AlmenVejledning A C 1. AlmenVærktøj til boligmarkedsanalyse. ældre almene boligafdelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AlmenVejledning A C 1. AlmenVærktøj til boligmarkedsanalyse. ældre almene boligafdelinger"

Transkript

1 AlmenVejledning A C 1 AlmenVærktøj til boligmarkedsanalyse af ældre almene boligafdelinger

2 Titel: AlmenVærktøj til boligmarkedsanalyse - i ældre almene boligafdelinger Udgave: 1. udgave Udgivelsesår: 2007 Udgiver: AlmenNet Studiestræde København V AlmenNet styregruppe: Erik D. Præstegaard Fællesadministrationen 3B Bjarne Krog Jensen Boligforeningen Fruehøjgaard Niels Haldor Bertelsen - AlmenNet Udviklet for AlmenNet: Kuben Byfornyelse Danmark Carina Wedell Andersen, Jette Søndergaard Jarmers Plads 2, 1551 Kbh V. T: / F: Direkte T: / Økonomisk støtte: Socialministeriet Rettigheder: Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: AlmenVærktøj til boligmarkedsanalyse - i ældre almene boligafdelinger (2007) 1

3 Indholdsfortegnelse Indledning Hvorfor boligmarkedsanalyse?...3 Sammenhæng mellem aktiviteter og værktøjer:...3 Aktivitet 1: Det kommunale boligmarked...3 Aktivitet 2: Det lokale boligmarked...3 Aktivitet 3: Afdelingens konkurrencesituation...3 Aktivitet 4: Økonomisk konkurrenceevne...3 Aktivitet 5: Sammenfatning af konkurrenceevnen Det kommunale boligmarked Værktøj 1.1: Kommunens boligstrategi...4 Værktøj 1.2: Kommuneplanen og lokalplanen...5 Værktøj 1.3: Kommunens boligmarked Det lokale boligmarked Værktøj 2.1: Det lokale boligområde...8 Værktøj 2.2: Statistiske oplysninger for området...9 Værktøj 2.3: Konkrete bebyggelser Afdelingens konkurrencesituation Værktøj 3.1: Udlejningssituation og ventelister...11 Værktøj 3.2: Flyttemønster...14 Værktøj 3.3: Spørgeskemaundersøgelse af til- og fraflyttere Økomonisk konkurrenceevne Værktøj 4.1: Sammenligning af boligøkonomi...19 Værktøj 4.2: Det økonomiske råderum Sammenfatning af konkurrenceevnen Værktøj 5.1: SWOT - Vurdering af afdelingens konkurrenceevne...23 Værktøj 5.2: Fremtidsscenarier

4 Indledning Hvorfor boligmarkedsanalyse? En boligmarkedsanalyse er relevant at udføre, når en almen boligafdeling står over for en større investering i fremtidssikring af afdelingen. Analysen kan være med til at sikre, at investeringen skaber den udvikling i boligafdelingen, som er nødvendig for at klare konkurrencen på fremtidens boligmarked, således at investeringens værdi bevares. I vejledningen om fremtidssikring er der en nærmere gennemgang af baggrunden for boligmarkedsanalysen og en præsentation af de forskellige aktiviteter, som kan indgå i analysen. Værktøjsdelen indeholder en beskrivelse af de konkrete værktøjer, som hører til aktiviteterne, og en nærmere forklaring til anvendelsen af værktøjerne. En boligmarkedsanalyse behøver ikke nødvendigvis at indeholde alle elementerne. Vejledningen indeholder en nærmere beskrivelse af hvorledes de forskellige delanalyser kan sammenfattes i en afsluttende SWOT-analyse og eventuelt opstilling af fremtidsscenarier. Sammenhæng mellem aktiviteter og værktøjer: Aktivitet 1: Det kommunale boligmarked 1.1 Kommunens boligstrategi 1.2 Kommuneplanen og lokalplanen 1.3 Kommunens boligmarked Aktivitet 2: Det lokale boligmarked 2.1 Det lokale boligområde 2.2 Statistiske oplysninger for området 2.3 Konkrete bebyggelser Aktivitet 3: Afdelingens konkurrencesituation 3.1 Udlejningssituationen og ventelister 3.2 Flyttemønster 3.3 Spørgeskemaundersøgelse af til- og fraflyttere Aktivitet 4: Økonomisk konkurrenceevne 4.1 Sammenligning af boligøkonomi 4.2 Det økonomiske råderum Aktivitet 5: Sammenfatning af konkurrenceevnen 5.1 SWOT-analyse 5.2 Fremtidsscenarier 3

5 1. Det kommunale boligmarked Værktøj 1.1: Kommunens boligstrategi Formål: Indsamling af relevante oplysninger om kommunens boligmarked, befolkning og politisk strategi for boligområdet. Metode: Mange kommuner har vedtaget en boligpolitisk strategi eller handlingsplan. Hvis det er tilfældet, kan man typisk heri finde grundlæggende viden om kommunens boligstruktur, om befolkningsudviklingen og om flyttemønstre i kommunen. Endvidere vil der ofte være opstillet målsætninger og handlingsplaner for politikken på boligområdet. Strategien kan muligvis også indeholde informationer og strategier på delområder i kommunen. Selv om kommunen ikke har en boligpolitisk strategi, kan der i andre sammenhænge være offentliggjort statistiske oplysninger om boligmarkedet eller om befolkningsudviklingen, som kan være relevant baggrundsviden for boligmarkedsanalysen. Har kommunen en boligpolitisk strategi? Angiv titel og dato samt relevante hovedkonklusioner Har kommunen offentliggjort statistiske oplysninger om boligmarkedet? Angiv kilde og hovedresultater Har kommunen offentliggjort en befolkningsfremskrivning? Angiv kilde og hovedresultater Samlet konklusion hvilken betydning har den boligpolitiske strategi for afdelingen? 4

6 Værktøj 1.2: Kommuneplanen og lokalplanen Formål: Formålet med dette værktøj er at skabe overblik over de planmæssige rammer for området. Kommuneplanens rammedel fastlægger rammerne for bebyggelsens art og anvendelse, arealanvendelse, bebyggelsesprocent mv. Hvis der er lavet lokalplan for området, vil denne indeholde de konkrete vilkår herfor. Metode: Få fat i kommuneplanen og lokalplanen, hvis en sådan findes. Disse kan normalt findes på kommunens hjemmeside, eller man kan få dem ved henvendelse til kommunens planafdeling, borgerservice el. lign. Kommuneplanen Hvilke rammer er gældende for det område, hvor afdelingen ligger? Lokalplanen Hvilke muligheder og begrænsninger fastlægger lokalplanen for området? 5

7 Værktøj 1.3: Kommunens boligmarked Formål: Overblik over kommunens samlede boligmarked fordelt på boligtyper og ejerformer. Bruges især hvis tilsvarende oplysninger ikke findes i kommuneplan, boligstrategi eller andre plandokumenter. Metode: Anvendelse af Danmarks Statistiks internetbaserede værktøj til udvælgelse og præsentation af statistiske oplysninger. Med dette værktøj kan man for eksempel lave tabeller over boligernes fordeling på ejerformer og på boligtyper. a. Udarbejdelse af tabel og cirkeldiagram, der illustrerer fordeling af boliger på ejerformer. 1. Gå ind på 2. Vælges kategorien Byggeri og boligforhold i emnerne til venstre. 3. Væg mappen boligforhold. 4. Vælg statistikken BOL3: boliger (samtlige) efter område, ejerforhold og opførelsesår. 5. Her er 2 relevante datakategorier: område, ejerforhold. Område: vælg kommune Ejerforhold: vælg: privatpersoner inkl. I/S (NB er overvejende ejerboliger) almene boligselskaber A/S, Aps og andre selskaber (NB svarer til privat udlejning) Private andelsboligforeninger Ejerlejligheder 6. klik på vis tabel 7. gem tabellen i Excel ved at trykke på den blå pil i åbn/gem som øverst i venstre hjørne af skærmen. Klik på gem og opret mappe. 8. Fra tabellen i Excel kan du oprette cirkeldiagram. Det kan fx se sådan ud: Fordeling af boliger på ejerformer i Nyborg 2% 9% 9% 21% 59% Parcel- og rækkehuse Almene boligselskaber Privat udlejning Private andelsboligforeninger Ejerlejligheder 6

8 2. Udarbejdelse af tabel og søjlediagram, der illustrerer både ejerformer og boligtyper. 1. gå ind på 2. Vælges kategorien Byggeri og boligforhold i emnerne til venstre. 3. Væg mappen boligforhold. 4. Vælg statistikken BOL3: boliger (samtlige) efter område, ejerforhold og opførelsesår. 5. Her er 3 relevante datakategorier: område, boligart, ejerforhold. Område: vælg kommune Boligart: vælg: stuehuse til landbrugsejendomme parcelhuse række-, kæde- og dobbelthuse etageboligbebyggelse ejerforhold: vælg: privatpersoner inkl. I/S (NB er overvejende ejerboliger) almene boligselskaber A/S, Aps og andre selskaber (NB svarer til privat udlejning) Private andelsboligforeninger Ejerlejligheder 6. klik på vis tabel 7. gem tabellen i Excel ved at trykke på den blå pil i åbn/gem som øverst i venstre hjørne af skærmen. Klik på gem og opret mappe. 8. Fra tabellen i Excel kan du oprette et søjlediagram. Det kan være en dog idé at tilrette tabellen så der ikke er meget små tal i tabellen. Søjlediagrammet kan fx se sådan ud: Boligtyper fordet på ejerformer Stuehuse til landbrugsejendomme Parcelhuse Række-,kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Række-,kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Række-,kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Privatpersoner inkl I/S Almene boligselskaber Ejerlejligheder Resultat Tabellen/diagrammet giver et overblik over hovedstrukturen på kommunens boligmarked. 7

9 2. Det lokale boligmarked Værktøj 2.1: Det lokale boligområde Formål: Analysen af boligmarkedet vil i de fleste tilfælde omfatte et område, som kun udgør en del af den pågældende kommune, f.eks. en enkelt by eller bydel. Formålet med analysen er at definere det lokalområde, som analysen skal omfatte, og at belyse sammenhængen mellem afdelingen og lokalområdet. Metode: Området bør afgrænses, således at det udgør et naturligt sammenhængende lokalområde, vurderet ud fra historiske, geografiske, og/eller funktionelle forhold. Det valgte område bør altid mindst indeholde de boligområder, som enten indeholder boliger, der er i direkte konkurrence med afdelingen, eller som indeholder boliger, der er fødekæde til afdelingen eller aftager af beboere fra afdelingen. I det følgende beskrives en skematik, som kan anvendes til en delvis deskriptiv, delvis statistisk belysning af det lokale boligmarked. Afgrænsning af lokalområdet Angiv områdets afgrænsning af vejnavne eller lignende og tegn den evt. ind på et kort Historie Beskriv kort lokalområdets historie Geografi Beskriv kort lokalområdets geografi, fx infrastruktur, natur, bebyggelsestyper mv. Virksomheder og institutioner Beskriv kort lokalområdets virksomheder og institutioner, handel og service, kultur mv. 8

10 Værktøj 2.2: Statistiske oplysninger for området Formål: At få en kvantitativ belysning af det lokale boligområdes boliger, bygninger og beboere. Metode: Statistiske oplysninger om et afgrænset delområde af en kommune kan være vanskelige at få. Hvis det valgte delområde svarer til et delområde, som er defineret i kommuneplanen, kan der muligvis hentes statistiske oplysninger her. En anden mulighed kan være at indkøbe de standardiserede nøgletal, som Danmarks Statistik producerer til brug for ansøgninger om områdefornyelse. Afgrænsningen af området kan ske enten ved indberetning af de omfattede veje og husnumre i området, eller ved angivelse af et allerede eksisterende område i CPR s vejregister, eller ved en kombination af disse. De statistiske oplysninger omfatter: o o o o o o o o Beboere i området fordelt på alder og etnisk baggrund Beboere i området fordelt på alder og modtagere af indkomsterstattende ydelser Antal personer beskæftiget på virksomheder i området, fordelt på erhvervsgruppe og virksomhedsstørrelse Boliger fordelt på ejerform og opførelsesår Utidssvarende boliger i området med installationsmangler, fordelt på ejerform og opførelsesår Boliger i området fordelt på hustype og boligstørrelse Bygningsareal i området fordelt på anvendelse og opførelsesår Bygningsareal i området anvendt til erhvervsenheder, fordelt på anvendelse og opførelsesår Alle oplysningerne fås både for kommunen og for det valgte område. Yderligere oplysninger om nøgletallene kan fås på under Byfornyelse/Områdefornyelse. Link: De statistiske nøgletal koster kr. ekskl. moms pr. område (2006). 9

11 Værktøj 2.3: Konkrete bebyggelser Formål: At få overblik over de konkrete bebyggelser, som er konkurrenter til afdelingen og disses karakteristika. Metode: Oplistning af bebyggelser i lokalområdet, som er direkte konkurrenter til afdelingen, og en vurdering af konkurrenceforholdet. Hvis afdelingen indeholder særlige boligtyper til f.eks. unge eller ældre, specificeres hvilke konkurrerende bebyggelser, der indeholder boliger af disse typer. Almene bebyggelser i lokalområdet Navn Opførelsesår Antal boliger Boligstørrelser Vurdering Ejerboliger i lokalområdet Navn Opførelsesår Antal boliger Boligstørrelser Vurdering Andre bebyggelser i lokalområdet Navn Opførelsesår Antal boliger Boligstørrelser Vurdering Særlige boligtyper: Ungdomsboliger - konkurrenceforhold Ældreegnede boliger - konkurrenceforhold 10

12 3. Afdelingens konkurrencesituation Værktøj 3.1: Udlejningssituation og ventelister Formål: Formålet er at analysere afdelingens attraktivitet ved hjælp af oplysninger om ventelister, tilbudsudsendelse og eventuel tomgang. Hvor mange står på ventelisterne til de forskellige boligtyper i afdelingen og hvordan har det udviklet sig de sidste fem år? Der skelnes mellem tre typer af ventelister: Intern venteliste i afdeling, intern oprykning i boligorganisationen og ekstern venteliste. Metode: Udfyld skemaerne nedenfor Kilde: Udlejningsafdelingen A. Ventelister Intern venteliste i afdelingen Antal boliger i afdelingen i alt 1V 2V 3V 4V 5V Intern oprykning i boligorganisationen Antal boliger i afdelingen i alt 1V 2V 3V 4V 5V Ekstern venteliste til afdelingen Antal boliger i afdelingen i alt 1V 2V 3V 4V 5V 11

13 B. Fraflytning, tilbudsudsendelse og tomme boliger Hvor mange fraflytninger har der været det sidste år i afdelingen? Hvor mange tilbud er der sendt ud det sidste år for at udleje de ledige boliger? Har der været tomme boliger? Udsendte tilbud og eventuel tomgang Antal ledige boliger det sidste år 1V 2V 3V 4V 5V Antal tilbud udsendt i gennemsnit Antal boliger der har stået periodevis tomme det sidste år C. Generelt Afslutningsvis er der her nogle opsamlende spørgsmål til om og hvordan udlejningssituationen har ændret sig de sidste år. Sæt ring om eller overstreg det svar, der passer bedst til den pågældende afdeling. Har fraflytningen fra afdelingen ændret sig de sidste år? Den er steget Den er faldet Det er det samme. Er det generelt set for afdelingen blevet lettere eller sværere at udleje boliger de sidste år? Det er blevet lettere Det er blevet sværere Det er det samme som før Hvilke typer boliger er mest attraktive? Størrelse: Særlige blokke: Hvilke typer boliger er sværest at leje ud? Størrelse: Særlige blokke: 12

14 Hvis det er blevet vanskeligere at udleje boligerne, så skriv de tre årsager, I tror, der har påvirket situation mest: Hvilken andel af boligerne er der kommunal anvisningsret til? % Er der aftale med kommunen om fleksibel udlejning? Hvad er kriterierne? 13

15 Værktøj 3.2: Flyttemønster Formål At kortlægge flyttemønstret for den pågældende afdeling. Dvs. få et overblik over, hvem der flytter til og fra afdelingen, de til- og fraflyttendes økonomi mv. og hvorvidt dette mønster har ændret sig over tid. Flyttemønstret kan sige noget om afdelingens attraktivitet. Metode: Indhentning af statistiske oplysninger i udlejningsafdelingen, suppleret med indhentning af oplysninger hos til- og fraflyttere om flyttemotiver og boligpræferencer. Fraflytning A. Hvor stor har fraflytningen været de sidste fem år? i antal og i procent. Fraflytning i antal og procent boligtype Antal boliger i alt Antal fraflytninger Procent V 2V 3V 4V 5V 2002 i alt V 2V 3V 4V 5V 2003 i alt V 2V 3V 4V 5V 2004 i alt V 2V 3V 4V 5V 2005 i alt V 2V 3V 4V 5V 2006 i alt 14

16 B. Hvem flytter fra afdelingen? Kilde: Måske fører boligorganisationen statistik der kan bruges, evt. i forbindelse med interview af fraflyttere. Alternativt vil varmemesteren eller medlemmer af afdelingsbestyrelsen som regel have et indtryk af hvem der flytter fra afdelingen. Karakteristik af fraflyttere (sæt kryds) Ofte Sjældent Aldrig De afhængige 0-14 år De uafhængige år De frie I år Forældrene år De frie II år De ældre over 75 år Note. Grupperne er nærmere beskrevet i vejledningen til fremtidsanalyse C. Hvilken type bolig flytter fraflyttere til? Kilde: Måske fører boligorganisationen statistik, der kan bruges, evt. i forbindelse med interview af fraflyttere. Varmemesteren vil måske også kunne bidrage med informationer. Fraflytteres nye bopæl og boligtype (i forhold til ejerforhold) (sæt kryds) Ofte Sjældent Aldrig Til ny kommune Indenfor samme kommune: Anden bolig i samme afdeling Anden afd. i samme boligorg. Almen bolig i anden boligorganisation Ældrebolig Privat udlejning Andelsbolig Ejerbolig 15

17 D. Hvad er årsagerne til at folk flytter fra afdelingen? Kilde: Spørg varmemester, afdelingsbestyrelse eller andre med lokalkendskab. Lav eventuelt spørgeskemaundersøgelse som beskrevet i næste værktøj. Årsager til fraflytning (sæt kryds) Ofte Sjældent Aldrig Behov for større bolig Behov for mindre bolig Behov for lettere tilgængelighed Ønske om bolig i et andet kvarter/boligområde Ønske om billigere husleje Ønske om have/altan Køb af egen bolig Lejemål ophævet Mangler vi boligtilbud til de husstande, der flytter fra afdelingen? Tilflytning A. Hvem flytter til afdelingen? Kilde: Boligorganisationens administration har måske stamdata for tilflyttere der kan benyttes. Alternativt vil varmemesteren eller medlemmer af afdelingsbestyrelsen som regel have et indtryk af, hvem der flytter til afdelingen. Karakteristik af tilflyttere (sæt kryds) Ofte Sjældent Aldrig De afhængige 0-14 år De uafhængige år De frie I år Forældrene år De frie II år De ældre over 75 år 16

18 B. Hvilken type bolig flytter tilflyttere fra? Kilde: Varmemesteren vil typisk også kunne bidrage med informationer. Alternativt kan man søge i OIS på den adresse, som administrationen har sendt tilbud til. Tilflytteres tidligere boligtype (i forhold til ejerforhold) (sæt kryds) Ofte Sjældent Aldrig Anden bolig i samme afdeling Almen bolig i anden boligorganisation Privat udlejning Andelsbolig Ejerbolig C. Hvordan har tilflyttere fået tildelt boligen? Tildeling af bolig (sæt kryds) Ofte Sjældent aldrig Intern oprykning Intern venteliste Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel udlejning Bytte Andet Mangler vi boligtilbud til de grupper der sjældent flytter til? Konklusion Sammenfat ovenstående tal i en konklusion om til- og fraflytningsmønsteret og ændringer heri i de seneste år. Vurder om det er sandsynligt at udviklingstendenserne fortsætter? 17

19 Værktøj 3.3: Spørgeskemaundersøgelse af til- og fraflyttere Formål At afdække boligpræferencerne systematisk hos til- og fraflyttere. Metode Udarbejde spørgeskema og anmode til- og fraflyttere om at besvare spørgsmålene i forbindelse med opsigelse eller underskrivelse af ny kontrakt. Over en periode kan man lave en simpel statistik, der kan være med til at belyse afdelingens konkurrenceevne. Eksempel på spørgeskema (skal tilpasses den konkrete situation i afdelingen) Fraflyttere Hvilken bolig flytter de/i til? Hvor længe har du boet i afdelingen? Hvad er årsagen til at du/i flytter? Hvad skulle der til for at du ville blive boende i afdelingen? Anden bolig i afdelingen Anden afdeling i boligorganisationen Anden almen boligorganisation Ejerbolig/andelsbolig antal år Ønsker anden lejlighedsstørrelse Ønsker billigere husleje Ændringer i familiestørrelse Ændring af arbejdssted Utilfredshed med boligen Andet Tilflyttere Hvilken type bolig flytter du fra? Hvor længe har du været skrevet op til boligen? Hvad er årsagen til at du/i flytter? Hvad er den væsentligste grund til at du flytter til netop denne afdeling? Har du overvejet at flytte til andre bebyggelser? Anden bolig i afdelingen Anden afdeling i boligorganisationen Anden almen boligorganisation Ejer/andelsbolig antal år Ønsker anden lejlighedsstørrelse Ønsker billigere husleje Ændringer i familiestørrelse Ændring af arbejdssted Utilfredshed med boligen Andet God beliggenhed God boligkvalitet Gode naboer Kunne ikke få andet Har fået lejligheden anvist Hvis ja, hvilke? 18

20 4. Økonomisk konkurrenceevne Værktøj 4.1: Sammenligning af boligøkonomi Formål: Boligudgifter er for mange almene boliger en meget vigtig konkurrenceparameter. Derfor bør man sammenligne afdelingens nuværende huslejeniveau med boligudgifterne i andre afdelinger og boligtyper. Metode: Der indhentes oplysninger om boligudgifter i de bebyggelser, der er udpeget som værende konkurrenter til afdelingen. Her er lokalkendskabet meget afgørende. Oplysning om huslejer i almene afdelinger kan findes i Landsbyggefondens nøgletal, der offentliggøres på eller på de pågældende boligorganisationers hjemmesider. Oplysning om priser og boligudgifter i ejerboliger og andelsboliger kan typisk findes i lokalavisen, på eller på ejendomsmæglernes hjemmesider. Med hensyn til private udlejningsboliger kan det være vanskeligere at finde oplysninger, og det kan være nødvendigt med en telefonisk henvendelse til ejeren eller evt. grundejerforeningen. På baggrund af disse oplysninger sammenlignes, hvor meget man kan få for pengene i de forskellige bebyggelser. Hvis huslejen i en typisk lejlighed i afdelingen er kr. om måneden, vil det være relevant at belyse, hvad man kan få for kr. om måneden andre steder. Ligeledes vil det være relevant at belyse hvad man kan få for f.eks. 25 % mere eller 50 % mere for at finde smertepunktet for huslejeforhøjelsen efter en modernisering. Priser kan opstilles i skema nedenfor med eksempler på forskellige prisniveauer. I skemaet er der fire kolonner: Type; her angives ejerform og bebyggelsestype, fx etage, tæt-lav/rækkehus, parcelhus etc. Husleje/månedlig ydelse; her angives hvad det koster at bo i boligen om måneden. OBS tag stilling til om det skal være inkl. eller ekskl. vand, varme, el etc. Indskud/udbetaling; Området; om et område er mere eller mindre attraktivt forudsætter naturligvis lokalkendskab, men beliggenhed er afgørende i forhold til pris og attraktivitet, så det er vigtigt i forhold til en sammenligning. (Evt. karakter a la Hammerslag) 19

21 Boligudgiftsniveau xxxx kr. pr. måned (nuværende niveau) Type Husleje/månedlig ydelse Indskud/udbetaling Område Boligudgiftsniveau xxxx kr. pr. måned (nuværende niveau +xx%) Type Husleje/månedlig ydelse Indskud/udbetaling Område Boligudgiftsniveau xxxx kr. pr. måned (Nuværende niveau +xx%) Type Husleje/månedlig ydelse Indskud/udbetaling Område Konklusion: Hvad er konklusionen med hensyn til afdelingens økonomiske konkurrenceevne i dag? Hvad er konklusionen med hensyn til afdelingens økonomiske konkurrenceevne i fremtiden? 20

22 Værktøj 4.2: Det økonomiske råderum Formål: Formålet med dette værktøj er at beregne en størrelsesorden for afdelingens økonomiske råderum, dvs. omfanget af investering i moderniseringer, som kan gennemføres inden for det mulige huslejeniveau efter modernisering. Metode: Der er udviklet et regneark, som på en enkel måde giver mulighed for at beregne råderummet under forskellige forudsætninger om investeringens størrelse, det mulige huslejeniveau og den eventuelle renoveringsstøtte. For at bruge regnearket skal man bruge følgende faktuelle oplysninger: o Antal boliger o Boligarealet o Nuværende husleje Derefter kan man i regnearket beregne det økonomiske råderum i forskellige scenarier, hvor man definerer følgende parametre: o Investeringens størrelse o Finansieringsandel med støttet lån, ustøttet lån, henlæggelser, trækningsret eller egenkapital. o Mulig driftsmæssig besparelse efter renovering (evt. nedsættelse af henlæggelser) o Behov for forhøjelse af driftsudgifter (som følge af nye bygningsdele fx elevatorer) o Det mulige huslejeniveau efter renoveringen (hvad kan huslejen bære?) Man kan f.eks. begynde med at beregne det økonomiske råderum i et scenarie, som man tager udgangspunkt i en ønsket investering, der er beskrevet og prissat. Med værktøjet kan man så simulere forskellige situationer, hvor man fx forudsætter renoveringsstøtte til projektet, foretager besparelser på investeringen, ændrer på de driftsmæssige forudsætninger, ændrer på den mulige husleje osv., indtil der er balance i regnestykket. Herefter er det anbefalelsesværdigt, at man foretager en vurdering af, om kombinationen af parametre i balancesituationen er realistisk. Bemærk at der ikke kun er et facit, der er rigtigt! Flere kombinationer af parametre vil kunne skabe balance, men det er ikke dem alle, der er realistiske. Hvis der ikke findes en kombination af parametre, der kan skabe balance i regnestykket og som vurderes som realistisk er det antagelig et udtryk for, at der er behov for en eller anden form for driftsstøtte. 21

23 Eksempel på brug af regnearket: Eksempel på beregning af økonomisk råderum: Eksempel : 100 boliger m2 boligareal Total investering kr. pr. m2 Nuværende husleje 500 kr. pr. m2 Mulig driftsmæssig besparelse -100 ʺ Forhøjelse af driftsudgifter 50 ʺ Grundhusleje 450 ʺ Muligt huslejeniveau efter modernisering 850 ʺ Til rådighed til kapitaludgifter 400 ʺ Finansieringsplan Investerings- Kapital- Lejeforhøjelse beløb faktor pr. m2 Henlæggelser % 0 Trækningsret % 0 Egenkapital % 0 Ustøttet finansiering ,5% 290 Støttet finansiering ,7% 166 I alt Manko 56 I eksemplet fremgår det, at en investering på 75 mio. kr. under de angivne forudsætninger om husleje, drift og finansieringssammensætning vil medføre en manko på 56 kr. pr. m2. Ved at ændre på forudsætningerne kan man søge en realistisk balancesituation. Der kan indsættes tal i de gule felter i regnearket ovenover. Der kan enten arbejde online i worddokumentet eller man kan hente værktøjet som et separat exceldokument på AlmenNets hjemmeside. 22

24 5. Sammenfatning af konkurrenceevnen Værktøj 5.1: SWOT - Vurdering af afdelingens konkurrenceevne Formål At sammenfatte alle de indsamlede oplysninger og vurdere afdelingens konkurrenceevne på det lokale boligmarked på grundlag af dem. Metode Begynd med at vurdere afdelingens konkurrenceevne på en række parametre i forhold til de nærmeste konkurrenter: Image Beliggenhed Trafik/støj Offentlig transport Grønne områder Butikker Institutioner Arkitektur Bebyggelsesplan Ydre bygningsdele Installationer Badeværelser Køkkener Altan/udestue Kælder Fælleslokaler Vaskeri Tilgængelighed Vedligeholdelse Isolering/energi Boliger for unge Boliger for ældre Boliger for familier Meget bedre Lidt bedre Det samme Lidt dårligere Meget dårligere SWOT-analyse er en velkendt metode til systematisering af kvalitative vurderinger af en fysisk eller organisatorisk enhed. SWOT-analysen udføres bedst i en gruppe. SWOT står for: S-styrker W-svagheder O-muligheder T-trusler 23

25 Styrker (image, beliggenhed, bygningsfysik, arkitektur, boligstruktur, sociale forhold, faciliteter, aktiviteter, økonomi) Svagheder (image, beliggenhed, bygningsfysik, arkitektur, boligstruktur, sociale forhold, faciliteter, aktiviteter, økonomi) Muligheder (fysiske eller boligsociale indsatser, områdeindsatser, økonomisk opretning, organisatoriske ændringer, udlejningsregler) Trusler (konkurrenceforhold, manglende attraktivitet, flyttemønster, huslejetab, fysisk nedslidning, kriminalitet og hærværk) Hvad er den samlede konklusion på SWOT-analysen? Konklusion: 24

26 Værktøj 5.2: Fremtidsscenarier I har nu et overblik over hvem der flytter til og fra afdelingen og hvordan det eventuelt har ændret sig gennem de sidste år. I har også et overblik over hvad andre boliger koster i lokalområdet. Med det in mente skal I nu forestille jer, hvordan afdelingen vil udvikle sig, hvis boligerne og afdelingen i øvrigt forbliver som de er i dag. Status Quo Hvordan vil udlejningssituationen se ud om 10 år? Drømmen/Visionen Hvordan vil I gerne have at udlejningssitua-tionen skulle se ud om 10 år? Er der tomme lejligheder? Hvordan vil beboersammensætningen se ud om 10 år? Hvordan ville I gerne have at beboersammen-sætningen skulle se ud om 10 år? Vil boligerne i afdelingen være attraktive? Vil boligerne i afdelingen være attraktive? Vil boligerne kunne konkurrere med de andre almene boliger i området? Vil boligerne kunne konkurrere med ejerboliger i området? Vil boligerne kunne konkurrere med de andre almene boliger i området? Vil boligerne kunne konkurrere med ejerboliger i området? 25

FREMTIDENS LOKALE BOLIGMARKED

FREMTIDENS LOKALE BOLIGMARKED FREMTIDENS LOKALE BOLIGMARKED ALMENNET-KURSUS 9. NOVEMBER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvorfor er det vigtigt at se på boligmarkedet? 2. Boligefterspørgsel og boligudbud 3. Almennetvejledningen de 5 aktiviteter

Læs mere

ALMENNET FORNYELSE AF ALMENE BOLIGOMRÅDER 24. FEBRUAR 2010

ALMENNET FORNYELSE AF ALMENE BOLIGOMRÅDER 24. FEBRUAR 2010 ALMENNET FORNYELSE AF ALMENE BOLIGOMRÅDER 24. FEBRUAR Styringsdialog og lokalt boligmarked Afdelingsleder Jette Søndergaard, Kuben Management INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvorfor er det vigtigt at se på boligmarkedet?

Læs mere

FREMTIDENS LOKALE BOLIGMARKED

FREMTIDENS LOKALE BOLIGMARKED FREMTIDENS LOKALE BOLIGMARKED ALMENNET-KURSUS 18. MARTS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvorfor er det vigtigt at se på boligmarkedet? 2. Boligefterspørgsel og boligudbud 3. Almennetvejledningen de 5 aktiviteter

Læs mere

Fremtidens lokale boligmarked

Fremtidens lokale boligmarked Fremtidens lokale boligmarked Almennet-kursus 12. juni 2012 Indhold 1. Hvorfor er det vigtigt at se på boligmarkedet? 2. Boligefterspørgsel og boligudbud 3. Almennetvejledningen de 5 aktiviteter 4. Eksempler

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Fremtidsvisioner. 23 marts. Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium

Fremtidsvisioner. 23 marts. Ellen Højgaard Jensen Dansk Byplanlaboratorium Fremtidsvisioner Hvad vil jeg sige noget om? Lidt om mig og Dansk Hvem er en fremtidens beboere? Første øvelse Hvordan vurderes konkurrenceevnen og hvor er det vigtigst at sætte ind? Anden øvelse Opsamling.

Læs mere

Det kommunale boligmarked

Det kommunale boligmarked Det kommunale boligmarked Almennet-kursus 12. november 2013 Indhold 1. Hvorfor er det vigtigt at se på boligmarkedet? 2. Boligefterspørgsel og boligudbud 3. Almennet-vejledningen eksempler på værktøjer

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Det kommunale boligmarked

Det kommunale boligmarked Det kommunale boligmarked Almennet-kursus 9. marts 2015 Indhold 1.Hvorfor er det vigtigt at se på boligmarkedet? 2.Befolkningsudviklingen 3.Almennet-vejledningen eksempler på værktøjer 4.Eksempler på boligmarkedsanalyser

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2014. Almene boliger i Vejle Kommune. 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 214 7 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 213 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave 2013. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 213 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10 INVITATION TIL BEBOERMØDE I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00 360 graders eftersyn af afdeling 10 Kom og vær med til at afgøre hvad der skal ske i afdeling 10 fremover! BEBOERMØDE / WORKSHOP

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 9. marts 2015 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard

velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard & velkommen Charlotte Heitmann Christian Cold Nanna Jardof Lars Levin Otto Kierkegaard Brush up på den almene sektor 1/5 af alle boliger er almene = ca. 545.000 Kun 2 % er opført før 1940 Kun 5% er over

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008

Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Introduktion til fremtidsanalyser den 26. august 2008 Fremtidssikring Hvad vil det sige at fremtidssikre??? Udviklingsprojekter i AlmenNet Generelle fremtidstendenser Hvorfor fremtidssikre? Boliger er

Læs mere

Boliganalyse 2013. Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune. 15. oktober 2013

Boliganalyse 2013. Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune. 15. oktober 2013 Boliganalyse 2013 Delgrundlag for boligpolitikken for det almene boligområde i Norddjurs Kommune 15. oktober 2013 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 59 Offentligt Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6

Læs mere

AlmenHæfte A 1. Fremtidsanalyse af almene boligafdelinger. Din genvej til fremtiden

AlmenHæfte A 1. Fremtidsanalyse af almene boligafdelinger. Din genvej til fremtiden AlmenHæfte A 1 Fremtidsanalyse af almene boligafdelinger Din genvej til fremtiden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indhold Hvorfor skal man fremtidssikre?... 3 Hvem skal bruge AlmenHæftet?... 4 De almene boligers

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2004 var der 2.561.306 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidsikring 17. marts 2011 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen AlmenHæfte A 2 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 1 Fundamentet for fremtidssikringen Indhold 1 1 2 3 4 5 6 7 Helhedsplanen er fundamentet for fremtidssikringen... 4 Helhedsplanens fire faser:...

Læs mere

Kommunen har den 14. april 2016 opfordret boligorganisationerne i Varde Kommune om at fremsende forslag til fremtidige almene boligbebyggelser.

Kommunen har den 14. april 2016 opfordret boligorganisationerne i Varde Kommune om at fremsende forslag til fremtidige almene boligbebyggelser. From: Georg Schmidt Sent: 7 May 2016 15:45:40 +0200 To: Arnfred Bjerg Cc: Torben Krogh;Bent Jacobsen (bj@lejerbo-kolding.dk);bjarne Burgdorff Subject: Forhåndstilsagn om grundkapitallån Attachments: Sagsnr16-4394_Doknr55746-16_v1_Strategi

Læs mere

Standard Fraflytteranalyse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Fraflytteranalyse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Fraflytteranalyse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2010 Følgebrev Hvorfor flytter du? I boligorganisationen vil vi gerne undersøge, hvad der er baggrunden for, at

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance

Almen boligstrategi 2014-2016. En almen boligsektor i balance Almen boligstrategi 2014-2016 En almen boligsektor i balance Indhold Forord 3 Indledning 4 Rammer og kendetegn 5 Bæredygtighed i strategien 6 balance som et grundlæggende ønske Boligernes placering 7 -

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1 Danskernes boligforhold Flest parcelhuse 1. januar 2009 var der 2.735.486 boliger i Danmark, hvilket er en stigning på 25.189 i forhold til året før. 58 pct. af boligerne er enfamiliehuse,

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 3 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019.

Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019. Notat Almene boliger - udmøntning af ny grundkapital Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019. 1. Bagrund Furesø Kommune

Læs mere

I HVILKEN GRAD BENYTTES DE FORSKELLIGE UDLEJNINGSREDSKABER I DEN ALMENE SEKTOR FORELØBIGE RESULTATER FRA EN SFI UNDERSØGELSE

I HVILKEN GRAD BENYTTES DE FORSKELLIGE UDLEJNINGSREDSKABER I DEN ALMENE SEKTOR FORELØBIGE RESULTATER FRA EN SFI UNDERSØGELSE I HVILKEN GRAD BENYTTES DE FORSKELLIGE UDLEJNINGSREDSKABER I DEN ALMENE SEKTOR FORELØBIGE RESULTATER FRA EN SFI UNDERSØGELSE DISPOSITION Hvorfor er det interessant? Hvilke udlejningsregler har vi undersøgt?

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER SIDE 3 l 8 REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition 0. Overblik hele processen 1. Proces for Helhedsplan v1.0 2. Tidsplan inkl. aktører

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune NOTAT 31. januar 2011 MM1 KSO/LHH Sag: 10480 Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Notatet indeholder oplysninger, der kan danne grundlag for kommunens beslutning om, hvorvidt

Læs mere

Markedsanalyse i den almene sektor

Markedsanalyse i den almene sektor Markedsanalyse i den almene sektor Himmerland Boligforening, udviklingschef Sven Buch Boligkontoret Danmark, marketingchef Karina Lauridsen, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg den 13. maj 2015 Deltagere

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: FællesBo LBF afdelingsnr.: 008 snavn: 8, Niels Bohrs Vej Byggeafsnitsadresser: Niels Bohrs Vej 1-23 og 2-20 Byggeafsnits BBR-numre:

Læs mere

Præsentation og disposition. Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger. Disposition:

Præsentation og disposition. Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger. Disposition: Præsentation og disposition Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger Disposition: 0. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan og aktører

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Nordvestsjælland som forstad

Nordvestsjælland som forstad Nordvestsjælland som forstad Borgmester Jørn Sørensen, Holbæk Kommune Nordvestsjælland som forstad Borgmester Jørn Sørensen, Holbæk Kommune Bykatalog - Nordvestsjælland - Ny Holbæk Kommune - Holbæk Kommune

Læs mere

AlmenHæfte Introduktion til fremtidssikringen

AlmenHæfte Introduktion til fremtidssikringen AlmenHæfte A Introduktion til fremtidssikringen Hvordan man kommer i gang med analyser og planlægning Indhold 1 2 3 4 5 6 7 Stort behov for at fremtidssikre de almene boliger og bebyggelser...5 AlmenNet

Læs mere

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB Hedebosafdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Legathuset. Præstegårdsvej Plejehjem, Vesterled/Valbyvej Fløng Byvej Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: FællesBo LBF afdelingsnr.: 008 snavn: 8, Niels Bohrs Vej Byggeafsnitsadresser: Niels Bohrs Vej 1-23 og 2-20 Byggeafsnits BBR-numre:

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer November 2015 Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer Titel: Der formuleres en titel, som understreger, at parterne med aftaleindgåelsen forpligter sig til

Læs mere

BOLIGER OG BYGGERI, M.M.

BOLIGER OG BYGGERI, M.M. BOLIGER OG BYGGERI, M.M. I Odense Kommune findes der godt 9.00 boliger. Knap / af boligerne er parcelhuse, mens ca. procent er flerfamiliehuse og ca. procent er række, kæde eller dobbelthuse. Lidt over

Læs mere

Rødding Andelsboligforening

Rødding Andelsboligforening Rødding Andelsboligforening Områdeoversigt Velkommen... til Rødding Andelsboligforening Boligorganisationen Rødding Andelsboligforening er en lokal boligforening i det gamle Rødding Kommunes område. Der

Læs mere

Udlejningssituationen i den almene boligsektor

Udlejningssituationen i den almene boligsektor TEMASTATISTIK :4 Udlejningssituationen i den almene boligsektor 2005- Indenfor de seneste par år har de almene boligorganisationer oplevet en forbedring i udlejningssituationen. Der er dog endnu et stykke

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2012

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2012 Boliganvisningen 15. august 2013 Boliganvisningen/Liz/1 Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2012 Rapporterne for 2008-2011 findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk borgerservice

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Sagsbeskrivelse til ansøgning om nedrivning af udvalgte almene boliger i Bomidtvest

Sagsbeskrivelse til ansøgning om nedrivning af udvalgte almene boliger i Bomidtvest Sagsbeskrivelse til ansøgning om nedrivning af udvalgte almene boliger i Bomidtvest Indholdsfortegnelse Forord... 2 Vision... 2 Konklusion... 3 Nedrivning:... 3 Frasalg:... 3 Salg og nedrivning... 4 Salgs-

Læs mere

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning.

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning. Statsforvaltningens brev til en borger 2014-214656 Dato: 12-12-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende boliganvisning i Holbæk Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune Onsdag den 4. februar 2015

Referat af dialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune Onsdag den 4. februar 2015 Morten Boye, direktør Solvejg von Barm, kundechef Thomas Lund, områdechef Iris Gausbo, næstformand Jens Wenzel Andreasen, bestyrelsesmedlem Boligforeningen 3B Ulla Palm Larsen Kim Pasternak Center for

Læs mere

Ansøgning om reservation af udgiftsramme. OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6. Nøgletal, 9 tabeller

Ansøgning om reservation af udgiftsramme. OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6. Nøgletal, 9 tabeller Ansøgning om reservation af udgiftsramme OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6 Nøgletal, 9 tabeller Tabel 1. Antal personer med bopæl i området efter alder og herkomst 1. januar 2008-2012 1.

Læs mere

BOSÆTNING Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 8: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 40-59 årige og de 60-79 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010

Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010 Introduktion til fremtidsanalyser 23. februar 2010 Introduktion til fremtidsanalyser Formiddagens program: Præsentation af KAB og Lisa F. Nielsen Hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere