Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest"

Transkript

1 Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence Side 15 / VRPGLQIUHPWLGLJHDIGHOLQJ Medlemsblad for KAD Frederiksværk & Hillerød SiD Frederikssund, Frederiksværk, Skibby & Stenløse

2 Indhold Ring til fagforeningen i lokalområdet, hvis du ønsker uddybning om den nye fagforening: Leder. 3 Præsentation af KAD Frederiksværk 5 Præsentation af SiD Frederiksværk.. 5 Præsentation af SiD Frederikssund... 6 Præsentation af KAD Hillerød.. 6 Præsentation af SiD Stenløse Præsentation af SiD Skibby.. 8 Nyt fra faglig afdeling... 9 Nyt fra A-kassen Nyt fra kassererkontoret. 14 Konkurrence.. 15 KAD Frederiksværk tlf. : Jernbanegade 11 tlf. : Postboks 64 fax : Frederiksværk KAD Hillerød tlf. : Ndr. Jernbanevej 15 fax : Hillerød SiD Frederikssund tlf. : Jernbanegade 38 fax : Postboks Frederikssund Overenskomsterne er nu begyndt at komme hjem til afdelingerne. Så hvis du endnu ikke har fået en udgave, så henvend dig i din afdeling. SiD Frederiksværk tlf. : Aase Hansensvej 10 fax : Postboks Frederiksværk SiD Skibby og omegn tlf. : Hovedgaden 37 fax : Postboks Skibby Lokalnyt for KAD/SiD nr. 1 Oplag: eksemplarer Ansvarshavende: Jesper Olsen Tryk: Paritas Grafik, Frederikssund SiD Stenløse tlf. : Mølledammen 22 fax : Postboks Stenløse -2-

3 En varm og god fornemmelse Hvor står vi nu Vi havde inddelt arbejdet i 3 faser, hvor første fase var, at de 6 afdelingsbestyrelser indgik aftale om rammebetingelser for den nye afdeling, og herunder aftalte: At vi vil have kontor i Frederiksværk, Frederikssund, Stenløse og Skibby, og at alle funktioner i princippet skal kunne udføres på de fire kontorer de bliver altså ligeværdige, men lovgivningen foreskriver, at kun eet af dem bliver det formelle hjemsted for afdelingen, og postindgangen til afdelingen. Jørgen Andersen Alle var vist spændt på afstemningsresultatet om fusionen, men for de af os, der har deltaget i processen med at skabe en ny lokalafdeling af 6 bestående afdelinger, var det ligesom at gå til eksamen. Vi var 70 mennesker, fra de seks afdelinger, som, gennem fælles udvalgsarbejder, har formet oplægget til den nye afdeling. Bestyrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter og medarbejdere. Vi skal ikke skjule, at vi var meget glade, da vi så, at et helt overvældende flertal i alle 6 afdelinger bakker op om fusionen. Vi føler, at vi har bestået første del af eksamen, men vi ved også at vores arbejde ikke er færdig, og afstemningsresultatet giver ikke bare lyst, men også en stærk forpligtigelse, til at gøre tingene ordentligt færdig. Vi skal i fællesskab have udarbejdet den endelige indstilling til stiftende generalforsamling, og vi skal sørge for, at den fortrolighed og respekt for hinanden, der er oparbejdet gennem det første halve års sammenlægningsdrøftelser, også bliver bevaret og udmøntes i dannelsen af verdens bedste fagforening. At vi vil have branchebestyrelser for indtil 6 brancher, som skal have kompetence på eget område under ansvar overfor afdelingsbestyrelsen. At vi vil have 5 valgte poster i den nye afdeling og hvordan vi vil indstille til stiftende generalforsamling at disse bliver fordelt, nemlig sådan at Jørgen Andersen, nuværende formand for SID Frederiksværk indstilles til formandsposten, men må indstille sig på, at denne post ikke indeholder helt det samme, som den gjorde i SID tiden idet Aino Reffs, nuværende formand for KAD Frederiksværk indstilles som politisk leder af a-kassen. Johnny Søndergaard, nuværende formand for SID Skibby indstilles til posten som næstformand. Ole Lind Larsen, nuværende formand for SID Stenløse, indstilles til posten som politisk kasserer, og ud over ansvaret for økonomi, også får ansvaret for bygningerne. Jesper Olsen, nuværende formand for SID Frederikssund bliver indstillet som organisationssekretær, og dermed får kontakten til alle tillidsmænd, sikkerhedsrepræsentanter og branchebestyrelser. -3-

4 Anden fase er også overstået. Vi samlede bestyrelser og medarbejdere og satte i alt 16 udvalgsarbejder i gang, hvor hvert udvalg havde deltagelse fra alle seks afdelinger opgaven var, på hvert sit område, at redegøre for, hvorledes de seks afdelinger hver især håndterede tingene i dag, og derefter kommer med et bud på, hvordan den fælles fagforening skal gøre de samme ting fremover. Der var en heftig mødeaktivitet og det tog flere måneder og det var slet ikke let. 6 afdelingers kultur skulle smeltes sammen, og nogle afdelinger havde en historie på mere end 100 år hver især synes vi jo, at vi gjorde det på den rigtige måde, så der skulle klippes en tå og hugges en hæl i mange af udvalgene, så det var en god dag, da samtlige udvalg mødte op med hver sin rapport, der alle startede med: Vi er blevet enige om Formandskabet vil gerne benytte lejligheden til at takke de 70 mennesker der har været involveret i dette arbejde det er et meget flot resultat, der lover godt for det fremtidige samarbejde. et sammenlægningsdokument og et budget for den kommende afdeling, samt udarbejder forslag til vedtægter for den kommende afdeling. Det lyder jo enkelt, men forinden vi når så langt, skal vi have afklaret mange forhold vedrørende personale, EDB, telefoni og meget mere. Når vi er klar til det, vil alle udvalg blive samlet til konference igen, hvor det færdige resultat præsenteres og debatteres. Herefter vil de enkelte nuværende fagforeninger blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for en formel vedtagelse af fusionen. Formentligt i november vil der blive indkaldt til stiftende generalforsamling i den nye afdeling, hvor der vil blive taget stilling til indstillingerne fra formandskabet/konferencen. Der mangler således stadig en del afklaringer, men vi er 70 i arbejdsgruppen, der har fået en flot opbakning af medlemmerne så vi skal nok få det sidste på plads også. Vi mangler nu tredje fase. Jørgen Andersen Den består i, at formandskabet (de seks nuværende afdelingsformænd) udarbejder Har du svært ved at læse? Har du svært ved at stave? Tror du, at du er ordblind? Hvis du gerne vil blive bedre til at læse og stave, så kan du få gratis undervisning i din fagforening. Tal med SiD Stenløse, eller SiD Frederikssund og få nærmere besked. Eller ring direkte til Pia Hardenberg, efter d. 1. august på tlf

5 KAD Frederiksværk Afdelingen dækker i dag fire kommuner Helsinge, Skævinge, Hundested og Frederiksværk. Det massive ja til det nye forbund betyder også, at afdelingens medlemmer pr. 1. januar 2005 bliver delt. De medlemmer som er beskæftiget på virksomheder beliggende i Helsinge og Skævinge kommuner, eller modtager ydelser fra A-kassen og bor i en af de 2 kommuner, bliver en del af den nye Helsinge Hillerød Skævinge afdeling. af alle, som har ærinder i A-kassen, Kirsten er næstformand og afdelingens blæksprutte hun hjælper Lena med A-kassen, tager sig af arbejdsskadesager og overenskomstmæssige spørgsmål. Anna er kasserer og den medlemmerne først møder i afdelingen, hun holder styr på pengene, fører bogholderiet og tager sig af alle kontingentindbetalingerne. Aino er formand, hun tager sig af faglige og sociale spørgsmål det er også hende der er Vi er fire på kontoret, Lena vores repræsenteret i amtet, i forbundets hovedledelse uundværlige A-kasse medarbejder, tager sig og i LO Fr.borg amt. SiD Frederiksværk Dækker geografisk Frederiksværk og Hundested kommune. Afdelingen har ca medlemmer og heraf er en stor del fra industrien. Jørgen Andersen er afdelingsformand og da vi mistede vores kasser i starten af året, er Jørgen også valgt til kasserer frem til sammenlægningstidspunktet 1. januar I det faglige arbejde varetager Jørgen industriområdet. Claus Bo Jensen har i mange år varetaget næsen alle øvrige faglige områder, og da vi i april, måtte tage afsked med daværende næstformand Karl Ove på grund af sygdom, gjorde vi Claus til næstformand frem til sammenlægningen. Sven Pedersen er faglig sekretær og beskæftiger sig næsten udelukkende med arbejdsskadesager. Inge Sørensen er vores vicevært, og hun har mange funktioner i huset, deriblandt rengøring. Lone Jensen styrer kontingentkontoret og det med pengene. Mette Høyrup er afdelingens blæksprutte, som hjælper overalt, laver løn til tillidsmændene, er sekretær for alle, også for LO sektionen. Ove Christiansen er leder af a-kassen og har Anne-Rita Jacobsen, Lone Christensen og Susanne Larsen til at hjælpe sig. Denne gruppe tager sig af meget andet end dagpenge de har overtaget en del af arbejdsformidlingens opgaver overfor såvel egne medlemmer, som overfor medlemmer fra en række andre afdelinger. Derudover er det også denne gruppe der etablere fleksjob og tager samtalerne med kommunerne, når medlemmerne har behov for det. Afdelingen er brancheopdelt og det vil sige, at ud over afdelingsbestyrelsen, som leder afdelingen mellem generalforsamlingerne, har vi 4 branchebestyrelser, som varetager en enkelte branches tarv og servicerer de tilhørende tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter. Den erfaring vi har med det, glæder vi os til at bringe med over i den nye afdeling. -5-

6 SiD Frederikssund Dækker geografisk Frederikssund og en del af Jægerspris kommuner. Afdelingen har ca. 900 medlemmer der bliver serviceret af følgende ansatte : Hanne Nielsen er som kasserer den I oftest møder først, når I kommer i afdelingen, det er hende, der står for alt det økonomiske, herunder kontingentet og forsikringerne. Derudover er hun i stand til at varetage opgaver i A-kassen, når Jan Olsen er væk fra kontoret. Hardy Pedersen er faglig konsulent, med Industriens overenskomst, Bygge/Anlæg og det rummelige arbejdsmarked som hovedområder. tillidsrepræsentanterne når der skal forhandles ny løn. Jesper Olsen er formand, det er ham der styrer afdelingen og træffer beslutninger, under ansvar for bestyrelsen. Derudover er det ham der politisk tegner afdelingen, bl.a. som formand for L.O.- Frederikssund. Susan Bahn Nielsen er uddannet socialrådgiver, og er ansat som sådan af flere af de nordsjællandske afdelinger. Det er hende der hver tirsdag hjælper vore medlemmer, med at køre arbejdsskadesager og på andre måder hjælper hvis I kommer i klemme i det sociale system. Jan Olsen er kontorbestyrer, og er vores specialist indenfor A-kassen, det er ham der sørger for, at I får den rigtige behandling hvis I bliver arbejdsløse, skal på efterløn eller blot har spørgsmål om øvrige rettigheder. Jan Ørum har som faglig sekretær gennem mere end 20 år, prøvet lidt af hvert, og er vores ekspert indenfor transporten og det offentlige område, det er ham der hjælper Sidst men ikke mindst skal nævnes vores rengøringsassistent, Annelise Achen som sørger for, at vi som ansatte har et rent og ryddeligt klima at arbejde i. Derudover råder afdelingen over et korps på mere end 50 tillids- og sikkerhedsrepræsentanter, der bistår med hjælp hver gang der er behov herfor. KAD Hillerød Afdelingen dækker i dag geografisk 10 kommuner i Fr.borg amt og har pt. Ca medlemmer. 6 af kommunerne - Frederikssund, Skibby, Jægerspris, Stenløse, Ølstykke og Slangerup kommer til at høre ind under den nye afdeling i Fr.borg amt vest, hvor vi pt. har ca. 540 medlemmer. Personalet på kontoret består af 7 personer, hvoraf 2 personer vil være at finde i den nye afdeling i vest. De 2 personer er: A-kassemedarbejder Sanne Hornecker som varetager alt omkring dagpenge, kursusgodtgørelse, feriedagpenge m.m. Næstformand Solveig Frisch som i dag fagligt varetager hele det offentlige område, Privat service/rengøring, konkurssager og i øvrigt indgår i det daglige lederteam. -6-

7 SiD Stenløse Afdelingens geografiske område er Stenløse, Slangerup og Ølstykke kommuner, og vi har p.t. ca medlemmer. Personalet på kontoret består af fem personer: I arbejdsløshedskassen har vi kontorbestyrer Palle Kristensen og a-kasse medarbejder Nini Salvesen. Det er her, alt omkring dagpenge, efterløn, kursusgodtgørelse, feriedagpenge og barsel m.m. behandles. Kasserer Anne Claudia Moore står for det økonomiske i afdelingen. Indmeldelser, overflytninger og indbetaling af kontingent er hovedarbejdsområderne for Anne, men også ALKAs forsikringer og en række faglige spørgsmål klares af vores kasserer. Faglig sekretær Karsten Froeshøj og afdelingsformand Ole Lind Larsen tager sig af de faglige sager og kontakten til vores ca. 50 tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Desuden er afdelingen med i en fælles socialrådgiverordning, hvilket betyder, at vi hver anden torsdag har socialrådgiver Jeanette Falk-Simensen i afdelingen, hvor hun tager sig af arbejdsskadesager, pensionssager, og sociale sager i øvrigt. Af hensyn til planlægningen af disse torsdage skal der bestilles tid i forvejen, både af hensyn til Jeanett og for at give så lidt ventetid for medlemmerne som muligt. SiD Stenløse afdeling BLADKONKURRENCEN! Vinderne af konkurrencen i nr er: 1. præmie: Alan Steen Rombak - SiD tour-taske. 2. præmie: Ella Andersen - ½ flaske Gammel Dansk. 3. præmie: Mia Monica Lauersen - 1 flaske rødvin. Vinderne er underrettet pr. brev. O.B.S.! Generalforsamlingsreferat kan afhentes i afdelingen! -7-

8 SiD Skibby SiD Skibby er den yderste og eneste faglige afdeling beliggende i Horns Herred og vi er sammenhørig med Frederiksborg Amt. Vi er den mindste afdeling i det nye samarbejde mellem de seks afdelinger, der bliver præsenteret i dette blad. Et samarbejde der gerne skulle blive til én afdeling dækkende kommunerne, Hundested, - Frederiksværk, - Frederikssund, - Slangerup, - Ølstykke, - Stenløse, - Jægerspris og Skibby, nu vor medlemmerne i KAD og SID har sagt et stort JA til èt fælles forbund. SiD Skibby er det vi i dagligdagen kalder en blandet afdeling dvs. vi arbejder på og med alle de overenskomstområder forbundet repræsentere samt de lokal og tiltrædelsesoverenskomster afdelingen har med arbejdsgiverne, til gavn for jer som medlemmer. Vi administrere SiDs A-kasse og hele den komplekse lovgivning, der ligger til grund for denne. I SiD Skibby er vi 2 deltid samt 1 fuldtidsansatte og 1 generalforsamlingsvalgt tillidsmand. Alice Jensen er ansat til at holde vores lokaler pæne og rene og til at holde styr på bogholderiet er det Susanne Petersen du møder i afdelingen. Til at holde styr på lovgivningen og A. kassen er det Hanne Kamper du møder og den valgte tillidsmand er Johnny Søndergaard der holder styr på det faglige og de sager du som medlem måtte få med én arbejdsgiver. Til at binde det hele sammen er der på generalforsamlingen valgt én bestyrelse, bestående af Vinnie Kristensen, - Jette Vestberg, - Kaj Andersen, - Hanne Kamper, - Kim Olsen samt Johnny Søndergaard. De fleste af bestyrelsen møder du ikke i dagligdagen, men deres store arbejde er, sammen med generalforsamlingen, med til at få afdelingen til at fungere så du som medlem kan få den størst mulige service. Afdelingen har en god og velfungerende Efterløn & Pensionistklub, denne klub er en selvstændig enhed i afdelingen, med egen valgt bestyrelse, og de afholder mange arrangementer fordelt over hele året for deres medlemmer. I SiD Skibby har vi det princip, at medlemmerne skal kunne komme i kontakt med afdelingen altid! vi har åbent hele dagen, - både på telefonen og ikke mindst, er døren til jeres afdeling altid åben! Afdelingen arbejder meget på tværs mellem de ansatte og du oplever, at vi sammen forsøger at give dig, som medlem, den størst mulige service - om du måtte have faglige spørgsmål/problemer eller A- kasse spørgsmål eller blot søger oplysninger vil vi hver især hjælpe dig så godt som mulig. Johnny Søndergaard Husk at meddele hvis du skifter adresse, eller får andet job. -8-

9 FAGLIGT NYT Disse vil blive et vigtigt og absolut afgørende led i det faglige arbejde og bestyrelserne vil blive oprettet på de gruppeområder det nye forbund opdeler sig i, og det er seks pt. Branchebestyrelserne vil blive oprette i vores lokale afdeling indenfor grupperne, hvis der er medlemmer nok i den enkelte gruppe og de som er i gruppen vil være ansvarlige for dette vigtige arbejde. Johnny Søndergaard Med henblik på at holde branchebestyrelserne opdateret, i forhold til afdelingens overenskomstoprettelser og opsøgende arbejde samt udtagelsen af overenskomstkravene - vil den branchetillidsmand der har det enkelte brancheområde som sit specialområde blive tilknyttet bestyrelsen. Medlemmerne har nu stemt for en fusion mellem KAD og SID forbundene, som det fremgår af lederen i dette blad og det vil betyde en styrkelse af det lokale arbejde med at få overenskomstdækket virksomheder der ikke har overenskomst på nuværende. En fusion af de to forbund vil også betyde en styrkelse på de områder, hvor der på nuværende er fællesoverenskomster. Et JA - til det fælles forbund betyder, at de seks afdelinger, der bliver præsenteret i dette blad vil fortsætte arbejdet, der er sat i gang, hen med en lokal fusion. Det giver os en mulighed for, at afdelingernes ansatte faglige medarbejdere allerede nu kan dele det opsøgende arbejde mellem sig og være mere i marken til gavn for jer som medlemmer. Som noget nyt, SiD Frederiksværk har dog tidligere haft dette, vil du som medlem møde et begreb: branchebestyrelser. Arbejdet med at få overenskomstoprettelserne og det opsøgende arbejde i gang vil være et TEAM arbejde og det vil kræve, at vi alle samarbejder om denne store opgave medlemmer som ansatte. En opgave der i den sidste ende vil være til stor gavn for dig som medlem, - for afdelingens arbejdspladstillidsmænd/ kvinder. I forbindelse med fusionen, mellem KAD og SiD og dannelse af den nye afdeling, som tidligere nævnt, vil der allerede nu blive en del fagligt opsøgende samarbejde, og du vil møde de enkelte faglige ansatte på både nye og gamle overenskomstområder, på tværs af de nuværende afdelinger, frem til den 1. januar 2005, hvor dannelsen af den nye afdeling vil være en realitet. -9-

10 I det fremtidige faglige arbejde vil de faglige medarbejdere støvsuge den nye afdelings lokalområde for virksomheder uden overenskomst og servicere de virksomheder afdelingen har tegnet overenskomst med. De nuværende valgte tillidsmænd/kvinder (formændene) vil i den nye afdeling fungere som område tillidsmænd/kvinder og de nuværende ansatte faglige medarbejdere vil blive tilknyttet ét overenskomstområde, som speciale, og skal så være behjælpelige på alle andre overenskomst områder, når og hvis behovet opstår. Når du - som medlem henvender dig i afdelingen angående faglige spørgsmål/ problemer, vil du blive mødt af de valgte faglige folk du kender i dag. De valgte tillidsfolk, på arbejdspladserne er en vigtig del af afdelingens kontakt med de enkelte virksomheder og vil være de direkte samarbejdspartnere som afdelingen kan/vil gøre brug af i det daglige faglige opsøgende arbejde. Valgte tillidsmænd/kvinder, fra arbejdspladserne, vil være en naturlig del af de branchebestyrelser afdelingen vil oprette i det fremtidige arbejde. En beslutning vi håber alle vil bakke op om på den stiftende generalforsamling. Lad os sammen bygge den afdeling medlemmerne, med deres JA - til fusionen har givet os en historisk mulighed for. På arbejdspladsbesøgene vil vi forsøge en glidende overgang - så du som medlem og eventuel valgt tillidsmand/kvinde kommer til at møde én kendt person fra afdelingen, i fællesskab med den faglige medarbejder der skal have lige netop jeres arbejdspladsoverenskomst som speciale. Vil du være med Til at bestemme, hvordan din nye fagforening skal se ud? Hvis du er interesseret i, at deltage i det arbejde der skal være grundlaget for den nye afdeling, så henvend dig til din formand, som så vil forsøge, at finde det udvalg, der passer til lige præcis dine interesser. -10-

11 Nyt på postområdet vil blive overflyttet fra SiD s offentlige overenskomstgruppe til Industrigruppen. Post Danmark har som led i privatiseringen af virksomheden indmeldt sig i arbejdsgiverforeningen Dansk Industri pr. 1. oktober Der sker ikke nogen ændringer for den enkelte SiD ansatte postmedarbejder, men virksomhedsoverenskomsten med de tilhørende organisationsaftaler bliver dog opdelt i 6. selvstændige overenskomster. Af disse 6 overenskomster vil de 3 blive indgået med SiD én for postarbejderne, - én for overenskomstansatte på særlige vilkår, - og én for arbejdslederne. I SiD regi betyder det, at alle SiD ansatte der arbejder på de nævnte overenskomstområder I Industrigruppen har man haft tilsvarende inden for Elværksindustrien i det en del af denne industri er offentligt ejet og en del er privatejet, så det forhold skulle ikke give nogle problem. Ved den nye overenskomstforhandling der skal ske til den 1. april vil det blive Industrigruppen der vil stå som overenskomstpart overfor virksomheden Post Danmark. Alle parter i denne sag dvs. Post Danmark og SiD er enige om, at der ikke skulle opstå de store knaster i de forhandlinger der forestår omkring tilpasning og fastsættelse af de stillede krav. Johnny Søndergaard frigjorte lønmidler skal blive i den enkelte gruppe osv. OVERENSKOMSTFORHANDLIN- GERNE PÅ DET OFFENTLIGE OM- RÅDE Så er tiden inde til en ny holmgang med de kommunale arbejdsgivere og SiD s generelle overenskomstkrav til den nye overenskomst er vedtaget på SiD s repræsentantskabsmøde den 11. juni Et stort arbejde er foregået rundt om i landet, med deltagelse af mange aktive medlemmer og tillidsfolk, med opstilling og udtagelsen af de nu vedtagne overenskomstkrav. Vi kan oplyse, at de generelle krav til overenskomstforhandlingerne indeholder på lønsiden: - forbedringer af reallønnen - forbedringer af elevlønningerne - reguleringsordningen bevares - ens løn for de faglærte grupper På Ny lønområdet vil en forhøjelse af grundog garantilønningerne være et element afsættelse af de fornødne midler til løndannelse På pensionsområdet vil afskaffelse af karenstiden samt forhøjelse af pensionsbidragene være en del af kravene. Alle lønandele skal gøres pensionsgivende og elever skal omfattes af en pensionsordning osv. På arbejdstidsområdet skal nedsættelse af den ugentlige arbejdstid til forhandling satsforhøjelser af arbejde på ubekvemme arbejdstider og én nedsættelse af arbejdstiden for dette arbejde betalt spisepause og en forbedring af betalingen for manglende overholdelse af 11-timersreglen, hvis denne strækker sig ind i næste dags ordinære arbejdstid osv. På ferie, - omsorg/barsel, - uddannelse, - tryghedsbestemmelserne, - tillidsrepræsentant og medindflydelse, - socialt kapitel og seniorordninger er områder der er udtaget omfattende krav på og som sættes højt i de kommende forhandlinger. Du kan hente de helt specifikke udtagne krav i afdelingen og har du spørgsmål kan du altid kontakte denne. Johnny Søndergaard -11-

12 INDSATS MOD MIS- BRUG AF DE NYE EU BORGERE Johnny Søndergaard Med udvidelsen af EU med 10 nye medlemslande er der indført en overgangsordning til den fulde frie bevægelighed efter EU reglerne for arbejdstagere fra Estland, - Letland, - Litauen, - Polen, - Slovakiet, - Slovenien, - Tjekkiet og Ungarn. Denne udvidelse af EU betyder at vi byder velkommen til borgere fra de gamle øststater og det har skabt en mulighed for at borgerne i disse lande nu frit kan søge arbejde i de øvrige EU medlemsstater. Medlemsborgerne i det samlede EU kan frit søge arbejde i et andet EU land, i en periode på op til 6. måneder, men de kan ikke påbegynde et arbejde før der er ansøgt om og udstedt opholds- og arbejdstilladelser. Vi skal opfordre dig til at henvende dig til fagforeningen, hvis du har mistanke, - ser eller hører om denne form for misbrug af de nye EU borgere, og vi vil så sammen med de øvrige samarbejdspartnere opsøge arbejdsgiveren og få undersøgt om forholdene er i orden og de fornødne tilladelser er udstedt. Hvis vi ikke afslører disse arbejdsgiveres misbrug af denne arbejdskraft vil det blive én bombe under det arbejdsmarked, vi alle er en del af, og du vil hurtigt kunne mærke det på de arbejdsforhold, - lønninger og det arbejdsmiljø du vil blive tilbudt, uanset hvor og på hvilken arbejdsplads du søger arbejde. Ingen på arbejdsmarkedet kan stiltiende så på, at nogle korrupte og skånselsløse arbejdsgivere får mulighed for at ødelægge vort nuværende velregulerede arbejdsmarked. For at imødegå korrupte og skånselsløse arbejdsgiveres misbrug, af disse nye EU borgeres til tider desperate forsøg på at tjene noget vestlig valuta, er der indledt et storstillet samarbejde mellem politi, - Told og Skat, - arbejdsgiverne og fagforeningerne til at afsløre misbrugen af denne arbejdskraft. RING TIL DIN FAGFORENING! -12-

13 Tilbagebetaling af den særlige pensionsopsparing. Som det sikkert er medlemmerne bekendt, har folketinget vedtaget lovforslaget om en midlertidig suspension af indbetaling af den særlige pensionsopsparing, SP-bidraget. Det betyder, at der fra 1. juni 2004 ikke mere vil blive trukket det særligt SP-bidrag i udbetalinger fra A-kassen. Loven har endvidere virkning fra 1. januar 2004, så SP-bidrag, der er trukket efter denne dato, skal tilbagebetales til medlemmerne. Ved tilbagebetalingen skal der afregnes skat i henhold til kildeskatteloven, og fra hovedkontoret forlyder det, at fuldt ledige skal have omkring 300,- kr. netto tilbage. For god ordens skyld skal vi lige nævne, at vi ikke har regnet efter. Og, har i øvrigt heller ingen intentioner om at efterregne alle udbetalingerne. I SiD skal der efterbetales SP-bidrag til ca personer. A-kassen Tilbagebetalingen skal ske snarest muligt og, være påbegyndt senest 1. september I skrivende stund arbejder hovedkontoret og edb-afdelingen på højtryk for at få konstrueret et system, som kan overføre de tilbageholdte bidrag til medlemmernes bankkonto. Det er derfor meget vigtigt, at medlemmer der har fået udbetalt ydelser gennem A-kassen og, som efterfølgende har skiftet bank, giver afdelingen besked om det nye kontonummer. Dansk med edb for 2-sprogede Forløbet er et kursus i dansk stavning og skrivning. Vi bruger edb som redskab, så hvis ikke du kender til edb, så kan du begynde her. Hvis du kender til edb, så kan du bruge det her. Hver deltager arbejder efter sin egen kursusplan, som man aftaler med læreren. Så man arbejder med det, man har brug for og lyst til at lære. Det kan være stavning, stumme bogstaver, endelser, Internet, mail, skriveprogrammer sætninger m.m. Vi starter op mandag den 6. september kl I alt 60 lektioner. Første kursus afholdes i SiD Stenløse og er gratis. Er du interesseret i at høre nærmere, så ring til Palle eller Nini i SiD Stenløse på tlf Kurset er åbent for alle medlemmer af den nye afdeling. -13-

14 Nyt fra kassereren. Lommepenge ved efterskoler. Der har i mange år været mulighed for at søge om lommepenge, både som medlem af KAD eller SiD, hvis ens barn var elev på en af arbejderbevægelsens efterskoler eller på en af de mange efterskoler, der særlig tilgodeser elever med læse-, stave- og/eller taleproblemer. I både KAD og SiD har hovedbestyrelserne besluttet, at denne ordning stopper med udgangen af skoleåret Siden skattevæsenet meddelte os, at de lommepenge, der blev udbetalt, var skattepligtige, har det været en dyr ordning, set i forhold til, hvad den enkelte rent faktisk har fået ud af det. Da der så kun blev udbetalt ca. 250,- kr. pr. måned efter skat. Vi har naturligvis forsøgt at få skattevæsenet til at ændre deres afgørelse, men uden held. Men under alle omstændigheder: Da forbundet var i gang med en større sparerunde for at kunne holde kontingentet i ro, var lommepengeordningen oplagt at se på, også af ovennævnte årsager. Husk lige!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! At melde adresseændring eller jobskifte til kassereren. Du kan betale kontingent via PBS -14-

15 KONKURRENCE!!! Besvar nedenstående spørgsmål og deltag i lodtrækningen om 1. Præmie: 1 SiD Tour-taske! 2. Præmie: Gavekort 3. Præmie: En æske chokolade Sæt kryds ud for de rigtige svar, der alle kan findes i bladet. Hvor mange afdelinger skal lægges sammen til den nye lokalafdeling? 1: To 2: Seks 3: Ti Hvem indstilles som organisationssekretær i den nye afdeling? 1: Jesper Olsen 2: Ole Lind Larsen 3: Aino Reffs Hvilken arbejdsgiverforening melder Post Danmark sig ind i 1. oktober? 1: Dansk Byggeri 2 AHTS 3: Dansk Industri Hvor længe kan EU-borgere søge arbejde i et andet EU-land? 1: 1 år 2: 6 måneder 3: 2 uger Hvor mange SiD-medlemmer skal have særlig pensionsopsparing udbetalt? 1: : : Afleveres i din fagforening senest den 1. august Vinderne bliver kontaktet, og navnene bringes i næste nummer af bladet. -15-

16 Returneres ved varig adresseændring Afsender: SiD Frederikssund Jernbanegade 38 Magasinpost 3600 Frederikssund Id. nr B & husk PP Fritidsjob er ikke kun for sjov, du vil aldrig som forældre kunne tilgive dig selv, hvis dit barn kommer galt af sted, fordi du var uopmærksom. Tal med dit barn om fritidsjobbet. De fleste har det heldigvis fint på deres arbejdsplads men ikke alle! Hvert år kommer flere unge til skade på deres fritidsjob. Desværre er der nogle af disse skader, der fører til sygdomme eller lidelser, der aldrig forsvinder. Det er derfor din arbejdsgivers pligt at sørge for, at du får grundig oplæring i og information om eventuelle farer ved det arbejde, du udfører. Er du under 15 år og har du ikke afsluttet 9. klasse, SKAL din arbejdsgiver desuden give dine forældre besked om, hvad du arbejder med. Der skal altid være en person over 18 år, der fører tilsyn med dig, og som du kan spørge, hvis du er i tvivl om noget. Din arbejdsgiver skal bl.a. sørge for at du får: Grundig oplæring og instruktion Sikkerhedsfodtøj, hvis du arbejder med ting, som kan skade dine fødder Skridsikkert fodtøj, hvis du færdes på glatte gulve Handsker, hvis du arbejder, hvor du kan skære dig eller få splinter eller lignende i fingrene Arbejdstøj, hvis dit arbejde er beskidt, vådt eller lignende Knæbeskyttere, hvis du skal kravle fx ved jordbærplukning Hjelm, hvor der er påkrævet Generelt er der forskellige regler for, hvad børn under 15 år og unge under 18 år må arbejde med. Dette skal din arbejdsgiver selvfølgelig være opmærksom på. Din lokal afdeling hjælper dig gerne med flere oplysninger om ovenstående, men husk, at som forældre har man altid et ansvar, og man kan ikke leve med, at man ikke lige tog sig tid til at snakke med sit barn. Det koster kun fra 10.- kr. om måneden, at få dit barn i fagforening, så hjælper vi ved uoverensstemmelser, arbejdsskader og underbetaling m.m. Desuden er der i kontingentet en fritidslykkeforsikring, så der også er hjælp at hente, hvis der sker et uheld i fritiden. På fagforeningskontorerne hjælper vi gerne med indmeldelse og eventuelle spørgsmål. God Sommer

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL...

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... NR. 3 AUGUST 2008 ÅRGANG 4 PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... LÆS FÆLLESTILLIDSMAND JAN S. JOHANSENS ARTIKEL OM HANS ARBEJDSPLADS, ELEKTRO-ISOLA A/S TELEFON OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade 30 7100

Læs mere

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge!

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Maj 2006 Nr. 2 2. årgang Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Reformer er ikke velfærd Regeringen har fremlagt det man kalder en velfærdsreform. Regeringen ønsker at reformere velfærden, men

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Pak Papir LEDER. Nr. 2. 23. april 2014. branchebladet for emballage og papir

Pak Papir LEDER. Nr. 2. 23. april 2014. branchebladet for emballage og papir Pak Papir Nr. 2. 23. april 2014 LEDER FORÅR PÅ VEJ - OGSÅ I EMBALLAGEBRANCHEN? Forbruget spirer svagt, og fra tillidsrepræsentanter på flere af de danske grafiske arbejds pladser berettes der også om begyndende

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv 04 2013 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN FÅR DU STØRRE 5ARBEJDSGLÆDE FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv SNYD IKKE DIG SELV FOR EN GOD PENSION: Det

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring Magasinet Nr. 6 juni 2003 Nyt lønsystem har reddet os Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger Overenskomster er den bedste sikring Overarbejde kan ikke afspadseres under sygdom Forside Side 3 Side

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Magasinet Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Dropper forebyggelsen Ærlighed kostede hel dags løn Lynkarriere på Lindø Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere