NO.13 GLOBAL TOPLEDER I SYDDANMARK NIELS B. CHRISTIANSEN BRUGER NETVÆRK BÅDE LOKALT OG GLOBALT. / 24 FOKUS: VÆKSTCENTRET MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NO.13 GLOBAL TOPLEDER I SYDDANMARK NIELS B. CHRISTIANSEN BRUGER NETVÆRK BÅDE LOKALT OG GLOBALT. / 24 FOKUS: VÆKSTCENTRET MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES"

Transkript

1 MENNESKER OG MULIGHEDER MØDES FOKUS: VÆKSTCENTRET NO / Kollegaer og konkurrenter 06 / Vækstcentret 15 / Syddanmark I TAL 24 / Ham fra Danfoss 28 / Den mest ambitiøse plan 30 / Mindset og tillid 34 / Alvorlig leg GLOBAL TOPLEDER I SYDDANMARK NIELS B. CHRISTIANSEN BRUGER NETVÆRK BÅDE LOKALT OG GLOBALT. / 24

2 UDGIVELSE Region Syddanmark Damhaven Vejle REDAKTION Søren Braun (ansvarshavende redaktør) Julie Ligaard Vesterby (redaktør) Peter Feldberg Rune Stig Mortensen Ole Sønnichsen Lasse Hyldager / 24 SKRIBENTER Sune Falther Søren Flott Kirsten Hansen DESIGN & PRODUKTION Mediegruppen as FOTO Lasse Hyldager PAPIR SYDDANMARK NU er trykt på 135 gr. Silk, SYDDANMARK I TAL på 130 gr. Sorperset og omslag på 300 gr. Silk. OPLAG stk. I 2011 udkommer Syddanmark NU i februar, april, juni, august, oktober og december. DISTRIBUTION Post Danmark FORSIDE Niels B. Christiansen, Danfoss. / 10 / 28 / 12 / 30 Mennesker og Muligheder Mødes FOKUS: VÆksTCenTreT NO / Kollegaer og konkurrenter 06 / Vækstcentret 15 / Syddanmark I TAL 24 / Ham fra Danfoss 28 / Den mest ambitiøse plan 30 / Mindset og tillid 34 / Alvorlig leg GlObal topleder i SyddanmarK NIeLS B. CHrISTIANSeN Bruger NeTVærK BåDe LOKALT Og globalt. / 24 NO.13 / APRIL 2011 Regional Udvikling i Region Syddanmark står bag magasinet Syddanmark NU. Her får du spændende artikler om mennesker, virksomheder og myndigheder, der sætter deres præg på at udvikle regionen. LÆS MERE PÅ ISSN ISSN (Online version) Side 2 Syddanmark NU April 2011

3 DETTE NUMMER 04/ KONKURRENTER OG PARTNERE I KLYNGEN Selv om man på papiret er konkurrenter, kan man sagtens mødes i et udviklende fællesskab. FOKUS: 06 / VÆKST UDEN GRÆNSER Nu skal der for alvor sættes gang i at udvikle det dansk-tyske område fra en grænseregion til en vækstregion. Projektet: Vækstcentret - succes for den dansk-tyske regionen skal understøtte de initiativer, der findes i forvejen. 06 / FOKUS: VÆKSTCENTRET 10/ FULD FART PÅ FURGY Projekt Furgy er sat i verden for at udviske den dansk-tyske grænse og skabe samarbejde. 12/ FRA NABOER TIL VENNER Samhørigheden mangler i grænseregionen, men et samarbejde mellem fire aviser har vist vejen. 14/ SÅ KØRER VI Logistikklyngen CB-LOG fokuserer på tre styrkepositioner. 15 / SYDDANMARK I TAL: FRIVILLIGT ARBJEDE 23/ Kort nyt 24/ NETVÆRK KAN OGSÅ VÆRE NÆRVÆR Niels B. Christiansen har flere netværk at trække på som leder af Danmarks største industrivirksomhed. 28/ VI ER IKKE BANGE FOR AT SÆTTE OVERLIGGEREN HØJT Der blive fire områdeinitiatver i den nye regionale udviklingsplan. 30/ LODAM SATSER PÅ SAMARBEJDE Virksomheden låner gerne medarbejdere ud til andre i området. 34/ HOP EN SANG En interaktiv trampolin skal styrke børns leg. "Det er vores føring inden for eksempelvis velfærdsteknologi. energieffektivisering og turisme, vi skal have udbygget og udbredt kendskabet til." Carl Holst, formand for Region Syddanmark IDEER, RIS OG ROS Har du gode ideer til artikler eller andet i Syddanmark NU, er du velkommen til at sende en mail til redaktionen på: Adressen kan du også bruge, hvis du vil af med ris eller ros til indholdet. SYDDANMARK I TAL: 15 / FRIVILLIGT ARBEJDE Hvorfor gider to ud af fem syddanskere at arbejde frivilligt i foreninger, sportsklubber og på det sociale område? Og hvorfor er det vigtigt for os at vide? Det bliver du klogere på i denne udgave af Syddanmark i tal. April 2011 Syddanmark NU Side 3

4 Tekst: Sune Falther Foto: Lasse Hyldager KONKURRENTER OG KOLLEGAER I KLYNGEN ET GODT KLYNGESAMARBEJDE ER ET STED, HVOR MEDARBEJDERNE TILTRÆKKES AF KLYNGEN FREM FOR DEN ENKELTE VIRKSOMHED OG HVOR DE NÆRE KONKURRENTER ER PARTNERE. DET SKER I LEAN ENERGY CLUSTER I SØNDERBORGOMRÅDET. "Kompetencerne flytter rundt, og det betyder, at man kan drive virksomheder, der har forskellige produkter men samme kernekompetence." Teknologioverførselskonsulent Jon Wulff Petersen om fordelene ved en klynge. Side 4 Syddanmark NU April 2011

5 D e burde være konkurrenter, og de er det da også. Men for størsteparten af virksomhederne i Lean Energy Cluster, som har sin tyngde i Sønderborg-området, er indbyrdes samarbejde, tillid og fællesskab langt mere interessant end konkurrence. Her er konkurrenten ikke naboen i samme branche det er de andre på verdensmarkedet, som på den længere bane er en trussel mod klyngens førerposition. Teknologioverførselskonsulent Jon Wulff Petersen fra virksomheden TTO har for Region Syddanmark analyseret samarbejdet i Lean Energy Cluster og kan konkludere, at klyngen kan sætte kryds ved alle de markører, som gør en klynge god og effektiv. DERFOR ANALYSERES KLYNGEN Region Syddanmark har sat gang i to analyser af udfordringerne for virksomhederne i Sønderborgområdet. Der er en klar styrke inden for virksomheder, der arbejder med energieffektivitet. Men vi har gentagne gange hørt, at det er en udfordring at skaffe arbejdskraft. For at kvalificere hvordan vi kunne gøre noget ved det, satte vi analysen i gang, fortæller regionsdirektør Mikkel Hemmingsen. Det er en af kronjuvelerne i regionen. Først og fremmest skal der være stor efterspørgsel fra kunderne, og virksomhederne skal være konkurrencedygtige. Det er de. Dernæst skal virksomheder understøtte hinanden ved at opsuge de medarbejdere, der bliver til overs i den ene virksomhed, så kompetencen bliver i området, siger Jon Wulff Petersen. Effekten er tydelig ved, at der er mange job i Lean Energy Cluster, som cirkulerer mellem klyngens forskellige virksomheder. For nye virksomheder er det et plus, at man kan slå sig ned der og få adgang til den her pulje af medarbejdere, som er gode, og at man som medarbejder kan gøre karriere uden at flytte, siger han. Forskning i fællesskab Men det er ikke kun på adgangen til medarbejdere, der er fælles front. Udvikling af nye kompetencer og produkter er også et klyngeanliggende også for områdets gigant, Danfoss. Den første analyse viser, at der er flere midler, der kan bidrage til at løse problemet med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. En mulighed er at styrke uddannelserne i Sønderborg, og en anden er at blive bedre til at trække på de kompetencer, som findes andre steder. Lige nu har vi en intensiv dialog med virksomhederne og med SDU for at finde en løsning. Virksomhederne ser gerne, at ingeniøruddannelserne bliver styrket flere studerende og styrkede fagområder. Her skal både SDU og virksomhederne bidrage, og det er der interesse for. Opgaven er at få indfriet den efterspørgsel, virksomhederne nu har kvalificeret, siger Mikkel Hemmingsen. Præcis hvor stor den efterspørgsel er, skal den anden analyse vise. Den forventes færdig i løbet af april. Vi får mange gode ideer, som vi kan løfte selv. Men der kan være en ide i at udvikle ideer og samarbejde i klynger, fordi det kan give en merværdi til alle parter i klyngen, siger Niels B. Christiansen, CEO hos Danfoss. Det er også en vej ind for mindre virksomheder til et marked, som ellers kan være vanskeligt at komme ind på, siger han. Den opfattelse deler Bjarne Korshøj, direktør i Vattenfall og formand for Lean Energy Cluster. Han ser klyngens rolle som den samlende enhed; at være krumtappen for ideer. Forskning og udvikling i fællesskab er afgørende. For de store virksomheder betyder det måske ikke så meget de har resurserne til at gøre meget selv. Men for de små og mellemstore er det vigtigt. Når man forsker og udvikler i fællesskab, kan man gå bredere ud og pulje forskningsmidlerne, så man får mere ud af det. Men det kræver, at man er indstillet på at dele den viden, man har, og den viden man får. Tilliden er afgørende. Man skal kunne se mulighederne i at give noget og yde noget sammen med dem, der ellers er konkurrenter, siger han. April 2011 Syddanmark NU Side 5

6 FOKUS: VÆKSTCENTRET Side 6 Syddanmark NU April 2011

7 Tekst: Søren Flott Foto: Lasse Hyldager FORMELT BLEV GRÆNSEN MELLEM DANMARK OG TYSKLAND ÅBNET I 1993, MEN NU ER DET TID AT FJERNE DE MENTALE GRÆNSEBOMME. DET NYE VÆKSTCENTRET SKAL VÆRE MED TIL AT GØRE RE- GION SYDDANMARK OG SLESVIG-HOLSTEN TIL EN FÆLLES VÆKSTREGION TIL GAVN FOR VIRKSOMHE- DER OG BORGERE. I Slesvig-Holsten finder man den største koncentration af mindre biogasanlæg i verden og stor erfaring med den tekniske del af opbygningen. Nord for grænsen er anlæggene større, og her har man især genereret viden om selve biomassen og fjernvarmenet, som tyskerne ikke kan matche. Når forskere skal arbejde i sterile omgivelser, har de brug for et såkaldt renrum. Dem er der kun et par stykker af i Region Syddanmark, men i den nordlige del af Slesvig-Holsten finder man fem af slagsen. På Rømø spekulerer man på, om havnen på sydspidsen af øen skal udbygges. Farvandet kan nemlig besejles uafhængigt af tidevandet, og det gør havnen til den potentielt nærmeste servicehavn for de tyske vindmølleparker i Nordsøen. Biomasse, renrum og servicering af havvindmøller er bare tre eksempler på de uanede muligheder, der ligger for samarbejde mellem danske og tyske virksomheder i grænseregionen, og som kan være med til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser i April 2011 Syddanmark NU Side 7

8 "Samarbejdet er nøglen til udviklingen. Hvis vi ønsker gode betingelser for vores virksomheder, attraktive arbejdspladser og dygtige medarbejdere, som kan være med til at skabe vækst, så er samarbejde på tværs af grænsen vejen frem." Carl Holst, formand for Region Syddanmark området. Og nu er det for første gang lykkedes at samle både erhvervsliv, forskere, universiteter, skoler, vækstfora, myndigheder og politikere for én gang for alle at få sparket gang i udviklingen af en fælles vækstregion i Region Syddanmark og Slesvig-Holsten. Det sker med projektet Vækstcentret Succes for den dansktyske region, som blev officielt præsenteret i februar på Regionalkonference Sønderjylland vant til at fokusere på. Rådet har været tovholder på workshops, matchmaking og projekter med deltagelse af både dansk og tysk erhvervsliv, og her ser man især styrken i forskelligheden. Om vi er fra Sønderborg, Vejle eller Odense, så ligner vi hinanden meget, men ved at gå på tværs af grænsen har vi pludselig to universitetsverdener, to udviklingsverdener og to erhvervsliv, hvilket tilsammen gør os stærkere, siger han. At kunne forene lokale og regionale strategier og alle relevante parter og aktører i grænseregionen i arbejdet med at udforme én fælles erhvervsstrategi er i sig selv imponerende, siger formanden for Region Syddanmark, Carl Holst, der også er formand for projektets politiske styregruppe. Men han opfordrer i samme åndedrag til ikke at hvile på laurbærrene men straks at intensivere samarbejdet på de felter, hvor Region Syddanmark og Slesvig-Holsten står stærkt. For det er vores føring inden for eksempelvis velfærdsteknologi, energieffektivisering og turisme, vi skal have udbygget og udbredt kendskabet til, så vi kan komme i gang med at skabe de arbejdspladser, vores borgere på begge sider af grænsen sukker efter. Deltagerne på konferencen blev præsenteret for en analyse, der udpeger de områder, hvor den samlede grænseregion står stærkest, og samtidig opfordrer aktørerne til at komme i arbejdstøjet. En af styrkepositionerne er turisme. Tilsammen har Region Syddanmark og den nordlige del af Slesvig-Holsten 25 millioner overnatninger om året, hvilket naturligvis fører masser af shopping, sightseeing og restaurantbesøg med sig, men mulighederne er endnu større. Konkret kan grænseregionen f.eks. sætte fokus på den fælles historie, grøn turisme, regional gastronomi og oplevelser til havs. Samtidig sætter analysen fokus på fordelen af fælles markedsføring og indsamling af viden om turisternes ønsker og behov, ligesom udvikling af fælles pakketilbud, tværnationale cykelstier og udflugter på tværs af grænsen ligger lige for. Det samme gælder de fire andre styrkepositioner, som dækker fødevarer, energi, logistik og sundhed og velfærdsteknologi, hvor der ligger lignende muligheder, som blot venter på at blive udviklet. Netop det konkrete udbytte er Leo Petersen fra Udviklingsråd Selv kender han til forskellene, når det kommer til at stable et projekt på benene. Hvor danskerne har lidt af en Klodshanstilgang til tingene og hurtigt skaber relationer på tværs af faggrænser, er tyskerne stærke til at få et samarbejde formaliseret, og dermed opnår man det bedste fra begge kulturer, mener Leo Petersen. Det lyder både rigtigt og enkelt, men så ligetil er det heller ikke, fortæller business manager ved Rambøll Management Consulting, Nikolaj Bøggild, som har været med til at lave analysen af de forskellige styrkepositioner. Vi har talt med over 50 personer på hver sin side af grænsen, og alle vil gerne være med, men det overraskede mig meget, at de ofte ikke kender til hinanden. De spørger igen og igen om, hvem de skal ringe til, hvad jeg slet ikke havde regnet med, siger han. Derfor er Nikolaj Bøggild enig med Leo Petersen i, at Vækstcentrets vigtigste opgave nu og her er at få præsenteret virksomheder, forskere og myndigheder for hinanden, så de rette parter kan træffe hinanden. Dertil kommer endnu en udfordring, som Vækstcentret ifølge Nikolaj Bøggild må prioritere højt, hvis det skal lykkes at forvandle Region Syddanmark og Slesvig-Holsten til en fælles vækstregion, og den handler om den fælles identitet eller manglen på sammen. Det er det helt store problem. Danskerne tænker på den danske del af regionen, og tyskerne tænker på den tyske del af regionen hvordan det går partnernes omsætning står ikke højt på listen, forklarer han. Her er det især politikernes i både Region Syddanmark og Slesvig-Holsten opgave at være med til at skabe den identifikation. Side 8 Syddanmark NU April 2011

9 For Nikolaj Bøggild handler det især om at vise erhvervslivet, at et øget samarbejde kan betale sig for alle parter, og det gør man bedst ved at fremhæve alle de gode eksempler, som allerede findes. Kigger man på Region Syddanmark og Slesvig-Holsten hver for sig, er ingen af dem stærke nok til at positionere sig alene, men som en helhed, hvor man har mulighed for at samle styrker og kompetencer på nogle få felter på tværs af grænsen, ligger der er stort potentiale, understreger han. Carl Holst er udmærket klar over de udfordringer, der venter Vækstcentret, og han garanterer, at man i de kommende år vil opleve, at samarbejdet på tværs af grænsen vil blive langt mere synligt, og at engagement og identifikation vil være i højsædet. Samarbejdet er nøglen til udviklingen. Hvis vi ønsker gode betingelser for vores virksomheder, attraktive arbejdspladser og dygtige medarbejdere, som kan være med til at skabe vækst, så er samarbejde på tværs af grænsen vejen frem, siger han. VÆKSTCENTRET SKAL UNDERSTØTTE UDVIKLINGEN Det handler i bund og grund om, at vi på de områder, hvor vi står stærkest, skal understøtte udviklingen, og det kan vi i Vækstcentret gøre ved at stille viden om mulighederne til rådighed for virksomhederne, siger projektchef Stephan Kleinschmidt. SUCCES FOR DEN DANSK-TYSKE REGION VÆKSTCENTRET I BOV Vækstcentret ligger i Bov. Der er fire ansatte. Projektet er medfinansieret af INTERREG 4 A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ( euro) Læs mere på Som han siger, drejer det sig ikke om at genopfinde den dybe tallerken. Der findes allerede eksempler på virksomheder, videnscentre og myndigheder, som arbejder sammen, som om grænsen slet ikke fandtes, men det er for det meste sket i det nære grænseområde. Det nye er sammen med fokuseringen på de fem styrkepositioner at den nye vækstregion strækker sig fra Vejle over Nyborg via Husum og helt ned til Kiel. Derfor er vores fornemste opgave nu at komme ud over rampen. Vi skal vise virksomheden nytteværdien i deres engagement. Det kan vi dels gøre ved at føre de rette samarbejdspartnere sammen på tværs af grænsen, men vi må også hurtigt finde en metode til at måle effekten af vores indsats, så vi kan synliggøre det over for de andre aktører, forklarer Stephan Kleinschmidt. April 2011 Syddanmark NU Side 9

10 FOKUS: VÆKSTCENTRET Tekst: Søren Flott Foto: Lasse Hyldager FULD FART PÅ FURGY NÅR EL-BILER KØRER RALLY FRA AABENRAA TIL HUSUM ER DET ET SYMBOL PÅ, AT SKÅLTALERNE OM VEDVARENDE ENERGI BEGYNDER AT BLIVE TIL KONKRETE IDEER, PRODUKTER OG ARBEJDSPLADSER. D et første, man lægger mærke til, når man træder ind på Leo Ebbesen Pedersens kontor hos UdviklingsRåd Sønderjylland, er et kort over landsdelen, der hænger på siden. Det kom sig egentlig af, at det var for bredt til væggen på det første kontor, men så beholdt vi det sådan, fortæller han. Netop det at tænke på tværs er pointen i Projekt FURGY, som har til formål at samle virksomheder, forskere, offentlige aktører, der arbejder med biomasse, jordvarme, vindmøller, solceller og alle de nye ideer, der passer under den paraply, der kaldes vedvarende energi. Men det handler ikke kun om at tænke tværfagligt. Projekt FURGY er nemlig sat i verden for at udviske grænsen mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten, så erhvervslivet på begge sider får optimale betingelser for at udvikle ideer, produkter og arbejdspladser i fremtiden. Et godt eksempel er el-biler, som har mange komponenter, der kan fremstilles i vores område, hvor store dele af mekatronik-industrien er samlet, forklarer Leo Ebbesen Pedersen. Det er bare ikke altid, at virksomhederne midt i en travl produktion har overskud til at se de nye muligheder, og det er her, Projekt FURGY kommer ind i billedet. Et af projektets første resultater er et interaktivt kort, hvor virksomheder, forskere og erhvervsfora fra Vejle til Kiel og fra Husum til Odense kan finde hinanden. Der ligger f.eks. et rigtig spændende teknologisk institut i Slesvig, der arbejder med alle former for elektronik, og det ved mange danske virksomheder slet ikke, siger Leo Ebbesen Pedersen. Projekt FURGY har også stået for såkaldte speedworkshops, hvor deltagerne med hjælp fra tre eksperter fra Danmark og tre eksperter fra Tyskland ideudvikler inden for sol, biomasse, geotermisk energi eller noget helt fjerde. Det sætter ikke kun gang i kreative tanker, men skaber også netværk på kryds og tværs af grænsen, så effekten forhåbentlig bliver varig. Netop de konkrete resultater spiller en stor rolle for Leo Ebbesen Pedersen, fordi de kan være med til at vise virksomhederne, at der er fordele at hente i et tættere samarbejde med kollegerne syd for grænsen. Derfor var Projekt FURGY også en del af det rally for el-biler, som blev afviklet i grænseregionen for nylig. Det er vigtigt for os, at virksomhederne kan se, at de kan få noget ud af projektet, for selv om succes blot kan afhænge af at løfte røret og ringe til en dansker eller en tysker, så er det nødvendigt, at vi stiller den information til rådighed, siger Leo Ebbesen Pedersen. ENERGISK PROJEKT FURGY er en forkortelse for future renewable energy. FURGY er medfinansieret af INTER- REG 4 A-programmet Syddanmark- Schleswig-K.E.R.N. med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ( euro) Målet er at skabe et fælles dansk-tysk kompetencecenter for vedvarende energi og energieffektivitet. Ideen er at danne en klynge af alle de producenter, underleverandører, videnscentre, forskningsinstitutioner og offentlige aktører, som beskæftiger sig med vedvarende energi. Øget samarbejde skal føre til udvikling, vækst og arbejdspladser. FURGY favner mange forskellige energiformer som vind, sol, biomasse og jordvarme. Man kan læse mere om projektet og f.eks. finde potentielle samarbejdspartnere på Side 10 Syddanmark NU April 2011

11 Leo Ebbesen Pedersen fra UdviklingsRåd Sønderjylland er ikke ange for at vende op og ned på tingene, hvis det kan få folk til at mødes i projekter hen over grænsen. April 2011 Syddanmark NU Side 11

12 FOKUS: VÆKSTCENTRET Side 12 Syddanmark NU April 2011

13 Tekst: Søren Flott Foto: Lasse Hyldager FRA NABOER TIL VENNER EN AF DE STØRSTE FORHINDRINGER PÅ VEJEN MOD EN FÆLLES DANSK- TYSK VÆKSTREGION I GRÆNSELANDET ER MANGLEN PÅ SAMHØRIGHED. ET ENESTÅENDE SAMARBEJDE MELLEM FIRE AVISER HAR VIST VEJEN. I see friends shaking hands, sayin how do you do they re really sayin I love you En gruppe elever fra det danske gymnasium i Flensborg synger Louis Armstrongs berømte ord om den vidunderlige verden, mens gæster fra begge sider af grænsen ankommer til Haus Nordschleswig, det tyske mindretals kulturhus i Aabenraa. Årsagen til festlighederne er afslutningen af projektet Unter Nachbarn Blandt naboer, hvor Jydske Vestkysten, Der Nordschleswiger, Flensborg Avis og Schleswig- Holsteinischer Zeitungsverlag hver eneste lørdag i to år har bragt artikler om dansktyske emner, der har gjort læserne klogere på deres naboland. Og det har der været brug for, mener chefredaktøren på det tyske mindretals avis, Siegfried Matlok. På den danske side findes der stadig fordomme om tyskere, og i Tyskland er folk nok nysgerrige, men meget uvidende om danskerne, siger han. Artiklerne i de fire aviser har dækket alt fra redningshelikoptere og handicapidræt til sprogundervisning og hundepensioner altid med udgangspunkt i mennesker. En af dem, der har haft besøg af journalisterne, er Hanne Risgaard fra Skærbæk Mølle på Als, som er et økologisk landbrug med egen gårdbutik. Hun kan fortælle, at de mange historier fra grænselandet havde været med til at se mere på mulighederne for et gastronomisk samarbejde med kollegerne i syd. Det har udmøntet sig i et konkret samarbejde om bl.a. en regional madfestival, udstillinger og en række landskampe mellem de bedste kokke i området, siger hun. At øget kendskab, samarbejde og fællesskab mellem mennesker på begge sider af grænsen kan føre til større udvikling for hele området, begejstrer formanden for Region Syddanmark Carl Holst, som fra talerstolen har svært ved at tøjle sin entusiasme. Skal vi forvandle os fra to udkantsområdet til én vækstregion, forudsætter det, at vi ved mere om hinanden, for det er i samtalen over hækken, at de nye ideer opstår. Det er mit håb, at Unter Nachbarn Blandt naboer kan være et stort skridt på vejen mod større integration, mere vækst og flere arbejdspladser her i regionen, siger han. Så enestående har samarbejdet mellem de fire aviser været, at mediefolk fra det øvrige Europa har været på besøg i området for at få mere at vide. Det ser jeg som en stor cadeau, når man tænker på, at aviserne før i tiden brugte enhver lejlighed til at skyde løs på hinanden, siger chefredaktør Siegfried Matlok. Men hvad har I avis-folk selv fået ud af samarbejdet, for I har jo også selv bidraget økonomisk? Jeg tror ikke, der er nogen af os, der har fået flere abonnenter, men nogle af aviserne kan bruge projektet i deres branding, men vi har først og fremmest ydet et bidrag til, at regionen kan udvikle sig. Og det vil de blive ved med. Selv om projektet ikke længere får økonomisk støtte udefra, har aviserne tre ideer på tegnebrættet: En nyhedsbørs, hvor hver avis kan hente historier fra de andre. En arrangementskalender, så læserne få lettere adgang til oplevelser i nabolandet. Og endelig en mulighed for at både tyske og danske læsere kan tippe de fire redaktioner. For mig at se er der tale om et kvantespring, for der er ikke mange steder, hvor man få så meget journalistik til så mange læsere hver eneste uge, tilføjer Siegfried Matlok med henvisning til det samlede oplag på eksemplarer. Dermed er der blevet slået hul på den grænse, som stadig eksisterer mentalt, sprogligt, historisk og kulturelt. Eller som en af gæstetalerne, Ellen Tran Nørby, folketingsmedlem for Venstre, udtrykker det: Projektet har vist, at det kan lade sig gøre at bygge bro frem for at grave grøfter, og at vi måske kan gå fra at være blandt naboer til at være blandt venner. April 2011 Syddanmark NU Side 13

14 FOKUS: VÆKSTCENTRET Tekst: Søren Flott Foto: Lasse Hyldager NU KØRER VI PROJEKTET CB-LOG FORSØGER AT SAMLE VIRKSOMHEDER, UDDAN- NELSER, VIDEN OG MYNDIGHEDER FOR ET SKABE ÉN STÆRK LOGI- STIK-KLYNGE PÅ TVÆRS AF GRÆNSEN. MIDLERNE ER AKTIVITETER, SOM VIRKSOMHEDERNE KAN HAVE GAVN AF I HVERDAGEN. D et handler om de lastbiler, der kører på E45 mellem Neumünster i syd og Vejle i nord hver eneste dag året rundt. Men det drejer sig også om, hvordan man som grænsebutik får leveret 36 containere med sodavand hver uge, når man af hensyn til miljøet og den dyre olie vil bruge jernbanen frem for motorvejen. Og så går det også ud på at pakke varer, som når en af verdens chokolade-giganter fra i år sender alle produkterne til Skandinavien via den dansk-tyske grænseregion. Vi er på samme tid indgangen til Skandinavien og udgangen til Europa, og det giver store markedsmuligheder for alle i logistikbranchen, siger Wolfgang Schmütz, der er regionalmanager i Wi- REG, som arbejder med erhvervsfremme i den nordlige del af Slesvig-Holsten. Projektet går således ud på at skabe kontakt mellem de rette samarbejdspartnere, lave workshops, som giver udbytte her og nu, markedsføre CB-Log regionen over for virksomheder i resten af Europa og ikke mindst give svar på alle de spørgsmål, som melder sig, når man arbejder på tværs af grænsen. Vi kender jo folk i virksomhederne, i forvaltningerne, på uddannelserne og alle mulige andre steder, og derfor kan vi fungere som det bindeled, branchen savner i hverdagen, fordi de ikke har tiden til selv at udføre den slags opgaver, forklarer Wolfgang Schmütz. Ud over en række arrangementer og rådgivning i lange baner, er det lykkedes at lokke nye virksomheder til regionen. Særligt stolt er Wolfgang Schmütz og hans kolleger over, at 12 tyske logistikvirksomheder og en gruppe investorer nu danner et fælles datterselskab. 3 STYRKEPOSITIONER Man kan ikke være den bedste på alle områder, og derfor har CB-Log valgt at fokusere på tre spidskompetencer, når logistikregionen skal markedsføres: 1. Vindenergi En meget stor del af verdens vindmøller produceres i Danmark og Tyskland, og det giver arbejde til en lang række underleverandører også i logistikbranchen, hvor man har oparbejdet stor viden om transport, servicering og forsyning i forhold til møllerne. 2. Køletransport og lagring Landbrug og fiskeri spiller en stor rolle i regionen, og håndteringen af fødevarer fra henholdsvis jord og hav til forbrugernes middagsborde kræver særlig viden og specielle faciliteter, som områdets virksomheder har stor erfaring med. 3. Value Adding Distribution (VAD) VAD dækker over de virksomheder, som findes i forlængelse af transportbranchen. Det kan være faciliteter, hvor varer får emballage til det skandinaviske marked, lagre i forbindelse med online-butikker eller datterselskaber af større koncerner. Projektet er medfinansieret af INTERREG 4 A- programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ( euro) Læs meget mere om CB-Log på WiREG er derfor gået sammen med Fachhochschule Flensburg, Udviklingsråd Sønderjylland og EUC Syd om projektet Cross Border Logistics, CB-Log, med det mål at fremelske en stærk logistikklynge i Region Syddanmark og det nordlige Slesvig-Holsten. I starten var virksomhederne tilbageholdende. Mange af dem tænkte, at der var tale om endnu en omgang hyggesnak uden praksis, så vi har lagt stor vægt på at være praktisk orienteret, give konkrete svar på konkrete problemer og vise virksomhederne nytteværdien af samarbejde, uddyber Wolfgang Schmütz. 40 % af alt gods i Nordtyskland transporteres af disse virksomheder, og de kan se muligheder her i regionen bl.a. fordi de kan spare penge på vejskatter og brændstof med en placering her, siger Wolfgang Schmütz. Vi er heldige. Logistikvirksomheder tænker jo ikke i grænser det ligger i erhvervet. Dertil kommer, at vi har fået en dansk borgmester i Flensborg, som lægger stor vægt på at samarbejde, så grænsen er ikke en barriere, men en chance. Side 14 Syddanmark NU April 2011

15 100 MIO. KR. er der tilbage til grænseoverskridende projekter i INTERREG 4 A-programmet for Region Syddanmark - Schleswig - K.E.R.N. I perioden er der sat ca. 310 mio. kr. af til projekter i området, og nu er ca. 69 % af beløbet brugt. Særligt i en af prioriteterne: "Samarbejde i hverdagen og funktionel integration i grænseregionen" er der mange midler tilbage. Den næste ansøgningsfrist er 1. september Læs mere på interreg4a.dk SYDDANSKE VIRKSOMHEDER SØGER EU-MIDLER En ekstra indsats for at gøre opmærksomhed på muligheden for at søge EU-midler har gjort, at otte syddanske virksomheder har søgt om 30 mio. kr. til forsknings- og udviklingsprojekter. Det er Det Syddanske Bruxelles-Kontor, der har kørt et pilotprojekt for at få skabt flere innovative, fremtidssikre arbejdspladser i regionen. Pilotprojektet er finansieret af Region Syddanmark, og resultatet gør, at parterne vil fortsætte samarbejdet. INGEN INDEKLIMA- RISIKO I BOLIGER I GRINDSTED Region Syddanmarks jordforureningsafdeling har i løbet af 2010 undersøgt et område sydvest for det tidligere Grindstedværket for at finde ud af, om der kunne være en risiko for, at indeklimaet i boligerne i området var påvirket af forureningen i grundvandet. Undersøgelserne viser heldigvis, at der ikke er nogen fare. Det øvrige arbejde med at vurdere forureningen fra banegravsdepotet fortsætter. Læs mere om kontoret på southdenmark.be MASSER AF IDEER TIL BEDRE OVERGANGE Rent mandlige klasser med pædagogiske metoder hentet fra politiet og militæret. Akademi for Talentfulde Unge. Mere virksomhedspraktik og fælles temauger. Kreativiteten fejler ikke noget blandt alle dem, der er kommet med forslag til, hvordan man skaber bedre overgange i uddannelsessystemet og fastholder dem, der er i fare for helt at droppe ud. Det kan styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale konstatere. Styregruppen har modtaget 43 ideer til projekter. 18 af ideerne skal nu blive til syv projekter, der skal søge om at få del i Region Syddanmarks uddannelsespulje på 14,6 mio. kr. Regionsrådet beslutter på mødet 17. juni, hvem der skal føre projekterne ud i livet. Læs mere på syddanskuddannelsesaftale.dk Vidste du, at Region Syddanmark i 2010 oprettede 675 praktikpladser til unge fra erhvervsskolerne? Det er 10 flere end målsætningen. De fleste praktikpladser er oprettet inden for social- og sundhedsassistentområdet. Vær med til fremtidens velfærdsinnovation Hjemmesiden invia.nu er nu blevet endnu nemmere at bruge for folk, der gerne vil hjælpe sygehusvæsenet ind i fremtiden ved hjælp af gode ideer. Nu er det muligt at uploade et billede eller en video af noget, man er stødt på, som bare må kunne gøres bedre. Tidligere skulle man selv have fået en ide til en løsning, som innovationspanelet så kunne arbejde videre med, men nu er det nok at inspirere andre til at finde på nye løsninger. Følg med på invia.nu og se, hvilke ideer der bliver ført videre. April 2011 Syddanmark NU Side 23

16 Side 24 Syddanmark NU April 2011

17 NETVÆRK KAN OGSÅ VÆRE NÆRVÆR Tekst: Sune Falther Foto: Lasse Hyldager HVEM NETVÆRKER MAN JÆVNBYRDIGT MED, NÅR MAN ER I DANMARKS STØRSTE INDUSTRIVIRKSOMHED? DANFOSS NIELS B. CHRISTIANSEN NETVÆRKER BÅDE PÅ DET NÆRE OG DET NATIONALE PLAN. D et er ganske bogstaveligt, når man når til tops hos Danfoss. Hovedkvarteret i Nordborg er områdets højeste bygning, og fra direktionsgangen helt oppe under den alsiske himmel er der kig til en enorm horisont. Direktør Niels B. Christiansens kontor kommer med en udsigt, hvor øjnene på en klar dag skal have det rødbedefarvede pas med. Men selv om han spejder i alle hjørner af den, så vil Niels B. Christiansen kigge forgæves efter kolleger, der driver en butik som eller har et job, der minder om det, han har. Med god og velkendt grund, kan man sige, al den stund at Danfoss er Danmarks største industrivirksomhed, som regner andre globale industrigiganter som sine ligemænd. Når det alligevel er værd at notere sig, hvor påfaldende og enestående stor, Danfoss er i sit nærmiljø, så skyldes det, at netop den position gør det vanskeligt for folk i toppen af Danfoss at finde kolleger i andre, lokale eller regionale virksomheder, som man kan netværke - drøfte udfordringer, muligheder, samarbejde i øjenhøjde med. Nært og fjernt Linak, som er en kæmpevirksomhed lige rundt om hjørnet i Guderup, er i størrelse blot en femtendedel af Danfoss. Lokalt April 2011 Syddanmark NU Side 25

18 er der ingen, der kan måle sig med Danfoss i omsætning, antal medarbejdere eller betydning for lokalområdet. Regionalt faktisk heller ikke, og i Jylland lige knap. I København er der et par stykker. Så hvor går Niels B. Christiansen hen, når han skal netværke? Det afhænger af, hvad netværket skal bruges til. Der er to forskellige netværk, som jeg skal forholde mig til i jobbet. Det ene handler om at have nogle at sparre med, som er i ligesindede situationer. Det vil sige AP Møller, Novo Nordisk, Carlsberg virksomheder, der har den samme globale udfordring, som vi har. De er oftest i København, siger Niels B. Christiansen. Men det er også vigtigt, at jeg plejer det andet, mere lokale netværk. Jeg skal være i dialog med andre virksomheder i regionen, med politikere og beslutningstagerne. Jeg var med i den lokale Lions Club for at lære det lokale miljø at kende for at etablere kontakterne. Det er vigtigt for os, at vi er til at få fat på; at der er dialog. Det kræver, at jeg er synlig, tilgængelig og nærværende, hvor de andre er, siger han. Ingen anonymitet Et tredje netværk handler om at være privatpersonen Niels B. Christiansen, som er gift og far til to børn på henholdsvis 15 og 12 år. Han kommer ganske vist fra Aabenraa, hvis vi går langt nok tilbage, men arbejdspladserne har bragt familien og ham vidt omkring i mange flytninger verden rundt. Senest skiftede familien fra Vedbæk til Sønderborg, men det er sin sag at troppe op og præsentere sig selv som Niels uden at have Danfoss med. Det kan være svært at etablere et privat netværk, som ikke skal relatere sig til Danfoss. Dels fordi vi er så store i nærområdet, at rigtig mange mennesker har en relation til os. Og dels fordi anonymiteten er væk. Jeg kan jo ikke gøre ret meget uden at være ham fra Danfoss. Min kone kan heller ikke, uden at de ved, hvem hun og jeg er. Jeg kan ikke gå i forældrebestyrelsen på skolen eller ind i fodboldklubben anonymt eller andre af de steder, hvor man typisk møder det netværk, der bliver en del af vennekredsen, siger han. Vist er Danfoss position unik i Danmark, og Niels B. Christiansens job derfor også. Men der er mange paralleller til andre topjobs i lignende omgivelser altså den relativt lille by og den meget store koncern. Jeg er ikke så anonym her, som jeg ville være i København. Jeg er på godt og ondt ansigtet udadtil i lokalområdet. Og før man tager jobbet, skal man tænke på den synlighed, der er i lokalområdet. Det er 24 timer i døgnet - alle ved, hvem du er, siger han. Gør som vi plejer Lokalområdet er i den forbindelse meget stort. Nordborg, Als, ja hele Sønderjylland Niels B. Christiansen kan forvente at blive genkendt som ham fra Danfoss over det hele. Niels B. Christiansen valgte fra begyndelsen at håndtere den øgede personlige opmærksomhed ved at konstatere, at den er der - og så ellers leve det liv, han plejer at leve. Vi har valgt at gøre, som vi altid gør. Køre ungerne til fodbold, handle ind i brugsen. Være synlig i gode og mindre gode tider. Det er det nemmeste, og jeg tror også, det er det bedste, siger Niels B. Christiansen. Derfor har han også været synlig på tidspunkter, hvor Danfoss måtte afskedige rigtig mange medarbejdere i lokalområdet vel vidende, at man kan møde afskedigede medarbejdere eller berørte samarbejdspartnere, når man bevæger sig rundt i nærområdet. Når jeg var ved bageren ellers stod og så fodbold, så kom folk hen: Sker der snart noget kan I mærke, det er ved at vende? Det var ikke ubehageligt, det var indlevende, siger han og uddyber: Vores værdier er at gøre ting ordentligt. Også når vi skal afskedige folk. Når vi gør det, så kan jeg også gå til bageren uden at være nervøs for den reaktion, jeg må møde der. Din kone må have kolleger, hvis ægtefæller blev ramt af det. Dine børn har sikkert klassekammerater, der er berørt af det. Påvirker det? Det har de helt givet, og det er en potentiel problemstilling ved at have et job i en virksomhed, som fylder så meget lokalt. Men jeg kan jeg jo ikke arbejde med lister over, hvem der går i klasse med hvem, når jeg skal handle i Danfoss interesse. Alle ved, at vi har et stort hjerte for området her og dem, der bor her og at vi handler ud fra en interesse om, at et styrket Danfoss på lang sigt er et styrket lokalområde. Den accept synes jeg faktisk også, vi får retur fra folk, siger Niels B. Christiansen. STØTTER NETVÆRK Niels B. Christiansen må ofte selv langt væk for at finde kolleger, hvor udfordringerne med at drive en global virksomhed er sammenlignelige med dem, han har på Danfoss. Men det netværk for syddanske topledere, som Region Syddanmark, Dansk Erhverv og Mercuri Urval er ved at etablere, får hans fulde støtte. De lokale netværk er nyttige, og vi bakker altid op om den type initiativer her fra Danfoss. Vi har mange medarbejdere i funktioner, hvor den daglige udfordring svarer meget godt til det, man finder i andre topjobs i regionen. Der vil en organiseret sparring givet være en hjælp, og den skal vi bakke op om. Alene tiden, man sparer ved ikke at skulle transportere sig til møder i København, vil være en stor gevinst. Også på det private plan vil det være en hjælp til at skabe et netværk, der ikke har afsæt i din arbejdsplads. Side 26 Syddanmark NU April 2011

19 "Mit job er globalt. Vi er en af landets mest globale virksomheder, og vi er globale i vores tankegang. På den måde er der flere ligheder end forskelle på at drive virksomhed her og alle andre steder i landet. Men når det er sagt, så er der forskelle. Og den største for mig er fraværet af anonymitet. Alle ved, hvem jeg er her." Niels B. Christiansen, Danfoss. April 2011 Syddanmark NU Side 27

20 Tekst: Kirsten Hansen Foto: Lasse Hyldager VI ER IKKE BANGE FOR AT SÆTTE OVERLIGGEREN HØJT EJERSKAB FRA KOMMUNERNE ER KRITERIET FOR, AT DEN REGIONALE UDVIKLINGS- PLAN BLIVER EN SUCCES. DERFOR INDEHOLDER PLANEN FOR DE NÆSTE FIRE ÅR BÅDE FÆLLES OG OMRÅDE-OPDELTE INITIATIVER. og tusindvis af gode idéer. Det var råmaterialet for den regionale ud- 22kommuner viklingsplan, der skal lægge til grund for regionens arbejde de næste fire år. Umiddelbart lyder det ikke som en nem opgave at få kogt ned til ganske få, konkrete indsatsområder. Det har været hårdt arbejde, men det var vigtigt for os, at kommunerne var med, for succesen står og falder med, at alle tager ejerskab. Heldigvis har der været bred enighed om, at indsatsen skal være fokuseret og koncentreret på få områder, siger formand for udvalget for Regional Udvikling, Lasse Krull. Udspillet er derfor tre temainitiativer, som behandler de fælles udfordringer - samt fire debatoplæg til områdeinitiativer, der tager højde for forskellene. De tre fælles initiativer bærer overskrifterne uddannelse, klima samt infrastruktur og mobilitet. Alle har peget på uddannelsesområdet som en kæmpeudfordring. Det er første gang i Danmarkshistorien, at en generation er dårligere uddannet end deres forældre. Hvis ikke det er en indsats værd, så ved jeg ikke, hvad er, fastslår formanden. At klimaet blev nævnt af mange af kommunerne som et ønsket indsatsområde, kom bag på Lasse Krull. Men idéen er ikke desto mindre god, understreger han. Alle sidder med de samme udfordringer, og vi har i regionen en fantastisk analyse-afdeling, som vi kan udnytte til at lave en strategi sammen. Det betyder i praksis, at man ikke behøver opfinde den dybe tallerken 22 gange. Samtidig har vi et stort potentiale af virksomheder i regionen, som kan bidrage med at udvikle nye klimaløsninger. Og så er der infrastrukturen. Den er i dag en alvorlig hæmsko for væksten i regionen, mener Nordfyns borgmester, Morten Andersen. Han ser gerne både broer, nye motorveje og jernbanespor som en del af den kommende regionale udviklingsplan. Mobiliteten i Syddanmark skal udvikles. Både i forhold til bosætning og til at tiltrække de rigtige virksomheder. Svendborgmotorvejen er et godt eksempel på, hvordan infrastrukturen skaber arbejdspladser. Lasse Krull er enig og heller ikke han er bange for at tage de store armbevægelser i brug for at sikre vækst og udvikling i regionen. Vi er ikke bange for at sætte overliggeren højt. Ambitionen er at komme med landets mest ambitiøse udviklingsplan. Men det skal ikke bare være flotte ord og store visioner, for det kan alle finde ud af at lave. Nej, udviklingsplanerne skal følges op med handling og aktiviteter så de ikke ender i et ringbind på en tilfældig hylde. Dem er der nemlig nok af. OMRÅDEINITIATIVERNE FIRE OPLÆG TIL DEBAT Vade, Vesterhav og energi initiativet skal skærpe fokus på områdets muligheder for udvikling af energi. Den østjyske millionby området langs motorvejen er det næststørste vækstcenter i Danmark, og det skal udnyttes til at trække resten af regionen op. "Ambitionen er at komme med landets mest ambitiøse udviklingsplan." Brobygningen mellem den østjyske millionby og Flensborg samarbejdet mellem Danmark og Tyskland skal skabe vækst i erhvervslivet ikke bare i grænseområdet, men i hele regionen. Fyn-samarbejde Fyn skal promoveres kraftigere og være med til at styrke regionen som helhed. Side 28 Syddanmark NU April 2011

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn -

Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn - CBLog Cross Border Logistics - et projekt som et fyrtårn - 1. Think-Tank - Tank 15.09.2009 Technologiezentrum Flensburg Støttet af I. Projektpartnere & personer: Wirtschaftsförderungs und Dr. Klaus Matthiesen

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Wissensregion blomstrer på tværs af grænsen

Wissensregion blomstrer på tværs af grænsen wissen- REgION Wissensregion blomstrer på tværs af grænsen Med SDU som centrum arbejder syv syddanske og nordtyske universiteter og hospitaler sammen. Wissensregion, som projektet er blevet døbt, skal

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne SYDDANMARK Klimastrategi Grøn omstilling booster væksten Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne Energi er dyrt. Heldigvis er det nemt at spare på den 1 intro Tekst: Kim Jensen / Foto: Hyldager

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

DYBBØL 2014: SAMMEN MOD NYE HORISONTER

DYBBØL 2014: SAMMEN MOD NYE HORISONTER SYDDANMARK DybbølDüppel 1864-2014 DYBBØL 2014: SAMMEN MOD NYE HORISONTER Gode rødder giver vækst i fødevareerhvervet Hovedudfordringen bliver at holde på de bedste hjerner 1 intro Tekst: Jens Kurt Jørgensen

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

København vil kopiere Midtjyllands EU-succes

København vil kopiere Midtjyllands EU-succes Page 1 of 5 Succeshistorierne fra især Region Midtjylland har fået København til at overveje oprettelsen af sit eget EU-kontor i Bruxelles efter seks år uden repræsentation. København vil kopiere Midtjyllands

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne.

spå, at økonomien i dag, i morgen og i fremtiden fortsat vil være det største diskussionsemne. Efterårstanker Af Frode Sørensen Forhenværende folketingsmedlem, medlem af Slesvig-Ligaens bestyrelse & 6-mandsudvalget vedr. Sydslesvig Over alt i verden, hvor der som i Sønderjylland i 1920 bliver ændret

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde

Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Debatoplæg oktober 2014 2 Lokalrådets oplæg til 8 fokusområder 1. Frøslev Grænse: Porten til Europa Velkomstcenter Danmark 2.

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Evaluering af den Interaktive Trampolin. v/sigrid Rytz og Lars Elbæk, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

Evaluering af den Interaktive Trampolin. v/sigrid Rytz og Lars Elbæk, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU Evaluering af den Interaktive Trampolin v/sigrid Rytz og Lars Elbæk, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU Vilkår Dalende salg af havetrampoliner Børn leger mere i hjemmet og i nærområdet, hvorfor der

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere