100 g de grunde til at stemme på. Alliance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "100 g de grunde til at stemme på. Alliance"

Transkript

1 100 g de grunde til at stemme på Liberal Alliance

2 Forord Ved det kommende Folketingsvalg kan danskerne vælge mellem to store partier, der vil lede hver sin regering. Det ene lover at bevare Det Danmark du kender med svigtende velfærd, kornfed offentlig sektor og lunken konkurrenceevne. Det andet lover det samme, men dog suppleret med et håndværkerfradrag. Har du også svært ved at se den store forskel? I Liberal Alliance har vi visioner, og vi vil skabe ægte forandringer. Vi har som det eneste parti fremlagt en samlet, økonomisk plan og som det eneste parti har vi bedt Finansministeriet gennemregne vores politik. Konklusionen er, at planen inden 2025 vil øge beskæftigelsen med , øge velstanden med 108 mia. kr. og give alle i arbejde ca kr. mere i hånden hvert år. Liberal Alliances politik vil betyde, at flere danskere kommer i arbejde, og at der vil være færre på overførselsindkomst. At vi får stærkere økonomisk vækst, at vi bedre kan tage os af dem, der har brug for det, og at vi alle sammen også dem med de laveste indkomster får bedre råd. Der er kort sagt rigtig mange gode grunde til at stemme på Liberal Alliance ved det kommende valg. I denne lille bog har vi samlet 100 af dem. Med venlig hilsen Anders Samuelsen

3

4 Generelt 1 Vi øger på ti år beskæftigelsen med flere end regeringen lægger op til. 3 Vi giver folk i arbejde med de laveste lønninger ca kr. mere i hænderne om året. 2 Vi øger velstanden i Danmark med 108 mia. kr. på ti år.

5 skat 4 Vi sænker skatten til maks. 40 pct. på arbejde ved bl.a. at fjerne topskatten. 6 Lavere selskabsskat: Selskabsskatten skal sænkes til 12,5 pct. Det vil føre til højere produktivitet og dermed højere reallønninger kr. skattefrit hver måned: Ingen danskere i arbejde skal betale indkomstskat af de første kr., de tjener om måneden. Det vil give alle, der arbejder ca kr. ekstra om året.

6 7 Fastfrys grundskylden: Vi sætter en stopper for den stigende grundskyld og fastfryser den på 2013-niveau. 8 Lavere afgifter på grænsehandelsfølsomme varer til tysk niveau: Medfører lavere priser på bl.a. øl, vin, chokolade og tobak. 10 Den højeste skat på aktier sænkes fra 42 til 30 pct: I dag dobbeltbeskattes dansk selskabsindkomst som følge af kombinationen af selskabsskatten og den personlige skat på aktieindkomst. Det er gift for investeringslysten. 11 Væk med skatten på fri telefon. Du skal ikke beskattes af din arbejdstelefon heller ikke hvis du bruger den privat. 9 Afskaffelse af iværksætterskat: Iværksætterskatten har kostet investeringer i særligt mindre vækstvirksomheder. 12 Momsen på hotel- og restaurantydelser sænkes, så virksomhederne kan udfordre konkurrenter i omkringliggende lande.

7 Den offentlige sektor 13 Mindre bureaukrati, mere kernevelfærd: Alt for meget tid bliver brugt på kontrol og papirnusseri. Den kunne bruges på borgernær service. Derfor skal vi blandt andet gå fra detailregulering til målstyring. 14 Danmark går fra at have den næststørste til den tredjestørste offentlige sektor målt på antal offentligt ansatte pr. indbygger. Det giver råd til lavere skatter og gode muligheder for vækst og jobskabelse. 15 Mere udlicitering af offentlige opgaver: Der kan spares mange penge, hvis vi konkurrenceudsætter mere uden at det går ud over service og kvalitet.

8 16 Nedlæggelse af regionerne: Der skal gøres op med dobbeltadministration og satses på forenkling. To forvaltningsniveauer er rigeligt til et land på Danmarks størrelse. 17 Offentlighedslov: I 2013 vedtog et flertal i Folketinget at begrænse borgere og journalisters muligheder for at kigge myndigheder og magthavere i kortene, da man blandt andet fjernede retten til aktindsigt i dokumenter, der udveksles mellem et ministerium og dets underordnede departementer, og til indsigt i ministres kalendere. Det blev derved nemmere at føre befolkningen bag lyset, og det er naturligvis helt utilstedeligt i et moderne demokrati.

9 Frihed og forbud 18 Færre forbud, love og regler: Du skal selv have lov til at bestemme, hvordan du vil leve dit liv. 19 Regelstop for hver ny regel, skal der fjernes to: Erhvervslivet spilder tid på nyttesløst bureaukrati. Den kan bruges meget bedre. 20 Indfør solnedgangsklausuler: Nye regler og love gives en udløbsdato, hvilket vil sikre, at de bliver evalueret efter en periode. På den måde tvinges lovgiver nemlig til at genoverveje de pågældende regler og loves relevans og indvirkning på både de berørte parter og samfundet som helhed, inden det kan konstateres om de er værd at fastholde, eller om de bare skal have lov at udløbe.

10 Erhverv, iværksætteri og arbejdsmarked Liberalisering giver mere konkurrence til gavn for alle: Konkurrence er sundt og er en fordel for alle andre end dem, der tjener fedt på gamle monopoler. Vi ønsker bl.a. at liberalisere planloven og taxibranchen fradrag ved salg af virksomheder: Personlige gevinster fra salg af en eller flere virksomheder op til 10 mio. kr. skal blot beskattes med 10 pct. Det vil frigøre midler til iværksættere, så de kan investere mere. 23 Fjern arveafgiften helt: Så virksomheder, der i generationer har skabt vækst og arbejdspladser, ikke beskattes ekstra, fordi forretningen bliver i familien.

11 24 Intet affaldsgebyr uden affald: Ingen virksomheder, som ikke producerer skrald, skal tvinges til at betale et affaldsgebyr eller administrationsgebyr til en skraldeordning. 27 Hæv pensionsalderen til 68 år: Derefter skal pensionsalderen følge udviklingen i levealderen, så raske og rørige danskere ikke trækker sig fra arbejdsmarkedet på andre menneskers regning Mulighed for medarbejderaktier: Iværksættere har brug for at kunne tilbyde alternative aflønningsformer, såsom udstedelse af medarbejderaktier. Virksomheder skal derfor igen kunne udstede medarbejderaktier til udvalgte medarbejdere, uden det udløser indkomstskat med det samme. Sænk kontanthjælpen: Det skal altid kunne betale sig at tage et arbejde. Derfor skal kontanthjælpen sænkes, så der bliver større forskel på at være i arbejde og på at være på overførselsindkomst Gratis over Storebælt: Broafgiften droppes til fordel for mobiliteten og væksten på begge sider af bæltet. Afskaf efterlønnen helt: Så vi kan få flere hænder i arbejde. Vi har ikke råd til at betale raske og rørige danskere for at trække sig fra arbejdsmarkedet.

12 børn, uddannelse og forskning Flere valgmuligheder for børnepasning: Det er vigtigt, at familierne kan vælge lige præcis dét tilbud, som de synes er bedst for deres børn uanset om det er privat og kommunalt. Heldagsskolen skal være frivillig: Skolerne skal selv have lov til at vælge, om de vil være en heldagsskole eller ej, således at forældre og børn selv kan vælge, hvilket skoletilbud der er det rette for deres familie. 32 Fagligheden tilbage i folkeskolen: Fagligheden og den almene dannelse skal løftes i grundskolen særligt elevernes niveau i dansk, matematik, kemi/ fysik, historie og engelsk skal løftes.

13 33 Højere faglige krav til gymnasieelever: Adgangskrav skal skærpes, så fagligheden kan komme tilbage på sporet. Adgangskravet skal være på karakteren 7 i snit, før det har den ønskede effekt. Der vil være mulighed for optagelsesprøve til gymnasiet på tilsvarende niveau. 36 Flere penge til fri forskning: Ingen kan spå om fremtiden, heller ikke om fremtidens forskningsresultater. Derfor skal universiteternes basismidler øges med 10 pct. de kommende år Taxametersystemet skal gentænkes: Der skal indføres et fagligt taxameter, så det ikke kun belønnes, at eleverne bliver færdige, men også hvor dygtige de er. Mindre bureaukrati i forskningen: Universiteterne skal have reelt selvstyre og ledelsesretten skal ligge hos universitetsledelser og ikke i diverse ministerier. På den måde sikres en større armslængde mellem politikere og forskere. 35 Læreruddannelsen skal være universitetsbaseret: Niveauet på læreruddannelsen skal højnes, og efteruddannelsen moderniseres, så eleverne får den bedste undervisning, og så studiet bliver mere attraktivt. 38 Øg koblingsprocenten for frie skoler: Statstilskuddet til privat- og friskoler er sat ned til 71 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. Den skal hæves til 80 pct., så flere familier kan vælge skolerne til, og så konkurrencen om gode skoler og høj faglighed kan øges.

14 socialpolitik Mindre papir, mere direkte kontakt: Når socialrådgiverne bruger op mod halvdelen af deres tid på administrationsopgaver, går tiden fra handicappede, børn der mistrives og ledige i jobcentret. Derfor skal administrationen slankes. Bedre forhold for de handicappede: Personlige udviklingsplaner giver bedre muligheder for inklusion i samfundet, forenklede regler om hjælpemidler vil kunne løfte livskvaliteten, og hjælperordninger skal liberaliseres, så man f.eks. kan tage hjælpere med på rejser. 40 Mere omsorg til børnene: Intet er vigtigere for børn, end at der er nogle, der elsker dem og bruger tid sammen med dem. Med skattelettelser bliver det lettere for forældrene at vælge tid med børnene til eller købe sig til hjælp i hjemmet.

15 42 Mere frihed og livsnydelse på plejehjemmene: Det gode måltid skal prioriteres højere, og der skal være køkkener at lave mad i. Teknologiske hjælpemidler må ikke erstatte personlig omsorg. Plejehjemmene skal have faste læger, der kender de ældre. Liberal Alliance mener, du skal kunne ryge, drikke, æde og elske dig ihjel. Det kan ikke være rimeligt, at der sættes urimelige regler og grænser for, hvordan vi som samfund behandler vores ældre medborgere. Hvis man har lyst til en cigaret og en lille en til kaffen, så tror vi på, at de ældre i samfundet faktisk er gamle nok til at træffe det valg selv. 44 Mere omsorg for de udsatte grupper: De sværest udfordrede skal tilbydes et særligt socialt frikort, hvor det bliver muligt at tilbyde sin arbejdskraft skattefrit i en begrænset periode. 45 Kortere behandlingstid i sociale klagesager: Det er ikke en retsstat værdigt, når udsatte borgere må vente hele og halve år på afklaring. 43 Orden i økonomien plads til flere ældre: Liberal Alliance har i partiets økonomiske politik lagt vægt på, at pengene er der, i takt med, at der i de kommende år bliver flere ældre. Det betyder konkret, at der er afsat penge til det demografiske træk. 46 Klager i sociale sager skal have opsættende virkning: Udsatte skal naturligvis have et minimumsforsørgelsesgrundlag, mens klagesagerne kører.

16 sundhedspolitik Flere sengepladser ved at etablere udslusningssygehuse. Patienter skal færdigbehandles, inden de udskrives, og ingen skal ligge indlagt på gangene. Bedre behandling for pengene: Mere konkurrence kan føre til bedre udnyttelse af ressourcerne, give højere kvalitet og et bedre sundhedsvæsen for alle. Der skal laves flere udbud af regionale opgaver, f.eks. serviceområder på sygehuse og driften af to-tre provinshospitaler.

17 49 Liberalisering af apotekervæsnet: Det forældede apoteksmonopol bør afskaffes. Mere konkurrence fra virksomheder, som lever op til de samme krav, som apotekerne har i dag, vil klart være til forbrugernes fordel i form af bedre service og øget tilgængelighed. 52 Mere rimelighed i tandplejen: Tandlægebehandling skal være gratis for personer, der er udsat for ulykker, der skader deres tænder, og for personer der er ramt af en sygdom, der medfører tandproblemer og kroniske lidelser. 50 Pengene skal følge patienten også uden for landets grænser: Når borgernes liv og helbred er på spil, bør det ikke betyde noget, om det rette hospital ligger i Danmark eller i udlandet. 51 Kortere ventetid og behandlingsgaranti: Ventetiderne skal være markant kortere, og udrednings- og behandlingsgarantierne skal sikre, at ingen behøver at vente mere end en måned på at blive udredt eller modtage behandling.

18 retspolitik Strengere straffe for vold, voldtægt, trusler og overgreb på børn: Det krænker vores retsfølelse, når de alvorligste forbrydelser ikke har alvorlige konsekvenser. Der skal være en rimelig proportion mellem handlinger og straf. Alternative straffe for små førstegangsforseelser: Mindre alvorlige førstegangsforseelser bør i højere grad pålægges alternative straffe for eksempel vinduespudsning, hvis man udøver hærværk ved at smadre vinduer En helt ny og moderne straffelov: Vi bør lave en helt ny straffelov, der forholder sig til nutidige forbrydelser og retsopfattelser. Loven bør være nem at forstå og let at finde rundt i. Bedre beskyttelse af ytringsfriheden: Fjern indskrænkningerne i ytringsfriheden i den nuværende straffelov, på nær bestemmelserne om trusler og injurier af faktuel forkert karakter. Det betyder farvel til blasfemi- og racismeparagrafferne.

19 57 Bedre beskyttelse af ejendomsretten og boligens ukrænkelighed: Værn om ejendomsretten og boligens ukrænkelighed. Skat skal ikke kunne betræde privat grund uden dommerkendelse, og ekspropriation til private formål må afvises. 58 Kriminel lavalder på 12 år og en ny kriminalforsorg for de årige: Børn skal ikke risikere at sidde i fængsel sammen med voksne, hærdede kriminelle. En kriminel lavalder på 12 år vil styrke de unges retssikkerhed, da 12 til 14-årige i dag administrativt bliver tildelt sociale sanktioner af straffelignende karakter. 59 Væk med administrative anholdelser: Afskaf muligheden for at frihedsberøve lovlydige borgere administrativt. 60 Dansk strafferet: Strafferet skal udformes nationalt og ikke på EU-niveau. Retsforbeholdet skal bevares. 61 Opgør med strafferabatter: Gentagelseskriminalitet skal ikke belønnes med nedslag i straffen. Kriminalitet skal have konsekvenser, og vaneforbrydere skal ikke have medløb. 62 Terror og ekstremisme skal bekæmpes: Politi og efterretningsvæsen skal have nødvendige ressourcer og træning, ekstreme miljøer skal underlægges målrettet overvågning, udsatte grupper skal have bedre beskyttelse og samarbejdet mellem myndigheder skal forstærkes.

20 udlændinge og integration 63 Indvandrere skal være selvforsørgende: Indvandrere skal være velkomne, hvis de på forhånd har et job. Dertil skal de tegne en sundhedsforsikring, og de må ikke trække på de offentlige kasser de første fem år, hvilket betyder, at mister de deres arbejde, så skal de rejse hjem igen. 64 Enklere og mere retfærdige regler for indvandring og familiesammenføring: Kærligheden kender ikke landegrænser. Danske statsborgere skal kunne gifte sig med den, de elsker, og de skal med få betingelser kunne bo i Danmark. Den udenlandske ægtefælle skal blot tegne en privat sundhedsforsikring og har ikke adgang til sociale ydelser, før vedkommende har svaret dansk skat i fem år.

21 65 Nej til sortering på baggrund af nationalitet: Udlændinge skal ikke sorteres, så nogle nationaliteter får forrang til Danmark. I stedet skal alle mødes af de samme rimelige krav om selvforsørgelse. Vi vil ikke udelukke talenter bare fordi, de kommer fra Kina i stedet for USA. 67 Hjælp i nærområderne: For de samme penge kan vi hjælpe flere, og vi kan hjælpe bedre, hvis indsatsen går til flygtningelejre tæt på krigs- og kriseområder, og ikke på dyr og dårlig modtagelse i Danmark. 66 Kriminelle og demokratifjendtlige udlændinge skal udvises: Overtræder man straffeloven eller modarbejder demokratiet, mens man er på midlertidig opholdstilladelse, bliver man udvist. Har man permanent opholdstilladelse, bliver man udvist, hvis man begår personfarlig kriminalitet eller bryder loven mere end én gang, eller hvis man modarbejder demokrati og menneskerettigheder. 68 Modernisering af asylkriterier: Asylkriterierne blev i tiden efter anden verdenskrig fastsat i FN s flygtningekonvention. Dengang var virkeligheden en anden end i dag. Vi skal ikke være socialkontor for hele verden, men give ly til dem, der er personligt forfulgte. 69 Mulighed for opnåelse af dansk statsborgerskab: Når en udlænding i 8 år har betalt sin skat og overholdt dansk lovgivning, skal der som hovedregel kunne ansøges om statsborgerskab.

22 EU og udenrigspolitik 70 EU skal tilbage til kerneopgaverne: EU har udviklet sig i en retning, hvor vækst, fremdrift og dialog er blevet erstattet af regelstyring, bureaukrati, omfordeling og centralisme. Intet er i dag for stort eller for småt til EU. EU bør i stedet vende tilbage til sit egentlige formål om fred og frihandel ved at sikre frihed for borgere, virksomheder, civilsamfund og medlemsstater. 71 Afskaf forsvarsforbeholdet: Så Danmark kan blive en fuldt integreret del af EU s forsvarsindsats. Er der ufred i EU s nærområde, bør Danmark deltage i samarbejdet om en løsning.

23 72 Danmark skal stå uden for euroen og finanspagten: Nej til eurosamarbejdet, der bevæger sig mod en egentlig finanspolitisk union med fælles ledelse, økonomisk politik samt udligning af gæld og risici. 75 Bedre kontrol med danske udviklingsmidler: Religionsfrihed og mindretalsbeskyttelse er helt centrale rettigheder. Krænkelser heraf bør få konsekvenser i forhold til tildelingen af danske bistands- og udviklingsmidler. 73 Nej til EU s bankunion: Danskerne skal ikke betale for at redde uansvarlige banker i udlandet. Bankunionen er opfundet til euroen, som vi ikke er en del af. 76 Reduktion af ulandsbistanden til 0,7 pct. af BNI: Vi skal følge FN s anbefaling, men vi skal også åbne vores markeder for ulandenes varer. Det er hjælp til selvhjælp. 74 Afskaffelse af sommerhusreglen: Danmarks forbehold på sommerhusområdet skal afskaffes, så danskere kan sælge deres sommerhus til andre EU-borgere.

24 forsvarspolitik 77 Operative enheder er vigtigere end mandskabstunge kaserner: Vi skal satse på højtprofilerede, mandskabslette specialenheder. 79 Stærkere bekæmpelse af pirateri: Særligt af hensyn til den erhvervsmæssigt meget betydningsfulde skibsfart. 78 Færre værnepligtige: Antallet af værnepligtige skal ned, og på langt sigt skal værnepligten afskaffes. På den måde professionaliseres forsvaret. 80 Effektivisering af forsvaret: Forsvaret skal effektiviseres på alle niveauer, herunder også i topledelsen. Udlicitering skal anvendes i højere grad end i dag. De frivillige elementer i forsvaret, herunder hjemmeværn og beredskab, skal opprioriteres.

25 ligestilling 81 Nej til kønskvoter: Sammensætningen i virksomhedernes bestyrelser skal ikke ske ud fra kvoter, men på baggrund af kvalifikationer. 82 Nej til øremærkning af barsel: Det må være op til de enkelte forældre at fordele barslen mellem sig. Familiernes behov er ikke ens.

26 miljø, klima og energi Miljøafgifter uden grøn effekt skal skrottes: Investeringer, der ikke har en påvist grøn effekt på miljøet, men som medfører højere afgifter og dårligere konkurrenceevne, skal stoppes. Væk med PSO- og NOx-afgifter: Danmark har verdens højeste energipriser på grund af afgifter, og afgifterne bliver bl.a. brugt til at subsidiere vind- og solenergi, der har en meget lille miljøog klimaeffekt. 84 Stop for overimplementering af EU-direktiver: Vi skal ikke svække Danmarks konkurrenceevne ved frivilligt at påtage os flere byrder end andre lande.

27 landbrug og fødevare Gødskning efter ligevægtsprincippet: Tilførsel af næringsstoffer skal fremadrettet ske efter ligevægtsprincippet, hvilket indebærer, at der tilføres kvælstof efter planternes behov. Det skal være lettere at etablere sig som landmand. Afskaffelse af bo- og arveafgifter ved generationsskifte. Behandlingen af fredningssager strammes op, så den kan foregå langt hurtigere. 87 Afskaffelse af obligatoriske randzoner: Lad landmanden selv vælge virkemidler på baggrund af landbrugsfaglige vurderinger. Det kan være efterafgrøder, minivådområder, engarealer etc.

28 89 Uvildig kontrol: Det nuværende bureaukratiske kontrolsystem skal erstattes med en uvildig kontrol, tæt på landmanden og med vægten lagt på dialogbaseret rådgivning. 90 Afskaffelse af beskatning på produktionsjord: Landbruget er presset, blandt andet fordi det er pålagt særlige afgifter og regler, som landmænd i andre EU-lande slipper for. Modsat kollegaerne i Sverige og Holland oplever danske landmænd for eksempel, at deres produktionsjord bliver beskattet. Landbruget er det eneste erhverv, der betaler afgift af produktionsapparatet ved beskatning på produktionsjord, og resultatet er, at dansk landbrug stilles ringere i konkurrencen mod landbrug i vores nærområde.

29 kultur 91 Offentlig kunststøtte til konkrete institutioner: Den offentlige kunststøtte skal gennemgås, så den bliver målrettet konkrete institutioner frem for projekter. Det Kgl. Teater, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og lignende skal f.eks. fortsat sikres. 92 Mere privat finansiering af kulturen: Udgangspunktet for en liberal kulturpolitik er civilsamfundet og det frie marked. Det, der kan klare sig på borgernes eget initiativ eller på markedsvilkår, skal gøre det. Offentlig støtte kan kun komme på tale der, hvor vigtige kulturtilbud ellers ville forsvinde. 93 Afskaf medielicensen: Licensen skal afskaffes og erstattes med et lavt statsligt basistilskud, hvorpå man bygger et frivilligt abonnement, som danskerne kan vælge til eller fra.

30 boligpolitik 94 Boligmarkedet skal dereguleres: Prisreguleringen gør udvalget af lejeboliger mindre og fastholder folk i boliger, der ikke passer til deres behov. Tilskud til den almennyttige boligsektor koster skatteyderne dyrt og er konkurrenceforvridende i forhold til private udlejere. 95 Priskontrol på andelsboliger skal afskaffes: Så andelsboliger kan sælges til den rette pris på et frit marked. Samtidig skal det gøres muligt at konvertere andelsboliger til ejerboliger. 96 Huslejereguleringen skal udfases: Huslejereguleringen skal afskaffes for nyudlejninger, mens overgang til fri husleje skal indfases over 20 år for eksisterende lejemål.

31 transportpolitik 97 En god infrastruktur: Udbygning af infrastrukturen skal i højere grad være et offentligt/privat samarbejde, hvor private investerer i projekterne. Dermed sikres borgernes mobilitet og frihed, hvilket understøtter den økonomiske vækst. Vejnettet skal udbygges, og den kollektive trafik skal fungere. 99 Mere privatisering: Staten skal holde sig fra at drive selskaber på områder, hvor det private erhvervsliv kan gøre det lige så godt. Blandt andet kan BaneDanmark, SAS og DSB privatiseres. Det vil betyde en umiddelbar forbedring af de offentlige finanser som følge af kapital ved frasalg Højere hastighed: Fartbegrænsningerne Afskaf registreringsafgiften: Du skal bør ikke være snævrere end hvad saglige trafiksikkerhedsmæssige argumenter ikke betale for to biler, når du kun køber en. En afskaffelse vil give os bedre og kan retfærdiggøre. Både strækninger på sikrere biler, og samtidig give familier landeveje, motortrafikveje og motorveje mulighed for at købe større biler, uden kan tåle højere hastighed. at skulle betale en afgift på 180 pct.

32 Læs meget mere om Liberal Alliance og vores politik på og følg os på Facebook og Twitter

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 De danske boligejere betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter. Derfor har man en bred politisk aftale om at fastfryse ejendomsværdiskatten. Det har

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016 Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2016 19. november 2015 Regeringen indgik torsdag den 19. november aftale om finansloven for 2016 med Dansk Folkeparti,

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere,

Læs mere

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 AFSKAF REGISTRERINGSAFGIFTEN SÆNK BENZIN- OG DIESELAFGIFTEN LAVERE ENERGIAFGIFTER BEDRE VILKÅR FOR TURISME AFGIFTER PÅ TYSK

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

Regeringens nye arbejdsprogram

Regeringens nye arbejdsprogram DI Nyhedsbrev Den 24. februar 2010 Regeringens nye arbejdsprogram Nyt regeringsprogram 1. Indledning I går gennemførte statsminister Lars Løkke Rasmussen en omfattende regeringsrokade, og i dag blev regeringens

Læs mere

Christian Wedell-Neergaard Passer på Sjælland i EU

Christian Wedell-Neergaard Passer på Sjælland i EU Christian Wedell-Neergaard Passer på Sjælland i EU Jeg passer på Sjælland i EU Jeg er europæer, men jeg er først og fremmest sjællænder med base hjemme på Svenstrup ved Køge. Her har jeg gennem 25 år drevet

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK

VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK VÆKST OG UDVIKLING I HELE DANMARK Vækst og udvikling i hele Danmark Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark Derfor vil regeringen udarbejde en samlet strategi for udviklingen

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg September 2016 Regeringen fremlægger 2025-plan Regeringen har fremlagt sin 2025-plan, som består af flere dele: Hævet

Læs mere

18. april 2012, Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev

18. april 2012, Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev 18. april 2012, Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev Hvad lærte vi af finanskrisen? Mindre bank Mere likviditet Mere soliditet Mere kompetence Mere kvalitet Mere innovation Mindre Danmark Mere udland

Læs mere

Sæt boligen fri Liberal Alliances boligpolitik

Sæt boligen fri Liberal Alliances boligpolitik Sæt boligen fri Liberal Alliances boligpolitik Boligmarkedet skal dereguleres Erstat planøkonomi med markedsøkonomi Boliger er sammen med mad livsnødvendigt forbrug. Derfor er det afgørende, at det politiske

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet.

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. Aktører i velfærdssamfundet Familie Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Marked Frivillig sektor Offentlig sektor Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. De tre velfærdsmodeller UNIVERSEL

Læs mere

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556

Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt. Det Radikale Venstres bemærkninger. Til nr. 556 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Det Radikale Venstres bemærkninger Til nr. 556 Ulandsbistanden forhøjes så Danmark gradvist når tilbage til at give 1 procent af bruttonationalindkomsten. Mindst

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

Aftale om finansloven for 2016

Aftale om finansloven for 2016 Aftale om finansloven for 2016 19. november 2015 Fakta om nye initiativer Styrket kernevelfærd: Markant løft af sundhedsområdet på 2,4 mia. kr. og 1 mia. kr. yderligere til en værdig ældrepleje Hurtigere

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Bedre boligindsats. Fra Bænk til Bolig

Bedre boligindsats. Fra Bænk til Bolig Mennesker bliver hjemløse af mange forskellige årsager: Hårde økonomiske og sociale reformer, en socialt skæv boligpolitik, voksende ulighed, ensomhed, psykiske problemer og misbrug er blandt de typiske.

Læs mere

Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige

Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige Globalisering skaber velstand, men øger klemmen på de offentlige finanser International åbenhed, samarbejde og samhandel er grundlaget for vores velstand. Sådan har det været hidtil. Sådan vil det være

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden.

En fri folkeskole. Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik. Fremtidens frie folkeskole. Mere frihed styrker fagligheden. En fri folkeskole Liberal Alliances forslag til en ny skolepolitik Fremtidens frie folkeskole Skolernes formål Liberal Alliance ønsker en folkeskole, hvor børnene er fagligt dygtige, tænker kreativt og

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Partier. Radikale Venstre (B) Liberal Alliance (I) Socialdemokraterne. Alternativet (Å) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F)

Partier. Radikale Venstre (B) Liberal Alliance (I) Socialdemokraterne. Alternativet (Å) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Socialdemokraterne Partier Radikale Venstre (B) Liberal Alliance (I) Socialistisk Folkeparti (F) Det Konservative Folkeparti (C) Alternativet (Å) Dansk Folkeparti (O) Venstre (V) Enhedslisten (Ø) 1 Partipolitiske

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer

Vælgernes opbakning til økonomiske reformer Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20928440 August 2015 Et flertal af befolkningen er positivt indstillet overfor en række reformer. De fleste vælgere siger ja til f. eks. større valgfrihed

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik 01 Spørgsmålene om indvandrere og flygtninge og deres ophold i Danmark, hvad enten opholdet er kortvarigt

Læs mere

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Mennesker først Respekten for det enkelte menneske og den personlige frihed er en konservativ grundholdning. Det samme er respekten for de værdier og fællesskaber,

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv.

Anm.: Ovenstående tabel bygger på beregninger med en grænse på 100.000 kr. En grænse på 125.000 kr. vil gøre fordelingen endnu mere skæv. Sagsnr. 08-185 Ref. Skatteteknisk arbejdsgruppe Den 7. november 2008 %LODJ'HHQNHOWHILQDQVLHULQJVIRUVODJ 8GVNULYQLQJVJUXQGODJHW IRU EHWDOLQJ DI PHOOHPVNDW KDUPRQLVHUHV WLO UHJOHUQHIRUEHWDOLQJDIWRSVNDW Under

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Forventninger til efterspørgslen i 2050 Befolkning 9,1 mia. Årlig kornproduktion 3 mia. t Årlig kødproduktion 470 mio.

Læs mere

Den omfattende regulering og priskontrol på leje- og andelsboligmarkedet er til skade for den brede masse af boligforbrugere, fordi:

Den omfattende regulering og priskontrol på leje- og andelsboligmarkedet er til skade for den brede masse af boligforbrugere, fordi: Sæt boligen fri Liberal Alliances boligpolitik Boligmarkedet skal dereguleres Erstat planøkonomi med markedsøkonomi Boliger er sammen med mad livsnødvendigt forbrug. Derfor er det afgørende, at det politiske

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land vil gøre det endnu bedre at være dansker www.danskfremskridt.dk det bedste valg Et kryds ved er et kryds for et bedre Danmark www.danskfremskridt.dk principprogram Skattepolitik

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens slutrapport på pressemøde den 31. marts 2014 Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 2012

Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 Ansvar og handling OPLÆG TIL FINANSLOV 212 3. november 211 Kasseeftersyn i to dele Den første del vedrører 212 og håndteres nu: Opdaterede konjunkturudsigter Gennemgang af finanslovforslaget fra august

Læs mere

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder)

Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) Personlig frihed i stærke fællesskaber Tale til det konservative landsråd 12. marts 2011 Af Lars Barfoed (Det talte ord gælder) 1 Tiden er inde! Tiden er inde! Tiden er inde til en ny start. Tiden er inde

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Internationale perspektiver på ulighed

Internationale perspektiver på ulighed 1 Internationale perspektiver på ulighed På det seneste er der sket en interessant udvikling i debatten om økonomisk ulighed: de store internationale organisationer har kastet sig ind i debatten med et

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Dato 24. november 2011 Side 1 af 6 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til Peter.Bak@Skat.dk Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

Indvandring, asylpolitik mv. i EU

Indvandring, asylpolitik mv. i EU Indvandring, asylpolitik mv. i EU Tema: Om etableringen af rettigheder for EU s borgere samtidig med, at grænserne mellem EU s lande gradvis forsvinder. Oversigt 1. Rettigheder er ifølge teorien 2. Hvor

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

SOLIDARITET OG FORANDRINGER

SOLIDARITET OG FORANDRINGER SOLIDARITET OG FORANDRINGER Foto: Peter S. Jensen DEMOKRATI For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere

Læs mere

Regeringen og Venstre er den 17. juni nået til enighed om en skitse for Vækstpakke 2014.

Regeringen og Venstre er den 17. juni nået til enighed om en skitse for Vækstpakke 2014. Side 1 af 5 Notat Dato 19. juni 2014 Fælles forståelse om skitse til Vækstpakke 2014 Regeringen og Venstre er den 17. juni nået til enighed om en skitse for Vækstpakke 2014. Aftalen er en opfølgning på

Læs mere

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx.

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx. Djøf har udfordret partierne på holdningen til et udvalg af Djøfs mærkesager Uddannelse Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium,

Læs mere

Filmprojekt. - Undervisningsfilm til indvandringsprøven

Filmprojekt. - Undervisningsfilm til indvandringsprøven Filmprojekt - Undervisningsfilm til indvandringsprøven Indvandringsprøven Folketinget vedtog i april 2007, at der skal etableres en indvandringsprøve for udlændinge, der søger ægtefællesammenføring til

Læs mere

Væsentlig mere end en milliard

Væsentlig mere end en milliard Væsentlig mere end en milliard Indledning Dette program beskriver en radikal omlægning af det danske skattesystem, der i langt højere grad tilgodeser arbejde, mens boliger og miljø beskattes yderligere.

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere