8 PTO Årsmøde Kontrolstatistikker 20 Kom godt i gang med implantater 22 Valgfrihed er væk 24 Moms på implantater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8 PTO Årsmøde 2012 12 Kontrolstatistikker 20 Kom godt i gang med implantater 22 Valgfrihed er væk 24 Moms på implantater"

Transkript

1 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 2 / PTO Årsmøde Kontrolstatistikker 20 Kom godt i gang med implantater 22 Valgfrihed er væk 24 Moms på implantater

2 Import af tænder kræver omtanke Protic samarbejder med et stort kinesisk dentallaboratorium, som vi personligt har udvalgt og kvalitetstestet Som PTO medlem opnår du 10% PTO fakturarabat på importeret arbejde RING TIL ET Af NEDENSTåENDE LABORATORIER! Vi uddyber gerne de fordele, som du kan opnå ved et samarbejde med Protic. Du vælger frit, hvilket laboratorium du kontakter: PROTIC - AALBORG HC Dental ApS Telefon Thomas Lundgren Carlsen PROTIC - BAGSVÆRD Rastow Dental ApS Telefon Elsebet & Vaughn Rastow PROTIC - ODENSE AR Dental A/S Telefon Anders Rosager PROTIC - VIBORG Dentolab ApS Telefon Jasmin Zilic & Ketil Sørensen Læs mere om netværket Protic og de enkelte laboratorier på

3 Praktiserende TANDLÆGER Tillid til tandlægen Indhold Offentlighedens billede af tandlæger er, heldigvis, noget mere nuanceret end kritisk omtale i TV og den trykte presse lader ane. I pressens optik synes tandlæger at være en sært sammensat størrelse, der skjuler noget, gør noget forkert og tjener for godt. En klagesag...4 PTO Årsmøde: Tandlægen i samfundet...8 PTO Generalforsamling...10 Under PTO s årsmøde for et par år siden blev en tidligere chefredaktør for den kulørte tabloidpresse spurgt om, hvorfor tandlæger var så interessant for pressen? Fordi det er dyrt at gå til tandlæge og fordi det gør ondt, lød svaret. Vi lader lige svaret stå lidt.. Med afsæt heri dykker pressen altså ned i historier om priser, hygiejne og dansk ctr. udenlandsk behandling. Man kan næste stille et schweizerur efter de forudsigelige tider på året, hvor disse historier støves af fra redaktionsgangene i håb om, at det har læsernes interesse. Erfaringerne viser, at det har det sjældent. Det gør i hvert fald ikke indtryk. 93% af tandlægens patienter er godt tilfredse eller tilfredse i nogen grad med deres tandlæge på trods af pressens skræmmekampagner, viser nyeste undersøgelse fra Forbrugerrådet (2010). Samme Råd som ellers gerne bidrager til pressens historier. Men den nævnte høje patienttilfredshed har det desværre ikke været muligt at afsætte. Den sælger ikke. Det burde den ellers. Det er flot, at en stand, der ikke just har medvind på cykelstien, alligevel får så godt et skudsmål uden brug af hverken spinddoktorer eller pressens magt. Nærmest på trods af. Lidt ringere, viser undersøgelsen, står det til med gennemsigtighed, selvom stadig flere sites og portaler giver adgang til prisinformation, prisoplysninger på udvalgte ydelser i venteværelset og priser generelt på mange tandlægers egne hjemmesider. Men standen må tage fat om problemet og forstærke indsatsen for at forklare, hvad vore patienter får for pengene. Det burde være en overkommelig opgave. Patienterne bruger rask væk flere tusinde kroner på tøj og frisør. Og en lørdag aften i byen koster også mange penge, der er pist-væk, når søvnen søndag gnides af øjnene. Der er altså mere value-for-money, når en patient får en blivende tandløsning, der dels kan give forbedret tyggefunktion og sundhed, dels et flot smil, der vel også er med til at imponere, når man næste lørdag igen besøger caféer og beværtninger for at søge socialt samvær. Her har vi som tandlæger en opgave at løfte. Også i håb om, at patienterne derved bibringes en forståelse af, hvad de får for pengene og dermed bidrager til transparens og prisgennemsigtighed. Derved stiger medborgeres og patienternes bedømmelse og vurdering af dette område. Måske ender det på det flotte niveau som tillidsvurderingen har? Eller højere? Kontrolstatistikker...12 Præsentation af et tilfælde...18 Kom godt i gang med implantater...20 Valgfrihed væk...22 Moms på implantater...24 Erhvervsudygtighedsforsikring...30 Praktiserende Tandlægers Organisation Amaliegade 17 DK-1256 København K Telefon Telefax årgang nr. 4/2010 ISSN Redaktion: Peter Kaihøj (ansvh. redaktør) Jens Olav Holm Christensen (fagredaktør) Kaj Oluf Sørensen Karsten P. Larsen Layout Folkmann Design A/S Telefon Forside Foto: Yuri Arcurs Peter Kaihøj, formand. Tryk: Gulmann Grafisk

4 4 Praktiserende TANDLÆGER En klagesag det kan ske for alle... TEKST Karsten P. Larsen Respekten for den hvide kittel er long gone Patienter har i betydeligt omfang indsigt i de behandlinger, de modtager hos autoriserede sundhedspersoner. På mange måder er det et sundhedstegn, at barrierer nedbrydes og patient og behandler kommer tættere på hinanden. Men det stiller også krav. Måske især til behandleren, der ikke tidligere været vant til, at der stilles spørgsmålstegn ved hans/hendes vurderinger, beslutninger og diagnoser. Kolde tal fra Danske Regioner afspejler udviklingen: Fra midt 90 erne til midt 00 erne lå antallet af klager over tandlæger i gennemsnit på ca. 360 pr. år. Men de seneste 3-4 år er tallet steget til ca. 520 klager pr. år. En stigning på ca. 44%. Men en ting er at klage. Et andet at få medhold. Her viser tallene, at patienter og tandlæger faktisk deler afgørelserne pænt imellem sig, idet patienter og tandlæger hver især for medhold i ca. 41% af klagerne. Dog får ca. 18 % af patienterne delvis medhold og i ca. 6% bliver klagerne afvist. I forhold til de mange mio. ydelser tandlæger leverer pr. år, er der tale om meget få klager. Og patienters tillid til deres tandlæge er i flere undersøgelser, senest af Forbrugerrådet, blevet rated meget højt. 93% af de adspurgte havde tillid i høj eller nogen grad til deres tandlæge. Diaglog På trods af de fine tal kommer der altså alligevel en klage. Og det kan ske for enhver. Men mange klager kan undgås ved dialog og kommunikation med patienten. Både før, under og efter behandlingen og ikke mindst, hvis patienten udtrykker utilfredshed med behandlingen og/eller resultatet. En positiv og diaglogbaseret tilgang løser erfaringsvis mange konflikter og er med til at bibeholde patientens tillid (og gang på klinikken). Men lykkes det ikke trods alle bestræbelser, må en klage gå sin gang. Der er ingen grund til som tandlæge at tro, at verden går i stå af den grund. Det kan selvsagt være og er også ofte en ubehagelig oplevelse, hvor man udsættes for angreb på sin faglighed fra en ofte vred patient (eller dennes familie). Nogle gange bliver det personligt. - Og derudover, fortæller en tandlæge fra hovedstadsområdet, der i var igennem et langt klagesagsforløb, får sit arbejde dissekeret og minutiøst gennemgået af kolleger, der holder den faglige fane meget højt. Så højt, at jeg nogle gange havde svært ved at se toppen og i en grad, der gav mig tvivl om, hvorvidt de pågældende selv havde stået i en sådan behandlingssituation? - Men det har de selvsagt, og jeg forstår også godt, at deres seriøsitet og faglige integritet er nødvendig for at patienter, region og offentligheden i øvrigt kan have tillid til vort fag og vort klagesystem, hvis fortræffelighed vi jo ofte bryster os af. - Man er, fortsætter tandlægen, der gerne vil være anonym, af bl.a. de nævnte årsager påvirket af klagen. Og har kun få steder at henvende sig. Jeg fik fin støtte og råd hos PTO, hvor jeg talte med en erfaren kollega. - Det kan godt ske, at det var begrænset, hvad han og PTO kunne løse af mine problemer, men det var det hele værd blot at have nogle gode folk at drøfte min situation med og få lettet sit hjerte for flere af de bekymringer, der naturligvis kommer til en i et sådant forløb. - Og så var det rart at møde den ro og besindighed, PTO lagde for dagen samt de mange erfaringer organisationen har fra

5 Praktiserende TANDLÆGER tilsvarende sager, hvor kolleger havde stået i samme situation og vi alle frygtede, at verden nærmest brød sammen. - Det gør den ikke. Chok Kaj Oluf Sørensen, Varde, er en af de folk PTO har siddende i organisationens klagesagsberedskab. Han er medlem af PTO s bestyrelse, tidligere kredsformand, formand for Overenskomstudvalg A, medlem af Kollegial Etisk råd og meget andet. Herunder klagesagsbehandler. Derfor er han i stand til stille og roligt at rubricere de problemstillinger en klagesag ofte består af og trække de enkelte forhold ned på jorden. - Jeg kan helt genkende beskrivelsen fra kollegaen ovenfor, siger Kaj Oluf Sørensen. Man får som tandlæge ofte et chok, når der indløber en klage, og der er ikke mange steder at søge råd og vejledning. -Men det er vigtigt at bevare roen og lade sagen gå sin gang. Sørg for at forsyne klagemyndigheden med alle relevante informationer, bilag, røntgen m.m. Deltag evt. i besigtigelsen og følg med i sagen. Vær hele tiden ajour. Region- og/eller landstandlægenævnet træffer derudover deres beslutning på baggrund af de informationer de modtager, og derfor er det vigtigt, at de er udtømmende.

6 6 Praktiserende TANDLÆGER En klagesag... - Og tøv ikke med at søge støtte hos kolleger, PTO eller hvad man nu har adgang til. Det er ikke sikkert, at de kan bidrage med så meget, men det er meget værd bare at få drøftet situationen og vendt problemstillingen. - Det er vigtigt, slutter Kaj Oluf Sørensen, at man føler, at man ikke står alene i en klagesag, men har opbakning og støtte. Der er en dag i morgen, verden går ikke under og en klagesag kan ske for alle. Klagefora Klager over tandbehandling omfattet af Tandlægeoverenskomsten behandles af Regionsog Landstandlægenævnet. Klager over mangelfuldt tandlægearbejde (fx en krone der falder af efter kort tid) er underkastet en 5-års forældelsesfrist. Det gælder yderligere, at klagen sendes inden 2 år efter det tidspunkt, hvor patienten var eller burde være blevet bekendt med det forhold, vedkommende vil klage over. Hvis patienten vil klage over regningen størrelse, manglende eller ufuldstændig prisoverslag eller tandlægens adfærd sendes klagen til det regionale Samarbejdsudvalg med mulighed for anke til Landssamarbejdsudvalget. En sådan klage skal indgives inden 6 uger fra det tidspunkt, hvor patienten fik kendskab til det forhold vedkommende vil klage over. Anke til såvel Landstandlægenævn som Landssamarbejdsudvalg skal ske inden 6 uger. Klager udenfor Tandlægeoverenskomstens område indgives til Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn (tidligere Patientklagenævnet). Se mere om klagereglerne på dk og/eller Kritik Sanktioner ved en klagesag i overenskomstsystemet, hvor patienten har fået hel eller delvis medhold er typisk tilbagebetaling helt eller delvis, dækning af udgiften til omlavning, kritik/ advarsel, bod og i værste fald miste retten til at praktisere efter overenskomsten. Sanktionerne i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan, hvis der fx er udtrykt kritik for alvorlig eller gentagen forsømmelse offentliggøre tandlægens navn og klinikadresse på Sundhedsstyrelsen følger op på sager, hvor der er udtryk kritik af Disciplinærnævnet eller Tandlægenævnene og kan bl.a. sætte en tandlæge under skærpet tilsyn. Herunder offentliggøre navn og adresse på styrelsens tilsynsliste, den såkaldte gabestok på ww.sst.dk.

7 pwc.dk Vi giver dig økonomisk overblik uden huller Start med et møde Kontakt: PwC, Strandvejen Hellerup, T: Enhver forretning kan forbedres

8 8 Praktiserende TANDLÆGER PTO ÅRSMØDE 2012

9 PTO afholder årsmøde for organisationens medlemmer lørdag den 6. oktober 2012 fra kl på Hotel Comwell i Kolding under overskriften Tandlægen i samfundet. Der er sammensat et varieret program om aktuelle forhold og problemstillinger i privat praksis som de fleste vil kunne nikke genkendende til. Kvalificerede indlægsgivere forsøger at give deres bud på de forhold de enkelte indlæg afdækker. Årsmødet tæller til den dokumenterede efteruddannelse med 2.5 t. PROGRAMMET ER SOM FØLGER: Velkomst v/formanden Hvem ejer fremtidens tandlægeklinik? Hvis det står til politikerne skal stort set alle have lov til at eje og drive en tandlægeklinik. Det er ikke længere forbeholdt tandlæger. Medfører det A og B klinikker? Får det konsekvenser for patienterne? Hvad siger patienterne og hvad sker der med faget? Indlæg ved professor og sundhedsøkonom, Kjeld Møller Petersen, Syddansk Universitet Fra klagenævn til patientombud Der tales om, at det unikke tandlægelige klagesystem skal afskaffes til fordel for det for den øvrige sundhedssektor gældende? Indtil for kort tid siden hed det Sundhedsvæsnets Patientklagenævn. I dag Patientombuddet. Hvis det sker, vil det så være en fordel for patienterne og/eller tandlægerne? Eller er det nuværende bedre for begge parter? Indlæg ved Liselott Blixt, MF, Dansk Folkepart, der bl.a. har rejst debatten Pause Tandlægen i offentlighedens søgelys. Hvor langt rækker offentlighedens og pressens ønsker om indsigt i tandlægers forhold, regnskaber, ydelsesstatistikker, samarbejdsudvalgsmøder m.m.? Hvad har offentligheden krav på og hvad skal tandlæger finde sig i? Muligheder eller begrænsninger? Orientering om lovgrundlaget ved forskningschef, cand. jur, Oluf Jørgensen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Patientens krav til tandlægen. Respekten for den hvide kittel er ikke, hvad den har været. Borgere og patienter stiller krav og spørgsmål og kræver deres ret. Bl.a. om kvalitet, transparens og grundig orientering om behandlinger, muligheder og priser. Det udfordrer bl.a. tandlægen, der kommunikativt skal op i et større gear end tidligere? Klar tale, dialog og tilbundsgående drøftelser fra starten er en fordel for alle. Og forhindrer misforståelser og måske utilfredshed og klager? Medlem af Tandgruppen i Patientforeningen Danmark, Johannes Larsen vil gennemgå problematikken og fremlægge sine tanker om og ønsker til en god tandlæge Afslutning. PTO byder på frokost for alle dem, der forlods har tilmeldt sig. Ring, skriv eller brug vedhæftede blanket. Velkommen til årsmøde.

10 10 Praktiserende TANDLÆGER PTO'S GENERALFORSAMLING 2012 Der indkaldes hermed til generalforsamling i PTO på Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, lørdag den 6. oktober kl med dagsorden som følger: 01. Valg af dirigent 02 Formandsberetning 03. Behandling af indkomne forslag *) 04 Regnskabsaflæggelse **) 05. Budgetforsalg **) a. formandens honorar b. særlig godtgørelse for suppleanten. 06. Kontingentfastsættelse *) Bestyrelsen foreslår, at der indføres en tidsmæssig grænse på 8 år for, hvor længe formanden for bestyrelsen kan genvælges. Bestyrelsen foreslår endvidere, at PTO s bestyrelse reduceres med 1 og for fremtiden består af 6 medlemmer incl. formanden. **) Ekstrakt af regnskab og budget er optrykt i september nummeret af PTOrientering og findes in extenso på ***) På valg er Peter Kaihøj, Henning Nyholm, Otto Jonas Møller og Kaj Oluf Sørensen. Suppleantposten er vakant. ****) På valg er Fl. Rejnhold Jørgensen og Janne Riis samt Susanne Corfitsen. *****) På valg er Dan Altmann Du kan også tilmelde dig på hvor du kan se et mere udførligt kort til Comwell Kolding 07. Valg af bestyrelse og suppleant ***) 08. Valg af revisorer og revisorsuppleant ****) 09. Valg til PTO s Hjælpefond. *****) 10. Evt. PTO s generalforsamling afholdes i umiddelbar forlængelse af formiddagens årsmøde og efter den planlagte frokost. Brug venligst tilmeldingsblanketten, hvis du ønsker at deltage i årsmøde, generalforsamling og/eller frokost.. Undertegnede medlem af PTO tilmelder sig hermed (kryds af og send til PTO): Årsmøde Frokost Generalforsamling Navn: Adresse: Generalforsamling i PTO s KKF Aps Der afholdes ordinær generalforsamling i PTO s Kursus-, Konsulent- og Foredragsvirksomhed Aps fredag den 5. oktober kl på Hotel Comwell Kolding med dagsorden ifølge vedtægterne. Se regnskab på Sidste frist for tilmelding er 28. september Alle PTO s medlemmer er velkomne.

11 Praktiserende TANDLÆGER Gør hverdagen lettere Hvad hvis du bliver syg? Hør om Erhvervsudygtighedsforsikringen. Få information på tryghedsordningerne.dk eller Vi støtter Tandsundhed uden Grænser

12 12 Praktiserende TANDLÆGER Hvordan læser man dem? TEKST Cand. oecon. Kurt Birk Det er ikke det mest spændende navn, man har givet disse statistikker, men som navnet fortæller, er der tale om statistikker, som har til formål at kontrollere tandlægernes forbrug af de ydelser, der er omfattet af overenskomsten mellem Tandlægeforeningen og regionerne. Regionerne yder i alt et tilskud på knap 19% af omsætningen i privat praksis, men de ydelser, der er omfattet af overenskomsten, udgør i alt ca. 70% af omsætningen i en gennemsnitlig tandlægepraksis, så alene af den grund kan det være relevant for klinikejere med ydernummer at interessere sig for disse kontrolstatistikker eller ydelsesstatistikker, som jeg vil foretrække at kalde dem. I realiteten kan man trække mange relevante oplysninger ud af statistikkerne, og de kan være meget nyttige i fastlæggelsen af det faglige niveau på klinikken. I artiklen her vil jeg først og fremmest fokusere på, hvordan statistikkerne skal læses, men jeg vil også fortælle om nogle af de væsentlige oplysninger, der kan trækkes ud af statistikkerne. Der er i Tandlægeoverenskomsten nogle bestemmelser om, at der hvert år inden udgangen af april skal udarbejdes en ydelsesstatistik, der beskriver aktiviteten i det foregående kalenderår for hver enkelt tandlæge, der har ydernummer. Disse statistikker bliver så efterfølgende gennemgået af de regionale samarbejdsudvalg. Alle klinikker, hvis totale ydelsesforbrug afviger +/- 40% fra regionsgennemsnittet, skal udtages til en nærmere undersøgelse, og desuden kan samarbejdsudvalget beslutte at undersøge en tandlæges ydelsesforbrug, hvis der f. eks. er væsentlige afvigelser på enkelte ydelser eller grupper af ydelser. Klinikejerne kan normalt hente deres egne ydelsesstatistikker på Ydelsesstatistikkens opbygning Ydelsesstatistikkerne fortæller, hvor mange ydelser, der inden for et kalenderår er produceret på klinikken, og hvor mange patienter, der har fået disse ydelser. Desuden fortæller statistikkerne, hvor mange forskellige patienter, der i alt har været i behandling på klinikken inden for det pågældende kalenderår. Endelig er klinikkens tal sammenlignet med gennemsnittet for regionen og landsgennemsnittet. Som eksempel i min gennemgang har jeg valgt en ydelsesstatistik fra Region Midtjylland for Valget af Region Midtjylland skyldes, at denne region i sit behandlingsniveau ligger nærmest landsgennemsnittet. I denne region var omsætningen på tandlægeoverenskomstens ydelser i 2011 på kr. pr. patient, hvor landsgennemsnittet var på kr. Det skal bemærkes, at disse omsætningstal er en sammenlægning af patientbetalingen og tilskuddet fra regionen. Statistikkerne fra regionerne er normalt på 5 sider, hvor de 3 første sider beskriver forbruget af ydelserne og hvor mange patienter, der har fået disse ydelser. Desuden er her beregnet, hvor meget klinikkens behandlingsniveau på de enkelte ydelser og totalt afviger fra regions- og landsgennemsnittet. Et eksempel på indholdet af disse 3 sider er gengivet i forbindelse med artiklen. Dog har jeg her udeladt en søjle, der oplyser om tilskuddet fra regionen på de enkelte ydelser. Side 4 i statistikkerne beskriver, hvor stor en procentandel af klinikkens patienter, der har fået ydelser fra de enkelte ydelsesgrupper. Disse procenter for klinikken er sammenlignet med de tilsvarende regions- og landstal. Også en sådan statistik er gengivet i forbindelse med artiklen.

13 REGION MIDTJYLLAND AFREGNINGSPERIODE: OPGJORT FOR PRAKSIS PATIENTANTAL KLINIK I FREKVENS 1 FREKVENS 2 REGION MIDTJYLLAND 8800 VIBORG YDELSER PR. PATIENT TOTALT YDELSER PR. PATIENT PR. ENEKLTYDELSE Antal Antal Afvigelse i % Afvigelse i % Kode Ydelse patienter ydelser Praksis Region Land Region Land Praksis Region Land Region Land 1140 RDU, 26 år ,56 0,65 0,65-13,8% -13,8% 1,00 1,01 1,01-1,0% -1,0% 1141 RDU, år ,07 0,08 0,07-12,5% 0,0% 1,00 1,01 1,01-1,0% -1,0% 1170 Kontrol RDU (26 år-) ,45 0,59 0,65-23,7% -30,8% 1,02 1,12 1,16-8,9% -12,1% 1171 Kontrol RDU (18-25 år) ,05 0,04 0,04 25,0% 25,0% 1,00 1,04 1,05-3,8% -4,8% 1180 Henvist tandplejer 0 0 0,00 0,00 0,00 * * 0,00 1,00 1,00-100,0% -100,0% 2910 Diag. og forebyg. yd ,07 0,03 0,03 133,3% 133,3% 1,00 1,01 1,01-1,0% -1,0% Gruppe 1 I ALT ,19 1,38 1,43-13,8% -16,8% 1,29 1,49 1,54-13,4% -16,2% a b c d e f g h i j k l 1301 Tandrensning a ,82 1,02 1,08-19,6% -24,1% 1,27 1,47 1,50-13,6% -15,3% 1302 Tandrensning b ,04 0,07 0,07-42,9% -42,9% 1,38 1,63 1,68-15,3% -17,9% Gruppe 2 I ALT ,86 1,09 1,15-21,1% -25,2% 1,28 1,48 1,51-13,5% -15,2% 1150 Bitewings i.f.m. RDU ,14 0,17 0,18-17,6% -22,2% 1,00 1,00 1,00 0,0% 0,0% 1151 Bitewings i.f.m. DFG ,05 0,02 0,02 150,0% 150,0% 1,00 1,00 1,00 0,0% 0,0% 1152 Bitewings kontr. RDU ,09 0,09 0,09 0,0% 0,0% 1,00 1,00 1,00 0,0% 0,0% 1300 Røntgenoptagelse ,43 0,44 0,48-2,3% -10,4% 1,89 1,94 1,95-2,6% -3,1% Gruppe 3 I ALT ,71 0,72 0,78-1,4% -9,0% 1,61 1,63 1,66-1,2% -3,0% REGION MIDTJYLLAND AFREGNINGSPERIODE: OPGJORT FOR PRAKSIS PATIENTANTAL KLINIK I FREKVENS 1 FREKVENS 2 REGION MIDTJYLLAND 8800 VIBORG YDELSER PR. PATIENT TOTALT YDELSER PR. PATIENT PR. ENKELTYDELSE Antal Antal Afvigelse i % Afvigelse i % Kode Ydelse patienter ydelser Praksis Region Land Region Land Praksis Region Land Region Land 1501 Fyldning amalgam A ,03 0,02 0,02 50,0% 50,0% 1,17 1,24 1,21-5,6% -3,3% 1551 Gradv. esk. amalgam A 0 0 0,00 0,00 0,00 * * 0,00 1,04 1,11-100,0% -100,0% 1502 Fyldning amalgam B ,02 0,03 0,02-33,3% 0,0% 1,12 1,21 1,19-7,4% -5,9% 1552 Gradv. esk. amalgam B 0 0 0,00 0,00 0,00 * * 0,00 1,06 1,06-100,0% -100,0% 1503 Fyldning amalgam C ,01 0,01 0,01 0,0% 0,0% 1,00 1,13 1,12-11,5% -10,7% 1553 Gradv. esk. amalgam C 0 0 0,00 0,00 0,00 * * 0,00 1,03 1,04-100,0% -100,0% 1507 Glasionomerfyldning ,01 0,04 0,04-75,0% -75,0% 1,11 1,37 1,36-19,0% -18,4% 1557 Gradv. esk. glasionomer 1 1 0,00 0,00 0,00 * * 1,00 1,18 1,12-15,3% -10,7% 1505 Plastfyld enfladet ,28 0,34 0,32-17,6% -12,5% 1,62 1,72 1,70-5,8% -4,7% 1555 Gradv. esk. plast e 0 0 0,00 0,00 0,00 * * 0,00 1,14 1,17-100,0% -100,0% 1506 Plastfyld flerfladet ,11 0,13 0,12-15,4% -8,3% 1,29 1,38 1,37-6,5% -5,8% 1556 Gradv. esk. plast f 0 0 0,00 0,00 0,00 * * 0,00 1,29 1,22-100,0% -100,0% 1558 Gradv. esk. glasionomer 5 6 0,01 0,00 0,00 * * 1,20 1,11 1,13 8,1% 6,2% 1504 Plast enk. okk. slid ,07 0,07 0,07 0,0% 0,0% 1,25 1,22 1,22 2,5% 2,5% 1554 Plast enk. gr. okk. slid 0 0 0,00 0,00 0,00 * * 0,00 1,14 1,18-100,0% -100,0% 1509 Plast flf. okk. slid ,39 0,41 0,36-4,9% 8,3% 1,59 1,49 1,46 6,7% 8,9% 1559 Plast flf. gr. okk. slid 0 0 0,00 0,00 0,00 * * 0,00 1,25 1,21-100,0% -100,0% Gruppe 4 I ALT ,92 1,06 0,98-13,2% -6,1% 2,10 2,15 2,08-2,3% 1,0% 2920 Indv. forebyg. beh ,14 0,14 0,16 0,0% -12,5% 1,13 1,24 1,26-8,9% -10,3% 2930 Kontrol eft. forebyg 3 4 0,00 0,01 0,01-100,0% -100,0% 1,33 1,11 1,08 19,8% 23,1% 3020 Kons. uden behand ,00 0,01 0,01-100,0% -100,0% 1,00 1,03 1,03-2,9% -2,9% 1701 Udtrækning af tand ,07 0,10 0,11-30,0% -36,4% 1,53 1,67 1,71-8,4% -10,5% 1801 Operation tand m.v ,02 0,05 0,06-60,0% -66,7% 1,05 1,23 1,26-14,6% -16,7% Gruppe 5 I ALT ,24 0,30 0,35-20,0% -31,4% 1,31 1,53 1,56-14,4% -16,0% REGION MIDTJYLLAND AFREGNINGSPERIODE: OPGJORT FOR PRAKSIS PATIENTANTAL KLINIK I FREKVENS 1 FREKVENS 2 REGION MIDTJYLLAND 8800 VIBORG YDELSER PR. PATIENT TOTALT YDELSER PR. PATIENT PR. ENKELTYDELSE Antal Antal Afvigelse i % Afvigelse i % Kode Ydelse patienter ydelser Praksis Region Land Region Land Praksis Region Land Region Land 1600 Pulpaoverkapning ,01 0,01 0,01 0,0% 0,0% 1,11 1,11 1,09 0,0% 1,8% 1601 Koronal amputation 0 0 0,00 0,00 0,00 * * 0,00 1,09 1,06-100,0% -100,0% 1605 Akut oplukning 7 7 0,01 0,01 0,01 0,0% 0,0% 1,00 1,05 1,06-4,8% -5,7% 1606 Apikal amputation ,14 0,13 0,14 7,7% 0,0% 2,41 2,34 2,38 3,0% 1,3% Gruppe 6 I ALT ,16 0,14 0,15 14,3% 6,7% 2,18 2,24 2,31-2,7% -5,6% 1420 Alm. parodontalbeh ,11 0,08 0,08 37,5% 37,5% 1,01 1,16 1,19-12,9% -15,1% 1430 Udv. parodontalbeh ,00 0,01 0,01-100,0% -100,0% 1,00 1,03 1,03-2,9% -2,9% 1425 Udv. tandrensning ,29 0,22 0,20 31,8% 45,0% 1,66 1,74 1,73-4,6% -4,0% 1431 Tandrodsrensning ,67 0,52 0,52 28,8% 28,8% 4,67 3,96 4,11 17,9% 13,6% 1440 Kirurgisk paro. beh ,00 0,00 0,00 * * 0,00 1,29 1,34-100,0% -100,0% 1452 Kontrol alm. paro ,10 0,05 0,05 100,0% 100,0% 1,18 1,32 1,33-10,6% -11,3% 1453 Kontrol udv. paro 3 4 0,00 0,01 0,01-100,0% -100,0% 1,33 1,34 1,38-0,7% -3,6% 1454 Kontrol kir. paro 0 0 0,00 0,00 0,00 * * 0,00 1,36 1,46-100,0% -100,0% Gruppe 7 I ALT ,17 0,88 0,87 33,0% 34,5% 4,96 4,33 4,34 14,5% 14,3% m n o p q r PRAKSIS I ALT ,25 5,58 5,70-5,9% -7,9% 5,25 5,58 5,70-5,9% -7,9%

14 14 Praktiserende TANDLÆGER På side 5 i statistikkerne er anført aldersfordelingen på klinikkens patienter med tilsvarende tal for regionen og hele landet. Denne statistik er meget selvforklarende og vil ikke blive omtalt nærmere her. Nogle gange har regioner udeladt denne opgørelse. I de officielle kontrolstatistikker fra regionerne har man udeladt linjerne med de ydelser, der slet ikke anvendes på den enkelte klinik. Det er lidt paradoksalt, at man i disse statistikker, hvor man vil kontrollere klinikkernes ydelsesforbrug, har udeladt de ydelser, hvor forbruget ligger 100% under gennemsnittet. I den ydelsesstatistik, som er vist her, har jeg valgt at medtage alle ydelser, og altså også de ydelser, der ikke anvendes på klinikken. Jeg har dog set bort fra store plastfyldninger uden for overenskomsten, som også er med som en særlig gruppe i de officielle statistikker, men de indgår ikke i de totale ydelsesfrekvenser, der beregnes for klinikken. Gennemgang af ydelsesstatistikken Af den viste statistik fremgår, hvor mange patienter, der i 2011 har fået de enkelte overenskomstydelser, og desuden er vist, hvor man ydelser patienterne har fået. Således fremgår det f. eks. med ydelse 1301, tandrensning a, der er fremhævet med fede typer, at 649 (a) af klinikkens patienter i alt har fået 826 (b) tandrensning a. For nogle ydelser, skal der stort set være overensstemmelse mellem patientantallet og det antal ydelser, som de pågældende patienter har modtaget. Det gælder ydelser som RDU, UDG (tidligere DFG) og bitewings i forbindelse med undersøgelsesydelser. Nederst i statistikken er anført en total, praksis i alt, der viser, at klinikken i 2011 har haft (m) forskellige patienter i behandling, og de har i alt fået (n) ydelser. Patientantallet på er et udtryk for, at der på klinikken i løbet af 2011 i alt har været forskellige CPR-numre i behandling med overenskomstydelser. Patienter, der ikke har fået overenskomstydelser herunder børn og unge under 18 år, indgår ikke i dette patientantal. Typisk vil en klinik have 20-25% flere aktive voksne patienter tilknyttet klinikken, men de har ikke været i behandling på klinikken i I provinsen vil et årligt patientantal på normalt give arbejde på fuld tid til én tandlæge, mens man i hovedstadsområdet normalt vil have arbejde på fuld tid med patienter i behandling årligt. Disse forskelle skyldes, at den årlige omsætning pr. patient er ret forskellig fra region til region. Således var den gennemsnitlige omsætning pr. voksen patient i Region Hovedstaden i 2011 på kr., mens den i Region Nordjylland var på kr. Landsgennemsnittet var på kr. I statistikkerne arbejder man med 2 forskellige frekvenser, frekvens 1 og frekvens 2, hvor den førstnævnte er den vigtigste. Frekvens 1 viser, hvor mange af de enkelte ydelser, der i løbet af året er udført pr. patient, set i forhold til det samlede antal patienter, der i løbet af året har været i behandling på klinikken. Anvender man igen ydelsen tandrensning a, beregnes klinikkens frekvens 1 således: 826 (b) / (m) = 0,82 (c). Frekvens 1 i regionen på tandrensning a er 1,02 (d) og landsfrekvensen er 1,08 (e). Ud fra disse tal kan man så beregne, hvor mange procent klinikkens frekvens 1 afviger fra regionsgennemsnittet: (0,82 1,02) x 100/1,02 = -19,6% (f).

15 Praktiserende TANDLÆGER På samme måde kan man beregne, hvor meget klinikkens samlede behandlingsniveau afviger fra regionsgennemsnittet: (5,25 (o) 5,58 (p)) x 100/ 5,58 (p) = -5,9% (r) Klinikkens samlede behandlingsniveau ligger altså 5,9% under regionsgennemsnittet. Når man i overenskomsten taler om, at klinikkernes behandlingsniveau skal holde sig inden for +/- 40% fra regionsgennemsnittet, er det den procentafvigelse, der her er på -5,9% (r), som det drejer sig om, og kun den. Frekvens 2 viser, hvor mange ydelser, der i løbet af et kalenderår er udført pr. patient set i forhold til det antal patienter, der har modtaget den pågældende ydelse. Anvendes igen linjen med tandrensning a, beregnes frekvens 2 således: med, at klinikken har et behandlingsniveau over gennemsnittet på de paro-ydelser, der indeholder en tandrensning, først og fremmest almindelig paro og udvidet tandrensning. Som det fremgår, har 23,54% af patienterne fået paro-ydelser, hvor regionsgennemsnittet kun er på 20,37%. Kun 43,99% af klinikkens patienter har fået fyldninger i løbet af 2011, hvor regionsgennemsnittet ligger på 49,27%. Klinikkens forholdsvis lave procentandel kan forklare, at klinikkens samlede behandlingsniveau på fyldninger ligger 10,7% under gennemsnittet, svarende til en omsætning, der er kr. under gennemsnittet. Disse sidstnævnte tal fremgår ikke af tabellerne her. 826 (b) / 649 (a) = 1,27 (h). Frekvens 2 skal altid være mindst 1,00, men den har generelt begrænset betydning i forbindelse med vurdering af klinikkernes behandlingsniveau. Som nævnt tidligere er der på side 4 i de officielle kontrolstatistikker en opgørelse, der viser hvor stor en procentandel af de behandlede patienter, der har fået ydelser inden for de 7 ydelsesgrupper. Denne tabel for klinikken er gengivet nedenfor, idet jeg dog har suppleret tabellen med oplysninger om, hvilke ydelser, de enkelte grupper omfatter. Denne oplysning fremgår ikke af de officielle statistikker. Af tabellen fremgår f. eks., at kun 67,63% af klinikkens patienter har fået tandrensninger, hvor regionsgennemsnittet er på 73,87%. At klinikkens niveau på tandrensninger ligger under gennemsnittet hænger primært sammen PRAKSIS REGION LAND Gruppe 1 Undersøgelser 92,45% 92,86% 93,12% Gruppe 2 Tandrensninger 67,63% 73,87% 75,61% Gruppe 3 Røntgen og bitewings 44,29% 44,11% 46,99% Gruppe 4 Fyldninger 43,99% 49,27% 46,94% Gruppe 5 IFB, operationer m.v. 17,97% 19,84% 22,34% Gruppe 6 Rodbehandlinger 7,15% 6,32% 6,45% Gruppe 7 Paro-ydelser 23,54% 20,37% 19,96% Indkaldeintervaller Der er for tiden meget fokus på klinikkernes indkaldeintervaller. På den klinik, der er beskrevet her, ligger klinikkens behandlingsniveau på undersøgelser (gruppe 1) 13,8% under gennemsnittet. Dette tal står lige over (f) i statistikken. Når tallet som her er negativt fortæller det, at klinikken har længere indkaldeintervaller end en gennemsnitsklinik.

16 16 Praktiserende TANDLÆGER På klinikken var der i 2011 i gennemsnit 307 dage mellem hver undersøgelsesydelse, hvor regionsgennemsnittet var på 264 dage svarende til knap 9 måneder og landsgennemsnittet på 255 dage. Man kan selv beregne sine egne indkaldeintervaller ud fra kontrolstatistikken. I statistikken er lige over (c) anført, at en gennemsnitspatient på klinikken i 2011 har fået foretaget 1,19 undersøgelsesydelse. Året har 365 dage, så på klinikken er der i gennemsnit: 365 / 1,19 = 307 dage mellem hver undersøgelsesydelse. Klinikkens indkaldeintervaller er i gennemsnit 43 dage længere end regionsgennemsnittet, og det er blot fordi klinikkens behandlingsniveau på gruppe 1, undersøgelsesydelserne er 13,8% under gennemsnittet. Det giver et indtryk af, at der på undersøgelsesydelserne ikke skal være en ret stor procentafvigelse for at det har væsentlig betydning for klinikkens niveau på undersøgelsesydelserne og indkaldeintervallerne. Generelt finder jeg, at en afvigelse på + eller -20% på undersøgelsesydelserne er en forholdsvis stor afvigelse. På andre ydelsesgrupper skal der væsentligt større afvigelser til, for at der er tale om en stor afvigelse. På fyldninger vil langt de fleste klinikker således ligge inden for +/- 40% fra regionsgennemsnittet, og på f. eks. paroydelserne og IFB kan et behandlingsniveau, der ligger mere end 100% over gennemsnittet, være et acceptabelt niveau. Det er dog de regionale samarbejdsudvalg, der afgør, hvad der er et acceptabelt niveau. udført 4 udvidede paro-behandlinger, og klinikkens behandlingsniveau lå 100% under regionsgennemsnittet. Hvis klinikkens forbrug af denne ydelse blev forøget med 2 til 6 ydelser på et år, vil klinikkens behandlingsniveau stige, så det svarer til regionsgennemsnittet, altså fra -100% til 0% fra regionsgennemsnittet. I vurderingen af det behandlingsniveau, der beregnes i kontrolstatistikerne, skal man være opmærksom på, at det beregnes på baggrund af antallet af ydelser. En tandrodsrensning har således lige så megen vægt i statistikken som en udvidet paro, der koster 8 gange så meget som en tandrodsrensning. Som tidligere nævnt ligger klinikkens behandlingsniveau 5,9% under regionsgennemsnittet, når det måles på forbruget af ydelser. Måles behandlingsniveauet i stedet på omsætningen på ydelserne, ligger det 6,9% under gennemsnittet. Klinikkens omsætning på overenskomstens ydelser ligger i alt kr. under regionsgennemsnittet. Sagt på en anden måde kunne klinikkens omsætning øges med kr., hvis man havde et behandlingsniveau på overenskomstens ydelser, der svarede til regionsgennemsnittet. Ovennævnte gennemgang er kun et lille udpluk af de mange oplysninger, der kan trækkes ud af disse kontrolstatistikker eller ydelsesstatistikker, og generelt er statistikkerne et særdeles godt værktøj i planlægningen af klinikkens fremtidige omsætning og behandlingsniveau. På ydelser, som kun anvendes i et begrænset omfang, skal man være opmærksom på, at en beskeden stigning i antallet af ydelser, kan have stor betydning for procentafvigelserne. På klinikken i statistikken her blev der i 2011

17 Nemt med Nordenta Nordenta har én ambition: Vi vil gerne gøre arbejdsgangene lettere på danske tandklinikker. Derfor målretter vi vores produkter, ydelser og services, så alle på klinikken kan være fokuserede på patienterne og på den daglige drift. Det kan være ved at lave løsninger, der optimerer klinikkens indretning og derved åbner mulighed for et bedre patientflow. Eller det kan være gennem en hurtig og effektiv levering af forbrugsvarer, hvor du får de rigtige produkter på det rigtige tidspunkt til den rigtige pris. Og det kan være ved at levere punktlig service af dit udstyr på aftalt tid til den aftalte pris. Og så kan det være ved at levere et elektronisk journalsystem, som ensretter og letter en lang række processer herunder specielt den tidkrævende journalisering. Det tilbyder vi PTOs medlemmer Bonus på forbrugsvarer Prismatch på forbrugsvarer Rabat på kurser Rådgivning ved klinikindretning Ekstra gode priser ved køb af udstyr Rabat på udstyrsservice Rabat på aldente Attraktiv finansiering gennem leasing Nordenta A/S Nydamsvej 8, 8362 Hørning Tlf Naverland 11, 2600 Glostrup Tlf

18 18 Praktiserende TANDLÆGER mit første implantat, step by step! TEKST Specialtandlæge Henning Lehmann Bastian Redaktør af tandogmund.dk/prof Fig. 1 Når man har klædt sig selv og sit personale på teoretisk og opgraderet sin klinik til at kunne håndtere implantologien er man klar til at gå i gang med sin første patient. I dette tilfælde er det en præmolar i højre overkæbe som skal erstattes af en implantatbåret krone. Tanden er trukket ud efter længdefraktur for 6 måneder siden. Patienten har tidligere i forbindelse med tandregulering fået fjernet 4 præmolarer. Klinisk -(Fig.1) og radiologisk undersøgelse (Fig.2) viser at pladsforholdene er velegnede til indsættelse af implantat regio 14. Røntgen viser en god knogle,klasse 3, med fin afstand til sinus maxillaris. Det besluttes at isætte et implantat ( Camlog) 4,3 mm i diameter og 13 mm i længden. Implantatet indsættes på bone-level niveau. Efter forberedelse (patienten har indtaget 2 g Amoxicillin 1 time før) og bedøvelse af patienten lægges der et snit på langs af proc. alveolaris fra (Fig.3). Slimhinden løftes forsigtigt facialt og palatinalt (Fig.4) og der laves et starting point med et lille rosenbor midt på den blottede knogle (Fig.5). Herefter skiftes til pilotboret, som skal angive retning og længde (Fig.6). Det er en god ide at få klinikassistenten til at guide i den ene retning og tandlægen tager den anden. Nogle vil finde det betryggende at bruge en borehylse de første gange. Retningen tjekkes og der kan stadig korrigeres lidt på hældningen, hvis man et utilfreds. Borhullet udvides nu med næste bor (Fig7) og man går til borserien som starter 13 mm borene (Fig.8). Husk lav hastighed og vandpåsprøjtning med sterilt saltvand fra køleskabet. Ved sidste udboring supplerer klinikassistenten afkølingen med koldt vand i skyllesprøjte (Fig.9). I overkæben er der sjældent behov for gevindskæring og man går nu over til indsættelse af implantatet. Implantatet skrues op i udboringen med håndkraft så langt som muligt (Fig.10), herefter skiftes til skralle (Fig.11). Man kan også foretrække at isætte implantatet med boremaskinen.implantet skrues helt til knogleniveau under vandpåsprøjtning. Herefter fjernes indsættelsestoppen med skruetrækkeren (Fig.12) og det vurderes ud fra slimhindens tykkelse (Fig.13) at der i dette tilfælde skal påsættes en 2mm dækskrue (Fig.14). Herefter sutureres med vicryl. Slimhindelappen trimmes lidt facialt (Fig.15). Der tages et kontrolrøntgen (Fig.16), som viser at implantatet er placeret optimalt i forhold til sinus maxillaris og nabotænder. Patienten instrueres i postoperative forhold, der omfatter skylning 2 gange dagligt med klorhexidin o,1 % og skal iagttage blød kost hele perioden indtil klinisk og radiologisk kontrol 2 måneder postoperativt. Ved kontrollen foretages klinisk og radiologisk kontrol af osseointegrationen. Klinisk skal der være sunde gingivale forhold og der skal være en klar perkussionstone uden smerter samt en torquetest uden smerter eller bevægelse i implantatet. Nogle foretrækker at bruge et ostell apparat og lave en måling af osseointegrationen! Fig.17 viser det endelige resultat.

19 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14 Fig. 17 Fig. 15 Fig. 16

20 20 Praktiserende TANDLÆGER Præsentation - af et tilfælde... TEKST Specialtandlæge Henning Lehmann Bastian Redaktør af tandogmund.dk/prof Et komplekst tilfælde af knoglepræservering, knoglegenopbygning og implantatbehandling i den kosmetiske zone! En 44 årig kvinde henvises til specialtandlæge på grund af apikal paradentit på den højre fortand 11. Patienten har som yngre fået et traume på tanden, der er rodbehandlet og har et gråligt skær. Der har i flere omgange været hævelse og aktiv fistel, som er dæmpet med antibiotika. Der er tidligere forsøgt rodresektion på tanden. I øjeblikket er infektionen i ro og der er intet pusflod eller klinisk hævelse. Der er lidt ømhed ved palpation apikalt. Klinisk ses desuden i omslagsfolden en del amalgamtatoo efter retrograd rodfyldning med sølvamalgam. Alment er patienten sund og rask. Der er ingen allergier. Der tages et røntgenbillede af 11 Fig.1 Det besluttes at foretage ekstraktion af 11 og ekscocleation af det apikale granulom. Desuden skal der laves knogleopbygning i nødvendigt omfang. Under anvendelse af l.a. foretages forsigtig fjernelse af 11 Fig.2 og det apikale granulom følger med ud (Fig.3). Alveolen renses med skarpske og det konstateres at der er en perforation facialt i knoglen svarende til den apikale proces Fig.4. Herefter laves der en lomme facialt mellem knogle og periost Fig.5)og der placeres en membran ( Resorba kollagenmembran) over defekten. Slimhinden løsnes i de øverste 2 mm palatinalt og alveolen udfyldes ca. 2/3 med knoglesubstitut Fig.6. En Parasorb sombrero membran tilklippes og placeres med skyggen under slimhinden facialt og palatinalt Fig.7. Der afsluttes med krydssuturer i 3-0 vicryl Fig.8. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 Fig. 18 Fig. 19 Fig. 20 Fig. 21 Fig. 22

Nordenta A/S Nydamsvej 8, 8362 Hørning Tlf. 87 68 16 11 Naverland 11, 2600 Glostrup Tlf. 43 270 270 www.nordenta.dk

Nordenta A/S Nydamsvej 8, 8362 Hørning Tlf. 87 68 16 11 Naverland 11, 2600 Glostrup Tlf. 43 270 270 www.nordenta.dk PRAKTISERENDE TANDLÆGER NU OG I FREMTIDEN 2012 3 Hermed har vi glæden af at byde velkommen til PTO Magasinet 2012, hvor PTO som organisation endnu engang vil bidrage til best practice af privatejede tandlægeklinikker

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2012 Tandplejetilskud uden kvalitetsstempling Tandklinik skal i cambodjansk fængsel Kliniknøgletal 2011/12 Fra generalforsamling til politik

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2012

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2012 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2012 Social ulighed i tandsundhed og praksis 4 Efteruddannelse world wide 6 Tandlægers investeringer i driftsmidler 10 Millioner til vask

Læs mere

For få tandlæger til for mange tænder Behovet for tandlæger Kliniknøgletal 2013 2014 bliver et godt kursus-år

For få tandlæger til for mange tænder Behovet for tandlæger Kliniknøgletal 2013 2014 bliver et godt kursus-år MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 3 / 2013 For få tandlæger til for mange tænder Behovet for tandlæger Kliniknøgletal 2013 2014 bliver et godt kursus-år 3 INDHOLD For få tandlæger

Læs mere

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 1 / 2013 Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik 3 INDHOLD Overgreb på tandplejen

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 1 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Kliniksalg under forandring 4 En formand træder til 8 Årsmøde i PTO 14 PUS - Partner Udviklings Samtaler 20 Tandplejeprognosen og

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 2 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 2 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 2 / 2010 Gode råd om opsigelse 4 Udenlandske tandlæger i danske tandlægeklinikker 12 Personalegoder 16 Sygefraværssamtalet 18 Kære klinikejer

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2010 Forsikring mod tandbehandling 4 Behandlingsplanlægningen: Nye principper 8 Tandlægen i mediemøllen 12 Holdningskonstruktioner 18 Vejledning

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2011

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2011 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2011 Et samarbejde i hastig forandring 4 Sygdom - en landeplage? 8 Ansæt en elev 14 Trigeminusneuralgi 22 Dentalmesser & kongresser 24 Leasing

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2011

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2011 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 1 / 2011 Et samarbejde i hastig forandring 4 Sygdom 8 Ansæt en elev 14 Trigeminusneuralgi 22 Dentalmesser & kongresser 24 Leasing - finansiering

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 3 / 2010 PTO's årsmøde 2010 4 Hudsygdomme med intraorale manifestatione 12 Misbrug blandt sundhedspersonale! 14 Udlejning af kontor i tandlægens

Læs mere

PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION. Interview Fakta Fagligt Rådgivning

PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION. Interview Fakta Fagligt Rådgivning PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION Interview Fakta Fagligt Rådgivning Bundsolid Professionel Personlig Mød os på SCANDEFA 11.-13. april Dine patienter er i trygge hænder hos dig Behandles din økonomi

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

6 Kender du nogen der mangler en bolig?

6 Kender du nogen der mangler en bolig? 21 SEP TE MBER 2010 4 Ordentlighed også når vi vælger leverandører Læs mere om vores forretningsadfærd og -politik. 6 Kender du nogen der mangler en bolig? Så er boligportalen www.findbolig. nu et godt

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Poul Møller, Susanne Kleist, Jytte Malmos, Marianne Riis.

INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Poul Møller, Susanne Kleist, Jytte Malmos, Marianne Riis. INFO Forår, 2014 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING. Formand: tlf: 2759 1939 Poul Møller, Gl. Ringstedvej 25, 4300 Holbæk Næstformand: tlf: 4635 7661 Susanne Kleist, Jernbanegade 58, 1., 4000 Roskilde Kasserer:

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

fødder; fascinerende og forsømte

fødder; fascinerende og forsømte MEdLEMSBLAd FOr StAtSAutOriSErEdE FOdtErAPEutEr NOVEMBEr 2009 9 fødder; fascinerende og forsømte StyrEgruPPE giver HELiKOPtErPErSPEKtiV PÅ diabetes SæNK SKuLdrENE Og SLiP SPæNdiNgSHOVEdPiNEN SE SKAttErEgLErNE

Læs mere

Parløb puster ild i sjælen

Parløb puster ild i sjælen Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter januar 2011 01 Parløb puster ild i sjælen Tænk det igennem, inden du giver dig i kast med inkasso Du står som fødder, hofter og knæ er placeret Plejehjem

Læs mere

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan?

575 millioner kroner tilbage til varmekunderne - men hvordan? NR.2 MAJ 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Stråmænd og chikane op på ministerens bord Hver en krone tilbage for skimmel-bolig Platugler i bolig-junglen 100.000 boliger uden bad og toilet En fiks

Læs mere

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2008. www.stfnet.dk INFO Forår, 2008 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Sandvedvej 20, 4250 Fuglebjerg.

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere