100 g de grunde til at stemme på. Alliance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "100 g de grunde til at stemme på. Alliance"

Transkript

1 100 g de grunde til at stemme på Liberal Alliance

2 Forord Ved det kommende Folketingsvalg kan danskerne vælge mellem to store partier, der vil lede hver sin regering. Det ene lover at bevare Det Danmark du kender med svigtende velfærd, kornfed offentlig sektor og lunken konkurrenceevne. Det andet lover det samme, men dog suppleret med et håndværkerfradrag. Har du også svært ved at se den store forskel? I Liberal Alliance har vi visioner, og vi vil skabe ægte forandringer. Vi har som det eneste parti fremlagt en samlet, økonomisk plan og som det eneste parti har vi bedt Finansministeriet gennemregne vores politik. Konklusionen er, at planen inden 2025 vil øge beskæftigelsen med , øge velstanden med 108 mia. kr. og give alle i arbejde ca kr. mere i hånden hvert år. Liberal Alliances politik vil betyde, at flere danskere kommer i arbejde, og at der vil være færre på overførselsindkomst. At vi får stærkere økonomisk vækst, at vi bedre kan tage os af dem, der har brug for det, og at vi alle sammen også dem med de laveste indkomster får bedre råd. Der er kort sagt rigtig mange gode grunde til at stemme på Liberal Alliance ved det kommende valg. I denne lille bog har vi samlet 100 af dem. Med venlig hilsen Anders Samuelsen

3

4 Generelt 1 Vi øger på ti år beskæftigelsen med flere end regeringen lægger op til. 3 Vi giver folk i arbejde med de laveste lønninger ca kr. mere i hænderne om året. 2 Vi øger velstanden i Danmark med 108 mia. kr. på ti år.

5 skat 4 Vi sænker skatten til maks. 40 pct. på arbejde ved bl.a. at fjerne topskatten. 6 Lavere selskabsskat: Selskabsskatten skal sænkes til 12,5 pct. Det vil føre til højere produktivitet og dermed højere reallønninger kr. skattefrit hver måned: Ingen danskere i arbejde skal betale indkomstskat af de første kr., de tjener om måneden. Det vil give alle, der arbejder ca kr. ekstra om året.

6 7 Fastfrys grundskylden: Vi sætter en stopper for den stigende grundskyld og fastfryser den på 2013-niveau. 8 Lavere afgifter på grænsehandelsfølsomme varer til tysk niveau: Medfører lavere priser på bl.a. øl, vin, chokolade og tobak. 10 Den højeste skat på aktier sænkes fra 42 til 30 pct: I dag dobbeltbeskattes dansk selskabsindkomst som følge af kombinationen af selskabsskatten og den personlige skat på aktieindkomst. Det er gift for investeringslysten. 11 Væk med skatten på fri telefon. Du skal ikke beskattes af din arbejdstelefon heller ikke hvis du bruger den privat. 9 Afskaffelse af iværksætterskat: Iværksætterskatten har kostet investeringer i særligt mindre vækstvirksomheder. 12 Momsen på hotel- og restaurantydelser sænkes, så virksomhederne kan udfordre konkurrenter i omkringliggende lande.

7 Den offentlige sektor 13 Mindre bureaukrati, mere kernevelfærd: Alt for meget tid bliver brugt på kontrol og papirnusseri. Den kunne bruges på borgernær service. Derfor skal vi blandt andet gå fra detailregulering til målstyring. 14 Danmark går fra at have den næststørste til den tredjestørste offentlige sektor målt på antal offentligt ansatte pr. indbygger. Det giver råd til lavere skatter og gode muligheder for vækst og jobskabelse. 15 Mere udlicitering af offentlige opgaver: Der kan spares mange penge, hvis vi konkurrenceudsætter mere uden at det går ud over service og kvalitet.

8 16 Nedlæggelse af regionerne: Der skal gøres op med dobbeltadministration og satses på forenkling. To forvaltningsniveauer er rigeligt til et land på Danmarks størrelse. 17 Offentlighedslov: I 2013 vedtog et flertal i Folketinget at begrænse borgere og journalisters muligheder for at kigge myndigheder og magthavere i kortene, da man blandt andet fjernede retten til aktindsigt i dokumenter, der udveksles mellem et ministerium og dets underordnede departementer, og til indsigt i ministres kalendere. Det blev derved nemmere at føre befolkningen bag lyset, og det er naturligvis helt utilstedeligt i et moderne demokrati.

9 Frihed og forbud 18 Færre forbud, love og regler: Du skal selv have lov til at bestemme, hvordan du vil leve dit liv. 19 Regelstop for hver ny regel, skal der fjernes to: Erhvervslivet spilder tid på nyttesløst bureaukrati. Den kan bruges meget bedre. 20 Indfør solnedgangsklausuler: Nye regler og love gives en udløbsdato, hvilket vil sikre, at de bliver evalueret efter en periode. På den måde tvinges lovgiver nemlig til at genoverveje de pågældende regler og loves relevans og indvirkning på både de berørte parter og samfundet som helhed, inden det kan konstateres om de er værd at fastholde, eller om de bare skal have lov at udløbe.

10 Erhverv, iværksætteri og arbejdsmarked Liberalisering giver mere konkurrence til gavn for alle: Konkurrence er sundt og er en fordel for alle andre end dem, der tjener fedt på gamle monopoler. Vi ønsker bl.a. at liberalisere planloven og taxibranchen fradrag ved salg af virksomheder: Personlige gevinster fra salg af en eller flere virksomheder op til 10 mio. kr. skal blot beskattes med 10 pct. Det vil frigøre midler til iværksættere, så de kan investere mere. 23 Fjern arveafgiften helt: Så virksomheder, der i generationer har skabt vækst og arbejdspladser, ikke beskattes ekstra, fordi forretningen bliver i familien.

11 24 Intet affaldsgebyr uden affald: Ingen virksomheder, som ikke producerer skrald, skal tvinges til at betale et affaldsgebyr eller administrationsgebyr til en skraldeordning. 27 Hæv pensionsalderen til 68 år: Derefter skal pensionsalderen følge udviklingen i levealderen, så raske og rørige danskere ikke trækker sig fra arbejdsmarkedet på andre menneskers regning Mulighed for medarbejderaktier: Iværksættere har brug for at kunne tilbyde alternative aflønningsformer, såsom udstedelse af medarbejderaktier. Virksomheder skal derfor igen kunne udstede medarbejderaktier til udvalgte medarbejdere, uden det udløser indkomstskat med det samme. Sænk kontanthjælpen: Det skal altid kunne betale sig at tage et arbejde. Derfor skal kontanthjælpen sænkes, så der bliver større forskel på at være i arbejde og på at være på overførselsindkomst Gratis over Storebælt: Broafgiften droppes til fordel for mobiliteten og væksten på begge sider af bæltet. Afskaf efterlønnen helt: Så vi kan få flere hænder i arbejde. Vi har ikke råd til at betale raske og rørige danskere for at trække sig fra arbejdsmarkedet.

12 børn, uddannelse og forskning Flere valgmuligheder for børnepasning: Det er vigtigt, at familierne kan vælge lige præcis dét tilbud, som de synes er bedst for deres børn uanset om det er privat og kommunalt. Heldagsskolen skal være frivillig: Skolerne skal selv have lov til at vælge, om de vil være en heldagsskole eller ej, således at forældre og børn selv kan vælge, hvilket skoletilbud der er det rette for deres familie. 32 Fagligheden tilbage i folkeskolen: Fagligheden og den almene dannelse skal løftes i grundskolen særligt elevernes niveau i dansk, matematik, kemi/ fysik, historie og engelsk skal løftes.

13 33 Højere faglige krav til gymnasieelever: Adgangskrav skal skærpes, så fagligheden kan komme tilbage på sporet. Adgangskravet skal være på karakteren 7 i snit, før det har den ønskede effekt. Der vil være mulighed for optagelsesprøve til gymnasiet på tilsvarende niveau. 36 Flere penge til fri forskning: Ingen kan spå om fremtiden, heller ikke om fremtidens forskningsresultater. Derfor skal universiteternes basismidler øges med 10 pct. de kommende år Taxametersystemet skal gentænkes: Der skal indføres et fagligt taxameter, så det ikke kun belønnes, at eleverne bliver færdige, men også hvor dygtige de er. Mindre bureaukrati i forskningen: Universiteterne skal have reelt selvstyre og ledelsesretten skal ligge hos universitetsledelser og ikke i diverse ministerier. På den måde sikres en større armslængde mellem politikere og forskere. 35 Læreruddannelsen skal være universitetsbaseret: Niveauet på læreruddannelsen skal højnes, og efteruddannelsen moderniseres, så eleverne får den bedste undervisning, og så studiet bliver mere attraktivt. 38 Øg koblingsprocenten for frie skoler: Statstilskuddet til privat- og friskoler er sat ned til 71 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. Den skal hæves til 80 pct., så flere familier kan vælge skolerne til, og så konkurrencen om gode skoler og høj faglighed kan øges.

14 socialpolitik Mindre papir, mere direkte kontakt: Når socialrådgiverne bruger op mod halvdelen af deres tid på administrationsopgaver, går tiden fra handicappede, børn der mistrives og ledige i jobcentret. Derfor skal administrationen slankes. Bedre forhold for de handicappede: Personlige udviklingsplaner giver bedre muligheder for inklusion i samfundet, forenklede regler om hjælpemidler vil kunne løfte livskvaliteten, og hjælperordninger skal liberaliseres, så man f.eks. kan tage hjælpere med på rejser. 40 Mere omsorg til børnene: Intet er vigtigere for børn, end at der er nogle, der elsker dem og bruger tid sammen med dem. Med skattelettelser bliver det lettere for forældrene at vælge tid med børnene til eller købe sig til hjælp i hjemmet.

15 42 Mere frihed og livsnydelse på plejehjemmene: Det gode måltid skal prioriteres højere, og der skal være køkkener at lave mad i. Teknologiske hjælpemidler må ikke erstatte personlig omsorg. Plejehjemmene skal have faste læger, der kender de ældre. Liberal Alliance mener, du skal kunne ryge, drikke, æde og elske dig ihjel. Det kan ikke være rimeligt, at der sættes urimelige regler og grænser for, hvordan vi som samfund behandler vores ældre medborgere. Hvis man har lyst til en cigaret og en lille en til kaffen, så tror vi på, at de ældre i samfundet faktisk er gamle nok til at træffe det valg selv. 44 Mere omsorg for de udsatte grupper: De sværest udfordrede skal tilbydes et særligt socialt frikort, hvor det bliver muligt at tilbyde sin arbejdskraft skattefrit i en begrænset periode. 45 Kortere behandlingstid i sociale klagesager: Det er ikke en retsstat værdigt, når udsatte borgere må vente hele og halve år på afklaring. 43 Orden i økonomien plads til flere ældre: Liberal Alliance har i partiets økonomiske politik lagt vægt på, at pengene er der, i takt med, at der i de kommende år bliver flere ældre. Det betyder konkret, at der er afsat penge til det demografiske træk. 46 Klager i sociale sager skal have opsættende virkning: Udsatte skal naturligvis have et minimumsforsørgelsesgrundlag, mens klagesagerne kører.

16 sundhedspolitik Flere sengepladser ved at etablere udslusningssygehuse. Patienter skal færdigbehandles, inden de udskrives, og ingen skal ligge indlagt på gangene. Bedre behandling for pengene: Mere konkurrence kan føre til bedre udnyttelse af ressourcerne, give højere kvalitet og et bedre sundhedsvæsen for alle. Der skal laves flere udbud af regionale opgaver, f.eks. serviceområder på sygehuse og driften af to-tre provinshospitaler.

17 49 Liberalisering af apotekervæsnet: Det forældede apoteksmonopol bør afskaffes. Mere konkurrence fra virksomheder, som lever op til de samme krav, som apotekerne har i dag, vil klart være til forbrugernes fordel i form af bedre service og øget tilgængelighed. 52 Mere rimelighed i tandplejen: Tandlægebehandling skal være gratis for personer, der er udsat for ulykker, der skader deres tænder, og for personer der er ramt af en sygdom, der medfører tandproblemer og kroniske lidelser. 50 Pengene skal følge patienten også uden for landets grænser: Når borgernes liv og helbred er på spil, bør det ikke betyde noget, om det rette hospital ligger i Danmark eller i udlandet. 51 Kortere ventetid og behandlingsgaranti: Ventetiderne skal være markant kortere, og udrednings- og behandlingsgarantierne skal sikre, at ingen behøver at vente mere end en måned på at blive udredt eller modtage behandling.

18 retspolitik Strengere straffe for vold, voldtægt, trusler og overgreb på børn: Det krænker vores retsfølelse, når de alvorligste forbrydelser ikke har alvorlige konsekvenser. Der skal være en rimelig proportion mellem handlinger og straf. Alternative straffe for små førstegangsforseelser: Mindre alvorlige førstegangsforseelser bør i højere grad pålægges alternative straffe for eksempel vinduespudsning, hvis man udøver hærværk ved at smadre vinduer En helt ny og moderne straffelov: Vi bør lave en helt ny straffelov, der forholder sig til nutidige forbrydelser og retsopfattelser. Loven bør være nem at forstå og let at finde rundt i. Bedre beskyttelse af ytringsfriheden: Fjern indskrænkningerne i ytringsfriheden i den nuværende straffelov, på nær bestemmelserne om trusler og injurier af faktuel forkert karakter. Det betyder farvel til blasfemi- og racismeparagrafferne.

19 57 Bedre beskyttelse af ejendomsretten og boligens ukrænkelighed: Værn om ejendomsretten og boligens ukrænkelighed. Skat skal ikke kunne betræde privat grund uden dommerkendelse, og ekspropriation til private formål må afvises. 58 Kriminel lavalder på 12 år og en ny kriminalforsorg for de årige: Børn skal ikke risikere at sidde i fængsel sammen med voksne, hærdede kriminelle. En kriminel lavalder på 12 år vil styrke de unges retssikkerhed, da 12 til 14-årige i dag administrativt bliver tildelt sociale sanktioner af straffelignende karakter. 59 Væk med administrative anholdelser: Afskaf muligheden for at frihedsberøve lovlydige borgere administrativt. 60 Dansk strafferet: Strafferet skal udformes nationalt og ikke på EU-niveau. Retsforbeholdet skal bevares. 61 Opgør med strafferabatter: Gentagelseskriminalitet skal ikke belønnes med nedslag i straffen. Kriminalitet skal have konsekvenser, og vaneforbrydere skal ikke have medløb. 62 Terror og ekstremisme skal bekæmpes: Politi og efterretningsvæsen skal have nødvendige ressourcer og træning, ekstreme miljøer skal underlægges målrettet overvågning, udsatte grupper skal have bedre beskyttelse og samarbejdet mellem myndigheder skal forstærkes.

20 udlændinge og integration 63 Indvandrere skal være selvforsørgende: Indvandrere skal være velkomne, hvis de på forhånd har et job. Dertil skal de tegne en sundhedsforsikring, og de må ikke trække på de offentlige kasser de første fem år, hvilket betyder, at mister de deres arbejde, så skal de rejse hjem igen. 64 Enklere og mere retfærdige regler for indvandring og familiesammenføring: Kærligheden kender ikke landegrænser. Danske statsborgere skal kunne gifte sig med den, de elsker, og de skal med få betingelser kunne bo i Danmark. Den udenlandske ægtefælle skal blot tegne en privat sundhedsforsikring og har ikke adgang til sociale ydelser, før vedkommende har svaret dansk skat i fem år.

21 65 Nej til sortering på baggrund af nationalitet: Udlændinge skal ikke sorteres, så nogle nationaliteter får forrang til Danmark. I stedet skal alle mødes af de samme rimelige krav om selvforsørgelse. Vi vil ikke udelukke talenter bare fordi, de kommer fra Kina i stedet for USA. 67 Hjælp i nærområderne: For de samme penge kan vi hjælpe flere, og vi kan hjælpe bedre, hvis indsatsen går til flygtningelejre tæt på krigs- og kriseområder, og ikke på dyr og dårlig modtagelse i Danmark. 66 Kriminelle og demokratifjendtlige udlændinge skal udvises: Overtræder man straffeloven eller modarbejder demokratiet, mens man er på midlertidig opholdstilladelse, bliver man udvist. Har man permanent opholdstilladelse, bliver man udvist, hvis man begår personfarlig kriminalitet eller bryder loven mere end én gang, eller hvis man modarbejder demokrati og menneskerettigheder. 68 Modernisering af asylkriterier: Asylkriterierne blev i tiden efter anden verdenskrig fastsat i FN s flygtningekonvention. Dengang var virkeligheden en anden end i dag. Vi skal ikke være socialkontor for hele verden, men give ly til dem, der er personligt forfulgte. 69 Mulighed for opnåelse af dansk statsborgerskab: Når en udlænding i 8 år har betalt sin skat og overholdt dansk lovgivning, skal der som hovedregel kunne ansøges om statsborgerskab.

22 EU og udenrigspolitik 70 EU skal tilbage til kerneopgaverne: EU har udviklet sig i en retning, hvor vækst, fremdrift og dialog er blevet erstattet af regelstyring, bureaukrati, omfordeling og centralisme. Intet er i dag for stort eller for småt til EU. EU bør i stedet vende tilbage til sit egentlige formål om fred og frihandel ved at sikre frihed for borgere, virksomheder, civilsamfund og medlemsstater. 71 Afskaf forsvarsforbeholdet: Så Danmark kan blive en fuldt integreret del af EU s forsvarsindsats. Er der ufred i EU s nærområde, bør Danmark deltage i samarbejdet om en løsning.

23 72 Danmark skal stå uden for euroen og finanspagten: Nej til eurosamarbejdet, der bevæger sig mod en egentlig finanspolitisk union med fælles ledelse, økonomisk politik samt udligning af gæld og risici. 75 Bedre kontrol med danske udviklingsmidler: Religionsfrihed og mindretalsbeskyttelse er helt centrale rettigheder. Krænkelser heraf bør få konsekvenser i forhold til tildelingen af danske bistands- og udviklingsmidler. 73 Nej til EU s bankunion: Danskerne skal ikke betale for at redde uansvarlige banker i udlandet. Bankunionen er opfundet til euroen, som vi ikke er en del af. 76 Reduktion af ulandsbistanden til 0,7 pct. af BNI: Vi skal følge FN s anbefaling, men vi skal også åbne vores markeder for ulandenes varer. Det er hjælp til selvhjælp. 74 Afskaffelse af sommerhusreglen: Danmarks forbehold på sommerhusområdet skal afskaffes, så danskere kan sælge deres sommerhus til andre EU-borgere.

24 forsvarspolitik 77 Operative enheder er vigtigere end mandskabstunge kaserner: Vi skal satse på højtprofilerede, mandskabslette specialenheder. 79 Stærkere bekæmpelse af pirateri: Særligt af hensyn til den erhvervsmæssigt meget betydningsfulde skibsfart. 78 Færre værnepligtige: Antallet af værnepligtige skal ned, og på langt sigt skal værnepligten afskaffes. På den måde professionaliseres forsvaret. 80 Effektivisering af forsvaret: Forsvaret skal effektiviseres på alle niveauer, herunder også i topledelsen. Udlicitering skal anvendes i højere grad end i dag. De frivillige elementer i forsvaret, herunder hjemmeværn og beredskab, skal opprioriteres.

25 ligestilling 81 Nej til kønskvoter: Sammensætningen i virksomhedernes bestyrelser skal ikke ske ud fra kvoter, men på baggrund af kvalifikationer. 82 Nej til øremærkning af barsel: Det må være op til de enkelte forældre at fordele barslen mellem sig. Familiernes behov er ikke ens.

26 miljø, klima og energi Miljøafgifter uden grøn effekt skal skrottes: Investeringer, der ikke har en påvist grøn effekt på miljøet, men som medfører højere afgifter og dårligere konkurrenceevne, skal stoppes. Væk med PSO- og NOx-afgifter: Danmark har verdens højeste energipriser på grund af afgifter, og afgifterne bliver bl.a. brugt til at subsidiere vind- og solenergi, der har en meget lille miljøog klimaeffekt. 84 Stop for overimplementering af EU-direktiver: Vi skal ikke svække Danmarks konkurrenceevne ved frivilligt at påtage os flere byrder end andre lande.

27 landbrug og fødevare Gødskning efter ligevægtsprincippet: Tilførsel af næringsstoffer skal fremadrettet ske efter ligevægtsprincippet, hvilket indebærer, at der tilføres kvælstof efter planternes behov. Det skal være lettere at etablere sig som landmand. Afskaffelse af bo- og arveafgifter ved generationsskifte. Behandlingen af fredningssager strammes op, så den kan foregå langt hurtigere. 87 Afskaffelse af obligatoriske randzoner: Lad landmanden selv vælge virkemidler på baggrund af landbrugsfaglige vurderinger. Det kan være efterafgrøder, minivådområder, engarealer etc.

28 89 Uvildig kontrol: Det nuværende bureaukratiske kontrolsystem skal erstattes med en uvildig kontrol, tæt på landmanden og med vægten lagt på dialogbaseret rådgivning. 90 Afskaffelse af beskatning på produktionsjord: Landbruget er presset, blandt andet fordi det er pålagt særlige afgifter og regler, som landmænd i andre EU-lande slipper for. Modsat kollegaerne i Sverige og Holland oplever danske landmænd for eksempel, at deres produktionsjord bliver beskattet. Landbruget er det eneste erhverv, der betaler afgift af produktionsapparatet ved beskatning på produktionsjord, og resultatet er, at dansk landbrug stilles ringere i konkurrencen mod landbrug i vores nærområde.

29 kultur 91 Offentlig kunststøtte til konkrete institutioner: Den offentlige kunststøtte skal gennemgås, så den bliver målrettet konkrete institutioner frem for projekter. Det Kgl. Teater, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og lignende skal f.eks. fortsat sikres. 92 Mere privat finansiering af kulturen: Udgangspunktet for en liberal kulturpolitik er civilsamfundet og det frie marked. Det, der kan klare sig på borgernes eget initiativ eller på markedsvilkår, skal gøre det. Offentlig støtte kan kun komme på tale der, hvor vigtige kulturtilbud ellers ville forsvinde. 93 Afskaf medielicensen: Licensen skal afskaffes og erstattes med et lavt statsligt basistilskud, hvorpå man bygger et frivilligt abonnement, som danskerne kan vælge til eller fra.

30 boligpolitik 94 Boligmarkedet skal dereguleres: Prisreguleringen gør udvalget af lejeboliger mindre og fastholder folk i boliger, der ikke passer til deres behov. Tilskud til den almennyttige boligsektor koster skatteyderne dyrt og er konkurrenceforvridende i forhold til private udlejere. 95 Priskontrol på andelsboliger skal afskaffes: Så andelsboliger kan sælges til den rette pris på et frit marked. Samtidig skal det gøres muligt at konvertere andelsboliger til ejerboliger. 96 Huslejereguleringen skal udfases: Huslejereguleringen skal afskaffes for nyudlejninger, mens overgang til fri husleje skal indfases over 20 år for eksisterende lejemål.

31 transportpolitik 97 En god infrastruktur: Udbygning af infrastrukturen skal i højere grad være et offentligt/privat samarbejde, hvor private investerer i projekterne. Dermed sikres borgernes mobilitet og frihed, hvilket understøtter den økonomiske vækst. Vejnettet skal udbygges, og den kollektive trafik skal fungere. 99 Mere privatisering: Staten skal holde sig fra at drive selskaber på områder, hvor det private erhvervsliv kan gøre det lige så godt. Blandt andet kan BaneDanmark, SAS og DSB privatiseres. Det vil betyde en umiddelbar forbedring af de offentlige finanser som følge af kapital ved frasalg Højere hastighed: Fartbegrænsningerne Afskaf registreringsafgiften: Du skal bør ikke være snævrere end hvad saglige trafiksikkerhedsmæssige argumenter ikke betale for to biler, når du kun køber en. En afskaffelse vil give os bedre og kan retfærdiggøre. Både strækninger på sikrere biler, og samtidig give familier landeveje, motortrafikveje og motorveje mulighed for at købe større biler, uden kan tåle højere hastighed. at skulle betale en afgift på 180 pct.

32 Læs meget mere om Liberal Alliance og vores politik på og følg os på Facebook og Twitter

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere,

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik 01 Spørgsmålene om indvandrere og flygtninge og deres ophold i Danmark, hvad enten opholdet er kortvarigt

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

ALLE UNGE GODT FRA START

ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Liberal Alliances Finanslovsudspil 2015. Ansvarlighed og frihed tilbage i dansk økonomi

Liberal Alliances Finanslovsudspil 2015. Ansvarlighed og frihed tilbage i dansk økonomi Liberal Alliances Finanslovsudspil 2015 Ansvarlighed og frihed tilbage i dansk økonomi Indledning Dansk økonomi er fortsat under pres, og de op mod 175.000 arbejdspladser, som er forsvundet siden krisen

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg Indledning Liberal Alliance ønsker at udbrede partiets fire mærkesager Lavere skat Gang i væksten Mindre bureaukrati Færre forbud mest muligt i vores nærområde Vordingborg Kommune. Det er også lokalt vi

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde 23.04.2008 Mere velfærd kræver mere arbejde 1 Politikerne er generelt enige om tre ting Mere velfærd Skattetrykket skal ikke stige Sammenhæng mellem indtægter og udgifter (finanspolitisk holdbarhed) Udfordringen

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Ti udfordringer for vækst:

Ti udfordringer for vækst: Ti udfordringer for vækst: Produktiviteten står i stampe Konkurrenceevnen er under pres Uddannelsesniveauet sakker efter de bedste lande Demografisk modvind Samlet arbejdsudbud kun gennemsnitligt i OECD

Læs mere

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Jørgen Lauridsen Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) Syddansk Universitet E-mail jtl@sam.sdu.dk 1 Udfordringen Danmark

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Større befolkning øger det offentlige forbrug

Større befolkning øger det offentlige forbrug NOTAT 14-0426 - MELA - 09.04.2015 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Større befolkning øger det offentlige forbrug Det offentlige forbrug skal vokse med 11 mia. kr. frem til 2020

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010

Synopsis i sturdieområet del 3. Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk. HH H3b. XX handelsgymnasium 2010 Synopsis i sturdieområet del 3 Tema: Globalisering Emne: Fag: International økonomi og engelsk HH H3b XX handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering... 2 Det danske velfærdssamfund...

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Skattestigninger skal betale for statens underskud

Skattestigninger skal betale for statens underskud Skattestigninger skal betale for statens underskud Danskerne vil betale den offentlige gæld via skattestigninger og brugerbetaling. Kun 12 procent og kun hver femte venstrevælger - vil skære i den offentlige

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Papiret gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a-kasser. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 25. juni 2012 Kontakt Chefanalytiker

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

Akademiet for talentfulde unge

Akademiet for talentfulde unge Akademiet for talentfulde unge Cand. Scient. Stud, detrullende UNIVERSITET HVEM ER JEG?, 26 år Startede på Matematik-Økonomi på Aarhus Universitet i 2010 Vil undervise jer i Hvem skal betale for din uddannelse?

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Tale til vækstkonference i CEPOS, 8. december 2014

Tale til vækstkonference i CEPOS, 8. december 2014 Tale til vækstkonference i CEPOS, 8. december 2014 Kristian Jensen, næstformand i Venstre Det talte ord gælder Tak for invitationen til at komme her i dag på CEPOS s vækstkonference. Det har jeg glædet

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere