Fisk i Mølleåen 2014 FISKEØKOLOGISK LABORATORIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fisk i Mølleåen 2014 FISKEØKOLOGISK LABORATORIUM"

Transkript

1 Fisk i Mølleåen 2014 Notat udarbejdet for Lyngby Tårbæk Kommune af Fiskeøkologisk Laboratorium, december Konsulenter: Jens Peter Müller, Stig Rostgaard og Per Gørtz. FISKEØKOLOGISK LABORATORIUM

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 2. Lokalitet og metoder 3 3. Lyngby Sø Fuglevad De enkelte delstrækninger Størrelsesstruktur 6 4. Fuglevad Brede Mølledam De enkelte delstrækninger Størrelsesstruktur 9 5. Vurdering Referencer Bilag 13 2

3 1. Baggrund Lyngby Kommune ønsker at forbedre de fysiske forhold i Mølleåen gennem udlægning af grus. For at kunne evaluere effekterne af tiltaget på fiskebestanden, blev fiskebestanden på to strækninger af åen, fra Lyngby Sø til Fuglevad og fra Fuglevad til Brede, undersøgt gennem elektrofiskeri og garnfiskeri. Formålet med dette notat har været at sammenfatte resultaterne og få fastlagt en status for fiskebestanden på de to strækninger forud for udlægning af grus. 2. Lokalitet og metoder Undersøgelserne blev udført d. 28. og 30. oktober På hver af de to strækninger blev der udpeget 3 delstrækninger på ca. 100 m, som blev gennemfisket én gang. Desuden blev de to damme undersøgt med elfiskeri langs bredden samt med 2 biologiske oversigtsgarn (NOVANA) sat i ca. 2 timer. Placeringen af de befiskede områder er vist i figur 1. Fiskeriet blev udført med en W generator med pulserende jævnstrøm. Fangsterne for hver af stationerne blev sorteret i arter, og hver enkelt fisk målt til nærmeste underliggende halve cm fra snudespids til halekløft (forklængde). Et repræsentativt udsnit inden for de enkelte arter blev målt til nærmeste mm og vejet. Figur 1. Placering af de undersøgte delstrækninger i Mølleåen. Station 4 og station 8 repræsenterer de to mølledamme ved hhv. Fuglevad og Brede. Konditionsfaktorer er beregnet som: k i = 100 W i / L i 3 hvor W i og L i er henholdsvis vægten og længden af den i'te fisk. 3

4 3. Lyngby Sø Fuglevad Den samlede fangst på strækket mellem Lyngby Sø og Fuglevad fremgår af tabellen nedenfor. Fangsten bestod hovedsageligt af skaller og aborrer, men vægtmæssigt var fangsten dog mere varieret, med dominans af gedde, skalle, aborre, ål og brasen. Totalfangst Antal Vægt (g) Brasen Rudskalle 0 0 Regnløje 2 1 Gedde Ål Suder 0 0 Sum De enkelte delstrækninger Station 1, nedstrøms Lyngby Sø. St. 1 ligger på en kanaliseret strækning med ringe strøm, dyndet bund og skålformet profil. Langs bredderne vokser tæt med rødel, hvor rødder bidrager til variation. Dybden er anslået til 0,9 1 m. Fangsten bestod hovedsageligt af skaller, men også aborrer var hyppige i fangsten. Fangstens fordeling er vist i figur 2. Vægtmæssigt var fangsten domineret af skaller og gedder. Brasen 1% Gedde 2% Antal Ål 1% 15% 81% Ål 5% Gedde 38% Brasen 12% Figur 2. Fangstens fordeling på station 1. Vægt 41% 4% 4

5 Station 2, mellem Lyngby Sø og Fuglevad Dam. St. 2 er beliggende på en let til svagt strømmende strækning med en dybde på 1,2 1,3 m og en overvejende blød, dyndet bund. Midt på forløbet er profilet lidt smallere med en udhuling af brinker. Nederst er en del af bunden jævnt skrånende med grus og sten. 2/3 af strækningen er mest med rørskov og pilekrat, mens den resterende 1/3 del er lidt bredere med ellesump. Rødder og nedfaldent træ giver variation. Fangsten var antalsmæssigt helt domineret af aborrer (fig.3). Vægtmæssigt bestod fangsten overvejende af gedde og aborrer. Der blev ikke fanget brasen på dette stræk. Gedde 2% Ål 1% 89% Antal 8% Gedde 44% Vægt Ål 9% 5% 42% Station 3, Opstrøms Fuglevad Dam. St. 3 er beliggende på en langsomt flydende strækning med blød, dyndet bund. Langs bredderne vokser ellesump og rørskov. Bunden er med jævnt skrånende brinker ud til en dybde på ca. 0,9 m. Rødder og nedfaldent træ bidrager til variation. Fangsten var omtrent som på station 2 domineret af aborrer, men vægtmæssigt bestod fangsten dog udover gedde og aborre i højere grad af ål (fig.4). Figur 3. Fangstens fordeling på stations 2. Gedde 2% Brasen 3% Ål 4% Antal 84% Figur 4. Fangstens fordeling på station 3 Station 4, Fuglevad Dam. Dammen er nærmest dråbeformet og meget lavvandet med dybder på 0,4 0,5 m og dyndet bund. Der blev fanget flest fisk ved afløbet, hvor dybden er ca. 1 m. 7% Ål 26% Gedde 29% Vægt 5% 34% Brasen 6% Også i Mølledammen var aborrer dominerende i fangsten, og bortset fra et noget større indslag af brasener, var fangsten omtrent som Antal Regnløje 2% Gedde Brasen 2% 5% Ål 3% 78% 10% Ål 22% Gedde 25% Vægt Brasen 17% 6% 30% Figur 5. Fangstens fordeling i Fuglevad Mølledam 5

6 på station 3 ovenfor (fig.5). 3.2 Størrelsesstruktur Hovedparten af skallerne i fangsten blev fanget på station 1 umiddelbart 25 nedstrøms Lyngby Sø. 20 rne var overvejende 15 mellemstore med længder 10 mellem cm (fig.6). Generelt var det ikke muligt 5 at adskille de enkelte 0 årgange i fangsten. Bestanden af skaller på Lyngby Sø og Fuglevad strækket har antageligt været præget af neddrift af yngel fra Lyngby Sø. Antal Fuglevad St. 3 St. 2 St Figur 6. rnes Længdeklasse længdefordeling (½ cm) mellem Længdefordelingen af aborrebestanden på strækningen viser tilstedeværelsen af flere generationer (fig.7). Således ses med årets yngel med længder omkring 7 cm og etårige aborrer med længder omkring 11 cm. De ældre årgange kan dog ikke adskilles på figuren. Antal Længdeklasse (½ cm) Fuglevad St. 3 St. 2 St. 1 Figur 7. rnes længdefordeling mellem Lyngby Sø og Fuglevad De 10 gedder i fangsten var fordelt med 4 små gedder i størrelser mellem cm og 6 større gedder mellem cm. Bortset fra et styk yngel samt en større brasen på 36 cm målte alle brasenerne mellem cm. Bortset fra en lille ål på 37 cm bestod fangsten af større ål med længder mellem cm. 6

7 4. Fuglevad Brede Mølledam Fangsten på strækket mellem Fuglevad og Brede fremgår af tabellen nedenfor. Fangsten bestod som i det opstrøms afsnit hovedsageligt af skaller og aborrer, men vægtmæssigt var fangsten mere domineret af gedde og aborre. Totalfangst Antal Vægt (g) Brasen Rudskalle 3 47 Regnløje Gedde Ål Suder 3 39 Sum De enkelte delstrækninger Station 5, nedstrøms Fuglevad. St. 5 ligger på en svagt strømmende og udrettet strækning, der løber parallelt med jernbanen. Bunden er blød, dyndet og dybden omkring 1 m. Store træer og tæt rørskov skærper indtrykket af natur. Nedfaldent tre bidrager til variation. Fangsten bestod helt overvejende af aborrer. Vægtmæssigt var gedder dog dominerende, men også aborrer og ål udgjorde en væsentlig del af fangsten i vægt i mølledammen. Regnløje og rudskalle supplerede artslisten her. Fangstens fordeling er vist i figur 8. Antal Regnløje 2% Gedde Ål 6% 3% Rudskalle 3% 81% 5% Figur 8. Fangstens fordeling på station 5. Ål 19% Gedde 44% Vægt 4% 32% Rudskalle 1% 7

8 Station 6, mellem Fuglevad og Brede Mølledam. St. 6 ligger på en langsomt flydende strækning, der synes uberørt af tiders regulering. Bunden er blød af dynd, og bunden omkring 1,2 1,4 m. Strækningen er med skarpe slyng og bredder af tæt rørskov og ellesump, hvilket skærper indtrykket af nærmest uberørt natur. Fangsten bestod her overvejende af skaller og aborrer (fig.9). Vægtmæssigt var aborrer mest betydende, men også gedder udgjorde en væsentlig vægtandel af fangsten. Foruden de tidligere nævnte arter blev der registreret suder på strækningen. Regnløj e 4% Gedde Brasen 7% 2% 43% Antal Suder 2% 42% Suder 3% Gedde 27% Figur 9. Fangstens fordeling på stations 6. Vægt 8% 62% Station 7, Opstrøms Brede Mølledam. St. 7 ligger umiddelbart nedstrøms en gangbro og er langsomt flydende med bredder af kraftig rørskov. Bunden er blød, dyndet med en dybde på 1,1 1,2 m. Enkelte mindre sving giver variation på forløbet. Fangsten bestod overvejende af skaller og brasener, men også aborrer og regnløjer var forholdsvis talrige i fangsten (fig.10). Vægtmæssigt bestod fangsten overvejende af brasen, aborre, skalle og gedde. Rudskalle 1% Regnløje 7% Brasen 29% Antal Gedde 1% 52% Gedde 9% Regnløj e 1% Brasen 37% 10% Figur 10. Fangstens fordeling på station 7. Vægt 24% 29% Station 8, Brede Mølledam. Dammen er nærmest dråbeformet og overvejende lavvandet med en dybde på 0,4 0,7 m. Ved indløb og afløb er dybden større på op til 1,5 1,7 m, og især ved afløbet blev der fanget flest fisk. I dammen vokser tornfrøet hornblad, der dog grundet årstiden var under kraftigt henfald. 8

9 Fangsten i mølledammen var antalsmæssigt domineret af skaller og aborrer, mens gedder dominerede vægtmæssigt (fig.11). Regnløje 1% Brasen 1% 27% Gedde 6% Antal Ål 1% 63% Suder 1% Gedde 51% Vægt Ål 7% 13% 26% Brasen 3% Figur 11. Fangstens fordeling i Brede Mølledam 4.2 Størrelsesstruktur Modsat i det opstrøms afsnit af åen viste skallernes længdefordeling mellem Fuglevad og Brede en tydelig årgangsstruktur med årsyngel omkring 5 cm og etårige skaller omkring 8 cm (fig. 12). bestanden på de to stræk må således betragtes som to selvstændige bestande. Antal Brede Mølledam St. 7 St. 6 St Længdeklasse (½ cm) Figur 12. rnes længdefordeling mellem Fuglevad og Brede bestanden på strækningen viser ligeledes tilstedeværelsen af flere generationer (fig.13). Således ses med årets yngel med længder omkring 7 cm og etårige aborrer med længder omkring 13 cm. Også aborrebestanden må betragtes som selvstændige bestande på de to strækninger. Antal Længdeklasse (½ cm) Brede Mølledam St. 7 St. 6 St. 5 Figur 13. rnes længdefordeling mellem Fuglevad og Brede Af de tyve gedder i fangsten var de seksten små gedder i størrelser mellem cm. De fire større gedder målte hhv. 44 cm, 53 cm, 65 cm og 82 cm. Sidstnævnte var 9

10 usædvanlig forslugen og blev fanget med halen fra en gedde på ca. ½ m stikkende ud af gabet. Fangsten af brasener bestod overvejende af en stor mængde årsyngel i længder mellem 3 6 cm fanget på st. 7 opstrøms mølledammen. Kun fem brasener var større med en enkelt på 9 cm og fire i størrelser mellem cm. Der blev i alt fanget tre ål i størrelser mellem cm. De nitten regnløjer var som altid småfisk her i længder mellem 2 6 cm, og de tre rudskaller målte hhv. 4, 8 og 12 cm. De tre sudere i fangsten bestod af to eksemplarer af årets yngel på omkring 4 cm og en enkelt formodentligt etårig suder på 14 cm. 5. Vurdering De fysiske forhold i Mølleåen med opstemninger ved mølledammene bevirker, at faldet på de enkelte forløb mellem mølledammene er beskedent, og åen får derfor flere steder karakter af en langsomt flydende kanal. Ses bort fra de små åls passage gennem ålepassene, fungere opstemningerne som effektive faunaspærrer for opstrøms migration, og fiskebestanden på de to undersøgte stræk er at betragte som uafhængige bestande. Det øverste stræk mellem Lyngby Sø og Fuglevad er antageligt præget af neddrift af yngel fra Lyngby Sø som det kendes fra en række andre søer med stillestående nedstrøms vandområder, som f. eks. neddrift fra Sjælsø til mølledammene i Usserød Å. På begge stræk er fiskebestanden forholdsvis homogen, og fiskene vandrer antagelig i udstrakt grad op og ned af strækket og ud og ind af mølledammene afhængigt af forholdene. Mølledammene er meget lavvandede, og bunden er meget dyndet, og under islag eller i stille sommernætter vil fiskene antageligt forsvinde fra mølledammene pga. ringe iltforhold. Med en vandføring på l/s i Mølleåen afhængig af årstiden vil opholdstiden typisk være 1 2 døgn eller mindre, og udviklingen af dyreplankton på strækningerne og i mølledammene vil antagelig være begrænset. Konditionsforholdene hos de små skaller, brasener og aborrer var således lidt ringere end normalt, hvilket var særligt udtalt på strækket mellem Fuglevad og Brede, som modsat det opstrøms stykke ikke modtager søvand med fødeemner fra Lyngby Sø. Generelt var fiskebestanden på de to stræk som forventet, med et artsindhold som i de opstrøms søer og med dominans af skaller, aborrer og gedder. Naturstyrelsen har 10

11 tidligere registreret hork og sandart i åen på de nedstrøms NOVANA elfiskestationer /1/, men disse arter kunne dog ikke genfindes ved denne undersøgelse. Der findes to fiskeindeks for vandløb; ét baseret på ørreder (DFFVø) og ét til brug i vandløb med flere end fire arter (DFFVa). Udregnes sidstnævnte, fås en værdi på 0,09 i en skala fra 0 1, og som vist i nedenstående tabel er den tilhørende økologiske statusklasse dårlig. Fordelingen af indeksværdier mellem de 5 økologiske statusklasser /2/. Status Høj God Moderat Ringe Dårlig DFFVa værdi >0,94 0,94 0,72 0,71 0,40 0,39 0,11 <0,11 Den ringe tilstand skyldes, at åen ikke rummer egentlige vandløbsfisk som laksefisk, lamprettter, strømskalle, elritse, knude, rimte m.fl. En forbedring af forholdene kræver først og fremmest at åen genskabes som strømvand, hvilket næppe er realistisk, da Kulturarvsstyrelsen har vurderet, at den kulturhistoriske værdi af lokaliteterne er stor, og at det vil kræve større anlægsarbejder med betydelig indvirkning på de kulturhistoriske værdier, at sikre passage ved de opstemmede mølledamme /3/. En øget vandføring og en oprensning af mølledammene ville dog kunne forbedre forholdene for de eksisterende fiskearter, om end Mølleåen næppe ville kunne etableres med egentlige vandløbsarter under de nuværende forhold, og åen ville stadig score lavt på fiskeindeksværdierne. 6. Referencer 1/ Danmarks Miljøportal 2/ Kristensen, E.A., Jepsen, N., Nielsen, J., Pedersen, S. & Koed A Dansk Fiskeindeks For Vandløb (DFFV). Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 58 s. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr / Vandplan Øresund. Hovedvandopland 2.3. Vanddistrikt Sjælland. 11

12 Morgenlys og klar til røgtning af garn i Fuglevad Mølledam (tv.) og sejlads til næste station på Mølleåen, oktober Elektrofiskeri og registrering af fisk i Mølleåen på strækning opstrøms Brede, oktober Stor forslugen gedde og fangst af skaller og aborrer i Mølleåen, oktober Gedden blev genudsat efter længde /vægtregistrering. 12

13 13 o7. Bilag Lkalitet:Møleåen1Dato:2014NOVANA-fiskeundersøgelseSKALLEAntal-ogvægthyppighedpr.garnMiddelfangsterSkaleAlemasker(4mm-85mm)68og85mmcmantalvægtcmantalvægtAntalpr.garnVægtpr.garn(AntalVægt(g)025Zonen<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsumEL1111,0124,0135, ,00126EL215,04,09, ,001EL316,03,09, ,00227EL410,00,00,00000,00GARN11,08,09, , Station1111,0124,0135, ,005130Station215,04,09, ,00Station316,03,09, ,00631FuglevadDam11,08,09, , Fangstenideenkelteredskaber og85mmtis319Antalpr.garnVægtpr.garn(g)AntalVægt(g)921234nrredskabtype<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsum81EL EL EL EL GARN Længdevægt659570>100ArtNRangea*,/b+,-r75Skale875,1-26,50,007831,1913,278250,0700,995

14 14 Lokalitet:Møleåen1Dato:2014NOVANA-fiskeundersøgelseABORREAntal-ogvægthyppighedpr.garnMiddelfangsterAlemasker(4mm-85mm)68og85mmcmantalvægtcmantalvægtAntalpr.garnVægtpr.garn(AntalVægt(g)025Zonen<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsumEL1116,09,025, ,00126EL2121,076,097, ,00EL3136,072,0108, ,00227EL4112,047,059, ,00GARN11,016,017, , Station1116,09,025, ,00530Station2121,076,097, ,00Station3136,072,0108, , FuglevadDam113,063,076, , Fangstenideenkelteredskaber og85mmtis19Antalpr.garnVægtpr.garn(g)AntalVægt(g)966334nrredskabtype<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsum111361EL EL EL EL GARN Længdevægt659570>100ArtNRangea*,/b+,-r75Abore1795,8-17,30,012021,2233,045480,0570,992

15 15 Lokalitet:Møleåen1Dato:2014NOVANA-fiskeundersøgelseBRASENAntal-ogvægthyppighedpr.garnMiddelfangsterBrasenAlemasker(4mm-85mm)68og85mmcmantalvægtcmantalvægtAntalpr.garnVægtpr.garn(AntalVægt(g)025Zonen<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsumEL110,02,02, ,00126EL210,00,00,00000,00EL311,03,04, ,00227EL410,05,05, ,00GARN10,00,00,00000,003281<0,5429Station110,02,02, ,00530Station210,00,00,00000,00Station311,03,04, ,00631FuglevadDam10,05,05, ,00732Fangstenideenkelteredskaber83368og85mmtisAntalpr.garnVægtpr.garn(g)AntalVægt(g)934nrredskabtype<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsum1EL EL EL EL GARN Længdevægt659570>100ArtNRangea*,/b+,-r75Brasen113,9-36,20,002491,4113,650350,1960,997

16 16 Lokalitet:Møleåen1Dato:2014NOVANA-fiskeundersøgelseREGNLØJEAntal-ogvægthyppighedpr.garnMiddelfangsterRegnløjeAlemasker(4mm-85mm)68og85mmcmantalvægtcmantalvægtAntalpr.garnVægtpr.garn(AntalVægt(g)025Zonen<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsumEL110,00,00,00000,00126EL210,00,00,00000,00EL310,00,00,00000,00227EL412,00,02,01010,00GARN10,00,00,00000, Station110,00,00,00000,00530Station210,00,00,00000,00Station310,00,00,00000,00631FuglevadDam12,00,02,01010,00732Fangstenideenkelteredskaber83368og85mmtisAntalpr.garnVægtpr.garn(g)AntalVægt(g)934nrredskabtype<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsum1EL EL EL EL GARN Længdevægt659570>100ArtNRangea*,/b+,-r75Regnløje24,3-4,40,000031,0096,705680,5461,000

17 17 Lokalitet:Møleåen1Dato:2014NOVANA-fiskeundersøgelseGEDDEAntal-ogvægthyppighedpr.garnMiddelfangsterGeddeAlemasker(4mm-85mm)68og85mmcmantalvægtcmantalvægtAntalpr.garnVægtpr.garn(AntalVægt(g)025Zonen<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsumEL110,04,04, , EL210,02,02, ,00EL310,02,02, ,00227EL410,01,01, ,00GARN10,01,01, , Station110,04,04, ,00530Station210,02,02, ,00Station310,02,02, ,00631FuglevadDam10,02,02, ,00732Fangstenideenkelteredskaber83368og85mmtisAntalpr.garnVægtpr.garn(g)AntalVægt(g)934nrredskabtype<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsum1EL EL EL EL GARN Længdevægt659570>100ArtNRangea*,/b+,-r75Gedde1020,1-63,40,003551,2073,189610,1400,998

18 18 Lokalitet:Møleåen1Dato:2014NOVANA-fiskeundersøgelseÅLAntal-ogvægthyppighedpr.garnMiddelfangsterÅlAlemasker(4mm-85mm)68og85mmcmantalvægtcmantalvægtAntalpr.garnVægtpr.garn(AntalVægt(g)025Zonen<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsumEL110,01,01, ,00126EL210,01,01, ,00EL310,05,05, ,00227EL410,03,03, ,00GARN10,00,00,00000, Station110,01,01, ,00530Station210,01,01, ,00Station310,05,05, ,00631FuglevadDam10,03,03, ,00732Fangstenideenkelteredskaber83368og85mmtisAntalpr.garnVægtpr.garn(g)AntalVægt(g)934nrredskabtype<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsum1EL EL EL EL GARN *90Længdevægt >100ArtNRangea*,/b+,-r75Ål1037,2-70,80,017131,5122,428080,7050,940

19 19 Lokalitet:Møleåen2Dato:2014NOVANA-fiskeundersøgelseSKALLEAntal-ogvægthyppighedpr.garnMiddelfangsterSkaleAlemasker(4mm-85mm)68og85mmcmantalvægtcmantalvægtAntalpr.garnVægtpr.garn(gAntalVægt(g)025Zonen<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsumEL110,03,03, ,00126EL2122,01,023, ,00EL31101,010,0111, ,00227EL417,01,08, ,00GARN173,010,083, , Station510,03,03, , Station6122,01,023, ,00815Station71101,010,0111, , BredeMøledam180,011,091, , Fangstenideenkelteredskaber og85mmtis16136Antalpr.garnVægtpr.garn(g)AntalVægt(g)955434nrredskabtype<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsum2251EL EL EL EL GARN Længdevægt659570>100ArtNRangea*,/b+,-r75Skale954,0-17,30,012361,9983, ,1740,963

20 20 Lokalitet:Møleåen2Dato:2014NOVANA-fiskeundersøgelseABORREAntal-ogvægthyppighedpr.garnMiddelfangsterAlemasker(4mm-85mm)68og85mmcmantalvægtcmantalvægtAntalpr.garnVægtpr.garn(AntalVægt(g)025Zonen<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsumEL1130,022,052, ,00126EL219,014,023, ,00EL3112,09,021, ,00227EL415,020,025, ,00GARN15,09,014, , Station5130,022,052, ,00530Station619,014,023, ,00Station7112,09,021, , BredeMøledam110,029,039, , Fangstenideenkelteredskaber og85mmtis653Antalpr.garnVægtpr.garn(g)AntalVægt(g)933234nrredskabtype<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsum1EL EL EL EL GARN Længdevægt659570>100ArtNRangea*,/b+,-r75Abore1046,4-22,80,008251,1313,218010,0370,998

21 21 Lokalitet:Møleåen2Dato:2014NOVANA-fiskeundersøgelseBRASENAntal-ogvægthyppighedpr.garnMiddelfangsterBrasenAlemasker(4mm-85mm)68og85mmcmantalvægtcmantalvægtAntalpr.garnVægtpr.garn(AntalVægt(g) Zonen<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsumEL110,00,00,00000, EL211,00,01,01010,00EL3160,03,063, ,00227EL410,01,01, ,00GARN10,00,00,00000, Station510,00,00,00000, Station611,00,01,01010,0025Station7160,03,063, ,00631BredeMøledam10,01,01, ,00732Fangstenideenkelteredskaber83368og85mmtisAntalpr.garnVægtpr.garn(g)AntalVægt(g)911134nrredskabtype<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsum1EL EL EL EL GARN Længdevægt659570>100ArtNRangea*,/b+,-r75Brasen283,3-30,00,00761,5023,266190,1320,995

22 22 Lokalitet:Møleåen2Dato:2014NOVANA-fiskeundersøgelseRUDSKALLEAntal-ogvægthyppighedpr.garnMiddelfangsterRudskaleAlemasker(4mm-85mm)68og85mmcmantalvægtcmantalvægtAntalpr.garnVægtpr.garn(AntalVægt(g)025Zonen<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsumEL111,01,02, ,00126EL210,00,00,00000,00EL311,00,01,01010,00227EL410,00,00,00000,00GARN10,00,00,00000, Station511,01,02, ,00530Station610,00,00,00000,00Station711,00,01,01010,00631BredeMøledam10,00,00,00000,00732Fangstenideenkelteredskaber83368og85mmtisAntalpr.garnVægtpr.garn(g)AntalVægt(g)934nrredskabtype<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsum1EL EL EL EL GARN Længdevægt659570>100ArtNRangea*,/b+,-r75Rudskale34,4-12,50,004871,0043,522390,0051,000

23 23 Lokalitet:Møleåen2Dato:2014NOVANA-fiskeundersøgelseREGNLØJEAntal-ogvægthyppighedpr.garnMiddelfangsterRegnløjeAlemasker(4mm-85mm)68og85mmcmantalvægtcmantalvægtAntalpr.garnVægtpr.garn(AntalVægt(g)025Zonen<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsumEL111,00,01,01010,00126EL212,00,02,03030,00EL3116,00,016, ,0021<0,527EL411,00,01,00000,00GARN10,00,00,00000,0031<0, Station511,00,01,01010, Station612,00,02,03030,00Station7116,00,016, ,00631BredeMøledam11,00,01,00000,00732Fangstenideenkelteredskaber83368og85mmtisAntalpr.garnVægtpr.garn(g)AntalVægt(g)934nrredskabtype<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsum1EL EL EL EL GARN Længdevægt659570>100ArtNRangea*,/b+,-r75Regnløje192,4-5,40,023271,3512,53330,3390,967

24 24 Lokalitet:Møleåen2Dato:2014NOVANA-fiskeundersøgelseGEDDEAntal-ogvægthyppighedpr.garnMiddelfangsterGeddeAlemasker(4mm-85mm)68og85mmcmantalvægtcmantalvægtAntalpr.garnVægtpr.garn(AntalVægt(g)025Zonen<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsumEL110,04,04, , EL210,04,04, ,00EL310,03,03, ,00227EL410,07,07, ,00GARN10,02,02, , Station510,04,04, ,00530Station610,04,04, ,00Station710,03,03, ,00631BredeMøledam10,09,09, ,00732Fangstenideenkelteredskaber83368og85mmtisAntalpr.garnVægtpr.garn(g)AntalVægt(g)934nrredskabtype<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsum1EL EL EL EL GARN *856090Længdevægt651*9570>100ArtNRangea*,/b+,-r75Gedde1914,8-82,60,002861,6443,237780,2510,989

25 25 Lokalitet:Møleåen2Dato:2014NOVANA-fiskeundersøgelseÅLAntal-ogvægthyppighedpr.garnMiddelfangsterÅlAlemasker(4mm-85mm)68og85mmcmantalvægtcmantalvægtAntalpr.garnVægtpr.garn(AntalVægt(g)025Zonen<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsumEL110,02,02, ,00126EL210,00,00,00000,00EL310,00,00,00000,00227EL410,01,01, ,00GARN10,00,00,00000, Station510,02,02, ,00530Station610,00,00,00000,00Station710,00,00,00000,00631BredeMøledam10,01,01, ,00732Fangstenideenkelteredskaber83368og85mmtisAntalpr.garnVægtpr.garn(g)AntalVægt(g)934nrredskabtype<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsum1EL EL EL EL GARN Længdevægt >100ArtNRangea*,/b+,-r75Ål352,1-65,00,000061,5883,84832,6040,988

26 26 Lokalitet:Møleåen2014NOVANA-fiskeundersøgelseSUDERAntal-ogvægthyppighedpr.garnMiddelfangsterSuderAlemasker(4mm-85mm)68og85mmcmantalvægtcmantalvægtAntalpr.garnVægtpr.garn(AntalVægt(g)025Zonen<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsumEL110,00,00,00000,00126EL210,01,01, ,00EL310,00,00,00000,00227EL412,00,02,02020,00GARN10,00,00,00000, Station510,00,00,00000,00530Station610,01,01, ,00Station710,00,00,00000,00631BredeMøledam12,00,02,02020,00732Fangstenideenkelteredskaber83368og85mmtisAntalpr.garnVægtpr.garn(g)AntalVægt(g)934nrredskabtype<10cm>10cmsum<10cm>10cmsumsumsum1EL EL EL EL GARN Længdevægt659570>100ArtNRangea*,/b+,-r75Suder33,6-14,20, ,3312,754894,3730,938

Fiskebestanden i Frederiksborg Slotssø

Fiskebestanden i Frederiksborg Slotssø Fiskebestanden i Frederiksborg Slotssø August 2005 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, september 2005. Konsulent: Carsten Bjørn Indholdsfortegnelse RESUMÉ...2 MATERIALER OG METODER...3 RESULTATER...5

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere

Fiskebestanden i Birkerød Sø, august 2013

Fiskebestanden i Birkerød Sø, august 2013 Fiskebestanden i Birkerød Sø, august 213 Fra d. 2. til 21. august 213 udførte Rudersdal Kommune en undersøgelse af fiskebestanden i Birkerød Sø. Dette notat beskriver metoder og resultater fra undersøgelsen.

Læs mere

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø September 2004 Notat udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium august 2004 Konsulent : Helle Jerl Jensen Baggrund Vesterled Sø er en ca. 2 ha stor sø beliggende

Læs mere

Fiskebestanden i Emdrup Sø

Fiskebestanden i Emdrup Sø Fiskebestanden i Emdrup Sø 211 Udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium i januar 212. Konsulenter: Jens Peter Müller F I S K E Ø K O L O G I S K L A B O R AT O R I U M 2 Indholdsfortegnelse. Indledning

Læs mere

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Fiskebestandene har været undersøgt i 100 år Elektrofiskeri har været anvendt siden 1950 erne DTU Aqua forsker

Læs mere

Fiskebestanden i Gurre Sø

Fiskebestanden i Gurre Sø Fiskebestanden i Gurre Sø August 26 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, september 26. Konsulenter: Carsten Bjørn & Morten Wiuf Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 2 METODER... 3 RESULTATER... 5 DE ENKELTE ARTER...

Læs mere

Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring

Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring Vandløbsrestaurering der både forbedre natur og vandføring 4 eksempler fra Næstved Kommune 1. Miniådale - (Åsidebækken 2010) 2. Å med diger - (Jydebækken 2011) 3. Klimasøer - (Stenskoven 2015) 4. Fjernelse

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i de kommende vandområdeplaner 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter Miljømål fastsat BEK nr 1071

Læs mere

Bagsværd Sø 2012. Notat udarbejdet for Gladsaxe Kommune af Fiskeøkologisk Laboratorium, maj 2013. Konsulenter: Jens Peter Müller og Stig Rostgaard

Bagsværd Sø 2012. Notat udarbejdet for Gladsaxe Kommune af Fiskeøkologisk Laboratorium, maj 2013. Konsulenter: Jens Peter Müller og Stig Rostgaard Bagsværd Sø 2012 Notat udarbejdet for Gladsaxe Kommune af Fiskeøkologisk Laboratorium, maj 2013. Konsulenter: Jens Peter Müller og Stig Rostgaard FISKEØKOLOGISK LABORATORIUM Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lyngby Sø 2012 F I S K E Ø K O L O G I S K L A B O R AT O R I U M

Lyngby Sø 2012 F I S K E Ø K O L O G I S K L A B O R AT O R I U M Lyngby Sø 212 Notat udarbejdet for Lyngby-Tårbæk Kommune af Fiskeøkologisk Laboratorium, december 213. Konsulenter: Jens Peter Müller og Stig Rostgaard. F I S K E Ø K O L O G I S K L A B O R AT O R I U

Læs mere

Resultater St. 1 (st. 1438) er beliggende på stykket nedstrøms vejunderføringen af Plejeltvej vest for Havreholm.

Resultater St. 1 (st. 1438) er beliggende på stykket nedstrøms vejunderføringen af Plejeltvej vest for Havreholm. TORVEG ADE 3, 1TV., 30 00 HELSINGØR, T LF 49 21 03 70, E -M AIL SR@FOE L.DK F I S K E Ø K O L O G I S K L A B O R AT O R I U M w w w. f o e l. d k Helsingør Kommune Fiskeundersøgelse i Gurre Å En status

Læs mere

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015 Notat Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 20 Indledning Der har igennem mange år været udført restaurering i Tryggevælde Å med gydegrus og sten samt genslyngning ved Tinghusvej (Fluestykket) for at forbedrede

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Fiskebestanden i Ørstedparkens Sø 2011

Fiskebestanden i Ørstedparkens Sø 2011 Fiskebestanden i Ørstedparkens Sø 211 Udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium - Januar 212 Konsulenter: Helle Jerl Jensen & Stig Rostgaard FISKEØKOLOGISK LABORATORIUM 2 Indholdsfortegnelse. Indledning

Læs mere

NOTAT TIL ÅRHUS AMT. Fiskemonitering i Stilling-Solbjerg Sø 2006

NOTAT TIL ÅRHUS AMT. Fiskemonitering i Stilling-Solbjerg Sø 2006 NOTAT TIL ÅRHUS AMT Fiskemonitering i Stilling-Solbjerg Sø 26 Å R H U S A M T Fiskemonitering i Stilling-Solbjerg Sø 26 UDARBEJDET FOR Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Alle 1 Tlf. 89 44 66 66 Rekvirent:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2012 Michael Deacon, Jakob Larsen Indledning: Råsted Lilleå, der har sit udspring øst for

Læs mere

Notat om fiskene i Arresø

Notat om fiskene i Arresø Notat om fiskene i Arresø 27 Udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium i november 27. Konsulenter: Helle Jerl Jensen & Jens Peter Müller FISKEØKOLOGISK LABORATORIUM Indholdsfortegnelse. Indledning 2 1.

Læs mere

Fiskemonitering i Skanderborg Sø 2006

Fiskemonitering i Skanderborg Sø 2006 NOTAT TIL ÅRHUS AMT Fiskemonitering i Skanderborg Sø 26 Å R H U S A M T Fiskemonitering i Skanderborg Sø 26 UDARBEJDET FOR Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Alle 1 Tlf. 89 44 66 66 Rekvirent: Torben Jørgensen

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Fiskebestanden på udvalgte strækninger i Lille Vejleå, Ishøj

Fiskebestanden på udvalgte strækninger i Lille Vejleå, Ishøj Fiskebestanden på udvalgte strækninger i Lille Vejleå, Ishøj September 5 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, september 5. Konsulent: Carsten Bjørn Indledning og resumé Miljøkontoret i Ishøj Kommune har

Læs mere

Algepåvirkning af Usserød Å, juni-august Effekter på fisk og smådyrsfauna

Algepåvirkning af Usserød Å, juni-august Effekter på fisk og smådyrsfauna Algepåvirkning af Usserød Å, juni-august 2008 - Effekter på fisk og smådyrsfauna August 2008 Notat udarbejdet af Carsten Bjørn, Miljøafdelingen Baggrund I slutningen af juni 2008 blev der observeret en

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014 Fiskeundersøgelser i Gjern Å 7.-8. nov. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 8-9. november fiskeundersøgelser i Gjern Å på en ca. km lang strækning fra hovedvej 6 (Århusvej) til Gjern Ås udløb

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

1. Introduktion 3. 2. Lokalitet 3. 3. Undersøgelser 6. 4. Resultater 7. 4.1 Vandkemi 7. 4.2 Vandplanter 9. 4.3 Fiskebestanden 11

1. Introduktion 3. 2. Lokalitet 3. 3. Undersøgelser 6. 4. Resultater 7. 4.1 Vandkemi 7. 4.2 Vandplanter 9. 4.3 Fiskebestanden 11 Nydam 2011-12 2011 Notat udarbejdet for Gladsaxe Kommune af Fiskeøkologisk Laboratorium, Laboratorium januar 2013. Konsulenter: Helle Jerl Jensen og Stig Rostgaard F I S K E Ø KO L O G I S K L A B O R

Læs mere

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel.

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Artsdiversitet og bestandsestimater for ørred. Feltrapport 03-2015 d Denne feltrapport omfatter en beskrivelse af elektrofiskeri udført den 4. marts

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Albæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Albæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den Europæiske

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt

Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.4 Køge Bugt 02-07-2014 Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.4 Køge Bugt : 2.4 Genslyngning

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015.

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015. Vejen kommune JYSK MARK OG MILJØ Center: Esbjerg e-mail: ah1@jlbr.dk Direkte tlf: 76602193 Mobil: Esbjerg, den 9. juni 2015 Høringssvar til Vandhandleplan 2009-2015 for Vejen Kommune På vegne af Jørn Petersen,

Læs mere

Brakvandssøer: struktur og funktion

Brakvandssøer: struktur og funktion Brakvandssøer: struktur og funktion Hvad er en brakvandssø? Sø, der modtager fortyndet havvand (i modsætning til saltsøer, hvor salte opkoncentreres ved fordampning). Danske eksempler: Vejlerne, Saltbæk

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Fiskeundersøgelse i Nedre og Øvre Suså

Fiskeundersøgelse i Nedre og Øvre Suså Fiskeundersøgelse i Nedre og Øvre Suså 215 En status over fiskebestanden og økologisk kvalitet, samt reference for indgreb i opland og vandsystem. Næstved Kommune / Næstved Forsyning A/S Nedre Suså på

Læs mere

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 2.3 Bemærkninger til opmålingen... 6 3. FELTOBSERVATIONER...

Læs mere

FISKEØKOLOGISK LABORATORIUM

FISKEØKOLOGISK LABORATORIUM TORVEGADE 3, 1.TV, 3000 HELSINGØR, TLF 49 21 33 70, jpm@foel.dk, www:foel.dk FISKEØKOLOGISK LABORATORIUM Vedrørende to småsøer i Himmelev Grusgrav Hermed resultatet af tilsynet foretaget 12. september

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å.

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Baggrund for projektet Slagelse Kommune er gennem Regionplanen

Læs mere

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden

Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Projektbeskrivelse for reguleringsprojekt i vandløbet Tudserenden Vandløb: Tudserenden Projekt: Etablering af sandfang, udlægning af gydegrus og sten i Tudserenden. Sted: Tudserenden st. 1906-4045 m, Langeland

Læs mere

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune

Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Forslag til udlægning af sten og gydegrus ved restaurering af Ellebæk i Næstved Kommune Havørred Rapport til Næstved Kommune Udarbejdet 9. oktober 2003 af Biotop v/rådgivende biolog Jan Nielsen Ønsbækvej

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

AFRAPPORTERING FOR SIGNALKREBSEBEKÆMPELSE I ALLING Å-SYSTEMET FOR PERIODEN 2. MAJ 28. JULI 2011

AFRAPPORTERING FOR SIGNALKREBSEBEKÆMPELSE I ALLING Å-SYSTEMET FOR PERIODEN 2. MAJ 28. JULI 2011 ebekæmpelse i Alling Å 211 AFRAPPORTERING FOR SIGNALKREBSEBEKÆMPELSE I ALLING Å-SYSTEMET FOR PERIODEN 2. MAJ 28. JULI 211 INDLEDNING: ebekæmpelsen i 211 blev udført af Danmarks Center for Vildlaks samt

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12 Vandsystem 01a Odderbæk Vandsystem 01b Grønsbæk Vandsystem 02 Binderup Mølleå Vandsystem 04 Dalby Mølleå Vandsystem 05a Marielundsbækken Vandsystem

Læs mere

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk

Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Esbjerg Kommune Att.: Tomas Jensen Teknik & Miljø, Vej & Park Torvegade 74 6700 Esbjerg Ribe, den 7. maj 2013 Projektforslag til forbedring af gyde- og opvækstområder i Haulund Bæk Haulund Bæk (Havlund

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016

Publication: Communication Internet publication Annual report year: 2016 Jan Nielsen - Publications - DTU Orbit (21/09/2016) Altid masser af ørredyngel siden opstemning blev fjernet. / Nielsen, Jan. 01 January 2016. Available from http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/08/oerredbestanden-gudenaa-vilholt-

Læs mere

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden

Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af Lindes Å, Mindelunden Lindes Å, som løber gennem Mindelunden, er en del af Tude Å systemet. Tude

Læs mere

FISKEBESTANDE GUDENÅ-SYSTEMETS SØER

FISKEBESTANDE GUDENÅ-SYSTEMETS SØER FISKEBESTANDE GUDENÅ-SYSTEMETS SØER FISKEBESTANDE I GUDENÅ-SYSTEMETS SØER GUDENAKOMITEEN - RAPPORT NR. 18 MARTS 1996 Fiskebestande i Gudenå-systemets søer Indholdsfortegnelse: SIDE 1. INDLEDNING 2 1.1.

Læs mere

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk

Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus og forbedring af de fysiske forhold i Rønbæk Hadsten Lystfiskerforening Søndergade 61 8370 Hadsten c/o John Eistrøm Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Hadsten, den 10. juni 2016 Forslag til projekt vedr. udlægning af gydegrus

Læs mere

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Vedskølle Å mellem Vedskøllevej og Egøjevej. Høring af restaureringsprojekt jf. Vandløbsloven

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Funder Å 24.-25. feb. 2014

Fiskeundersøgelser i Funder Å 24.-25. feb. 2014 Fiskeundersøgelser i Funder Å 4.-5. feb. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 4.-5. februar fiskeundersøgelser i Funder Å fra Moselundvej til Ørnsø. Der blev elfisket kvantitativt ved vadefiskeri

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Danmarks Sportsfiskerforbunds ønsker til den kommunale vandløbsservice. titeltypografi i Natur- og Miljø 2014. Odense Congress Center, 20. maj 2014 Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Opstemninger forarmelse af vandløbene

Opstemninger forarmelse af vandløbene KIM AARESTRUP (kaa@difres.dk) ANDERS KOED (ak@difres.dk) Danmarks Fiskeriundersøgelser Afd. for Ferskvandsfi s k e r i THORSTEN MØLLER OLESEN (tmo@nja.dk) Nordjyllands Amt Vandmiljøkontoret 38 Opstemninger

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Distrikt 03, vandsystem 01-26 Plan nr. 35-2014 Af Jørgen Skole Mikkelsen og Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring

Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring REF 21.0036.05 Biologisk vurdering af vandløb øst for Hjørring Sweco Indhold 1 Baggrund 1 2 Metode 1 3 Status 2 3.1 Vandløbenes biologi 3 3.1.1 Station 3020441025 3 3.1.2 Station 3020441020 4 3.1.3 Station

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012

Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012 Opgangen af havørred til Aarhus Å systemet 2012 13-03-2013 Aarhus Kommune, Natur og Miljø Bjarke Dehli Indhold Side Baggrund... 1 Ørredudsætninger... 5 Forventet havørredopgang... 6 Metode... 7 Resultater...

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Interkalibrering Fiskeundersøgelse i søer

Interkalibrering Fiskeundersøgelse i søer Interkalibrering Fiskeundersøgelse i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 22. juni 215 Forfattere Liselotte Sander Johansson Torben Linding Lauridsen Institut for Bioscience

Læs mere

Nr 1107 April 2002 114. Årgang

Nr 1107 April 2002 114. Årgang Nr 1107 April 2002 114. Årgang Sandarten er ikke fredet i april, selvom den allerede nu ofte er på sine gydepladser. (Foto: PE) Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 116. fiskeår Nr. 1107 April 2002

Læs mere

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi

NOTAT. Odense Kommune. og fiskeriet på Fyn. Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri og -Økologi NOTAT Til Odense Kommune Vedr. Betydningen af opstemningerne i hovedløbet af Odense Å for fiskebestandene og fiskeriet på Fyn. Fra Finn Sivebæk, Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 a VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ Gudenåkomiteen.

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 13. september 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som

Læs mere

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND?

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? 30. JANUAR 2013 BESKRIVER ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? - OG SIKRER DET REELT GOD ØKOLOGISK TILSTAND?, ESBEN A. KRISTENSEN & ANNETTE BAATTRUP-PEDERSEN DET KORTE SVAR ER: NEJ IKKE NØDVENDIGVIS Vandrammedirektivet

Læs mere

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0

Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 NOTAT Sagsnavn: Ejby Å-projektet Sag nr.: 14-0330. Emne: Hydraulisk beregning_mike URBAN Udført/kontrol: HAA/FOE Nr.: 1 Dato: 2015-01-21 Rev.: 2.0 Baggrund og formål I forbindelse med gennemførelse af

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato:. december 2012 Liselotte Sander Johansson Martin Søndergaard Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

RAPPORT TIL VIBORG KOMMUNE. Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug

RAPPORT TIL VIBORG KOMMUNE. Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug RAPPORT TIL VIBORG KOMMUNE Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug R A P P O R T T I L V I B O R G K O M M U N E Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug RAPPORT UDARBEJDET FOR Teknik & Miljø Natur og Vand Søvej 2 8800 Viborg

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/6225 Land og Miljø Sagsbehandler: Jimmi Spur Olsen Dir. 55 36 24 96 jso@vordingborg.dk Reguleringsprojekt

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb

NOTAT. Vandplaner og havmiljø. Virkemiddelkatalog Vandløb Vandplaner og havmiljø Virkemiddelkatalog Vandløb Til brug for kommuners og vandråds arbejde med at udarbejde forslag til konkrete indsatser med henblik på forbedring af de fysiske forhold i vandløb og

Læs mere

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden.

Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Hårslev d. 27/12 2016 Projektbeskrivelse til vandløbsrestaurering I Puge Mølle Å ved Langstedgyden. Indledning: Vandpleje Fyn og Assens og Omegns Sportsfiskerforening ønsker at forbedre de fysiske forhold

Læs mere

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag Billednøgle til FISK I SØEN Foto: Marcus Krag s tat e n s n at u r h i s to r i s k e m u s e u m kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t FISK I SØEN er en lettilgængelig billednøgle til de fiskearter,

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Åge Ebbesen Telefon

Rekvirent. Rådgiver. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej Silkeborg Åge Ebbesen Telefon Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Åge Ebbesen Telefon 89701523 E-mail aae@silkeborg.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Telefon 87 38 61 66

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

VEJLEDNING I LÆSNING AF VANDLØBSNOTAT

VEJLEDNING I LÆSNING AF VANDLØBSNOTAT VEJLEDNING I LÆSNING AF VANDLØBSNOTAT Vandløbsnavn (/ID): Dato: Hovedvandopland: Indsats: Spærringstype: (Eller anden info alt efter indsats) Beskrivelse: Vandløbets navn og evt. strækningskode Faxe Kommunes

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond

Slutrapport. Vandplanprojekt Grårup Bæk. Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune. Den Europæiske Fiskerifond Slutrapport Vandplanprojekt Grårup Bæk Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak Hjørring Kommune Den Europæiske Fiskerifond: Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur Den

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af sandfang i Åkær Å i Lunderskov Kommune

Afgørelse i sagen om etablering af sandfang i Åkær Å i Lunderskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 18. december 2006 NKN-131-00003 AUP Afgørelse i sagen om etablering

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Distrikt 25, vandsystem 01-20 Plan nr. 44-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

NOTAT. Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb. Projektnummer Jørgen Krogsgaard Jensen. Udgivet

NOTAT. Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb. Projektnummer Jørgen Krogsgaard Jensen. Udgivet NOTAT Projekt Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb Projektnummer 3621500256 Kundenavn Emne Til Fra Slagelse Kommune Vandløbs påvirkningsgrad og sårbarhed for organisk belastning Bo Gabe Jørgen

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å.

Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å. Fjernelse af spærringer i Blykobbe Å. Ved besigtigelse i Blykobbe Å, er der konstateret spærringer i form af resterne af gamle ørredfælder (I området ved Skovly samt ved Prins Christians Kilde, station

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere