Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen"

Transkript

1 Side 41 A Formue og Leilighed, 6150 Rdlr. Til dette Beløb vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at tillægge 313 Rdlr 5 mk 4 sk eller lidt over 5%, altsaa i det hele 6463 Rdlr 5 mk 4 sk. Ved Opsummeringen af de anslaaede Indtægtsansættelser udkommer en Sum af Rdlr Derfra Nedsættelse i Henhold til Vedtægtens Den Indtægt, hvoraf Skat beregnes, bliver saaledes og den Procent, der herefter vil være at udrede, bliver altsaa 5½ eller 5 Rdlr. 3mk. af hvert hundrede Rigsdaler af den nedsatte Skatteindtægt. Saaledes vedtaget og Ligningen tilendebragt. Dernæst udfærdigedes Bekjendtgjørelse om, at den forfattede Skatteliste vil blive fremlagt til almindeligt Eftersyn paa Byens Raadstue fra 1 ste til 16 de December d.a. En fra Kommunen modtaget Fortegnelse over Skatteydernes Jordskyldsafgift til Communen bliver i Henhold til Vedtægtens 12 at fremlægge til Eftersyn tilligemed ovennævnte Ligningsliste. Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen Aar 1872 den 6 Januar Eftermiddag Kl 2 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen for at tage Beslutning over de indkomne Klager over Skatteligningen for 1872,\ hvilken Ligning /havde været fremlagt til Eftersyn paa Raadstuen fra 1 ste til 16 de December f.a. Samtlige Medlemmer vare tilstede. De indgivne Klager over Skatteligningen fremlagdes og vare indkomne fra følgende Skatteydere: 1. Fisker Martin Gaarestrup 2. - Henrik Madsen 3. - Niels Chr. Thønnesen 4. - Peder A. Kruse 5. - Jens Bagh Madsen 6. - Jens N. Høien 7. - Jens Nielsen Klarup 8. - Niels Jensen Gaihede 9. Fisker Hemmer Kofod Christen Thomsen (Knep) Christian Lønstrup Søren A. Leer 13. Fodpost Lauritz Pedersen Lundholm 14. Avlsbruger Peder Chr. Diget 15. Fyrassistent Jensen Disse Skatteklager bleve nu hver for sig tagne under Overveielse, hvorefter følgende Beslutninger vedtoges: ad 1. Martin Gaarestrup fandt man ikke Anledning til at indrømme nogen Nedsættelse.

2 Side 41 B ad 2. Henrik Madsen indrømmedes en Nedsættelse for Familieforhold af 25 Rdlr. ad 3. Niels Chr. Thønnesen fandt man paa Grund af det Oplyste at burde give en Nedsættelse af 100 Rdlr, deels for Sygdom og deels for Familieforhold. ad 4. Peder A. Kruse fandt man ingen Anledning til at give Nedsættelse i den ham paalignede Skat. ad 5. Jens Bagh Madsen fandt man heller ingen Grund til at give nogen Nedsættelse. ad 6. Jens N. Høien indrømmedes en Nedsættelse af 50 Rdlr. ad 7. Jens Nielsen Klarup fandt man ikke at burde indrømme nogen Nedsættelse i hans Skatteindtægt for 1871, da Svigersønnen først har overtaget hans Fortjeneste ved Fiskeriet i Slutningen af Aaret. ad 8. Niels Jensen Gaihede fandt man ikke at burde give nogen Nedsættelse. ad 9. Hemmer Kofoed fandt man, paa Grund af det i Klagen Oplyste, at burde indrømme en Nedsættelse af 150 Rdlr, saa at han kun kommer til at svare Skat af 300 Rdlr. ad 10. Christen Thomsen (Knep) indrømmedes en Nedsættelse af 50 Rdlr., saa at han kun svarer Skat af 100 Rdlr. ad 11. Christian Lønstrup fandt man ingen Grund til at give nogen Nedsættelse i den ham paalignede Skat. ad 12. Søren A. Leer indrømmedes en Nedsættelse af 50 Rdlr., saa han kun svarer Skat af 100 Rdlr. ad 13. Lauritz Pedersen Lundholm indrømmedes, paa Grund af det Oplyste om Svagelighed og Uheld, en Nedsættelse af 50 Rdlr., saa han kommer til at svare Skat af 150 Rdlr. ad 14. Peder Chr. Diget de man ikke give nogen Nedsættelse i den ham paalignede Skat. ad 15. Fyrassistent Jensen indrømmedes, paa\ Grund /af det i Klagen Oplyste, en Nedsættelse af 50 Rd., saa han kun kommer til at svare Skat af 600 Rdlr. I Henhold hertil bleve de forannævnte Skatteydere skriftlig tilkjendegivne, hvorvidt Forandring i deres Skatteansættelse er indrømmet eller ei. Angaaende de saaledes foretagne Forandringer eller Nedsættelser i Skatteligningen vil Kæmneren være at meddele Underretning. Protocollen oplæst og\ underskrevet og /Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther S. Sørensen Jens Chr. Hansen Mads Jensen

3 Side 42 A Aar 1872 den 26 October Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen. Fraværende var Mads Jensen. Til Formand for næste Aar gjenvalgtes H. Christensen. I Henhold til Vedtægtens 10 blev en Liste over Skatteyderne for Aaret 1872 affattet. Det overdroges til Formanden at forskaffe fra Bogtrykker Vogelius 5½ Bøger schematisk Papir til Skatteligningslister. Da intet Videre var at forhandle, hævedes Mødet. H. Christensen A. Winther S. Sørensen R. Jeckel Aar 1872 den 16 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Ligningen af Communeskatten for Aaret 1873 paabegyndtes. Mødet hævet Kl. 8. H. Christensen A. Winther S. Sørensen R. Jeckel Mads Jensen Aar 1872 den 23 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen. Alle Medlemmer var tilstede, og den ved forrige Møde paabegyndte Ligning af Communeskatten fortsattes. Mødet hævet Kl. 10. H. Christensen A. Winther S. Sørensen Mads Jensen R. Jeckel Aar 1872 den 28 November Eftermiddag Kl. 4 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Efter Byraadets Overslag bliver den Sum, der for Aaret 1873 skal paalignes efter Formue og Lejlighed, Rdlr., hvortil Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 vedtog at lægge 327 Rdlr 3mk eller imellem 5 og 6 %, altsaa i det Hele Rdlr 3 mk. Ved Opsummeringen af de anslaaede Indtægtsansættelser udkommer en Sum af Rdlr Derfra Nedsættelse i Henhold til Vedtægtens Den Indtægt, hvoraf Skat beregnes, bliver saaledes Rdlr og den Procent, der herefter bliver at udrede, udgjør altsaa

4 Side 42 B fem = 5 Rdlr af hvert hundrede Rigsdaler af den nedsatte Skatteindtægt. Saaledes vedtaget og Ligningen tilendebragt. Dernæst udfærdigedes Bekjendtgjørelse om, at den forfattede Skatteliste vil blive fremlagt til almindeligt Eftersyn paa Byens Raadstue fra 1 ste til 16 de December d.a. En fra Kæmneren modtaget Fortegnelse over Skatteydernes Jordskyldsafgift til Communen bliver i Henhold til Vedtægtens 12 ligeledes at fremlægge til Eftersyn i samme Tid som ovennævnte Ligningsliste. Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther S. Sørensen Mads Jensen R. Jeckel Aar 1873 den 11 Januar Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen for at tage Beslutning angaaende de indkomne Klager over Skatteligningen for Samtlige Medlemmer vare tilstede. De indgivne Klager vare fra følgende Skatteydere: 1. Fisker Chr. Pedersen Møller 2. Skomager P. Raaberg 3. Fisker Lars S. Bødker 4. - Henrik Fage Pedersen 5. - Niels Andersen 6. - Simon Sv. Petersen 7. Arbejdsmand Niels Knudsen 9. Skibstømrer C. Vindberg 10. Fisker Christian Lønstrup Frederik C. Thomsen Søren A. Kruse Thomas Ch. Andersen Jens Chr. Christensen Dith 15. Tømrer Chr. Marinus Jensen. 8. Fisker Hemmer Kofod Disse Skatteklager, der iforvejen havde circuleret iblandt Ligningscommissionens Medlemmer, bleve nu fremlagte og hver for sig tagne under Overvejelse, hvorefter følgende Beslutninger vedtoges: ad 1. Fisker Christen Pedersen Møller indrømmedes en Nedsættelse af 50 Rdlr., saa han kun betaler Skat af 350 Rdr. ad 2. Skomager P. Raaberg fandt man paa Grund af det Oplyste, at burde give en Nedsættelse af 50 Rdr. saa han kun svarer Skat af 150 Rdr. ad 3. Fisker Lars S. Bødker fandt man ligeledes, paa Grund af det Oplyste om Sygdom, at burde give en Nedsættelse af 100 Rdr., saa han kun svarer Skat af 150 Rdr. ad 4. Fisker Henrik Fage Pedersen fandt man ingen Anledning til at give Nedsættelse i den ham paalignede Skat.

5 Side 43 A ad 5. Fisker Niels Andersen fandt man heller ingen Grund til (at) give Nedsættelse. ad 6. Fisker Simon Svendsen Petersen indrømmedes en Nedsættelse af 50 Rdlr., saa han kun svarer Skat af 150 Rdlr. ad 7. Arbejdsmand Niels Knudsen fandt man ingen Anledning til at give Nedsættelse. ad 8. Fisker Hemmer Kofod, der ingenlunde som i Klagen angivet har Byrde af Christen Nielsen Klarup, men derimod fuld Fortjeneste af ham lig med baade S. Sørensens, Niels Andersens og Niels Jensens, fandt man aldeles ingen Grund til at give Nedsættelse. ad 9. Skibstømrer Ch. Vindberg fandt man heller ikke Grund til at give Nedsættelse. ad 10. Fisker Christian Lønstrup fandt\ man /ligeledes ingen Grund til at give Nedsættelse. ad 11. Fisker Frederik Chr. Thomsen indrømmedes paa Grund af det Oplyste en Nedsættelse af 100 Rdlr, saa han kun svarer Skat af 300 Rdlr. ad 12. Fisker Søren A. Kruse indrømmedes ligeledes en Nedsættelse af 50 Rdlr paa Grund af flere foregaaende Aars trykkende Familieforhold saa han kun svarer Skat af 550 Rdlr. ad 13. Fisker og Værtshusholder Thomas Chr. Andersen fandt man ingen Grund til at give Nedsættelse. ad 14. Fisker Jens Chr. Christensen Dith indrømmedes, paa Grund af det i Klagen Oplyste om Sygdom, en Nedsættelse af 100 Rdlr, saa han kun svarer Skat af 150 Rdlr. ad 15. Tømrer Chr. Marinus Jensen kunde man ikke indrømme nogen Nedsættelse. I Henhold til disse vedtagne Beslutninger bleve de forannævnte Skatteydere skriftlig tilkjendegivne, hvorvidt Forandring i deres Skatteansættelse er indrømmet eller ej. Angaaende de foretagne Forandringer, da vil Kæmneren være at meddele Underretning herom. Protocollen oplæst og underskrevet, og Mødet derpaa hævet. H. Christensen S. Sørensen A. Winther R. Jeckel Mads Jensen

6 Side 43 B Aar 1873 den 19 November Eftermiddag Kl. 4 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Til Formand gjenvalgtes H. Christensen. Efter at den affattede Liste over Skatteyderne var gjennemgaaet, paabegyndtes Ligningen af Communeskatten for Aaret Mødet hævet Kl. 10. H. Christensen R. Jeckel H. J. Bagh J. Nielsen Mads Jensen Aar 1873 den 22 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen. Alle Medlemmer vare tilstede, og den ved forrige Møde paabegyndte Skatteligning fortsattes. Mødet hævet Kl. 9½. H. Christensen H. J. Bagh Mads Jensen R. Jeckel J. Nielsen Aar 1873 den 26 November Eftermiddag Kl. 4 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Ligningen af Communeskatten fortsattes. H. Christensen H. J. Bagh Mads Jensen R. Jeckel J. Nielsen Aar 1873 den 29 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen atter et Møde paa Raadstuen for at tilendebringe Ligningen af Communeskatten for Aaret Alle Medlemmer vare tilstede. Efter Byraadets Overslag udgjør den Sum, der bliver at paaligne for Aaret 1874 efter Formue og Lejlighed Rdlr; hertil vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at lægge 251 Rdlr eller knapt 5%, altsaa i det hele Rdlr. Ved Opsummeringen af de anslaaede Indtægtsansættelser udkommer en Sum af Rdlr Derfra Nedsættelse i Henhold til Vedtægtens Den Indtægt, hvoraf Skat beregnes, bliver saaledes Rdlr og den Procent, der herefter bliver at udrede, udgjør altsaa 4 2 / 3 eller 4 Rdlr 4mk af hvert hundrede Rigsdaler af den nedsatte Skatteindtægt. Saaledes vedtaget og Ligningen tilendebragt. Derefter udfærdigedes en Bekjendtgjørelse om, at den forfattede Skatteliste vil blive fremlagt til almindeligt Eftersyn paa Byens

7 Side 44 A Raadhus fra 1 ste til 16 December d.a. En fra Kæmneren modtaget Fortegnelse over Skatteydernes Jordskyldsafgift til Communen bliver i Henhold til Vedtægtens 12 ligeledes at fremlægge til Eftersyn i Forbindelse med ovennævnte Ligningsliste. Mødet derpaa hævet. H. Christensen R. Jeckel J. Nielsen H. J. Bagh Mads Jensen Aar 1874 den 10 Januar Eftermiddag Kl. 2 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen for at tage Beslutning angaaende de indkomne Klager over Skatteligningen for Alle Medlemmer vare tilstede. De indgivne Klager vare fra følgende Skatteydere: 1. Fisker S. Sørensen, 2. - Anders Sørensen Ler, 3. - Lars A. Brun, 4. - Peter Lønstrup og 5. - Niels P. Møller. Desuden var under 3 die Januar d.a. indkommet 2 Klager fra Fiskerne Søren Larsen Gajhede og Anders N. Ler, hvilke Klager bleve som for silde indkomne henlagte. De ovennævnte 5 Skatteklager, der i forvejen havde circuleret iblandt Ligningscommissionens Medlemmer, bleve nu fremlagte og hver for sig tagne under Overvejelse, hvorefter følgende Beslutninger vedtoges: ad 1. Fisker S. Sørensen fandt man ingen Anledning til at indrømme nogen Nedsættelse i den ham paalignede Skat. ad 2. Fisker Anders S. Ler kunde man heller ikke give nogen Nedsættelse. ad 3. Fisker Lars A. Brun fandt man heller ikke Grund til at nedsætte i Skat. ad 4. Fisker Peter Lønstrup, der ligesom Anders S. Ler er ansat i Skat i Lighed med Jacob Tonnesen, Jens Chr. Jensen m.fl., kunde man ligel. ingen Nedsættelse give. ad 5. Fisker Niels P. Møller indrømmedes, paa Grund af det i Klagen anførte om Sygdom og Kreaturhold, 50 Rdlr i Nedsættelse, saa han kun kommer til at svare Skat af 550 Rdlr.

8 Side 44 B I Henhold til disse vedtagne Beslutninger bleve de forannævnte 5 Skatteydere skriftlig underrettede om, hvorvidt Forandring i deres Skatteansættelse er foretaget eller ej. Angaaende den foretagne Forandring med Niels P. Møller bliver Kæmneren at meddele Underretning herom. Protocollen oplæst og underskrevet og Mødet derpaa hævet. H. Christensen J. Nielsen H. J. Bagh R. Jeckel Mads Jensen Aar 1874 den 14 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Efter at den affattede Liste over Skatteyderne var gjennemgaaet, paabegyndtes Ligningen af Communeskatten for Aaret Mødet hævet Kl. 8½. H. Christensen H. J. Bagh J. Nielsen R. Jeckel Mads Jensen Aar 1874 den 24 November Formiddag Kl. 9 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Ligningen af Communeskatten fortsattes. Mødet hævet Kl. 6½. H. Christensen J. Nielsen R. Jeckel H. J. Bagh Mads Jensen Aar 1874 den 28 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen atter et Møde paa Raadstuen for at tilendebringe Ligningen af Communeskatten for Aaret Alle Medlemmer vare tilstede. Efter Byraadets Overslag udgjør den Sum, der bliver at paaligne efter Formue og Lejlighed for Aaret Kroner; hertil vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at lægge 820 Kroner eller lidt over 7½ %, altsaa i det hele Kroner. Ved Opsummeringen af de anslaaede Indtægtsansættelser udkommer en Sum af Kroner Derfra Nedsættelse i Henhold til Vedtægtens Den Indtægt, hvoraf Skat beregnes, bliver saaledes Kroner og den Procent, der herefter bliver at udrede, udgjør altsaa

9 Side 45 A 4 eller 4 Koner af hvert hundrede Kroner af den nedsatte Skatteindtægt. Saaledes vedtaget og Ligningen tilendebragt. Derefter udfærdigedes en Bekjendtgjørelse om, at den forfattede Skatteliste vil blive fremlagt til almindeligt Eftersyn paa Byens Raadhus fra 1 ste til 16 de December d.a. En fra Kæmneren modtaget Fortegnelse over Skatteydernes Jordskyldsafgift til Communen bliver i Henhold til Vedtægtens 12 ligeledes at fremlægge til Eftersyn i Forbindelse med ovennævnte Ligningsliste. Mødet derpaa hævet. H. Christensen R. Jeckel J. Nielsen H. J. Bagh Mads Jensen Aar 1875 den 9 Januar Eftermiddag Kl. 2 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen for at tage Beslutning om de indkomne Klager over Skatteligningen for 1875; Kun Formanden kom tilstede, Mødet holdtes derfor den 11 Jan. hos Formanden. Fraværende vare J. Nielsen og R. Jeckel. De indgivne Klager vare fra følgende Skatteydere: 1. Skomager Ch. Mikkelsen 2. Fisker Jens L. Kjøbstad 3. Rebslager Gaarestrup 4. Fisker Lavrits Thellefsen 5. Møller Jacob Jeppesen 6. Fisker Balzer Olesen 7. - Søren L. Gajhede 8. - Christen N. Thrane 9. - Jens Lundholm Rasmus Bergen 11. Fisker Jens Jacob Simonsen Jens Chr. Jensen Peter Christiansen (Lynggren) Anton Fedder Henriksen Rasmus Jensen Carl E. Larsen Simon Andreas Simonsen Thomas Chr. Thomsen Peter Jensenius Pedersen Desuden var indkommet en Klage fra Fisker Leo Pedersen den 30 Decbr. om Eftermiddagen, men denne Klage blev som for silde indkommet henlagt. De øvrige 19 Klager, der i Forvejen havde været omsendte til Ligningscommissionens Medlemmers Gjennemsyn, bleve nu fremlagte og hver for sig tagne under Overvejelse, hvorefter følgende Beslutninger vedtoges:

10 Side 45 B ad 1. Skomager Chr. Mikkelsens opgivne Indtægt af ca. 1 Krone i Dagløn kan Commissionen ikke erkjende for rigtig, da end ikke den simpleste Sjøuer(?) arbejder for en saadan Dagløn. Han er kun ansat til en Indtægt af ca. 10 Kroner ugentlig, og man finder derfor ikke Anledning til at forandre denne Ansættelse. ad 2. Fisker Jens L. Kjøbstad indrømmedes paa Grund af det i Klagen Anførte en Nedsættelse af 50 Kroner, saa han kun kommer til at svare Skat af 750 Kroner. ad 3. Rebslager Gaarestrup indrømmedes ligeledes en Nedsættelse af 50 Kroner, saa han kun svarer Skat af 350 Kr. ad 4. Fisker Lavrits Thellefsen fandt man ingen Grund til (at) give Nedsættelse i den ham paalignede Skat. ad 5. Møller Jacob Jeppesen indrømmedes paa Grund af det Anførte om Gjæld en Nedsættelse af 200 Kroner, saa han kun svarer Skat af 800 Kroner. ad 6. Fisker Balzer Olesen indrømmedes paa Grund af hans ringe Skatteevne en Nedsættelse af 100 Kroner, saa han kun svarer Skat af 900 Kroner. ad 7. Fisker Søren L. Gajhede nedsættes paa Grund af stor Familie og Gjæld med 100 Kroner, saa han kun svarer Skat af 800 Kroner. ad 8. Fisker Christen N. Thrane indrømmedes en Nedsættelse af 100 Kroner, saa han kun svarer Skat af 500 Kroner. ad 9. Fisker Jens Lundholm nedsættes ligeledes med 100 Kroner og svarer saaledes kun Skat af 1300 Kroner. ad 10. Fisker Rasmus Bergen indrømmedes ligeledes en Nedsættelse af 100 Kroner (paa Grund af Familieforhold), saa han kommer til at svare Skat 1100 Kroner. ad 11. Fisker Jens Jacob Simonsen Indrømmedes paa Grund af Familieforhold en Nedsættelse af 150 Kroner, saa han kun svarrer Skat af 1250 Kroner. ad 12. Fisker Jens Chr. Jensen indrømmedes paa Grund af den i Klagen opgivne Indtægt en Nedsættelse af 100 Kroner, saa han kun svarer Skat af 1200 Kroner. ad 13. Fisker Peter Christiansen (Lynggren) nedsattes paa Grund af Familieforhold med 200 Kroner, saa han svarer Skat af 1000 Kr.

11 Side 46 A ad 14. Fisker Anton Fedder Henriksen nedsættes, paa Grund af det i Klagen Oplyste om Familieforhold og Gjæld med 200 Kroner, saa han kun svarer Skat af 1000 Kroner. ad 15. Fisker Rasmus Jensen fandt man ingen Anledning til at give Nedsættelse i den ham paalignede Skat. ad 16. Fisker Carl E. Larsen kunde man heller ikke finde Grund til at give Nedsættelse. ad 17. Fisker Simon Andreas Simonsen indrømmedes paa Grund af det i Klagen Oplyste en Nedsættelse af 200 Kroner saa han kun svarer Skat af 1100 Kroner. ad 18. Fisker Thomas Chr. Thomsen (Søerig) indrømmedes en Nedsættelse af 100 Kr., saa han kun svarer Skat af 1200 Kr. ad 19. Fisker Peter Jensenius Pedersen kunde man ikke finde Grund til at give Nedsættelse. I Henhold til disse vedtagne Beslutninger bleve de forannævnte 19 Skatteydere skriftlig underrettede om, hvorvidt Forandring i deres Skatteansættelse er fortaget eller ej. Angaaende de fortagne Forandringer bliver Kæmneren at meddele Underretning. Protocollen oplæst og underskrevet og Mødet derpaa hævet. H. Christensen H. J. Bagh Mads Jensen Aar 1875 den 30 October Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen, hvor samtlige Medlemmer vare tilstede. Der foretoges Valg af en Formand og en Næstformand for det løbende Aar, og valgte bleve: Lærer H. Christensen til Formand Forbjerger H. J. Bagh til Næstformand. Dernæst affattedes i Henhold til Vedtægtens 10 en Liste over Skatteyderne for 1876 og Mødet derpaa hævet. H. Christensen H. J. Bagh J. Nielsen P. Lønstrup C. Jacobsen H. Chrestensen H. P. Jensen

12 Side 46 B Aar 1875 den 19 November Formiddag Kl. 9 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen. Fraværende var J. Nielsen. Ligningen af Communeskatten for Aaret 1876 paabegyndtes. Mødet hævet Kl. 6½. H. Christensen H. J. Bagh H. C. Chrestensen P. Lønstrup H. P. Jensen C. Jacobsen Aar 1875 den 20 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen. Fraværende var J. Nielsen. Ligningen af Communeskatten fortsattes. H. Christensen H. J. Bagh H. C. Chrestensen P. Lønstrup C. Jacobsen H. P. Jensen Aar 1875 den 27 November Eftermiddag Kl. 3 afholdt Ligningscommissionen et Møde paa Raadstuen for at tilendebringe Ligningen af Communeskatten for Aaret Alle Medlemmer vare tilstede. Efter Byraadets Overslag udgjør den Sum, der bliver at paaligne efter Formue og Lejlighed for Aaret Kroner og 66 Øre; hertil vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at lægge 1041 Kroner 34 Øre eller lidt over 8 %, altsaa i det hele Kroner. Ved Opsummeringen af de anslaaede Indtægtsansættelser udkommer en Sum af Kroner Derfra Nedsættelse i Henhold til Vedtægtens Den Indtægt, hvoraf Skat beregnes, bliver altsaa - Kroner og den Procent, der herefter bliver at udrede af Skatteyderne, udgjør saaledes 4 eller 4 Kroner af hvert hundrede Kroner af den nedsatte Skatteindtægt. Saaledes vedtaget og Ligningen tilendebragt. Derefter udfærdigedes en Bekjendtgjørelse om, at den forfattede Skatteliste vil blive fremlagt til almindeligt Eftersyn paa Byens Raadhus fra 1 ste til 15 de December d.a. Mødet derpaa hævet. H. Christensen H. J. Bagh J. Nielsen P. Lønstrup Hans Chrestensen H. P. Jensen C. Jacobsen

13 Side 47 A Aar 1876 den 8 Januar Eftermiddag Kl. 2 afholdt Ligningskommissionen et Møde paa Raadhuset for at tage Beslutning over de indkomne Skatteklager for Aaret Fraværende var H. J. Bagh. De indkomne Klager vare fra følgende Skatteydere: 1. Skomager J. Petersen 2. Bager Chr. J. Jensen 3. Fisker Niels S. Bødker 4. - Niels Jensen (Gajhede) 5. - Christian S. Bødker 6. - Christian L. Lønstrup 7. - Rasmus S. Bergen 8. - Jens Jacob Simonsen 9. - Christen Møller Jens Chr. Jensen Disse 19 Skatteklager, der i Forvejen havde circuleret iblandt Ligningscommissionens Medlemmer, bleve nu fremlagte og hver for sig taget under Overvejelse, hvorefter følgende Beslutninger vedtoges: 11. Fisker Thomas Peter Larsen Peter Christiansen (Lynggren) Rasmus Jensen Carl E. Larsen Simon Andreas Simonsen Peter A. Christensen (Møller) Thomas Kjøbstad Niels Kyllesbæk Christen Thomsen (Sørig) ad 1. Skomager J. Petersen, der har havt Fodposttouren til 1 Juli 1875 og desuden har en Søn hjemme, der driver Fiskeri, kan man ikke finde Anledning til at give nogen Nedsættelse i Skat. ad 2. Bager Chr. J. Jensen indrømmedes paa Grund af det i Klagen Oplyste om Sygdom og Gjæld en Nedsættelse af 200 Kr., saa han kun svarer Skat af 300 Kr. ad 3. Fisker Niels S. Bødker indrømmedes ligeledes en Nedsættelse af 100 Kroner, saa han kun svarer Skat af 1400 Kroner. ad 4. Fisker Niels Jensen (Gajhede) kan man ikke indrømme nogen Nedsættelse, da de Maaneder, han var udkommanderet, just var den Tid, da der ingen Fortjeneste var herhjemme, og desuden har man ved Ligningen taget Hensyn til hans Fraværelse til Orlogs. ad 5. Fisker Christian S. Bødker, der ved nøjere Overvejelse findes ikke at kunne have større Skatteevne end de Andre af samme Fiskeriselskab, nedsættes med 100 Kr, saa han kun svarer Skat af 1200 Kr.

14 Side 47 B ad 6. Fisker Christian Larsen Lønstrup nedsættes af samme Grund som N o 5 med 100 Kr., saa han ligeledes kun svarer Skat af 1200 Kr. ad 7. Fisker Rasmus Bergen, hvem Ligningskommissionen har taget tilbørligt Hensyn til ved Ligningen, kunde man ikke indrømme yderligere Nedsættelse. ad 8. Fisker Jens Jacob Simonsen, der har en Søn hjemme til Medhjælp ved Fiskeriet, kunde man ikke tilstaa nogen Nedsættelse. ad 9. Fisker Christen Møller, der har en Ejendom, hvorpaa der kan holdes 3 á 4 Køer, og desuden selv driver Fiskeri, kunde man heller ikke tilstaa Nedsættelse. ad 10. Fisker Jens Chr. Jensen, hvis Skatteevne maa regnes lig med de bedste Fiskeres, fandt man heller ikke Grund til at indrømme Nedsættelse. ad 11. Fisker Thomas Peter Larsen indrømmedes paa Grund af Familieforhold en Nedsættelse af 100 Kr., saa han kun svarer Skat af 1100 Kroner. ad 12. Fisker Peter Christiansen (Lynggren), hvis Familieforhold man havde taget tilbørligt Hensyn til ved Ligningen, kunde man ikke tilstaa nogen Nedsættelse. ad 13. Fisker Rasmus Jensen fandt man heller ingen Grund til at give nogen Nedsættelse. ad 14. Fisker Carl E. Larsen kunde man heller ikke indrømme nogen Nedsættelse. ad 15. Fisker Simon Andreas Simonsen indrømmedes paa Grund af det i Klagen Oplyste om Sygdom en Nedsættelse af 100 Kr., saa han kun svarer Skat af 1000 Kr. ad 16. Fisker Peter A. Christensen Møller, der kun er ansat til at svare 16 Kr. i Skat og ikke som i Klagen anført 32 Kr. fandt man ingen Anledning til at indrømme nogen Nedsættelse. ad 17. Fisker Thomas Kjøbstad, der efter det i Klagen Oplyste har været Aftægtsmand det sidste halve Aar, nedsættes til en Skatteindtægt af 300 Kr., saa han kun svarer Skat med 12 Kroner.

15 Side 48 A ad 18. Fisker Niels Kyllesbæk er kun ansat til Skat lig med de andre Højboere af samme Stilling, og man fandt derfor ingen Anledning til at forandre den ham paalignede Skat. ad 19. Fisker Christen Thomsen (Sørig), der i Klagen oplyser at være Tjenestekarl hos Broderen, udslettede man af Skattelisten. I Henhold til disse vedtagne Beslutninger bleve de forannævnte 19 Skatteydere skriftlig underrettede om, hvorvidt Forandring i deres Skatteansættelse er foretaget eller ej. Angaaende de foretagne Forandringer, da bliver Kæmneren at meddele Underretning herom. Protocollen oplæst og underskrevet og Mødet derpaa hævet. H. Christensen J. Nielsen P. Lønstrup C. Jacobsen H. P. Jensen H. C. Chrestensen Aar 1876 den 5 Februar Eftermiddag Kl. 2 afholdt Ligningskommissionen et Møde paa Raadstuen for at afgive Erklæring over 2 til Overligningskommissionen indgivne Skatteklager. Samtlige Medlemmer vare tilstede med Undtagelse af J. Nielsen, der var bortrejst. De 2 Skatteklager vare fra 1. Fisker Jens Jacob Simonsen og 2. Fisker Rasmus Jensen. Over disse Klager bleve følgende Erklæringer til Overligningskommissionen afgivne: ad 1. Jens Jacob Simonsen, hvis Indtægt Ligningskommissionen har anslaaet til 1200 Kr., er kun ansat til at svare Skat af 1100 Kroner eller 44 Kroner i Skat. Han har ikke opgivet sin Indtægt for Ligningskommissionen; men iblandt andre Skatteydere, der ogsaa havde klaget over deres Skatteansættelse, havde Nogle ved Opregnelse for hver Maaned dog opgivet at have havt hver henved 1000 Kr. foruden Bolig og en Del Fisk til eget Brug, altsaa over 1100 Kr. Disse Skatteydere have hverken holdt Karl eller Dreng til Medhjælp ved Fiskeriet og have altsaa ikke havt fuldt Lod; Jens Jacob Simonsen derimod har en Søn hjemme\ til Medhjælper, /som ikke er paalignet særlig Skat, og faar saaledes ved Vaadfi-

16 Side 48 B skeriet 1 / 5 mere end de Ovennævnte. Hertil kommer, at han forrige Aar havde en Extraindtægt af 80 Kroner ved at finde og ilandbjerge et dødt Skib. Og til Sammenligning med de Fiskere, der ere i Jens Jacob Simonsens Selskab, skal her yderligere anføres disses Skatteansættelse, nemlig saaledes: Anslaaet Indtægt Skatteindtægt Skat. Søren Christian Larsen Peter Christiansen Anton Fedder Henriksen Simon Andr. Simonsen Rasmus Bergen Det vil saaledes ses, at Jens Jacob Simonsen i Forhold til andre Skatteydere snarere er ansat for lavt end for højt i Skat, og Ligningskommissionen maa derfor enstemmig udtale den Erklæring, at hans Skatteklage er aldeles ubeføjet. ad 2. Rasmus Jensen har heller ikke opgivet sin Indtægt for Ligningskommissionen, men kun meddelt, at han har 2 Kvindelodder eller 2 / 5 ikke 1 / 5 - af en hel Lod. Det maa derfor antages, at han i Forhold til andre Fiskere har ved Vaadfiskeriet havt en Indtægt af mindst 200 Kr., ved Garn og andet Fiskeri mindst 150 Kr., i Bjergelodder over 100 Kr., Indtægten af 1 Ko 100 Kr. og Bolig 100 Kr. ialt 650 Kroner. Hans Skatteevne maa desuden anses for god, saa en Skat af 24 Kr. ikke kan være trykkende for ham. Med Hensyn til de i Klagen nævnte 2 de Skatteydere, da kan der med disse slet ingen Sammenligning finde Sted: Johan Ch. Andersen driver slet ikke Fiskeri, han har kun Indtægt af 1 Ko og lidt anden Fortjeneste, men bor sammen med Sønnen, med hvem han til dels deler Indtægt, de ere derfor begge to paalignet Skat af 1300 Kr. Peter Lundholm driver heller ikke Fiskeri, har ogsaa kun Indtægt af 1 Ko og lidt Jord, og da han sidste Sommer næsten hele Tiden var sygelig, kunde han kun nogle enkelte Dage tjene lidt som Haandlanger. Ligningskommissionen maa derfor ogsaa enstemmig anse denne Klage for ubeføjet. Da intet videre var at forhandle, hævedes Mødet. H. Christensen H. J. Bagh H. C. Chrestensen P. Lønstrup Ch. Jacobsen H. P. Jensen

17 Side 49 A Aar 1876 den 9 September Eftermiddag Kl. 5 blev en Forsamling af Ligningskommissionens Medlemmer afholdt, for efter stedfundne nye Valg, at vælge en Formand og en Viceformand. Efter foretagen Afstemning valgtes som Formand Toldforvalter Diderichsen - Viceformand Forbjerger Hans Bagh. Formanden blev overleveret Kommissionens Forhandlings Protokol med Love vedkommende Skatteligningen etc. Kommissionen bemyndigede Formanden til 14 Dage før den 1 November ved Trommeslag at opfordre Vedkommende til inden den 1 Novbr. for Formanden at opgive deres aarlige Indtægter. Mødet hævet. Diderichsen H. J. Bagh H. Chrestensen C. Jacobsen H. P. Jensen Jens Rasmussen P. Lønstrup Aar 1876 den 9 November Klokken 6 Aften samledes Kommissionen paa Raadhuset for at paabegynde Skatteligningen for Aaret Alle Medlemmer vare mødte. Formanden meddelte at han den 16 Oktober ved Trommeslag havde ladet Skatteyderne opfordre til at opgive deres Indtægter, og at han paa denne Opfordring havde modtaget Anmeldelse fra Niels Justesen, Peter Andersen, Christoffer og Peter Bendsen, samt Anders Jensen. Fra Skibsbygger Windberg var bleven indleveret en Skrivelse om ved Ligningen at tage Hensyn til, at han som en gammel Mand nu var mindre skikket til at arbeide. Slutteligen fremlagdes en Skrivelse dat. 8 November d.a. fra Borgmesteren, hvori meddeltes, at Byraadet i Møde den 1 dennes havde besluttet i Henhold til Indenrigsministeriets Skr. af 27 Jan. d.a., at Høitidsoffer, Fisketiende og Aarsløn til Præsten, samt Høitidsoffer til Kirkesangeren ialt 1520 Kroner, blive særskilt at ligne og optage paa Skattelisten. Næste Møde fastsattedes til den 10 November Kl. 9 Formiddag. Mødet hævet Kl. 9 Aften. Diderichsen H. J. Bagh C. Jacobsen H. P. Jensen P. Lønstrup H. Chrestensen Jens Rasmussen

18 Side 49 B Aar 1876 den 10 November\ Kl. 9 Fmd. /forsamledes atter Kommissionen for at fortsætte Skatteligningen. Alle Medlemmer mødte. Mødet hævet Kl. 6 Eftermiddag. Diderichsen H. J. Bagh C. Jacobsen H. P. Jensen P. Lønstrup H. Chrestensen Jens Rasmussen Aar 1876 den 11 Novbr Kl. 9 Form. forsamledes Kommissionen og fortsatte Skatteligningen. Alle Medlemmer gave Møde. Ved Affattelsen af Ligningen af Høitidsoffer opstod der Meningsforskjel om Tjenestepiger skulle optages særskilt til Offerskat, medens konfirmerede Børn som opholde sig hjemme og som ikke kan kaldes at staa i Tjenesteforhold eller i det Hele taget har nogen direkte Fortjeneste udelades, men betragtes som hørende til Familien og at Offeret saaledes svares af Faderen. Det blev besluttet at henvende sig til Byraadet om disse Spørgsmaals Afgjørelse, og indtil disse vare afgiorte opsætte Skattelistens Afslutning. Mødet hævet Kl. 4 Eftermiddag. Diderichsen H. J. Bagh C. Jacobsen H. P. Jensen P. Lønstrup H. Chrestensen Jens Rasmussen Aar 1876 den 28 Novbr Eftermiddag Kl. 2 forsamledes Kommissionen for at afslutte Skatteligningen. Af Medlemmerne manglede Jens Rasmussen fra Højen. Formanden fremlagde en Svarskrivelse fra Byraadet, hvorefter det udtaler den Formening at da det ikke har været Skik og Brug heri Menigheden, at Tjenestefolk saavel Karle som Piger have svaret Offer, bør saadant heller ikke paalignes disse, og holder for at kun saadanne paalignes Offer etc. Skat som optages som Skatteyder paa den almindelige Ligningsliste. Efter Byraadets Overslag bliver den Skat som er at paaligne for Aaret 1877, saaledes: a. Formue og Leilighedsskat Kr. 60 Ø b. Offer, Fisketiende og Aarsløn Ved den idag afsluttede Liste er paalignet ad a. Formue og Leilighedsskat Kr. 63 Ø ad b. Offer, Fisketiende og Aarsløn Ved Opsummeringen af de anslaaede Indtægtsansættelser udkommer en Sum af Kroner Derfra Nedsættelse i Henhold til Vedtægtens

19 Side 50 A Den Indtægt hvoraf Skat beregnes bliver altsaa Kroner og den Procent der herefter bliver at udrede af Skatteyderne beløber saaledes: a. for Formue og Leilighedsskat 3 3 / 4, er Tre treqvart Procent b. - Offer, Fisketiende og Aarsløn ½ er En Halv Procent. Saaledes vedtaget og Ligningen tilendebragt. Derefter udfærdigedes en Bekjendtgjørelse som udtrommes, at den forfattede Skatteliste henligger til almindeligt Eftersyn paa Byens Raadhus fra den 1 til den 15 December Mødet derpaa hævet. Diderichsen H. J. Bagh H. Chrestensen C. Jacobsen H. P. Jensen P. Lønstrup Aar 1877 den 8 Januar Eftermiddag Kl. 2 samledes Kommissionen til et Møde paa Raadhuset for at tage Beslutning over de indkomne Klager angaaende Skatteligningen for Aaret Alle Medlemmer vare mødte. Klagerne vare fra følgende Skatteydere: 1. Lars Bruun 2. J. L. Jensen 3. J. C. C. Ruth, Højen 4. N. C. Eskildsen 5. C. Olesen Geisnæs 6. Jeppe Holms Enkes søn Chr. P. Jeppesen 7. Møller Jacob Jeppesen 8. Andr. Johan Andersen 9. Jens Mosberg og Kone 10. Kbmd. L. C. Christensen 11. H. Chr. Christensen 12. Peder Hansen 13. Niels Nielsen, Leo Petersen og Jens P. Sørensen 14. P. P. Lundholm 15. Chr. Madsen, Højen 16. N. J. Klarup og Søn 17. Tønnes Thomsen 18. Fyrinsp. Meyer 19. P. Raaberg 20. J. C. Jensen /: Jens J. Simonsens Søn 21. Lauritz C. Thomsen 22. Kommis J. Vinther 23. Lauritz Jensen 24. Konsul Fabricius 25. J. P. Sørensen 26. Byfoged Frich 27. Fyrassistent Paaske samt fra Pastor Larsen og Lærer Kirkesanger Christensen der formener at burde fritages for at svare deres Andel af den Byen paahvilende Byrde ved Afløsningen af Høitidsoffer, Fisketiende og Aarsløn til Præsten og Kirkesangeren. Af disse Klager der i forveien havde circuleret blandt Medlemmerne, bleve i Mødet idag behandlede, og efter moden Overveielse taget følgende Beslutninger: ad. 1. Lars Bruun. Der findes ingen Anledning til at nedsætte

20 Side 50 B den Dem paalignede Skatteindtægt. ad. 2. J. L. Jensen. Tilstaaes Nedsættelse af 100 Kroner paa Grund af den meddelte Oplysning at have været udkommanderet. ad. 3. J. C. C. Ruth, Højen. Da der ved Skatteansættelsen er taget Hensyn til Pleiesønnen, findes ingen Grund til Nedsættelse. ad. 4. N. C. Eskildsen. Findes ingen Anledning til Nedsættelse. ad. 5. C. Olesen Geisnæs. Ingen Nedsættelse kan tilstaaes. ad. 6. Jeppe Holms Enkes søn Chr. P. Jeppesen. Der foreligger ingen Grund til at tilstaa Nedsættelse. ad. 7. Møller Jacob Jeppesen. Da det formenes at den egentlige Indtægt maa være større end opgivet, og Skatteevnen ialfald er tilstede for et saadant Beløb som anført, findes ingen Anledning til Nedsættelse. ad. 8. Andr. Johan Andersen. Paa Grund af de meddelte Oplysninger tilstaaet Nedsættelse til 900 Kroner. ad. 9. Jens Mosberg og Kone. Skjønnes ikke at være Anledning til at tilstaaes Nedsættelse. ad. 10. Kjøbmand. L. C. Christensen. Da det formenes at den etablerede Udskjænkning\ den 1 Marts / i Forening med Handel ikke giver liden Indtægt, og som i Klagen ikke er oplyst, som og at De ingen Familie har at forsørge, findes ingen Anledning til Nedsættelse. ad. 11. H. C. Christensen. Ingen Nedsættelse, da der ved Skatteansættelsen nærmest er taget Hensyn til Sønnens Indtægt. ad. 12. Peder Hansen. Klagen oplyser ikke tilstrækkelig, saa at Nedsættelse kan finde Sted. ad. 14. P. P. Lundholm. Nedsat til en Skatteindtægt af 200 Kroner. ad. 15. Chr. Madsen (Dit)\ Højen. / Nedsat til en Skatteindtægt af 300 Kroner. ad. 16. N. J. Klarup. Da han paa Grund af Sygdom har erholdt Nedsættelse af 200 Kr. og saaledes kun skatter efter en Indtægt af 900 Kr. og ingen Børn have at forsørge, findes ikke Anledning til yderliger. Nedsættelse. ad. 18. Fyrinspektør Meyer. Efter de meddelte Oplysninger bliver Frøken Christiansen at stryge af Skattelisten. ad. 19. P. Raaberg nedsættes til 200 Kroner. ad. 20. J. C. Jensen nedsættes til 200 Kroner. ad. 22. Kommis Winther. Kan ingen Hensyn tages til hans Begjæring om Nedsættelse, eftersom der er fradraget Faderen 200 Kroner i Skatteindtægt, og det saaledes skjønnes at en ung Mand i hans Stilling naar Alt medregnes, ikke kan ansættes lavere end sket, idet det ikke saa meget er Indtægten som Skatteevnen der skal søges. ad. 23. Lauritz Jensen nedsættes til 300 Kroner Skatteindtægt. ad. 27. Fyrassistent Paaske. Ingen Nedsættelse. Det overdrages Formanden at meddele fornævnte (Fortsættes)

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Herpaa blev vedtaget følgende Beslutning:

Herpaa blev vedtaget følgende Beslutning: Side 51 A Skatteydere skriftlig Underretning om fornævnte af Kommissionen med Hensyn til deres indgivne Klager tagne Beslutning. Mødet hævet. Diderichsen H. J. Bagh H. Chrestensen C. Jacobsen P. Lønstrup

Læs mere

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden)

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden) Forhandlingsprotokol 1870 15 ( nederste del af siden) Aar 1870, d.16. Januar afholdtes et Møde hos Gjæstgiver Brøndum. Det nyvalgte Udvalg constituerede sig og valgte af sine Medlemmer: Holst, Meyer, Møller,

Læs mere

Skagen Købstad Skoleprotokol 1869. Denne, af 380 paginerede Sider bestaaende, igjennemdragne og forseglede. Udvalg for Skolevæsenet.

Skagen Købstad Skoleprotokol 1869. Denne, af 380 paginerede Sider bestaaende, igjennemdragne og forseglede. Udvalg for Skolevæsenet. Skagen Købstad Skoleprotokol 1869 Denne, af 380 paginerede Sider bestaaende, igjennemdragne og forseglede Bog autoriseres herved til Forhandlingsbog for Skagen Byraads Udvalg for Skolevæsenet. Skagen Byraad

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af:

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Side 61 Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Rdl. Sk. Thomas Christensen Langtved 2000 - med 2% Kirsten Marie Andersdatter, ibidm 1875 - med

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1889-095-001 Ark.No.95/1889 95 Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1888/1889 Skolen tog sin Begyndelse den 16 Octbr 1888 og sluttede den 16 Mai 1889 Skolen har været besøgt af 8 Kvinder

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Aar 1892 Tirsdagen den 22 November var Sogneraadet for Understed-Karup mødte i Dahls Skole for i Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse til

Aar 1892 Tirsdagen den 22 November var Sogneraadet for Understed-Karup mødte i Dahls Skole for i Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse til Aar 1890 Tirsdagen den 9 de September var Sogneraadet for Understed-Karup mødt i Dahls Skole for i Henhold til Kongeligt aabent Brev af 11 Juli er tilstillet med Stiftamtets Skrivelse af 23 Juli overensstemmende

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Ark No 35/1875. Til Byraadet i Vejle.

Ark No 35/1875. Til Byraadet i Vejle. Til Byraadet i Vejle. I Anledning af den over mig indsendte Klage tillader jeg mig korteligt at fremsætte følgende. De tvende af L. Vistesens i Klagen anførte Børn ere konfirmerede. Førstnævnte i 71 og

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk Side 41?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Steder Beboerne Skattens Beløb Rdl Mk Sk Enghuus Mads P. Nielsen Agerled Skovfoged Friie Præstegaarden Sognepræsten 37 1 2

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Side 220 B. udføre ved leiede Folk paa de Forsømmeliges

Side 220 B. udføre ved leiede Folk paa de Forsømmeliges Side 220 B 2. I Anledning af en Klage fra endel Beboere i Lyngså angaaende mangelfuld Oprensning af et privat Vandløb, der gaar igjennem Solsbek m. fl. Eiendomme, vedtoges det at sammenkalde de paagjældende

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C.

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C. Ark No 19/1880 Stiftsøvrigheden har under 18de d.m. tilskrevet Kirkeinspectionen saaledes: Ved behagel. Skrivelse af 10de d.m. har Inspectionen meddelt os, at Veile Byaad, for at undgaae Paaligningen af

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere

SELSKABETS BESTYRELSE: Lars Christian Lilleholt, Anker Boye, Steen Møller, Helge Erling Pasfall samt Thomas Funding Therkildsen

SELSKABETS BESTYRELSE: Lars Christian Lilleholt, Anker Boye, Steen Møller, Helge Erling Pasfall samt Thomas Funding Therkildsen J.nr. 11690-LR-RAS Advokat Lars Rasmussen. Udkast af den 13. august 2007. Karsten Thygesen Jens Peter Henriksen Kaj Møller Nielsen Grethe Laursen Holger Svanberg Jan Hollmén Olesen Jørn Frøhlich Lars Rasmussen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

164 Rdl 2 mk 5 sk. Baronen har altsaa til Dato til gode. Sæbygaard, d. 1 Octbr 1864 C. W. Kragh

164 Rdl 2 mk 5 sk. Baronen har altsaa til Dato til gode. Sæbygaard, d. 1 Octbr 1864 C. W. Kragh Side 31 Af Volstrup Sogneforstanderskab Dags Dato modtaget - - - - - - 444 Rdl 3 mk sk For afbetalt Krigsskat, for August Maaned - - - - - 267 Rdl 2 mk 2 sk Altsaa Rest - - - - - - - - - - - - - - 177

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

STEMMEAFGIVNINGEN VED VALGET DEN 18. DECEMBER 1850 TIL SOGNEFORSTANDERSKABET

STEMMEAFGIVNINGEN VED VALGET DEN 18. DECEMBER 1850 TIL SOGNEFORSTANDERSKABET STRANDBY FARSØ KOMMUNE STEMMEAFGIVNINGEN VED VALGET DEN 18. DECEMBER 1850 TIL SOGNEFORSTANDERSKABET Fed skrift: Stemmeberettiget (4 stemmer hver) Normal skrift: personer der blev stemt på Kilde: valgbogen

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile

Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile 1889-008-001 Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile Istedetfor at genere Hr. overauditeur med personlig samtale, tillader jeg mig at vælge denne Vei til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Liste. over. de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af. Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen. den 4. december 1849 i Broerstrup

Liste. over. de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af. Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen. den 4. december 1849 i Broerstrup Liste over de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen den 4. december 1849 i Broerstrup Afskrift af Strandby - Farsø kommunes valgprotokol 1842-53 Henning

Læs mere

Byrådssag Indenrigsministeriets har under 8. d.m. Tilskrevet Amtet saaledes:

Byrådssag Indenrigsministeriets har under 8. d.m. Tilskrevet Amtet saaledes: Byrådssag 1875-01 Indenrigsministeriets har under 8. d.m. skrevet Amtet saaledes: I henhold til Lov om Kjøbstadkommunernes Styrelse m.m. af 26. maj 1868 har Indenrigsministeriet under Dags Dato udnævnt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Raaberg Forhandlingsprotokol 1850

Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 Aar 1850 den 2 Marts blev afholdt et Sogneforstanderskabsmøde i Raaberg Præstegaard, hvortil alle Sogneforstanderne gave Møde. Fattig Skole og Communal Regnskaberne for

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad!

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad! Ark No 9/9 Til Veile Byraad! Undertegnede Bestyrelse for Husflidsforeningen for Veile By og Omegn, tillader sig herved ærbødigst, idet vi henvise til vedlagte Beretning om Husflidsvirksomheden for det

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ D: 26 Octobr begravet Gaardmand Peder Sørensen Sønders Hustrue gl: 42 1786

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere