OM KAMMERADVOKAT ORDNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OM KAMMERADVOKAT ORDNINGEN"

Transkript

1 1

2 Årsberetning 2013

3 Kammeradvokatens årsberetning 2013 OM KAMMERADVOKAT ORDNINGEN Kammeradvokatordningen indebærer, at et privatejet advokatfirma, Advokatfirmaet Poul Schmith, varetager statens advokatopgaver. Siden 2004 har Karsten Hagel-Sørensen haft hvervet som kammeradvokat. Kammeradvokaten har valgt side til fordel for staten og det offentlige Danmark. Dermed sikres det, at alle statens institutioner til enhver tid har adgang til advokatbistand på et højt kvalificeret niveau og fra et advokatfirma, der er uafhængigt af andre interesser. Ved siden af staten betjener advokatfirmaet også andre klienter inden for den ramme, der er fastlagt i virksomhedens habilitetspolitik. Samarbejdet mellem staten og kammeradvokaten reguleres i en aftale med Finansministeriet. For yderligere oplysninger Tal i denne årsberetning vedrører udelukkende sager, der er omfattet af kammeradvokataftalen. Oplysninger om medarbejdere er imidlertid for hele firmaet.

4 3 INDHOLD 05 / Forord 07 / Troværdighed er afgørende for vores relationer 08 / Vores klienter / Staten skal rådgives på højt niveau 12 / Brugen af kammeradvokatordningen / Virkelighedens jura kræver samarbejde 16 / Udvikling i timepriser / Vi er alle sammen konkurrencemennesker 20 / Udvikling i salærer / Sagsområder / Retssagsstatistik / Netværk er vigtigt for jurastuderendes jobsøgning 26 / Karriere og kompetenceudvikling 27 / Viden og netværk 28 / Vi kæmper for en fælles sag 30 / Advokater er ikke kun problemløsere 32 / Social ansvarlighed 34 / Advokatfirmaet 35 / Medarbejderfordeling

5 Kammeradvokatens årsberetning 2013

6 ER IKKE ÆNDRET TIL FORORD KAMMERADVOKATEN 2013 Temaet for dette års beretning er relationer. Som statens advokat er vores rolle speciel, og det påvirker naturligvis vores mange forskelligartede relationer. Vi er ofte involveret i sager, der er principielle og har vidtrækkende betydning for det danske samfund. Derfor har vi også pligt til at løfte blikket og se den enkelte sag i et større samfundsmæssigt perspektiv. Det påvirker vores relationer både internt i forhold til medarbejdere og kolleger samt eksternt i forhold til klienter, samarbejdsparter, modparter, domstole og omverdenen som sådan. Netop disse særlige relationer har vi forsøgt at illustrere gennem en række interviews her i beretningen. Gode relationer handler om at imødekomme behov. De forventninger, der stilles til advokater, har ændret sig. Som bestyrelsesmedlem i Danske Advokater Karen-Margrethe Schebye fortæller i et interview her i beretningen, så skal en advokat i dag helst kunne opfylde en række behov hos klienten, som ikke var så efterspurgte tidligere. Advokaten skal med andre ord være den betroede rådgiver, dvs. den rådgiver, som klienten ringer til, når der er behov for juridisk sparring. For at skabe værdi for klienten skal advokaten med sin helhedsorienterede forståelse kunne sætte sig ind i de udfordringer, klienten måtte have. Det er en udvikling, vi som firma har stort fokus på, hvilket kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen fortæller mere om her i beretningen. I et firma med omkring 350 ansatte samarbejder vi som kolleger hver dag på kryds og tværs af afdelinger og juridiske specialer. Samarbejdet er afgørende for, at vi kan løse sagerne effektivt, helhedsorienteret og dermed mest muligt omkostningseffektivt. I beretningen fortæller to medarbejdere med hver deres juridiske speciale om, hvordan de samarbejder, og hvad det betyder for sagerne og de løsninger, vi leverer. Relationer er også helt afgørende for vores kommende medarbejdere. En omdømmeanalyse fra Danske Advokater viste i 2013, at de jurastuderende især bruger deres netværk, når de skal søge information om deres fremtidige arbejdsplads. Og her spiller det, de hører fra bl.a. undervisere og medstuderende, der er ansatte i virksomhederne, en stor rolle for deres opfattelse. Derfor er vi stolte af, at omdømmeanalysen for anden gang i træk kårede Kammeradvokaten som de jurastuderendes foretrukne arbejdsplads i branchen. Dette er blot nogle få af de mange emner, du kan læse meget mere om her i beretningen. Rigtig god fornøjelse. Tomas Ilsøe Andersen Managing Partner Maj 2014

7 Kammeradvokatens årsberetning 2013 Karsten Hagel-Sørensen, kammeradvokat

8 7 INTERVIEW MED KAMMERADVOKAT KARSTEN HAGEL-SØRENSEN Troværdighed er afgørende for vores relationer Gode relationer er essentielle for Kammeradvokaten. Det gælder både i forhold til klienter, modparter og domstole, men også i forhold til offentligheden. Tillid, troværdighed og åbenhed er nogle af nøgleordene. Vi er kommet tættere på klienterne. I de senere år har vi oplevet en stigning i antallet af retssager, til dels som følge af domstolsreformen. Men samtidig har vi kunnet se, at der i stigende grad er brug for vores rådgivning på et tidligere tidspunkt. Før kom klienterne oftest, når et problem var ved at gå i hårdknude. I dag arbejder vi også forebyggende. Klienterne efterspørger ofte en meget operativ rådgivning for eksempel i forbindelse med strukturændringer eller effektiviseringsprojekter. Her går vi ind som serviceorganisation og løser klientens behov. Vores troværdighed kan blive et lod i vægtskålen. Vores klient er interesseret i, at vi når frem til det rigtige juridiske resultat ikke i at vinde med urette. Her stiller både klienter, domstole og omverdenen særlige krav til os. Vi skal være opmærksomme på, at de ting, der taler til modpartens fordel, også kommer frem. Vi repræsenterer oftest den mest ressourcestærke part, og det forventes, at vi er imødekommende over for modparter, der står med en anden udfordring. Tillid fra klienten er vigtig. Det er afgørende for os at bevare en relation, hvor klienten ved, at det går ordentligt for sig. Retsudvalget sagde i februar 2013, at den nuværende kammeradvokatordning indebærer en række fordele for vores klient. Den betyder, at der hos Kammeradvokaten opbygges en viden, der kan komme institutioner på alle ministerområder til gode. Denne viden kan lægges til grund i alle styrelser, så der ikke sker en genopfindelse af det varme vand hele tiden. Man tilføjede, at dette kunne bidrage til ensartethed i sagsbehandlingen til gavn for retssikkerheden. Retsudvalget efterlyste samtidig mere transparens i vores timeforbrug, og det har vi ikke noget imod. Men det er ikke kun tidsforbruget, der er udslagsgivende for regningens størrelse. Det gælder for alle i advokatbranchen, at det også har betydning, hvis problemstillingen i en opgave er principiel og kompleks, eller at sagen involverer store værdier. VI SKAL leve op til, AT DER I relation til omverdenen ER EN interesse FOR, HVAD DER foregår, FORDI VI HAR EN VIRKSOM- HED, DER ER samfundsrelevant Vi skal både kunne forklare og forsvare, det vi gør. Vi skal leve op til, at der i relation til omverdenen er en interesse for, hvad der foregår, fordi vi har en virksomhed, der er samfundsrelevant. Vi skal samtidig være åbne over for offentligheden selvfølgelig med de begrænsninger vores tavshedspligt giver os. Derfor har vi i snart mange år lavet en årsberetning, der blandt andet redegør for timer og priser og fordeling på enkelte klienter.

9 Kammeradvokatens årsberetning 2013 Vores klienter 2013 OMSÆTNING I / KR Skatteministeriet 2013 / (33 %) 2012 / (35 %) 2011 / (34 %) Social- og Integrationsministeriet Forsvarsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Transportministeriet Miljøministeriet Finansministeriet Justitsministeriet Klima, Energi- og Bygningsministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kulturministeriet Udenrigsministeriet Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Beskæftigelsesministeriet Undervisningsministeriet 2013 / (3 %) 2012 / (4 %) 2011 / (4 %) 2013 / (2 %) 2012 / (2 %) 2011 / (2 %) 2013 / (1 %) 2012 / (1 %) 2011 / (1 %) 2013 / (1 %) 2012 / (2 %) 2011 / (1 %) 2013 / (1 %) 2012 / 977 (0 %) 2011 / (0 %) 2013 / (4 %) 2012 / (3 %) 2011 / (2 %) 2013 / (2 %) 2012 / (3 %) 2011 / (4 %) 2013 / (6 %) 2012 / (6 %) 2011 / (5 %) 2013 / (6 %) 2012 / (5 %) 2011 / (7 %) 2013 / ( 6 %) 2012 / (6 %) 2011 / (5 %) 2013 / (6 %) 2012 / (5 %) 2011 / (7 %) 2013 / (6 %) 2012 / (6 %) 2011 / (7 %) 2013 / (3 %) 2012 / (4 %) 2011 / (6 %) 2013 / (11 %) 2012 / (9 %) 2011 / (7 %) 2013 / (8 %) 2012 / (9 %) 2011 / (7 %) Øvrige 2013 / (1 %) 2012 / / 1.426

10 9 Skatteministeriet var også vores største klient i Hovedparten af sagerne på Skatteministeriets område er retssager, som anlægges af virksomheder og borgere. Herudover udgør sager om grænseoverskridende transfer pricing en stigende andel af de større sager for Skatteministeriet. Skatteministeriet står normalt for ca. en tredjedel af omsætningen i vores statslige sager. Dette var også situationen i 2013, hvor omsætningen i skattesager udgjorde knapt 107 mio. kr. Social- og Integrationsministeriet og Forsvarsministeriet var også i 2013 henholdsvis de næststørste og tredjestørste brugere af kammeradvokatens ydelser. På Social- og Integrationsministeriets område fører vi primært en række følsomme sager om børns anbringelse samt en række erstatningssager om arbejdsskader, men også socialretlige sager om eksempelvis retten til revalidering eller fleksjob mv. Samlet set beløb salæret i 2013 sig til knapt 36 mio. kr. på Social- og Integrationsministeriets område, hvilket svarede til ca. 11 % af det samlede salær i statslige sager. Vores bistand til Forsvarsministeriet består fortrinsvist af udbuds- og kontraktsrådgivning i forbindelse med større statslige anskaffelser af militært udstyr. I 2013 bistod vi blandt andet ved indkøb af 360 pansrede køretøjer, ligesom vi førte en udbudssag, der var anlagt i forbindelse med indkøb af maritim helikopter. Sagerne for Forsvarsministeriet beløb sig salærmæssigt til godt 27 mio. kr. i 2013, eller til ca. 8 % af det samlede salær i statslige sager. Erhvervs- og Vækstministeriet, Transportministeriet, Miljøministeriet, Finansministeriet og Justitsministeriet er andre store statslige klienter, som i 2013 alle hver især stod for ca. 6 % af det samlede salær i sager for staten. Efter valget i september 2011 skete der en omfattende ændring af resortfordelingen mellem ministerierne. Integrationsministeriet blev desuden nedlagt som selvstændigt ministerområde og opgaverne blev fordelt mellem fire ministerier. Det gør en sammenligning af vores aktuelle statslige omsætning i forhold til tidligere vanskelig for enkelte ministerier. Det betyder, at den viste omsætning ikke er helt retvisende i alle tilfælde. Omsætningen på de enkelte ministerområder i 2011 skal derfor tages med disse forbehold in mente.

11 Kammeradvokatens årsberetning 2013 INTERVIEW MED JØRGEN STEEN SØRENSEN, FOLKETINGETS OMBUDSMAND Staten skal rådgives på højt niveau Ombudsmanden og Kammeradvokaten har meget forskellige roller, som alligevel forenes i et fælles mål om at opretholde et retssystem, der sikrer borgerens retssikkerhed. Fejlene skal tages i opløbet. Og Kammeradvokatens rolle vil oftest være at rådgive myndighederne om, hvad de skal gøre i konkrete sager. Det kan vi ikke hos Ombudsmanden, eftersom vi meget let kan sidde med sagerne bagefter. Vi har derfor forskellige relationer til myndighederne. Kammeradvokatens funktion er at rådgive statslige myndigheder, og vores rolle er at kontrollere. Det betyder noget for hele folkestyret, at vi har en forvaltning, som ligger på et højt legalitetsniveau. Det er en del af det at leve i et retssamfund, og det er vigtigt for hele samfundet, at de myndigheder, der udøver magten, bliver rådgivet godt juridisk hvad enten det er af deres egne jurister eller af eksterne firmaer, således at punktummerne bliver sat korrekt. Dybest set er vi alle Kammeradvokaten, domstolene og ombudsmanden pinde i et stakit, der skal sikre, at borgerne bliver behandlet korrekt. Vi lever ikke på øde øer i forhold til hinanden, Vi ønsker en tæt relation med Kammeradvokaten. Selvfølgelig med respekt for at vi har hver vores opgave. Alle er interesserede i, at Kammeradvokaten rådgiver på et niveau, hvor problemerne bliver løst og afværget, inden vi kommer ind i billedet. Derfor er det vigtigt, at der er en løbende formidling, så Kammeradvokaten kan indrette sin rådgivning i rimelig forvisning om, hvordan domstolene og Ombudsmanden vil se på givne problemstillinger. Og derfor har vi en hel del faglige relationer med deltagelse i fælles seminarer og uformelle møder. Og jeg ved, at Kammeradvokaten bruger mange ressourcer på at følge ombudsmandspraksis, så de kan rådgive deres klienter korrekt. DET ER EN DEL AF DET AT leve i et retssamfund, OG DET ER vigtigt for hele samfundet, AT DE MYNDIGHEDER, DER udøver magten, BLIVER rådgivet godt juridisk... en sag. Det er ikke værdigt i et samfund som det danske, at de myndigheder, der udøver magten, ender i uholdbare dispositioner eller retssager. Og nogen skal gerne have modet til at sige stop, inden en sag kører af sporet. Om det skal ske gennem et eller flere advokatfirmaer, har vi hos ombudsmanden ingen holdning til, og det er i sidste ende et politisk spørgsmål. Men den offentlige ret er efterhånden ganske kompliceret, og vi lever i et lille land. Så det er vigtigt, at advokatrådgivningen af statslige myndigheder under alle omstændigheder sker i virksomheder, der har mulighed for at opbygge den nødvendige erfaring og ekspertise. Kammeradvokaten kommer ofte for alvor ind, når tingene spidser til. Og derfor er det vigtigt, at vi har en kammeradvokat, som ikke blot går efter at vinde sager for enhver pris, men som også har styrken til at stoppe Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at behandle en sag igen og eventuelt ændre deres afgørelse, men ombudsmanden kan ikke selv træffe afgørelser. Kammeradvokaten er statens advokat. Det indebærer, at firmaet varetager statens behov for advokatbistand inden for alle retsområder. Undtaget er kun statens advokatundersøgelser og inkasso. Vilkårene for hvervet er fastlagt i en aftale med Finansministeriet.

12 Jørgen Steen Sørensen, Folketingets Ombudsmand 11

13 Kammeradvokatens årsberetning 2013 Brugen af kammeradvokatordningen AFREGNEDE TIMER DIFF Interessenter Advokater med mindst 3 års anciennitet Advokater med under 3 års anciennitet Advokater i alt Advokatfuldmægtige Studenter og juridiske assistenter I alt Behovet for juridisk bistand er steget i de sidste 5-10 år som følge af samfundsmæssige ændringer. Det gælder både i den private og i den offentlige sektor. Udviklingen forklares ofte af samfundets stigende kompleksitet, den tiltagende internationalisering og den voksende bevidsthed hos borgere og virksomheder om mulighederne for at afprøve egen sag. I 2013 er denne udvikling imidlertid bremset lidt op især i den private sektor. Når det gælder kammeradvokatens sager for staten er omsætningsudviklingen i 2013 også stagnerende efter flere år med en vækst, der lå noget udover inflationen. Generelt set kan omsætningsudviklingen i sager for henholdsvis den private og offentlige sektor dog godt afvige en del fra hinanden afhængig af det generelle økonomiske klima. Der kan således være en tendens til særligt høje vækstrater i omfanget af juridisk arbejde for den private sektor i år med en høj samfundsøkonomisk vækst. Det skyldes blandt andet, at der kan være en tendens til flere virksomhedsfusioner og -overtagelser, hvilket skaber en vækst i dertil knyttede juridiske spørgsmål. Omvendt er det andre retsområder, der vokser i krisetider, som vi har oplevet i de senere år. Det gælder ikke mindst juridisk rådgivning i tilknytning til konkurser. For den statslige sektors vedkommende omfatter det også bistand til at igangsætte øgede investeringer i infrastruktur for at afbøde de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af krisen samt udvikle det juridiske grundlag for rækken af bankpakker mv. I krisetider er konsekvensen ofte, at vores omsætningsvækst kan være højere, end den er hos advokatfirmaer, som altovervejende har klienter i den private sektor. Til gengæld kan vi ofte ikke præstere de samme vækstrater, som advokatfirmaer med speciale i virksomhedshandler og andre privatretlige områder, når der er højkonjunktur i samfundet. Konjunkturerne kan i de enkelte år dæmpe efterspørgslen på nogle juridiske sagsområder og accelerere den på andre. Men den langsigtede trend er dog stadig en større beskæftigelse og omsætning i advokatbranchen i dag end for nogle år tilbage også selvom udviklingen bremsede op i I kammeradvokatens sager for staten steg timeforbruget i 2013 en smule, dvs. med 0,5 % i forhold til Det er en stigning, der er væsentligt lavere end i 2012, som omvendt lå over niveauet for den generelle stigningstakt i perioden fra på 7,9 %. Note 1 De anførte timetal er baseret på hver partners og medarbejders daglige opgørelse over anvendt, effektiv arbejdstid på hver enkelt sag, registreret pr. interval à 6 minutter. Da studenters arbejde med kildesøgning ikke i alle tilfælde registreres på den enkelte sag, er som supplement til deres tidsregistrering anvendt deres løn-/timeopgørelse med fradrag af skønnet indsats i sager for andre end staten. Note 2 Timeopgørelsen tager afsæt i den enkelte jurists status (f.eks. fuldmægtig versus advokat) i forbindelse med tidspunktet for sagens afregning, snarere end juristens status på det (tidligere) tidspunkt, hvor timerne blev registreret på sagen. Note 3 Brancheorganisationen Danske Advokaters årlige økonomi- og beskæftigelsesrapport Advokatbranchen i tal viste i 2013, at omsætningen i advokatbranchen endte med en nedgang i omsætningen på 8 %.

14 13 PROCENTVIS UDVIKLING I AFREGNEDE TIMER GNS Interessenter -1,0 % 3,4 % -4,7 % -5,9 % -1,5 % -2,0 % Advokater med mindst 3 års anciennitet 3,3 % 12,8 % 3,8 % 24,3 % 1,4 % 8,8 % Advokater med under 3 års anciennitet 15,6 % 12,9 % -4,5 % 9,5 % 40,2 % 13,9 % Advokater i alt 5,2 % 10,0 % -1,2 % 11,6 % 12,0 % 7,4 % Advokatfuldmægtige 13,8 % 32,8 % 40,3 % 22,8 % -34,3 % 11,3 % Studenter og juridiske assistenter 4,7 % 8,1 % 3,2 % 11,4 % 7,8 % 7,0 % I alt 6,2 % 12,7 % 6,5 % 13,9 % 0,5 % 7,9 % DYBEST SET er vi alle KAMMERADVOKATEN, DOMSTOLENE OG OMBUDSMANDEN pinde i et stakit, DER SKAL sikre, AT borgerne BLIVER behandlet korrekt Jørgen Steen Sørensen, Folketingets Ombudsmand

15 Kammeradvokatens årsberetning 2013 INTERVIEW MED SUNE RIISGAARD, PARTNER OG ADVOKAT I SKATTEGRUPPEN, OG MORTEN PLANNTHIN, PARTNER OG ADVOKAT I INSOLVENSGRUPPEN HOS KAMMERADVOKATEN Virkelighedens jura kræver samarbejde Samarbejde er et nøgleord, når komplekse sager skal løses bedst muligt og mest omkostningseffektivt. Sune Riisgaard og Morten Plannthin sidder på hver deres etage med hvert sit juridiske fagområde. Men deres specialer supplerer hinanden godt. Derfor krydses deres veje ofte, når komplekse spørgsmål opstår i jagten på det rigtige resultat. Det handler altid om at mande sagen op med de rigtige folk ikke om at tilpasse sagen til kompetencerne hos den medarbejder, der får den ind. Vi har indrettet firmaet sådan, at nogle medarbejdere har fokus på skatteret, andre på insolvensret, miljøret og så videre. Det har vi, fordi det giver os den bedste specialistviden. Men virkelighedens juridiske problemstillinger kan ikke puttes ned i en kasse. Sagerne har ofte tværgående karakter, og det kræver, at vi samarbejder på kryds og tværs af firmaet. Vi skal finde ud af, hvor sagen skal ligge til at starte med, og hvilke andre relevante kompetencer vi skal trække på. Vi har behov for at gå ud i huset og få input fra andre specialister på deres områder. I løbet af et sagsanlæg kan der dukke en række spørgsmål op, som ikke nødvendigvis falder inden for ens eget fagområde. Og her er der andre i firmaet, som ved meget mere om det, end man selv gør. Disse kompetencer bringer vi så i spil, så sagen kan løses så effektivt som muligt. For eksempel bistår vores insolvensgruppe SKAT med at inddrive ubetalte skatter og afgifter. Ofte hænder det, at folk ikke vil betale, fordi de ikke mener, de skylder noget til SKAT. Når bedømmelsen af sådanne indsigelser forudsætter kendskab til vanskelige skatteretlige spørgsmål, vil insolvensgruppen kunne trække på skattegruppens kompetencer. Kammeradvokaten dækker stort set alle retsområder: Administrative tvangsindgreb Ansættelsesret Det almene byggeri Entreprise, lejeret og fast ejendom Erstatning og forsikring EU-ret Forsvar og sikkerhed Immaterialret Infrastruktur Insolvens IT og digitalisering Konkurrenceret Kontrakter og udbud Miljø og energi Offentlig organisering Skatter og afgifter Socialret Stats- og forvaltningsret Sundhed, Velfærd og Innovation Sø- og transportret Teleret Udlændingeret Voldgift Vi har fokus på at skabe helhedsorienterede løsninger. Det kræver, at vi ved, hvad de andre i firmaet laver, og hvilke kompetencer og hvilken viden der er i huset. Det tager lang tid at sætte sig ind i et helt nyt område. Det går langt hurtigere, hvis vi i stedet kan sende noget ned ad trappen til en kollega, som ovenikøbet er specialist på lige netop det område. Det giver samtidig det bedste og mest omkostningseffektive resultat.

16 15 Morten Plannthin, partner og advokat hos Kammeradvokaten, og Sune Riisgaard, partner og advokat hos Kammeradvokaten

17 Kammeradvokatens årsberetning 2013 Udvikling i timepriser VEDERLAG PR. TIME / KR. (AFREGNEDE SAGER) DIFF Interessenter Advokater med mindst 3 års anciennitet Advokater med under 3 års anciennitet Advokater i alt Advokatfuldmægtige Studenter og juridiske assistenter I alt PROCENTVIS UDVIKLING I TIMEVEDERLAG GNS Interessenter 6,6 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 0,0 % 2,8 % Advokater med mindst 3 års anciennitet 6,7 % 2,3 % 2,6 % 2,5 % 0,1 % 2,8 % Advokater med under 3 års anciennitet 6,6 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 0,1 % 2,8 % Advokater i alt 5,7 % 1,7 % 2,5 % 1,5 % -1,9% 1,9 % Advokatfuldmægtige 6,6 % 2,3 % 2,6 % 2,5 % 0,1 % 2,8 % Studenter og juridiske assistenter 6,7 % 2,3 % 2,5 % 2,4 % 0,2 % 2,8 % I alt 5,6 % 1,3 % 0,3 % 1,2 % 1,5 % 2,0 %

18 17 De gennemsnitlige timepriser for advokater faldt med 1,9 % i For alle personalegrupper under ét udgjorde stigningstakten 1,5 %. Timeprisstigningen i 2013 er lavere end den gennemsnitlige stigningstakt siden 2008 på henholdsvis 1,9 % for advokater og 2,0 % for personalegrupperne samlet set. Stigningstakterne på 1,9 % for advokater og 2,0 % for personalegrupperne samlet set over hele perioden siden 2008 kan tilsvarende sættes i kontekst af en gennemsnitlig udvikling i statens pris- og lønindeks i perioden på godt 1,7 %. Note: 2. afsnit: Når den gennemsnitlige advokattimepris i 2013 faldt med 1,9 % og ikke steg marginalt med 0,0-0,1 %, som for de enkelte personalekategorier isoleret betragtet, skyldes det, at der var større vækst i det præsterede antal timer blandt unge advokater med under tre års anciennitet end blandt interessenter i Denne udvikling har altså øget andelen af timer fra unge advokater til en lavere timesats og omvendt reduceret andelen af interessenttimer med en højere timesats i opgørelsen af den samlede gennemsnitlige advokattimepris. Tilsvarende var der i 2013 et fald i mængden af advokatfuldmægtigtimer til en lavere timesats end for advokattimer. Dette gør den samlede timeprisstigning for alle personalekategorier højere end timeprisstigningerne for de enkelte personalekategorier; 1,5 % i forhold til 0,0-0,2 %. I 2012 var det modsatte tilfældet, idet den samlede gennemsnitlige timeprisstigning for alle personalekategorier var lavere end for hver kategori isoleret betragtet (1,2 % versus 2,4-2,5 %). Udviklingen varierer derfor fra år til år alt efter de forskydninger, der sker i de enkelte personalekategoriers andel af den samlede mængde timer.

19 Kammeradvokatens årsberetning 2013 INTERVIEW MED KARSTEN HØJ, PARTNER HOS ELMER & PARTNERE Vi er alle sammen konkurrencemennesker Advokat Karsten Høj er en af dem, der ofte møder Kammeradvokaten. Typisk i sager, der handler om arbejdsskader, patientskader og socialretlige sager. Men selvom det handler om at vinde, gælder det stadig om at have en god og professionel relation. Selvom vi er modparter, skal vi have en god og professionel relation. Det handler om at vise forståelse for hinandens arbejdsvilkår og forholde sig til, hvordan vi kommunikerer med og optræder over for hinanden i forskellige sammenhænge. Man skal dog huske på, at vi altid er dem, der skal udfordre en afgørelse, mens Kammeradvokaten skal forsvare den. Det giver forskellige vilkår at arbejde under. Herudover har vi naturligvis også en masse kollegialt med hinanden at gøre uden for retssalen. Jeg sidder blandt andet i Danske Advokaters Repræsentantskab, som er vores fælles brancheorgan, hvor vi arbejder sammen for bedre fælles forhold for advokatbranchen som sådan. Kammeradvokatens funktion er vigtig. Sagerne kan få enorm betydning, ikke kun for den enkelte borger, men nogle gange for tusinder af mennesker i lignende sager. Derfor fylder Kammeradvokaten selvfølgelig meget i vores verden på godt og ondt, og vi har også kritiske synspunkter. Vi har bl.a. en mening om, hvordan Kammeradvokatordningen skal fungere, ikke kun som advokater, men også som samfundsborgere. Kammeradvokaten repræsenterer jo myndighederne og har ry for fagligt at ligge i den skarpe ende. Den kombination kan godt vække både respekt og en vis ærefrygt. Især hos de yngre advokater. Den, der møder fra Kammeradvokaten, har været det hele igennem og kan sit stof til fingerspidserne. Det stræber vi selvsagt også efter, men vores udfordring er den ressourceulighed, der er mellem os, som borgerens advokat, og Kammeradvokaten. Det er vigtigt i fællesskab at arbejde for opfyldelse af princippet om equality of arms. Det er mit klare indtryk, at det er en del af Kammeradvokatens værdigrundlag. SAGERNE KAN FÅ enorm betydning, IKKE KUN FOR DEN ENKEL- TE BORGER, MEN NOGLE GANGE FOR tusinder af mennesker I LIGNENDE SAGER har forsøgt at obstruere processen undervejs selvfølgelig uden at give køb på de interesser, vi varetager. Kammeradvokaten har vel en særlig forpligtelse på det punkt. Hvis de eller vi ind imellem går lige lovligt langt, så tager vi diskussionen nogle gange formelt, andre gange mere uformelt. Det er bl.a. det, der kendetegner et godt samarbejde. Bølgerne kan gå højt i retssalen. Det at føre retssager er den ultimative konfrontation mellem synspunkter. Vi er alle sammen konkurrencemennesker, og det er selvfølgelig sjovere at vinde end at tabe. Men vi bør alle arbejde mod at nå den rette afgørelse, som bærer præg af, at ingen

20 Karsten Høj, Partner hos Elmer & Partnere 19

21 Kammeradvokatens årsberetning 2013 Udvikling i salærer SAMLEDE SALÆRER UNDER KAMMERADVOKATORDNINGEN 350 MIO 321,1 319,2 325,5 325,5 300 MIO 282,8 268,4 276,7 250 MIO 240,2 259,2 220,5 227,0 200 MIO 202,3 150 MIO Kammersalær i løbende priser, DKK Kammersalær, delfateret med statens pris- og lønindeks til brug for ministeriernes bevillinger (2013 som basisår) De samlede salærer i kammeradvokatordningens regi udgjorde i ,5 mio. kr. Det er en stigning på godt 6 mio. kr. eller 2,0 % i forhold til Salærstigningen på 2,0 % skal ses i relation til en stigning i timeforbruget på 0,5 % i forhold til 2012, som tidligere vist. Generelt set har der, jf. de lave timeprisstigninger i de senere år, været en tæt overensstemmelse mellem en stigende timeindsats og en stigende omsætning siden Stigningen skyldes især, at staten fører flere retssager i dag end tidligere ikke mindst er der sket en stigning i sager på skatteområdet og i sager om tvangsfjernelser. Kammeradvokaten indgår desuden i langt mere kompliceret rådgivning af staten i dag end førhen. Note 1 Vores afregningsprincipper er fastlagt i aftalen fra 2004 mellem Finansministeriet og Kammeradvokaten. Her står der bl.a. i pkt. 5: I øvrigt oppebærer Kammeradvokaten salær for den enkelte sag med 2/3 af sædvanligt advokatsalær. Sædvanligt advokatsalær fastlægges i overensstemmelse med Advokatrådets meddelelse af 4. juli 1996 som et rimeligt vederlag med udgangspunkt i arbejdets art og omfang, det med sagen forbundne ansvar, sagsgenstandens størrelse, sagens betydning for klienten, den medgåede tid og det opnåede resultat. Det indebærer, at alle de nævnte omstændigheder tages i betragtning, idet der lægges betydelig vægt på arbejdets omfang. Salæret fastsættes således hverken til en vis procentdel af sagens værdi eller til et timevederlag.

22 21 Sagsområder SAGSTYPE OMSÆTNING 2011 / kr. OMSÆTNING 2012 / kr. OMSÆTNING 2013 / kr. Retssager + sager for nævn og voldgift ,0 % ,9% ,2% Udbud ,6 % ,2 % ,3 % Rådgivning om offentligretlige forhold ,4 % ,5 % ,3 % Rådgivning om privatretlige forhold ,3 % ,5 % ,1 % Responsa ,9 % ,1 % ,2 % Bistand i forhold til EU-kommissionen ,7 % ,9 % ,8 % Kontrakter ,9 % ,4 % ,7 % Inddrivelse ,5 % ,0 % ,7 % Forligsforhandlinger og tvister uden retssag ,2 % ,5 % ,6 % Bistand med love og bekendtgørelser ,7 % ,7 % ,3 % Bistand ved udformning af myndighedsafgørelsen ,2 % ,5 % ,1 % Øvrige ,6 % ,9 % ,8 % I alt ,0 % ,0 % ,0 % Retssager og sager for nævn og voldgift plejer at udgøre knapt 2/3 af vores omsætning inden for kammeradvokatordningen. Det var også tilfældet i 2013, hvor salæret i retssager udgjorde 209 mio. kr., eller godt 64 % af den samlede omsætning. Rådgivning i forbindelse med udbud er det næststørste sagsområde, som også i 2013 udgjorde % af den samlede omsætning i sager for staten. Omsætningsniveauet udgjorde således knapt 37 mio. kr. De øvrige sagsområder er omfangsmæssigt mere beskedne, som det ses af tabellen ovenfor.

ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG

ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG ADMINISTRATIVE TVANGSINDGREB ANSÆTTELSESRET DET ALMENE BYGGERI ENTREPRISE, LEJERET OG FAST EJENDOM ERSTATNING OG FORSIKRING EU-RET FOR SVAR OG SIKKERHED IMMA TERIALRET INFRASTRUKTUR INSOLVENS IT OG DIGITALI

Læs mere

Årsrapport 2013. LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52

Årsrapport 2013. LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52 Årsrapport 2013 LETT Advokatpartnerselskab CVR 35 20 93 52 Vi har et erklæret mål om fortsat vækst og om at være et naturligt advokatvalg for erhvervslivet og den offentlige sektor 2 Årsrapport 2013 Indhold

Læs mere

Høj på at rådgive KURSER. Niels Walther-Rasmussen: MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 2 maj 2012. Det betaler sig at dele ud af sin viden

Høj på at rådgive KURSER. Niels Walther-Rasmussen: MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 2 maj 2012. Det betaler sig at dele ud af sin viden Niels Walther-Rasmussen: Høj på at rådgive Det betaler sig at dele ud af sin viden Om at gøre en forskel Pro Bono Hvidbogen der skabte røre Internationalt arbejde skal skabe værdi De unge er fremtiden

Læs mere

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 OKTOBER 2013 ÅRGANG 2013 Følg fire nyuddannede advokater, der lige har taget hul på karrieren PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. INDHOLD

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 3 APRIL 2014 BORGER MOD STAT Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. JURASTUDIET TIL NY EKSAMEN. ADVOKATEN SER PÅ KVALITETEN

Læs mere

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse 2 Ankestyrelsen 2008 Titel Udgiver Bidrag Redigering Designkoncept Layout og tryk Hjemmeside Ankestyrelsen 2008 Ankestyrelsen, maj 2009 Trine Baadsgaard Klartekst ApS Kontrapunkt as Schultz Grafisk www.ast.dk

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning TEMA NY NORDJYSK JURA-UDDANNELSE INTERVIEW BRANCHEFORENINGENS FORMAND OM PLANERNE FORSKNING HVAD MENER DANSKERNE EGENTLIG OM STRAF? RETSSIKKERHED ADVOKATRÅDET VARSLER NYT PROGRAM ADVOKATERNES SERVIC 2

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse # 15 OKT 2013 Magasin for Danmarks Domstole Side 6 TEMA Tablets i retterne Mange retter bruger tablets som et naturligt værktøj i retsarbejdet. De holder digitale retsmøder og bruger de små, håndholdte

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

Hvad bringer fremtiden for domstolenes kontorpersonale?

Hvad bringer fremtiden for domstolenes kontorpersonale? # 5 marts 2011 Magasin for Danmarks Domstole Side 10 : Hvad bringer fremtiden for domstolenes kontorpersonale? Visionsudvalget for kontorpersonalet analyserer de udfordringer og muligheder, domstolene

Læs mere

Advokatprofessionens kommercialisering

Advokatprofessionens kommercialisering Advokatprofessionens kommercialisering Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen, Danmark Advokatprofessionen har navnlig forandret sig som følge af specialiseringen og globaliseringen. Dernæst har markedet

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet.

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 1 JANUAR 2014 ADVOKATENS STEMME Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. RETSSIKKERHEDEN

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket Administrativ Debat #1 / MAJ 2015 Udgivet af den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund Lisbeth KNUdsen Embedsmænd på slingrekurs side 7 Peter StensgAArd Mørch Tillid til embedsværket og fejlkultur

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere