Årskursus DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 23. år i træk til Årskursus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årskursus DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 23. år i træk til Årskursus"

Transkript

1 Gode rammer Relationer Samarbejde Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 613 Offentligt Redskaber Lederskab Motivation Årskursus 2016 Redskaber og relationer i demensarbejdet DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 23. år i træk til Årskursus Årskursus 2016 sætter fokus på redskaber og relationer i demenskoordinatorens arbejde. Relationer fordi koordinering sker mellem mennesker og vores evne til at danne, være i og udvikle relationer er helt afgørende for, hvordan vi lykkes og trives som demenskoordinatorer. Redskaber, fordi flere har efterlyst konkrete redskaber og nye metoder til udvikling af vores praksis som demenskoordinatorer. I løbet af Årskursets tre dage får du den nyeste teoretiske og praktiske viden fra forskere, undervisere og praktikere inden for hvert deres speciale. Årskurset er tilrettelagt med hovedforedrag og tre seminarblokke, hvor du kan vælge tre af de tretten spændende seminarer. I hovedoplæggene fokuseres bl.a. på specialpædagogikken som metode, demenskoordinatorens personlige lederskab, sprogets sociale forankring, motivation og rehabilitering, Alzheimers demens hos personer med Downs syndrom, magtanvendelse i kommunerne, seksualitet som tabu og samarbejde mellem udredningsenheder og demenskoordinatorer. I nogle seminarer uddybes temaer fra hovedoplæg, men du kan også vælge at høre om gruppeforløb for børn og unge med en forælder med demens, aktiviteter for yngre borgere med demens, musik og teater, der skaber samvær mellem pårørende og demente, Acceptance and Commitment Therapy, demensindsatsen i et ulighedsperspektiv, aggression og hvordan den kan håndteres, forebyggelse mod vold, hverdagsliv for yngre borgere med demens, den svære samtale, funktionel døvblindhed, redskaber til minimering af antipsykotisk medicin samt demensvenlige boliger. Udstillinger og demensmarked Relevante udstillere fra videnscentre, firmaer der formidler hjælpemidler, sikkerhedsudstyr m.v. er inviteret. Udstillingerne besøges i Nyborg Strands nye vandrehal, hvor der også serveres kaffe. Årskursets deltagere kan fremlægge eget materiale og postere fra kommuner samt projekter til fælles inspiration på demensmarkedet bagerst i salen. Målgruppe Målgruppen for Årskurset er demenskoordinatorer, demenskonsulenter, nøglepersoner på demensområdet, kommunale ældrechefer, fagligt personale i gerontopsykiatri, på hospitaler, ved udredningsenheder, uddannelsesinstitutioner mv.. Årskurset er den løbende efteruddannelse for demenskoordinatorer/demenskonsulenter. Deltagere får deltagerbevis med timetal. Tid: Onsdag d. 14. september til fredag d. 16. september 2016 Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Pris: Kr for medlemmer af DKDK og kr for andre. Prisen dækker foredrag på tre faglige dage, to overnatninger i enkeltværelse, alle måltider incl. drikke, aftentraktement ved kåring af Årets DemensKoordinator, festmiddag med underholdning, deltagermappe, samt generalforsamling i DKDK (alle er velkomne). Tilmelding: Tilmelding foregår elektronisk via DKDK s hjemmeside Tilmelding til Årskursus september Tilmeldingsfrist fredag d. 26. august 2016, men gerne så tidligt som muligt. Deltagere får værelser efter først til mølle princippet. Med venlig hilsen DemensKoordinatorer i DanmarK

2 Program Onsdag d. 14. september Fra kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Registrering, kaffe og besøg i udstillerområdet Velkomst til Årskurset Lone Vasegaard, formand for DemensKoordinatorer i DanmarK Demenskoordinatorers betydning for værdig pleje og omsorg af mennesker med demenssygdom Liselott Blixt, formand for Folketingets Sundheds- og ældreudvalg og medlem af kommunalbestyrelsen i Greve Kommune Hvordan kan specialpædagogik hjælpe mennesker med demens? Specialpædagogik udspringer fra specialskolemiljøet, hvor der er fokus på særlige indsatser og redskaber, som er nødvendige for, at mennesker med indlæringsvanskeligheder lærer og trives. Specialpædagogik har også relevans i demensfeltet. Specialpædagogiske redskaber, som inkluderer og understøtter den enkeltes behov, samtidig med at det skaber struktur og forudsigelighed kan bruges i demenskoordinatorens daglige arbejde. Det er en metode og hjælp til at holde orden i kaos for bl.a. mennesket med demens. Mette Jessen, Cand. pæd. pæd. psyk. og specialskolelærer, ejer af Center For Psykologisk Udvikling Frokost Det gode samarbejde mellem demensklinik, gerontopsykiatrisk team/afsnit og demenskoordinatorer eksempler fra praksis Et godt samarbejde mellem de forskellige sektorer er afgørende for en borgers demensforløb. Hvad kendetegner det gode tværsektorielle samarbejde, og hvordan kan det organiseres? Annette Lolk, overlæge og leder af Demensklinikken i Odense Pause, indkvartering og besøg i udstillerområdet Demenskoordinatorens personlige lederskab i forskellige relationer Demenskoordinatorens veje til personligt lederskab i hverdagens relationer Det kræver et stærkt personligt lederskab at være demenskoordinator, hvad enten man arbejder i en kommune, i en region, på en uddannelsesinstitution eller på et udredningscenter. Men hvad er personligt lederskab egentlig, og hvorfor er det vigtigt? Og, ikke mindst, hvordan kan den enkelte styrke sit personlige lederskab? Et involverende oplæg bestående af indlæg og korte vedrørende refleksioner med sidemanden. Michael Stig Ørbech, proceskonsulent, partner i Copenhagen Leadership Kaffe, indkvartering og besøg i udstillerområdet Alzheimers demens hos personer med Down syndrom Sammenfatning af den nyeste forskning om baggrund, symptomer og behandling. Lise Cronberg Salem, læge, ph.d., Nationalt Videnscenter for Demens Afslutning på dagen Lone Vasegaard, formand for DemensKoordinatorer i DanmarK Tid til at orientere sig i udstillerområdet og på markedet Middag Seminarer, se særskilt side Kåring af Årets DemensKoordinator og aftentraktement

3 Program Torsdag d. 15. september Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Besøg i udstillerområdet Dagens fokus Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens fra november 2015 viser, at 53 % af de undersøgte afgørelser ikke er i overensstemmelse med regler og praksis. Susanne B. Holm kommenterer undersøgelsen og forsøger at besvare følgende spørgsmål: Hvad er der galt? Er det overhovedet muligt at løse problemerne? Har demenskoordinatorer en rolle i løsningen af problemerne? Susanne B. Holm, selvstændig jurist og indehaver af Paragraf&Praksis, ekstern lektor på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet Professionel kærlighed sprogets sociale forankring. Hvordan forbliver vi mennesker, når vi mister sproget? Hvilken betydning har empati, fælles opmærksomhed og delt intentionalitet i mødet mellem mennesker ikke mindst, når mødet er mellem professionelle og skrøbelige borgere? Hvad er forskellen på empati og sympati? En del kommunikation foregår som kropslig kommunikation, en del som dialog hvilke signaler sendes? Hvordan adskiller menneskers kommunikative kompetencer sig fra andre dyrs, og hvad betyder det i et livslangt forløb for mennesket, at vi har et sprog? Ole Henrik Hansen, lektor, ph.d. Aarhus Universitet, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) Kaffe og besøg i udstillerområdet Seminarer, se særskilt side Frokost Seminarer, se særskilt side Generalforsamling i DemensKoordinatorer i DanmarK Festmiddag

4 Program Fredag d. 16. september Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Besøg i udstillerområdet Dagens fokus Mennesker med en demenssygdom har også en seksualitet og en ret til at opleve nydelse Fysisk forfald er et grundvilkår for alt levende, og øget sårbarhed i forhold til sygdom kommer med alderen men det er ikke nok til at stoppe et aktivt sexliv. Det er demens heller ikke som udgangspunkt. Ofte sættes først fokus på mennesker med en demenssygdoms seksualitet, når der er et problem. Hvis vi er på forkant med problemerne ved at påtage os det faglige ansvar, vi har for at yde hjælp, kan mange flere mennesker med demens opleve nydelse i deres hverdag. Maj-Britt Joost, demenskoordinator, Kvalitet og Udvikling, Pleje & Sundhed, Gentofte Kommune Kort pause Vi vil gerne motivere andre; men hvor meget må vi bestemme? Det er politisk besluttet, at alle mennesker med demens skal rehabiliteres. Kernen i rehabiliteringsarbejdet er at arbejde med motivation. Det klassiske spørgsmål er, hvor meget vi som professionelle må styre og bestemme i andres liv. Især når vi synes, at vi ved bedst. Kunsten er at arbejde med et andet menneskes motivation uden at overskride vedkommendes grænser. Ellers risikerer vi at skabe modstand og indlært hjælpeløshed. Alternativet til at være styrende og bestemmende er ikke at give op og lade stå til. Alternativet er derimod en ikke-dirigerende tilgang, hvor man tager udgangspunkt i den motivation, som mennesket allerede har. Dorthe Birkmose er selvstændig psykolog (cand.psych.), forfatter, blogger og foredragsholder Kaffe og besøg i udstillerområdet Dorthe Birkmose - fortsat Afslutning Lone Vasegaard, formand for DemensKoordinatorer i DanmarK Afrejse - lunchpakke og drikke at tage med på hjemrejsen

5 Seminarer onsdag d. 14. september VÆLG ÉT AF DISSE 1. Personligt lederskab i hverdagens samtaler Et vigtigt element i det personlige lederskab som demenskoordinator er, hvordan du indgår i hverdagens mange samtaler. Seminaret undersøger, hvilken betydning samtalens kvalitet har for demenskoordinatorens arbejde, og hvad der egentlig gør samtaler livgivende. Seminaret giver mulighed for at tage nogle helt konkrete opmærksomhedspunkter og redskaber med til de daglige samtaler. Forvent et involverende seminar bestående af oplæg, relevante øvelser og refleksion. Michael Stig Ørbech, proceskonsulent, partner i Copenhagen Leadership 2. Få hjælp til "den svære samtale" med de pårørende Når et familiemedlem rammes af demens, ændrer hele familiestrukturen sig. Rollerne byttes rundt, og drømme om det gode liv kan ikke længere realiseres på samme måde. Dette giver anledning til sorg, frustration og forvirring. Som professionel kan det være svært at sætte rammen for den svære samtale. På seminaret drøftes, hvordan man gør dette. Seminarets redskaber kan bruges til at opstille mål, som imødekommer familiens (både den demenssyge og de pårørendes) behov. Redskaber som er fremadrettede og brugbare. Mette Jessen er Cand. pæd. pæd. psyk., familiebehandler og specialskolelærer, ejer af Center for Psykologisk Udvikling 3. Hvordan identificerer vi om der er tale om demens og/eller funktionel døvblindhed? Hvilke muligheder er der for at optimere kommunikationen og samarbejdet med en borger med dobbelt sansetab (syns- og hørenedsættelse)? Svækkelse af to fjernsanser udfordrer et menneskes kognition. Det dobbelte sansetab påvirker samspillet og interaktionen med andre. Det er en fordel, at omgivelserne er bekendt med de redskaber (f.eks. kommunikationsstrategier) og muligheder (f.eks. servicelovens 98), der kan optimere kommunikationen med og relationen til borgeren og dennes ægtefælle uanset, om det er borger selv eller ægtefælle, der er dement. Gennem øvelser, eksempler og vidensdeling stilles skarpt på, hvordan samarbejdet mellem demenskoordinatorer og døvblindekonsulenter kan gøre en forskel i demensomsorgen. Karin Moreau Andersen, døvblindekonsulent, CFD Rådgivning Rikke Norup Christiansen, døvblindekonsulent, CFD Rådgivning 4. Hvad er demenskoordinatorens rolle, når en person med udviklingshæmning muligvis har demens? Seminaret omhandler udredningsmuligheder hos denne patientgruppe ved mistanke om demens, redskaber til at vurdere udvikling af demenssymptomer og effekt af behandling, samt behandlingsmuligheder medicinsk og pædagogisk ved adfærdsproblemer og psykiske symptomer som led i demenssygdommens udvikling. Seminaret giver plads til dialog mellem oplægsholder og deltagerne i forhold til konkrete problemstillinger med udgangspunkt i ovenstående. Lise Cronberg Salem, læge, ph.d., Nationalt Videnscenter for Demens 5. Tid til at være ung gruppeforløb for børn og unge med en forælder med demens Børn, der har en forælder med demens, er tavse vidner til deres forælders demenssygdom. De oplever konflikter og forandringer i familielivet, og de skjuler ofte deres sorg. Alligevel findes der kun få tiltag for børnene og sparsom viden om, hvordan de støttes. Alzheimerforeningen har iværksat pilotprojektet Tid til at være ung, der indsamler viden og erfaringer med etablering af gruppeforløb for unge. Tre grupper for unge i alderen år er etableret og har kørt siden efteråret På seminaret zoomes ind på de unges liv, tanker, frustrationer og bekymringer og hvad vi som fagpersoner kan gøre for at støtte dem. Else Hansen, sygeplejerske, demensfaglig rådgiver og gruppeleder, Alzheimerforeningen Ida Lind, antropolog og projektleder, Alzheimerforeningen 6. Demensvenlige plejeboliger Der er i kommunerne stor fokus på demensvenlige plejeboliger. I forbindelse med den seneste satspuljeaftale blev der afsat 50 mill. kr. til demensvenlige plejeboliger i Danmark og mange projekter er allerede sat i gang rundt om i Danmark. I den forbindelse har Statens Byggeforskningsinstitut stået for udarbejdelse af to SBI anvisninger Plejeboliger for personer med demens indledende spørgsmål og Plejeboliger for personer med demens detaljer og eksempler. I dette seminar vil du blive præsenteret for den nyeste viden og anbefalinger til demensvenlige plejeboliger. Vi vil se nærmere på enhedernes størrelse, hjemlighed, lys m.m. Du kan blive klogere på gode og dårlige løsninger indenfor plejeboligbyggeri og indretning samt få konkrete bud på, hvordan du som demenskoordinator kan bidrage i processen til mere demensvenlige plejeboliger. Lone Sigbrand, seniorkonsulent, arkitekt MAA, Statens Byggeforskningsinstitut Karen Tannebæk, uddannelsesleder, specialergoterapeut, Nationalt Videnscenter for Demens

6 Seminarer torsdag d. 15. september VÆLG TO AF DISSE A. Erfaringer med at skabe et godt og aktivt hverdagsliv for yngre borgere med demens i Københavns Kommune Antallet af yngre borgere med demens stiger, hvilket stiller andre og nye krav til de tilbud, som kommunerne stiller til rådighed for borgerne og pårørende. Et yngre dement menneske har både lyst til og mulighed for fortsat at indgå i fællesskaber, som er bygget på fysisk udfoldelse, kulturelle begivenheder og socialt samvær med ligesindede. På seminariet fortæller Københavns Kommune om tre af kommunens tilbud målrettet yngre borgere med demens, herunder en ny plejeboligafdeling kun for yngre med demens. Vi deler erfaringer om, hvad der kendetegner yngre borgere med demens som målgruppe, og hvad der er vigtigt at understøtte og tage højde for, når tilbud udvikles til målgruppen. Men også hvad der sker, når borgerne oplever, at de ikke længere kan bidrage til fællesskabet. Vinder af poster-pris på DemensDagene Linda Bruunsgaard Stick, sygeplejerske, diplomuddannelse i ledelse, afdelingsleder på Demenscentret Klarahus, Københavns kommune, aktivitetstilbuddet Huset og afdelingen for yngre med demens. Derudover medvirker projektleder og medarbejder fra Demenscenter Klarahus. B.»Husker du? - En hyldest til glemte minder«hvordan musik og teater kan skabe meningsfuld samvær mellem pårørende og dement En ældre mand sidder på et plejehjem. Han er alene. Han har fødselsdag, så vidt han husker... Det kniber voldsomt med hukommelsen. Men fra tid til anden vælter minderne frem. Minder fra arbejdslivet, minder om kvinder, minder om familie og musik... Altid musik!»husker du? en hyldest til glemte minder«er en forestilling for både demente og deres pårørende. Pelle Nordhøj Kann, som selv er pårørende, er instruktøren bag forestillingen. Han peger på det store behov for at skabe fælles oplevelser for demente og pårørende. Forestillingen er skabt med flere lag, hvor nogle taler direkte til demente, og andre retter sig mere mod pårørende. Igennem musikken aktiveres følelserne og minderne hos demente, mens den lineære historie om manden, hvis demens forværres, berører de pårørende følelsesmæssigt. Teatergrads forestilling med professionelle skuespillere efterfølges af en dialog om, hvordan musik og teater kan have positiv effekt på demente. C. Et liv baseret på mening og accept Acceptance and Commitment Therapy, ACT, er blevet udbredt inden for mange områder, eksempelvis psykiatri. Metoden har ikke fokus på at fjerne symptomer eller mindske ubehag. Sigtet er, at den enkelte kan leve en så vital eller meningsfuld tilværelse som muligt. Dette uden at bestræbe sig på at ændre de vilkår eller den kontekst, som er tilstede indeni eller omkring. Hvert enkelt menneske har mulighed for at mærke og sanse det liv, der er tilstede i form af følelser, kropslige fornemmelser og tanker. Bestræbelsen i ACT er at mærke livet mest muligt og kan med fordel bruges af mennesker eller pårørende til personer med kognitive begrænsninger. Morten Hecksher, psykolog, specialist og supervisor godkendt af Dansk Psykolog Forening. Internationalt eksamineret ACT træner. Leder af KognitivGruppen.dk D. Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Seminaret rummer to dele: Del 1: Magtanvendelsens grænser og gråzoner: Hvornår er det lovligt at gøre indgreb i borgernes selvbestemmelsesret for at undgå omsorgssvigt? Her behandles omsorgspligt og omsorgstvang, nødret og husregler. Del 2: Indgreb i selvbestemmelsesretten. Drøftelse af spørgsmål/problemstillinger, som i forvejen er indsendt af deltagerne til dette seminar. Det er spørgsmål/problemstillinger, som deltagerne synes kunne være interessant at få diskuteret ud fra en juridisk vinkel inden for overskriften. Spørgsmålene kunne f. eks. handle om magtanvendelse, selvbestemmelse, om tvivl og regler, om pårørendes rettigheder, om adgangen til at se journaler, om forskellen på manipulation og motivation eller noget tilsvarende. Spørgsmål sendes til oplægsholder 14 dage inden Årskurset på Susanne B. Holm, selvstændig jurist og indehaver af Paragraf&Praksis, ekstern lektor på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet Flere seminarer på næste side

7 Seminarer torsdag d. 15. september VÆLG TO AF DISSE E. Demensindsatsen i et ulighedsperspektiv hvordan rummer vi forskellighed blandt de ældre? Befolkningssammensætningen i det danske samfund har ændret sig i de seneste årtier med stigende forskellighed blandt de ældre som følge. Forskelligheden vedrører både etniske, sociale og livshistoriske forudsætninger, som former livet for borgere med en demenssygdom samt deres pårørende. Samtidigt er der stigende fokus på at forstå og håndtere uligheden i adgang til diagnose, behandling og pleje, der på mange måder udgør et paradoks i den danske velfærdsstat. Hvordan arbejder man med at etablere gode relationer i mødet med borgere med demenssygdom, der i større eller mindre grad kan opleves som forskellige fra den danske borger? Hvordan sikrer vi etablering af gode relationer og evidensbaserede indsatser for disse borgere, og hvilke redskaber kan man trække på i demensindsatsen set i lyset af den stigende forskellighed blandt borgere med demenssygdomme? Maria Kristiansen, lektor og forskningsgruppeleder, Center for Sund Aldring, Københavns Universitet F. Fra truet til udfordret Aggression skræmmer. De færreste føler sig klædt på til at håndtere det ubehag, der kan opstå i en situation, hvor borgeren agerer med en udfordret og problemfyldt adfærd. Fra Truet Til Udfordret konfliktforebyggelse i mødet med den problemskabende borger er et læringsoplæg, der tager udgangspunkt i bogen Forebyggelse af vold mod ansatte i omsorgssektoren. Kernepunktet i Fra Truet Til Udfordret er indsigt i egne reaktionsmønstre i mødet med den aggressive (problemskabende) adfærd og et sæt af konkrete redskaber til at håndtere det indre ubehag, der altid er forbundet med sådan et møde. Sigtet er, at fremme omtanken og omsorgen i de situationer, hvor borgeren agerer problemskabende. Kevin McPherson, underviser og forfatter til bogen Forebyggelse af vold mod ansatte i omsorgssektoren Sigrid Ringdom, gruppeleder Demens, Område Kærdalen G. Redskaber til minimering af antipsykotisk medicin Når en borger med demens ændrer adfærd, bliver f.eks. vred eller udadreagerende, kan en af løsningerne være at give borgeren antipsykotisk medicin for at minimere den uønskede adfærd. Men der findes også flere non-farmakologiske muligheder i form af særlige redskaber/metoder eller hjælpemidler, der kan være med til at minimere den uønskede adfærd. Der vil i dette seminar blive givet et eksempel på, hvordan man kan kortlægge, analysere og samarbejde på tværs for at sikre den rette indsats til borgeren. Der vil være særligt fokus på sansebearbejdningen både i teori og i praksis. Der lægges op til dialog og erfaringsudveksling i slutningen af seminariet. Lisbeth Hyldegaard, Udvikling og demenskonsulent i Skanderborg Kommune Marlene Theager, specialpædagogisk konsulent,viss.dk, Landsbyen Sølund Anita Bisgaard, demenskonsulent og Marte Meo terapeut i Skanderborg Kommune

8 Praktiske oplysninger Dato og tidspunkt Årskurset begynder onsdag d. 14. september 2016, kl (registrering fra kl ). og slutter fredag d. 16. september 2016, kl Kursusafgift Kr for medlemmer af DKDK Kr for andre Prisen dækker foredrag på tre faglige dage, to overnatninger i enkeltværelse, alle måltider inkl. drikke, aftentraktement ved kåring af Årets DemensKoordinator, festmiddag med underholdning, deltagermappe samt generalforsamling i DKDK (alle er velkomne). Indkvartering Enten i enkeltværelse m/bad eller dobbeltværelse m/bad. I delt dobbeltværelse reduceres prisen pr. person med kr Uden overnatning reduceres prisen med i alt kr Tilmelding Tilmelding sker elektronisk på DKDK s hjemmeside: Tilmeldingsfrist fredag d. 26. august Bekræftelse og betaling Bekræftelse fremsendes elektronisk, senest efter tilmeldingsfristens udløb. Er EAN-nr. oplyst, sendes elektronisk faktura til arbejdsstedet. Ellers sendes faktura til den opgivne mailadresse. Afmelding Ved afmelding efter d. 8. september 2016 betales 65% af kursusafgiften. Ved afmelding senere end d. 12. september betales hele kursusafgiften. Årskurset afholdes Hotel Nyborg Strand Østerøvej Nyborg Tlf Bus D. 14. september er der gratis bustransport fra Nyborg Station til Hotel Nyborg Strand (tog med ankomst fra København kl og fra Fredericia kl Husk tilmelding. D. 11. september er der gratis bustransport fra Hotel Nyborg Strand til Nyborg Station kl Yderligere information Kontakt DKDK s sekretariat på tlf Eller mail: Lederskab Relationer Samarbejde Redskaber Gode rammer

Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED.

Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED. Demensindsats faglighed kvalitetssikring Demensindsats Årskursus 2011 Faglighed og kvalitet forudsætninger i en god demensindsats DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 18. år i træk til Årskursus

Læs mere

Årskursus 2015. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015

Årskursus 2015. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015 Sorgforståelse Ny demensforståelse Etik Pårørendes forventninger Udadreagerende adfærd Sociallov Årskursus 2015 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af etiske, juridiske og praktiske

Læs mere

Demensindsats. Tidlig indsats. evidens. evidens. magtetik. Tidlig indsats, magtetik og evidens. magtetik. magtetik. Tidlig indsats.

Demensindsats. Tidlig indsats. evidens. evidens. magtetik. Tidlig indsats, magtetik og evidens. magtetik. magtetik. Tidlig indsats. Demensindsats magtetik evidens Årskursus 2013 magtetik, magtetik og evidens Demenskoordinatorer i Danmark indbyder for 20. år i træk til Årskursus Årskursus 2013 sætter fokus på betydningen af en god og

Læs mere

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Årskursus 2006 At leve med demens og ikke blive glemt For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Mange personer er omkring den demente og ofte er sygdommen, medicinen, fagligheden,

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

Viden, praksis og etik i de forebyggende hjemmebesøg

Viden, praksis og etik i de forebyggende hjemmebesøg Viden, praksis og etik i de forebyggende hjemmebesøg Vores forventning til et liv som gammel er, at vi skal have mulighed for at leve et aktivt liv længst muligt også med støtte fra samfundet. Forventningen

Læs mere

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg DKDK Årsmøde 2016 Seminar D Del 1 - Oplæg Magtanvendelsens grænser og gråzoner Indhold i dette seminar Hvornår er det lovligt

Læs mere

Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis.

Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis. Demensindsats Viden etik Årskursus 2012 Viden, og etik i demensindsatsen Viden DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 19. år i træk til Årskursus Forventningen fra såvel borgere med demens, pårørende

Læs mere

Et samspil mellem økonomi, strukturer, forskningsresultater og god omsorg

Et samspil mellem økonomi, strukturer, forskningsresultater og god omsorg struktur god omsorg økonomi forskningsresultater f o r s k n i n g Årskursus 2009 Helhedsorienteret demensindsats Et samspil mellem økonomi, strukturer, forskningsresultater og god omsorg For 16. år i

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014

Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014 Samvirkende Menighedsplejer BASISKURSUS 2014 For frivillige fra aflastnings- og vågetjenester samt fra besøgstjenester, som også har aflastningsopgaver målrettet demente, alvorligt syge og døende onsdag

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

forebyggelse r e h a b i l i t e r i n g sundhed Sundhed, forebyggelse og rehabilitering for alle også for mennesker med demenssygdomme!

forebyggelse r e h a b i l i t e r i n g sundhed Sundhed, forebyggelse og rehabilitering for alle også for mennesker med demenssygdomme! rehabilitering forebyggelse Årskursus 2008 r e h a b i l i t e r i n g Sundhed, forebyggelse og rehabilitering for alle også for mennesker med demenssygdomme! For 15. år i træk indbyder DemensKoordinatorer

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Specialpædagogik i praksis -

Specialpædagogik i praksis - Danmarks Specialpædagogiske Forening Vingstedkurset 2011 Specialpædagogik i praksis - En særlig indsats! 2. 4. november 2011 Økonomisk støttet af www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Et godt hverdagsliv for yngre borgere med demens i København

Et godt hverdagsliv for yngre borgere med demens i København Et godt hverdagsliv for yngre borgere med demens i København Linda Bruunsgaard Stick Leder af demenscenterdelen på Pleje- og demenscenter Klarahus, Københavns Kommune Camilla Westerback Projektleder på

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ KURSUSKATALOG 2017 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2015 Viden udfordrer demensen Undervisning efterår 2015 DemensCentrum

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

Demensuger i Odder marts 2018

Demensuger i Odder marts 2018 Demensuger i Odder 7.-24. marts 2018 Vi vil gerne for 3. gang invitere alle i Odder til demensuger. Ugerne arrangeres i et stærkt samarbejde på tværs af Odder bibliotek, Ældresagen, Alzheimerforeningen

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Et værdigt liv med demens

Et værdigt liv med demens Et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2015-2018 Demensstrategien - Et værdigt liv med demens 2015 2018 I 2010 blev en national handlingsplan for demensindsatsen offentliggjort. Handlingsplanen peger

Læs mere

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS DETALJER OG EKSEMPLER

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS DETALJER OG EKSEMPLER STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS DETALJER OG EKSEMPLER SBI-ANVISNING 263 1. UDGAVE 2016 Plejeboliger for personer med demens detaljer

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Indhold. Nøgletal på demensområdet. Familien Sommer. Hvilke kommunale tilbud behøver pårørende hvis nærmeste lider af demens?

Indhold. Nøgletal på demensområdet. Familien Sommer. Hvilke kommunale tilbud behøver pårørende hvis nærmeste lider af demens? Hvilke kommunale tilbud behøver pårørende hvis nærmeste lider af demens? Familien Sommer DANSKE ÆLDRERÅD Ældrepolitisk konference tirsdag d. 29. april 2014 Ane Eckermann Formand DemensKoordinatorer i Danmark

Læs mere

Landskonference 2008 program

Landskonference 2008 program Landskonference 2008 program Kvalitet i dagplejen 2008 Dagplejens fremtid, relationsorienteret pædagogik i dagplejen, 0-3 åriges sproglige udvikling, børn med særlige behov og forældresamarbejdet er hovedtemaerne

Læs mere

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation BERØRT & BEVÆGET Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation MIDDELFART DEN 6. OKTOBER 2016 Konferencen udbydes i et samarbejde imellem UCN act2learn, Dansk center for ICDP og Institut

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

KOM OPSPORING OG OMHU I SENIORNETVÆRKET MED. Demensvenner i seniorklubber og foreninger

KOM OPSPORING OG OMHU I SENIORNETVÆRKET MED. Demensvenner i seniorklubber og foreninger OPSPORING OG OMHU I SENIORNETVÆRKET KOM MED Demensvenner i seniorklubber og foreninger Demens er en sygdom, der kommer os alle ved. Vi møder den blandt de mennesker vi omgiver os med i hverdagen - 90.000

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Handleplan for demensområdet 2015-2018???? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.

FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05. FORSTÅ HJERNEN FOKUS PÅ TEENAGEHJERNEN, KØNSFORSKELLE, PSYKISK SÅRBARHED OG HJERNEVENLIG UNDERVISNING KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 19.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 1. september, 2014 Hold 40 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået eksamen: 10 ECTS-Point

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Den nationale Grunduddannelse i erhvervet døvblindhed den 3. oktober 2013

Den nationale Grunduddannelse i erhvervet døvblindhed den 3. oktober 2013 Den nationale Grunduddannelse i erhvervet døvblindhed den 3. oktober 2013 09.30 12.15 Velkomst med kaffe og brød Præsentation Cases 13.00 14.45 Erhvervet døvblindhed - hvem, hvad, hvorfor og hvor mange

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 23. august, 2010 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Tid: 1. Modul: 23. -27. aug., 2. Modul: 4.

Læs mere

DEMENSRÅDGIVNING Indre By - Østerbro. Tilbud om Samtaleklub for mennesker med demens & pårørendegrupper

DEMENSRÅDGIVNING Indre By - Østerbro. Tilbud om Samtaleklub for mennesker med demens & pårørendegrupper DEMENSRÅDGIVNING Indre By - Østerbro Tilbud om Samtaleklub for mennesker med demens & pårørendegrupper EFTERÅR 2015 1 2 I Københavns Kommune er der fem Rådgivningscentre for mennesker med en demenssygdom

Læs mere

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne?

Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? Magtanvendelse - hvordan går det i kommunerne? - i følge Ankestyrelsen DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2016 Oplæggets indhold Udgangspunkt i Ankestyrelsens undersøgelse Kommunernes håndtering af

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Program for Specialundervisningstræf 2010

Program for Specialundervisningstræf 2010 Program for Specialundervisningstræf 2010 Onsdag d. 17/11 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Ankomst og morgenkaffe Velkomst og præsentation af programmet Koordinator på et specialcenter v/ Rikke Alber Jørgensen

Læs mere

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens National handlingsplan for demens Overordnede mål 2025 1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker

Læs mere

DemensCentrums organisering

DemensCentrums organisering DemensCentrums organisering Demenschef Specialister Særlig indsats Personale, IT, økonomi, teknik Specialboliger, Graham Bells Vej Indretningsarkitekt Demens Caféen Service, Serviceleder Plejeboligafsnit

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

ADHD foreningen- Alene med et barn med ADHD- forældrekursus

ADHD foreningen- Alene med et barn med ADHD- forældrekursus ADHD foreningen- Alene med et barn med ADHD- forældrekursus Alene med et barn med ADHD Forældrekursus for forældre der er alene med et barn med ADHD 11. - 13. maj 2007 Hotel Scandic Hvidkærvej 25 5250

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN, MIDDELFART 23.-24.04.2015 GENERATOR PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 259 1. UDGAVE 2015 Plejeboliger for personer med demens indledende

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Kulturkonference 2014

Kulturkonference 2014 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Guldborgsund inviterer til Kulturkonference 2014 Fredag den 19. søndag

Læs mere

DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013

DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013 Sundhed og Omsorg DEMENSPOLITIK NORDDJURS KOMMUNE 2013 Redigeret: 09-10-2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk D E M E N S P O L I T I K I N O R D D J U R S K

Læs mere

Bedre rammer for demens

Bedre rammer for demens Bedre rammer for demens DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 I Danmark skal mennesker med demens have et godt liv. Selvom man får en demenssygdom, skal man kunne bevare sin livskvalitet og selvbestemmelse. Vores

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere