Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011"

Transkript

1 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge (Indikator 1aI) 3 Udredning - diagnoseredskab (Indikator 1aII) 4 Udredning - psykolog (Indikator1b) 4 Udredning - socialrådgiver (Indikator 1c) 5 Udredning ubehandlet sygdom (Indikator 1d) 6 Medicinsk behandling (Indikator 2a) 7 Medicinsk behandling (Indikator 2b) 7 Medicinsk behandling (Indikator 2c) 8 Bivirkninger (Indikator 3a) 8 Bivirkninger (Indikator 3b) 9 Bivirkninger (Indikator 3c) 9 Bivirninger (Indikator 3d) 10 Metabolisk syndrom (Indikator 4a) 10 Metabolisk syndrom (Indikator 4b) 10 Metabolisk syndrom (Indikator 4c) 11 Metabolisk syndrom (Indikator 4d) 12 Metabolisk syndrom (Indikator 4e) 12 Metabolisk syndrom (Indikator 4f) 13 Familieintervention (Indikator 5i) 13 Familieintervention (Indikator 5p) 14 Undervisning (Indikator 6) 14 Udskrivelse (Indikator 7a) 15 Udskrivelse (Indikator 7b) 15 Udskrivelse (Indikator 7c) 16 Undersøgelse af selvmordsrisiko (Indikator 8) 16 All-or-none 17 Sumindikator 17 1

2 er For hver indikator er der sat en standard. en er det kvalitetsniveau, som afdelingerne skal stræbe efter at opnå. erne er sat efter sundhedsfaglige kriterier. Læs mere om indikatorerne og standarderne i Hvordan måler vi kvalitet i behandlingen af skizofreni. Sundhedsfaglige kommentarer Resultaterne nedenfor er suppleret med kommentarer fra et nationalt sundhedsfagligt panel. Rapporten på denne side er en forenklet version af den sundhedsfaglige rapport, som er udarbejdet til brug for det sundhedsfaglige personale. For afdelingsresultater henvises der til den sundhedsfaglige rapport. Læsevejledning Læsevejledning til denne rapport kan ses sidst i dokumentet. Generelle kommentarer til resultaterne For niende år i træk offentliggøres resultater for kvalitet i behandlingen af voksne patienter med skizofreni. De nyeste resultater viser, at der stadig opnås forbedringer på flere områder i behandlingen. Således bliver stadig flere patienter med nyopdaget skizofreni undersøgt ved hjælp af et diagnoseredskab og får foretaget en vurdering af hukommelse og opmærksomhed ved en psykolog (indikator 1.a.2 og indikator 1.b). Der bør være fortsat fokus på at sikre, at patienter med nyopdaget skizofreni vurderes af en speciallæge. Resultaterne nedenfor dækker patienter med skizofreni behandlet i 2011 og sammenlignes i de følgende tabeller med resultaterne for kvalitet i behandlingen med perioderne 2010 og

3 Udredning speciallæge (Indikator 1aI) : Mindst 98 % af alle patienter med nyopdaget skizofreni bør undersøges ved en speciallæge Procentdelen af patienter, der er undersøgt af en speciallæge Danmark nej Hovedstaden nej Sjælland ja* Syddanmark nej Midtjylland ja* Nordjylland ja* % af patienter med nyopdaget skizofreni blev på landsplan undersøgt af en speciallæge. Resultatet er sammenligneligt med sidste års resultat, men standarden, der siger, at 98 % af patienter med nyopdaget skizofreni bør have vurderingen, er stadig ikke opfyldt på landsplan. 3 regionsresultater opfylder standarden, når der tages højde for den statistiske usikkerhed. Det er vigtigt, at regionerne sikrer, at stadig flere patienter får undersøgelse ved speciallæge, når diagnosen skizofreni stilles. 3

4 Udredning - diagnoseredskab (Indikator 1aII) : Mindst 80 % af alle patienter med nyopdaget skizofreni bør undersøges ved hjælp af et diagnoseredskab Procentdelen af patienter, der er undersøgt ved hjælp af et diagnoseredskab Danmark nej Hovedstaden nej Sjælland # # Syddanmark ja Midtjylland ja Nordjylland nej # Andelen patienter med indberettede data er under 80 %. 71 % af patienter med nyopdaget skizofreni undersøges ved hjælp af et diagnoseredskab. Resultatet er forbedret i forhold til sidste år og to regioner lever op til standarden, der siger, at 80 % bør have en undersøgelse ved hjælp af et diagnoseredskab. Udredning - psykolog (Indikator1b) : Mindst 50 % af alle patienter med nyopdaget skizofreni bør have bedømt bl.a. deres hukommelse og opmærksomhed (deres kognitive funktion) ved en psykolog Procentdelen af patienter, der er bedømt ved en psykolog Danmark nej Hovedstaden ja* Sjælland nej Syddanmark ja Midtjylland ja* Nordjylland nej % af patienter med nyopdaget skizofreni får bedømt bl.a. deres hukommelse og opmærksomhed (kognitiv funktion) ved en psykolog. en, der siger, at 50 % bør have bedømt deres hukommelse og opmærksomhed ved en psykolog, er opfyldt i tre regioner hvis man tager højde for den statistiske usikkerhed. Der er tilbagegang i opfyldelsen af standarden fra sidste års resultat. 4

5 Udredning - socialrådgiver (Indikator 1c) : Mindst 80 % af alle patienter med nyopdaget skizofreni bør have bedømt deres behov for social støtte ved en socialrådgiver Procentdelen af patienter, der har fået bedømt deres behov for social støtte Danmark ja Hovedstaden ja Sjælland ja* Syddanmark ja* Midtjylland ja Nordjylland ja % af patienter med nyopdaget skizofreni får bedømt deres behov for social støtte ved en socialrådgiver. Resultatet lever i alle 5 regioner op til den fastsatte standard på 80 %, men der har været en tilbagegang i opfyldelsen siden sidste års opgørelse. 5

6 Udredning ubehandlet sygdom (Indikator 1d) : Mindst 50 % af alle patienter bør være i behandling indenfor 6 måneder efter de første symptomer Procentdelen af patienter, som er i behandling indenfor 6 måneder efter de første symptomer Danmark nej Hovedstaden nej Sjælland # # Syddanmark ja* Midtjylland nej Nordjylland ja* # Andelen patienter med indberettede data er under 80 %. 40 % af patienter med nyopdaget skizofreni kom i behandling inden for 6 måneder efter deres første symptomer. Resultatet lever ikke op til den fastsatte standard på landsplan, men der har været en fremgang fra sidste års resultat. To regioner opfylder standarden, når der tages højde for den statistiske usikkerhed. For at behandlingsenhederne kan komme hurtigere i kontakt med patienterne, er der nødvendigt, at regionerne fokuserer på øget oplysningsindsats i befolkningen samt skaber let tilgængelige muligheder for behandling for patienter med nyopdaget skizofreni. Dette bør ske i et samarbejde med kommuner, de praktiserende læger og uddannelsesinstitutioner. 6

7 Medicinsk behandling (Indikator 2a) : Mindst 90 % af alle patienter med skizofreni bør få ordineret antipsykotisk behandling Procentdelen af patienter, der har fået ordineret antipsykotisk behandling Danmark ja Hovedstaden ja Sjælland ja Syddanmark ja Midtjylland ja Nordjylland ja % af patienter med skizofreni er i medicinsk behandling. Alle regioners resultater lever fortsat op til den fastsatte standard. Medicinsk behandling (Indikator 2b) : Højst 25 % af ambulante patienter bør få mere end ét antipsykotikum Procentdelen af patienter, der får mere end ét antipsykotikum Danmark nej Hovedstaden nej Sjælland nej Syddanmark nej Midtjylland nej Nordjylland nej % af patienter er i behandling med mere end et antipsykotisk præparat og resultatet lever dermed ikke op til standarden, der siger, at højst 25 % bør behandles med flere end ét præparat. I forbindelse med medicinskift vil behandling med flere samtidige antipsykotika i mange tilfælde være nødvendigt, men herudover bør der være fokus på at nedbringe antallet af patienter i behandling med mere end et antipsykotikum. 7

8 Medicinsk behandling (Indikator 2c) : Højst 30 % af ambulante patienter bør få ordineret benzodiazepiner, eksklusiv benzodiazepinlignende midler Procentdelen af patienter, der får benzodiazepiner Danmark ja Hovedstaden ja* Sjælland nej Syddanmark ja Midtjylland ja Nordjylland ja % af patienter er i behandling med beroligende medicin og resultatet lever dermed op til standarden, der siger, at højst 30 % bør være i behandling med beroligendemedicin (benzodiazepiner). Bivirkninger (Indikator 3a) : Højst 10 % af patienter i medicinsk behandling med neurologiske bivirkninger Procentdelen af patienter, med neurologiske bivirkninger Danmark nej Hovedstaden nej Sjælland nej Syddanmark nej Midtjylland nej Nordjylland nej % af patienter i medicinsk behandling for skizofreni har bivirkninger i form af muskelstivhed og nedsat bevægelighed. 8

9 Bivirkninger (Indikator 3b) : Højst 15 % af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling medsøvn- og sedationsbivirkninger Procentdelen af patienter, med søvn og sedationsbivirkninger Danmark nej Hovedstaden nej Sjælland ja* Syddanmark ja* Midtjylland nej Nordjylland nej % af patienter i medicinsk behandling for skizofreni har bivirkninger i form af sløvende effekt. Bivirkninger (Indikator 3c) : Højst 15 % af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling medvægtøgning Procentdelen af patienter, med vægtøgning Danmark nej Hovedstaden nej Sjælland nej Syddanmark nej Midtjylland nej Nordjylland nej % af patienter i medicinsk behandling for skizofreni har bivirkninger i form af vægtøgning. 9

10 Bivirkninger (Indikator 3d) : Højst 10 % af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling med seksuelle bivirkninger Procentdelen af patienter, med seksuelle bivirkninger Danmark ja Hovedstaden ja Sjælland ja Syddanmark ja Midtjylland ja Nordjylland ja % af patienter i medicinsk behandling for skizofreni har bivirkninger i form af oplevelse af nedsat sexlyst. Metabolisk syndrom (Indikator 4a) : Højst 20 % af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling bør have forhøjet BMI. Med forhøjet BMI menes i denne sammenhæng BMI>30. Procentdelen af patienter, med forhøjet BMI Danmark nej Hovedstaden nej Sjælland nej Syddanmark nej Midtjylland nej Nordjylland nej % af patienterne har forhøjet BMI. Ingen af de 5 regioner opfylder standarden på højst 20 %. Metabolisk syndrom (Indikator 4b) : Højst 35 % af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling bør have forøget taljeomfang. Med forøget taljeomfang menes i denne sammenhæng >88 cm for kvinder og >102 cm for mænd. Procentdelen af patienter, med forøget taljeomfang 10

11 Danmark nej Hovedstaden nej Sjælland nej Syddanmark nej Midtjylland # # Nordjylland nej # Andelen patienter med indberettede data er under 80 %. 57 % af patienterne har forøget tajleomfang. Ingen af de 5 regioner opfylder standarden på højst 35 %. Metabolisk syndrom (Indikator 4c) : Højst 17 % af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling bør have forhøjet blodsukker. Ved forhøjet blodsukker menes her faste blodsukker > 6,1 mmol/l og ikke fastende blodsukker > 11,1 mmol/l. Procentdelen af patienter, med forhøjet blodsukker Danmark nej Hovedstaden ja Sjælland ja Syddanmark nej Midtjylland nej Nordjylland nej % af patienterne har forhøjet blodsukker. To regioner opfylder standarden på højst 17 %. 11

12 Metabolisk syndrom (Indikator 4d) : Højst 40 % af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling bør have forhøjede triglycerider og/eller lav HDL. Ved forhøjede triglycerider og/eller for lav HDL menes triglycerider 1,69mmol/l og/eller HDL for mænd<1,03mmol/l, for kvinder<1,29mmol/l. Procentdelen af patienter, med forhøjede triglycerider og/eller lav HDL Danmark nej Hovedstaden nej Sjælland nej Syddanmark nej Midtjylland nej Nordjylland nej % af patienterne har forhøjede triglycerider og/eller lav HDL. Ingen af de 5 regioner opfylder standarden på højst 40 %. Metabolisk syndrom (Indikator 4e) : Højst 55 % af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling bør have forhøjet blodtryk. Forhøjet blodtryk er her defineret som 130/85. Procentdelen af patienter, med forhøjet blodtryk Danmark nej Hovedstaden nej Sjælland nej Syddanmark nej Midtjylland ja* Nordjylland nej % af patienterne har forhøjet blodtryk. En region opfylder standarden på højst 55 % når der tages højde for den statistiske usikkerhed. 12

13 Metabolisk syndrom (Indikator 4f) : Højst 25 % af patienter i medicinsk antipsykotisk behandling bør have metabolisk syndrom. Det metaboliske syndrom er her defineret ved at have tre af nedenstående faktorer: forøget taljeomfang forhøjet blodsukker dyslipidæmi forhøjet blodtryk Procentdelen af patienter, med metabolisk syndrom Danmark nej Hovedstaden nej Sjælland nej Syddanmark nej Midtjylland nej Nordjylland nej # Andelen patienter med indberettede data er under 80 %. 32 % af patienterne har det metaboliske syndrom. en på højst 25 % er ikke opfyldt i nogen af de 5 regioner. Familieintervention (Indikator 5i) : Mindst 90 % af incidente patienter, hvor pårørende tager imod tilbuddet om kontakt. Procentdelen af incidente patienter, med pårørende der tager imod tilbud om kontakt Danmark nej Hovedstaden nej Sjælland ja* Syddanmark nej Midtjylland ja Nordjylland nej % af pårørende til patienter med nyopdaget skizofreni tager imod tilbud om kontakt med patientens behandlere. Regionernes resultater varierer betydeligt mellem 72 % og 94 % og to regioner opfylder standarden på mindst 90 % når der tages højde for den statistiske usikkerhed. 13

14 Familieintervention (Indikator 5p) : Mindst 60 % af prævalente patienter hvor pårørende tager imod tilbuddet om kontakt. Procentdelen af prævalente patienter, hvor pårørende der tager imod tilbud om kontakt Danmark nej Hovedstaden nej Sjælland nej Syddanmark ja Midtjylland ja Nordjylland ja* % af pårørende til patienter med kendt skizofreni tager imod tilbud om kontakt med patientens behandlere. en, som er hævet fra 50 % forrige år, siger, at 60 % af pårørende til patienter med kendt skizofreni bør have kontakt med patientens behandlere. 3 regioner opfylder standarden, når der tages højde for den statistiske usikkerhed. Undervisning (Indikator 6) : Mindst 40 % af incidente patienter bør indenfor 2 år have undervisning i deres sygdom. Procentdelen af incidente patienter, der har fået undervisning i deres sygdom Danmark ja Hovedstaden ja* Sjælland ja* Syddanmark ja Midtjylland ja Nordjylland ja % af patienter med nyopdaget skizofreni har modtaget undervisning i deres sygdom efter et aftalt forløb indenfor 2 år. Samtlige regioner lever op til standarden, der siger, at mindst 40 % af patienter med nyopdaget skizofreni bør have undervisning i deres sygdom efter et aftalt forløb indenfor 2 år. 14

15 Udskrivelse (Indikator 7a) : Mindst 90 % af indlagte patienter med skizofreni og mindre funktionsevne (GAF under 30) bør udskrives til social støtteforanstaltning Procentdelen af patienter, der blev udskrevet til social støtteforanstaltning Danmark ja Hovedstaden ja* Sjælland ja Syddanmark ja Midtjylland ja Nordjylland # # # Andelen patienter med indberettede data er under 80 %. 92 % af patienter med skizofreni og mindre funktionsevne, der har været indlagt, bliver udskrevet til social støtteforanstaltning. Udskrivelse (Indikator 7b) : Mindst 90 % af patienter der har været indlagt med skizofreni bør have efterbehandling, når de udskrives. Procentdelen af patienter, der har fået en efterbehandling ved udskrivelsen Danmark nej Hovedstaden ja Sjælland ja Syddanmark nej Midtjylland nej Nordjylland nej % af patienter med skizofreni, der har været indlagt, bliver ved udskrivning henvist til efterbehandling. Resultatet på landsplan lever ikke op til den fastsatte standard. 15

16 Udskrivelse (Indikator 7c) : Mindst 90 % af indlagte patienter med skizofreni, der udskrives til ambulant behandling, bør inden for 1½ år have fået en ambulant kontakt registreret. Procentdelen af patienter udskrevet til ambulant behandling, der har fået registreret en kontakt Danmark nej Hovedstaden nej Sjælland nej Syddanmark nej Midtjylland nej Nordjylland nej % af de patienter, der har været indlagt og udskrives til ambulant behandling, får registreret en kontakt inden for 1 ½ år. På landsplan er resultatet stort set uændret, men det dækker over betydelig variation mellem regionerne. en på 90 % er ikke opfyldt. Det er vigtigt, at der sikres kontakt med patienter, der udskrives til ambulant behandling. Undersøgelse af selvmordsrisiko (Indikator 8) : Mindst 90 % af indlagte patienter med skizofreni bør have undersøgt deres risiko for at begå selvmord Procentdelen af patienter, der har fået deres risiko for at begå selvmord undersøgt Danmark ja Hovedstaden ja Sjælland ja* Syddanmark ja Midtjylland ja Nordjylland ja % af patienter med skizofreni får undersøgt deres risiko for at begå selvmord forud for udskrivningen. Samtlige regioner lever op til standarden på mindst 90 % for denne vigtige indikator. 16

17 All-or-none Procesindikatorer inkluderet i den komplette behandlingspakke i beregningen af All-or-None: 1. 1aI. Andel af incidente patienter, som udredes for psykopatologi ved speciallæge i psykiatri 2. 1aII. Andel af incidente patienter, som udredes for psykopatologi og interviewes med diagnostisk instrument 3. 1c. Andel af incidente patienter, som udredes for sociale støttebehov ved socialrådgiver 4. 5i. Andel af incidente patienter, hvor pårørende tager imod tilbuddet om kontakt. Procentdelen af patienter med skizofreni, som opfylder alle relevante indikatorer i et behandlingsforløb Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I opgørelserne i All-or-None-resultater er fokus på, hvor mange patienter der modtager den samlede behandlingspakke i udredningsforløbet. Den Nationale Skizofrenidatabase har vedtaget, at anvende de ovenfor viste indikatorer i All-or- None opgørelsen som, ifølge styregruppen, belyser ydelser som alle patienter med nyopdaget skizofreni bør modtage. Resultatet viser, at 56 % af patienter med nyopdaget skizofreni modtager den samlede behandlingspakke som anbefales af styregruppen for databasen. Sumindikator Indikatorer inkluderet i beregningen af sumindikatoren: 1. 1aI. Andel af incidente patienter, som udredes for psykopatologi ved speciallæge 2. 1aII. Andel af incidente patienter, som udredes for psykopatologi og interviewes med diagnostisk instrument 3. 1c. Andel af incidente patienter, som udredes for sociale støttebehov ved socialrådgiver 4. 5i. Andel af incidente patienter, hvor pårørende tager imod tilbuddet om kontakt. Procentdelen af patienter med skizofreni, hvor muligheden for at give den rigtige behandling udnyttes Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

18 Sumindikator Nordjylland Et andet mål for behandlingen i udredningsforløbet af patienterne er sumindikatoren, der illustrerer hvor mange muligheder for at give den rigtige behandling, der udnyttes, ud af det samlede antal behandlingsmuligheder i patientgruppen (alle tællere summeres og alle nævnere summeres). På landsplan har patienter med nyopdaget skizofreni modtaget 82 % af mulige ydelser, og der er en beskeden variation mellem regionerne. Dette tal tyder på, at en stor gruppe patienter med nyopdaget skizofreni får flere af de udrednings- og behandlingstilbud som anses for særligt vigtige. 18

19 Læsevejledning Overskrift Overskriften står over tabellen. Den fortæller kort hvilken indikator, tabellen viser resultater om. en står i tabellens øverste række i de tilfælde, hvor der er fastsat en standard. Den fortæller, hvilken standard afdelingerne skal leve op til. Kolonner: 1. kolonne viser, hvor resultaterne hører til (afdeling/sygehus/region/samlet landsresultat) 2. kolonne viser med et ja eller nej, om den pågældende region, sygehus eller afdeling har nået standarden for god klinisk praksis i indeværende opgørelsesperiode. (en er dog endnu ikke fastsat for alle indikatorer og i de tilfælde er denne kolonne udeladt) Ja fortæller, at den opgjorte procentdel opnår standarden Ja* fortæller, at standarden er nået, når der tages højde for den statistiske usikkerhed. Nej fortæller, at standarden ikke er opnået. 3. kolonne viser, hvor mange procent af patienterne, der er behandlet, som beskrevet i den givne indikator i indeværende opgørelsesperiode. 4. og 5. kolonne viser, hvor mange procent af patienterne, der er behandlet inden for den fastlagte standard for god klinisk praksis i foregående opgørelsesperioder. Ved at sammenligne resultaterne i kolonnerne 3, 4 og 5 kan man se udviklingen i kvaliteten på afdelinger, i regionerne og på landsplan. Sundhedsfaglige kommentarer Resultaterne er suppleret med kommentarer fra et sundhedsfagligt panel. Kommentarerne har til formål at forklare resultaterne og hvordan afdelingerne udvikler og forbedrer behandlingskvaliteten. Beregningsgrundlag og -metode Idet en given indikator kan relatere sig til specielle patientkategorier, kan der være forskel på antallet af patienter, som indgår i beregningerne for forskellige indikatorer. For hver enkel indikator er medtaget patienter, hvor behandlingen er relevant. Kun resultater baseret på afdelinger med flere end 10 patientforløb fremgår af denne udgave af resultaterne. Afdelinger med færre patientforløb kan ses i den sundhedsfaglige årsrapport. For hver indikator er det kun afdelinger med datakomplethed over 80 % fremgår af denne udgave af resultaterne. Afdelinger med lavere datakomplethed kan ses i den sundhedsfaglige rapport. 19

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni Regionshuset Viborg Strategisk Kvalitet Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

NIP-SKIZOFRENI Børn og Unge. National årsrapport 2011. 1. januar 2010 31. december 2010

NIP-SKIZOFRENI Børn og Unge. National årsrapport 2011. 1. januar 2010 31. december 2010 NIP-SKIZOFRENI Børn og Unge National årsrapport 2011 1. januar 2010 31. december 2010 Kommenteret udgave, april 2011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Skizofreni Voksne. 1. januar 2012 31. december 2012. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport 2012. Version 1.0

Skizofreni Voksne. 1. januar 2012 31. december 2012. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport 2012. Version 1.0 Skizofreni Voksne Den Nationale Skizofrenidatabase National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe,

Læs mere

Skizofreni Børn og unge. National årsrapport 2012

Skizofreni Børn og unge. National årsrapport 2012 Skizofreni Børn og unge National årsrapport 2012 1. januar 2011 31. december 2011 Revisionspåtegnelse Årsopgørelsen er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Øst og klinisk auditeret

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Skizofreni Børn og unge

Skizofreni Børn og unge Skizofreni Børn og unge National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Ukommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

SKIZOFRENI. Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database

SKIZOFRENI. Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database SKIZOFRENI Datadefinitioner for Den Nationale Skizofreni Database Version 5.0 December 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OMFATTEDE ENHEDER... 3 3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER... 3 5.

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Skizofreni Børn og unge. National årsrapport 2014

Skizofreni Børn og unge. National årsrapport 2014 Skizofreni Børn og unge National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter for Klinisk kvalitet

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. 20. 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer til resultaterne...

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1

Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Skizofreni Henvendelser fra regionerne gennemgang: Pr. 18.02.2014 Version 2.1 Henvendelse Jeg har fået et spørgsmål vedr. indikator 2a og b: Svar Svar: Nej, I har helt ret. Datadefinitionerne er blevet

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2010 20. juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle kommentarer

Læs mere

Skizofreni Voksne. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport 2012

Skizofreni Voksne. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport 2012 Skizofreni Voksne Den Nationale Skizofrenidatabase National årsrapport 2012 1. januar 2011 31. december 2011 Revisionspåtegnelse Årsopgørelsen er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Skizofreni Voksne. 1. januar 2013 31. december 2013. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport 2013. Kommenteret version 1.

Skizofreni Voksne. 1. januar 2013 31. december 2013. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport 2013. Kommenteret version 1. Skizofreni Voksne Den Nationale Skizofrenidatabase National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen Demensdatabasen

HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen Demensdatabasen ARBEJDET MED RKKP-DATABASER - LEDELSESPERSPEKTIVET DIREKTØR PSYKIATRIEN REGION NORDJYLLAND ANETTE SLOTH HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Skizofreni Voksne. 1. januar december Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport Kommenteret version 2.

Skizofreni Voksne. 1. januar december Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport Kommenteret version 2. Skizofreni Voksne Den Nationale Skizofrenidatabase National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Kommenteret version 2.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Resultater

Læs mere

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud 1. december 2010-30. november 2011 Kvaliteten i behandlingen af hoftebrud er i denne rapport opgjort i forhold til følgende

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Skizofreni Voksne. 1. januar 2014 31. december 2014. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport 2014. Kommenteret version 1.

Skizofreni Voksne. 1. januar 2014 31. december 2014. Den Nationale Skizofrenidatabase. National årsrapport 2014. Kommenteret version 1. Skizofreni Voksne Den Nationale Skizofrenidatabase National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

Bilag 1c: Almen Psykiatrisk afdeling, Augustenborg

Bilag 1c: Almen Psykiatrisk afdeling, Augustenborg Bilag 1c: Almen Psykiatrisk afdeling, Augustenborg Casebeskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMEN PSYKIATRISK AFDELING, AUGUSTENBORG......3 1.1 FAKTA... 3 1.1.1 Sengeafsnittet, APA Augustenborg...4 1.2 HVORDAN

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 14. september 2016 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

MONITORERINGSVEJLEDNING

MONITORERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 16/01463 8. februar 2017 MONITORERINGSVEJLEDNING Udredningsretten i psykiatrien Nærværende dokument beskriver monitoreringsmodellen for udredningsretten i psykiatrien.

Læs mere

Beregningsprincipper i NIP-hjerteinsufficiens indikatorberegninger (revideret nov. 2011)

Beregningsprincipper i NIP-hjerteinsufficiens indikatorberegninger (revideret nov. 2011) Beregningsprincipper i NIP-hjerteinsufficiens indikatorberegninger (revideret nov. 2011) Nedenstående tabel viser, hvordan indikatoropfyldelsesgraden for de forskellige indikatorer er beregnet i NIP-hjerteinsufficiens.

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter aaj Oktober 2008 Resume og konklusion: Formål: analysens formål er at belyse de faktiske ventetider til behandling i sygehusvæsenet for ti udvalgte

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Den Nationale Skizofrenidatabase (Tidligere NIP-Skizofreni) Dokumentalistrapport

Den Nationale Skizofrenidatabase (Tidligere NIP-Skizofreni) Dokumentalistrapport Den Nationale Skizofrenidatabase (Tidligere NIP-Skizofreni) Dokumentalistrapport Version 4 Maj 2014 2 Henvendelse vedr. dokumentalistrapporten til: Kompetencecenter for Klinisk kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Oversigtsnotat: Initiativer der har til formål at nedbringe overdødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse

Oversigtsnotat: Initiativer der har til formål at nedbringe overdødeligheden blandt mennesker med en sindslidelse Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: Dato: 14. februar 2012 Udarbejdet af: Asger Krogager Kjellerup E mail: Asger.K.Kjellerup@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Kvalitet og Data Region Midtjylland

Kvalitet og Data Region Midtjylland Kvalitet og Data Region Midtjylland Referat af Region Midtjyllands regionale kliniske audit vedr. Den Nationale Skizofrenidatabase Tirsdag den 2. december 2014 kl. 12.00-15.00 Vandresalen, indgang 30,

Læs mere

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland.

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. 12. januar 2015 Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. Region Sjælland vil kontinuerligt forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet,

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

Skizofreni Børn og unge

Skizofreni Børn og unge Skizofreni Børn og unge National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Kommenteret version 1.1 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors

Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors Service og kvalitet Sygehus Thy-Mors KornceRN Økonomi / Sundhedsøkonomi Den sundhedspolitiske dagsorden er pt. præget af et øget fokus på service og kvalitet. Dette er også afspejlet i Økonomiaftalen for

Læs mere

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den Møde den 27.09.10 i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den 26.08.10 ved specialkonsulent Hanne Jensen, Kvalitetskontoret Det Nationale Indikatorprojekt NIP

Læs mere

Indikatorer og standarder for kvalitet i behandlingen af patienter med apopleksi/tia:

Indikatorer og standarder for kvalitet i behandlingen af patienter med apopleksi/tia: Dansk Apopleksiregister Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af apopleksi? Fakta om indikatorer og standarder Et behandlingsforløb på et sygehus består typisk af flere forskellige delbehandlinger

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150 Feltperiode: Den 22/5 6/6 2017 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger landet over Metode: Lægeforeningens medlemmer (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 670 læger med patientkontakt Stikprøven er vejet

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere