100 g de grunde til at stemme på. Alliance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "100 g de grunde til at stemme på. Alliance"

Transkript

1 100 g de grunde til at stemme på Liberal Alliance

2 Forord Ved det kommende Folketingsvalg kan danskerne vælge mellem to store partier, der vil lede hver sin regering. Det ene lover at bevare Det Danmark du kender med svigtende velfærd, kornfed offentlig sektor og lunken konkurrenceevne. Det andet lover det samme, men dog suppleret med et håndværkerfradrag. Har du også svært ved at se den store forskel? I Liberal Alliance har vi visioner, og vi vil skabe ægte forandringer. Vi har som det eneste parti fremlagt en samlet, økonomisk plan og som det eneste parti har vi bedt Finansministeriet gennemregne vores politik. Konklusionen er, at planen inden 2025 vil øge beskæftigelsen med , øge velstanden med 108 mia. kr. og give alle i arbejde ca kr. mere i hånden hvert år. Liberal Alliances politik vil betyde, at flere danskere kommer i arbejde, og at der vil være færre på overførselsindkomst. At vi får stærkere økonomisk vækst, at vi bedre kan tage os af dem, der har brug for det, og at vi alle sammen også dem med de laveste indkomster får bedre råd. Der er kort sagt rigtig mange gode grunde til at stemme på Liberal Alliance ved det kommende valg. I denne lille bog har vi samlet 100 af dem. Med venlig hilsen Anders Samuelsen

3

4 Generelt 1 Vi øger på ti år beskæftigelsen med flere end regeringen lægger op til. 3 Vi giver folk i arbejde med de laveste lønninger ca kr. mere i hænderne om året. 2 Vi øger velstanden i Danmark med 108 mia. kr. på ti år.

5 skat 4 Vi sænker skatten til maks. 40 pct. på arbejde ved bl.a. at fjerne topskatten. 6 Lavere selskabsskat: Selskabsskatten skal sænkes til 12,5 pct. Det vil føre til højere produktivitet og dermed højere reallønninger kr. skattefrit hver måned: Ingen danskere i arbejde skal betale indkomstskat af de første kr., de tjener om måneden. Det vil give alle, der arbejder ca kr. ekstra om året.

6 7 Fastfrys grundskylden: Vi sætter en stopper for den stigende grundskyld og fastfryser den på 2013-niveau. 8 Lavere afgifter på grænsehandelsfølsomme varer til tysk niveau: Medfører lavere priser på bl.a. øl, vin, chokolade og tobak. 10 Den højeste skat på aktier sænkes fra 42 til 30 pct: I dag dobbeltbeskattes dansk selskabsindkomst som følge af kombinationen af selskabsskatten og den personlige skat på aktieindkomst. Det er gift for investeringslysten. 11 Væk med skatten på fri telefon. Du skal ikke beskattes af din arbejdstelefon heller ikke hvis du bruger den privat. 9 Afskaffelse af iværksætterskat: Iværksætterskatten har kostet investeringer i særligt mindre vækstvirksomheder. 12 Momsen på hotel- og restaurantydelser sænkes, så virksomhederne kan udfordre konkurrenter i omkringliggende lande.

7 Den offentlige sektor 13 Mindre bureaukrati, mere kernevelfærd: Alt for meget tid bliver brugt på kontrol og papirnusseri. Den kunne bruges på borgernær service. Derfor skal vi blandt andet gå fra detailregulering til målstyring. 14 Danmark går fra at have den næststørste til den tredjestørste offentlige sektor målt på antal offentligt ansatte pr. indbygger. Det giver råd til lavere skatter og gode muligheder for vækst og jobskabelse. 15 Mere udlicitering af offentlige opgaver: Der kan spares mange penge, hvis vi konkurrenceudsætter mere uden at det går ud over service og kvalitet.

8 16 Nedlæggelse af regionerne: Der skal gøres op med dobbeltadministration og satses på forenkling. To forvaltningsniveauer er rigeligt til et land på Danmarks størrelse. 17 Offentlighedslov: I 2013 vedtog et flertal i Folketinget at begrænse borgere og journalisters muligheder for at kigge myndigheder og magthavere i kortene, da man blandt andet fjernede retten til aktindsigt i dokumenter, der udveksles mellem et ministerium og dets underordnede departementer, og til indsigt i ministres kalendere. Det blev derved nemmere at føre befolkningen bag lyset, og det er naturligvis helt utilstedeligt i et moderne demokrati.

9 Frihed og forbud 18 Færre forbud, love og regler: Du skal selv have lov til at bestemme, hvordan du vil leve dit liv. 19 Regelstop for hver ny regel, skal der fjernes to: Erhvervslivet spilder tid på nyttesløst bureaukrati. Den kan bruges meget bedre. 20 Indfør solnedgangsklausuler: Nye regler og love gives en udløbsdato, hvilket vil sikre, at de bliver evalueret efter en periode. På den måde tvinges lovgiver nemlig til at genoverveje de pågældende regler og loves relevans og indvirkning på både de berørte parter og samfundet som helhed, inden det kan konstateres om de er værd at fastholde, eller om de bare skal have lov at udløbe.

10 Erhverv, iværksætteri og arbejdsmarked Liberalisering giver mere konkurrence til gavn for alle: Konkurrence er sundt og er en fordel for alle andre end dem, der tjener fedt på gamle monopoler. Vi ønsker bl.a. at liberalisere planloven og taxibranchen fradrag ved salg af virksomheder: Personlige gevinster fra salg af en eller flere virksomheder op til 10 mio. kr. skal blot beskattes med 10 pct. Det vil frigøre midler til iværksættere, så de kan investere mere. 23 Fjern arveafgiften helt: Så virksomheder, der i generationer har skabt vækst og arbejdspladser, ikke beskattes ekstra, fordi forretningen bliver i familien.

11 24 Intet affaldsgebyr uden affald: Ingen virksomheder, som ikke producerer skrald, skal tvinges til at betale et affaldsgebyr eller administrationsgebyr til en skraldeordning. 27 Hæv pensionsalderen til 68 år: Derefter skal pensionsalderen følge udviklingen i levealderen, så raske og rørige danskere ikke trækker sig fra arbejdsmarkedet på andre menneskers regning Mulighed for medarbejderaktier: Iværksættere har brug for at kunne tilbyde alternative aflønningsformer, såsom udstedelse af medarbejderaktier. Virksomheder skal derfor igen kunne udstede medarbejderaktier til udvalgte medarbejdere, uden det udløser indkomstskat med det samme. Sænk kontanthjælpen: Det skal altid kunne betale sig at tage et arbejde. Derfor skal kontanthjælpen sænkes, så der bliver større forskel på at være i arbejde og på at være på overførselsindkomst Gratis over Storebælt: Broafgiften droppes til fordel for mobiliteten og væksten på begge sider af bæltet. Afskaf efterlønnen helt: Så vi kan få flere hænder i arbejde. Vi har ikke råd til at betale raske og rørige danskere for at trække sig fra arbejdsmarkedet.

12 børn, uddannelse og forskning Flere valgmuligheder for børnepasning: Det er vigtigt, at familierne kan vælge lige præcis dét tilbud, som de synes er bedst for deres børn uanset om det er privat og kommunalt. Heldagsskolen skal være frivillig: Skolerne skal selv have lov til at vælge, om de vil være en heldagsskole eller ej, således at forældre og børn selv kan vælge, hvilket skoletilbud der er det rette for deres familie. 32 Fagligheden tilbage i folkeskolen: Fagligheden og den almene dannelse skal løftes i grundskolen særligt elevernes niveau i dansk, matematik, kemi/ fysik, historie og engelsk skal løftes.

13 33 Højere faglige krav til gymnasieelever: Adgangskrav skal skærpes, så fagligheden kan komme tilbage på sporet. Adgangskravet skal være på karakteren 7 i snit, før det har den ønskede effekt. Der vil være mulighed for optagelsesprøve til gymnasiet på tilsvarende niveau. 36 Flere penge til fri forskning: Ingen kan spå om fremtiden, heller ikke om fremtidens forskningsresultater. Derfor skal universiteternes basismidler øges med 10 pct. de kommende år Taxametersystemet skal gentænkes: Der skal indføres et fagligt taxameter, så det ikke kun belønnes, at eleverne bliver færdige, men også hvor dygtige de er. Mindre bureaukrati i forskningen: Universiteterne skal have reelt selvstyre og ledelsesretten skal ligge hos universitetsledelser og ikke i diverse ministerier. På den måde sikres en større armslængde mellem politikere og forskere. 35 Læreruddannelsen skal være universitetsbaseret: Niveauet på læreruddannelsen skal højnes, og efteruddannelsen moderniseres, så eleverne får den bedste undervisning, og så studiet bliver mere attraktivt. 38 Øg koblingsprocenten for frie skoler: Statstilskuddet til privat- og friskoler er sat ned til 71 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. Den skal hæves til 80 pct., så flere familier kan vælge skolerne til, og så konkurrencen om gode skoler og høj faglighed kan øges.

14 socialpolitik Mindre papir, mere direkte kontakt: Når socialrådgiverne bruger op mod halvdelen af deres tid på administrationsopgaver, går tiden fra handicappede, børn der mistrives og ledige i jobcentret. Derfor skal administrationen slankes. Bedre forhold for de handicappede: Personlige udviklingsplaner giver bedre muligheder for inklusion i samfundet, forenklede regler om hjælpemidler vil kunne løfte livskvaliteten, og hjælperordninger skal liberaliseres, så man f.eks. kan tage hjælpere med på rejser. 40 Mere omsorg til børnene: Intet er vigtigere for børn, end at der er nogle, der elsker dem og bruger tid sammen med dem. Med skattelettelser bliver det lettere for forældrene at vælge tid med børnene til eller købe sig til hjælp i hjemmet.

15 42 Mere frihed og livsnydelse på plejehjemmene: Det gode måltid skal prioriteres højere, og der skal være køkkener at lave mad i. Teknologiske hjælpemidler må ikke erstatte personlig omsorg. Plejehjemmene skal have faste læger, der kender de ældre. Liberal Alliance mener, du skal kunne ryge, drikke, æde og elske dig ihjel. Det kan ikke være rimeligt, at der sættes urimelige regler og grænser for, hvordan vi som samfund behandler vores ældre medborgere. Hvis man har lyst til en cigaret og en lille en til kaffen, så tror vi på, at de ældre i samfundet faktisk er gamle nok til at træffe det valg selv. 44 Mere omsorg for de udsatte grupper: De sværest udfordrede skal tilbydes et særligt socialt frikort, hvor det bliver muligt at tilbyde sin arbejdskraft skattefrit i en begrænset periode. 45 Kortere behandlingstid i sociale klagesager: Det er ikke en retsstat værdigt, når udsatte borgere må vente hele og halve år på afklaring. 43 Orden i økonomien plads til flere ældre: Liberal Alliance har i partiets økonomiske politik lagt vægt på, at pengene er der, i takt med, at der i de kommende år bliver flere ældre. Det betyder konkret, at der er afsat penge til det demografiske træk. 46 Klager i sociale sager skal have opsættende virkning: Udsatte skal naturligvis have et minimumsforsørgelsesgrundlag, mens klagesagerne kører.

16 sundhedspolitik Flere sengepladser ved at etablere udslusningssygehuse. Patienter skal færdigbehandles, inden de udskrives, og ingen skal ligge indlagt på gangene. Bedre behandling for pengene: Mere konkurrence kan føre til bedre udnyttelse af ressourcerne, give højere kvalitet og et bedre sundhedsvæsen for alle. Der skal laves flere udbud af regionale opgaver, f.eks. serviceområder på sygehuse og driften af to-tre provinshospitaler.

17 49 Liberalisering af apotekervæsnet: Det forældede apoteksmonopol bør afskaffes. Mere konkurrence fra virksomheder, som lever op til de samme krav, som apotekerne har i dag, vil klart være til forbrugernes fordel i form af bedre service og øget tilgængelighed. 52 Mere rimelighed i tandplejen: Tandlægebehandling skal være gratis for personer, der er udsat for ulykker, der skader deres tænder, og for personer der er ramt af en sygdom, der medfører tandproblemer og kroniske lidelser. 50 Pengene skal følge patienten også uden for landets grænser: Når borgernes liv og helbred er på spil, bør det ikke betyde noget, om det rette hospital ligger i Danmark eller i udlandet. 51 Kortere ventetid og behandlingsgaranti: Ventetiderne skal være markant kortere, og udrednings- og behandlingsgarantierne skal sikre, at ingen behøver at vente mere end en måned på at blive udredt eller modtage behandling.

18 retspolitik Strengere straffe for vold, voldtægt, trusler og overgreb på børn: Det krænker vores retsfølelse, når de alvorligste forbrydelser ikke har alvorlige konsekvenser. Der skal være en rimelig proportion mellem handlinger og straf. Alternative straffe for små førstegangsforseelser: Mindre alvorlige førstegangsforseelser bør i højere grad pålægges alternative straffe for eksempel vinduespudsning, hvis man udøver hærværk ved at smadre vinduer En helt ny og moderne straffelov: Vi bør lave en helt ny straffelov, der forholder sig til nutidige forbrydelser og retsopfattelser. Loven bør være nem at forstå og let at finde rundt i. Bedre beskyttelse af ytringsfriheden: Fjern indskrænkningerne i ytringsfriheden i den nuværende straffelov, på nær bestemmelserne om trusler og injurier af faktuel forkert karakter. Det betyder farvel til blasfemi- og racismeparagrafferne.

19 57 Bedre beskyttelse af ejendomsretten og boligens ukrænkelighed: Værn om ejendomsretten og boligens ukrænkelighed. Skat skal ikke kunne betræde privat grund uden dommerkendelse, og ekspropriation til private formål må afvises. 58 Kriminel lavalder på 12 år og en ny kriminalforsorg for de årige: Børn skal ikke risikere at sidde i fængsel sammen med voksne, hærdede kriminelle. En kriminel lavalder på 12 år vil styrke de unges retssikkerhed, da 12 til 14-årige i dag administrativt bliver tildelt sociale sanktioner af straffelignende karakter. 59 Væk med administrative anholdelser: Afskaf muligheden for at frihedsberøve lovlydige borgere administrativt. 60 Dansk strafferet: Strafferet skal udformes nationalt og ikke på EU-niveau. Retsforbeholdet skal bevares. 61 Opgør med strafferabatter: Gentagelseskriminalitet skal ikke belønnes med nedslag i straffen. Kriminalitet skal have konsekvenser, og vaneforbrydere skal ikke have medløb. 62 Terror og ekstremisme skal bekæmpes: Politi og efterretningsvæsen skal have nødvendige ressourcer og træning, ekstreme miljøer skal underlægges målrettet overvågning, udsatte grupper skal have bedre beskyttelse og samarbejdet mellem myndigheder skal forstærkes.

20 udlændinge og integration 63 Indvandrere skal være selvforsørgende: Indvandrere skal være velkomne, hvis de på forhånd har et job. Dertil skal de tegne en sundhedsforsikring, og de må ikke trække på de offentlige kasser de første fem år, hvilket betyder, at mister de deres arbejde, så skal de rejse hjem igen. 64 Enklere og mere retfærdige regler for indvandring og familiesammenføring: Kærligheden kender ikke landegrænser. Danske statsborgere skal kunne gifte sig med den, de elsker, og de skal med få betingelser kunne bo i Danmark. Den udenlandske ægtefælle skal blot tegne en privat sundhedsforsikring og har ikke adgang til sociale ydelser, før vedkommende har svaret dansk skat i fem år.

21 65 Nej til sortering på baggrund af nationalitet: Udlændinge skal ikke sorteres, så nogle nationaliteter får forrang til Danmark. I stedet skal alle mødes af de samme rimelige krav om selvforsørgelse. Vi vil ikke udelukke talenter bare fordi, de kommer fra Kina i stedet for USA. 67 Hjælp i nærområderne: For de samme penge kan vi hjælpe flere, og vi kan hjælpe bedre, hvis indsatsen går til flygtningelejre tæt på krigs- og kriseområder, og ikke på dyr og dårlig modtagelse i Danmark. 66 Kriminelle og demokratifjendtlige udlændinge skal udvises: Overtræder man straffeloven eller modarbejder demokratiet, mens man er på midlertidig opholdstilladelse, bliver man udvist. Har man permanent opholdstilladelse, bliver man udvist, hvis man begår personfarlig kriminalitet eller bryder loven mere end én gang, eller hvis man modarbejder demokrati og menneskerettigheder. 68 Modernisering af asylkriterier: Asylkriterierne blev i tiden efter anden verdenskrig fastsat i FN s flygtningekonvention. Dengang var virkeligheden en anden end i dag. Vi skal ikke være socialkontor for hele verden, men give ly til dem, der er personligt forfulgte. 69 Mulighed for opnåelse af dansk statsborgerskab: Når en udlænding i 8 år har betalt sin skat og overholdt dansk lovgivning, skal der som hovedregel kunne ansøges om statsborgerskab.

22 EU og udenrigspolitik 70 EU skal tilbage til kerneopgaverne: EU har udviklet sig i en retning, hvor vækst, fremdrift og dialog er blevet erstattet af regelstyring, bureaukrati, omfordeling og centralisme. Intet er i dag for stort eller for småt til EU. EU bør i stedet vende tilbage til sit egentlige formål om fred og frihandel ved at sikre frihed for borgere, virksomheder, civilsamfund og medlemsstater. 71 Afskaf forsvarsforbeholdet: Så Danmark kan blive en fuldt integreret del af EU s forsvarsindsats. Er der ufred i EU s nærområde, bør Danmark deltage i samarbejdet om en løsning.

23 72 Danmark skal stå uden for euroen og finanspagten: Nej til eurosamarbejdet, der bevæger sig mod en egentlig finanspolitisk union med fælles ledelse, økonomisk politik samt udligning af gæld og risici. 75 Bedre kontrol med danske udviklingsmidler: Religionsfrihed og mindretalsbeskyttelse er helt centrale rettigheder. Krænkelser heraf bør få konsekvenser i forhold til tildelingen af danske bistands- og udviklingsmidler. 73 Nej til EU s bankunion: Danskerne skal ikke betale for at redde uansvarlige banker i udlandet. Bankunionen er opfundet til euroen, som vi ikke er en del af. 76 Reduktion af ulandsbistanden til 0,7 pct. af BNI: Vi skal følge FN s anbefaling, men vi skal også åbne vores markeder for ulandenes varer. Det er hjælp til selvhjælp. 74 Afskaffelse af sommerhusreglen: Danmarks forbehold på sommerhusområdet skal afskaffes, så danskere kan sælge deres sommerhus til andre EU-borgere.

24 forsvarspolitik 77 Operative enheder er vigtigere end mandskabstunge kaserner: Vi skal satse på højtprofilerede, mandskabslette specialenheder. 79 Stærkere bekæmpelse af pirateri: Særligt af hensyn til den erhvervsmæssigt meget betydningsfulde skibsfart. 78 Færre værnepligtige: Antallet af værnepligtige skal ned, og på langt sigt skal værnepligten afskaffes. På den måde professionaliseres forsvaret. 80 Effektivisering af forsvaret: Forsvaret skal effektiviseres på alle niveauer, herunder også i topledelsen. Udlicitering skal anvendes i højere grad end i dag. De frivillige elementer i forsvaret, herunder hjemmeværn og beredskab, skal opprioriteres.

25 ligestilling 81 Nej til kønskvoter: Sammensætningen i virksomhedernes bestyrelser skal ikke ske ud fra kvoter, men på baggrund af kvalifikationer. 82 Nej til øremærkning af barsel: Det må være op til de enkelte forældre at fordele barslen mellem sig. Familiernes behov er ikke ens.

26 miljø, klima og energi Miljøafgifter uden grøn effekt skal skrottes: Investeringer, der ikke har en påvist grøn effekt på miljøet, men som medfører højere afgifter og dårligere konkurrenceevne, skal stoppes. Væk med PSO- og NOx-afgifter: Danmark har verdens højeste energipriser på grund af afgifter, og afgifterne bliver bl.a. brugt til at subsidiere vind- og solenergi, der har en meget lille miljøog klimaeffekt. 84 Stop for overimplementering af EU-direktiver: Vi skal ikke svække Danmarks konkurrenceevne ved frivilligt at påtage os flere byrder end andre lande.

27 landbrug og fødevare Gødskning efter ligevægtsprincippet: Tilførsel af næringsstoffer skal fremadrettet ske efter ligevægtsprincippet, hvilket indebærer, at der tilføres kvælstof efter planternes behov. Det skal være lettere at etablere sig som landmand. Afskaffelse af bo- og arveafgifter ved generationsskifte. Behandlingen af fredningssager strammes op, så den kan foregå langt hurtigere. 87 Afskaffelse af obligatoriske randzoner: Lad landmanden selv vælge virkemidler på baggrund af landbrugsfaglige vurderinger. Det kan være efterafgrøder, minivådområder, engarealer etc.

28 89 Uvildig kontrol: Det nuværende bureaukratiske kontrolsystem skal erstattes med en uvildig kontrol, tæt på landmanden og med vægten lagt på dialogbaseret rådgivning. 90 Afskaffelse af beskatning på produktionsjord: Landbruget er presset, blandt andet fordi det er pålagt særlige afgifter og regler, som landmænd i andre EU-lande slipper for. Modsat kollegaerne i Sverige og Holland oplever danske landmænd for eksempel, at deres produktionsjord bliver beskattet. Landbruget er det eneste erhverv, der betaler afgift af produktionsapparatet ved beskatning på produktionsjord, og resultatet er, at dansk landbrug stilles ringere i konkurrencen mod landbrug i vores nærområde.

29 kultur 91 Offentlig kunststøtte til konkrete institutioner: Den offentlige kunststøtte skal gennemgås, så den bliver målrettet konkrete institutioner frem for projekter. Det Kgl. Teater, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og lignende skal f.eks. fortsat sikres. 92 Mere privat finansiering af kulturen: Udgangspunktet for en liberal kulturpolitik er civilsamfundet og det frie marked. Det, der kan klare sig på borgernes eget initiativ eller på markedsvilkår, skal gøre det. Offentlig støtte kan kun komme på tale der, hvor vigtige kulturtilbud ellers ville forsvinde. 93 Afskaf medielicensen: Licensen skal afskaffes og erstattes med et lavt statsligt basistilskud, hvorpå man bygger et frivilligt abonnement, som danskerne kan vælge til eller fra.

30 boligpolitik 94 Boligmarkedet skal dereguleres: Prisreguleringen gør udvalget af lejeboliger mindre og fastholder folk i boliger, der ikke passer til deres behov. Tilskud til den almennyttige boligsektor koster skatteyderne dyrt og er konkurrenceforvridende i forhold til private udlejere. 95 Priskontrol på andelsboliger skal afskaffes: Så andelsboliger kan sælges til den rette pris på et frit marked. Samtidig skal det gøres muligt at konvertere andelsboliger til ejerboliger. 96 Huslejereguleringen skal udfases: Huslejereguleringen skal afskaffes for nyudlejninger, mens overgang til fri husleje skal indfases over 20 år for eksisterende lejemål.

31 transportpolitik 97 En god infrastruktur: Udbygning af infrastrukturen skal i højere grad være et offentligt/privat samarbejde, hvor private investerer i projekterne. Dermed sikres borgernes mobilitet og frihed, hvilket understøtter den økonomiske vækst. Vejnettet skal udbygges, og den kollektive trafik skal fungere. 99 Mere privatisering: Staten skal holde sig fra at drive selskaber på områder, hvor det private erhvervsliv kan gøre det lige så godt. Blandt andet kan BaneDanmark, SAS og DSB privatiseres. Det vil betyde en umiddelbar forbedring af de offentlige finanser som følge af kapital ved frasalg Højere hastighed: Fartbegrænsningerne Afskaf registreringsafgiften: Du skal bør ikke være snævrere end hvad saglige trafiksikkerhedsmæssige argumenter ikke betale for to biler, når du kun køber en. En afskaffelse vil give os bedre og kan retfærdiggøre. Både strækninger på sikrere biler, og samtidig give familier landeveje, motortrafikveje og motorveje mulighed for at købe større biler, uden kan tåle højere hastighed. at skulle betale en afgift på 180 pct.

32 Læs meget mere om Liberal Alliance og vores politik på og følg os på Facebook og Twitter

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere,

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013

UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013 FINANSLOVS UDSPIL 2014 SEPTEMBER 2013 FÆRRE AFGIFTER FLERE ARBEJDSPLADSER 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. REFORMER FOR VELFÆRD...8 3. VELFÆRD MED FRIHED... 15 4. FLERE SKAL MED...

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Velfærd. gennem. reformer

Velfærd. gennem. reformer Velfærd gennem reformer Radikale Venstres udspil til finanslov for 2009 folketingsgruppen, sept. 2008 Indhold Indledning Velfærd gennem reformer... 3 Kapitel 1 Mangel på arbejdskraft... 5 1.1. Udfordringen...5

Læs mere

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 Kandidatmappe Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 1 Indholdsfortegnelse Overblik over indtægter og udgifter 3 Overblik over DREAM-analyse 10 Overblik over familietypeberegninger

Læs mere

RETSFORBUNDETS POLITIK

RETSFORBUNDETS POLITIK RETSFORBUNDETS POLITIK Vedtaget ved Retsforbundets ekstraordinære landsmøde 26-27. April 2014 PRINCIPPER FOR ET HELT ANDET SAMFUND.............................................. 3 Fællesskabet 3 Den enkelte

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik 01 Spørgsmålene om indvandrere og flygtninge og deres ophold i Danmark, hvad enten opholdet er kortvarigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Økonomisk oversigt...5 Initiativer...6 1. Skattelettelser til borgere og erhvervsliv...6 1.1 Selskabsskatten sænkes til 15 procent...6 1.2 Topskatten fjernes...7 1.3

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

Vi vælger fællesskabet

Vi vælger fællesskabet Folketingsvalg 2015: Vi vælger fællesskabet I Enhedslisten går vi til valg for at trække Danmark i en solidarisk og grøn retning. I dette valgnummer kan du læse om vores mærkesager, kandidater og alle

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

Ny vækst og styr på gælden. Det Konservative Folkepartis 2020-plan

Ny vækst og styr på gælden. Det Konservative Folkepartis 2020-plan Ny vækst og styr på gælden Det Konservative Folkepartis 2020-plan 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Planen kort fortalt...4 Forudsætninger...6 Økonomisk oversigt...7 Finansieringskilder...9 Nye initiativer...

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006 90 Hvis vi havde mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 Indledning...3 Kapitel 1 Udfordringerne...4 1.1 Velfærdskommissionen...4

Læs mere

Den offentlige sektor. Intet er gratis

Den offentlige sektor. Intet er gratis Den offentlige sektor Intet er gratis Venstres Ungdom ønsker øget brugerbetaling på en række offentlige tilbud. Dette kunne eksempelvis være lån af bøger på biblioteket, teaterbesøg, lægebesøg osv. Vi

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 1 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 I Det Konservative Folkeparti ser vi

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

1. møde. (1) Tirsdag den 5. oktober 2004 (R 1) 1. Der er tradition for, at kongehuset gæster Folketinget

1. møde. (1) Tirsdag den 5. oktober 2004 (R 1) 1. Der er tradition for, at kongehuset gæster Folketinget Fttm001.fm Page 1 Friday, October 8, 2004 4:21 PM (1) Tirsdag den 5. oktober 2004 (R 1) 1 1. møde Tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 12.00 Aldersformanden (Svend Auken): Velkommen til det nye folketingsår.

Læs mere