i fødevarevirksomheder, der er lokaliseret i Region Midtjylland. Fødevarevirksomheder, der er placeret i Region Midtjylland står således for 29% af den samlede danske værdiskabelse og 42% af den samlede danske eksport fra fødevareerhvervet. Regionen har en stærk specialisering inden for forarbejdning af mælkeprodukter og ingredienser. Området er i høj grad domineret af Arlas aktiviteter men indeholder også en række andre interessante og innovative virksomheder som Thise, Mammen Mejeri og Them Andelsmejeri. Region Midtjylland har ligeledes en stærk specialisering inden for forarbejdning af kød, hvor man i regionen har store internationale virksomheder som Danish Crown. Region Midtjylland har også en specialisering inden for produktion af ingredienser. Specialiseringen er særlig tydelig i Aarhus, der huser virksomheder som Arla Food Ingredients, AarhusKarlshamn og DuPont Nutrition Biosciences, men også KMC i Brande og Karup er et velkendt navn både nationalt og internationalt. Ud over de store internationale virksomheder rummer det midtjyske fødevareerhverv en lang række små og mellemstore virksomheder med stort potentiale for fremtidig vækst. Der er et sammenhængende vidensmiljø i regionen. Potentiale: Der er en stigende global efterspørgsel efter biomasse til industrielle formål. 6

7 FØDEVARER I REGION MIDTJYLLAND 7

8 ø FØDEVARER I REGION MIDTJYLLAND Skive 130 Lemvig 282 Struer 154 Viborg 124 Randers 116 Norddjurs 166 Holstebro 169 Favrskov 145 Syddjurs 127 Ringkøbing-Skjern 202 Herning 114 Ikast-Brande 97 Silkeborg 86 Skanderborg 99 Aarhus 61 Horsens 139 Odder 129 Hedensted 124 Samsø 291 Specialiseringsgrad Ingen (0-100) Nogen ( ) Stærk (150 +) 8

9 ENERGI OG KLIMA I REGION MIDTJYLLAND Nationale styrker og potentialer ifølge regeringens vækstteam Vedvarende energi Danmark har erhvervsmæssige kompetencer indenfor vindområdet, fjernvarme og energieffektivisering. Mere end hver fjerde vindmølle i verden kommer fra en dansk producent, og markedsandelen var i 2011, trods en kraftig vækst på de globale markeder, fortsat på knapt en femtedel. Danske virksomheder er førende inden for hele værdikæden i havvindmølleprojekter. Potentiale: Den forventede globale vækst frem mod 2020 indenfor havvind skaber et fremtidigt vækstpotentiale for danske vindmølle producenter. Energisystemet i Danmark Danske virksomheder har opbygget kompetencer og viden på en række grønne energiteknologier og udlandet er interesseret i indretningen af det danske energisystem og erfaringerne hermed. Udbygning af danske virksomheders styrkeposition på fjernvarmeområdet vil bidrage til øget eksport til blandt andet de store vækstmarkeder. Danmark er det EU-land, hvor energiteknologi udgør den største andel af vareeksporten. Regionale styrker Region Midtjylland har cirka arbejdspladser indenfor energi og klima, og der eksporteres for 40,7 mia. kr. Størstedelen af arbejdspladserne er indenfor fremstillingserhvervene, der også bidrager med den højeste eksportandel. Der er en stærk positiv specialiseringsgrad indenfor fremstillingserhverv og en moderat positiv specialiseringsgrad for serviceerhverv, opgjort ud fra andelen af arbejdspladser i regionen. Det fremgår af nedenstående at arbejdspladserne er fordelt over hele regionen, men at Ikast-Brande, Viborg og Ringkøbing-Skjern er de kommuner, der har den største specialiseringsgrad indenfor energi og klima. Region Midtjylland har en stærk styrkeposition indenfor vindkraft, da vindemølleproducenterne Vestas og Siemens har hovedkvarter i regionen. Ydermere har region Midtjylland en styrkeposition indenfor bioøkonomi, hvor regionen i 2014 blev udpeget som en af fire mønsterregioner i EU. Potentiale: Danmark er et af de første lande der gennemfører en ambitiøs omstilling af energisystemet, dermed er der mulighed for eksport af erfaringer og teknologier til andre lande. Biomasse Danmark har anerkendte kompetencer indenfor biomasse. Energi fra biomasse udgør i dag ca. 70 pct. af den samlede danske vedvarende energiproduktion. 9

10 ENERGI OG KLIMA I REGION MIDTJYLLAND 10

11 ENERGI OG KLIMA I REGION MIDTJYLLAND Skive 131 Lemvig 133 Struer 28 Viborg 478 Randers 87 Norddjurs 133 Holstebro 102 Favrskov 177 Syddjurs 117 Ringkøbing-Skjern 352 Herning 149 Ikast-Brande 716 Silkeborg 159 Skanderborg 134 Aarhus 71 Horsens 85 Odder 109 Hedensted 93 Samsø 23 Specialiseringsgrad Ingen (0-100) Nogen ( ) Stærk (150 +) 11

12 KREATIVE ERHVERV OG DESIGN I REGION MIDTJYLLAND Nationale styrker og potentialer ifølge regeringens vækstteam Arkitektur, design og film Danmark har i international sammenhæng anerkendte kompetencer indenfor arkitektur, design og film. Der er globalt stigende fokus på, hvordan kreative brancher, som f.eks. arkitektur og design, kan bidrage til den grønne omstilling. Potentiale: Danmark er generelt lang fremme indenfor udvikling af miljøvenligløsninger, hvis de danske virksomheder indenfor arkitektur og design udnytter dette har de mulighed for at få del i den fremtidige vækst på dette område. Mode og beklædning I et internationalt perspektiv står Danmark stærkt indenfor områder som mode & beklædning. Potentiale: Den voksende middelklasse i de nye vækstlande skaber et potentiale for øget efterspørgsel i mode- og beklædningsbranchen. Møbler og interiør Danmark er internationalt anerkendt indenfor området møbler og interiør. Potentiale: Den stigende globale velstand skaber et større marked for møbler og interiør af god kvalitet. Regionale styrker De kreative erhverv bidrager med cirka arbejdspladser i Region Midtjylland og eksporterer for 24,3 mia. kr. Region Midtjylland har en klar styrkeposition indenfor mode, der bidrager med det højeste antal arbejdspladser, værditilvækst og eksportandel indenfor de kreative erhverv. Region Midtjylland har ligeledes en høj specialisering og en stor eksportandel inden for møbler og interiør, men branchen har gennem de senere år haft en markant nedgang i omsætningen. Der er derfor behov for omstilling og udvikling af nye forretningsmodeller. Region Midtjylland har også en vis styrkeposition indenfor bøger og presse, der bidrager med cirka arbejdspladser og en værditilvækst på to mia. kr. Region Midtjyllands specialisering indenfor arkitektur er moderat for regionen under et, men der er en stor og internationalt anerkendt klynge i Aarhus Kommune. Ikast-Brande har den største specialisering indenfor de kreative erhverv opgjort på antal arbejdspladser. Dette skyldes bl.a. at store virksomheder såsom Bestseller, dk company og JBS har hovedkvarter i kommunen. 12

13 KREATIVE ERHVERV OG DESIGN I REGION MIDTJYLLAND 13

14 KREATIVE ERHVERV OG DESIGN I REGION MIDTJYLLAND Skive 85 Lemvig 47 Struer 71 Viborg 70 Randers 76 Norddjurs 89 Holstebro 110 Favrskov 75 Syddjurs 66 Ringkøbing-Skjern 66 Herning 127 Ikast-Brande 274 Silkeborg 153 Skanderborg 110 Aarhus 127 Horsens 89 Odder 67 Hedensted 78 Samsø 68 Specialiseringsgrad Ingen (0-100) Nogen ( ) Stærk (150 +) 14

15 IKT OG DIGITAL VÆKST I REGION MIDTJYLLAND Nationale styrker og potentialer ifølge regeringens vækstteam Digitalisering og anvendelse af IT er en vækstdriver og forandringskraft i dansk økonomi. Ved brug af ny teknologi og digitale løsninger kan virksomhederne styrke deres konkurrenceevne. e-handel Danskerne har i høj grad taget e-handel til sig, og det forventes, at knap halvdelen af den samlede detailhandel i 2020 vil foregå som e-handel. De danske virksomheder har imidlertid ikke i tilstrækkeligt omfang fulgt med denne omstilling. Trods en lang dansk e-handelstradition taber danske netbutikker terræn til udenlandske netbutikker. De danske virksomheder udnytter således ikke i tilstrækkelig grad det modne hjemmemarked for e-handel som springbræt til at få styrke eksporten til forbrugere og virksomheder i andre lande med voksende markeder. Regionale styrker Region Midtjylland har cirka arbejdspladser og eksport for 3,9 mia. kr. indenfor IKT og digital vækst. Region Midtjylland har ikke en styrkeposition indenfor IKT og digital vækst som helhed, men på underområdet industri står region Midtjylland stærkt, opgjort på andelen af arbejdspladser. Til trods for at der ikke er tale om en egentlig midtjysk styrkeposition, er det især serviceerhvervene, der bidrager med et højt antal arbejdspladser, værditilvækst og eksport. Struer og Aarhus er de kommuner, der den højeste specialiseringsgrad indenfor IKT og digital vækst. Over halvdelen af alle arbejdspladser indenfor IKT og digital vækst ligger i Aarhus Kommune. Digitale kompetencer Markedet for digitale redskaber og læremidler er i hastig global vækst. Ifølge en international undersøgelse har det globale marked for e-læring nået en omsætning på over 500 mia. kr., og markedet forventes at vokse betydeligt de kommende år. Det giver muligheder for danske leverandører af digitale læremidler. 15

16 IKT OG DIGITAL VÆKST I REGION MIDTJYLLAND 16

17 IKT OG DIGITAL VÆKST I REGION MIDTJYLLAND Skive 32 Lemvig 4 Struer 253 Viborg 44 Randers 44 Norddjurs 21 Holstebro 25 Favrskov 32 Syddjurs 28 Ringkøbing-Skjern 25 Herning 52 Ikast-Brande 31 Silkeborg 86 Skanderborg 126 Aarhus 184 Horsens 57 Odder 25 Hedensted 33 Samsø 9 Specialiseringsgrad Ingen (0-100) Nogen ( ) Stærk (150 +) 17

18 TURISMEN I REGION MIDTJYLLAND Nationale styrker og potentialer ifølge regeringens vækstteam Storby- og erhvervsturisme Danmark har i forhold til vores nabolande et relativt stort turismeerhverv. Turismen i København har i perioden oplevet en vækst på ca. 35 procent, mens den gennemsnitlige vækst for turismen i sammenlignelige europæiske storbyer har været på ca. 29 procent. Potentiale: Der skal tiltrækkes flere turister til storby- og erhvervsturismen, fra bl.a. Kina og Rusland, som efterspørger danske high end produkter og dansk kultur, arkitektur, design og gastronomi. Kyst- og naturturisme Selvom udviklingen i kyst- og naturturismen har været faldende over de senest år, er det stadig det vigtigste marked for dansk turisme. Regeringen planlægger at vende denne udvikling ved at styrke turismeindsatsen. Potentiale: Danmark skal målrette sit turismeprodukt til nye turistsegmenter og kundegrupper fra primær Tyskland, Sverige og Norge så udviklingen i kyst- og naturturismen kan vendes. Regionale styrker Region Midtjylland har cirka arbejdspladser indenfor turismeområdet, som eksporterer for cirka en mia. kr. Det største antal arbejdspladser ligger indenfor overnatning samt kultur og forlystelser. Region Midtjylland har samlet set ikke nogen specialisering i turisme, opgjort på andelen af arbejdspladser indenfor området. Midtjylland har dog en specialisering indenfor kultur og forlystelser, opgjort efter andelen af arbejdspladser i regionen. Syddjurs er den kommune med den største specialisering indenfor turisme, opgjort på andelen af arbejdspladser indenfor området. Bemærk: Den metode, der er anvendt i denne opgørelse over Region Midtjyllands fokusområder, giver ikke umiddelbart et retvisende billede af turismens økonomiske betydning, som undervurderes i denne opgørelse. For det første er det kun de rene turismebrancher så som overnatning og forlystelser, der i denne opgørelse tæller med under turisme. Men via turisternes forbrug skaber turismen arbejdspladser og omsætning i mange andre brancher. Eksempelvis er detailhandlen i mange af regionens områder dybt afhængig af den økonomiske aktivitet, som skabes af turismen. Dertil kommer, at det kun er varer og tjenester, som krydser den danske grænse, der tæller med som eksport i denne opgørelse. Udenlandske turisters forbrug i Danmark er teknisk set også en del af den danske eksport, men indgår ikke i denne opgørelse. 18

19 TURISMEN I REGION MIDTJYLLAND 19

20 TURISMEN I REGION MIDTJYLLAND Skive 85 Lemvig 99 Struer 68 Viborg 70 Randers 91 Norddjurs 107 Holstebro 89 Favrskov 52 Syddjurs 129 Ringkøbing-Skjern 100 Herning 99 Ikast-Brande 44 Silkeborg 94 Skanderborg 72 Aarhus 112 Horsens 72 Odder 77 Hedensted 62 Samsø 132 Specialiseringsgrad Ingen (0-100) Nogen ( ) Stærk (150 +) 20

21 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSLØSNINGER I REGION MIDTJYLLAND Nationale styrker og potentialer ifølge regeringens vækstteam Lægemidler og medicoområdet På lægemiddel- og medicoområdet står danske virksomheder allerede i dag stærkt, når der ses på produktivitet, markedsandele, investeringer i forskning og udvikling, patentaktivitet mv. Velfærdsløsninger De nye vækstmarkeder skal opbygge og udbygge deres velfærdssystemer i de kommende år, og de viser en betydelig interesse for danske velfærdsløsninger. Det globale marked for sundheds- og velfærdsløsninger er i hastig vækst som følge af aldrende befolkninger, flere kronikere, livsstilssygdomme samt borgernes øgede forventninger til behandling, pleje og omsorg. Potentiale: Regeringens vækstplan i 2013 fastlagde at der er et betydeligt uudnyttet erhvervspotentiale inden for hjælpemidler, service- og driftsløsninger, rådgivning og sundheds-it. Regionale styrker Region Midtjylland har cirka arbejdspladser og eksport for 1,8 mia. kr. indenfor sundhed og velfærdsområdet. Arbejdspladserne er fordelt nogenlunde ligeligt på fremstillingserhverv og handel. Fremstillingserhvervene har den højeste værditilvækst og eksport, hvor handel bidrager med det højeste antal arbejdspladser og virksomheder. Region Midtjylland har kompetencer indenfor hjælpemiddelområdet, som udgør halvdelen af den sundhedsteknologiske eksport i regionen. Odder Kommune har som den eneste kommune i Region Midtjylland en mindre styrkeposition indenfor sundhed og velfærd, opgjort efter andel arbejdspladser indenfor området. 21

22 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSLØSNINGER I REGION MIDTJYLLAND 22

23 SUNDHEDS- OG VELFÆRDSLØSNINGER I REGION MIDTJYLLAND Skive 46 Lemvig 34 Struer 83 Viborg 33 Randers 39 Norddjurs 30 Holstebro 38 Favrskov 47 Syddjurs 55 Ringkøbing-Skjern 33 Herning 35 Ikast-Brande 24 Silkeborg 52 Skanderborg 74 Aarhus 50 Horsens 60 Odder 105 Hedensted 74 Samsø 59 Specialiseringsgrad Ingen (0-100) Nogen ( ) Stærk (150 +) 23

24 Metode og datakilder Datakilder og metode Antallet af arbejdspladser og erhvervsindkomst er fundet via den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). Seneste år er Antallet af virksomheder, værditilvækst og eksport er fundet via regnskabsstatistikken. Seneste år er Regnskabsstatistikken dækker udelukkende de private byerhverv. Man bør være særligt opmærksom på følgende forhold: Klyngens afgrænsning er foretaget på baggrund af virksomhedernes branchekoder. Der kan derfor være virksomheder, som ikke placeres i det korrekte vækstområde. Det vurderes dog, at det er en generel problemstilling, der gælder i alle regioner, og som derfor ikke forskyder regionens specialisering i væsentlig grad. Det vil dog have indflydelse på vækstområdets absolutte størrelse. Turismen: Den anvendte metode giver ikke umiddelbart et retvisende billede af turismens økonomiske betydning, som undervurderes i denne opgørelse. For det første er det kun de rene turismebrancher så som overnatning og forlystelser, der i denne opgørelse tæller med under turisme. Men via turisternes forbrug skaber turismen arbejdspladser og omsætning i mange andre brancher. Eksempelvis er detailhandlen i mange af regionens områder dybt afhængig af den økonomiske aktivitet, som skabes af turismen. Dertil kommer, at det kun er varer og tjenester, som krydser den danske grænse, der tæller med som eksport i denne opgørelse. Udenlandske turisters forbrug i Danmark er teknisk set også en del af den danske eksport, men indgår ikke i denne opgørelse. Af diskretionshensyn er det kun muligt at beregne specialiseringsgraden på kommuneniveau for fødevareerhvervet under et. Kommunale specialiseringer på underområder fremgår derfor ikke af specialiseringskortet. Et eksempel er i Aarhus Kommune, der ikke har en specialisering på fødevareområdet til trods for, at der ligger en meget stærk specialisering på underområdet produktion af ingredienser. De primære erhverv: De primære erhverv er med i antallet af arbejdspladser men er ikke med i opgørelsen af antal virksomheder, værditilvækst og eksport, da de ikke indgår i de private byerhverv. Det gælder for såvel fødevarer som energi og klima, hvor de primære erhverv er en del af vækstområdet. Kreative erhverv og design: Kunst og kunsthåndværk er med i antallet af arbejdspladser men er ikke med i opgørelsen af antal virksomheder, værditilvækst og eksport, da de ikke indgår i de private byerhverv. 24

25 Metode og datakilder Fødevarers afgrænsning Primære erhverv Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø Dyrkning af ris Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde Dyrkning af andre etårige afgrøder Dyrkning af druer Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter Dyrkning af citrusfrugter Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter Avl af malkekvæg Avl af andet kvæg og bøfler Avl af får og geder Avl af smågrise Produktion af slagtesvin Fjerkræavl Blandet drift Serviceydelser i forbindelse med planteavl Serviceydelser i forbindelse med husdyravl Forarbejdning af afgrøder efter høst Havfiskeri Ferskvandsfiskeri Havbrug Ferskvandsbrug Forarbejdning af mælkeprodukter Mejerier samt ostefremstilling Fremstilling af konsumis Forarbejdning af kød Forarbejdning af svinekød Forarbejdning af andet kød Forarbejdning og konservering af fjerkrækød Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter Produktion af ingredienser Fremstilling af olier og fedtstoffer Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter Fremstilling af sukker Anden fødevareproduktion Fremstilling af fiskemel Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel Forarbejdning og konservering af kartofler Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager Fremstilling af mølleriprodukter Industriel fremstilling af brød; kager mv Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer Forarbejdning af te og kaffe Fremstilling af færdigretter Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad Fremstilling af andre fødevarer i.a.n Destillation, rektifikation og blanding af alkohol Fremstilling af vin af druer Fremstilling af cider og anden frugtvin Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer Fremstilling af øl Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske Agentur og engroshandel Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata Fiskeauktioner Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer Engroshandel med blomster og planter Engroshandel med levende dyr Engroshandel med frugt og grøntsager Engroshandel med kød og kødprodukter Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft fortsættes på næste side 25

26 Metode og datakilder fortsat fra forrige side Engroshandel med vin og spiritus Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier Engroshandel med fisk og fiskeprodukter Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil Detailhandel Købmænd og døgnkiosker Supermarkeder Discountforretninger Frugt- og grøntforretninger Slagter- og viktualieforretninger Fiskeforretninger Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer Detailhandel med drikkevarer Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder Støtteerhverv Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien Kontrol af levnedsmidler Restauration Restauranter Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv Event catering Anden restaurationsvirksomhed Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. Energi og klimas afgrænsning Primære erhverv Indvinding af stenkul Indvinding af brunkul Brydning af jernmalm Brydning af uran- og thoriummalme Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme Indvinding og agglomerering af tørv Anden råstofindvinding i.a.n. Fremstillingserhverv Fremstilling af koks mv Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål Oparbejdning af nukleart brændsel Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater Fremstilling af batterier og akkumulatorer Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Fremstilling af andre pumper og kompressorer Fremstilling af andre haner og ventiler Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg Produktion af elektricitet Genbrug af sorterede materialer Serviceerhverv Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding Transmission af elektricitet Distribution af elektricitet Handel med elektricitet Distribution af gas Handel med gas gennem rørledninger fortsættes på næste side 26

27 Metode og datakilder fortsat fra forrige side Vandforsyning Opsamling og behandling af spildevand Indsamling af ikke-farligt affald Indsamling af farligt affald Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald Bortskaffelse af affald med energiproduktion Behandling og bortskaffelse af farligt affald Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør Engroshandel med affaldsprodukter Servicestationer Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv Anden teknisk rådgivning Anden måling og teknisk analyse Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik Kreative erhvervs afgrænsning Arkitektur Arkitektvirksomhed Design Industriel design og produktdesign Kommunikationsdesign og grafisk design Indretningsarkitekter og rumdesign Bøger og presse Trykning af dagblade Anden trykning Prepress- og premedia-arbejde Bogbinding og lignende serviceydelser Engroshandel med bøger, papir og papirvarer Udgivelse af bøger Udgivelse af aviser og dagblade Udgivelse af ugeblade og magasiner Udgivelse af distrikts- og annonceblade Anden forretningsservice i.a.n Fotografisk virksomhed Kunst og kunsthåndværk Teater- og koncertvirksomhed Selvstændigt udøvende scenekunstnere Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst Kunstnerisk skaben Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. Radio og TV Fremstilling af kommunikationsudstyr Engroshandel med radio og tv mv Produktion af tv-programmer Radiovirksomhed Tv-virksomhed Film og video Produktion af film og videofilm Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer Distribution af film, video- og tv-programmer Indholdsproduktion og computere Fremstilling af computere og ydre enheder Engroshandel med computere, ydre enheder og software Udgivelse af computerspil Musik Reproduktion af indspillede medier Fremstilling af musikinstrumenter Engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik Reklame Reklamebureauer Anden reklamevirksomhed Mode Avl af pelsdyr mv Fremstilling af beklædningsartikler af læder Fremstilling af arbejdsbeklædning Fremstilling af anden yderbeklædning Fremstilling af underbeklædning Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør Fremstilling af varer af pelsskind Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv Fremstilling af fodtøj fortsættes på næste side 27

28 Metode og datakilder fortsat fra forrige side Fremstilling af ure Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter Fremstilling af bijouteri og lignende varer Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer Engroshandel med beklædning Engroshandel med fodtøj Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer Engroshandel med kufferter og lædervarer Møbler og interiør Fremstilling af boligtekstiler Fremstilling af tæpper Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande Fremstilling af elektriske belysningsartikler Fremstilling af andre møbler Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram Engroshandel med porcelæns- og glasvarer Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler IKT og digital væksts afgrænsning Industri Fremstilling af elektroniske komponenter og plader Fremstilling af printplader o.l Fremstilling af elektronik til husholdninger Fremstilling af magnetiske og optiske media Telekommunikation Fastnetbaseret telekommunikation Trådløs telekommunikation Satellitbaseret telekommunikation Anden telekommunikation Serviceerhverv Anden udgivelse af software Computerprogrammering Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi Computer facility management Anden it-servicevirksomhed Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser Webportaler Reparation af computere og ydre enheder Reparation af kommunikationsudstyr Engroshandel Engroshandel med elektronisk udstyr Engroshandel med telekommunikationsudstyr Turismens afgrænsning Overnatning Hoteller Konferencecentre og kursusejendomme Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold Campingpladser Andre overnatningsfaciliteter Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. Kultur og forlystelser Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater Drift af sportsanlæg Andre sportsaktiviteter Forlystelsesparker o.l Lystbådehavne Andre forlystelser og fritidsaktiviteter Rejseservice Rejsebureauer Rejsearrangører Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed Transport Turistkørsel og anden landpassagertransport Sø- og kysttransport af passagerer Transport af passagerer ad indre vandveje Ruteflyvning Charter- og taxiflyvning 28

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

Oversigt over regeringens vækstområder. I Region Midtjylland

Oversigt over regeringens vækstområder. I Region Midtjylland Oversigt over regeringens vækstområder I Region Midtjylland Indholdsfortegnelse OVERSIGT OVER VÆKSTOMRÅDER I REGION MIDTJYLLAND... 3 INDUSTRIEN I REGION MIDTJYLLAND... 4 OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER I REGION

Læs mere

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/51 BILAG 5 Mine- og fremstillingsindustrier, der ikke optræder på listen i bilag 4, men med en handelsintensitet med tredjelande på mindst 4 % 610 Udvinding

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 19. august 2015 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi

Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi Bilag 1: Interview med Comwell Aarhus Har du kendskab til, hvilke muligheder der er for opkvalificering/ videre uddannelse indenfor oplevelsesøkonomi, der

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Oplevelseserhverv KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Anvendelse af design Vækstbarometer Beskæftigelse Omsætning og eksport VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS FORRETNINGSOMRÅDER VIDEN TIL VÆKST

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. 38. 37. 36. 35. 3 295 29 285 28 275 27 265 Handel Tendens Alle 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Læs mere

Cobra. Handelsbalancen 2009

Cobra. Handelsbalancen 2009 Esbjerg kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 102,8, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra

Læs mere

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter

Læs mere

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien har de sidste tre måneder haft den højeste omsætning nogensinde. Fremgangen skyldes primært en øget eksport, som trækkes af

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Evaluering Klog hverdagsmad

Evaluering Klog hverdagsmad Oplæg til evaluering af Klog hverdagsmad Region Midtjyllands fødevaresatsning Baggrund Formålet med Region Midtjyllands fødevaresatsning er at sikre en fortsat udvikling, innovation og konkurrenceevne

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik

Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik - et hurtigt overblik Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik Der er 658 arbejdssteder 83% af disse arbejdssteder er hovedselskaber, mens 17% filialer 182 arbejdssteder er inden for anden engroshandel,

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2016 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Vækstpotentiale i cleantech

Vækstpotentiale i cleantech Vækstpotentiale i cleantech Maj 2012 2 Vækstpotentiale i cleantech Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del)

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 477 Offentligt Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Læsevejledning I tabellens 1. kolonne findes brancheteksten for de brancher,

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Arbejdskraftudfordringer i fødevareindustrien

Arbejdskraftudfordringer i fødevareindustrien Thomas Michael Klintefelt, chefkonsulent, Mette Louise Pedersen, konsulent og Peter Bernt Jensen, konsulent thok@di.dk, melp@di.dk, pebj@di.dk MAJ 2017 Arbejdskraftudfordringer i fødevareindustrien I fødevareindustrien

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival?

ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival? ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forskydninger i antal let af i detailhandlen har ændret sig markant over en relativt kort årrække. Dette analysenotat ser på udviklingen

Læs mere

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten?

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nogle brancher fik en god julehandel i 2016, andre knap så god Nogle brancher kom godt ud af julehandlen i

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Mikrovirksomheder indenfor turismeerhverv i nordjyske landdistrikter

Mikrovirksomheder indenfor turismeerhverv i nordjyske landdistrikter Mikrovirksomheder indenfor turismeerhverv i nordjyske landdistrikter Ifølge ÅRL 22 a, stk. 1 defineres mikrovirksomheder, som følgende: - Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret

Læs mere

FAKTA Anmeldte arbejdsulykker i landbruget

FAKTA Anmeldte arbejdsulykker i landbruget FAKTA Anmeldte arbejdsulykker 2011-2015 i landbruget 3. marts 2017 J.nr ach/kui AFC Arbejdsulykker i landbruget Dette faktaark giver baggrundsoplysninger om anmeldte arbejdsulykker inden for landbruget.

Læs mere

Vækstregnskab for Norddjurs Kommune

Vækstregnskab for Norddjurs Kommune Vækstregnskab for Kommune 2016 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Grafisk sammenfatning... 4 Kapitel 3: Den generelle erhvervs- og vækstudvikling i... 6 3.1 Beskæftigelse og virksomheder...

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2012-2013 Udskrevet: 2013.12.09 Fødevareklyngen 2012 2013 2012 2013 Samlet eksport 109.421 117.382 Fødevarer 5.724.769 6.112.287

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag 17. december 2007 Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag udgør et repræsentativt udsnit af virksomheder Danmark. Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5470 Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Denmark FL315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco innovation Flash

Læs mere

Udviklingen i antallet af sorte brancher

Udviklingen i antallet af sorte brancher 1 af 8 21-08-2013 16:03 Udviklingen i antallet af sorte brancher I år er der i udpegningen i forhold til tidligere brugt en bagatelgrænse for brancherne og nye mere detaljerede priser. Bagatelgrænse Hvert

Læs mere

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT i:\december 99\kvalitet-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 December 1999 RESUMÉ KVALITETEN AF DANSK EKSPORT På langt sigt er det uholdbart udelukkende at fokusere på lønudviklingen og

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Analysen belyser de aktuelle nøgletal og tendenser i detailhandlen, og præsenterer desuden resultatet af den seneste

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

Notat vedrørende opsporing af virksomheder

Notat vedrørende opsporing af virksomheder Notat vedrørende opsporing af virksomheder Formål Det overordnede formål med projektet er at finde frem til virksomheder i kommunen som kommunen er forpligtet til at føre periodisk tilsyn med (virksomheder

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Midtjysk konkurrenceevne

Midtjysk konkurrenceevne Midtjysk konkurrenceevne - statistisk portræt af byerhvervene i Region Midtjylland November 2008 Region Midtjylland Regional udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Forord Med denne publikation ønsker

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Medlemsstatens referencenr. Regionens navn (NUTS)

Medlemsstatens referencenr. Regionens navn (NUTS) Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Økonomisk analyse. Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg

Økonomisk analyse. Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg Økonomisk analyse 21. september 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg Et foreløbigt udramatisk

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen

ANALYSENOTAT Status for modebranchen. Lille stigning i omsætningen ANALYSENOTAT Status for modebranchen AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER & STUDENT JENS VICTOR WULF-ANDERSEN Den danske modebranche spiller en væsentlig rolle for den danske økonomi og sikrer beskæftigelse

Læs mere

GLOBAL VÆKST SUNDHEDSINDUSTRIENS EKSPORT ER REKORDHØJ. DI analyse

GLOBAL VÆKST SUNDHEDSINDUSTRIENS EKSPORT ER REKORDHØJ. DI analyse GLOBAL VÆKST SUNDHEDSINDUSTRIENS EKSPORT ER REKORDHØJ DI analyse Udgivet af DI Redaktion: Michael Meineche og Bastian Emil Jørgensen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7144-122-2 350.9.17 Michael Meineche,

Læs mere

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder

Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder 22. februar 2010 Regionens byer påvirker vækst i lokale virksomheder Byer og vækst. Fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland peger på, at midtjyske byer har særlig betydning for

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

Dansk fødevareforskning - et fundament for fremtidig vækst

Dansk fødevareforskning - et fundament for fremtidig vækst Ole Linnet Juul et fundament for fremtidig Branchedirektør Ole Linnet Juul DI Fødevarer Væksten skal tilbage Udviklingen i BNP Mia. kr., kædede 2005-priser, sæsonkorrigeret Mia kr. 1650 Mia kr. 1650 1600

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

Priser 1. februar 2017

Priser 1. februar 2017 Priser 1. februar 2017 Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1)

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) Side 1 af 15 E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) [ Søgning ] [ Interface oversigt ] [ Kodetabel oversigt ] Kode Indhold 101110 Forarbejdning af svinekød 101190 Forarbejdning af

Læs mere

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, november Kommentarer til regionale konkurser Der har i november måned været 8 konkurser. Sammenlignet med november, hvor der var 6 konkurser, svarer det til et fald på 9,. Det er Færøerne,

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland - Arbejdspladser fordelt på ressourceområder 1996-2020

Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland - Arbejdspladser fordelt på ressourceområder 1996-2020 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 88 Viborg Tel. +45 8728 5 regional-udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland - Arbejdspladser fordelt

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016.

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. Mappe 1) Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. I dette notat bliver det danske landbrugs betydning præsenteret ud fra statistikker, data, rapporter og andet

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere