Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00"

Transkript

1 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs øverste myndighed. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være tilstrækkeligt belyst og skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 2 uger (14 dage) før generalforsamlingen. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år og har været medlem af Skagen Havkajakklub mindst 3 måneder og ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde 1. Valg af dirigent. Som dirigent vælges den af bestyrelsen foreslåede, Torben Thomsen. Torben T. konstaterer, ifølge klubbens vedtægter, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og at generalforsamlingen er beslutningsdygtig i forhold til vedtægtsændringer, idet der er fremmødt 14 stemmeberettigede medlemmer. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Formanden fremlægger beretningen. Beretningen godkendes som forelagt med ros til klubbens medlemmer for det store arbejde der er lagt for dagen fra alle aktive medlemmers side i løbet af året Beretningen lægges på klubbens hjemmeside. 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbende år. Kassereren Evald Lynggård fremlagte det reviderede regnskab der godkendtes som forelagt. Kassereren havde rosende ord til revisoren Peter Heilmann for det omhyggelige og seriøse arbejde der er udført.

2 2 4. Indkomne forslag. Forslag til vedtægtsændringer v/ MT. a) Ændringerne vedrører: 2 stk. 3: omhandlende medlemskab. 7 stk. 1: omhandlende bestyrelsens kompetencer. Efter en god dialog blandt de fremmødte om bestyrelsens kompetencer i forbindelse med indgåelse af aftaler om optagelse af lån og efter en kort pause, hvor bestyrelsen fik lejlighed til at afklare det indstillede forslag, blev vedtægtsændringerne enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen tog debatten til efterretning. Generalforsamlingen anmodede bestyrelsen om at udarbejde en model om kompetencer, således at det fremover ikke skal være nødvendigt at bestyrelsen kautionerer for lån eller kassekreditter. Bestyrelsen anmodedes ligeledes om at undersøge praksis i andre klubber. b) Forslag fra Jesper Møller om oprettelse af støttemedlemsskab u. stemmeret til samme kontingent som pensionister nuværende kr. 500,-. Forslaget blev vedtaget. Bestyrelsen fik til opgave at få beskrevet vilkårerne for støttemedlemsskab og få dem formuleret ind i klubbens vedtægter. 5. Fremlæggelse af budget, samt fastsættelse af kontingent for det kommende år. Det fremlagte budget for år 2013 blev godkendt som forelagt. På baggrund af det fremlagte budget foreslås ingen kontingentændringer. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer På valg er: Evald Lynggård ønsker genvalg, men vil ikke stå i vejen for andre. Thorkild Lind ønsker genvalg, men vil ikke stå i vejen for andre..

3 3 Idet der ikke viser sig andre kandidater modtager Evald Lynggård og Thorkild Lind genvalg. 7. Valg af en bestyrelsessuppleant. Mette Thomsen vælges. 8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Peter Heilmann genvælges til revisor og Anne Johanne Jensen vælges til revisorsuppleant. 9. Drøftelse af klubhusplaner Oplæg ved formanden Michael Thaarup vedr. udbygningsplaner for klubhuset og nabogrund nr.72 Møde med Skagen Havn v/ Charles Christensen den 2. december. På Skurbyens generalforsamling, der blev afholdt for nylig blev der spurgt til, hvorfor der ikke var bygget på grunden endnu. Charles sagde, at vi havde fået dispensation. Der er mangel på grunde nu. Grund nr. 72 er efterspurgt. Vi kan få et halvt års udsættelse med at påbegynde byggeri på grunden. Krav til byggeriets udformning er ikke store se de omkringliggende skure. Ingen umiddelbare krav om frist mht. færdiggørelse. Charles orienterer Willy Hansen. Mulighed for et samlet byggeri tilbygning til det nuværende klubhus: Nuværende klubhus er på kontraktlejemål. Grund nr. 72 er på pladslejemål. Der kan søges om, at få den nye grund ind under kontraktlejemålet og dermed lave en samlet bygning. Det skal godkendes af havnens bestyrelse. Hvis Willy går ind for det, går det som regel igennem. 8. december: Charles bekræftede muligheden for et samlet byggeri på klubhusområdet. Han havde forelagt det for Willy, og han var positiv. Vi skal bare komme med tegninger over byggeriet. Charles bekræftede ligeledes, at vi har fået et halvt års udsættelse med byggeriet. Tidsramme og andre forudsætninger: - Marinehjemmeværnet har lejet lokalet ved siden af indtil 5. maj Byggeri på nabogrunden skal være påbegyndt senest den 1. juli Der skal etableres et midlertidigt byggeri på nabogrunden. - Det kan være en brugt skurvogn med badefaciliteter. Den kan senere sælges igen. - Det kan være et primitivt skur - Det kan være en bygning, som er tænkt ind i en kommende helhed. - Finansiering skal være med eksterne midler fra fonde og puljer. Klubben har ikke økonomi til at finansiere byggeriet selv. - Klubben skal med medlemmernes kontingent kunne finansiere driften af det færdige byggeri.

4 4 - Tilbygning mod øst i begrænset omfang, kan blive en nødløsning, hvis projektet går i vasken eller vi senere får brug for mere plads. Finansiering: - Vi kan indsende en specifik ansøgning om muligheden for at optage et rente- og afdragsfrit lån til Økonomiudvalget, Frederikshavn Kommune. - Ansøge Lokale og anlægsfonden - - Ansøge anlægspuljen - Søge LAG-midler - Ansøge andre fonde og puljer -.. Bestyrelsen lagde op til debat / input / ideer / kommentarer og afklarende spørgsmål det fik den. Anna J.J. Peter H. Niels H. Jesper M. Thorkild L. - Lån en skurvogn af en entreprenør i en nødvendig periode. - Kunne vi ikke indrette våbenrummet til baderum for at undgå at skulle betale til endnu en grund. - Det lyder positivt med bade- og omklædningsfaciliteter. - Ikke nødvendigvis ét stort hus der kunne være en separat afdeling med bad og toilet. - To gode ting vedr. økonomien i oplægget: *) Finansiering via fonde, puljer og sponsorater. **) Klubkontingenterne skal kunne dække den daglige drift af vor bygninger incl. Containere. Mette Th. Torben T. Morten S. Anna J.J. Jesper M. Morten S. - Foreslår at vi beholder grunden, og finder en foreløbig løsning med et billigt skur/hytte. - Skal ikke lade grunden gå fra os. - Udtrykker enighed med Torben, men der skal ses på mulighederne i det eksisterende hus først. - Lad os få en billig skurvogn på, så vi kan beholde grunden, samtidig med at vi vurderer medlemsudviklingen før der tages afgørende beslutninger. - Der kunne let laves badefaciliteter i eksisterende ammunitionsrum. - Har forespurgt på EUC-Nord i Hjørring om prisen på et skur på 9,5 m2 til opsætning på nabogrund - den er på ca kr. Efter yderligere bred debat må det konkluderes at der er enighed om ikke at lade nabogrunden gå fra os. Dvs. at der skal tages beslutning om en billig løsning til bevarelse af grund 72. Bestyrelsen anmodes om at arbejde videre med ideerne og undersøge forskellige løsninger. Bestyrelsen indkalder til et medlemsmøde og fremlægger forskellige løsningsmodeller.

5 5 10. Eventuelt. Thorkild L. oplyser at bestyrelsen vil lave forskellige udvalg til løsning af div. arbejdsopgaver i nærmeste fremtid. De enkelte medlemmer må påregne at deltage i et eller flere udvalg, idet det er nødvendigt at fordele opgaverne jo større spredning af opgaverne jo mindre arbejde til den enkelte. Jesper M. foreslår at vi selv laver bænke og bord til terrassen. Michael. T. påpeger, at mænd og kvinder kan have forskellige præferencer under roturene og foreslår, at der oprettes et kvindeinitiativ i klubben det kunne blandt andet også indgå som den ene af begynderroningsdagene i sommerperioden. Rie V. uddyber, at hun efterlyser roning i roligt tempo, således at man kan få en naturoplevelse på egne præmisser men samtidig være med i et fællesskab af kajakroere. Hun bakkes op i dette af flere af de fremmødte medlemmer. Rie melder sig som tovholder for klubbens kvindeinitiativ.. Dirigenten Torben Thomsen takker for god ro og orden. Mødet hæves kl Thorkild Lind referent

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013

Ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, 12. marts 2013 Ordinær generalforsamling i, 12. marts 2013 - Dagsorden - Referat 1 Ordinær generalforsamling i Generalforsamlingen afholdes i klublokalerne mandag den 12. marts 2013 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011

Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat af den ordinære generalforsamling i Dragør Golfklub. 2011 Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 17. marts 2011 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere