Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige. Regeljungle. Manglende fleksibilitet. Økonomisk afrapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige. Regeljungle. Manglende fleksibilitet. Økonomisk afrapportering"

Transkript

1 Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige Regeljungle Manglende fleksibilitet Økonomisk afrapportering Medarbejder administration Ukendte servicetilbud

2 Indhold

3 Resumé Hvad kendetegner nye og mindre virksomheder? Virksomhedernes væsentligste udfordringer Regeljungle Informationsrod Manglende fleksibilitet Økonomisk afrapportering Ansættelse og administration af medarbejdere Kompliceret selskabsdannelse Det offentlige som kunde Ukendte servicetilbud Hvem er de nye og mindre virksomheder? Iværksætterånden De internationale specialister Den etablerede sejtrækker Solo-konsulenten Den lokale praktiker Mødet med det offentlige Opstart af virksomhed Økonomisk afrapportering Ansættelse og administration af medarbejdere Det offentlige som kunde Ekspansion/omstrukturering Assistance fra det offentlige Skaffe finansiering Internationalisering Udtagelse af patent Virksomhedernes ønsker Tak til... Metodebilag

4 Resumé Økonomi- og Erhvervsministeriet har bedt DAMVAD og Designit om at afdække, hvordan nye og mindre virksomheder oplever mødet med det offentlige, og hvordan det påvirker deres muligheder for vækst. Denne rapport sigter derfor på at skabe overblik over, hvordan nye og mindre virksomheder oplever mødet med det offentlige, på at skabe viden om hvilke virksomhedstyper der oplever hvilke udfordringer, samt på at skabe viden om hvordan udfordringerne påvirker virksomhedernes vækstmuligheder. Rapporten baserer sig på analyse af en spørgeskemaundersøgelse blandt ca virksomheder, dybdegående interview med 20 nøje udvalgte nye og mindre virksomheder, samt interview med erhvervs- og brancheorganisationer, væksthuse og andre erhvervsfremmeaktører. Rapportens første hovedkonklusion er, at de største udfordringer for virksomhederne i deres møde med det offentlige går på tværs af konkrete regler og situationer, mens andre udfordringer for virksomhederne kan henføres til bestemte situationer. Nye og mindre virksomheder har ofte ikke overblik over, hvilke regler der gælder for dem, og hvornår fristerne for efterlevelse er. De finder, at informationen fra det offentlige er i overflod og ikke tilstrækkelig præcis og målrettet til lige præcis deres virksomheds behov, og endelig efterlyser de nye og mindre virksomheder større fleksibilitet hos det offentlige og hurtigere sagsbehandling, særligt i opstartsfasen og særligt ift. eventuelle efterjusteringer af indberetninger. I forhold til de udfordringer som i højere grad er knyttet til bestemte situationer og krav, har nye og mindre virksomheder særligt vanskeligt ved at håndtere krav til økonomisk afrapportering, krav i administrationen af medarbejdere (og især den første), krav og kriterier forbundet med offentlige udbud samt reglerne omkring selskabsdannelse og ændringer i selskabsstrukturen. Endelig oplever flere nye og mindre virksomheder at tilbuddene fra erhvervsservicesystemet ikke er tilstrækkeligt målrettede. Rapportens anden hovedkonklusion er, at virksomhederne oplever, at offentlige aktører i deres kommunikation, tilbud og krav til virksomhederne ikke i tilstrækkelig grad tager højde for, at der er forskel på nye og mindre virksomheder, og at der er forskel på de personer, der driver virksomhederne. Eksempelvis tager det offentlige ikke tilstrækkelig højde for, at lederne i flere af de nye og mindre virksomheder ikke har forudsætningerne for at kunne håndtere mødet med det offentlige på den mest hensigtsmæssige måde. For en stor del af lederne af de nye og mindre virksomheder gælder det, at den primære drivkraft og kompetencer ligger i arbejdet med at udvikle virksomhedens forretningsområder, mens interessen i langt mindre grad ligger i varetagelsen af relationerne til det offentlige. Flere ledere af de nye og mindre virksomheder har således kun begrænset interesse i og begrænsede erfaringer med de opgaver, der skal udføres for at efterleve de lovgivningsmæssige forpligtelser, ligesom virksomhedslederne ofte kun har begrænset kendskab til reguleringen og begrænset overblik over, hvilke regler der gælder fx for administrationen af medarbejdere. På samme måde som de nye og mindre virksomheder ikke udgør én samlet størrelse, udgør det offentlige heller ikke én samlet størrelse. Tilbagemeldingerne fra de nye og mindre virksomheder viser, at flere virksomheder ikke i tilstrækkelig grad er klar over og opmærksomme på de enkelte myndighedernes ansvarsområder. For en stor del af de nye og mindre virksomheder medfører det manglende gensidige kendskab, at der i virksomhederne bruges mange kræfter på at få overblik over informationen, tilbuddene og kravene fra de offentlige myndigheder. Konsekvenser er, at virksomhedslederne ender med at bruge unødigt mange ressourcer på at håndtere mødet med det offentlige, og at virksomhederne får en negativ opfattelse af mødet med det offentlige også selv om reglerne i virkeligheden ikke behøver at være hverken urimelige eller komplicerede at forstå.

5 Rapportens tredje hovedkonklusion er, at flere af de nye og mindre virksomheder ønsker at vokse, og at forventningerne om administrativt bøvl har betydning for deres ønske om at vokse. Tilbagemeldingerne fra virksomhederne viser, at næsten hver fjerde (23 %) af de nye og mindre virksomheder er utilfredse med både deres nuværende omsætning og deres nuværende antal ansatte. Samlet set er 42 % af de nye og mindre virksomheder utilfredse med deres nuværende omsætning, mens 29 % er utilfredse med deres nuværende antal ansatte. Selvom en betydelig andel af de nye og mindre virksomheder således ønsker at vokse, viser tilbagemeldingerne fra de nye og mindre virksomheder samtidigt, at hver fjerde (25 %) af de nye og mindre virksomheder er tilfredse med både deres nuværende omsætning og deres nuværende antal ansatte. I tilbagemeldingerne begrunder virksomhederne det manglende ønske om at vokse med forventninger om, at vækst vil medføre mere administrativt besvær, at den nuværende størrelse sikrer en god indtjening, samt at vækst vil medføre et behov for øget ledelse og på bekostning af den faglige udvikling. Rapporten viser således, at forventninger om forøget administrativt besvær faktisk har betydning for vækstambitionerne hos nogle af de nye og mindre virksomheder, samt at selve mødet med det offentlige for en stor del af de nye og mindre virksomheder faktisk opleves som besværligt, tidskrævende og frustrerende. Rapportens fjerde hovedkonklusion er, at de udfordringer, som de nye og mindre virksomheder oplever i mødet med det offentlige, kun i mindre grad bestemmes af virksomhedernes størrelse, branchemæssige tilknytning og andre gængse virksomhedsgrupperinger. Udfordringerne for de nye og mindre virksomheder er derimod i højere grad bestemt af virksomhedslederens erfaring med administration samt hvor etableret virksomheden er, og hvor i vækstforløbet den er. Det offentlige kommunikerer ensartet og stiller ensartede krav uanset virksomhedernes forskellige forudsætninger og ambitioner. Fx opfattes kravene til og omfanget af de økonomiske afrapporteringer til SKAT, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen m.fl. forskelligt alt efter om lederen har erfaringer med at forstå og håndtere regnskabet og bogføringen. Årsagen er derudover, at virksomhederne adskiller sig ift., hvilket stadie i et vækstforløb de er i. For virksomheder, der har ønske om at vokse rigtig hurtigt, er det vigtigt, at mødet med det offentlige er så nemt og gnidningsfrit, som overhovedet muligt, mens mere etablerede virksomheder har lært at håndtere udfordringerne. Konsekvensen er, at virksomhederne får en negativ opfattelse af mødet med det offentlige, at de bliver usikre på om de efterlever reglerne på korrekt vis, og at en stor del af virksomhederne må outsource opgaver til advokater, revisorer, bogholdere, lønservicebureauer mv. Uanset om opgaver outsources eller ej, medfører dette, at flere nye og mindre virksomheder må investere betydelige ressourcer i mødet med det offentlige ressourcer som virksomhederne i stedet kunne have brugt på markedsføring, salg, ledelse og udvikling.

6 Hvad kendetegner nye og mindre virksomheder? DAMVAD og Designit har som led i den samlede afdækning udsendt et spørgeskema til ca nye og mindre danske virksomheder. Virksomhedernes svar på spørgeskemaet viser bl.a., at hver fjerde af de nye og mindre virksomheder er tilfredse med både deres nuværende omsætning og deres nuværende antal ansatte. I tilbagemeldingerne begrunder virksomhederne det manglende ønske om at vokse med forventninger om, at vækst vil medføre mere administrativt besvær, at den nuværende størrelse sikrer en god indtjening og at vækst ikke vil øge indtjeningen, samt at vækst vil medføre forøget ledelse og formindsket faglig udvikling. 1

7 Analysen af ca indkomne besvarelser viser, at: Næsten hver fjerde (23 %) af de nye og mindre virksomheder er utilfredse eller meget utilfredse med både deres nuværende omsætning og deres nuværende antal ansatte. Tilsvarende er hver fjerde (25 %) tilfredse eller meget tilfredse med både deres nuværende omsætning og deres nuværende antal ansatte. Samlet set er to ud af fem (42 %) af de nye og mindre virksomheder utilfredse eller meget utilfredse med deres nuværende omsætning, mens 29 % er utilfredse eller meget utilfredse med deres nuværende antal ansatte. Over halvdelen af de nye og mindre virksomheder (56 %) vurderer, at det har stor eller meget stor betydning for deres virksomhed, at væksten øges, mens vækst kun har lille eller slet ingen betydning for hver sjette nye og mindre virksomhed (17 %). De nye og mindre virksomheder, der ikke ønsker at vokse yderligere, angiver bl.a. følgende årsager: Bekymring for mere administrativt besvær (49 %), forventning om at vækst vil forøge behovet for ledelse (30 %), øget vækst forventes ikke at medføre forøget indtjening (33 %). Næsten tre fjerdedele (71 %) af de nye og mindre virksomheder, som har det offentlige som kunde, oplever opgaverne i forhold hertil som besværlige. To tredjedele (65 %) af de nye og mindre virksomheder, som har ansatte, oplever ansættelsen af den første medarbejder og tilhørende opgaver ift. det offentlige som besværlige. Omkring to tredjedele (64 %) af de nye og mindre virksomheder oplever opgaverne ift. det offentlige i forbindelse med opstarten af virksomheden som besværlige. Mere end halvdelen af de nye og mindre virksomheder (57 %) har modtaget vejledning eller rådgivning fra det offentlige erhvervsservicesystem. Heraf oplever mere end halvdelen (56 %) rådgivningsforløbet som besværligt lidt færre end hver tiende (8 %) oplever det som meget besværligt. Hver tredje af de nye og mindre virksomheder (36 %) har erfaringer med eksport. Heraf har halvdelen (48 %) oplevet besværligheder ift. det offentlige. Fire ud af fem af de nye og mindre virksomheder (79 %) foretrækker, at kontakten med det offentlige foregår digitalt. Fig. A Resultater af survey. 2

8 Adgang til kapital Salgsmuligheder Kvalificeret arbejdskraft Tid til udvikling Offentlig administration Fig. B Virksomhedernes oplevede barrierer for vækst. 3

9 Et nærmere blik på virksomhedernes tilbagemeldinger fra kvalitative interviews såvel som den gennemførte spørgeskemaundersøgelse på de største udfordringer for vækst viser, at mødet med det offentlige og særligt omfanget af det administrative arbejde i forhold hertil har betydelig indflydelse på virksomhedernes vækstmuligheder. Virksomhedernes tilbagemeldinger peger på følgende forhold, som de væsentligste aktuelle udfordringer for de nye og mindre virksomheders vækstmuligheder: 1. Adgang til kapital og økonomisk stabilisering (virksomhedsøkonomiske forhold). 2. Afsætning af produkter og ydelser (markedsmæssige forhold). 3. Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. 4. Muligheder for at prioritere vækst og udvikling i en tid, hvor det primære fokus for mange er mere kortsigtet og rettet mod effektiviseringer, reduktion af omkostninger mv. 5. Administrative opgaver ift. det offentlige særligt ift. økonomisk rapportering (skat, moms, ATP mv.), administration af medarbejdere (sygedagpenge, barsel mv.) og selskabsretlige forhold (selskabsdannelse, regnskaber, mv.). Finansielle forhold har ifølge de nye og mindre virksomheder størst betydning for deres vækstmuligheder, ligesom afsætningsmæssige forhold, muligheder for at rekruttere den rette arbejdskraft og muligheder for at fokusere på vækst og udvikling også er fremtrædende. Som det fremgår af listen ovenfor, viser virksomhedernes tilbagemeldinger fra spørgeskemaet og interviews også, at administrative opgaver ift. det offentlige kan optage ressourcer, som virksomhederne ellers kunne have afsat til vækst og udvikling. Det sker ikke mindst som følge af omfanget af det administrative arbejde, der følger med vækst eksempelvis i form af øget økonomisk rapportering til SKAT, Erhvervsog Selskabsstyrelsen, medarbejderadministration mv. 4

10 Virksomhedernes væsentligste udfordringer Virksomhedernes svar på spørgeskemaet og særligt de dybdegående interview med de udvalgte nye og mindre virksomheder peger dels på udfordringer, som går på tværs af konkrete regler og situationer, og dels på udfordringer som er knyttet til bestemte situationer og krav. I forhold til de tværgående udfordringer viser tilbagemeldingerne fra de kvalitative interviews, at de nye og mindre virksomheder ikke har overblik over, hvilke regler der gælder for dem og hvornår, at de nye og mindre virksomheder finder, at informationen fra det offentlige er i overflod og ikke tilstrækkelig præcis og målrettet, samt at de nye og mindre virksomheder efterlyser større fleksibilitet hos det offentlige og hurtigere sagsbehandling, særligt i opstartsfasen og særligt ift. eventuelle efterjuste-ringer af indberetninger. I forhold til de udfordringer som i højere grad er knyttet til bestemte situationer og krav, viser tilbagemeldingerne fra såvel spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews, at de nye og mindre virksomheder har særligt vanskeligt ved at håndtere kravene til økonomisk afrapportering. Her tænkes i særlig grad på den skattepligtige indkomst og udarbejdelse af regnskaber. Ligeledes er krav forbundet med ansættelsen af den første medarbejder og øvrig administration af medarbejdere svært at håndtere for virksomhederne. Tilbagemeldingerne fra de kvalitative interviews viser også, at de nye og mindre virksomheder oplever betydelige udfordringer med omfanget og kompleksiteten af de krav og kriterier, som er forbundet med offentlige udbud, samt at reglerne omkring selskabsdannelse og ændringer i selskabsstrukturen opleves som så komplicerede, at virksomheden tvinges til at outsource opgaven til advokater, revisorer mv. Endelig viser de kvalitative tilbagemeldinger fra virksomhederne, at flere nye og mindre virksomheder ikke har kendskab til de offentlige servicetilbud, og at tilbuddene fra den lokale erhvervsservice og væksthusene ikke er tilstrækkeligt målrettede ift. virksomhedernes konkrete behov. Informationsrod Det offentlige som kunde Kompliceret selskabsdannelse Fig. C Virksomheders største udfordringer i mødet med det offentlige. 5

11 Regeljungle Manglende fleksibilitet Økonomisk afrapportering Medarbejder administration Ukendte servicetilbud 6

12 Regeljungle Informationsrod Mødet med det offentliges regeljungle er den største udfordring for virksomhederne. Det offentlige opleves ikke som god nok til at kommunikere klart, målrettet og serviceorienteret. Som nævnt oplever og forventer nye og mindre virksomheder ikke alene udfordringer i forhold til indholdet af de reguleringsmæssige krav, men også i forhold til mødet og kontakten med det offentlige omkring opgaverne. Interviewene med virksomhederne viser i den forbindelse, at udfordringerne omkring mødet med det offentlige i særlig grad kommer til udtryk gennem omfanget af regler og krav. Der er ikke tvivl om, at de nye og mindre virksomheder gerne vil opfylde reglerne, men de kvalitative tilbagemeldinger fra virksomhederne tegner et klart billede af, at en stor del af virksomhederne har meget begrænset overblik over den samlede mængde af regler, at en stor del af virksomhederne har meget begrænset viden om, hvilke regler der gælder for netop deres virksomhed, samt at en stor del af virksomhederne ikke har overblik over, hvornår reglerne skal opfyldes. Samlet bidrager det manglende overblik til en usikkerhed hos virksomhederne om, hvorvidt de efterlever alle regler og, om der evt. er bøder på vej for manglende efterlevelse af regler. Usikkerheden og det manglende overblik medfører også, at virksomhederne ender med at bruge flere ressourcer end nødvendigt på at efterleve de bestemmelser, som gælder for den enkelte virksomhed. Samtidig skaber usikkerheden og det manglende overblik en forventning om, at kommende opgaver ift. det offentlige er besværlige, selvom det måske ikke er tilfældet. Udfordringerne med at opnå overblik over regeljunglen gør sig naturligvis særligt gældende for de nystartede virksomheder, som ikke har erfaringer med at starte virksomhed fra tidligere. Interviewene med virksomhederne viser også, at flere nye og mindre virksomheder får rigeligt med information, men at den information de modtager eller kan finde ikke opfattes som tilstrækkeligt præcis og målrettet. Virksomhederne må derfor ofte selv bruge unødigt mange ressourcer på at sætte sig ind i, hvilke myndigheder de skal have fat i, hvad de skal have fat i dem omkring, og hvor de kan finde den information, de har brug for. Flere virksomhederne fortæller i interviewene, at de ofte ringer forgæves til forkerte instanser selv inden for samme offentlige myndighed. Virksomhederne bliver derfor frustrerede over at skulle kommunikere med mange forskellige offentlige instanser. Virksomhederne forventer, at de offentlige myndigheder koordinerer indbyrdes, at relevante informationer udveksles imellem myndigheder, og at de er fælles om kommunikationen til virksomhederne. Oplevelserne giver de nye og mindre virksomheder en negativ opfattelse af mødet med det offentlige, også selv om reglerne i virkeligheden ikke behøver at være hverken urimelige eller komplicerede at forstå. Udfordringerne er størst for de virksomhedsejere, som endnu ikke har de store erfaringer med mødet med det offentlige, mens virksomhedsejere med flere års erfaring som enten selvstændig eller som leder i anden virksomhed samt virksomheder med en vis størrelse, har bedre forudsætninger for at håndtere disse udfordringer i mødet med det offentlige. Regeljunglen medfører dog også udfordringer for de mere etablerede virksomheder, herunder særligt for de virksomhedsejere, som ikke har forudsætningerne for at opnå tilstrækkeligt indblik i reglerne primært som følgende af de løbende ændringer i reglerne. Flere virksomheder fortæller i interviewene således også, at ændringer i reglerne bidrager til det manglende overblik, og at de løbende regelændringer medfører, at de rutiner, som er blevet indarbejdet for at efterleve reglerne, må tilpasses. 7

13 Manglende fleksibilitet Økonomisk afrapportering Manglende fleksibilitet hos det offentlige er et problem for virksomhederne. Tidskrævende og omkostningsfuldt. Virksomhederne fremhæver i interviewene manglende fleksibilitet hos myndighederne som en væsentlig udfordring. Virksomhederne bliver frustrerede, når de ikke mødes af tiltro fra det offentlige, men i stedet mødes med en trussel om en bøde, hvis de er kommet til at lave en fejl i forbindelse med en indberetning. Eksempelvis fortæller flere virksomheder i interviewene, at det kan være meget vanskeligt, tidskrævende og frustrerende at få foretaget ændringer i indberetningerne eksempelvis ændringer vedr. forskudsregistreringer af selskabsskat. Virksomhederne ønsker særligt i opstartsfasen større fleksibilitet og hurtigere sagsbehandling og særligt ift. eventuelle efterjusteringer af indberetninger. Virksomhederne bliver også frustrerede, når de oplever, at de oplysninger som det offentlige efterspørger, ikke passer med netop deres virksomheds kendetegn. Den manglende fleksibilitet fra det offentlige i forhold til virksomhedernes mere individuelle forhold betyder, at virksomhederne må kontakte de relevante myndigheder for at afklare nærmere. Tilbagemeldingerne fra flere af de interviewede virksomheder er dog, at de her får indtrykket af at være til besvær, og at det offentlige ikke fremstår tilstrækkeligt serviceorienteret i rådgivningen. Tilsvarende de øvrige tværgående udfordringer opleves den manglende fleksibilitet hos det offentlige som særligt udfordrende for de virksomhedsejere, som endnu ikke har de store erfaringer med mødet med det offentlige, fordi de utilsigtet laver flere fejl i starten, mens mere erfarne virksomhedsejere har lært at håndtere denne udfordring. De mest besværlige administrative forpligtelser handler om de krav, som bliver stillet til virksomhedernes økonomiske afrapportering. Her tænkes i særlig grad på opgørelse af den skattepligtige indkomst og udarbejdelsen af regnskaber. Kompleksiteten af forpligtelserne til den økonomiske indrapportering er så høj, at de nye og mindre virksomheder ofte vælger at outsource arbejdet til et bogholderi eller en revisor. Behovet for ekstern assistance er størst for de virksomhedsejere, som enten ikke ser det som en vigtig del af ledelsen af deres virksomhed at indrapportere økonomiske oplysninger til de offentlige myndigheder, eller som ikke har forudsætningerne for at kunne sætte sig ind i bestemmelserne på dette område. Selvom flere af de nystartede virksomheder i begyndelsen gør en stor indsats for at sætte sig ind i reglerne om regnskabsdokumentation, SKAT, bogføring mm. og forsøger at håndtere den økonomiske afrapportering selv vælger de fleste med tiden alligevel at outsource arbejdet til en revisor eller et bogholderi. De færreste vælger at ansætte en administrativ medarbejder til at varetage bogholderiet, hvilket især kendetegner virksomheder i opstartsfasen. Outsourcingen af arbejdet til bogholderier og revisorer har betydelige omkostninger for virksomhederne. Flere virksomheder peger i interviewene på den økonomiske indrapportering som en alvorlig udfordring for deres muligheder for vækst. Virksomhederne fortæller, at jo større virksomhederne bliver, desto flere administrative konsekvenser får det, og at jo flere udgifter virksomhederne har til revisorer, advokater og bogholdere, desto færre penge er der til at investere i videreudviklingen af virksomheden. 8

14 Ansættelse og administration af medarbejdere Besværligt at leve op til dokumentationskravene. Kompliceret selskabsdannelse Reglerne er komplicerede og kræver ekstern hjælp. Administrationen af medarbejdere (fx ansøgninger om refusion for sygedagpenge mv.) betragtes af nye og mindre virksomheder som en stor udfordring, da det opleves som meget besværligt at skulle leve op til de krav om dokumentation, som det offentlige kræver. Det er særligt besværligt, når medarbejdere enten bliver syge eller skal på barsel. En arbejdsgiver, der udbetaler løn under barsel eller sygdom, har ret til refusion af de dagpenge, som medarbejderen ellers ville have haft krav på fra kommunen. Refusionsordningerne opleves dog af virksomhederne som meget svære at forstå og meget tidskrævende at administrere. Problemerne med administrationen af medarbejdere gør sig også gældende i forbindelse med ansættelsen af medarbejdere. For nye og mindre virksomheder, der for første gang skal lære at håndtere de pligter, der indtræder, når medarbejdere ansættes, opleves det som meget besværligt at ansætte nye medarbejdere. Specielt for de virksomheder, som ikke har den store erfaring med eller lyst til at håndtere administrativt arbejde, kan det være en udfordring. De fleste nye og mindre virksomheder støder på et eller andet tidspunkt ind i overvejelser om, hvorvidt det kan betale sig at ekspandere og lade virksomheden vokse yderligere. I den sammenhæng overvejer virksomheden fordele og ulemper ved selskabsstrukturen, og om det fx kan betale sig af skattemæssige hensyn at gå fra at være personlig drevet virksomhed til at blive et aktieselskab. Hermed underlægges virksomheden en række forpligtelser, der især vedrører kravene til årsregnskab og skattekontrollens krav til selvangivelsen. Yderligere skal man som aktieselskab også være opmærksom på en række krav til dokumentation af beslutninger i forbindelse med driften af et selskab, fx information om afholdelse af bestyrelsesmøder og dokumentation af beslutninger taget ved generalforsamling m.m. Reglerne for selskabsdannelse (herunder ændringer i selskabs-strukturen) opleves af virksomhederne som så komplicerede, at virksomhederne tvinges til at outsource opgaven til advokater, revisorer mv., og at virksomhederne herigennem må investere nogle ressourcer, som i stedet kunne have været brugt på markedsføring, salg, ledelse og udvikling. 9

15 Det offentlige som kunde Ukendte servicetilbud Udbudsreglerne hæmmer væksten for mange nye og mindre virksomheder. Virksomhederne kender ikke de offentlige servicetilbud. Deltagelse i offentlige udbud er for nye og mindre virksomheder en meget tidskrævende og besværlig proces. Selv for mindre udbud virker de komplekse regler, uigennemsigtigheden omkring kriterier for udvælgelse af tilbud og de betydelige krav til dokumentation hæmmende for de nye og mindre virksomheders adgang til et offentligt marked. Udfordringerne gælder særligt for de mindre virksomheder, som også ser, at de større og mere erfarne virksomheder har en konkurrencefordel. Foruden de komplicerede og administrativt tunge udbudsprocesser opfatter flere virksomheder det som om, at det offentlige ikke tør tage en risiko ved at vælge små leverandører. Dermed opfatter flere af de nye og mindre virksomheder, at de offentlige udbud virker som en barriere for virksomhedernes adgang til et offentligt marked. De kvalitative interviews tyder på, at virksomhederne generelt ikke kender de offentlige servicetilbud. Samtidig oplever de virksomheder, som har modtaget hjælp og rådgivning fra fx den lokale erhvervsservice og væksthusene, at tilbuddene ikke er målrettet nok til virksomhedernes konkrete behov, og at myndighedernes stiller store krav til, hvilke typer virksomheder der kan modtage den specialiserede rådgivning. Virksomheder, der har været i dialog med den lokale erhvervsservice og væksthusene, fortæller, at de generelt har oplevet en stor grad af velvillighed og indlevelse fra konsulenterne. Men de savner i flere tilfælde en rådgivning, der i tilstrækkelig grad er rettet mod netop de forhold, som kendetegner deres virksomhed, produkter og ydelser. Resultatet er, at den efterspørgsel, som flere nye og mindre virksomheder har efter rådgivning, ikke modsvares af de offentlige tilbud. 10

16 IT Hvem er de nye og mindre virksomheder? Da virksomhederne og ikke mindst de personer, der driver og arbejder i virksomhederne, er forskellige, vil der også være forskelle i den måde, de oplever mødet med offentlige myndigheder på. Det viser sig, når man taler med virksomhederne, at forskellene har mindre med branche og produkttype at gøre. Oplevelsen af besvær ved offentlige krav og relevans af offentlige tilbud er mere påvirket af faktorer som hvor i vækstforløbet, virksomheden befinder sig. Dvs. etableringsgraden og personlige forudsætninger hos virksomhedsejerne for at have med administration og virksomhedsledelse at gøre. DAMVAD og Designit har fundet frem til følgende seks faktorer, som er væsentlige for at beskrive forskellene mellem de nye og mindre virksomheder, som er interviewet, samt hvordan virksomhederne oplever mødet med det offentlige: Administrative kompetencer og forudsætninger: Personlige kompetencer og forudsætninger inden for administration, jura og økonomi hos virksomhedslederen IT: IT-teknisk indsigt og erfaring hos virksomheden Outsourcing: Virksomhedslederens holdning til outsourcing af administrative opgaver og brug er ekstern ekspertise Etableringsgrad: Hvor etableret virksomheden er dvs. hvor i virksomhedsopstarten eller vækstforløbet, virksomheden er herunder om virksomheden er konsolideret nok til, at der er råd til at ansætte administrativt personale IT Nogle af de udfordringer, nye og mindre virksomheder støder på i mødet med offentlige myndigheder, er, at myndighederne i deres kommunikation sjældent skelner mellem forskellige typer af virksomheder, og at virksomhederne sjældent kan skelne mellem forskellige typer af offentlige myndigheder. I det følgende gennemgås fem personas eller arketyper, som illustrerer forskellene blandt nye og mindre virksomheder ift. vækst og håndtering af mødet med offentlige myndigheder. De fem personas er udarbejdet med udgangspunkt i 20 gennemførte kvalitative interviews samt workshop med yderligere fem virksomheder og kan danne baggrund for en mere nuanceret forståelse af virksomhedernes udgangspunkt for at interagere med offentlige myndigheder. Alle personas er fiktive personer med fiktive historier men de illustrerer de reelle forskelle, der er blandt de virksomheder, som har medvirket til afdækningen. Væksthastighe Væk Væksthastighed: Virksomhedens eget ambitionsniveau for vækst og internationalisering Ledelseserfaring: Grad af virksomhedslederens erfaring med professionel virksomhedsledelse og virksomhedsudvikling 11

17 Middel Lav Outsourcing Outsourcing Administrativ kompetence Ledelseserfaring Høj Middel Outsourcing Lav Etableringsgrad IT Outsourcing Etableringsgrad Væksthastighed Etableringsgrad Etableringsgrad Fig. D Forskelsfaktorer 12

18 Iværksætterånden Mange projekter iværksætteri som hobby utålmodig Benjamin Bro Sjalsø lever for at sætte gang i nye projekter. Han har flere succesfulde firmaer i opstart og flere på vej. Han har masser af idéer til store projekter, og p.t. kører webbutikken OnTo fantastisk med 8 ansatte og flere på vej. Benjamin har også startet et par virksomheder op med Bjørn Brejnholdt, som med sin MBA og baggrund som salgschef har lige det, der skal til for at bygge videre på deres idéer om en privatiseret sundhedstjeneste, som flere kommuner allerede har vist interesse for. Det er også rigtig godt at Bjørn er der, for så kan Benjamin overlade den daglige ledelse til ham, når først projekterne er i luften. Benjamin kan nemlig ikke fordrage at skulle fortabe sig i drift og administrativt bøvl eller sure medarbejdere. Han kan heller ikke nå det i dagligdagen, da han altid har 20 andre projektidéer, som skal forfølges. Det med mødet med det offentlige har Benjamin ærlig talt ret meget at sige til: Offentlige myndigheder er ufleksible, 13

19 Administrativ kompetence Ledelseserfaring Høj Middel Lav Det er på trods af, ikke i kraft af det offentlige, at vi vokser. IT Outsourcing Lige nu har jeg en virksomhed med webløsninger. Derudover roder jeg også med en anden virksomhed. På længere sigt, så laver vi flere firmaer. Væksthastighed Etableringsgrad Påvirkning af vækst: Mødet med det offentlige opleves for iværksætterånden som en irriterende barriere for vækst og udviklingsmuligheder. Iværksætterånden mangler overblik over regler, informationer fra det offentlige er ikke sorteret eller fremstår uforståelige. Det kræver unødigt meget tid at forholde sig til. Iværksætterånden mangler også bedre adgang til risikovillig kapital. Iværksætterånden vil gerne have én indgang til det offentlige, at al korrespondance med det offentlige kan foregå digitalt, og en meget hurtigere, mere smidig og kundeorienteret sagsbehandling. langsommelige og alle deres regler for det ene og det andet er i den grad i vejen for det private initiativ, synes Benjamin. Det mest latterlige er, at man skal indrapportere det samme alle mulige forskellige steder som om de offentlige myndigheder ikke kan finde ud af at tale sammen. For nylig droppede Benjamin og Bjørn at få sygedagpengerefusion for en medarbejder. Besværet med at få pengene var mere bøvlet end selv at betale. De breve, der kommer, er også fuldstændig uforståelige, synes Benjamin og så er mulighederne for at udfylde online uigennemskuelige og enormt tidskrævende. af. Han synes slet ikke, de er risikovillige nok, og han møder alt for meget træghed og langsommelighed i kommunikationen. Benjamin er meget interesseret i at igangsætte internationale aktiviteter, for som han siger Jeg gider snart ikke mere med al det ævl og bøvl. Det ender med, at jeg flytter det hele til udlandet. De tilbud, der er om rådgivning til vækstiværksættere, har Benjamin aldrig hørt om. Hvorfor er de ikke mere opsøgende? spørger han og synes egentlig, der burde være en salgsopgave hos det offentlige, lige som det gælder i enhver privat virksomhed. Til gengæld har Benjamin haft masser af kontakt til Vækstfonden, og dem er han ikke særlig imponeret 14

20 De internationale specialister Erfaring professionaliseret outsourcer administration I 2007 besluttede Louise Hagensted, Jens Petersen og Jan Rindberg at starte virksomhed sammen. De tre har før arbejdet sammen på forskellige IT-projekter med SAPimplementering for store danske og udenlandske selskaber. De supplerer hinanden godt, da de hver især er specialiserede på forskellige områder inden for SAP. Louise var kommet hjem efter et par år med base i London og Jens og Jan havde længe talt om at starte op selv. Jan startede med at sige sit job op. Han afsatte 2 måneder til at få det hele op at køre få ordnet alle de administrative detaljer, få IT-systemer op at køre, sætte sig ind i alt hvad der løbende skal indberettes af skat, løn, få registreret virksomheden osv. Derudover arbejdede han videre på den business plan, han, Jens og Louise havde møder om i weekenderne. Han lejede også lokaler, tog kontakt til revisor, advokat, bank. Da de to andre stødte til i september, var alt klappet og klart, og de tre gik i gang med at skaffe kunder og projekter. 15

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige Notat 12. december 2016 J-nr.: 84990 / 2355745 Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige udbud. En undersøgelse blandt Dansk Byggeris små medlemmer med under

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Notat Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indhold og opsummering... 2 Baggrund... 3 Om undersøgelsen... 3 Begrundelse for ansættelse... 3 Erfaringer

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Revisorskifte det er ikke så svært Indhold Nye øjne på virksomheden Nye øjne på virksomheden 3 Revisorskifte en tjekliste 4 Hvad

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Iværksætterundersøgelsen

Iværksætterundersøgelsen Iværksætterundersøgelsen 2013 9. september 2013 Undersøgelsen dokumenterer danske iværksætteres syn på nes vilkår lige nu, og undersøger hvilke udfordringer som er de største for danske iværksættere lige

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Iværksætterundersøgelsen

Iværksætterundersøgelsen Iværksætterundersøgelsen 2013 9. september 2013 Undersøgelsen dokumenterer danske iværksætteres syn på iværksætternes vilkår og undersøger hvilke udfordringer der er de største for danske iværksættere

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

Evaluering af virksomhedsindsats

Evaluering af virksomhedsindsats Stab og Udvikling Dato: 20. juli 2016 Evaluering af virksomhedsindsats Erhverv i Ballerup Kommune har i løbet af de seneste par år gennemført to større brugerundersøgelser vedrørende Ballerup Kommunes

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 Selvstændig i CA En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 5 % er selvstændige 20 % vil gerne I øjeblikket er 3,3 % af CAs medlemmer selvstændige erhvervsdrivende. 1,7 % har en selvstændig bibeskæftigelse.

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Rapport på Iværk-undersøgelse Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09

Rapport på Iværk-undersøgelse Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09 Rapport på Iværk-undersøgelse 2009 Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09 Indholdsfortegnelse Indhold side Formål 3 Om undersøgelsen 4 Summary 5-13 Resultater 14-62 Kontakt 63-64 Formål

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

> 4.00. Virkelyst og iværksætteri. Australien er det land, som klarer sig bedst, når man ser på landenes gennemsnitlige

> 4.00. Virkelyst og iværksætteri. Australien er det land, som klarer sig bedst, når man ser på landenes gennemsnitlige Side 48 Virkelyst og iværksætteri Sådan ligger landet > 4.00 7(4) Danmark Virkelyst og iværksætteri Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for virkelyst og iværksætteri er det land, som klarer

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

En god arbejdsplads til dine medarbejdere

En god arbejdsplads til dine medarbejdere En god arbejdsplads til dine medarbejdere Når du udliciterer lønopgaven, følger dine lønmedarbejdere med og bliver en del af vores kerneforretning. Overdragelsen sker efter gældende regler, og vi tilbyder

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

VIKARER & KONSULENTER

VIKARER & KONSULENTER VIKARER & KONSULENTER FÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT OG BETAL KUN FOR DE TIMER DER ARBEJDES! Vikarer & Konsulenter Dette servicekatalog beskriver, hvordan du kan benytte os, når du har brug for vikarer,

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Virksomhedsnavn Totalrapport

Virksomhedsnavn Totalrapport Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 124 Denne rapport indeholder besvarelser for 124 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 04-09-2014-10-10-2014.

Læs mere

Store og små virksomheders innovation

Store og små virksomheders innovation Store og små virksomheders innovation Hellere lille og vågenv gen? Oplæg g til Teknologirådets workshop om Innovationsprocessens tandhjul 6. juni 2008 v/ Torben Vad, Partner i DAMVAD København Århus Temaerne

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende 23. juni 2011 Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende Iværksætteri. Gå på mod er et afgørende karaktertræk for iværksættere. Det mener hver fjerde virksomhedsleder i Region Midtjylland, hvis de da ikke

Læs mere

LHN kan andet end landbrug

LHN kan andet end landbrug LHN kan andet end landbrug Er du selvstændig tømrer, frisør, blomsterhandler, konsulent eller noget helt femte? Hos LHN kan vi tilbyde dig en helhedsløsning, som gør økonomistyringen i din virksomhed lettere

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen.

Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen. Vi er ikke som de andre. Heldigvis. Hos os får du en sparring og rådgivning som går langt ud over revisions- og regnskabsdelen. Øjenhøjde Som vvs er ved jeg alt om kobberrør, men intet om regnskaber, så

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere