NÅDEGAVERNE - Hvad er dine(e)? v/ Børge Rasmussen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅDEGAVERNE - Hvad er dine(e)? v/ Børge Rasmussen"

Transkript

1 NÅDEGAVERNE - Hvad er dine(e)? v/ Børge Rasmussen Hvad er en nådegave? En kort definition: En nådegave er en speciel evne, som Helligånden af nåde giver hver enkelt kristen, og som skal bruges til opbyggelse af Kristi legeme. Talen om nådegaver er vigtig. Hvorfor? 1. Det er bibelsk! De 4 hovedsteder er: 1Kor 12, Rom 12, Ef 4 og 1Pet Det er GAVER og det er NÅDE, dvs. det er ikke fortjenestemedaljer eller lønudbetaling. Guds er gaven 100%. Derfor ingen basis for hovmod. 3. Det er ikke luksus! At tjene Herren vil vi alle, men hvorfor ikke bruge den udrustning, han selv har givet os. Derfor er det vigtigt for en menighed, der ønsker at gøre hverdagens tjeneste, at vide besked om Guds kraftudrustning. 4. Hver kristen har fået en eller flere gaver. Dvs. at det her er for alle kristne, ikke bare for en lille elite. Ingen har grund til mismod, for er er noget, Gud har givet mig gave til. 5. Hvad andre kan i kraft af deres gaver, er også mit! Dvs. at vi ikke behøver misunde og konkurrere i menigheden, for andres gaver er jo vores/mine. Vi hører sammen på samme legeme. Hvad én kan, det kan vi! 6. Min hovedindsats i menigheden bør ske på det område, hvor jeg har min gave. Ellers bruger jeg for mange kræfter til kun lidt nytte, og jeg oplever dårlig trivsel. Nogle gange må vi alle gøre noget pr. rolle (uden at være begavet til det), men det bør ikke være min hovedindsats. 7. Nådegaver og tjenester/embeder må ikke skilles ad. Embedet forudsætter gaveudrustning, og en nådegave kan lede ind i en fastere tjeneste, ja kan siges at være en del af nådegaven. Tjeneste og nådegave skal ses under ét. 8. Gaver kan misbruges! Derfor skal der være bedømmelse fra andre kristne. Men misbrug tackles ikke ved ophør af brug, men ved ret brug. 9. Antallet af nådegaver er åbent. Nedenfor følger en liste med 30 gaver, der kan siges at være nævnt i Bibelen. Men listen er ikke komplet. Nye gaver kan Gud give, når hans menighed behøver det. 10. Rubricering af gaver er ikke enkelt. Nogle har forsøgt, og taler om inspirationsgaver, motivationsgaver og lederskabsgaver, andre om talens gaver og handlingens gaver etc. I bibelen er gaverne ikke systematiseret 100 %, selv om man kan se antydning af, at visse gaver hører nærmere sammen end andre Nu til de enkelte gaver og deres definition. Rækkefølgen er alfabetisk. Navneeksempler er jo kun de forholdsvis kendte; alle de ukendte anonyme tjenere må I selv indsætte! Administrations-gaven er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, som sætter dem i stand til at forstå et bestemt menighedsarbejdes kort- eller langsigtede mål og fremlægge planer for at disse mål kan nås. (2Mos 18,13-27; 1Kor 12,28). Mennesker med den gave: typisk en sekretær, gen.sekr. - en slags styrmand. Apostel-gaven er en speciel evne Gud giver til nogle medlemmer af Kristi legeme, som sætter dem i stand til spontant pga. deres åndelige autoritet at blive anerkendt som værende åndelige lederskikkelser af et vist antal af kirker. (1Kor 12,28; Ef 4,11; ApG 14,14) Mennesker med den gave: M.Luther, Chuck Smith,Jesus-people.præsten, Calvary Chapel. NB! Nogle mener ikke, at vor tid har apostle længere. Det var forbeholdt den første tid, fordi de var åbenbaringsbærere. Helt klart står de tolv i særklasse som opstandelsesvidner.

2 Barmhjertighed-gaven er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til at vise ægte medfølelse med mennesker, kristne som ikke-kristne, der står i problemer af legemlig, sjælelig eller åndelig art, og som kan omsætte denne medfølelse i praktisk handling, der afspejler Kristi kærlighed til den lidende. (Luk 10,33-37;, Rom 12,8; Jak 2,14-17) Mother Teresa. Bedømmelse af ånder er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til med stor sikkerhed at skelne mellem det, der er virket af Gud, og så noget, der foregiver at være det, men har menneskelig eller satanisk oprindelse. (1Kor 12,10; 1Joh 4,1-5; ApG 16,16-22). (Peter i ApG 5,1-10; Paulus ApG 13,10). Evangelisations-gaven er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til at dele deres tro med ikke-troende på en sådan måde, at de kommer til tro og bliver ansvarlige medlemmer i menigheden. (ApG 8,26-40; 8,1-5; Rom 10,14-15; Ef 4,11) John Wesley, Billy Graham, Leighton Ford. Frivillig fattigdoms-gaven er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til at forsage materiel velstand og enhver luksus for at leve på en måde, der svarer til de fattiges, som de lever og vil virke iblandt. (1Kor 13,3; ApG 2,44f). John Wesley, Jim Wallis. Forbønsgaven er en speciel evne Gud giver til nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til i længere perioder at bede regelmæssigt for bestemte ting og opleve bønhørelser, i en grad som overstiger det, man forventer af normale kristne. (Luk 11,1-13; 1Tim 2,1-4; Dan 9,1-4) Paul Yonggi Cho, Don Carlson, Res Howells Formane/sjælesorgs-gaven er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til at tjene andre medlemmer af menigheden gennem trøst, formaning, opmuntring og rådgivning, så at de får hjælp og helbredelse derigennem. (Rom 12,8; 2Kor 3,1-7; 1Thess 5,14) Barnabas ApG 4,36; Paulus; Joh. Blumhardt Forstander/leder-gaven er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til ud fra Guds vilje med menigheden at sætte mål for fremtiden og at formidle disse mål til andre på en sådan måde, at de frivilligt og i harmoni arbejder sammen for at nå de mål, hver i kraft af sine nådegaver. (Rom 12,8; 1Tim 3,1-7; 2Mos 18,13-27) M. Luther King, P. Yonggi Cho, Bill Hybels. Give/ofre-gaven er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til glad og storsindet at videregive materielle ting til Guds Rige. (Rom 12,8; 2Kor 8,2-5; Luk 21,1-4; ApG 4,32-37). R.G. LeTourneau, John Wesley Gæstfriheds-gaven er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til hjerteligt åbne deres hus for mennesker, der har brug for ophold og pleje. (1Mos 18,1-8; 1Pet 4,9-10; Hebr 13,1f) d t ae er r, Schweiz NB! Nogle mener ikke, at det er en nådegave men snarere et af flere udslag af oprigtig

3 kærlighed jvf. Rom 12,9-21. Helbredelse-gaven er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til at tjene som menneskelige redskaber, gennem hvilke Gud uden hjælp fra naturlige lægemidler genopretter menneskers sundhed. (1Kor 12, ; ApG 3,1-8). Peter Wagner, Johann Blumhardt, Hans Berntsen Hjælpe-gaven er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til at sætte deres egne gaver og ressourcer i andre kristnes tjeneste, så at disse kan blive mere effektive mht deres nådegaver. (1Kor 12,28; Luk 10,38-40; Rom 16,1f) Coretta Scott King (enke af M.Luther King), Kevin Springer, mange store kvinder bag kendte mænd! Hyrde-gaven er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til over længere tid at tage ansvar for en gruppe troendes åndelige ve og vel. (Ef 4,11; 1Pet 5,1-5; Joh 10,1-15) Helge Pahus Håndværks-gaven er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til at bruge deres hænders arbejde således, at menigheden får gavn af det. (2Mos ; 2Krøn 34,9-13). Franz af Assisi Kreativitets-gaven er en speciel evne Gud giver til nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til at bruge kunstneriske udtryksmåder på en måde, så menigheden opbygges. (2Mos 31,1-11; 1Kg 7,12). Bezalel i Gl.Test. (2Mos 31), Frans af Assisi Kundskabs-gaven er en speciel evne Gud giver til nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til at udtænke, samle, analysere og formulere informationer og ideer, der er vigtige for menighedens ve og vel. (1Kor 12,8; Ef 3,14-19; 1Kor 8,1-2) Martin Luther, C.Peter Wagner NB! En del mener snarere, at kundskabsgaven hentyder til åbenbaring om skjulte ting, som mennesker ikke kan vide, f.eks. Peter ang. Ananias og Saffira Ap.G. 5. Hermed kommer den tæt på profetiens gave. Lidelses/martyr-gaven er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til for troens skyld at sige ja til lidelse indtil døden, mens de udviser en glædelig og sejrsrig livsindstilling, som ærer Gud. (ApG 7,54-60; 20,22ff; 1Pet 4,12-16; 1Kor 13,3) Stefanus ApG 7; Polykarp, brændt år 155, Martin Luther King; Dietrich Bonhoeffer Lærer-gaven er en speciel evne som Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til at formidle ting, der er relevante for menighedens sundhed og vækst, til andre på en måde, så andre kan tage det formidlede til sig. (Ef 4,11-14; 1Kor 12,28f; Rom 12,7) Paulus, Timoteus, Martin Luther, C.P. Wagner. Missionær-gaven er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til at bruge deres andre gaver i en anden kultursammenhæng. (ApG 9,13-17; 1Kor 9,19-23; Ef 3,6-8) Paulus, Hudson Taylor, Birgit Norholt Larsen Musik-gaven er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til at bruge a. deres stemme i sang til Guds ære og andres opbyggelse, eller b. at spille et

4 musikinstrument til Guds ære og andres opbyggelse. (Salme 150; 1Krøn 16,41f; 1Sam 16,14-23) David, Sandwall/Mörlid, Peter Steinvig Profetisk tale - den gave er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til at umiddelbart modtage et budskab fra Gud gennem Helligånden og videregive det. (1Kor 12,28f; 14, ; 2Pet 1,19-21; 1Joh 4,1-6) Barnabas og Agabus (ApGern) Jim Wallis, John Wimber, Ian Andrews. Tjeneste-gave (diakoni) er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til at se, hvor de skal engagere sig for at en bestemt opgave kan blive udført, og bruge ens givne ressourcer for at møde udækkede behov, så at ønskede mål opnåes. (Luk 10,38-42; Rom 12,6f) Albert Schweitzer, en god del diakoner og diakonisser, sekretærer. Tros-gaven er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til i usædvanlig grad at have tillid til Guds vilje for et arbejdes fremtidige udvikling. (1Kor 12,9; Jak 1,5-8; Rom 4,18-21) Martin Luther King, Folk bag Quo Vadis og Shalom. Tungetale-gaven er en speciel evne som Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til at a. tale med Gud i et sprog, de aldrig har lært, og/eller b. modtage et budskab fra Gud og videregive det til menigheden gennem en åndsgivet ytring på et sprog, de aldrig har lært. (1Kor 12, ; 14, ; Mark 16,17). Udlægge tungetale - den gave er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til at videregive det budskab, som en anden har givet i tunger, på et almindeligt forståeligt sprog. (1Kor 12, ; 14, ) Uddrive onde ånder - den gave er en specielevne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til at udfri mennesker fra dæmoniske bindinger gennem bydende ord. (Mark 16,17; ApG ). Paulus, Johann Blumhardt NB! Nogle regner den ikke for en nådegave. Udføre undere/kraftgerninger - denne gave er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til at tjene som menneskelige redskaber, gennem hvilke Gud udvirker kraftige gerninger, som af samtidige betragtere anses for at have brudt naturlovene. (1Kor 12,10.28; 1Kg 18,21-40; ApG 9,36-42; 2Kor 12,12) Peter og Paulus, Benedikt af Nurcia At leve ugift - den gave er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til at leve alene og være lykkelig hermed, uden overmægtige seksuelle fristelser. (Matt 19,10-12; 1Kor 7, ) Paulus, John Stott Visdoms-gaven er en speciel evne Gud giver nogle medlemmer af Kristi legeme, og som sætter dem i stand til at formidle til andre, hvordan åndelig indsigt bedst kan anvendes i problemstillinger inden for menigheden. (1Kor 12,8; 1Kg 3,5-28; Jak 3,13-18) Leighton Ford, Win Arn NB! Andre definerer den gave som spontan overnaturlig indsigt, altså tæt på den profetiske gave Så er vi ved vejs ende!

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 1 Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 2 HVAD GØR VI MED ORDET? 1 Bibelen er ikke givet os for at øge vores kundskab, men for at forandre vores liv, hedder det sat lidt på spidsen.

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget?

Den arbejdsstrukturerede dag Hvordan kan tre simple ord betyde så meget? I over 50 år har den arbejdsstrukturerede dag været en primær faktor i recovery processen for tusindvis af mennesker med en psykisk sygdom. Historisk set har man med udviklingen af den arbejdsstrukturerede

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp 15. AUGUST 2013 34567 STUDIEARTIKLER 30. SEPTEMBER 6. OKTOBER I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66 7.-13. OKTOBER Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80 14.-20. OKTOBER Vi magiveagtp

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Hvordan fortælle sine børn om Gud?

Hvordan fortælle sine børn om Gud? Hvordan fortælle sine børn om Gud? Carsten Hjorth Pedersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Det vigtigste er faktisk ikke, hvad vi fortæller vores børn om Gud, men hvad vi viser dem

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro

3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31. Giv os større tro 1 3. s. e. Hellig Tre Konger 2012 747 302-10 // 28 salmepræd. // 379 319 31 Giv os større tro Giv os en større tro! Siger apostlene til Jesus. Det virker som om de er på power shopping i tro. Hvor Jesus

Læs mere

DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER

DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER DEN RELATIONSORIENTEREDE LÆRER EN KOMMENTAR TIL DOKUMENTARFILMSERIEN MIN BEDSTE LÆRER Foto: Stig Stasig Af Per Schultz Jørgensen Professor emer., dr. phil. Når talen er om den bedste lærer, man har haft,

Læs mere