HVER OPGAVEBESVARELSE SKAL BEGYNDE PÅ EN NY SIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVER OPGAVEBESVARELSE SKAL BEGYNDE PÅ EN NY SIDE"

Transkript

1 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS, Aarhus Universitet CAND.MERC.(AUD) STUDIET Sommereksamen 2007 Skriftlig prøve i: Finansieringsret/insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle HVER OPGAVEBESVARELSE SKAL BEGYNDE PÅ EN NY SIDE OPGAVE 1 (Finansieringsret) En torsdag formiddag kom Rune Thorlacius forbi forretningen TV World og så i den forbindelse et tilbud gennem vinduet: Tilbud: Køb dette fremtidssikrede 42 plasma-tv til kun kr og tegn en all-riskstillægsforsikring til kr Vi kan også hjælpe med finansieringen gennem vor faste samarbejdspartner Superfinans. Da Rune Thorlacius velhavende kæreste lige havde forladt ham og havde taget alle ejendele med, manglende han et tv, og da dette lignede et godt tilbud, gik han ind i forretningen. Efter en længere salgstale fra ekspedientens side besluttede Rune Thorlacius sig for at købe tv et. Da hans tidligere kæreste havde tjent alle pengene, og Rune Thorlacius aldrig havde haft et rigtigt arbejde, havde han ikke umiddelbart råd. Den altid optimistiske Rune Thorlacius købte alligevel tv et og tegnede forsikringen til den annoncerede pris, i alt kr , og betalte i den forbindelse kr. 600 kontant og kr. 600 med en tilgodeseddel, som han for nogle måneder siden havde fået fra TV World i forbindelse med returnering af varer. TV World søgte via telefax på et sædvanligt låneansøgningsskema, som der fandtes en stak af i butikken, om et kviklån hos Superfinans for det resterende beløb på kr Lånet blev bevilget i løbet af 5 minutter. Superfinans fik ejendomsforbehold i tv et, og Rune underskrev en kontrakt, hvorefter han skulle afbetale lånebeløbet over 24 måneder. Herefter hentede Rune tv et på lageret og tog det med hjem.

2 2 Et par måneder senere, da Rune Thorlacius igen var i likviditetsmæssige vanskeligheder, optog han et lån hos den altid korrekte men dog barske lånehaj Steen Hejre Thorsen. Uden at kende til aftalen mellem Rune og Superfinans fik Steen Hejre Thorsen pant i tv et til sikkerhed for lånets betaling. Steen Hejre Thorsen fik ikke overgivet TV et, men fik omgående tinglyst sin panteret, da formaliteterne ifølge eget udsagn altid skulle være på plads. Rune kunne imidlertid ikke betale afdragene på lånene, og såvel Superfinans som Steen Hejre Thorsen indgav herefter begæring til fogedretten om tvangsfuldbyrdelse af deres rettigheder. Spørgsmål 1 Hvorledes skal konflikten løses, idet det lægges til grund, at tv ets restværdi ved tvangsrealisation udelukkende kan dække enten Superfinans eller Steen Hejre Thorsens restfordring? Runes økonomiske problemer var imidlertid ikke slut, idet han heller ikke kunne betale sine øvrige regninger. I desperation pantsatte han sit meget værdifulde Rolex-ur som han havde fået af sin tidligere kæreste i 5-års-gave til den dameglade charmør Tim Høyer Petersen. Mod ved pantebrev at få pant i uret udbetalte Tim Høyer Petersen herefter et kontant lån til Rune Thorlacius. Tim Høyer Petersen, der var lidt sent på den i forhold til aftenens stævnemøde med et peruviansk tvillingepar, foretog sig herefter ikke yderligere. Et par uger efter, da Steen Hejre Thorsen tilfældigt fik viden om Rune Thorlacius pantsætning af sit dyre ur, skyndte han sig at indgive begæring til fogedretten om tvangsfuldbyrdelse af et frivilligt forlig vedrørende et for længst forfaldent lån fra et tidligere fælles investeringsprojekt med Rune Thorlacius. På fogedretsmøde erklærede Rune Thorlacius, der nu havde oparbejdet en vis rutine i at give møde ved fogedretten, at han ikke ejede andet end uret, og at det var stillet til sikkerhed for et lån hos Tim Høyer Petersen. I den forbindelse fremviste Rune Thorlacius det underskrevne pantebrev. Desuagtet begærede Steen Hejre Thorsen udlæg foretaget i uret, og fogedretten efterkom ønsket til Rune Thorlacius store undren. Da Tim Høyer Petersen få dage senere konstaterede, at Rune Thorlacius ikke betalte sine afdrag, indleverede Tim Høyer Petersen straks sit pantebrev på tinglysningskontoret og fik tinglyst sin panterettighed. Tim Høyer Petersen var ikke bekendt med, at Steen Hejre Thorsen forinden havde fået foretaget udlæg i uret. Såvel Steen Hejre Thorsen som Tim Høyer Petersen ønskede nu uret tvangsrealiseret til dækning af deres respektive restfordringer. Spørgsmål 2 Hvorledes skal prioritetsrækkefølgen afgøres?

3 3 Nogle måneder efter mødte Rune Thorlacius en gammel bekendt, Anja Tygesen, i Kastrup Lufthavn. Da Rune Thorlacius økonomiske vanskeligheder nu var uoverstigelige, og da han vidste, at Anja Tygesen var meget interesseret i dyre møbler til sit hjem, tilbød Rune Thorlacius, at Anja Tygesen kunne købe to meget sjældne Børge Mogensen-sofaer, som Runes ekskæreste godt nok havde taget med, da hun flyttede, men som Anja Tygesen huskede fra et besøg før bruddet mellem Rune og ekskæresten. Anja Tygesen, der netop havde ledt efter sådanne sofaer, slog straks til, da hun stolede fuldt og fast på Rune og ikke vidste, at han ikke havde ret til at sælge dem. Som betaling for sofaerne udfærdigede og underskrev hun straks et gældsbrev med følgende ordlyd: Undertegnede, Anja Tygesen, erkender herved at være ihændehaveren af dette dokument et beløb stort, kr , skriver tretifemtusinde 00/100, skyldig. Rune Thorlacius fik gældsbrevet og stak det i sin lomme. Den udspekulerede og ikke helt hæderlige Kristian Trads, som aldrig forpassede muligheden for en god forretning, havde overværet hele forløbet. Kristian Trads seneste investeringer i højrisikofyldte Nanocover-aktier samt i biografvirksomhed i provinsen var slået fejl. Da han øjnede en hurtig skilling, og da han anså Rune Thorlacius som et nemt offer, benyttede Kristian Trads et trick, han havde set i tv. Han ramlede ind i Rune Thorlacius, hvorefter han i samme sekund stjal gældsbrevet fra Runes lomme, uden at Rune anede uråd. Senere samme dag kom Kristian Trads til Århus, hvor han straks videresolgte gældsbrevet til pantebrevshandler Niels Kurtsen. Kristian Trads fortalte naturligvis intet til om tyveriet af gældsbrevet. Niels Kurtsen fik lov at tage gældsbrevet med hjem. Et par dage senere kom hele hændelsesforløbet for en dag, og både Rune Thorlacius og Niels Kurtsen holdt fast i deres ret til gældsbrevet. Spørgsmål 3: Hvorledes skal konflikten løses? Karaktererne for besvarelsen vil blive givet ud fra en helhedsvurdering og ikke ud fra et gennemsnit af besvarelserne af de enkelte delopgaver.

4 4 OPGAVE 2 (Insolvensret) Virksomheden AP Stål ApS (AP) beskæftigede sig med leverancer og montering af stål til byggeindustrien. Anders Petersen var direktør og eneanpartshaver i selskabet. AP havde en samarbejdsaftale med virksomheden LK Montage ApS (LK) om udførelse af arbejdet med montering af det leverede stål til byggerierne. Montagearbejdet og betaling til LK var aftalt at skulle ske på timebasis. I august 2005 indgik AP og LK aftale om, at LK skulle stå for montering af ca. 100 tons stål i et byggeri på havnen i Århus det såkaldte Århus Tårn. LK påbegyndte montagearbejdet på Århus Tårnet i oktober I november 2005 kom AP imidlertid i økonomiske vanskeligheder som følge af en bygherres konkurs i et andet byggeri. AP havde et ubetalt tilgodehavende hos den konkursramte bygherre på ca. kr. 1. mio. LK havde et ubetalt tilgodehavende på kr hos AP for arbejde udført på dette byggeri. Som følge af bygherrens konkurs kunne AP ikke betale LK s tilgodehavende. Efter drøftelser mellem AP og LK blev parterne enige om, at LK skulle fortsætte montagearbejdet på Århus Tårnet under forudsætning af, at AP underskrev et frivilligt forlig på LK s tilgodehavende kr Ifølge det frivillige forlig skulle AP afvikle dette tilgodehavende med kr pr. måned, første gang den 1. januar Som sikkerhed for LK s tilgodehavende underskrev Anders Petersen forliget som selvskyldnerkautionist. Forliget blev underskrevet den AP betalte afdragene for januar og februar men kunne ikke betale afdraget for marts måned. AP betalte løbende på parternes øvrige mellemværende vedrørende arbejdet på Århus-Tårnet. Disse betalinger skete når AP havde likviditet til at foretage betaling. Der blev hver måned foretaget betalinger, men der var ikke noget fast mønster for størrelsen af de enkelte betalinger. Den 5. marts 2006 skrev LK bl.a. følgende til AP: Vi har konstateret, at der ikke er sket behørig betaling i overensstemmelse med forliget. Endvidere har vi konstateret, at vi har et ubetalt tilgodehavende vedrørende arbejdet med Århus Tårnet på kr Vores samlede tilgodehavende pr. dags dato udgør således i alt kr Heraf udgør vores tilgodehavende ifølge forliget kr Se i øvrigt vedlagte kontoudtog vedhæftet samtlige fakturakopier vedrørende Århus Tårnet. Vi skal derfor meddele, at såfremt vi ikke inden 10 dage fra dags dato modtager betaling af vores samlede tilgodehavende pr. dags dato, vil vi ikke foretage yderligere arbejde på Århus Tårnet. Modtager vi ikke betaling, vil sagen blive overgivet til vores advokat AP skrev den 7. marts 2006 som svar herpå:

5 5 Jeg beklager, at jeg ikke har været i stand til at overholde betalingerne til jer. Da jeg først modtager betalingerne fra bygherren af Århus Tårnet forsinket, i forhold til hvornår jeg skal betale jer, er likviditeten i AP i øjeblikket temmelig presset. Jeg foreslår, at I som sikkerhed for jeres tilgodehavende får transport i mit tilgodehavende mod CJ, hvor jeg har til gode for nogle leverancer. Jeg vedlægger en kopi af min faktura over for CJ, hvor det fremgår, at dette beløb forfalder til betaling den 14.marts 2006 Venligst meddel, hvorvidt I accepterer denne løsning. Mvh. AP Stål ApS Anders Petersen LK accepterede denne sikkerhed den 9. marts LK denuncierede samme dag over for CJ, der betalte til LK den 14. marts AP, der ikke tidligere i forløbet detaljeret havde gennemgået LK s fakturaer vedrørende Århus Tårnet, konstaterede, at LK efter AP s opfattelse, havde foretaget fakturering for alt for mange timer. Den 16. marts 2006 meddelte AP derfor LK, at AP ikke kunne anerkende at skylde noget beløb til LK, hverken ifølge forliget eller for arbejdet med Århus Tårnet. Som begrundelse herfor anførte AP, at med de allerede foretagne betalinger til LK havde AP betalt for meget, og at parternes mellemværende derfor var udlignet. AP rejste samtidig over for LK krav om tilbagebetaling af CJ s betaling til LK ifølge transporten. LK fastholdt kravet og standsede herefter montagearbejdet på Århus Tårnet. LK overgav herefter sagen til LK s advokat, der efter at have rykket for LK s tilgodehavende, indgav konkursbegæring mod AP den 22. marts LK s krav blev i konkursbegæringen opgjort til kr , svarende til restgælden på forliget. På et møde i skifteretten den 29. marts 2006 til behandlingen af konkursbegæringen mødte AP sammen med sin advokat og gjorde gældende, at konkursbegæringen ikke skulle tages til følge, idet AP ikke kunne anerkende at skylde noget beløb til LK. Endvidere gjorde AP gældende, at konkursbetingelserne i øvrigt ikke var til stede. Udover kravet fra LK havde AP en usikret gæld til banken på ca. kr , men derudover ingen kreditorer. Spørgsmål 1. Der ønskes en begrundet stillingtagen til, hvorvidt skifteretten skal afsige konkursdekret mod AP. Hvis det lægges til grund, at konkursdekret afsiges den 29. marts 2006, bedes du, uanset din besvarelse af spørgsmål 1,besvare følgende spørgsmål:

6 6 Spørgsmål 2. Der ønskes en begrundet stillingtagen til, hvorvidt betalingen til LK ifølge transporten kan opretholdes. Spørgsmål 3. Der ønskes en begrundet stillingtagen til, hvorvidt der kan ske hel eller delvis omstødelse af den foretagne nedbringelse af LK s tilgodehavende ifølge forliget. Spørgsmål 4. Uanset din besvarelse af spørgsmål 3 ønskes en begrundet stillingtagen til, hvilken betydning omstødelse vil have i forhold til kautionisten. Spørgsmål 5. Hvis kautionisten betaler kr af kautionsforpligtelsen til JL, bedes du redegøre for betydningen heraf i forhold i AP s konkursbo, herunder betydningen for parternes anmeldelsesret. Karaktererne for besvarelsen vil blive givet ud fra en helhedsvurdering og ikke ud fra et gennemsnit af besvarelserne af de enkelte delopgaver.

7 7 Vejledende løsning til opgave 1 finansieringsret sommereksamen 2007 Ad spm. 1. Det forventes, at de studerende kan konstatere, at KAL finder anvendelse, idet der er tale om et kreditkøb, hvor Superfinans som erhvervsdrivende i et oprindeligt trepartsforhold yder kredit som led i sit erhverv, og hvor Rune Thorlacius hovedsageligt handler udenfor sit erhverv, jf. KAL 1, stk. 1, jf. 5, nr. 2 samt Ørgaard: Sikkerhed i løsøre s. 59. Det forventes tillige, at det konstateres, at der er tale om et køb med ejendomsforbehold, jf. KAL 6, stk. 1. Det må vurderes, om betingelserne i KAL 34, stk. 1, nr. 1-4, er opfyldte. Her kan der kun være tvivl om, hvorvidt udbetalingskravet i KAL 34, stk. 1, nr. 4, er opfyldt. Det bør uden problemer være konstateret, at der intet problem er i at erlægge udbetalingen med andre midler end kontanter. Superfinans er derfor fyldestgjort for kr , hvilket ville have været tilstrækkeligt, såfremt Rune ikke havde tegnet forsikringen. Superfinans skulle imidlertid reelt skulle have været fyldestgjort for kr (20 % af kr hele prisen for forsikringen). Det anses dog ikke for en fejl, der trækker afgørende ned, såfremt der hertil svares kr. (20 % af kr.) Det bør herefter konstateres, at Superfinans ejendomsforbehold er ugyldigt, idet de kumulative betingelser i KAL 34, stk. 1, ikke er opfyldte. Steen Hejre Thorsen vinder derfor ret, idet Steen Hejre Thorsen i god tro har tinglyst sin underpanteret, jf. TL 47. Ad spm. 2. Det forventes, at det konstateres, at der for Tim Høyer Petersens vedkommende er tale om underpant i løsøre, og at sikringsakten er tinglysning i personbogen, jf. TL 47, stk. 1. Denne sikring er endnu ikke foretaget, da Steen Hejre Thorsen får foretaget sit udlæg. Tim Høyer Petersens panteret kan derfor ekstingveres efter de almindelige regler. Det skal tillige konstateres, at udlæg er sikret mod andre rettighedshavere fra foretagelsen, samt at ond tro hos Steen Hejre Thorsen ikke har betydning i forhold til dennes ekstinktionsret, idet der er tale om retsforfølgning og ikke aftaleerhvervelse. Det har derfor ingen betydning, at Tim Høyer Petersen efterfølgende i god tro tinglyser sin panteret, idet Steen Hejre Thorsens ret allerede er sikret. Steen Hejre Thorsen får derfor dækning på førsteprioriteten, mens Tim Høyer Petersen udelukkende får dækning i det omfang, Steen Hejre Thorsen bliver fyldestgjort. Ad spm. 3. Det forventes, at de studerende kan konstatere, at der er tale om et negotiabelt ihændehavergældsbrev med angivelse af GBL 11, stk. 2, nr. 1. Rune Thorlacius har som udgangspunkt ret til gældsbrevet, men denne ret ekstingveres af Kurtsen, der i god tro erhverver ret over gældsbrevet, jf. GBL 14, stk. 1, jf. GBL 13. Det har ingen betydning, at Kristian Trads har stjålet gældsbrevet og dermed ikke har materiel ret til det, idet Kristian Trads via sin besiddelse er legitimeret til at råde, jf. GBL 13.

8 8 Arbejdsudkast til rettevejledning vedrørende opgave 2 - insolvensret omeksamen cand.merc.aud finansieringsret/insolvensret sommer Spm. 1. Der ønskes en begrundet redegørelse for om konkursbetingelserne er til stede, herunder hvorvidt der kan afsiges konkursdekret på baggrund af en bestridt fordring. Spm. 2. Der skal drøftes betaling af gæld ( ) og ikke pant ( 70). Spm. 3. Der skal drøftes Spm. 4. Der ønskes en redegørelse for hvilken betydning omstødelse i hovedforholdet har for kautionisten. Spm 5. Vedrører 47 - anmeldelsret

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12.

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Brix Jernbanegade 8 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 27. februar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2005/06 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Jens Jensen (JJ), der oprindeligt var uddannet møbelsnedker,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 46/2012 (1. afdeling) DSV Air & Sea A/S (tidligere Baltship A/S og før det Seatainers A/S) (advokat Philip Graff) mod Spar Nord Bank A/S (advokat

Læs mere

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED KORT OM OS TYGE RASMUSSEN,

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE: FIES CUPCAKES Fie Frosting (FF) havde altid haft en drøm om at åbne sin egen cupcake-forretning, og da hun en decemberdag i 2010 nød en kop kaffe i de hyggelige

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Lighedspunkterne mellem kaution og bankgarantier

Lighedspunkterne mellem kaution og bankgarantier Lighedspunkterne mellem kaution og bankgarantier Lavet af: Lone Andersen vejleder: prof. dr. jur. Erik Werlauff Cand.Merc.Auc studiet Aalborg universitet 2. juni 2005 Engelsk titel: Similarites between

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B3814000 - US UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG Afsagt den 23. maj 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Ulla Staal og Anna Sólvá Eiriksdóttir (kst.)). 18. afd. nr. B-3814-12:

Læs mere

Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab

Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab Frederiksberg Rets dom af 25 april 2013 j.nr. BS-D-2565/2011: SKAT mod Advokat S1 og S2 Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab S1 og S2 var bestyrelsesmedlemmer i Finansieringsselskabet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere