LIGEVÆRD AUGUST 2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIGEVÆRD AUGUST 2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35"

Transkript

1 LIGEVÆRD AUGUST2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35

2 Folkemødet 2015 BESØG OS PÅ Et godt sted at være og lære Gødvad Efterskole er for dig, der har svært ved at lære tingene i skolen og derfor har brug for ekstra støtte i 8., 9. eller 10. klasse. Vi sidder ikke kun ved et skolebord, men lærer også tingene, når vi arbejder i marken, i stalden, på scenen eller i skolens gode værksteder. Gødvad Efterskole Stavangervej Silkeborg Tlf I Nørre Nebel ligger det skønneste hus Nu kan alle medarbejdere, skoler og uddannelsessteder i Ligeværd også leje Klintinghus Læs mere og book Klintinghus på Ude godt, hjemme bedst. Ja jeg må indrømme, at det var det ordspil, der var i mine tanker, da jeg lidt over kl. 4 mandag morgen kunne parkere min bil i min egen indkørsel og smutte ind og få et par timer søvn inden en ny arbejdsuge startede. Nu kan vi så med lidt klarere øjne kigge tilbage på fire dage på Bornholm. Fire dage med festlige indslag, debatter, arrangementer og samtaler med politikere, beslutningstagere og borgere. Omkring mennesker gæstede Allinge, og der blev afholdt mere end 2700 arrangementer, alt sammen mellem torsdag og søndag. Nu skal vi så til at gøre vores eget udkomme op. Hvad har Ligeværd fået ud af investeringen? Det spørgsmål, har vi bedt en række mennesker om at svare på. Så når vi får de svar samlet ind, bliver vi mere sikre på, hvordan det er gået. Indtil da, sidder vi hver især med vores personlige opfattelser og fornemmelser for, hvad vi har ud af vores deltagelse. Allerede nu kan jeg godt sige, at mine er ret positive. At få sådan et arrangement op at stå kræver for det første lang tids planlægning. For det andet kræver det, at alle involverede yder en stor indsats, mens det hele står på. Dette intensive arbejde kan kun lykkes, når alle yder deres bedste og også bidrager på andre måder en sædvanligt. Netop det, at vi alle har ydet mere og andet, end vi plejer, er nok en af de oplevelser, jeg personligt har med mig. Det har været særlig dejligt at se, hvordan nye sider og kompetencer er blevet synlige og kommet i spil, når der har været behov for det. Som ansat på sekretariatet har det været en fornøjelse at se sine kolleger træde i karakter, udfolde skjulte kompetencer og kaste sig over nye opgaver i den gode sags tjeneste. En lang række af vores foreninger har også bidraget med store arbejdsindsatser. Langt det meste af dette har været båret af et frivilligt engagement og lysten til at bidrage. At se tilbage på den gejst, energi og entusiasme gør at man kun kan være stolt af at være del af et sådan foreningsfællesskab. Alle fortjener en kæmpe tak for indsatsen. Ligeværd er blevet set af tusindvis af mennesker mange som ikke vidste vi eksisterede. Vi har talt med hundredevis af borgere mange som har vores problematik inde på livet. Vi har fået kontakt med en lang række politikere og beslutningstagere alle har vist stor interesse for vores sag. Vi har hygget os med hinanden medarbejder, medlemmer og venner af huset vigtigt for at kunne gøre hinanden endnu bedre. Foran os ligger der nu et større arbejde med at samle de mange tråde og genoptage de kontakter, der blev skabt på Bornholm. Hvis vi gør det godt og omhyggeligt, er jeg helt sikker på, at dette års indsats på Folkemødet vil vise sig at kunne betale sig. Tusinde tak til alle, der har bidraget til at vores første Folkemøde deltagelse blev en god oplevelse! Esben Kullberg 2 LIGEVÆRD AUGUST 2015

3 Ligeværd udgives af Foreningsfællesskabet Ligeværd Foreningsfællesskabet består af: Landsforeningen Ligeværd (LL) Unge for Ligeværd (UFL) Skolesammenslutningen Ligeværd (SL) Foreningen af uddannelsessteder Ligeværd (FUS) Bo- og Udviklingsfonden for borgere med Særlige behov (BUS) Netværket Den helhedsorienterede Indsats (DHI) Ansvarshavende redaktør Jørn Lehmann Petersen Redaktion Peter Christensen Abonnement og medlemskab Oplag 2500 Design og tryk Jørn Thomsen Elbo A/S Næste blad udkommer 1. oktober Udbringes pr. post senest den 1. oktober. Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 4. september Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg. Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller Foreningsfællesskabets holdninger. Kontakt Foreningsfællesskabet Ligeværd. Vejlbjergvej 8A, 8240 Risskov, tlf Formand Jørn Lehmann Petersen, tlf INDHOLD Det er ikke rimeligt med kun et tilbud Ligeværd har talt med Karin Gaardsted (S) om arbejdet i den kommende folketingsperiode med uddannelse, job og bolig til unge med særlige behov. Svært at få handicappolitik på dagsordenen Karina Adsbøl (DF) er en af de politikere, der har særlig opmærksomhed på forholdene for unge med særlige behov. Ligeværd talte med hende kort efter valget. Udsatte unge møder digitale benspænd Ifølge Anni Marquard, Center for Digital Pædagogik, skal der en fælles indsats til for at imødegå udfordringerne på nettet for unge med særlige behov. Ligeværd også på nettet DigiSafe skal hjælpe brugerne med at navigere i den virtuelle verden og være med til at forhindre, at unge med særlige behov bliver hægtet af udviklingen. John skal knække den digitale kode 28-årige John Schiødte er kommet på nettet efter overtalelse fra en pædagog, der nu er ved at klæde ham på i mødet med den digitale verden Konflikter og kæmpelån Kontroverser, der får lov at eskalere, og stiftelse af gæld. Det er bare nogle af de faldgruber, som pædagog Rune Nielsen hjælper sine elever med at styre udenom på nettet. Hvordan gør vi, og hvad koster det? En helhedsorienteret indsats, der lykkes, er en økonomisk gevinst for samfundet på den lange bane. Hæsblæsende og mangfoldig platform for budskaber Hvordan beskriver man bedst oplevelsen på Folkemødet i Allinge? Det gør man gennem ordene fra en række af de deltagere, der var til stede Lige værd at vide Uddannelsesforum Ligeværd (UL) Grundkursus, akademimodul og diplommodul tilpasset skoler og uddannelsessteder. Lige værd at vide Udsendt for UFL i Østens Rige Sasa Milic Thomassen er en stor oplevelse rigere oven på et besøg i Japan, som åbnede hendes øjne for det store potentiale i frivilligt arbejde. Billedserie fra årets Havefest Sekretariatsleder Esben L. Kullberg, tlf Annoncer Forside Peter Christensen LIGEVÆRD AUGUST

4 Det er ikke rimeligt MED KUN ET TILBUD Karin Gaardsted (S) er blevet genvalgt til Folketinget. Lige værd har talt med hende om uddannelse, bolig og job til unge med særligt behov. TEKST: PETER CHRISTENSEN Trine Hansen, formand for UFL, føler og har svært ved at forstå at unge med særlige behov fylder relativt lidt i det politiske billede og spørger direkte: Er vi ikke også vigtige borgere med ret til at få løst vores udfordringer, spørger hun blandt andet. Hvad tænker du om det? - Jo selvfølgelig er unge med særlige be- - Nej, hvis der kun er et tilbud i nogle kommuner, så er det ikke individuelt tilrettelagt til den enkelte unges motivation og kompetencer. Hvad tænker du skal gøres for at ændre de store forskelle mellem kommunerne? - Vi er nødt til at tage det op. Og jeg skal nok tage det op i Folketinget, det er der den virksomheder, som det lokale erhvervsråd har naturlig adgang til. Jeg tror en sådan direkte henvendelse med nogle konkrete mål for de kommende år vil kunne give et løft. Når 90 % af eleverne på for eksempel Havredal kan gå i job, hvad er der så at vente på? Det er svært for de unge at finde en god bolig, de kan betale. Vil du samarbejde om hov også vigtige borgere, understreger Ka- politiske behandling hører hjemme. Hvis der at åbne muligheder for denne ungegruppe rin Gaardsted. er store forskelle mellem kommunerne, er i forhold til boliger? Ser du muligheder hvor - Hvis Trine Hansen hentyder til usynlig- det tegn på, at vi skal have set på området. stat, kommuner og boligforeninger kan løse hed i forbindelse med valgkampen er det Skal finansieringen ændres? problemerne i en fælles indsats? rigtigt. Ikke lige i den lokale valgkamp her - Jeg synes ikke, jeg har overblikket til at - Jeg tror vi er nødt til at tage dette op omkring Viborg. Havredal har afholdt et væl- kunne svare ordentligt på om det er måden sideløbende med ret til uddannelse. De un- germøde med fokus på unge med særlige at løse problemerne på. ge har selvfølgelig også brug for en bolig, behov og vi har haft et møde i regionssalen Mange unge med ærlige behov har svært hvis de skal have et selvstændigt liv. i Viborg med samme fokus, men i det sto- ved at få et job og tilknytning til arbejdsmar- Ligeværd arbejder med tanker om en re brede billede fra den overordnede valg- kedet og dermed give det bidrag til fælles- 50/50 model, hvor kommuner og boligfor- kamp er det jo rigtigt. Når der på landsplan skabet de gerne vil. Hvordan vil du arbejde eninger samarbejder om at skabe særlige bo- i valgkampen er fokus på f.eks. flygtninge, for at åbne jobmulighederne gennem en liger til unge, hvor halvdelen er afsat til un- så er det svært for at være synlig og blive særlig indsats og støtte, særlig jobformid- ge med særlige behov og der er mulighed viet opmærksomhed. Det må vi så samle op ling og evt. gennem fremme af socialøko- for fællesskab og socialt liv. på her efter valget, fortsætter hun. nomiske virksomheder, som kunne være en - Jeg tror, det ville være godt med et pilot- I princippet har de unge et frit uddan- mulighed for de unge? projekt med for eksempel en 50/50 løsning, nelsesvalg i forbindelse med STU. I stort og - Jeg er ikke i tvivl om, at der vil komme som Ligeværd her har tanker om, så vi kan se desværre stigende antal kommuner er det flere socialøkonomiske virksomheder. Det om det kan være en løsning på området. desværre ikke virkeligheden for de unge. De vil på mange måder være godt for mulighe- Der er på tværs af partiskellene folketings- får et tilbud kommunens eget. Er det ri- derne for mennesker med særlige behov, medlemmer i stort set alle grupper, der gerne meligt, at de unge ikke har et valg på tværs svarer Karin Gaardsted og fortsætter: vil arbejde konkret for at afhjælpe problemer- af kommunegrænser og institutioner som - Men vi skal heller ikke glemme, at der ne for unge med særlige behov. Er det muligt andre unge? er en lang række virksomheder der gerne med mere et forpligtende samarbejde på tværs - Nej, det er ikke rimeligt. Ikke at jeg tæn- vil beskæftige mennesker på særlige vilkår. af partierne for at fremme gode og holdbare ker der skal være frit valg på alle hylder. Det Jeg har gennem de senere år været på om- løsninger på for unge med særlige behov? unge skal også guides derhen hvor det giver kring 150 virksomhedsbesøg, og jeg har al- - At gå på tværs af partierne er der ikke mest mening og fremtidsmulighed for dem. drig hørt dem andet end en fremhæve det noget i vejen for. Så hvis Ligeværd, når den Men det er urimeligt hvis de ikke har et re- positive i, at de kan og vil rumme menne- politiske situation omkring regering er faldet elt valg, og det er vi nødt til at få set på. sker på særlige vilkår. Jeg tænker det vil gi- på plads, inviterer de personer de tænker in- STU skal være individuelt tilrettelagt. Er ve god mening at gå sammen med de loka- den for det og har kontakt med, så kommer den det, når der kun er et tilbud? le erhvervsråd og henvende sig til alle de jeg meget gerne, slutter Karin Gaardsted. 4 LIGEVÆRD AUGUST 2015

5 Svært at få handicappolitik på dagsordenen Karina Adsbøl (DF) er en af de politikere, der har opmærksomhed på forholdene for unge med særlige behov. Ligeværd har talt kort med hende efter genvalget til Folketinget. Trine Hansen, formand for UFL, føler og har svært ved at forstå at unge med særlige behov fylder relativt lidt i det politiske billede og spørger direkte: Er vi ikke også vigtige borgere med ret til at få løst vores udfordringer, spørger hun blandt andet. Hvad tænker du om det? - Selvfølgelig har de ret til det. Jeg oplever bare, at det kan være svært at få handicappolitik på dagsordenen. Jeg har prøvet ved vælgermøder, men det er, ikke umuligt, men svært. Jeg tror, at der kan være nogle der tænker det lyder godt nok dyrt, når de hører det. Dertil kommer, at der måske ikke er så meget politisk prestige i det som i andre emner, siger Karina Adsbøl. I princippet har de unge et frit uddannelsesvalg i forbindelse med STU. I et stort og desværre stigende antal kommuner er det desværre ikke virkeligheden. De unge får et tilbud kommunens eget. Mener du det er rimeligt? - Vi har hørt om de udfordringer. Og hvis de unge kun får et tilbud, har jeg svært ved se, at det er tilrettelagt særligt til den unge. Det tangerer jo klart, at det ikke er individuelt tilrettelagt, og det skal det jo netop være. Foranlediget af en forespørgsel til undervisningsministeren den 7. maj er vi i gang med en evaluering af STU mellem Undervisningsministeriet og KL. Den evaluering skal følges op af en opdatering og nye vejledninger til kommunerne senest den 1. august Der forestår selvfølgelig et arbejde med at få gjort de vejledninger så gode og brugbare som muligt. Skal finansieringen af STU ændres, så uddannelsen ikke er en brik i spillet hver gang de kommunale budgetter skal på plads? - Det er svært at svare på, men Finansministeriet og KL må jo drøfte det igennem. Mange unge med ærlige behov har svært ved at få et job og tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed give det bidrag til fællesskabet de gerne vil. Hvordan vil du arbejde for at åbne jobmulighederne for de unge? - Klapprojektet, der har fået en bevilling på 10 mio. fra 14-17, er et eksempel en særlig indsats. Det er landsdækkende og de har kontakt til såvel virksomheder som kommuner. Jeg tænker også, at socialøkonomiske virksomheder kan spille en rolle. Og vi forsøger at tænke dem ind og fremme dem. Bolig og arbejde er afgørende for et selvstændigt liv. De to ting hænger sammen. De unge har bare svært ved at finde en god bolig, de kan betale. Ser du muligheder hvor stat, kommuner og boligforeninger kan løse problemerne i en fælles indsats? - Jeg ser gode muligheder for en samarbejde mellem stat, kommune og boligforeninger for at løse den opgave. Boligerne er kommunernes ansvar og de må tage fat i de parter, der er nødvendige for at løse problemerne med boliger til unge med særlige behov blandt dem er helt klart boligforeningerne. Er det en mulighed med en særlig klub af folketingsmedlemmer og et forpligtende samarbejde på tværs af blokke og partier for at fremme gode og holdbare løsninger på udfordringerne for unge med særlige behov. Hvad tænker du om det, hvis Ligeværd tager initiativ til en sådan dialog på tværs? - Det er en god idé. Jeg har da også i min periode i Folketinget arbejdet på tværs af partierne, og det vil jeg fortsat gøre. TEKST: PETER CHRISTENSEN LIGEVÆRD AUGUST

6 UDSATTE UNGE MØDER DIGITALE BENSPÆND Ifølge en ekspert skal der en fælles indsats til for at imødegå udfordringerne på nettet for unge med særlige behov. Derudover skal de digitale værktøjer præsenteres på en mere håndgribelig måde. TEKST: FAKRI KOLEILAT FOTO: GORM OLESEN Der er brug for målrettede digitale værktøjer til børn og unge med særlige behov. Det siger Anni Marquard, daglig leder hos Center for Digital Pædagogik, som tilbyder professionel hjælp og rådgivning til udsatte mennesker gennem digitale medier. - Der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange børn og unge med særlige behov, der kommer galt af sted på nettet, fordi de ikke har den samme grad af empati og social forståelse for de etiske retningslinjer. Det fører naturligvis også til problemer i det fysiske rum, men på den digitale front går det helt galt, fortæller Anni Marquard. Ifølge erfaringerne hos Center for Digital Pædagogik fører disse begrænsninger meget ofte til konflikter mellem de unge i omgangen på de digitale medier, og derfor finder Anni Marquard det oplagt at inddrage de voksne. - Der ligger en kæmpe opgave i at få klædt forældrene og de øvrige voksne på til både at beskytte de unge med særlige behov og i at lære dem at være digitale borgere. Foruden digital signatur og andre rammeting handler det i høj grad om, hvordan man på en hensigtsmæssig måde kan være socialt engageret og deltage i dialog og diskussioner på nettet og allerhelst på en måde, hvor der er nogen til at passe på dem imens, siger hun. Udstilles på nettet Anni Marquard fortæller videre, at udfordringerne med at begå sig på nettet for de unge med særlige behov i sig selv kan give anledning til flere problemer. Nemlig det aspekt, at målgruppen ufrivilligt bliver gjort til genstand for andres morskab. - Der er nogen, der vælger at følge disse unge simpelthen fordi, de synes, det er sjovt. Når de liker dem eller skriver noget på deres Facebook-væg, bliver det måske gjort til noget komisk, men det opfatter det menneske, som det går ud over, ikke, fortæller hun og fortsætter: - Én ting er, at unge med særlige behov risikerer at blive udstillet på nettet, men derudover gør de også sig selv meget sårbare, fordi de kommer til at oplyse nogle ting om sig selv, hvor vi andre har lært, at det skal man ikke. De mangler nogle filtre både socialt men også i forhold til, hvad det er, man må lægge ud på nettet, pointerer Anni Marquard. 6 LIGEVÆRD AUGUST 2015

7 FAKTA: Center for Digital Pædagogik er en selvejende, ikkekommerciel institution, som har arbejdet med brugen af digitale medier og med digital rådgivning inden for børne- og ungeområdet siden Centret tilbyder forskellige ungdomsrådgivninger på nettet. Det største af dem er årligt i dialog med ca børn og unge i Danmark. Mens unge i Danmark generelt er gode til at passe på sig selv og hinanden på nettet, er erfaringen hos Center for Digital Pædagogik, at unge med særlige behov kan have svært ved at forstå og bruge forskellige forholdsregler. Derfor henviser hun endnu en gang til vigtigheden i at have et korps af voksne til at tage hånd om de sårbare unge undervejs, og som kan yde den fornødne støtte. - Det handler helt basalt om at tage en dialog om, hvordan man bedst muligt passer på sig selv og andre på nettet. Nogle gange kommer nogle af de her unge til at skrive noget til hinanden, som kan virke mobbende, men hvor de ikke er bevidste om, at det, de skriver, kan indeholde nogle uheldige signaler, siger Anni Marquard. Hold det simpelt Ifølge den daglige leder hos Center for Digital Pædagogik er det alfa og omega, at målgruppen har mulighed for at blive hørt i udformningen af de forskellige digitale værktøjer. - Det er meget vigtigt, at de unge kan se, at produktet tager udgangspunkt i deres virkelighed, og at det indeholder deres egne input. Vores erfaring viser, at gruppen af unge skal tages med undervejs for at sikre, at det, der bliver lavet, også er noget, der matcher deres behov, fortæller Anni Marquard, der slår fast, at de digitale værktøjer ikke kan stå alene, uanset hvor gode de er. Det skal også udbredes til de unge, der skal bruge det i sidste ende, og for at kunne ramme så bredt som muligt er det vigtigt at tænke i mere visuelle baner, når det gælder kommunikationen med de sårbare unge og for at gøre deres møde med de digitale platforme så intuitivt som muligt. - Mange af disse unge kan have svært ved at læse. Ved at bruge ikoner kan man gøre det nemmere at navigere rundt, og derudover kan det være fint at benytte videoer som læringsredskab. Det handler om at holde det meget enkelt og bruge visualiseringer i den løsning, som man præsenterer de unge for, siger Anni Marquard. - Hvis man eksempelvis fortæller visuelt, hvordan man bruger sin NemID, kan det være en god metode til at komme i øjenhøjde med målgruppen, skabe ligeværd og give dem selvværd på en måde, så de også kan vokse som individer, siger hun. LIGEVÆRD AUGUST

8 Ligeværd også på nettet DigiSafe skal hjælpe brugerne med at navigere i den virtuelle verden og være med til at forhindre, at unge med særlige behov bliver hægtet af udviklingen. TEKST: FAKRI KOLEILAT Det ambitiøse IT-projekt DigiSafe kommer til at få gavn af den store erfaring og pædagogiske viden, der findes på tværs af Ligeværds skoler, uddannelsessteder og klubber i arbejdet med at efterkomme behovet for mere tryghed på nettet med fokus på tre specifikke indsatsområder Digital kontakt med det offentlige, netbank og handel på internettet samt sociale medier. Udviklingsprojektet tager foruden en efterspørgsel fra UFL om vejledning på de tre fokusområder afsæt i et ønske fra skoler og FAKTA om DigiSafe: DigiSafe er støttet med fire mio. kr. fra satspuljen og har fokus på tre indsatsområder: Digital kontakt med det offentlige Netbank og handel på internettet De sociale medier Det fireårige projekt løber frem til september 2018 og skal sikre, at unge med særlige behov ikke bliver hægtet af i den digitale udvikling. Udviklingsprojektet indebærer derudover også undervisning af de unge i UFL-klubberne. Den første prototype er kommet retur fra it-udviklerne, og i øjeblikket arbejder en udviklingsgruppe på at teste produktet af, før det bliver sendt retur med forslag til ændringer. Der skal rekrutteres frivillige, som vil modtage undervisning i brugen af læringsværktøjets funktioner. DigiSafe går efter planen i luften i august uddannelsessteder om at få udarbejdet undervisningsmateriale til unge med særlige behov. Aftagerne af det færdige produkt bliver inddraget aktivt i udviklingsarbejdet, og dermed har de rig mulighed for at sætte deres eget præg på den endelige udformning af det digitale læringsværktøj. Mette Davidsen er projektleder for DigiSafe, og hun understreger vigtigheden af, at der kommer et målrettet produkt til unge med særlige behov, så de på lige fod med andre borgere kan komme til at få del i mulighederne i det nye digitaliserede Danmark. -DigiSafe åbner op for nogle spændende nye perspektiver, og målet er at udvikle et virtuelt vejledningsrum, hvor unge med særlige behov kan få hjælp til de udfordringer, de møder på de tre indsatsområder, fortæller projektlederen, der understreger, at der bliver lagt vægt på visuelle og interaktive elementer i formidlingen. - Det er jo netop dét, som de medier kan. De kan formidle på en let og tilgængelig måde, fremfor at vi bruger en masse linjer på at skulle forklare det skriftligt. Derudover vil vi gerne udvikle spil, videoer og tutorials, og når de unge kontakter DigiSafe, vil de møde en hjælper over en Skype-lignende forbindelse, lyder det fra Mette Davidsen. Fælles indsats Udviklingsprojektet arbejder sammen med kyndige it-udviklere, og når DigiSafe efter planen går i luften og er klar til brug til august næste år, er der afsat to år til at få det bredt ud til dem, der skal bruge det. Udbredelsen sker ved blandt andet at inddra- 8 LIGEVÆRD AUGUST 2015

9 ge forældre, undervisere, bostøtter og øvrige ressourcepersoner, fortæller projektlederen: -DigiSafe kommer desuden til at tjene som støtte og som et redskab til de voksne, der er omkring de unge, og er tænkt som et rum, man kan gå på opdagelse i sammen, så målgruppen er klædt ordentligt på og er tryg ved at bruge NemID, handle på nettet, huske adgangskoder eller lægge noget op på Facebook, forklarer Mette Davidsen. Det er besluttet, at DigiSafe skal have sin egen app, som de unge kan benytte, uanset om de bruger smartphone eller tablet. -Selvom det er en brugergruppe, hvor nogle ikke har ret mange penge, har de fleste af dem faktisk en smartphone, og det er vigtigt, at vi møder dem på de devices og de platforme, som de allerede benytter. Måske kan de ad den vej også lære at blive bedre til at bruge de andre apps på deres telefon eller tablet, lyder håbet fra Mette Davidsen. Hun henviser til, at mens den primære målgruppe er unge med særlige behov, vil læringsværktøjet være tilgængeligt for alle, som oplever udfordringer indenfor de tre fokusområder. En særlig skole til særlige behov Lille prøvefri efterskole, der har fokus på den enkelte elev, kombineret med faglighed, kreativitet og livsglæde. Grundlinien LivogLær (almendannende for 8. og 9. årg.) Fremtidslinien LivogBro (forberedende til uddannelse på EGU eller EUD for 10. årgang) Uddannelsen LivogJob (3-årig uddannelse til unge med særlige behov) Kørselsordning til Jylland. Tlf Skolen er oprettet af Luthersk Mission Her er ledig plads til annoncering LigeLinie Ligeværds frivillige rådgivning Du kan sende en mail til rådgivningen på adressen: Du kan ringe på telefon hver onsdag mellem og LIGEVÆRD AUGUST

10 Rune Nielsen, pædagog hos Randers Bo- og Erhvervstræning, guider John Nielsen direkte på skærmen. John kan have problemer med at huske koder og bevare roen. John skal knække den digitale kode TEKST OG FOTO: FAKRI KOLEILAT 28-årige John Schiødte er kommet på nettet efter overtalelse fra en pædagog, der nu er ved at klæde ham på i mødet med den digitale verden. - Rune, du skal hjælpe mig med min e-boks. Jeg kan ikke huske mit brugerid. Pædagog hos Randers Bo- og Erhvervstræning, Rune Nielsen, er knap nok trådt ind ad døren hos John Schiødte, før eleven gestikulerer panisk mod den tændte computer, som ikke vil, som John vil. - BrugerID er dit cpr-nummer. Kan du huske din kode?, spørger Rune Nielsen tålmodigt. Pædagogen har oplevet scenariet mange gange, og det hele handler om at gøre John Schiødte vant til at bruge computeren og i sidste ende gøre ham tryg ved den digitale verden. - Hov, jeg tror, du er kommet til at trykke på numlock, prøv at taste det ind igen. Nej, øjnene på skærmen, John, ellers kommer du let til at skrive det hele i den samme linje, råder pædagogen, mens John himler opgivende med øjnene: - Men jeg kan ikke huske alle de koder, jeg har! Efter små 10 minutter er det med en fælles indsats lykkedes at logge på e-boks, hente et dokument og derefter vedhæfte det i en mail til Johns arbejdsgiver, som skylder ham løn for 6 måneder. Ifølge Rune Nielsen er den største ud- 10 LIGEVÆRD AUGUST 2015

11 fordring for John Schiødte hans gammeldags facon, hvor alt helst skal være, som det plejer. Derfor er mødet med omverdenen gennem en digital platform svær at forlige sig med for den 28-årige elev. Teknisk uheld Når tingene driller for John, kan han godt blive godt gammeldags gal i skralden. - Det provokerer mig rigtig meget, siger han og forsøger at sætte ord på den følelse, han får, når han møder den digitale mur. Typisk reagerer han ved at hyperventilere, mens han udspyr alskens eder og forbandelser. De irrationelle følelser får krammet på ham. - Så er der ingen overhovedet, der skal røre mig eller tale til mig. Bare sluk for lortet og dæk det til med en T-shirt. Gå væk og hold jer væk. Jeg skal bare have ro og fred, forklarer han og ligner en, der er ved at brænde sammen alene ved tanken om alle de ting, der har drillet i årenes løb. Derfor kommer han heller ikke til at eje en smartphone, bedyrer han. - Aldrig, aldrig, aldrig! Alle de indstillinger og skidt og møg, de kan få lov at beholde det for dem selv. Jeg har ikke en rygende hattefis at bruge det til, lyder det tilpas dystert til, at Rune smilende bryder ind: - Det handler om at synliggøre mulighederne for John og se, om der er et behov, og så tager vi den derfra. Men før ville John slet ikke have internet, han nægtede det simpelthen. I dag brokker han sig faktisk over, at det går for langsomt nogle gange, smiler pædagogen. Facebook lagt på is Før i tiden har John været en flittig bruger af Facebook, men i dag er der blevet lagt en dæmper på begejstringen i en sådan grad, at han ikke gider bruge det længere. Modstanden skyldes primært, at de spil, der lå derinde, er blevet fjernet et efter et, og at Facebook i sig er blevet mere bøvlet at bruge for ham. Men det hjælper heller ikke på motivationen for eleven, at han ikke er god til at stave. - Når man er dårlig til at skrive, er det ikke sjovt at chatte med vennerne, så jeg opgav det, fortæller han om handicappet, der også står i vejen for, at han føler sig i stand til at købe noget over nettet. - Jeg vil gerne se Min Søsters Børn og Guldgraverne, men hvordan staver man lige til guldgraver? Jeg synes, det er et kæmpe handicap, at jeg har så svært ved at stave, sukker John Schiødte. Når han ikke er på arbejde i Fakta, holder han sig meget for sig selv på værelset. Så står den på afslapning med film, Playstation eller foran den bærbare computer, men han kan godt drømme om at have en sød pige at dele hverdagen med. - Men jeg synes, det er svært at få en kæreste. For de piger, jeg godt kan lide, vil ikke have mig, eller også er de optaget, og de piger, der godt vil have mig, dem vil jeg ikke have. Han ved godt, at man kan komme til at møde nogen på Facebook eller på diverse datingsider, men så desperat er han alligevel ikke blevet endnu. Frygten for at blive snydt på det virtuelle kødmarked er for stor til, at han ønsker at gå den vej, som det er nu. Tingene skal være som de plejer Som han sidder dér ved spisebordet med computeren foran sig og med Rune på sidelinjen, er det derfor ikke profiler fra søde kvindfolk, der fylder på skærmen, men derimod startsiden på e-boks. Og her er der ikke just tale om nogen kærlighedshistorie. - Jeg kan godt se idéen med, at man får tingene på e-boks, men når man ikke kan finde ud af at bruge det, så er der ikke noget formål med det, og jeg er træt af, at der ikke bliver taget hensyn til folk, som ikke kan læse, eller ikke kan overskue forskellige ting, raser John Schiødte. Når det hele driller, når han skal logge ind, og John har prøvet at trykke 15 forskellige koder, orker han ikke at bruge mere tid på det. Han kan aldrig huske, hvad der skal stå hvor, og hvad han skal trykke først, hvis ikke der er nogen til at assistere ham imens. - Allerhelst ville jeg gerne have det på den gammeldags måde og have min post personligt. Førhen var der også kun én fjernsynskanal. Der var ikke noget TV2 eller noget som helst, det var til at finde ud af, siger han og fortsætter: - Når det er, som det plejer, har jeg nemmest ved det. Og jo nemmere, det er for mig, jo mere tryg er jeg også ved det. Måske kommer det på et tidspunkt, når jeg er 35 år eller sådan. Det ved jeg selvfølgelig ikke, men det kan man da håbe på, siger den 28-årige elev. -Lige nu kan jeg i hvert fald ikke, og derfor er der flere ting, som jeg er ret negativ over for, understreger John Schiødte endnu en gang om de digitale udfordringer. LIGEVÆRD AUGUST

12 KONFLIKTER og kæmpelån des konflikt, fordi det indeholder den største læring. Ifølge Rune Nielsen kan mange konflikter undgås, når de unge lærer at bruge de sociale medier rigtigt. - Jeg plejer at sige, at de skal passe på med at få skrevet de forkerte ting, og hvis de absolut skal skrive de forkerte ting, skal de skrive dem på den rigtige måde. Altså, hvor de får det formuleret på en måde, så det ikke støder nogen, forklarer han. TEKST OG FOTO: FAKRI KOLEILAT Kontroverser, der får lov at eskalere, og stiftelse af gæld. Det er bare nogle af de faldgruber, som pædagog Rune Nielsen hjælper sine elever med at styre udenom på nettet. Mens stadigt flere unge med særlige behov bliver fortrolige med internettet og skriver, kan komme til at forfølge én, og kommende har afsendt det på. Det, man spillereglerne på de sociale medier, er der derfor er det vigtigt at være opmærksom stadig en gruppe unge, der har det svært på etik og moral og om at bruge en ordentlig tone på de sociale medier, fortæller Ru- ved at skulle begå sig på nettet. Udfordringerne svinger meget fra person til person, fortæller socialpædagog Ru- Pædagogen har været nødsaget til at ne Nielsen. ne Nielsen fra Randers Bo- og Erhvervstræning. ved forskellige episoder, fordi der er opstå- agere mægler mellem to stridende parter - Generelt er målgruppen blevet god til et en konflikt gennem Facebook, og hvor at bruge de sociale medier, men der kan være udfordringer rent etisk. Når du skriver nog- at den ene har konfronteret den anden på det har fået lov at eskalere i en sådan grad, le ting på Facebook, skal du også forholde vedkommendes bopæl. dig til det i virkeligheden og ikke se det som - Så kan man jo ikke sidde og gemme to forskellige verdener, forklarer han. sig bag en skærm længere. Det er ikke så - Nogle gange kan der godt opstå konflikter, hvis der bliver skrevet noget uhenlem, men det forekommer da, fortæller pæ- ofte, at vi bliver nødt til at lægge os imelsigtsmæssigt på Facebook, og hvor afsenderen ikke har tænkt over den måde, ved- op til, at de unge selv får løst den dagogen, der, så vidt det er muligt, lægger indbyr- Dyre fristelser Rune Nielsen oplever, at nogle af eleverne for let lader sig lokke af gode tilbud på nettet. - Og før, de har fået set sig om, har de måske sagt ja til både gul, blå strøm og grøn strøm, eller et gratis abonnement på et blad, barbergrej eller boksershorts, fordi de ikke kan overskue, hvor meget de egentlig siger ja til, fortæller han. - De fleste mennesker kan godt gennemskue det, for der er jo ikke noget, der er gratis her i verden. Men der er mange, der tager det meget konkret, så nogle gange skal vi støtte dem i at begrænse sig på nettet - netop fordi der er så mange tilbud, uddyber Rune Nielsen. Mange af de problemer, eleverne løber ind i på internettet, handler typisk om økonomi, og hvor de for eksempel er kommet i klemme med dyre kviklån. - De lån kan de komme til at betale af på i rigtig mange år, fordi de ikke kan gennemskue økonomien og de faldlemme, der er. Det er så uhyggeligt nemt at låne penge over nettet, og derudover er der ingen bankrådgiver, man behøver konfrontere først. På den måde kan man sige, at lige så mange gode ting, der er på nettet, lige så mange fristelser er der, slutter Rune Nielsen. 12 LIGEVÆRD AUGUST 2015

13 Kim Madsen, Analyze!, og Marianne Saxtoft, Samskabelse, fremlagde i Ligeværds telt på Folkemødet deres resultater fra projektet Veje til job for udsatte borgere. Projektet Veje til job for udsatte borgere : Hvordan gør vi, og hvad koster det? En helhedsorienteret indsats, der lykkes, er en økonomisk gevinst for samfundet på den lange bane. Projektet har undersøgt, hvad det kræver i praksis at lykkes med en helhedsorienteret indsats over for udsatte borgere, det vil sige en individuelt tilrettelagt og koordineret indsats, der hjælper dem i job eller uddannelse ved at tage hele deres livssituation i betragtning. Det er gjort ved at undersøge praksis i to sociale caféer under KFUM s Sociale Arbejde og to uddannelsessteder under FUS Ligeværd. Praksis er undersøgt i forhold til 24 konkrete personer, som de med succes har hjulpet i job eller uddannelse via en helhedsorienteret indsats. De 24 personer er typologisk repræsentative for de borgere, som de to organisationer arbejder helhedsorienteret og beskæftigelses-/uddannelsesrettet med og repræsenterer derfor bredden i hver af de to organisationers målgruppe. Ud over at undersøge anvendte metoder og tilgange i caféernes og uddannelsesstedernes praksis over for disse 24 borgere, har projektet samtidig belyst, hvad den helhedsorienterede indsats har kostet i hvert af de 24 tilfælde og hvordan resultatet af indsatsen påvirker den offentlige økonomi i hver enkelt af de 24 cases. Konklusionen vedrørende økonomien er, at den praktiserede helhedsorienterede indsats, som har hjulpet de 24 borgere i job eller uddannelse, har medført, at det offentliges nettoindtægt på borgeren forbedres eller stabiliseres i 18 af de 24 cases. Nettoindtægt er opgjort som skatteindtægt på borgeren fratrukket omkostninger til forsørgelsesydelser og omkostninger til tilbud til borgeren. Det giver anledning til at interessere sig for, hvordan de to organisationer lykkes med en helhedsorienteret indsats med henblik på at udbrede denne praksis til andre aktører, der arbejder helhedsorienteret med udsatte borgere i forhold til at hjælpe dem i job eller uddannelse. Konklusionen i forhold til, hvad det kræver i praksis at lykkes med en helhedsorienteret indsats er, at man hjælper det enkelte menneske med at få overblik og rydde op i en ofte kaotisk livssituation. Det kræver en autentisk og nærværende kontakt, som er tilgængelig, vedholdende og handlekraftig. Og som fastholdes så længe borgeren har brug for det. Ønsket om et hjem og et helt normalt liv med familie og arbejde er en stærk drivkraft hos alle, hvilket med gennemgående støtte og vejledning hjælper borgeren til at finde sin egen vej. Den samlede rapportering kan downloades fra hjemmesiderne og LIGEVÆRD AUGUST

14 Hæsblæsende og mangfoldig Ud over Bornholms bedste udsigt gennem teltdugen, en række gode og velbesøgte arrangementer, en masse nye kontakter og råstof til nye initiativer, hvordan beskriver man så bedst oplevelsen på Folkemødet i Allinge? Det gør man gennem ordene fra en række af de deltagere, der var til stede. Derfor har Ligeværd stillet fire enkle spørgsmål til en række af de deltagere, der var aktive på pladsen og i Ligeværds telt: - Hvordan oplevede du energien og stemningen på Folkemødet og i Ligeværds telt? - Hvad var dine bedste oplevelser på Folkemødet? - Hvad mener du Ligeværd fik ud af og kan bruge Folkemødet til? - Bør Folkemødet være en begivenhed, hvor Ligeværd naturligt er til stede? Trine Hansen, landsformand for Unge for Ligeværd (UFL): - Det er været en spændende og lærerig weekend. Jeg har været i kontakt med mange nye mennesker. Jeg var så heldig at blive interviewet af Martin Krasnik fra DR 2 om, hvad vi synes om folkemødet. Jeg fortalte, at vi fra UFL er usynlige i valgkampen. - Jeg fik fortalt mange om UFL, og har været henne ved andre boder, og se hvad de havde. Deltager gerne igen. Gitte Beier, næstformand i Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg: - Jeg oplevede, at energien var på et meget højt plan. Jeg følte, at alle kom med deres bidrag, der blev snakket både ude og inde. Man gav hinanden og besøgende input, og der blev også diskuteret. Vores unge gjorde det rigtig godt. - Min bedste oplevelse var efter debatten, hvor Lisbeth Zornig kom med nogle af sine holdninger, og jeg fik fat i hende efterfølgende og fik hende fortalt mine holdninger til nogle af hendes udsagn, og at jeg følte at hun lyttede. - Jeg mener helt klart, at vi blev set og hørt. Jeg tror også det er vigtigt, at alle reklamerer med vores bluser og andet også når vi går rundt. Vi oplevede, at folk spurgte ind til os og vi på den måde kunne komme ud med vores budskab. - Jeg synes helt klart, at vi bør være der. Hvis landsforeningen får opmærksomhed vil det smitte af på lokalforeningerne. Det har alle brug for. Jørgen Christensen, formand for Netværket den Helhedsorienterede Indsats (DHI): Folkemødet er en fantastisk begivenhed. Danmark er fuld af små og store interesse - og græsrodsorganisationer. De gav Folkemødet en helt fantastisk stemning. Alle steder var der folk der ville i snak med én om netop deres budskaber. I Ligeværds telt oplevede jeg god interesse for vores oplæg. Folk der kom efter en særlig interesse eller mere tilfældigt forbi og blev fanget af vores budskaber. Især synes jeg interessen var stor om God Uddannelse til Alle og Om Den helhedsorienterede Indsats kan betale sig. Og så oplevede jeg kollegerne helt fantastisk ansvarlige, glade, varme og engagerede. Men sådanne kolleger er det sjovt at have travlt og være udfordret. Mangfoldigheden og den gode stemning overalt. Og så selvfølgelig vores egne oplæg. Deltagelse i debatter rundt om: Hos Sputnik om at opdage og støtte unge i misbrugsfamilier, hos SAND om vigtige parametre i forhold til hjemløse unge, hos Grennesminde/Glad om hvordan uddannelse og kommunalt partnerskab kan indgå i forberedelse og drift af socialøkonomiske virksomhed. Det er vigtigt at vise flaget og Folkemødet giver en særlig opmærksomhed. Dem vi fik kontakt med, tror jeg vi har fået et personligt forhold til, der vil være mere forpligtende end kontakter og telefonaftaler på mere anonyme vilkår. Ja - men vi må jo nok finde en form, der er lidt mindre ressourcekrævende måske en skifteholdsordning i et mindre telt og med lidt færre tryksager. 14 LIGEVÆRD AUGUST 2015

15 platform for budskaber Kirsten Fabian, regionskonsulent i Landsforeningen Ligeværd: - Jeg oplevede, som førstegangsdeltager på Folkemødet en gejst og en energi, som jeg sjældent har oplevet. Dialogen rasede i alle hjørner af mødeområdet i Allinge. I vores telt havde vi et stort ønske om at gøre det så godt som muligt. Der var lavet et godt forarbejde, der blev videreudviklet og justeret, når der var behov for det. Alle, medarbejdere og frivillige, var aktive i forhold til at få folk i tale i og uden for teltet og få vores arrangementer til at udvikle sig så godt som muligt. Vi var ligeledes løbende i en evaluering for at forbedre, hvis vi skulle med igen. - Lørdagens arrangement Inklusion- også for unge med særlige behov fyldte vores telt, så vi Ligeværdsfolk måtte forlade vores stole og trække ned bag i teltet. Der blev en god debat, hvor flere vigtige kolleger og samarbejdspartnere gav deres mening til kende. Et eksemplarisk møde. Jan Bauditz kom to gange til vores telt. Det beviser, at han er interesseret i at høre, hvad vi har at sige. Jeg oplevede, at man i teltet hos Dansk Erhverv havde hørt om uddannelserne i Havredal. Dejligt at mærke, at vi er en flok mennesker med en fælles sag, som vi gerne vil stå på mål for. - Vi fik en platform til at vise, at vi eksisterer og selvfølgelig også er med her. Det er her man ER og her man SES og profilerer sin sag. Folk må komme til os og vores stand, men vi må også ud blandt de andre deltager og suge til os af indtryk og tale og netværke med de andre ildsjæle. - JA for pokker da. Vi skal være tilstede. Britt Dyrvig, formand for UFL Storkøbenhavn: - Det har været dejligt at deltage. Jeg kom sammen med min mand torsdag aften. Vi havde en god stand med havudsigt, og vejret var med os. Fik delt nogle brochure ud og fortalt om UFL. Jeg fik gået meget og set en hel masse. Vi hørte et foredrag om pårørende, som sygehuset og kommunen skal tage hånd om. Søndag var kedelig. Der skete ikke så meget. Mette Holm, UFL Thy/Mors: - Det er godt at være her. Der har være mange nye indtryk. En oplevelse som du ikke får derhjemme. Jeg fik set hel masse boder og snakket om UFL. Vi kom om onsdagen og boede i sommerhus. Lørdagen havde vi en fridag, hvor vi så Hammershus og Rønne by. Der skal ikke være foredrag om søndagen for mange har pakket sammen før tid. - Hvis jeg får tilbuddet igen, vil jeg gerne med. Marie Troelsen, UFL København: - Det var dejligt at være med til at reklamere for klubben, og første gang jeg var på Bornholm. Os fra klubben boede i et sommerhus og kom allerede mandag d. 8/6, så vi kunne nå rundt og se Bornholm. Vi så Hammershus, røgerig, Middelaldercentret og Grennesminde, som er en skole hvor der går unge med særlige behov. - Det var sjovt at møde nye mennesker og opleve de mange boder og se hvad de lavede. Lena Donkjær Andreasen: - Fra start til slut emmede Allinge by af positiv energi og rigtig god stemning, og det samme gjorde sig gældende i Ligeværds telt. Der var en atmosfære overalt af engagement, nysgerrighed og spørgelyst som var med til at gøre Folkemødet til en meget inspirerende oplevelse. - Der var mange. Det gode samarbejde i teltet med de ca. 30 deltagere fra Ligeværd, og det var fantastisk dejligt, at mærke den oprigtige interesse for vores forenings arbejde fra både fagfolk, politikere, pårørende, søsterorganisationer og andre. De nye kontakter som blev etableret, giver spændende perspektiver for fremtiden. Det var inspirerende at deltage i events hos andre organisationer, hvilket gav nye netværk og idéer til fremtidige projekter. - Folkemødet skabte synlighed om Ligeværds arbejde, og en mulighed for at nå ud til en bred skare af befolkningen. De 6 forskellige events skabte opmærksomhed om unge med særlige behovs livsvilkår i et bredt helhedsorienteret perspektiv, hvor der også var fokus på de pårørendes situation. - Det bliver spændende at følge, hvordan de mange nye netværk og relationer kommer til udtryk i vores fremtidige fælles arbejde for unge med særlige behov. LIGEVÆRD AUGUST

16 til at lære: at bo selv at klare et job at håndtere sin fritid sundt og kreativt Vi tilbyder: UNGDOMSUDDANNELSE FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV; Hele uddannelsen, eller dele af den. En af de Find os på: eller skriv til os på: 16 LIGEVÆRD AUGUST 2015

17 Stedet for unge med særlige behov Er du år og drømmer om nye oplevelser, så tilbyder PMU dig: UFL Unge for Ligeværd Vejlbjergvej 8 A 8240 Risskov Tlf Mail: Hjemmeside: - STU og afklaringsforløb - Ressourceforløb - Arbejdstræning og praktikforløb - Mentorstøtte - Botræning med vejledning - Fritidsaktiviteter såsom svømning, fitness, fiskeri, fodbold og meget mere. Vi har mange spændende værksteder, som du kan vælge imellem: - Autoværksted - Fragt - Cykelværksted - Skovværksted - Smedje - Væksthus - Snedkeri - Landbrug - Kunstværksted - Gartnerservice - Catering og Køkken - Reception - Café NYE MULIGHEDER MUSIK TRÆVÆRKSTED IT BOTRÆNING METALVÆRKSTED RIDNING TECHNO & BEATS SY & MALEVÆRKSTED NATUR KØKKEN WELLNESS JAGTTEGN VENNER FOR LIVET Sofie Rifbjerg Efterskole For alle unge med særlige behov! sofierifbjerg.dk telefon: Ole Rømers Vej Sindal Tlf Information og optagelse: Læs mere om vores tilbud på LIGEVÆRD AUGUST

18 Uddannelseskonference 8. september: Fremtidens læringshuse - uddannelseskonference 2015 Center for frivilligt socialt arbejde inviterer uddannelsesansvarlige, undervisere, ledere og andre, der arbejder med kompetenceudvikling og læring i det frivillige sociale arbejde til årets uddannelseskonference. Konferencen afholdes som innovationsdag, hvor vi sammen skal udvikle nye arkitekturer for fremtidens læring i det frivillige sociale arbejde. Vi skal bygge og indrette nye læringshuse, der kan inspirere og støtte arbejdet med at yde en frivillig social indsats. Følg dette link: Uddannelsesfolkemøde den 11. og 12. september Uddannelsesdebatten er et gratis uddannelsesfolkemøde for alle. Den 11. og 12. september vil førende debattører og meningsdannere inden for uddannelsesområdet valfarte til Nr. Nissum. Uddannelsesdebatten henvender sig til alle med interesse for grundskolen og ungdomsuddannelserne, dvs. både ledere, lærere, forældre og elever i folkeskolen, friskolen og efterskolen, samt på ungdomsuddannelserne. Der vil desuden være deltagelse af skoleledere, nationale og kommunale politikere, erhvervsledere, forskere, undervisere på læreruddannelsen og forskellige interesseorganisationer. Du kan blandt andet møde Clement Kjersgaard, studievært, redaktør, bladudgiver og især kendt fra Deadline på DR2. Niels Krause-Kjær, journalist og forfatter samt vært på Deadline. Lisbeth Katborg Bjerre, kommunikationschef i VIA og tidligere kommunikationschef i Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune og journalist ved Jyllandsposten. De vil alle tre være ordstyrere på Uddannelsesdebatten 2015 Uddannelsesdebatten i Nr. Nissum giver dig uddannelse til kanten. Uddannelsesdebatten Følg dette link: 18 LIGEVÆRD AUGUST 2015

19 UDDANNELSESFORUM LIGEVÆRD (UL) LIGEVÆRD AUGUST

20 Alle skoler og uddannelser er i dag udsat for en enorm pædagogisk og politisk udfordring og omvæltning: Det skyldes dels tidens generelle internationalt inspirerede skole- og uddannelsesreformer og kommunale/statslige forsøg på at reducere offentlige udgifter. I et moderne samfund har skole- og uddannelsessystemet altid skullet tilpasset sig de historiske krav og behov. I øjeblikket er udviklingen på skole- og uddannelsesområdet domineret af: Behovet for at inkludere ikke-boglige elever i skole- og uddannelsessystemet Behovet for et mere erhvervsrettet perspektiv i skole- og uddannelsessystemet Behovet for at synliggøre pædagogiske professionelles viden og erfaring med henblik på dokumentation og kvalitetssikring. De frie skolers/uddannelsessteders kerneydelse er kendetegnet netop ved praktisk læring og synlighed, erhvervsrettethed og helhedsorientering. Det kan tydeliggøres ved at etablere et alternativt efter- og videreuddannelsessystem, undervisningsmaterialer, lærebøger, uddannelseskonferencer og temadage om aktuelle temaer, som er målrettet og tilpasset lige netop de frie skoler og uddannelsessteder (eksempelvis udviklingen af alternative prøveafholdelse, forholdet mellem dannelse og uddannelse, og en reel inklusion i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet etc.). Med det formål at kvalificere kommunikationen og samarbejdet mellem det politiske niveau og den pædagogiske praksis (skolerne og uddannelsesstederne) etableres nu et efter- og videreuddannelsessystem (UL) tilpasset de frie skoler og uddannelsessteder. Her tages højde for de mangfoldige faglige baggrunde og markante fagpersonligheder, som er en af styrkerne ved de frie skoler og uddannelsessteders pædagogiske praksis Undervisere og vejledere på de frie skoler/ uddannelsessteder er ofte primært drevet af håndværksmæssige, kunstneriske eller idrætslige tilgange til undervisningen, som netop er centrale og betydningsfulde undervisningskompetencer. Det findes et spændingsfelt mellem den praksis-musiske-æstetiske tilgang og det at fremstå professionelt i et senmoderne samfund. Professionalitet i det senmoderne indebærer skriftliggørelse og begrebsliggørelse, hvilket generelt misforstås som en modsætning til det praktiske håndværk og fagpersonligheder. Derfor er det vigtigt med en alternativ, men anerkendt efter- og videreuddannelse, der opkvalificerer underviserens og vejledernes skriftlige/begrebslige professionsforståelse i respekt for deres mangfoldig faglige og personlige baggrund. Der er mangel på tilbud af den art og derfor er Uddannelsesforum Ligeværd nu etableret i samarbejde mellem projektet God uddannelse til alle og efter- videreuddannelsen på UC Syddanmark. Vi starter med et pilotprojekt, hvor der tilbydes et kursus, et akademimodul og et pædagogisk diplommodul tilrettelagt med fokus på livsvejledning og livsoplysning samt deltagernes mulighed for at være fagpersonligheder, der udvikler deres didaktisk fantasi. Kurserne og modulerne har det formål At skabe arbejdsglæde og samarbejdsmuligheder inden for det enkelte uddannelsessted eller frie skole. At professionalisere kommunikationen og foreningssammenholdet lokalt og offentligt. At bidrage til udviklingen af en fælles pædagogisk-didaktisk viden, kunnen og holdning, der giver mulighed for et kritisk-konstruktiv (sam-)arbejde. At kvalificere arbejdets formelle skriftlige dokumenter, så som indholdsplaner etc. At få en fælles oplevelse og forståelse for skolerne og uddannelsesstedernes tradition At inspirere den didaktiske fantasi og til udviklingen af undervisningsforløb, prøveformer etc Alle kurserne foregår på Dalum Landbrugsskole i Odense som 2-dagsinternater (eller der hvor det geografisk er bedst i forhold til deltagerne), så deltagerne har mulighed for at komme lidt væk fra egen praksis og her have ro til at samtale med kolleger fra andre institutioner samt individuel fordybelse og faglige diskussioner om aftenen. Underviseren er kandidat i almen pædagogik og Master i professionsvejledning Iben Benedikte Valentin Jensen, Lektor ved Videncenter for Almen Pædagogik og Formidling, UC Syddanmark (ibenvalentin.com).

UDSATTE UNGE MØDER DIGITALE BENSPÆND

UDSATTE UNGE MØDER DIGITALE BENSPÆND UDSATTE UNGE MØDER DIGITALE BENSPÆND Ifølge en ekspert skal der en fælles indsats til for at imødegå udfordringerne på nettet for unge med særlige behov. Derudover skal de digitale værktøjer præsenteres

Læs mere

Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder. Uddannelsesforum Ligeværd (UL)

Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder. Uddannelsesforum Ligeværd (UL) Kursuskatalog 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder Uddannelsesforum Ligeværd (UL) 1 Indholdsfortegnelse: Forord.side 3 Indledning..side 4 Kursustilbud..side 7 1) Introduktion til alle undervisere

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Indhold og program til kursuskataloget 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder (priser og datoer findes i kursuskataloget)

Indhold og program til kursuskataloget 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder (priser og datoer findes i kursuskataloget) Indhold og program til kursuskataloget 2015/16 for de frie skoler og uddannelsessteder (priser og datoer findes i kursuskataloget) Uddannelsesforum Ligeværd (UL) 1 Indholdsfortegnelse: Kursustilbud: 1)

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Helhed og sammenhæng

Helhed og sammenhæng Uddannelse Arbejde Handleplan Bolig Vejledning Støtte Ret og pligt Fritid Helhed og sammenhæng afsættet til et godt liv for unge med særlige behov Guide til kommuner om uddannelse, bolig, job og fritid

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

KURSUSKATALOG FOR DE FRIE SKOLER Iben Benedikte Valentin Jensen Gunløgsgade sal lejl Kbh.

KURSUSKATALOG FOR DE FRIE SKOLER Iben Benedikte Valentin Jensen Gunløgsgade sal lejl Kbh. KURSUSKATALOG FOR DE FRIE SKOLER 2017 Kursusansvarlig: Iben Benedikte Valentin Jensen Gunløgsgade 22 4. sal lejl. 2300 Kbh. Mobil: 26841129 ibenbenediktevalentinjensen@gmail.com Kursustilbud: 1) Introduktion

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA-

Læs mere

Hvad mener du om Internettets fremtid?

Hvad mener du om Internettets fremtid? Hvad mener du om Internettets fremtid? Internettet blev tilgængeligt for almindelige mennesker i midten af 1990 erne. Siden er internettet blevet en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger internettet til

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn & Mariagerfjord 2016 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Perspektiver på fremtidens medlemmer - Hvad skal vores rolle være? Johanne Rao Jensen Landsformand for Yngresagen

Perspektiver på fremtidens medlemmer - Hvad skal vores rolle være? Johanne Rao Jensen Landsformand for Yngresagen Perspektiver på fremtidens medlemmer - Hvad skal vores rolle være? Johanne Rao Jensen Landsformand for Yngresagen Nye rammer, nye muligheder, nye dagsordener Frem mod 2020 vil den digitale omstilling af

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 08/09 er det tredje og foreløbig sidste år, hvor selvevalueringsobjektet er den anerkendende

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære

Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære Hvorfor skal mit barn gå i klub? - et fællesskab, du ikke kan undvære 1 KÆRE FORÆLDRE Frederikssund Klubberne er meget andet og mere end et traditionelt fritidstilbud. Klubben spiller en vigtig rolle i

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

Fremtidens førstehjælpere

Fremtidens førstehjælpere Fremtidens førstehjælpere Undervisningsmateriale til brug i udskolingen, 1. kvartal 2015 Dine elever er fremtidens førstehjælpere Handling følger holdning At redde liv er ikke kun et spørgsmål om at kunne

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst

Inklusion i klubben. Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Velkommen Til et oplæg om inklusion i en fritidskontekst Det vil jeg komme ind på Definition af begrebet inklusion Inklusion i en fritidskontekst Fordele ved en inkluderende tilgang Arbejdspunkter i en

Læs mere