Årets finansielle højdepunkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets finansielle højdepunkter"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2

3 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til Regnskabsberetning 28 TDC Koncernen 29 TDC Totalløsninger 37 TDC Mobile International 44 TDC Switzerland 51 TDC Kabel TV 56 Andre aktiviteter 59 Risikostyring 60 Styring af operationelle risici 60 Finansiel styring og markedsrisici 60 Risikofaktorer vedrørende TDC s forretningsaktiviteter 65 Risici forbundet med TDC s forretningsaktiviteter 65 Safe harbor-erklæring 80 Regnskab 81 God selskabsledelse 179 TDC s holdning til god selskabsledelse 179 Bestyrelsen 181 Ledelsen 182 Direktion 182 Bestyrelse 182 Aktionærinformation 184 Aktionærer 184 Børsnotering 184 Selskabets adresse 184 Generalforsamling 184 Aktieudbytte 184 Ordliste 185 1

4 Årets finansielle højdepunkter Årets finansielle højdepunkter TDC Koncernens (TDC) omsætning steg med 1,8 pct. til DKK mio., og resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) steg med 5,0 pct. til DKK mio. Årets resultat inklusive særlige poster og dagsværdireguleringer blev DKK mio., dvs. DKK mio. lavere end Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer faldt med 28,5 pct. til DKK mio. i Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer faldt primært som følge af ændret kapitalstruktur i forbindelse med finansieringen af ekstraordinært udbytte udbetalt i april Faldet i årets resultat inklusive særlige poster og dagsværdireguleringer skyldes primært fortjenesten ved salget af TDC Forlag i Væksten i EBITDA skyldes vækst i såvel de danske som de udenlandske mobilforretninger, et succesfuldt salg af bredbånds- og optiske fiberløsninger i TDC Totalløsninger samt effekt af fratrædelsesprogrammer. TDC Kabel TV præsterede desuden en fortsat vækst i kundebasen og indtjeningen. Væksten i TDC blev opnået på trods af hård konkurrence og generel nedgang inden for traditionel fastnettelefoni. Resultaterne er påvirket af tilkøbte og frasolgte selskaber, herunder specielt købet af HTCC og TDC Dotcom i TDC har haft stigende EBITDA fra 2002 til 2006, og den årlige gennemsnitlige vækstrate (CAGR) fra 2002 til 2006 har været på 7,5 pct. I perioden 2002 til 2006 er EBITDAmarginen forbedret fra 25,1 pct. til 28,8 pct. EBITDAmarginen faldt i 2005 til 27,9 pct., hvilket skyldtes en lavere EBITDA-margin i tilkøbte selskaber. I forhold til de forventninger til 2006, som TDC offentliggjorde i Årsrapport 2005, er omsætningen DKK 0,6 mia. lavere som følge af lavere omsætning i TDC Totalløsninger, TDC Mobile International og TDC Switzerland. Den lavere omsætning blev opvejet af en stigning i EBITDA-margin som følge af øget effektivitet. EBITDA var DKK 0,3 mia. højere end forventningerne. Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer blev DKK 1,1 mia. lavere end forventet som følge af den ændrede kapitalstruktur. Forventningerne i Årsrapport 2005 var baseret på en forudsætning om uændret kapitalstruktur. I forhold til de seneste forventninger for 2006, som blev offentliggjort i forbindelse med kvartalsrapporten for tredje kvartal 2006, er omsætningen DKK 0,1 mia., og EBITDA DKK 0,3 mia. bedre end forventet. Den højere omsætning stammer primært fra TDC Mobile International som følge af et højere gennemsnitsforbrug pr. bruger (ARPU) og flere kunder. Endvidere kan det højere EBITDA hovedsageligt henføres til TDC Mobile International samt TDC Switzerland. Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer blev DKK 0,2 mia. højere som følge af det højere EBITDA. For en detaljeret gennemgang af ovenstående resultater henvises til regnskabsberetningen. EBITDA Anlægsinvesteringer, Anlægsinvesteringer/omsætning EBITDA-margin pct. 35,0 TDC Koncernen EBITDA fordelt på forretningsenheder TDC Totalløsninger 51% TDC Mobile International 23% , ,0 20,0 15,0 TDC Switzerland 19% , EBITDA Anlægsinvesteringer EBITDA-margin Anlægsinvesteringer/omsætning 5,0 0,0 Andre aktiviteter 2% TDC Kabel TV 5% 2

5 Væsentlige begivenheder i 2006 Fratrædelsesprogram i TDC s danske forretning TDC annoncerede den 20. januar 2006 selskabets beslutning om at iværksætte et fratrædelsesprogram for op til 570 medarbejdere i TDC s danske forretning i I alt 554 medarbejdere blev omfattet af programmet. De totale omkostninger forbundet med personalereduktionen udgjorde DKK 407 mio. før skat. Beløbet er omkostningsført som en særlig post i Nye ejere og ny bestyrelse Den 1. februar 2006 gennemførte Nordic Telephone Company ApS (NTC) sit offentlige tilbud af 2. december 2005 om køb af aktier i TDC og blev dermed ejer af 88,2 pct. af aktiekapitalen i TDC, hvilket resulterede i et ejerskifte (efter tilbageførslen af medarbejderaktierne i december 2006, reduceredes NTC s ejerandel til 87,9 pct., jf. også afsnittet "Ekstraordinær generalforsamling, påbegyndt tvangsindløsning af aktier, sagsanlæg samt tilbageførsel af båndlagte medarbejderaktier i det følgende). På en ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 2006 fratrådte alle de seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, og de fem nye bestyrelsesmedlemmer, der var indstillet af NTC, blev valgt. Bestyrelsen valgte Kurt Björklund som formand. Polkomtel Som følge af denne ændring i ejerskabet tilbød TDC i februar 2006 i henhold til aktionæroverenskomsten i Polkomtel og selskabets vedtægter de øvrige eksisterende aktionærer i Polkomtel, at de kunne købe TDC s samlede ejerandel på 19,6 pct. til en pris pr. aktie på EUR 214,04 modsvarende en værdi på 100 pct. af aktiekapitalen i selskabet på EUR mio. Den 10. marts 2006 accepterede de polske aktionærer TDC s tilbud. Denne accept repræsenterer 14,8 pct. af Polkomtels samlede aktiekapital og ca. 76 pct. af TDC s aktier i Polkomtel. Vodafone, der er den eneste tilbageblevne aktionær, har gjort indsigelse mod TDC s tilbudsprocedure og udbudspris. Ved de polske domstole har Vodafone fået nedlagt et fogedforbud imod overdragelse af TDC s aktier i Polkomtel. For at opretholde fogedforbudet har Vodafone indledt en voldgiftssag. Det er en betingelse for gennemførelse af salget til de polske aktionærer, at dette ikke forhindres af Vodafones sagsanlæg. Ekstraordinær generalforsamling, påbegyndt tvangsindløsning af aktier, sagsanlæg samt tilbageførsel af båndlagte medarbejderaktier TDC s bestyrelse indkaldte efter gennemførelsen af det offentlige købstilbud på aktierne i TDC og på NTC s anmodning til en ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 28. februar Den ekstraordinære generalforsamling vedtog bl.a. forslagene fra NTC vedrørende i) valg af en ny bestyrelse, ii) bemyndigelse til bestyrelsen til at udbetale ekstraordinært udbytte og iii) vedtægtsændringer, der gav NTC mulighed for at tvangsindløse de resterende aktier. På basis af vedtægtsændringerne vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling indledte NTC i begyndelsen af marts tvangsindløsning af de resterende aktier i TDC. Den 8. marts 2006 afviste Erhvervs- og Selskabsstyrelsen imidlertid anmodningen om registrering af disse ændringer, og NTC suspenderede tvangsindløsningen af de resterende aktier. I maj indbragte TDC og NTC Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse for domstolene. Sideløbende anlagde ATP i marts en retssag mod TDC og NTC med påstand om bl.a., at vedtægtsbestemmelsen vedrørende tvangsindløsningen er ugyldig. Begge disse retssager er nu verserende. Medarbejderaktionærernes accept af NTC's købstilbud i december 2005/januar 2006 var betinget af, at NTC senest 1. december 2006 uigenkaldeligt havde iværksat tvangsindløsning af de resterende aktier i TDC, som følge af at medarbejderaktierne var båndlagte. NTC meddelte den 1. december 2006 TDC, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afvisning af at registrere vedtægtsændringerne havde medført, at NTC ikke kunne gennemføre tvangsindløsningen senest 1. december 2006 og derfor var forpligtet til at tilbageføre medarbejderaktierne til medarbejderaktionærerne i overensstemmelse med de særlige betingelser for de båndlagte medarbejderaktier i NTC s købstilbud. Tilbageførslen fandt sted i december. Efter tilbageførslen besidder NTC en aktiepost på ca. 87,9 pct. af TDC s aktiekapital. Seniorfacilitetsaftale Den 3. marts 2006 tiltrådte TDC som låntager og garant i en seniorfacilitetsaftale (seniorlåneaftalen), der oprinde- 3

6 Årets finansielle højdepunkter ligt var indgået mellem bl.a. Nordic Telephone Company Holding ApS, som den oprindelige låntager og garant, og Barclays Capital, Credit Suisse First Boston International, Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan plc og The Royal Bank of Scotland plc som de oprindelige långivere. Seniorlåneaftalen er en multivalutasikret lånefacilitet oprindeligt på op til EUR Den består af tre lånefaciliteter oprindeligt på i alt EUR , en revolverende kreditfacilitet på op til EUR og en kortfristet lånefacilitet på op til EUR (tilsammen benævnt seniorlånene). Den 31. december 2006 udgjorde den samlede nominelle gæld i henhold til de tre lånefaciliteter EUR Den kortfristede lånefacilitet er annulleret. TDC har brugt seniorlånene til bl.a. at nedbringe visse eksisterende rentebærende lån og finansiere udbetaling af visse udbytter. lån uden sikkerhedsstillelse i TDC s aktiver) blev nedjusteret fra BB til B. Kreditvurderingen af den kortfristede gæld forblev uændret på B. Den 12. april 2006 blev Fitch Ratings kreditvurdering af TDC offentliggjort. Fitch Ratings kreditvurderede TDC til BBmed stabilt outlook og den kortfristede gæld til B. Seniorlåneaftalen blev vurderet til BB+, og kreditvurderingen af TDC s cirkulerende EMTN-obligationer blev sat til BB-. I fortsættelse af Moody s nedjustering i november 2005 af kreditvurderingen af TDC s langfristede gæld fra Baa1 til Ba1 på observation for nedjustering nedjusterede Moody s den 13. april 2006 TDC s koncernmæssige kreditvurdering vedrørende langfristet gæld til Ba3 med stabilt outlook. Seniorlåneaftalen blev kreditvurderet til Ba2, mens kreditvurderingen af EMTN-obligationerne blev nedjusteret til Ba3 fra Ba1. Moody s ophørte med kreditvurderingen af TDC s kortfristede gæld. Ekstraordinært udbytte Den 11. april 2006 blev der udbetalt ekstraordinært udbytte på DKK 219,50 pr. aktie à nominelt DKK 5, i alt DKK mio. eksklusive udbytte af egne aktier, efter beslutning af TDC s bestyrelse i henhold til den bemyndigelse, som blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 28. februar Den 29. juni 2006 blev der udbetalt ekstraordinært udbytte på DKK 4,35 pr. aktie à nominelt DKK 5, i alt DKK 862 mio. eksklusive udbytte af egne aktier, efter beslutning af TDC s bestyrelse i henhold til den bemyndigelse, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. april Opdatering af TDC s kreditvurdering hos Standard & Poor's og Moody s Investor Service (Moody s) samt ny kreditvurdering hos Fitch Ratings I fortsættelse af Standard & Poor s nedjustering den 26. januar 2006 af kreditvurderingen af TDC s langfristede gæld fra BBB+ med negativt outlook til BB med negativt outlook offentliggjorde Standard & Poor s den 11. april 2006 en ny justering. Kreditvurderingen af TDC s langfristede gæld blev nedjusteret til BB- med stabilt outlook. Seniorlåneaftalen blev kreditvurderet til BB-. Kreditvurderingen for TDC s udestående EMTN-obligationer (senior- Kreditvurderingerne fra Standard & Poor s, Moody s og Fitch Ratings afspejler TDC s nye kapitalstruktur efter gennemførelsen af NTC s købstilbud til TDC s aktionærer i januar Afnotering fra New York Stock Exchange, ophør af ADR-program og registrering hos SEC Securities and Exchange Commission (SEC) godkendte den 19. april 2006 TDC s ansøgning om at tilbagetrække selskabets American Depository Shares (ADS er) iht. dets ADRprogram og aktier fra notering samt registrering på New York Stock Exchange. Den 21. juni gav TDC Bank of New York som depotbank instruks om at ophøre med udstedelsen af ADS er pr. 26. juni Endvidere blev depotaftalen ændret, så Bank of New York kunne sælge alle resterende deponerede aktier 30 dage efter ophør af depotaftalen. Endelig blev depotaftalen opsagt til ophør pr. 26. september TDC s ADR-program ophørte endeligt ultimo oktober Den 13. november 2006 indgav TDC en meddelelse til SEC iht. 12(g) i Securities Exchange Act 1934 om ophør af selskabets registrering. TDC s oplysningsforpligtelser iht. Securities Exchange Act 13(a) og 15(d) blev suspenderet med virkning fra den 13. november 2006 og ophørte endeligt i februar

7 Ordinær generalforsamling 2006 TDC s ordinære generalforsamling blev afholdt den 26. april 2006, og den vedtog bl.a. en række vedtægtsændringer. Desuden blev Vagn Sørensen valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen valgte på et efterfølgende bestyrelsesmøde Kurt Björklund som formand og Vagn Sørensen som næstformand. Antallet af medarbejdere i TDC Switzerland reduceret med 145 TDC besluttede den 17. maj 2006 at gennemføre et fratrædelsesprogram i TDC Switzerland for 145 medarbejdere. TDC Switzerland havde i samarbejde med medarbejderrepræsentanter og fagforeninger udformet en fratrædelsesordning. De samlede omkostninger forbundet med personalereduktionen udgjorde DKK 46 mio. før skat. Beløbet er omkostningsført som en særlig post i LRIC i TDC Switzerland Den 22. maj 2006 modtog TDC Switzerland den schweiziske forbundsdomstols endelige dom i retssagen vedrørende samtrafikpriser, der havde verseret siden april Siden 1. januar 2000 har Swisscom været forpligtet til basere sine priser for samtrafiktjenester på LRIC-modellen (Long Run Incremental Cost = langsigtede differensomkostninger). TDC Switzerland har imidlertid gjort indsigelser mod de priser, som Swisscom har opkrævet. Domstolen har endeligt principgodkendt de priser, som den schweiziske Communications Commission (ComCom) fastsatte i juni 2005 for perioden ComComs godkendte priser er væsentlig lavere end Swisscoms opkrævede priser. Kun på et mindre område har ComCom været nødt til at udføre nye beregninger af Swisscoms priser. Priserne for vil blive defineret i overensstemmelse med principperne for de endelige priser for Den 4. juli 2006 færdiggjorde TDC sin vurdering af afgørelsen, idet selskabet inddrog visse forudsætninger vedrørende det endelige udfald af sagen. I overensstemmelse med IFRS estimerede TDC indtægten, idet estimatet vurderedes så godt som sikkert. Den finansielle virkning på TDC Switzerland for årene blev herefter vurderet til en indtægt før skat på CHF 186 mio. eller DKK 890 mio. Ved udgangen af 2006, vurderede TDC igen den finansielle indvirkning og korrigerede indregningen i regnskabet af indtægten før skat til et beløb på CHF 208 mio. eller DKK 995 mio. for årene Indvirkningen for 2006 af korrektionen udgør ca. CHF 5 mio. eller DKK 24 mio. før skat. Invitation til tegning af anparter i Nordic Telephone Company Investment ApS Bestyrelsen i Nordic Telephone Company Investment ApS (NTCI) underrettede den 22. september 2006 TDC om, at NTCI havde inviteret ca. 40 af TDC s ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer til at tegne anparter i NTCI. NTCI er det danske moderselskab i den koncern af selskaber, der ejede en ejerandel i TDC på det tidspunkt på ca. 88,2 pct. (efter tilbageførslen af medarbejderaktierne i december 2006 reduceredes NTC s ejerandel til 87,9 pct., jf. også afsnittet Ekstraordinær generalforsamling, påbegyndt tvangsindløsning af aktier, sagsanlæg samt tilbageførsel af båndlagte medarbejderaktier ovenfor). NTCI informerede den 30. oktober TDC om, at 41 deltagere havde taget imod invitationen og havde tegnet anparter for i alt DKK 51,5 mio. svarende til 4,3 pct. af NTCI s ordinære anpartskapital (hvis alle anparter var blevet tegnet, havde de udgjort DKK 53 mio. svarende til 4,5 pct. af den ordinære anpartskapital). Jens Alder, TDC s adm. direktør, havde tegnet anparter for DKK 10 mio., Hans Munk Nielsen, finansdirektør, for DKK 4,5 mio., Henning Dyremose, tidligere adm. direktør og forventede nye bestyrelsesformand, for DKK 3 mio. samt Vagn Sørensen, næstformand i bestyrelsen, for DKK 1 mio. De 37 andre deltagere havde tegnet anparter for i alt DKK 33 mio. Køb af Esbjerg kommunes kabel-tv og internet Den 25. september 2006 blev det offentliggjort, at TDC for DKK 265 mio. havde købt Esbjerg kommunes kabel-tv og internetaktiver og -aktiviteter, der leverer tv- og internettjenester til cirka husstande. Transaktionen blev gennemført pr. 15. november 2006 og blev effektueret som en overtagelse af aktiver, hvorved TDC overtog kabel-tv-net og kunder samt et antal medarbejdere. Forud for købet leverede TDC kabel-tv til Esbjerg kommunes kabel-tv. 5

8 Årets finansielle højdepunkter Ændring og udvidelse af direktionen Den 1. november 2006 overtog Jens Alder posten som adm. direktør og koncernchef for TDC efter Henning Dyremose. Indtil udgangen af januar 2006 var Jens Alder adm. direktør og koncernchef for Swisscom. TDC offentliggjorde den 29. november 2006 bestyrelsens beslutning om at udvide direktionen pr. 1. januar 2007 med følgende 3 nye medlemmer: Kim Frimer, adm. direktør i TDC Totalløsninger, Mads Middelboe, adm. direktør i TDC Mobil og Henriette Fenger Ellekrog, Koncern HR direktør. Udover at være medlemmer af direktionen ville Kim Frimer og Mads Middelboe fortsætte i deres stillinger som adm. direktører for hhv. TDC Totalløsninger og TDC Mobil. Se afsnittet Note 43 Begivenheder efter balancedagen i regnskabet vedrørende Kim Frimers fratræden af sin stilling i TDC og TDC Totalløsninger den 9. januar Ændringer i ledelsen af TDC s dattervirksomheder Den 1. november 2006 overtog Christoph Brand stillingen som adm. direktør i TDC s 100 pct. ejede dattervirksomhed TDC Switzerland. Christoph Brand forlod Swisscom i april 2006, hvor han havde haft forskellige ledende stillinger. Christoph Brand afløste Jesper Theill Eriksen, der 1. november 2006 overtog stillingen som adm. direktør for TDC s 100 pct. ejede dattervirksomhed TDC Mobile International, hvis tidligere adm. direktør forlod TDC. 6

9 Udvalgte hoved- og nøgletal TDC Koncernen Resultatopgørelse: USD mio. EUR mio. Omsætning Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (6.078) (6.162) (6.661) (6.790) (6.551) (1.157) (878) Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster (346) (1.060) 385 (968) (319) (57) (43) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af associerede virksomheder og joint ventures Finansielle poster (561) (716) (1.056) (2.697) (476) (361) Resultat før skat Skat af årets resultat (1.114) (1.098) (1.041) (1.026) (1.094) (193) (147) Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat Fordeles således: - Aktionærer i moderselskabet Minoritetsinteresser (227) 8 (2) (24) (3) (1) (0) Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer : Resultat af primær drift før særlige poster Resultat af associerede virksomheder og joint ventures Finansielle poster (1.033) (1.155) (894) (872) (2.861) (506) (384) Resultat før skat Skat af årets resultat (974) (1.348) (1.360) (1.224) (1.320) (233) (177) Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat Balance DKK mia. USD mio. EUR mio. Aktiver i alt 85,0 92,6 90,3 93,5 80,8 14,3 10,8 Rentebærende gæld, netto 26,0 28,8 20,1 16,5 55,2 9,8 7,4 Egenkapital i alt 36,0 35,9 38,9 43,8 3,6 0,6 0,5 Antal cirkulerende aktier (mio.) 214,9 213,6 204,6 195,2 197,8 197,8 197,8 Pengestrømsopgørelse USD mio. EUR mio. Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (2.102) (12.618) (1.226) (989) (166) (126) Finansieringsaktiviteter (6.771) (12.573) (4.229) (15.760) (2.796) (2.123) Pengestrømme i alt (6.608) (1.167) (886) Anlægsinvesteringer DKK mia. USD mia. EUR mia. Eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber 6,3 5,4 5,1 5,6 5,3 0,9 0,7 Inklusive køb af ejerandele i andre selskaber 7,2 13,5 10,0 6,3 5,7 1,0 0,8 1 Pensionsomkostninger er opgjort i henhold til US GAAP FAS nr. 87/88 for og i overensstemmelse med IAS 19 fra Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer er ligeledes eksklusive særlige poster fra resultat af associerede virksomheder og joint ventures samt særlige poster fra resultat af ophørte aktiviteter. 3 Omregningen er alene foretaget af hensyn til læserne. Kursen er DKK 5,6614 pr. $1,00, jf. Danmarks Nationalbank den 29. december Omregningen er alene foretaget af hensyn til læserne. Kursen er DKK 7,4560 pr. 1,00, jf. Danmarks Nationalbank den 29. december

10 Udvalgte hoved- og nøgletal TDC Koncernen Nøgletal Resultat inkl. særlige poster og dagsværdireguleringer pr. aktie DKK 28,3 15,0 48,4 38,3 17,4 Resultat ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer pr. aktie DKK 16,5 19,0 19,3 24,2 17,0 Udbyttebetaling pr. aktie DKK 11,0 11,5 12,0 12,5 223,9 EBITDA-margin (EBITDA/Omsætning) pct. 25,1 27,7 28,3 27,9 28,8 Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele/omsætning pct. 15,3 13,5 12,2 12,1 11,2 Cash earnings pr. aktie (CEPS) ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer DKK 38,8 41,5 49,3 57,2 47,5 Afkast af investeret kapital (RO- CE) 6 pct. 11,3 13,1 11,9 12,6 13,9 Kundebase (ultimo perioden) 7 (1.000) Fastnet Mobil Internet Tv-kunder Samlet kundebase Antal medarbejdere CEPS defineres som (årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer for aktionærer i moderselskabet + afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse + aktiebaseret vederlæggelse - resultat af associerede virksomheder og joint ventures - minoritetsinteressers andel af afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse samt aktiebaseret vederlæggelse) / gennemsnitlig antal cirkulerende aktier. 6 ROCE defineres som resultat af primær drift før særlige poster tillagt finansielle indtægter eksklusive dagsværdireguleringer og resultat af associerede virksomheder og joint ventures divideret med aktionærernes gennemsnitlige andel af egenkapitalen og rentebærende gæld. 7 Antallet af kunder er opgjort ultimo året og omfatter kunder med abonnement. Endvidere indgår kunder uden abonnement i henhold til følgende generelle principper. Fastnetkunder, der har genereret trafik inden for den seneste måned. Mobilkunder, der har været aktive inden for en periode, der kan være på op til 15 måneder. Internetkunder, der har været aktive inden for en periode, der kan være på op til 3 måneder. I antallet af kunder indgår også gensalgskunder. 8 Antallet er baseret på antallet af fuldtidsækvivalente medarbejdere inklusive fastansatte, elever og midlertidigt ansatte ultimo perioden. Antallet af medarbejdere er endvidere eksklusive ophørte aktiviteter. 8

11 TDC Koncernen TDC er i dag den førende leverandør af kommunikationsløsninger i Danmark, den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked og desuden repræsenteret med en betydelig tilstedeværelse på det pan-nordiske marked og en række udvalgte markeder i Centraleuropa. Ved udgangen af 2006 havde TDC mere end 16 mio. kunder i Europa: 3,4 mio. fastnetkunder, 9,9 mio. mobilkunder, 1,8 mio. internetkunder og 1,1 mio. kabel-tv-kunder. Ved udgangen af 2006 udgjorde den samlede arbejdsstyrke fuldtidsbeskæftigede medarbejdere sammenlignet med i Den danske del af forretningen tegnede sig for fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ved udgangen af 2006 sammenlignet med i Faldet kan primært henføres til den fortsatte tilpasning af arbejdsstyrken i Danmark. Baggrunden for dette har først og fremmest været nedgangen inden for den traditionelle fastnettelefoni samt den intensiverede konkurrence på det danske marked. Derudover har kundernes fortsatte øgede interesse for selvbetjening og internetbaserede løsninger været en medvirkende faktor. Reduktionen er foregået gennem naturlig afgang og via implementeringen af fratrædelsesprogrammer i perioden 2005 til Endvidere er det lavere antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Danmark påvirket af, at en række serviceopgaver er blevet outsourcet til primært eksterne it-serviceudbydere. TDC blev delvist privatiseret i 1994 og helt privatiseret i Nordic Telephone Company ApS, der er indirekte helejet af visse kapitalfonde, som direkte eller indirekte rådgives eller forvaltes af de fem internationale private equity-selskaber Apax Partners Worldwide LLP, The Blackstone Group International Limited, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Permira Advisers KB og Providence Equity Partners Limited, havde ved udgangen af 2006 aktiemajoriteten i TDC. Forretningsaktiviteter TDC TDC er i dag den førende leverandør af kommunikationsløsninger i Danmark, den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked og desuden repræsenteret med en betydelig tilstedeværelse på udvalgte telemarkeder i Norden og Centraleuropa. Ved udgangen af 2006 havde TDC mere end 16 mio. kunder i Europa, herunder 9,9 mio. mobilkunder. Selskabets omsætning var DKK mio. og EBITDA var på DKK mio. Nedenfor beskrives TDC s fem forretningsenheder og deres bidrag til omsætningen og EBITDA i 2006: TDC Totalløsninger (46 pct. af omsætningen, 51 pct. af EBITDA) udbyder kommunikationsløsninger primært på det danske hjemmemarked og i de nordiske lande. Aktiviteterne omfatter fastnettelefoni, konvergensprodukter (kombineret fastnettelefoni og mobiltelefoni), bredbåndsløsninger, datakommunikation og internettjenester, udleje af faste kredsløb, terminalsalg samt avancerede sikkerheds- og hostingtjenester. Ud over at tilbyde telefoni og datakommunikationsløsninger gen- Kunder Ultimo (1.000) Antal medarbejdere Ultimo Fastnet Mobil Internet TV K04 2K04 3K04 4K04 1K05 2K05 3K05 4K05 1K06 2K06 3K06 4K06 Indenlandske Udenlandske 9

12 TDC Koncernen nem det danske net, er TDC Totalløsninger en pannordisk netoperatør, som primært opererer på erhvervsmarkedet gennem sit 100 pct. ejede datterselskab TDC Song. TDC Totalløsninger tilbyder endvidere infrastrukturløsninger til virksomheder i Sverige gennem sit 100 pct. ejede datterselskab TDC Dotcom samt IP/LANinfrastruktur til erhvervskunder gennem sit 100 pct. ejede datterselskab NetDesign. TDC Totalløsninger udbyder ligeledes fastnet- og datakommunikationstjenester i Ungarn gennem sit 63,3 pct. ejede datterselskab HTCC. TDC Mobile International (35 pct. af omsætningen, 23 pct. af EBITDA) udbyder mobilkommunikationsløsninger i Danmark og en række andre lande i Europa. Ud over at være den førende udbyder af mobilkommunikationsløsninger i Danmark leverer TDC Mobile International mobiltelefoni i Tyskland gennem sit 100 pct. ejede datterselskab Talkline, samt i Litauen og Letland gennem sit 100 pct. ejede datterselskab Bité (Bité blev frasolgt i begyndelsen af februar 2007). TDC Mobile International har derudover ejerandele på 19,6 pct. i den polske mobiloperatør Polkomtel (der er ved at blive solgt) og 15,0 pct. i den østrigske mobiloperatør One. TDC Switzerland (20 pct. af omsætningen, 19 pct. af EBITDA) er den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked under varemærket sunrise. Aktiviteterne omfatter kommunikationsløsninger inden for fastnettelefoni, mobiltelefoni og internettjenester. TDC Switzerland ejer et landsdækkende transportnet, GSM/EDGE- og ISP-net og er i færd med at udvide og videreudvikle sit mobilnet baseret på UMTS/HSDPAteknologi. Det schweiziske parlament vedtog for nylig lovgivning om rå kobber, som kræver, at det markedsdominerende teleselskab giver andre udbydere adgang til sit rå kobber, hvilket, TDC Switzerland mener, vil gavne selskabets fastnetforretning. Andre aktiviteter omfatter TDC Services, som primært udbyder tjenester til TDC s danske forretningsenheder. Segmentet Andre aktiviteter omfatter også TDC A/S og elimineringer. TDC Totalløsninger TDC Totalløsninger udbyder et bredt sortiment af kommunikationsløsninger i Danmark, i de andre nordiske lande og i Ungarn. Gennem selskaberne TDC Totalløsninger A/S, TDC Song, HTCC (hvoraf TDC ejer 63,3 pct.), TDC Dotcom og NetDesign leverer TDC Totalløsninger fastnettelefoni, datakommunikation og internettjenester, herunder bredbåndsløsninger, konvergensprodukter, triple playtjenester, sikkerheds- og hostingtjenester, udleje af faste kredsløb og terminalsalg. Traditionel fastnettelefoni er fortsat TDC Totalløsningers største forretningsområde, men traditionel fastnettelefoni ventes at få mindre betydning, efterhånden som mange TDC-kunder skifter til mobil- og VoIP-telefoni. HTCC er i gang med en købsproces vedrørende Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt (Invitel), der er den næststørste udbyder af fastnettelefoni i Ungarn. Med overtagelsen af Invitel bliver HTCC en stærk udfordrer på markedet, og selskabets markedsposition forbedres markant i overensstemmelse med strategien for det ungarske marked. Ultimo 2006 havde TDC Totalløsninger ca. 4,4 mio. kunder fordelt med ca. 4,0 mio. kunder på det danske marked og ca kunder i de udenlandske dattervirksomheder. TDC Totalløsninger Kunder (ultimo 2006) Dial up-kunder 5% Kunder i internationale dattervirksomheder 8% TDC Kabel TV (5 pct. af omsætningen, 5 pct. af EBITDA) er en dansk udbyder af kabel-tv, internettjenester og VoIP. TDC Kabel TV leverer tv-signaler til knap 1,1 mio. danske husstande gennem et 862 MHz fuldt digitaliseret hybridnet omfattende optiske fibre og koaksialkabler. TDC Kabel TV tilbyder endvidere sine kunder triple play-løsninger (tale, bredbånd og tv i en pakkeløsning). xdslkunder inkl. tv-kunder 20% Konvergensog mobilkunder 9% Fastnetkunder 58% 10

13 TDC Totalløsningers største kundesegmenter er fastnet og DSL. TDC Totalløsningers omsætning udgjorde i 2006 DKK mio. Fastnettelefoni samt datakommunikation og internettjenester er de to største forretningsområder, der tegnede sig for 69 pct. af omsætningen i Ultimo 2006 havde TDC Totalløsninger fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Forretningsområder Fastnettelefoni TDC Totalløsningers fastnettelevirksomhed består af traditionel fastnettelefoni og IP-telefoni til privat- og erhvervsmarkedet. TDC Totalløsninger udbyder også engrosnetadgang til danske og udenlandske teleoperatører. Fastnettelefoni repræsenterer den største andel af omsætningen i TDC Totalløsninger og udgjorde DKK mio. i 2006, svarende til 45 pct. af omsætningen. Produktsortimentet til privatkunder omfatter traditionelle PSTN/ISDN-telefoniprodukter, Duét-konvergensprodukter og IP-telefoni, der blev lanceret i TDC Totalløsninger produktet TDC Samtale Døgn i 2005, som udvidede tidsrummet for ubegrænset indenlandsk fastnettelefoni til hele døgnet til en fast månedlig pris. I 2006 introduceredes TDC Samtale Weekend, der giver ubegrænset indenlandsk fastnettelefoni i weekender, samt TDC Telefoni, der tilbyder abonnement på TDC Samtale med op til fem mobilabonnementer. Antallet af kunder, der har tegnet abonnement på disse produkter, er steget betydeligt, siden de blev lanceret, og udgjorde i alt ved udgangen af Endvidere introducerede TDC Totalløsninger i 2006 IP-telefoni (VoIP) til privatmarkedet og fleksibel IP-telefoni til mindre virksomheder. Duét er et konvergensprodukt, der sammenkobler en fastnetlinje med et mobilabonnement, og udbydes med flere forskellige tillægsydelser. Duét giver blandt andet mulighed for at viderestille opkald fra fastnettelefonen til mobiltelefonen til rabattakster. Det vurderes, at Duétproduktet reducerer afgangen af kunder fra kundebasen (churn) som følge af skift fra fastnettelefon til mobiltelefon. For at imødegå migrering til mobil- og IP-baserede telefoniteknologier og følge tendensen på markedet med yderligere fokus på forbrugsuafhængige produkter, introducerede TDC Totalløsninger i 2004 produktet TDC Samtale, som giver mulighed for ubegrænset indenlandsk fastnettelefoni om aftenen og i weekenden til en fast månedlig pris. I forlængelse af succesen med TDC Samtale lancerede TDC Totalløsninger Omsætning fordelt på forretningsområder i 2006 Terminaler, installationer mv. 16% Øvrige 7% I 2006 lancerede TDC Totalløsninger VoIP til privatmarkedet. VoIP er et IP-telefoniprodukt, der giver en talekvalitet på højde med et PSTN-net. TDC Totalløsningers produktportefølje til erhvervskunder består af de traditionelle PSTN-tjenester, ISDN-produkter, konvergensprodukter samt IP-telefoniløsninger. Det PSTNbasisprodukt, der udbydes til erhvervskunder, svarer til det, der udbydes til privatkunder, men sælges typisk til rabatpriser. ISDN-produkter, der udbydes til erhvervskunder, omfatter produkter med flere telefonlinjer. Ud over traditionel fastnettelefoni tilbyder TDC konvergensproduktet Plusnet Connect (PNC) samt IPtelefoniløsninger til erhvervskunder. TDC er p.t. den største leverandør på det danske erhvervsmarked. Datakommunikation og internettjenester 24% Fastnettelefoni 45% Udleje af faste kredsløb 8% PNC er et kombineret fastnet- og mobiltelefoniprodukt, der udbydes i én pakke i samarbejde med TDC Mobil og sælges af TDC Totalløsninger. PNC virker som et virtuelt privat net, der gør det muligt for erhvervskundernes ansatte at anvende de samme interne telefonnumre fra både fastnet- og mobiltelefoner. PNC giver også rabat på alle interne opkald og har avancerede faciliteter til at viderestille opkald. 11

14 TDC Koncernen Datakommunikation og internettjenester TDC Totalløsningers datakommunikation og internettjenester består hovedsageligt af bredbåndsabonnementer, IP-baserede private net, dial up-løsninger og datatjenester. I 2006 udgjorde omsætningen fra datakommunikation og internettjenester DKK mio. svarende til 24 pct. af TDC Totalløsningers omsætning. TDC Totalløsningers bredbåndskundebase steg til ved udgangen af 2006, hvorved selskabet opnåede en markedsandel inden for bredbånd på ca. 43 pct. baseret på antallet af abonnementer. I 2006 faldt dial up-internetabonnementerne til Terminalsalg, installationer mv. TDC Totalløsningers terminalsalg består af salg og installation af udstyr og spænder fra salg af fastnet- og mobiltelefoner og computere til større omstillingsanlæg samt tilbud om tilhørende serviceaftaler. Terminalsalg var med en omsætning på DKK mio. i 2006 den tredjestørste bidragyder til omsætningen i TDC Totalløsninger svarende til en andel på 16 pct. Kundeplaceret udstyr (CPE) er den hardware, der er nødvendig for at kunne håndtere telefoni og datatrafik for både erhvervs- og privatkunder. TDC Totalløsninger sælger CPE til privatmarkedet i TDC s butikker. TDC s Erhvervscentre sælger CPE-produkter og -tjenester til erhvervskunder. TDC Totalløsningers bredbåndsabonnementer udbydes sædvanligvis til fast pris med ubegrænset upload og download. Produktudvalget inden for DSL til privatkunder strækker sig fra en forbindelse med en downstreambåndbredde på 160 kb/s og en upstream-båndbredde på 128 kb/s til en forbindelse med en downstreambåndbredde på 20 Mb/s og en upstream-båndbredde på 1024 kb/s. TDC Totalløsninger udbyder også en bredbåndstjeneste til enhedspris, der fokuserer på brugere med lavt forbrug som f.eks. eksisterende internet dial up-kunder. I 2006 introducerede TDC Totalløsninger TDC Netway, der er et kombineret bredbånds- og VoIP-produkt rettet mod unge og studerende. Til erhvervskunder tilbyder TDC Totalløsninger DSL med downstream-båndbredder på mellem 160 kb/s og 20 Mb/s og SHDSL, som har symmetriske upload- og downloadhastigheder med båndbredder på op til 2 Mb/s. Endvidere tilbyder TDC Totalløsninger til erhvervskunder DSL-løsninger, som omfatter DSL-forbindelser til medarbejdernes boliger, hvilket gør det muligt for medarbejdere at arbejde hjemmefra. Ud over DSL- og SHDSL-produkter tilbyder TDC Totalløsninger erhvervskunder et bredt sortiment af andre tjenester, herunder serviceaftaler og sikkerhedspakker som f.eks. firewall og antivirusprogrammer. Disse tjenester ydes til visse erhvervskunder uden beregning, hvilket betyder, at de sammenkobles med linjeproduktet. Privatkunder skal betale et ekstra gebyr for disse tjenester. TDC Totalløsninger sælger to typer CPE, telefoni-cpe og data-cpe. Telefoni-CPE omfatter produkter, der spænder fra store omstillingssystemer (PABX), som er interne telefonsystemer til de største erhvervsvirksomheder, til enkeltstående telefonapparater, der sælges til private eller små erhvervskunder. Data-CPE består hovedsageligt af routere, switches, DSL-modemmer og andet forbindelsesudstyr, der anvendes til at skabe LAN- og WAN-løsninger. De fleste CPE-produkter sælges til kunden, mens en lille del udlejes. TDC Totalløsninger tilbyder serviceaftaler sammen med salg af udstyr, i henhold til hvilke det aftales at foretage visse reparationer af det omhandlede udstyr inden for angivne tidsfrister. Udleje af faste kredsløb Forretningsområdet udleje af faste kredsløb består af detailsalg af indenlandske og udenlandske faste kredsløb til virksomheder og engrossalg til andre teleudbydere. TDC udbyder både analoge og digitale kredsløb. Faste kredsløb kan anvendes til at transportere såvel telefoni som datatrafik. Omsætningen fra udleje af faste kredsløb beløb sig til DKK mio. i 2006 svarende til 8 pct. af TDC Totalløsningers omsætning. TDC Totalløsninger tilbyder punkt-til-punkt forbindelser med garanteret båndbredde til de af selskabets kunder, der lejer faste kredsløb. Digitale faste kredsløb udbydes med forskellige båndbredder, der spænder fra 64 kb/s til over 1 Gb/s. TDC Song I 2004 erhvervede TDC Totalløsninger TDC Song, der er en af Nordens førende teleoperatører med et stort pan-nordisk 12

15 telenet. TDC Song udbyder en lang række tjenester inden for datakommunikation og telefoni i Norden, hvoraf IPog VPN-tjenester samt internetadgang er de vigtigste. TDC har integreret TDC Songs danske net og drift i TDC Totalløsninger. TDC Song fokuserer på erhvervs- og engrosmarkederne i Sverige, Norge og Finland. Omsætningen for 2006 udgjorde DKK mio., hvoraf 47 pct. hidhørte fra traditionel taletrafik og 40 pct. fra IP-VPN- og internetprodukter. EBITDA udgjorde DKK 305 mio. i TDC Songs største konkurrencemæssige fordel er selskabets evne til at udbyde effektive og teknisk avancerede kommunikationsløsninger samt kundeservice af høj kvalitet. Erhvervskunderne er tilsluttet TDC Songs fibernet, der har omfattende dækning i Norden, til konkurrencedygtige priser. HTCC (Ungarn) TDC ejer 63,3 pct. af aktierne i HTCC, der gennem sine 100 pct. ejede datterselskaber Hungarotel og PanTel leverer telefoni-, ISDN-, internet-, bredbånds- og andre telekommunikationstjenester i Ungarn. Selskabet ejer og driver stort set alle eksisterende offentlige telefoncentraler og netfaciliteter til telekommunikation via det rå kobber i Hungarotels driftsområder, der dækker 6,6 pct. af den ungarske befolkning. HTCC tilbyder også datatransmission og andre tillægstjenester, herunder bredbånds- og DSL-internetadgang og - tjenester, dial up-internetadgang og VoIP-tjenester i forbindelse med udlandsopkald. HTCC tilbyder sine erhvervskunder højhastighedsinternetadgang og datatransporttjenester, herunder udleje af faste kredsløb, ATM- og Frame relay-tjenester, virtuelle private net og webhosting. HTCC er også udbyder af engrossalgstjenester og leverer kapacitet og transporttjenester på sit net til andre både trådløse og ikke-trådløse telekommunikationsudbydere og internetudbydere. Ved hjælp af sit udenlandske net kan HTCC overføre tale-, data- og internettrafik til og fra Ungarn. Som beskrevet ovenfor er HTTC i en købsproces vedrørende Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt (Invitel). Invitel er den næststørste udbyder af fastnettelefoni i Ungarn, som har forbedret sin markedsposition i overensstemmelse med selskabets strategi for det ungarske marked. Konkurrence I den danske fastnetforretning udgør TDC s markedsandel for fastnettelefoni 80 pct., og markedsandelen inden for bredbånd udgør 60 pct. Siden det danske telekommunikationsmarked blev fuldt liberaliseret i midten af 1996, har TDC oplevet hård konkurrence på markedet for indenlandsk fastnettelefoni primært baseret på prisen. Markedet for indenlandsk fastnettrafik er karakteriseret ved at have et stort antal operatører, mange nye aktører og en offentlig regulering, der primært fokuserer på TDC. På markedet for indenlandsk og udenlandsk langdistancetelefoni er konkurrencen blevet skærpet pga. bestemmelser, der pålægger TDC at tillade andre teleselskaber at koble sig på TDC s net til priser, der kontrolleres af It- og Telestyrelsen. Disse priser er blevet nedsat adskillige gange i løbet af de seneste ti år, hvilket har resulteret i en løbende reduktion af slutbrugerpriserne. Ny teknologi, der muliggør VoIP, har skærpet konkurrencen yderligere. Det danske telemarked var i 2006, påvirket af en stigning i antallet af bredbåndskunder på mere end samt udvikling inden for bredbåndtelefoni. Sammenlignet med foregående år var antallet af nye aktører på telemarkedet moderat, og konsolideringen fra 2005 fortsatte. Migreringen fra dial up-internettjenester til bredbåndstjenester fortsatte i Danmark, og udbredelsen af bredbånd steg til 63 pct. af alle danske husstande i 1. halvår For at imødegå den stigende konkurrence på bredbåndsmarkedet lancerede TDC Totalløsninger en række produkter og pristiltag i 2006, herunder højere hastigheder til samme pris, produkter rettet mod unge og lavere priser for tilslutning. TDC Totalløsninger mere end fordoblede den maksimale DSL-hastighed for privatkunder i Danmark med lanceringen af 20 Mb/s i Fastnettrafikken er faldet støt i de senere år. Denne tendens kan forklares med migrering fra fastnet- til mobiltelefoni og VoIP samt med den øgede konkurrence. Desuden har de nye konkurrencedygtige private net gjort det muligt for erhvervskunder med flere afdelinger at etablere deres egne IP-VPN-baserede net eller at leje faste kredsløb, hvilket betyder, at de kan dirigere trafikken mellem afdelingerne i deres egne net i stedet for via det offentli- 13

16 TDC Koncernen ge telefonnet. Som følge heraf har der været et stort fald i det fakturerede minutantal for fastnetabonnementer til erhvervskunder, hvilket til dels er opvejet af en stigning i brugen af internettjenester og datakommunikation. På det danske PSTN-marked er der ikke nogen større differentiering mellem produkterne ud over, at der tilbydes pakkeløsninger med forskellige karakteristika. Hvis en af TDC Totalløsningers konkurrenter på PSTN-markedet tilbyder en vellykket PSTN-pakkeløsning, vil TDC Totalløsninger kunne tilbyde et tilsvarende produkt få uger senere. Nye tjenester, som kombinerer VoIP, bredbånd og mobiltelefoni, udgør en ny mulig trussel. TDC Totalløsninger har lanceret et nyt VoIP-produkt, som anvender DSL, samt IP-telefoni via kabel-tv-nettet i samarbejde med TDC Kabel TV. Begge produkter konkurrerer om de kunder, der skifter til VoIP. Elselskaberne fortsatte deres udrulning af optiske fibre til privatkunder, hvilket lægger yderligere pres på det kobberbaserede accessnet. Ingen af elselskaberne har dog unikke produktfordele ud over muligheden for at levere meget høje bithastigheder via optiske fibre. Elselskaberne forventes at fortsætte deres etablering af fibernet til trods for skuffende lav penetration i de områder, som de indtil videre kan dække. TDC Mobile International TDC Mobile International leverer mobiltelefoni i Danmark gennem sine danske dattervirksomheder, mobilnetoperatøren TDC Mobil og Telmore, der udbyder mobilprodukter online gennem en selvbetjeningshjemmeside. TDC Mobile International er den førende udbyder af mobilkommunikationsløsninger i Danmark. ved at blive frasolgt), og har en ejerandel på 15 pct. i den østrigske mobiloperatør One. TDC Mobile Internationals omsætning udgjorde DKK mio. i Selskabet havde i 2006 afgående trafik på ca. 5,2 mia. minutter, hvoraf 2,9 mia. udgående minutter blev genereret i Danmark. Ved udgangen af 2006 havde TDC Mobile International 8,2 mio. kunder og fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Omsætningen fra mobiltelefoni stammer primært fra taletrafik, herunder ankommende og afgående opkald, opkald til udlandet og roaming i ind- og udland. TDC Mobile Internationals privatkunder tilbydes både prepaid- og postpaid-produkter. Kunder, der benytter sig af TDC Mobils prepaid-produkter, betaler på forhånd et beløb for en bestemt mængde taletid og modtager et SIM-kort, der kan tankes op både online og offline. Mobilnetoperatørerne TDC Mobil og Bité samt Telmore har omsætning fra både ankommende og afgående trafik, mens tjenesteudbyderen Talkline kun har omsætning fra afgående trafik. De danske forretninger (TDC Mobil og Telmore) I 2006 udgjorde omsætningen fra de danske forretninger DKK mio., svarende til 47 pct. af TDC Mobile Internationals omsætning. TDC Mobil beskæftiger sig både med detailaktiviteter, herunder mobiltaletrafik og datatjene- TDC Mobile International Kunder (ultimo 2006) Bité 25% Talkline mv. 45% TDC Mobile International mobilforretning omfatter den 100 pct. ejede dattervirksomhed Talkline i Tyskland. Talkline er tjenesteudbyder med en markedsandel på 4 pct. i Tyskland. Selskabet har en ejerandel på 100 pct. i callmobile (det tidligere easymobile DE), der er baseret på Telmorekonceptet. TDC Mobile Internationals mobilforretning omfatter endvidere Bité, der er mobilnetoperatør i Litauen og Letland (Bité blev frasolgt i starten af februar 2007). Engrossalg (TDC Mobil) 4% Detail (TDC Mobil og Telmore) 26% TDC Mobile International har også en minoritetsandel på 19,6 pct. i den polske mobiloperatør Polkomtel (som er 14

17 ster samt salg af mobiltelefoner, og med engrosaktiviteter, herunder salg af netadgang til tjenesteudbydere. I 2006 fordelte TDC Mobils omsætning sig på de ovennævnte områder på følgende: detailsalg udgjorde 49 pct., engrossalg udgjorde 50 pct., mens den øvrige omsætning udgjorde 1 pct. Som nævnt ovenfor sælger Telmore mobilprodukter og -tjenester til detailkunder via selvbetjeningshjemmesider. Handel med TDC Mobils tilknyttede virksomheder tegnede sig for 48 pct. af selskabets omsætning på engrosområdet i Produkter og tjenester TDC Mobil TDC Mobils vigtigste produkter inden for postpaid er MobilExtra, der omfatter en række prisplaner. Disse prisplaner omfatter MobilExtra 100, MobilExtra 200 og MobilExtra 400 (abonnementet omfatter minimumforbrug på hhv. DKK 100, 200 og 400 pr. måned). Der betales for yderligere forbrug. De dyrere pakker med højere inkluderet forbrug har mere fordelagtige minutpriser og højere tilskud til mobiltelefoner. Derudover har TDC Mobil introduceret Max'- serien til kunder med stort forbrug af enten SMS- eller taletrafik. Produkterne omfatter: MaxSMS+ (gratis SMS og MMS; og tale takseres til minutpris) samt MaxTale (hvor tale er til fast pris uafhængig af forbruget). MobilTid, der er et andet af TDC Mobils vigtige mobilprodukter, er et forudbetalt mobilprodukt med gratis abonnement, men højere trafikpriser. MobilTid-kunder har den ekstra fordel, at de er anonyme. TDC Mobile International Omsætning fordelt på forretningsområder i 2006 Talkline mv. 45% Danske forretninger 47% MobilFlexConnect er TDC Mobils hovedprodukt på erhvervsområdet. Det er målrettet til virksomheder med mere end 10 mobilabonnementer. For taletjenester, SMS og dataadgang er medarbejderne forbundet via lokalnumre. I MobilFlexLet er funktionaliteten enklere, og det er TDC Mobils primære løsning til SoHo-kunder (virksomheder med maks. 10 ansatte). I 2006 var der stor efterspørgsel fra TDC Mobils erhvervskunder efter dataløsninger såsom opkobling for bærbare computere og PIM (Personal Information Management) baseret på Microsoft eller RIM (Blackberry). Den offentlige sundhedssektor valgte TDC Mobils skræddersyende løsninger, som leveres sammen med it-leverandører. På forretningsområdet machineto-machine oplevede TDC Mobil betydelig vækst. I 2005 lancerede TDC Mobil datatjenester via UMTS-nettet med adgang til mobilbredbåndskort, højere hastigheder og videotelefoni på 3G-telefoner til både erhvervs- og privatkunder. Ultimo 2006 kunne TDC Mobils UMTS-net levere tjenester til næsten halvdelen af den danske befolkning herunder de fire største byer i Danmark og udvalgte erhvervsområder. Alle TDC Mobil-kunder med 3Gmobiltelefoner eller et mobilbredbåndskort har automatisk adgang til 3G-nettet og til alle hastighedsopgraderinger på 3G-nettet. Med et mobilbredbåndskort fra TDC Mobil kan kunder med bærbare computere surfe på nettet via selskabets 3G-net med hastigheder, der er ca. syv gange hurtigere end det, de er vant til fra 2G-nettet. Mobilkunder betaler typisk for disse tjenester pr. megabyte, de downloader. TDC Mobil lancerede i 2006 musik til mobiltelefonen gennem TDC Online s musikbutik. Det er dual download, idet kunderne kan købe musik, som de kan downloade til brug både på deres computer og mobiltelefon. P.t. er der seks tilgængelige tv-kanaler live på UMTS-nettet til en fast dags-, uge- eller månedspris. Bité 8% TDC Mobil tilbyder også nettjenester til tjenesteudbydere på engrosbasis. Engrosprodukterne omfatter taletelefoni, SMS og datatransmissionsadgang. Tjenesteudbyderen står for salg, distribution, fakturering og betjening af slutbrugeren. 15

18 TDC Koncernen Telmore Gennem denne danske dattervirksomhed sælger TDC Mobil mobilprodukter og -tjenester online via en selvbetjeningshjemmeside. Telmore er p.t. førende på det danske marked for online mobilselvbetjening. Telmorekonceptet er et enkelt og gennemsigtigt pris- og selvbetjeningskoncept, der er baseret på, at kunderne ikke betaler abonnement, har en enkel forudbetalingsstruktur og nem adgang til at benytte den web-baserede brugergrænseflade. Konceptet er baseret på lean drift, ingen strøgbutikker og et begrænset markedsføringsbudget. Ud over relativt lave priser tilbydes kunderne en række mobilmuligheder, f.eks. automatisk opfyldning af taletid, når den satte grænse er nået, børnebudget og detaljerede opkaldsspecifikationer, som let kan vælges online. Ultimo 2006 havde Telmore kunder. Telmores kunder står for ca. en fjerdedel af alle danske betalinger via internettet med Dankort. Konkurrence på det danske mobilmarked På mobilområdet er TDC Mobile Internationals indenlandske selskab den førende netudbydere i Danmark med en markedsandel på 41 pct. målt på abonnementer 1. På markedet for privatkunder er prisen på mobiltelefoner og samtalepriser vigtige kriterier for kundernes valg. På mobilmarkedet er indsatsen over for kunder med begrænset til mellemstort forbrug fokuseret på lave minutpriser, mens det for kunder med mellemstort til stort forbrug er fokuseret på hel eller delvis fast pris. TDC Mobil giver tilskud til telefoner til visse postpaid-abonnenter. I Danmark har næsten alle privatkunder, der køber mobiltelefoner med tilskud, en 6 måneders kontrakt, hvilket er den maksimale bindingsperiode for et abonnement, der er tilladt i henhold til lovgivningen. og erhvervsmarkedet fastholder TDC Mobil premium - priser. Talkline mv. Talkline mv. omfatter tjenesteudbyderen Talkline i Tyskland samt selskabet dattervirksomhed callmobile. Talkline udbyder såvel UMTS- som GSM-tjenester herunder mobiltelefoner og SIM-kort. Baseret på omsætning er selskabet den tredjestørste tjenesteudbyder i Tyskland. Talkline køber engrosmobilprodukter, herunder minutter, SMS, MMS, 3G-datakort, Blackberry-service og tillægsydelser (såsom musik og tv via mobiltelefonen) fra mobilnetoperatører i Tyskland, og sammensætter disse til egne produkter med tilhørende prisplaner for trafik og abonnementer, der sælges til detailkunder. Talkline har aftaler med alle de fire netoperatører T-Mobile, Vodafone, E-Plus og O2 om at bruge deres net. Aftalen med O2 faldt på plads primo callmobile sælger mobilprodukter og -tjenester online via selvbetjeningshjemmesider. Omsætningen i Talkline mv. var ca. DKK mio. i 2006, svarende til 45 pct. af TDC Mobile Internationals omsætning. Antallet af mobilkunder i Talkline var 3,7 mio. ved udgangen af Bité - Bité Litauen og Bité Letland Omsætningen i Bité Koncernen udgjorde DKK mio. i Ved udgangen af 2006 havde Bité 2,0 mio. kunder. På markedet for erhvervskunder er nettets kvalitet og pålidelighed, samtalepriser og sikkerhed vigtige kriterier for kundernes valg. Gratis interne samtaler mellem kundernes virksomheder bliver mere og mere almindeligt. Dertil kommer, at det har stigende betydning at kunne tilbyde pan-nordiske løsninger. For at imødekomme dette behov etablerede TDC Mobil sig i Norge i Både på privat- Bité tilbyder et samlet sortiment af mobiltaletelefoni-, data- og internettjenester til privatkunde- og erhvervsmarkedet i Litauen og et samlet sortiment af mobiltjenester til privatkunder på det lettiske marked. Bité tilbyder mobilinternetadgang via sit GSM/UMTS-net, som er blevet opdateret til HSDPA, og tilbyder også fastnetbaseret internetadgang til erhvervskunder. 1 Kilde: It- og Telestyrelsen, Telestatistik 1. halvår Bité blev frasolgt primo februar

19 Associerede virksomheder Polkomtel (Polen) TDC Mobile International har en ejerandel på 19,6 pct. i Polkomtel. Som følge af ændringer i aktionærkredsen af TDC var TDC tvunget til at sælge sine aktier til de øvrige aktionærer i Polkomtel, og i marts 2006 blev der indgået en aftale med Polkomtels polske aktionærer. Vodafone, der er den eneste ikke-polske aktionær, har imidlertid gjort indsigelser mod salgsbetingelserne, og sagen behandles ved voldgift. I slutningen af 2006 introducerede Polkomtel den første tjenesteudbyderaftale i Polen på sit net. Polkomtel har haft en fremgang på 3,0 mio. eller 33 pct. i antallet af kunder til 12,0 mio. i 2006 og har dermed bevaret sin markedsandel på en tredjedel af mobilmarkedet i Polen. Polkomtel har fastholdt sin førerposition inden for high end-segmentet. One (Østrig) TDC Mobile International ejer 15,0 pct. af One, som er den tredjestørste mobiloperatør i Østrig. Penetrationen af mobiltelefoni i Østrig steg yderligere i 2006 til 114 pct. ultimo året. Antallet af kunder på One s net steg 10 pct. til mere end 2,0 mio. En del af kundevæksten er resultatet af, at One har haft yderligere fremgang med lavpriskonceptet Yesss! Ud over prepaid-tilbuddet har selskabet med succes introduceret et lignende postpaid-tilbud i One fornyede i juni 2006 postpaid-tilbuddet med den nye 4 zu 0 prisplan, der giver mulighed for gratis opkald til fire forskellige operatører for en månedlig afgift. De østrigske kunder tog godt imod dette enkle, attraktive, nye tilbud. TDC Switzerland Kunder (ultimo 2006) Dial up-kunder 5% Mobilkunder 62% På grund af stigende efterspørgsel efter mobildatakort og internetadgang via mobiltelefoner har One også implementeret og opgraderet sit UMTS-net med HSDPA, der muliggør overførsel af data ved høje hastigheder. TDC Switzerland TDC Switzerland udbyder mobiltelefoni, fastnet og internettjenester. TDC Switzerlands omsætning udgjorde i 2006 DKK mio. xdsl-kunder 10% TDC Switzerland har bevaret sin position som den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked, der er karakteriseret ved en voldsom konkurrence samt faldende priser på mobil- og fastnettelefoni. TDC Switzerland har ikke sit eget accessnet. I marts 2006 besluttede det schweiziske parlament at liberalisere accessnettet. Det betyder, at Swisscom formentlig fra april 2007 skal give TDC Switzerland adgang til sit rå kobber (det såkaldte local loop) til omkostningsbaserede priser. Antallet af kunder i TDC Switzerland var 2,2 mio. ved udgangen af TDC Switzerlands samlede kundebase er relativt stabil med en nedgang i traditionel fastnettelefoni og dial up-tjenester, hvilket delvist opvejes af en stigning i antallet af mobilog bredbåndskunder. Mobiltelefoni Mobiltelefoniomsætningen i TDC Switzerland udgjorde DKK mio. i 2006, hvilket var 62 pct. af TDC Switzerlands samlede omsætning. Antallet af TDC Switzerlands mobilkunder var 1,4 mio. ved udgangen af TDC s schweiziske mobilaktiviteter omfatter en afdeling for detailkunder og en for engroskunder. Afdelingen for detailkunder udbyder postpaid- og prepaid-tjenester samt pc-kort og sælger mobiltelefoner. Ved udgangen af 2006 var 50 pct. af TDC Switzerlands mobilabonnementer prepaid. Fastnetkunder 23% 17

20 TDC Koncernen En af TDC Switzerlands porteføljer af abonnementspakker for mobilprodukter til detailmarkedet kaldes sunrise Relax og udbydes til såvel postpaid- som prepaid-abonnenter. Kunderne faktureres pr. opkald (op til en time) for mobilopkald på eget net og opkald til fastnet. Mobilopkald på fremmede net og internationale opkald faktureres efter en minuttakst. Relax består af tre forskellige prisplaner tilpasset forskellige forbrugsniveauer. Ud over Relax tilbyder TDC Switzerland seks abonnementspakker tilpasset postpaid-kunder med et relativt stabilt brugsmønster. TDC Switzerland tilbyder også sammenkoblede mobil-, fastnet- og bredbåndsprodukter, der gør det muligt for kunder at udnytte rabatter ved at købe både mobil- og fastnettelefoni eller fastnettelefoni og internet fra TDC Switzerland. På markedet for mobilprodukter til engroskunder har TDC Switzerland p.t. aftaler med selskaber som Cablecom og Tele2. For at konkurrere med konkurrenternes lavprisprodukter har TDC Switzerland lanceret brandet yallo. yallos prissætning er enkel og gennemsigtig, og har i lighed med Telmore-konceptet ikke abonnement. yallo sælges af TDC Switzerland gennem dets direkte og indirekte distributionskanaler. yallos prissætning er konkurrencedygtig ikke blot for indlandstelefoni, men også for opkald til store del af Europa. Produktet er således rettet mod den relativt store gruppe af europæiske udlændinge med bopæl i Schweiz. TDC Switzerland tilbyder også en bred vifte af betalte tillægstjenester og datatjenester såsom sunrise live portal, der omfatter download af musik, spil og videotelefoni. TDC Switzerland lancerede i 2006 et UMTS/HSDPA-net. Den udendørs dækning var ved udgangen af 2006 for GSM/- EDGE 99 pct. af befolkningen og for UMTS 62 pct. TDC Switzerland Omsætning fordelt på forretningsområder i 2006 Internettjenester 8% Mobiltelefoni 62% Fastnettelefoni TDC Switzerlands omsætning fra fastnettelefoni udgjorde DKK mio. i Fastnettelefoni bidrog med 30 pct. af TDC Switzerlands omsætning i Ultimo 2006 havde TDC Switzerland 0,5 mio. fastnetkunder. TDC s fastnetaktiviteter i Schweiz dækker detail- og engroskunder. Detailtelefoni omfatter fast operatørvalg og operatør forvalg med PSTN samt VoIP. Ved at indgå en aftale, der gælder for et helt år, opnår kunden favorable vilkår. Med PSTN-prisplanerne kaldet sunrise Select, kan man vælge mellem abonnementer med en pris henholdsvis pr. minut, pr. opkald eller for et fast antal minutter. sunrise Select-planer omfatter også yderligere tilvalg såsom udlandsopkald til lavpris eller lavprisopkald inden for en brugergruppe. Erhvervskunder har endvidere adgang til dataløsninger såsom IP-VPN, lejede kredsløb og netintegrationsløsninger, der kombinerer taletelefoni og data i ét net (inklusive LAN-, PABX- og IP-kommunikationstjenester). Fastnettelefoniaktiviteter til engroskunder består hovedsagelig af transittrafik og i mindre omfang også data- og internettjenester. TDC Switzerland står over for at skulle gennemføre en styret overgang fra PSTN til VoIP uden at tabe kunder og uden at skulle betale omkostninger til at vedligeholde to teknologier samtidigt i en lang periode. Fastnettelefoni 30% Internettjenester I 2006 udgjorde forretningen for internettjenester DKK 761 mio. i omsætning eller 8 pct. af TDC Switzerlands omsætning. Bredbåndspenetrationen var på 54 pct. ultimo TDC Switzerland havde dial up-kunder og DSL-kunder ultimo

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2006 3 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til 2007 27 Regnskabsberetning

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 3. august 2006 EBITDA 1 er på DKK 3.175 mio., et fald på 0,7 pct. Uændrede forventninger til året Hovedpunkter for 2. kvartal 2006 Omsætningen er steget med 1,8 pct. EBITDA

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsen 155 Direktion 155 Bestyrelse 155 Aktionærinformation 158 Ordliste 162

Indholdsfortegnelse. Ledelsen 155 Direktion 155 Bestyrelse 155 Aktionærinformation 158 Ordliste 162 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2008 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 6 TDC Koncernen 8 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 4. maj 2006 Omsætningen er steget med 4,8 pct. Resultatet af driften 1 er steget med 7,8 pct. Uændrede forventninger til omsætning og resultat af driften. Hovedpunkter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 22. februar 2006 Hovedpunkter for 2005 Omsætningen er steget med 10,0 pct. Resultatet af driften 1 steg med 8,4 pct. Årets resultat steg med 19,2 pct. til

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2008

Delårsrapport januar marts 2008 Delårsrapport januar marts 2008 8. maj 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 0,7% til DKK 9.605 mio. i forhold til 1. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, mobilterminerings-

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 4. november 2002 Hovedpunkter 3. kvartal 2002 sammenlignet med 3. kvartal 2001 viser, at: - resultat før af- og nedskrivninger er vokset 18,1 pct. til DKK 3,9 mia.

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2008

Regnskabsmeddelelse for 2008 Regnskabsmeddelelse for 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt med DKK 0,5 mia. eller 1,3% til DKK 38,8 mia. i 2008. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til faldende indenlandsk fastnettelefoni som følge

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2009

Delårsrapport januar marts 2009 7. maj 2009 Delårsrapport januar marts 2009 Meddelelse 9/2009 Delårsrapport januar marts 2009 Hovedpunkter Koncernens omsætning var på niveau med 1. kvartal 2008: Omsætningen i den nordiske forretning

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz

Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz Til fondsbørserne i 13. november 2000 København og New York Meddelelse 230 Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz KØBENHAVN - Tele Danmark har i dag indgået aftale om at øge sin ejerandel

Læs mere

Delårsrapport januar september 2008

Delårsrapport januar september 2008 Delårsrapport januar september 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 1,7% til DKK 29.110 mio. i forhold til 1.-3. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, frasalg af den

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef DFF Virksomhedsdag 26. maj, 2005 Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef Dagsorden TDC's vision: Europas bedste! TDC og TDC's strategi - vækstmuligheder TDC's vækstudfordringer og forventninger

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006 Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København New York Meddelelse 8/2006 TDC indberetning af ledende medarbejderes disses nærtståendes transaktioner med TDC aktier tilknyttede værdipapirer København I

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil

Priser og vilkår. Priser. Skattefri Mobil Skattefri Mobilt Bredbånd. Grundpriser. Tillægsprodukter. Skattefri Mobil Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukter samt Generelle Betingelser - det med småt - for privatkunder. Her er angivet særlige priser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

2. KVARTALSRAPPORT 2001

2. KVARTALSRAPPORT 2001 T D C 2. KVARTALSRAPPORT 2001 2. august 2001 Hovedtal for Nettoomsætningen er steget med 18 pct. til DKK 12.901 mio. Nettoomsætningen fra mobiltelefoni udgør DKK 4.291 mio., hvilket er en stigning på 32

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T

T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 0 0 Til fondsbørserne i København og New York 27. april 2000 Meddelelse nr. 212 Tele Danmark har opnået solid vækst i 1. kvartal 2000

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 9. marts 2011 AGM 2011: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Indledning 2010 har været præget af en yderst udfordrende markedssituation og faldende priser. På trods af dette

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

priser og betingelser for Skattefri Mobil. Priser er angivet i DKK inkl. moms. Der Premium Premium+ All-inclusive

priser og betingelser for Skattefri Mobil. Priser er angivet i DKK inkl. moms. Der Premium Premium+ All-inclusive Skattefri Mobil Der henvises til priser for Privatprodukte r samt Generelle Beting elser - det med småt - for privatkunder. Nesærlige priser og betingelser for Skattefri Mobil. er angivet i DKK inkl. moms.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 Til Nasdaq Copenhagen 27. januar 2016 Selskabsmeddelelse 2/2016 TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 TDC vil på sin Kapitalmarkedsdag

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked

Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked Øget omsætning og indtjening samt solid pengestrøm i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,9%; korrigeret 1 vækst i omsætning på 0,5% stærk vækst inden for tv og TDC Nordic EBITDA steg 1,2%; korrigeret

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere