Referat Byrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Byrådet"

Transkript

1 Referat Byrådet : Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup (A) Henrik Møller (A) Peter Poulsen (A) Thomas Horn (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Jens Bertram (C) John Calberg (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Morten Westergaard (C) Per Tærsbøl (C) Philip Læborg (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Ib Kirkegaard (O) Katrine Vendelbo Dencker (O) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Mette Lene Jensen (V) Allan Berg Mortensen (Ø) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker Allan Berg Mortensen Byrådssalen, Rådhuset Kl : Lars Rich vedr. økonomiaftale for 2015, Kl : Vivi Moseholm vedr. noter på dagsordener. For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. For Allan Berg Mortensen (Ø) var Annette Frøhling mødt. Sagsoversigt 01. Spørgetid Evt. godkendelse af indkaldelse af stedfortrædere Godkendelse af dagsorden Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet Fremtidens Folkeskole - Mål for samarbejde med eksterne Skolereformens økonomiske konsekvenser for rengøringen Økonomisk Politik for Helsingør Kommune...31

2 08. Samlet budgetrevision pr. 30. april Tiltrædelsesberetning og Løbende beretning Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter - Ny Styringsmodel Udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet - Kommunernes fællesrolle Forslag til lokalplan nr Bevarende lokalplan for Borsholm landsby, tillæg nr. 12 til Helsingør Kommuneplan 2013 samt afgørelse om miljøvurdering Badevej principandragende fra DOMEA Kommunale ejendomme - fremtidig anvendelse Ansøgning om Skema B godkendelse for Skovparken Boliggården - Ansøgning om optagelse af realkreditlån og huslejestigning - etablering af altaner Tillægsbevilling - stormskader Årsregnskab 2013 plejehjemmet Birkebo Nordsjællands Brandvæsen regnskab Sikring af brugsvandsinstallationer, anlægsregnskab Anlægsregnskab, Helsingør Ungdomsskole asfaltgulve Udpegning af medlemmer til Beboerklagenævnet Udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ændringer i Vurderingsankenævn Nordsjælland Ansøgning om orlov - Philip Læborg (C) Forslag om gratis busrute i Helsingør Kommune Økonomien i Folkeskolereformen; opdateret notat - orientering Orientering om hjemtaget rengøring Orientering om Handicaprådets arbejde Ejendomsret til vejareal Hornbæk, herunder del af Kirkestien mellem Ole Piis Vej og Lars Kuhlmanns Vej - orientering Meddelelser Nordsjælland Håndbold - samarbejdsaftale Bilagsliste...114

3 3 01. Spørgetid Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/12494 Byrådet Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen Der forelå følgende spørgsmål fra Allan Jensen: Spørgsmål 1: Svar: 1. Er det borgmesterens opfattelse af alle medlemmer i byrådet er habile i forhold til at træffe beslutning/stemme om forslaget omkring lukning af daginstitutioner i Helsingør Kommune jf. Kommunestyrelseslovens 14 mfl.? Ja, alle tilstedeværende Byrådsmedlemmer ved dette møde er habile i sagen. Spørgsmål 2: Svar: 2. Er den politiske behandling af forslaget om lukning af daginstitutioner i Helsingør Kommune efter borgmesterens opfattelse sket på en måde der giver borgere i Helsingør Kommune tryghed for at sådanne beslutninger træffes på et tilstrækkeligt sagligt grundlag? Ja, helt klart Alt har været vendt Bred høring Sagligt grundlag Spørgsmål 3: 3. Var eller er borgmesteren orienteret om at Helsingør Kommunes administration har forhindret visitation af børn til Børnehuset Stauninggården og dermed kunstigt manipuleret ventelisten til nævnte institution allerede inden den politiske behandling

4 4 af sagen i Børne- og Uddannelsesudvalget i juni 2014? Svar: Der er ikke manipuleret med ventelisten. Alle kan opskrive sit barn til 3 ønskeinstitutioner i uprioriteret rækkefølge Administrationen har overholdt alle gældende regler, og har naturligvis ikke forhindret, at børn er visiteret til Børnehuset Stauninggården. Spørgsmål 4: Svar: 4. Er borgmesteren orienteret om, at Helsingør Kommune, i relation til besvarelse af anmodninger om aktindsigt i forhold til Børnehuset Stauninggården, ikke har opfyldt sin forpligtelse i henhold til Offentlighedslovens 36, og hvilke tiltag har borgmesteren overvejet til at sikre at forespørgsler om agtindsigt stillet af kommunens borgere behandles i overensstemmelse med lovgivningen? Alle anmodninger om aktindsigt vedr. Stauninggården er blevet besvaret indenfor Offentlighedslovens bestemmelser om tidsfrister. Der forelå følgende spørgsmål fra Jesper Poulsen: Spørgsmål 1: Svar: 1) Hvordan hænger en lukning af kommunens eneste reelle natur- og udelivsinstitution, som ligger direkte placeret op ad skov og strand, sammen med jeres Vision 2020 om at tiltrække 800 nye familier til kommunen og jeres fokus på netop at bruge Helsingørs unikke natur som trækplaster til dette? Vi har en i Helsingør en række institutioner med store grønne og gode udearealer og nærhed til skov og strand Spørgsmål 2: Svar: 2) Hvorfor er nærhedsprincippet ikke validt for Stauninggården, på samme måde som det er for Børnehuset Snekkersten? Det fremgår tydeligt fra Pladsanvisningen, at der ikke er plads til Stauninggårdens børn i nærliggende institutioner, hvad er jeres kommentar og løsning til dette?

5 5 Der er plads til alle børn fra Stauninggården i institutionerne i distrikt Nord Spørgsmål 3: Svar: 3) Der er gennem længere tid ikke blevet visiteret børn til Stauninggården det er et faktum, at selv tilflyttende familier ikke er blevet anvist plads på Stauninggården også før I offentliggjorde forslaget om eventuelt at lukke Stauninggården. Kan I forklare hvornår denne beslutning blev taget, hvem der tog beslutningen og hvor længe det har stået på? Administrationen har overholdt alle gældende regler, og har naturligvis ikke forhindret, at børn er visiteret til Børnehuset Stauninggården. Spørgsmål 4: Svar: 4) Hvordan har I kunnet udtale jer om et beløb for en renovering på 13,5 mio. kr. uden et grundlag - først den 2. juni har I fået foretaget en skimmelsvamp- og indeklimaundersøgelse? Vurderer I altid så store renoveringsbeløb uden at gennemgå bygningerne med en byggesagkyndig? Synes I, at det er sagligt og konkret? Renoveringsbeløbet er givet af et uvildigt firma, der har været fuldt oplyst om skimmelrapporternes konklusioner Sagligt og konkret grundlag eksperter på området Spørgsmål 5: Svar: 5) Kommunen holder løbende tilsyn med daginstitutioner for at sikre, at der ikke er sundhedsskadeligt indeklima i kommunens institutioner og udfører renoveringer alt efter nødvendighed. Hvorfor er der ikke løbende blevet udført renovering af Stauninggården ligesom det er sket på andre institutioner? Der er sket løbende renoveringer for kommunale midler af Stauninggården Spørgsmål 6: 6) Hvordan definerer I nutidig standard? Hvorfor ser I dette behov i en gammel, velfungerende institution, hvor de fleste af dagens timer foregår udenfor? Er det ikke at rutte med vores skattekroner? Forældrene i Stauninggården ønsker ikke en topmoderne bygning - har I overvejet at

6 6 udgiften til renovering bliver væsentligt mindre, hvis der kun renoveres i den grad, der virkelig er behov for? Svar: Den foreslåede og nødvendige renovering er en anslået minimumsrenovering ift. at kunne opretholde en forsvarlig bygningsstandard som børneinstitution Spørgsmål 7: Svar: 7) Hvis Stauninggården lukkes, er I så opmærksomme på behovet for, at flere institutioner i lokalområdet (3000 Helsingør) forlænger åbningstiderne for at tilgodese de skatteborgere, der pendler? Hvordan kan vi være sikre på, at der tages hensyn til de familier, der har brug for de lange åbningstider, også får de rigtige pladser, hvis Stauninggårdens børn skal spredes til mange institutioner over hele kommunen? Ja, i de politiske beslutninger vil vi tage hensyn til, at forældre der har brug for det, får tilbudt en institution med lang åbningstid Til Christian Donatzky specifikt: 1) Du har udtalt dig offentligt om at det er vigtigt for kommunen at fokusere på natur og udeliv hvordan kan du i den henseende stå inde for beslutningen om at lukke Stauninggården? Svar fra Christian Holm Donatzky: Årsagen til, at Stauninggården foreslås lukket, er først og fremmest det høje beløb for en påkrævet renovering pga. skimmelsvamp. Derudover har kommunen en meget dårlig lejeaftale, og det er en af de institutioner med flest ledige børnekvadratmeter. Stauninggården har en fantastisk legeplads, men heldigvis har vi også gode udearealer i andre institutioner, ligesom vores institutioner generelt bruger de mange muligheder, der er for at opleve naturen i vores kommune. Til Allan Berg Mortensen specifikt:

7 7 1) Hvordan kan det være at Enhedslisten går ind for at bevare Stauninggården, når I vil lukke Børnehuset på Sejerøvej i Ålsgårde? Svar som Anette Frøhling læste op i Allan Berg Mortensens fravær: Forældrebestyrelsen i børneinstitutionen Møllen, som børnehuset på Sejerøvej er en afdeling af, pegede selv, i deres høringssvar, på løsningen med at lukke Sejerøvej og flytte sammen på deres anden afdeling. Stauninggårdens forældrebestyrelse peger derimod på en løsning, hvor Stauninggården bevares af hensyn til beliggenhed, udearealer og en pædagogik der udnytter disse ting. Enhedslisten ønsker at tage institutionernes høringssvar alvorligt og er derfor tilhænger af at lukke Sejerøvej og bevare Stauninggården

8 8 02. Evt. godkendelse af indkaldelse af stedfortrædere Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26045 Byrådet Indledning/Baggrund Katrine Vendelbo Dencker (O) har den 20. juni 2014 meldt afbud på grund af arbejdsmæssige årsager. 1. suppleanten, Freja Södergran, er indkaldt i stedet for Katrine Vendelbo Dencker og har meddelt, at hun deltager i mødet. Allan Berg Mortensen (Ø) har den 23. juni 2014 meldt afbud på grund af sygdom. 1. suppleanten, Annette Frøhling, er indkaldt i stedet for Allan Berg Mortensen og har meddelt, at hun deltager i mødet. Indstilling Borgmesteren indstiller, 1. at det godkendes, at Kristine Vendelbo Dencker (O) og Allan Berg Mortensen (Ø) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Freja Södergran er indkaldt som rette stedfortræder for Katrine Vendelbo Dencker (O) og at Annette Frøhling er indkaldt som rette stedfortræder for Allan Berg Mortensen (Ø). Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen Indstillingerne blev godkendt.

9 9 03. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen Borgmesteren gjorde opmærksom på, at Marlene Harpsøe (O) på Økonomiudvalgets møde om pkt. 11 om bevarende lokalplan for Borsholm landsby havde undladt at stemme ad indstilling 1. Dagsordenen samt tillægsdagsordenen blev godkendt med denne ændring.

10 Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/620 Byrådet Bilag 1: Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet, høringssvar fra borgere Bilag 2: Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet, høringssvar fra A-Med Bilag 3: Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet, høringssvar fra forældrebestyrelser og A-Med Bilag 4: Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet, høringssvar fra C-Med, BUPL og FOA Høringssvar fra A-Med i Børnehuset Stauninggården. Ansøgning om forlænget drift af Børnehuset Stauninggården.. Nednormering af Børnehuset Snekkersten. Referat af møde vedrørende Stauninggården DUI Rapport 2011 Helsingør Kommunes bemærkninger til DUI rapport vedrørende Stauninggården udført af Ideas ApS Forhandling DUI Afstemningsnotat efter BY Indledning/Baggrund Helsingør Kommune ønsker at styrke kvaliteten og organiseringen på dagtilbudsområdet. Bl.a. skal der udarbejdes forslag til en styrkelse af personalenormeringen og nedbringelse af antallet af fælleskommunale lukkedage på daginstitutionsområdet. Herudover skal der på baggrund af det faldende børnetal kigges på organiseringen og indholdet af 0-5 års området. Det foreslås også at se på ledelsesstrukturen for området. Kommissorium i forhold til organiseringen blev forelagt til politisk godkendelse: Der udarbejdes grundlag for analyse af efterspørgslen baseret på aktuelle børnetal samt prognoser for udviklingen i børnetallet for de 0-5 årige, udviklingen i benyttelsen af privatinstitutioner samt udbuddet af kommunale/selvejende daginstitutionspladser, bestående af henholdsvis ejede og lejede bygninger. Bygningsmassen og børnetallet sammenholdes indenfor de 6 distrikter: Helsingør - nord for Kongevejen, Helsingør syd for Kongevejen & Snekkersten, Espergærde og Kvistgård, Ålsgårde og Hellebæk, Hornbæk, Tikøb. Analysen baseres på følgende kriterier: 1. Fleksibilitet 2. Inklusion 3. Ejendommenes tilstand og udgiftsniveau 4. Geografisk kapacitet/optagelsesregler 5. Pædagogiske og faglige rammer Tidsramme: Administrationens forslag forventes forelagt på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 12. maj 2014, hvorefter forslaget sendes i høring hos bestyrelser og berørte MEDudvalg i tidsrummet 13. maj til 27. maj Sagen forelægges efter høring for Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. juni, ØK den 16. juni og Byrådet den 24. juni. Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte den 3. februar 2014

11 11 kommissoriet for arbejdet med organisering og kapacitetstilpasning, og vedtog at der udover de 5 tidligere vedtagne kriterier skal lægges vægt på yderligere 2 kriterier: Der skal også fremover være varierede tilbud i forhold til pædagogik, størrelse, nærhed til skole Samt mulighed for alternativ udnyttelse af lokalerne Retsgrundlag Dagtilbudsloven Relation til vision og tværgående politikker Kommunen har som en del af sin vision, at blive Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier. Et af målene er at tiltrække 800 nye familier inden 2020, ved bl.a. at fremme muligheden for at erhverve en attraktiv bolig og have skoler og dagtilbud af en høj kvalitet. Sagsfremstilling Helsingør Kommune har en lang række muligheder og udfordringer på 0-5 års området. Målet er, at daginstitutionerne ved sin kvalitet fortsat kan give børnene trygge og udfordrende rammer og være så attraktive, at børnefamilier flytter til Helsingør. Organiseringen skal være hensigtsmæssig og fremadrettet, og understøtte målet om kvalitet i dagtilbuddene, tidlig indsats og god sammenhæng med og overgange til skoler/sfo. 1. Antal daginstitutioner Der er 34 småbørnsinstitutioner. Af de 34 er der 1 vuggestue (Kringlen), 1 børnehave med en vuggestuegruppe (Nyrup), 2 børnehaver med småbørn (Stokrosen og Børnehuset Hornbæk), 3 rene børnehaver og 27 integrerede institutioner. Derudover har vi specialbørnehaven Himmelhuset. 2. Institutionens bygninger i forhold til ejerskab 12 af de 34 småbørnsinstitutioner bor til leje og 3 selvejende institutioner ejer deres bygning. Resten er i kommunale bygninger. 3. Tildeling af pladser I de integrerede institutioner visiteres der efter ledige m 2 (børne m 2 ), og med 27 integrerede institutioner ud af 34 har kommunen en stor fleksibilitet i forhold til efterspørgsel af pladser for de 0-2 årige og de 3-5 årige. Generelt kan det siges, at der er nu er en god mulighed for at give børnene på 0-6 års området i Helsingør flere kvadratmeter til at udfolde sig på. Der er pr. 1. april 2014 i alt 69 ledige børnehavepladser og 445 m 2 ledig i de integrerede institutioner, hvilket svarer til års pladser eller års pladser. Dette vil altid være et øjebliksbillede, idet der kan stå en tilflytterfamilie med 3 børn på pladsanvisningen, og få anvist pladser i nogle af de ledige m 2. Pr. 1. april 2014 er der i alt m 2 i de integrerede institutioner, som pladsanvisningen kan visitere til. Der visiteres børn efter m 2 således, at et 0-2 års barn optager 3 m 2 og et 3-5 års barn 2 m 2. Derudover kommer der ledige m 2, hver gang et 0-2 årigt barn fylder 3 år, hvor barnet så frigør 1 m 2. Hvis der f.eks. er tre 0-2 årige, der fylder 3 år i løbet af nogle uger/måneder, kan der indskrives endnu 1 barn i vuggestuegruppen. I de to vuggestuer og de rene børnehaver er det antal børn og ikke m 2, der visiteres efter. Der er blandt daginstitutionernes ledere bred enighed om, at der hurtigst muligt skal tages

12 12 beslutninger om evt. ændringer, da den enkelte institutions budget skal aflønne personalet i opsigelsesperioden, når der skal reguleres i personalestaben i forhold til antallet af børn. 4. Plejehjem/institution i Hornbæk Det blev ved budget 2014 besluttet at bygge et fælles plejehjem og daginstitution i Hornbæk. Dette forslag undersøges nærmere i forhold til evt. at placere daginstitutionen tæt på skolen. Når dette er undersøgt, bør der kigges samlet på daginstitutionsområdet i Hornbæk. 5. Afskaffelse af fælleskommunale lukkedage I forbindelse med budget 2015 fremlægges forslag til afskaffelse af fælleskommunale lukkedage i institutionerne. 6. Fremtidig personalenormering i daginstitutionerne I forbindelse med kvalitetsudvikling og omorganiseringen på daginstitutionsområdet forelægges et forslag til budget Ledelse på 0-5 års området I forlængelse af kvalitetsudvikling og omorganisering af daginstitutionsområdet med tilpasning af institutioner m.v., foreslås det, at der i efteråret 2014 fremlægges forslag til fremtidig ledelsesstruktur på området. Der er udarbejdet et internt notat med forslag til en styrket kvalitet og ændret organisering af området ud fra ovenstående og de 7 politisk besluttede kriterier. Det interne notat vil blive eftersendt til Børne- og Uddannelsesudvalgets medlemmer. Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede den notat af maj 2014 om styrket kvalitet og ændret organisering af dagtilbudsområdet. Udvalget besluttede: 1. at forslaget sendes i høring i samtlige forældrebestyrelser og A-MED med en høringsfrist til den 27. maj kl at sagen genoptages på mødet den 2. juni. Børne- og Uddannelsesudvalget tilføjede, at det økonomiske råderum på dagtilbudsområdet (budgetområde 512) bliver på området, samt at de institutioner, der ønsker sammenlægning med andre, kan fremsætte ønsket i høringssvaret. Sagen genoptages, og forslaget til styrket kvalitet og ændret organisering har været sendt i høring til samtlige forældrebestyrelser og A-med. Der er modtaget høringssvar fra bestyrelser/a-med fra 30 institutioner, fra de faglige organisationer BUPL og FOA, samt breve/kommentarer fra borgere. Samtlige høringssvar samt breve/kommentarer fra borgere er udsendt til udvalget, jf. bilag. Der er nogle institutioner, der i høringssvaret foreslår, at institutionen nednormeres i antallet af børn. Centeret vil gå i dialog med ledelsen af institutionerne om en nednormering. På mødet vil der blive fremlagt en ny rapport om Børnehuset Stauninggården. Økonomi/Personaleforhold Der vil blive indført kvalificeret ansættelsesstop. Den oprettede jobbank fortsætter. Nedenstående skema viser den fulde årlige besparelse ved gennemførelse af de foreslåede nedlæggelser. Når der kun spares ledelse og grundtid på institutionerne, er det fordi et

13 13 barn koster det samme uanset, i hvilken institution barnet går, dvs. pengene følger barnet. Derudover er der husleje m.m. hvor øvrige bygningsudgifter indeholder el, vand, varme m.m. I forbindelse med nedlæggelse af Børnehuset Stauninggården, Børnehuset Globus og en afdeling af Børnehuset Møllen på Sejerøvej samt Børnehuset Snekkersten kan der på helårsbasis spares følgende: Institution Ledelse og evt. grundtid Husleje Børnehuset Stauninggården Bygningsvedligehol d Rengørin g Øvrige Bygnings - udgifter I alt Børnehuset Globus Børnehuset Møllen, afd. Sejerøvej Børnehuset Snekkersten I alt Bruttobesparels e Minus anslået forældrebetaling Fraflytn. omkostn. m.v Netto besparelse I forbindelse med nedlæggelse af Dagplejen for særligt sårbare børn kan der på helårsbasis spares følgende: Institution Personale Husleje Bygningsvedligehold Dagplejen for særligt sårbare børn Rengøring Udg. til aktiviteter m.v. I alt Samlet årlig bruttobesparelse Nedenstående skemaer viser besparelsen delt ud på budgetår, da der pga. af personaleudgifter ikke vil være den fulde besparelse i Samtidig er besparelsen delt ud på budgetområderne 515 (Dagtilbudsområdet) som er en del af Børne- og uddannelsesudvalgets budgetområde og 825 som hører under Center for Ejendomme og er en del af Økonomiudvalgets budgetområde. Udmøntning af besparelserne på budgetårene Budgetområde 515 Dagtilbud og Skoler I alt Ledelse og evt. grundtid Personaleudg.(Dagplejen) Aktiviteter m.v.(dagplejen)

14 14 Øvrige bygningsudgifter Stauninggården Øvrige bygningsudgifter Sejerøvej Øvrige bygningsudgifter Børnehuset Snekkersten I alt budgetområde 515 Dagtilbud og Skoler Budgetområde I alt Ejendomme og Bygningsforbedring Husleje Stauninggården Bygningsvedligehold Stauninggården Bygningsvedligehold Børnehuset Snekkersten Bygningsvedligehold Møllen afd. Sejerøvej Rengøring Stauninggården Rengøring Børnehuset Snekkersten Rengøring Sejerøvej Fraflytningsomkostninger I alt budgetområde 825 Ejendomme og bygningsforbedring , Center for Dagtilbud og Skoler foreslår, at mindreforbruget/det økonomiske råderum indenfor budgetområde 515 indgår i kommunens økonomiske råderum til forhandlingerne om budget 2015, og at der samtidig fremlægges forslag til øget personalenormering og afskaffelse af fælles kommunale lukkedage i forbindelse med budget For så vidt angår de udgifter, der ligger indenfor budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer har Økonomiudvalget på mødet den 17. marts 2014 besluttet, at de kommende års besparelser indenfor dette budgetområde hovedsageligt skal udmøntes gennem reduceret arealanvendelse, hvilket omfatter de foreslåede huslejereduktioner. Kommunikation/Høring Økonomiudvalget, Byrådet Samtlige forældrebestyrelser og A-MED på dagtilbudsområdet Indstilling Center for dagtilbud og skoler indstiller, 1. at alle høringssvar tages til efterretning. 2. at det er nødvendigt at tilpasse området, således at de tilbageværende institutioner

15 15 er personalemæssige og økonomiske stabile. 3. at Center for Dagtilbud og Skoler bemyndiges til - efter forhandling med lederen af den enkelte institution - at træffe beslutning om nedjustering af børnetallet i de distrikter, det er nødvendigt. 4. at der som hensigtserklæring generelt arbejdes hen imod at afsætte 3 børnekvadratmeter pr. børnehavebarn ved tildeling af pladser i daginstitutionerne. 5. at Børneasylets åbningstid udvides til kl. 16 pr. 1. august at Udvidelsen af Børneasylets åbningstid evalueres foråret at Børnehuset Møllens afdeling på Sejerøvej nedlægges pr. 31. december at der etableres en småbørnsgruppe i Tikøb Familiehus pr. 1. august at der udarbejdes et samlet forslag ift. daginstitutioner i Hornbæk, når det er afklaret, om der skal bygges fælles plejehjem/daginstitution eller der skal vælges en anden model. 10. at Børnehuset Stauninggården nedlægges pr. 31. oktober at Børnehuset Snekkersten nedlægges pr. 31. oktober at Børnehuset Globus nedlægges pr. 31. august at Dagplejen for særligt sårbare børn nedlægges snarest muligt, og at ca. 1 mio. kr. forbliver i budgetområdet til brug for skærmede løsninger på nogle institutioner, og at det resterende beløb på ca. 2,5 mio. kr. bliver indenfor budgetområde 515 dagtilbud. 14. at der ikke indskrives nye børn i Dagplejen for særligt sårbare børn fra 1. juli at Center for Dagtilbud og Skoler i samarbejde med Center for Børn, Unge og Familier etablerer skærmede løsninger i lighed med Stimulationsgruppen Spirerne. 16. at behovet for pladser i Espergærde revurderes i at forældre med børn i de nedlagte institutioner kan opskrive deres barn til en anden institution med gammel anciennitet. 18. at forældre med børn på ventelisten til de nedlagte institutioner kan ændre ønske med gammel anciennitet 19. at overskydende inventar fra de nedlagte institutioner kan anvendes af institutioner, der ønsker det. 20. at hele det økonomiske provenu i første omgang anvendes til omkostninger i forbindelse med fraflytning, personaleudgifter i forbindelse med opsigelse m.m. 21. at merforbruget i 2014 til udgifter i forbindelse med personaleopsigelser m.m. overføres til 2015 og finansieres af provenuet i overslagsårene. 22. at sagen overføres til Center for Ejendomme med henblik på opsigelse af lejemål m.m. 23. at mindreforbruget/det økonomiske råderum i forbindelse med ovennævnte ændringer og tilpasninger bliver indenfor budgetområde 515 dagtilbud, og at der fremlægges forslag til øget personalenormering og afskaffelse af fælles kommunale lukkedag i forbindelse med budget at der i efteråret 2014 fremlægges forslag til fremtidig ledelsesstruktur på 0-5 års området. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Morten Westergaard (C) var mødt som stedfortræder for Lisbeth Læssøe (C). Indledningsvist drøftede udvalget, hvorvidt Katrine Vendelbo Dencker (O) var inhabil i forhold til dette punkt. Udvalget fandt ikke, at der var tilstrækkeligt grundlag for at erklære Katrine Vendelbo Dencker inhabil. Ad 1-3: Indstillingerne anbefales. Ad 4: Et flertal, Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Morten Westergaard (C) og Allan Berg Mortensen (Ø), anbefaler indstillingen. Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V) kan ikke anbefale indstillingen.

16 16 Ad 5-6: Indstillingen anbefales. Ad 7: Indstillingen anbefales med den ændring, at nedlæggelse først sker pr. 31. maj Ad 8-9: Indstillingerne anbefales. Ad 10: Gruppe A og Ø fremlagde ændringsforslag: At en eventuel fremtidig nedlæggelse eller bevaring af Børnehuset Stauninggården afhænger af kommende forhandlinger med ejerne i forhold til fremtidig huslejeniveau og vedligeholdelse. For ændringsforslaget stemte Henrik Møller (A), Thomas Horn (A) og Allan Berg Mortensen (Ø). Imod ændringsforslaget stemte Christian Holm Donatzky (B), Morten Westergaard (C) og Katrine Vendelbo Dencker (O). Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme. Ændringsforslaget blev ikke vedtaget. For indstillingen stemte Christian Holm Donatzky (B), Morten Westergaard (C) og Katrine Vendelbo Dencker (O). Imod indstillingen stemte Henrik Møller (A), Thomas Horn (A) og Allan Berg Mortensen (Ø). Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme. Indstillingen kan ikke anbefales. Ad 11: Udvalget anbefaler, at Snekkersten Børnehus nednormeres, og at den bageste bygning lukkes. Forslag til fremtidig placering af Legeteket fremlægges på udvalgets augustmøde. Ad 12: Et flertal, Christian Holm Donatzky (B), Morten Westergaard (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V), anbefaler indstillingen. Henrik Møller (A), Thomas Horn (A) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen. Ad 13-15: Indstillingerne udgår og erstattes af følgende forslag: At dagplejen for særligt sårbare børn nedlægges snarest muligt, under den forudsætning, at udvalget på augustmødet kan godkende et konkret forslag for økonomi og struktur for nye afskærmede afsnit. For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B), Morten Westergaard (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V). Imod forslaget stemte Henrik Møller (A), Thomas Horn (A) og Allan Berg Mortensen (Ø). Ændringsforslaget anbefales. Ad 16-19:

17 Indstillingerne anbefales. 17 Ad 20: Indstillingen anbefales med ændringen, at ordet hele slettes. Ad 21: Indstillingen anbefales. Ad 22: Indstillingen anbefales med tilføjelsen for så vidt angår ejendomme. Ad 23: Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at der indgår et tredje punkt om udvidet åbningstid. Ad 24: Indstillingen anbefales. Udvalget anbefaler, at såfremt der lukkes institutioner, skal overflytningen af børn og voksne til andre institutioner ske på en hensigtsmæssig og omsorgsfuld måde, og i tæt samarbejde med de berørte forældre. Supplerende sagsfremstilling Økonomi/Personaleforhold besparelser tilrettet efter Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger: Der vil blive indført kvalificeret ansættelsesstop. Den oprettede jobbank fortsætter. Nedenstående skema viser den fulde årlige besparelse ved gennemførelse af de foreslåede nedlæggelser. Når der kun spares ledelse og grundtid på institutionerne og ikke personaleudgifter, er det fordi et barn koster det samme uanset, i hvilken institution barnet går, dvs. pengene følger barnet. Derudover er der husleje m.m. hvor øvrige bygningsudgifter indeholder el, vand, varme m.m. I forbindelse med nedlæggelse af Børnehuset Stauninggården, Børnehuset Globus og en afdeling af Børnehuset Møllen på Sejerøvej samt en del af Børnehuset Snekkersten kan der på helårsbasis spares følgende: Institution Børnehuset Stauningg ården Ledelse og evt. grund tid Husleje Bygni ngsvedlige hold Rengøring Øvrige Bygni ngsudgifter I alt Børnehuset Globus Børnehuset Møllen, afd. Sejerøvej Børnehuset Snekkerst en I alt Bruttobes parelse Minus Fraflytn. omkostn. m.v

18 anslået mindre forældrebetaling Årlig netto besparelse Der fremlægges forslag vedrørende Dagplejen for særligt sårbare børn på Børne- og Uddannelsesudvalget møde i august Fremlæggelse af de økonomiske konsekvenser udskydes indtil da. Nedenstående skemaer viser besparelsen delt ud på budgetår, da der pga. personaleudgifter ikke vil være den fulde besparelse i Samtidig er besparelsen delt ud på budgetområderne 515 (Dagtilbudsområdet) som er en del af Børne- og uddannelsesudvalgets budgetområde og 825 som hører under Center for Ejendomme og er en del af Økonomiudvalgets budgetområde. Udmøntning af besparelserne på budgetårene Budgetområde 515 Dagtilbud og Skoler Ledelse og evt. grundtid Øvrige bygningsudgifter Stauninggården Øvrige bygningsudgifter Sejerøvej Øvrige bygningsudgifter Børnehuset Snekkersten I alt budgetområde 515 Dagtilbud og Skoler Budgetområde Ejendomme og Bygningsforbedring Husleje Stauninggården Bygningsvedligehold Stauninggården Bygningsvedligehold Børnehuset Snekkersten Bygningsvedligehold Møllen afd. Sejerøvej Rengøring Stauninggården Rengøring Børnehuset Snekkersten Rengøring Sejerøvej

19 19 Fraflytningsomkostninger I alt budgetområde 825 Ejendomme og bygningsforbedring Center for Dagtilbud og Skoler foreslår, at mindreforbruget/det økonomiske råderum indenfor budgetområde 515 indgår i kommunens økonomiske råderum til forhandlingerne om budget 2015, og at der samtidig fremlægges forslag til øget personalenormering og afskaffelse af fælles kommunale lukkedage i forbindelse med budget For så vidt angår de udgifter, der ligger indenfor budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer har Økonomiudvalget på mødet den 17. marts 2014 besluttet, at de kommende års besparelser indenfor dette budgetområde hovedsageligt skal udmøntes gennem reduceret arealanvendelse, hvilket omfatter de foreslåede huslejereduktioner. Beslutninger Økonomiudvalget den Ad 1-3: Indstillingerne anbefales. Ad 4: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C) Christian Holm Donatzky (V), Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen. Johannes Hecht-Nielsen (V), Marlene Harpsøe (O) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen. Ad 5-6: Indstillingerne anbefales. Ad 7: Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales. Ad 8-9: Indstillingerne anbefales. Ad 10: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Holm Donatzky (B), Marlene Harpsøe (O), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen med den bemærkning, at Helsingør Kommune skal sikre et sent afhentningstilbud i Helsingør Nord. Henrik Møller (A)og Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingen. Jan Ryberg (L) undlod at stemme. Ad 11: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Henrik Møller (A), Christian Holm Donatzky (B), Marlene Harpsøe (O), Johannes Hecht-Nielsen (V), Haldis Glerfoss (Ø) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling. Jan Ryberg undlod at stemme. Ad 12: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Christian Donatzky (B), Marlene Harpsøe (O), Johanne Hecht-Nielsen (V) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen. Henrik Møller (A), Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L) kan ikke anbefale indstillingen. Ad 13: Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalgets flertalsindstilling. Ad 14-15: Udgår, jf. nr. 13.

20 20 Ad 16-19: Indstillingen anbefales. Ad 20: Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales. Ad 21: Indstillingen anbefales. Ad 22-24: Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. For Allan Berg Mortensen (Ø) var Annette Frøhling mødt. Det blev supplerende oplyst, at alle forældre fra Stauninggården med behov for det, kan få en særordning med sen afhentning, uanset hvilken anden institution, deres barn kommer til at gå i. Denne praksis er tidligere benyttet ved lukning af daginstitutioner i Helsingør Kommune. Ad 1-3: Indstillingerne blev godkendt. Ad 4: For økonomiudvalgets flertalsindstilling stemte C (9), A (6), F (1), Ø (2), B (1) og L (1). Imod stemte O (3) og V (2). Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt. Ad 5-9: Indstillingerne blev godkendt. Ad 10: For Økonomiudvalgets flertalsindstilling stemte C (9), O (3), V (2), B (1) og F (1). Imod stemte A (6), Ø (2) og L (1). Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt. Ad 11: Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt. Ad 12: A og Ø stillede forslag om, at man sammenlægger Troldehøj og Globus under fælles ledelse. Dermed kan børnene blive tilbudt Institutionsplads i deres nærmiljø. For forslaget stemte L (1), Ø (2), F (1), A (6). Imod stemte C (9), O (3), V (2), B (1) Forslaget blev forkastet. For Økonomiudvalgets flertalsindstilling stemte C (9), O (3), V (2), B (1) og F (1). Imod stemte: A (6), L (1) og Ø (2). Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt. Ad 13: Indstillingen blev godkendt. Ad 14-15: Indstillingerne bortfalder, jf. indstilling 13. Ad 16-24: Indstillingerne blev godkendt.

21 Fremtidens Folkeskole - Mål for samarbejde med eksterne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5684 Byrådet Indledning/Baggrund Ved vedtagelsen af rammer for fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune på Byrådet den 16. december 2013 blev det besluttet, at: Byrådet i 1. kvartal af 2014 på baggrund af et oplæg fra Center for Dagtilbud og Skoler træffer beslutning om nogle få klare politiske mål for samarbejdet med eksterne, der har sammenhæng til Inklusion2016 og Helsingør Kommunes Vision Byrådet i 1. kvartal af 2014 på baggrund af et oplæg fra Center for Dagtilbud og Skoler træffer beslutning om, hvordan der følges op på de politiske mål for samarbejdet med eksterne. På denne baggrund er der udarbejdet et oplæg til politisk drøftelse af mål for samarbejdet mellem skolerne og eksterne. Drøftelsen skal danne afsæt for en inddragelse af alle de relevante interessenter i en proces, hvor vi arbejder sammen mod den åbne skole. Oplægget er udformet i tæt samarbejde mellem Center for Dagtilbud og Skole og Center for Kultur Idræt og Byudvikling. Retsgrundlag Folkeskoleloven og folkeskolereformen, L51 og L52, vedtaget den 20. december Relation til vision og tværgående politikker Forslaget har sammenhæng til Inklusion2016 og Helsingør Kommunes Vision 2020, se nedenfor under sagsfremstillingen. Sagsfremstilling Folkeskolereformen skal sikre, at skolen og lokalsamfundet, herunder ungdoms- og musikskolen, foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder, samarbejder om, at eleverne i folkeskolen bliver så dygtige, som de kan, og at de trives. Målet er at skabe Den åbne skole og samarbejdet skal medvirke til, at eleverne er bekendt med mulighederne for et aktivt fritidsliv og for at deltage i aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber. Dette understøtter dels Vision 2020 generelt og lægger sig op ad hovedmålsætningen, om at: Vi er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier.. Dels understøtter det også Inklusion 2016 s fokus på, at: Alle børn og unge har ret til at blive medregnet, at opleve samhørighed, at kunne bidrage til at have udbytte af de fællesskaber, som de indgår i. 1. Eksterne samarbejdsparter Der er i folkeskolereformen to kategorier for samarbejdet med de eksterne parter, herunder de lovpligtige samarbejder, som omfatter samarbejde med: Musikskole Klubber og ungdomsskole

22 22 Samt de øvrige eksterne samarbejdsparter, som omfatter: Billedskole, folkebibliotek og andre kultur- og naturinstitutioner mv. Idræts- og foreningsområdet Uddannelsesinstitutioner Erhvervslivet/virksomheder Alle de nævnte parter foreslås inddraget i processen og inviteret ind i et formaliseret samarbejde om Den åbne skole i Helsingør Kommune. Samarbejdet mellem skole og klubber har desuden særlige rammer i Helsingør Kommune, hvor parterne årligt indgår forpligtende aftaler om partnerskab. Som afsæt for en politisk drøftelse foreslår Center for Dagtilbud og Skoler følgende mål, succeskriterier og målopfølgning for Den åbne skole : 2. Mål for Den Åbne Skole 1. Elevernes kreativitet og fantasi skal stimuleres. Alle elever skal gennem hele deres skoletid skal have kunstneriske oplevelser indenfor billedkunst, litteratur, musik og scenekunst. Det sker bl.a. gennem udstillinger, møder med kunstnere, forfatterarrangementer, skolekoncerter og teaterforestillinger. 2. Elevernes fællesskabsfølelse og evne til at tænke nyt skal stimuleres. Alle elever skal gennem hele deres skoletid have oplevelser inden for kultur, natur og videnskab. Det sker bl.a. gennem koordinerede tilbud og individuelle forløb, hvor de lokale natur- og kulturinstitutioner og museer inddrages som samarbejdspartnere og læringsrum. 3. Elevernes lyst til motion og viden om de forskellige foreningsmuligheder skal øges. Alle elever skal gennem hele deres skoletid møde idræts- og foreningslivet. Det sker bl.a. gennem samarbejder mellem lokale idrætsforeninger og andre udvalgte foreninger. 4. Elevernes entreprenørskab og viden om, hvad fagene kan bruges til på arbejdsmarkedet skal styrkes. Alle elever skal gennem deres skoletid møde erhvervslivet. Det sker bl.a. gennem samarbejder med lokale iværksættere, virksomheder og erhvervsorganisationer. 5. For at skabe sammenhæng i elevernes dag og børne- og ungdomsliv skal alle elever gennem deres skoletid møde SFO, klub, ungdomsskole, ungdomsuddannelserne og andre uddannelsesinstitutioner. Det sker bl.a. gennem et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, partnerskaber med den lokale klub og ungdomsskole, gennem brobygning og samarbejde med ungdomsuddannelser, f.eks. så ungdomsuddannelser får mulighed for at lave undervisningsforløb i udskolingen. På baggrund af ovenstående mål foreslås følgende succeskriterier: 3. Succeskriterier At alle skoler har et samarbejde med musik-, billed- og ungdomsskolen. At alle skoler har et samarbejde med institutioner inden for kultur, natur og videnskab. At alle skoler har et samarbejde med parter i idræts- og foreningslivet. At alle skoler har et samarbejde med erhvervslivet, lokale eller større virksomheder. At alle skoler og klubber har indgået forpligtende, skriftlige partnerskabsaftaler og alle skoler har samarbejde med ungdomsuddannelser. På baggrund af ovenstående mål og succeskriterier foreslås følgende:

23 23 4. Opfølgning af mål og succeskriterier Kvantitativ og/eller kvalitativ beskrivelse af samarbejdet i alle de 6 succeskriterier i kvalitetsrapporterne. Skolerne dokumenterer i kvalitetsrapporterne, at alle skoler har haft aktiviteter inden for de beskrevne succeskriterier. På baggrund af den politiske drøftelse af målsætningerne foreslås en videre proces, hvor alle de relevante parter inddrages i en drøftelse af målsætningerne. 5. Drøftelse af målsætningerne Målsætningerne drøftes i de relevante udvalg og i C-MED i maj 2014 og på den baggrund genoptages sagen i Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. juni og forelægges Byrådet til endelig beslutning den 24. juni Når målene er endeligt vedtaget, foreslås de eksterne parter inddraget i et udviklingsforløb med henblik på at realisere Den åbne skole. Den åbne skole starter dog ikke på bar bund, der er fx et udbredt samarbejde mellem kulturinstitutionerne og skolerne. I den kommende periode vil der også blive arbejdet med at styrke andre samarbejder, fx mellem skolerne og idræts- og foreningslivet og med at arbejde videre eller søsætte nye mindre projekter lokalt. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen sendes til behandling i de berørte udvalg, herunder Kultur- og Turismeudvalget den 14. maj, Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den 15. maj og høring i Integrationsrådet den 14. maj og i MED-regi. Sagen forelægges igen i Børne- og Uddannelsesudvalget den 2. juni 2014 med høringsvar fra de øvrige nævnte udvalg. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at sagen drøftes med henblik på evt. bemærkninger. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Drøftet. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Johannes Hecht-Nielsen Drøftet. Udvalget bakker varmt op om samarbejdet med eksterne kulturinstitutioner og de foreslåede målsætninger og succeskriterier. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget den Ikke til stede: Morten Westergaard, Katrine Vendelbo Dencker Drøftet.

24 24 Udvalget bakker op om samarbejdet med eksterne kulturinstitutioner og de foreslåede målsætninger og succeskriterier. Beslutninger Integrationsrådet den Ikke til stede: Dragan Milenkovic, Zeki Kibar, Philip Læborg, Byrådsmedlem Tilforordnet Drøftet Integrationsrådet bakker op om de foreslåede samarbejdsparter og mål. Rådet savner dog forældrene som en samarbejdspart og ressource, der kan indtænkes i Den Åbne Skole. Supplerende sagsfremstilling Forslag til mål for samarbejdet mellem skolerne og eksterne parter/den åbne skole har været til drøftelse berørte udvalg og råd, herunder Sundheds-, Idræts- og Foreningsudvalget, Kultur- og Turismeudvalget og Integrationsrådet. Udvalgene bakker op om samarbejdet mellem skoler og eksterne parter og om de foreslåede mål og succeskriterier. Integrationsudvalget efterlyser, at forældrene også indtænkes som en ressource i Den Åbne Skole. På den baggrund foreslås forældre tilføjes listen over øvrige eksterne samarbejdsparter. Forslaget vil blive behandlet i C-MED den 17. juni og udtalelse herfra vil blive vedlagt til den efterfølgende politiske behandling i Byrådet. I udmøntningen af mål for samarbejdet mellem skole og eksterne vil en bred skare af relevante interessenter, herunder forældre, de eksterne parter, medarbejderne samt MEDregi, blive inddraget i en proces, der har til formål at give Den åbne skole en solid forankring som en del af Fremtidens Folkeskole. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at Fremtidens Folkeskole - Mål for samarbejdet med eksterne vedtages med tilføjelse af forældre som en øvrig ekstern samarbejdspart, der skal indgå i arbejdet med Den Åbne Skole. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Morten Westergaard (C) var mødt som stedfortræder for Lisbeth Læssøe (C). Indstillingen anbefales med den ændring, at ordet forældre udgår, idet de ikke betragtes som en ekstern, men en intern samarbejdspart til skolerne. Beslutninger Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen Indstillingen blev godkendt.

25 Skolereformens økonomiske konsekvenser for rengøringen Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8839 Byrådet Statusnotat Indledning/Baggrund Den nye skolereform vil få konsekvenser for rengøringsområdet. Der vil på grund af ændrede arbejdstider for lærere og elever blive behov for ekstra rengøring af lærertoiletter og samtidig skal rengøringstidspunktet rykkes til kl. 15 på skolerne og kl. 17 på lærerarbejdspladserne. Retsgrundlag Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. SBA serviceoverenskomsten for rengøringsassistenter. Overenskomst mellem KL og 3F for offentligt ansatte rengøringsassistenter. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling På baggrund af skolereformen vil både lærere og elever være længere tid på skolerne. Derfor skal rengøringstidspunktet ændres på: Snekkersten Skole, 3 afdelinger Espergærde Skole, 4 afdelinger Helsingør Skole, 4 afdelinger Hornbæk Skole Tikøb Skole Hellebæk Skole, 2 afdelinger På de øvrige skoler påvirkes rengøringstidspunktet ikke. Herudover er en konsekvens af den øgede arbejdstid for lærerne, behov for en ekstra daglig rengøring af lærertoiletterne. Der er endnu ikke klarhed over, om den ændrede arbejdstid vil få konsekvenser for antallet af rengøringsdage. Indtil videre kalkuleres med, at skolerne rengøres 200 dage årligt, dog rengøres kontorarealer og læreværelser 210 dage årligt, idet de rengøres første og sidste uge i sommerferien. Økonomi/Personaleforhold Den ændrede arbejdstid betyder samlet set en meromkostning på: Øget forskudttidstillæg på: ,00 kr. pr. måned Daglig ekstrarengøring (200 dage) af lærertoiletter på de omfattede skoler vil medføre en merudgift på ,00 pr. måned. Ekstra rengøring af lærerforberedelseslokaler i henholdsvis første og sidste uge af sommerferien vil medføre en merudgift på: ,00 kr. I 2014 vil det være

26 26 opstartsrengøring samt rengøring sidste uge af sommerferien. 2014: I alt en samlet merudgift på ,00 kr. 2015: I alt en samlet merudgift på ,00 kr. Tabel. Tillægsbevilling/ korrektioner til vedtaget budget Kr. Korrektion er til budget Korrektio n til budget overslags -årene Funktio n Budgetområde 825 Center for Ejendomme, drift udgifter, rengøring løn Center for Ejendomme, drift udgifter, rengøring løn Tillægsbevilling (nettopåvirkning af kassebeholdning) I alt Opstart/ikrafttrædelse den Kommunikation/Høring Helsingør Kommunes skoler er orienteret. Indstilling Center for Økonomi og Styring og Center for Ejendomme indstiller, 1. at der gives en tillægsbevilling på kr. til budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer til finansiering af merudgifterne på rengøringsområdet. 2. at de kr. i merudgifter til rengøring i 2014 foreløbigt finansieres ved et træk på kommunekassen. 3. at der indarbejdes en korrektion på kr. fra budget 2015 og frem på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer til finansiering af merudgifterne til rengøring. 4. at merudgifterne på kr. i 2014 og i 2015 indregnes i økonomien i folkeskolereformen og på længere sigt finansieres af overskydende midler i reformen Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Jan Ryberg Ad 1-3: Indstillingerne anbefales. Ad 4: Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at merudgifterne finansieres fra budgetområde 825. For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B) og Haldis Glerfoss (Ø). Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht- Johansen (V), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O). Henrik Møller (A) undlod at stemme.

27 27 For indstillingen stemte Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht- Johansen (V), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O). Imod indstillingen stemte Christian Holm Donatzky (B) og Haldis Glerfoss (Ø). Henrik Møller (A) undlod at stemme. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Allan Berg Mortensen (Ø) foreslår, at der indføres midtvejsrengøring af elevernes toiletter, der finansieres på samme måde som ekstra rengøring af lærernes toiletter. Sagen blev sendt tilbage til Økonomiudvalget til fornyet behandling. Supplerende sagsfremstilling Der bliver eftersendt et notat med status på økonomi og indsatser på området. Beslutninger Økonomiudvalget den Ad 1-3: Indstillingerne anbefales. Ad 4: Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at merudgifterne finansieres fra budgetområde 825. For forslaget stemte Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Henrik Møller (A) og Haldis Glerfoss (Ø) og Jan Ryberg (L). Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Anders Drachmann (C), Johannes Hecht-Nielsen (V). Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme. Forslaget blev vedtaget. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Allan Berg Mortensen For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. For Allan Berg Mortensen (Ø) var Annette Frøhling mødt. Jens Bertram (C) stillede følgende ændringsforslag: Medarbejderne på kommunens skoler skal, ligesom alle andre offentligt ansatte, have gjort offentligt rent en gang i døgnet på deres toiletter. Hvorfor skal det være anderledes i skolerne end på alle andre offentlige arbejdspladser? Merudgiften til den senere påbegyndte rengøring af lærerarbejdspladserne og den ekstra rengøring i forbindelse med sommerferien, skal i 2014 tages fra skoleområdet og i 2015 og fremadrettet indarbejdes i budgettet på konto 825. Indstillingerne ændres derfor til: Ad 1: At der gives en tillægsbevilling på kr. Ad 2: At de kr. foreløbigt finansieres ved et træk på kommunekassen. Ad 3: At der indarbejdes en korrektion på kr. fra budget 2015 og frem, på budgetområde 825. Ad 4: At merudgifterne på kr. i 2014 tages fra skoleområdet og de kr. i 2015 indarbejdes i budgettet på konto 825. Ad 1-2: For forslagene stemte C (9), O (3), V (2), B (1) og A (6).

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet Oversigt over er og afstemninger i sagen - Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet fra følgende møder: Uddannelsesudvalget den 2.6.2014 Økonomiudvalget den 16.6.2014 Byrådet den 24.6.2014

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti

05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti 11 05. Beslutningssag: Ansøgning fra Privatinstitutionerne om fritagelse af driftsgaranti Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/26165 Børne- og Uddannelsesudvalget Ansøgning om fritagelse for driftsgaranti

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 07. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 02. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00

Referat Byrådet. Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Referat Byrådet : Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 12. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og private daginstitutioner samt socialpædagogiske fritidstilbud. Der gives desuden tilskud til pasning

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat 2014-2017 : Onsdag den 04. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Konstituerende møde : Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Helsingør Gymnasium Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå

Læs mere

Lokalisering af dagligvarebutik ved Kvistgård - beslutning om igangsætning af lokalplanlægning

Lokalisering af dagligvarebutik ved Kvistgård - beslutning om igangsætning af lokalplanlægning 1 Nr. : Lokalisering af dagligvarebutik ved Kvistgård - beslutning om igangsætning af lokalplanlægning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/13601 Byrådet Etablering af dagligvarebutik ved Hornbækvej

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn

Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn 1 Nr. : Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/26332 Byrådet Strandvejen 340B ansøgning Strandvejen 344 tegning Mørdrupvej 5 ansøgning

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Torsdag den 28. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Snekkersten Idrætsanlæg, mødelokale Bemærkninger: OBS: Mødet holdes i Snekkersten Idrætscenter, Agnetevej 1 Medlemmer:

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 22. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Begüm

Læs mere

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Business case Projekttitel Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Skolebestyrelse, forældrebestyrelse, A-med i skolen og på Puk samt ledelse på Puk og Hornbæk Skole, ønsker en ny organisering,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen

Referat Beredskabskommissionen Referat : Tirsdag den 14. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: 2 Fraværende (med afbud): Benedikte Kiær

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og : Tirsdag den 01. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) John Calberg (C) Morten

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 19:15 Sluttidspunkt: Kl. 22:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og : Tirsdag den 01. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) John Calberg (C) Morten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard (O) Duygu

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 08. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:50 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 14. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger:

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger: Referat : Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard Anette Lauritsen Bente

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 25. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger:

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger: Referat : Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Orange 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard Anette Lauritsen "Junior"

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet

Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet : Torsdag den 02. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Referat Byrådet : Mandag den 27. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat : Torsdag den 04. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: SSPK, Rønnebær Alle 170 Bemærkninger: BEMÆRK: Kl. 17: Besøg ved Klub Olivens sommerfest. Mødes ved P-plads,

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring. 223933 Indstilling: at Skoleudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Marlene Harpsøe (O) Deltagere:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-12-2016 16:30 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 06-12-2016

Læs mere

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune

Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune Bilag 2 - Oversigt over er i Fremtidens folkeskole i Helsingør Kommune - forslag til rammer og principper pr. 1. august 2014 Emne Alternative modeller indstilling 2.1. Nye regler om tilstedeværelse og

Læs mere