OM KAMMERADVOKAT ORDNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OM KAMMERADVOKAT ORDNINGEN"

Transkript

1 1

2 Årsberetning 2013

3 Kammeradvokatens årsberetning 2013 OM KAMMERADVOKAT ORDNINGEN Kammeradvokatordningen indebærer, at et privatejet advokatfirma, Advokatfirmaet Poul Schmith, varetager statens advokatopgaver. Siden 2004 har Karsten Hagel-Sørensen haft hvervet som kammeradvokat. Kammeradvokaten har valgt side til fordel for staten og det offentlige Danmark. Dermed sikres det, at alle statens institutioner til enhver tid har adgang til advokatbistand på et højt kvalificeret niveau og fra et advokatfirma, der er uafhængigt af andre interesser. Ved siden af staten betjener advokatfirmaet også andre klienter inden for den ramme, der er fastlagt i virksomhedens habilitetspolitik. Samarbejdet mellem staten og kammeradvokaten reguleres i en aftale med Finansministeriet. For yderligere oplysninger Tal i denne årsberetning vedrører udelukkende sager, der er omfattet af kammeradvokataftalen. Oplysninger om medarbejdere er imidlertid for hele firmaet.

4 3 INDHOLD 05 / Forord 07 / Troværdighed er afgørende for vores relationer 08 / Vores klienter / Staten skal rådgives på højt niveau 12 / Brugen af kammeradvokatordningen / Virkelighedens jura kræver samarbejde 16 / Udvikling i timepriser / Vi er alle sammen konkurrencemennesker 20 / Udvikling i salærer / Sagsområder / Retssagsstatistik / Netværk er vigtigt for jurastuderendes jobsøgning 26 / Karriere og kompetenceudvikling 27 / Viden og netværk 28 / Vi kæmper for en fælles sag 30 / Advokater er ikke kun problemløsere 32 / Social ansvarlighed 34 / Advokatfirmaet 35 / Medarbejderfordeling

5 Kammeradvokatens årsberetning 2013

6 ER IKKE ÆNDRET TIL FORORD KAMMERADVOKATEN 2013 Temaet for dette års beretning er relationer. Som statens advokat er vores rolle speciel, og det påvirker naturligvis vores mange forskelligartede relationer. Vi er ofte involveret i sager, der er principielle og har vidtrækkende betydning for det danske samfund. Derfor har vi også pligt til at løfte blikket og se den enkelte sag i et større samfundsmæssigt perspektiv. Det påvirker vores relationer både internt i forhold til medarbejdere og kolleger samt eksternt i forhold til klienter, samarbejdsparter, modparter, domstole og omverdenen som sådan. Netop disse særlige relationer har vi forsøgt at illustrere gennem en række interviews her i beretningen. Gode relationer handler om at imødekomme behov. De forventninger, der stilles til advokater, har ændret sig. Som bestyrelsesmedlem i Danske Advokater Karen-Margrethe Schebye fortæller i et interview her i beretningen, så skal en advokat i dag helst kunne opfylde en række behov hos klienten, som ikke var så efterspurgte tidligere. Advokaten skal med andre ord være den betroede rådgiver, dvs. den rådgiver, som klienten ringer til, når der er behov for juridisk sparring. For at skabe værdi for klienten skal advokaten med sin helhedsorienterede forståelse kunne sætte sig ind i de udfordringer, klienten måtte have. Det er en udvikling, vi som firma har stort fokus på, hvilket kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen fortæller mere om her i beretningen. I et firma med omkring 350 ansatte samarbejder vi som kolleger hver dag på kryds og tværs af afdelinger og juridiske specialer. Samarbejdet er afgørende for, at vi kan løse sagerne effektivt, helhedsorienteret og dermed mest muligt omkostningseffektivt. I beretningen fortæller to medarbejdere med hver deres juridiske speciale om, hvordan de samarbejder, og hvad det betyder for sagerne og de løsninger, vi leverer. Relationer er også helt afgørende for vores kommende medarbejdere. En omdømmeanalyse fra Danske Advokater viste i 2013, at de jurastuderende især bruger deres netværk, når de skal søge information om deres fremtidige arbejdsplads. Og her spiller det, de hører fra bl.a. undervisere og medstuderende, der er ansatte i virksomhederne, en stor rolle for deres opfattelse. Derfor er vi stolte af, at omdømmeanalysen for anden gang i træk kårede Kammeradvokaten som de jurastuderendes foretrukne arbejdsplads i branchen. Dette er blot nogle få af de mange emner, du kan læse meget mere om her i beretningen. Rigtig god fornøjelse. Tomas Ilsøe Andersen Managing Partner Maj 2014

7 Kammeradvokatens årsberetning 2013 Karsten Hagel-Sørensen, kammeradvokat

8 7 INTERVIEW MED KAMMERADVOKAT KARSTEN HAGEL-SØRENSEN Troværdighed er afgørende for vores relationer Gode relationer er essentielle for Kammeradvokaten. Det gælder både i forhold til klienter, modparter og domstole, men også i forhold til offentligheden. Tillid, troværdighed og åbenhed er nogle af nøgleordene. Vi er kommet tættere på klienterne. I de senere år har vi oplevet en stigning i antallet af retssager, til dels som følge af domstolsreformen. Men samtidig har vi kunnet se, at der i stigende grad er brug for vores rådgivning på et tidligere tidspunkt. Før kom klienterne oftest, når et problem var ved at gå i hårdknude. I dag arbejder vi også forebyggende. Klienterne efterspørger ofte en meget operativ rådgivning for eksempel i forbindelse med strukturændringer eller effektiviseringsprojekter. Her går vi ind som serviceorganisation og løser klientens behov. Vores troværdighed kan blive et lod i vægtskålen. Vores klient er interesseret i, at vi når frem til det rigtige juridiske resultat ikke i at vinde med urette. Her stiller både klienter, domstole og omverdenen særlige krav til os. Vi skal være opmærksomme på, at de ting, der taler til modpartens fordel, også kommer frem. Vi repræsenterer oftest den mest ressourcestærke part, og det forventes, at vi er imødekommende over for modparter, der står med en anden udfordring. Tillid fra klienten er vigtig. Det er afgørende for os at bevare en relation, hvor klienten ved, at det går ordentligt for sig. Retsudvalget sagde i februar 2013, at den nuværende kammeradvokatordning indebærer en række fordele for vores klient. Den betyder, at der hos Kammeradvokaten opbygges en viden, der kan komme institutioner på alle ministerområder til gode. Denne viden kan lægges til grund i alle styrelser, så der ikke sker en genopfindelse af det varme vand hele tiden. Man tilføjede, at dette kunne bidrage til ensartethed i sagsbehandlingen til gavn for retssikkerheden. Retsudvalget efterlyste samtidig mere transparens i vores timeforbrug, og det har vi ikke noget imod. Men det er ikke kun tidsforbruget, der er udslagsgivende for regningens størrelse. Det gælder for alle i advokatbranchen, at det også har betydning, hvis problemstillingen i en opgave er principiel og kompleks, eller at sagen involverer store værdier. VI SKAL leve op til, AT DER I relation til omverdenen ER EN interesse FOR, HVAD DER foregår, FORDI VI HAR EN VIRKSOM- HED, DER ER samfundsrelevant Vi skal både kunne forklare og forsvare, det vi gør. Vi skal leve op til, at der i relation til omverdenen er en interesse for, hvad der foregår, fordi vi har en virksomhed, der er samfundsrelevant. Vi skal samtidig være åbne over for offentligheden selvfølgelig med de begrænsninger vores tavshedspligt giver os. Derfor har vi i snart mange år lavet en årsberetning, der blandt andet redegør for timer og priser og fordeling på enkelte klienter.

9 Kammeradvokatens årsberetning 2013 Vores klienter 2013 OMSÆTNING I / KR Skatteministeriet 2013 / (33 %) 2012 / (35 %) 2011 / (34 %) Social- og Integrationsministeriet Forsvarsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Transportministeriet Miljøministeriet Finansministeriet Justitsministeriet Klima, Energi- og Bygningsministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kulturministeriet Udenrigsministeriet Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Beskæftigelsesministeriet Undervisningsministeriet 2013 / (3 %) 2012 / (4 %) 2011 / (4 %) 2013 / (2 %) 2012 / (2 %) 2011 / (2 %) 2013 / (1 %) 2012 / (1 %) 2011 / (1 %) 2013 / (1 %) 2012 / (2 %) 2011 / (1 %) 2013 / (1 %) 2012 / 977 (0 %) 2011 / (0 %) 2013 / (4 %) 2012 / (3 %) 2011 / (2 %) 2013 / (2 %) 2012 / (3 %) 2011 / (4 %) 2013 / (6 %) 2012 / (6 %) 2011 / (5 %) 2013 / (6 %) 2012 / (5 %) 2011 / (7 %) 2013 / ( 6 %) 2012 / (6 %) 2011 / (5 %) 2013 / (6 %) 2012 / (5 %) 2011 / (7 %) 2013 / (6 %) 2012 / (6 %) 2011 / (7 %) 2013 / (3 %) 2012 / (4 %) 2011 / (6 %) 2013 / (11 %) 2012 / (9 %) 2011 / (7 %) 2013 / (8 %) 2012 / (9 %) 2011 / (7 %) Øvrige 2013 / (1 %) 2012 / / 1.426

10 9 Skatteministeriet var også vores største klient i Hovedparten af sagerne på Skatteministeriets område er retssager, som anlægges af virksomheder og borgere. Herudover udgør sager om grænseoverskridende transfer pricing en stigende andel af de større sager for Skatteministeriet. Skatteministeriet står normalt for ca. en tredjedel af omsætningen i vores statslige sager. Dette var også situationen i 2013, hvor omsætningen i skattesager udgjorde knapt 107 mio. kr. Social- og Integrationsministeriet og Forsvarsministeriet var også i 2013 henholdsvis de næststørste og tredjestørste brugere af kammeradvokatens ydelser. På Social- og Integrationsministeriets område fører vi primært en række følsomme sager om børns anbringelse samt en række erstatningssager om arbejdsskader, men også socialretlige sager om eksempelvis retten til revalidering eller fleksjob mv. Samlet set beløb salæret i 2013 sig til knapt 36 mio. kr. på Social- og Integrationsministeriets område, hvilket svarede til ca. 11 % af det samlede salær i statslige sager. Vores bistand til Forsvarsministeriet består fortrinsvist af udbuds- og kontraktsrådgivning i forbindelse med større statslige anskaffelser af militært udstyr. I 2013 bistod vi blandt andet ved indkøb af 360 pansrede køretøjer, ligesom vi førte en udbudssag, der var anlagt i forbindelse med indkøb af maritim helikopter. Sagerne for Forsvarsministeriet beløb sig salærmæssigt til godt 27 mio. kr. i 2013, eller til ca. 8 % af det samlede salær i statslige sager. Erhvervs- og Vækstministeriet, Transportministeriet, Miljøministeriet, Finansministeriet og Justitsministeriet er andre store statslige klienter, som i 2013 alle hver især stod for ca. 6 % af det samlede salær i sager for staten. Efter valget i september 2011 skete der en omfattende ændring af resortfordelingen mellem ministerierne. Integrationsministeriet blev desuden nedlagt som selvstændigt ministerområde og opgaverne blev fordelt mellem fire ministerier. Det gør en sammenligning af vores aktuelle statslige omsætning i forhold til tidligere vanskelig for enkelte ministerier. Det betyder, at den viste omsætning ikke er helt retvisende i alle tilfælde. Omsætningen på de enkelte ministerområder i 2011 skal derfor tages med disse forbehold in mente.

11 Kammeradvokatens årsberetning 2013 INTERVIEW MED JØRGEN STEEN SØRENSEN, FOLKETINGETS OMBUDSMAND Staten skal rådgives på højt niveau Ombudsmanden og Kammeradvokaten har meget forskellige roller, som alligevel forenes i et fælles mål om at opretholde et retssystem, der sikrer borgerens retssikkerhed. Fejlene skal tages i opløbet. Og Kammeradvokatens rolle vil oftest være at rådgive myndighederne om, hvad de skal gøre i konkrete sager. Det kan vi ikke hos Ombudsmanden, eftersom vi meget let kan sidde med sagerne bagefter. Vi har derfor forskellige relationer til myndighederne. Kammeradvokatens funktion er at rådgive statslige myndigheder, og vores rolle er at kontrollere. Det betyder noget for hele folkestyret, at vi har en forvaltning, som ligger på et højt legalitetsniveau. Det er en del af det at leve i et retssamfund, og det er vigtigt for hele samfundet, at de myndigheder, der udøver magten, bliver rådgivet godt juridisk hvad enten det er af deres egne jurister eller af eksterne firmaer, således at punktummerne bliver sat korrekt. Dybest set er vi alle Kammeradvokaten, domstolene og ombudsmanden pinde i et stakit, der skal sikre, at borgerne bliver behandlet korrekt. Vi lever ikke på øde øer i forhold til hinanden, Vi ønsker en tæt relation med Kammeradvokaten. Selvfølgelig med respekt for at vi har hver vores opgave. Alle er interesserede i, at Kammeradvokaten rådgiver på et niveau, hvor problemerne bliver løst og afværget, inden vi kommer ind i billedet. Derfor er det vigtigt, at der er en løbende formidling, så Kammeradvokaten kan indrette sin rådgivning i rimelig forvisning om, hvordan domstolene og Ombudsmanden vil se på givne problemstillinger. Og derfor har vi en hel del faglige relationer med deltagelse i fælles seminarer og uformelle møder. Og jeg ved, at Kammeradvokaten bruger mange ressourcer på at følge ombudsmandspraksis, så de kan rådgive deres klienter korrekt. DET ER EN DEL AF DET AT leve i et retssamfund, OG DET ER vigtigt for hele samfundet, AT DE MYNDIGHEDER, DER udøver magten, BLIVER rådgivet godt juridisk... en sag. Det er ikke værdigt i et samfund som det danske, at de myndigheder, der udøver magten, ender i uholdbare dispositioner eller retssager. Og nogen skal gerne have modet til at sige stop, inden en sag kører af sporet. Om det skal ske gennem et eller flere advokatfirmaer, har vi hos ombudsmanden ingen holdning til, og det er i sidste ende et politisk spørgsmål. Men den offentlige ret er efterhånden ganske kompliceret, og vi lever i et lille land. Så det er vigtigt, at advokatrådgivningen af statslige myndigheder under alle omstændigheder sker i virksomheder, der har mulighed for at opbygge den nødvendige erfaring og ekspertise. Kammeradvokaten kommer ofte for alvor ind, når tingene spidser til. Og derfor er det vigtigt, at vi har en kammeradvokat, som ikke blot går efter at vinde sager for enhver pris, men som også har styrken til at stoppe Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at behandle en sag igen og eventuelt ændre deres afgørelse, men ombudsmanden kan ikke selv træffe afgørelser. Kammeradvokaten er statens advokat. Det indebærer, at firmaet varetager statens behov for advokatbistand inden for alle retsområder. Undtaget er kun statens advokatundersøgelser og inkasso. Vilkårene for hvervet er fastlagt i en aftale med Finansministeriet.

12 Jørgen Steen Sørensen, Folketingets Ombudsmand 11

13 Kammeradvokatens årsberetning 2013 Brugen af kammeradvokatordningen AFREGNEDE TIMER DIFF Interessenter Advokater med mindst 3 års anciennitet Advokater med under 3 års anciennitet Advokater i alt Advokatfuldmægtige Studenter og juridiske assistenter I alt Behovet for juridisk bistand er steget i de sidste 5-10 år som følge af samfundsmæssige ændringer. Det gælder både i den private og i den offentlige sektor. Udviklingen forklares ofte af samfundets stigende kompleksitet, den tiltagende internationalisering og den voksende bevidsthed hos borgere og virksomheder om mulighederne for at afprøve egen sag. I 2013 er denne udvikling imidlertid bremset lidt op især i den private sektor. Når det gælder kammeradvokatens sager for staten er omsætningsudviklingen i 2013 også stagnerende efter flere år med en vækst, der lå noget udover inflationen. Generelt set kan omsætningsudviklingen i sager for henholdsvis den private og offentlige sektor dog godt afvige en del fra hinanden afhængig af det generelle økonomiske klima. Der kan således være en tendens til særligt høje vækstrater i omfanget af juridisk arbejde for den private sektor i år med en høj samfundsøkonomisk vækst. Det skyldes blandt andet, at der kan være en tendens til flere virksomhedsfusioner og -overtagelser, hvilket skaber en vækst i dertil knyttede juridiske spørgsmål. Omvendt er det andre retsområder, der vokser i krisetider, som vi har oplevet i de senere år. Det gælder ikke mindst juridisk rådgivning i tilknytning til konkurser. For den statslige sektors vedkommende omfatter det også bistand til at igangsætte øgede investeringer i infrastruktur for at afbøde de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af krisen samt udvikle det juridiske grundlag for rækken af bankpakker mv. I krisetider er konsekvensen ofte, at vores omsætningsvækst kan være højere, end den er hos advokatfirmaer, som altovervejende har klienter i den private sektor. Til gengæld kan vi ofte ikke præstere de samme vækstrater, som advokatfirmaer med speciale i virksomhedshandler og andre privatretlige områder, når der er højkonjunktur i samfundet. Konjunkturerne kan i de enkelte år dæmpe efterspørgslen på nogle juridiske sagsområder og accelerere den på andre. Men den langsigtede trend er dog stadig en større beskæftigelse og omsætning i advokatbranchen i dag end for nogle år tilbage også selvom udviklingen bremsede op i I kammeradvokatens sager for staten steg timeforbruget i 2013 en smule, dvs. med 0,5 % i forhold til Det er en stigning, der er væsentligt lavere end i 2012, som omvendt lå over niveauet for den generelle stigningstakt i perioden fra på 7,9 %. Note 1 De anførte timetal er baseret på hver partners og medarbejders daglige opgørelse over anvendt, effektiv arbejdstid på hver enkelt sag, registreret pr. interval à 6 minutter. Da studenters arbejde med kildesøgning ikke i alle tilfælde registreres på den enkelte sag, er som supplement til deres tidsregistrering anvendt deres løn-/timeopgørelse med fradrag af skønnet indsats i sager for andre end staten. Note 2 Timeopgørelsen tager afsæt i den enkelte jurists status (f.eks. fuldmægtig versus advokat) i forbindelse med tidspunktet for sagens afregning, snarere end juristens status på det (tidligere) tidspunkt, hvor timerne blev registreret på sagen. Note 3 Brancheorganisationen Danske Advokaters årlige økonomi- og beskæftigelsesrapport Advokatbranchen i tal viste i 2013, at omsætningen i advokatbranchen endte med en nedgang i omsætningen på 8 %.

14 13 PROCENTVIS UDVIKLING I AFREGNEDE TIMER GNS Interessenter -1,0 % 3,4 % -4,7 % -5,9 % -1,5 % -2,0 % Advokater med mindst 3 års anciennitet 3,3 % 12,8 % 3,8 % 24,3 % 1,4 % 8,8 % Advokater med under 3 års anciennitet 15,6 % 12,9 % -4,5 % 9,5 % 40,2 % 13,9 % Advokater i alt 5,2 % 10,0 % -1,2 % 11,6 % 12,0 % 7,4 % Advokatfuldmægtige 13,8 % 32,8 % 40,3 % 22,8 % -34,3 % 11,3 % Studenter og juridiske assistenter 4,7 % 8,1 % 3,2 % 11,4 % 7,8 % 7,0 % I alt 6,2 % 12,7 % 6,5 % 13,9 % 0,5 % 7,9 % DYBEST SET er vi alle KAMMERADVOKATEN, DOMSTOLENE OG OMBUDSMANDEN pinde i et stakit, DER SKAL sikre, AT borgerne BLIVER behandlet korrekt Jørgen Steen Sørensen, Folketingets Ombudsmand

15 Kammeradvokatens årsberetning 2013 INTERVIEW MED SUNE RIISGAARD, PARTNER OG ADVOKAT I SKATTEGRUPPEN, OG MORTEN PLANNTHIN, PARTNER OG ADVOKAT I INSOLVENSGRUPPEN HOS KAMMERADVOKATEN Virkelighedens jura kræver samarbejde Samarbejde er et nøgleord, når komplekse sager skal løses bedst muligt og mest omkostningseffektivt. Sune Riisgaard og Morten Plannthin sidder på hver deres etage med hvert sit juridiske fagområde. Men deres specialer supplerer hinanden godt. Derfor krydses deres veje ofte, når komplekse spørgsmål opstår i jagten på det rigtige resultat. Det handler altid om at mande sagen op med de rigtige folk ikke om at tilpasse sagen til kompetencerne hos den medarbejder, der får den ind. Vi har indrettet firmaet sådan, at nogle medarbejdere har fokus på skatteret, andre på insolvensret, miljøret og så videre. Det har vi, fordi det giver os den bedste specialistviden. Men virkelighedens juridiske problemstillinger kan ikke puttes ned i en kasse. Sagerne har ofte tværgående karakter, og det kræver, at vi samarbejder på kryds og tværs af firmaet. Vi skal finde ud af, hvor sagen skal ligge til at starte med, og hvilke andre relevante kompetencer vi skal trække på. Vi har behov for at gå ud i huset og få input fra andre specialister på deres områder. I løbet af et sagsanlæg kan der dukke en række spørgsmål op, som ikke nødvendigvis falder inden for ens eget fagområde. Og her er der andre i firmaet, som ved meget mere om det, end man selv gør. Disse kompetencer bringer vi så i spil, så sagen kan løses så effektivt som muligt. For eksempel bistår vores insolvensgruppe SKAT med at inddrive ubetalte skatter og afgifter. Ofte hænder det, at folk ikke vil betale, fordi de ikke mener, de skylder noget til SKAT. Når bedømmelsen af sådanne indsigelser forudsætter kendskab til vanskelige skatteretlige spørgsmål, vil insolvensgruppen kunne trække på skattegruppens kompetencer. Kammeradvokaten dækker stort set alle retsområder: Administrative tvangsindgreb Ansættelsesret Det almene byggeri Entreprise, lejeret og fast ejendom Erstatning og forsikring EU-ret Forsvar og sikkerhed Immaterialret Infrastruktur Insolvens IT og digitalisering Konkurrenceret Kontrakter og udbud Miljø og energi Offentlig organisering Skatter og afgifter Socialret Stats- og forvaltningsret Sundhed, Velfærd og Innovation Sø- og transportret Teleret Udlændingeret Voldgift Vi har fokus på at skabe helhedsorienterede løsninger. Det kræver, at vi ved, hvad de andre i firmaet laver, og hvilke kompetencer og hvilken viden der er i huset. Det tager lang tid at sætte sig ind i et helt nyt område. Det går langt hurtigere, hvis vi i stedet kan sende noget ned ad trappen til en kollega, som ovenikøbet er specialist på lige netop det område. Det giver samtidig det bedste og mest omkostningseffektive resultat.

16 15 Morten Plannthin, partner og advokat hos Kammeradvokaten, og Sune Riisgaard, partner og advokat hos Kammeradvokaten

17 Kammeradvokatens årsberetning 2013 Udvikling i timepriser VEDERLAG PR. TIME / KR. (AFREGNEDE SAGER) DIFF Interessenter Advokater med mindst 3 års anciennitet Advokater med under 3 års anciennitet Advokater i alt Advokatfuldmægtige Studenter og juridiske assistenter I alt PROCENTVIS UDVIKLING I TIMEVEDERLAG GNS Interessenter 6,6 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 0,0 % 2,8 % Advokater med mindst 3 års anciennitet 6,7 % 2,3 % 2,6 % 2,5 % 0,1 % 2,8 % Advokater med under 3 års anciennitet 6,6 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 0,1 % 2,8 % Advokater i alt 5,7 % 1,7 % 2,5 % 1,5 % -1,9% 1,9 % Advokatfuldmægtige 6,6 % 2,3 % 2,6 % 2,5 % 0,1 % 2,8 % Studenter og juridiske assistenter 6,7 % 2,3 % 2,5 % 2,4 % 0,2 % 2,8 % I alt 5,6 % 1,3 % 0,3 % 1,2 % 1,5 % 2,0 %

18 17 De gennemsnitlige timepriser for advokater faldt med 1,9 % i For alle personalegrupper under ét udgjorde stigningstakten 1,5 %. Timeprisstigningen i 2013 er lavere end den gennemsnitlige stigningstakt siden 2008 på henholdsvis 1,9 % for advokater og 2,0 % for personalegrupperne samlet set. Stigningstakterne på 1,9 % for advokater og 2,0 % for personalegrupperne samlet set over hele perioden siden 2008 kan tilsvarende sættes i kontekst af en gennemsnitlig udvikling i statens pris- og lønindeks i perioden på godt 1,7 %. Note: 2. afsnit: Når den gennemsnitlige advokattimepris i 2013 faldt med 1,9 % og ikke steg marginalt med 0,0-0,1 %, som for de enkelte personalekategorier isoleret betragtet, skyldes det, at der var større vækst i det præsterede antal timer blandt unge advokater med under tre års anciennitet end blandt interessenter i Denne udvikling har altså øget andelen af timer fra unge advokater til en lavere timesats og omvendt reduceret andelen af interessenttimer med en højere timesats i opgørelsen af den samlede gennemsnitlige advokattimepris. Tilsvarende var der i 2013 et fald i mængden af advokatfuldmægtigtimer til en lavere timesats end for advokattimer. Dette gør den samlede timeprisstigning for alle personalekategorier højere end timeprisstigningerne for de enkelte personalekategorier; 1,5 % i forhold til 0,0-0,2 %. I 2012 var det modsatte tilfældet, idet den samlede gennemsnitlige timeprisstigning for alle personalekategorier var lavere end for hver kategori isoleret betragtet (1,2 % versus 2,4-2,5 %). Udviklingen varierer derfor fra år til år alt efter de forskydninger, der sker i de enkelte personalekategoriers andel af den samlede mængde timer.

19 Kammeradvokatens årsberetning 2013 INTERVIEW MED KARSTEN HØJ, PARTNER HOS ELMER & PARTNERE Vi er alle sammen konkurrencemennesker Advokat Karsten Høj er en af dem, der ofte møder Kammeradvokaten. Typisk i sager, der handler om arbejdsskader, patientskader og socialretlige sager. Men selvom det handler om at vinde, gælder det stadig om at have en god og professionel relation. Selvom vi er modparter, skal vi have en god og professionel relation. Det handler om at vise forståelse for hinandens arbejdsvilkår og forholde sig til, hvordan vi kommunikerer med og optræder over for hinanden i forskellige sammenhænge. Man skal dog huske på, at vi altid er dem, der skal udfordre en afgørelse, mens Kammeradvokaten skal forsvare den. Det giver forskellige vilkår at arbejde under. Herudover har vi naturligvis også en masse kollegialt med hinanden at gøre uden for retssalen. Jeg sidder blandt andet i Danske Advokaters Repræsentantskab, som er vores fælles brancheorgan, hvor vi arbejder sammen for bedre fælles forhold for advokatbranchen som sådan. Kammeradvokatens funktion er vigtig. Sagerne kan få enorm betydning, ikke kun for den enkelte borger, men nogle gange for tusinder af mennesker i lignende sager. Derfor fylder Kammeradvokaten selvfølgelig meget i vores verden på godt og ondt, og vi har også kritiske synspunkter. Vi har bl.a. en mening om, hvordan Kammeradvokatordningen skal fungere, ikke kun som advokater, men også som samfundsborgere. Kammeradvokaten repræsenterer jo myndighederne og har ry for fagligt at ligge i den skarpe ende. Den kombination kan godt vække både respekt og en vis ærefrygt. Især hos de yngre advokater. Den, der møder fra Kammeradvokaten, har været det hele igennem og kan sit stof til fingerspidserne. Det stræber vi selvsagt også efter, men vores udfordring er den ressourceulighed, der er mellem os, som borgerens advokat, og Kammeradvokaten. Det er vigtigt i fællesskab at arbejde for opfyldelse af princippet om equality of arms. Det er mit klare indtryk, at det er en del af Kammeradvokatens værdigrundlag. SAGERNE KAN FÅ enorm betydning, IKKE KUN FOR DEN ENKEL- TE BORGER, MEN NOGLE GANGE FOR tusinder af mennesker I LIGNENDE SAGER har forsøgt at obstruere processen undervejs selvfølgelig uden at give køb på de interesser, vi varetager. Kammeradvokaten har vel en særlig forpligtelse på det punkt. Hvis de eller vi ind imellem går lige lovligt langt, så tager vi diskussionen nogle gange formelt, andre gange mere uformelt. Det er bl.a. det, der kendetegner et godt samarbejde. Bølgerne kan gå højt i retssalen. Det at føre retssager er den ultimative konfrontation mellem synspunkter. Vi er alle sammen konkurrencemennesker, og det er selvfølgelig sjovere at vinde end at tabe. Men vi bør alle arbejde mod at nå den rette afgørelse, som bærer præg af, at ingen

20 Karsten Høj, Partner hos Elmer & Partnere 19

21 Kammeradvokatens årsberetning 2013 Udvikling i salærer SAMLEDE SALÆRER UNDER KAMMERADVOKATORDNINGEN 350 MIO 321,1 319,2 325,5 325,5 300 MIO 282,8 268,4 276,7 250 MIO 240,2 259,2 220,5 227,0 200 MIO 202,3 150 MIO Kammersalær i løbende priser, DKK Kammersalær, delfateret med statens pris- og lønindeks til brug for ministeriernes bevillinger (2013 som basisår) De samlede salærer i kammeradvokatordningens regi udgjorde i ,5 mio. kr. Det er en stigning på godt 6 mio. kr. eller 2,0 % i forhold til Salærstigningen på 2,0 % skal ses i relation til en stigning i timeforbruget på 0,5 % i forhold til 2012, som tidligere vist. Generelt set har der, jf. de lave timeprisstigninger i de senere år, været en tæt overensstemmelse mellem en stigende timeindsats og en stigende omsætning siden Stigningen skyldes især, at staten fører flere retssager i dag end tidligere ikke mindst er der sket en stigning i sager på skatteområdet og i sager om tvangsfjernelser. Kammeradvokaten indgår desuden i langt mere kompliceret rådgivning af staten i dag end førhen. Note 1 Vores afregningsprincipper er fastlagt i aftalen fra 2004 mellem Finansministeriet og Kammeradvokaten. Her står der bl.a. i pkt. 5: I øvrigt oppebærer Kammeradvokaten salær for den enkelte sag med 2/3 af sædvanligt advokatsalær. Sædvanligt advokatsalær fastlægges i overensstemmelse med Advokatrådets meddelelse af 4. juli 1996 som et rimeligt vederlag med udgangspunkt i arbejdets art og omfang, det med sagen forbundne ansvar, sagsgenstandens størrelse, sagens betydning for klienten, den medgåede tid og det opnåede resultat. Det indebærer, at alle de nævnte omstændigheder tages i betragtning, idet der lægges betydelig vægt på arbejdets omfang. Salæret fastsættes således hverken til en vis procentdel af sagens værdi eller til et timevederlag.

22 21 Sagsområder SAGSTYPE OMSÆTNING 2011 / kr. OMSÆTNING 2012 / kr. OMSÆTNING 2013 / kr. Retssager + sager for nævn og voldgift ,0 % ,9% ,2% Udbud ,6 % ,2 % ,3 % Rådgivning om offentligretlige forhold ,4 % ,5 % ,3 % Rådgivning om privatretlige forhold ,3 % ,5 % ,1 % Responsa ,9 % ,1 % ,2 % Bistand i forhold til EU-kommissionen ,7 % ,9 % ,8 % Kontrakter ,9 % ,4 % ,7 % Inddrivelse ,5 % ,0 % ,7 % Forligsforhandlinger og tvister uden retssag ,2 % ,5 % ,6 % Bistand med love og bekendtgørelser ,7 % ,7 % ,3 % Bistand ved udformning af myndighedsafgørelsen ,2 % ,5 % ,1 % Øvrige ,6 % ,9 % ,8 % I alt ,0 % ,0 % ,0 % Retssager og sager for nævn og voldgift plejer at udgøre knapt 2/3 af vores omsætning inden for kammeradvokatordningen. Det var også tilfældet i 2013, hvor salæret i retssager udgjorde 209 mio. kr., eller godt 64 % af den samlede omsætning. Rådgivning i forbindelse med udbud er det næststørste sagsområde, som også i 2013 udgjorde % af den samlede omsætning i sager for staten. Omsætningsniveauet udgjorde således knapt 37 mio. kr. De øvrige sagsområder er omfangsmæssigt mere beskedne, som det ses af tabellen ovenfor.

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

Kammeradvokaten opgørelse over statens forbrug Februar 2017

Kammeradvokaten opgørelse over statens forbrug Februar 2017 Kammeradvokaten opgørelse over statens forbrug 01 Februar 017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Statens samlede forbrug af Kammeradvokaten Forbrug fordelt på ressortområder Forbrug fordelt på retssager

Læs mere

Kammeradvokaten Opgørelse over statens forbrug 2015

Kammeradvokaten Opgørelse over statens forbrug 2015 Kammeradvokaten Opgørelse over statens forbrug 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. OVERBLIK OVER STATENS SAMLEDE FORBRUG 3. FORBRUG FORDELT PÅ. MINISTEROMRÅDER 4. FORDELING

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Har du også drømt om jura siden du var spæd? Så er du måske vores nye erhvervsjuridiske fuldmægtig

Har du også drømt om jura siden du var spæd? Så er du måske vores nye erhvervsjuridiske fuldmægtig Har du også drømt om jura siden du var spæd? Så er du måske vores nye erhvervsjuridiske fuldmægtig 3 Din karriere, din udvikling Vi tilbyder dig en af branchens bedste fuldmægtiguddannelser og unikke muligheder

Læs mere

karriere hos kammeradvokaten

karriere hos kammeradvokaten karriere hos kammeradvokaten 1 dine mål, din karriere indhold Side 5 Side 7 Side 11 Side 15 Side 19 Side 25 Forord Karriere hos Kammeradvokaten Dine mål, dine kompetencer Feedback og anerkendelse Karriere

Læs mere

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG I ET ADVOKATFIRMA 1 Løft blikket TM ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG Om os Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith er et af landets

Læs mere

ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG

ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG SIKKERHED IMMA TERIALRET INFRASTRUKTUR INSOLVENS IT OG DIGITALI

Læs mere

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Indhold Indledning 2 Hvilke statsinstitutioner er omfattet af aftalen? 2 Hvilke opgavetyper omfatter aftalen? 2 Anden advokatbistand end Kammeradvokaten

Læs mere

KAMMERAKADEMIET din vej til viden

KAMMERAKADEMIET din vej til viden KAMMERAKADEMIET din vej til viden FORÅR 2016 Velkommen til KAMMERAKADEMIET Vi har samlet et udvalg af s faglige aktiviteter og tilbud. Arrangementerne ligger i løbet af foråret 2016. Aktiviteterne dækker

Læs mere

DU giver OS DINE kompetencer. VI giver DIG EN fantastisk UDDANNELSE

DU giver OS DINE kompetencer. VI giver DIG EN fantastisk UDDANNELSE DU giver OS DINE kompetencer. VI giver DIG EN fantastisk UDDANNELSE ADVOKATFULDMÆGTIGUDDANNELSEN 1 Løft blikket TM ADVOKATFULDMÆGTIGUDDANNELSEN Om os Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith er et

Læs mere

repræsentantskabsmøde 25.03.09

repræsentantskabsmøde 25.03.09 Procedering af advokatsalær i civile sager Danske Advokaters repræsentantskabsmøde 25.03.09 Af advokat Karsten Høj Hvem er jeg? - Medejer af Elmer & Partnere, der beskæftiger sig med ansættelses-/arbejdsret

Læs mere

KONFLIKTLØSNING 2009

KONFLIKTLØSNING 2009 KONFLIKTLØSNING 2009 2 Alle virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private, kan komme ud for, at der opstår en konflikt eller tvist med fx en samarbejdspartner. Uafklarede konflikter kan imidlertid

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER

OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER OVERSIGT OVER EMNEOMRÅDER OG SPECIALISTER 1) Udbudsret Når kommunerne foretager indkøb, skal de anvende de særlige procedureregler i udbudsdirektivet eller de danske udbudsregler i tilbudsloven. Der kan

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 228 Offentligt 26. juni 2014 J.nr.14-2198204 SKAT, Jura, Proces og administration Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2013 1. Baggrunden for redegørelsen.

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com.

DER ER INGEN GRÆNSER HR-juRa HaNDlER om: VoRES forretning ER Global, og VI tager DEt INtERNatIoNalE SERIøSt. www.norrbomvinding.com. EN PROFIL DE FLESTE PROBLEMER HAR EN JURIDISK LØSNING MEN JURA ER IKKE altid NOK Norrbom Vinding er et advokatfirma, som rådgiver offentlige og private virksomheder inden for alle dele af arbejds- og ansættelsesretten.

Læs mere

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Udvis rettidig omhu Få lagt den rigtige strategi fra starten Hvad gør du, når SKAT ikke kan godkende virksomhedens skatteog afgiftsangivelser?

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

GENNEMSTRØMNINGS - SAGERNE IRAK-SAGEN SIGNALPROGRAMMET LD-SAGEN

GENNEMSTRØMNINGS - SAGERNE IRAK-SAGEN SIGNALPROGRAMMET LD-SAGEN GENNEMSTRØMNINGS - SAGERNE IRAK-SAGEN SIGNALPROGRAMMET LD-SAGEN Årsberetning 2010 Kammeradvokatens Årsberetning 2010 KAMMERADVOKAT- ORDNINGEN Kammeradvokatordningen indebærer, at ét advokatfirma, Advokatfirmaet

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten

Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten Rapport 19. december 2014 Oversigt over anvendelse af Kammeradvokaten 1 Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Kammeradvokatens rolle i den offentlige sektor... 4

Læs mere

OM KAMMERADVOKAT ORDNINGEN

OM KAMMERADVOKAT ORDNINGEN Løft blikket TM Årsberetning 2011 Kammeradvokatens årsberetning 2011 OM KAMMERADVOKAT ORDNINGEN Kammeradvokatordningen indebærer, at et advokatfirma, Advokatfirmaet Poul Schmith, varetager statens advokatopgaver.

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Procedure for BYGSTs anvendelse af Kammeradvokaten

Procedure for BYGSTs anvendelse af Kammeradvokaten NOTAT Procedure for BYGSTs anvendelse af Kammeradvokaten Oktober 2015 J. nr. 12/01837 I dette notat beskrives BYGSTs interne procedure for rekvirering mv. af juridisk bistand fra Kammeradvokaten. 1. Henvendelsen

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK SERIE NEW YORK Advokat i udlandet FARVEL, DANMARK Det kræver sin kvinde eller mand at slå igennem som advokat i udlandet. Ikke bare skal de juridiske kompetencer være på plads. Den juridiske viden skal

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

statens køb af juridisk bistand

statens køb af juridisk bistand Beretning til statsrevisorerne om statens køb af juridisk bistand Oktober 2006 RB A103/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Baggrund, formål og afgrænsning...

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-2557/8KR/GGR 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR FORORD Her kan du læse Dansk Landbrugsrådgivnings (DLBR s) etiske regler for rådgivning, servicering af kunder og virke i øvrigt.

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Advokatsamfundet og. December 2009 17-12-2009 1

Advokatsamfundet og. December 2009 17-12-2009 1 Advokatsamfundet og Danske Advokater December 2009 17-12-2009 1 Forhistorien En dom fra Menneskerettighedsdomstolen fra januar 2006 om forbud mod eksklusivbestemmelser og regeringens generelle ønske om

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 7. december 2017 17/09856-2 Samråd i ERU den 7. december

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2015 1. Baggrunden for redegørelsen Efter

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statens køb af juridiske tjenesteydelser

Statens køb af juridiske tjenesteydelser Statens køb af juridiske tjenesteydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 2.1. Kammeradvokatordningens historie... 6 2.2. Tidligere undersøgelser... 6 2.3. Elementerne i den

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

forståelse for de reelle problemer og evnen til at anvise fornuftige løsninger til den rigtige tid er grundlæggende elementer i vores arbejde.

forståelse for de reelle problemer og evnen til at anvise fornuftige løsninger til den rigtige tid er grundlæggende elementer i vores arbejde. TILGÆNGELIGHED PRÆCISION ENGAGEMENT FORRETNINGSFORSTÅELSE JURIDISK RÅDGIVNING TILPASSET KLIENTENS BEHOV 5 Nielsen Nørager er et velrenommeret erhvervsadvokat firma med et godt internationalt netværk og

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand Spørgsmål og svar ATP udbud af juridisk bistand ID Modtaget Spørgsmål Svar 1 27. marts 2012 I punkt 8.1 af materialet står der "Tilbuddet skal afleveres som en præsentation". Hvordan skal udtrykket "præsentation"

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen (beretning nr. 1/03) I. Indledning

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

ER DU KOMMET TIL SKADE?

ER DU KOMMET TIL SKADE? ER DU KOMMET TIL SKADE? DAHL ADVOKATFIRMA ER SPECIALISTER I PERSONSKADEERSTATNING OG TILBYDER EN GRATIS VURDERING AF DIN SAG 1 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG! Dit valg af advokat

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Er I klar til den nye persondataforordning?

Er I klar til den nye persondataforordning? Er I klar til den nye persondataforordning? Nye regler om persondata på vej I december 2015 blev der opnået enighed om en ny persondataforordning. Forordningen indeholder en række nye og ændrede regler

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere