Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest"

Transkript

1 Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence Side 15 / VRPGLQIUHPWLGLJHDIGHOLQJ Medlemsblad for KAD Frederiksværk & Hillerød SiD Frederikssund, Frederiksværk, Skibby & Stenløse

2 Indhold Ring til fagforeningen i lokalområdet, hvis du ønsker uddybning om den nye fagforening: Leder. 3 Præsentation af KAD Frederiksværk 5 Præsentation af SiD Frederiksværk.. 5 Præsentation af SiD Frederikssund... 6 Præsentation af KAD Hillerød.. 6 Præsentation af SiD Stenløse Præsentation af SiD Skibby.. 8 Nyt fra faglig afdeling... 9 Nyt fra A-kassen Nyt fra kassererkontoret. 14 Konkurrence.. 15 KAD Frederiksværk tlf. : Jernbanegade 11 tlf. : Postboks 64 fax : Frederiksværk KAD Hillerød tlf. : Ndr. Jernbanevej 15 fax : Hillerød SiD Frederikssund tlf. : Jernbanegade 38 fax : Postboks Frederikssund Overenskomsterne er nu begyndt at komme hjem til afdelingerne. Så hvis du endnu ikke har fået en udgave, så henvend dig i din afdeling. SiD Frederiksværk tlf. : Aase Hansensvej 10 fax : Postboks Frederiksværk SiD Skibby og omegn tlf. : Hovedgaden 37 fax : Postboks Skibby Lokalnyt for KAD/SiD nr. 1 Oplag: eksemplarer Ansvarshavende: Jesper Olsen Tryk: Paritas Grafik, Frederikssund SiD Stenløse tlf. : Mølledammen 22 fax : Postboks Stenløse -2-

3 En varm og god fornemmelse Hvor står vi nu Vi havde inddelt arbejdet i 3 faser, hvor første fase var, at de 6 afdelingsbestyrelser indgik aftale om rammebetingelser for den nye afdeling, og herunder aftalte: At vi vil have kontor i Frederiksværk, Frederikssund, Stenløse og Skibby, og at alle funktioner i princippet skal kunne udføres på de fire kontorer de bliver altså ligeværdige, men lovgivningen foreskriver, at kun eet af dem bliver det formelle hjemsted for afdelingen, og postindgangen til afdelingen. Jørgen Andersen Alle var vist spændt på afstemningsresultatet om fusionen, men for de af os, der har deltaget i processen med at skabe en ny lokalafdeling af 6 bestående afdelinger, var det ligesom at gå til eksamen. Vi var 70 mennesker, fra de seks afdelinger, som, gennem fælles udvalgsarbejder, har formet oplægget til den nye afdeling. Bestyrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter og medarbejdere. Vi skal ikke skjule, at vi var meget glade, da vi så, at et helt overvældende flertal i alle 6 afdelinger bakker op om fusionen. Vi føler, at vi har bestået første del af eksamen, men vi ved også at vores arbejde ikke er færdig, og afstemningsresultatet giver ikke bare lyst, men også en stærk forpligtigelse, til at gøre tingene ordentligt færdig. Vi skal i fællesskab have udarbejdet den endelige indstilling til stiftende generalforsamling, og vi skal sørge for, at den fortrolighed og respekt for hinanden, der er oparbejdet gennem det første halve års sammenlægningsdrøftelser, også bliver bevaret og udmøntes i dannelsen af verdens bedste fagforening. At vi vil have branchebestyrelser for indtil 6 brancher, som skal have kompetence på eget område under ansvar overfor afdelingsbestyrelsen. At vi vil have 5 valgte poster i den nye afdeling og hvordan vi vil indstille til stiftende generalforsamling at disse bliver fordelt, nemlig sådan at Jørgen Andersen, nuværende formand for SID Frederiksværk indstilles til formandsposten, men må indstille sig på, at denne post ikke indeholder helt det samme, som den gjorde i SID tiden idet Aino Reffs, nuværende formand for KAD Frederiksværk indstilles som politisk leder af a-kassen. Johnny Søndergaard, nuværende formand for SID Skibby indstilles til posten som næstformand. Ole Lind Larsen, nuværende formand for SID Stenløse, indstilles til posten som politisk kasserer, og ud over ansvaret for økonomi, også får ansvaret for bygningerne. Jesper Olsen, nuværende formand for SID Frederikssund bliver indstillet som organisationssekretær, og dermed får kontakten til alle tillidsmænd, sikkerhedsrepræsentanter og branchebestyrelser. -3-

4 Anden fase er også overstået. Vi samlede bestyrelser og medarbejdere og satte i alt 16 udvalgsarbejder i gang, hvor hvert udvalg havde deltagelse fra alle seks afdelinger opgaven var, på hvert sit område, at redegøre for, hvorledes de seks afdelinger hver især håndterede tingene i dag, og derefter kommer med et bud på, hvordan den fælles fagforening skal gøre de samme ting fremover. Der var en heftig mødeaktivitet og det tog flere måneder og det var slet ikke let. 6 afdelingers kultur skulle smeltes sammen, og nogle afdelinger havde en historie på mere end 100 år hver især synes vi jo, at vi gjorde det på den rigtige måde, så der skulle klippes en tå og hugges en hæl i mange af udvalgene, så det var en god dag, da samtlige udvalg mødte op med hver sin rapport, der alle startede med: Vi er blevet enige om Formandskabet vil gerne benytte lejligheden til at takke de 70 mennesker der har været involveret i dette arbejde det er et meget flot resultat, der lover godt for det fremtidige samarbejde. et sammenlægningsdokument og et budget for den kommende afdeling, samt udarbejder forslag til vedtægter for den kommende afdeling. Det lyder jo enkelt, men forinden vi når så langt, skal vi have afklaret mange forhold vedrørende personale, EDB, telefoni og meget mere. Når vi er klar til det, vil alle udvalg blive samlet til konference igen, hvor det færdige resultat præsenteres og debatteres. Herefter vil de enkelte nuværende fagforeninger blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for en formel vedtagelse af fusionen. Formentligt i november vil der blive indkaldt til stiftende generalforsamling i den nye afdeling, hvor der vil blive taget stilling til indstillingerne fra formandskabet/konferencen. Der mangler således stadig en del afklaringer, men vi er 70 i arbejdsgruppen, der har fået en flot opbakning af medlemmerne så vi skal nok få det sidste på plads også. Vi mangler nu tredje fase. Jørgen Andersen Den består i, at formandskabet (de seks nuværende afdelingsformænd) udarbejder Har du svært ved at læse? Har du svært ved at stave? Tror du, at du er ordblind? Hvis du gerne vil blive bedre til at læse og stave, så kan du få gratis undervisning i din fagforening. Tal med SiD Stenløse, eller SiD Frederikssund og få nærmere besked. Eller ring direkte til Pia Hardenberg, efter d. 1. august på tlf

5 KAD Frederiksværk Afdelingen dækker i dag fire kommuner Helsinge, Skævinge, Hundested og Frederiksværk. Det massive ja til det nye forbund betyder også, at afdelingens medlemmer pr. 1. januar 2005 bliver delt. De medlemmer som er beskæftiget på virksomheder beliggende i Helsinge og Skævinge kommuner, eller modtager ydelser fra A-kassen og bor i en af de 2 kommuner, bliver en del af den nye Helsinge Hillerød Skævinge afdeling. af alle, som har ærinder i A-kassen, Kirsten er næstformand og afdelingens blæksprutte hun hjælper Lena med A-kassen, tager sig af arbejdsskadesager og overenskomstmæssige spørgsmål. Anna er kasserer og den medlemmerne først møder i afdelingen, hun holder styr på pengene, fører bogholderiet og tager sig af alle kontingentindbetalingerne. Aino er formand, hun tager sig af faglige og sociale spørgsmål det er også hende der er Vi er fire på kontoret, Lena vores repræsenteret i amtet, i forbundets hovedledelse uundværlige A-kasse medarbejder, tager sig og i LO Fr.borg amt. SiD Frederiksværk Dækker geografisk Frederiksværk og Hundested kommune. Afdelingen har ca medlemmer og heraf er en stor del fra industrien. Jørgen Andersen er afdelingsformand og da vi mistede vores kasser i starten af året, er Jørgen også valgt til kasserer frem til sammenlægningstidspunktet 1. januar I det faglige arbejde varetager Jørgen industriområdet. Claus Bo Jensen har i mange år varetaget næsen alle øvrige faglige områder, og da vi i april, måtte tage afsked med daværende næstformand Karl Ove på grund af sygdom, gjorde vi Claus til næstformand frem til sammenlægningen. Sven Pedersen er faglig sekretær og beskæftiger sig næsten udelukkende med arbejdsskadesager. Inge Sørensen er vores vicevært, og hun har mange funktioner i huset, deriblandt rengøring. Lone Jensen styrer kontingentkontoret og det med pengene. Mette Høyrup er afdelingens blæksprutte, som hjælper overalt, laver løn til tillidsmændene, er sekretær for alle, også for LO sektionen. Ove Christiansen er leder af a-kassen og har Anne-Rita Jacobsen, Lone Christensen og Susanne Larsen til at hjælpe sig. Denne gruppe tager sig af meget andet end dagpenge de har overtaget en del af arbejdsformidlingens opgaver overfor såvel egne medlemmer, som overfor medlemmer fra en række andre afdelinger. Derudover er det også denne gruppe der etablere fleksjob og tager samtalerne med kommunerne, når medlemmerne har behov for det. Afdelingen er brancheopdelt og det vil sige, at ud over afdelingsbestyrelsen, som leder afdelingen mellem generalforsamlingerne, har vi 4 branchebestyrelser, som varetager en enkelte branches tarv og servicerer de tilhørende tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter. Den erfaring vi har med det, glæder vi os til at bringe med over i den nye afdeling. -5-

6 SiD Frederikssund Dækker geografisk Frederikssund og en del af Jægerspris kommuner. Afdelingen har ca. 900 medlemmer der bliver serviceret af følgende ansatte : Hanne Nielsen er som kasserer den I oftest møder først, når I kommer i afdelingen, det er hende, der står for alt det økonomiske, herunder kontingentet og forsikringerne. Derudover er hun i stand til at varetage opgaver i A-kassen, når Jan Olsen er væk fra kontoret. Hardy Pedersen er faglig konsulent, med Industriens overenskomst, Bygge/Anlæg og det rummelige arbejdsmarked som hovedområder. tillidsrepræsentanterne når der skal forhandles ny løn. Jesper Olsen er formand, det er ham der styrer afdelingen og træffer beslutninger, under ansvar for bestyrelsen. Derudover er det ham der politisk tegner afdelingen, bl.a. som formand for L.O.- Frederikssund. Susan Bahn Nielsen er uddannet socialrådgiver, og er ansat som sådan af flere af de nordsjællandske afdelinger. Det er hende der hver tirsdag hjælper vore medlemmer, med at køre arbejdsskadesager og på andre måder hjælper hvis I kommer i klemme i det sociale system. Jan Olsen er kontorbestyrer, og er vores specialist indenfor A-kassen, det er ham der sørger for, at I får den rigtige behandling hvis I bliver arbejdsløse, skal på efterløn eller blot har spørgsmål om øvrige rettigheder. Jan Ørum har som faglig sekretær gennem mere end 20 år, prøvet lidt af hvert, og er vores ekspert indenfor transporten og det offentlige område, det er ham der hjælper Sidst men ikke mindst skal nævnes vores rengøringsassistent, Annelise Achen som sørger for, at vi som ansatte har et rent og ryddeligt klima at arbejde i. Derudover råder afdelingen over et korps på mere end 50 tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, der bistår med hjælp hver gang der er behov herfor. KAD Hillerød Afdelingen dækker i dag geografisk 10 kommuner i Fr.borg amt og har pt. Ca medlemmer. 6 af kommunerne - Frederikssund, Skibby, Jægerspris, Stenløse, Ølstykke og Slangerup kommer til at høre ind under den nye afdeling i Fr.borg amt vest, hvor vi pt. har ca. 540 medlemmer. Personalet på kontoret består af 7 personer, hvoraf 2 personer vil være at finde i den nye afdeling i vest. De 2 personer er: A-kassemedarbejder Sanne Hornecker som varetager alt omkring dagpenge, kursusgodtgørelse, feriedagpenge m.m. Næstformand Solveig Frisch som i dag fagligt varetager hele det offentlige område, Privat service/rengøring, konkurssager og i øvrigt indgår i det daglige lederteam. -6-

7 SiD Stenløse Afdelingens geografiske område er Stenløse, Slangerup og Ølstykke kommuner, og vi har p.t. ca medlemmer. Personalet på kontoret består af fem personer: I arbejdsløshedskassen har vi kontorbestyrer Palle Kristensen og a-kasse medarbejder Nini Salvesen. Det er her, alt omkring dagpenge, efterløn, kursusgodtgørelse, feriedagpenge og barsel m.m. behandles. Kasserer Anne Claudia Moore står for det økonomiske i afdelingen. Indmeldelser, overflytninger og indbetaling af kontingent er hovedarbejdsområderne for Anne, men også ALKAs forsikringer og en række faglige spørgsmål klares af vores kasserer. Faglig sekretær Karsten Froeshøj og afdelingsformand Ole Lind Larsen tager sig af de faglige sager og kontakten til vores ca. 50 tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Desuden er afdelingen med i en fælles socialrådgiverordning, hvilket betyder, at vi hver anden torsdag har socialrådgiver Jeanette Falk-Simensen i afdelingen, hvor hun tager sig af arbejdsskadesager, pensionssager, og sociale sager i øvrigt. Af hensyn til planlægningen af disse torsdage skal der bestilles tid i forvejen, både af hensyn til Jeanett og for at give så lidt ventetid for medlemmerne som muligt. SiD Stenløse afdeling BLADKONKURRENCEN! Vinderne af konkurrencen i nr er: 1. præmie: Alan Steen Rombak - SiD tour-taske. 2. præmie: Ella Andersen - ½ flaske Gammel Dansk. 3. præmie: Mia Monica Lauersen - 1 flaske rødvin. Vinderne er underrettet pr. brev. O.B.S.! Generalforsamlingsreferat kan afhentes i afdelingen! -7-

8 SiD Skibby SiD Skibby er den yderste og eneste faglige afdeling beliggende i Horns Herred og vi er sammenhørig med Frederiksborg Amt. Vi er den mindste afdeling i det nye samarbejde mellem de seks afdelinger, der bliver præsenteret i dette blad. Et samarbejde der gerne skulle blive til én afdeling dækkende kommunerne, Hundested, - Frederiksværk, - Frederikssund, - Slangerup, - Ølstykke, - Stenløse, - Jægerspris og Skibby, nu vor medlemmerne i KAD og SID har sagt et stort JA til èt fælles forbund. SiD Skibby er det vi i dagligdagen kalder en blandet afdeling dvs. vi arbejder på og med alle de overenskomstområder forbundet repræsentere samt de lokal og tiltrædelsesoverenskomster afdelingen har med arbejdsgiverne, til gavn for jer som medlemmer. Vi administrere SiDs A-kasse og hele den komplekse lovgivning, der ligger til grund for denne. I SiD Skibby er vi 2 deltid samt 1 fuldtidsansatte og 1 generalforsamlingsvalgt tillidsmand. Alice Jensen er ansat til at holde vores lokaler pæne og rene og til at holde styr på bogholderiet er det Susanne Petersen du møder i afdelingen. Til at holde styr på lovgivningen og A. kassen er det Hanne Kamper du møder og den valgte tillidsmand er Johnny Søndergaard der holder styr på det faglige og de sager du som medlem måtte få med én arbejdsgiver. Til at binde det hele sammen er der på generalforsamlingen valgt én bestyrelse, bestående af Vinnie Kristensen, - Jette Vestberg, - Kaj Andersen, - Hanne Kamper, - Kim Olsen samt Johnny Søndergaard. De fleste af bestyrelsen møder du ikke i dagligdagen, men deres store arbejde er, sammen med generalforsamlingen, med til at få afdelingen til at fungere så du som medlem kan få den størst mulige service. Afdelingen har en god og velfungerende Efterløn & Pensionistklub, denne klub er en selvstændig enhed i afdelingen, med egen valgt bestyrelse, og de afholder mange arrangementer fordelt over hele året for deres medlemmer. I SiD Skibby har vi det princip, at medlemmerne skal kunne komme i kontakt med afdelingen altid! vi har åbent hele dagen, - både på telefonen og ikke mindst, er døren til jeres afdeling altid åben! Afdelingen arbejder meget på tværs mellem de ansatte og du oplever, at vi sammen forsøger at give dig, som medlem, den størst mulige service - om du måtte have faglige spørgsmål/problemer eller A- kasse spørgsmål eller blot søger oplysninger vil vi hver især hjælpe dig så godt som mulig. Johnny Søndergaard Husk at meddele hvis du skifter adresse, eller får andet job. -8-

9 FAGLIGT NYT Disse vil blive et vigtigt og absolut afgørende led i det faglige arbejde og bestyrelserne vil blive oprettet på de gruppeområder det nye forbund opdeler sig i, og det er seks pt. Branchebestyrelserne vil blive oprette i vores lokale afdeling indenfor grupperne, hvis der er medlemmer nok i den enkelte gruppe og de som er i gruppen vil være ansvarlige for dette vigtige arbejde. Johnny Søndergaard Med henblik på at holde branchebestyrelserne opdateret, i forhold til afdelingens overenskomstoprettelser og opsøgende arbejde samt udtagelsen af overenskomstkravene - vil den branchetillidsmand der har det enkelte brancheområde som sit specialområde blive tilknyttet bestyrelsen. Medlemmerne har nu stemt for en fusion mellem KAD og SID forbundene, som det fremgår af lederen i dette blad og det vil betyde en styrkelse af det lokale arbejde med at få overenskomstdækket virksomheder der ikke har overenskomst på nuværende. En fusion af de to forbund vil også betyde en styrkelse på de områder, hvor der på nuværende er fællesoverenskomster. Et JA - til det fælles forbund betyder, at de seks afdelinger, der bliver præsenteret i dette blad vil fortsætte arbejdet, der er sat i gang, hen med en lokal fusion. Det giver os en mulighed for, at afdelingernes ansatte faglige medarbejdere allerede nu kan dele det opsøgende arbejde mellem sig og være mere i marken til gavn for jer som medlemmer. Som noget nyt, SiD Frederiksværk har dog tidligere haft dette, vil du som medlem møde et begreb: branchebestyrelser. Arbejdet med at få overenskomstoprettelserne og det opsøgende arbejde i gang vil være et TEAM arbejde og det vil kræve, at vi alle samarbejder om denne store opgave medlemmer som ansatte. En opgave der i den sidste ende vil være til stor gavn for dig som medlem, - for afdelingens arbejdspladstillidsmænd/ kvinder. I forbindelse med fusionen, mellem KAD og SiD og dannelse af den nye afdeling, som tidligere nævnt, vil der allerede nu blive en del fagligt opsøgende samarbejde, og du vil møde de enkelte faglige ansatte på både nye og gamle overenskomstområder, på tværs af de nuværende afdelinger, frem til den 1. januar 2005, hvor dannelsen af den nye afdeling vil være en realitet. -9-

10 I det fremtidige faglige arbejde vil de faglige medarbejdere støvsuge den nye afdelings lokalområde for virksomheder uden overenskomst og servicere de virksomheder afdelingen har tegnet overenskomst med. De nuværende valgte tillidsmænd/kvinder (formændene) vil i den nye afdeling fungere som område tillidsmænd/kvinder og de nuværende ansatte faglige medarbejdere vil blive tilknyttet ét overenskomstområde, som speciale, og skal så være behjælpelige på alle andre overenskomst områder, når og hvis behovet opstår. Når du - som medlem henvender dig i afdelingen angående faglige spørgsmål/ problemer, vil du blive mødt af de valgte faglige folk du kender i dag. De valgte tillidsfolk, på arbejdspladserne er en vigtig del af afdelingens kontakt med de enkelte virksomheder og vil være de direkte samarbejdspartnere som afdelingen kan/vil gøre brug af i det daglige faglige opsøgende arbejde. Valgte tillidsmænd/kvinder, fra arbejdspladserne, vil være en naturlig del af de branchebestyrelser afdelingen vil oprette i det fremtidige arbejde. En beslutning vi håber alle vil bakke op om på den stiftende generalforsamling. Lad os sammen bygge den afdeling medlemmerne, med deres JA - til fusionen har givet os en historisk mulighed for. På arbejdspladsbesøgene vil vi forsøge en glidende overgang - så du som medlem og eventuel valgt tillidsmand/kvinde kommer til at møde én kendt person fra afdelingen, i fællesskab med den faglige medarbejder der skal have lige netop jeres arbejdspladsoverenskomst som speciale. Vil du være med Til at bestemme, hvordan din nye fagforening skal se ud? Hvis du er interesseret i, at deltage i det arbejde der skal være grundlaget for den nye afdeling, så henvend dig til din formand, som så vil forsøge, at finde det udvalg, der passer til lige præcis dine interesser. -10-

11 Nyt på postområdet vil blive overflyttet fra SiD s offentlige overenskomstgruppe til Industrigruppen. Post Danmark har som led i privatiseringen af virksomheden indmeldt sig i arbejdsgiverforeningen Dansk Industri pr. 1. oktober Der sker ikke nogen ændringer for den enkelte SiD ansatte postmedarbejder, men virksomhedsoverenskomsten med de tilhørende organisationsaftaler bliver dog opdelt i 6. selvstændige overenskomster. Af disse 6 overenskomster vil de 3 blive indgået med SiD én for postarbejderne, - én for overenskomstansatte på særlige vilkår, - og én for arbejdslederne. I SiD regi betyder det, at alle SiD ansatte der arbejder på de nævnte overenskomstområder I Industrigruppen har man haft tilsvarende inden for Elværksindustrien i det en del af denne industri er offentligt ejet og en del er privatejet, så det forhold skulle ikke give nogle problem. Ved den nye overenskomstforhandling der skal ske til den 1. april vil det blive Industrigruppen der vil stå som overenskomstpart overfor virksomheden Post Danmark. Alle parter i denne sag dvs. Post Danmark og SiD er enige om, at der ikke skulle opstå de store knaster i de forhandlinger der forestår omkring tilpasning og fastsættelse af de stillede krav. Johnny Søndergaard frigjorte lønmidler skal blive i den enkelte gruppe osv. OVERENSKOMSTFORHANDLIN- GERNE PÅ DET OFFENTLIGE OM- RÅDE Så er tiden inde til en ny holmgang med de kommunale arbejdsgivere og SiD s generelle overenskomstkrav til den nye overenskomst er vedtaget på SiD s repræsentantskabsmøde den 11. juni Et stort arbejde er foregået rundt om i landet, med deltagelse af mange aktive medlemmer og tillidsfolk, med opstilling og udtagelsen af de nu vedtagne overenskomstkrav. Vi kan oplyse, at de generelle krav til overenskomstforhandlingerne indeholder på lønsiden: - forbedringer af reallønnen - forbedringer af elevlønningerne - reguleringsordningen bevares - ens løn for de faglærte grupper På Ny lønområdet vil en forhøjelse af grundog garantilønningerne være et element afsættelse af de fornødne midler til løndannelse På pensionsområdet vil afskaffelse af karenstiden samt forhøjelse af pensionsbidragene være en del af kravene. Alle lønandele skal gøres pensionsgivende og elever skal omfattes af en pensionsordning osv. På arbejdstidsområdet skal nedsættelse af den ugentlige arbejdstid til forhandling satsforhøjelser af arbejde på ubekvemme arbejdstider og én nedsættelse af arbejdstiden for dette arbejde betalt spisepause og en forbedring af betalingen for manglende overholdelse af 11-timersreglen, hvis denne strækker sig ind i næste dags ordinære arbejdstid osv. På ferie, - omsorg/barsel, - uddannelse, - tryghedsbestemmelserne, - tillidsrepræsentant og medindflydelse, - socialt kapitel og seniorordninger er områder der er udtaget omfattende krav på og som sættes højt i de kommende forhandlinger. Du kan hente de helt specifikke udtagne krav i afdelingen og har du spørgsmål kan du altid kontakte denne. Johnny Søndergaard -11-

12 INDSATS MOD MIS- BRUG AF DE NYE EU BORGERE Johnny Søndergaard Med udvidelsen af EU med 10 nye medlemslande er der indført en overgangsordning til den fulde frie bevægelighed efter EU reglerne for arbejdstagere fra Estland, - Letland, - Litauen, - Polen, - Slovakiet, - Slovenien, - Tjekkiet og Ungarn. Denne udvidelse af EU betyder at vi byder velkommen til borgere fra de gamle øststater og det har skabt en mulighed for at borgerne i disse lande nu frit kan søge arbejde i de øvrige EU medlemsstater. Medlemsborgerne i det samlede EU kan frit søge arbejde i et andet EU land, i en periode på op til 6. måneder, men de kan ikke påbegynde et arbejde før der er ansøgt om og udstedt opholds- og arbejdstilladelser. Vi skal opfordre dig til at henvende dig til fagforeningen, hvis du har mistanke, - ser eller hører om denne form for misbrug af de nye EU borgere, og vi vil så sammen med de øvrige samarbejdspartnere opsøge arbejdsgiveren og få undersøgt om forholdene er i orden og de fornødne tilladelser er udstedt. Hvis vi ikke afslører disse arbejdsgiveres misbrug af denne arbejdskraft vil det blive én bombe under det arbejdsmarked, vi alle er en del af, og du vil hurtigt kunne mærke det på de arbejdsforhold, - lønninger og det arbejdsmiljø du vil blive tilbudt, uanset hvor og på hvilken arbejdsplads du søger arbejde. Ingen på arbejdsmarkedet kan stiltiende så på, at nogle korrupte og skånselsløse arbejdsgivere får mulighed for at ødelægge vort nuværende velregulerede arbejdsmarked. For at imødegå korrupte og skånselsløse arbejdsgiveres misbrug, af disse nye EU borgeres til tider desperate forsøg på at tjene noget vestlig valuta, er der indledt et storstillet samarbejde mellem politi, - Told og Skat, - arbejdsgiverne og fagforeningerne til at afsløre misbrugen af denne arbejdskraft. RING TIL DIN FAGFORENING! -12-

13 Tilbagebetaling af den særlige pensionsopsparing. Som det sikkert er medlemmerne bekendt, har folketinget vedtaget lovforslaget om en midlertidig suspension af indbetaling af den særlige pensionsopsparing, SP-bidraget. Det betyder, at der fra 1. juni 2004 ikke mere vil blive trukket det særligt SP-bidrag i udbetalinger fra A-kassen. Loven har endvidere virkning fra 1. januar 2004, så SP-bidrag, der er trukket efter denne dato, skal tilbagebetales til medlemmerne. Ved tilbagebetalingen skal der afregnes skat i henhold til kildeskatteloven, og fra hovedkontoret forlyder det, at fuldt ledige skal have omkring 300,- kr. netto tilbage. For god ordens skyld skal vi lige nævne, at vi ikke har regnet efter. Og, har i øvrigt heller ingen intentioner om at efterregne alle udbetalingerne. I SiD skal der efterbetales SP-bidrag til ca personer. A-kassen Tilbagebetalingen skal ske snarest muligt og, være påbegyndt senest 1. september I skrivende stund arbejder hovedkontoret og edb-afdelingen på højtryk for at få konstrueret et system, som kan overføre de tilbageholdte bidrag til medlemmernes bankkonto. Det er derfor meget vigtigt, at medlemmer der har fået udbetalt ydelser gennem A-kassen og, som efterfølgende har skiftet bank, giver afdelingen besked om det nye kontonummer. Dansk med edb for 2-sprogede Forløbet er et kursus i dansk stavning og skrivning. Vi bruger edb som redskab, så hvis ikke du kender til edb, så kan du begynde her. Hvis du kender til edb, så kan du bruge det her. Hver deltager arbejder efter sin egen kursusplan, som man aftaler med læreren. Så man arbejder med det, man har brug for og lyst til at lære. Det kan være stavning, stumme bogstaver, endelser, Internet, mail, skriveprogrammer sætninger m.m. Vi starter op mandag den 6. september kl I alt 60 lektioner. Første kursus afholdes i SiD Stenløse og er gratis. Er du interesseret i at høre nærmere, så ring til Palle eller Nini i SiD Stenløse på tlf Kurset er åbent for alle medlemmer af den nye afdeling. -13-

14 Nyt fra kassereren. Lommepenge ved efterskoler. Der har i mange år været mulighed for at søge om lommepenge, både som medlem af KAD eller SiD, hvis ens barn var elev på en af arbejderbevægelsens efterskoler eller på en af de mange efterskoler, der særlig tilgodeser elever med læse-, stave- og/eller taleproblemer. I både KAD og SiD har hovedbestyrelserne besluttet, at denne ordning stopper med udgangen af skoleåret Siden skattevæsenet meddelte os, at de lommepenge, der blev udbetalt, var skattepligtige, har det været en dyr ordning, set i forhold til, hvad den enkelte rent faktisk har fået ud af det. Da der så kun blev udbetalt ca. 250,- kr. pr. måned efter skat. Vi har naturligvis forsøgt at få skattevæsenet til at ændre deres afgørelse, men uden held. Men under alle omstændigheder: Da forbundet var i gang med en større sparerunde for at kunne holde kontingentet i ro, var lommepengeordningen oplagt at se på, også af ovennævnte årsager. Husk lige!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! At melde adresseændring eller jobskifte til kassereren. Du kan betale kontingent via PBS -14-

15 KONKURRENCE!!! Besvar nedenstående spørgsmål og deltag i lodtrækningen om 1. Præmie: 1 SiD Tour-taske! 2. Præmie: Gavekort 3. Præmie: En æske chokolade Sæt kryds ud for de rigtige svar, der alle kan findes i bladet. Hvor mange afdelinger skal lægges sammen til den nye lokalafdeling? 1: To 2: Seks 3: Ti Hvem indstilles som organisationssekretær i den nye afdeling? 1: Jesper Olsen 2: Ole Lind Larsen 3: Aino Reffs Hvilken arbejdsgiverforening melder Post Danmark sig ind i 1. oktober? 1: Dansk Byggeri 2 AHTS 3: Dansk Industri Hvor længe kan EU-borgere søge arbejde i et andet EU-land? 1: 1 år 2: 6 måneder 3: 2 uger Hvor mange SiD-medlemmer skal have særlig pensionsopsparing udbetalt? 1: : : Afleveres i din fagforening senest den 1. august Vinderne bliver kontaktet, og navnene bringes i næste nummer af bladet. -15-

16 Returneres ved varig adresseændring Afsender: SiD Frederikssund Jernbanegade 38 Magasinpost 3600 Frederikssund Id. nr B & husk PP Fritidsjob er ikke kun for sjov, du vil aldrig som forældre kunne tilgive dig selv, hvis dit barn kommer galt af sted, fordi du var uopmærksom. Tal med dit barn om fritidsjobbet. De fleste har det heldigvis fint på deres arbejdsplads men ikke alle! Hvert år kommer flere unge til skade på deres fritidsjob. Desværre er der nogle af disse skader, der fører til sygdomme eller lidelser, der aldrig forsvinder. Det er derfor din arbejdsgivers pligt at sørge for, at du får grundig oplæring i og information om eventuelle farer ved det arbejde, du udfører. Er du under 15 år og har du ikke afsluttet 9. klasse, SKAL din arbejdsgiver desuden give dine forældre besked om, hvad du arbejder med. Der skal altid være en person over 18 år, der fører tilsyn med dig, og som du kan spørge, hvis du er i tvivl om noget. Din arbejdsgiver skal bl.a. sørge for at du får: Grundig oplæring og instruktion Sikkerhedsfodtøj, hvis du arbejder med ting, som kan skade dine fødder Skridsikkert fodtøj, hvis du færdes på glatte gulve Handsker, hvis du arbejder, hvor du kan skære dig eller få splinter eller lignende i fingrene Arbejdstøj, hvis dit arbejde er beskidt, vådt eller lignende Knæbeskyttere, hvis du skal kravle fx ved jordbærplukning Hjelm, hvor der er påkrævet Generelt er der forskellige regler for, hvad børn under 15 år og unge under 18 år må arbejde med. Dette skal din arbejdsgiver selvfølgelig være opmærksom på. Din lokal afdeling hjælper dig gerne med flere oplysninger om ovenstående, men husk, at som forældre har man altid et ansvar, og man kan ikke leve med, at man ikke lige tog sig tid til at snakke med sit barn. Det koster kun fra 10.- kr. om måneden, at få dit barn i fagforening, så hjælper vi ved uoverensstemmelser, arbejdsskader og underbetaling m.m. Desuden er der i kontingentet en fritidslykkeforsikring, så der også er hjælp at hente, hvis der sker et uheld i fritiden. På fagforeningskontorerne hjælper vi gerne med indmeldelse og eventuelle spørgsmål. God Sommer

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling LOKALnyt Medlemsblad for KAD Frederiksværk & Hillerød SiD Frederikssund, Frederiksværk, Skibby & Stenløse Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling INDHOLD Stiftelsesgeneralforsamling...........

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

LOKALnyt. Frederik blev fyret fra sin læreplads. 3F hjalp ham med at finde en ny. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

LOKALnyt. Frederik blev fyret fra sin læreplads. 3F hjalp ham med at finde en ny. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund LOKALnyt Medlemsblad for F Frederiksværk Frederikssund Frederik blev fyret fra sin læreplads Vinter 009 F hjalp ham med at finde en ny INDHOLD Åbningstider E-MAIL & WWW Leder... Nyt fra faglig afdeling...

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge?

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? FAQ Ofte Stillede om Den Kommunale Kompetencefond Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? Gruppevis ansøgning Hvad kan man søge til? Hvor meget kan man søge? Hvem får pengene udbetalt? Hvor hurtigt

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland

VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland VEDTÆGTER For Ejendomsfunktionærernes fagforening Midtjylland Fagforeningens Formål Fagforeningens formål er i samarbejde med Ejendom- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning, og Serviceforbundet,

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET.

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. VEDTÆGTERNE 1. Navn og hjemsted 1 Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. Organisationens hjemsted er Århus. 2. Formål 2, stk. 1 At samle alle mejerister procesteknologer

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere